Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010"

Transkript

1 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne side 6 Ny direktør tiltrådt Marts 2010 Jens Vegge Bjørck er tiltrådt som direktør i DTA pr. 1. marts Hils på ham på side 12

2 » LEDER Af Søren Madsen, formand DTA På vej fremad... Her men vi ser de første spæde tegn på forår, er langt de fleste overenskomster faldet på plads på det private arbejdsmarked. For vores eget område har vi fået aftaler i hus ved lokale forhandlinger for ca. 60 % af vores medlemmers vedkommende. For de øvrige overenskomsters vedkommende er forhandlingerne blevet ført centralt med 3F Transport og DTA på hver side af bordet. Jeg er rigtig glad for at kunne sige, at forhandlingerne er blevet ført i en god og konstruktiv ånd. Der er - og har været - stor gensidig respekt for hinanden. Begge parter er gået til forhandlingerne med de samme forudsætninger. Et ord er et ord og vi snyder ikke hinanden. Vi har opnået nogle resultater, der langt hen af vejen både tilgodeser vores chaufførers ønske om at kunne fastholde deres realløn, og vognmændenes behov for at holde omkostningerne nede. Vi må jo desværre erkende, at finanskrisen har slået fuldt igennem i vores branche, og det har vi kunnet mærke hos såvel chauffører som os vognmænd. Den 5. maj afholder vi vores ordinære generalforsamling på Hotel Munkebjerg i Vejle. Der vil jeg med stor glæde kunne præsentere vores nye direktør Jens Vegge Bjørch som en del af jer allerede har snakket med. Med Jens som direktør vil vi helt klart være på forkant. Jeg vil ligeledes se frem til at mødes med gode kolleger og drøfte fremtidige ønsker og behov til forhåbentlig glæde for nuværende samt kommende medlemmer. Det er min opfattelse, at vi har 2

3 » LEDER På vej fremad... brug for en stærk og visionær arbejdsgiverforening. En forening der kan støtte op om vores branche, og bistå både med udviklingen i dagligdagen og med løsninger på de problemer, der jo altid kan opstå, når man driver en virksomhed som vores i en travl hverdag. For at det kan være tilfældet, er det nødvendigt, at vi bakker op om vores forening og aktivt giver vores bidrag til den fremtidige udvikling i en åben og saglig debat. Den debat er en del af enhver sund forening. Dagsorden til generalforsamlingen er at læse inde i bladet. På gensyn den 5. maj i Vejle. Søren Madsen Bestyrelsesformand, DTA I DETTE NUMMER Esbjerg Taxa i faglig voldgift 4 Chaufføroverenskomster forhandlet på plads 6 Velkommen til direktør Jens Vegge Bjørck 12 Generalforsamling i Vejle 5. maj Ny ATP-omregningssats 13 Optjening og afvikling af ferie - en kort guide 14 Blad i nyt format og design 16 3

4 » FAGLIG VOLDGIFT Af Ole Gaarde Kristensen Esbjerg Taxa fik medhold Esbjerg Taxa udfører som så mange andre patientbefordring. I Esbjerg har man gjort det siden Først i Ribe Amts Patientbefordring, og siden i Sydjysk Patientbefordring (SP). I Esbjerg beregnes prisen for disse ture efter taxameter, idet der i taxametrene er en særlig SP-takst der benyttes til denne form for kørsel. Når året er gået afgør SPs generalforsamling, på baggrund af årets resultat, om der skal udbetales overskud til de tilsluttede vognmænd. Det første år ordningen eksisterede blev der ikke udbetalt overskud, men det er der efterfølgende blevet hvert år. I 2008 rejste den lokale 3F-adeling i Esbjerg en sag mod Esbjerg Taxa, fordi man mente, at chaufførerne blev underbetalt når de udførte patientbefordring. I overenskomsten står anført, at chaufføren skal aflønnes med 48 % af det indkørte beløb samt at såfremt taksterne i forbindelse med licitationskørsel/ tilbudskørsel nedsættes med mere end 20 % i forhold til de kommunalt godkendte takster, skal der optages forhandlinger mellem Esbjerg Taxa, 3F Esbjerg Transport og 3F Kongeåen.. Påstanden fra 3F var, at når der blev udbetalt overskud var det ikke alene beløbet på taxameteret der skulle aflønnes ud fra. Det var ligeledes det udbetalte overskud hvoraf 48 % altså også skulle gå til chaufføren. 3F byggede den opfattelse på, at det indkørte beløb er det kunden betaler. Betaler kunden f.eks. kr. 400,- (taxameter) nu og kr. 50,- (overskud) senere, skal der beregnes løn af kr. 450,- 3F mente ligeledes at kunne dokumentere, at priserne for SPkørsel var mere end 20 % under de kommunalt godkendte takster, og dermed skulle chaufførerne kompenseres. Esbjerg Taxa argumenterede 4

5 modsat med at SP-taksten var reguleret gennem årene, at 3F aldrig tidligere heller ikke under overenskomst-forhandlinger havde rejst krav om særlig betaling for SP-kørsel, at deltagelse i SPkørsel er frivillig, og at ingen har meldt fra til denne kørsel. Da der ikke blandt voldgiftsrettens medlemmer kunne opnås flertal for en afgørelse, afgjorde opmanden sagen. Han fandt blandt andet, at Bestemmelsen i overenskomstens 4, stk. 1, om, at chaufførerne aflønnes med 48 % af indkørt beløb, må efter formuleringen af hele stk. 1 sigte til aflønningen ved almindelige kørsler, hvor taksterne fastsættes/ godkendes af kommunen, jf. herved den følgende del af stykket om beregningen af garantilønnen. Ved sådanne kørsler beregnes de 48 % af taxameterprisen, der også er det beløb, der umiddelbart betales af kunden efter kørslen. Af bestemmelsen i 4, stk. 1, sidste pkt., Såfremt taksterne i forbindelse med licitationskørsel/ tilbudskørsel nedsættes med mere end 20 % i forhold til de kommunalt godkendte takster kan udledes, at beregningen af de 48 % også ved licitationskørsel skal ske på grundlag af taxameter-prisen, der dermed angiver det i forhold til chaufføren indkørte beløb. Efter formuleringen af de to bestemmelser og efter deres indbyrdes sammenhæng må dette gælde, også selv om taxameterprisen som det tilfældet i denne sag ikke svarer til den pris, der i sidste ende betales af kunden. Opmanden frifandt derefter Esbjerg Taxa. En kendelse mod Esbjerg Taxa havde på mange måder været, hvad man vist godt kan tillade sig at kalde en bombe under systemet. Der findes mange former for kørsel, hvor det der afregnes til chaufføren ikke nødvendigvis er det samme som det vognmanden modtager for turen. Det gælder vel at mærke begge veje, fordi der også er kørsler hvor chaufføren får fuld taxameterpris, mens vognmanden/taxa får mindre for turen. Dette er typisk tilfælde ved større kontrakter, hvor der er både gode og dårlige ture. Hvis ikke de kunne få lov til at opveje hinanden, ville det være mere end svært at give fornuftige bud på sådanne kontrakter, og dermed ville branchens konkurrenceevne være alvorligt svækket. 5

6 » OK2010 Af Ole Gaarde Kristensen Chaufføroverenskomster forhandlet på plads I sammenslutningerne rundt omkring i landet, har man længe vidst at efteråret 2009 og foråret 2010 ville stå i overenskomstforhandlingernes tegn. Banen var mange steder kridtet skarpt op, idet man forventede krav der ikke før var set og en lønstigning. Specielt forventede man, at der fra chaufførerne ville komme et krav om egentlig timeløn som afløser for den provisionsbaserede model vi altid har brugt. Modsat var de fleste sammenslutninger indstillet på, at resultatet af forhandlingerne skulle være meget tæt på en nulløsning. I slutningen af 2009 begyndte de lokale parter at udveksle krav, til de kommende forhandlinger. Ganske rigtigt stod der langt de fleste steder timeløn på chaufførernes ønskeseddel. Sammen med dette krav var der de mere klassiske om højere afregningsprocent og mere i pension. De fleste steder var kravene tilsat hvad man kunne kalde "lokal kolorit", nemlig krav der rettede sig mod ting der var i overenskomsterne i forvejen. Det kunne være en forhøjelse af et anciennitetstillæg, krav om øgede opsigelsesvarsler og lignende. Langt de fleste steder blev man ret hurtigt enige om, ikke at kunne blive enige om en timelønsmodel. DTAs holdning til timeløn er helt klar. Vi skal og bør diskutere nye lønmodeller, men tiden er ikke til at skabe store faste udgifter, og derfor var anbefalingen fra DTA at man som udgangspunkt blankt afviste timeløn. I hvert fald skulle sådanne modeller virkelig "regnes efter i sømmene" for at sikre at forretningen kunne bære. Et enkelt sted blev døren åbnet på klem i forhold til timeløn. Randers Taxa og 3F Randers blev enige om en model hvor en fast 6

7 timeløn blev kombineret med provision. Parterne var enige om, at det skulle fungere som en forsøgsordning i første omgang i 1 år. Såfremt en af parterne ikke var tilfreds med ordningen i perioden, kunne den suspenderes, og erstattes af den gamle overenskomst - der så ved samme lejlighed skulle genforhandles. Modellen fandt dog ikke tilslutning hos chaufførerne i Randers, og faldt dermed til jorden. Der er dog ingen tvivl om at det har været sundt at få diskussionen i gang. Aalborg hurtigt på plads I Aalborg blev man meget hurtigt enige om en ny overenskomst. Som et nyt tiltag har man her indført en uddannelsesfond. Til den betaler vognmanden 10 øre pr. præsteret arbejdstime. Ved samme lejlighed har parterne aftalt at det svarer til kr. 170,- om året for en fuldtidsansat chauffør. Det første år betaler 3F Aalborg beløbet for samtlige chauffører. Efterfølgende overtager vognmændene forpligtelsen. Næstved skulle ned i % I Næstved var meldingen til chaufførerne klar. Der skulle en reel lønnedgang til. Udgangspunktet var en afregningsprocent på 50,68 % plus pension, 5 feriefridage o.s.v. og den model var ganske enkelt blevet så dyr, at vognmændene ikke længere kunne drive en forretning der gav overskud. Frederecia Taxa meldt ud af DTA I midten af februar måned meddelte Frederecia Taxa, at medlemmerne enstemmigt havde valgt at melde sig ud af DTA. Grunden til udmeldingen var, at man ikke fandt, at man hos DTA kunne få kvalificeret assistance i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Efterfølgende har Frederecia Taxa meldt sig ind hos Taxibranchens Arbejdsgivere (TBA). 7

8 Specielt på rent chaufførbetjente vogne var det et problem. Chaufførerne var selvsagt ikke glade for den melding, og ville i første omgang ikke høre tale om at gå ned i løn. I den forbindelse begyndte man i Næstved at interessere sig for muligheden for helt at komme ud af overenskomsten. Dette alene som en mulighed hvis en tilfredsstillende aftale ikke kunne forhandles på plads. I den forbindelse blev forholdet til DA/LO-hovedaftalen undersøgt. Det stod ret hurtigt klart, at Næstveds overenskomst, og langt de fleste andre overenskomster i DTA-regi, ikke er omfattet af hovedaftalen. Som udgangspunkt kan man derfor antage, at en overenskomst der udløber, og som det ikke har været muligt at forny selv om der har været forhandlet, reelt er bortfaldet. Ingen var dog for alvor i tvivl om at det ikke ville være så nemt at komme ud af en overenskomst. Da det flere andre steder i landet tegnede til at Taxa gerne ville ud af eksisterende overenskomster undersøgte DTA dette særdeles grundigt. Herunder hos et eksternt advokatfirma med speciale i kollektiv arbejdsret. Her var holdningen klar. En overenskomst der ikke er omfattet af hovedaftalen må som sådan ikke være omfattet af de regler der er i hovedaftalen (herunder at den gamle overenskomst gælder, til en ny er forhandlet på plads), og dermed må den være bortfaldet når den er udløbet. Er man omfattet af hovedaftalen, skal der en såkaldt frigørelseskonflikt til for at komme ud af en overenskomst. Her lockoutes chaufførerne i en periode hvorefter overenskomsten bortfalder. 3F gjorde det klart, at de ikke mente en overenskomst bare bortfaldt ved udløb - hovedaftale eller ej. Meldingen herfra var klar. Hvis man forsøgte at komme ud på den måde - altså ved "bare" at lade den bortfalde - ville 3F omgående indbringe sagen for Arbejdsretten. 8

9 Alle faktorer blev nøje vurderet, der blev foretaget grundige risikovurderinger, og samtidig fortsatte man lokalt forhandlingerne for at forsøge at opnå enighed. Efter mange og hårde forhandlinger, kom der en aftale i hus i Næstved. Den medførte en nedsættelse af lønprocenten men til gengæld indførte den flere nye ting. Blandt andet betaling af fornyelserne af køre- og førerkort. Enighed om uenighed Langt de fleste steder i landet blev man dog enige, uden helt så mange sværdslag. Tilbage stod 11 overenskomster hvor man ikke kunne blive enige lokalt. Samtidig forhandlede 3F Transport og ATD deres overenskomst på plads, og Dansk Industri og 3F forhandlede den såkaldte fællesoverenskomst på plads. Disse 2 overenskomster kom til at lægge rammerne for de forhandlinger der ventede mellem 3F Transport og DTA - og var for øvrigt "skyld i" at forhandlingerne i DTA kom sent i gang. Man skulle Aftalen mellem DI & 3F Fællesoverenskomsten 2-årig aftale Stigning i grundlønnen Anciennitetstillæg stiger Øvrige tillæg stiger 1 uges ekstra barsel Fratrædelsesgodtgørelse Værn mod løndumping Fra ,60 + 2,25 0,50 i % Til begge Efter 3 år Øget kontrol 9

10 ganske enkelt være færdig med de andre først. I mellemtiden finpudsede vi i forhandlingsudvalget (direktør Jens Vegge Bjørck, formand Søren Madsen og undertegnede) strategien for hvordan vi gerne så forhandlingerne afviklet. Samtidig blev der lavet beregningsmodeller for alle byer der skulle forhandles for, således at vi under forhandlingerne med Den første overenskomst var den sværeste, fordi vi her skulle have "oversat" rammerne fra fællesoverenskomsten til noget der kunne bruges i "vores" overenskomster. F.eks. ønskede vi ikke indført anciennitetstillæg hvis det ikke fandtes i forvejen, så stigningen her i fællesoverenskomsten skulle placeres et andet sted. I løbet af 4 dage lykkedes det at få 10 overenskomster på plads og underskrevet. Løbende blev Forligsinstitutionen holdt orienteret, således at vi kunne undgå en indkaldelse hertil så længe der blev forhandlet. Beregningsmodel år 1937 det samme kunne beregne konsekvenserne af de stillede krav. I uge 10 startede forhandlingerne så i DTAs lokaler i Vanløse. Lokalforeningerne var i den forbindelse kaldt ind, således at forhandlingsresultatet kunne vurderes med det samme. En indkaldelse der hele tiden hang over os, og som ville komme prompte hvis vi ikke kunne blive enige. Den sidste der så manglede var HRTA-overenskomsten. Da man ikke kunne blive enige bortfaldt den ganske enkelt. Dette kunne lade sig gøre fordi der var en unik paragraf i overenskomsten der ganske enkelt slog fast, at den ville bortfalde hvis enighed ikke kunne 10

11 opnås. Dette faktum er efterfølgende anerkendt af Forligsinstitutionen. Alt i alt har selve forhandlingerne efter forhandlingsudvalgets opfattelse været særdeles tilfredsstillende. Det er lykkedes at holde stigningerne på et minimum, og samtidig er der justeret på tekster og krav, så overenskomsternes "ejere" i det daglige har fået et bedre og mere præcist værktøj - netop det en overenskomst skal være. 3F Transport har hele vejen i gennem været en seriøs og konstruktiv partner, der også har ønsket at få tingene til at falde på plads. Allan Andersen, Jan Aage Hansen og Jørn Hedengran har udgjort forhandlingsudvalget for 3F Transport, og de fortjener stor ros for deres måde at forhandle på. Ikke alene har de været realistiske, de har også været ærlige og ikke mindst ordholdende. Hele vejen igennem har det været en særdeles god tone selv om vi ikke altid har været enige. Dette gode klima mellem organisationerne vil helt sikkert komme begge sider til gavn i tiden fremover. Når man efterfølgende sætter sig ned og tænker forløbet igennem, er der altid ting man gerne ville have gjort anderledes. Næste gang der skal forhandles, skal vi tidligere i gang, og vi skal klæde medlemmene bedre på til at forhandle lokalt. Dette kunne f.eks. ske med et kursus i forhandlingsteknik. Vi skal også som organisation være meget bedre til at informere gennem hele processen. Det skal ske oftere og mere målrettet. Den lektie har vi lært. Indtil næste gang vi "sætter os ved bordet" vil vi dog glæde os over at alle overenskomster denne gang kom i hus i tide. På en måde, og med resultater, som vi godt kan være stolte af. Og det er vi! 11

12 » NY DIREKTØR TILTRÅDT Af Ole Gaarde Kristensen Velkommen til Jens Vegge Bjørck 1. marts 2010 kunne DTA byde sin nyansatte direktør Jens Vegge Bjørck velkommen. Jens Vegge Bjørck er uddannet jurist fra Københavns Universitet i Han har 10 år erfaring både som leder, og som konsulent i erhvervsog arbejdsmarkedsorganisationer. Her har han rådgivet i arbejdsmarkedsjuridiske og ledelsesmæssige spørgsmål og han har ført overenskomst- og organisationsforhandlinger, samt ikke mindst taget sig af faglige voldgifter og bistået ved mæglingsmøder. Således er fagligt særdeles velfunderet til de opgaver der venter i DTA. Jens har desuden undervist i arbejdsmarkedsforhold i såvel private virksomheder som offentlige institutioner. Endvidere har Jens været personalechef i en privat Direktør Jens Vegge Bjørck virksomhed, og haft chefjob i en kommune. Herudover har Jens oprindeligt en uddannelse indenfor det sociale område. Et område som stadig har hans store interesse. I sin fritid er Jens formand for Plejefamiliernes Landsforening. Privat er Jens gift, og har 4 børn, hvoraf kun det ene bor hjemme. 12

13 » VEL MØDT I VEJLE 5. MAJ 2010 Af Ole Gaarde Kristensen Ordinær generalforsamling Som allerede bekendtgjort i sidste nummer af bladet afholdes årets ordinære generalforsamling I DTA på Munkebjerg Hotel i Vejle, onsdag d. 5. maj Dagsordenens indhold er fastlagt i vedtægternes 9, stk. 4. I forhold til tidligere år, sendes selve indkaldelsen, bestyrelsens beretning samt foreningens reviderede regnskab i år særskilt ud til de enkelte medlemmer. Årets overenskomstforhandlinger har ganske enkelt været så resourcekrævende, at materialet ikke har været klar så det kunne nå at komme med i dette blad. Hold derfor øje med postkassen i den kommende tid - og vel mødt i Vejle. Ny ATP-omregningssats Når en medarbejder har det der hedder ikke kontrollabel arbejdstid skal man ved beregning af f.eks. sygeløn bruge den såkaldte ATPomregningsfaktor for at få det korrekte tal. Modellen for beregning kan ses på under Satser > Sygedagpenge. I skrivende stund arbejdes på at opdatere satserne på hjemmesiden så de er korrekte. Modellen for beregning er dog korrekt når den bruges med nedenstående satser. Læs også om hvilke krav der skal være opfyldt for at du skal udbetale dagpengene. SATSER FOR 2010 Kvinder Mænd kr. 156,71 kr. 173,53 13

14 » FÅ STYR PÅ REGLERNE Af Jens Vegge Bjørck Optjening og afvikling af ferie - en kort guide Umiddelbart foran os ligger et nyt ferieår, der starter 1. maj. Det giver lige anledning til, en kort repetition af reglerne for optjening og afvikling af ferie. Feriefridage I mange overenskomster, men ikke i alle, er der givet et antal feriefridage. Det er ikke feriedage, og de har en lidt anden status end feriedage - og dermed ofte også andre regler afhængigt af ordlyden i den enkelte overenskomst. For ikke at komme til at sammenblande reglerne vil jeg ikke omtale feriefridage i denne artikel. Nedenstående omhandler alene reglerne for ferie optjent efter ferieloven. Optjening af ferie Ferie optjenes i kalenderåret. Der optjenes 25 feriedage om året, hvilket svarer til 5 ugers ferie, hvis medarbejderen har været ansat hele året. Har medarbejderen kun været ansat en del af året, så optjenes der maksimalt 2,08 feriedag pr. måned. Har man eksempelvis haft en chauffør ansat siden 1. juni 2009, vil han/hun have optjent 7*2,08 = 14,56 feriedage. Hvis vedkommende er startet midt i måneden, så tæller man hver dag. Og der optjenes 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag, dog højest 2,08 pr måned. Det ville i eksemplet betyde, at hvis chaufføren var startet 20. maj i stedet for 1. juni, så ville han/hun have optjent yderligere 12 dage * 0,07 = 0,84 feriedag, der så skulle lægges til de 14,56 feriedage vi fik før, i alt 15,4 feriedage. Afvikling af ferie Ferie afvikles året efter fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år. Det betyder, at ferie optjent i kalenderåret 2009 skal afvikles fra 1. maj 2010 til 30. april

15 Medarbejderen har krav på at afvikle de tre af ugerne som sammenhængende ferie (hovedferien) i perioden 1. maj til 30. september. De resterende 2 uger (restferien) kan placeres frit over året. Så vidt muligt som hele uger, men det kan sagtens være som enkeltdage. Der er i øvrigt intet i vejen for, at restferien afvikles før hovedferien. Husk i den forbindelse at det kan være en fordel at placere ferien i perioder med ringe omsætning. På den måde kan vi også sikre at bilen er på gaden når der er noget at lave. klare regler, som vil blive gennemgået nedenfor. Derfor anbefaler jeg, at man snarest aftaler afvikling af ferie, så man kan nå at varsle ferien, hvis man ikke sammen kan finde et tidspunkt der passer ind i virksomhedens drift. Varsling af ferie Arbejdsgiveren har ret til at varsle afvikling af ferie. Hovedferien (3 sammenhængende uger mellem 1. maj og 30. september) skal varsles med 3 måneders varsel. Restferien (de resterende 10 feriedage) skal varsles med 1 måneds varsel. Ferien placeres så vidt muligt efter aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder og under videst mulige hensyntagen til medarbejderens ønsker. Men det er arbejdsgiveren der har retten til at placere ferien. For aftalt ferie er der ingen regler for, hvor lang tid inden afviklingen, at aftalen skal indgås. For varslet ferie er der imidlertid "Skat jeg har lejet sommerhus med vandudsigt til os i år!" 15

16 » NY INDPAKNING Af Ole Gaarde Kristensen Blad i nyt format og design Med forårets komme skifter verden omkring os farve og udseende. Efter en lang og kold vinter går det mod bedre tider. Således skulle dette medlemsblad også nu gerne have "skiftet ham" til noget bedre. Formatet er en smule mindre end tidligere. Det gør bladet billigere at trykke og ikke mindst billigere - og nemmere - at distribuere da dette format ikke kræver særlige kuverter med deraf højere porto. Layoutet er (forsøgt) holdt i rene og klare linjer, med vægt på enkelthed, for at sikre, at budskabet er nemt tilgængeligt. Annoncerne er ikke medtaget denne gang idet omlægningen af produktionen desværre har umuliggjort dette. De vil være på plads i kommende numre. God fornøjelse med det nye blad! Administration Rosenlunds Allé 8 Postbox Vanløse Tlf.: Fax.: Direktør Jens Vegge Bjørck Mobil: Bestyrelse Advokat Kurt Søgaard Nielsen Mobil: Formand Søren Madsen Rantzausmindevej Svendborg Tlf.: Mobil: Næstformand Gert Mark Guldbækparken Svenstrup J. Mobil: Niels Venge Olesen Vilhelmsro 150, 3480 Fredensborg Tlf.: Mobil: Hans-Henrik Petersen Ringstedgade 48, 4700 Næstved Tlf.: Torben Kirketerp Vægtens Kvarter 39, 6710 Esbjerg Mobil: Blad Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening. Alle henvendelser vedrørende bladet bedes rettet til administrationen. Oplag: ISSN:

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 18. februar 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.76: Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

ATAX. DTA & TBA fusionerer. Styr på pensionen? Landsoverenskomsten. og bliver til ATAX. Læs mere side 5. Læs også... December 2012

ATAX. DTA & TBA fusionerer. Styr på pensionen? Landsoverenskomsten. og bliver til ATAX. Læs mere side 5. Læs også... December 2012 DTA & TBA fusionerer og bliver til ATAX. Læs mere side 5. ATAX December 2012 Læs også... Styr på pensionen? Se hvordan på side 9. Landsoverenskomsten breder sig og flere kommer til. Læs mere på side 13.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Generalforsamling Årets ordinære generalforsamling i Vejle er afholdt. Læs referatet på side 6. Overenskomst Landsoverenskomsten med 3F er faldet på plads. Læs

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Køreplan for OK. Ny på vej? Vedtægter for DTA. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2011

Køreplan for OK. Ny på vej? Vedtægter for DTA. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Køreplan for OK 2012 er overenskomstår, og mange steder er man i gang. Se køreplanen på side 8. Ny på vej? En ny landsoverenskomst er i støbeskeen. Følg med på

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0033):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0033): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0033): Fagligt Fælles Forbund (Advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Vejle Taxas Økonomiske Forening (Advokat Lotte Gaarn Johansen) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund)

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 2007 overenskomst

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013

Kollektiv trafik konferencen 2013. NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Kollektiv trafik konferencen 2013 NORTRA-DOMMEN Vestre Landsrets dom af 18. april 2013 Vognmandsforeningen NORTRA for vognmand mod Trafikstyrelsen Temaer: Tilladelser til EP-/OST kørsel NORTRA og KRIFA

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0078) Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Ivan Bak) mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement, Hobro (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje Notat, opdateret 29. april 2009 NOTAT om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje FOA Frederikshavn * Constantiavej 35 * 9900 Frederikshavn * Telefon: 46971170 frederikshavn@foa.dk * www.foa.dk/frederikshavn

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (sag nr. 2010-00183) (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst I for Dansk Overflade Teknik A/S (sag nr. 2010-293-01480)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere