Hjem til jul s. 7. Skjulte rabatter s. 6 Pia Kjærsgaard udgiver julebog s. 25 Lokalportræt Vallensbæk s. 8 Reservedele fra fanger s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjem til jul s. 7. Skjulte rabatter s. 6 Pia Kjærsgaard udgiver julebog s. 25 Lokalportræt Vallensbæk s. 8 Reservedele fra fanger s."

Transkript

1 Nr. 7 december årgang Hjem til jul s. 7 Skjulte rabatter s. 6 Pia Kjærsgaard udgiver julebog s. 25 Lokalportræt Vallensbæk s. 8 Reservedele fra fanger s. 26

2 Leder Hvem er skolen for? Hvilken skole vil vi gerne give vores børn? Det skal politikerne finde ud af de kommende måneder. Igen. Dansk Folkeparti er ikke i tvivl: Højt fagligt niveau og fortrolighed med dansk kulturarv skal være det bærende. Og forældrene skal gøre deres børn egnede til at modtage undervisning. Systemtænkningen om skole hele dagen vender DF sig imod, kvaliteten i timerne er mere afgørende end antallet af timer. Lærerforeningens evigt mopsede og forurettede formand, Anders Bondo, er, nåh ja, mobset over, at lærerne skal undervise mere Foto: Scanpix FOLKESKOLEN Det gav heldigvis bulder og brag, da lærerforeningens evigt mopsede og forurettede formand, Anders Bondo, skulle kommentere regeringens udspil til ny folkeskolereform. Han syntes tydeligvis ikke, regeringen i tilstrækkeligt omfang havde rettet sig efter, hvad han nu måtte have sagt til den på deres møder inden offentliggørelsen af udspillet. Derfor sang Bondo den samme sang i alle de medier, han kunne slippe af sted med at komme i, nemlig, at regeringen krævede, at lærerne arbejder mere, og det duer slet ikke, mente han. Det kunne i øvrigt sikkert være en god idé for en række læreres vedkommende. Men statsministeren måtte trøste lærer-bossen med, at forslaget ikke gik på at lærerne skulle arbejde mere end 37 timer, men at de skal undervise i en større andel af de 37 timer, der i dag bruges på undervisning, forberedelse, møder m.v. Og det bifalder Dansk Folkeparti bestemt det har længe været synspunktet, kun glædeligt, at det også er gået op for regeringen. I det hele taget er folkeskolen, der koster borgerne næsten 40 milliarder kroner om året, et kernepolitisk område for Dansk Folkeparti. Vi har i alle årene kæmpet for høj faglighed og viden om kulturarven og danske børn og forældre kan takke DF alene for, at der stadig findes 10. klassetrin i folkeskolen! Og hvorfor det? Vi har verdens dyreste folkeskole. Men vi har ikke verdens bedste. I hvert fald må vi sige, at når elever kan forlade folkeskolen efter 9-10 år på skolebænken, og ikke kan hverken læse dansk eller regne, og følgelig derfor heller ikke kan kvalificere sig til en ungdomsuddannelse og dermed til en platform videre i livet, så har vi et kolossalt problem. Og når forældre i stigende tal melder deres børn ud af folkeskolen og ind i privatskoler, blandt andet og ikke mindst, fordi folkeskolens faglige niveau er for ringe, disciplin og ro er blevet en by i Kina og mislykket kommunal integration har fyldt mange skoler og klasser med utilpassede udlændinge, så falder fundamentet for folkeskolen langsomt, men sikkert sammen. Læg dertil, at skolen er fællesnævneren for danske børn. Det er der, de i fællesskab skal opleve læring, knække sprogkoden og lære dansk i skrift og tale, forstå ords betydning, lære tal, at regne og at regne den ud. Det er i skolen, man kan lære det rationelle og det abstrakte. Og hvor vi alle kan huske, at vi skulle læse bøger, vi ikke gad, og som vi næppe ville have læst, hvis ikke vi skulle men som på forunderlig vis har skabt et sprogligt, litterært eller forståelsesmæssigt fundament for os i livet efter skolen alligevel. I skolen finder den nørdede måske ud af, at fysik, dét er lige ham og bliver den danske professor, der løser en universel gåde. Andre bliver gode til tysk og bliver indsigtsfulde i vort store nabolands enorme kulturelle betydning, historie og vægt og at Tyskland heldigvis er mere og andet end nazitiden og besættelsen af Danmark. Og atter andre oplever succes i idrætstimerne og finder ud af, at der sjovt nok er andet end stillesiddende Fifafodbold på computeren eller PS en, og de bliver måske den næste Anja Andersen og fører dansk kvindehåndbold tilbage til guldårene fra 1990 erne. Det er også i skolen, vi skal lære at forstå først, hvad kristendom er for en fisk. Forstår man ikke dét og dermed sit afsæt som dansker, er det et håbløst projekt at forholde sig til andre trosretninger og de udfordringer og problemer i forhold til danske værdier, de kan repræsentere. Og den danske historie med alt, hvad den rummer af storhed og fald, triumfer og mismod. Om Jellingesten og Danmark igennem 1000 år, om guldhorn, man higer og søger, om 1864 og 1940, om puslingelandet, der vågnede, og om EF, EU, NATO og alt det andet. Alt sammen, fordi vi som børn har folkeskolen og læringen tilfælles. Den er simpelt hen for kostbar at tabe på gulvet. Folkeskolen skal være en for 40 milliarder kroner guldrandet oplevelse for børn i Danmark. Den må godt være træls, og der må godt være for mange lektier ind i mellem, men bagefter skal vi alle kunne sige: Dét var nu en god tid, og hold da op, hvor lærte og forstod jeg meget på ret få år! Som Kristian Thulesen Dahl skrev i sit første december-ugebrev, så er det politikernes opgave at sikre, at det så også er lige præcis, hvad skolen skal kunne gøre for børn i Danmark. Det er politikerne, der lægger rammen. For skolen er til for børnenes skyld og dermed for landets fremtid. Jo dygtigere børn, der tripper af lyst til mere viden og hele tiden vil videre fremad, jo bedre en fremtid for Danmark. For landets, og børnenes, skyld. Sønd. 2

3 Nyhedsbrev Som tiden flyver! Snart er det slut med Så skal vi vænne os til at skrive 2013! Utroligt som tiden går... Kan I huske, da årstallet hed noget med 19.. Tiden flyver - også i det politiske. Her på Christiansborg kan vi se tilbage på et år med mange dramatiske sager. Uro internt mellem regeringspartierne, Uffe Elbæk-sagen, SF-formandsskiftet, en finanslov med øget brugerbetaling på sundhedsområdet, skattelettelser til de mest velstillede og mindre offentlig velfærd stik imod hvad Socialdemokraterne og SF mente før folketingsvalget. Og man kunne blive ved På et punkt er det dog som om tiden bestemt ikke flyver af sted. Tiden frem til næste folketingsvalg! Måske først i Men selvom tiden frem til næste valg virker lang, skal vi huske, at pludselig er den gået. Så nærmer valget sig. Og derfor skal vi indtil den dag, folketingsvalget kommer, konstant minde hinanden om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at være en del af danskernes bevidsthed, så vi fortsat kan opnå en stor folkelig opbakning. Vi har en unik platform. De danske værdier er under betydeligt pres i disse tider. Og det er regeringens ansvar. Først og fremmest har regeringen det seneste år lempet udlændingepolitikken for op imod 1 mia. kr. Det er blevet meget mere attraktivt at komme til Danmark som asylansøger, og det er blevet nemmere at blive dansk statsborger. Starthjælpen og loftet over kontanthjælpen er afskaffet og asylansøgere skal nu have lov til at bo og arbejde uden for asylcentrene. Asylansøgere fra især Syrien og Somalia strømmer i øjeblikket til Danmark. Næsten en fordobling i forhold til sidste år. Asylcentrene er så meget under pres, at man i øjeblikket planlægger at oprette nye centre i stor stil rundt om i landet. Det giver anledning til utryghed mange steder, især i de små landsbysamfund, hvor 100 asylansøgere lige pludselig flytter ind i nedlagte plejehjem eller skoler. Den udvikling skal vi have stoppet! Vi skal have udlændingepolitikken normaliseret! De udlændingelempelser, som regeringen har gennemført i løbet af det seneste år, skal tilbageføres! Jeg forstår virkelig ikke, at regeringen kan få sig selv til at bruge flere milliarder kroner på at lempe udlændingepolitikken og øge udviklingsbistanden i en tid, hvor problemerne herhjemme vokser dag for dag. Vi hører dagligt om fyringer rundt i landet inden for alle brancher. Og så siger regeringen, at der ikke er økonomiske muligheder for eksempelvis at finde en ordentlig løsning for de mange dagpengemodtagere, som falder ud af systemet her til nytår. Hvor er den økonomiske ansvarlighed? Det er desværre ikke kun udlændingepolitikken, der sejler for regeringen. Kulturpolitikken ligeså. For det her handler jo ikke kun om økonomi. Det handler om de danske værdier. Om vi kan fastholde de ting i det danske samfund, vi holder så meget af! Det blev desværre illustreret alt for godt i forbindelse med juletræssagen fra Egedalsvænge i Kokkedal. Helt absurd at det i det hele taget blev en sag. Den nu tidligere kulturminister Uffe Elbæk gjorde intet under hele forløbet. Mon han i det hele taget holder jul? Og så er der skolepolitikken, hvor Socialdemokraterne og Radikale i øjeblikket arbejder for at udskifte kristendomsfaget på skoleskemaet med religion. Socialdemokraterne, som i valgkampen sidste år påstod, de ville fastholde en stram udlændingepolitik og sikre danskheden, er nu af en helt anden holdning. Partiets uddannelsesordfører udtalte i forbindelse med regeringens offentliggørelse af folkeskolereformen, at regeringen har et ønske om, at det hedder religion i stedet for kristendomskundskab, så det bedre afspejler det samfund, vi lever i. Kristendom vil stadig være omdrejningspunktet i faget, men der vil være en forpligtelse til, at man også underviser i andre religioner. Vi lever i et multikulturelt samfund. Heldigvis er Dansk Folkeparti med i folkeskoleforligskredsen, så vi har indflydelse på, hvad der skal besluttes inden for skoleområdet i de kommende år. Og vi siger nej tak til regeringens multikulturelle samfund! Vi ønsker det ikke for Danmark - og det gør befolkningen heller ikke! Der er ingen tvivl om, at det kommende folketingsvalg kommer til at handle om de danske værdier. Lad os håbe at valget kom- mer tidligere end i 2015 og at den danske befolkning dér vælger et flertal, som Dansk Folkeparti bliver en del af. Inden regeringen kommer for langt med at omdanne Danmark til et multikulturelt samfund! Med ønsket om en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! Med venlig hilsen Foto: Carsten Lundager 3

4 Facebook Dø din klamme kælling Trusler, eder og forbandelser er også en del af hverdagen på Pia Kjærsgaards fanside på Facebook Kevin Sidi Chow Jeg ved godt det er umodent osv. Men Ærligt sut pik og dø din klamme kælling usle dyr. Af Helene MacCormac På Facebook er ordet frit. Det gælder naturligvis også på Pia Kjærsgaards Facebook fanside, som af medierne er blevet udnævnt til en af de mest aktive på Facebook. Pia Kjærsgaard er endda blevet udråbt til Facebooks ukronede dronning. Med flere end fans er der også mange holdninger og meninger, som der skal være plads til. Debatten flyder som regel lystigt. Ikke alle er enige, men de fleste af Pia Kjærsgaards fans har en god fornemmelse for, hvordan man godt kan slå i bordet og komme med sin uforbeholdne mening, uden at blive ubehagelig overfor sine modstandere. Men der er undtagelser. Vi skal derfor med det samme bringe en advarsel om, at der vil forekomme grimt og for mange helt uacceptabelt sprog i denne artikel. Den handler nemlig om lige netop disse undtagelser. Alle citater bragt i artiklen er hentet fra Pia Kjærsgaards Facebookside. De bringes ordret, uden hensyntagen til staveog grammatikfejl. Navnet på skribenterne er nævnt i hvert enkelt tilfælde. Ved flere lejligheder er debatten på Facebooksiden kammet over, så tonen er blevet hård, grim og primitiv. Skældsord, eder og trusler mod Pia Kjærsgaard kastes ind på siden fra såkaldte fans. Personer, som tydeligvis ikke har meget begreb om, at ytringsfrihed ikke kun er et spørgsmål om at råbe højest - helt uden omtanke for følgerne. Eksempler på dette sås, da Pia Kjærsgaard den 20. november, efter et besøg hos tegneren Kurt Westergaard, satte et billede fra besøget ind på siden og meddelte sine fans, at Kurt har det glimrende. Dagen før havde flere medier nemlig påstået, at Kurt Westergaard var meget syg. Kommentarerne kom promte og det var ikke lutter lykønskninger til Kurt Westergaard: Fufu Hamid: Grim, grimmest hehe. Pia er n selvoptaget lille satan. Mohammed Yassin: I modes I helved, husk det pia I modes I helved Fatima M Maanaki: nisse, smæk lige Pia en :!! Mohammed MT: Hvor er I dog uhyggelig grimme J Ajmal Balotelli Abbas: fucking abused bitch and son of a bitch du sammen med For Pia Kjærsgaard er det af stor betydning, at der holdes en sober tone i debatten på hendes fanside. Derfor bliver grove kommentarer som regel altid slettet, og personen, som har forfattet dem, blokeret fra siden. Trusler om vold bliver altid meldt til politiet, og flere skribenter er da også allerede blevet dømt for, at have truet Pia Kjærsgaard på Facebook. Selv om det ikke altid udmønter sig i deciderede dødstrusler, er der med jævne mellemrum fans, som giver udtryk for, at de ønsker død over Pia Kjærsgaard: Dzenana Back: Pia din kælling, håber nogen udsætter dig for der som det palæstinensiske folk bliver udsat for. Du ber nærmest om at blive skudt med den status. Stupid ass bitch. Macimer Celik: Pia Kjærsgaard du skulle seriøst druknes i noget jøde pis!! Ibo Abou-harb Til alle dem der har lyst til at smadre noget/nogle så kan du på lovlig vis. Møde op på kongens Nytorv den 25. Tæske løs på Pia og vennerne Egzona Tahiri Hvis man måtte skyde en person her i landet, var du død for længst wallah J Hicham Ahmad. Efter min mening synes jeg du skal hænges, og blive slagtet ihjel. Da Pia Kjærsgaard den 23. november på sin Facebookside gjorde opmærksom på, at støtteforeningen Israels Venner to dage senere ville holde en sympatidemonstration til fordel for Israel, gav det udslag i langt over 2000 kommentarer. Mød op og støt Israel, lød opfordringen. Hverken mere eller mindre. Men det var nok til, at en række fans følte sig alvorligt provokeret. Mange støttede også Israel. Støtten fra den palæstinensiske fløj vidnede om, hvorfor en fredsaftale mellem Israel og det palæstinensiske folk kan have lange udsigter: Merat Hurdad: Pia dit fjols, du burde at få en shawarma op i røven. Ahmed Hamze: pas på pia og PET, kabooooooooooommm!!! Latterlige so!! Ali El Kandusi: Hva forskellen på en israeler og et løg? Du kan hakke jøden i stykker uden at få tårer i øjnene, Marija Milosavijevic: HVOR DU KLAM DIN FUCKING JØDE!!! Som om jeg vil støtte det fuckig jøde land din fucking svin!-,- Jeg Musilm Alhamdulilah -,- islam i mit blod jøderne under min fod-, Man kan muligvis have forståelse for, at der kan være følsomme emner, som bringer visse personers sind i kog, og får dem til at skrive uovervejede kommentarer på Facebook. Den samme forståelse kan til gengæld være svær at finde frem, når noget så uskyldigt, som et billede af af en snedækket havenisse, kan fremkalde opfordringer til vold. Pia Kjærsgaard satte et billede af en snedækket nisse fra sin have på facebooksiden den 9. december. Der kom 58 positive og sjove kommentarer til den lille nisse. Men en enkelt dråbe malurt skulle der også med i bægeret: Man kan undre sig over, hvorfor man registrere sig som Pia Kjærsgaard-fan, for derefter at svine hende til i fuld offentlighed. Svaret kommer ikke her. Vi lader det være op til den enkelte læser, at drage sine egne konklusioner - måske endda skrive dem ind på Facebook. For på Facebook er ordet frit. 4

5 Udlændingepolitik Lempelser koster milliarder Regeringsgrundlaget indeholder hele seks sider med lempelser af udlændingepolitikken. Blandt disse er skrotning af en række danskprøver, pointsystemet og annullering af optjeningsprincipper. Indvandringsprøven og starthjælpen afskaffes. Det koster milliarder af kroner Af René Teige Martin Henriksen, Dansk Folkepartis udlændingeordfører, og nyvalgt gruppesekretær efter Søren Espersen, remser op. Så skænker han en kop stærk, sort kaffe og sukker dybt. Både før valget og efter valget lovede regeringen en stram udlændingepolitik. I dag kan vi konstatere, at valgløfterne ikke holdt en meter, konstaterer Martin Henriksen, der ikke giver meget for regeringens seneste integrationsudspil. Formålet med udspillet er at fjerne fokus fra det faktum, at den kraftigt lempede udlændingepolitik betyder, at antallet af uintegrebare udlændinge stiger, siger Martin Henriksen. Årsagerne er fjernelsen af starthjælpen, fjernelse af kontanthjælpsloftet, slækkelse af familiesammenførings- og asylpolitikken og lempelse af udvisningsreglerne. Regeringen har også, støttet af alle Folketingets partier, undtagen Dansk Folkeparti, givet statsborgerskab til kriminelle udlændinge. Martin Henriksen ryster på hovedet og tager et nip af kaffen asylansøgere i år I forbindelse med finanslovforhandlingerne foreslog DF et stop for lempelser i udlændingepolitikken i et år. Der var i virkeligheden kun tale om et pusterum en reaktion på, at der jo kommer rigtigt mange udlændinge hertil. Antallet af asylansøgere er på vej mod rekordniveau, og tallet for familiesammenføringer stiger også, siger Martin Henriksen. Alene for asylansøgeres vedkommende kom der asylansøgere i hele Til og med september i år er der kommet Martin Henriksen, Udlændingeordfører, gruppesekretær, DF s gruppebestyrelse. 2000: Medlem af Dansk Folkeparti 2005: Valgt til Folketinget i daværende Vestre Storkreds (nedlagt i 2007) og indgik herefter i Københavns Storkreds. 2007: Valgt til Folketinget i Nørrebrokredsen 2009: Valgt til DF s gruppebestyrelse 2011: Valgt i Taarnbykredsen 2012: Gruppesekretær Regeringen har meldt ud, at tallet vil lande på cirka 6.000, når året er omme. Det er dyrt for Danmark, både socialt, kulturelt og økonomisk. Det koster milliarder Netop den røde regerings lempelser koster milliarder af kroner: Afviste asylsøgere skal bo udenfor asylcentrene: 200 millioner kroner. Fjernelse af gebyrer for familiesammenføring: 210 millioner kroner. Fjernelse af starthjælpen: 650 millioner kroner. Annullering af optjeningsprincipperne: 800 millioner kroner Øget udviklingsbistand i 2013: 600 millioner kroner. Hertil kommer børnepenge fra dag et, og et skønnet antal illegale udlændinge på mellem til ifølge politikilder. Læg dertil de omkostninger, der er forbundet med integrationsproblemer i folkeskolen, i kriminalforsorgen, i sundhedsvæsnet m.m. Udgifterne stiger efterhånden som den røde regerings lempelser på udlændingepolitikken begynder at virke. Regeringens politik vil få vidtrækkende negative konsekvenser for kommende generationer. En tidligere undersøgelse har vist, at VOKs udlændingepolitik i 00 erne isoleret set styrkede de offentlige finanser svarende til en årlig merindtægt på 5,1 mia. kr. Det er grunden til, at Dansk Folkeparti bl.a. har stillet beslutningsforslag om at genindføre starthjælpen. Førstebehandlingen fandt sted den 13. december og den endelige afgørelse ventes kort før jul, siger Martin Henriksen, der understreger, at Dansk Folkeparti har en lang række forslag på vej igennem Folketinget. 5

6 Pensionistrabat Pensionister går glip af rabatter Pensionister, der kun har folkepensionen at leve for samt enkelte tillægsydelser som ATP, kan spare kroner om året i DR-licens. Det er der bare ingen, som fortæller. Af René Teige Ved du, hvad en personlig tillægsprocent på 100 er for en størrelse? Nej vel! Det kan ellers rigtig godt betale sig, at vide noget om ovenstående. En tillægsprocent på 100 giver nemlig adgang til DR-licens til halv pris. Men man må selv finde rabatten. Hvis man er på nettet (hvilket cirka danskere over 65 år ikke er) kan man via dr.dk finde licenskontoret. Men det er ikke lige til. Vel inde på DR s hjemmeside skal man klikke på mere, herefter skal man finde licens. Nu kan du vælge mellem tilmelding, ændring, afmelding, om licens for private samt kontakt DR-licens. Klik på om licens og herefter Hvem kan få nedsat licens. Her er det anført, at hvis du er 65 år eller ældre og folkepensionist samt har en personlig tillægsprocent på 100, kan du søge om nedsættelse. Men du skal lige omkring bopælskommunens pensionskontor eller borgerservice og få din tillægsprocent. Hvis du kun får folkepension og er berettiget til den ældrecheck, som Dansk Folkeparti fik indført ved finanslovsforliget om finansloven for 2003, har du mulighed for at få rabat. Skrevet på anden vis: I stedet for kroner årligt i licens, slipper du med kr kroner. Licens ned til 320 kroner Også førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter reglerne fra før 1. januar 2003 kan få beregnet en personlig tillægsprocent på 100 og søge om nedsat licens. Blinde og stærkt svagtseende kan også få en klækkelig rabat på licensen. Fra kroner helt ned til 320 kroner, som er størrelsen på den nuværende radiolicens. Souschef i Ældre Sagen, Jens Højgaard siger, at hverken Danmarks Radio eller kommunerne har pligt til at meddele kunder/borgere om licensrabatter. Vi oplyser i det omfang, vi kan. Der er pensionister, som ved, at de kan få rabatter, men helt sikket også nogen, som ikke ved det, siger Jens Højgaard, som mener, at der er behov for bedre oplysning på området. Derfor rådgiver Ældre Sagen også dem, der ikke er medlemmer, om rabatmulighederne. Man kan kontakte Ældre Sagen på mandag, tirsdag og onsdag mellem klokken samt torsdage mellem klokken Også rabat på forsikring Licensområdet er langt fra det eneste, som gemmer på rabatter. Nogle forsikringsselskaber giver også rabatter til kunder. Eksempelvis Codan giver rabat til forsikringstagere over 50 år. Men alle forsikringsselskaber har ikke det tilbud Der er ingen faste regler på forsikringsområdet, siger konsulent Ole Vidstrup, Forsikringsoplysningen. Nogle selskaber giver aldersrabatter, andre hæver tillægget for eksempelvis ulykkesforsikringer, siger han. Ældre Sagen har forfattet Værd at vide, hvor man kan finde oplysninger om blandt andet rabatter, som pensionister kan opnå. Bogen koster 155 kroner for ikke-medlemmer og 125 kroner for medlemmer. 6

7 Julekampagne Kristian Thulesen Dahl er rent faktisk en rigtig handyman både når det gælder det politiske håndværk og at svinge værktøj som sav og økse ved årets juletræsfældning. Hvad er vel derfor mere naturligt, end at lade formanden gå foran og sikre årets juletræ..? For selvom det ikke er os alle, der går i skoven, vælger og fælder årets julegran, er det en drøm for de fleste, noget som bringer associationer om julehygge og forberedelser til den tid på året, som er familiernes, vennernes og ikke mindst børnenes. Det er den tid, vi kalder hjerternes, hvor vi henter cd er og gammeldaws kassettebånd med julesange og salmer frem fra skuffer og skabe og drejer volumenknappen et nøk ekstra til højre(!!!) Vi nynner med, laver julebag og pynter op. Kort sagt Hjem til jul i både praktisk og overført betydning. Men det er juletræet (med sin pynt) der er centrum og kulturbærer for årets mest indholdsrige og traditionsbårne fest. For der er altså noget helt særligt ved julen. Sangene og salmerne, den pyntede kirke Juleaften, juleudsmykningernes festlige lys på den mørke nattehimmel. Hele stemningen! Nu er det jul igen Julen er således med til at binde Danmark sammen et strålende symbol på det dejlige danske fællesskab. Hjem til jul Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl har været i skoven for at fælde årets julegran og nu skyder DF sin traditionelle decemberkampagne med masser af livsglæde, veloplagthed og julestemning af i aviser og biografer fra den 18. december til den 2. januar. Netop i år er der skabt øget opmærksomhed på den vigtige rolle, juletræet spiller for opbyggelsen af stemning og forventning. Hele Danmark fulgte med stigende vantro og vrede med i det, der blev kendt som juletræsmassakren i Egedalsvænge i Nordsjællandske Kokkedal. Her blev juletræet og julens plads i dansk kultur og tradition banket fast efter først at være skrottet. Nu troner juletræet fra toppen af en pavillon i Egedalsvænge, som det har gjort i årevis. Og heldigvis for det. Og som om det ikke var nok, begyndte tunge, hvide snefnug at dale over hele Danmark, som tog landet forskud på juledagene. Det gør Dansk Folkeparti også med sin nye kampagne i først og fremmest landets mange gratisaviser samt i biografer. I aviserne indrykkes også en meld-dig-ind kupon. Sideløbende med den nye decemberkampagne vil man også kunne se eller gense biografspottet fra imagekampagnen Mit valg vores valg hvor en række helt almindelige medlemmer af Dansk Folkeparti fortæller, hvorfor de er en del af DF. Vi håber at rigtig mange vil lytte til svaret og dele det gode julehumør med Dansk Folkeparti, som ønsker alle en RIGTIG GLÆDELIG JUL..! tei- 7

8 Lokalportræt En tidslomme på Københavns Vestegn Med sine kun indbyggere er Vallensbæk Kommune den mindste på Københavns Vestegn et område, der er udfordret på en lang række områder, men som også rummer gode boliger, smukke omgivelser og dejlig natur. Vallensbæk er desuden en lille blå ø, omgivet af et blodrødt ocean. Af Karsten Lorentzen Vallensbæk Den aktive bestyrelse til julekomsammen i DF-Vallensbæk. Flemming Lystrup, Gitte Lumby Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem Kenneth Kristensen Berth og formand Carina Kristensen Berth. Bestyrelsesmedlemmet Jan Gravang kunne desværre ikke deltage på grund af sygdom. Wrap - Fischeye Mens de fleste vestegnskommuner gennem generationer har haft socialdemokratisk styre, er Vallensbæk forblevet et borgerligt domæne. I dette tilfælde er det den konservative borgmester Henrik Rasmussen, der sidder på magten med otte ud af 15 pladser i byrådet. Men Dansk Folkeparti i Vallensbæk udfordrer ham til stadighed, og Dansk Folkepartis enlige byrådsmedlem, Kenneth Kristensen Berth, der tillige er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden har bidt sig godt og grundigt fast i haserne på borgmesteren i en sag om magtmisbrug og nepotisme, som stadig bliver undersøgt, og som foreløbigt har kostet kommunaldirektøren jobbet. Men det er vanskeligt at være kommunalbestyrelsesmedlem i en kommune, hvor ét parti altid har haft flertallet, siger Kenneth Kristensen Berth. Dette bekræftes af Carina Kristensen Berth, der foruden at være gift med Kenneth, også er formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Vallensbæk en forening i hastig fremgang. Konservativ dominans Vallensbæk er jo en kommune, hvor Konservative har været altdominerende i flere årtier. De har altid siddet på mellem halvdelen og totredjedele af pladserne i kommunalbestyrelsen, så det har været op ad bakke at få Dansk Folkeparti op at stå, men vores medlemstal er vokset med noget, der ligner 35 procent siden 2009, siger Carina Kristensen Berth. Men det betyder ikke, at det lokalt er umuligt for Dansk Folkeparti at markere sig. Det mærkes på et stigende medlemstal. Inden for det seneste års tid kan vi mærke, at der er kommet flere og flere medlemmer til vores arrangementer og interessen for Dansk Folkeparti er bestemt stigende i kommunen, siger Carina Kristensen Berth. Det indtryk bekræftes også, da Dansk Folkeblads udsendte er mødt frem til foreningens årlige julearrangement, hvor der er mødt 21 medlemmer frem. De lytter navnlig opmærksomt til Kenneth Kristensen Berths meget deltaljerede gennemgang af årets arbejde i kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Da arrangementet er forbi, får Kenneth Kristensen Berth lejlighed til at uddybe nogle af de problemer, Dansk Folkeparti er konfronte- 8

9 ret med i Vallensbæk Kommune, hvor de konservative dominerer. Jeg har haft på fornemmelsen, at de andre partier nærmest på forhånd har opgivet ævred i forhold til at få de Konservative ned under halvdelen af stemmerne. Det har betydet, at der de facto ikke har været nogen opposition i kommunalbestyrelsen. Alt er blevet klappet af hos de Konservative, og så har de givet nogle lunser til de andre partier. Budgetterne er altid blevet aftalt med tilslutning fra alle partier. Da jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen følte jeg faktisk en udbredt apati blandt de andre partier, siger Kenneth Kristensen Berth. Ene mand på posten Han tilføjer, at de Konservative ikke er konservative i Vallensbæk. Det er nærmest en slags borgerliste, der kalder sig Club C. Problemet er, at der er en total idétørke hos Konservative. De har siddet på magten så længe, at de ikke ved, hvad de skal bruge den til længere. Det betyder, at kommunen efterhånden er ledet af forvaltningen mere end af Konservative. Konservative er størknet i en eller anden opfattelse af, hvordan kommunen så ud cirka anno 1990 det betyder blandt andet, at man totalt afviser, at der er problemer i kommunen, selvom vi andre oplever hashhandel, indvandrerkriminalitet og store integrationsproblemer i takt med, at der flytter stadigt flere indvandrere til kommunen. Man må ikke tro, at indvandrere og efterkommere nødvendigvis er integreret, fordi de flytter ind i et villakvarter eller køber en ejerlejlighed. De trækker bogstaveligt talt gardinerne for og deltager ikke i fællesskabet. Konservative vil slet ikke være med til at problematisere indvandringen. Når folk først er flyttet til Vallensbæk, så må de per definition være gæve mennesker i Konservatives optik. Nogle gange tror jeg nærmest, at jeg er den eneste undtagelse, siger Kenneth Kristensen Berth med sit karakteristiske skæve smil. Men selv om kommunen på mange måder er en ø, betyder det ikke, at den slipper for alle de problemer, som andre må døje med. Udviklingen påvirker også Vallensbæk, og det betyder også problemer med indvandrere, som påvirker mange forskellige områder. For 15 år siden var der ikke nogen problemer med udlændinge i kommunen. Det er der nu. Vi oplever de samme udfordringer som alle Kenneth Kristensen Berth har været medlem af Dansk Folkeparti siden 1996 og har en fortid som formand for Dansk Folkepartis Ungdom. Foruden sit arbejde som specialkonsulent i Dansk Folkepartis pressetjeneste er han folketingskandidat, medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse samt kommunalbestyrelsesmedlem og regionsrådsmedlem. Mange DF ere kender desuden Kenneth som dirigent ved DF s årsmøder. Fritiden tilbringer Kenneth helst med en god bog og parrets lille datter Marguerite på to år. de andre vestegnskommuner bare i mindre målestok indtil videre. Fremskrivninger viser, at der i vores tre skoler vil være henholdsvis 30, 30 og 60 procent såkaldt tosprogede i de yngste klasser om fire-fem år. Så bliver det meget svært at opretholde et fornuftigt niveau i vores folkeskoler. Udfordringen er, at mange indvandrerfamilier har hørt om vores gode daginstitutioner og folkeskoler, så de fylkes til Vallensbæk, men det betyder så, at det faglige niveau i folkeskolen falder, fordi der simpelthen bliver for mange indvandrere og efterkommere. Det hører vi jo også ude på skolerne, selvom det stadig bliver hvisket og ikke sagt højt, siger Kenneth Kristensen Berth. Problemer med udlændinge Han fortæller, at Vallensbæk Kommune er vokset med et par tusinde indbyggere på få år. Det har givet store udfordringer i forhold til daginstitutions- og skoletilbud, hvor der simpelthen ikke er pladser nok. Der er opført etageejendomme i et kæmpe omfang i kommunen. Konservative og Socialdemokraterne troede, at lejlighederne kunne sælges. Det kunne de ikke, så nu flytter der børnerige familier ind i dem som lejeboliger i stedet. Det minder en del om udviklingen med de almennyttige boliger i firserne og halvfemserne. Man burde have forudset det, men det gjorde man ikke, så mange af de indvandrerproblemer, kommunen nu står med, er selvforskyldte. Udviklingen kan stoppes men så kræver det mod og handlekraft til at gøre noget utraditionelt. For eksempel at sige, at vi indfører tørklædeforbud i vores folkeskoler, krav om at der kun må tales dansk i frikvartererne og for alvor gør noget ved vores center, der er blevet tilholdssted for utilpassede unge indvandrere. Men det er der pt. ikke andre partier i kommunalbestyrelsen, der mener end Dansk Folkeparti og gør vi ikke noget men stikker hovedet i busken, så bliver Vallensbæk ligesom de andre vestegnskommuner. Det er ved at være sidste udkald, og vi skal ikke gøre de samme fejl som de andre vestegnskommuner gjorde i firserne og halvfemserne, hvor man bare tolererede og tolererede og tolererede, siger Kenneth Kristensen Berth, der har opskriften på løsningen af fremtidens problemer: Det bedste der kan ske for kommunen er, at vi får løst op for den fastlåste tilstand, hvor Konservative bare har flertal. Hvis Konservative for eksempel er nødt til at hente støtte fra et eller flere andre partier for at få flertal, så vil det åbne op for en helt ny dynamik i kommunen, og det er der virkelig behov for. Vi kan ikke blive ved med at køre butikken som om vi befinder os i 1990, og at de problemer, vi har i kommunen ikke eksisterer 9

10 Veteranhjem Veteranernes hjem Hr. og fru Danmark stiller op, når Danmarks foreløbigt tre veteranhjem for soldater, der har været udstationeret i Afghanistan, Irak, Balkan og andre af verdens brændpunkter, har hjælp behov. Af René Teige Bilen ruller op foran det aflange, flade hus ved muren til Solbjerg Kirkegård. Ud stiger Dansk Folkepartis gruppeformand og retsordfører Peter Skaarup, forsvars- og beredskabsordfører Marie Krarup samt næstformand og udenrigsordfører Søren Espersen. En hvid dyne af sne har lagt sig tungt og idyllisk på tag og træer, men indenfor er der lunt, velkomsten varm og håndtrykkene faste. De tre MF ere er blevet inviteret til at besøge et af landets tre veteranhjem, som trods stram økonomi er blevet et helle for hundredvis af veteraner. Dansk Folkeblad er med for at følge Marie Krarup. Peter Skaarup og Søren Espersen ved mødet den 11. december. En stor opholdsstue og fem værelser samt et køkken, der med nød og næppe kan klare et hverdagsprogram Mortens aften havde vil til spisning, og vi har planlagt et julearrangement for godt 20 personer. Det er køkkenet ikke opsat og dimensioneret til, siger formand for bestyrelsen i Veteranhjem København, Lars Boe Nielsen. Han viser en række små rum, hvor en madras og sengetøj på gulvet bliver flittigt brugt. Undskyld rodet, siger han. Oprydning i fitness-rummet, lyder forklaringen på vejen forbi et bitte lille hjørne, hvor der netop er plads til fire PC-stationer. Haven er vores største aktiv. Her er fred og ro. Kirkegården er vores nærmeste nabo, siger bestyrelsesformanden, inden vi bliver bænket i møderummet, hvor kaffen damper i kopperne og der bliver serveret småkager og informationsmateriale om veteranhjemmene. Udfordringen hedder 2013 Det er næppe overraskende økonomien, som halter. Det frivillige arbejde er til UG med kryds og slange. Ikke mindst fra vores fem værter, Lars Boe Nielsen, bestyrelsesmedlem Dennis Dencker, næstformand John (Lille Bestyrelsen havde forberedt et vægtigt præsentationsprogram ved Dansk Folkepartis besøg. John) Olsen, Jan Brun Andersen og Søren Lassen. De slås for at de tre veteranhjem kan fortsætte og med tiden blive til flere. Skive, Aarhus, Slagelse, remser Jan Brun Andersen op. Men foreløbig er økonomien ikke til mere end tre hjem. Forsvarsministeriet fortsætter den tidligere regerings årlige tilskud på 1,6 millioner kroner til driften af hjemmene i København/Frederiksberg, Fredericia og Aalborg. De penge rækker lige nøjagtigt til husleje varme, vand og lys Når nytårsklokkerne bimler 2013 velkommen, er pengene brugt. Så håber bestyrelsen på at de hidtidige økonomiske bidragydere, Realdania, Remmen Fonden, Simon Spies Fonden samt blandt andre Dansk Folkeparti, som donerede kroner ved DF s årsmøde i Herning i september i år. Herudover har en række fonde, forsvarets fagforeninger, udsendte enheder samt enkeltpersoner været med til at skabe det økonomiske grundlag for aktiviteter på veteranhjemmene. Mange frivillige Vores fem værter er enige om, at udviklingen i antallet af frivillige er imponerende. Det er virkelig hr. og fru Danmark, som kommer og lægger frivilligt arbejde på hjemmene, siger Jan Bruun Andersen. Han forklarer, at udgangspunktet for det frivillige arbejde er, at man lægger fire timer, gerne mere. Man må være parat til at involvere sig, hjælpe med samtaler i banker, være dem, der husker og kører til lægeaftaler, hjælper med 10

11 Det er nemt at finde veteranhjemmene, men det kræver styrke at nå frem. Alle, der er interesserede i at hjælpe økonomisk eller bidrage med frivilligt arbejde, kan henvende sig på tlf eller via hjemmesiden veteranhjem.dk. at søge lejlighed Men også små ting som at hjælpe med at huske at tage medicin, eller bare give en tur i biffen. Men man skal også vide, at hjemmene er åbne 24 timer i døgnet, 365 dage. Derfor er et af Veteranhjem Københavns helt store ønsker at få penge til at ansætte en daglig leder. Og der er mange opgaver at give sig i kast med også udenfor hverdagens små og store udfordringer. Lars Boe Nielsen giver et eksempel: Vi har brug for pizzaer, lyder det. Så kommer forklaringen. Nogle gange handler det om at yde akut hjælp og forhindre veteraner i at begå selvmord. Hører vi om en veteran, der har låst sig inde i en lejlighed og ikke vil komme ud, kan vi linde på brevsprækken og indlede med at spørge, om veteranen er sulten. Siger han ja, kan vil skubbe en pizza ind ad brevsprækken. Og så er der åbnet for dialog. Det blev en interessant og givende eftermiddag. Og de tre DF ere lovede at sætte det store arbejde, som de frivillige samt bestyrelsen gør, på den politiske agenda. Peter Skaarup, Søren Espersen og Marie Krarup på rundvisning 11

12 JULEGAVE IDÉER! BEKLÆDNING Populært DF Forklæde kr. 128,- Praktisk- Taskeparaply kr. 30,- Nøglebånd kr.20,- Dame t-shirt mørk blå Str. S-XXL kr. 60,- Dokumenttaske med mange rum kr. 75,- Silketørklæde med DF logo tone i tone kr. 148,- Sweat shirt mørk blå Str. S XXL kr. 149,- Polo shirt mørk blå Str. S XXXL kr. 98,- Kampagne Jakke Med tekst på ærme og logo på ryggen. Str. S XXXL kr. 280,- DF BUTIKKEN KAMPAGNE VARER Habitnål Indkøbsnet Marguerite øreringe/sæt Marguerite halssmykke m/kæde Kasket regulerbar Det bugner af spændende varer i DF-BUTIKKEN og alt kan bestilles hos: DF-BUTIKKEN Tlf.: / hverdage kl. 08:00-16:00. E post: Hjemmeside: Kuglepen Mulepose med lomme Slipsenål T-shirt med stort logo Krus Skrivepen Marguerite ørestikker/sæt Marguerite broche Lighter med logo Ballon JULEGAVE IDÉER! Habitnål Indkøbsnet Kuglepen Mulepose med lomme Sports/rejsetaske Nøglebånd Slipsenål T-shirt, hvid med stort DF logo Str. S XXXL Krus Skrivepen (uniball micro) Lighter Kasket regulerbar str. Marguerite broche Marguerite øreringe/sæt Marguerite ørestikker/sæt Marguerite halssmykke m/kæde BØGER Sportstaske kr. 10,- kr. 10,- kr. 3,50 kr. 30,- kr.118,- kr. 20,- kr. 30,- kr. 65,- kr. 50,- kr. 8,- kr. 5,- kr. 35,- kr. 35,- kr. 49,- kr. 49,- kr. 49,- DF Kampagne vest NYHED! Kampagne vest. Vandafvisende foret vest i høj kvalitet. DF logo på bryst og ryg. Str S XXXL Kr. 235,- Stor rygtaske rummelig med et lille logo på forsiden kr. 98,- Rygtaske stor Udover DF Butikkens varer kan lokalformænd bl.a. rekvirere: DF Bolcher, DF balloner, DF flag, DF vindmøller, DF brochurer, DF grundlovsbøger og DF principprogram. 12 JUL PÅ BORGEN II Redigeret af Pia Kjærsgaard. Udvalgte folketings- medlemmers personlige julehistorier 102 sider. Medlemspris Kr. 100,- PIA K. årene ved magten. Elisabeth Svanes personlige og meget velskrevne bog om Pia Kjærsgaard. 224 sider. Medlemspris: Kr. 150,- Kristian Thulesen Dahl, - Kronprinsen En kritisk portrætbog der kommer hele vejen rundt om mennesket Kristian Thulesen Dahl. 314 sider. Medlemspris kr. 150,- Messerschmidt - portræt af en politisk ener. 376 sider. kr. 249,-

13 Medlemstilbud: Tag med DF til Europaparlamentet i Bruxelles & Haag og besøg Morten Messerschmidt Program for EU-studierejse til Bruxelles og Haag, Denne gang Bruxelles og Haag Dansk Folkeparti inviterer 48 heldige medlemmer på studierejse til Bruxelles for at besøge vores europaparlamentariker Morten Messerschmidt. Ud over Europaparlamentet i Bruxelles vil medlemmerne også besøge NATO og Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag, ligesom der bliver tid til at udforske både Bruxelles og Haag på egen hånd. Prisen for turen er 2.500,- kr. Der er tillæg for enkeltværelse på kr., og der kan tegnes afbestillingsforsikring formedelst 100,- kr. Deltagerantallet er begrænset til 48. Idet der er tale om en rejse til Bruxelles og ikke Strasbourg vil der også være mulighed for personer, der tidligere har besøgt Europaparlamentet i Strasbourg for at deltage på denne studietur. Prisen inkluderer transport til Haag og Bruxelles samt 1 overnatning på Hotel Westerkamp i Osnabrück, 2 overnatninger på Hotel Bel Air Den Haag i Haag og 2 overnatninger på Hotel Capital i Bruxelles. Desuden inkluderes morgenmad på alle hoteller. Der gøres opmærksom på, at der kan forekomme længere gåture i forbindelse med studieturen. Der kan indgå foredrag på engelsk, ligesom der gøres opmærksom på, at busturen er lang minimum 10 timer med begrænsede pauser. Der er tale om en ikkeryger bus. Husk, at en lang bustur kan være anstrengende for personer med diabetes og kredsløbsforstyrrelser. Dansk Folkeparti fraskriver sig ansvaret for, at tiderne for hjemkomsten overholdes, idet der er tale om estimater, der er afhængig af trafikforhold. Det henstilles i øvrigt til deltagerne, at de uden tøven efterkommer guidernes anvisninger. Hvis man ønsker at deltage på turen, skal man således indsende nedenstående talon inden den 1. februar 2013, og der vil herefter blive udtrukket 48 heldige deltagere. På talonen skal eventuel ægtefælle, samlever eller rejsepartners navn (alle skal være medlemmer af Dansk Folkeparti for at kunne deltage på turen) angives under rubrikken rejsepartner, og naturligvis kun, hvis vedkommende skal deltage på turen ligeledes skal det angives, om man ønsker at dele værelse med pågældende. Man skal altså ikke udfylde sin ægtefælles eller samlevers navn, hvis han eller hun ikke ønsker at deltage på studieturen. Resten af de indsendte vil indgå på en venteliste og få besked, såfremt der måtte komme afbud. Egen info: Dele værelse Ja: Nej: Medlemsnr:... Navn:... Adresse:... Postnr og by:... Mobiltelefon:... Fødselsdato:... Pasnummer:... Opsamlingssted: maj 2013 Søndag d. 5. maj Afrejse fra Høje Taastrup St. Udgang Vest. P-plads ved Banestrøget Afrejse fra Slagelse, Trafikcenter Sjælland, Stop Afrejse fra Odense, Dannebrogsgade Afrejse fra Fredericia st Afrejse fra Padborg Grænse, Q8 Dieselgården Afrejse fra Otto Duborg mod Osnabrück med passende pauser undervejs ca Ankomst Hotel Westerkamp, Bremer Straße 120, D Osnabrück tlf.: web: Mandag d. 6. maj Morgenmad Afrejse fra Osnabrück mod Den Haag Ankomst Bel Air Den Haag Hotel, Johan de Wittlaan 30, NL-2517 JR Den Haag tlf.: web: Resten af dagen på egen hånd i Den Haag Tirsdag d. 7. maj Morgenmad Besøg i Den Internationale Krigsforbryderdomstol (ICC), Regulusweg, NL-2516 AB Den Haag Afrejse fra Den Haag mod Bruxelles Ankomst Hotel Capital Brussels, 191 Chaussee de Vleurgat, B-1050 Bruxelles tlf: web: Resten af dagen på egen håd i Bruxelles Onsdag d. 8. maj Morgenmad Besøg i NATO (endnu ikke bekræftet) Besøg i Europaparlamentet Middag med MEP Morten Messerschmidt i Bruxelles Denne gang Bruxelles og Haag Torsdag d. 9. maj Morgenmad Afrejse fra Hotel Capital, Bruxelles mod Danmark med passende pauser undervejs ca Ankomst Harrislee indkøbspause ca Ankomst Padborg Grænse ca Ankomst Fredericia st. ca Ankomst Odense st. ca Ankomst Slagelse ca Ankomst Høje Taastrup st. (Udgang Vest) Hoteller: Hotel Westerkamp ****-stjernet hotel med finsk sauna, bio-sauna og fitness-maskiner værelser med eget bad, toilet, farve-tv, minibar mod betaling og trådløst internet. Bel Air Den Haag Hotel ****-stjernet hotel med to restauranter, jazz-bar, bar og lounge, værelser med eget bad/toilet, aircondition, farve-tv, trådløst internet og minibar mod betaling Hotel Capital Brussels ***-stjenet hotel med restaurant, bar, gratis pengeskab i receptionen, værelser med eget bad/toilet, hårtørrer, farve-tv, trådløst internet og minibar mod betaling. Buskvalitet: 4-stjernet SETRA bus med køkken, toilet, DVDafspiller. Der er mulighed for at købe kaffe, øl og vand i bussen. Guider: Preben Elmenhoff (medlem af DFs hovedbestyrelse) & Gunhild Legaard (medlem af bestyrelsen for DF-Hovedstaden) Ægtefælle/samlever/rejsepartners info: Medlemsnr:... Navn:... Adresse:... Postnr og by:... Mobiltelefon:... Fødselsdato:... Pasnummer:... Opsamlingssted:... 13

14 EU Morten Messerschmidt: Hit med champagnen, Jens Rohde Af Karsten Lorentzen Venstres EU-Parlamentariker, Jens Rohde, var manden, der forud for valget til EU-Parlamentet i 2009 udtalte, at der skulle sættes hegnspæle op for EU. Med andre ord kunne også EU-skeptikere med sindsro sætte deres kryds ved liste V eller hvad? Siden er der sket meget. Ikke mindst fordi der internt i både Venstre og Konservative er opstået en større skepsis mod EU. Men hos de konservative lader folketingsgruppen indtil videre som om intet er sket selv om partiets ledelse blev underkendt på det konservative landsråd i efteråret. Her ønskede et flertal ikke, at en afskaffelse af de fire danske forbehold skulle være en del af partiets principprogram. Men også i Venstre gærer det. Begejstringen over EU befinder sig lysår fra det niveau, som daværende udenrigsminister Uffe Ellemann- Jensen i begyndelsen af 1990 erne gjorde sig til talsmand for. Den gang var der masser af smarte replikker, svedne smil og EU-sokker. I dag er begejstringen væk. Men Jens Rohde er en undtagelse. Rohdes EU-begejstring er omvendt proportional med sit eget partis og befolkningen som helhed. Som en omvendt synder har Jens Rohde nu i flere år som en stemme i ørkenen forkyndt budskabet om mere EU og mindre selvbestemmelse til medlemslandene. Først var han skeptiker siden så han lyset og blev glødende EU-tilhænger. Jens Rohde fra Venstre kan ikke få nok EU. Han mener dermed, at en lang række spørgsmål ikke kan overlades til folkevalgte danske politikere. Alligevel er han skråsikker og hævder, at han ikke har stemt for mere indflydelse til EU. Endda så sikker, at han har sat en flaske champagne på højkant til den, der kan finde beviser på, at han og Venstre har stemt til fordel for mere indflydelse til EU. Morten Messerschmidt har siden 2009 holdt et særdeles vågent øje med, om Venstre nu også gør, hvad de siger til vælgerne. Nu er han sikker på sin champagne. Det har Morten Messerschmidt utallige gange gjort opmærksom på, men denne gang sætter Jens Rohde en flaske champagne på højkant til den, der kan påvise, at han i EU- Parlamentet har stemt for, at EU skal blande sig i en lang række områder lige fra skolepolitik til sundhedspolitik. Rohde: Ja til EU-magt Morten Messerschmidt siger, at fordi han er vild med champagne, tager han gerne udfordringen op. Derfor er han gået i gang med at finde Jens Rohdes afstemninger i parlamentet for her er der nok en del at komme efter. For nogle måneder siden stemte Jens Rohde og Venstre i parlamentet ja til at give EU bemyndigelse til at opkræve en afgift på finansielle transaktioner. Da vi sidste år skulle stemme om, hvorvidt EU skal blande sig i rammerne for medlemslandenes skolepolitik, stemte Jens Rohde ligeledes for. Endelig har Venstre også stemt for, at EU skal blande sig i sundhed og sikkerhed på arbejdsmarkedet i de enkelte medlemslande, ligesom man har bakket op omkring en fælles årlig EU-idrætsdag. Efterhånden er jeg overbevist om, at jeg har vundet en flaske champagne, og hvis Jens Rohde har lyst, så deler jeg den gerne med ham. Så kunne vi passende få os en snak om, hvor meget EU i grunden skal blande sig i, siger Morten Messerschmidt. Eurosedler med stærk symbolik EU har i virkeligheden aldrig respekteret den mangfoldighed, rigdom og kreativitet, der altid har kendetegnet Europa. Så når Den Europæiske Centralbank vælger den af Zeus bortførte og voldtagne fønikiske prinsesse Europa som symbol på eurosedlerne er det et bevis på magtarrogance. Af Karsten Lorentzen Den Europæiske Centralbank, ECB, introducerer nu nye eurosedler og skruer i den forbindelse op for symbolikken. I stedet for porte, søjler og døre som vandmærke, vil det nu være den fønikiske prinsesse, Europa der har lagt navn til kontinentet som vil pryde de nye sedler. Europa blev ifølge sagnet bortført og voldtaget af den græske gud, Zeus. Europa skal blandt andet højne sikkerheden og gøre det sværere at kopiere euro-sedlerne. Ifølge Morten Messerschmidt er symbolikken tragisk navnlig set i lyset af krisen i Grækenland og de øvrige sydeuropæiske lande. Jeg forstår godt, at sagnprinsessen Europa er et stærkt symbol for Europa på tværs af landegrænserne. Men hensigten er jo den rent politiske at cementere budskabet om, at euroen er kommet for at blive, og at man ikke vil vige en tomme i forhold til de stærkt gældsatte og kriseramte lande. Næsten symbolsk kunne man tale om, at det i dette tilfælde ikke er Zeus, men derimod EU, der har bortført Europa og skændet hende på det groveste, siger Morten Messerschmidt. 14

15 EU s budget underkendt for 18. gang i træk Af Karsten Lorentzen Forhandlingerne om EU s budget for 2013 brød for et par uger siden hjælpeløst sammen. Det er sket mange gange før, og det vidner ifølge Morten Messerschmidt om et EU, der er helt ude af trit med virkeligheden. EU-Kommissionen kræver i forvejen, at medlemslandene hiver hele 67 milliarder kroner mere op af lommen til dette års budget, som på ny har sprængt alle rammer. Kommissionen er parat til at slække på sit krav, men et flertal i EU-Parlamentet kræver, at medlemslandene skal betale hver eneste cent. Venstre i EU-Parlamentet bakker EU s umættelige krav op. Til Jyllands-Posten siger Venstres EU-parlamentariker Anne E. Jensen, at mange af pengene allerede er blevet brugt til bygning af motorveje, kloaknet og til forskningsprojekter. Så kan man ikke bare sige nej. Det ville svare til, at man inviterer håndvær- kere til at renovere et hus, hvorefter man nægter at betale regningen. Men den argumentation giver Morten Messerschmidt ikke meget for. Hvis man bruger analogien om huset og håndværkerne, så burde EU fra begyndelsen have valgt et langt mere beskedent projekt. For hvis EU var husejer, ville en tvangsauktion være nært forestående, og EU ville være den helt oplagte kandidat til programmet Luksusfælden på TV3. EU s institutioner er komplet umættelige og betragter medlemslandene som et økonomisk tag-selv-bord, siger Morten Messerschmidt. Han nærer heller ikke den store tiltro til statsminister Helle Thorning-Schmidts evne til at repræsentere Danmark i forhold til den rabat, som regeringen hævder at arbejde for. Den rabat, som regeringen ønsker, vil hurtigt blive ædt op af de stigende budgetter. Regeringen har valgt at gøre rabatten til Helle Thorning-Schmidt (her på kram med Barroso) og regeringen byder danskerne på smalhals. Men EU s budgetter får lov at stige, uden at regeringen protesterer. På den baggrund giver Morten Messerschmidt ikke meget for den milliard-rabat, som regeringen kræver på kontingentbetalingen. Den bliver nemlig ædt op af stigende budgetter og er dermed ikke andet end et mediestunt. et stort tema, men hvad nytter det så længe regeringen ikke er villig til at tage den store principielle debat om Danmarks tilknytningsforhold til et EU, der koster større og større summer og hele tiden søger at øge sin indflydelse. Regeringen burde banke i bordet og kræve den samme tilbageholdenhed af EU, som den forventer, at danskerne skal udvise. Men sjovt nok er EU altid hævet over alle de økonomiske lovmæssigheder, som almindelige mennesker er underlagt, siger Morten Messerschmidt. Bruxelles siger farvel til juletræet Mange danskere har besøgt den smukke Grand Place i Bruxelles. En af de smukkeste pladser i verden. Nu har det socialistiske bystyre i byen besluttet at afskaffe juletræet og erstatte det med et sterilt ikke-religiøst lyskunstværk. Af Karsten Lorentzen I Danmark bestemte et muslimsk flertal i en boligforening i Kokkedal, at man ikke ville opsætte et juletræ. I Belgiens og EU s - hovedstad, Bruxelles er man gået et skridt videre. Her vil der ikke længere blive opstillet et juletræ på Grote Markt eller den plads, de fleste danskere kender som Grand Place. Det ville svare til, at man i København ikke længere havde et juletræ på Rådhuspladsen, hvor man traditionen tro netop har opstillet et 23 meter højt grantræ. Begrundelsen er, at et juletræ giver associationer til kristendommen og den religion har trange kår i den belgiske hovedstad, som inden for en overskuelig årrække måske bliver den første europæiske storby med et muslimsk befolkningsflertal. Bystyret med den socialistiske borgmester Freddie Thielemans i spidsen siger, at man i stedet vil opsætte et lyskunstværk. Men byrådsmedlem Bianca Debaets fra Belgiens kristelige, flamske parti, CD&V anklager det socialistiske bystyre for at ville sløjfe julen helt. Det næste bliver formodentligt, at julemarked i stedet kommer til at hedde vintermarked, siger Bianca Debaets til den belgiske avis Brusselnieuws. Hun tilføjer, at netop i en multikulturel by som Bruxelles, er en afskaffelse af juletræet det helt forkerte signal at sende. Der findes jo også masser af ikke-kristne, der gerne vil have et juletræ. Nu må man spørge, om påsken bliver det næste, der skal forbydes. 15

16 Skoleeksempel Det kniber med indlæringe Halvdelen af eleverne med ikke-vestlig baggrund i de københavnske folkeskoler forlader skolerne uden at kunne læse og skrive. En rapport fra Krevi påviser imidlertid store forskelle mellem de forskellige grupper af ikke-vestlige indvandrere, og rapporten konkluderer, at det er nytteløst at skære alle ikke-vestlige over en kam. Af Kenneth Kristensen Berth Det går den forkerte vej i den københavnske folkeskole. Antallet af drenge med anden etnisk baggrund, som forlader folkeskolen uden at kunne læse eller skrive ordentligt er i perioden fra 2007 til 2010 steget fra 51 til 55 procent. De unge er såkaldt funktionelle analfabeter og er altså i stand til at læse og forstår tekst på et niveau, der nogenlunde svarer til Anders And. De unge indvandrerdrenge har også et væsentligt dårligere udgangspunkt end danske unge for at begynde i folkeskolen. Medens 91 procent af etniske danske børn er i daginstitution, så gælder det kun 60 procent af indvandrer- og efterkommerne fra ikke-vestlige lande. Ydermere vil et dansk barn, der bliver passet af forældre eller bedsteforældre ofte blive sprogligt stimuleret på dansk, medens det modsatte er tilfældet for de indvandrerbørn, der bliver passet af familien. Sprogscreeninger af børn fra ikke-vestlige lande viser således også, at 50 procent af de 5-6-årige ikke-vestlige drenge får dårlige resultater, medens det kun gælder for 15 procent af de etniske danske drenge. De meget ringe læseevner blandt de københavnske indvandrerdrenge genspejler sig også i kommunens ledighedstal. Således modtager 9 procent af samtlige tosprogede mænd (altså endda inkluderet mænd med vestlig baggrund) i alderen år kontanthjælp, mens det gælder mindre end fire procent af danske mænd i samme aldersgruppe. Det er imidlertid fejlagtigt at se på indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund som en homogen gruppe, påpeger en rapport fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, der har undersøgt hvilke karakterer, elever med forskellig etnisk baggrund har fået i fagene dansk læsning, mundtlig dansk, dansk orden, dansk retskrivning, dansk skriftlig fremstilling, mundtlig engelsk, mundtlig fysik/kemi, færdighedsregning og problemløsning i perioden Resultaterne er opsigtsvækkende, fordi de indikerer en sammenhæng mellem religiøst tilhørsforhold og eksamenskarakterer. Det er selvfølgelig ikke en sammenhæng, som analysens forfattere sætter ord på eller noterer sig. Forfatterne konstaterer blot lakonisk, at der er store forskelle på, hvordan elever med baggrund i forskellige lande klarer sig. Elever med baggrund i Somalia klarer sig suverænt dårligst i folkeskolen. Somaliske børn altså såvel drenge som piger opnår 16

17 Foto: Polfoto n blandt muslimske børn et gennemsnit på 3,7 efter den nye tolv-skala. Bedst klarer elever med amerikansk baggrund sig de opnår samlet et resultat på 7,2, hvorimod elever med danske forældre gennemsnitligt opnår et resultat på 6,4. Bedst blandt de ikke-vestlige indvandrere er indvandrere fra Sri Lanka med et resultat på linje med det danske børn opnår på 6,4. Vietnamesiske børn følger lige i hælene med 6,3 og korrigeres der for sociale forhold viser de signifikant bedre resultater end danske unge. Undersøgelsen bekræfter dermed det billede, som vi kender fra kriminalitets- og ledighedsstatistikker, hvor indvandrere og efterkommere med baggrund i overvejende muslimske lande skiller sig negativt ud i forhold til andre ikke-vestlige indvandrere og efterkommere samt indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Karaktergennemsnit for elever ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse fra efter moderens oprindelse. Kilde: Krevi: Folkeskolens faglige kvalitet Analyse af skolernes undervisningseffekt. USA 7,2 Sverige 6,7 Polen 6,6 Storbritannien 6,5 Danmark 6,4 Sri Lanka 6,4 Norge 6,4 Vietnam 6,3 Tyskland 6,3 Iran 5,7 Filippinerne 5,6 Pakistan 5,3 Ex-Jugoslavien 5,0 Afghanistan 4,9 Thailand 4,6 Libanon 4,2 Tyrkiet 4,2 Irak 4,4 Somalia 3,7 17

18 Ude i Danmark DF-Hovedbestyrelse Berth, Kenneth Kristensen Dahl, Kristian Thulesen, form Ebbesen, CC org. nfmd, Eilersen, Susanne, Elmenhoff, Preben Espersen, Søren Henriksen, Martin Nødgaard, Karin Anders Vistisen Skaarup, Peter, Thomsen, Steen Partisekretær: Nielsen, Poul Lindholm, DF-folketingsmedlemmer Adelsteen, Pia Adsbøl, Karina Ahrendtsen, Alex Blixt, Liselott Bøgsted, Bent Christensen, René Christiansen, Kim Dahl, Jens Henrik Th Dahl, Kristian Th Dencker, Mette Hjermind Dencker, Mikkel Dohrmann, Jørn dk Espersen, Søren Flydtkjær, Dennis Henriksen, Martin Kjærsgaard, Pia Krarup, Marie Langballe, Christian Marinus, Morten Nødgaard, Karin Skibby, Hans Kristian Skaarup, Peter Dansk Folkeparti Christiansborg København K. Fax: DF-europaparlamentsmedlemmer Morten Messerschmidt, MEP Tlf.: Dansk Folkepartis Ungdom Postbox København K Tlf.: DANSK FOLKEBLAD Tidsskrift, udgivet af Dansk Folkeparti. 16. årgang, nr. 2/2012. ISSN: Ansv. redaktør: Søren Søndergaard Redaktionschef: René Teige I redaktionen: Kenneth Kristensen Berth, Kim Eskildsen, Helene MacCormac, Lars Ohlsen, Anders Skjødt, Bo Nørgaard Nielsen og Karsten Lorentzen. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Folkepartis synspunkter. Adresse: Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K. Tlf: Fax: // Næste nr. udkommer fredag Deadline for kalender o.l. er Forsidefoto: Carsten Lundager Layout & tryk: KLS Grafisk Hus Vi ved, et fjeld kan sprænges, og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, som ikke vil det selv. KALENDER Generalforsamling Gribskov lokalafdeling afholder generalforsamling Tid og sted: lørdag den 9. marts kl i Kulturhuset, Lille sal, Skolegade 43, 3200 Helsinge. Dagsorden ifølge lovene. Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmerne pr. brev i februar Yderligere information i afdelingens blad primo februar. Henvendelse til: Ole Præst, Gribskov lokalafdeling, tlf Opstillingsmøder for byrådskandidater DF-Gribskov holder opstillingsmøde for kandidater til Kommunalvalget Mødet afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling Klummen Danskhed under pres Et flertal med anden etnisk baggrund i afdelingsbestyrelsen for Taastrupgaard ville forbyde salg af alkohol samt indtagelse af alkohol på fællesarealer. Beslutningen blev ændret, da den kom til offentlighedens kendskab Præst gennem 14 år i Tingbjerg, Ulrich Vogel fik stjålet sin bil, der blev begået hærværk mod hans private bolig og han blev truet. Angrebene var så mange og så voldsomme, at han blev chikaneret helt ud af Tingbjerg af unge indvandrere. I dag bor præsten på en hemmelig adresse. En 19-årig mand fra indvandrerbandemiljøet blev forleden dømt for at stå bag trusler i forbindelse med krav om beskyttelsespenge overfor ejeren af Café Viking på Nørrebro, Jane Pedersen. Manden blev også dømt for at have forsøgt afpresning mod værtshuset Café Heimdal, ligeledes på Nørrebro. Under sagens efterforskning er det kommet frem, at nævnte form for afpresning og hærværk har ramt andre værtshuse og caféer rundt om i Danmark. KALENDER Tid og sted: Lørdag den 9. marts 2013 kl. ca i Kulturhuset, Lille sal, Skolegade 43, 3200 Helsinge Dagsorden ifølge lovene. Indkaldelse vil ske pr. brev til medlemmerne. Yderligere information: i afdelingens blad primo februar. DF-Vallensbæk holder opstillingsmøde for kandidater til kommunalvalget Tid og sted: Mandag den 25. februar 2013 kl på Vallensbæk Rådhus, Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand. Yderligere information: Formand Carina Kristensen Berth tlf Der er kun adgang for medlemmer, og der tilgår disse særskilt invitation. I forbindelse med en eidfest i Vollsmose i Odense gik 70 indvandrere bersærk og foretog amokløb mod Odense Universitets Hospital, hvor de begik hærværk for mange tusinde kroner Formanden for boligforeningen Egedalsvænge i Kokkedal protesterede mod et muslimsk flertal i bestyrelsen, da dette ville forbyde det årlige juletræ og julefest i boligområdet. Samme bestyrelse stod bag en muslimsk eid-fest til kr., men forbyder en julefest til cirka kr. Den modige formand gik til pressen med sagen, hvorefter TV2 fik smadret en sendevogn af 25 maskerede og hætteklædte unge, da TV-stationen ville dække en underskriftindsamling mod juletræsmassakren Nu er formanden, Karin Leegaard Hansen sammen med sin mand truet ud af deres lejlighed med blandt andet stenkast. Parret er nu gået under jorden. Yderligere kommentarer bør være unødvendige. tei 18

19 KALENDER KALENDER KALENDER Opstillingsmøder til Folketinget Lokalforening/er: Vordingborg Valgkreds: Vordingborg Tid og sted: Mandag den 4. februar 2013 kl på Nyråd Kro, Nyråd Hovedgade 66, 4760 Vordingborg. Først vil der være generalforsamling, herefter opstillingsmøde til kommunalvalget (19. november 2013) og endelig er der opstillingsmøde til Folketinget. Henvendelse til: lokalformand Per Stig Sørensen, tlf Lokalforening/er: Varde Valgkreds: Vardekredsen Tid og sted: Mandag den 18. marts 2013 kl. 17:30 på Hotel Varde, Tømrervej 18, 6800 Varde. Henvendelse til: Lokalformand Inga Callesen, tlf.nr Lokalforening/er: Faxe og Stevns. Valgkreds: Faxekredsen. Tid og sted: Onsdag den 20. marts 2013 kl Faxe Vandrerhjem. Henvendelse til: Formand DF-Stevns Keld Hein, tlf. nr og Formand DF-Faxe Steen Petersen, tlf.nr Lokalforening/er: Horsens Valgkreds: Horsenskredsen Tid og sted: Mandag den 25 marts kl på Marinestuen Ove Jensens Alle 35, 8700 Horsens. På nævnte dag afholdes både generalforsamling, valg af byrådskandidater samt opstillingsmøde til Folketinget. Henvendelse til: Lokalformand Ib Christensen tlf Lokalforening/er: Hillerød og Gribskov Valgkreds: Hillerødkredsen Tid og sted: Torsdag den 18. april 2013 kl I Kulturhuset, Lille Sal, Skolegade 43, 3200 Helsinge. Henvendelse til: Henning Westermann, Hillerød lokalafdeling, Tlf eller Ole Præst, Gribskov lokalafdeling, tlf Overvejer du kommunal - eller regionspolitik? I de kommende måneder foregår arbejdet i lokalforeningerne med at få opstillet DF-kandidater til de valg til kommunalbestyrelser og regionsråd, som finder sted i efteråret Og DF skulle meget gerne overalt have gode, talstærke lister. Samtidig ved vi, at der rundt om i landet går rigtigt mange DFere rundt, som synes det kunne være spændende at arbejde som folkevalgt, men måske holder sig lidt tilbage, mens de spekulerer på, om kommunal,- elle regionalpolitik kunne være noget for dem. Og i denne tid får vi ofte spørgsmålene fra medlemmer som: Er jeg mon god nok? Hvor megen tid bruger man på det? Kan det forenes med et fuldtidsarbejde? Derfor denne lille fakta-artikel, som er holdt generelt - idet forholdene, når det gælder kommunalbestyrelserne, kan variere fra sted til sted - ekempelvis afhængigt af kommunens størrelse. Først og fremmest skal siges, at det at være medlem af enten en kommunalbestyrelse eller et regionsråd, absolut bør kunne kombineres med fuldtidsarbejde. Der ydes vederlag for arbejdet - som også kan variere. Kommunalbestyrelsen: 1 kommunalbestyrelsesmøde pr. måned 1-2 DF-gruppemøder pr. måned 1-3 udvalgsmøder pr. måned, også afhængig af, hvor mange udvalg man er medlem af 1 årligt møde i Kommunernes Landsforening (2 dage) 4 temadage pr. år (hele dage) 2 budgetseminar i sep/okt (hele dage) Som medlem af økonomiudvalget skal der påregnes ekstra-timer op til udvalgsmøderer. Herudover mange invitationer til møder på skoler, i ældreplejen, kulturen etc. Her er det op til hvert enkelt kommunalbestyrelsesmedlem at vurdere, hvad man synes, man bør deltage i. Byrådsvederlag: ca kr. pr. år (udvalgsløse kommuner modtager forhøjet vederlag) Udvalgsvederlag: ca kr. pr. udvalg Udvalgsformand: ca kr. pr år ( 18-udv. og Børn&Unge-udv. ca. halvdelen) Viceborgmester: kr. pr. år Borgmester: kr. pr. år. Der ydes herover særligt vederlag for enkelte bestyrelsesposter - eks. i Havnen, Forsyningen, Gymnasiet. De fleste bestyrelsesposter indebærer ingen vederlag. Regionsrådet: 1 regionsrådsmøde pr måned 1-2 DF-gruppemøder pr måned 1-3 udvalgsmøder pr. måned afhængig af hvor mange udvalg, man er medlem af. 1 årligt møde i Danske Regioner 1 budgetseminar 2-3 seminarer med/uden overnatning pr. år Som forretningsudvalgsmedlem skal der påregnes ekstra-timer op til udvalgsmøderne. Herudover mange invitationer til møder i hospitalsvæsnet, praksissektoren, gymnasier, erhvervsvirksomheder mv. Regionsrådsvederlag: kr. Udvalgsvederlag: ca kr. Udvalgsformand: ca kr. Næstformand: kr. Regionsformand: kr. Der ydes derudover særvederlag for enkelte bestyrelsesmedlemmer. Hovedparten af hververne er ikke vederlagsbelagte. DF fik ved kommunalvalget i ,1 % af stemmerne, som betød 186 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 20 regionsrådsmedlemmer. DF stillede op i 95 kommuner af de 98 mulige - og fik repræsentation i 90 kommuner og i samtlige regionsråd. I følgende kommuner stillede DF ikke op: Samsø, Ærø og Fanø. I følgende kommuner opnåede DF ikke valg: Frederiksberg, Gentofte, Læsø, Odder og Rudersdal. I 2013 satser DF på også at være med i alle kommuner - samt på en procentuel fremgang på landsplan. 19

20 Nyt fra Borgen V. René Teige Hæsblæsende 10 år Kenneth Kristensen Berth kunne torsdag den 15. november fejre 10 års jubilæum i Dansk Folkepartis tjeneste. Kenneth har gennem nævnte 10 år bygget et imponerende CV, men han har også i årene inden ansættelsen i DF været særdeles flittig. Han meldte sig i sommeren 1996 ind i DF Ungdom i det daværende Århus amt, hvor han fra 1998 var aktiv som lokalformand. I 1999 blev han landsformand i Dansk Folkepartis ungdom, en titel han havde til 2007 som den længst siddende DFU formand. Kenneth Kristensen Berth er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag. Han blev ansat i DF på Christiansborg som EU-konsulent. I 2003 blev han politisk, økonomisk medarbejder inden han i 2005 blev specialkonsulent i DF s pressetjeneste. Jubilaren kan også kalde sig tidligere mf er, da han i en periode i 2011 var stedfortræder for udenrigsordfører Søren Espersen. I øjeblikket varetager Kenneth Kristensen Berth opgaven som kommunalbestyrelsesmedlem for DF i Vallensbæk, ligesom han er regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden. Desuden er han Dansk Folkepartis repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder. Kenneth Kristensen Berth er 35 år og gift med Carina. Sammen har de datteren Marguerite på to år. Morten og menigheden DF s Morten Marinus fik en tredjedel af alle stemmer ved menighedsrådsvalget i Saltum- Alstrup. Dansk Folkepartis kommunalordfører, Morten Marinus, sidder fortsat som yngste medlem af menighedsråd i Saltum-Alstrup. Det har politikeren gjort i de seneste 16 år og efter et helt fantastisk godt valg sidder han også i menighedsrådet de kommende fire år. Der skulle dog en udmeldelse af det oprindelige menighedsråd, opstilling på egen liste og et kanonvalg til, før nævnte four more years var et faktum. Morten Marinus blev nemlig slet ikke opstillet blandt de seks, som skulle udgøre Saltum-Alstrups menighedsråd fra Underligt nok, i øvrigt. For Morten Marinus er eneste medlem under 50 år (politikeren og menighedsrådsmedlemmet er 35 år, red.) Folk har jo efterspurgt unge medlemmer, så jeg stillede op som 19-årig i 1996 og blev valgt, siger han, som ene mand trak en tredjedel af stemmerne ved det nyligt gennemførte valg. Der er nok nogen, der har tænkt taktisk, enten troet, at jeg var sikker på at opnå valg eller mente, at jeg med mit valg til Folketinget havde andet at lave, siger Morten Marinus. Valget i Saltum Sogn trak flotte 34 pct. af de stemmeberettigede. Sognelisten fik 214 stemmer, Morten Marinus fik helt alene 107. Vælgerne har formentlig tænkt, at et medlem af Folketingets kirkeudvalg ville være et scoop at have med i det lokale menighedsarbejde. Og så er der lige de mange arrangementer, som menigheden i Saltum-Alstrup har glæde af. Vi har foredrags- og sogneaftener, et kirkekor og voksne og et for børn samt babysalmesang, der bliver arrangeret af den sognemedhjælper, som fem sogne i Pandrup deles om. Der er fine aktiviteter og flot fremmøde. Vi har ligefrem en stigning i antallet af kirkegængere, siger Morten Marinus. 20

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

EU H VA D E R D E T F O R

EU H VA D E R D E T F O R 2015 EU H VA D E R D E T F O R EN STØRRELSE? Uge 19 Jyllinge Præstegård "Laden" Tilmelding og praktiske informationer på bagsiden. Årets tema: EU - hvad er det for en størrelse? Valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14)

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Juni 2013 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere