Fremtidens Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Nordjylland"

Transkript

1 Fremtidens Nordjylland Resultater fra borgertopmødet om Regional Udvikling lørdag den 0. september 0 i Vodskov Hallen

2 Afstemning om Finale top0 00:0 Skabe, tiltrوkke og fastholde vidensbasere de og innov ativ e virksomhe de r Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov. Efter- videreuddannelse, praktikpladser, jobrotation, kompetence/uddannelse uden beløbsloft. Uddannelse og jobs hele livet Uddanne lsessyste me t skal tilpasse sig erhve rv slive ts be hov Fastholdelse af uddannede og arbejdspladse r Skabe, tiltrække og fastholde vidensbaserede og innovative virksomheder 5. Skabe mange nye blivende arbejdspladser 6. Motivering af eksisterende virksomheder til at modtage ny viden 7. En bedre og hurtigere offentlig transport 8. En bedre infrastruktur i udkantsområderne 9. Sikre Mobiliteten ift. Bosætning, uddannelse og arbejde. 0. Bevare naturens tiltrækning også fremover. Branding af Nordjyllands oplevelser. Bevare og udvikle kulturarv og natur Skabe mange nye bliv ende arbe jdspladse r 5.00 Udbygning af ivوrksوtteri, tele foni, IT og transport.00. Udnytte klimaforandringerne for at skabe arbejdspladser. Udvikling af teknologi til energiproduktion/miljøbeskyttelse 5. Erstatte fossile brændstoffer med alternative 6. Fastholdelse af uddannede og arbejdspladser 7. Der skal skabes flere arbejdspladser=udvikling 8. Udbygning af iværksætteri, telefoni, IT og transport Uddanne lse og jobs hele live t.00 Sikre Mobilite te n ift. Bosوtning, uddannelse og arbejde Udnytte klimaforandringerne for at skabe arbejdspladser 8.00 En be dre infrastruktur i udkantsomrهde rne 7.00 Udvikling af teknologi til e ne rgiproduktion/milj beskytte lse 7.00 (/)

3 Befolkning & Bosætning -

4 -

5 - -

6 -

7 -

8 -

9 Erhverv & Beskæftigelse Bord nr: _6 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for erhverv og beskæftigelse er: Hvordan gøres det attraktivt at skabe globale arbejdspladser i regionen? Globalt udsyn Vi vil gerne kunne bo naturskønt og samtidig arbejde uafhængigt af geografien. Udlandet skal gøres opmærksomt på, hvorfor netop Danmark er et attraktivt land at investere i/flytte virksomheden til. - Velfungerende infrastruktur, hvor Nordjylland hænger sammen med resten af landet. - Rammebetingelser skal sikres! - Skab relationer mellem universiteter og erhvervslivet. Interaktion er vigtig. - Promotion/salg. Skabe international synlighed. Bord nr: 6_ Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for erhverv og beskæftigelse er: Hvordan skabes, tiltrækkes og fastholdes virksomheder i Region Nordjylland? Nationale som internationale. Videnstunge virksomheder Vi oplever en centralisering - hvordan undgår vi at blive koblet fra som udkants-region. Der bør skabes decentralisering af offentlige arbejdspladser. - Flyt offentlige arbejdspladser til yderområderne. - Positiv indstilling overfor iværksætteri: Det skal være lettere at rejse kapital til opstart. Fjerne bureaukrati i støtteordningerne! - Vi skal markedsføre vores know-how. Dette kan være regionens job. Tage til udenlandske messer. - Vi skal tydeliggøre vores styrker give 0 gode grunde til at investere i regionen. Bord nr: 7_ Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for erhverv og beskæftigelse er: Stoppe fraflytningen af højtuddannede fra regionen, ved at skabe jobmuligheder. Skabe og fastholde vidensbaseret og innovative virksomheder. - Iværksætter miljø Rugekasse - Udnytte vores beliggenhed Norge; Sverige; Tyskland - Udvikle tænketanke

10 - Udvikle turisme - Fremme idegenerering - Lempe lovgivning/regler som forhindrer eller vanskeliggør vækst. - Udbygning af Hanstholm Havn - Forskning indenfor de naturlige ressourcer og vedvarende energi - Samarbejde mellem virksomheder - Tværfagligt samarbejde - Infrastruktur i yderområderne - Positiv omtale af Nordjylland Bord nr: _7 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for erhverv og beskæftigelse er: Udbygning/udnyttelse af de naturgivne ressourcer. Skabe og fastholde videnbaserede og innovative virksomheder. Naturgivne ressourcer Videnbaserede innovative virksomheder Stort potentiale og fremtidsperspektiv i udnyttelse af vind, sol og bølgeenergi og udvikling af turisme. Se andet løsningsforslag fra bord 7 Udnytte/udbygge: Sol, vind vand, bølge-energi Bord nr: _8 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for erhverv og beskæftigelse er: Bureaukrati Håndtering af bureaukrati Det kan være en besværlig/langsommelig proces. Især for en nystartet virksomhed. Bedre hjælp og rådgivning til sagsbehandling. Hos især iværksættere og nystartede virksomheder, kan dette have stor betydning for at komme i gang. Vi påtænker en konsulent som bindeled mellem myndighed og iværksætter. Bord nr: 9_ Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for erhverv og beskæftigelse er: - At skabe mange nye blivende arbejdspladser inden for mange erhverv Resultatet af ikke at få løst udfordringen: - affolkning - faldende huspriser - landsdelen lukker ned

11 - faldende lønninger - manglende indflydelse - faldende skatteindtægter Geografien er en væsentlig udfordring! - Styrke infrastruktur - Kollektiv trafik - Lufthavn - Veje - Videndeling og samarbejde kommunerne imellem. - Statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til Nordjylland. - Etablering af tænketanke. Fora hvor idéer kan vokse. Præcise dagsordener/opgaveformuleringer. - Bedre vilkår for personer med en ny idé, således at der bliver hurtigere/kortere vej fra idé til handling Bord nr: 9_ Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for erhverv og beskæftigelse er: - Udvikling af et kraftfuldt vækstcentrum - At styrke fokus på Region Nord - At trække arbejdspladser til regionen - Der er behov for produktionsarbejdspladser - Der er behov for at fastholde unge mennesker - Bureaukrati - Manglende optimisme - Geografi! - Langt fra København - Langt mellem Thisted og Skagen - Kommunerne skal blive bedre til at samarbejde. - Regionsråd/kommuners samarbejde skal forbedres. - Oprydning i regelsættene - Hurtigere sagsbehandling Bord nr: _0 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for erhverv og beskæftigelse er: Fastholdelse af allerede eksisterende arbejdspladser. Således at ny viden kan implementeres, således at de eksisterende virksomheder kan overleve i det globale samfund. Motivering af eksisterende virksomheder til at modtage ny viden For at beholde virksomhederne i Nordjylland, kræves vækst og nytænkning. Ved at motivere virksomhederne til at modtage og implementere ny viden (fra unge) vil denne udvikling støttes således at Nordjylland bedre kan klare sig i en global verden.

12 - Fokus på positive historier - Vise win-win situationer - Positiv tilgang - Oplysning af virksomhederne, gerne i virksomhederne og på deres præmisser og i deres sprog. - Efteruddannelse (arbejdspsykologi) - Vidensudveksling. Bord nr: _0 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for erhverv og beskæftigelse er: Skabe arbejdspladser, som vil være aktive i forhold til globalisering, således at de kan overleve på den lange bane. Via at motivere unge gennem skolegangen til at nytænke. Motivation af unge skaber nordjysk vækst At skabe nye arbejdspladser kræver nye gode ideer De skabes ved at gennem folkeskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser at motivere og udvikle de unges evner inden for iværksætteri, nytænkning og gå-på-mod. Når den gode idé opstår, skal der være gode muligheder for at omdanne den til arbejdspladser. Nye arbejdspladser er vigtige for at ægtefæller har mulighed for job - og familien derved bliver i Nordjylland, samt for at beholde de kloge hoveder - Større fokus fra folkeskolen, motiverende undervisere gerne med erfaring - Differentiering af undervisning og undervisningsformer - Motivation større fokus på hvordan man motiverer - Øge iværksætterkulturen - Gør det lettere at bile iværksætter - Hjælp til udvikling af gode ideer Infrastruktur & Mobilitet Bord nr: Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Infrastruktur & Mobilitet er: Nærbane (Moderne) Lufthavn-banegård-universitetet som ovenfor Gavnligt / skaber vækst / fleksibilitet Nærbane: Moderne direkte linie (lufthavn-uni/sygehus) hyppige afgange Bord nr: Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Infrastruktur & Mobilitet er: Flextaxa/-bus

13 som ovenfor gavnligt / skaber vækst /fleksibilitet Flextaxa/-bus: små busser / taxa ( grønne ) Ressourceoptimering Oplysning / information Vaneændring! Bestilling: Mobil / net. Bord nr: Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Infrastruktur & Mobilitet er: - at bustrafikken skal fungere lokalt bustrafikken skal fungere lokalt for at have fleksibilitet til uddannelsesinstitutter samt til arbejdspladsen at lave mødetider til skoler og arbejdspladser mere fleksibel (bedre udnyttelse af busser) Regionen skal spørge borgerne hvilke bustider, der er nødvendige mindre og flere busser i stedet for store med få passagerer mobilkontakt mellem busserne, sådan at de venter på hinanden gratis buskort i Region en til unge. Bord nr: Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Infrastruktur & Mobilitet er: Forbedring af mobiliteten ind og ud af Regionen (fly, tog) Infrastruktur/Mobilitet ind/ud af Regionen Det er vigtigt for at styrke erhvervslivet, også for at styrke turismen Vi mener, at det er vigtigt, at der er ekstern struktur ind og ud af Regionen. Hurtigtog ud af Regionen Mere godstransport fra vej til tog Ingen flyafgift Flere flyafgange (internt i DK). Det er mange gange svært at komme hjem til Nordjylland om aftenen den sene afgang til Aaborg. Bord nr: Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Infrastruktur & Mobilitet er: Udbygning af skinnenet mod vest via lufthavn

14 dobbeltspor Aalborg - Hjørring Der skal være sammenhæng Bedre adgang til lufthavn Bende Regionen sammen Behageligere transportform Etablere skinnenet til Thisted fra Aalborg m. stop Lindholm-Lufthavn-Brovst-Fjerritslev-Thisted Dobbeltspor Hjørring-Aalborg ½-timesdrift i myldretiden. Adgang til internet Bord nr: Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Infrastruktur & Mobilitet er:. Limfjordsforbindelse færdig vest over i 08. Hellere i dag end i morgen Nordjylland mere end Aalborg Erhvervsudvikling Bedre adgang til Lufthavn Planproces i gang efterår 0 Etablere Offentlig-privat samarbejde Bord nr: Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Infrastruktur & Mobilitet er: (intet noteret) Bedre & hurtigere offentlig transport mange pendlere lange afstande, få brugere mere bæredygtigt på sigt Højere krav til flexiblitet og comfort (it mv.) Mulighed for arb.plads i bus/tog (IT+strøm) Flere gennemgående linier Udbygn. af tognet ml. Århus + Nordjylland Bedre sammenhæng ml. forskellige transportmidler og eller ruter Mere flexible løsninger i yderomr. ex. telebus frem for faste buslinier Bord nr:

15 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Infrastruktur & Mobilitet er: (intet noteret) Bedre infrastruktur i udkantsomr. Tyndt befolkede områder store afstande Stagnation i udkantsomr. manglende vækst Økonomi Udbygning af vejnet Pendlerstationer Gøre det mere attraktivt at etablere virksomheder. Limfjordsforbindelse Vest! Bord nr: _5 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Infrastruktur & Mobilitet er: Knytte Nordjylland bedre sammen: o med hensyn til kollektiv trafik o med hensyn til Infrastruktur (vejnettet) Sikre mobiliteteten og infrastrukturen Sikre mobiliteten i forhold til o Bosætning o Uddannelse o Arbejde Sikre udvikling og bosætning langs vestregionen En økonomisk udfordring pga. lav befolkningstæthed i forhold til areal Overbevise landspolitkerne om at vi skal have lige tilgang til mulighed for udvikling Flytte d.. limfjordsforbindelsen længere mod Løgstør City-rin omkring Aalborg (kollektiv trafik) med hovedlinjer ind til ringe Godstransport væk fra vejene over til o skibe o tog kræver ud bygning af havne + modernisering af skinnnenettet Kattegatforbindelse Kultur & Oplevelse Kultur & Oplevelse

16 - Kultur & Oplevelse Kultur & Oplevelse

17 - - Kultur & Oplevelse Kultur & Oplevelse

18 - - - Kultur & Oplevelse Kultur & Oplevelse Kultur & Oplevelse

19 Kultur & Oplevelse Natur & Klima - -

20 - - -

21

22 - - -

23 -

24 Uddannelse & Kompetence Bord nr: 6 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Uddannelse & Kompetence er: Vi skal være bedre til at få folk placeret på den rette hylde. AMU VUC Bedre sammenhæng mellem videregående uddannelse og skoleforløbet. De ufaglærte skal ind i uddannelsessystemet (økonomi) Hvordan giver vi de praktiske uddannelser større fleksibilitet? Mulighed for udvikling i jobbet! Man kan være fastlåst i forhold til udvikling. Økonomi kan hindre fag-skifte. Bedre studievejledning. De praktiske uddannelser skal være bredere, så de åbner flere døre. Gratis / billigere videreuddannelse Overbygning på praktiske jobs Uddannelse er en livslang proces Alle skal efteruddannes i alle jobs! Bord nr: 6 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Uddannelse & Kompetence er: Universitetet skal være kreativt og nyskabende og trække resten med. Hvordan får vi Universitets udvikling og fremgang ud til andre videregående uddannelser? (intet noteret)

25 Samarbejde mellem Universitetet og de videregående uddannelser, AMU og VUC Universitetets uddannelser integreres i andre institutioner/byer Uddannelser lægges ud i landsdelen. Flere akademikere i de nordjyske virksomheder. Uddannelse kobles op på virksomhederne. Bord nr: 7 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Uddannelse & Kompetence er: At skabe respekt og ligeværd imellem uddannelser. At komme uddannelsessnobberiet til livs. At gøre alle uddannelser ligeværdige Pointsystem på alle uddannelser, både gymnasiale og Universitetet. Lang uddannelse = lykke i samfundets øjne. Afskaffelse af pointsystemet, så folk ikke føler sig presset ind i ungdomsuddannelser.. Udvide brobygning i folkeskolen, som gør eleverne i stand til at vælge kvalificeret.. Afskaffelse af nationale tests, for at få fokus på de kreative/praktiske fag.. Studievejleder/UU-vejledere skal sælge alle uddannelser lige godt ind. 5. Samfundsoplysning for at opnå en holdningsændring i forhold til videregående uddannelse som den eneste mulighed. Bord nr: 7 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Uddannelse & Kompetence er: Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov. Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov. Fordi der uddannes folk til arbejdsløshed. Uddannelsessystemet er for lidt fleksibelt. Studievejledningen er mangelfuld.. Regionen skal tiltrække flere arbejdspladser. Der skal etableres et samarbejde mellem uddannelsesstederne og erhvervslivet.. Der skal være et realistisk optag på uddannelser i forhold til behov.

26 Bord nr: 8 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Uddannelse & Kompetence er: (intet noteret) Efter/videreuddannelse, praktikpladser, jobrotation, kompetence uddannelse uden beløbsloft. Vi har brug for bedre efter/videreuddannelse for at få flere i arbejde Drop beløbsloftet på kurser uddan i stedet manglende kompetencer på arbejdsmarkedet. Sørg for praktikpladser til alle! Jobrotation for bedre forståelse af muligheder Sociale klausuler: Ingen udbud til offentligt arbejde uden firmaerne har praktikpladser /elever Efteruddan mennesker efter samfundets behov i stedet for 5-års regel og beløbsloft Bord nr: 8 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Uddannelse & Kompetence er: Der er brug for bedre uddannelsesvejledning både i folkeskolen og gymnasiet. Bedre uddannelsesvejledning Det er en udfordring fordi flere og flere dropper ud af deres gymnasiale- eller universitetsuddannelse. Det koster penge og er et personligt nederlag. Erhvervs- og organisationsbesøg især i folkeskolen og på videregående uddannelser. Obligatorisk studievejledning med samtaler på videregående uddannelser. Dygtiggøre uu-vejledere, så der et bedre rustet til at vejlede eleverne. Sammenfatte den enkeltes personlige ressourcer og ønsker med samfundets behov. Bord nr: 9 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Uddannelse & Kompetence er: Frafald fra uddannelserne Drop-out fra uddannelser Manglende kompetence Dyr og besværlig logistik

27 Sociale udfordringer Manglende praktik- og jobmuligheder Bedre og billigere infrastruktur Udvikling af studie- og praktikpladser Styrkelse af erhvervslivet (flere arbejdspladser) Bord nr: 9 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for Uddannelse & Kompetence er: Den nødvendige kulturforandring his regionens indbyggere så kreativitet og tillid til egne kompetencer udvikles til det hyperkomplekse samfund. Tro på egne kompetencer Der er en tendens til at se begrænsninger frem for muligheder. Nordjyders lys sættes oftest under en skæppe Turde at tænke anderledes er kulturelt svært for nordjyder. Et paradigmeskifte i folkeskolen, der giver grobund for kreativitet og tro på sig selv.. En helhedsorienteret indsats fra familie, skole, regione/kommune og den enkelte selv. Anerkendelse af individet og deres kompetencer. Opelskelse af talent Bord nr: 0 Vi mener, at den største udfordring de næste 0 år inden for befolkning og bosætning er: Geografiske afstande Jobmuligheder Tid til uddannelse De stærkeste og de svageste Uddannelse og job til alle hele livet. For megen tid til transport + for dyrt. Unge bliver pacet frem. For at undgå forkerte valg. Uddannelse til arbejdsløshed 5. Manglende forskning 6. For lidt fokus på de stærke/svage 7. Vi kommer til at mangle menneskelige værdier

28 . Kørselstilskud. Skolehjem. Udlån af transportmidler, f.eks. scootere. bedre markedsføring af transportmuligheder 5. Flere deltidsstillinger 6. Samarbejde mellem uddannelse og erhverv 7. Bedre forhold for iværksættere og forskere 8. Mere specifik vejledning til uddannelse 9. Bedre normering gennem uddannelsessystemet fra vuggestue til efteruddannelse 0. Værdisætning af tid til opbygning af erfaring og menneskelige kompetencer. Bedre sammenhæng mellem SFO og fritidscentre (sammenlægning af)

29 -09-0 Hvad er dit køn? Hvad er din alder?. Kvinde. Mand. Kan ikke/ ønsker ikke at svare 9% 5% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 7% 7% 6% 8% % 8% % % Hvilken kommune bor du i? Afstemning om udfordringerne indenfor Uddannelse og kompetence. Brønderslev Kommune. Frederikshavn Kommune. Hjørring Kommune. Jammerbugt Kommune 5. Læsø Kommune 6. Mariagerfjord Kommune 7. Morsø Kommune 8. Rebild Kommune 9. Thisted Kommune 0. Vesthimmerlands Kommune. Aalborg Kommune. Kan ikke/ ønsker ikke at svare 6% 9% % 6% 0% 5 8% 6 % 7 5% 8 5% 9 6% 0 0% %. Hvordan giver vi de praktiske uddannelser større fleksibilitet?. At få universiteternes udvikling ud til andre videregående uddannelser. Alle uddannelser opfattes ligeværdige og med samme respekt. Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov 5. Bedre uddannelsesvejledning 6. Efter- videreuddannelse, praktikpladser, jobrotation, kompetence/uddannelse uden beløbsloft 7. Vi skal tro mere på egne kompetencer 8. Drop-out fra uddannelser 9. Uddannelse og jobs hele livet 7% 7 % 6 % 65 0% % % Total: 555 7% 7 9 % 8 8 5% 9 85 Afstemning om udfordringerne indenfor Erhverv og beskæftigelse Afstemning om udfordringerne indenfor infrastruktur og mobilitet. Hvordan udnytter vi den globale arbejdsplads?. Udbygning/udnyttelse af de naturgivne ressourcer. Skabe, tiltrække og fastholde vidensbaserede og innovative virksomheder. Service omkring myndighedsbehandlingen (specielt erhverv) 5. Hjælp til håndtering af bureaukrati (specielt erhverv) 6. Skabe mange nye blivende arbejdspladser 7. Udvikling af et kraftfuldt vækstcentrum 8. Motivation af unge skaber nordjysk vækst 9. Motivering af eksisterende virksomheder til at modtage ny viden 6% 9% 5 % % 6% % Total: 50 % 7 58 % 8 7 % Indførsel af flere Flextaxa og - busser. Nærbane (Lufthavn-banegård- Universitet). Infrastruktur/mobilitet ind/ud af Regionen. Bustrafikken skal fungere lokalt 5. Skinneudbygning mod nord og Thisted via lufthavnen 6.. limfjordsforbindelse over Egholm 7% hurtigst muligt 7. En bedre og hurtigere offentlig transport 8. En bedre infrastruktur i udkantsområderne 9. Bedre infrastruktur fra Mors-Thy mod syd og øst 0. Sikre Mobiliteten ift. Bosætning, 7 uddannelse og arbejde. 0% 57 9% 50 8% 6 5% % % % Total: 555 5% 9 7 6% 0 88

30 -09-0 Afstemning om udfordringerne indenfor kultur og oplevelser Afstemning om udfordringerne indenfor natur og klima. Bredt udbud af kulturoplevelser. Tilgængelighed til kulturoplevelser. Bevare naturens tiltrækning også fremover. Branding af Nordjyllands oplevelser 5. Prisniveauet er for højt 6. Højere grad af professionalisering i turistbranchen 7. Bevare og udvikle kulturarv og natur 8. Koordinere og innovere mangfoldigheden for turister/lokalbefolkning 9. Transport muligheder til kulturarrangementer i regionen 0. Hvordan fås nationale/internationale gæstespil hertil 0% 57 7% % % % 0% 6% 6% Total: 566 8% 9 5% 0 6. Mere vådt klima, kloak forurening, oversvømmelser. Reducering af CO kontra højere vækst. Udnytte klimaforandringerne for at skabe arbejdspladser. Udvikling af teknologi til energiproduktion/miljøbeskyttelse 5. Erstatte fossile brændstoffer med alternative 6. Realisere en holdningsændring så miljøhensyn prioriteres 7. Bæredygtig udvikling (økonomisk og naturmæssigt) i aktiv dialog mellem benyttere og beskyttere hvordan? 8. Alternativ-energi i egen baghave økonomisk attraktiv hvordan? 9. Energivækst i balance mellem natur og mennesket 0% 55 6% 7% 5% % 9% Total: 57 % 7 6 8% 8 5 % 9 60 Afstemning om Finale top0 00:0 Befolkning og bosætning. Behov for øget befolkningstilvækst. Fastholdelse af uddannede og arbejdspladser. Påskønnelse af landdistrikternes ildsjæle. Infrastruktur og kollektiv transport 5. Der skal skabes flere arbejdspladser=udvikling 6. Prioritering af byer til udvikling 7. Udbygning af faciliteter el. brandning 8. Byfornyelse, sundhedsvæsnet og kulturtiltag fremmes 9. Udbygning af iværksætteri, telefoni, IT og transport 0% 56 % 7 0% 56 00:0 % % 7% % Total: 580 0% 8 59 % 9 8 Skabe., tiltrوkke Uddannelsessystemet og fastholde vidensbaserede skal tilpasse og innovative sig virksomheder erhvervslivets behov. Efter- videreuddannelse, praktikpladser, jobrotation, Uddannelsessystemet skal tilpasse sig erhvervslivets behov kompetence/uddannelse uden beløbsloft. Uddannelse og jobs hele livet. Skabe, tiltrække Fastholdelse og fastholde af uddannede vidensbaserede og arbejdspladser og 8.00 innovative virksomheder 5. Skabe mange nye blivende arbejdspladser Skabe mange nye blivende arbejdspladser Motivering af eksisterende virksomheder til at modtage ny viden 7. En bedre Udbygning og hurtigere af ivوrksوtteri, offentlig transport telefoni, IT og transport En bedre infrastruktur i udkantsområderne 9. Sikre Mobiliteten ift. Bosætning, uddannelse og Uddannelse og jobs hele livet.00 arbejde. 0. Bevare naturens tiltrækning også fremover. Branding Sikre Mobiliteten af Nordjyllands ift. Bosوtning, oplevelser uddannelse og arbejde Bevare og udvikle kulturarv og natur. Udnytte klimaforandringerne for at skabe Udnytte klimaforandringerne for at skabe arbejdspladser 8.00 arbejdspladser. Udvikling af teknologi til energiproduktion/miljøbeskyttelse En bedre infrastruktur i udkantsomrهderne Erstatte fossile brændstoffer med alternative 6. Fastholdelse af uddannede og arbejdspladser Udvikling af teknologi til e ne rgiproduktion/milj beskytte lse Der skal skabes flere arbejdspladser=udvikling 8. Udbygning af iværksætteri, telefoni, IT og transport (/) Fremover bliver der færre yngre og flere ældre i Region Nordjylland. Hvordan skal vi arbejde med denne udfordring? Hvordan mener du vi skal håndtere, at flere mindre lokalsamfund og yderområder er i tilbagegang befolkningsmæssigt? Vælg det svar som bedst dækker din holdning.. Vi skal satse på at få nordjyderne til at blive i Nordjylland og få fraflyttede nordjyder tilbage til regionen. Vi skal satse på at tiltrække arbejdskraft fra resten af landet og fra udlandet. Vi skal erkende at ikke alle brancher kan få tilstrækkelig arbejdskraft og primært fokusere på de brancher, hvor der er de bedste fremtidsudsigter. Vi skal ikke arbejde specielt med denne udfordring 5. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 6. Kan ikke/ønsker ikke at svare 0% 8% 7% % % 5 % 6 Vælg det svar som dækker din holdning bedst.. Tilrettelægge erhvervspolitikken så den især støtter erhverv og skabelsen af arbejdspladser i mindre lokalsamfund og yderområder. Garantere et varieret udbud af offentlig service f.eks. børneinstitutioner, ældrepleje og læger i mindre lokalsamfund og yderområder. Støtte et varieret foreningsliv og kulturtilbud i mindre lokalsamfund og yderområder. Satse på udbygning af trafikmuligheder og ITinfrastruktur til yderområderne, så flere lettere kan bosætte sig i disse områder og arbejde i de større byer 5. Ikke på alle, men satse på en positiv udvikling i få udvalgte lokalsamfund, hvor der er potentiale for bosætning, erhverv og turisme. 6. Der skal ikke gøres en særlig indsats i disse områder 7. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 8. Kan ikke/ønsker ikke at svare 9% % % 6% 8% 5 % 6 % 7 % 8

31 -09-0 Hvad er det vigtigste, når regionens kollektive trafik skal videreudvikles? Hvordan skal vi prioritere offentlige ressourcer til kultur i Nordjylland? Vælg det svar som dækker din holdning bedst. Vælg det svar som dækker din holdning bedst.. At man prioriterer en bred geografisk dækning ved at styrke den kollektive trafik i yderområderne, så den dækker alle dele af regionen. At man prioriterer at styrke den kollektive trafik i tilknytning til større byområder og arbejdspladser. At man prioriterer tilbud til de som pendler til arbejde samt til uddannelsesinstitutionerne. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 5. Kan ikke/ønsker ikke at svare 8% 6% % % %. Bruge ressourcerne på færre tilbud - men satse på høj kvalitet. Bruge flere ressourcer på kultur og oplevelser når der er flest kulturforbrugere i Nordjylland (i turistsæsonen). Koncentrere kulturtilbuddene om de større byer. Prioritere at kulturtilbuddene fordeles ud i alle egne af regionen 5. Bruge ressourcerne på at skabe fysiske rammer for regionens udøvende kunstnere f.eks. kulturhuse, scener eller værksteder. 6. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 7. Kan ikke/ ønsker ikke svare 7% 7% % % 8% % % Hvor ambitiøs skal Nordjylland være på klimaområdet? Vælg det svar som dækker din holdning bedst.. Nordjylland bør i 00 være nået længst i Danmark med klimaindsatsen. Nordjyllands klimaindsats bør følge takten i resten af Danmark. Nordjyllands klimaindsats bør holdes på et minimum i forhold til resten af Danmark. Andet (jeg har udfyldt postkort) 5. Kan ikke/ønsker ikke at svare 50% % 5% % % 5 Hvordan skal vi prioritere, når naturbevarelse og udvikling inden for erhverv og bosætning af og til spænder ben for hinanden? Vælg det svar som dækker din holdning bedst.. Det vigtigste er plads til at udvikle erhvervslivet og attraktive bomuligheder. Vi skal prioritere naturområderne men erhverv som gavner miljø og klima skal som hovedregel prioriteres højere (f.eks. vindmøller og biogasanlæg). Det vigtigste er at bevare naturområder. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 5. Kan ikke/ ønsker ikke at svare 5% 5% % 0% % 5 Hvordan mener du, at vi skal styrke turismen fremover? Vælg det svar der dækker din holdning bedst. Hvordan mener du, at vi skal fastholde et varieret udbud af ungdomsuddannelser i Nordjylland? Vælg det svar som dækker din holdning bedst. 5%. Satse på at tiltrække flere konferencer og store begivenheder til regionen. Satse på turisme baseret på kvalitetsfødevarer og autentiske og hyggelige madoplevelser. Bruge Nordjyllands natur og kyster mere for at udvikle flere og nye former for aktiv ferie. Bedre mulighed for at større turistattraktioner og feriecentre kan etableres og udvides 5. Der skal ikke gøres en særlig indsats på området 6. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 7. Kan ikke/ ønsker ikke at svare 0% % 5% % % 5 0% 6 % 7. Vi skal prioritere et stort geografisk udbud af ungdomsuddannelser, så uddannelserne er tæt på de unge. Vi skal effektivisere og samle ungdomsuddannelserne i større centre. Det giver større afstand, men giver flere valgmuligheder og et større studiemiljø. Vi skal i højere grad satse på fjernundervisning, så unge i yderområder får adgang til uddannelse hjemmefra.. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 5. Kan ikke/ ønsker ikke at svare 9% % % % 5

32 -09-0 Hvordan mener du, vi bedst kan få flere nordjyder til at gennemføre en uddannelse? Hvordan kan vi bedst arbejde for, at der kommer flere højtuddannede i de mindre nordjyske virksomheder? Vælg det svar der dækker din holdning bedst.. Det skal være billigere for studerende at bruge offentlig transport til uddannelserne. Uddannelserne skal være bedre til at udvikle tilbud, der svarer til de studerendes ønsker. Uddannelserne skal være bedre til at formidle deres tilbud og vejlede i uddannelsesvalg. Der skal gøres en særlig indsats for at få mænd ind på uddannelserne, da færre mænd end kvinder tager en uddannelse 5. Studerende skal sikres en praktikplads, når praktik er en del af uddannelsen 6. Der skal gives mere støtte til de studerende der er i fare for at droppe ud 7. Der skal ikke gøres en særlig indsats på området. 8. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 9. Kan ikke /ønsker ikke at svare 0% % 6% 6% 6% 5 7% 6 0% 7 % 8 % 9 Vælg det svar der dækker din holdning bedst.. Flere økonomiske støtteordninger for virksomheder som gør akademisk arbejdskraft billigere. Uddannelsesstederne skal arbejde mere målrettet på at skabe samarbejder mellem deres studerende og de mindre nordjyske virksomheder. Der skal gøres en ekstraordinær indsats over for virksomheder for at skabe forbindelser mellem dem og ledige akademikere. Der skal ikke gøres en særlig indsats på området 5. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 6. Kan ikke/ønsker ikke at svare 0% 6% 7% % 0% 5 % 6 Hvad vil virke bedst for at styrke Nordjyllands innovation? Vælg det svar der dækker din holdning bedst. Hvad er den bedste måde at styrke iværksætteri i Nordjylland på? Vælg det svar der dækker din holdning bedst.. Gøre innovation til et tema i alle dele af uddannelsessystemet. Gøre en ekstra indsats for at rådgive mindre virksomheder om innovation. Styrke samarbejdet om innovation på tværs af brancher og virksomheder. Tænke globalt og udbygge samarbejde med udenlandske virksomheder og universiteter om innovation 5. Der skal ikke gøres en særlig indsats på området 6. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 7. Kan ikke/ønsker ikke at svare 0% 8% 9% 0% % 5 % 6 % 7. Gøre iværksætteri til et tema i hele undervisningssystemet. Gøre det muligt at gå på en iværksætterskole for mulige iværksættere. Skabe flere netværk hvor nye og erfarne iværksættere kan mødes og udveksle erfaringer. Etablere flere økonomiske støtteordninger og lånemuligheder for iværksættere 5. Der skal ikke gøres en særlig indsats på området 6. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 7. Kan ikke/ønsker ikke at svare % 7% % 0% 0% 5 % 6 0% 7 Med hvilke redskaber kan vi bedst udnytte de internationale muligheder? Vælg det svar som dækker din holdning bedst.. Undervisning i internationale forhold og muligheder for ophold i udlandet skal styrkes i hele uddannelsessystemet. Der skal satses mere på sprogundervisning i hele uddannelsessystemet. De offentlige myndigheder i Nordjylland skal knytte flere forbindelser til lignende myndigheder i udlandet. Gøre offentlig støtte til udvikling af mindre virksomheder betinget af, at virksomheden har en plan for internationalt samarbejde og eksport 5. Brug af udenlandske studerende og praktikanter i nordjyske virksomheder skal fremmes 6. Der skal iværksættes initiativer for at tiltrække flere udenlandske virksomheder til Region Nordjylland 7. Der skal ikke gøres en særlig indsats på området 8. Andet (jeg har udfyldt et postkort) 9. Kan ikke / ønsker ikke at svare 5% 0% 5% % 6% 5 6% 6 % 7 0 % % 8 9

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet

Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet Fremtidens Nordjylland Budskaber fra Borgertopmødet Forord Indhold Tak til borgerne Jeg vil gerne sige tak til de borgere, som medvirkede til at gøre Borgertopmødet om den regionale udviklingsplan i Vodskov

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Det kompetente Nordjylland

Det kompetente Nordjylland Beskrivelse af indsatsområde til den regionale udviklingsplan RUP2012 Det kompetente Nordjylland Regional Udviklingsplan 2012 Beskrivelse af indsatsområdet Det kompetente Nordjylland Region Nordjylland

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark

Borgerne i Region Syddanmark. Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark Borgerne i Region Syddanmark Resultater af fjerde spørgerunde for RegionsPanelet i Region Syddanmark November 2005 1. Baggrund Region Syddanmark er en af de fem nye regioner. Den består af det nuværende

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Oplandsworkshop, Aalborg: Udfordring 2

Oplandsworkshop, Aalborg: Udfordring 2 FremKom 3 Oplandsworkshop, Aalborg: Udfordring 2 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 2 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Aalborg. 2 Udfordring 2: FremKom 3 analysen

Læs mere

Transport i den nye Region Nordjylland. Kontorchef Jes Vestergaard

Transport i den nye Region Nordjylland. Kontorchef Jes Vestergaard Transport i den nye Region Nordjylland Kontorchef Jes Vestergaard Regionens opgaver Sundhedsområdet Regional udvikling Social- og skoleområdet Regionens opgaver Regionsrådet skal være dynamo for den regionale

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Videregående uddannelser og regional udvikling

Videregående uddannelser og regional udvikling Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Videregående uddannelser og regional udvikling 4. november 2015, Udvalget for

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten

Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten Unge og erhvervsuddannelsessystemet - set fra udkanten Karin Topsø Larsen Ph.d. studerende Local and Regional Development Institut for Planlægning Aalborg Universitet Introduktion til mig og til opgaven

Læs mere

BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder

BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vaekstforum@ru.rm.dk www.vaekstforum.rm. www.rm.dk BILAG: Delvisioner, strategi og anbefalinger inden

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE LÆRINGSCENTER HOLBÆK DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅDS MEDLEMSKONFERENCE 12. OKTOBER 2016 Læringscenter Holbæk Danmarks mindste, største campus Du ved ikke hvad det er Vi skal øge udbuddet af uddannelser Vi

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN

UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND URS HANDLINGSPLAN Sekretariatet for URS, Sønderjyllands Amt, marts 2004 Udviklingsafdelingen, Amtsgården, skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Vicekontorchef Mette Pilgaard, tlf. direkte:

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

En lovpligtig opgave. 9 i Lov om trafikselskaber:

En lovpligtig opgave. 9 i Lov om trafikselskaber: En lovpligtig opgave 9 i Lov om trafikselskaber: Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan mindst hvert 4. år en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere