NETVÆRK I MEDIEHISTORIEN. Lagring, formidling og søgning: Internettet som det opslugende netværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETVÆRK I MEDIEHISTORIEN. Lagring, formidling og søgning: Internettet som det opslugende netværk"

Transkript

1 NETVÆRK I MEDIEHISTORIEN Lagring, formidling og søgning: Internettet som det opslugende netværk Af Danni Carlo Iannone Ugeopgave i Mediehistorie 1 Vejleder: Esben Krohn Institut for Film- og Medievidenskab Københavns Universitet Juni 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE DEN FØRSTE HENVISNING... 3 NETVÆRK I MEDIEHISTORIEN... 3 Forskellige netværksformer... 3 Tråden erstatter mennesket... 4 Den trådløse kommunikation... 5 Nyheder og netværk... 5 Det stemmebærende netværk... 6 Kontrollerede netværk opstår... 7 INTERNETTET... 8 De første år... 8 Standardiserede protokoller og World Wide Web... 8 INTERNETTETS MULIGHEDER... 9 Computeren og interaktivitet... 9 Netværkets størrelse problem eller velsignelse? Internettets indhold KONKLUSION PERSPEKTIVERING KILDEFORTEGNELSE Antal normalsider: 11,4 2

3 DEN FØRSTE HENVISNING A network is a set of interconnected nodes. A node is the point at which a curve intersects itself. What a node is, concretely speaking, depends on the kind of concrete networks of which we speak. ( ) They are television systems, entertainment studios, computer graphic milieux, news teams, and mobile devices of the new media at the roots of cultural expression and public opinion in the information age (Castells, 1996, s. 470). Siden Internettet i 1993 blev et offentligt tilgængeligt medie, er der kommet stor opmærksomhed på udviklingen af nye områder, hvor det kan være til nytte. Det verdensomspændende netværk har medført nye muligheder for kommunikation, der i tidligere former for netværk i mediehistorien ikke har været tilgængelig. Følgende er en beskrivelse af visse mediehistorisk, relevante netværksformer. Der redegøres for deres tekniske og mediesociologiske udgangspunkt, samt for deres betydning i samtiden. Det sker for at sikre en sammenhængende forklaring på ligheder og forskelle mellem de disparate netværksformer. Opgavens fokus ligger på at redegøre for Internettets muligheder og potentiale, ved at sammenstille Internettets netværksstruktur med tidligere netværksformer. NETVÆRK I MEDIEHISTORIEN Ordene netværk og kommunikation høres i det moderne digitaliserede og computerbaserede samfund ofte sammenstillede. Netværk har til alle tider været baseret på et ønske om bedre og hurtigere kommunikationsveje, men kommunikation kommer altid forud for netværket. Kommunikation i den multimediebaserede kultur er defineret ved konvergens medierne imellem. Multimediesamfundet er den foreløbige kulmination på menneskets teknologiske og kulturelle udvikling, den såkaldte femte bølge i kulturhistorien (Jensen, 2001, bd. 1; s ). Ligesom en fysisk bølge langsomt mister styrke og opsluges af den efterfølgende bølge, kan den femte kulturhistoriske bølge siges at have opslugt de fire foregående. Således at de mundtlige, skriftlige, trykte og audiovisuelle medier i dag alle er en del af den multimediebaserede kultur. Forskellige netværksformer Et netværk er én ting og mange ting på én gang. Da den græske hær i 491 f. kr. besejrede den persiske 3

4 invasionshær, sendte de en budbringer på en 42 kilometers løbetur til Athen for at formidle de gode nyheder. Denne budbringer var en del af et tidligt netværk af nyhedsformidlere, der skulle sørge for at oplysninger fra det græske riges provinser blev indsamlet til bearbejdning i imperiets magtcenter, Athen. Denne form for kommunikation adskiller sig ikke meget i sin bevægelse, men som vi senere skal se, i opbygningen, fra den form for netværk der senere har gjort sig gældende i mediehistorien, om end der er stor forskel i kommunikationshastigheden. Kommunikation baserer sig på menneskets behov for at kommunikere med hinanden. Et behov der er blevet dækket gennem forskellige former for kommunikationsnetværk, der har ændret sig løbende i trit med samfundet og teknologien. Som i ovenstående eksempel baserede det første netværk sig på menneskets evne til at bevæge sig gennem rummet indenfor et fast tidsforløb. Denne form for nyhedstransport blev senere udgangspunkt for postleverancer, der fulgte bestemte ruter på bestemte tidspunkter. I Danmark kom det første forsøg på at etablere et postvæsen med Christian d. II s verdslige lov af Dengang etableredes der 9 postruter rundt i det danske rige med forbindelser videre ud i Europa. De tidlige postruter var meget langsommelige, hvilket beror på den centraliserede netværksstruktur med postcentraler i København og Århus (se i øvrigt: Bergsøe, 1924). På dette tidspunkt, hvor de hurtigste landtransporter foregik til hest, har det været en yderst tidsforlængende proces. Med tiden er postruterne udvidet til at omfatte flere og mindre postcentre og i takt med industrialiseringen i det 19. Århundrede med udviklingen af bl.a. dampmaskinen og forbrændingsmotoren er rejsetiden forkortet. Alligevel var kommunikationen stadig begrænset af budbringerens hastighed. Ingen besked kunne bevæge sig hurtigere end dens budbringer. Tråden erstatter mennesket Først i 1844 da Morse sendte det første telegram, var kommunikationen frigjort fra sin fysiske form, og kunne overskride de tidligere faste rammer for bevægelse i både tid og rum. Det rum telegrafen arbejdede i, blev allerede i 1850 udvidet med et transatlantisk kabel, der forbandt de to vigtigste magtområder i verden - Europa og USA. Telegrafen medførte en tidsbesparelse, som har haft en enorm effekt i spredningen af nyheder og beskeder fra hele verden. En besked kunne sendes fra London til New York øjeblikkeligt, hvilket var en stor forandring i forhold til de omtrent 14 dage det tog et skib at sejle fra Liverpool til Halifax anno Det er svært i vore dage at forstå, hvilket fremskridt telegrafen var. Vi er i dag vant til at ringe forud hvis vi kommer for sent, og vi forventer 4

5 på togstationer og i lufthavne at blive adviseret i god tid, hvis der er forsinkelser. I og med at kommunikation før 1844 var betinget af menneskeførte transportmiddeler, ville enhver besked om forsinkelse, ikke nå frem til modtageren før ankomsten af transportmiddelet selv; et faktum der muligvis virker åbenlyst, men som alligevel er vigtig at pointere. Et andet vigtigt faktum ved telegrafen, og ved Bells telefon fra 1876, som er værd at understrege, er at denne form for kommunikation, ikke var baseret på enkelte hovedcentraler, men mange små, spredte centraler. En besked blev således sendt gennem flere forskellige knudepunkter, inden den nåede frem til destinationen; en vigtig del af den moderne netværksstruktur. Selvom telegrafen ændrede kommunikationshastigheden, var der stadig en begrænsning baseret på netværkets infrastruktur. For at sende og modtage beskeder med telegrafen var det nødvendigt at være tilknyttet telegraflinierne. Den trådløse kommunikation Allerede i 1890 erne udførte Marconi en række forsøg med den trådløse telegraf, hvis succes hurtigt tjente en plads i afsidiges områder, der ikke umiddelbart havde til udsigt at få stillet faste ledningsbaserede telegraf- eller telefonforbindelser til rådighed (Gorman & McLean, 2003, s ). Den trådløse telegraf er mest berømt for sin brug i den maritime verden. Med den trådløse kommunikation kunne skibe advisere deres position til fastlandet, og holde sig ajour med omverdenen. Mest kendt er den trådløse telegrafs rolle som kommunikationsmiddel i nødsituationer. Da RMS.Titanic en aprilnat 1912 kolliderede med et isbjerg udenfor Halifax Canada, udsendtes verdens første S-O-S med skibets telegraf. Dette sikrede, at de personer, der var kommet i redningsbåde inden skibet sank, blev fundet indenfor 2 timer (Encyklopædia Brittanica, 2004). Nyheder og netværk Ovenstående begivenhed illustrerer hvordan telegrafen og telefonen revolutionerede nyhedsspredningen på verdensplan. Allerede kl , kun 1 time og 40 minutter efter sammenstødet med isbjerget, og inden at skibet var sunket, havde nyheden om Titanics uheld nået de større byer i USA. Herefter spredte nyheden sig gennem de transatlantiske kabler til resten af verden i løbet af natten (Crowley & Heyer, 1995, s. 228). Telegrafens hurtige udbredelse var ikke udlukkende et resultat af et statsligt engagement i udbredelsen af kommunikation. Den hurtige udbredelse skyldes et stigende behov for nyheder fra 5

6 hele verden, som Titanic-ulykken er et godt eksempel på. Aviser og ugeblade verden over øjnede hurtigt muligheden for at bringe nyheder med en aktualitet, der ikke tidligere var mulig. Nyhedsbureauer verden over, heriblandt Ritzaus i Danmark, var i høj grad medvirkende til at udvide telegrafnettet. Af rent logistiske og geopolitiske årsager fulgtes telegrafnettet og jernbanenettet ad. Hvis man ser på udvidelsen af telegrafnettet i forhold til behovet for nyheder, spiller den globale infrastruktur en stor rolle. I takt med hurtigere transportmidler (Dampskib, tog, bil og fly), har det enkelte menneskes nyhedsbehov udvidet sig fra et begrænset lokalområde til at blive overvejende nationalt og globalt. 1 Det stemmebærende netværk I 1876 opfinder Alxander Graham Bell og Elisha Grey telefonen som resultat af videreudvikling af telegrafen. I mediehistorisk perspektiv spiller telefonen ikke samme centrale rolle som telegrafen, men udviklingen af det stemmebærende medie får en enorm betydning op i 20 erne hvor radioen har sine gyldne år. Forskellen mellem telegrafen og telefonen knytter sig til den menneskelige stemme og reproduktion af lyd. Med den menneskelige stemme følger autoritet, og med autoriteten følger intimitet. Stemmen er sværere at forfalske end en stykke morsekode, og samtidigt er afkodningen af beskeden reduceret til menneskets lytteevne. Telefonen havde potentiale til at blive hvermandseje, hvilket aldrig kunne blive tilfældet med telegrafen, da denne form for kommunikation krævede et kendskab til ikke blot alfabetet, men også til morsekodens opbygning. (Crowley & Heyer, 1995, s. 228) I det første tiår af det 20. Århundrede udførtes de første forsøg med at gennemføre trådløse telefonsamtaler. Den trådløse telefon, radioen, er teknisk set ikke langt fra den teknologi, der benyttedes i den trådløse telegraf. Telegrafen benyttede sig af en konstant elektrisk strøm, der blev afbrudt i bestemte intervaller. Disse intervaller blev så senere tolket som prikker og streger og kunne afkodes iht. Morsekoden. Med radioene bliver lyden til vibrationer i en mikrofon, for derefter at overføres til en højtaler, hvor vibrationerne forstærkes tilbage til lyd. Den største tidlige udfordring var at skabe en tilstrækkelig kraftig forstærker til at genskabe lyden. (Gorman & McLean, 2003, s. 1 I søgen efter bedre muligheder for økonomisk gevinst brugte mange familier omkring i verden alt hvad de ejede på at komme til USA med dampskib. Dette stimulerede både behovet for hurtig forsendelse af breve og pakker til familie og venner i fødelandet, men samtidigt også behovet for nyheder hjemmefra. Dette behov blev mødt af verdensomspændende nyhedsbureauer som Havas i Paris, Reuters i London og Wolff i Berlin som hurtigt havde kontorer i verdens politiske og økonomiske centre (Gorman & McLean, s.7). 6

7 47) Allerede i 1908 var teknologien dog nået så langt, at man kunne sende musik fra en sender på Eiffeltårnet i Paris. I kraft af radioens potentiale som hvermandseje var der mange privatpersoner op i gennem 1910 erne, der eksperimenterede med at bygge deres egne radioer. Der blev hurtigt opbygget et primitivt amatørnetværk der hovedsageligt blev brugt til privatsamtaler (Jensen, 2001, bd.3; s. 203). Men da radiointeressen op mod midten af årtiet var i kraftig vækst begyndte visse af disse radioamatører, at sende korte nyheder og vejrudsigter ud over æteren. Inden længe begyndte man ligeledes at sende musik og koncerter. Nogle musikforhandlere gav grammofonplader gratis væk mod at få reklame over radioen, hvilket har vist sig at være en model, der også benyttes næsten 100 år senere. I lande som USA, England og Danmark krævedes der en statslig licens til at drive radioforretning. Man skelnede mellem amatørradiobrugere, og folk der ville drive radioen kommercielt. I USA blev der udfra et statsligt ønske om at regulere radiobrugen i 1922 forbudt ved lov at sende underholdning over amatørradionettet (Gorman & McLean, 2003, s.47). Dette banede vejen for den licenserede, kommercielle radio som senere har haft stor betydning for udviklingen af både tv og Internet. Muligheden for at tjene penge på radiovirksomhed fik antallet af radiostationer til at stige eksponentielt. Således øgedes antallet af licenserede radiostationer i USA fra 30 i 1922 til 550 året efter (ibid: s. 50). Kontrollerede netværk opstår I kraft af USA størrelse opstod der hurtigt adskillige radionetværk. Med disse radionetværk kunne programmer og således også reklamer nå ud tíl en større befolkningsmængde. NBC (Network Broadcasting Company) fra 1926 startede med at kontrollere 24 stationer og allerede 5 år efter var dette tal steget til 61. NBC blev senere delt i to selskaber NBC og ABC, efter anklager om monopolstatus. CBS (Columbia Broadcasting System) fra 1927, der i 1931 kontrollerede 74 stationer, har sammen med NBC og ABC har domineret det amerikanske radio og tv-marked til dags dato (Gorman & McLean, 2003, s. 216). Andre steder i verden var alle rettigheder til radio- og tvvirksomhed ikke bestemt ud fra et mål om økonomisk gevinst. Specielt i Europa, herunder Danmark og England valgtes en public service - model. De vigtigste karakteristika for public service var, at radio og tv-medierne ikke skulle være underlagt hverken statsmagt eller der fri marked. Derimod blev public service kanaler underlagt en række programforpligtigelser og et forbud mod reklame. 7

8 INTERNETTET Computeren blev i 90 erne markedsført som det sidste medie og Internettet som forbindelsen, der gav adgang til hele verden. På trods af at det først er i 90 erne at Internettet er blevet et bredt tilgængeligt medie, har det sin begyndelse længere tilbage i tiden. De første år Internettet havde sin forløber i ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), som blev skabt i USA 1969 som et decentraliseret netværk med militære formål; bygget til at modstå et atomangreb. Fordelen ved det decentrale netværk med mange små, ligeværdige computere forbundet på kryds og tværs med hinanden er, at dele af netværket godt kan falde ud, uden at hele netværket sættes ud af spillet. (Jensen, 2001, bd.3; s. 290). Næste trin i udviklingen var opdeling af information i mindre bidder som blev sendt gennem systemet individuelt. Til hver bid fulge oplysninger om afsender, modtager og hvilken informationspakke den tilhører. Systemet understøttedes af en række routere der er tilknyttet hver maskine i systemet, som kan læse de detaljer, der er tilknyttet hver informationsbid og sende dem videre hvis de ikke selv er endemålet. Routersystemet overflødiggør en hovedcomputer så længe hver bid og alle routere ved hvordan informationen skal transporteres rundt. (Rheingold, 1993, s.68.). Standardiserede protokoller og World Wide Web Ifølge Gorman og McLean kan den militære og strategiske baggrund for Internettet beskrives som Internettets første fase. (Gorman & McLean, 2003, s.194). Den anden fase begynder da udviklingen af ARPANET flyttes fra det amerikanske forsvarsministerium til NSF (National Science Foundation). I denne fase blev netværket udviklet til at formidle viden mellem forskellige akademiske institutioner og private forskningscentre rundt om i verden. NSF tilskyndede de forskellige institutioner til at danne mindre lokale netværk, hvilket har medvirket til udviklingen af det lagdelte Internet vi kender i dag (ibid: ). For at udvide Internettet til at omfatte flere lande og flere brugere, skulle der udvikles et standardiseret kommunikationssprog. I 1983 indførtes TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) som Internettes standardprotpkol. Det sidste skridt til at udbrede kendskabet til og brugen af Internettet, har været at få de etablerede telefonselskabers interesse i at udbyde Internettet som en ny service, da Internettet i forrvejen afhængig af telefonnettet. 8

9 INTERNETTETS MULIGHEDER Et af de afgørende områder hvor Internettet adskiller sig fra alle andre netværk, er i dets decentraliserede form. Fra de første postruter til telegrafen og telefonen, har det altid været nødvendigt af tekniske årsager at fastholde kommunikationscentre, hvorfra al information på et tidspunkt skulle passere, et faktum der dårligt har ændret sig frem til i dag. En af årsagerne har været den manglende infrastruktur, men samtidigt visse samfundsmæssige og politiske aspekter i den generelle historie. Således har de vigtigste kommunikationslinier løbet mellem de politiske og økonomiske centre i det enkelte land, og senere rundt omkring i verden. For at komme på Internettet skulle man ikke etablere et nyt netværk af linier, centraler og hovedcomputere som det tidligere har været tilfældet med telegrafen, radioen og telefonen. Internettet benytter sig af telefonlinjen som i Internettets yngste år allerede var landsdækkende i de fleste lande. Internettet har på denne front haft mulighed for at brede sig hurtigere end andre medier, der først skulle etablere et netværk. Computeren og interaktivitet En vigtig baggrund for Internettet er computeren. Computeren daterer sig længere tilbage end Internettet, men computeren som vi kender den i dag, med skærm og tastatur, fik først sin form op igennem 70 erne. Først i begyndelsen af 1980 erne blev den personlige computer (PC en), tilgængelig for manden på gaden, hvilket er basis for adgang til Internettet. Ifølge Klaus Bruhn Jensen var computeren i sine to første generationer, intet andet end en talknuser ( 2001, bd.3; s. 286). Først i den 3. Generation blev det muligt at overføre oplysninger fra computeren til en skærm, og således skabe grundlaget for PC en, med dens mange applikationer som vi kender i dag (Jensen, 2991, Bd. 4; s.200). Endelig var Tim Berners-Lee s arbejde med at udvikle protokoller og standarder til visning og overførsel af hypertekst - tekst der indeholder links til andre steder i netværket - og senere opbygningen af en mere tilgængelig og overskuelig brugerflade, World Wide Web (WWW), særligt central i den form for interaktivitet Internettet muliggør. Internettet er en kombination af både formidling, lagring og søgning efter information. Hvert punkt i netværket (computer og person), kan formidle viden til et andet punkt i netværket. Meget lig den form for formidlingen der eksisterede med postsystemet, telegrafen og telefonen. Forskellen ligger i muligheden for at lagre information som gøres tilgængelig til senere brug af en selv eller andre. 9

10 I denne lagring af information knytter sig nogle bestemte tidslige forhold. Walter (1996, s.29) skelner mellem asynkron og synkron kommunikation. Med synkron kommunikation forstås den form for kommunikation hvor to eller flere deltagere er online samtidigt og læser og svarer på hinandens beskeder med det samme. Eksempler på dette er diverse chat-rum, Messenger, online netværkscomputerspil osv. Med asynkron kommunikation efterlader den enkelte bruger beskeder på nettet, som modtageren senere læser og svarer på. Eksempler er og nyhedsfora som USENET og r.a.t.s. Både den synkrone og asynkrone kommunikation er ligeledes karakteriseret ved at de integrerer en række forskellige kommunikationsformer. Klaus Bruhn Jensen opdeler dem i Punkt til Punkt, Punkt til Multipunkt og Multipunkt til Multipunkt (2001, bd.4, s. 23). I den første form sendes en besked fra én afsender til én modtager. En kommunikationsform som tidligere karakteriserede postsystemet og telegraf/telefonnettet. Ved Punkt til Multipunkt afsendes beskeder fra én afsender til flere modtagere, som det er tilfældet med broadcast tv og radio. Den sidste og nyeste kommunikationsform er først blevet bredt tilgængelig med Internettet. Multipunkt til Multipunkt muliggør udvekslingen af beskeder i et netværk af personer, der kan kontakte hinanden på kryds og tværs. Som det er tilfældet med chatgrupper, nyhedsfora og opslagstavler. Tidligere eksempler er amatørradiosystemet 2, samt telefon- og videokonferencer. Med disse kommunikationsformer er Internetbrugeren blevet frigjort fra tid, og i kraft af netværkets størrelse også fra rummet. Et andet vigtigt element i interaktionen er, som Jens F. Jensen gør opmærksom på, at den enkelte bruger kan bestemme om ikke selve indholdet i den modtagne information, så i det mindste, hvilken information der skal modtages, og hvornår (Jensen, 2001, bd.3; s. 293). Med WWW er der altså tale om et pull -medie, i modsætning til TV og Radios push -medier. 3 Netværkets størrelse problem eller velsignelse? PC en er som før nævnt ofte blevet karakteriseret som det sidste medie, og det Internettet som det ultimative netværk. PC en samlede flere forskellige funktioner/applikationer i et medie: Tekstbehandling, regnemaskine, computerspil, arkivering, cd-afspiller, dvd-afspiller, osv. Da computeren blev forbundet med telefonnettet og senere med bredbåndsforbindelser har computeren 2 Amatørradiosystemet var bygget op af brugere med både afsender og modtager. Således var det muligt at benytte sig af de tre ovennævnte kommunikationsformer. Dog var amatørradiosystemet dog begrænset i det rum den enkelte bruger opererede indenfor, da radioebølgernes udbredelse var begrænsede. 3 Med et push -medie skubber afsenderen information over til modtageren som ikke har indflydelse på tidspunkt eller indhold, hvor det i et pull -medie er modtageren der trækker informationen til sig. 10

11 samlet flere medier i sig; informationssøgning, postkasse, faxmaskine, telefon, fjernsyn, radio etc. Udover implementeringen af de ny medier i computerne med Internettet, er den største forandring at man har mulighed for at dele information med andre. Og på Internettet formidles både ord, tekst og billeder; ofte alle tre simultant. Desuden er det med Internettet muligt at holde flere vinduer og programmer åbne på én gang, så man har mulighed for at kommunikere ad flere forskellige kanaler på en gang. Således kan man høre radio fra DR s hjemmeside, chatte med en kammerat over MSN alt imens man uploader filer der skal sendes over til en arbejdskollega. Et af de områder der har været stor fokus på i forbindelse med digitaliseringen af alle former for medier, er muligheden for at overføre praktisk taget al digital information over Internettet, eller lægge det ud til fri afbenyttelse. Et problem der kan eksemplificeres med Napster-sagen (begyndelse og slutning) hvor en gruppe af amerikanske musikere anklagede Napstar for at bryde copyright loven ved at distribuere deres musik over Internettet. Musikerne vandt, men andre mere teknologisk sofistikerede former for filesharing, også kaldet peer to peer network 4, er senere opstået som ikke umiddelbart kan standses. Kazaa og E-Donkey Er eksempler på programmer der gør det muligt at hente, både lovligt og ulovligt, materiale med en internetopkobling. Hvor Napstar lagde alt materiale ud på nettet til downloading, benytter de nyere programmer sig af file-sharing. Dvs. at man henter musik, billeder og film direkte fra andre brugere af programmet. Dette konstituerer et meget stort problem for copyrightholderne, da de ikke længere kan sagsøge et centralt firma, men i teorien, individuelt skal undersøge de millioner, der bruger programmet. Netværkets anarkistiske opbygning og størrelse gør det svært at håndhæve lovgivningen på området (Gorman & McLean, 2003, s.201). Internettets indhold Et andet problem med Internettet er dets indhold. I de senere år har der været en stor debat i dansk tv om distribution af børneporno og opmuntring til pædofili over nettet. Den danske pædofiligruppe valgte, efter en tids pres fra medierne og Red Barnet havde anlagt sag mod dem, frivilligt at lukke deres hjemmeside ned. Der gik dog ikke længe før hjemmesiden var oppe at køre igen, men denne gang fra en server i Nevada, USA. Problemet er, at der i kraft af Internettets status som et nyt medie, endnu ikke er skabt håndhævelig international lovgivning på området. I eksemplet kontaktede Red 4 Et peer-to-peer distribueringsnetværk er et system hvor brugerne er afhængige af de andre brugere, istedet for udelukkende at benytte sig af dedikerede hjemmesider og således en mere centraliseret infrastruktur. 11

12 Barnet det amerikanske webhotel og bad dem lukke hjemmesiden, hvilket de gjorde, da børneporno også er ulovligt efter amerikansk lov. Udover den manglende internationale lovgivning, knytter problemet sig i høj grad til Internettets størrelse og form. Selvom det amerikanske web-hotel også er forpligtiget til at lukke alle hjemmesider med børneporno, var det først efter at de blev informeret om tilstedeværelsen af en sådan, at de kunne gribe ind. Problemet er at web-hotellerne kun er forpligtet til at oplyse køberen af en hjemmeside om at der er ulovligt og strafbart at lægge eksempelvis børneporno ud på siden. Webhotellet kan således ikke straffes for at være vært for en ulovlig hjemmeside, men er dog forpligtet til at lukke den ned, hvis de opdager eller oplyses om den. Det er således organisationer som Red Barnet og evt. Privatpersoner, der skal oplyse web-hotellerne, eller politiet, om det ulovlige indhold. Problemet med at anmelde det til politiet er, at de kun har magt indenfor nogle politisk bestemte grænser, hvilket betyder at de kun kan lukke websider og servere ned, hvis de eksistere indenfor deres jurisdiktion. Desuden bliver det i takt med udbygningen af Internettet og det stigende antal brugere, meget svært for privatpersoner at gennemskue, hvem de bør kontakte, når de opdager internetsider med ulovligt indhold. Generelt er Internettets troværdighed på spil (Jensen, 2001, bd.4; s.205). I kraft af WWW s opbygning som en uendelige række sider med hyperlink til uendeligt mange andre, er det svært at vurdere hvilke sider, der hører til hvilken person. Hvad hvis der på Hr. Jensens private hjemmeside, er et link til en side med ulovligt indhold. Er han så skyldig? Hvad hvis han har et link til en side, der indeholder et link til en side med ulovligt indhold. Er han så skyldig? Internettets omfattende netværk, og de mange indholdsmæssige lag, gør det i stigende grad sværere at definere en endelig lovgivning på området. KONKLUSION Internettet er stadig et nyt medie i rivende udvikling, og således er der stadig mange spørgsmål, der vedstår ubesvaret. Internettet har integreret alle tidligere netværksformer i ét medie, og har således skabt en brugerflade og et indhold, der henvender sig til et ubegrænset antal publikum og aktører. Desuden er individet og gruppen ikke længere begrænset af tid og rum, men kan bevæge sig frit i et næsten uendeligt netværk. Indholdsmæssigt har den stigende digitalisering og den kraftige tilvækst af brugere, gjort Internettet til det mest omfattende arkiv over alt mellem himmel og jord. Søgemaskiner som Goggle, Yahoo og 12

13 Jubii er opstået netop fordi Internettet nåede et omfang, der ikke længere var overskueligt. Med søgemaskinerne finde hyperlinks til alt, eller få bekræftet, at alt ikke findes. I takt med den stigende lagring af information på nettet, omfatter det også hjemmesider med ulovlige oplysninger. Bombeopskrifter, børneporno, ulovligt musik og video osv. er alt sammen del af et interaktivt netværk der er blevet sværere og sværere at kontrollere. I kraft af Internettets sammensmeltning af tidligere kommunikationsformer, er der opstået nærmest uendeligt mange mulighed for interageren med andre mennesker. Både blandt de kommercielle, private og offentlige hjemmesider kan man finde gæstebøger, chatfora, opslagstavler og -links. Desuden har teknologien gjort det muligt at gennemføre live-samtaler ved hjælp af højtaler, mikrofon og web-kamera. Internettet har ført verden tættere på individet, og individet tættere på verden. Netværksformen har i mediehistorien ændret sig fra at være lukkede lokale kredsløb, til i højere grad at springe udover nationale, politiske og geografiske grænser. Dette er sket i kraft af en teknologisk udvikling der med computeren og Internettet er endt med en netværksform der muligvis kan udvikles i det rum det omfatter, men som i sin mulighed for formidling og lagring af information, foreløbigt har nået grænsen for tidsløshed. PERSPEKTIVERING Et problem med Internettet som er svært at komme uden om, er netop den frihed Internettet medfører. Der er en stigende grad af frihed, men i takt med at Internettet vokser og vokser, bliver der også i stigende grad frihed til anonymitet. Anonymiteten har sine fordele, da individet kan udforske verden som en anden person, men også sine ulemper, da troværdigheden på Internettet i høj grad har været et tvivlsspørgsmål. Børn chatter med gamle mænd, internetbutikker tømmer kundernes bankkontoer og hyperlinks leder brugere videre til falsk-annocerede hjemmesider. Alle er problemer, der til stadighed har sat en dæmper for Internettets status som et ordentligt medie. I de senere år, hvor der er udviklet sofistikeret krypteringteknologi, er der dog sket en opblomstring af ydelser på nettet, der gør hverdagen nemmere: netbank, nationale og internationale netbutikker, udfyldelse af skattekort og reservering af bøger på biblioteker. I takt med den løbende teknologiske udvikling er det svært at sige, hvilke muligheder Internettet i fremtiden vil yde. Måske ser vi i fremtiden en 6.bølge, der formår at samle alle netværks- og medieformer i én maskine, der ikke blot indeholder de andre, men overflødiggør dem. 13

14 KILDEFORTEGNELSE Baym, Nancy. K (1998): The Emergence of On-line Community. I: Cybersociety 2.0. Oxford University Press. Bergsøe, Jørgen (red)(1924). Det danske postvæsen gennem 300 år. Schulz. Castells, Manuel (1996): The Rise of the Network Society. Padstow, Cornwall, Blackwell Publishers. Castells, Manuel (1997): The Power of Identity. Padstow, Cornwall, Blackwell Publishers. Crowley, David & Heyer, Paul (red.)(1995): Communication in History; Technology, Culture, Society. White Plains, NY, Longman Publishers, Gorman, Lyn and David McLean (2003): Media and Society in the Twentieth Century: A Historical Introduction. Malden, MA: Blackwell Jensen, Klaus Bruhn (red.) (2001): Dansk Mediehistorie 1-4. Frederiksberg: Samfundslitteratur Rheingold, Howard (1993): The Virtual Community: Homesteading on the electronic frontier. Harper- Collins. Smith, Marc A. & Kollock, Peter (red)(1999): Communities in Cyberspace. New York, NY, Routledge. Walther, J (1996). Computer-mediated communication: Impersonal, interpersonal and hyperpersonal interaction. I: Communication Resarch 23(1). 14

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1. Computeren -et vidt begreb!...2. De skrevne medier og computeren...3. Auditive medier og computeren...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1. Computeren -et vidt begreb!...2. De skrevne medier og computeren...3. Auditive medier og computeren... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Computeren -et vidt begreb!...2 De skrevne medier og computeren...3 Auditive medier og computeren...4 Visuelle medier og computeren...6 Audiovisuelle medier

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Sociale medier i retrospekt

Sociale medier i retrospekt Sociale medier i retrospekt Af Henrik Rasch Sørensen Aalborg Universitet Introduktionen Både inden- og udenfor forskningsverdenen lader der til at være konsensus omkring et kommunikationsmæssigt paradigmeskift

Læs mere

ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer?

ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer? ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer? Ulla Weber + Ninon Godlowska 1 1.1 Hvorfor denne undersøgelse? Vi ønsker at undersøge, om folk

Læs mere

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Forside til eksamensopgaver Institut for Æstetiske Fag

Forside til eksamensopgaver Institut for Æstetiske Fag 12-06-2008 (skemaet udfyldes elektronisk ved tryk på TAB) Forside til eksamensopgaver Institut for Æstetiske Fag Eksamenstermin: Vinter: 200 /200 Sommer: 2008 Fag Uddannelse Studieordning DRAM BA 1995

Læs mere

Netværk & Internet. Søren Noah s A4-Ark 2012 www.noah2900.dk/hgweb

Netværk & Internet. Søren Noah s A4-Ark 2012 www.noah2900.dk/hgweb Netværk & Internet Søren Noah s A4-Ark 2012 www.noah2900.dk/hgweb Computer-netværk og Internet Hvad er et computer-netværk for noget? og hvad kan det bruges til? Hvordan fungerer det største af alle netværk:

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Tv før, nu og i fremtiden

Tv før, nu og i fremtiden KAPITEL 1 Tv før, nu og i fremtiden INTRODUKTION Da fjernsynet så dagens lys i slutningen af 1940 erne, blev det modtaget med blandet begejstring hos befolkningen. Mange var af den opfattelse, at tv var

Læs mere

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24

Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kommunikationsplanlægning på Sociale Medier Sport24 Kasper Fly Aalborg Universitet Humanistisk Informatik, 10. semester, Kommunikation Speciale Afleveringsdato: 31. maj 2012 Vejleder: Thessa Jensen Omfang:

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

DET UENDELIGE NETVÆRK. Om anvendelsen af peer-to-peer netværk i online computerspil

DET UENDELIGE NETVÆRK. Om anvendelsen af peer-to-peer netværk i online computerspil DET UENDELIGE NETVÆRK Om anvendelsen af peer-to-peer netværk i online computerspil af Simon Larsen Individuelt valgfag Opgave nr. 6 4. semester Mediekoordinator Erhvervsakademiet for Informations- og Kommunikationsteknologi

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

Digitale rettigheder i informationssamfundet. muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Digitale rettigheder i informationssamfundet muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information Teknologirådet 2005 Digitale rettigheder i informationssamfundet - muligheder og udfordringer

Læs mere

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21

DEL I: DET MAKROSOCIOLOGISKE UDGANGSPUNKT... 9 DEL II: HACKERETIKKEN OG MOTIVATIONSTEORI... 21 Abstract The present thesis seeks to shed light on the motivational basis of musicians in their work with, and distribution of, music. This is done with a normative theoretical basis in The Hacker Ethic

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere

Telekommunikation. gennem tiderne EMNEHÆFTE SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM

Telekommunikation. gennem tiderne EMNEHÆFTE SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM Telekommunikation gennem tiderne SKOLETJENESTEN TEKNISK MUSEUM EMNEHÆFTE Ihele menneskehedens historie har sproget og andre meddelelsesformer spillet en central rolle for udviklingen af samfundet og som

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden

Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Henrik Busch, Steen Knudsen og Michael Thim Initiative Universal Media, Copenhagen TemaNord 2006:572 Markedsføringskanaler

Læs mere

Indledning. Nordvestjysk handelsgymnasium Info E-handel

Indledning. Nordvestjysk handelsgymnasium Info E-handel Indledning E-handel bliver i større grad del af vores hverdag i takt med at flere og flere anskaffer sig PC'ere og får adgang til Internettet, hvilket også betyder, at vi ikke længere kan se bort fra denne

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere