MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 84% (2245/2685) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt

2 Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, loyalitetssegmentering, intern sammenligning, arbejdsglædesegmentering Specifikke spørgsmål under hvert område Omdømme, Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn og ansættelsesforhold, Faglig og personlig udvikling Employer Branding Tema: Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere Udviklingssamtaler 34 Resultater i tabelform 35 Appendiks 37 Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra European Employee Index og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Introduktion Formål Om undersøgelsen Formålet med MTU 2013 er at få en vurdering af, hvor godt medarbejderne trives på de skoler/ uddannelsesinstitutioner, der deltager i undersøgelsen. Undersøgelsesresultatet er en status på, hvor glade og tilfredse medarbejderne er på de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner. Rapporten er med til at give de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner et bedre overordnet grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer. Denne rapport indeholder resultaterne fra MTU 2013, hvor dataindsamlingen blev gennemført i perioden 6. marts marts. Rapporten fokuserer specifikt på resultaterne for VUC, dog således at resultaterne løbende sammenholdes med de øvrige overordnede resultater for MTU I alt har 2685 medarbejdere på de deltagende VUC modtaget et spørgeskema, og af disse har 2245 valgt at svare. Den samlede svarprocent for alle VUC i MTU 2013 er således 84%. Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat for VUC. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Sammenligning med det generelle danske arbejdsmarked (resultater fra European Employee Index 2012 (EEI)). Modellen Medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet måles ud fra en overordnet model, der kaldes European Employee Index (EEI) modellen. Modellen giver en samlet beskrivelse af medarbejdernes Arbejdsglæde. Dette sker ved, at medarbejderne gennem deres besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt ni områder: syv indsatsområder og to resultatområder. Pilene i modellen viser, at de syv indsatsområder har indflydelse på medarbejdernes vurdering af deres samlede Arbejdsglæde og Loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af medarbejdernes vurdering af et indsatsområde vil føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne - altså en forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet. Fra trivsel til adfærd Arbejdsglæde er et udtryk for, hvor tilfredse og motiverede medarbejderne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed og motivation er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med adfærden troskab og engagement. En fokuseret indsats rettet mod de områder, der anvises i denne rapport, vil derfor kunne øge såvel medarbejdernes tilfredshed og motivation, som deres troskab og engagement over for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner. Indsatsområder Resultatområder Omdømme Trivsel Adfærd Overordnet ledelse Tilfredshed Troskab Nærmeste leder Arbejdsglæde Loyalitet Samarbejde Det daglige arbejde Motivation Engagement Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [3]

4 Datagrundlag - svarprocenter Antal mulige svar Antal svar Svarprocent ESB Netværket samlet % Erhvervsskoler samlet % Aarhus Tech % Handelsfagskolen 65 92% Københavns Tekniske Skole % Den jydske Haandværkerskole % EUC Vest % Hotel- og Restaurantskolen % CELF % Business College Syd % Kold College % Jordbrugets UddannelsesCenter Århus % Syddansk Erhvervsskole % UCR - Slagteriskolen i Roskilde % Teknisk Skole Silkeborg % Campus Bornholm % UC Holstebro % EUC Lillebælt % Selandia - CEU % SOSU samlet % Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg % Social- og Sundhedsskolen Esbjerg % SOSU Sjælland % Randers Social- og Sundhedsskole % Social- & Sundhedsskolen Herning % SOSU Fredericia-Vejle-Horsens % Social- og Sundhedsskolen STV % SOSU Nykøbing Falster % Social- og Sundhedsskolen Syd % SOPU % SOSU C % % VUC Holstebro-Lemvig-Struer % Herning HF og VUC % VUC Vest % VUC Skive-Viborg % Kolding HF & VUC % VUC Roskilde % HF & VUC Nordsjælland % Thy-Mors HF & VUC % VUC Vestegnen % VUC Sønderjylland % HF & VUC FYN % VUC Aarhus % Nordvestsjællands HF & VUC 75 % VUC Storstrøm % VUC Hvidovre-Amager % VUC Djursland % [4]

5 Arbejdsglæde Arbejdsglæde Arbejdsglæde sammensættes af Tilfredshed og Motivation. 100 Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfreds medarbejderen er med sit arbejde, og hvordan medarbejderen vurderer arbejdspladsen i forhold til en ideal situation. Motivation handler om, i hvor høj grad medarbejderne føler sig motiverede i deres arbejde og ser frem til at møde på arbejde. Vurdering [-2] [-3] Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation [-2] Arbejdsglæde fordelt på VUC Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation 71 [-2] 68 [-3] 74 [-2] VUC Vest [+2] 79 Kolding HF & VUC 77 [+4] 75 [+2] 79 [+7] VUC Skive-Viborg 75 [+4] 73 [+6] 77 [+2] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 75 [+3] 74 [+5] 76 VUC Vestegnen 75 [+3] 74 [+5] 76 [+2] VUC Storstrøm [-2] 77 VUC Roskilde Herning HF og VUC [+2] 76 [+2] HF & VUC FYN Nordvestsjællands HF & VUC [+3] 73 [-3] VUC Aarhus [+2] 74 Thy-Mors HF & VUC [-6] 68 [-7] 73 [-5] HF & VUC Nordsjælland 69 [-5] 65 [-7] 72 [-5] VUC Djursland 65 [-5] 63 [-3] 68 [-6] VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager 56 [-11] 49 [-14] 63 [-8] [5]

6 Loyalitet Loyalitet Loyalitet er sammensat af Troskab og Engagement. 100 Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) Troskab udtrykkes gennem medarbejdernes fortsatte ønske om at være ansat på den pågældende uddannelsesinstitution, at de ikke leder efter andre job, og at de vil anbefale andre at søge job på den pågældende uddannelsesinstitution. Vurdering Engagement er en vurdering af egen arbejdsindsats, herunder villighed til at bidrage ekstra, komme med forbedringsforslag og udvise begejstring. 0 Loyalitet Troskab Engagement Loyalitet fordelt på VUC Loyalitet Troskab Engagement VUC Vest 83 [+6] 88 [+7] 78 [+6] Kolding HF & VUC 82 [+4] 85 [+5] 78 [+3] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 82 [+5] 85 [+3] 77 [+8] VUC Vestegnen 79 [+6] 82 [+8] 76 [+4] VUC Storstrøm VUC Roskilde [+3] Nordvestsjællands HF & VUC 78 [+3] 81 [+3] 73 HF & VUC FYN VUC Skive-Viborg 77 [+4] 82 [+6] 72 VUC Aarhus 76 Thy-Mors HF & VUC 75 [-5] 77 [-5] 73 [-4] Herning HF og VUC HF & VUC Nordsjælland 74 [-4] 76 [-3] 73 [-3] VUC Djursland 68 [-5] 64 [-11] 72 [+2] VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager 65 [-6] 64 [-10] 66 [6]

7 Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i ESB-netværkets MTU Som det ses, er der en klar sammenhæng mellem resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet: Jo større Arbejdsglæde blandt medarbejderne, desto højere grad af Loyalitet. LOYALITET Erhvervsskoler samlet 3. SOSU skoler samlet 4. ESB Netværket samlet 5. Herning HF og VUC 6. HF & VUC FYN 7. HF & VUC Nordsjælland 8. Kolding HF & VUC 9. Nordvestsjællands HF & VUC 10. Thy-Mors HF & VUC 11. VUC Djursland 12. VUC Holstebro-Lemvig-Struer 13. VUC Hvidovre-Amager 14. VUC Roskilde 15. VUC Skive-Viborg 16. VUC Storstrøm 17. VUC Sønderjylland 18. VUC Vest 19. VUC Vestegnen 20. VUC Aarhus ARBEJDSGLÆDE Intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for hver af de tre skoletyper, der deltager i ESB-Netværkets MTU Derudover ses hvert skoleresultat inden for pågældende skoletype. Endelig viser figuren resultaterne for samtlige enheder inden for skoletypen. LOYALITET Erhvervsskoler samlet 3. SOSU skoler samlet 4. ESB Netværket samlet VUC Enheder på VUC ARBEJDSGLÆDE [7]

8 Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking I figuren til højre ses resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet for alle skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU 2013, inden for hver af de tre skoletyper VUC Institutioner Erhvervsskoler SOSU skoler LOYALITET ARBEJDSGLÆDE Intern benchmarking I figuren til højre sammenholdes resultatet for Arbejdsglæde med antallet af svar for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU VUC Institutioner Erhvervsskoler SOSU skoler ARBEJDSGLÆDE ANTAL SVAR [8]

9 Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking - Arbejdsglæde over tid I figuren til højre sammenholdes resultatet for Arbejdsglæde fra sidste MTU (typisk MTU 2011) med udviklingen i resultatet for Arbejdsglæden fra sidste måling og frem til MTU Figuren indeholder kun resultater for de skoler, der har deltaget i ESBnetværkets MTU tidligere. Via figuren ses det hvordan hovedresultatet for hver enkelt skole har udviklet sig siden sidst, samtidig med at der gives en indikation af det niveau, som resultatet ligger på. Resultater, der ligger over den vandrette streg viser en fremgang i forhold til sidste måling. UDVIKLING I ARBEJDSGLÆDE ARBEJDSGLÆDE VED SIDSTE MTU 1. Herning HF og VUC 2. HF & VUC Nordsjælland 3. Kolding HF & VUC 4. Nordvestsjællands HF & VUC 5. Thy-Mors HF & VUC 6. VUC Djursland 7. VUC Holstebro-Lemvig-Struer 8. VUC Hvidovre-Amager 9. VUC Roskilde 10. VUC Skive-Viborg 11. VUC Storstrøm 12. VUC Vest 13. VUC Vestegnen 14. VUC Aarhus Intern benchmarking - EEI 2012 (Danmark) I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for ESB-netværket samlet og de tre skoletyper, samt udvalgte resultater fra EEI LOYALITET ARBEJDSGLÆDE Erhvervsskoler samlet 3. SOSU skoler samlet 4. ESB Netværket samlet 5. EEI DK EEI DK (Offentlig) 7. EEI DK (Privat) 8. EEI DK (Bygge og Anlæg) 9. EEI DK (Handel og service) 10. EEI DK (IT og rådgivning) 11. EEI DK (Kultur og foreninger) 12. EEI DK (Maskin., jern og metal) 13. EEI DK (Nær. og nydelsesmidler) 14. EEI DK (Offentlig myndighed) 15. EEI DK (Pengeinst. og forsikring) 16. EEI DK (Post og telekom.) 17. EEI DK (Primær produktion) 18. EEI DK (Sociale foranstaltninger) 19. EEI DK (Sundhedsvæsen) 20. EEI DK (Transport) 21. EEI DK (Undervisning og forskning) 22. EEI DK (Øvrig industri) [9]

10 Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglæde handler om at være motiveret i sit arbejde og tilfreds med sit job og sin arbejdsplads. Hvordan den enkelte medarbejders arbejdsglæde er sammensat har betydning for, hvor stor en del af medarbejderens potentiale virksomheder formår at udnytte. Det fulde potentiale udnyttes først, når medarbejdernes arbejdsglæde balancerer og allerbedst, når den er i top. Figuren inddeler medarbejderne i fem forskellige arbejdsglædesegmenter alt efter deres niveau af Tilfredshed og Motivation. Det er fordelagtigt at reducere andelen af medarbejdere med lav eller ubalanceret arbejdsglæde, men udfordringerne ved at hæve medarbejdernes arbejdsglæde er forskellige, alt efter hvilke af de fem segmenter de befinder sig i. På næste side kan du se fordelingen af medarbejderne inden for VUC, sammenholdt med relevante benchmarks. Lav MOTIVATION Høj TILFREDSHEDS- UNDERSKUD LAV ARBEJDS- GLÆDE HØJ ARBEJDS- GLÆDE MOTIVATIONS- UNDERSKUD Lav TILFREDSHED Høj HØJ ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med høj Arbejdsglæde er dem, der billedligt talt kommer fløjtende på arbejde hver dag. De motiveres meget af det, de laver, og er over en bred front godt tilfredse med forholdene omkring deres arbejde. BALANCERET ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med en balanceret Arbejdsglæde udgør typisk den største gruppe i organisationen. De er kendetegnet ved et niveau af Arbejdsglæde, hvor der er en fornuftig balance mellem Motivation og Tilfredshed. TILFREDSHEDSUNDERSKUD Medarbejdere der er motiverede i forhold til det job de udfører, men samtidigt utilfredse med et eller flere forhold omkring deres ansættelse, ofte løn, organisationens omdømme og/eller ledelsen. På sigt kan utilfredsheden føre til at de finder tilsvarende job et andet sted. MOTIVATIONSUNDERSKUD Medarbejderne i dette segment er forholdsvis tilfredse med deres job, men ikke særligt motiverede i forhold til det daglige arbejde og egen udvikling. LAV ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med lav Arbejdsglæde er både demotiverede og utilfredse med deres nuværende arbejdssituation. Den lave arbejdsglæde vil ofte smitte af på medarbejderens adfærd, og mange af disse medarbejdere vil være på udkig efter et andet job. [10]

11 Arbejdsglædesegmentering Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2013 Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde 7% 41% [-2] 32% 10% [-2] 10% [+2] Erhvervsskoler samlet 8% [+2] 40% 33% 8% 11% SOSU skoler samlet 9% 44% 31% 8% 8% ESB Netværket samlet 7% 41% 32% 9% 11% Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) 7% 48% 18% 14% 14% Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2013 Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde Kolding HF & VUC 15% [+2] 44% [-2] 21% [+7] 15% [-3] 6% [-3] Nordvestsjællands HF & VUC 13% [+7] 45% [-2] 15% [-6] 10% [-3] 17% [+4] VUC Vest 11% [+2] 46% 27% [-5] 9% [+3] 6% [-2] VUC Vestegnen 9% [+4] 48% [+5] 25% [-5] 13% [-3] 6% VUC Djursland 8% [+5] 28% [-21] 31% 14% [+3] 19% [+13] VUC Storstrøm 8% [+2] 41% 35% [+3] 8% [-6] 8% [+2] HF & VUC FYN 7% 43% 34% 9% 8% Herning HF og VUC 7% 44% [+2] 29% [-2] 10% [-2] 9% VUC Roskilde 6% 47% [+5] 29% [-11] 13% [+4] 5% VUC Aarhus 6% [+2] 39% [-2] 32% [-3] 14% [+3] 9% Thy-Mors HF & VUC 5% [-8] 44% [+4] 28% [+4] 11% [-4] 12% [+5] HF & VUC Nordsjælland 5% 37% [-15] 33% [+5] 12% [+3] 13% [+8] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 4% 48% [+11] 29% [-8] 10% [-2] 9% VUC Skive-Viborg 54% [+5] 25% [-7] 15% [+9] VUC Hvidovre-Amager 22% [-12] 46% [+3] 26% [+11] VUC Sønderjylland 32% 40% 9% 16% [11]

12 Loyalitetssegmentering Loyalitetssegmentering Figuren viser, hvordan medarbejderne kan inddeles i grupper ud fra samspillet mellem deres troskab og engagement. På næste side kan du se den konkrete sammensætning af medarbejderne hos VUC samlet sammenlignet med udvalgte benchmarks. Derudover fremgår sammensætningen for hver uddannelsesinstitution under VUC. Lav ENGAGEMENT Høj ZAPPERE PÅ-VEJ-VÆK- MEDARBEJDERE KERNEMEDARBEJDERE ILDSJÆLE SOFAMEDARBEJDERE Lav TROSKAB Høj ILDSJÆLE er villige til at yde en ekstra indsats og er stolte af at være ansat på arbejdspladsen. Kombinationen af høj grad af troskab og engagement, gør ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. KERNEMEDARBEJDERE udgør kernen på arbejdspladsen. Har et engagement og troskab, der gør at arbejdet bliver gjort og at der ikke overvejes jobskifte. Den store stabile midtergruppe, der dog har grænseflader til alle andre grupper. ZAPPERE er engagerede i deres arbejde, men har behov for at engagementet holdes intakt, da deres troskab overfor arbejdspladsen er lavt. En positiv arbejdskraft så længe de får udfordringer nok. SOFAMEDARBEJDERE forventer, på trods af, at de er uengagerede i deres arbejde, at være ansat på arbejdspladsen i fremtiden. De er meget trofaste overfor deres job og arbejdspladsen. PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE er sandsynligvis på vej til at forlade arbejdspladsen, da både troskab og engagement er under middel. [12]

13 Loyalitetssegmentering Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2013 Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere 17% 61% 11% 5% 6% Erhvervsskoler samlet 20% [+2] 58% 15% 5% SOSU skoler samlet 21% % 13% 4% ESB Netværket samlet 19% 59% 14% 5% Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) 19% 51% 20% 7% Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU 2013 Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere Kolding HF & VUC 32% [+12] 51% [-12] 10% [+5] 4% [-5] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 29% [+24] 59% [-14] 7% [-2] VUC Vest 23% [+10] 67% 6% [-3] 4% Nordvestsjællands HF & VUC 22% [+11] 53% [-13] 15% [-2] 5% [+3] 5% VUC Storstrøm 21% [+4] 59% [-6] 10% [+3] 4% [-5] 5% [+3] VUC Vestegnen 20% [+6] 57% [-2] 16% 6% [+2] HF & VUC FYN 19% 64% 8% 5% 5% VUC Roskilde 18% [+5] 65% 8% 7% [-3] HF & VUC Nordsjælland 17% [-4] 61% 11% [+3] 8% [+4] Herning HF og VUC 16% 61% 9% [-2] 11% Thy-Mors HF & VUC 16% [-8] 63% [+3] 15% [+5] 4% VUC Skive-Viborg 15% [+7] 66% 10% [-3] 8% [+2] VUC Aarhus 12% 66% [+3] 9% [-4] 9% [+3] 5% VUC Hvidovre-Amager 9% 46% [-16] 25% [+11] 8% [+5] 11% VUC Sønderjylland 9% 53% 20% 6% 12% VUC Djursland 6% [-3] 53% [-4] 28% [+14] 11% [+5] [13]

14 Hvor skal der sættes ind for at forbedre medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet? Vurdering af Indsatsområder Figuren viser medarbejdernes vurdering af de syv indsatsområder, som påvirker Arbejdsglæde og Loyalitet. Vurdering [-2] [-5] [+2] [-3][+2] [+2] [-2] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) [+2] Omdømme Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde Løn og ansættelsesforh old Faglig og personlig udvikling Effekt på Arbejdsglæde I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medarbejdernes samlede arbejdsglæde. 21% Omdømme 7% Overordnet ledelse 9% Nærmeste leder 9% Samarbejde 42% Det daglige arbejde 2% Løn og ansættelsesforhold 10% Faglig og personlig udvikling Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medarbejdernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for Arbejdsglæden. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der bør ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Samarbejde 75 Det daglige arbejde Nærmeste leder Faglig og personlig udvikling Løn og ansættelsesforhold Omdømme 65 Overordnet ledelse 55 OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Omdømme VEDLIGEHOLD Det daglige arbejde TILPAS Samarbejde OBSERVER Overordnet ledelse Nærmeste leder Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [14]

15 Omdømme Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede arbejdsglæde. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere området. Prioriteringskortet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte område. For at du kan vide, hvilken placering området har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Omdømme Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Omdømme for. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Omdømme. Vurdering [-2] 69 Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) [-2] [-4] [+2] [-2] Omdømme 11. Uddannelsesinstitutionen har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter Uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Omdømme for. 100 Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Vurdering [+3] [-2] [-3] [-5] Uddannelsesinstitutionen opfattes som udviklingsorienteret 15. Uddannelsesinstitutionen opfattes som en veldrevet organisation [15]

16 Omdømme Prioriteringskort for Omdømme Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Omdømme, for. VURDERING 74 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 11. Uddannelsesinstitutionen har et godt image 13. Andre opfatter Uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat 15. Uddannelsesinstitutionen opfattes som en veldrevet organisation VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 14. Uddannelsesinstitutionen opfattes som udviklingsorienteret OBSERVER [Ingen punkter] [16]

17 Omdømme Omdømme fordelt på VUC Nordvestsjællands HF & VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Roskilde Kolding HF & VUC VUC Storstrøm Thy-Mors HF & VUC HF & VUC FYN VUC Vest VUC Vestegnen VUC Skive-Viborg HF & VUC Nordsjælland VUC Aarhus Herning HF og VUC VUC Sønderjylland VUC Djursland VUC Hvidovre-Amager 47 [-14] 52 [-15] [-4] 65 [+6] [+9] 68 [-2] 68 [+4] 67 [-7] [-5] 71 [+4] 77 [+7] 77 [+7] Vurdering Omdømme fordelt på VUC Omdømme 11. Uddannelsesinstituti onen har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter Uddannelsesinstituti onen som et godt sted at være ansat 14. Uddannelsesinstituti onen opfattes som udviklingsorienteret 15. Uddannelsesinstituti onen opfattes som en veldrevet organisation 68 [-2] 65 [-2] 72 [-2] 67 [-4] 71 [+3] 62 [-3] Nordvestsjællands HF & VUC 77 [+7] 74 [+9] 78 [+7] 79 [+6] 68 [+9] 72 [+12] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 77 [+7] 77 [+12] [+9] [+4] 69 [+7] VUC Roskilde [+2] Kolding HF & VUC [+4] [+10] 68 [-5] VUC Storstrøm [+3] 67 [+4] Thy-Mors HF & VUC 72 [-5] 67 [-6] 74 [-6] 73 [-5] 74 [-8] 63 [-10] HF & VUC FYN VUC Vest [+4] [+4] [+6] 67 [+6] 65 [+6] VUC Vestegnen [+9] 67 [+12] 72 [+5] 69 [+8] VUC Skive-Viborg 68 [+4] 63 [+3] 72 [+4] 68 [+4] 65 [+17] 67 [+18] HF & VUC Nordsjælland 67 [-7] 65 [-7] 69 [-6] 66 [-9] 68 [-4] 67 [-6] VUC Aarhus 66 [-4] 61 [-6] 69 [-2] 67 [-3] Herning HF og VUC 65 [+6] 62 [+12] [+4] 62 [+2] 69 [+9] 67 [+16] VUC Sønderjylland VUC Djursland 52 [-15] 55 [-15] 53 [-14] 47 [-18] VUC Hvidovre-Amager 47 [-14] 42 [-10] 56 [-12] 43 [-19] [17]

18 Overordnet ledelse Overordnet ledelse Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Overordnet ledelse for VUC samlet. Vurdering [-5] 59 [+2] [-5] [-5] 54 [+2] [-5] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) 62 [+2] [-5] 62 [+3] Overordnet ledelse 18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 20. Den overordnede ledelse er troværdig 21. Den overordnede ledelses etik og moral* Prioriteringskort for Overordnet ledelse TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Overordnet ledelse, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Overordnet ledelse, for. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger VEDLIGEHOLD 20. Den overordnede ledelse er troværdig 21. Den overordnede ledelses etik og moral TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne [18]

19 Overordnet ledelse Overordnet ledelse fordelt på VUC Kolding HF & VUC Herning HF og VUC VUC Skive-Viborg VUC Vestegnen Nordvestsjællands HF & VUC VUC Roskilde VUC Vest VUC Holstebro-Lemvig-Struer HF & VUC Nordsjælland VUC Aarhus VUC Storstrøm HF & VUC FYN Thy-Mors HF & VUC VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager VUC Djursland 38 [-21] 38 [-19] [-8] 61 [-5] [-10] [-5] 59 [-7] [+6] [+5] 65 [+7] 74 [+20] 72 [+2] [+7] Vurdering Overordnet ledelse fordelt på VUC Overordnet ledelse 18. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 19. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 20. Den overordnede ledelse er troværdig 21. Den overordnede ledelses etik og moral 61 [-5] [-5] 53 [-5] 65 [-5] 66 [-5] Kolding HF & VUC 79 [+7] 77 [+6] 66 [+9] 85 [+6] 89 [+8] Herning HF og VUC [-3] 78 [-3] VUC Skive-Viborg 74 [+20] 72 [+22] 66 [+18] 78 [+20] 77 [+16] VUC Vestegnen 72 [+2] 71 [+3] [+3] 76 [+3] Nordvestsjællands HF & VUC 71 [+6] 67 [+6] 61 [+10] 77 [+6] [+3] VUC Roskilde [-5] 64 [+2] [+4] VUC Vest 69 [+5] 67 [+5] 73 [+8] 74 [+6] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 65 [+7] 65 [+5] 57 [+9] 67 [+4] 68 [+9] HF & VUC Nordsjælland [-10] 59 [-9] 53 [-9] 64 [-9] 65 [-8] VUC Aarhus [-5] 59 [-6] 50 [-4] 63 [-4] 66 [-5] VUC Storstrøm 59 [-7] 57 [-6] 55 [-3] 63 [-8] 62 [-10] HF & VUC FYN Thy-Mors HF & VUC 55 [-8] [-6] 48 [-11] 58 [-7] 53 [-10] VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager 38 [-21] 36 [-21] 31 [-19] 42 [-25] 45 [-20] VUC Djursland 38 [-19] 39 [-14] 29 [-23] 41 [-21] 42 [-18] [19]

20 Nærmeste leder Nærmeste leder Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Nærmeste leder for. Vurderingerne er en gennemsnitlig vurdering af alle lederne under VUC samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Nærmeste leder. Vurdering [-3] 71 [+2] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) [+2] [-4] [+2] [-2] [+2] [-4] 64 0 Nærmeste leder 22. Min nærmeste leders faglige dygtighed 23. Min nærmeste leders evner som leder 24. Min nærmeste leder er handlekraftig De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Nærmeste leder for VUC samlet. Vurdering [-3] [-2] [-3] [-3] [-4] [-3] [-5] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar 26. Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere 27. Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer 28. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 29. Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde 30. Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene [20]

21 Nærmeste leder Prioriteringskort for Nærmeste leder Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Nærmeste leder, for. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 23. Min nærmeste leders evner som leder 26. Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere 30. Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene VEDLIGEHOLD 27. Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer TILPAS 22. Min nærmeste leders faglige dygtighed 25. Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar 28. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog OBSERVER 24. Min nærmeste leder er handlekraftig 29. Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde [21]

22 Nærmeste leder Nærmeste leder fordelt på VUC VUC Roskilde VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Storstrøm VUC Vestegnen Kolding HF & VUC Nordvestsjællands HF & VUC VUC Vest HF & VUC Nordsjælland HF & VUC FYN VUC Aarhus Thy-Mors HF & VUC VUC Skive-Viborg VUC Djursland Herning HF og VUC VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager 55 [-9] [-2] 67 [-9] [+4] [-3] [-9] [-5] 73 [+4] 73 [-3] 79 [+2] 77 [+4] [+3] Vurdering Nærmeste leder fordelt på VUC Nærmeste leder 22. Min nærmeste leders faglige dygtighed 23. Min nærmeste leders evner som leder 24. Min nærmeste leder er handlekraftig 25. Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar 26. Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere 27. Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationen s værdier og normer 28. Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 29. Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde 30. Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene [-3] 73 [-4] 68 [-4] [-2] [-2] 72 [-3] 77 [-3] VUC Roskilde 81 [+3] [+10] 73 [-3] 81 [+12] 82 [+9] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 79 [+2] 82 [+3] 78 [+3] 75 [-2] 82 [+6] 76 [+5] 83 [+8] 87 [+10] 72 [+2] 75 [+4] VUC Storstrøm 77 [+4] 81 [+2] 77 [+4] 73 [+6] [+5] [+2] 87 [+2] 73 [+8] 76 [+8] VUC Vestegnen [+3] 73 [-2] 72 [-2] Kolding HF & VUC [-3] 72 [-4] 77 [+4] 86 [+3] [-3] [-3] Nordvestsjællands HF & VUC 75 [-5] 75 [-5] 73 [-7] [-3] [-2] 65 [-6] VUC Vest 73 [+4] 76 [+3] 69 [+5] 76 [+5] [+2] 72 [+9] 76 [+7] 79 [+7] 68 [+5] 72 [+7] HF & VUC Nordsjælland 73 [-3] 73 [-4] [-6] [-8] 66 [-7] 73 [-5] 75 [-8] 66 [-5] HF & VUC FYN VUC Aarhus 71 [+4] 73 [+4] [+6] [+3] 74 [+3] 65 [+5] [+5] 76 [+8] 61 [+3] 62 Thy-Mors HF & VUC [-9] 77 [-4] 66 [-12] 66 [-10] 78 [-6] 63 [-12] 69 [-9] 76 [-8] 59 [-7] 58 [-11] VUC Skive-Viborg 68 [-2] [-2] 63 [-2] 84 [+7] 66 [+3] 74 [+6] 83 [+2] VUC Djursland 67 [-9] 69 [-10] 62 [-14] 72 [-2] Herning HF og VUC [-3] VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager 55 [-9] 57 [-17] 50 [-11] 59 [+3] [22]

23 Samarbejde Samarbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Samarbejde for. Vurdering Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) [+2] [+3] Samarbejde 40. Det faglige samarbejde med mine kolleger 41. Klimaet blandt medarbejderne 42. Det sociale samvær Prioriteringskort for Samarbejde Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Samarbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Samarbejde, for VUC samlet. VURDERING 84 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 42. Det sociale samvær VEDLIGEHOLD 41. Klimaet blandt medarbejderne TILPAS 40. Det faglige samarbejde med mine kolleger OBSERVER [Ingen punkter] 78 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [23]

24 Samarbejde Samarbejde fordelt på VUC Thy-Mors HF & VUC VUC Vest VUC Sønderjylland HF & VUC FYN VUC Aarhus Kolding HF & VUC VUC Storstrøm VUC Roskilde VUC Hvidovre-Amager HF & VUC Nordsjælland VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Skive-Viborg Nordvestsjællands HF & VUC VUC Vestegnen Herning HF og VUC VUC Djursland 74 [+5] [+3] 79 [+5] [+6] [-2] 83 [+4] Vurdering Samarbejde fordelt på VUC Samarbejde 40. Det faglige samarbejde med mine kolleger 41. Klimaet blandt medarbejderne 42. Det sociale samvær [+2] [+3] Thy-Mors HF & VUC [+3] VUC Vest 83 [+4] 84 [+4] 84 [+4] 82 [+4] VUC Sønderjylland HF & VUC FYN VUC Aarhus [+3] Kolding HF & VUC 82 [+6] [+8] 83 [+10] VUC Storstrøm [+3] VUC Roskilde [-2] 79 VUC Hvidovre-Amager [+2] HF & VUC Nordsjælland [-2] 78 [-7] 81 [+2] VUC Holstebro-Lemvig-Struer [+2] 79 [-2] 78 [+2] VUC Skive-Viborg [-2] Nordvestsjællands HF & VUC 79 [+3] [+6] 76 [+2] VUC Vestegnen 79 [+5] 78 [+7] [+4] Herning HF og VUC [+4] VUC Djursland 74 [+5] 74 [+3] 73 [+2] 74 [+11] [24]

25 Det daglige arbejde Det daglige arbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Det daglige arbejde for VUC samlet. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Det daglige arbejde. Vurdering [-2] [+2] [+3] [+3] [-2] [+2] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) Det daglige arbejde 46. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde 47. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 48. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Det daglige arbejde for VUC samlet. Vurdering [+2] 62 [-2] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt 51. På Uddannelsesinstitutione n er vi gode til at dele viden og erfaringer 52. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer 53. Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesinstitutione ns virke 54. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på Uddannelsesinstitutione n fungerer tilfredsstillende [25]

26 Det daglige arbejde Prioriteringskort for Det daglige arbejde 90 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Det daglige arbejde, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Det daglige arbejde, for. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 48. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job 49. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt VEDLIGEHOLD 46. Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde 52. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer 53. Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesinstitutionens virke TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 47. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 51. På Uddannelsesinstitutionen er vi gode til at dele viden og erfaringer 54. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på Uddannelsesinstitutionen fungerer tilfredsstillende [26]

27 Det daglige arbejde Det daglige arbejde fordelt på VUC VUC Djursland VUC Vest Nordvestsjællands HF & VUC VUC Storstrøm VUC Skive-Viborg VUC Holstebro-Lemvig-Struer Thy-Mors HF & VUC Kolding HF & VUC HF & VUC FYN HF & VUC Nordsjælland VUC Roskilde VUC Vestegnen Herning HF og VUC VUC Aarhus VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager 63 [-6] [-2] [-3] 74 [-2] [-3] [+5] [+4] 79 [+3] Vurdering Det daglige arbejde fordelt på VUC Det daglige arbejde 46. Mine 47. Det fysiske arbejdsopgave arbejdsmiljø r og indholdet på af mit arbejde arbejdspladsen 48. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job 49. Arbejdsopgave rne i min afdeling er hensigtsmæssi gt fordelt 51. På Uddannelsesin stitutionen er vi gode til at dele viden og erfaringer 52. Mine arbejdsopgave r giver mig passende udfordringer 53. Mine arbejdsopgave r er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesin stitutionens virke 54. Jeg synes generelt, at skemaplanlæg ningen på Uddannelsesin stitutionen fungerer tilfredsstillende 73 [-2] [-2] [-2] VUC Djursland [+4] 83 [+3] 72 [+5] 81 [+4] VUC Vest 79 [+3] [+9] [-3] Nordvestsjællands HF & VUC [+8] VUC Storstrøm [-3] 71 [+3] [+2] [-2] [-12] VUC Skive-Viborg [+2] [+8] 81 [+7] 87 [+6] 69 [+3] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 76 [+5] 82 [+3] 69 [+11] 67 [+9] 71 [+8] 81 [+4] [+6] Thy-Mors HF & VUC 75 [-3] [-7] [-4] [-4] 85 [-2] 59 [-11] Kolding HF & VUC 74 [-2] 82 [+2] 66 [-5] 69 [-6] 68 [+2] [+5] 81 [-2] [-9] HF & VUC FYN HF & VUC Nordsjælland 74 [-3] [-3] 67 [-5] 73 [+2] 67 [-2] 77 [-4] 83 [-3] VUC Roskilde [+2] 64 [-6] 67 [-2] 68 [+4] [+3] [+6] VUC Vestegnen [-4] 66 [-2] Herning HF og VUC [-2] 65 [+14] 67 [-4] 62 [+3] [-3] 83 [-3] 65 [+15] VUC Aarhus [+6] [+5] 75 [+2] [+2] 68 [+7] VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager 63 [-6] 76 [-5] 43 [-8] [-6] 50 [-9] [-5] 83 [-3] 42 [-16] [27]

28 Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Løn og ansættelsesforhold for VUC samlet. Vurdering [+2] [-3] [+2] [-2] 69 [+3] 71 [+3] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) [+2] [+2] [+2] Løn og ansættelsesforhold 55. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 56. Mine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 57. Min tryghed i ansættelsen Prioriteringskort for Løn og ansættelsesforhold Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Løn og ansættelsesforhold, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Løn og ansættelsesforhold, for. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 55. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder VEDLIGEHOLD 56. Mine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder TILPAS 57. Min tryghed i ansættelsen OBSERVER OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [Ingen punkter] [28]

29 Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold fordelt på VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer Kolding HF & VUC Thy-Mors HF & VUC Nordvestsjællands HF & VUC VUC Storstrøm VUC Skive-Viborg VUC Vest Herning HF og VUC VUC Roskilde HF & VUC FYN VUC Vestegnen VUC Aarhus HF & VUC Nordsjælland VUC Djursland VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager [+3] [-6] 71 [+2] [+3] [+2] 78 [-2] [+2] Vurdering Løn og ansættelsesforhold fordelt på VUC Løn og ansættelsesforhold 55. Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 56. Mine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder 57. Min tryghed i ansættelsen 64 [-3] 71 [-2] 74 [+2] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 78 [-2] [-2] 83 Kolding HF & VUC [+4] Thy-Mors HF & VUC 77 [+2] 74 [+2] 75 Nordvestsjællands HF & VUC 74 [+3] 65 [-2] 78 [+3] 78 [+9] VUC Storstrøm [-3] VUC Skive-Viborg [-3] 72 [-2] [+7] VUC Vest [-3] Herning HF og VUC 72 [+2] [+6] VUC Roskilde 71 [+2] 67 [+2] [+2] 76 HF & VUC FYN VUC Vestegnen 68 [+3] 58 [+2] [+8] VUC Aarhus 68 [-3] 69 [+3] 75 [+4] HF & VUC Nordsjælland 67 [-6] 64 [-5] 71 [-7] 66 [-4] VUC Djursland [-5] 74 [-6] 65 [+9] VUC Sønderjylland VUC Hvidovre-Amager [-2] 64 [+4] [29]

30 Faglig og personlig udvikling Faglig og personlig udvikling Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Faglig og personlig udvikling for VUC samlet. Vurdering Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) Faglig og personlig udvikling 58. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling 59. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job Prioriteringskort for Faglig og personlig udvikling Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Faglig og personlig udvikling, og den effekt en forbedring vil have på medarbejdernes samlede vurdering af indsatsområdet Faglig og personlig udvikling, for. VURDERING 75 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job TILPAS 58. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling OBSERVER 59. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [30]

31 Faglig og personlig udvikling Faglig og personlig udvikling fordelt på VUC Kolding HF & VUC VUC Vest Nordvestsjællands HF & VUC VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Storstrøm VUC Roskilde VUC Vestegnen Thy-Mors HF & VUC Herning HF og VUC VUC Skive-Viborg HF & VUC FYN VUC Djursland HF & VUC Nordsjælland VUC Aarhus VUC Hvidovre-Amager VUC Sønderjylland [+2] 68 [-6] [+3] 71 [+11] 69 [+7] 75 [+3] [+4] 73 [+6] 72 [-3] 77 [+4] 76 [+7] 79 [+10] Vurdering Faglig og personlig udvikling fordelt på VUC Faglig og personlig udvikling 58. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling 59. Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job Kolding HF & VUC 79 [+10] 82 [+7] 75 [+12] [+10] VUC Vest 77 [+4] [+3] 73 [+7] 76 Nordvestsjællands HF & VUC 76 [+7] 79 [+5] 71 [+11] 77 [+5] VUC Holstebro-Lemvig-Struer 75 [+3] 78 [+3] 69 [+3] 77 [+2] VUC Storstrøm [-3] VUC Roskilde 74 [+4] [+7] 76 [+2] VUC Vestegnen 73 [+6] [+7] 64 [+8] 75 [+4] Thy-Mors HF & VUC 72 [-3] 77 [-2] 64 [-4] 76 [-2] Herning HF og VUC 71 [+3] 74 [+2] 66 [+8] 72 VUC Skive-Viborg 71 [+11] 76 [+11] 62 [+13] 74 [+8] HF & VUC FYN VUC Djursland 69 [+7] 73 [+6] 62 [+6] 71 [+8] HF & VUC Nordsjælland 68 [-6] [-8] 61 [-5] 72 [-5] VUC Aarhus VUC Hvidovre-Amager 64 [+2] 69 [+2] 58 [+7] 65 [-2] VUC Sønderjylland [31]

32 Employer Branding Employer Branding Employer Branding handler om evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Figuren baserer sig på medarbejdernes vurdering af Uddannelsesinstitutionens evne til at fastholde og tiltrække kolleger. Figuren på næste side viser hvor mange procent af medarbejderne der ligger i de forskellige kategorier. er derfor ikke placeret entydigt i en kategori, men vil have en andel af medarbejdere, placeret i hver af de forskellige kategorier. Høj TILTRÆKNING Lav EKSTERNT EMPLOYER BRAND SVAGT EMPLOYER BRAND MAINSTREAM EMPLOYER BRAND STÆRKT EMPLOYER BRAND INTERNT EMPLOYER BRAND Lav FASTHOLDELSE Høj STÆRKT EMPLOYER BRAND God evne til at tiltrække arbejdskraft, kombineret med evnen til at fastholde medarbejderne, giver et stærkt employer brand. MAINSTREAM EMPLOYER BRAND Medarbejderne oplever en middel evne til såvel at tiltrække som at fastholde medarbejdere. EKSTERNT EMPLOYER BRAND Evnen til at tiltrække medarbejdere ligger højt, hvorimod evnen til at fastholde medarbejdere mangler. Kan være et bevist valg, hvis man som arbejdsplads hele tiden er i stand til at tiltrække og indsluse nye, kvalificerede medarbejdere. INTERNT EMPLOYER BRAND Evnen til at fastholde medarbejdere ligger højt, hvorimod evnen til at tiltrække medarbejdere mangler. Organisationer, der er gode til fastholdelse, har mindre brug for at synliggøre og markedsføre sig selv på jobmarkedet. SVAGT EMPLOYER BRAND Begge dimensioner ligger lavt. Medarbejderen vurderer både evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere lavt. Organisationer der typisk har en svær personale situation. [32]

33 Employer Branding Medarbejdernes vurdering af Uddannelsesinstitutionens employer brand Stærkt employer brand Mainstream employer brand Eksternt employer brand Internt employer brand Svagt employer brand 38% [-4] 16% [+2] 12% [+2] 4% 30% [+2] Erhvervsskoler samlet 31% [+7] 18% 10% [+2] 4% 37% [-8] SOSU skoler samlet 55% [+10] 11% 19% 13% [-9] ESB Netværket samlet 36% [+3] 17% 12% 4% 32% [-4] Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 2012) 38% 15% 4% 9% 34% Medarbejdernes vurdering af Uddannelsesinstitutionens employer brand Kolding HF & VUC 64% 7% 5% Stærkt employer brand Mainstream employer brand Eksternt employer brand Internt employer brand Svagt employer brand 10% 14% Nordvestsjællands HF & VUC 58% [-2] 6% [-7] 6% [-2] 13% [+10] 17% VUC Holstebro-Lemvig-Struer 57% [+8] 23% [+11] 5% [-7] 8% 7% [-14] VUC Roskilde 49% 16% 15% 4% [+2] 16% [-5] VUC Aarhus 48% 19% [+4] 7% [-7] 4% 22% VUC Vest 45% [+10] 15% 11% 27% [-10] HF & VUC FYN 41% 21% 5% 5% 27% VUC Skive-Viborg 37% [+16] 20% [+2] 4% [+4] 6% [-12] 33% [-11] VUC Storstrøm 35% 19% 7% 7% 33% HF & VUC Nordsjælland 30% 15% 16% 35% Thy-Mors HF & VUC 24% [-21] 25% [+13] 12% 36% [+12] VUC Hvidovre-Amager 18% [-4] 8% [-6] 11% [-3] % [+19] VUC Sønderjylland 13% 5% 40% 41% [33]

34 Udviklingssamtaler Udbredelse af udviklingssamtaler Ja Nej, da jeg ikke har været ansat i 12 endnu Nej ESB Netværket samlet % 9% 20% Erhvervsskoler samlet 71% 7% 22% 72% 10% 18% SOSU skoler samlet 68% 13% 19% Herning HF og VUC 85% 5% 10% VUC Vest 81% 9% 9% VUC Roskilde 78% 8% 14% VUC Hvidovre-Amager 77% 11% 11% VUC Storstrøm % 9% 21% HF & VUC FYN % 16% 15% HF & VUC Nordsjælland 68% 8% 23% VUC Djursland 63% 20% 17% Kolding HF & VUC 57% 16% 26% VUC Sønderjylland 56% 16% 28% VUC Aarhus 55% 17% 28% Thy-Mors HF & VUC 53% 13% 33% Nordvestsjællands HF & VUC 46% 19% 36% Medarbejdernes vurdering af udbyttet og opfølgningen på udviklingssamtaler 63. Jeg får et godt udbytte af min(e) udviklingssamtale(r) 64. Der bliver fulgt op på de aftaler, som er indgået i forbindelse med min(e) udviklingssamtale(r) ESB Netværket samlet Erhvervsskoler samlet [+2] SOSU samlet [-2] 62 [-3] Herning HF og VUC 61 [+8] 55 [+12] VUC Vest 74 [+8] 69 [+7] VUC Roskilde 69 [-9] 74 [-6] VUC Hvidovre-Amager 57 [+2] 61 [+8] VUC Storstrøm 67 [-3] HF & VUC FYN HF & VUC Nordsjælland VUC Djursland Kolding HF & VUC [-5] VUC Sønderjylland VUC Aarhus Thy-Mors HF & VUC 63 [-12] 54 [-20] Nordvestsjællands HF & VUC 65 [34]

35 Tabeller [1] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark EEI Undervisning Svarprocent 84% 85% 90% 85% RESULTATOMRÅDER Arbejdsglæde Tilfredshed Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på Uddannelsesinstitutionen? Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er Uddannelsesinstitutionen? Motivation Jeg føler mig motiveret i mit arbejde Jeg ser altid frem til at gå på arbejde Loyalitet Troskab Jeg ønsker at være ansat på Uddannelsesinstitutionen om 2 år Jeg leder sjældent efter andre job Jeg vil anbefale andre at søge job på Uddannelsesinstitutionen Engagement Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i relation til mit arbejde Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver og når der opstår problemer Jeg udviser begejstring for min arbejdsplads og mine arbejdsopgaver Arbejdsglædesegmentering Høj arbejdsglæde 7% 8% 9% 7% 7% 7% Balanceret arbejdsglæde 41% 40% 44% 41% 48% 53% Tilfredshedsunderskud 32% 33% 31% 32% 18% 17% Motivationsunderskud 10% 8% 8% 9% 14% 14% Lav arbejdsglæde 10% 11% 8% 11% 14% 9% Loyalitetssegmentering Ildsjæle 17% 20% 21% 19% 19% 24% Kernemedarbejdere 61% 58% % 59% 51% 56% Zappere 11% 15% 13% 14% 20% 12% Sofamedarbejdere 5% 2% 2% 3% 2% 1% På-vej-væk-medarbejdere 6% 5% 4% 5% 7% 6% Employer Branding Stærkt employer brand 38% 31% 55% 36% 38% 47% Mainstream employer brand 16% 18% 11% 17% 15% 14% Eksternt employer brand 12% 10% 19% 12% 4% 3% Internt employer brand 4% 4% 1% 4% 9% 5% Svagt employer brand 30% 37% 13% 32% 34% 30% INDSATSOMRÅDER Omdømme Uddannelsesinstitutionen har et godt image Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat Andre opfatter Uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat Uddannelsesinstitutionen opfattes som udviklingsorienteret Uddannelsesinstitutionen opfattes som en veldrevet organisation [35]

36 Tabeller [2] Erhvervsskoler samlet SOSU skoler samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark EEI Undervisning Overordnet ledelse Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne Den overordnede ledelse er troværdig Den overordnede ledelses etik og moral Nærmeste leder Min nærmeste leders faglige dygtighed Min nærmeste leders evner som leder Min nærmeste leder er handlekraftig Min nærmeste leder giver mig mulighed for indflydelse og ansvar Min nærmeste leder er god til at inspirere og motivere Min nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer Min nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog Min nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde Min nærmeste leder følger op på vores resultater i forhold til at nå målene Samarbejde Det faglige samarbejde med mine kolleger Klimaet blandt medarbejderne Det sociale samvær Det daglige arbejde Mine arbejdsopgaver og indholdet af mit arbejde Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt På Uddannelsesinstitutionen er vi gode til at dele viden og erfaringer Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer Mine arbejdsopgaver er meningsfyldte og bidrager til Uddannelsesinstitutionens virke Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen på Uddannelsesinstitutionen fungerer tilfredsstillende Løn og ansættelsesforhold Min løn (herunder eventuelle tillæg) i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder Mine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad jeg kan få i et lignende job andre steder Min tryghed i ansættelsen Faglig og personlig udvikling Mine muligheder for faglig og personlig udvikling Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job [36]

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 85% (4566/5396) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 84% (882/1047) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937)

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (61 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (157 besvarelser ud af 185 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (267 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 85% (494/5) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (332 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 87% (398 besvarelser ud af 458 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater Roskilde Tekniske Skole Erhvervsskoler

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 92% (455/497) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727)

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727) Trivselsmåling 13 13 Svarprocent: 79% (1357/17) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 otel- og Restaurantskolen Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Personvognsmekaniker Svarprocent: 31% (16 besvarelser ud af 52 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere