Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937)"

Transkript

1 MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport Fortroligt

2 Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter Konklusion Kort om undersøgelsens vigtigste resultater, samt anbefalinger til forbedringer Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, intern og ekste rn benchmarking, arbejdsglædesegmentering, loyalitetssegmentering, samt forbedring af Arbejdsglæde og Loyalitet. Resultater for de syv indsatsområder Omdømme, Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Det daglige arbejde, Løn og ansættelsesforhold, Faglig og personlig udvikling Employer Branding Tema: Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere Resultater i tabelform Appendiks Rapporten er udar rbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal fra European Employee Index og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Introduktion Formål Formålet med MTU 2009 er at få en vurdering af, hvor godt medarbejderne trives på de skoler/ uddannelsesinstitutioner, der deltager i undersøgelsen. Undersøgelsesresultatet er en status på, hvor glade og tilfredse medarbejderne er på de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner. Rapporten er med til at give de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner et bedre overordnet grundlag for at identificere de indsatsområder, som skal inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedringer. Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne fra MTU 2009, hvor dataindsamlingen blev gennemført i perioden april april. Rapporten fokuserer specifikt på resultaterne t for Erhvervsskoler, dog således at resultaterne løbende sammenholdes med de øvrige overordnede resultater for MTU I alt har 4937 medarbejdere på de deltagende Erhvervsskoler modtaget et spørgeskema, og af disse har 4159 valgt at svare. Den samlede svarprocent for alle Erhvervsskoler i MTU 2009 er således 84%. Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan beregnes. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat for Erhvervsskoler. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Sammenligning med det generelle danske arbejdsmarked (resultater fra European Employee Index (EEI)). Modellen Medarbejdernes d Arbejdsg glæde og Loyalitet måles ud fra en overordnet model, der kaldes European Employee Index modellen. Modellen giver en samlet beskrivelse af medarbejdernes Arbejdsglæde. Dette sker ved, at medarbejderne gennem sine besvarelser på spørgsmålene vurderer i alt ni områder: syv indsatsområder og to resultatområder. Pilene i modellen viser, at de syv indsatsområder har indflydelse på medarbejdernes vurdering af deres samlede Arbejdsglæde og Loyalitet (resultatområderne). En forøgelse af medarbejdernes vurdering af et indsatsområde vil føre til en forøgelse i vurderingen af resultatområderne - altså en forbedring af medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet. Fra trivsel til adfærd Arbejdsglæde er et udtryk for, hvor tilfredse og motiverede medarbejderne er i målingsøjeblikket. Tilfredshed og motivation er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med adfærden troskab og engagement. En fokuseret indsats rettet mod de områder, der anvises i denne rapport, vil derfor kunne øge såvel medarbejdernes tilfredshed og motivation, o som deres troskab og engagement over for de deltagende d skoler/ uddannelsesinstitutioner. Indsatsområder Resultatområder Omdømme Trivsel Adfærd Overordnet ledelse Tilfredshed Troskab Nærmeste leder Arbejdsglæde Loyalitet Samarbejde Det daglige arbejde Motivation Engagement Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [3]

4 Datagrundlag - svarprocenter Antal mulige svar Antal svar Svarprocent ESB Netværket samlet Den jydske Haandværkerskole Kold College Bornholms Erhvervsskole Skive Tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole EUC Vest Hotel- og Restaurantskolen CELF EUC Lillebælt EUC Sjælland UCR - Slagteriskolen EUC Syd TEC Uddannelsescenter Herning Aarhus tekniske Skole Selandia - CEU Erhvervsskolen Nordsjælland SOSU skoler samlet Social & SundhedsSkolen, d Sk Herning Social- og Sundhedsskolen STV Social- og Sundhedsskolen Fyn SOSU C SOSU Fredericia-Horsens SOSU Nykøbing F VUC samlet VUC Bornholm TH. Langs HF & VUC VUC Nordsjælland VUC Thy-Mors VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Kolding VUC Århus VUC Vestsjælland VUC Vestegnen VUC Nordjylland VUC Roskilde VUC Skive-Viborg VUF VUC Vest VUC Storstrøm % % % % % % % % % % % % % % % % % % 100% 67 90% % % % % % % 62 90% % % % % % % 95 78% 53 77% % % % [4]

5 Konklusion Datagrundlag Overordnede resultater Arbejdsglædesegmentering Loyalitetssegmentering Indsatsområder - resultater og prioritering Noter De 17 erhvervsskoler, der indgår i ESB Netværkets benchmarking undersøgelse MTU 2009, opnår en samlet svarprocent på 84%. Svarprocenten er dermed på højde med den samlede svarprocent for alle 39 deltagende skoler/uddannelsesinstitutioner i MTU 2009, og 1 procentpoint højere end ved sidste benchmarking undersøgelse for medarbejdertilfredshed i Den høje deltagelse vidner om en stor opbakning bag undersøgelsen blandt medarbejderne på de deltagende skoler. Dette sikrer præcise resultater og et godt fundament for det videre arbejde for ESB Netværket samlet set, såvel som ledelsen på de enkelte deltagende skoler. Med et resultat for Arbejdsglæde på indeks, ligger erhvervsskolerne samlet set nu kun 1 indekspoint under det generelle arbejdsmarked, i form af EEI Danmark Til sammenligning var forskellen i MTU 2007 på 3 point*. Set i forhold til de øvrige to skoletyper, ligger på niveau med VUC samlet, og 1 point under SOSU samlet. I tråd med de øvrige to skoletyper, opnår et højere resultat for Motivation (indeks ), end for Tilfredshed (indeks 67). Dette står i kontrast til det generelle arbejdsmarked, hvor de to resultater er nogenlunde ens. Hvad resultatet for Loyalitet angår, opnå år Erhvervsskoler e samlet et resultat på indeks. Dette er 1 point højere end det generelle arbejdsmarked, og 2 point højere end VUC samlet. Her gælder det i øvrigt, at der er god balance mellem henholdsvis Troskab (indeks ) og Engagement (indeks ) ). En opdeling af medarbejderne i forhold til deres resultat for henholdsvis Tilfredshed og Motivation viser, at 7% af medarbejderne på har en høj Arbejdsglæde. Dette modsvarer i store træk andelen for de øvrige skoletyper, mens det generelle arbejdsmarked d har en lidt større andel (11%). Udfordringen for Erhvervsskoler samlet består af den store andel af medarbejdere med et tilfredshedsunderskud (33%). Denne andel ligger på niveau med de to andre skoletyper, men ligger klart over andelen for det generelle arbejdsmarked (21%). Grupperes medarbejderne i stedet på baggrund af deres score på de to begreber bag Loyalitet, dvs. Troskab og Engagement, dannes loyalitetssegmenteringen. På baggrund af denne konstateres det, at 15% af medarbejderne på kan karakteriseres som Ildsjæle, mens den tilsvarende andel for EEI Danmark 2008 er på 22%. Til gengæld har Er rhvervsskoler samlet en større andel af Kernemedarbejdere (%), end det generellee arbejdsmarked (49%). Ligeledes positivt er det, at størrelsen på det kritiske segment, På-vej-væk medarbejdere, kun er på, hvilket er lidt mindre end arbejdsmarkedet generelt (7%). Det daglige arbejde er uden sammenligning det indsatsområde, der har størst betydning for medarbejdernes Arbejdsglæde. Området vurderes relativt højt (indeks ) og klassificeres derfor som en styrke for, der skal vedligeholdes, og gerne styrkes yderligere i tiden fremover. I den forbindelse, kan fordelingen af arbejdsopgaver i afdelingen fremhæves som et klart indsatsområde. Omdømme vurderes noget lavere (indeks ), samtidig med at det er det område, der har næststørst betydning for arbejdsglæden. Derfor udgør Omdømme det primære indsatsområde for i forhold til at højne medarbejdernes Arbejdsglæde. Her bør fokus især rettes mod medarbejdernes oplevelse af skolerne som værende udviklingsorienteret og veldrevet, samt skolernes generelle image. Området Samarbejde vurderes højt af medarbejderne (indeks 78), hvilket er helt på niveau med de inddragede benchmarks. Omvendt forholder det sig således, at medarbejdernes vurdering af Overordnet ledelse l ligger klart lavere (ca. 5 point) blandt erhvervsskoler, end blandt de to andre skoletyper såvel som arbejdsmarkedet generelt. Helt konkret er der her brug for at arbejde med medarbejdernes oplevelse af den overordnede ledelses evne til dels at træffe de rigtige beslutninger, og dels informere medarbejderne. *I benchmarking rapporten foretages der ikke sammenligning mellem de samlede resultater for alle skoler i MTU 2009 og MTU Årsagen til dette er at MTU 2009 nu i langt højere grad end tidligere omfatter forskelligee skoletyper: Erhvervsskoler, SOSU skoler, og VUC institutioner. Derfor vil en direkte sammenligning være misvisende. Som beskrevet i skolerapporten, er EEI modellen ændret siden MTU Derfor kan områderne Det daglige arbejde, Loyalitet og Engagement ikke sammenlignes tilbage i tid. Derudover gælder det, at områderne Overordnet ledelse, Nærmeste leder, og Faglig og personlig udvikling også er justeret en smule siden MTU For at kunne sammenligne disse områder (for de skoler der har målt tidligere) er der foretaget en mindre genberegning af resultaterne for de områder (læs evt. mere herom i skolerapporten). [5]

6 Arbejdsglæde Arbejdsglæde Arbejdsglæde sammensættes af Tilfredshed og Motivation. 100 SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark 2008 Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfreds medarbejderen er med sit arbejde, og hvordan medarbejderen vurderer arbejdspladsen i forhold til en ideal situation. 40 Motivation handler om, i hvor høj grad medarbejderne føler sig 20 motiverede i deres arbejde og ser frem til at møde på arbejde. 0 Arbejdsglæde Vurdering Tilfredshed Motivation Arbejdsglæde fordelt på Erhvervsskoler Arbejdsglæde Tilfredshed Motivation Den jydske Haandværkerskole EUC Vest EUC Lillebælt Skive Tekniske Skole Kold College EUC Syd Silkeborg Tekniske Skole Selandia - CEU UCR - Slagteriskolen Uddannelsescenter Herning Aarhus tekniske Skole CELF TEC EUC Sjælland Bornholms Erhvervsskole Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen [0] [+9] [+10] [+8] [+3] [+4] 77 [+1] [+6] [+8] 78 [+3] [+6] [+8] [+5] [+11] [+13] 77 [+8] [+5] [+5] 68 [+6] [+5] 67 [0] 67 [+3] 66 [+2] [+3] 68 [+9] [+11] [+9] 67 [+6] [-2] 63 [-2] [-3] 64 [-1] [+7] 59 [+8] 66 [+4] [6]

7 Loyalitet Loyalitet Loyalitet er sammensat af Troskab og Engagement. 100 SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark 2008 Troskab udtrykkes gennem medarbejdernes fortsatte ønske om at være ansat i virksomheden, at de ikke leder efter andre job, og at de vil anbefale andre at søge job i virksomheden. Engagement er en vurdering af egen arbejdsindsats, herunder villighed til at bidrage ekstra, komme med forbedringsforslag og udvise begejstring. Vurdering Loyalitet Troskab Engagement Loyalitet fordelt på Erhvervsskoler Loyalitet Troskab Engagement Den jydske Haandværkerskole [+2] 82 EUC Lillebælt 81 [+4] 78 EUC Vest [+10] 79 Skive Tekniske Skole [+5] 77 EUC Syd 79 [+10] 77 Kold College [+4] Silkeborg Tekniske Skole [+3] Uddannelsescenter Herning 77 [-1] Selandia - CEU 78 [+5] Bornholms Erhvervsskole 77 [-3] Aarhus tekniske Skole [+4] CELF [+13] EUC Sjælland UCR - Slagteriskolen TEC [+4] Erhvervsskolen Nordsjælland [-1] Hotel- og Restaurantskolen 67 [+7] [7]

8 Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Ekstern og intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i ESB-netværkets MTU 2009, samt relevante eksterne benchmarks. Som det ses, er der en klar sammenhæng mellem resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet: Jo større Arbejdsglæde blandt medarbejderne, desto højere grad af Loyalitet. LOYALITET ARBEJDSGLÆDE 1. ESB Netværket samlet 2. EEI Danmark EEI Undervisning SOSU skoler samlet 6. VUC samlet 7. Den jydske dk Haandværkerskole kl 8. Kold College 9. Bornholms Erhvervsskole 10. Skive Tekniske Skole 11. Silkeborg Tekniske Skole 12. EUC Vest 13. Hotel- og Restaurantskolen 14. CELF 15. EUC Lillebælt 16. EUC Sjælland 17. UCR - Slagteriskolen 18. EUC Syd 19. TEC 20. Uddannelsescenter Herning 21. Aarhus tekniske Skole 22. Selandia - CEU 23. Erhvervsskolen Nordsjælland Intern benchmarking I figuren til højre ses sammenhængen mellem Arbejdsglæde og Loyalitet for hver af de tre skoletyper, der deltager i ESB-Netværkets MTU Derudover ses hvert skoleresultat inden for Erhvervsskoler. Endelig viser figuren resultaterne for samtlige enheder inden for Erhvervsskoler. LOYAL LITET ESB Netværket samlet SOSU skoler samlet 4. VUC samlet Skoler Enheder ARBEJDSGLÆDE [8]

9 Arbejdsglæde og Loyalitet i ESB-netværket Intern benchmarking I figuren til højre ses resultaterne for Arbejdsglæde og Loyalitet for alle skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU 2009, inden for hver af de tre skoletyper ESB Netværket samlet SOSU skoler samlet 4. VUC samlet Erhvervsskoler SOSU skoler VUC institutioner LOYALITET ARBEJDSGLÆDE Intern benchmarking I figuren til højre sammenholdes resultatet for Arbejdsglæde med antallet af svar for de deltagende skoler/ uddannelsesinstitutioner i MTU Erhvervsskoler SOSU skoler VUC institutioner ARBEJDS SGLÆDE ANTAL SVAR [9]

10 Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglædesegmentering Arbejdsglæde handler om at være motiveret i sit arbejde og tilfreds med sit job og sin arbejdsplads. Hvordan den enkelte medarbejders arbejdsglæde er sammensat har betydning for, hvor stor en del af medarbejderens potentiale virksomheder formår at udnytte. Det fulde potentiale udnyttes først, når medarbejdernes arbejdsglæde balancerer og allerbedst, når den er i top. Figuren inddeler medarbejderne i fem forskellige arbejdsglædesegmenter alt efter deres niveau af Tilfredshed og Motivation. Det er fordelagtigt at reducere andelen af medarbejdere med lav eller ubalanceret arbejdsglæde, men udfordringerne ved at hæve medarbejdernes arbejdsglæde er forskellige, alt efter hvilke af de fem segmenter de befinder sig i. På næste side kan du se fordelingen af medarbejderne inden for Erhvervsskoler, sammenholdt med relevante benchmarks. MOTIVATION Høj Lav TILFREDSHEDS-UNDERSKUD LAV ARBEJDS- GLÆDE Lav TILFREDSHED HØJ ARBEJDS- GLÆDE MOTIVATIONS- UNDERSKUD Høj HØJ ARBEJDSGLÆDEE Medarbejdere med høj Arbejdsglæde er dem, der billedligt talt kommer fløjtende på arbejde hver dag. De motiveres meget af det, de laver, og er over en bred front godt tilfredse med forholdene omkring deres arbejde. BALANCERET ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med en balanceret Arbejdsglæde udgør typisk den største gruppe i virksomheden. De er kendetegnet ved et niveau af Arbejdsglæde, hvor der er en fornuftig balance mellem Motivation og Tilfredshed. TILFREDSHEDSUNDERSKUD Medarbejdere der er motiverede i forhold til det job de udfører, men samtidigt utilfredse med et eller flere forhold omkring deres ansættelse, ofte løn, virksomhedens omdømme og/eller ledelsen. På sigt kan utilfredsheden føre til at de finder tilsvarende job i en anden virksomhed. MOTIVATIONSUNDERSKUD Medarbejderne i dette segment er forholdsvis tilfredse med deres job, men ikke særligt motiverede i forhold til det daglige arbejde og egen udvikling. LAV ARBEJDSGLÆDE Medarbejdere med lav Arbejdsglæde er både demotiverede og utilfredse med deres nuværende arbejdssituation. Den lave arbejdsglæde vil ofte smitte af på medarbejderens adfærd, og mange af disse medarbejdere vil være på udkig efter et andet job. [10]

11 Arbejdsglædesegmentering Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde 7% 41% 33% 7% 12% SOSU skoler samlet 7% 43% 31% 9% 10% VUC samlet 40% 31% 11% 11% ESB Netværket samlet 7% 41% 32% 8% 12% EEI Danmark % 41% 21% 12% 14% Segmentering af deltagende medarbejdere i MTU Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde Den jydske Haandværkerskole 20% 43% 23% 9% 5% Skive Tekniske Skole 10% [+6] 49% [+10] 25% [-17] 11% [+3] 5% [-2] EUC Lillebælt 10% [+1] 47% [+5] 21% [-10] 14% [+7] 8% [-3] Silkeborg Tekniske Skole 10% 45% 28% 10% Bornholms Erhvervsskole 9% [+4] 34% [-2] 37% [-10] [+2] 14% [+6] EUC Vest 9% [+2] 51% [+19] 30% [-12] [-9] EUC Syd 8% [+3] 4 %[+21] 30% [-19] 7% %[+3] 8% [-8] Selandia - CEU 8% [+3] 41% [ +6] 29% [-8] 9% [+3] 12% [-5] Hotel- og Restaurantskolen 7% [+4] 29% [+9] 31% [-12] 10% [+7] 22% [-8] 7% 41% 33% 7% 12% Uddannelsescenter Herning 7% 40% 32% 15% Kold College [+1] 55% [+20] 2 [-12] [-1] 7% [-8] UCR - Slagteriskolen 42% 31% 7% 13% EUC Sjælland 35% 3 7% 1 CELF [+2] 39% [+14] 3 [+2] 7% [-3] 12% [-15] Erhvervsskolen Nordsjælland 2 4 7% 15% TEC 5% 41% 34% 5% 15% Aarhus tekniske Skole 42% [-2] 34% [+3] 9% [-1] 11% [-1] [11]

12 Loyalitetssegmentering Medarbejdergrupper Figuren viser, hvordan medarbejderne kan inddeles i grupper ud fra samspillet mellem deres troskab og engagement. På næste side kan du se den konkrete sammensætning af medarbejderne indenfor Erhvervsskoler, sammenholdt med relevante benchmarks. ENGAGEMEN NT Høj ZAPPERE KERNEMEDARBEJDERE ILDSJÆLE Lav PÅ-VEJ-VÆK- MEDARBEJDERE SOFAMEDARBEJDERE Lav TROSKAB Høj ILDSJÆLE er villige til at yde en ekstra indsats og er stolte af at være ansat i virksomheden. Kombinationen af høj grad af troskab og engagement, gør ildsjælene til meget værdifulde medarbejdere. KERNEMEDARBEJDERE udgør kernen i virksomheden. Har et engagement og et troskab, der gør at arbejdet bliver gjort og at der ikke overvejes jobskifte. bkf Den store stabile bl midtergruppe, der dog har grænseflader til alle andre grupper. ZAPPERE er engagerede i deres arbejde, men har behov for at engagementet holdes intakt, da troskabet overfor virksomheden er lavt. En positiv arbejdskraft så længe de får udfordringer nok. SOFAMEDARBEJDERE forventer, på trods af, at de er uengagerede i deres arbejde, at være ansat i virksomheden i fremtiden. De er meget trofaste overfor deres job og ESB. PÅ-VEJ-VÆK-MEDARBEJDERE er sandsynligvis på vej til at forlade virksomheden, da både troskab og engagement er under middel. [12]

13 Loyalitetssegmentering Fordelingen af medarbejdergrupper i MTU Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere 15% % 1 3% SOSU skoler samlet 15% % 1 4% 5% VUC samlet 14% 58% 13% 7% 8% ESB Netværket samlet 15% % 15% 4% EEI Danmark % 49% 18% 3% 7% Fordelingen af medarbejdergrupper i MTU Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere Den jydske Haandværkerskole 31% [+11] 59% [-4] [-4] EUC Lillebælt 28% [+8] 47% [-6] 1 [-2] 5% [+1] Skive Tekniske Skole 23% [+11] 59% [-2] 13% [-4] [0] Uddannelsescenter Herning 21% [-2] 55% [+1] 17% [+1] Silkeborg Tekniske Skole 19% [+3] 61% [+2] 9% [-7] [0] EUC Vest 17% [+9] 68% [+9] 11% [-6] Selandia - CEU 17% %[+4] 59% [+3] 14% %[-1] 8% [-3] Bornholms Erhvervsskole 1 [+2] 63% [-4] 13% [+3] 7% [+2] 15% % 1 Kold College 15% [-2] 61% [+3] 14% [-2] 5% [+2] 5% [-1] EUC Syd 15% [+3] % [+18] 11% [-12] EUC Sjælland 14% 58% 19% TEC 13% [+3] 5 [+9] 19% [0] 7% [-9] UCR - Slagteriskolen 13% 61% 1 7% CELF 12% [+2] 64% [+22] 15% [-15] [-6] Aarhus tekniske Skole 12% [+5] 63% [+2] 17% [-3] 5% [-3] Erhvervsskolen Nordsjælland 11% [+2] 55% [-1] 22% [-1] 8% [0] Hotel- og Restaurantskolen 10% [+3] 51% [+4] 2 [-8] 10% [+2] [13]

14 Hvordan forbedres medarbejdernes Arbejdsglæde og Loyalitet? Vurdering af Indsatsområder 100 Figuren viser medarbejdernes vurdering af de syv indsatsområder, som påvirker Arbejdsglæde og Loyalitet. Vurdering Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark Omdømme Overordnet le- Nærmeste leder Samarbejde Det daglige arbejde delse Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling Effekt på Arbejdsglæde I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medarbejdernes samlede arbejdsglæde. 25% Omdømme 9% Overordnet ledelse 8% Nærmeste leder 8% Samarbejde 39% Det daglige arbejde 1% Løn og ansættelsesforhold 10% Faglig og personlig udvikling Overordnet prioriteringskort i i Det overordnede prioriteringskort viser medarbejdernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for medarbejdernes Ab Arbejdsglæde. d Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURD DERING KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Samarbejde Det daglige arbejde Nærmeste leder Omdømme Faglig og personlig udvikling Løn og ansættelsesforhold Overordnet ledelse OBSERVER PRIORITER 55 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Omdømme VEDLIGEHOLD Det daglige arbejde KOMMUNIKER Nærmeste leder Samarbejde OBSERVER Overordnet ledelse Løn og ansættelsesforhold Faglig og personlig udvikling [14]

15 Omdømme Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede arbejdsglæde. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Omdømme Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Omdømme indenfor Erhvervsskoler. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Omdømme. Vurdering SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark Omdømme 11. Skolen/uddannelsesinstitutionen har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter skolen/uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Omdømme indenfor Erhvervsskoler. 100 SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Vurderi ing Skolen/uddannelsesinstitutionen er 15. Skolen/uddannelsesinstitutionen op- 16. Skolen/uddannelsesinstitutionen op- anerkendt i lokalsamfundet for s it virke fattes som udviklingsorienteret fattes som en veldrevet virksomhed [15]

16 Omdømme Prioriteringskort for Omdømme KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Omdømme, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Omdømme blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERI ING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 16 PRIORITER Høj PRIORITER 11. Skolen/uddannels sesinstitutionen har et godt image 15. Skolen/uddannels sesinstitutionen opfattes som udviklingsorienteret 16. Skolen/uddannels sesinstitutionen opfattes som en veldrevet virksomhed VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] KOMMUNIKER 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter skolen/uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat 14. Skolen/uddannels sesinstitutionen er anerkendt i lokalsamfundet for sit virke OBSERVER [Ingen punkter] [16]

17 Omdømme Omdømme fordelt på Erhvervsskoler Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole EUC Lillebælt Silkeborg Tekniske Skole Kold College UCR - Slagteriskolen Uddannelsescenter Herning EUC Vest Selandia - CEU EUC Syd EUC Sjælland CELF Bornholms Erhvervsskole TEC Aarhus tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen 77 [+10] [+2] [+4] [+2] [+2] [+6] [+3] [+12] [+9] 62 [+1] 62 [+5] 59 [+2] 58 [-4] 58 [+5] 89 [+2] Vurdering Omdømme fordelt på Erhvervsskoler Omdømme 11. Skolen/udd annelsesinst itutionen har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter skolen/udda nnelsesinstit utionen som et godt sted at være ansat 14. Skolen/udd annelsesinst itutionen er anerkendt i lokalsamfun det for sit virke 15. Skolen/udd annelsesinst itutionen opfattes som udviklingsori enteret 16. Skolen/udd annelsesinst itutionen opfattes som en veldrevet virksomhed Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Tkik Skole Skl EUC Lillebælt Silkeborg Tekniske Skole Kold College UCR - Slagteriskolen Uddannelsescenter Herning EUC Vest Selandia - CEU EUC Syd EUC Sjælland CELF Bornholms Erhvervsskole TEC Aarhus tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen [+2] 90 [+1] 89 [+2] 87 [+3] 77 [+10] [+13] 79 [+8] [+9] 78 [+13] [+15] [+19] [+2] [+4] [+4] [+1] [+3] [0] [-1] [+4] [+4] [+5] [+4] [+2] [0] [+3] [+3] 67 [-1] 66 [-3] 66 [-6] [+2] 68 [+1] [+1] 67 [0] [+6] 58 [+5] [+7] 66 [+6] 67 [+4] [+2] 66 [+6] [+3] [0] 67 [+3] 66 [+5] 68 [+3] 64 [+1] 61 [+9] [+12] 58 [+12] [+13] [+10] [+9] 58 [+7] [+10] 63 [+10] [+1] 63 [+6] 58 [+28] 62 [+1] 58 [+2] 67 [-2] [+3] 63 [+1] [-4] 59 [-2] 62 [+5] [+4] 64 [+4] [+5] 59 [+2] 54 [+2] 63 [+1] [+2] 61 [-2] 58 [-5] 48 [+1] 58 [-4] 53 [-7] 63 [-2] 58 [-2] 58 [+5] 54 [+5] 62 [+4] 56 [+6] [+11] 54 [-2] 48 [-1] [17]

18 Overordnet ledelse Overordnet ledelse Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Overordnet ledelse indenfor Erhvervsskoler. 100 Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark 2008 Vurdering Overordnet ledelse 17. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 18. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 19. Den overordnede ledelse er troværdig 20. Skolen/uddannelsesinstituti onens etik og moral Prioriteringskort for Overordnet ledelse Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Overordnet ledelse, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Overordnet ledelse blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERING KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 17. Den overordnedee ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger VEDLIGEHOLD 19. Den overordnedee ledelse er troværdig KOMMUNIKER 20. Skolen/uddannels sesinstitutionens etik og moral OBSERVER 18. Den overordnedee ledelses evne til at informere medarbejderne [18]

19 Overordnet ledelse Overordnet ledelse fordelt på Erhvervsskoler Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole EUC Lillebælt Kold College EUC Syd EUC Vest Silkeborg Tekniske Skole CELF Uddannelsescenter Herning Aarhus tekniske Skole Selandia - CEU TEC UCR - Slagteriskolen Bornholms Erhvervsskole EUC Sjælland Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen 44 [+2] 63 [+8] 62 [+14] 62 [+10] 61 [0] 61 [+6] 59 [0] [-2] 57 [+5] 56 [+5] [-9] [-8] [+9] [-1] [+4] Vurdering Overordnet ledelse fordelt på Erhvervsskoler Overordnet ledelse 17. Den overordned e ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 18. Den overordned e ledelses evne til at informere medarbejde rne 19. Den overordned e ledelse er troværdig 20. Skolen/udd annelsesinst itutionens etik og moral Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole EUC Lillebælt Kold College EUC Syd EUC Vest Silkeborg Tekniske Skole CELF Uddannelsescenter Herning Aarhus tekniske Skole Selandia - CEU TEC UCR - Slagteriskolen Bornholms Erhvervsskole EUC Sjælland Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen [+4] 79 [+5] [+2] [+5] [+9] [+11] 67 [+3] [+11] [-1] [0] [-3] [+2] 63 [+8] 59 [+5] 56 [+9] 68 [+6] 62 [+14] 59 [+13] 53 [+14] [+14] 62 [+10] 61 [+10] 57 [+9] [+12] 61 [0] [+4] 55 [-4] 68 [+2] 61 [+6] [+11] 53 [-3] 64 [+8] 59 [0] 58 [0] 51 [0] 64 [0] 59 [-2] 55 [-3] 53 [-3] [+1] 57 [+5] 56 [+7] 48 [+2] [+6] 56 [+5] 54 [+6] 49 [+3] [+6] [-9] 51 [-11] 51 [-7] [-8] [-8] 48 [-9] 43 [-8] [-7] 44 [+2] 43 [+3] 37 [-2] [+3] [19]

20 Nærmeste leder Nærmeste leder Her ser du medarbejdernes 100 vurdering af de specifikke spørgsmål under Nærmeste leder indenfor Erhvervsskoler. Vurderingerne er en gennemsnitlig vurdering af alle lederne i Erhvervsskoler samlet. 40 Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området 20 Nærmeste leder. Vurdering 68 Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark Nærmeste leder 23. Din nærmeste leders faglige dygtighed 24. Din nærmeste leders evner som leder 25. Din nærmeste leder er handlekraftig De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Nærmeste leder indenfor Erhvervsskoler. Vurdering SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Din nærmeste leder følger op på jeres resultater i forhold til at nå målene 27. Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar 28. Din nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer 29. Din nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 30. Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde [20]

21 Nærmeste leder Prioriteringskort for Nærmeste leder Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Nærmeste leder, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Nærmeste leder blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERI ING KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 24. Din nærmeste leders evner som leder 25. Din nærmeste leder er handlekraftig 26. Din nærmeste leder følger op på jeres resultater i forhold til at nå målene VEDLIGEHOLD 28. Din nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer KOMMUNIKER 23. Din nærmeste leders faglige dygtighed 27. Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar 29. Din nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog OBSERVER 30. Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde [21]

22 Nærmeste leder Nærmeste leder fordelt på Erhvervsskoler Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole Bornholms Erhvervsskole EUC Vest EUC Lillebælt Uddannelsescenter Herning EUC Syd UCR - Slagteriskolen Kold College Silkeborg Tekniske Skole EUC Sjælland CELF Selandia - CEU TEC Aarhus tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen [-7] [-3] 68 [+3] 67 [0] 67 [+1] 67 [0] [+6] [+11] [+12] 77 [+2] [-1] [+9] [+3] [-2] 79 [+3] 90 Vurdering Nærmeste leder fordelt på Erhvervsskoler Nærmeste leder 23. Din nærmeste leders faglige dygtighed 24. Din nærmeste leders evne r som leder 25. Din nærmeste leder er handlekrafti g 26. Din nærmeste leder følger op på jeres resultater i forhold til at nå målene 27. Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar 28. Din nærmeste leder er et godt eksempel for organisation ens værdier og normer 29. Din nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 30. Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde Den jydske Haandværkerskole oe 79[ [+3] 83 [+ +3] [ [+4] 78 79[ [+6] 84 [0] 82 [+5] 84 [+6] [ [+5] Skive Tekniske Skole 77 [+2] 79 [+ +3] [+2] 77 [+5] 85 [+1] 78 [+2] 84 [+3] [+7] Bornholms Erhvervsskole [-1] 78 [+ +3] [-5] EUC Vest [+9] 78 [+ +9] [+8] [+3] [+4] 79 [+10] [+4] [+3] EUC Lillebælt [+3] 79 [+ +5] [+3] [+5] 86 [+8] [+4] 79 [+5] [+7] Uddannelsescenter Herning [-2] [-5] [0] EUC Syd [+12] [+ +13] [+12] [+12] [+8] [+13] [+9] [+15] UCR - Slagteriskolen Kold College [+6] [+ +6] [+5] [+3] 81 [+2] [+6] 81 [+6] [+7] Silkeborg Tekniske Skole [+11] [+ +9] [+14] 66 [+7] 82 [+9] [+11] 79 [+11] 63 [+5] EUC Sjælland CELF 68 [+3] [+ +5] 66 [0] [+2] 59 Selandia - CEU 67 [0] [+ +1] [0] [-1] [+2] [+3] [+1] 62 [-1] TEC 67 [+1] [0] 66 [+3] Aarhus tekniske Skole 67 [0] [-1] [0] 64 [-2] 78 [0] [+1] [0] 62 [+2] Erhvervsskolen Nordsjælland [-3] 66 [-5] 62 [-2] Hotel- og Restaurantskolen 58 [-7] 62 [-6] 54 [-8] [-9] 64 [-11] 57 [-9] 64 [-10] 51 [-4] [22]

23 Samarbejde Samarbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Samarbejde indenfor Erhvervsskoler Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark 2008 Vurdering Samarbejde 35. Det faglige samarbejde med dine kolleger 36. Klimaet blandt medarbejderne 37. Det sociale samvær Prioriteringskort for Samarbejde Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Samarbejde, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Samarbejde blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERING 84 KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD 36 PRIORITER 37. Det sociale samvær VEDLIGEHOLD 36. Klimaet blandt medarbejderne KOMMUNIKER 35. Det faglige samarbejde med dine kolleger OBSERVER [Ingen punkter] 37 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj [23]

24 Samarbejde Samarbejde fordelt på Erhvervsskoler Den jydske Haandværkerskole Uddannelsescenter Herning EUC Vest EUC Syd UCR - Slagteriskolen Bornholms Erhvervsskole EUC Lillebælt Skive Tekniske Skole Kold College Aarhus tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole TEC CELF EUC Sjælland Selandia - CEU Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen [+1] 78 [+3] 77 [+1] 77 [+5] [+5] [+3] [-1] [+2] 84 [+1] 82 [+3] 81 [+5] [+2] [+1] 79 [-1] 79 [+1] 90 Vurdering 78 Samarbejde fordelt på Erhvervsskoler Samarbejde 35. Det faglige 36. Klimaet samarbejde blandt med dine medarbejde kolleger rne 37. Det sociale samvær Den jydske Haandværkerskole Uddannelsescenter Herning EUC Vest EUC Syd UCR - Slagteriskolen Bornholms Erhvervsskole EUC Lillebælt Skive Tekniske Skole Kold College Aarhus tekniske Skole Silkeborg Tekniske Skole TEC CELF EUC Sjælland Selandia - CEU Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen [+1] 87 [+3] 86 [+1] 79 [-2] 82 [+3] 84 [+3] 83 [+4] 78 [+3] 81 [+5] 83 [+4] 82 [+6] 78 [+5] [+2] 83 [0] [+2] 77 [+4] [+1] 83 [0] [+1] 77 [+2] 79 [-1] 82 [-1] 81 [+1] [-1] 79 [+1] 83 [+1] [0] [+1] 78 [+3] 83 [+1] 78 [+6] [0] 77 [+1] [+1] 78 [+2] [+2] 77 [+5] 79 [+1] 78 [+4] [+10] [+5] [+3] [+6] [+4] [+3] 79 [+1] 77 [+4] [+3] 78 [-1] [-2] [-1] [0] [+2] 79 [0] [+3] [+1] [+1] 77 [+1] [+1] 68 [0] [24]

25 Det daglige arbejde Det daglige arbejde Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Det daglige arbejde indenfor Erhvervsskoler. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Det daglige arbejde. Vurdering Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark Det daglige arbejde 43. Dine arbejdsopgaver og indholdet af dit arbejde 44. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 45. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Det daglige arbejde indenfor Erhvervsskoler. Vurdering SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt 47. Vi er gode til at delee viden i min afdeling 48. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer 49. Din personlige arbejdsplads/arbejdsstati on er hensigtsmæssigt indrettet 50. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen fungerer tilfredsstillende [25]

26 Det daglige arbejde Prioriteringskort for Det daglige arbejde 85 KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Det daglige arbejde, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Det daglige arbejde blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERI ING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 44. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 46. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt 49. Din personlige arbejdsplads/arbejdsstation er hensigtsmæssigt indrettet VEDLIGEHOLD 45. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job KOMMUNIKER 43. Dine arbejdsopgaver og indholdet af dit arbejde 47. Vi er gode til at dele viden i min afdeling 48. Mine arbejdsopga aver giver mig passende udfordringer d OBSERVER 50. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen fungerer tilfredsstillende [26]

27 Det daglige arbejde Det daglige arbejde fordelt på Erhvervsskoler Den jydske Haandværkerskole Kold College EUC Lillebælt Selandia - CEU EUC Vest Skive Tekniske Skole EUC Syd Silkeborg Tekniske Skole Uddannelsescenter Herning Bornholms Erhvervsskole UCR - Slagteriskolen Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Sjælland Aarhus tekniske Skole CELF TEC Hotel- og Restaurantskolen Vurdering Det daglige arbejde fordelt på Erhvervsskoler Det daglige arbejde 43. Dine arbejdsopg aver og indholdet af dit arbejde 44. Det fysiske arbejdsmilj ø på arbejdsplad sen 45. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job 46. Arbejdsopg averne i min afdeling er hensigtsmæ ssigt fordelt 47. Vi er gode til at dele viden i min afdeling 48. Mine arbejdsopg aver giver mig passende udfordringe r 49. Din 50. Jeg synes generelt, at skemaplanl ægningen fungerer tilfredsstille nde personlige arbejdsplad s/arbejdsst ation er hensigtsmæ ssigt indrettet Den jydske Haandværkerskole [+ +2] 79 [+2] Kold College [+ +1] [+2] [+2] [+2] EUC Lillebælt [+ +1] [+7] [+1] [-2] [+3] Selandia - CEU [0] [-2] EUC Vest 83 [+ +4] 67 [+3] [+5] [-1] 81 Skive Tekniske Skole 81 [-1] 68 [0] 67 [+3] 77 [+2] [+4] 64 EUC Syd 81 [+ +2] 68 [+8] [+5] [-2] 78 Silkeborg Tekniske Skole [+ +3] 62 [-6] 67 [+5] [-1] 77 Uddannelsescenter Herning [0] 63 [-2] Bornholms Erhvervsskole [0] [-1] 66 [-5] 78 [0] UCR - Slagteriskolen Erhvervsskolen Nordsjælland [+ +3] 61 [-2] EUC Sjælland Aarhus tekniske Skole 78 [+ +1] 63 [-1] [-1] [0] CELF 78 [+ +2] 63 [-2] [+1] 68 [-1] [-2] 54 TEC 78 [+ +3] [+4] Hotel- og Restaurantskolen 67 [0] 55 [-6] [-8] [-3] 54 [-7] 27 [27]

28 Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Løn og ansættelsesforhold indenfor Erhvervsskoler. Vurdering Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark Løn og ansættelsesforhold 54. Din løn i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder 55. Dine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder 56. Din tryghed i ansættelsen Prioriteringskort for Løn og ansættelsesforhold Prioriteringskortet viser medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Løn og ansættelsesforhold, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Løn og ansættelsesforhold blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERING KOMMUNIKER VEDLIGEHOLD 55 PRIORITER 54. Din løn i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder VEDLIGEHOLD 55. Dine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder KOMMUNIKER 56. Din tryghed i ansættelsen 50 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 54 PRIORITER Høj OBSERVER [Ingen punkter] [28]

29 Løn og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesforhold fordelt på Erhvervsskoler Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole EUC Syd EUC Lillebælt Kold College EUC Vest Silkeborg Tekniske Skole Selandia - CEU CELF Hotel- og Restaurantskolen UCR - Slagteriskolen Bornholms Erhvervsskole Uddannelsescenter Herning EUC Sjælland Aarhus tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland TEC [+2] [0] 61 [+3] 66 [+7] 64 [+8] 63 [-3] 63 [-2] [+6] 67 [+2] 67 [+5] [-3] [+8] [+10] [+4] 68 [+4] 90 Vurdering Løn og ansættelsesforhold fordelt på Erhvervsskoler Løn og ansættelses forhold 54. Din løn i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder 55. Dine øvrige ansættelses forhold i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder 56. Din tryghed i ansættelsen Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole EUC Syd EUC Lillebælt Kold College EUC Vest Silkeborg Tekniske Skole Selandia - CEU CELF Htl Hotel- og Restaurantskolen tkl UCR - Slagteriskolen Bornholms Erhvervsskole Uddannelsescenter Herning EUC Sjælland Aarhus tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland TEC 53 [-3] 57 [-5] [-1] 85 [+1] [+8] 63 [+8] [+4] 78 [+15] [+10] 62 [+11] [+10] 77 [+12] [+4] 56 [+4] [+2] 82 [+6] 68 [+4] 58 [0] 66 [+3] [+11] 68 [+6] 55 [+9] [+1] 78 [+8] 67 [+2] 53 [-3] 68 [+1] 78 [+9] 67 [+5] 56 [+3] 66 [+2] 78 [+10] 66 [+7] 57 [+4] 66 [+3] [+13] 64 [+8] 48 [+10] 68 [+8] [+7] [-3] 52 [-4] 66 [+1] [-3] 63 [-2] 48 [-5] 62 [-2] 78 [+5] [0] 50 [+6] 63 [-6] [0] 61 [+3] 51 [+3] 64 [+7] 68 [+1] 58 [+2] 44 [-2] 57 [+1] [+10] [29]

30 Faglig og personlig udvikling Faglig og personlig udvikling Her ser du medarbejdernes vurdering af de specifikke spørgsmål under Faglig og personlig udvikling indenfor Erhvervsskoler. Vurdering Eh SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværket samlet EEI Danmark Faglig og personlig udvikling 57. Dine muligheder for faglig og personlig udvikling 58. Den opmærksomhed din faglige og personlige udvikling får 59. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job Prioriteringskort for Faglig og personlig udvikling Prioriteringskortet viser 68 medarbejdernes vurdering af de specifikke forhold under Faglig og personlig 66 udvikling, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Faglig og personlig udvikling 64 blandt medarbejderne indenfor Erhvervsskoler. VURDERING KOMMUNIKER OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING VEDLIGEHOLD 59 PRIORITER 57 [Ingen punkter] PRIORITER Høj VEDLIGEHOLD 57. Dine muligheder for faglig og personlig udvikling 59. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job KOMMUNIKER [Ingen punkter] OBSERVER 58. Den opmærksomhed din faglige og personlige udvikling får [30]

31 Faglig og personlig udvikling Faglig og personlig udvikling fordelt på Erhvervsskoler Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole EUC Vest EUC Lillebælt Kold College Bornholms Erhvervsskole EUC Syd Silkeborg Tekniske Skole Selandia - CEU Uddannelsescenter Herning TEC EUC Sjælland UCR - Slagteriskolen CELF Aarhus tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen [-4] 54 [0] 63 [+10] 61 [-3] 66 [+3] [+1] [+8] [+9] 67 [+2] [+1] [+6] [+2] [+4] [+4] 68 [0] 90 Vurdering Faglig og personlig udvikling fordelt på Erhvervsskoler Den jydske Haandværkerskole Skive Tekniske Skole EUC Vest EUC Lillebælt Kold College Bornholms Erhvervsskole EUC Syd Silkeborg Tekniske Skole Selandia - CEU Uddannelsescenter Herning TEC EUC Sjælland UCR - Slagteriskolen CELF Aarhus tekniske Skole Erhvervsskolen Nordsjælland Hotel- og Restaurantskolen Faglig og personlig udvikling 57. Dine muligheder for faglig og personlig udvikling 58. Den opmærkso mhed din faglige og personlige udvikling får 59. Mine kompetence r udvikles løbende i mit nuværende job [+1] [0] [+2] 77 [+6] [+5] [+6] [+2] [+2] 68 [+2] [+4] [+5] [+5] [+4] [+3] 67 [+6] 68 [0] [-1] 66 [0] [+9] [+9] 63 [+10] [+2] [+2] 63 [+2] [+3] [+3] [+1] 66 [+1] [0] 62 [+3] 66 [+8] [+8] [+7] [+10] [+9] 58 [+10] [-3] [-3] 55 [-2] [-4] [-3] 52 [-4] [0] 58 [+2] 48 [-2] 54 [31]

32 Employer Branding Employer Branding Employer Branding handler om evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Figuren baserer sig på medarbejdernes vurdering af virksomhedens evne til at fastholde og tiltrække kolleger. Figuren på næste side viser hvor mange procent af medarbejderne der ligger i de forskellige kategorier. Erhvervsskolerne er derfor ikke placeret entydigt i en kategori, men vil have en andel af medarbejdere, placeret i hver af de forskellige kategorier. Høj TILTRÆKNIN NG v La EKSTERNT EMPLOYER BRAND SVAGT EMPLOYER BRAND Lav MAINSTREAM EMPLOYER BRAND FASTHOLDELSE STÆRKT EMPLOYER BRAND INTERNT EMPLOYER BRAND STÆRKT EMPLOYER BRAND God evne til at tiltrække arbejdskraft, kombineret med evnen til at fastholde medarbejderne, giver et stærkt employer brand. MAINSTREAM EMPLOYER BRAND Medarbejderne oplever en middel evne til såvel at tiltrække som at fastholde medarbejdere. Høj EKSTERNT EMPLOYER BRAND Evnen til at tiltrække medarbejdere ligger højt, hvorimod evnen til at fastholde medarbejdere mangler. Kan være et bevist valg, hvis man som arbejdsplads hele tiden er i stand til at tiltrække og indsluse nye, kvalificerede medarbejdere. INTERNT EMPLOYER BRAND Evnen til at fastholde medarbejdere ligger højt, hvorimod evnen til at tiltrække medarbejdere mangler. Virksomheder, der er gode til fastholdelse, har mindre brug for at synliggøre og markedsføre sig selv på jobmarkedet. SVAGT EMPLOYER BRAND Begge dimensioner ligger lavt. Medarbejderen vurderer både evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere lavt. Virksomheder der typisk har en svær personale situation. [32]

33 Employer Branding Medarbejdernes vurdering af employer branding i MTU Stærkt employer brand Mainstream employer brand Eksternt employer brand Internt employer brand Svagt employer brand 19% 15% 7% 5% 54% SOSU skoler samlet 33% 8% 2 0% 32% VUC samlet 25% 15% 9% 9% 43% ESB Netværket samlet 22% 14% 9% 5% 49% EEI Danmark % 1 9% 40% Medarbejdernes vurdering af employer branding i MTU Stærkt employer brand Mainstream employer brand Eksternt employer brand Internt employer brand Svagt employer brand EUC Lillebælt 43% 11% 8% 34% Skive Tekniske Skole 40% 17% 8% 8% 27% Silkeborg Tekniske k Skole 34% 14% 5% 41% Kold College 2 22% 5% 43% EUC Vest 24% 17% 8% 47% Uddannelsescenter Herning 24% 15% 12% 44% UCR - Slagteriskolen 20% 10% 13% 55% Selandia - CEU 19% 19% 9% 51% 19% 15% 7% 5% 54% Bornholms Erhvervsskole 17% 17% 18% 4 CELF 13% 17% % EUC Sjælland 12% 11% 67% TEC 12% 15% 5% % Aarhus tekniske Skole 12% 15% 62% Hotel- og Restaurantskolen 9% 18% 68% [33]

34 Tabeller [1] Erhvervs skoler samlet SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværk et samlet EEI Danmar k 2008 EEI Undervis ning Svarprocent 84% 85% 81% 84% RESULTATOMRÅDER Arbejdsglæde Tilfredshed 1. Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder på skolen/uddannelsesinstitutionen? 2. Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er skolen/uddannelsesinstitutionen? Motivation 3. Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4. Jeg ser altid frem til at gå på arbejde Loyalitet Troskab 5. Jeg ønsker at være ansat på skolen/uddannelsesinstitutionen om 2 år 6. Jeg leder sjældent efter andre job 7. Jeg vil anbefale andre at søge job på skolen/uddannelsesinstitutionen Engagement 8. Jeg kommer ofte med forslag til forbedringer i relation til mit arbejde 9. Jeg er en af dem, der altid bidrager ekstra, når der skal løses nye opgaver og når der opstår problemer 10. Jeg udviser begejstring for min arbejdsplads og mine arbejdsopgaver Loyalitetssegmentering Ildsjæle Kernemedarbejdere Zappere Sofamedarbejdere På-vej-væk-medarbejdere Arbejdsglædesegmentering Høj arbejdsglæde Balanceret arbejdsglæde Tilfredshedsunderskud Motivationsunderskud Lav arbejdsglæde d Employer Branding Stærkt employer brand Mainstream employer brand Eksternt employer brand Internt employer brand Svagt employer brand % % 1 3% 7% 41% 33% 7% 12% 19% 15% 7% 5% 54% % % 1 4% 5% 7% 43% 31% 9% 10% 33% 8% 2 0% 32% % 58% 13% 7% 8% 40% 31% 11% 11% 25% 15% 9% 9% 43% % % 15% 4% 7% 41% 32% 8% 12% 22% 14% 9% 5% 49% % 49% 18% 3% 7% 11% 41% 21% 12% 14% 28% 1 9% 40% % 49% 18% 3% 7% 11% 41% 21% 12% 14% 28% 1 9% 40% INDSATSOMRÅDER Omdømme 11. Skolen/uddannelsesinstitutionen har et godt image 12. Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, hvor jeg er ansat 13. Andre opfatter skolen/uddannelsesinstitutionen som et godt sted at være ansat 14. Skolen/uddannelsesinstitutionen er anerkendt i lokalsamfundet for sit virke 15. Skolen/uddannelsesinstitutionen opfattes som udviklingsorienteret 16. Skolen/uddannelsesinstitutionen opfattes som en veldrevet virksomhed Overordnet ledelse 17. Den overordnede ledelses evne til at træffe de rigtige beslutninger 18. Den overordnede ledelses evne til at informere medarbejderne 19. Den overordnede ledelse er troværdig 20. Skolen/uddannelsesinstitutionens etik og moral [34]

35 Tabeller [2] Nærmeste leder 23. Din nærmeste leders faglige dygtighed 24. Din nærmeste leders evner som leder 25. Din nærmeste leder er handlekraftig 26. Din nærmeste leder følger op på jeres resultater i forhold til at nå målene 27. Din nærmeste leder giver dig mulighed for indflydelse og ansvar 28. Din nærmeste leder er et godt eksempel for organisationens værdier og normer 29. Din nærmeste leder er lydhør og indgår gerne i dialog 30. Din nærmeste leder har opstillet klare mål for det daglige arbejde Samarbejde 35. Det faglige samarbejde med dine kolleger 36. Klimaet blandt medarbejderne 37. Det sociale samvær Det daglige arbejde 43. Dine arbejdsopgaver og indholdet af dit arbejde 44. Det fysiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen 45. Jeg trives med det arbejdspres, jeg er underlagt i mit job 46. Arbejdsopgaverne i min afdeling er hensigtsmæssigt fordelt 47. Vi er gode til at dele viden i min afdeling 48. Mine arbejdsopgaver giver mig passende udfordringer 49. Din personlige arbejdsplads/arbejdsstation er hensigtsmæssigt indrettet 50. Jeg synes generelt, at skemaplanlægningen fungerer tilfredsstillende Løn og ansættelsesforhold 54. Din løn i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder 55. Dine øvrige ansættelsesforhold i forhold til hvad du kan få i et lignende job andre steder 56. Din tryghed i ansættelsen Faglig og personlig udvikling 57. Dine muligheder for faglig og personlig udvikling 58. Den opmærksomhed din faglige og personlige udvikling får 59. Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende job Erhvervs skoler samlet SOSU skoler samlet VUC samlet ESB Netværk et samlet EEI Danmar k 2008 EEI Undervis ning 2008 [35]

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 84% (2245/2685) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2013 Svarprocent: 85% (4293/5061) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 83% (1626/1963) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 85% (4566/5396) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret

SOSU skoler samlet Svarprocent: 85% (494/578) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 85% (494/5) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 86% (125/146) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2011 Svarprocent: 84% (882/1047) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (15 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (61 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 1% (73/73) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (157 besvarelser ud af 185 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 84% (267 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (32 besvarelser ud af 356 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 82% (332 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S

ESB-netværket. MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse ESB-netværket Præsentation af resultater Odense, d. 1. juni 2015 Nicolai Malbek, Ennova A/S MEDARBEJDERMÅLINGER KUNDEMÅLINGER BRUGERTILFREDSHEDSMÅLINGER ACT

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (4 besvarelser ud af 526 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% (4 besvarelser ud af 531 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 87% (398 besvarelser ud af 458 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater Roskilde Tekniske Skole Erhvervsskoler

Læs mere

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83%

ESB MTU 2007. ESB-netværket 2007. Juni 2007. ESB-netværket. Benchmarkrapport. Svarprocent: 83% ESB MTU 2007 Juni 2007 ESB-netværket Benchmarkrapport Svarprocent: 83% Indhold og forord Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet Vurderinger, Medarbejdertyper,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 92% (455/497) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727)

Trivselsmåling Center for Dagtilbud og Skoler. Fortroligt. Helsingør Kommune. Svarprocent: 79% (1357/1727) Trivselsmåling 13 13 Svarprocent: 79% (1357/17) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 25 Skolerapport Rapporten er baseret på besvarelser ud af 97 mulige. Svarprocenten er 87%. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller en væsentlig

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 59% (36 besvarelser ud af af 61 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Hotel- og Restaurantskolen. Skolerapport. Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 170 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 otel- og Restaurantskolen Svarprocent: 94% (159 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 14 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21715 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Skolerapport. Svarprocent: 52% (34/66) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Svarprocent: 52% (34/66) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere