En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab"

Transkript

1 A-PDF Merger DEMO : Purchase from to remove the watermark Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab Ekstern Censur Faglærer Censor : Per Dahl : Afleveret 1/ af: Aksel Bech Christensen Cpr , Årskort Grusdalsvej 28, 8700 Horsens tlf , mobil ,

2 Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab Ekstern Censur Faglærer Censor : Per Dahl : Afleveret 1/ af: Aksel Bech Christensen Cpr , Årskort Grusdalsvej 28, 8700 Horsens tlf , mobil ,

3 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning 1 2. Overvejelser omkring sitets opbygning Vurdering af andre litterære sites Overvejelser omkring opbygning og indhold af Heinesen-site Summarisk beskrivelse af Heinesen-sitet En detaljeret beskrivelse af sitets opbygning Intro En elektronisk bibliografi Øvrige menupunkter Lancering og promovering af sitet Evaluering af sitets anvendelse Placering ved søgning med søgemaskiner Evaluering af sitets anvendelse baseret på det tilknyttede statistikmodul Anvendelsesmuligheder for sitet Sitets introduktion til forfatterskabet Biografi Om forfatterskabet (med en summarisk bibliografi) Essays om forfatterskabet indlagt på sitet Mytisk realisme Kunsten kontra det borgerlige samfund - det irrationelle kontra det rationelle Livsglæden kontra livsfornægtelsen Skæbnetro Litteratur om William Heinesen og hans forfatterskab indlagt på sitet Konklusion English summary 82 Bilag Bilag 1 Litteraturliste Bilag 2 Oversigt over litterære selskaber med website Bilag 3 Citater fra anmeldelser af William Heinesens værker Bilag 4 Værkbibliografi Bilag 5 Artikelbibliografi

4 En formidling samt en website promovering af William Heinesens forfatterskab 1. Indledning I forbindelse med analyse af bestemte værker har jeg ofte savnet en opdateret oversigt over sekundær litteratur om værket og forfatteren. Der kan ganske vist søges i bibliotek.dk, men søgeresultatet er mangelfuldt, idet der mangler artikler i antologier og ældre avisartikler og anmeldelser. Der kan så suppleres med gennemgang af eventuelle bibliografier om forfatterskabet, men de trykte bibliografier er ikke opdaterede eller søgbare, og de få elektroniske bibliografier, der foreligger, som f.eks. Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi: er ofte ufuldstændige (Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi indeholder f.eks. kun artikler efter 1967) og er normalt ikke søgbare, hvis man f.eks. ønsker at søge litteratur om et bestemt værk. Denne mangel på komplette, opdaterede og søgbare bibliografier gav ideen til at etablere en sådan elektronisk søgbar bibliografi til et bestemt forfatterskab og anvende denne bibliografi som kernen i en formidling og promovering af et forfatterskab ved hjælp af internettet ved etablering af et website: om forfatterskabet. Udover den elektroniske søgemulighed i en bibliografi er fordelen ved en sådan website formidling i forhold til en formidling i en almindelig trykt bog, at websitet er offentligt og let tilgængeligt for alle uden omkostninger til trykning og distribution af et antal eksemplarer af en tekstbog. Omkostningerne til udvikling af websitet afhænger af den tekniske løsning, der vælges, men den kan i princippet udvikles alene med anvendelse af interne ressourcer i form af arbejdstimer, forudsat at redaktøren af sitet har de nødvendige tekniske færdigheder eller erhverver disse. Herudover er der omkostninger til at hoste sitet i et webhotel, men disse udgør i dag kun et par hundrede kroner om året. I forbindelse med opbygning af sitet rejser sig en række spørgsmål: Hvilken målgruppe skal sitet henvende sig til? Hvilke ophavsretlige problemer kan der opstå ved indlæggelse af materiale på sitet? Hvorledes skal sitet struktureres, og hvorledes skal formidlingen af forfatterskabet udformes på sitet for at tiltrække målgruppen? Hvilke kriterier skal der kunne søges og sortes på i den elektroniske bibliografi, og hvorledes skal 1

5 brugerfladen udformes? Hvilke værktøjer skal vælges til udvikling af sitet? Og hvorledes sikres vedligeholdelsen af sitet? Hvorledes udbredes kendskabet til sitet, og hvorledes måles kendskabet til sitet og dets værdi til formidling og promovering af forfatterskabet? Der anvendes ikke nogen egentlig videnskabelig teori, men spørgsmålene vil blive søgt besvaret på grundlag af overvejelser med udgangspunkt i et studie af andre større forfattersites, herunder en prototype foreslået af Det Kongelige Bibliotek. Som forfatterskab til website formidling er valgt William Heinesens forfatterskab, dels på grund af en personlig fascination, dels fordi det er et vægtigt og meget omfattende forfatterskab, der henregnes til den danske klassikerkanon. Ifølge en empirisk undersøgelse foretaget i 2004 ved målinger på bibliotek.dk, som jeg har beskrevet i en tidligere opgave: Dansk skønlitteratur i udlandet, figurerer Heinesen på top ti listen over de mest oversatte finlitterære forfattere efter 1980, efter Karen Blixen den mest oversatte danske forfatter med debut i perioden Forfatterskabet hørte til de mest populære i 1900 tallet, og websitet kan forhåbentlig bidrage til at udbrede kendskabet til og interessen for forfatterskabet også hos de yngre generationer. Specialet falder i to dele, hvor den første del omhandler overvejelser omkring opbygningen af sitet og en beskrivelse af dette, mens anden del gengiver den formidling af Heinesens forfatterskab, som er indlagt på sitet. Efter en indledende undersøgelse og gennemgang af eksisterende større danske forfattersites, herunder en prototype udviklet af Det Kongelige Bibliotek, redegøres i første del for overvejelser omkring ophavsret, indhold og opbygning samt vedligeholdelse og valg af værktøj til opbygning af site. Undersøgelsen af eksisterende forfattersites er begrænset til større danske sites, idet disse forekommer repræsentative også for udenlandske sites. Overvejelserne munder ud i en afgrænsning af projektet med en mere specifik definition af formål og målgruppe, opbygning og en summarisk beskrivelse af indholdet på sitet. Herefter følger en mere detaljeret beskrivelse sitets menupunkter, deres funktion og indhold. Til måling af om website promoveringen har en effekt, vil der blive målt på anvendelsen af sitet i form af statistik over antal besøgende samt sitets placering ved søgning på William Heinesen med Google og andre søgemaskiner. 2

6 I specialets 2. del præsenteres selve formidlingen på sitet, der omfatter en biografi, en bibliografi samt en kort omtale af forfatterskabet. Herudover præsenteres dette gennem flere essays om livssyn og væsentlige temaer. Når betegnelsen essay anvendes om disse indlæg, er det for at pointere, at der er tale om en diskussion af udvalgte centrale temaer i forfatterskabet, der er holdt i en let stil, og som er åben for diskussion med henblik på at vække interessen også hos almindelige læsere uden større akademisk baggrund. Formidlingen afsluttes med en summarisk gennemgang af en række udvalgte sekundære artikler om Heinesen og hans værker. Udarbejdelsen af websitet har fundet sted over en årrække fra , idet det blev indstillet midlertidigt i 2006 i forbindelse med, at jeg etablerede eget forlag med speciel fokus på lydbøger. I indeværende år er bibliografien blevet opdateret i foråret med de seneste års udgivelser og artikler, der er blevet registreret i bibliotek.dk, herunder min egen lydbogsudgivelse af De fortabte spillemænd. 2. Overvejelser omkring sitets opbygning 2.1 Vurdering af andre litterære sites Som inspiration til sitets opbygning er andre litterære sites for afdøde forfattere undersøgt. For en række afdøde danske forfattere er der dannet litterære selskaber til formidling af forfatterskabet. Hovedparten af disse selskaber har et website om selskabet og forfatteren. En oversigt over litterære selskaber med website fremgår af sitet se bilag 2. De anførte sites er af meget varierende omfang og kvalitet. De fleste indeholder en kortfattet biografi og en værkbibliografi, men normalt ikke af et omfang som i værk-bibliografien på Heinesen-sitet, og en egentlig artikel-bibliografi findes sjældent. Her omtales normalt kun et sparsomt udvalg af artikler om forfatterskabet. Enkelte sites har dog et væsentlig større omfang med stor aktivitet. Det gælder sitene om Henrik Pontoppidan, H.C. Andersen, Kierkegaard, Kaj Munk og Gustaf Munch-Petersen. For alle disse større sites gælder, at de er forankret i et forskningsmiljø ved at være tilknyttet et universitet og ofte i samarbejde med Det Kongelige 3

7 Bibliotek. Nedenfor gives en kort gennemgang af sitene med beskrivelse af: - Hvem der er ansvarlig for sitets udvikling og vedligeholdelse. - Formål med sitet, som det angives på sitet. - En Oversigt over sitets opbygning og indhold. Citater fra sitet er anført med kursiv og ord, der betegner menupunkter på sitet, er understreget. Henrik Pontoppidan - - Sitet udvikles og vedligeholdes i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Det Kgl. Bibliotek og Pontoppidan Selskabet. - Formål med sitet: er et arbejdsredskab for læsere og studerende, forskere og lærere til indsigt i Pontoppidans forfatterskab, dets litterære, sproglige, historiske og biografiske sammenhæng. Et kildenet med åben adgang for brugere af enhver art, der hjælpes på vej af et stadigt tættere forbindelsesnet af links mellem de sekundære og de primære tekster. Til kildematerialet knytter sig problemkataloger, forskerog diskussionsforum og fremlæggelse af forskningsresultater - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Henrik Pontoppidans værk: En oversigt over Pontoppidans bøger med link til originaludgavens tekst og en redegørelse for eventuelle ændringer i senere udgaver. Endvidere links til nogle af samtidens anmeldelser samt til udvalgt sekundær litteratur. Udover bøgerne er der indlagt en stor del af de artikler, som Pontoppidan skrev samt hans digte og dramatik. Også hans breve er indlagt, og de interviews han gav. Enkelte originale manuskripter er også indlagt. Under menupunktet er der også en diskussion af copyright og en gengivelse af den aftale, der er indgået med sitets redaktion, Pontoppidans arvinger og Gyldendal. Litteraturen omkring Pontoppidan giver en oversigt over de væsentligste bøger og artikler om Pontoppidan, hvor enkelte uddrag af bøgerne samt alle artikler er indlagt på sitet. For en fuldstændig oversigt henvises til trykte bibliografier. Der er under omtalen af Pontoppidans bøger indlagt et mindre udvalg af samtidens anmeldelser. For en fuldstændig oversigt 4

8 henvises til trykte bibliografier og bibliotek.dk. I menupunktet det biografisk leksikon ligger den altovervejende hovedvægt på at skildre relationen til Pontoppidan fra andre forfattere og kulturpersonligheder. Ofte vil man finde link til mere almene biografiske fremstillinger af vedkommende. I menupunktet Forskning gengives udvalgte forskningsprojekter samt påpeges uløste problemer. I punktet Undervisning gengives en række udvalgte universitetsspecialer. Begge menupunkter har til hensigt at vække den besøgendes interesse for forfatterskabet. Pontoppidan-sitet er inspireret af HyperNietzche-projektet, som er et projekt til brug af nettet til forskning og uddannelse i et forfatterskab, hvor man her har valgt at udvikle projektet omkring Nietzches forfatterskab. Projektet sigter på at digitalisere alle Nietzches tekster samt offentliggøre digitale udgaver af forskning i forfatterskabet. Man ønsker at skabe et åbent forskningsmiljø, hvor alle har fri adgang til primære tekster og forskning, herunder at skabe en indeksering af de indlagte tekster samt etablere links mellem primær litteratur og sekundær forskningslitteratur om forfatterskabet: It is not only a library of electronic texts made available on line, more or less well-indexed and outfitted with keyword searching capabilities. It is rather a genuine hypertext system that allows Nietzsche's texts and manuscripts to be arranged chronologically, genetically, or thematically, and what is more, allows for a systematic interconnection of primary sources and secondary literature via hyperlinks. (Se Projektet bygger på Open Source filosofien fra softwareudvikling, hvor al kode er frit tilgængeligt for alle. I dette tilfælde er målet at gøre alle tekster af og om et forfatterskab frit tilgængelige for alle. H. C. Andersen - - Der findes flere sites om H. C. Andersen, men ovenstående, der udvikles og vedligeholdes af et center under Syddansk Universitet, er det mest omfattende. - Formål med sitet: H.C. Andersen-Centret er en forsknings-, formidlings- og informationsenhed under Syddansk Universitet. På H.C. Andersen Centrets web-site er tekster, materialer og bibliografiske, historiske og aktuelle informationer og referencer 5

9 tilgængelige for den kulturelt, nationalt og interessemæssigt meget bredt sammensatte brugerskare. Forskere - hvad enten disse beskæftiger sig med voksenforfatteren, børneforfatteren eller med det kulturhistoriske fænomen H.C. Andersen - vil, ligesom kreative bearbejdere af H.C. Andersen og almindelige interesserede brugere, kunne hente facts, inspiration og aktuelle oplysninger her. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Punktet Liv består af en omfattende tidstavle, en summarisk bibliografi samt en brevbase indeholdende alle breve til og fra H.C. Andersen med søgemulighed. Punktet Værk omfatter en total værkfortegnelse med en nummerering af værkerne med link til omtale af et værks forskellige udgaver, anmeldelser og sekundærlitteratur samt link til værkets tekst i Arkiv for dansk litteratur. Rundt om Andersen er sitets mest sammensatte afdeling. Her er alt det, der er svært at rubricere. Forskning indeholder en databasebaseret søgbar bibliografi, hvor der ved søgning på et givet værk fremkommer oplysning om værkets publikation, anmeldelser af og sekundær litteratur om værket. Det er en ren henvisningsbibliografi uden kildetekster. Der foreligger et par ganske få sekundære artikler online samt 32 anmeldelser. Studier henviser til Syddansk Universitetets kurser og forskningsprojekter omkring H. C. Andersen Titler oversat angiver titlerne på nogle af Andersens værker på forskellige sprog. Der er ikke tale om en egentlig bibliografi på oversættelser, men kun om udenlandske titler. Der savnes bibliografisk information vedrørende oversættelser. Links indeholder 148 links til udvalgte websites om H. C. Andersen og hans værker. Søren Kierkegaard - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet (SKC), der er en selvstændig erhvervsdrivende fond, med repræsentanter fra Danmarks Grundforskningsfond, Københavns Universitet, Det Kgl. Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Der er tilknyttet 30 medarbejdere til centret. - Formål med sitet: SKC har til formål a) at varetage og fremme tværfaglig 6

10 Kierkegaardforskning nationalt og internationalt, b) at tilvejebringe en komplet, tekstkritisk, kommenteret nyudgivelse af alt, hvad der er overleveret fra Søren Kierkegaards hånd. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: SKS: Her er anført en oversigt over de Kierkegaard-skrifter med tilhørende kommentarudgivelser, som Centret har udgivet med links til de skrifter, der også er udgivet elektronisk Øvrige menupunkter omfatter oversigt over oversættelser af Centrets udgivelser, udvalgte Kierkegaard citater samt angivelse af links til andre Kierkegaard sites. Kaj Munk - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Kaj Munk Centret, der er oprettet under Ålborg Universitet med en bevilling på 7 mio. og har købt Kaj Munk-arkivet af arvingerne. - Formål med sitet: Centrets projekter omfatter en registrering og digitalisering af Kaj Munk Forskningscentrets arkiv for at gøre dette tilgængeligt for forskning mv. samt at gøre registranten elektronisk søgbar for hele verden via internettet. Formålet er: fremme af den kritiske, interdisciplinære forskning i Kaj Munk, hans værk og hans samtid, herunder at arrangere faglige seminarer. - Bidrage og animere til udgivelser af værker om og af Kaj Munk og om hans samtid. - Formidling af viden om Kaj Munk og hans samtid bl.a. i form af seminarer artikler og foredrag. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Centrets databaser omfatter værkbibliografi med værker og artikler af Kaj Munk, korrespondance omkring værkerne og reference til personer, som Munk har haft kontakt med. Teksterne er kun i begrænset omfang tilgængelige i digitaliseret form. Søgningen fungerer effektivt og enkelt. Søg i arkivet: Database, hvor der kan søges i og bestilles dokumenter fra Kaj Munk-arkivet Om Munk: Omfatter en biografi samt et optryk af tidligere udgivne bibliografier over Kaj Munks værker og artikler. Endvidere er der linkoversigt til andre sites om Munk. 7

11 Gustaf Munch-Petersen - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Det Kongelige Bibliotek. - Formål med sitet: Sitet er en prototype udviklet af Det Kongelige Bibliotek med henblik på at afprøve nye ideer i forbindelse med præsentation af dansk litteratur på internettet. Gustaf Munch-Petersens forfatterskab er anvendt som eksempel. Vi håber, at sitet kan inspirere til læsning af Gustaf Munch-Petersens digtning. Ved at organisere teksterne på en anden måde end i en bog og ved at supplere dem med forskellige typer af materiale håber vi at kunne bidrage til brugerens forståelse og fortolkning af litteraturen. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Om Gustaf Munch-Petersen: Består af en biografi. Temalinjerne: Omtaler de centrale temaer i forfatterskabet. For hver temalinje er udvalgt 6-10 tekster, som bidrager med varierende vinkler på temaet. Indeks: Omfatter en alfabetisk oversigt over forfatterens tekster med link til teksten. Udover selve teksten er omtalt, hvilke hovedtemaer teksten kan knyttes til. Endvidere er angivet kontekst i form af en omtale af forfatterens biografi samt kultur- og samfundsbegivenheder i det år, som teksten er fra samt referencer til andre tekster (primære eller sekundære i form af f.eks. anmeldelser) eller billeder, som teksten har forbindelse til. Bibliografi: Der er en bibliografi over udvalgt sekundær litteratur og anmeldelser. Bibliografien er ikke fuldstændig og ikke søgbar. ADL (Arkiv for dansk litteratur) - - Sitet udvikles og vedligeholdes af Det Kongelige Bibliotek (teknik) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (indhold). - Formål med sitet: Sitet er et digitalt arkiv for klassiske danske forfatteres værker, der ikke er omfattet af ophavsretten (omfatter forfattere, der er døde for over 70 år siden). Hensigten med ADL er at skabe et centralt forskningsmæssigt redskab og en førsteklasses ressource til brug for undervisning i og formidling af dansk litteratur. 8

12 - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Som udgangspunkt giver ADL mulighed for at rette fokus mod forskellige elementer af forfatterskaberne, f.eks. perioder, forfatternavne eller enkelte titler. På næste niveau i ADL kan man f.eks. udpege en bestemt forfatter og blive oplyst om titelliste, få en oversigt over den anvendte udgave og hente et forfatterportræt med tilhørende bibliografi. I videst muligt omfang gengives en standardudgave af teksterne, der foreligger i en grafisk gengivelse og for 60 % af teksterne også i en digitaliseret søgbar udgave. Denne digitale udgave er autogeneret uden efterfølgende korrektur og læseren opfordres til at rapportere fejl i teksten. ADL har to former for søgning: Søgning efter titler og Fritekstsøgning i ADL's tekstsider og forfatterportræt. Søgningen forekommer enkel, idet der under titler også kan søges på en del af titlen. Sites for nulevende forfattere: Det er de færreste nulevende forfattere, der har eget site til promovering af deres forfatterskab. De nøjes normalt med den omtale forlaget giver samt den omtale, der fremgår af litterære sites som mv.. Enkelte har dog eget site, især de mere populært orienterede forfattere som f.eks. Jussi Adler-Olsen og Jane Aamund. Det er forholdsvis enkle sites med en kort biografi og en enkel værk-bibliografi. 2.2 Overvejelser omkring opbygning og indhold af Heinesen-site Ophavsretlige problemer: Primære tekster: William Heinesens tekster er fortsat ophavsretligt beskyttet indtil 70 år efter Heinesens død, det vil sige indtil udgangen af Dette betyder, at det ikke er muligt at indlægge de primære tekster på sitet, som det er gjort på Kierkegaard, Gustaf Munch-Petersen og H. C. Andersen-sitet, hvor teksterne ikke længere er ophavsretligt beskyttet. På Pontoppidan-sitet 9

13 er også indlagt en række udvalgte primære tekster efter aftale med arvingerne og Gyldendal om, at der kan indlægges ældre udgaver, som ikke længere er i boghandlen. På Kaj Munksitet er indlagt en række af Kaj Munks håndskrevne manuskripter efter at forskningscentret har købt Kaj Munk-arkivet og rettighederne af arvingerne. Der arbejdes endvidere også på at indlægge en digitaliseret udgave af de trykte tekster. Da det i modsætning til de omtalte sites ikke har været hverken ophavsretligt eller arbejdsmæssigt muligt at indlægge primære tekster eller manuskripter, er sitet ikke primært møntet på forskning i Heinesens arbejdsproces eller overvejelser omkring et værk ved studie af manuskripter eller ved studie af forskellige udgaver af et givet værk. Det sidste synes dog også mindre relevant for Heinesen, idet ændringer af den oprindelige udgave, i modsætning til f.eks. Pontoppidans udgivelser, kun er forekommet ved den væsentligt forkortede anden udgave af Blæsende Gry. Det betyder også, at projektet her ikke beskæftiger sig med hele det problemkompleks, der foreligger i forbindelse med digitalisering af primære tekster og med katalogisering af og søgning i disse. I stedet for indlæggelse af primære tekster er der til gengæld anvendt flere ressourcer på at indlægge en omfattende elektronisk søgbar bibliografi over alle Heinesens udgivelser på forskellige sprog inklusive hans artikler med mere, således at interesserede har en komplet oversigt over primære tekster, og hvor de kan søges. Denne værkbibliografi er mere omfattende og lettere tilgængelig end set på de andre sites, der normalt kun har en summarisk oversigt over de væsentligste værker på dansk og nøjes med at henvise til tidligere skriftlige bibliografier. Sekundære tekster Også indlæggelse af sekundære tekster om forfatterskabet er omfattet af ophavsrettens 70- års regel og kan således kun ske med den pågældende forfatters samtykke. På de undersøgte sites er det begrænset, hvad der er indlagt af sekundære tekster bortset fra bidrag fra de personer, der er knyttet til udvikling og vedligeholdelse af sitene som deltagere i et forskningscenter eller et litterært selskab. 10

14 Ej heller på Heinesen-sitet er der indlagt eksterne sekundære artikler om forfatterskabet. Det blev anset for for vanskeligt og for ressource krævende at indhente tilladelser og digitalisere sekundære artikler. Til gengæld er der etableret en omfattende bibliografi over sekundær litteratur, hvor der kan søges og sorteres efter forskellige kriterier. Denne søgbare bibliografi ses som en af de væsentlige styrker ved Heinesen-sitet, idet den er mere omfattende og lettere tilgængelig end på flere af de andre sites, hvor der ofte kun listes et udvalg af artikler og henvises til andre bibliografier uden mulighed for elektronisk søgbarhed. Endvidere er der indlagt et resume af udvalgte væsentlige artikler om Heinesen, ligesom der er gengivet udvalgte citater fra anmeldelser af Heinesens værker Indhold og opbygning af site Som det fremgår af studiet af de øvrige sites, indeholder de alle en mere eller mindre omfattende biografi, en værkbibliografi over forfatterens tekster samt en bibliografi over sekundær litteratur om forfatteren og forfatterskabet. På flere sites refereres under omtalen af et givet værk til sekundær litteratur i form af artikler og anmeldelser af værket og i nogle tilfælde suppleres med biografiske og periodiske data med tilknytning til værket. På Heinesen-sitet opnås krydsreferencerne mellem værk og sekundær litteratur ved søgning i den elektroniske bibliografi. Søges på et bestemt værk i Artikler om, listes alle de artikler og anmeldelser, der er registreret om det pågældende værk. I værkbibliografien Værker vil der ved søgning på et bestemt værk blive listet alle første udgaver af det pågældende værk på forskellige sprog. Endvidere er der mulighed for at få listet oversigter genreopdelt. Det Kgl. Bibliotek har med deres site om Gustaf Munch-Petersen givet et forslag til en prototype på et site til præsentation af et forfatterskab, jævnfør ovenstående omtale. Udover at der ligesom på andre sites krydsrefereres fra værk til sekundær litteratur og biografisk og periodisk information, krydsrefereres der også til en række omtalte centrale temaer i forfatterskabet, således at der under det enkelte værk er anført hvilke temaer, der berøres i værket. Omvendt kan der under de enkelte temaer listes de værker, der har tilknytning til temaet. 11

15 Også på Heinesen-sitet er i essayform omtalt nogle centrale temaer med reference til nogle af de værker de optræder i. Dog ikke på samme systematiske måde som på Gustaf Munch- Petersen sitet. Men sigtet er det samme: Nemlig at vække læserens nysgerrighed og interesse for forfatterskabet. Nedenstående er givet en summarisk beskrivelse af sitets opbygning efterfulgt af en mere detaljeret beskrivelse med en vejledning til anvendelse af den elektroniske bibliografi Sitets vedligeholdelse Som det fremgår af omtalen af de større forfattersites, er disse alle forankret på et universitet og i de fleste tilfælde med større bevillinger til drift af et forskningscenter. Selv med disse rammer og ressourcer er kun en del af de primære tekster digitaliseret og tilgængelige på sitet, ligesom der kun i et vist omfang refereres til sekundære tekster, og disse kun sjældent findes i digitaliseret form. Fastlæggelse af hvilken trykt udgave af et givet værk, der skal anvendes, og efterfølgende inscanning og digitalisering af tekster er særdeles arbejdskrævende, idet der let opstår tekstfejl i forbindelse med digitaliseringen, som efterfølgende skal rettes. På ADL-sitet udgør dette et problem, idet der gøres opmærksom på, at der ikke har været ressourcer til korrekturlæsning af den digitale version, og læseren opfordres til tilbagemelding af fejl. På sigt kan der opstå problemer med vedligeholdelse af sites, hvis de økonomiske ressourcer skæres ned eller bortfalder eller hvis centrale ildsjæle omkring sitets opdatering og vedligeholdelse falder bort. Det bør derfor sikres, at sitet kan vedligeholdes nødtørftigt med minimale ressourcer og fortsat har interesse og værdi for besøgende selv ved minimal vedligeholdelse. For at sikre en overkommelig opbygning og vedligeholdelse af Heinesen-sitet er indlæggelse af digitaliserede tekster fravalgt på grund af ophavsretlige og ressourcemæssige problemer. Sitets vedligeholdelse vil således alene omfatte vedligeholdelse af bibliografien med nye udgivelser af Heinesens værker samt nye artikler om forfatterskabet. Og selv i tilfælde af at der kun sker en nødtørftig opdatering af bibliografien, vil sitet fortsat kunne anvendes som inspiration for interesserede læsere og studerende. 12

16 Hvis sitet skal udbygges yderligere med for eksempel et interaktivt diskussionsforum og artikler fra besøgende, vil det kræve, at der dannes et egentligt litterært selskab med Heinesen-interesserede, og at der er tilstrækkeligt med frivillige ressourcer fra interesserede Valg af værktøjer til opbygning af site Det blev overvejet at anvende et standardsystem i form af et såkaldt CMS (Content Management System). Disse systemer gør opbygning og vedligeholdelse af sitet lettere og mere brugervenligt, men tvinger til gengæld ind i et bestemt format og giver nogle begrænsninger i udformningen. Specielt i forbindelse med opbygningen af den elektroniske bibliografi forekom CMS systemerne for begrænsede. Hertil kommer, at det ville belaste udviklingen økonomisk enten med et engangsbeløb eller med en årlig afgift til leverandøren af CMS systemet. Det blev derfor valgt at programmere sitet i HTML og PHP med anvendelse af en MySQLdatabase. HTML (HyperText Markup Language) er standardsproget til at strukturere indholdet på en site og få tekst og billeder til at virke som links til andre html-sider, mens PHP (Hypertext Preprocessor) er et sprog, der bl.a. bruges til webapplikationer og på webservere til at generere dynamisk indhold og tilsvarende funktioner. SQL(Structured Query Language) er det mest udbredte programmeringssprog til definition, opdatering og læsning af data i databaser. På Heinesen-sitet er PHP og SQL anvendt til programmering af den søgbare elektroniske bibliografi. Sitet hostes i et webhotel hos one.com, der stiller disse værktøjer til rådighed som en del af web hotel faciliteterne. Anvendelse af disse grundværktøjer har medført en ekstra ressourceindsats til at sætte sig ind i og beherske disse værktøjer, men har til gengæld givet den nødvendige fleksibilitet til opbygning af en bibliografisk database med de nødvendige søge- og sorteringsmuligheder. Endvidere er løsningen billigere, idet udgiften til et CMS system spares. 13

17 2.3 Summarisk beskrivelse af Heinesen-sitet: Baseret på ovenstående kan gives følgende summariske beskrivelse af Heinesen-sitet: - Sitet udvikles og vedligeholdes indtil videre af webredaktøren i form af undertegnede. Den fremtidige vedligeholdelse vil blive koncentreret omkring opdatering af den elektroniske bibliografi på grundlag af registreringer i bibliotek.dk, hvis registreringer af anmeldelser og artikler i dag er væsentlig mere omfattende end tidligere. - Formål med sitet: At formidle og promovere William Heinesens forfatterskab. Målgruppen for sitet er primært almindelige læsere og studerende, som vil kunne have gavn af den elektroniske bibliografi og artikel-resumeerne i forbindelse med analyser og artikler om Heinesens forfatterskab. Biografien, artikel resumeerne, anmeldercitaterne og essayene skulle gerne bidrage til at vække interessen hos læsere uden den store forkundskab til Heinesens forfatterskab. Herudover kan sitet anvendes af forlag, der overvejer publikation af Heinesens værker, idet alle tidligere udgivelser på forskellige sprog fremgår af værkbibliografien. - Oversigt over sitets opbygning og indhold: Sitet indledes med en biografi og en summarisk bibliografi efterfulgt af en omtale af de seneste udgivelser og artikler om forfatterskabet. Herefter følger en omfattende bibliografi med søge og sorteringsmuligheder med alle Heinesens udgivelser med et specielt detailsite for henholdsvis noveller og digte. Endvidere omfatter bibliografien et site med artikler om Heinesen og hans værker, jævnfør den senere omtale. For at øge interessen er biografi og bibliografi suppleret med et resume af de væsentligste artikler om forfatterskabet samt anmeldercitater for en stor del af værkerne. Endelig er der skrevet en række essays om de væsentligste temaer i forfatterskabet. 3. En detaljeret beskrivelse af sitets opbygning Sitet omfatter - En introduktion 14

18 - En elektronisk bibliografi - Resumeer af væsentlige værker/artikler om forfatterskabet - Oversigt over anmeldelser af de vigtigste værker med udvalgte citater - Essays om temaer og karakteristika i forfatterskabet - Infosider om sitet Sitet foreligger både i en dansk og en engelsk version, hvor den engelske version dog kun omfatter den elektroniske bibliografi. Nedenfor gennemgås de enkelte menupunkter mere indgående 3.1 Intro (Gengivet i afsnit 7) Intro-siden indledes med en kort redegørelse for intentionen med sitet med en efterfølgende biografi og en summarisk bibliografi. Sluttelig omtales de seneste udgivelser af Heinesens værker samt de seneste større biografier og analyser af forfatterskabet. Formålet med intro-siden er at omtale, hvad der kan findes på sitet samt at give en kort introduktion af William Heinesen og hans forfatterskab til læsere, der ikke har det store kendskab til forfatterskabet. Endelig skal omtalen af de seneste udgivelser være en appetitvækker til at fordybe sig yderligere i sitet, ligesom de nyeste artikler også kan være af speciel interesse for læsere, der tidligere har beskæftiget sig med Heinesens forfatterskab 3.2 En elektronisk bibliografi Den elektroniske bibliografi omfatter fire menupunkter: Værker - Noveller - Digte - Artikler om. Fordelen ved den elektroniske bibliografi sammenlignet med den almindelige trykte bibliografi er muligheden for at søge på forskellige kriterier samt løbende at opdatere bibliografien med nye udgivelse/artikler eller tilføje ældre, der ikke var kommet med i første omgang. 15

19 Bibliografien bygger især på : Mia Thorkenholdt og Lars Øhlenschläger - William Heinesen - en bibliografi, 1984 (suppleret med Aage Jørgensens kommentarer i hans anmeldelse af bibliografien i Bogens Verden, 1985), på bibliografidelen i Tårnet midt i Verden, 1994 redigeret af Vár i Ólavsstovu og Jan Kløvstad samt Aage Jørgensen - William Heinesen - et supplement til hans bibliografi, Fróðskaparrit, L p 57-62, Herudover er suppleret med søgning i den danske biblioteksdatabase samt i dansklærerforeningens oversigt over artikler. Og endelig hvad jeg er faldet over i forbindelse med læsning af specialer, bøger og artikler om Heinesen. Bibliografien er udarbejdet i 2005 og er blevet opdateret i foråret 2010 med de seneste registreringer i bibliotek.dk Værker Menupunktet Værker omfatter oplysninger om udgivelserne af alle William Heinesens værker på forskellige sprog i første udgaven. Endvidere forefindes der oplysninger af artikler mv. skrevet af Heinesen. Søgesidens opbygning er vist nedenstående: 16

20 Som det fremgår, kan der ved hjælp af rullemenu selekteres på: Kategori: - Alle - Skønlitteratur (default) - Faglitteratur - Billedkunst 17

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Vest HTX Engelsk A Johnny Reyes

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

WikiMedia Commons. Gratis lyd, billeder og video. Version: August 2012

WikiMedia Commons. Gratis lyd, billeder og video. Version: August 2012 WikiMedia Commons Gratis lyd, billeder og video Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Wikimedia Commons?...4 Hvad med?...4 Hvorfor bruge Wikimedia Commons?...4 Problemstillinger?...4 Overblik...5

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. "Læs igen"

Ringkøbing-Skjern. Tovholder. Læs igen Ringkøbing-Skjern "Læs igen" Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Medarbejderne på

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere