PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1"

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Banko 17/ Karup*) Deadline næste PROPEL 26/9... Foredrag 21/ Værløse-Jonstrup*) 23/ Værløse-Jonstrup*) Hyggeaften i Flyvestuen 7/ Værløse-Jonstrup*) 4/ Værløse-Jonstrup*) 2/ Værløse-Jonstrup*) Udflugt 28/9...Dragør Fort...Se side /10...Hamborg... Karup*) Årgangsjubilæer 27/ Skrydstrup*) 27/ Aalborg*) PROPEL denne gang Forsiden: Medlemmer i blæst og sommerhumør Fra lokalafdeling Kalundborgs sommerudflugt Næste deadline: fredag den 26. september PROPEL i 2014 Blad nr. Deadline I din postkasse 7 29/8 20/9 20/9 8 26/9 18/10 18/ /10 22/11 22/ /11 20/12 20/12 Repræsentantskabet har besluttet at PROPEL fremover ikke bliver lagt ud på hjemmesiden, før det er postomdelt. Vær derfor ekstra opmærksom på Det sker på Orientering til medlemmerne Med venlig hilsen Erling H. Sørensen Redaktionsudvalget Vedr. bladet Vi har den 17/6 deltaget i et møde med Flyvevåbnet og Bent Ålbæk i Karup, hvor det blev gennemgået hvad Flyvevåbnet ville kunne bidrage med til et evt. nyt blad. De kunne levere stof til Flyvevåbnets Soldaterforening som ville tilgå direkte til vores redaktør. Bent fremkommer med økonomisk oversigt hvad et nyt blad kunne fremstilles for. Vi er i skrivende stund ved at bearbejde disse, men på nuværende kan vi ikke få økonomien til at hænge sammen til et nyt blad der skal udkomme 6 gange om året. Vi har derfor besluttet i redaktionsudvalget fra og med næste udgave at udvide vores nuværende blad med 4 sider stof fra Flyvevåbnet indtil vi kan fremlægget et nøjagtigt regnskab over et eventuelt nyt blad til FU og derefter repræsentantskabet. Med venlig hilsen Erling Sørensen/Kaj Clausen Til alle, der modtager PROPEL Husk at meddele adresseændring Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren. Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din nye adresse, men det sker kun i få måneder. Derfor Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren. Med venlig hilsen Elly PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juni og august - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil Bankospil. Karup afdeling afholder bankospil på KFUM soldaterhjemmet i Kølvrå den 17. november kl Det er for Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemmer med familie samt venner og bekendte, samt alle andre soldaterforeninger. Flyvestationens personale med pårørende er også velkomment. Der er mange fine gevinster så kom og få del i dem. Af gevinster kan nævnes ænder, vin, chokolade og kaffe. Efter spillet er der kaffe og 2 stk. smørrebrød til en samlet pris á 50 kr. Husk der er tilmelding af hensyn til smørrebrød. Tilmelding skal ske senest den 11. november til Henning Halkjær på tlf eller mobil Tilmelding kan også ske på min -adresse. Ved venlig hilsen Henning Halkjær Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Vellykket familiedag Familiedagen blev vanen tro afviklet hos Erika og Erik med godt vejr og 35 glade deltagere. Samværet indbefattede også konkurrencer, som både unge og gamle tog del i med stor entusiasme. Tak til Erika og Erik for deres gæstfrihed, og til alle der deltog. Venlig hilsen Per Wittenhoff Familiedagen bød på varierende underholdning for alle deltagere lige fra luftbøsseskydning for de yngste til gummistøvlekastning for de ældre. (Størrelsen på den anvendte støvle er ikke oplyst. red) PROPEL 3

4 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Søren er død Faktisk hed han slet ikke Søren. Han var døbt Christian, og hans efternavn var Sørensen. Men alle kendte vi vores gode ven som Søren. FSF Værløse-Jonstrup Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. Tlf , Mobil: Hyggeaftener i Soldaterstuen på Pedersholm! Og nu er han død, 83 år gammel. Og som man kunne vente, var Bregninge Kirke på Tåsinge næsten fyldt ved hans bisættelse. For Søren havde mange venner, og blandt dem var vi ikke så få fra Flyvevåbnets Soldaterforening. Den første formand Det var Søren, der i 1973 tog initiativet til oprettelsen af en afdeling på Sydfyn, og helt naturligt blev han dens første formand en post, han varetog indtil Det fik stor betydning for afdelingen, da han stillede et fornemt lokale til rådighed på sit Hotel Ærø i Svendborg, og senere, da han flyttede sine aktiviteter til Sørens Bodega, blev den et hyppigt mødested for en del af afdelingens medlemmer. Også en søens mand Før Søren kom til Svendborg, havde han gennem 18 år sejlet først som messedreng og siden som hovmester i rederiet Mærsk, og da han i slutningen af 90 erne besluttede sig for at tilbringe resten af tilværelsen som aktiv pensionist, var det da også helt naturligt, at han fik tildelt en lejlighed på Mærskgården i Troense. Her fortsatte han fra tid til anden med sin store interesse, madlavningen. Og i sin lille båd tog han hyppigt på fiskeri på sundet. Og indtil helbredet satte en stopper for det, deltog han trofast i soldaterforeningens aktiviteter. Vi vil mindes Søren som den gode kammerat med en aldrig svigtende hjælpsomhed og for hans gode humør. Æret være Sørens minde. B. Aalbæk-Nielsen Lokalafd. Sydfyns formand Søren, som vi vil huske ham i Flyverstuen på hans Hotel Ærø i Svendborg. Vi starter igen efter årgangsjubilæet Tirsdag d. 7. oktober Kl Tirsdag d. 4. november Kl Tirsdag d. 2. december Kl Husk tilmelding til Kaj Clausen Dragør Fort 100 års jubilæum PROGRAM Søndag den 28. september 2014 kl Prins Knuds Dæmning 2, 2791 Dragør: To nye bøger: Amager i KRIG og FRED & Dragør Fort Forfattere: Claus Ehlers og Tom Wismann. Redaktion: Dines Bogø og Peter Thorning Christensen. Ny film: Dragør Fort i 100 år. Fremvisning af ældre film og udstilling med historiske fotos. Søværnets Tamburkorps og 8. Regiments Musikkorps. Fortets tidligere chef Prins Knud repræsenteres ved børnebørnene. Ankommer i royalt veterankøretøj. Hæren markerer i års jubilæum. Skattejagt på fortet med præmier til børnene. Rundvisning, også i hidtil ukendte lokaler, der blev bygget for 60 år siden. Smørrebrød, burger, pølser, is, øl, vand og vin. Medvirkende og støtte: Dragør Kommune, Dragør Fort Hotel og Restaurant, Dragør Lokalhistoriske Forening, Dragør Videogruppe, Dragør Lokalarkiv, Dragør Borgerforening, Dragør Borgerlige Skyttelag, Amager Marineforening, Københavns Befæstningsforening, Kystartilleriforeningen, Marinehjemmeværnet - HVF 367. Søværnets Tamburkorps og 8. Regiments Musikkorps. Dragør Fort har tidligere været underlagt både Søværnet og Hæren. Med venlig hilsen Kurt B. Sørensen 4 PROPEL

5 Foredrag DE ALLIEREDES DANSKE VÅBENFÆLLER THE DANISH WAR VETERANS OF THE ALLIES LES FRÉRES D ARMES DANOIS DES ALLIEES Tirsdag den 21. oktober kl i Københavns Marineforenings lokaler, Takkeladsvej 3, 1. på Holmen indbyder De Allieredes Danske Våbenfæller til vort traditionsrige oktober-foredrag: Feltpræst og første formand for Veteranhjem København Lars Graff Nielsen fortæller om sit virke som feltpræst og som første formand for Veteranhjem København. Lars Graff var udsendt til Kroatien 1994 og 1995, hvor de danske FN-soldater blev fanget i en voldsom artilleriduel, og senere til Bosnien. Lars Graff sluttede som feltpræst ved 1. Sjællandske Brigade i Antvorskov. En feltpræst færdes lige hjemmevandt blandt sin enheds befalingsmænd og menige, og mange soldater har gode minder om deres feltpræst. Det gælder tusinder af værnepligtige under den kolde krig samt soldaterne i FN-tjeneste og som udsendte i krigene Det var erfaringerne herfra, der motiverede Lars Graff til at gå ind i støttearbejdet for de hjemvendte veteraner, og påtage sig opgaven som Veteranhjem Københavns første formand. Pris incl. 2 håndmadder, 1 øl/vand + kaffe kr. 85,00. Alle medlemmer af de københavnske soldaterforeninger er velkomne! Max. 50 deltagere! Bindende tilmelding senest 15. oktober til Kurt B. Sørensen mellem kl. 9 til 10 eller pr. Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil Succes trods stormvejr Lokalafdeling Kalundborg har holdt sin årlige sensommertur, som i år gik til Vestsjællands Bilmuseum ved Sæby Vi mødtes kl ved indgangen. Gik derefter rundt for at se på de mange gamle bilmodeller. Der er også de første cykler med hjælpemotor, som var spændt på ved baghjulet. Vi gik rundt ca. 1 times tid, kørte derefter til Fugledegård ved Tissø, som er en gammel kongsgård, den er ældre end Trelleborg, og hvor der for nogle år tilbage blev fundet en stor guldhalsring, Det var meningen vi skulle spise Inges frokost der, men det var for blæsende, så vi kørte i stedet ned til Ingrid og Leif med frokosten. PBV Ole B Jakobsen 200,- kr. -det må jeg da kunne gi. Ja, sådan tænkte jeg, da jeg læste redaktørens gengivelse af hjemmesiden for Danske Veteranhjem i Augustnummeret af PROPEL. Det var vist en øjenåbner for mange andre end mig. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har været på deres hjemmeside, og jeg vidste heller ikke, at skatteregler kunne være så stive for en velgørende fond. Veteranhjemmet er vel næsten som en slags soldaterforening, hvor der kan tales om fælles oplevelser. Det skal i hvert fald ikke være min skyld, hvis der ikke er penge til en kop kaffe. Derfor betalte min kone og jeg omgående 200,- kr. på Reg. Nr Knt. Nr Jeg håber, at du også har gjort det samme, eller vil gøre det, nu hvor du bliver mindet om det. Husk at det skal være inden 1. oktober. Torben Foredrag om nye Kampfly Inden den 1. juli 2015, skal de danske politikere beslutte, hvilket fly der skal være fremtidens kampfly i Danmark. Det er et indkøb til mellem 15 og 20 milliarder kroner. FOF Københavns Omegn, har bedt Danmarks førende ekspert på området, Andreas Krog, om at give en indføring i kampfly kandidaterne, flyenes opgaver i fremtiden, det politiske spil, lobbyismen og erhvervsinteresserne. Foredraget krydres med billeder, videoer og anekdoter fra flyvestationer, flyfabrikker og air shows. Foredraget Går i luften i Tåstrup Kulturcenter torsdag den 23. oktober kl. 19 og det koster 130 kr. at deltage. I læsende stund, er det en måned siden, at FOF-Kataloget blev omdelt, så hvis det har din interesse er det nok bedst at ringe på , og høre om der er flere ledige pladser. Kursusnummeret er: 4100, og du kan læse mere på Torben PROPEL 5

6 Chefskifte i Flyvertaktisk Kommando under flot parade Kilde: FTK hjemmeside Forsvarschef general Peter Bartram, generalmajor Max A.L.T. Nielsen og generalmajor Henrik Røboe Dam Foto: Fototjenesten Alle mand var mødt op i deres stiveste puds for at ære den aftrædende generalmajor og byde den overtagende generalmajor velkommen i det nye job. Det sitrede i luften på hele Flyvestation Karup mandag morgen den 25. august. Befalingsmænd, konstabler, og officerer var i fuld uniform og indbudte gæster og civile var trukket i deres fineste tøj. På snorlige rækker stod de klar til dagens parade. Den nu tidligere chef for Flyvertaktisk Kommando generalmajor Henrik Røboe Dam aftrådte sin stilling og overlod førersædet til generalmajor Max A. L. T. Nielsen. Stærke taler Det var en tydeligt rørt generalmajor, der takkede sine ansatte for lidt over fem års samarbejde og sin familie for fast støtte gennem hele perioden. - Det bliver ikke nemt. Efter fem år og fire måneder kan jeg nu se tilbage på en god tid. Jeg er meget privilegeret over at have stået i spidsen for så dedikeret en arbejdsplads, sagde generalmajor Henrik Røboe Dam i sin afskedstale. Den ny chef maner til ro Klar til at overtage ansvaret for det danske flyvevåben stod Max A. L. T. Nielsen, der, efter forsvarschefens tale til både den aftrædende og tiltrædende generalmajor, blev sat ind som chef for Flyvertaktisk Kommando. Også han havde forberedt en stærk tale til de ansatte i Flyvevåbnet og manede til ro omkring den nærtstående værnssammenlægning. Ikke nyt for Flyvevåbnets personel - Efter min opfattelse er Flyvevåbnet indbefattet af begrebet Værnsfællesskab. Vi har i årtier arbejdet tæt og naturligt sammen med enheder fra Hæren og Søværnet, ude som hjemme, og det ligger naturligt for os at arbejde tæt sammen med allierede og koalitionspartnere af alle værn, og stort set over alt på kloden. Hjerteligt til lykke Jeg vil gerne gratulere begge generalmajorer med deres nye, ansvarsfulde stillinger. På Flyvevåbnets Soldaterforenings vegne tak til Henrik Røboe Dam for et behageligt samarbejde, som jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at det kan fortsætte med Max A. L. T. Nielsen i chefstolen. Kaj Clausen Formand FSF 6 PROPEL

7 Den nye chef i FTK Kilde: FTK Flyvertaktisk Kommando har fået ny chef, som samtidig nomineres til Flyvevåbnets Soldaterforening ærespræsident, idet denne ifølge foreningens love er den til en hver tid værende chef for Flyvertaktisk Kommando (FTK), såfremt chefen indvilliger heri. En erfaren officer Generalmajor Max Arthur Lund Thorsø Nielsen er 50 år og har været ansat i Flyvevåbnet siden Af hans CV på Flyvevåbnets hjemmeside fremgår det, at det er en særdeles erfaren officer, der har overtaget jobbet som chef for Flyvevåbnet. Han er bl.a. uddannet både her i Danmark, ved Air Command and Staff College i USA og ved NATO Defence College i Italien. Også velfunderet internationalt Generalmajor Max A. L. T. Nielsen har siden 2012 fungeret som kabinetschef og senior militærrådgiver for den danske formand for NATOs Militærkomité, general Knud Bartels. Igennem sin karriere har Max A. L. T. Nielsen virket på alle operative niveauer i det danske luftforsvar fra eskadrilletjeneste til operationscenter og senest i perioden som stabschef ved Flyvertaktisk Kommando i Karup. Forud herfor ligger tjeneste ved blandt andet Flyvevåbnets Officersskole, operative og koordinerende funktioner i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, udsendelse til Irak samt en periode som chef for Forsvarschefens Ledelsessekretariat. Den nye forsvarsattaché i USA Kilde: FTK Generalmajor Max A. L. T. Nielsen Foto: Fototjenesten Generalmajor Henrik Røboe Dam tiltræder stillingen som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Washington fra 1. september I spidsen for utallige missioner Den aftrædende chef for Flyvertaktisk Kommando har i sin chefperiode fra stået i spidsen for utallige internationale missioner, hvor alle Flyvevåbnets enheder har været udsendt. Missionerne omfatter udsendelser til: Afghanistan med Hercules-transportfly, radarbidrag, personel, hunde og EH101-helikoptere. Libanon, hvor personel har været udsendt med FN i UNIFIL missionen. Afrikas Horn, her har både Lynx-helikopter og Challenger-fly været udsendt flere gange i kampen mod pirateri. Libyen med udsendelsen af de danske F-16 kampfly. Syrien med deltagelse af både Lynx, Hercules, personel og hunde. Mali med flere udsendelser af Hercules. Hertil kommer talrige nationale opgaver i Grønland, Færøerne, Island og Danmark, som strækker sig over luftrumsovervågning, havmiljø, fiskeriinspektioner, redningsmissioner og Fennec-helikopteropgaver for politiet. Dertil kommer støtte med danske F-16 til NATOs operation i Baltikum. Tiden har ligeledes budt på forandringer som følge af forsvarsforliget, hvilket bliver en af de store opgaver, der overdrages til generalmajor Max A. L. T. Nielsen. Generalmajor Henrik Røboe Dam Foto: Fototjenesten PROPEL 7

8 Republic F-84E & G Thunderjet in Royal Danish Air Force service Bogen for alle F-84 entusiaster Arkitekt Ole Rossel beskriver i bogen med den lange titel det jagerfly, der med 244 leverede eksemplarer vel nok blev den egentlige start på jetalderen i Flyvevåbnet - ja man kan vel næsten sige på Flyvevåbnet. Mere end 550 piloter fløj på typen, 39 af dem omkom i tjenesten. 1,4 kilo lækkert tryk, 216 sider, 25 X 30 cm, 480 fotos, tekniske diagrammer og farvelagte plantegninger. Forfatteren har fået lov til at grave dybt i Flyvevåbnets fotoarkiv, men har også udnyttet sine egne mere end 40 års erfaringer med dokumentering af danske militærfly. Man kan kun beundre den akkuratesse og grundighed der gennemsyrer Ole Rossels digre værk. Du kan for eksempel se hvornår hver enkelt af de 244 fly blev registreret, hvilke kendingsbogstaver/numre det havde, hvornår det fløj sidste gang, og hvor og hvordan det endte tilværelsen. Det fremgår også, at rigtig mange F-84 ere havarerede ved brand, nødlandinger eller regulær nedstyrtning, og at adskillige piloter fik prøvet at benytte katapultsædet. På et af de mange foto ser man en 36-skibs F-84-formation, et syn, man slet ikke kan forestille sig i dag, med det antal fly og piloter Flyvevåbnet aktuelt har til rådighed. Bogen er på engelsk, udgives af Stoppel Forlag - - og koster 395,- kr. + forsendelse. Herunder og på side 9 eksempler på illustrationer i Republic F-84E & G Thunderjet in Royal Danish Air Force service Anmeldelse af Ernst Kronvold Frederiksen DAL, AAS, FAN, SON og PED fra Eskadrille 727 den 2. september 1957 Hov! KU-V fra 727 ved bane 09 i Karup den 2. august 1955 En overgang havde Flyvevåbnet hele 350 fly alene af typerne F-84, T-33 og Gloster Meteor 8 PROPEL

9 På siderne 72 til 89 viserole Rossels illustrationer med utrolig nøjagtighed de talrige dekorationer de danske F-84 ere blev bemalet med PROPEL 9

10 Glade børn i Karup Kilde: FTK Søndag 31. august var der oplevelsesdag for kræftramte børn på Flyvestation Karup. Dagen bød på muligheder for at opleve høj fart både til lands og i luften. Lyden af biler, der gasser op, børnelatter og lugten af brænd gummi svirrede i luften til Karup oplevelsesdag. Dagen var et samarbejde mellem Foreningen Cancerramte Børn, Helicopter Wing Karup og Race For Heroes. - Det er andet år, det bliver afholdt herude, siger Frank Larsen, der er ansvarlig for oplevelsesdagen og til daglig er seniorsergent i Helicopter Wing Karup. - Her genererer larmen ikke nogen, og der flyver ikke ret mange fly om søndagen, så vi har god plads til, at bilerne kan køre, forklarer Frank Larsen. En tur i helikopter af typen EH101. Til lands og i luften De tilstedeværende børn kunne både få en tur i en Ferrari, Lamborghini eller en anden racerbil, men de kunne også prøve at køre en tur i en limousine, hvor de naturligvis fik serveret drinks undervejs. Også politiet var til stede og kørte ture med børnene, naturligvis med udrykning. Var humøret til det, kunne børnene også få en tur i en af Flyvevåbnets EH101 helikoptere, og lagde man nakken tilbage, var der også to F-16 jagerfly, der lavede en lille opvisning. Tekst og foto: Nanna H. Pedersen Håber at gentage successen Om det var aktiviteterne på landjorden eller i luften, der var sjovest, var dog helt umuligt at sætte ord på, men børnenes store smil var ikke til at tage fejl af. - Jeg har prøvet det før, men det er sjovt alligevel, forklarede en pige i helikopteren, mens hun med kendermine spændte selen og stolt viste sin hånd med 5 streger, der indikerede, at hun havde været ude at køre i fem racerbiler. Frank Larsen går på pension i år, men har allerede sat en kollega på opgaven til næste år. - Børnene synes jo, det er sjovt, så jeg håber, at vi kan gentage successen næste år, siger han. Hjem fra Baltikum Kilde: FTK Efter fire måneder i luften over Baltikum vendte de 4 danske F-16 kampfly mandag den 1. september tilbage til Fighter Wing Skrydstrup. De har siden den første maj været med til at øge Natos tilstedeværelse i den østlige del af alliancens område. - Vi har været meget glade for at være en del af Baltic Air Policing. Vi har haft glimrende støtte fra vores værtsnation og vores ophold i Estland har været en fornøjelse, siger oberstløjtnant Martin Lysemose, som har været chef for det sidste hold. Kampflyene landede først på dagen, og om eftermiddagen ankom et Hercules transportfly med de cirka 50 mand, der har været med for at servicere flyene. - Det er altid en god følelse at have vores folk tilbage på dansk grund igen. Og det er specielt rart, når man ved, at folkene har løst opgaven til stor tilfredshed for vores samarbejdspartnere, siger oberst Lars Smedegaard Kjøller, som er chef for Fighter Wing Skrydstrup. Dermed slutter indsatsen fra dansk side i denne omgang, men den øgede tilstedeværelse ender ikke. Fredag den 29. august overdrog Martin Lysemose og hans folk opgaven til et tysk bidrag. 10 PROPEL Foto: Baltic Air Policing 2014 Mange flyvetimer Det danske kontingent har fløjet meget i perioden. De deltagende lande har skiftedes til at have opgaven med at afpatruljere luftrummet over de baltiske lande, og der har i perioder været en del trafik. Men i de perioder, hvor andre hold har haft opgaven, har flyene ikke stået stille. Tiden imellem vagterne blev brug på at træne med de internationale styrker, der er til stede i området.

11 Gaveartikler fra Effektudvalget Se flere artikler og større fotos på Køb i din afdeling eller direkte på Priser er vejledende, eksklusiv eventuel fragt Kaffekrus 45,- kr. Keramikkrus 250,- kr. Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 265,- kr. Blazermærke 50,- kr. Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr. Slips med slipsenål 165,- kr. Cap, fleksibel 55,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr. Slipsenål 65,- kr. Fritidsdragt, S,M,L,XL,XXL 500,- kr. Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. Silketørklæde 50,- kr. Pennesæt 75,- kr. Poloshirt, S,M,L,XL,XXL 125,- kr. T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL 60,- kr. PROPEL 11

12 Mærkedage oktober 2014 OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL FSF gratulerer følgende medlemmer med deres runde dag 85 år 31. oktober 637/1950 Karl-Erik Gjørup-Olesen, Papirfabrikken 17, 2. th., 8600 Silkeborg 75 år 17. oktober /1958 Flemming Thomsen, Roskildevej 215, 2. th., 2620 Albertslund 22. oktober /1958 Henrik M. Andersen, Jørgen Andersensvej 4, 1. 4., 2760 Måløv 70 år 3. oktober /1965 Flemming Helmer Larsen, Javavej 7, 2300 København S 6. oktober /1963 Heinz G. Clausen, Nørrevænget 14, Agtrup, 6091 Bjert 16. oktober MAJ 1971 Klaus Carl Bossen, Birkevej 27, 6100 Haderslev 22. oktober /1965 Poul Bæk, Langstedgyden 8, Barløse, 5610 Assens 23. oktober /1965 Ebbe Rasmussen, Emil Møllers Gade 43 A, 1. 1., 8700 Horsens 23. oktober /1964 Willy Johannes Larsen, Birkedalsvej 13, 3200 Helsinge 65 år 13. oktober Annelise Raalund, Ørslevvej 111, 4760 Vordingborg 26. oktober /1967 Hans Kurt Draabe Jensen, Skolevej 38, Svogerslev, 4000 Roskilde 28. oktober MAJ 1971 Hans Chr. Underbjerg Sønderriis, Kamillevej 4, 8800 Viborg 60 år 3. oktober NOV 1973 Bjarne Poulsen, Porsborgvej 9, 9530 Støvring 50 år 10. oktober MAJ 2001 Palle Jensen, Ørnevænget 14, 8370 Hadsten 20. oktober AUG 1985 Henrik Pedersen, Platanvej 13,9000 Aalborg Flotte glas med FSF logo Dramglas - vejl. 15,- kr. Ølglas - vejl. 35,- kr. Rødvin/Hvidvinglas - vejl. 35,- kr. Cognacglas - vejl. 35,- kr. Køb dem i din afdeling eller på 12 PROPEL Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Max A. L. T. Nielsen Landsformand Næstformand Forretningsfører Jubilæumsudvalget Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør PR-udvalget Skydeudvalget Effektudvalget Redaktion af PROPEL Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. - Tlf.: , Flemming Gejl Christensen, Kornvænget 211, 3600 Frederikssund, Telf.: Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: , Mobil: , Arne Slej, Allerød Have 6, 2. tv., 3450 Allerød, Telefon , Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse. - Tlf.: , Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: , Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: , Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , FSF s hjemmeside: facebook.com/flyversoldater

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2014 71. årgang Nr. 6 Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. November 2014. 71. årgang Nr. 9. Foto: H. Hoff PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. November 2014. 71. årgang Nr. 9. Foto: H. Hoff PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening November 2014 71. årgang Nr. 9 Foto: H. Hoff PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Oktober 2013. 70. årgang Nr. 8. Årgangsjubilæum. Årgangsjubilæum.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Oktober 2013. 70. årgang Nr. 8. Årgangsjubilæum. Årgangsjubilæum. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Oktober 2013 70. årgang Nr. 8 Årgangsjubilæum Årgangsjubilæum Årgangsjubilæum Karup side 6-7 Skrydstrup side 8-9 Værløse-Jonstrup side 10-11 Foto: Krølle

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2014. 71. årgang Nr. 2. Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2014 71. årgang Nr. 2 Foto: Jesper Hansen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

67. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

67. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 6/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek

PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Juni 2014. 71. årgang Nr. 5. Foto: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Juni 2014 71. årgang Nr. 5 Foto: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger...

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2009 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del Bilag 29 Offentligt 14. oktober 2014 Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Mandag, 2. marts 2015 12:08 Ankomst

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere