Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept"

Transkript

1 på mødemarkedet Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept Danmarks Turistråd og Wonderful Copenhagen, januar 2004

2 Indhold Forord 3 Resumé 4 Kapitel 1 Trends i mødemarkedet 8 11 Mødeindustriens nye markedsplads 9 12 Mødekøbernes nye vilkår13 13 Mødestedernes nye dagsorden 19 Kapitel 2 Kritiske succesfaktorer 22 Succesfaktor 1 Et nyt paradigme 23 Succesfaktor 2 Internationalt opsigtsvækkende 23 Succesfaktor 3 Større læring24 Succesfaktor 4 Et smartere mødeprodukt24 Succesfaktor 5 Skalerbart25 Succesfaktor 6 Med givne faciliteter 25 Succesfaktor 7 Varig fordel 26 Kapitel 3 Et smartere mødeprodukt Fokusgrupper MPI spørgeskemaundersøgelse IMO-analyser 31 Appendiks 1 Definitioner og nøgletal 34 Definitioner 34 Nøgletal 35 MICE-erhvervet i Danmark 36 Appendiks 2 Generelle trends i rejseindustrien 38 Appendiks 3 Udbredelse af nye fleksible organisationsformer i ind- og udland 39 Appendiks 4 Mødekøberens kalkule 42 Referencer 44 Projekt Fremtidens Mødekoncept 2

3 Forord Hvilke krav, muligheder og tendenser vil præge fremtidens møder? Hvordan skal de fysiske rammer, mødets teknologier og den læring og kommunikation, der foregår før, under og efter mødet se ud i fremtiden? Hvad kan man som virksomhed gøre for at tilpasse eksisterende mødeprodukter til de nye vilkår? Kan nye koncepter bryde de kendte mødestandarder og åbne helt nye nicher i markedet? Det er de overordnede spørgsmål i projekt Fremtidens Mødekoncept, som der med en bevilling på 1,128 mio kr fra Økonomi- og Erhvervsministeriet er skabt mulighed for at gennemføre Formålet med projektet er at udvikle ny viden om fremtidens mødekoncepter med henblik på at styrke Københavns og Danmarks position som international mødedestination Innovationsprojektet skal nytænke og reformulere mødes form og indhold, og komme med konkrete bud på fremtidens mødekoncepter Projektet gennemføres af følgende virksomheder: Comwell a-s DGI-byen Hilton Copenhagen Airport Hotel Legoland Hotel Nyborg Strand Odense Congress Center Radisson SAS Hotels & Resorts Øksnehallen Wonderful Copenhagen og Danmarks Turistråd er sekretariat for projektet Projektet gennemføres med ekspertrådgivning fra bla: Meeting Professionals International Learning Lab Denmark Kunstakademiets Arkitektskole Projektet afsluttes den 15 januar 2004 med en konference i Øksnehallen Yderligere oplysninger kan indhentes i sekretariatet hos Steen Jacobsen, Wonderful Copenhagen og Mette Vestergaard, Danmarks Turistråd Projekt Fremtidens Mødekoncept 3

4 Resumé Denne rapport om fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet dokumenterer arbejdet i første fase af projekt Fremtidens Mødekoncept Fasens formål er beskrevet i boksen til højre Rapporten, der er udarbejdet af projektsekretariatet (Danmarks Turistråd og Wonderful Copenhagen), bygger på en række tilgængelige analyser, artikler mv, en indledende interviewrunde blandt erhvervspartnerne i projektet samt drøftelser mellem projektets partnere på to møder Den internationale forening af professionelle mødekøbere og mødeudbydere, Meeting Planners International har været faglig vejleder, inspirator og sparringspartner for temaet Arbejdet i den første fase af projektet har været retningsgivende for resten af projektet Afdækningen af den fremtidige efterspørgsel gav således erhvervspartnerne anledning til at drage følgende strategiske hovedkonklusioner: Vi skal satse på at blive markedsleder i en smal niche: Vi skal være i kundens top of mind Det kræver et hyperpræcist sigte Vi skal være kendte for én (eller få) ting Her skal vi dokumentere suveræne resultater overfor kunderne Vi skal satse på interaktion og læring ( det lærende møde ): Vi skal være kendt for læring Alle elementer i fremtidens mødekoncept skal underordnes og understøtte læring Her har Danmark et godt råstof og stor troværdighed Vi skal være tæt på kunden: Vi skal evne at træde ind i kundens univers Vi skal sikre, at kunden får den rigtige information Vi skal være dygtige til at møde kunden på nettet Formål med projektets første fase: 1 Identificere og afgrænse mødet (mødets hovedfunktioner; typer af møder; segmenter af kunder mv) 2 Belyse morgendagens efterspørgsel på mødemarkedet (kvantitativt såvel som kvalitativt) 3 Bestemme de kritiske succesfaktorer i fremtidens mødemarked (for forskellige mødetyper og segmenter) 4 Bestemme de væsentligste styrker og svagheder ved det nuværende københavnske/ danske mødeprodukt Styrende spørgsmål for projektets første: 1 Hvordan (på hvilke punkter) måler arrangører og deltageres møders effektivitet (både eksplicit og implicit)? 2 Hvad driver fremtidens mødemarked og hvilke skift i markedets krav, kan forudsiges for de væsentligste mødetyper hhv segmenter? 3 Hvor står projektets erhvervspartnere i forhold til kravene på fremtidens mødemarked? Rapporten uddyber disse hovedkonklusioner og præsenterer de observationer, som konklusionerne hviler på Projekt Fremtidens Mødekoncept 4

5 I kapitel 1 præsenteres resultaterne af den gennemførte research sammenfattet i 9 udviklingstendenser med i alt 25 forudsigelser, som tilsammen tegner konturerne af fremtidens efterspørgsel: 25 forudsigelser om fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet MARKEDSPLADS KØBERE UDBYDERE LAVVÆKST EFFEKTIVITET NYE SPILLERE 1 Pris-parameteren får voksende betyd- i ning købsbeslutninger 9 Mødekøbere forventer samme kvalitet til lavere pris 18 Bredere sortiment, hurtigere fornyelse, øget konkurrence ØKONOMISK KONTEKST 2 Mødeproduktet bliver i stigende grad betragtet som en standardvare ( commodity ) 10 Centralisering, professionalisering og outsourcing i køberorganisation 19 Større krav til stedets identitet (karakter, energi og atmosfære) 3 Konkurrencen om de profitable nicher i markedet bliver hårdere 11 Møder bliver kortere og mødegrupper bliver mindre 20 Flere eksisterende spillere vil søge fornyelse gennem opkøb E-BUSINESS E-MØDER KÆDER Teknologisk Kontekst Social Kontekst 4 Mange små udbydere får adgang til markedet 12 Alle mødedeltagere kædes sammen i mobilt netværk 21 Øgede skalafordele i IKT (og marketing) øger koncentration 5 Øget fokus på pris (oa målbare kriterier) frem for 13 Det fysiske og virtuelle møde flettes sammen i 22 Eksisterende kæder integrerer DMC og distribution kvalitet nye processer mv 6 Fremtidens vindere mestrer virtuel relationsdannelse 14 Mødeprocesser bliver hurtigere og mere målrettede 23 Megabrands fra andre ùndustrier entrerer markedet USIKKERHED LÆRING ALLIANCER 7 Øget fokus på secu rity og vækst i sikre destinationer 8 Øget behov for tillidsskabende møder 15 Mere fokus på og investering i indhold ( soul ) 16 Mindre fokus på og investering i rammer ( body ) 24 Øget insourcing af sp ecialiserede læringskompetence r 25 Nye alliancer med fx kontorhoteller, arenaer mv Projekt Fremtidens Mødekoncept 5

6 17 Mere interaktivitet, facilitering, selvorganisering mv I kapitel 2 præsenteres en række kritiske succesfaktorer, som erhvervspartnerne på baggrund af analysen i kapitel 1 har prioriteret som centrale for deres egen virksomheds fremtid Det drejer sig om følgende 7 succesfaktorer: 1 Et nyt paradigme: Der er behov for at vi udvikler et nyt mødeparadigme - en ny formel for møder med forstærket fokus på indholdet 2 Internationalt opsigtsvækkende: Det nye koncept skal være så nytænkende og banebrydende, at det vækker international opsigt 3 Større læring: Det nye koncept skal give et markant boost i kundeværdien primært målt på læring (vi skal tilbyde et mødekoncept, hvor deltagerne lærer meget mere end andre steder) 4 Et smartere mødeprodukt: Konceptet skal have et øget indhold af viden (rådgivning) I fremtiden skal mødestederne ikke alene levere rammer og logistik mødestederne skal i højere grad være rådgivere og videnleverandører 5 Skalerbart: Konceptet skal kunne masseproduceres og samtidig være fleksibelt (kunne rulles frem og tilbage inden for facilitetens rammer) 6 Med givne faciliteter: Konceptet skal kunne produceres inden for rammerne af de eksisterende faciliteter Forskellige former for modificering eller redesign af eksisterende faciliteter kan komme på tale, men det er de eksisterende steder, der skal bruges Og stederne skal fleksibelt kunne stilles tilbage til traditionelle møder 7 Varig fordel: Det skal være så vanskeligt som muligt, at kopiere konceptet Vi skal bygge på givne ressourcer og styrker, som giver os særlig troværdighed og konkurrencefordel I kapitel 3 præsenteres resultaterne af en række uddybende analyser, som er gennemført i regi af projektet for at få et klarere billede af potentialerne for udvikling af et smartere mødeprodukt En række faktuelle redegørelser er løftet ud af selve rapporten og placeret i appendiks Det gælder: 1 Definitioner og nøgletal for mødeindustrien i Danmark 2 Generelle trends i rejseindustrien Projekt Fremtidens Mødekoncept 6

7 3 Udbredelse af nye fleksible organisationsformer i ind- og udland 4 Mødekøberens kalkule Projekt Fremtidens Mødekoncept 7

8 Kapitel 1 Trends i mødemarkedet Arbejdet i projektets første fase har identificeret en række forandringer, som tilsammen definerer mødeindustriens nye dagsorden På visse områder indbefatter dette de generelle trends, der påvirker hele rejsebranchen (se appendiks 2) Men på væsentlige punkter er tendenserne specifikke for mødeindustrien Der er tale om internationale tendenser, som rammer de danske erhvervspartnere forskelligt afhængig af bla virksomhedsstørrelse, markedsgrundlag, servicekoncept og driftsmodel, men som ikke desto mindre har væsentlig betydning for alle partnerne Mødeindustriens nye vilkår drives frem af underlæggende forandringer i de samfundsøkonomiske forudsætninger, af nye teknologiske muligheder og af forandringer i samfundets sociale relationer og systemer Forandringerne påvirker både mødekøberne, udbyderne i markedet (mødestederne) og den markedsplads, hvor købere og sælgere interagerer Vi har således identificeret 9 trends, som tilsammen tegner den nye dagsorden for mødeindustrien: MARKEDSPLADS KØBERE UDBYDERE Økonomisk kontekst Lavvækst Effektivitet Nye spillere Teknologisk kontekst E-business E-møder Kæder Social kontekst Sikkerhed Læring Alliancer De 9 trends præsenteres nærmere på de følgende sider Projekt Fremtidens Mødekoncept 8

9 11 Mødeindustriens nye markedsplads De makroøkonomiske udsigter, den nye informations- og kommunikationsteknologi, den globale sikkerhedssituation og den nye netværksøkonomi medfører gennemgribende forandringer af den markedsplads, hvor købere og udbydere interagerer Et nyt sæt spilleregler er under etablering Trend 1 Lavvækst FORUDSIGELSER: PRIS-PARAMETEREN FÅR VOKSENDE BETYDNING MØDEPRODUKTET BLIVER I STIGENDE GRAD BETRAGTET SOM EN STANDARDVARE KONKURRENCEN OM DE PROFITABLE NICHER I MARKEDET BLIVER HÅRDERE Efter en længere periode med konstant høj vækst i mødeindustrien har der i de senere år været tegn på en begyndende modning af branchen Data fra UIA belyser udviklingen i verdensmarkedet for møder (her dog alene internationale foreningskongresser) Igennem 1980 erne var der en meget kraftig vækst i markedet I 1990 erne er væksten fortsat, men med en noget lavere stigningstakt Det tyder på, at den begyndende modning satte ind før det nuværende konjunkturomslag Mens antallet af foreningsmøder i Europa tilsyneladende er nogenlunde konstant er der tendens til nedgang i antallet af firmamøder Historisk har foreningssegmentet været mere robust over for konjunkturnedgange end firmasegmentet 1 En analyse gennemført i oktober 2002 med 2470 respondenter (54% mødekøbere og 46% mødeudbydere) i Nordamerika og Europa målte forventningerne til markedsudviklingen i 2003 Samlet set forventede køberne en nedgang i budgettet på -1% Der var der en bemærkelsesværdig afvigelse mellem købere og leverandører: I USA forventede købere en budgetnedgang på -2%, mens udbydere forventede en budgetvækst på 6% I Canada forventede købere en budgetvækst på 4%, mens udbydere forventede en budgetvækst på 8% 1 Minitel, August 2002: The European Metings and Incentives Industry Projekt Fremtidens Mødekoncept 9

10 I Europa forventede købere en budgetvækst på 3%, mens udbydere forventede en budgetvækst på 5% 2 Efter 1990 ernes højkonjunktur er den internationale økonomi nu præget af afventning og forsigtighed Virksomheder og selskaber i hele verden fokuserer deres opmærksomhed om at optimere og konsolidere kerneforretningen Mødebudgettet er ét af de områder, som virksomheder og selskaber først reducerer, når omkostningerne skal nedbringes (se også trend 4) Det sætter sit tydelige præg på mødeindustrien Lavvækst-scenariet bidrager til den igangværende modning af mødeindustrien Det kommer bla til udtryk på følgende områder: Prisfald: I en stor del af mødeindustrien forventes øget konkurrence at føre til prisfald (parallelt til flyindustrien) Meget tyder på, at køberne i fremtidens mødemarked vil forvente faldende priser ved uændret eller endog marginalt forbedret kvalitet (jf MPI og erhvervspartnerne) Kæder i fremmarch: Internationale hotelkæder vil konsolidere sig som markedsledere Europa Kommissionen forventer, at de toneangivende spillere med global marketingpower vil være på kraftig fremmarch i det kommende tiår 3 Mindre specialiserede spillere: For mindre spillere ligger modsvaret ifølge Kommissionen i differentiering bla via samarbejdskonsortier (netværk) inden for marketing, indkøb og reservation Parallelt med den generelle stagnation i mødemarkedet har der angiveligt været en vækst i antallet af niche-viden og specialist-konferencer Her er formålet hardcore tilegnelse af viden, i modsætning til de lidt blødere lærings- og networkingformål for de fleste større traditionelle møder 4 MPI forventer også en polarisering af markedet Fremtidens mødemarked vil bestå af et stort volumenmarked med pakkeløsninger og billigprodukter og et mindre nichemarked med skræddersyede arrangementer, specialprodukter mv 2 MPI/ American Express, 2003: Futurewatch European Commission, 2003: Structure, performance and competitiveness of European tourism and its enterprises Directorate-General for Enterprise 4 Minitel, 2002 Projekt Fremtidens Mødekoncept 10

11 Trend 2 E-business FORUDSIGELSER: MANGE SMÅ UDBYDERE FÅR ADGANG TIL MARKEDET ØGET FOKUS PÅ PRIS (MÅLBARE KRITERIER) FREM FOR KVALITET FREMTIDENS VINDERE MESTRER VIRTUEL RELATIONSDANNELSE Rejser er det produktområde, hvor e-handel er slået stærkest igennem og også i de kommende år forventes at vokse eksplosivt Selvom møder er relativt komplekse produkter (fx sammenlignet med et hotelværelse) er e-handel også i voldsom fremmarch inden for denne gren af turismen Ifølge MPI 5 forventer 55% af mødeplanlæggerne i 2003 at anvende online booking- og planlægningssystemer til mødeplanlægning, mens 48% forventer at anvende online bookingsystemer til rejse- og hotelstyring Samme analyse viser, at anvendelsen af Internettet til window shopping efter mødesteder og destinationer er i eksplosiv vækst (23% højere end 2002) Når det gælder den egentlige booking er væksten i booking af mødested via Internettet lidt mindre moderat (5% højere end 2002) Hoteller og mødefaciliteter foretager betydelige investeringer i egne e- handelsløsninger og overtager en voksende andel af handelen fra incoming- og kongresburauer (DMC og PCO) Udbredelsen af e-handel bidrager til at perfektionere markedet, idet prisinformation fra et stort antal udbydere er tilgængeligt for køberne ved et par click på nettet Det indebærer bla at købere kan presse udbydernes priser på hotelværelser ved at checke udbydernes priser på de store konsumentrettede portaler (fx Hotelscom) Det giver en tendens til priskonvergens i forskellige salgskanaler Samtidig bliver en række mindre produkter, som er utrænede i yield management tilgængelige på markedet Det lægger et yderligere pres på priserne Øget udbredelse af e-handel har en tendens til at fokusere købsbeslutningen i retning af pris (som væsentligste målbare kriterium) frem for kvalitet Det er nemlig langt lettere at formidle prisinformation via nettet end det er at formidle kvalitet Det er en stor udfordring for udbydere at differentiere sig på kvalitetsparametre på nettet 5 MPI Foundation/ American Express, 2003 Projekt Fremtidens Mødekoncept 11

12 Meget tyder på, at vinderne i fremtidens mødemarked skal møde kunderne på nettet og her præsentere legendary service De øvrige udbydere i markedet vil være kapacitetsleverandører, som søges og vælges med pris som væsentligste beslutningsparameter Trend 3 Sikkerhed FORUDSIGELSER: ØGET FOKUS PÅ SECURITY OG VÆKST I SIKRE DESTINATIONER ØGET BEHOV FOR TILLIDSSKABENDE MØDER Risici i forbindelse med international terrorisme, krig mv lægger en væsentlig dæmper på den internationale rejseaktivitet Usikkerheden har fået mange mødevirksomheder, destinationer mv til at fokusere stærkere på nærmarkederne For den danske mødeindustri er det i forvejen nærmarkederne (især Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien og Tyskland), der bærer forretningen Men sikkerhed eller rettere tillid - er også i en anden betydning en central faktor i fremtidens mødemarked Den nye netværksøkonomi er karakteriseret ved en eksponentiel udvikling i den forretningsmæssige interaktion på alle niveauer mellem enkeltindivider, mellem alliancepartnere og mellem kunder og leverandører Evnen til hurtigt at kunne finde og forbinde sig til viden og erfaring er en vigtig del af det nye kompetencebegreb (man skal ikke kunne alting selv, men man skal hurtigt kunne finde den viden og ekspertise, som man selv mangler) Tillid er en afgørende forudsætning for interaktion tillid er knap ressource og en væsentlig forudsætning for udviklingen af netværkssamfundet De mødesteder og mødeformer, som evner at understøtte skabelsen af tillid mellem partnere, forventes derfor at blive blandt fremtidens vindere i markedet Projekt Fremtidens Mødekoncept 12

13 12 Mødekøbernes nye vilkår Øget fokus på omkostningseffektivitet i mødeaktiviteten, nye muligheder for teknologistøttet forberedelse, facilitetering og opfølgning på møder samt sidst men ikke mindst omstilling af stadig flere organisationer til videnbaseret produktion og service medfører bemærkelsesværdige ændringer i efterspørgslen efter møder Væksten i videnbaseret produktion og den dermed forbundne øgede udbredelse af nye fleksible organisationsformer er en væsentlig indikator for udviklingen i den potentielle efterspørgsel efter kreative og lærende møder En ny analyse fra EU Kommissionen, 6 som beskrives nærmere i appendiks 3, har kortlagt udbredelsen af fleksible organisationsformer i EU Analysen viser, at 60% af alle organisationer i EU med flere end 50 ansatte er brugere af nye organisationsformer; 10% af alle organisationer bruger nye organisationsformer i udstrakt omfang Analysen viser også, at nye organisationsformer er mest udbredt i de nordiske lande Her bruger 75% af alle organisationer nye organisationsformer; hele 35% af alle organisationer bruger nye organisationsformer i udstrakt omfang På sektorniveau viser tidligere undersøgelser, 7 at nye fleksible organisationsformer er mest udbredt inden for IT/ kommunikation og medico/ sundhed Trend 4 Effektivitet FORUDSIGELSER: MØDEKØBERE FORVENTER SAMME KVALITET TIL LAVERE PRIS CENTRALISERING, PROFESSIONALISERING OG OUTSOURCING I KØBERORGANISATION (MERE AVANCEREDE KUNDER) MØDER BLIVER KORTERE OG MØDEGRUPPER BLIVER MINDRE Omkostningseffektivitet forventes også fremover, at stå højest på mødekøbernes dagsorden Og voksende professionalisme vil medføre en endnu mere effektiv eksekvering af målsætningen om omkostningseffektivitet 6 European Commission, 2002: New Forms of Work Organisation: The Obstacles to Wider Diffusion 7 Se bla særkørsler på DISKO-oplysninger vist i Erhvervsministeriets Jylland-Fynredegørelse, kapitel 6 Projekt Fremtidens Mødekoncept 13

14 I en analyse gennemført i oktober 2002 har MPI Foundation 8 kortlagt nordamerikanske og europæiske mødekøberes hhv mødeudbyderes forretningsmæssige dagsorden for 2003 Undersøgelsen dokumenterer væsentlige forskelle på, hvad der optager købere og sælgere i det internationale mødemarked Mødekøberes hhv mødeudbyderes forretningsmæssige prioriteter i 2003 (Nordamerika og Europa, n=2470) Rank Købere Udbydere 1 Mindre budgetter (50%) Mere fleksible prisstrukturer ( 34%) 2 Mere fleksible vilkår for aflysning og afbestilling (32%) 3 Køb af flybilletter/ nye rejsepolitikker (11%) Mere personlig service (26%) Flere incentives/ value adds ( 25%) 4 Billigere planlægning ( commoditization ) (7%) Mere fleksible vilkår for aflysning og afbestilling (15%) Kilde: MPI Foundation/ American Express, 2003 Købernes opmærksomhed retter sig tydeligvis i én bestemt retning: De skal have mere ud af mindre budgetter Udbyderne har delvist opfanget købernes budskab, men mange satser alligevel fortsat på kvalitetsudvikling, velkendte loyalitetstiltag mv Det øgede pres på mødebudgetterne og den kritiske fokus på afkastet har fået mange virksomheder og organisationer til at centralisere deres køb af møder og professionaliserer hele indkøbsprocessen Andre steder har man udliciteret mødekøbet til en ekstern leverandør Udviklingen skyldes også, at nye økonomistyringssystemer giver langt bedre overblik over virksomhedernes samlede mødeudgifter Det skaber grundlag for en mere strategisk tilgang til køb af møder Købere er gennemgående bedre informeret om markedet, bedre uddannede i at specificere, hvad de vil have, mere opmærksomme på at de fleste ting er til forhandling, og mere besluttede på at indfri deres egne mål Udbredelse af event-management software understøtter også en mere professionel planlægning og gennemførelse af møder Der er i de senere år sket et skift i risikofordelingen i forbindelse med møder således at mødestedet ofte bærer en større del af risikoen Det viser sig bla ved større fleksibilitet fra leverandørernes side i tilfælde af aflysninger og svigtende deltagerantal Flyselskaberne bærer også en større risiko end tidligere 8 MPI Foundation/ American Express, 2003 Projekt Fremtidens Mødekoncept 14

15 Købernes voksende magt i markedet viser sig også ved at købere booker kortere tid før mødet, end man tidligere har set Internettet understøtter denne udvikling, idet mødekøbere kan shoppe rundt efter gode tilbud 9 Presset på firmaernes mødebudgetter viser sig bla ved at firmamøder i gennemsnit bliver mindre og kortere Andelen af 1-1½-dagsmøder vokser, fordi man her sparer overnatninger til deltagerne 10 UIA har endvidere målt et fald i andelen af foreningsmøder med en varighed på 4 dage eller længere fra 59% i 1985, til 52% i 1993 og 51% i Tendensen til mindre møder er dog ikke helt entydig: Data fra ICCA viser, at det gennemsnitlige deltagerantal ved foreningsmøder voksede fra 638 i 1993 til 815 i Tilsvarende dokumenterer data UIA en stigning i andelen af foreningsmøder med over 250 deltagere fra 36% i 1985, til 37% i 1993 og til 41% i 2002 (og et tilsvarende fald i andelen med under 250 deltagere fra 65% i 1985 til 59% i 2002) Trend 5 E-møder FORUDSIGELSER: ALLE DELTAGERE KÆDES SAMMEN I MOBILT NETVÆRK DET FYSISKE OG VIRTUELLE MØDE FLETTES SAMMEN MØDEPROCESSER BLIVER HURTIGERE OG MERE MÅLRETTEDE Allerede i dag har mange møder en teknologisk platform i form af web site, interaktive medier mv Data fra UIA dokumenterer, at 40% af foreningsmøderne i 2002 har egen dedikeret web site De vigtigste formål med en sådan web site er: Markedsføring (79%), registrering (69%), deltagerkommunikation (63%) og distribution af papers (60%) 13 9 Minitel, Minitel, Union of International Associations: International Meetings, survey 1985, 1993, Minitel, UIA, 2003 Projekt Fremtidens Mødekoncept 15

16 I fremtiden vil alle mødedeltagere uden større omkostninger blive koblet sammen i et trådløst netværk dedikeret til det konkrete møde En væsentlig del af mødeprocesserne (fx Q&A s, matchning/ networking, energizers, afstemninger, videndeling mv) vil foregå i det virtuelle netværk parallelt med og integreret i det fysiske møde I mødeindustrien er der bla store forventninger til Bluetooth og Wi-Fiteknologierne I fremtiden bliver møder således wired på et helt andet niveau, end vi hidtil har set Med ny teknologi kan mødeprocesser gennemspilles på brøkdele af den tid, vi i dag er vant til Vi får fast meetings Større hastighed giver også større kompleksitet i mødet Det stiller større krav til deltagerne og til dem der designer mødeprocesserne Der bliver mange flere bolde i luften Trend 6 Læring FORUDSIGELSER: MERE FOKUS PÅ OG INVESTERING I INDHOLD ( SOUL ) MINDRE FOKUS PÅ OG INVESTERING I FORM OG RAMMER ( BODY ) MERE INTERAKTIVITET, FACILITERING, SELVORGANISERING MV En analyse blandt amerikanske deltagere i foreningsmøder 14 dokumenterer, at deltagerne først og fremmest søger interaktion og læring Mødedeltagere er professionelle og travle mennesker De spilder ikke tiden Og når de tager sig tid til møder vil de lære så meget som muligt Vigtigste grunde til at deltage i årlige foreningsmøder (USA, 2000, n=400) 96% Networking is important 95% Share info from meeting with others 89% Want to make new contacts 87% Learn what others do in our field Kilde: MPI Foundation, september 2000 Modsat nævnes sociale aktiviteter kun blandt et mindretal af mødedeltagerne blandt de vigtigste grunde til at deltage (ca 20% af deltagerne) 14 MPI Foundation, September 2000: Who Attends Association Annual Meetings and Why? Projekt Fremtidens Mødekoncept 16

17 I samme undersøgelse har deltagerne angivet, hvad de især lægger vægt på, når de skal beslutte om de vil deltage i et foreningsmøde Vigtigste elementer i foreningsmøder (USA, 2000, n=400) 88% Ideas you can use 86% Quality of speakers 86% Information you can share 80% Education program 78% Networking opportunities 77% Advance meeting materials 69% Availability of presentation materials Kilde: MPI Foundation, september 2000 Deltagerne blev endelig bedt om at tilkendegive deres tilfredshed ovennævnte mødeelementer i de foreningsmøder, de har deltaget i Undersøgelsen dokumenterer her, at det er elementerne omkring mødets faglige indhold, som deltagerne ønsker forbedret, mens deltagerbehovene omkring mødets rammer faktisk i vid udstrækning overopfyldes Forbedringspotentiale for udvalgte elementer i foreningsmøder (USA, 2000, n=400) Stor betydning Mindre betydning Væsentligt potentiale for forbedring Ideas you can use Quality of speakers Information you can share Education program Networking opportunities Availability of presentation materials Kilde: MPI Foundation, september 2000 Ringe eller intet potentiale for forbedring Advance meeting materials Facility City Social events På denne baggrund forventer MPI, at sammensætningen af fremtidens mødebudgetter vil gå i retning af mere soul (indhold) og mindre body (rammer, beværtning mv) Det er således en forventning, at møder i fremtiden får en mere arbejdsfokuseret stil med mindre vægt på iscenesættelsen Flere iagttagere har fx bemærket et begyndende skift i valget af talere med øget præference til talere med relevant erhvervsmæssig baggrund og mindre præference til nyhedsoplæsere, sportsstjerner og andre kendte 15 Det er en udbredt forventning, at fremtidens møder bliver langt mere interaktive og deltagerstyrede med fokus på dialog, networking og videndeling frem for passiv lytning Reed Travel Exhibitions, (Rob Davidson), May 2003: The EIBTM 2003 Industry Trends & Market Share Report 16 Minitel, 2002 Projekt Fremtidens Mødekoncept 17

18 Det er selve mødeformlen, der er under forandring Møder bliver mere interaktive fordi de skal katalysere nye ideer og strategier, i stedet for blot at være et medie til overførsel af information fra arrangør til deltager 17 Konklusionen understøttes af en amerikansk undersøgelse af seniorlederes vurdering af deres firmamøder 18 Seniorlederes vurdering af kritiske succesfaktorer for firmamøder (USA, 1998, n=160) % tilfredse % ønsker Succesfaktor forbedringer Tager vigtige budskaber med fra mødet 74% 80% Større produktivitet gennem læring 68% 80% Større engagement i organisationen 63% 77% Går motiveret og inspireret fra mødet 62% 79% Går fra mødet med konkrete planer 54% 83% Kilde: MPI Foundation, 1998 Undersøgelsen viser, at lederne er godt tilfreds med firmamøder som kanal til aflevering af budskaber og konkrete læringselementer Tilfredsheden daler, når det handler om engagement, motivation og inspiration Mindst er tilfredsheden når det gælder forankring af mødets resultater i konkrete handlingsorienterede planer og beslutninger Udfordringen for fremtidens mødeindustri er at skabe øget læring og interaktion og understøtte arrangørernes strategiske målsætninger for mødeaktiviteten 17 MPI Foundation, July 2000: Creating the Vision - New Rules, New Tools, and New Roles for Meeting Professionals 18 MPI Foundation, May 1998: Making Meetings Work An Analysis of Corporate Meetings Projekt Fremtidens Mødekoncept 18

19 13 Mødestedernes nye dagsorden På udbudssiden medvirker fremkomsten af nye spillere, fortsat og forøget koncentration samt nye kombinationer af spillere til at omkalfatre mødeindustrien, som vi hidtil har set den Trend 7 Nye spillere FORUDSIGELSER: BREDERE SORTIMENT, HURTIGERE FORNYELSE, ØGET KONKURRENCE STØRRE KRAV TIL STEDETS IDENTITET (KARAKTER, ENERGI OG ATMOSFÆRE) FLERE EKSISTERENDE SPILLERE VIL SØGE FORNYELSE GENNEM OPKØB Øget udbredelse af e-business i mødeindustrien, dalende gruppestørrelser og kortere møder giver mange små og utraditionelle mødesteder mulighed for at deltage i spillet Det giver et større og mere mangfoldigt sortiment af mødesteder og øget konkurrence i forhold til de etablerede spillere De små og utraditionelle mødesteder bidrager også til en væsentlig fornyelse af mødeindustrien I markedet er der en voksende interesse for unikke, energifyldte og karakterfulde mødesteder Mange virksomheder og organisationer vil gerne mødes et specielt sted, som giver deltagerne en eller anden form for energi Dét finder man ofte blandt de små mødesteder Data fra UIA dokumenterer, at andelen af foreningsmøder, der afholdes uden for de traditionelle mødesteder (konferencecenter og hotel) på fx universiteter, kulturinstitutioner mv er øget fra 32% i 1985 til 38% i 2002 Det er især konferencecentrene, der bliver ramt af denne udvikling 19 Inden for andre industrier er det en udbredt praksis, at store etablerede virksomheder fornyr sig gennem opkøb af nye innovative virksomheder Det gælder bla teknologibrancher som IKT og biotek/ lægemidler, hvor mange koncerner arbejder med såkaldt corporate venturing Måske vil man i fremtiden se en lignende udvikling i mødeindustrien, hvor de etablerede spillere aktivt understøtter udviklingen af nye innovative mødevirksomheder, som så hvis de beviser deres værdi - på et senere tidspunkt kan indoptages i koncernen og effektivt rulles ud i stor, international skala 19 UIA, 2003 Projekt Fremtidens Mødekoncept 19

20 Trend 8 Kæder FORUDSIGELSER: ØGEDE SKALAFORDELE I IKT (OG MARKETING) ØGER KONCENTRATION EKSISTERENDE KÆDER INTEGRERER DMC OG DISTRIBUTION MV MEGABRANDS FRA ANDRE INDUSTRIER ENTRERER MARKEDET Ifølge Europa Kommissionen vil det nuværende årti blive karakteriseret af en hidtil uset koncentration af den europæiske hotelbranche Det bunder bla i voksende skalafordele i IKT, branding, distribution, træning, indkøb mv Flere og flere hotelkæder søger allerede i dag at styrke deres indtjening ved at etablere egne in-house DMC services, så kunderne ikke behøver selv at hyre DMC, PCO mv Kæderne yder nu i højere grad bla kreativt input til arrangører, rådgivning om mødeteknik, deltagerstyring, temaer, catering og møde-krise-styring 20 I takt med den voksende professionalisering af mødeindustrien i retning af den lærende mødeindustri kan man også forvente, at eksisterende businessservice megabrands vil entrere mødeindustrien Cap Gemini Ernest & Young er ex på et sådant brand, der allerede i naturlig forlængelse af deres rådgivningsvirksomhed har etableret sig i mødeindustrien med konceptet Accelerated Solutions Environment (35 centre world wide, bla et center i Gentofte) Måske vil Microsoft, IBM og Vodafone også være blandt fremtidens spillere i mødeindustrien Trend 9 Alliancer FORUDSIGELSER: ØGET INSOURCING AF SPECIALISEREDE LÆRINGSKOMPETENCER NYE ALLIANCER MED FX KONTORHOTELLER, SPORTSARENAER MV Såvel MPI som erhvervspartnerne forventer, at fremtidens mødesælgere og konferencemedarbejdere skal have en ny kompetenceprofil med fokus på (som hidtil) logistik og service samt (i fremtiden) mødedesign, facilitering, pædagogik, viden om grupper og gruppedynamikker, mødeteknologi oma 20 Minitel, 2002 Projekt Fremtidens Mødekoncept 20

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer

Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer Kompleks Forandringsledelse - Projektprogrammer 1. Fra vision til etablering af Program 2. Sammensætning af det rigtige Team 3. Forandringsfokus sikrer succesfuld implementering 30. maj 2012 Carsten Wium;

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Rødekro. Aabenraa. Sønderborg. Der er motorvej lige til døren

Hvor alt sker. Kolding. Rødekro. Aabenraa. Sønderborg. Der er motorvej lige til døren Brunde Nord ompass Congress Center Rødekro, Brunde Vest 17 Brundevej Brunde Øst Brundevej Rødekro Kolding Ribevej Løgumklostervej Sønderborg Aabenraa Der er motorvej lige til døren Compass Congress Center

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Netværk og relationer

Netværk og relationer Netværk og relationer - Vigtige TR arbejdsredskaber 2. oktober 2013 Wanscher og Nielsen Wanscher og Nielsen Vesterbrogade 24b 2sal DK-1620København V. Tlf: +45 7022 5454 www.wogn.dk Tore Wanscher Har arbejdet

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DESIGN AF MØDETS RAMMER DEN RØDE BOG

DESIGN AF MØDETS RAMMER DEN RØDE BOG 5TEMAER DESIGN AF MØDETS RAMMER DEN RØDE BOG FREMTIDENS MØDERUM Ambitionen med dette skrift er at opstille tommelfingerregler for mødets fysiske ramme. Vi præsenterer fem temaer, som udbydere og brugere

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Gør mødet til en event EVENTDAGEN 2011 Lokomotivværkstedet, København

Gør mødet til en event EVENTDAGEN 2011 Lokomotivværkstedet, København Gør mødet til en event EVENTDAGEN 2011 Lokomotivværkstedet, København 1 INDHOLD 03 Forord 05 Uddrag af Lars slides. 6 nøgle trends, der har forandret mødemarkedet plus deltagernes respons på disse. 17

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Prinfo s vide verden

Prinfo s vide verden Prinfo s vide verden Prinfos vide verden 3 Sådan ser verden ud i dag 5 Sådan ser den måske ud efter 1. maj 2011 7 Verden går ikke under 9 Velkommen til vores kopi- og printverden 11 Du store verden! Sådan

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere