Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift September/oktober Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift September/oktober 2012. Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne"

Transkript

1 Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift September/oktober 2012 Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne NUMMER 4 / 2012

2 Forside: En flok unge ungarere på Amager Strand verdensmænd, tilbagelænet og moderne. Det er ikke til at se, at disse unge har oplevet voldsomme kampe, lig i gaderne og bombardementer. József Àrki er nr. 3 fra venstre. Foto: i starten af 1960 erne hvis du vil læse mere: Andersen, Morten Bendix: Fra frihedskamp til underholdningsshow. Ungarnshjælpens mange ansigter i Danmark Fra Ungarn til Tårnby et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne Opstanden i Ungarn i 1956 ramte alle danskere i hjertet. Et lille land, som søgte at komme fri af en besættelsesmagt, var noget danskerne kunne identificere sig med. Det var trods alt kun 11 år siden, Danmark var besat af Nazi-Tyskland. Da Sovjetunionen invaderede Ungarn den 4. november 1956, flygtede mange ungarere. En lille del af dem kom til Danmark, og en endnu mindre andel blev her. I Tårnby Kommune kom der også enkelte ungarske flygtninge. En af dem var József Àrki en 15-årig dreng fra Budapest. Han kom alene uden sine forældre. Amager Bladet 1. november, 9. november og 23. november 1956 samt 18. januar, 22. februar, 1. marts og 8. marts Bygningstegninger fra arkivets skatkiste. Hammers Restaurant. Glemmer Du, nr. 10, november Her ses József i porten ved flygtningecentret i Viborg. Foto: 1957 ISSN Tidsskriftet Glemmer Du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Lone Palm Larsen Ungarnshjælpen Opstanden i Ungarn startede 23. oktober og endte den 4. november, da et massivt opbud af sovjetiske soldater og kampvogne blev sat ind for at bekæmpe oprøret. Efter en uge var kampen om et frit Ungarn tabt. Omtrent mennesker mistede livet, og titusinder blev fængslet og/eller deporteret til Sovjetunionen. Det menes, at hen mod ungarere flygtede til Vesten. Allerede 27. oktober 1956 tog Dansk Røde Kors initiativ til en landsdækkende indsamling til Ungarn. Der var hele tiden kampe mellem sovjetiske soldater og oprørere, og befolkningen led under kampene. 3

3 I Tårnby blev opfordringen taget op, da Tårnby Kommune ville stille en feriekoloni til rådighed for ungarske mødre med børn. Tilbuddet benyttedes dog ikke. Det blev et andet tiltag derimod. Tårnby Kommune tog imod en flygtningefamilie med fem børn i januar På et kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 4. december 1956 foreslog den socialdemokratiske borgmester Richard Jacobsen, at der blev stillet en monteret lejlighed til rådighed for en ungarsk familie, der i datidens sprogbrug var: befriet for Slavevilkaarerne og det sovjetiske Gestapo. Projektet blev enstemmigt vedtaget i kommunalbestyrelsen. Ikke mindre end fire store boligselskaber i kommunen havde tilbudt at stille en lejlighed til rådighed. Amagerlands Handelsforening ville hjælpe med møbleringen og en uges forbrug. Tillige ville Sygekassen for Taarnby Kommune optage familien på særlige vilkår. Kommunen ville så sørge for resten af det mest nødvendige udstyr til lejligheden. SAS sørgede for arbejde til familiefaderen. Glasorkestret spillede i Radiohuset til fordel for indsamlingen til Ungarn lørdag den 9. marts Det er Gunner Olsen som nr. 1 fra venstre, Leo Onsvig som nr. 6 og Kaj Olsen en af medstifterne af orkestret som nr. 8. Foto: Stads- og lokalarkivet 1957 Der var en mængde indsamlinger til Ungarn for at hjælpe det lille land i nød. Amager Bladet skrev om en af indsamlingerne den 22. februar For at skaffe penge til et 1 ½ måneds ophold på Amager for ungarske børn startede Foreningen af Modstandsfolk på Amager en lokal indsamling. B & W s fællesklub og direktion stillede en feriekoloni på Kongelundsvej til rådighed til børnenes ophold. Ifølge avisen fra 8. marts havde tre fællesklubber og en håndfuld privatpersoner samlet 368 kr. ind. Foruden penge blev det pointeret i artiklen, at foreningen også med tak modtog: Naturalier af enhver Art, f.eks. Brød, Kartofler, Hvidkaal osv. Og vi haaber altsaa, at der findes en Del Mennesker, som godt vil hjælpe os, selv om de ikke faar nogen Reklame ud af det i Radio eller Fjernsyn. Danmarks Radio afholdt tre indsamlinger på landsdækkende fjernsyn tre lørdage i træk i marts Programmerne var meget populære, og stort set alle fra dengang kendte til fjernsynets Ungarnsindsamling. Også her gjorde Tårnby sig positivt bemærket. Det legendariske glasorkester, spillede til en af Ungarnsindsamlingerne i marts Glasinstrumenterne var tilvirket på Kastrup Glasværk. Orkestret blev oprettet i 1934 af Hugo Møller og Kaj Olsen, der begge arbejdede på glasværket. Det var det første af sin art i verden. Horninstrumenterne har ingen ventiler, og kan derfor kun spille meget simple melodier. Alle tonerne skal udføres af musikerens stemme. Foruden underholdningsværdien til showet bidrog Kastrup Glasværk også med en Balot, som er en færdigblæst glasklump. Indeni var kr. til Ungarn. Personalet på Royal Hotel i Budapest. Nr. 2 fra højre ses en meget glad lærling, József Àrki. Foto: ca

4 Barndom i krigens skygge József Àrki blev født den 2. januar 1941 i Budapest i Ungarn. Hans mor forlod ham, og han blev anbragt på et børnehjem den 22. oktober Under 2. verdenskrig var Ungarn en del af akse-magtens alliance, og landet var derfor i krig på Nazi-Tysklands side. Ungarn havde først forsøgt at være neutral uden at det lykkedes. I december 1940 gik Ungarn sammen med de øvrige af alliancelandene i krig mod Sovjetunionen. I januar og februar 1944 var Budapest under belejring af Sovjetunionen. Det var hårdt for befolkningen, og for et barn uden forældre til at passe på sig, var det endnu værre. Efter krigen blev landet desuden ramt af en tårnhøj inflation. I 1947 var József så underernæret, at han ikke kunne gå. Han blev sendt på hospitalet for at komme til kræfter. Bagefter kom József i pleje. Her boede han på 17 m² sammen med sin nye mor og far samt lillesøster. Der var ikke megen kærlighed i familien bortset fra hos en tante ude på landet. Og som årig så József interesseret på, når hun lavede mad. Også hans nye bedstefar var elskelig. Han rådede József til at vælge at blive kok. Du er altid tæt ved maden selv ved krig er du bagved fronten. Du dør ikke af sult, forklarede bedstefaderen. Kokkelære Det blev kokkelære József kom i. Han startede den 10. september 1955 på Royal Hotel i Budapest og var der til slutningen af november Efter opstanden flygtede han først til Østrig, senere kom han til Danmark. Han startede som buffist på restaurant Ambassadeur i Ålborg. Der var han i april, maj og juni 1957, men József ønskede mere end bare at udlevere mad- og drikkevarer til tjenerne. Han insisterede på at komme i lære som kok på en rigtigt god restaurant. Og det lykkedes! Dansk Flygtningehjælp fandt en elevplads til ham på Hammers Restaurant i Københavns Lufthavn fra den 1. november Fordi han allerede havde været 1 år i kokkelære i Budapest, blev læretiden i Danmark forkortet med ½ år. Han kunne ikke få hele året tilskrevet, da det blev vurderet, at han ikke kunne dansk godt nok til at klare de afsluttende prøver. Det var restauratør Svend Hammer, der underskrev lærekontrakten. József blev udlært kok i maj Dansk Flygtningehjælp filmede da han blev udlært endnu en succeshistorie var i hus. József havde grund til at være stolt, han havde fået 2 ug er i madlavning. Det var han den eneste på sin årgang, der fik. Han startede på Hammers Restaurant med en månedsløn på 94 kr. Af kontrakten fremgår det, at lønnen fra 1. maj 1959 var på 124 kr., hvorefter han fra 1. maj 1960 fik 178 kr. om måneden. Dyrtidsreguleringen har nok sørget for lidt mere. I læretiden lavede kokkene på Hammers Restaurant dagligt mad til Svend Hammer og hans familie. Maden blev så bragt til krudthuset, hvor restauranten tidligere havde holdt til. Her boede familien Hammer. Datteren kom hver dag i køkkenet for at få frugt anrettet af József. Mens József var kokkeelev boede han i Tårnby Kommune. Da József var under 21 år og dermed mindreårig og ikke myndig, blev han sat i pleje, indtil han blev 18 år. Den berømte Hammers restaurant Hammers Restaurant havde navn efter sin stifter Wilhelm Hammer. Han indrettede i 1924 en restaurant i et tidligere krudthus. Her lå restauranten, indtil den i 1939 flyttede til Wilhelm Lauritzens nye lufthavnsbygning. Restauranten var vidt berømt både for sin mad og sin tilknytning til lufthavnen. I 1957 var Hammers Restaurant blandt de 10 bedste restauranter i Danmark. 6 7

5 Han var i pleje hos to forskellige familier. Han havde kobbersmed og medlem af Tårnby Kommunalbestyrelse Svend Lunnemann, som sin tilsynsværge. Da József i praksis var forældreløs, valgtes altså en tilsynsværge, som det blev kaldt dengang. Senere flyttede han ind på et værelse i en villa. Først da han fyldte 21 år og blev myndig, var József ikke længere under kommunens forsorg. Myndighedsalderen var dengang 21 år. Dengang i 50 erne i Tårnby I starten af 50 erne var der stadigvæk varer, der var rationering på, men det begyndte at se lidt lysere ud hen mod slutningen af årtiet. Der var ganske vist stadigvæk arbejdsløse og dårlig økonomi, da priserne på varerne steg hurtigere end lønningerne. Derfor vægrede Danmark sig ved at få ungarske flygtninge til landet. I alt blev det kun til omtrent ungarske flygtninge. Økonomisk var der sket store forandringer i forhold til krigens tid, teenagere havde flere penge til forbrug af tøj. Drengene købte modetøj og brylcreme til at sætte håret i anderumpefrisure. Arbejdsugen var også blevet kortere med det resultat, at der var mere fritid til at hænge ud med andre unge. Tiden var både fuld af håb om bedre økonomiske tider og fuld af frygt for en ny verdenskrig. Og i Ungarn brød den kolde krig ud i lys lue. NATO og USA turde ikke komme Ungarn til undsætning, de var bange for at starte en ny verdenskrig. Flugten og et nyt liv Hvad havde man med sig, når man var på flugt gennem det halve Europa? Kun det allermest nødvendige. Det var farligt at flygte fra Ungarn i De sovjetiske soldater fængslede og skød flygtningene. Da József og tre ældre drenge tog flugten sammen, havde de kun taget kniv, kort og penge samt nogle ganske få personlige ejendele med. De måtte ikke ligne rejsende. Den ene dreng blev desværre fanget og sendt retur til Budapest. De andre nåede over grænsen. I Østrig kom József og en kammerat til at bo privat hos en familie. fra ungarn til tårnby At truslen fra den kolde krig var sporbar, viser de fortrykte rationeringsmærker fra Rationeringsmærkerne var trykt i hundredtusindvis og blev opbevaret i offentlige kontorer og banker i tilfælde af krigen brød ud. Disse mærker er fra Tårnby Kommune. Foto: Stads- og lokalarkivet I arkivet På Stads- og lokalarkivet opbevares store dele af de sager kommunens forvaltning behandler. Blandt andet protokollen hvor udbetalingerne angående József Àrki står optegnet. Protokollen over børn og unge under forsorg i den periode, har registreringsnummer Æ3004 Tårnby Kommune, Socialog Sundhedsforvaltningen, Børneforsorg, P 40/4. Materialet står i arkivets kælder. Normalt er det ikke tilladt at se i protokollen, men personen selv kan få egne oplysninger at se. József Àrki henvendte sig til arkivet for ad den vej at huske sine første år i Tårnby Kommune. Det var på den måde, arkivet fik indblik i hans liv, som er en fortælling om den nyere lokalhistorie i Tårnby Kommune. 8 9

6 Der var simpelthen ikke plads nok til de mange flygtninge i de offentlige bygninger. De boede i den lille by Stegersbach 90 km fra den ungarske grænse. Familien gav hver af drengene en kuffert med tøj, undertøj og penge. Det var alt, hvad József ejede, da han kom til Danmark. Efter József kom i pleje, bevilligede Tårnby Kommune 75 kr. om måneden til tøj og sko. Som 16-årig og stadigvæk i voksealderen samt med et job som krævede særlig beklædning, har der været nok at bruge pengene til. Det var plejeforældrene, som sørgede for beklædningsindkøbene. Han havde foruden de faste beløb fået to sæt kokketøj og et par træsko. Som enhver anden teenager ville József gerne være smart i tøjet, hvilket gav en konflikt med plejefamilien. Han ville have de dyrere, hvide skjorter frem for de billigere kulørte. I november 1958 fik han også en habit, der kostede så meget, at beløbet blev trukket over to måneder. József tjente lidt ekstra penge ved at lave mad til konfirmationer m.m. Her står han som årig i et privat hjem. Foto: ca Protokollen fra dengang fortæller, at der blev udskrevet en rekvisition den 12. januar 1959 til ANVA på et par overtræksstøvler for indtil 25 kr. ANVA var et andelsvarehus, der i 1957 var åbnet på Axeltorv. Yderligere en rekvisition blev udskrevet den 4. marts til et par sko med en maksimumsgrænse på 70 kr. og dertil blev der udbetalt 100 kr. til beklædning den 27. april Det blev besluttet i juli 1959, at József for fremtiden skulle indstilles af sin tilsynsværge til yderligere beklædning. Han supplerede i øvrigt selv sit tøjbudget ved at tjene lidt ekstra på at lave mad til konfirmationer. Ung, udlært og maden Efter József var udlært, blev han på Hammers Restaurant som ungkok indtil 1. september Som ungkok tjente han kr. månedligt. Han ville gerne lære mere og ønskede at prøve noget nyt, derfor søgte han videre. Han var i 4½ år kok på Krogs Fiskerestaurant, samt prøvede et par Den professionelle kok på arbejde med skeen i bælte, så kan maden altid lige smages til. József på Krog s Fiskerestaurant. Foto: ca andre restauranter af. Han vendte kort tilbage til Hammers Restaurant i 1968 som fiskekok, og fik igen lært noget mere. Han havde også forbedret sine arbejdsvilkår og fik nu kr. om måneden og fri hver anden weekend. Da han var i lære, lavede køkkenet både mad til restaurationen og til servering på flyene. Med bygningen af den nye store lufthavnsterminal (den nuværende Terminal 2) i 1960 flyttede restauranten dertil. I 1968 arbejdede József kun i restaurationen på 1. sal. Flymaden blev i det gamle køkken

7 Som så mange andre udlændige havde József det lidt svært med den danske madkultur. Det lidt syrlige rugbrød, som hører til det danske smørrebrød, er langt fra det sødere hvedebrød, som stort set resten af Europa spiser. Dansk mad i 1950 erne var måske heller ikke så kraftig i smagen. Det var uden paprika, hvidløg og chili, men var mere præget af de traditionelle krydderurter som timian, persille og laurbærblad. Det var ikke kun gourmetmad József prøvede at tilberede. Også de helt nye fastfoodrestauranter med fiskefilet med pommesfrites, bøfsandwich, forårsruller og pølser har han været kok i. Lige på grænsen til Tårnby Kommune på hjørnet af Englandsvej og Windsorvej lå Søsters Grill. Her stegte József 200 grillkyllinger den første dag, da de roterende kyllinger var på menuen i Danmark. Årstallet var Det var et tilløbsstykke uden lige. I weekenderne stod der lange køer af ventende kunder uden for butikken. Dengang var alt lavet på stedet. Det var ikke frosne færdigstegte bøffer, der bare skulle lunes. Alt var lavet fra bunden hvilket betød at József skulle skære 50 kg løg hver uge til de bløde løg på bøfsandwichen. Her var han i ca. 1½ år, og prøvede nye ideer af til nye tider. fra ungarn til tårnby Hammers Restaurant - Snack Bar. Menukortet for onsdag. Årstallet er ikke angivet, men er formentlig fra 1968, da József arbejdede der. Om onsdagen var der i øvrigt ungarsk gullasch med kartoffelmos på menuen. Foto: Stads- og lokalarkivet József med sit specielt fremstillede komfur. Det skulle mest af alt præsentere maden på en flot måde. Bemærk knapperne i jakken de er forgyldte en innovativ idé József fandt på og fik en guldsmed til at udføre. Det var igen for at præsentere maden og kokken bedst muligt. Foto:

8 FN s Flygtningekonvention fra 1951 som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til - eller på grund af sådan frygt ikke ønsker - at søge dette lands beskyttelse, eller som ikke har nogen statsborgerret, og grund af sådanne begivenheder befinder sig uden for det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til - eller på grund af en sådan frygt ikke ønsker - at vende tilbage dertil. Fra flygtning til mesterkok Som flygtning i Danmark blev den 15-årige József sendt på Rydhave Slots Ungdomsskole i 1956/57. Han var der kun lige længe nok til at komme med på klassebilledet. Han var den eneste fra Ungarn han var den eneste, der ikke talte dansk. Han var der uden venner, uden familie og uden nogen, der kunne forstå, hvad han sagde. Tillige havde han krigsoplevelser med fra Budapest og fra flugten, som de fleste nok ville være foruden. I weekenden tog de andre unge hjem, József tog en cykeltur på 60 km til flygtningelejren i Viborg, hvor der var landsmænd. Sådan startede han sin uddannelse i dansk. Han fik sin kokkeuddannelse på Hammers Restaurant og søgte hele tiden nye udfordringer, der kunne gøre ham til en bedre kok. I 1969 fik József ansættelse på endnu et hotel i Tårnby Kommune - Bel Air på Løjtegårdsvej. József var køkkenchef på Bel Air. Her er han i køkkenet med sin søn. Foto: ca På reklamefotografiet af Bel Air ses kokken i badebukser. Det øvrige personale var klædt ud som resten af gæsterne. Hotellet havde en restaurant med plads til 150 gæster og 215 værelser alle med brusebad, wc, telefon og radio. Af fælles bekvemmeligheder var der blandt andet bar, opvarmet svømmepøl, sauna, butik og tv-lounge. Foto: Postkort fra Bel Air Her blev han ansat til kr. om måneden. Han startede restauranten op på hotellet, som indtil da ikke havde haft en kok ansat. På grund af hotellets placering tæt ved lufthavnen betjente de også strandede gæster, når en flyafgang var aflyst. József var kok der til Derefter afholdt han selskaber i festlokalet på Bel Air med sit nystartede cateringfirma. I korte perioder indtil 1976 var han indimellem køkkenchef på hotellet. József havde sat sig et mål allerede, da han kom i kokkelære i Budapest, han ville hele tiden lære nyt og stræbe efter at blive bedre. Gennem hele sin tid som kok tog han mange forskellige udfordringer op f.eks. at udbrede dansk mad. Særligt tog han til Ungarn efter murens fald i 1989, men også så langt væk som Nordkorea. Desuden havde han udstillinger, særligt på messerne i Tyskland, og undervisning af lærlinge og voksne. Han blev således en kok med 14 15

9 József Àrki fik i 1991 anerkendelsen Chaine de Rotisseurs. Det foregik på Hotel Hilton i Budapest. Foto: ukendt fotograf 1991 mange udmærkelser blandt andet Chaine de Rotisseurs i 1991 og Cordon Bleu i Et spændende arbejdsliv József blev kæreste med Annie i Hun var født i 1943 i Kastrup, og dengang var hun i lære som frisør. Senere blev hun Karoline-pige. Efter József og Annie blev gift, var de ofte sammen om mange af arbejdsopgaverne. Da de fik cateringfirmaet, serverede Annie. Hun var førstedamen under festen. Annie serverede maden, som József havde kokkereret. Uniformen var altid hvid bluse og rød nederdel. Foto: 1976 Som partykonsulent var det hende, der arrangerede alt med borde, blomster og service inden festen, mens József stod for aftalerne om maden. Annie arbejdede også med at demonstrere forskellige produkter og tog indimellem med til udlandet. Ligesom hun også underviste på aftenskolen i madlavning. De fik sønnen Michael i Sideløbende med hans cateringfirma var József også aftenskolelærer først i en lang årrække hos AOF, og senere også hos FOF. Han var kokken der lærte mænd og kvinder finere madlavning i både Tårnby og Dragør Kommuner. På Amager var der rigtig mange mennesker, der lærte mere om madlavning af József. Eksempelvis var der i en sæson i 1976 hele 6 aftenskolehold om ugen. I alt var det ca. 150 elever. József er ikke kun en kendt person i Tårnby på grund af hans mange elever i aftenskolen, men også fra hans engagement som fodboldspiller blandt andet i Tårnby Boldklub. I 1979 blev de nr. 3 i Annie som Karoline-pige. Hun er nr. 1 fra venstre. rækken. Før da spillede han i Kastrup Boldklub. Han stoppede med at spille fodbold som 60-årig. Som pensionist er det bordtennis, József har kastet sig over. Den megen træning har nok gjort sit til, at han ikke er blevet ramt af de meget typiske erhvervssygdomme, som kokke tit pådrager sig. Fodbold har betydet meget for József. Når han nu tænker tilbage på tiden, da Sovjet havde kontrol over Ungarn, slår det ham: Vi måtte ikke engang vinde i fodbold over Sovjetunionen. Ikke engang den frihed havde ungarerne

10 Aftenskolehold med József som lærer. Foto: 1993 József cateringfirma hed Eksklusiv Gastronomi. Sammen med sin kone havde de firmaet i 23 år fra 1974 til Der er nok mange gæster, som ved konfirmationer, runde fødselsdage og bryllupper også både kobber- og sølvbryllupper i Tårnby Kommune har oplevet hans mad, og set de fantastisk indbydende opstillinger af maden i sprudlende farver, så øjnene også fristedes. József startede sin karriere i Tårnby Kommune, og han sluttede også her, inden han blev pensionist i Han var kantineleder i fem år for Sat Air, indtil de skulle have maden leveret udefra. Hermed blev et langt og begivenhedsrigt erhvervsliv sluttet af. Den ægte Gulyasleves Gullasch suppe Suppen kommer fra den tid hvor hyrderne i Ungarn selv tændte bål for at lave varm frokost af tørret kød. I suppen hældte de tomater og kartofler samt hvad de nu ellers fandt på markerne en varm madpakke. Her er det József Àrkis version af den klassiske ungarske ret. Det passer til ca. 6-8 personer. 1 kg oksemellemskært 1 spsk. svinefedt 4 store hakkede løg 2 gulerødder 1 lille knoldselleri 1 kg kartofler 3 fed hakket hvidløg 3 spsk. mild paprika 1 ds. koncentreret tomatpuré 2 tsk. merian 1 chilipeber 3-4 l vand eller bouillon Salt og peber Svits de hakkede løg og hvidløg i svinefedt. Skær kødet i terninger, og vend det sammen med løgene til kødet har mistet farven det skal ikke brune. Tag gryden af varmen og rør paprikaen i, derefter lidt salt og peber. Tilføj vand eller bouillon, og lad kødet simre en times tid under låg. Skær gulerødder og selleri i små terninger. Halver chilien og snit den fint. Husk at fjerne frøene. Tilsæt grøntsagerne og den halve chili sammen med hakket merian og tomatpuré, og kog suppen i 15 min. Kom kartoffelterningerne i og kog yderligere i 30 min. Smag suppen til med salt, peber og eventuelt mere chili. Når alt er mørt, serveres suppen rygende varm. Velbekomme! 18 19

11 József og hans boldklub igennem 10 år: Tjenernes Boldklub. Han ses som nr. 3 fra venstre i rækken med de stående spillere. Foto: ukendt fotograf henvendelse & åbningstider Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. vi har Åbent Man., ons., tors. Kl Tirs. Kl Fre. Kl Lør. Kl Søn. 1. sept. 30. apr. Kl STADS- og lokalarkivet har desuden udstillinger på: Kastrupgårdsamlingen Midt på Amager & kastrupglas Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Lørdag og søndag oplag: nr. 4, 2012 / stk. Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10 Tlf: taarnbybib.dk

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner

Sous vide. Vi spiser det også selv... Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Et godt produkt fra Sørwi - Håndlavet efter stolte nordjyske slagtertraditioner Lammekølle uden ben med hvidløg, persille og enebær Sørwi: 425 Kg: 60764 Ce: 800094 Lammekød, salt, peber, 0,1% hvidløg,

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD

MESTERSLAGTEREN VINTERMAD MESTERSLAGTEREN VINTERMAD ØLBRAISERET NAKKEFILET 2 4 PERSONER INGREDIENSER: 1 kg Nakkefilet 100 g røget bacon 3 gulerødder 2 løg 1 porre 4 fed hvidløg 1 mørk øl (Ale eller lign) 1,5 kg kartofler 100 g

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

hurtige gode vegetariske retter

hurtige gode vegetariske retter hurtige gode vegetariske retter Politikens Forlag Politikens Forlag Nem vegetarisk Rigtig hurtig mad God grøn mad Hvorfor? Derfor Sådan Super lækre salater Rigtig hurtig mad Gode grønne gryder Knap så

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter

Mormors køkken. - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken - lavet efter Mesterslagterens originale opskrifter Mesterslagterens originale opskrifter Mormors køkken Mørbradgryde med sennepssauce Mørbradgryde med sennepssauce.. 3 Boller i karry...

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Børne-og Ungdomsliv 1) Yoyo: Yoyoer var en populær legetøjsdille flere gange i løbet af 1900-tallet. 1. 2) Kugleramme: Hjælpemiddel til regning. 3) Børnelommetørklæde: Stoflommetørklæde fra 1950 erne i

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr.

Supper. Afrikansk suppe. Aspargessuppe. Se også om muslingesupper på siden Fisk og Skaldyr. Supper Se så om muslingesupper på siden Fisk Skaldyr. Afrikansk suppe 2 fed hvidløg hakkes fint 2 bladselleristængler skæres i tykke skiver 2 løg hakkes groft klares i en gryde på medium varme i 1 spsk

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

H H. Madskoler VIL DU MED?

H H. Madskoler VIL DU MED? Madskoler VIL DU MED? 2015 FÅ EN SJOV OG LÆRERIG SOMMERFERIE MED MADSKOLERNE Madskolerne giver børn og unge i alderen 8-12 år viden om mad, måltider og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde -

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2*

Gryderetter. Belugagryde 1* Belugagryde 2* Gryderetter Belugagryde 1* Sorte mungbønner skal ikke som andre bønner sættes i blød, men behandles som linser. Afhængigt af hvilket produkt man får fat i, skal de kes i 15-60 minutter. 1 løg pilles hakkes

Læs mere

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Børne-og Ungdomsliv 1) Sjippetov: Sjipning alene eller med langt sjippetov, hvor to svinger tovet, var en populær leg bl.a. i skolegården. 1. 2) Legetøjsbiler: Sideløbende med bilens indtog blev små blik-

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Sæt ekstra smag på grillfesten Marinader rubs saucer

Sæt ekstra smag på grillfesten Marinader rubs saucer Sæt ekstra smag på grillfesten Marinader rubs saucer God grillsommer! Magiske marinader En lækker marinade giver helt nye smagsdimensioner til kød og fisk. Og så tager den kun få minutter at lave! Marinade

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte.

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte. Forholdene i flygtningelejrene: Danmark anbragte flygtningene i beslaglagte skoler, hoteller og haller landet over. Det vakte i foråret 1945 stor vrede i befolkningen. Også en lang række københavnske skoler

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17.

Antipasta: Grøn salat 10 personer: Antipasto: Peberfrugt og porre 10 personer: Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. Menuen fra Sejlklubbens Generalforsamling lørdag den 17. januar 2015 Antipasta: Grøn salat 1 iceberg salathoved 1 dåse artiskokhjerter 1 dåse palmehjerter 1 glas cornichoner 1 stor fennikel Strimler af

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Målgruppe: Viderudvikling

Målgruppe: Viderudvikling Problemformulering: En traditionel kogebog er som regel et par sider i en bog der forklare dig hvilke ingredienser du skal bruge til retten, og hvordan du skal tilberede den. Men hvad hvis du ikke har

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE

Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Opskrifter med lakrids - NYT PIFT TIL VELKENDTE KLASSIKERE Efter afkøling skal du hurtigst muligt gemme dine cookies for børn og barnlige sjæle på et sikkert sted for ellers er holdbarheden på de nybagte

Læs mere

10 soulfood opskrifter. Grønt nærende sprudlende simpelt. www.pernillehsteenberg.dk

10 soulfood opskrifter. Grønt nærende sprudlende simpelt. www.pernillehsteenberg.dk 10 soulfood opskrifter Grønt nærende sprudlende simpelt www.pernillehsteenberg.dk Spejlæg m. Grønt Super simpel morgenmad. Med kraft fra æggene, får du en robust start på dagen og velreguleret appetit.

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Tunge. Økologisk indmad. Indmad er in. Sprængt oksetunge. Kogt oksetunge 8.1. 1 kg tunge. Saltlage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand

Tunge. Økologisk indmad. Indmad er in. Sprængt oksetunge. Kogt oksetunge 8.1. 1 kg tunge. Saltlage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand Økologisk indmad. Tunge Sprængt oksetunge 1 kg tunge lage: 20 g sukker 60 g salt 1 l vand Sprængning af kød er en mild saltning, som tilfører kødet saftighed og smag. Kog saltlagen sammen, køl ned og læg

Læs mere

Velbekomme! Side 2 Kogebog Spejdernes Lejr. Kære Spejdere. Følgende danner grundlag for varer i proviantudleveringen:

Velbekomme! Side 2 Kogebog Spejdernes Lejr. Kære Spejdere. Følgende danner grundlag for varer i proviantudleveringen: Velbekomme! Foto: Mie Balleby Dahl Kære Spejdere. I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser - I kan hente i jeres proviantudlevering.

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse!

Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Opskifter med SUPREME oksekød - bøffer og stege i verdensklasse! Indhold Ribeye med stegte peanuts, champignon og sød chili...6 Ribeye på kartoffelmos og stegt agurk...8 Culotte med aubergine, citron,

Læs mere

Økologisk GEDEKØD. fra Stenalt Gods OPSKRIFTER

Økologisk GEDEKØD. fra Stenalt Gods OPSKRIFTER Økologisk GEDEKØD fra Stenalt Gods OPSKRIFTER Et naturligt liv Det omkring 700 år gamle gods, Stenalt, ligger ved Ørsted på Norddjursland. Hele bedriften blev omlagt til økologi i 1998. Gederne på Stenalt

Læs mere

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad.

conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. catering conrad catering Ikke så meget halleluja bare lækker mad. Vi har igennem en periode leveret en smule mad ud af huset. Det syntes vi, at vi er blevet så gode til, at vi gerne vil gøre noget mere

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Dukan Kuren. Vekselfasen

Dukan Kuren. Vekselfasen Anesinha Sev s www.anesinhasev.com Dukan Kuren Vekselfasen Vekselfasen - 2 Dukan Kuren Protein, protein, protein... dette er en kur hvor man ikke sulter, man bliver mæt af protein og det fjerner trangen

Læs mere

Hammel Neurocenter er et rehabiliterings center for hjerneskadet

Hammel Neurocenter er et rehabiliterings center for hjerneskadet Hammel Neurocenter er et rehabiliterings center for hjerneskadet Vi er 5 personer ansat i personalekantinen, hvoraf de 4 producere maden. Der produceres til personale, gæster, møder samt en uddannelsesafdeling.

Læs mere

AFTENSMADSFORSLAG fase 1

AFTENSMADSFORSLAG fase 1 AFTENSMADSFORSLAG fase 1 På de næste sider finder du forslag til hvad du kan spise til aftensmad. Spiser du mad på farten, så hent inspiration fra madforslagene til hvordan du kan bede restauranten sammensætte

Læs mere

Tang og alger/ Havets grønne guld. På med flyverdragten/ I skovbørnehave. Gør-det-selv ravioli/ Med spinat. miljø. sundhed. mad

Tang og alger/ Havets grønne guld. På med flyverdragten/ I skovbørnehave. Gør-det-selv ravioli/ Med spinat. miljø. sundhed. mad Læs før du handler { gratis for fdb-medlemmer } miljø Tang og alger/ Havets grønne guld Side 12 sundhed På med flyverdragten/ I skovbørnehave Side 8 mad Gør-det-selv ravioli/ Med spinat Side 54 cigaretter

Læs mere

Menukort Juli 2013 Skibhusvej 125. Direktør Yasar Nazir

Menukort Juli 2013 Skibhusvej 125. Direktør Yasar Nazir Menukort Juli 2013 Skibhusvej 125 Direktør Yasar Nazir HOVEDRETTER (Serveres med dampede ris) Køb hovedret som menu med 1 valgfri Naan/Hvidløgsnaan og ½ l. vand for kun kr. 25,- ekstra VEGETAR 13. Blandede

Læs mere