Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding"

Transkript

1 Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding - Hvordan bliver den til? Tønders sjæl og værdier Byrummet Tønders tilbud Erhvervene Borgerne Turis Magtstrukturen Infrastrukturen Strategiske udfordringer City Branding Dial

2 Indhold - Tønder Profilen & Tønder Place Branding 1 Samenfatning 1 Formål 2 Metode 3 Rapport Place Branding strategi: Tønder Området 6 Om Place Branding 6 Hvorfor 7 Hvorfor Tønder området 8 Målet for Place Branding Tønder 10 Strategien 11 Tidsplan Bilag Profil interview sammenskrivning Visuelle eksempler Tønders kommunikation på web og tryk. 11 Citydesign A/S - Februar 2012 Udarbejdet af : Steffen Gulmann Andreas Østerbye

3 Sammenfatning I Tønder Området anvendes omkring 20 mio. kr. årligt til den kommunikation der sammen med Jyske Vestkysten bidrager mest til at skabe omdømmet. Der foregår ingen systematisk koordinering af aktiviteterne som i stadig større grad komme til udtryk på mere end 250 websteder. Hos de væsentligste aktører er der udtalt lyst til at koordinere aktiviteterne med det formål gradvist at opbygge det Tønder image som kan overskygge Tønder sagen den står markant i vejen for erkendelsen af Tønders herlighedsværdier. 11CityDesign anbefaler at Tønder Kommune i værksætter Place Branding Tønder med det formål at ændre omdømmet sådan at Tønder Området kendes for sine mange herlighedsværdier. Tønder Kommunens bør gå foran i denne indsats, men den skal fra starten bemandes med væsentlige interessenter i Tønder Området indenfor erhverv, handel, turisme, kultur, fritid og uddannelse. Formål Tønder Profilen er en del af det analyse kompleks som omfatter: Tønder Profilen Tønder Det Kreative potentiale Tønder Stakeholder Tønder Omdømmet Tønder Sjælen. Mens Tønder Omdømmet beskriver hvorledes befolkningen i Danmark og i Schleswig ser på Tønder By og Tønder Kommune, så beskriver Tønder Profilen den kommunikation som hele tiden gennemføres i området og som tilsammen skaber omverdens opfattelse. På grundlag af analyse af resultaterne afsluttes rapporten med et forslag til strategi for Place Branding af Tønder området. Tønder Profilen kan læses som en selvstændig analyse, men værdien kommer først frem, når analysen sammenholdt med de øvrige analyser, bliver oversat til Tønder Strategien. Notat 11CityDesign 1 of 21

4 Metode. Analysen hviler på to kilder: >Interviews med 8 ledere af virksomheder som i mærkbar grad bidrager til at kommunikere Tønder Profilen >Gennemgang af eksempler på kommunikationsaktiviteter indenfor det seneste års tid. De interviewede er: Tønder Erhverv Rømø-Tønder Turistbureau Tønder festival Tønder Forum/Kulturuge Frank Hoffmann Søren Hansen Jens Gade Ove Mortensen Jacob Kirkegaard Bodil Glistrup Allan Buus Palle Guldbrandsen Tønder Handelsstandsforening Skærbæk Fritidscenter Tønder Gymnasium Tønder Museum Hvert interview har haft en varighed på omkring 30 minutter. De analyserede kommunikationsaktiviteter er dels tilvejebragt af ovenstående informanter og dels opsøgt at 11CityDesign herunder læsning af Jyske Vestkysten i det sidste halve år. Tønder Områdets samlede kommunikationsaktivitet består af ovenstående organisations aktiviteter + anden kommunikation i området. Den skriftlige rapport er fokuseret på de 8 organisationer tillagt antagelser om de øvrige virksomheders kommunikation.. Kommunikationseksemplerne særligt websites belyser aktiviteter både blandt de 8 og andre aktører. 11CityDesign er vidende om, at Erhvervsafdelingen har iværksat en analyse af områdets markedsføringsaktiviteter som de finder sted igennem et år. Når resultaterne foreligger bør de ses i sammenhæng med nærværende analyse. Forslaget til udvikling af Place Branding strategi for Tønder Området hviler på en metode udviklet af 11CityDesign. 2 of 21

5 Rapport. Hvem kommunikeres der til, med hvad og for hvor meget? Naturligt nok så kommunikerer hver aktør til sin eller sine målgrupper uden forsøg på at omtale den Tønder helhed de indgår i. De fleste har mere eller mindre klare mål for kommunikationen - f. eks.: Kommunen : at få borgerne til at anvende e-box, forklare skolelukning Turismen : at leje feriehuse ud, at få mange til dragefestival Festival : at få deltagere nok Handel : at få mange kunder til Julebyen FritidsC : at få møder, konferencer til Skærbæk Skole : at få elever Kulturuge : at få mange deltagere/gøre opmærksom på ugen Som hovedregel evaluerer aktørerne indsatsen hvordan gik det og bruger den viden de indhøster til næste gang. Hovedparten af kommunikationen finder sted i Tønder Området samt i Nordtyskland. Baseret på informanternes udtalelser er det samlede kommunikationsbudget for de 8 uvalgte aktører på omkring Mio. kr. 10. Vi antager, at de andre organisationer/virksomheder anvender nogenlunde samme beløb og at områdets samlede kommunikationsindsats derfor beløber sig til omkring Mio. kr. 20 pr.år. Rømø-Tønder Turistbureau administrerer omkring halvdelen af de 10 Mio. kr. hvilket giver en fordeling over året som svarer til forberedelserne til - og turistsæsonen. Festivalen udgør på trods af sin relativt beskedne betalte kommunikationsindsats det andet højdepunkt og Julen hvor TV anvendes i Nordtyskland er et tredje højdepunkt i kommunikationsindsatsen. Alle tre højdepunkter henvender sig hovedsageligt til turister. Det kan derfor konkluderes at langt den overvejende kommunikation i Tønder Området har til opgave at støtte turismen i området. Meget lidt kommunikation sigter imod at tiltrække borgere og virksomheder. Med en dækning på næsten 50% af husstandene i Tønder Området spiller Jyske Vestkysten en central rolle for meningsdannelsen. Tønder udgaven beskriver hver dag stort og småt i området. Det sker fra sommeren 2011 med en ny form for konstruktiv journalistik som hver dag fremhæver de positive sider af livet i kommunen. 11CityDesign har gennemlæst avisen dagligt i perioden. Det er vores opfattelse at Jyske Vestkysten støtter op om Tønder Området og at avisen kan blive en vigtig medspiller i arbejde med kommunens profil. 3 of 21

6 I 2011 er der taget en række initiativer som har til hensigt at forbedre kommunikationsindsatsen for aktørerne: Tønder Kommune har fået en væsentligt forbedret hjemmeside. Der er planlagt (og nu godkendt) ansættelse af Citychef. Der blev gennemført Kulturfestival som gentages. Rømø Tønder Turistforening har sat gang i udviklingen af et helt nyt netsted. Det er alt sammen meget positivt, men indeholder også en risiko for at hver aktør styrker sin egen position uden hensyn til helheden. Hvilke media anvendes? Der anvendes et bredt udvalg af media, men tendensen er klar : Udviklingen går fra de trykte media til web. Tønder Kommune har netop skiftet til ny hjemmeside. Tønder-Rømø turist er i gang med ny. Kommunen flytter service til nettet. TV bruges af Handelstandsforeningen og Festivalen. De sociale media (Facebook, Twitter, You Tube) anvendes endnu ikke systematisk, men udviklingen vil utvivlsomt ramme Tønder Området i løbet af et års tid. Indhold og form indhold og form er, naturligt nok, indrettet sådan at det mest effektivt kommunikerer afsenders budskab. Tønder går igen i det meste af de store aktøres kommunikaiton og i alt i 29 hjemmesider som F.eks.: > Tønder Festival > Julebyen Tønder > Kultur i Tønder > Tønder Turist, Rømø-Tønder > Hotel Tønder > Tønder Kultur > Tønder Kommune Tønder indgår ikke i hovedparten af de øvrige aktøres kommunikation: > Sønderjyllandsmuseum (tidligere Tønder Kunstmuseum) > Sort Sol > Kultur Fokus > Zeppelinmuseet Place Branding Tønder vil have til formål at samle så mange som muligt om et fælles udtryk som gradvist kan opbygge et kendskab til hele områdets attraktioner. 4 of 21

7 Place Branding Strategi Tønder Området

8 Hvordan er kommunikationsarbejdet organiseret? Hovedparten af organisationerne har meget små eller ingen kommunikationsafdeling. Arbejdet varetages typisk af lederen som uddelegere til en sekretær eller anden eller som selv påtager sig opgaven. I alt er det vores vurdering at 10 personer er beskæftiget med kommunikationsopgaver i de forskellige organisationer. Med sin kommunikationsafdeling er Tønder Kommune og til dels også Tønder Kommunes Erhvervsafdeling en undtagelse. Den netop ansatte Citychef vil få kommunikation som en hovedopgave. De 8 informanter opfatter alle at hver aktør kommunikerer uden hensyn til andre eller til hele området. Der er et vist uformelt samarbejde fordi man kender hinanden, men der er ingen organisation der systematisk påvirker områdets kommunikation i en koordineret retning. De 8 informanter udtaler samstemmende at de meget gerne ser en form for koordineret indsats som kan trække i samme retning og give Tønder Området et attraktivt omdømme. De mener at det vil gavne Tønder potentialet og at der er gode muligheder for bedre resultater, ikke kun til for Tønder, men for alle der har aktiviteter der. Alle 8 ønsker at områdets grundværdier findes og gøres til genstand for en branding. Der skal satses på få, store projekter. Man skal have mod til at fokusere og vælge fra Hvis målet er at ingen skal være sure bliver alle ligeglade. Der nævnes oplagte muligheder særligt for de der sammen har Nordtyskland som målgruppe. Kredsen skal hele tiden kunne udvides så alle har mulighed for at være med. Også de store virksomheder som har naturlige interesser i at få kvalificeret arbejdskraft. ECCO nævnes som en særlig potentiel drivkraft. Der er også fuld enighed om at kommunen skal føre an, men at alle væsentlige aktører (de 8 og måske lidt flere) skal med, så de fra første færd oplever både ejerskab og forpligtigelse. 5 of 21

9 Place Branding : Tønder Området. Om Place Branding Intet menneske flytter til en kommune. Ingen turist besøger en kommune. Nogle virksomheder flytter til en kommune. Langt de fleste flytter til et sted. De opdager så senere at de også er flyttet til en kommune. Derfor drejer Place Branding sig om et områdes kvaliteter. Af dem har kommunen kun indflydelse på nogle. Udenfor ligger f.eks.: Gode naboer, tilbud fra detailhandel og kulturliv, cafeer og restauranter og arbejdspladserne. Dermed omfatter Place Branding Tønder alt hvad der fører med til området omdømme. Et Place Brand er ikke det der er og det som stedet gør det er det der opfattes af borgere og personer udenfor området. Place Brandet er kendskabet, den viden man har og de følelser som man nærer for et område. Place Branding er stedets fortid suppleret op med alle de aktiviteter som fører til kendskabet, viden og følelserne. Place Branding er en relativt ny disciplin. Den startede i USA i 1990-erne som en reaktion på den krise der truede en række amerikanske byers eksistens. I love NYC (med hjertet) var nok den første indsats i øvrigt i scenesat af en person. Berlin, Madrid, Amsterdam København og Stockholm fulgte efter. I dag er Place Branding et anerkendt redskab i byer og steders forsøg på at holde på og skabe tilgang af borgere og erhvervsvirksomheder. Det der særligt skal fokuseres på i gennemførelsen af en Place Branding strategi er en organisering som sikrer at alle væsentlige aktører er med. Ikke kun af navn, men af gavn. At de forpligter sig til at bidrage til Place Branding. Både økonomisk og ved at synliggøre Place Brandingens symboler (logo, slogan..) i deres egen kommunikation og at være med til at koordinere aktiviteterne. Derved adskiller Place Branding sig afgørende fra kommerciel branding. Hvorfor? Kampen imellem regioner, nationer, kommuner og byer handler om at sikre væksten som i hovedsagen skabes af en tilpas mængde af borgere som, sammen med pendlere fra tætliggende kommuner udgør den arbejdskraft som nutidens og fremtidens virksomheder efterspørger. Sagt på en anden måde så er det bestanden og tilflytningen af resursestærke borgere der på både kort og langt sigt sikrer kommunens konkurrencekraft og dermed den velstand der skal til for at sikre borgerne gode livsbetingelser. Det er Place Brandings formål sammen med andre aktiviteter at sikre fastholde og tiltrække resursestærke borgere. 6 of 21

10 Hvorfor Tønder Området? At standse afvandingen af resursestærke borgere anser 11CityDesign som den største strategiske opgave i Tønder Kommune. Omdømme analysen har påvist at den opfattelse af Tønder Området som hersker udenfor området i meget stor grad er negativt præget af Tønder sagen. Kendskabet til Tønder attraktioner så som natur, kultur og Tønder By er ganske stort, men overskygges af kendskabet til sagen. Det er derfor hovedopgaven for Place Branding Tønder at optone kendskabet til Tønder herligheden og at nedtone kendskabet til Tønder sagen. I det omfang det lykkes vil sandsynligheden for at standse udvandringen øges væsentligt og måske kunne vendes til tilvækst af resursestærke borgere. Forskning viser, at det ikke kan lade sig gøre at udraderer et negativt omdømme ved kommunikation der er indrettet på at ændre opfattelsen af det negative. Det er endda sandsynligt at det modsatte bliver resultatet af en sådan strategi. Derimod kan det lade sig gøre, gradvist, at opbygge en anden opfattelse som overskygger det negative. I 2000 svarede omkring 60% af den danske befolkning statsfængsel, fanger osv.. på spørgsmålet om hvad de forbandt med Horsens. På det tidspunkt satte Horsens gang i kultur/event aktiviteter som på det tidspunkt kun 5% af befolkningen forbandt med Horsens. I dag forbinder ca. 60% Horsens med kultur/event. 35% forbinder Horsens med fængsel. Målet for Place Branding Tønder Place Branding Tønder afventer kommunes strategiske afgørelse om hvorvidt området syd for grænsen skal inddrages i strategien. Derfor omhandler Place Branding strategien hovedsageligt Danmark med undtagelse af den kommunikation som området aktører i forvejen lægger i det tyske område (turisme og handel). Målene skal være vejledning og ramme for kampagner og løbende kommunikation for Tønder Området. 11CityDesign vil anbefale følgende mål: > støtte om alle aktiviteter som har til formål at vende afvandringen af resursestærke personer d.v.s. at reducere fraflytning og øge tilflytning. > øge selvværdet, glæden og stoltheden ved at bo i Tønder området. > engagere så mange borgere og virksomheder som muligt i aktiviteter som kan vende udviklingen. > fokusere al kommunikation på Tønder områdets herligheder for dermed at opbygge et image, uden for området som, som kan overskygge Tønder sagen. Målgrupperne: 7 of 21

11 Borgerne i Tønder Kommune er langt den mest betydningsfulde målgruppe. De optræder i fire roller: >De er målgruppe i sig selv >De er en del af brandet (åbne/lukkede, venlige/uvenlige, imødekommende) >De er ambassadører og rygtespredere >De er borgere de ejer kommunen og afgør hvem der skal styre den. Virksomhederne kommer lige efter i betydning. De er en vigtig del af omdømmet og de skal engageres i co-branding. Dermed er vellykket intern branding forudsætningen for at Place Branding Tønder får den positive indflydelse som den er tiltænkt. Udenfor Tønder området: Fokus: Potentielle tilflyttere i alderen år Hele Danmarks befolkning Regionens politikere og administration Statens politikere og administration Viden om Målgrupperne: Omdømmeanalysen giver et indgående kendskab til målgruppernes kendskab til Tønder Området. I Tønder området er opfattelsen : Positivt : Hyggelig by, godt sted at bo, naturen Negativt: Udkants Danmark, recession, afvikling Udenfor Tønder området er opfattelsen : Positivt: Grænsehandel, natur, Kongehuset m. Schackenborg, samt en usædvanlig stor del af befolkningen der kan forbinde Tønder med: Tønder Festival Tønder Juleby Kniplinger Sort Sol Højer Sluse/Diget ECCO Højer Pølser 8 of 21

12 Løgum Kloster Rømø Negativt: Tønder sagen. Der er med andre ord et stort antal attraktioner som er kendt i en relativt stor del af befolkningen (i forhold til andre byer). Hvis disse herlighedsværdier lægges sammen og arrangeres i helheder i stedet for hver for sig, indebærer de et solidt grundlag for Place Branding Tønder Place Branding argumentation og form. Udgangspunktet for bestemmelse om hvilken form for argumentation og brug af billeder/tekst der skal tages i anvendelse, er en konstatering af at de fleste mennesker er positivet motiverede overfor byer/områder, men at de ikke er synderligt interesserede i at læse om dem. Den viden fører til at kommunikationen skal anlægges emotionelt mere end fakta-orienteret. Det betyder at billeder tillægges større vægt end ord og at sammenhængende temaer der gentages på overraskende måder er nødvendige for at skabe engageret kontakt til målgrupperne. Det betyder i praksis at Place Branding Tønder skal finde en fælles paraply som så mange som muligt kan føle sig hjemme under samtidig med at den kan øge kendskabet til områdets positive attraktioner. Mennesket oplever ikke en by eller et sted opdelt i emner på samme måde som de der står bag attraktionerne. Kultur,kunst, shopping, restaurationsbesøg smelter sammen til en helhedsorienteret opfattelse og skal derfor kommunikeres som helheder. Museet skal f.eks. være med i en by-event. Strandgæster skal vide at der er andet at opleve og lokale fødevarer skal kunne købes i butikker og spises i restauranter. Der er tale om rige Tønder oplevelser og ikke om en række af hinanden uafhængige tilbud. For at påkalde sig opmærksomhed og for at virke troværdig skal stilen både være autentisk, båret af empati og samtidig sådan at borgerne kan genkendes sig selv. Det er opgaven at samle store dele af området kommunikationsindsats i en stil, en argumentation og med det slogan der i kort form fortæller om Tønder attraktionerne. 9 of 21

13 Strategien: Forudsætningen for at Place Branding Tønder kan medvirke til at standse udvandringen er, at alle der i væsentlig grad kommunikere fra Tønder området kan samle sig om at koordinere kommunikationsaktiviteterne og give dem en grad af fælles præg. Både i den selvstændige Tønder kommunikation og i cobranding hvor Tønder står sammen med områdets virksomheder. Engagement blandt så mange som muligt er forudsætningen for at det lykkes. Engagement opnås ved indflydelse og fornemmelsen af at være med. Lysten mangler ikke den kom meget tydeligt frem i Stakeholder analysen. Men det er ingen let opgave. Som gennemgangen af områdets kommunikation viser, så dominerer forskellighederne langt over fælles træk. Der forestår en ikke ubetydelig organisatorisk opgave, som har til formål at samle så mange som muligt om Tønder Place Branding Media: 11CityDesign anser Tønder Områdets borgere og virksomheder som de vigtigste budbringere. De skal være områdets ambassadører og fortælle andre om den gode Tønder historie. Det kan ske personligt, på en website og på Facebook og andre sociale media. Fælles website. Profilanalysen dokumenterer at der i Tønder området sandsynligvis findes mere end 250 websites som fortæller om steder og tilbud. 11CityDesign anbefaler at alle Tønder områdets oplevelser samles i en fælles website med en indgang, oversigt over det meste og links til de der ønsker det. Hensigten er at udvikle denne website således at den kan indeholde både kulturelle og kommercielle aktiviteter (en koncert, dagens ret til lav pris og tilbud på cykler..) blandet med nyheder fra området. I løbet af nogen tid skal denne website være selvfinansierende. Som eksempel kan henvises til Sønderborg, men også til en række udenlandske by websites. Facebook, YouTube og andre sociale media anvendes til at skabe en Tønder venneforening udenfor Tønder området. Bidragyderne er alle virksomheder og borgere der opfordres til at sende invitationer til venner og bekendte. Aviser mv.: Der indrykkes annoncer der både i format (1/1 side i farver) og indhold virker overraskende og som fortæller om Tønder områdets herligheder og hvordan man kan få del i dem. Tønder kulturtilbud vises jævnligt i kulturmedia Information,Weekendavisen, Politiken. 10 of 21

14 Jyske Vestkysten. Der anbefales at der indledes samarbejde med Jyske Vestkysten der i sin nyerklærede redaktionelle politik fremhæver positivt livssyn og konstruktivt samarbejde. Organisationen: 11CityDesign anbefaler at der etableres en Tønder Alliancen organisation som har til opgave at gennemføre Tønder Place Branding og eventuelt andre udviklingsaktiviteter som vedtages af kommunalbestyrelsen. Organisationen skal repræsentere erhverv, handel, turisme, kultur, fritid, uddannelse og kommunen. Hvert område skal være repræsenteret af en absolut ledende og toneangivende person der besidder magt til at gennemføre de handlinger som besluttes. Formanden skal være en person udenfor det kommunale system. Borgmesteren foreslås som næstformand og et medlem af kommunens direktion som sekretær. Tønder kommune bidrager med sekretariat, et beløb til grundlæggende arbejde og et beløb til aktiviteter i de næste 3 år. Der søges yderligere finansiering blandt virksomheder, men det væsentligste bidrag er at deltagerne eksponerer Tønder profil/slogan i deres kommunikation. Der oprettes en klub for alle der deltager. Det anbefales at organisationen tilknyttes en rådgiver med erfaring i udvikling af Place Branding og at aktiviteterne, så videt muligt, udføres af lokale virksomheder/personer. Tidsplan Tidsplan. 11CityDesign anbefaler, at der bygges videre på den gode stemning som blev konstateret i stakeholder interview og i opfølgningen idet det er i denne persongruppe at de der skal bære Place Branding findes. Endvidere er der i den resterende del af året en række naturlige events som vil kunne vise samarbejdsevne og Place Branding i praksis: Tønder Festival, Kulturugen og Julebyen. I det lys anbefales følgende ramme tidsplan: April : Place Branding strategi og budget indstilles til Tønder Kommunalbestyrelse. Primo maj : Place Branding organisationen etableres og indleder sit arbejde. > Strategien konkretiseres til handlingsplan > Der vælges leverandør af design, website etc.. > Opstilling af partnerskabsaftaler co-branding 11 of 21

15 Juni : Første aktiviteter klargøres (Festival og.) : Møder med alle potentielle aktører i centerbyer mv.. August: Første aktiviteter realiseres (Festival..) Test af website September : Kampagne i nationale media Oktober :Kulturugen? November : Julebyen De nævnte aktiviteter andre som kommunikerer Tønder Place branding. 12 of 21

16 Tønder Profilen & Tønder Place Branding Bilag

17 Tønder Profilen interviews samlet. 1: Målgrupper: Hvilke målgrupper kommunikerer i til? A: I Tønderområdet B: I Danmark C: Udenfor Danmark A Tønder området Tønder Festival (TF), har etableret en folkemusik klub for de inkarnerede fans. Her bliver der jævnligt opdateret med nyheder. Der er en pladebutik med speciale i FM (folkemusik). Men der er ingen direkte målinger af effekten. Det er for svært og for dyrt. Til de der har brug for konferencefaciliteter : erhvervslivet.. Vi har ingen udadvendt effektiv kommunikation. Det har vi ikke penge til. Vi har alligevel besøgende. Kun mund til øre og avisen. Det er en bevidst strategi vi skal have besøgende fra hele Danmark.. Vi vil ikke love mere end vi kan holde. De der kommer her skal gerne blive positivt overraskede.. Vi er et overraskelsesmoment. Det meste, og bedste, er at nuværende elever fortæller gode historier til kommende elever. De gode historier kommer af et godt undervisningsmiljø på trods af de lidt trange lokaliteter. TG har store ambitioner. Der er et godt samarbejde Jyske Vestkysten. De får de gode historier. F.eks. om det lektiefrie HF. Man fokuserer også mod forældrene, så de er trygge ved at deres børn skal gå der. Tønderkulturuge blev kommunikeret via hjemmeside og via annoncering i Jyske i hele regionen. Der ud over i samtlige lokalaviser i området. Ikke meget Interesseorganisationer og til den almindelige borger og ikke mindst egne politikere. B - Danmark Indenfor Danmark er markedsføringen meget traditionel med plakater og flyers på spillesteder o.l. 13 of 21

18 I stedet for en større overhaling af hjemmesiden har man oprettet en FB side. Den fungerer rigtigt godt da alle der trykker like får nyheder direkte frem på deres egen FB forside. Erhvervslivet kurser og konferencer... Vi kommunikerer om Tønder og Rømø til det meste af Danmark. Også sammen med VisitDenmark og andre i regionen.. To gange i Flegaard avisen (hele Jylland) TV i Sønderjyllandsområdet. Fx ved bosætning : Politiker på Christiansborg Nej, men dog ud i regionen. Ikke systematisk, men blev heller ikke skønnet relevant, bl.a. pga. økonomi. C Udenfor Danmark Der bliver lavet nogle få flyerfremstød i nordtyskland, men ellers ikke rigtigt noget. Mange steder langt ude i verden, hvor folkemusik er større, et ganske godt kendskab til festivalen. TF vil ikke bruge mange penge her da det alligevel kun er entusiaster der tager turen hele vejen til Tønder. Vi gør meget for feriehusene og sammen med kommunen markedsfører vi området særligt overfor tyskere som er vores store kundekreds. Man markedsfører diskret over grænsen til det danske mindretal. Omkring 100 elever tager dagligt over grænsen for at komme i skole. Det er vi meget stolte af! Tyskland, Hollændere og skandinaver. Vi er nok de eneste der kommunikerer udenfor Danmark. Afhænger af situationen. Ikke meget.. Ja.. Vi har flere mål : Udlejning af feriehusene, campingpladserne men også enkelte kampagner som fx Dragefestivalen. Ikke denne gang, men næste gang vil vi gerne ud i Schleswig. Alle kampagner var målrettede mod alle segmenter, men dog et større fokus mod unge. Respondenten blev bl.a. interviewet til alle lokalradioer o.l. 14 of 21

19 Julemarkedet bliver annonceret i Tyskland. Også i Woche Show i Tyskland. 2: Mål: Hvad vil i særlig gerne opnå? 1- Grunden til at TF eksisterer er for at udbrede kendskabet til folkemusik i alle dens genrer. Folkemusik er i mange tilfælde grundlaget for mere populære genrer, det skal TF arbejde for at man husker. 2- TF vil vokse som organisation for at kunne opfylde/forbedre krav nr 1. Alt er direkte målrettet nye elever, deres forældre (og politikere). Flere feriegæster og større forbrug pr gæst.. Fx skolestrukturen. Vi skulle lukke 7 skoler, men vi kom igennem med det. Der blev opnået en opfattelse af at de fleste kom med. Eller overgang til e-box.. Flytte holdninger i sparetider Flere forbrugere. Målet er kendskab til TKU og til kultur generelt i Tønder. Både internt i Tønder, men også eksternt. Sigter mod større deltagelse og kendskab. Et aktivt sted vi ligger centralt mere over grænsen 3: Mål Opstiller i konkrete mål for kommunikationen og måler i effekten Opstiller I mål Ja Vi kender vores målgruppe indgående. Via DK statistik kan vi jo se hvor mange der er i den rigtige alder. På den måde kan vi jo måle hvor mange af dem vi så ender med at få. Ja. I april åler vi os selv. Vi har mål på d større Nej Der bliver ikke rigtigt sat nogle mål, det er ikke kutyme. Indtil nu har man gjort det så godt som man kunne og håbet på det bedste til en vis grad, men ikke præcise mål, vi kender retningen. 15 of 21

20 Måler I effekten ting. større kendskab til TKU og kulturelle begivenheder hele året. To gange har vi været bedste handelsby, det vil vi gerne igen. Vi vil gerne være Danmarks mest servicemindede indkøbssted. Vi uddanner personalet til det. Når vi holder informationsmøder spørger vi til hvor man har hørt om TG, og det er stort set gennem mund til mund. Vi har aktivt fravalgt at bruge FB. Det ender hurtigt useriøst og rodet. Det valg er vi meget glade for. Nogle gange. Fx flytte borgerhenvendelser til digital i løbet af. Ja. Det gør vi på den måde at vi ser om husene er udlejet om der kommer flere til arrangementerne og så igennem de officielle tal fra VisitDenmark. Der er både kendskab og tal som vi kan sammenligne med andre.. Ja det gør vi på antal Man måler ikke resultaterne. Det er meget svært og det virker omkostningstungt. Det er typisk at koncerterne bliver udsolgt, men det er ikke målet i sig selv. Man vil udbrede kendskabet til folkemusik og det er meget sværere at måle. Der var mere end 120 aktiviteter spredt ud i byerne, og det er for omstændeligt at måle den direkte effekt af markedsføringen. 16 of 21

21 kunder og omsætning. Generelle kommentarer I år vil man fokusere langt mere på selve festivalpladsen end tidligere hvor der har været ligevægt på pladsen og bymidten. AM har hyret en landskabsarkitekt til at lave et helt nyt layout for festivalpladsen. Det er dog stadig svært at sige om resultatet vil blive målt på andre måder end at skønne sig til om der er en god stemning eller ej. Vi er ved at ansætte i City chef, det venter vi os meget af. 4: Kampagner Nævn tre kampagner som indenfor de seneste par år har været en succes. Julebyen er det helt store. Festivalen (men den udnytter ikke potentialet) Vi har aktiviteter hver måned planlagt i aktivitetskalender Vi har søndagsåbent med 80% opbakning Vandtårnet er et guldæg. I 2010 fik vi den danske museumspris fordi det nærmest er lykkedes på trods. Hvert år en stor udstilling.. Sidste år blev der for første gang lanceret en tv- og radio kampagne. På trods af et udsolgt koncertprogram var omsætningen den laveste nogensinde. Man skønnede at det var pga. af det dårlige vejr, og formodede at kampagnen trods alt havde trukket nogle ekstra til. Men man har ikke kunnet måle ordentligt på det. Man har hyret en pressesekretær der organiserede en kobling mellem musikkerne og pressen. På den måde var der en langt bedre dækning af TF. Det har givet en større dækning, hvor bla. Alex Nyborg Madsen sendte live fra næsten hele festivalen. Lektiefrit HF Elitehold i tysk. Skolelukning E. box Bosætning mest i erhvervsafdelingen 17 of 21

22 Det er første gang der har været TKU, så der er ikke så mange kampagner at køre efter. Reklame for TKU internt i TK skal være bedre. Næste år skal annoncer i ugeaviserne være mere lokalspecifikke. Nej overhovedet ikke. Dragefestival. Vi vil gerne have deltagere så er der fyldt op. Vi udvider festivalen til også at give gæsterne mulighed for at lave deres egen drage. Til festivalen er 98% tyske gæster. Dragefestivalen viser vejen der er der stort døgnforbrug. Det er en aktivitet for voksne. Knipling Festival den kunne være meget, meget større. Julebyen udvikler sig ikke nok, jeg ser frem til Citychefen. Sort sol kunne blive til grå sol, hvid sol Vadehav og Nationalpark bliver næste store fremstød der skal sikre turismen. Vi skal have ruter : Gå på opdagelse i Tønder Marske 5: Organisation Arbejder i sammen med andre organisationer om kommunikationen? og hvilke og hvordan? Ikke særlig meget. Ikke så meget som vi kunne ønske. Der er intet bevidst, systematisk arbejde. Der er nyt netværk med det Sønderjyske, men der kunne være mere i Vestkommunerne. Det burde være mere formaliseret. I lokalområdet er der et fælles ønske om fælles optræden. men alle skal have ejerskab. Vi ville gerne arbejde tættere sammen med turismen. Og ville gerne profilere Tønder kommune som et sted med erhvervsliv. Vi taler sammen, men der er intet systematisk arbejde i samme retning. Turismen er jo noget for sig, men vi kunne godt arbejde mere sammen. Der er ikke noget formelt. Vi kunne godt bruge ECCO mere aktivt. Her er en del uformelt, der er noget på vej og lysten fejler ikke noget.. Men vi venter på hinanden og noget at samles om. Alt arbejde udføres af interne, aflønnede, kræfter fra sekretariatet. Det kunne være rart med nogle udefra, men det er for dyrt man prioriterer pengene anderledes. Har prøvet, men det lykkedes ikke. Vi mangler en Tønderprofil lige som Sønderborg. Der burde være mindst en der tog sig af det. Husk at alt er brugerbetalt. 18 of 21

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune

Stakeholderanalyse for Tønder Kommune 16 01 12 Stakeholderanalyse for Tønder Kommune Tønder Kommune/ 11CityDesign Steffen Gulmann, direktør, adj. professor CBS Analysen: Grundlag for Tønder Kommunes strategi - En del af analysesystemet: Tønder

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

Inspiration til Visionproces

Inspiration til Visionproces Inspiration til Visionproces Næstved Kommune 11CityDesign Byrådets temamøde 06 05 10 Steffen Gulmann, adj. Professor Borgerne Der er nok til et godt og rigt byliv Der er kreative nok, god tilvækst Mange

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening

Ram plet med jeres markedsføring. Effektiv markedsføring af din skytteforening Ram plet med jeres markedsføring Effektiv markedsføring af din skytteforening Skab en effektiv markedsføring og kommunikation af din skytteforening. Koncentration. Sigt. Ram plet. Kom godt i gang med markedsføring

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land LIVING. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land LIVING. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-mail:

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

S2017 borgerundersøgelse, aug. 12

S2017 borgerundersøgelse, aug. 12 1 Sønderborg, aug. 12 Borgerpanelundersøgelse om S2017 Gennemført august 2012 overfor 1291 borgere 444 R Dataindsamling og analyse ved Promonitor www.promonitor.net telefon 4444 9100 2 Indhold Deltagelse...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE Holland De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur kultur Besøge familie

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere