PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1"

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Banko 17/ Karup*) Deadline næste PROPEL 26/9... Foredrag 21/ Værløse-Jonstrup*) 23/ Værløse-Jonstrup*) Hyggeaften i Flyvestuen 7/ Værløse-Jonstrup*) 4/ Værløse-Jonstrup*) 2/ Værløse-Jonstrup*) Udflugt 28/9...Dragør Fort...Se side /10...Hamborg... Karup*) Årgangsjubilæer 27/ Skrydstrup*) 27/ Aalborg*) PROPEL denne gang Forsiden: Medlemmer i blæst og sommerhumør Fra lokalafdeling Kalundborgs sommerudflugt Næste deadline: fredag den 26. september PROPEL i 2014 Blad nr. Deadline I din postkasse 7 29/8 20/9 20/9 8 26/9 18/10 18/ /10 22/11 22/ /11 20/12 20/12 Repræsentantskabet har besluttet at PROPEL fremover ikke bliver lagt ud på hjemmesiden, før det er postomdelt. Vær derfor ekstra opmærksom på Det sker på Orientering til medlemmerne Med venlig hilsen Erling H. Sørensen Redaktionsudvalget Vedr. bladet Vi har den 17/6 deltaget i et møde med Flyvevåbnet og Bent Ålbæk i Karup, hvor det blev gennemgået hvad Flyvevåbnet ville kunne bidrage med til et evt. nyt blad. De kunne levere stof til Flyvevåbnets Soldaterforening som ville tilgå direkte til vores redaktør. Bent fremkommer med økonomisk oversigt hvad et nyt blad kunne fremstilles for. Vi er i skrivende stund ved at bearbejde disse, men på nuværende kan vi ikke få økonomien til at hænge sammen til et nyt blad der skal udkomme 6 gange om året. Vi har derfor besluttet i redaktionsudvalget fra og med næste udgave at udvide vores nuværende blad med 4 sider stof fra Flyvevåbnet indtil vi kan fremlægget et nøjagtigt regnskab over et eventuelt nyt blad til FU og derefter repræsentantskabet. Med venlig hilsen Erling Sørensen/Kaj Clausen Til alle, der modtager PROPEL Husk at meddele adresseændring Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren. Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din nye adresse, men det sker kun i få måneder. Derfor Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren. Med venlig hilsen Elly PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer i slutningen af månederne februar - juni og august - december. Næste deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Ny adresse, mail og telefon bedes straks meddelt til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil Bankospil. Karup afdeling afholder bankospil på KFUM soldaterhjemmet i Kølvrå den 17. november kl Det er for Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemmer med familie samt venner og bekendte, samt alle andre soldaterforeninger. Flyvestationens personale med pårørende er også velkomment. Der er mange fine gevinster så kom og få del i dem. Af gevinster kan nævnes ænder, vin, chokolade og kaffe. Efter spillet er der kaffe og 2 stk. smørrebrød til en samlet pris á 50 kr. Husk der er tilmelding af hensyn til smørrebrød. Tilmelding skal ske senest den 11. november til Henning Halkjær på tlf eller mobil Tilmelding kan også ske på min -adresse. Ved venlig hilsen Henning Halkjær Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Vellykket familiedag Familiedagen blev vanen tro afviklet hos Erika og Erik med godt vejr og 35 glade deltagere. Samværet indbefattede også konkurrencer, som både unge og gamle tog del i med stor entusiasme. Tak til Erika og Erik for deres gæstfrihed, og til alle der deltog. Venlig hilsen Per Wittenhoff Familiedagen bød på varierende underholdning for alle deltagere lige fra luftbøsseskydning for de yngste til gummistøvlekastning for de ældre. (Størrelsen på den anvendte støvle er ikke oplyst. red) PROPEL 3

4 Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Søren er død Faktisk hed han slet ikke Søren. Han var døbt Christian, og hans efternavn var Sørensen. Men alle kendte vi vores gode ven som Søren. FSF Værløse-Jonstrup Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. Tlf , Mobil: Hyggeaftener i Soldaterstuen på Pedersholm! Og nu er han død, 83 år gammel. Og som man kunne vente, var Bregninge Kirke på Tåsinge næsten fyldt ved hans bisættelse. For Søren havde mange venner, og blandt dem var vi ikke så få fra Flyvevåbnets Soldaterforening. Den første formand Det var Søren, der i 1973 tog initiativet til oprettelsen af en afdeling på Sydfyn, og helt naturligt blev han dens første formand en post, han varetog indtil Det fik stor betydning for afdelingen, da han stillede et fornemt lokale til rådighed på sit Hotel Ærø i Svendborg, og senere, da han flyttede sine aktiviteter til Sørens Bodega, blev den et hyppigt mødested for en del af afdelingens medlemmer. Også en søens mand Før Søren kom til Svendborg, havde han gennem 18 år sejlet først som messedreng og siden som hovmester i rederiet Mærsk, og da han i slutningen af 90 erne besluttede sig for at tilbringe resten af tilværelsen som aktiv pensionist, var det da også helt naturligt, at han fik tildelt en lejlighed på Mærskgården i Troense. Her fortsatte han fra tid til anden med sin store interesse, madlavningen. Og i sin lille båd tog han hyppigt på fiskeri på sundet. Og indtil helbredet satte en stopper for det, deltog han trofast i soldaterforeningens aktiviteter. Vi vil mindes Søren som den gode kammerat med en aldrig svigtende hjælpsomhed og for hans gode humør. Æret være Sørens minde. B. Aalbæk-Nielsen Lokalafd. Sydfyns formand Søren, som vi vil huske ham i Flyverstuen på hans Hotel Ærø i Svendborg. Vi starter igen efter årgangsjubilæet Tirsdag d. 7. oktober Kl Tirsdag d. 4. november Kl Tirsdag d. 2. december Kl Husk tilmelding til Kaj Clausen Dragør Fort 100 års jubilæum PROGRAM Søndag den 28. september 2014 kl Prins Knuds Dæmning 2, 2791 Dragør: To nye bøger: Amager i KRIG og FRED & Dragør Fort Forfattere: Claus Ehlers og Tom Wismann. Redaktion: Dines Bogø og Peter Thorning Christensen. Ny film: Dragør Fort i 100 år. Fremvisning af ældre film og udstilling med historiske fotos. Søværnets Tamburkorps og 8. Regiments Musikkorps. Fortets tidligere chef Prins Knud repræsenteres ved børnebørnene. Ankommer i royalt veterankøretøj. Hæren markerer i års jubilæum. Skattejagt på fortet med præmier til børnene. Rundvisning, også i hidtil ukendte lokaler, der blev bygget for 60 år siden. Smørrebrød, burger, pølser, is, øl, vand og vin. Medvirkende og støtte: Dragør Kommune, Dragør Fort Hotel og Restaurant, Dragør Lokalhistoriske Forening, Dragør Videogruppe, Dragør Lokalarkiv, Dragør Borgerforening, Dragør Borgerlige Skyttelag, Amager Marineforening, Københavns Befæstningsforening, Kystartilleriforeningen, Marinehjemmeværnet - HVF 367. Søværnets Tamburkorps og 8. Regiments Musikkorps. Dragør Fort har tidligere været underlagt både Søværnet og Hæren. Med venlig hilsen Kurt B. Sørensen 4 PROPEL

5 Foredrag DE ALLIEREDES DANSKE VÅBENFÆLLER THE DANISH WAR VETERANS OF THE ALLIES LES FRÉRES D ARMES DANOIS DES ALLIEES Tirsdag den 21. oktober kl i Københavns Marineforenings lokaler, Takkeladsvej 3, 1. på Holmen indbyder De Allieredes Danske Våbenfæller til vort traditionsrige oktober-foredrag: Feltpræst og første formand for Veteranhjem København Lars Graff Nielsen fortæller om sit virke som feltpræst og som første formand for Veteranhjem København. Lars Graff var udsendt til Kroatien 1994 og 1995, hvor de danske FN-soldater blev fanget i en voldsom artilleriduel, og senere til Bosnien. Lars Graff sluttede som feltpræst ved 1. Sjællandske Brigade i Antvorskov. En feltpræst færdes lige hjemmevandt blandt sin enheds befalingsmænd og menige, og mange soldater har gode minder om deres feltpræst. Det gælder tusinder af værnepligtige under den kolde krig samt soldaterne i FN-tjeneste og som udsendte i krigene Det var erfaringerne herfra, der motiverede Lars Graff til at gå ind i støttearbejdet for de hjemvendte veteraner, og påtage sig opgaven som Veteranhjem Københavns første formand. Pris incl. 2 håndmadder, 1 øl/vand + kaffe kr. 85,00. Alle medlemmer af de københavnske soldaterforeninger er velkomne! Max. 50 deltagere! Bindende tilmelding senest 15. oktober til Kurt B. Sørensen mellem kl. 9 til 10 eller pr. Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil Succes trods stormvejr Lokalafdeling Kalundborg har holdt sin årlige sensommertur, som i år gik til Vestsjællands Bilmuseum ved Sæby Vi mødtes kl ved indgangen. Gik derefter rundt for at se på de mange gamle bilmodeller. Der er også de første cykler med hjælpemotor, som var spændt på ved baghjulet. Vi gik rundt ca. 1 times tid, kørte derefter til Fugledegård ved Tissø, som er en gammel kongsgård, den er ældre end Trelleborg, og hvor der for nogle år tilbage blev fundet en stor guldhalsring, Det var meningen vi skulle spise Inges frokost der, men det var for blæsende, så vi kørte i stedet ned til Ingrid og Leif med frokosten. PBV Ole B Jakobsen 200,- kr. -det må jeg da kunne gi. Ja, sådan tænkte jeg, da jeg læste redaktørens gengivelse af hjemmesiden for Danske Veteranhjem i Augustnummeret af PROPEL. Det var vist en øjenåbner for mange andre end mig. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har været på deres hjemmeside, og jeg vidste heller ikke, at skatteregler kunne være så stive for en velgørende fond. Veteranhjemmet er vel næsten som en slags soldaterforening, hvor der kan tales om fælles oplevelser. Det skal i hvert fald ikke være min skyld, hvis der ikke er penge til en kop kaffe. Derfor betalte min kone og jeg omgående 200,- kr. på Reg. Nr Knt. Nr Jeg håber, at du også har gjort det samme, eller vil gøre det, nu hvor du bliver mindet om det. Husk at det skal være inden 1. oktober. Torben Foredrag om nye Kampfly Inden den 1. juli 2015, skal de danske politikere beslutte, hvilket fly der skal være fremtidens kampfly i Danmark. Det er et indkøb til mellem 15 og 20 milliarder kroner. FOF Københavns Omegn, har bedt Danmarks førende ekspert på området, Andreas Krog, om at give en indføring i kampfly kandidaterne, flyenes opgaver i fremtiden, det politiske spil, lobbyismen og erhvervsinteresserne. Foredraget krydres med billeder, videoer og anekdoter fra flyvestationer, flyfabrikker og air shows. Foredraget Går i luften i Tåstrup Kulturcenter torsdag den 23. oktober kl. 19 og det koster 130 kr. at deltage. I læsende stund, er det en måned siden, at FOF-Kataloget blev omdelt, så hvis det har din interesse er det nok bedst at ringe på , og høre om der er flere ledige pladser. Kursusnummeret er: 4100, og du kan læse mere på Torben PROPEL 5

6 Chefskifte i Flyvertaktisk Kommando under flot parade Kilde: FTK hjemmeside Forsvarschef general Peter Bartram, generalmajor Max A.L.T. Nielsen og generalmajor Henrik Røboe Dam Foto: Fototjenesten Alle mand var mødt op i deres stiveste puds for at ære den aftrædende generalmajor og byde den overtagende generalmajor velkommen i det nye job. Det sitrede i luften på hele Flyvestation Karup mandag morgen den 25. august. Befalingsmænd, konstabler, og officerer var i fuld uniform og indbudte gæster og civile var trukket i deres fineste tøj. På snorlige rækker stod de klar til dagens parade. Den nu tidligere chef for Flyvertaktisk Kommando generalmajor Henrik Røboe Dam aftrådte sin stilling og overlod førersædet til generalmajor Max A. L. T. Nielsen. Stærke taler Det var en tydeligt rørt generalmajor, der takkede sine ansatte for lidt over fem års samarbejde og sin familie for fast støtte gennem hele perioden. - Det bliver ikke nemt. Efter fem år og fire måneder kan jeg nu se tilbage på en god tid. Jeg er meget privilegeret over at have stået i spidsen for så dedikeret en arbejdsplads, sagde generalmajor Henrik Røboe Dam i sin afskedstale. Den ny chef maner til ro Klar til at overtage ansvaret for det danske flyvevåben stod Max A. L. T. Nielsen, der, efter forsvarschefens tale til både den aftrædende og tiltrædende generalmajor, blev sat ind som chef for Flyvertaktisk Kommando. Også han havde forberedt en stærk tale til de ansatte i Flyvevåbnet og manede til ro omkring den nærtstående værnssammenlægning. Ikke nyt for Flyvevåbnets personel - Efter min opfattelse er Flyvevåbnet indbefattet af begrebet Værnsfællesskab. Vi har i årtier arbejdet tæt og naturligt sammen med enheder fra Hæren og Søværnet, ude som hjemme, og det ligger naturligt for os at arbejde tæt sammen med allierede og koalitionspartnere af alle værn, og stort set over alt på kloden. Hjerteligt til lykke Jeg vil gerne gratulere begge generalmajorer med deres nye, ansvarsfulde stillinger. På Flyvevåbnets Soldaterforenings vegne tak til Henrik Røboe Dam for et behageligt samarbejde, som jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at det kan fortsætte med Max A. L. T. Nielsen i chefstolen. Kaj Clausen Formand FSF 6 PROPEL

7 Den nye chef i FTK Kilde: FTK Flyvertaktisk Kommando har fået ny chef, som samtidig nomineres til Flyvevåbnets Soldaterforening ærespræsident, idet denne ifølge foreningens love er den til en hver tid værende chef for Flyvertaktisk Kommando (FTK), såfremt chefen indvilliger heri. En erfaren officer Generalmajor Max Arthur Lund Thorsø Nielsen er 50 år og har været ansat i Flyvevåbnet siden Af hans CV på Flyvevåbnets hjemmeside fremgår det, at det er en særdeles erfaren officer, der har overtaget jobbet som chef for Flyvevåbnet. Han er bl.a. uddannet både her i Danmark, ved Air Command and Staff College i USA og ved NATO Defence College i Italien. Også velfunderet internationalt Generalmajor Max A. L. T. Nielsen har siden 2012 fungeret som kabinetschef og senior militærrådgiver for den danske formand for NATOs Militærkomité, general Knud Bartels. Igennem sin karriere har Max A. L. T. Nielsen virket på alle operative niveauer i det danske luftforsvar fra eskadrilletjeneste til operationscenter og senest i perioden som stabschef ved Flyvertaktisk Kommando i Karup. Forud herfor ligger tjeneste ved blandt andet Flyvevåbnets Officersskole, operative og koordinerende funktioner i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, udsendelse til Irak samt en periode som chef for Forsvarschefens Ledelsessekretariat. Den nye forsvarsattaché i USA Kilde: FTK Generalmajor Max A. L. T. Nielsen Foto: Fototjenesten Generalmajor Henrik Røboe Dam tiltræder stillingen som forsvarsattaché ved den danske ambassade i Washington fra 1. september I spidsen for utallige missioner Den aftrædende chef for Flyvertaktisk Kommando har i sin chefperiode fra stået i spidsen for utallige internationale missioner, hvor alle Flyvevåbnets enheder har været udsendt. Missionerne omfatter udsendelser til: Afghanistan med Hercules-transportfly, radarbidrag, personel, hunde og EH101-helikoptere. Libanon, hvor personel har været udsendt med FN i UNIFIL missionen. Afrikas Horn, her har både Lynx-helikopter og Challenger-fly været udsendt flere gange i kampen mod pirateri. Libyen med udsendelsen af de danske F-16 kampfly. Syrien med deltagelse af både Lynx, Hercules, personel og hunde. Mali med flere udsendelser af Hercules. Hertil kommer talrige nationale opgaver i Grønland, Færøerne, Island og Danmark, som strækker sig over luftrumsovervågning, havmiljø, fiskeriinspektioner, redningsmissioner og Fennec-helikopteropgaver for politiet. Dertil kommer støtte med danske F-16 til NATOs operation i Baltikum. Tiden har ligeledes budt på forandringer som følge af forsvarsforliget, hvilket bliver en af de store opgaver, der overdrages til generalmajor Max A. L. T. Nielsen. Generalmajor Henrik Røboe Dam Foto: Fototjenesten PROPEL 7

8 Republic F-84E & G Thunderjet in Royal Danish Air Force service Bogen for alle F-84 entusiaster Arkitekt Ole Rossel beskriver i bogen med den lange titel det jagerfly, der med 244 leverede eksemplarer vel nok blev den egentlige start på jetalderen i Flyvevåbnet - ja man kan vel næsten sige på Flyvevåbnet. Mere end 550 piloter fløj på typen, 39 af dem omkom i tjenesten. 1,4 kilo lækkert tryk, 216 sider, 25 X 30 cm, 480 fotos, tekniske diagrammer og farvelagte plantegninger. Forfatteren har fået lov til at grave dybt i Flyvevåbnets fotoarkiv, men har også udnyttet sine egne mere end 40 års erfaringer med dokumentering af danske militærfly. Man kan kun beundre den akkuratesse og grundighed der gennemsyrer Ole Rossels digre værk. Du kan for eksempel se hvornår hver enkelt af de 244 fly blev registreret, hvilke kendingsbogstaver/numre det havde, hvornår det fløj sidste gang, og hvor og hvordan det endte tilværelsen. Det fremgår også, at rigtig mange F-84 ere havarerede ved brand, nødlandinger eller regulær nedstyrtning, og at adskillige piloter fik prøvet at benytte katapultsædet. På et af de mange foto ser man en 36-skibs F-84-formation, et syn, man slet ikke kan forestille sig i dag, med det antal fly og piloter Flyvevåbnet aktuelt har til rådighed. Bogen er på engelsk, udgives af Stoppel Forlag - - og koster 395,- kr. + forsendelse. Herunder og på side 9 eksempler på illustrationer i Republic F-84E & G Thunderjet in Royal Danish Air Force service Anmeldelse af Ernst Kronvold Frederiksen DAL, AAS, FAN, SON og PED fra Eskadrille 727 den 2. september 1957 Hov! KU-V fra 727 ved bane 09 i Karup den 2. august 1955 En overgang havde Flyvevåbnet hele 350 fly alene af typerne F-84, T-33 og Gloster Meteor 8 PROPEL

9 På siderne 72 til 89 viserole Rossels illustrationer med utrolig nøjagtighed de talrige dekorationer de danske F-84 ere blev bemalet med PROPEL 9

10 Glade børn i Karup Kilde: FTK Søndag 31. august var der oplevelsesdag for kræftramte børn på Flyvestation Karup. Dagen bød på muligheder for at opleve høj fart både til lands og i luften. Lyden af biler, der gasser op, børnelatter og lugten af brænd gummi svirrede i luften til Karup oplevelsesdag. Dagen var et samarbejde mellem Foreningen Cancerramte Børn, Helicopter Wing Karup og Race For Heroes. - Det er andet år, det bliver afholdt herude, siger Frank Larsen, der er ansvarlig for oplevelsesdagen og til daglig er seniorsergent i Helicopter Wing Karup. - Her genererer larmen ikke nogen, og der flyver ikke ret mange fly om søndagen, så vi har god plads til, at bilerne kan køre, forklarer Frank Larsen. En tur i helikopter af typen EH101. Til lands og i luften De tilstedeværende børn kunne både få en tur i en Ferrari, Lamborghini eller en anden racerbil, men de kunne også prøve at køre en tur i en limousine, hvor de naturligvis fik serveret drinks undervejs. Også politiet var til stede og kørte ture med børnene, naturligvis med udrykning. Var humøret til det, kunne børnene også få en tur i en af Flyvevåbnets EH101 helikoptere, og lagde man nakken tilbage, var der også to F-16 jagerfly, der lavede en lille opvisning. Tekst og foto: Nanna H. Pedersen Håber at gentage successen Om det var aktiviteterne på landjorden eller i luften, der var sjovest, var dog helt umuligt at sætte ord på, men børnenes store smil var ikke til at tage fejl af. - Jeg har prøvet det før, men det er sjovt alligevel, forklarede en pige i helikopteren, mens hun med kendermine spændte selen og stolt viste sin hånd med 5 streger, der indikerede, at hun havde været ude at køre i fem racerbiler. Frank Larsen går på pension i år, men har allerede sat en kollega på opgaven til næste år. - Børnene synes jo, det er sjovt, så jeg håber, at vi kan gentage successen næste år, siger han. Hjem fra Baltikum Kilde: FTK Efter fire måneder i luften over Baltikum vendte de 4 danske F-16 kampfly mandag den 1. september tilbage til Fighter Wing Skrydstrup. De har siden den første maj været med til at øge Natos tilstedeværelse i den østlige del af alliancens område. - Vi har været meget glade for at være en del af Baltic Air Policing. Vi har haft glimrende støtte fra vores værtsnation og vores ophold i Estland har været en fornøjelse, siger oberstløjtnant Martin Lysemose, som har været chef for det sidste hold. Kampflyene landede først på dagen, og om eftermiddagen ankom et Hercules transportfly med de cirka 50 mand, der har været med for at servicere flyene. - Det er altid en god følelse at have vores folk tilbage på dansk grund igen. Og det er specielt rart, når man ved, at folkene har løst opgaven til stor tilfredshed for vores samarbejdspartnere, siger oberst Lars Smedegaard Kjøller, som er chef for Fighter Wing Skrydstrup. Dermed slutter indsatsen fra dansk side i denne omgang, men den øgede tilstedeværelse ender ikke. Fredag den 29. august overdrog Martin Lysemose og hans folk opgaven til et tysk bidrag. 10 PROPEL Foto: Baltic Air Policing 2014 Mange flyvetimer Det danske kontingent har fløjet meget i perioden. De deltagende lande har skiftedes til at have opgaven med at afpatruljere luftrummet over de baltiske lande, og der har i perioder været en del trafik. Men i de perioder, hvor andre hold har haft opgaven, har flyene ikke stået stille. Tiden imellem vagterne blev brug på at træne med de internationale styrker, der er til stede i området.

11 Gaveartikler fra Effektudvalget Se flere artikler og større fotos på Køb i din afdeling eller direkte på Priser er vejledende, eksklusiv eventuel fragt Kaffekrus 45,- kr. Keramikkrus 250,- kr. Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 265,- kr. Blazermærke 50,- kr. Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr. Slips med slipsenål 165,- kr. Cap, fleksibel 55,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr. Slipsenål 65,- kr. Fritidsdragt, S,M,L,XL,XXL 500,- kr. Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr. Silketørklæde 50,- kr. Pennesæt 75,- kr. Poloshirt, S,M,L,XL,XXL 125,- kr. T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL 60,- kr. PROPEL 11

12 Mærkedage oktober 2014 OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL FSF gratulerer følgende medlemmer med deres runde dag 85 år 31. oktober 637/1950 Karl-Erik Gjørup-Olesen, Papirfabrikken 17, 2. th., 8600 Silkeborg 75 år 17. oktober /1958 Flemming Thomsen, Roskildevej 215, 2. th., 2620 Albertslund 22. oktober /1958 Henrik M. Andersen, Jørgen Andersensvej 4, 1. 4., 2760 Måløv 70 år 3. oktober /1965 Flemming Helmer Larsen, Javavej 7, 2300 København S 6. oktober /1963 Heinz G. Clausen, Nørrevænget 14, Agtrup, 6091 Bjert 16. oktober MAJ 1971 Klaus Carl Bossen, Birkevej 27, 6100 Haderslev 22. oktober /1965 Poul Bæk, Langstedgyden 8, Barløse, 5610 Assens 23. oktober /1965 Ebbe Rasmussen, Emil Møllers Gade 43 A, 1. 1., 8700 Horsens 23. oktober /1964 Willy Johannes Larsen, Birkedalsvej 13, 3200 Helsinge 65 år 13. oktober Annelise Raalund, Ørslevvej 111, 4760 Vordingborg 26. oktober /1967 Hans Kurt Draabe Jensen, Skolevej 38, Svogerslev, 4000 Roskilde 28. oktober MAJ 1971 Hans Chr. Underbjerg Sønderriis, Kamillevej 4, 8800 Viborg 60 år 3. oktober NOV 1973 Bjarne Poulsen, Porsborgvej 9, 9530 Støvring 50 år 10. oktober MAJ 2001 Palle Jensen, Ørnevænget 14, 8370 Hadsten 20. oktober AUG 1985 Henrik Pedersen, Platanvej 13,9000 Aalborg Flotte glas med FSF logo Dramglas - vejl. 15,- kr. Ølglas - vejl. 35,- kr. Rødvin/Hvidvinglas - vejl. 35,- kr. Cognacglas - vejl. 35,- kr. Køb dem i din afdeling eller på 12 PROPEL Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Max A. L. T. Nielsen Landsformand Næstformand Forretningsfører Jubilæumsudvalget Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør PR-udvalget Skydeudvalget Effektudvalget Redaktion af PROPEL Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. - Tlf.: , Flemming Gejl Christensen, Kornvænget 211, 3600 Frederikssund, Telf.: Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: , Mobil: , Arne Slej, Allerød Have 6, 2. tv., 3450 Allerød, Telefon , Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse. - Tlf.: , Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: , Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: , Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , FSF s hjemmeside: facebook.com/flyversoldater

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009

E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 6 November 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 93. RGANG - 2003 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem

Premiere på portal. Side 10-12. Hercules hjem Mod det ukendte ETABLISSEMENTER: Der er truffet politisk beslutning om, hvilke kaserner og etablissementer der skal afhændes. En beslutning, der kommer til at berøre mange af forsvarets ansatte. Forsvarsavisen

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 159 Maj Juni 2008 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Referat fra Årsmødet

Læs mere

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 62 nr. 8 november 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN Året 2004 BOSERUP

Læs mere

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14.

Forsvarsminister på missionsbesøg. 60 år for Jutlandia. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 14. 44. årgang # 08 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter 60 år for Jutlandia Side 14 Forsvarsminister på missionsbesøg Side 4-5 4-5 Mission updates Side 6-7 Kroatien Side 18-19

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 2 Marts 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

Index Klik på den artikel, der ønskes frem på skærmen

Index Klik på den artikel, der ønskes frem på skærmen Index Klik på den artikel, der ønskes frem på skærmen Om bogen 7 Redaktionens forord 9 Forord v/ Chefen for Flyvertaktisk Kommando 10 Flyvevåbnets udviklingshistorie 11 Af major, cand.phil Paul E Ancker

Læs mere

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag

News. Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen. Hjemmeværnssoldater. landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag News Medlemsmagasin No. 4 December 2013 Erhvervsledere fra InterForce hilste på Dronningen [læs side 4-5] Hjemmeværnssoldater på landbrugsmission [læs side 3] Jeg bruger fempunktsbefalingen hver dag Carsten

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad 3-2103.indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets

Læs mere

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet

magasinet Tema: Samarbejde med forsvaret Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet magasinet nr. 2 /Juni 2008 05 Sådan foregår en Masterclass I aktion 2.265 28 gange i 2007 Kronprinsessen 30 gik til stålet Tema: Samarbejde med forsvaret Færre timer ved 33 skrivebordet Læserrejser www.hjv.dk

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere