Samarbete. Speed idé dating Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbete. Speed idé dating - 2011-11-25 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning"

Transkript

1 Speed idé dating Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Samarbete Nätverk Kompetensmäklarutbildning Strategisk kompetensutveckling Följande personer vill samverka: Samarbete med aktivitet 3.2 aktivitet 2.1 aktivitet 1.2 Anna Bolander, Lidköping Christer Andersson, Strömstad Jan Lillelund, Mercantec Conny Reinbäck, Strömstad Karin Jørgensen, Randers Social- og Sundhedsskole Pia Svensson, Laholm

2 Branschråd Ambasadörskap Kartlägga befintliga nätverk Kombinera olika utbildningsnivåer Olika aktörer, tex. AF (arbetsförmedling) Stort & brett nätverk, offentliga & privata! Kartlägga befintliga nätverk Definiera olika branschinriktningar Avsätta tid och organisera deltagare Vara med i utvecklingen och inriktningen av ett nätverk Tydliggöra målen för nätverket (egna och andras) Ole Hylleberg & Niklas Simonsson Utveckla mötesplats och Utvecklingsmöjligheter, avkodning av trend Vara aktiva igenom att till exempel träffas i nätverk, träffa företag, ta del av rapporter Nätverkskonstellationer lokalt, regionalt och tvärnationellt Lokalt = utbildningsorganisationer, företag/verksamheter Stärker vår roll och vi kan bättre möta utbildningsbehoven från verksamheterna Maj-Britt Christiansen & Karin Edwardsen

3 Kompetensplattformar med samlade branschråd & utbildningsråd Involvera undervisande konsulent till verksamheten Kombinera olika utbildningsnivåer Pilotprojekt För exempel: En konsulent från vidareutbildning En konsulent från kortutbildning En ledningsrepresentant En medarbetare Uppdrag/uppgift: Att utarbeta en plan Kompetensutvecklingsprojekt utifrån verksamhetens kompetensbehov. Inger Karlsson Dahlström & Tony Elmstrøm Ambassadörskap och Fånga trender i branschen Fånga trender i branschen genom verksamhetsdialog och experter tex. AF/Jobbcentra, Regioner och Universitet Som alla syftar till behoven i specifika geografiska områden Utvecklas genom konsulentnätverk Mikael Nelin & Peter Gjesager

4 Kompetensutveckling Önskan om att errövra nya marknader Metodutveckling för kompetensförsörjning Etablera nya kompetensutvecklingar för Ny bransch - KREATIV NÄRING Lennart Hansson & Henrik Hassinggaard Följande personer vill samverka: Anna Bolander, Lidköping Christer Andersson, Stömstad Veronika Palmborg, Lidköping Kåre Andersen, Arendal Kommune Pia Svensson, Laholm

5 Blended Learning Anpassa pedagogiken Studiebesök Oberoende av tid & rum Otraditionella lärmiljöer Gemensamma utbildningar Nya mötesplatser Skapa nya mötesplatser Höja IKT-kompetensen hos utbildningsanordnare, ny teknik, nya möjligheter Möta individens behov av kompetens Att hitta bästa metoder att leverera kunskap Verksamhetsidéer Utveckla digitala lärmetoder som gör utbildning LÄTTTILLGÄNGLIG Individen väljer studieform Anpassning av pedagogiken Leverera önskad utbildning oberoende av tid & rum Blended Learning Hur långt har vi kommit? Dela med oss Jobba mer tillsammans med YH-utbildningar på distans

6 Möjlighet att ta ALLA kurser som E-kurs, 1-1-undervisning Söka utbildningar tillsammans, samarbete via blended learning Gruppmöten virtuellt och Jobba vidare med blended learning Kombination av verksamhetsidéer och kompetensutvecklingsdag ang. t.ex. blended learning, utbildning, teknik, utveckla pedagogiken. Skapa tid för grupper att arbeta med idéerna. - summering av idéer - att man har någon som är ansvarig för arbetet - återkommande träffar för att genomföra idéerna - utvärdering Janka Stauber & Conny Reinbäck

7 Nätbaserade utbildningar/distansutbildningar och Speciellt behovsanpassade utbildningar utförda på spännande ställen med god mat Otraditionella lärmiljöer, tex. Kreta, sackosäckar, ute God mat, njutning, trivsel, gemenskap Behovsanpassa hela processen från behov till utbildning under en längre tid. Organisationen/utbildarna skall ha en snabbhet, vara dynamiska, när i tid och vara lyhörda på VAD. Anna Bolander & Charlotte Jenssen Allt är möjligt Teknologi &Pedagogiska metoder Utveckla en pilot/demo på ett ställe i SkanKomp Undervisning/upplärning skall dra full nytta av den direkta utvecklingen. Lägg ett raster på ungdomar (15-25 år) Hitta den bästa applikationen i världen och är av den. Leif Andersson & Rolf Qvenild

8 Gå efter och strukturera i nya formers skapande och Undersökning av hur arbetsplatserna får kompetensbehov på tex. en verkstad och flera verkstäder. Nya samarbetsformer/undervisningsformer, mellan verksamheter och utbildningsintuitioner. Försök evaluera utveckla Kompetenshjul Christer Andersson & Jan Lillelund Besök och lär av de organisationer som arbetar med flexibel utbildning och Kompetensutveckling och studiebesök hos andra utbildningsföretag och Använd befintliga nätverk för utveckling Nätverk Verksamhetsledning utbildas och utvecklar samtidigt Facklig information Support Utbildning processupport Inget namn på förslaget? Följande personer vill samverka: Anna Bolander, Lidköping Christer Andersson, Strömstad Marie Tveiten, Arendal Kommune Veronika Palmborg, Lidköping Pia Svensson, Laholm Linda Pepels Møller

9 TACK!!! för alla goda idéer För mer information kontakta Titti Eklund, aktivitetsansvarig 1.1 Mail: Tfn: /Titti Eklund

10

11 Utvalda punkter från resultatet av goda tips och tankar för Mobila yrkeslärare. Köpenhamn 23-25/11-11 Våra önskemål med det gränsöverskridande samarbetet! 1. Samarbeta över gränserna Studiemodellen skall prövas Att skugga en kollega, yrkeslärare i ett annat land. Gör en tydlig beskrivning av hur ni gör i ert land när det gäller: Utförande av arbetsplatsförlagt lärande. Planering och struktur. Bedömning av praktiken eller lärlingstiden Mötet med handledaren och eleven på arbetsplatsen Utbildning av handledare 2. Hur hittar vi motivations nycklar till företagen? Vi önskar bra praktikplatser för våra elever Kan yrkeslärare komma till arbetsplatsen och praktisera? Handledare och mentorer på arbetsplatsen kommer till skolan och deltar i arbetet där? Ann-Christin Extor och Gisela Nottorp

12

13 Opsamling på idé- speeddating Kompetencemægleruddannelsen 1. Ledelsesinvolvering / Ledelsesansvar Hvad skal lederne kunne og vide for at støtte kompetencemæglerne og sikre leveringen af relevant kompetenceudvikling. Miniseminar for ledere? Herunder evt. opdeling af 2012 arrangementer efter fag? Ressourcepersoner Claus Nielsen Lone Hindkær Lautrup Villy Hovard Christer Andersson Tema/stikord Problematisk at ledelsen tror, at alle kan løse kompetencemægleropgaven. Og at ledelsen, hvis der ikke er nok at lave, bare sender alle ud i marken. Kunne man øge forståelsen for den problematik / sætte fokus på, at kompetencemægling er en faglighed. Her kan en formel uddannelse måske være med til at støtte budskabet at sætte fokus på kompetencemægling som en kompetence. Behov for fagligt rettede kurser! Derfor god idé med opdeling af tilbud indenfor kompetencemægler målrettet konsulenter, ledere, administrativt personale og undervisere. Derudover behov for at kurserne for konsulenter er rettet mod forskellige brancher / fag! Det er problematisk, at der sjældent opstilles succeskriterier for det opsøgende arbejde. Hvornår er det lykkedes? Det gør det ind imellem vanskeligt for konsulenterne at skelne mellem bundlinje og hjælp Interesseret i denne overskrift. 2. Realkompetencevurdering Værktøjer og metodik erfaringsudveksling / rotation? Ressourcepersoner Tema/stikord Kerstin Oden og Fælles redskab mere videndeling Christer Andersson Blended learning, som element i metodikken omkring RKV. Henrik Hassinggaard Der er stor efterspørgsel på input til hvordan man gennemfører den praktiske del + på selve gennemførelsen af det praktiske. Modeller for hvordan man kan arbejde tværinstitutionelt med RKV / altså kan vi samarbejde om RKV? 3. At bruge deltagernes samlede viden til at skabe de værktøjer til kompetencemægling som efterspørges. I samarbejde med pakke 3.2 (strategisk kompetenceudvikling) og 2.1 (netværk) Ressourcepersoner Bente Hedegaard Anna Bolander Tony Elvstrøm Ann-Mari Jägryd Christer Andersson Tema/stikord Godt med blanding af faggrupper. Netværk CV2 djurs har gode erfaringer med netværksopbygning Hvilke værktøjer bruger vi i dag? Forfining; hvad er det vi bør komme omkring i en fælles præsentation? Skal man primært videndele (smörgåsbord) eller skal man udvikle et nyt fælles værktøj? Det skal måske være en blanding? Værktøjsdating Campus Varberg arbejder med at udvikle et nyt CRM-system måske kunne det være interessant viden at dele? Interesseret i denne overskrift.

14 4. Virkelighedsforståelse af rollen / inddragelse af virksomheder i institutionernes kompetenceudvikling. Hvad kan en god kompetencemægler? - ifølge virksomhederne. Ressourcepersoner Nicklas Simonsson Dan Skovgaard Tema/stikord Ledelsen skal være med Hvordan ser det ud at drive forretning Organisation och lagar? Hur ser det ut med kompetensutveckling i företag? Âr det trögt? Metodik og valg af løsninger bygger på hvad man tror om virksomhederne og hvis det ikke stemmer overens med virkeligheden, så bliver det mærkeligt. Bedre forståelse for virksomhedernes hverdag. Kunne man bruge omverdensanalysen som et redskab? 5. Kollegalæring / Skuggning / Sidemandsoplæring Kompetencemægleruddannelse 1:1 Ressourcepersoner Nicklas Simonsson Sheena Healy Lone Hindkær Lautrup Tema/stikord Relevansen kommer an på hvor mangt man er i processen / hvor dreven en konsulent man selv er. Kunne det måske indtænkes som en del af workshopsene Det kan være svært at have folk med ud. Dialogen med virksomhederne er baseret på tillid og den kan det være svært at etablere og fastholde hvis man medbringer en kollega. Man risikerer, at snakken bliver mere formel end ellers. Nemt at gå til og noget man virkelig kan få noget ud af. Vigtigt at dem man skal have på besøg /selv besøge er nogen som man har noget til fælles med; nogen som rent opgavemæssigt er samme sted som en selv. Vigtigt med FAGLIGT fællesskab 6. Kompetencemæglerens samarbejdsevner Evnen til at finde og skabe løsninger til virksomhederne på tværs af institutioner. Og med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Evt. samarbejde mellem skoler (internationalt) om at løse en opgave? Ressourcepersoner Tema/stikord (Umiddelbart ikke noget deltagerne havde en masse ideer til )

15 7. Mægleruddannelse som en formel uddannelse / dokumentation af konsulentkompetencer? Evt. udvikling i samarbejde med universitet eller professionshøjskole. Ressourcepersoner Claus Nielsen Villy Hovard Tema/stikord Dårlige konsulenter / manglende mæglerkompetence kan i værste fald lukke døren til virksomhederne. Derfor er det vigtigt, at dem der fungerer som mæglere HAR kompetencerne (om end de måske ikke behøver formelt bevis) Det er vigtigt at man ikke akademiserer det opsøgende arbejde for meget. En eventuel uddannelse skal være MEGET operativ og praksisorienteret Opsamling på Kompetencemægleruddannelsen Ideer til indhold 2012 Ressourcepersoner Anna Bolander Marie Tveiten Pippi Müller Lennart Hansson Aage Krogsdal Tema/stikord Helheden i 2011 har været god! Og strukturen med 3 x 3 dage har givet mulighed for at få etableret et godt netværk BKA-uddannelse i Norge. Her handler 2/3 om mæglerkompetence. Måske kunne man indhente erfaringer herfra. Hvad er målet med uddanelsen? - Det må være klart! Projekt fra EGA til EDU (Udviklingsarbejde) Hvad er profilen på en god kompetencemægler? Hvad kan han/hun? For at sikre fastholdelse kunne man have hjemmeopgaver (koblet til SkanKomp målene) mellem hver workshop Vigtigt med sammenkobling/sammentænkning med TUP-projekt

16 1 Udvælgelse af de personer som skal være konsulenter Björn Hartelius & Conny Reinbäck. Kriteriet för uppdraget ska vara tydliga. Specificering av erfarenheter och kompetencer (t.ex kvaliteter som brancherfarenhet, utbildningssystem, social kompetens, pedagogiska erfarenheter, ledarskab organisatör. Post It s 1: Involvering af ledere til målrettet udvikling af egen organisation Chef-kursus! Mini kompetencemæglerseancer for ledere, konsulenter og administrative 2 Udarbejdelse af analyseredskaber udarbejdes af underviser indenfor hver branche Ole Østergaard & Ragnhild Keshavarzy Udarbejde en køreplan for afvikling af realkompetencer hos medarbejder. Afprøves i praksis. 3 Omverdensanalyse indenfor hver branche Bente Hedegaard & Marie Tveiten Udarbejde spørgeguide / lytteguide der konkretiserer hvor virksomheden er, rent strategisk. Foranalyse google + andre oplysninger Branchen hvad er trenden Lovgivningskrav/muligheder Økonomi/støttemuligheder Ens egen markedsandel. Udvikle nye produkter/ forfine produkter. Uddannelse i forhold til medarbejderkompetencer Udvikling af egne medarbejdere. Post It s 2: Værktøjskasse i forhold til realkompetencevurdering i forskellige brancher RKV organisering af arbejdet på udd. Inst. Få gode analyseredskaber Fælles Sharepoint: RKV Erfaringsudveksling af RKVforløb Post It s 3: Läxa mellan utbildningstillfällen Genomföra en analys bland samtliga deltagare inom Skankomp. Analysen skall visa best practice och påvisa hur man lyckas som mäklare. Indsamling af behov og ønsker til faglige emner blandt alle tre målgrupper Erfarenhetsutbyte mellan projektets partners

17 3a Brugerdreven behovsafdækning få virksomhederne ind i huset / fælles forum, de er ensomme Kåre Andersen, Arendal & Karin Edvardsen Gøre plads för företag / bedrifter att arbeta fysiskt i din verksamhet (se Arendal) Göra plats för möten och konferencer i organisationens lokaler Innriktningen på företagen bör vara specifik så att de ser nyttan av att arbeta på samma ställe. Viktigt med fokus på ett tema (t.ex. miljø) Man skapar förutsätningar för informallt/formellt utbyte Man får kunnskap om fåoretagens behov Man kan få personer från hela landet som arbetaer under en begrænsad tid och får då kontakter utanför kommunens gränser. 4 Fråga företagen vad som gör en bra kompetensmäklare!? Villy Hovard Pedersen & Ove Brodin Gör företagsbesök Efter besöket, kontakta företagen Fråga vad som var bra Saknar du något Vad missade jag Vad var inte så bra Gör en manual hur/vad besöken/samtalen skall innehålla Presentera mtl. för SkanKomp deltagerne Post It s 4: Fråga företagen om vad som gör en bra kompetensmäklare Dialog med virksomheder i samband med föreläsningar. 5 En annen fra kompetencemæglernetværket må kunne være en mentor for kompetencemæglere. Per & Pippi En kritisk og en vensom har sin vinkling på en kompetencemæglers opgaver. Mulige værktøjer. En kompetencenetværk hvor mæglerne er en del. Se nye behov, drøfte muligheder og egen kompetenceudvikling Post It s 5: Sidemandsoplæring / dvs. erfarinsgudveksling mellem konsulenter For en forbedret dialog med virksomheder følge en kollega fra et af de andre nordiske lande på job i nogle dage. 6 Att utveckla beställarkunskapen i företagsklustrarna Anders Brunberg & Janka Stauber Utse företrädere, ansvarsfördeling, kvalitetssäkring, rotation bland mäklare /best practice leder till en effektiv kartläggningsprocess. Post It s 6: Flere uddannelses institutioner i samarbejde om enkelte virksomheder.

18 7 Formel uddannelse Post It s 7: Vi skal kunne bevise/dokumentere at vi har en uddannelse som konsulenter Meklerutdanning som konsept i en formell utdanningsmodul.

19

20 Opsamling på idé- speeddating Netværk 1. Skandinavisk netværk for konsulenter 2. Forum for videndeling omk. eksisterende netværk 3. Netværksuddannelse For nærmere information, kontakt Charlotte Elisabeth Jensen Konsulent Vester Allé Randers C Telefon direkte mobil

21

22 Skema speed ide dating ARBEJDSPAKKE 3.1 Ide nr. Ide, samarbejdspartner, handling 1 Markedsføring Pippi Müller Larvik: Gode historier fra Norge. Ole Hylleberg sende jobrotationshåndbog til Norge. Linda P. Møller STS, Claus A. Nielsen UCRS, Lone H. Lautrup Randers SOSU, vil gerne med i jobrotationsworkshops. Lone H. Lautrup Randers SOSU har en god historie. Christer Anderson Strömstad Lärcenter ønsker at deltage. 2 Jobrotationsforløb Hanne Lund-Nielsen UCH, Beskrivelse af JR i virkeligheden tager ledige ind og giver den en chance. Cases der beskriver enkeltmandsrotation private evt. med brancheforeninger. Lone H. Lautrup Randers SOSU, JR forløb for dagplejere m/sts Peter Gjesager Herningsholm, JR ejendomsserviceteknikere. Bente Hedegaard CV2, Boligforeninger (undersøger) Christer Anderson Strömstad Lärcenter (ønsker at deltage) 3 Vidensdeling i Skan- Komp Hanne Lund-Nielsen UCH, ønsker at deltage i et nordisk netværk. Anna Bolander Campus Lidköping, opfordrede os til at lave et roadshow i Sverige. Christer Anderson Ströstad Lärcenter (ønsker at deltage) Anna Bolander Campus Lidköping, hvis enkelte arbejdsgruppe møder kunne holdes i Frederikshavn og af lidt længere varighed vil de gerne deltage. Video konference kunne være en mulighed? 4p Udveksling mellem landene Linda P. Møller STS, udveksling på tværs af faggrupper og lande grænser? (der findes en PIU ordning?) 5 Ekstern netværk Hanne Lund-Nielsen UCH, Ambassadører for jobrotation kunne være faglige organisationer A-kasser, de erhvervsdrivende og deres organisationer? Helle Bonde CFK & JR. Er i gang med at udvikle et hæfte med jobrotationsmodeller?

23

24

25

26

27

28

29

30

Bestillerkompetence v Kelvin Baadsgaard

Bestillerkompetence v Kelvin Baadsgaard Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA Bestillerkompetence v Kelvin Baadsgaard SkanKomp Larvik Februar 2012 Søjle 3 Bestillerkompetence Formål At skabe mere kompetenceudvikling via forbedring af virksomhedernes

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter

Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter Oversigt over deltagelse i SkanKomp aktiviteter 1.1 1.1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Antal 1 Handelsskolen Silkeborg Kursuscenteret 1 1 1 3 2 Holstebro 1 1 1 1 1 1 1 7 3 Learnmark (VIA Erhverv)

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW

WORKSHOP 1 NEED TO KNOW SkanKomp 1.2 Kompetensmäklaruddannelsen WORKSHOP 1 NEED TO KNOW Præludium Sammensætning/opbygning Er der noget farligt indeni? HVEM HVAD HVOR? Kære Louise forventninger: At se ind i virksomhedernes inderste

Læs mere

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer

Kompetens för en global vinnarregion Nordisk tænketank for fremtidens kompetencer Kompetens för en global vinnarregion Møde for de nordiske samråd for folkeoplysning 11. Januar 2007, Tallinn Arne Carlsen och Ingegerd Green Hållbar välfärd i en globaliserad och digitaliserad värld.??????

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010

Arbejdsdokument. Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Arbejdsdokument Sammenskrivning af arbejdspakkeaktiviteter pr. ultimo november 2010 Aktivitet 1.1 Metodutveckling för kompetensförsörjning Trollhättan Kommun. Rapport: Uppstartsworkshop aktivitet 1.1 Göteborg

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder

2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder 2.1. Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder fortid Projektansøgningens punkt 6.5, 6.6 og 6.7: Mål: Der etableres en løbende dialog om kompetenceudvikling mellem uddannelsessteder

Læs mere

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning

Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning Statusrapport arbejdspakke 3.2. strategisk uddannelsesplanlægning 1. Indledning Statusrapporten for arbejdspakke 3.2. er udarbejdet af Kursuscenteret Handelsskolen Silkeborg. Informationer er indhentet

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget old people wanna rock all the way Vi kommer fra Lystrup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010

Konkurrence: Fra best practice til innovative practice. Odense, 6 december 2010 Konkurrence: Fra best practice til innovative practice Odense, 6 december 2010 (MR-U) i strategiperioden 2011 2013: vidareutveckla nordisk samarbete inom utbildning, forskning och innovation Ett kunnigt

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1

Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Land 1. Aktuellt läge 2. Kort historik 3. Statistik över åldersgrupper 4. Tillgänglighet 1 Danmark Finland Begrebet fritidsinstitution benyttes her som fælles betegnelse for fritidshjem og skolefritidsordninger

Læs mere

Mere uddannelse stærkere virksomheder

Mere uddannelse stærkere virksomheder Mere uddannelse stærkere virksomheder På edb-kurset fandt jeg ud af en del ting, som det ellers ville have taget mig lang tid selv at regne ud. Nu er jeg knap så lost. Det var også rart at lære nogle nye

Læs mere

THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011

THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011 THINK TANK Report SkanKomp Aktivitet 1.2 Kompetensmäklarutbildning Workshop 2 How to do 23-25 august 2011 info@groupsystems.com Raw data from the Think Tank sessions carried out on august 25 th 2011 Varberg,

Læs mere

Evaluering af SkanKomp

Evaluering af SkanKomp Evaluering af SkanKomp Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Et tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt fra 2010 til Program 2013 Kelvin Baadsgaard Mads Peter Klindt Rasmus Juul Møberg Joakim Tranquist

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Status arbejdspakke 2.1 Organisering af netværk mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Arbejdspakke 2.1 Forprojektet for Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

i Århus 12 16 november 2012

i Århus 12 16 november 2012 i Århus 12 16 november 2012 MÅNDAGEN den 12 november Ankomst till hotell för deltagare från Sverige och Norge ca kl 14:30. Eftermiddagssmörgås och kaffe eller te. Deltagare från Danmark anländer direkt

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus Gutt 15 år 2 Patrick Sievers Jensen Gutt 14 år 0

FIRST LEGO League. Århus Gutt 15 år 2 Patrick Sievers Jensen Gutt 14 år 0 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget Eriks Team Vi kommer fra Randers C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Randers Ungdomsskole

Læs mere

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025

OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD ØRESUNDS- REGIONEN 2025 ØRESUNDSREGIONEN 2025 OPSAMLING AF VISIONSINDHOLD FRA RUNDBORDSSAMTALER Foråret 2008 besluttede Öresundskomiteen at iværksætte et visionsarbejde som

Læs mere

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012

SkanKomp Projekt tidslinje 2011 & 2012 2011 Q1 Serviceassistent Regionshospitalet Randers "Skive Tekniske Skole; CFK & Jobrotation Randers; Tradium" 180/36 (18*+18) (medarbejder/vikarer), *voksne elever. 1470/54 Undervisnings uger 750 ugers

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Science Camp i Danmark update

Science Camp i Danmark update Science Camp i Danmark update 8. april 2013 Kære venner i Smil(e) Danske lærere (fra 1. klasse 10. klasse) blev den 1. april lockoutet fra skolerne i Danmark, og der er ingen, der ved hvornår lockouten

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Öresundsregionen i ögonhöjd

Öresundsregionen i ögonhöjd Strukturbild 2.0 18. juni 2010 Helle Søholt, Partner & Managing Director Öresundsregionen i ögonhöjd 1Introduktion 2Redskap: 3Afprövning Öresundsregionen i ögonhöjd: En argumentation for at byrummene er

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel

FIRST LEGO League. Sorø Frederik Grønbech Kure Ertel FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget De unge grever Vi kommer fra Greve Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 6 gutter. Vi representerer Greve Ungdomsskole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Christoffer Vestergaard Gutt 16 år 0 Mark Hansen Gutt 15 år 0 Daniel Hampen Lauridsen

FIRST LEGO League. Herning Christoffer Vestergaard Gutt 16 år 0 Mark Hansen Gutt 15 år 0 Daniel Hampen Lauridsen FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget FLL UngHerning Sønderager Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Skolen

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte Gutt 12 år 0 Linus Hjejle Agger Gutt 12 år 0. Malthe Louis Mosegaard Weisdorf Marcus Skovsende Pausbæk

FIRST LEGO League. Gentofte Gutt 12 år 0 Linus Hjejle Agger Gutt 12 år 0. Malthe Louis Mosegaard Weisdorf Marcus Skovsende Pausbæk FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Danish Sensation Vi kommer fra Hellerup Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 12 gutter. Vi representerer Dyssegårdsskolen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Deltagarlista SkanKomps avslutningskonferens i Marstrand den maj 2013

Deltagarlista SkanKomps avslutningskonferens i Marstrand den maj 2013 Deltagarlista SkanKomps avslutningskonferens i Marstrand den 28 29 maj 2013 Mail Namn Organisation Agneta.Olsson@businessregion.se Agneta Olsson Business Region Göteborg Projekt AVANTO anders.brunberg@uddevalla.se

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget De benhårde robotter Vi kommer fra Charlottenlund Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Skovgårdsskolen

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse

Aktivitetsbeskrivelse Aktivitetsbeskrivelse Procedure for gennemførelse af aktiviteter 2 Hovedaktivitet 1 - Kompetenceudvikling 3 Aktivitet 1.1 - Metodutveckling för kompetensförsörjning 3 Aktivitet 1.1.1 Mobila Yrkeslärare

Læs mere

Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014.

Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014. Bibliotekets besøg i Stockholm med Biblioteksledernetværket Oktober 2014. Biblioteket Kongelige Tekniske Höjskola Velankommet til Stockholm mandag middag mødes vi foran biblioteket ved Kongelig Tekniske

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8

Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Børn som pårørende i psykiatrien Spørgeskemaer Bilag 5 8 Bilag: 5 Bilag nr. 5 Barn som anhöriga inom psykiatrin Kära medarbetare Vänligen besvara detta frågeformulär så att vi kan förbättra insatserna

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Aktivitet 2.1 Organisering af netværk

Aktivitet 2.1 Organisering af netværk Aktivitet 2.1 Organisering af netværk Netværk i SkanKomp Aktivitet 2.1 Netværksskabelse, et værktøj til strategisk kompetenceudvikling Fokus i 2.1 udvikling af netværk og etablering af samarbejder mellem

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015

Handlingsplan för HH-samarbetet i 2015 Kultur og oplevelser Dunkers Kulturværftet: Der arbejdes fortsat på at lave konkrete samarbejdsprojekter, der ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i Clickfestivalen. Samarbejde ml. Kulturskolen, Musikskolen

Læs mere

Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk. Markedsscreening af videopræsentation

Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk. Markedsscreening af videopræsentation Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk Markedsscreening af videopræsentation August 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Formål...3 3. Præsentationsopgaven...4 2 1. Baggrund Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk

Læs mere

Guidebook. Mentorprogrammet

Guidebook. Mentorprogrammet Guidebook Mentorprogrammet Tryckt på grönt papper. Scandia 2000 är FSC-märkt och gjort av träd från miljöcertifierade svenska skogar. Foto: Mikael Göthage Photographs. Produktion: Campus Varberg. Tryck:

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget Lego senil City Vi kommer fra Brabrand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 8 gutter. Vi representerer Sødalskolen Type

Læs mere

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt Brian Kjær Andreasen Livet & arbejdslivet konventionel visdom om det arbejdende menneske og livets faser Barndom/ungdom 1. Første

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Baggrund: Simulationsbaseret læring (SBL) har i årevis været anvendt som undervisningsmetode

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Opgave 1. Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden for følgende områder: 1. Politiske forudsætninger. 2. Organisatoriske forudsætninger

Opgave 1. Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden for følgende områder: 1. Politiske forudsætninger. 2. Organisatoriske forudsætninger Sammenskrivning af resultaterne fra workshop i Randers d. 7. oktober 2010 om, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for at blive en bedre cykelby Lav en liste over væsentlige forudsætninger inden

Læs mere

SLUTKONFERENS I SKANKOMP MARSTRAND 28.-29. MAJ, 2013 RASMUS JUUL MØBERG CARMA, AALBORG UNIVERSITET

SLUTKONFERENS I SKANKOMP MARSTRAND 28.-29. MAJ, 2013 RASMUS JUUL MØBERG CARMA, AALBORG UNIVERSITET Indspark til workshop om Strategisk kompetenceudvikling 1 SLUTKONFERENS I SKANKOMP MARSTRAND 28.-29. MAJ, 2013 RASMUS JUUL MØBERG CARMA, AALBORG UNIVERSITET Evalueringen 2 Tager jer på ordet (Målopfyldelse)

Læs mere

Den inkluderende skole i Danmark Et indsatsområde i alle kommuner Susan Tetler

Den inkluderende skole i Danmark Et indsatsområde i alle kommuner Susan Tetler Den inkluderende skole i Danmark Et indsatsområde i alle kommuner Susan Tetler Professor v/ Aarhus Universitet Gästprofessor v/malmö högskola Susan.Tetler@mah.se Hvorfor al den snak om inklusion? Den stigende

Læs mere

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv. Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.eu www.gutmann-exklusiv.eu Ceiling Der findes emfang - og så findes

Læs mere

STATUSRAPPORT INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK

STATUSRAPPORT INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK (version 1.3, 2010-09-07) STATUSRAPPORT INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK Instruktion för statusrapportmall. Syftet med statusrapporten är att programsekretariatet ska kunna följa projektet så att

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

Aktivitet Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov

Aktivitet Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov Aktivitet 3.2 - Analyse og kortlægning af fremtidens kompetencebehov Nedenstående tekst er en omskrivning af det oprindelige arbejdspakkeudkast. Omskrivningen sker som følge af de erfaringer, der er gjort

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

CITATER FRA PROJEKTANSØGNINGEN

CITATER FRA PROJEKTANSØGNINGEN CITATER FRA PROJEKTANSØGNINGEN 6.3 Projektorganisation (max 4000 tecken) Region Midtjylland i Danmark er Lead Partner for Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk og har det praktiske ansvar for projektets

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013 Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark August 2013 Om Innovationsbarometeret I alt 100 FoU-chefer i Sverige og Danmark, 50 i hvert land, blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedr.

Læs mere

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Dette skema beskriver anbefalingerne for tværkommunalt samarbejde om beskæftigelse, som er blevet udarbejdet i Kommunekontaktrådet (KKR)

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

FIRST LEGO League. Århus 2012

FIRST LEGO League. Århus 2012 FIRST LEGO League Århus 2012 Presentasjon av laget Den gamle Roberto Vi kommer fra Brabrand Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Sødalskolen Type

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere