Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518"

Transkript

1 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse Projektets navn Uddannelsesvejen til vækst Projektperiode 1. januar december 2018 Finansiering Ansøgt beløb i kr. Støtteprocent Medfinansiering via Regionsrådet 2.ooo.ooo 6% Medfinansiering via Vækstforum Medfinansiering Mål 2 midler % Anden medfinansiering Deltagermedfinansiering % Samlet finansiering Projektets partnere samt rolle Partner Selandia ZBC EUC Nordsjælland CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Roskilde Tekniske Skole Rolle Projektleder, kontraktansvarlig Økonomisk partner. Står for indsatsområdet vedr. målgruppen årige. Derudover deltager de i projektets øvrige aktiviteter. Formål og målgruppe Formålet med projektet er at opkvalificere en gruppe ufaglærte til faglært status for at understøtte den regionale målsætning om at fastholde den vækst, der forventes at ske bl.a. i forbindelse med de store anlægsinvesteringer. Indsatsen inddrager deltagere med en forventet fordeling: 750 ledige og 450 beskæftigede ud fra en basisgruppe på personer. De deltagere gennemgår et afklarings-/vejledningsforløb. Herefter forventes ca. 700 at fortsætte i et erhvervsuddannelsesforløb. 60%, dvs. 420 personer, forventes at opnå faglært status. Projektet har et særligt indsatsområde rettet mod unge i alderen år, hvor fokus er på at afprøve forskellige EUV-modeller, som vurderes i særlig grad at matche denne målgruppes behov. Hensigten er at få en portefølje af best practice modeller, der senere kan implementeres i driften. Indsatsen rettet mod de unge tager udgangspunkt i de unge selv, og deres behov og barriere for at tage en erhvervsuddannelse. Der udarbejdes en række cases baseret på interview af ungegruppen og der etableres et ungenetværk. Blandt flere aktiviteter, udover selve kompetenceløftet, afvikles både vejledning og rådgivning af såvel virksomheder og over for målgruppen. Det sker gennem en tæt virksomhedskontakt, som

2 er koordineret og gennemføres i samarbejde mellem jobcentre, øvrige regionale uddannelsesudbydere ud over partnerskabskredsen samt a-kasser og Væksthus Sjælland m.fl. Målgruppen er: Ledige og beskæftigede fra år Det fokuseret indsatsområde har ungegruppen år som målgruppe. Forventede resultater og effekter Hovedaktiviteter: Resultater: Effekter på kort og på lang sigt: Hovedaktivitet 1 (Afdækning af kvalificeringsbehov) Screening af væsentlige, regionale erfaringer med henblik på at afdække kvalificeringsbehovet. I relation til målgruppen årige udarbejdes en række beskrivende cases, som illustrerer barrierer i forhold til at starte på en erhvervsuddannelse. Casene baseres på interviews af repræsentanter fra ungegruppen. Hovedaktivitet 2 (Opsøgende arbejde) Besøg på alle relevante, regionale virksomheder og alle regionens jobcentre og A- kasser. Det virksomhedsopsøgende arbejde koordineres med alle relevante, regionale aktører, herunder Væksthus Sjælland. Informationsmateriale udarbejdes om projektet både rettet mod deltagere i projektet og mod virksomheder. Der laves et særligt informationsmateriale rettet mod ungegruppen. Endvidere etableres et Output; hovedaktivitet 1 Der foreligger en udviklingsplan for projektet, som dels baserer sig på et dokumenteret, regionalt udviklingsbehov, og som dels er accepteret af alle projektpartnere. Der er formuleret a) en baseline og b) konkrete mål for alle de prioriterede indsatsområder i projektets udviklingsplan. Der er udarbejdet cases der illustrerer ungegruppens barrierer. Output; hovedaktivitet 2 Idekatalog til brug for planlægning af informationskampagne og EUV-forløb, som er særligt målrettet de årige. Der gennemføres besøg i minimum 2000 regionale virksomheder, som informeres om projektets opkvalificeringsmuligheder. Erfaringer fra tidligere projekter viser, at 2000 virksomheder udgør en kritisk masse i forhold til at opnå det forventede antal visiterede, beskæftigede ufaglærte. Det forventes at føre til at: Effekter på kort sigt Hovedaktivitet 1 Der er formuleret evidensbaseret grundlag for projektaktiviteterne Projektet matcher indholdsmæssigt og dimensioneringsmæssigt det regionale behov (ledige + beskæftigelse). Motivation af årige ift. at påbegynde en erhvervsuddannelse. Effekt på lang sigt: Måling af projektets effekt i forhold til et fortsat udbud af målrettet opkvalificering fra ufaglært til faglært også ud over den umiddelbare projektperiode. Effekt kort sigt; hovedaktivitet 2 Minimum 1600 ledige og beskæftigede rekrutteres. De årige opnår ejerskab og motivation i forhold til at tage medansvar for de efterfølgende aktiviteters succes. Alle regionens jobcentre er bekendt med projektet. På de enkelte jobcentre er udarbejdet procedurer for en løbende rekruttering til projektet. De indgående samarbejdsaftaler forventes at

3 ungenetværk/- relation til sparring, reference, afprøvning og evaluering af efterfølgende aktiviteter. Der kalkuleres med fælles seminardag for hvert halvår % er interesserede og underskriver en samarbejdsaftale, - 40 % af virksomhederne vil have betænkningstid - 30 % er ikke interessereret i at indgå et samarbejde. rekruttering af ca. 600 ufaglærte medarbejdere til projektet på basis af indgået samarbejdsaftaler. rekruttering af ca ledige til projektet, over den samlede projektperiode. resultere i en øget, ordinær uddannelsesdrift svarende til 500 uddannelsesuger inden for de første fem år efter projektets afslutning. Hovedaktivitet 3 (Afklaring og vejledning) Gennemførelse af afklaring og vejledning for visiterede ufaglærte/ faglærte som fører til indsigt i muligheder for EUV, behov for supplerende kurser og fremtidige jobåbninger. Tilpasning af eksisterende modeller for afklarings- og vejledningsforløb. Der udarbejdes EUV-modeller til de årige, som vurderes i særlig grad at matche denne målgruppes behov. Der lægges vægt på, at der tages afsæt i målgruppens eksisterende (real)- kompetencer og at der fokuseres på fleksible undervisningsformer. Der laves opkvalificeringstilbud i samarbejde med VUC. Hovedaktivitet 4 (Opkvalificeringsforløb) Gennemførelse af opkvalificeringsforløb Anvendelse af minimum 2 overordnede modeller for opkvalificeringsforløb: 1 model for beskæftigede og 1 model for ledige. Begge modeller vil have en matrix-karakter, som gør det muligt at foretage en Output; hovedaktivitet 3 Ca af de 1600 visiterede ledige og beskæftigede fortsætter i et afklarings-/vejledningsforløb. Ca. 700 af de afklarede og vejledte fortsætter i en erhvervsuddannelse. Det forventes, at den gennemsnitlige længde på afklarings- og vejledningsforløbet vil være 2 uger Output; hovedaktivitet 4 Det forventes, at ca. 700 starter på et erhvervsuddannelsesforløb inden for projektperioden. Det forventes, at ca. 60 % af de ufaglærte, der påbegynder et erhvervsuddannelsesforløb vil opnå faglært status; svarende til 420 personer. Det forventes, at ca. 30 % af de 420 personer, svarende til Effekt; hovedaktivitet 3 Minimum optages 700 personer på et erhvervsuddannelsesforløb. ca. 60 % af de 700 personer, som optages på en erhvervsuddannelse, også gennemfører denne uddannelse (jf. også hovedaktivitet 4); svarende til ca. 420 personer. Der kalkuleres med et frafald på ca. 40 %. En stigning i rekrutterede til et erhvervsuddannelsesforløb på ca. 10 % for hvert år efter projektets afslutning; inden for en fem årig periode (se også hovedaktivitet 4) Effekt; hovedaktivitet 4 Ca. 294 ufaglærte vil være i gang med et erhvervsuddannelsesforløb 4 uger efter projektets afslutning. De deltagende virksomheder har opnået øget produktivitet, stabilt og omstillingsparat personale.

4 yderligere tilpasning i forhold til specifikke forhold, der vedrører enten deltagergruppen eller de lokale udbudsbetingelser Der gennemføres erhvervsuddannelsesforløb, som er målrettet den enkelte ufaglærtes individuelle kompetencer; med afsæt i den gennemførte afklaring og vejledning. Der udvikles kompetenceudviklingsforløb, der målrettet bidrager til øget produktivitet i regionens virksomheder og dermed understøtter områdets erhvervsudvikling. De ufaglærte, som påbegynder et erhvervsuddannelsesforløb tilbydes alle en mentor, som kan støtte i forhold til gennemførelsen af et første uddannelsesår, hvor frafald i den voksne målgruppe erfaringsmæssigt er størst. 126 personer opnår status af faglært inden for projektperiode. Det forventes at minimum 150 virksomheder og 600 af deres medarbejdere deltager i produktionsfremmende udviklingsforløb. En vis mængde af deltagerne, vil først afslutte deres uddannelse 4 uger efter projektets afslutning. En stigning i rekrutterede ufaglærte til et erhvervsuddannelsesforløb på 10 % for hvert år efter projektets afslutning; inden for en fem årig periode. Fortsat udvikling af uddannelsesforløb der bidrager positivt til virksomhedernes rekrutteringsbehov. Administrationens vurdering og begrundelse for indstillingen, herunder strategiske sammenhænge og sammenhængen til tidligere indsatser Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling Administrationen vurderer, at projektet Uddannelsesvejen til vækst vil styrke indsatsen for at få flere unge (25-30 årige) og voksne til at tage en erhvervsuddannelse. Fusioneringen af de to projekter har givet dette projekt en særligt indsatsområde rettet mod ungegruppen på år. Den brugerorienterede indsats er særlig tydelig og nødvendig i forbindelse med denne målgruppe, hvor der tages udgangspunkt i de unges faktiske barrierer i forbindelse med udvikling af EUV-modeller. I forhold til annonceringsmaterialet matcher projektet de særlige fokusområder som inddragelse af realkompetencevurdering og fleksible undervisningsformer. Derudover er det også en styrke at der er lagt op til et samarbejde med VUC om opkvalificering af de unge, der ikke er optagelsesberettigede. Vurdering ud fra udvælgelseskriterier i annoncering: 1. Ansøgningen indeholder nytænkende elementer Den brugerorienterede indsats, hvor udviklingen af EUV-modellerne er baseret på cases af de unge, samt etablering af et ungenetværk, der kan give sparring undervejs i udviklingsforløbet er nytænkende for denne type indsats. Projektet indeholder også muligheden for at gennemføre afklarings- og vejledningsforløb, som er specifikt forberedende i forhold til et erhvervsuddannelsesforløb. Denne mulighed findes ikke i dag.

5 2. Aktiviteterne kommer flest muligt i målgruppen direkte til gavn Målgruppen for projektet er til dels de unge årige, samt gruppen af ufaglærte fra år. Det forventes basisgruppen for deltagere er på 1.600, heraf vil indgå i et afklarings-/ vejledningsforløb. Ca. 700 fortsætter i en erhvervsuddannelse og ca. 420 forventes at gennemføre. Rekrutteringen vil foregå i hele regionen. 3. Hovedansøger er en ungdomsuddannelsesinstitution Ja, Selandia er en ungdomsuddannelsesinstitution. De søger bl.a. sammen med ZBC som også er en ungdomsuddannelsesinstitution. 4. Bag ansøgningen står et stærkt partnerskab, der har erfaring og ekspertise med de konkrete indsatser: De otte erhvervsskoler der står bag har erfaring med erhvervsuddannelsesforløb og med uddannelse af voksne. 5. Involverede uddannelsesinstitutioner og evt, øvrige projektdeltagere har ekspertise og erfaring med målgruppen: Ja, de otte erhvervsskoler der står bag har erfaring med erhvervsuddannelsesforløb og med uddannelse af voksne. Derudover involveres jobcentre og A-kasser som også har erfaring med gruppen af ledige. 6. Ved ansøgning er der tilsagn fra projektdeltagere om konkret deltagelse Projektparterne har med ansøgningen givet tilsagn om deltagelse og klart beskrevet rollefordelingen. Derudover er interessetilkendegivelser fra både Slagelse og Lolland kommuner/ jobcentre om visitering af ledige til projektet. 7. Der redegøres klart for aktiviteter, metodevalg og evidens i de konkrete EUV-modeller, samt de forventede resultater og effekter: Der redegøres klart for resultater og effekter af projektets forskellige indsatser.

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU (DEL 2)

Uddybende bilag vedr. projektet: STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU (DEL 2) Uddybende bilag vedr. projektet: STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU (DEL 2) 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 18/49736 Projektnavn STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

UDKAST Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Flere unge i erhvervsuddannelser

UDKAST Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Flere unge i erhvervsuddannelser Side 1 af 7 UDKAST Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Flere unge i erhvervsuddannelser Udfordring Der vil i det kommende år være stor mangel på faglært arbejdskraft i Region

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer

9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer 9. Tilskudssager ved annoncering om bioøkonomiske potentialer Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3094886 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 19. maj 2016 at igangsætte to

Læs mere

Udbudsmateriale: Aktionsforskning vedrørende metodeudvikling if. virksomhedsopsøgende arbejde

Udbudsmateriale: Aktionsforskning vedrørende metodeudvikling if. virksomhedsopsøgende arbejde Udbudsmateriale: Aktionsforskning vedrørende metodeudvikling if. virksomhedsopsøgende arbejde I rammen af projekt Restart kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden ønskes der tilbud på gennemførsel

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 6 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse Udfordring Det er en national målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne

Læs mere

Baggrundsmateriale: Anlægsinvesteringer som beskæftigelsesindsats, herunder Quickstart. EUB 5. oktober 2016

Baggrundsmateriale: Anlægsinvesteringer som beskæftigelsesindsats, herunder Quickstart. EUB 5. oktober 2016 Baggrundsmateriale: Anlægsinvesteringer som beskæftigelsesindsats, herunder Quickstart EUB 5. oktober 2016 Hovedpointer Quickstart samarbejde på tværs af uddannelse, beskæftigelse og vækst: Det koordinerede

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Oplæg til QUICK-START

Oplæg til QUICK-START Brevid: 2248885 Oplæg til QUICK-START Øget vækst og beskæftigelse i Region Sjælland gennem maksimal udnyttelse af de store anlægsinvesteringer Side 1 QUICKSTART - en paraply for samarbejde på tværs af

Læs mere

DE LEDIGE, SOM IKKE ER

DE LEDIGE, SOM IKKE ER SESSION 4 jobcamp 18 HVORDAN OPKVALIFICERER VI DE LEDIGE, SOM IKKE ER KOMMET MED I OPSVINGET ENDNU? Borger- og Arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann, Vordingborg Kommune Leder af Job og Virksomhedsservice

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Virksomheden i centrum 2.0 Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2014 Morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Reformers fokus på

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Strategi- og handleplan 2018

Strategi- og handleplan 2018 Strategi- og handleplan 2018 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

Læs mere

Ansøgningsskema for. Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto

Ansøgningsskema for. Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto 17.59.21.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via e-mail adresse star@star.dk

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den 7. oktober 2016 Forslag til initiativer, der skal bidrage til øget voksen- og efteruddannelse Diskussionsoplæg til politisk

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

VEU-koordineringsopgaven

VEU-koordineringsopgaven P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst VEU-koordineringsopgaven 23. maj 2018 Ved Teamchef Jacob Løbner VEU? Hvad? 2 3 Flexicurity VEU en del af modellen 4 VEU Derfor! 5 Rationale: Opkvalificering

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Opkvalificering på transportområdet

Opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Opkvalificering

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Bestyrelseskonference

Bestyrelseskonference A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M amkmidt-nord@star.dk T 72 22 36 00 Bestyrelseskonference Konference mellem RAR Nordjylland og skoler med VEU-udbud 22. november 2018 Scandic Aalborg Ø Dagsorden

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er)

Projektperiode: august 2012 til juni 2014 400 deltagere: langtidsledige, ufaglærte, 30-59 år 4 projektenheder med tilknyttet koordinator(er) ½ Et samarbejde mellem alle regionens jobcentre og alle erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner + VUC EU socialfonds støtte og medfinansiering fra jobcentrene (500,-/uge) Projektperiode: august 2012 til

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

UDDANNELSE OG ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

UDDANNELSE OG ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Socialfonden, national pulje UDDANNELSE OG ADGANG TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT Infomøde, Silkeborg, 29. maj 2018 1 Dagens program Velkomst Baggrund for temaet Uddannelse og adgang til kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i o Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010

Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november 2010 Tildeling af puljemidler til særlige indsats- og udviklingsopgaver november - Oversigt over godkendte aktiviteter under de særlige puljemidler j.nr. Konsortium Projektpartnere Beskrivelse af aktivitet

Læs mere

Tema: Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser

Tema: Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til EU-socialfondsmidler Tema: Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser 1. Baggrund Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) udgør et centralt politisk forum i den regionale beskæftigelsesindsats. Denne folder skal gennem

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN. RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s

OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN. RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s DAGSORDEN Kort om baggrunden for opkvalificeringsforløbet Opkvalificeringsforløbets

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Campus Bornholms VEU Strategi

Campus Bornholms VEU Strategi Campus Bornholms VEU Strategi 2019-2021 Bornholm skal være den bedst uddannede landsdel i Danmark i forhold til erhvervslivets krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. På Campus Bornholm forpligter vi

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Social inklusion; forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet

Læs mere

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage Ansøgningsskema for Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage Finanslovskonto 17.46.41.30 Projektets navn: Projekt Læseløft Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Fyn strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Fyn strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant

Læs mere

Arbejdsmarkedskontor Syd

Arbejdsmarkedskontor Syd Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant og fleksibelt AMU-udbud Èn indgang til vejledning/tilmelding/godtgørelse Omstilling på arbejdsmarkedet RAR-model udarbejdeskoordination

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: JEPS, Job Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion

Uddybende bilag vedr. projektet: JEPS, Job Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion Uddybende bilag vedr. projektet: JEPS, Job Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 17/43965 Projektnavn JEPS Job, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige

Status oktober 2015 på det. Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Status oktober 2015 på det Motiverende, Kompetenceafklarende og Kompetenceudviklende forløb for langtidsledige Formålet med forløbet er at få ikke umiddelbart uddannelsesmotiverede ledige, med behov for

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Opkvalificering. af ny medarbejder. Opdateret september 2018

Opkvalificering. af ny medarbejder. Opdateret september 2018 Opdateret september 2018 Opkvalificering af ny medarbejder Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at finde de rigtige tilbud om kompetenceudvikling. I dette dokument kan du få et overblik

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse Finanslovskonto 17.46.41.50 Projektets navn: Tværkommunale opkvalificeringstiltag til infrastrukturprojekter

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Pulje til uddannelsesambassadører

Pulje til uddannelsesambassadører Ansøgningsskema for Pulje til uddannelsesambassadører Finanslovskonto 17.46.41.75 Projektets navn: Projekt fra ufaglært til faglært Ansøger Kommune: Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2018

UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2018 side 1 af 6 UDBUDSPOLITIK FOR EUC SYD FOR ERHVERVSRETTET VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 2018 Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Sagen vedrører Forslag til to indsatser inden for det tværgående indsatsområde kvalificeret arbejdskraft.

Sagen vedrører Forslag til to indsatser inden for det tværgående indsatsområde kvalificeret arbejdskraft. 15. marts 2019 Sag 2018-17917 Bilag 5.2.2.2: Indsats vedr. kvalificeret arbejdskraft Sagen vedrører Forslag til to indsatser inden for det tværgående indsatsområde kvalificeret arbejdskraft. 1) En indsats,

Læs mere

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Uddannelsesindsats i Københavns Kommune. Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Uddannelsesindsats i Københavns Kommune Oplæg til BIU møde den 18. februar 2019 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fokusområde 2 Arbejdskraft til virksomhederne Oplæggets indhold Formål med indsatsen

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

RAR-model, aftale, opgaver og organisering. Marts 2018

RAR-model, aftale, opgaver og organisering. Marts 2018 RAR-model, aftale, opgaver og organisering Marts 2018 Bedre match i brancher med regionale samarbejder Hvad opnås med RARmodel? Uddannelsesinstitutioner får lettere ved at gennemføre holdforløb på mangelområder.

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Overordnet indstilling af projekter til Uddannelsespuljen 2017

Overordnet indstilling af projekter til Uddannelsespuljen 2017 Overordnet indstilling af projekter til Uddannelsespuljen 2017 Regionsrådet godkendte på sit møde den 29. november 2016 Udkast til Uddannelsesplanens fokusområder 2017-2018. Herunder blev det bl.a. vedtaget

Læs mere

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Ansøgningsskema for Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Finanslovskonto 17.46.43.30 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Seniorvikar

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Regionalfonden og Socialfonden i Danmark Resumé til borgerne

Regionalfonden og Socialfonden i Danmark Resumé til borgerne Regionalfonden og Socialfonden i Danmark 2014-2020 Resumé til borgerne 1. Indledning EU s Regionalfond og Socialfond (strukturfondene) investerer i perioden 2014-2020 samlet ca. 3 mia. kr. i at styrke

Læs mere