Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt."

Transkript

1 R E I D R N O A T L S L I Æ H J S S E C N C O I U G S E I R

2 Forord Vækstforum Sjælland ønsker vækst. Vækstforum ønsker flere arbejdspladser. Vækstforum ønsker, at den erhvervspolitiske indsats tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og derigennem bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser. Vækstforum lægger vægt på, at indsatsen er virksomhedsrettet, overskuelig og skaber effekt. I folderen præsenteres en række succeshistorier fra Region Sjælland. Historierne har alle det til fælles, at de er finansieret af regionens midler og/eller EU midler. De anvendte midler er med til at skabe nye forretningsmuligheder, som ikke var der i forvejen, dække et behov, som markedet ikke kan klare alene, og udvikle teknologi og viden om nye løsninger. Historierne handler blandt andet om nystartede virksomheder, fastholdelse af arbejdspladser og kompetenceudvikling. De beskrevne historier er meget forskellige, men de har alle det til fælles, at de har bidraget til udvikling i konkrete virksomheder i Region Sjælland. Udgivelse: Vækstforum Sjælland 2013 Redaktion: Regional Udvikling, Region Sjælland Signe Rubenhagen, Layout: Michael Larsen, grafiker Forsidefotograf: Jan Djenner Tryk: RH Kopi og print Det er vigtigt at understrege, at der er mange andre gode historier i regionen, og at dette kun er et udpluk af disse. Vækstforum har udpeget fire styrkepositioner inden for cleantech og miljø, farma og medico, fødevarer og landbrug samt turisme. Som det fremgår af historierne, har Vækstforums strategi været med til at understøtte udviklingen inden for disse områder. Oplag: 500 stk. Ekstra eksemplarer af bladet fås hos Vækstforum, Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø tlf , 2

3 BIOPRO SKAL VÆRE MED TIL AT FREMTIDSSIKRE DANSK BIOTEK 4 DET GÅR STÆRKT FOR PHOTOCAT 5 DANSKE IVÆRKSÆTTERE SØGER PATENT PÅ SIKKERT TESTVÆRKTØJ 6 EN INTENSIVAFDELING I EN SMARTPHONE 7 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE GØDNING 8 NORSKE BILFINGER INDUSTRIER DANMARK A/S SKABER ARBEJDSPLADSER I KALUNDBORG 9 TEORI OMSAT TIL PRAKSIS 10 MADOPLEVELSER STYRKER HELE REGIONEN 11 MEDARBEJDERE SOM DRIVKRAFT 12 DA DANMARK BLEV TIL 13 VÆKSTFABRIKKER UDVIKLER VINDERE 14 UNIK DANSK RØNTGENTEKNOLOGI 15 UNDERVISNING MED SVIN 16 DET BEDSTE FRA TO VERDENER 17 OPFINDER TIL KAMP MOD BAKTERIER 18 MARIBO-VIRKSOMHED KLAR TIL ASIEN 19 VIDENPILOT LANDEDE DET NORSKE FORSVAR 20 EN GOD IDE SKAL DELES 21 EU-MILLIONER TIL INNOVATION 22 GRØNT SUKKER 23 3

4 Foto: H.K.H. Kronpris Frederik indviede BIOPRO den 1. februar. Projektet, der er drevet af CAT, melder allerede nu om de første kontakter fra virksomheder, der kan indgå i dannelsen af biotekklyngen (foto: Søren Svendsen/CAT). BIOPRO skal være med til at fremtidssikre dansk biotek Gennem et unikt samarbejde mellem fire af Danmarks mest innovative bioteknologiske virksomheder og to universiteter har Region Sjælland fået kimen til dét, der med tiden skal udvikle sig til en bioteknologisk klynge med et særdeles interessant internationalt perspektiv. Bag projektet BIOPRO står CP Kelco, DONG Energy, Novozymes og Novo Nordisk, og fra universitetsverdenen er det Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Projektet er ledet af udviklingsselskabet CAT. Finansieringen kommer fra Vækstforum Sjælland, EU og fra partnerne i projektet. BIOPRO blev officielt indviet af H.K.H. Kronprins Frederik den 1. februar, og ved ceremonien på Novo Nordisks insulinfabrik i Kalundborg blev det understreget, at BIOPRO skal intensivere det udviklingsarbejde, der også fremover skal sikre dansk biotek en høj placering på den internationale rangstige. Sikrer arbejdspladser BIOPRO skal gennemføre udvalgte forsøg, som skal anvise, hvordan der kan skabes højere udbytte i bioteknologisk produktion. Og som kan mindske forbruget af råvarer og energi. Et meget centralt punkt i BIOPRO er mulighederne for at foretage forsøg i fuld skala i selve produktionsanlæggene hos de involverede virksomheder. Disse forsøg giver en langt mere præcis fornemmelse for, hvordan produktionen fremadrettet kan effektiviseres på basis af højere udbytte og lavere ressourceforbrug. Jesper Bryde-Jacobsen er direktør for BIOPRO, og han kan allerede nu melde om de første konkrete samarbejder med virksomheder uden for partnerkredsen: - De første måneder har bekræftet vores formodning om, at BIOPRO kan sprede yderligere aktivitet, fordi den stærke partnerkreds helt naturligt tiltrækker andre regionale virksomheder med relevans for den bioteknologiske produktion. Det er stærkt opmuntrende og bekræfter vores ambition om at videreudvikle biotekklyngen i Region Sjælland. 4

5 Det går stærkt for Photocat Photocat har haft fart på, siden CAT Invest Zealand og Fornyelsesfonden i 2012 investerede 7,7 mio. kr. i virksomheden. Photocat producerer væsker, der blandt andet gør overflader luft- og selvrensende. Senest har Københavns Lufthavn anvendt tagdækning og belægningssten, der er behandlet med Photocats transparente blandinger af titaniumdioxid. Desuden er Photocat ved at rulle produkterne ud på det canadiske marked for gulvbelægninger. I Canada indgår Photocats produkter i gulvbelægninger fra Lauzon Hardwood Flooring Group of Canada. Markedet for fotokatalytiske produkter udgjorde i mia. kr. og vokser med 15 procent om året. Photocat etablerede sig i 2012 i Roskilde, hvor produktionen også finder sted. CAT Invest Zealand blev etableret i 2010 på basis af kapital fra Vækstforum Sjælland, EU s Regionalfond samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kernen i Photocats blandinger er meget små partikler af mineralet titaniumdioxid. Når blandingerne anvendes i overfladebehandling af gulve, tage, vinduer og mure, brydes lyset i titaniumdioxiden, hvorved der opstår en luft- og selvrensende effekt, som nedbryder organisk materiale. Processen kaldes fotokatalyse. For eksempel kan en overfladebehandling af et tag fjerne mellem 5 og 35 procent af de kvælstofoxider, der er i luften, og som er et sundhedsproblem i de fleste større byer. Derudover kan produktet reducere algevækst. Titaniumdioxiden nedbryder for eksempel også formaldehyd, som er et af de mest skadelige stoffer i vores indeklima. - Titaniumdioxids fotokatalytiske effekt har været kendt i årtier, men Photocat har udviklet en teknologi, der kan klare sig i konkurrencen med ledende asiatiske producenter, siger, administrerende direktør Michael Humle. Photocats løsninger er særligt interessante, fordi de er vandbaserede og meget lysfølsomme. Internationalt potentiale Tom Weidner har som investment manager i CAT Invest Zealand ansvaret for investeringen i Photocat. Han peger på det internationale potentiale: - Vores investeringer skal skabe vækst og arbejdspladser, og med Photocats projekter på både det danske og det canadiske marked ser fremtiden lovende ud. Produktionen af belægningsstenene er i fuld gang under overværelse af Photocats Henrik Jensen (t.v.) og Michael Humle. De er hhv. COO og CEO i virksomheden (foto: CAT). 5

6 Foto: Administrerende direktør Lars Hedemann Nielsen (t.v.) og teknisk direktør Jesper Lyster er hovedkræfterne bag EDX (foto: Peter Jarvad). Danske iværksættere søger patent på sikkert testværktøj Sikkert, hurtigt og uden risiko for menneskelige fejl. Det er fundamentet for et testværktøj, som EDX Systems i Holbæk har udviklet, og nu søger patent på. Vi er danske mestre i at konvertere pensionsdata, hvilket er en uhyre kompliceret proces. De erfaringer har vi brugt til at opbygge testprogrammet EDX, Extreme Delta examination, der kan bruges i alle brancher. Med vores løsning fanger vi de fejl, der måtte opstå i forbindelse med en ændring af it-arkitekturen, siger administrerende direktør Lars Hedemann Nielsen. I stærk vækst EDX er i stærk vækst, og har tiltrukket investorer udefra. Men inden da havde EDX brug for et kapitalindskud, hviket CAT Invest Zealand stod klar med, idet de så store potentialer i virksomheden. CAT Invest Zealand har med kapital fra blandt andet Vækstforum Sjælland skudt et millionbeløb i virksomheden. For få måneder siden var der en håndfuld medarbejdere. Nu er der godt ti og brug for fem-seks udviklere mere. Planen er at være over 30 mand om to år. Et billede af data før og nu En stadig mere kompliceret it-virkelighed øger relevansen af at have gode testværktøjer som EDX. Kort forklaret skaber EDX et billede af, hvordan data ser ud, før virksomheden gennemfører en ændring af it-systemet. Bagefter laver EDX et nyt billede, så kunden kan se, om systemændringen har medført uønskede ændringer i dataene. I vores løsning er vi helt ligeglade med, hvordan systemet er bygget op vi ser kun på indholdet. Vi kan ikke fortælle, om evt. udsving i data er rigtige eller forkerte. Men det kan kunden, som så kan nå at reagere, inden forkerte data masseudsendes, siger Lars Hedemann Nielsen og giver et eksempel: En stor distributør sender fakturaer ud om dagen. Han skal have sit økonomisystem opgraderet. EDX tester alle fakturaer og gemmer resultatet. Så ændrer virksomheden systemet, og bagefter genereres de samme fakturaer. EDX sammenligner fakturaerne og afdækker, om dataene har ændret sig. Processen er hurtig, og foregår 100 procent automatisk: - Du eliminerer altså risikoen for menneskelige fejl, løfter kvaliteten og undgår kedelige situationer, hvor fejlagtige opkrævninger, gevinstmeddelelser eller pensionsopgørelser bliver distribueret til tusindvis af kunder, siger Lars Hedemann Nielsen. 6

7 En intensivafdeling i en smartphone Lifeline er en mobil-app, som kan forkorte astmatiske og for tidligt fødte børns ophold på sygehuset. Til glæde for både børn, forældre og sygehusenes økonomi. Børnene og deres forældre slipper for lange indlæggelser, og sygehusene sparer penge, uden det går ud over sikkerheden. Det er målet med Lifeline, som skal forbedre muligheden for hjemmebehandling af for tidligt fødte børn og børn med astmatisk bronkitis. Lifeline er en app til smartphones, som kan overvåge barnets vejrtrækning, temperatur og blodtryk. Hvis barnets tilstand er ved at blive kritisk, alarmeres forældrene, og Lifeline vejleder dem i, hvad de skal gøre. Forældrene har samtidig en direkte videoforbindelse til sundhedspersonale, som kan vurdere, om barnet skal indlægges. - Vi flytter en intensivafdeling ned i en smartphone. Hvis man har astmatisk bronkitis, har man måske slet ikke behov for at være indlagt mere end til en ganske kort introduktion. De familier, som bliver instrueret grundigt, er bedre udstyret ved fremtidige forværringer af sygdommen, siger Carsten Vrang, ledende overlæge på Næstved Sygehus. Han havde ideen med til en konference, Sundhedsinnovation Sjælland holdt i februar Men meget skal gå op i en højere enhed, før en ide bliver til virkelighed. - På konferencen deltog også foreningen Præmatures Vilkår, hvor man havde gået med lignende tanker. Samtidig var der en virksomhed, Viewcare, som ville gå med i projektet. Hvis bare én af aktørerne var faldet fra, var Lifeline bliver udviklet i samarbejde mellem virksomheden Viewcare A/S, Aalborg Universitet, Patientforeningen Præmatures Vilkår, Regionshospitalet Viborg, Region Sjællands Næstved Sygehus og Sundhedsinnovation Sjælland. Fornyelsesfonden har bevilget midler til Lifeline, og projektet løber fra 2012 til Herefter har Viewcare rettighederne til produktet, som de forventer at sælge både i Danmark og udlandet. ideen formentlig død. Som det i øvrigt sker med mange af de ideer, vi får ind, siger Ivar Moltke, som er chef for Sundhedsinnovation Sjælland. Sundhedsinnovation Sjællands opgave i projektet er at indsamle og analysere brugerbehov hos sundhedspersonalet og forældrene. Det ventes, at Lifeline vil være fuldt udviklet, så den kan tages i brug i 2014 ikke kun i Region Sjælland, men i hele landet. I gennemsnit fødes børn for tidligt hvert år, mens op mod årligt indlægges med luftvejsproblemer. Med den nye app vil der kunne spares op mod 25 procent af sygehusenes udgifter til de to patientgrupper. Sundhedsinnovation Sjælland efterlyser fortsat ideer og arrangerer kurser i»medarbejderdreven innovation«for ansatte i sundhedssektoren. Projektet er støttet af Region Sjælland, EU s Socialfond, EU s Regionalfond og Vækstforum Sjælland. 7

8 Fremtidens bæredygtige gødning Bregentved, DTU og DONG Energy samarbejder om at udvikle bæredygtigt landbrug ved at bruge aske som næring. Aske fra termisk forgasning af halm og anden biomasse bliver måske fremtidens bæredygtige gødning på landmændenes marker. Moderne, intensivt landbrug fjerner næringsstoffer og kulstof, og derfor skal jorden tilføres næring og kulstoffer. Et treårigt forskningsprojekt skal nu vise, om aske fra biomasse kan tilbageføre næringsstoffer og kulstof til landbrugsjord. Bregentved er et af Danmarks største jordbrug med omkring hektarer på Sjælland. På nogle af godsets marker er der nu spredt aske fra forgasset halm. På den måde vender restproduktet fra produktionen tilbage til markerne. Samtidig bidrager halmen til den vedvarende energiproduktion, som på sigt skal danne grundlag for et fossilfrit energiforbrug i Danmark. Det sker, når halmen forgasses og omdannes til el og varme. - Vi ønsker at drive jordbrug i mange år frem, og det kræver, at vi udvikler mere bæredygtige metoder og teknologier, så vi ikke udpiner jorden, men fører næringsstoffer tilbage. Og helst flere end når halmen blot formulder på markerne. Vores mål er at opnå en kulstofprocent i almindelig landbrugsjord på omkring seks procent, når vi harver asken fra biomassen ned i jorden, siger godsforvalter Anders Dolmer, Bregentved. 8 DTU har siden 2007 haft en samarbejdskontrakt med Vækstforum Sjælland. Via kontrakten kan DTU igangsætte initiativer, der fremmer innovation, kompetenceløft og vækst. Således mødte ovennævnte parter hinanden i et netværksforløb på DTU og nye ideer opstod. Efterfølgende har Villum-fonden bevilget i alt 4,1 mio. kr. til projekterne. Gammel metode, ny teknologi Hvis målet med projektet opnås, ser Bregentved et stort marked både i Danmark og internationalt. Den nye teknologi vil kunne imødekomme behovet for bæredygtigt jordbrug mange steder i verden. Også fra DTU s side er der stor tilfredshed med projektet, som er kommet i stand via såkaldte matchmakingarrangementer, hvor forskere har mødt det regionale erhvervsliv. Projektet er kommet i stand via DTU s samarbejdskontrakt med Vækstforum Sjælland. - Det er et unikt projekt. At anvende aske som gødning er som sådan en gammel metode, men med nutidens teknologi kan den gøres mere effektiv og bringe den op i stor skala, siger projektleder og seniorforsker Henrik Hauggaard-Nielsen, DTU Kemiteknik. Han nævner fosfor som et eksempel på et livsvigtigt næringsstof. Men fosfor er en begrænset ressource, der kan slippe op i løbet af måske 50 år. - Det ser ud til, at fosforen er tilgængelig for planterne efter forgasningen. Det vil være en kæmpe gevinst for jordbrug over alt i verden, hvis det kan udvikles til en brugbar teknologi i stor skala, siger Henrik Hauggaard- Nielsen. DONG Energy står for selve forgasningen af halm fra Bregentved. Det sker i Kalundborg med den såkaldte pyroneer-teknologi. Den foregår ved lav temperatur, og dermed kan man skille næringsstoffer og kulstof fra. - Vi ser spændende perspektiver i at kunne udnytte biomasse til at producere grøn varme og el og samtidig understøtte bæredygtig landbrugsproduktion, siger biofysiker, Jens Kai Holm, DONG Energy. Forskningsprojektet er et regionalt samarbejde mellem Bregentved, DTU og DONG Energy, og er finansieret af Vækstforum Sjælland og Villum-fonden.

9 Norske Bilfinger Industrier Danmark A/S skaber arbejdspladser i Kalundborg Region Sjællands samarbejde med Invest in Denmark har sikret 230 arbejdspladser. Statoil raffinaderiet i Kalundborg har fået norske Bilfinger Industrier Danmark A/S som ny servicepartner. Dermed er det lykkedes at fastholde 50 arbejdspladser og skabe yderligere jobs både i Danmark og på koncernens boreplatforme i Norge. - Lige nu har vi en masse projekter og 100 mand på arbejde i Kalundborg. Det betyder, at vi har lejet folk ind fra andre firmaer for at kunne dække behovet, men vi er i gang med at rekruttere flere faste medarbejdere. På sigt skal vi bruge cirka 50 mand fast her i Kalundborg, og vi håber på at kunne finde yderligere kvalificerede medarbejdere, der også kan arbejde på vores boreplatforme i Norge, siger Kresten Ravn, der er operation manager ved Bilfinger Industrier Danmark A/S. Serviceaftalen, som Bilfinger Industrier Danmark A/S indgik med Statoil i 2010, drejer sig blandt andet om vedligeholdelseskontrakter inden for isolering, stilladsarbejder og overfladebehandling. Bilfinger Industrier Danmark A/S tilbyder full-service aftaler, så Statoil nu kun behøver én servicepartner. Det er nyskabende i den danske procesindustri og giver gode muligheder for, at Bilfinger Industrier Danmark A/S kan udvide aktiviteterne eksempelvis i offshore-branchen. Strategisk samarbejde bærer frugt Vækstforum Sjælland finansierer en regional projektleder fra Invest in Denmark, som hjælper udenlandske investorer til regionen og sørger for, at de får en gnidningsfri opstart. Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen forklarer: - Vi arbejder målrettet med erhvervsudvikling i regionen, og tiltrækning af udenlandske investorer i samarbejde med Invest in Denmark er et af vores redskaber til at skabe vækst og arbejdspladser. Jeg kan jo kun glæde mig over, at vi får en virksomhed i vækst til området, så vi ud over at sikre eksisterende arbejdspladser i regionen også skaber flere nye. Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) er enig: - Jeg er glad for, at vores samarbejde med Region Sjælland resulterer i så markant en jobsucces. Det viser den store styrke, der er i Invest in Denmarks samarbejdsmodel med Region Sjælland. Takket være det regionale samarbejde kan vi gå til de udenlandske virksomheder med helt konkrete forretningsmuligheder i regionen og på den måde trække investorer til, der styrker og udvikler erhvervslivet. Invest in Denmark hjælper typisk med at kortlægge forretningsmuligheder, informere om rammevilkår og ikke mindst sætte konkrete udenlandske investorer i kontakt med de rette samarbejdspartnere i Danmark. Og når virksomheden er kommet godt i gang, ser Invest in Denmark på virksomhedens mulighed for at udvikle og udvide aktiviteterne i Danmark. I Region Sjælland har samarbejdet med Invest in Denmark bidraget til at skabe eller fastholde 230 arbejdspladser siden samarbejdets start i

10 Teori omsat til praksis»videnmedarbejdere i Region Sjælland«er et projekt, som skal skabe samarbejde mellem universitetsstuderende og virksomhederne. Daurehøjgruppen i Tuse fik hjælp til den interne kommunikation. Byggevirksomheden Daurehøjgruppen i Tuse er på få år vokset fra 10 til 120 ansatte. Det har skabt behov for at ændre organiseringen og især den interne kommunikation, og i efteråret fik virksomheden så besøg af en gruppe studerende fra RUC. Sammenhængen er måske ikke umiddelbart indlysende, men fællesnævneren er projektet»videnmedarbejdere i Region Sjælland«, som går ud på at parre studerende fra regionens to universiteter, RUC og Syddansk Universitet i Slagelse, med små- og mellemstore virksomheder. Ideen er at skabe kontakter, som på sigt kan føre til nye jobåbninger for akademikere. - Virksomhederne får adgang til ny viden, og får måske øjnene op for nye udviklingsmuligheder. Samtidig opnår de studerende relevant erfaring. Det er faktisk en win-win situation. Men drømmen er da, at en mindre virksomhed siger, at»ham eller hende ansætter vi efter endt uddannelse«, siger Maj Parker Wagner, som er projektleder og fuldmægtig i RUCinnovation. Projektet løber frem til oktober 2014, og har en økonomisk ramme på otte millioner kroner. Halvdelen kommer Daurehøjgruppen består af Daurehøj Erhvervsbyg, Tømrergaarden i Tuse og Grevinge Maskinsnedkeri. fra EU s Socialfond, mens Vækstforum og de to universiteter hver har bidraget med to millioner. Nyt samarbejde Daurehøjgruppen har haft stor glæde af samarbejdet med de RUC-studerende. I ansøgningen til RUC efterlyste virksomheden bidrag til en analyse af de interne forhold og et bud på en samlet strategi. Og det fik den. - De studerende har løst deres opgave 100 procent. De leverede en stor og fin opgave, som skabte klarhed over, hvad der kunne gøres, og vi fik præciseret nogle indsatsområder. Helt konkret kritiserede de blandt andet de værdier, vi har meldt ud på vores hjemmeside, og det er en kritik, vi vil tage op, siger økonomidirektør Kim Hass. Han tilføjer, at samarbejdet ikke som sådan kan aflæses på bundlinjen. - Ikke direkte. Det er jo nogle bløde værdier, vi har fået behandlet. Men det har tilført værdi til vores samarbejde og interne kommunikation, siger Kim Hass. Daurehøjgruppen har efterfølgende indledt et samarbejde med en ny gruppe studerende fra RUC. 10

11 Madoplevelser styrker hele regionen Autentiske måltider af lokale råvarer er med til at skabe vækst og trække turister til regionen. Lokale fødevarer og tilberedningen af dem er et varmt emne på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Ikke som i»varm kartoffel«tværtimod. Øerne er et skatkammer af velsmagende råvarer, og der er stor opmærksomhed på, hvordan de kan udnyttes til at skabe vækst. Et stigende antal turister efterspørger det autentiske måltid med en indbygget god historie, viser VisitDenmarks analyser. Derfor dystede 11 restauranter i midten af marts 2013 i Local Cooking en konkurrence om at servere den mest velsmagende ret med mindst 75 procent lokale råvarer. Local Cooking er tænkt som en tilbagevendende begivenhed. Den arrangeres af Grønne Regionale madoplevelser (GRO), et projekt, der er støttet af Vækstforum Sjælland og EU s Regionalfond. Initiativtagere til konkurrencen er Østdansk Turisme, Horesta, erhvervsskolen CELF og Grønt Center. Årets konkurrence foregik hos CELF i Nykøbing Falster og blev vundet af restaurant SuRi i Holbæk. Men alle deltagere har forpligtet sig til at have deres ret på menukortet hele sommeren. Initiativet skal både styrke lokale samarbejder mellem spisesteder og fødevareproducenter og trække flere turister til regionen. Østdansk Turisme sørger for at udbrede budskabet om, at man overalt i regionen kan finde ambitiøse spisesteder, som kan servere en bæredygtig madoplevelse, der samtidig er en kulinarisk specialitet. En af dem er Restaurant Svanen på Hotel Maribo Søpark med køkkenchef Anders Bach i spidsen. Han vandt den tilsvarende og noget mindre konkurrence i 2012, og i det omfang de lokale producenter er leveringsdygtige, handler han med dem. - Jeg bor og arbejder på Lolland, og det er jo vigtigt for hele samfundet, at vi får skabt nogle arbejdspladser hernede. Når jeg serverer måltider, der er baseret på lokale råvarer, kan jeg også servere en god historie, og gæsterne kan tage ud at besøge producenterne. Konkurrencen er et rigtig godt initiativ, som man skal se i et lidt længere perspektiv. Nu har den bredt sig til det meste af Sjælland. Om to-tre vil vi for alvor se et resultat, siger han. Retten Restaurant SuRi i Holbæk vandt Local Cooking 2013 med retten»fjorden og jorden«: stegt skrubbe med fjordrejer, kalvehaler og Lammefjordsgrønt. Local Cooking-logo 11 restauranter, fordelt over hele regionen, serverer en velsmagende lokal madoplevelse frem til 30. september. Tjek 11

12 Medarbejdere som drivkraft På to år havde NKT Cables samtlige 400 ansatte på kursus. Målet var at gøre udvikling af produktionen til en del af hverdagen for at kunne klare sig i den globale konkurrence. Kortere kommunikationsveje, større ansvar til den enkelte og mere arbejdsglæde. Det var nogle af målene, da NKT Cables med hovedsæde i Asnæs iværksatte projekt RECUN et toårigt uddannelsesforløb med deltagelse af samtlige af virksomhedens 400 ansatte. På 10 år er industriproduktionens værdi af det danske bruttonationalprodukt (BNP) faldet fra 25 til 16 procent. Den væsentligste forklaring er udflytning af arbejdspladser til lavtlønslande. Uddannelsesprojektet på NKT Cables skulle forbedre muligheden for at bevare produktionen i Danmark. Man ville så at sige møde konkurrencen fra lavtlønslandene med effektive og innovative medarbejdere. - Vi ville gøre alle til strategiske medarbejdere, som kan arbejde og agere selvstændigt, hvis de får frihed og rum til at gøre det. Uanset om der er tale om en direktør, en sælger eller en 3F er, siger Bent C. Jensen, som er HRmanager i NKT Cables. Uddannelsen var finansieret i fællesskab af NKT Cables og af EU s Socialfond via Vækstforum Sjælland. Projektet RECUN er en forkortelse for Revealed Customers Unrecognized Needs, altså at afdække kundens uerkendte behov. Konsulenthuset Moestrup i Holbæk stod for at planlægge uddannelsen. blev afsluttet i foråret 2012, og i løbet af to år var medarbejderne på kursus 12 hele og seks halve dage. Bent C. Jensen vurderer, at uddannelsen umiddelbart var med til at fastholde arbejdspladser. At virksomheden for tiden er ramt af nedgangen i byggeriet, betyder ikke, at projektet har været forgæves. - Det var et rigtig godt projekt. Projektets største succes er at alle medarbejdere, også de kortuddannede, nu kan løse komplekse udfordringer og drive udviklingen af virksomheden. Ved hjælp af nogle konkrete værktøjer og modeller har vi fået skabt en ny virksomhedsånd og kultur, som vil hjælpe os i fremtidens konkurrence. Samtidig har vi fået nogle dygtigere medarbejdere, som står bedre rustet på arbejdsmarkedet, siger han. Efter afslutningen, har NKT Cables løbende fulgt op på projektet, blandt andet via temadage. 12

13 ark Denm Wherecame tokinbg aned Vi e best k er th Denmar Discov in East ctions al attra Mediev OL i London 2012 var et markant fremstød for dansk vikingeturisme, og i regi af»da Danmark blev til«var Østdansk Turisme tovholder på den store event. t on iscoun Get a dattractions de ed select see more insi - Da Danmark blev til Østdansk Turisme sælger kulturhistorie i samlet pakke. Rabat på entrebilletten til Roskilde Museum, Naturpark Åmosen, Sagnlandet Lejre, Roskilde Domkirke, Vikingeskibsmuseet, Trelleborg, Gerlev Legepark, Ulvsborg og Danmarks Borgcenter. 25 procent på cykelturen hos Viking Experience og det samme på regningen i Den Gyldne Svane, når sulten skal stilles efter en tur i Middelaldercentret. Gennem Østdansk Turisme er vikinge- og middelal derattraktionerne i regionen gået sammen om at tiltrække flere turister og fortælle dem om dengang Danmark blev til. 11 tilbud på en kulturhistorisk oplevelse er samlet i én folder, som fås på engelsk, hollandsk og russisk.»da Danmark blev til«er et fireårigt projekt, som er støttet af Vækstforum Sjælland. Østdansk Turisme og Vækstforum har en samarbejdskontrakt, der skal styrke turismen og oplevelsesøkonomien gennem markedsføring, udvikling af erhvervet, oplevelsestilbud og formidling. I Small Danish Hotels, som står for salg og markedsføring for 100 danske kroer, hoteller, slotte og herregårde, begynder markedschef Hanne Iversen at kunne registrere resultater af den brede vikingeindsats. - På opfordring af Østdansk Turisme er en af vores hollandske samarbejdspartnere for eksempel begyndt at markedsføre en 12-dages vikingerundtur i Danmark med overnatning hos Small Danish Hotels. Vi kunne hurtigt konstatere interesse for produktet i form af bookinger på bl.a. Kragerup Gods og Hotel Prindsen i Roskilde, siger hun. Ifølge Hanne Iversen er der generelt stor interesse for danske vikingeattraktioner. - Vi producerer ikke selv informationsmateriale om oplevelser, så det er af stor betydning for os, at Østdansk Turisme gør det. Vi kan tydeligt mærke, at udenlandske turoperatører betragter det som vigtigt inspirations- og salgsmateriale, siger hun. Østdansk Turisme hjælper danske og udenlandske turoperatører med at sammensætte pakker til turisterne. De såkaldte værdikæde-samarbejder mellem forskellige dele af turismebranchen gør det nemmere at synliggøre regionens muligheder. 13

14 Vækstfabrikker udvikler vindere Wuxus flyttede ind i en af regionens 10 vækstfabrikker, og det har givet uvurderlig hjælp til at udvikle virksomheden. I sommeren 2012 flyttede Wuxus ind i Vækstfabrikken i Køge. Wuxus er en webbaseret it-platform, som giver transportkøbere mulighed for at søge vogne med ledig kapacitet i hele Danmark. Wuxus valgte at placere sig i Vækstfabrikken, da den ville indgå i et miljø, hvor det dels er muligt at opnå kompetent rådgivning om især vækst i udlandet og dels at få sparring med andre vækstvirksomheder i det daglige. - Vi er i dag en del af et team af vækstkonsulenter og konsulenter fra Køge Erhvervs Service, hvor jeg i høj grad føler at man hylder en vinder og hjælper dem, som ikke har vundet endnu. Der er i stigende grad en vinderkultur på Vækstfabrikken, hvor Janteloven er ikke-eksisterende, siger iværksætteren bag Wuxus, Karsten Kjær. Hans virksomhed beskæftiger i dag, hvad der svarer til fire årsværk. Men forventningen er at nå ansatte inden for de næste fem år. Og det skyldes ikke mindst sparringen med vækstkonsulenterne og Køge Erhvervs Service, som er placeret på vækstfabrikken. - Jeg havde ikke forestillet mig, at kommunen kunne være en så aktiv figur i støtten til de lokale virksomheder. Men Køge gør noget for sine virksomheder, det ser jeg på Vækstfabrikken, siger Karsten Kjær. Flere vil overleve I alt er der 10 vækstfabrikker i regionen. De er etableret af Væksthus Sjælland, som gennem Vækstforum Sjælland har fået bevilget 15 millioner kroner fra EU s Regionalfond. Andre 15 millioner betales af de kommuner, hvor de enkelte vækstfabrikker er placeret. Vækstfabrikkerne er et tilbud til mindre virksomheder og iværksættere med vækstpotentiale. Ideen er, at de kan udvikle sig i strukturerede rammer via et skræddersyet forløb med konsulentsparring, videnmoduler, mentorordninger og netværk. De første vækstfabrikker åbnede i En undersøgelse fra januar viser, at hver anden af de cirka 170 tilknyttede virksomheder har øget omsætningen med mere end 20 procent. Derudover viser undersøgelsen, at 13 procent af virksomhederne eksporterer en langt højere andel end blandt regionens øvrige iværksættere. - Der er virkelig potentiale i de mindre og nystartede virksomheder. Og det er de første år, der er helt afgørende for successen. På vækstfabrikkerne giver vi optimale rammer for udvikling, mens virksomhederne er små og sårbare. På sigt vil vi få en markant højere overlevelsesgrad og større vækst end hos andre virksomheder, siger Mads Váczy Kragh, som er direktør i Væksthus Sjælland. Der er 10 vækstfabrikker i Region Sjælland: Næstved, Greve, Holbæk, Roskilde, Slagelse, Faxe, Ringsted, Lolland-Falster, Køge og Stege. 14

15 Unik dansk røntgenteknologi Virksomhed i Køge udvikler ny teknologi, som blandt andet vil kunne forbedre flysikkerheden. Penge fra Vækstforum Sjælland faldt på et tørt sted. Et røntgenapparat i 4D som for eksempel kan afsløre metaltræthed i et flystel. Sat på spidsen er det målet for to DTU-forskere, som har etableret virksomheden Xnovo Technology. - Vores røntgenteknologi er unik, fordi den giver private virksomheder mulighed for at foretage målinger af materialer, de ikke har kunnet før. I dag kan det kun lade sig gøre på store forskningssteder, hvor industrien normalt ikke har adgang, fortæller Erik Mejdal Lauridsen. Han deler nu sin tid mellem at være administrerende direktør for Xnovo Technology og seniorforsker på DTU. Han har udviklet teknologien sammen med DTU-kollegaen, professor Henning Friis Poulsen. Røntgenmålingerne foregår på mikroskopisk niveau, og det unikke er, at de kan vise de enkelte krystaller i eksempelvis metaller, halvledere og beton. - Med traditionel røntgen kan man se, hvis der er en revne i et materiale. Vores teknologi kan vise hele den underliggende krystalstruktur. Den viden er vigtig, hvis man prøver at forbedre metalprodukter, udvikler materialer til halvledere eller forsker i naturlige materialer som sten eller is. Man kan så at sige kigge gennem materialerne i 3D og oveni få den fjerde dimension med, fordi man kan se udviklingen over tid, fortæller Erik Mejdal Lauridsen. Han forventer, at Xnovos kunder bliver virksomheder, som har brug for den størst mulige viden om de materialer, der indgår i deres produkter, for at kunne optimere dem eller estimere restlevetiden. Det sidste kan for eksempel være altafgørende i flyindustrien kroner i regional støtte Inden Xnovo blev skabt, måtte de to DTU-forskere beslutte, om deres viden skulle publiceres på normal videnskabelig vis eller patenteres. På dette kritiske tidspunkt modtog de kroner fra de såkaldte GAP-funding midler, DTU råder over via en samarbejdskontrakt med Vækstforum Sjælland. - Pengene kom i en afgørende fase, hvor vi ikke havde andre støttemuligheder. Vi stod med en lovende viden, men også med en usikkerhed om det kommercielle potentiale. Man kan normalt ikke få forskningsmidler, hvis man har et kommercielt produkt som mål, men pengene fra Vækstforum Sjælland gav os et halvt år, hvor vi kunne arbejde videre med teknologien og opsøge mulige samarbejdspartnere, fortæller Erik Mejdal Lauridsen. Målet med Xnovo Technology er at videreudvikle den nye røntgenteknologi. Der er udtaget patenter i Europa og USA på de første løsninger, og der er indgået en aftale med den amerikanske udstyrsproducent Xradia, som vil tilbyde deres kunder teknologien. - Aftalen betyder, at Xradia eksklusivt kan anvende vores teknologi i deres produkter. Pengene giver os arbejdsro i tre år, og det betyder meget for en opstartsvirksomhed. Vi kan også ansætte kvalificerede medarbejdere i det omfang, det bliver nødvendigt. Det betyder meget, at man kan tilbyde en længere ansættelse og ikke bare et par måneder, siger Erik Mejdal Lauridsen. Xnovo ligger i Vækstfabrikken i Køge i et kontorfællesskab, der er resultatet af et samarbejde mellem Væksthus Sjælland, Køge Kommune og Vækstforum Sjælland via EU s Regionalfond. DTU har siden 2007 haft en samarbejdskontrakt med Vækstforum Sjælland. Via kontrakten kan DTU igangsætte initiativer der fremmer innovation, kompetenceløft og vækst. 15

16 Undervisning med svin På sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse dissekerer de studerende svin i undervisningen. Det er en del af et regionsprojekt, som skal få flere drenge og mænd til at gennemføre en uddannelse. - Først synes de, at det er lidt ulækkert, men når de først kommer i gang, synes de, at det er meget spændende. Ordene kommer fra Oluf Falkenberg Nielsen, som underviser i anatomi og fysiologi på sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Han og de studerende er med i et forsøg med at gøre undervisningen mere praksisorienteret i håb om, at flere mænd vil gennemføre uddannelsen. - Svineorganer har stor lighed med menneskeorganer. De studerende får en anden indgang til anatomien ved at få lov til at sidde med det i hænderne, og den praktiske tilgang henvender sig til de mandlige studerende. Men de kvindelige studerende har naturligvis også glæde af det, siger han. Mænd sakker agterud Baggrunden for forsøget er, at mændene er sakket agterud uddannelsesmæssigt. Derfor har Region Sjælland iværksat projektet IMODUS i samarbejde med otte uddannelsesinstitutioner. IMODUS står for»inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelse i Region Sjælland«. Projektet er via Vækstforum støttet af EU s Socialfond, som betaler halvdelen af det samlede budget på 22 millioner kroner. I projektet deltager et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner på Sjælland: University College Sjælland, Roskilde Universitet (RUC), EUC Nordvestsjælland, Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde Katedralskole, Roskilde Handelsskole, Næstved Gymnasium og Ingeniørhøjskolen i København (DTU). Læs mere på Flere piger uddanner sig, og de tager uddannelse på et højere niveau, så projektet handler om at tænke køn ind i undervisningen. Det kan gøres vidt forskelligt fra uddannelse til uddannelse, og de enkelte skoler i regionen har selv defineret deres egne delprojekter, fortæller projektleder Randi Andersen, som til daglig er centerleder på University College Sjælland. Blandt de deltagende uddannelsesinstitutioner er Ingeniørhøjskolen i København, som i dag er en del af DTU. Der er ikke en ingeniøruddannelse i Region Sjælland, men et af delprojekterne går netop ud på at afdække behovet for at udbyde ingeniøruddannelser som såkaldt blended learning det vil sige, at størstedelen af undervisningen foregår hjemme foran computeren. - Målgruppen kan være unge mænd, som gerne vil læse videre til ingeniør, men som måske er bundet til deres hus langt væk fra København, siger Randi Andersen. Det det er for tidligt at sige, om de forskellige tiltag vil give de ønskede resultater. - Der er generelt kommet flere mænd ind på uddannelsesinstitutionerne, men også flere piger, og det skyldes primært den højere arbejdsløshed. Forhåbentlig er det en gradvis proces, men bare at fastholde de drenge og mænd vi har i uddannelse, er et succeskriterium i sig selv, siger Randi Andersen. På sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse håber anatomilærer Oluf Falkenberg Nielsen i hvert fald, at arbejdet med svineorganer bliver en fast del af uddannelsen. - Det giver de studerende en meget mere rummelig fornemmelse af anatomi og fysiologi, og det hjælper deres forståelse, siger han.

17 Det bedste fra to verdener Efter ti hurtige år i reklamebranchen gik akademikeren Michael V. Nielsen i lære som elektriker. Nu bruger han det hele i E-OP Energioptimering, der er ved at skabe et nyt marked for håndværksvirksomheder på Lolland-Falster. VidenMetro er støttet af EU s Socialfond og Vækstforum Sjælland. Målet er, at mindst 200 virksomheder i regionen skal forbedre bundlinjen ved at ansætte en højtuddannet medarbejder. De kan blandt andet søge støtte om at ansætte en videnpilot med et løntilskud på kroner om måneden i op til et år. Der er dem, der ønsker sig en rød sportsvogn, når de fylder 40 år. Og så er der dem, der hellere vil have en uddannelse som elektriker oven på en fem år lang uddannelse i international afsætning og markedsføring. - Jeg havde allermest lyst til at lære noget helt nyt, og gerne et håndværk som er tungt på matematik og fysik. Så det blev til en elektrikeruddannelse, og jeg har ikke fortrudt et eneste øjeblik, fortæller Michael V. Nielsen. Den 44-årige cand.merc. blev uddannet elektriker for godt et år siden, og kort efter ansat til at udvikle E-OP Energioptimering et netværk af håndværksvirksomheder på Lolland-Falster, der hjælper private, mindre erhverv, boligselskaber og landbrug. Han blev ansat som en såkaldt videnpilot med kroner i støtte fra Region Sjællands projekt VidenMetro. - En stor del af boligmassen på Lolland-Falster er i en sådan stand, at energioptimering er oplagt. Men den kundegruppe vi henvender os til, ville aldrig af sig selv ringe og bestille en energirapport ud i den blå luft. Så vi gør det nemt for dem, forklarer Michael V. Nielsen. Win-win Han er uddannet energivejleder og tager ud og laver en grundig energirapport, samler de vigtigste punkter og siger»fru Jensen, de her tre ting vil det være godt at få et tilbud på«. Og så indhenter E-OP tilbud blandt de håndværksvirksomheder, som er med i ordningen. - På den måde kan fru Jensen krone for krone se, hvor meget det vil koste at få at lavet de enkelte ting, og hvor meget hun vil spare på energiregningen år for år, forklarer Michael V. Nielsen. Mange håndværkere har det svært med papirarbejde. - Kombinationen af det akademiske, hvor jeg har lært at arbejde systematisk og langsigtet, og alt det praktiske fra elektrikeruddannelsen er faktisk den ideelle kombination til det her job, mener han. I øjeblikket er 25 forskellige håndværksvirksomheder med i ordningen. Et af medlemmerne er elinstallatøren Obelitz i Nykøbing Falster. - For os er det både en god mulighed for at blive synliggjort, og få aktiveret nogle kunder, som ikke ville være gået i gang af sig selv. Og så er det sjovt at være med til at sælge en ydelse, hvor kunderne i realiteten kommer til at spare penge, fortæller ejeren Bo Dvinge Rasmussen. E-OP fik under hele forløbet hjælp fra Jan Tjørnemark, der er chefkonsulent i Videnmetro. - Uden videnpilot-tilskuddet havde vi nok ikke turde gå i gang med at udvikle E-OP. Det er mange penge at satse på en ide, uanset hvor god den lyder, siger Michael V. Nielsen. - Jeg går og tænker på gode ideer og nye projekter om aftenen. Det er fantastisk at få lov til at arbejde med energirenovering, som er en sund investering på alle måder, og som også er godt for samfundsøkonomien, forklarer Michael V. Nielsen. 17

18 Opfinder til kamp mod bakterier Hygiejne Development hedder en spritny virksomhed i Vordingborg, der er med i udviklingen af intelligente badeværelser og en ny håndhygiejne-automat, som kan minimere risikoen for infektioner. Et badeværelse, hvor man kan blive vasket, tørret og gå på wc uden at bruge hænderne. Og en håndhygiejne-automat, som fjerner alle bakterier på et sekund. Det er ikke virkelighed endnu, men er godt på vej til at blive det. Og med i begge projekter er Vordingborgs Georg gearløs, Preben Pedersen, som sidste år startede virksomheden Hygiejne Development med hjælp fra en lokal investor. Han har over tyve års erfaring som udvikler og udbyder af solariesystemer og sprøjtekabiner. Det lyder umiddelbart langt fra hospitaler og hygiejne, men via Vækstforum-projektet»Medarbejderdreven innovation«inviterede Sundhedsinnovation Sjælland hans firma, Sunservice, til at opfinde en automat, der mere effektivt end i dag kan reducere risikoen for, at patienter og ansatte på sygehusene bliver smittet af håndbakterier. Tusindevis af patienter bliver hvert år smittet med infektioner, når de er indlagt på sygehuset. Og i samarbejde med en lokal smed byggede Preben Pedersen først prototypen på en maskine, der kan desinficere senge. Siden udviklede han den efterspurgte håndhygiejne-automat. - Det var et rigtig sjovt samarbejde. Ivar Moltke fra Sundhedsinnovation Sjælland kom med gode ideer til, hvordan man kunne udvikle denne her automat. Jeg har haft den tekniske viden og har ageret en slags Ole Opfinder på projektet, fortæller Preben Pedersen. Når man fører hænderne ind i automaten, får de på et sekund et sprøjt sprit overalt. Det meget tynde lag sprit trænger ned i de mindste furer og helt ned i neglerødder og tørrer igen med det samme. Der er med andre ord ingen bakterier tilbage på hænderne, og proceduren er så let, at ingen bliver fristet til at springe håndhygiejnen over. Næste projekt er allerede i parat i startblokken: Et badeværelse, som vasker og tørrer brugerne, slår toiletbrættet op og ned og skyller ud, uden man behøver at bruge hænderne. Hovedformålet er også her at mindske smitterisikoen blandt patienter og personale på sygehusene. Men håndfri badeværelser kan også give besparelser i form af mindre rengøring, færre sygedage og kortere indlæggelsestid. På sigt kan de håndfri badeværelser også blive et konkurrencedygtigt produkt på det hastigt voksende marked for hitech-toiletter. Håndhygiejne Projektet blev iværksat af Sundhedsinnovation Sjælland, som fik parret hygiejneeksperter i regionen med virksomheden Sunservice og Preben Pedersen. Han stiftede virksomheden Hygiejne Development i Hans drøm er at få sat automaterne i produktion et sted på Sydsjælland, hvor han selv kan følge processen tæt. Håndfrit bad Projektet er det tredje fornyelsesfondsprojekt, Region Sjælland deltager i. Det skal udføres i samarbejde mellem Sundhedsinnovation Sjælland og Syddansk Sundhedsinnovation, virksomhederne Hygiejne Development, Ideal Standard, Idéklinikken og MedTech samt hospitaler i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Projektet er blevet bevilget 14,1 millioner kroner fra Fornyelsesfonden. 18

19 Maribo-virksomhed klar til Asien S.E.W. North Filtration åbner ny produktionslinje for at gøre indtog på endnu et eksportmarked. Luftfiltre fremstillet på Lolland vil snart blive taget i brug i ventilationsanlæggene i asiatiske industrivirksomheder. Den blot to år gamle virksomhed S.E.W. North Filtration i Maribo åbner senest til august en ny produktionslinje, og målet er at udvide markedsområdet til også at omfatte lande i Asien og Mellemøsten. Den nye produktionslinje udgør en investering på to millioner kroner. Men via Vækstforum Sjælland har S.E.W. North Filtration fået et tilskud på knap kroner fra EU s Regionalfond. - Vi havde en vækst på over 250 procent sidste år, så der er grobund for optimisme. Vi forventer naturligvis ikke at blive markedsførende, men vi vil gerne være de bedste i Europa, siger administrerende direktør Jacob Jacobsen, som har etableret og ejer virksomheden sammen med salgsdirektøren, Lars Pedersen. Lige nu har virksomheden 12 medarbejdere, hvilket også var målsætningen, da virksomheden blev etableret i Men det er gået stærkt siden. - Tre-fire mere vil blive ansat, når den nye produktionslinje åbner. Målet er at nå medarbejdere inden for fem år, siger Jacob Jacobsen. Lolland placeres ofte i»udkantsdanmark«, men direktøren mener, at placeringen i Maribo, tæt på motorvej E47 er ideel. - Og vores placering bliver endnu mere central, når den faste forbindelse over Femern Bælt tages i brug, siger han. S.E.W North Filtration A/S har I to omgange fået støtte fra EU s Regionalfond gennem Vækstforum Sjælland. Første gang ved etableringen i 2011, hvor den modtog kroner. Og nu kroner, som udbetales, når den nye produktion sættes i gang til august. 19

20 Videnpilot landede det norske forsvar Peter Knudsen bruger sin viden fra CBS til at udvikle Nordisk Service Group i Jyderup. Det har blandt andet givet det norske forsvar som kunde. En hel uge i september sad nyansatte Peter Knudsen og skrev på et tilbud til det norske forsvar. De havde sendt en opgave med at vedligeholde og kontrollere deres medicinske udstyr i udbud, og han beskrev, hvad det præcist var, forsvaret ville få, hvis de valgte Nordisk Service Group (NSG) i Jyderup til at tage sig af al deres hospitalsudstyr de næste 4 år. - Jeg prøvede at præsentere det, så de nemt kunne se, at ved at vælge os, behøver de kun én leverandør, selvom deres udstyr kommer fra forskellige producenter. Det var vigtigt, at det ikke blev»tekniker-slang«. Det var jo kontorfolk som mig, der skulle læse og forstå det i den anden ende, fortæller Peter Knudsen. Tilbuddet var så overbevisende, at det norske forsvar kort efter skrev under på kontrakten og blev den største kunde hos NSG. Dermed har VidenMetro fået fuld valuta VidenMetro er støttet af EU s Socialfond og Vækstforum Sjælland. Målet er, at mindst 200 virksomheder i regionen skal forbedre bundlinjen ved at ansætte en højtuddannet medarbejder. De kan blandt andet søge støtte om at ansætte en videnpilot med et løntilskud på kroner om måneden i op til et år. for det løntilskud, virksomheden fik til at ansætte Peter Knudsen som videnpilot. Zigzag-kurs NSG har 35 ansatte og foruden kontoret Jyderup, kontorer i Sverige, Norge og Finland. Virksomheden lever af at servicere og reparere elektronisk hospitals- og laboratorieudstyr. For eksempel skal de monitors, som viser hjerterytme og puls på hospitalerne, kontrolleres med et specielt apparat en gang om året. Virksomheden har fået succes med at tilbyde skræddersyede servicepakker til hospitals- og laboratoriebranchen i hele Norden i stedet for alene at være underleverandør. Firmaet fik den første store serviceaftale med privathospitalet Aleris-Hamlet for et år siden. - Men vi kørte lidt en zigzag-kurs, og sammen overvejede vi nye tiltag for at komme rigtigt fremad, fortæller ejer og direktør Jesper Jørgensen, der startede firmaet i Et af tiltagene var kontakten til VidenMetro og ansættelsen af Peter Knudsen. - Det lettede rigtig meget at der kom en konsulent, så vi ikke skulle kæmpe med det hele selv, fortæller Jesper Jørgensen. Den dybe tallerken Peter Knudsen valgte bevidst et mindre sted, hvor han kan få lov til at bruge alt det han har lært, og være tæt på direktionen og beslutningerne. Han er ikke i tvivl om hvad der er hans største styrke som højtuddannet ud over de klassiske akademiske dyder som systematisk og kritisk tilgang til tingene. - Vi har jo gennemtravlet hundredevis af businesscases på CBS og studeret, hvad der har skabt succes i andre virksomheder, og hvornår det er gået galt. Der er jo ingen grund til, at vi alle skal gå ud og opfinde den dybe tallerken én gang til, forklarer han. 20

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere