MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel"

Transkript

1 MASTERPLAN Træ-Top-Hotel Rapelling og for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg klatreområde oplæg februar 2012 Aktivitetssti Rybner s Gymnasium Hovedindgang Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen Vest Scene Siddepladser Ank oms tstrø get Plænen Lund Tovværkspladsen Øst Idræ Hus Idrætscollege Micro-gokart Overdækket parkering Kollegiehave Eventspot

2 Introduktion Visionen for Masterplanen Borgmesterens forord Esbjerg Byrådet har taget initiativ til denne dynamiske Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet. FAKTA: Træ-Top-Hotel Masterplanen er en videreudvikling af de ideer og enkelte planer, der har været for området. og Masterplanen indeholder således både enrapelling samlet vision klatreområde og detaljerede ideer for de enkelte dele af området. Logo forklaring Det anvendte logo i Masterplanen symboliserer den byplan- og aktivitetsmæssige sammenhæng som Tovværks- og Idrætsparkområdet indgår i. Området har mod syd-øst forbindelse til Esbjerg Bymidte og mod nord forbindelse til Universitetsområdet. Området har mod vest forbindelse til. Bl.a. disse forbindelser foreslås udviklet i Masterplanen. Centrum for aktiv fritid og idræt i Esbjerg Masterplanen angiver rammerne for en kvalitativ og innovativ fremtidssikring af Tovværks- og idrætsparkområdet. Der er plads til udbygninger, renoveringer og Rybner s Gymnasium der bliver mange flere muligheder for positive sammenuniversitetsområdet Hovedindgang Skovparkering spil mellem de enkelte aktiviteter. En ny Tovværkspark Træningsbane planlægges som det samlende midterpunkt. Tovværks- og idrætsparkområdet Som centrum for aktiv fritid, idræt, Vest sport, ungdomstovværkspladsen uddannelse, ungdomsboliger, vandrerhjem m.v. har Scene en særlig gunstig Tovværks- og Idrætsparkområdet placering i Esbjerg, som foreslås langt bedre udnyttet. Siddepladser Området foreslås bundet mere aktivt sammen med alle de tilgrænsende byområder, universitetsområdet, den Plænen planlagte m.v. Esbjerg Bymidte Organisation: Arbejdsgruppe: Peter Bagge Jens Petersen Allan M. Skydt Mads Stendorf Svend Kviesgaard Rolf Jakobsen Peter Raben Nebeling Poul Larsen Erling Sonne Jan Ove Petersen tstrø Direktør, Teknik & Miljø (formand) Direktør, Børn & Kultur Sport & Event Park Esbjerg Planchef, Teknik & Miljø Arkitekt, Kommune og Byplan (Sekretær) oms Hans Kjær Jørn Henriksen Niels Bækgaard Peter Bagge Jan Ove Petersen Ank Styregruppe: get Udarbejdelse af Masterplanen er organiseret med en styregruppe, arbejdsgruppe og ad hoc arbejdsgrupper. Planchef, Teknik & Miljø (Formand) Sport & Event Park Esbjerg samt Ejer og Grundejerforeningen Tovværket Esbjerg handelsskole/statsskolen Kultur- og Fritidschef, Børn & Kultur Sekretariatschef, Børn & Kultur Leder af Sundhed og forebyggelse Vej & Parkchef, Teknik & Miljø Ejendomschef, Teknik & Miljø Kontorchef, Kommune og Byplan Arkitekt, Kommune og Byplan (Sekretær) Aktivitetssti Motionsmotorvejen Lund Tovværkspladsen Øst Som de første til at realisere Masterplanen har Rybners igangsat en udbygnings-proces, og Stadionhallen med forplads er ved at blive totalombygget. Disse initiativer Idrætscollege forventes inden for nærmeste fremtid at blive efterfulgt af andre aktiviteter samt forskønnelser af området. Idrættens Hus Tovværks- & idrætsparkområdet Micro-gokart Johnny Søtrup Overdækket parkering Borgmester Kollegiehave Eventspot

3 Visionen for Masterplanen Blue Water Arena og er under fortsat udbygning. Blue Water Arena blev indviet i 2009, en ny Stadionhal er under opførelse, Rybner s ønsker at udvide, og nye ungdomsboliger er på tegne-brættet. Esbjerg Kommune ønsker med en Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet at skabe en samlet ramme for de mange nuværende og kommende tiltag i området. Masterplanen skal skabe en fremtidssikret ramme for områdets udvikling, og det er målet at planen skal skabe en høj grad af synergi mellem de mange nuværende og fremtidige aktiviteter i området. Visionen er et inspirerende og levende område med uddannelse, ungdomsboliger, idræt, friluftsliv og kulturtilbud tæt på universitet, strand, skov og park. Gl.Vardevej Rybner s Realisering af Masterplanen Der er i efteråret 2011 vedtaget en lokalplan for udbygningen af Rybner s Gymnasium, der vil være startskuddet for den udviklingsplan, der er skitseret med Masterplanen. I 2011 blev renoveringen af Stadionhallen igangsat. Et projekt for en ny forplads til Stadionhallen er under udarbejdelse. I forbindelse med udbygningen af Rybner s forventer Esbjerg Kommune at igangsætte etablering af en ny plads øst for Rybner s. Svømmestadion Danmark Grådybet

4 Centrum for aktiv fritid og idræt i Esbjerg Kunstmuseum Badeanstalt Strandpladsen Centrum for søsport, strandsport og friluftsliv Friluftsliv Fugletårn Bjerget i Esbjerg Centrum for friluftsliv Vartegn Parkvej Udsigtspunkt Friluftsidræt Træklatring Rybner s Plads til store begivenheder Cricket Trænings- og klubfaciliteter Tennis Uddannelse Universitetsområdet Centrum for uddannelse og forskning Skulpturpark Søerne Gryden Kollegie Festpladsen centrum for fritidsaktiviteter Stormgade Idræt- og fritid Sti system Tovværks- og idrætsparkområdet er centralt placeret i Esbjerg med forbindelse til eng, skov og strand, og området er i dag samlingspunkt for mange idræts- og fritidsaktiviteter i Esbjerg. De mange idræts- fritids- og uddannelsestilbud anvendes i dag af et bredt udsnit af byens borgere, og områdets meget varierede tilbud betyder, at området er attraktivt i både dag- og aftentimerne. Esbjerg Kommune ønsker at styrke området med flere aktiviteter, der kan tiltrække et større udsnit af byens borgere og danne grundlag for en aktiv og sund livsstil i Esbjerg. Stierne binder byen sammen Et net af stier skal koble området sammen med bymidten, universitetet og stranden. Stierne skal med forskellige aktiviteter og udfordringer gøre de forskellige ture til en oplevelse. Grådybet Ungdoms Boliger Gl. Vardevej Kirkegade Strandbygade Esbjerg Bymidte Torvet Esbjerg Bymidte Esbjergs historiske, kulturelle og kommercielle centrum Bjerget i Esbjerg (Mågehøj) Mågehøj kan udvikles til et nyt udflugtsmål i Esbjerg. Et bjerglandskab med udsigtspunkt og mulighed for pladskrævende fritidsaktiviteter som skibakke og cykelbane. Bjerget kan blive et nyt vartegn i Esbjerg. kan fortsat udbygges med træningshal og faciliteter for idrætsforeninger, eliteidræt og selvorganiserede idrætstilbud. Tovværket kan udvikles som centrum for fritidsaktiviteter med flere selvorganiserede, kommercielle og eksperimenterende fritidsaktiviteter, café- og udeliv. Universitetsområdet Universitetsområdet er omdrejningspunktet for uddannelse og forskning i Esbjerg og Vestjylland. Området kan udbygges med kollegium, undervisningsbyggeri og forskningsvirksomhed. er planlagt udviklet med et nyt søsportscenter med rosport, lystbådehavn og badeanlæg. Samtidig kan der f.eks. placeres et kunstmuseum ved stranden.

5 Motionsmotorvejen Stinettet, der forbinder Tovværks- og Idrætsparkområdet, kan på længere sigt udvikles til et samlet netværk af motionsstier, der giver hele byen let adgang til motion og naturoplevelser. Motionsmotorvejen kan etableres på grundlag af byens eksisterende stinet, der suppleret med nye stier. Herved sikres at bydele og attraktioner er forbundet af stier, der giver mulighed for løb, cykling mv. Guldager Gjesing Park vej Nørreskoven EUC Vest Universitet Strandskoven Ådalen Motionsmotorvejen kan udformes med afmålte ruter, ruter hvor lys fastsætter løbetempo eller indbyder til interval træning. Løbestierne kan suppleres med omveje, der giver udfordringer som armgang, hop fra sten til sten eller linegang m.v. Stormgade Sædding Søer Nogle stier kan anvendes til løb, andre til cykler eller rulleskøjter. Der kan opsættes lys langs bestemte ruter, så de kan bruges året rundt. Ud over at skabe gode forbindelser på tværs af byen danner netværket af stier en række opmålte ruter, hvor man eksempelvis kan løbe 3, 5 eller 10 km. Idéer til udfordringer på Motionsmotorvejen: Hjerting j ve de ar.v Gl Det skal være sjovt at bevæge sig og udfordringerne skal byde sig til, hvor vi færdes til hverdag. Udfordringerne på Motionsmotorvejen kan udvælges af stiens brugere - borgerne i Esbjerg: Højskolefælled Festplads Stormgade Spangsbjerg Skolen Bjerget Hoppeplads interaktiv plads med fliser, der lyser i forskellige farver. Hvem er bedst til at nå sine farver, inden de flytter sig igen. Point på div. udfordringer på ruten. F.eks. i stedet for skridt om dagen skal man samle point om ugen. Udfordrende genveje. Du kommer hurtigere igennem byen springende fra sten til sten, på line eller i armgang. Musikudfordring hvor lysende søjler angiver, hvor du skal slå for at få den rigtige melodi frem. Boksepude eller en boksevæg hvor man kan se, hvor hårdt man slår, og hvor meget energi der bruges. Jyllandsgade Hastighedsmåler, der viser hastigheden for cyklister, skatere og løbere. Dagens rute eller udfordring kan findes via mobiltelefonen. Forbindelser til bymidten Forbindelser til Strandby Plads Bomme man kan ballancere på, kravle over og under. Sten hvor man kan hoppe fra den ene til den anden. Klatrevæg med forskellige udfordringer. Trampoliner, hinkeruder og tove at svinge sig i. Foreløbige idéer til Motionsmotorvejens Foreløbige idéer til Motionsmotorvejens stier Skaterstien kan udformes med glat underlag og kurver, der muliggør skøjteløb med høj hastighed. Aktivitetsstien kan udformes med både opholdsmuligheder samt fysiske udfordringer og styrketræning. Træningsstien kan udformes som en sammenfletning på motorvejs-nettet, hvor de forskellige stier løber sammen i en fælles sti. stier Løbestien kan anlægges i grus. Strandstien kan anlægges i sand, så man kan gå og løbe barfodet til og fra stranden. Eventpromenaden er et fodgængerstrøg, der ved særlige begivenheder leder vej mellem Blue Water Arena og Esbjerg Centrum. Cykelstien kan anlægges i grus og udformes, så udfordringer for mountainbikes trækkes helt ind i byen. Kyst- og Klevestien er et planlagt fodgængerstrøg, der følger byens oprindelige kyst.

6 Grådybet Tovværks- & idrætsparkområdet Tovværks- og idrætsparkområdet er Esbjergs centrum for idræts- og fritidsaktiviteter. Det er her, byens borgere mødes for at se store idrætskampe, dyrke idræt og gå i biografen. Esbjerg Kommune ønsker, at uddannelse, ungdomsboliger og nye idræts- og fritidstilbud skal gøre området endnu mere attraktivt for byens borgere. Forbindelse til Bjerget og Esbjerg strand Strandskoven Cricketbane Atletikstadion Indgang Stadionhallen Idrætstorvet FAKTA: Selvorganiseret idræt og organiseret idræt Idrætsaktiviteter kan i hovedtræk opdeles i den organiserede idræt og den selvorganiserede idræt. Den organiserede idræt foregår i foreningsregi, hvor man træner og konkurrerer inden for organiserede rammer. Den selvorganiserede idræt foregår på egen hånd eller i selvbestaltede grupper. Det fremtidige byggeri koncentreres langs Grådybet og Gl. Vardevej, så de mange grønne, rekreative kvaliteter centralt i området kan bevares. I placeres fremtidigt byggeri i tilknytning til de eksisterende haller og i mellem Rybner s og Svømmestadion Danmark. Esbjerg Kommune ønsker at etablere flere parkeringspladser i direkte tilknytning til områdets forskellige funktioner. Der skal være adgang til de enkelte parkeringspladser fra Gl. Vardevej og Grådybet. Indgang Blue Water Arena Der er i dag 750 parkerings-båse i Tovværks- og Idrætsparkområdet. Masterplanen gør det muligt at forøge antallet til ca Tennis Antallet af parkerings-båse i kan øges fra 560 til ca Herudover er der mulighed for en parkeringskælder med yderligere ca. 90 parkerings-båse. Tovværksparken Aktivitetssti Busparkering FAKTA: sundersøgelse i Esbjerg Kommune har i perioden fra 12. til 26. august 2011 foretaget parkeringstællinger på parkeringspladsen ved svømmestadion og Skovparkeringen. sundersøgelsen viser, at parkeringskapaciteten er tilstrækkelig undtagen ved særlige arrangementer som f.eks. fodboldkampe. Antallet af parkerings-båse i kan øges fra 90 til i alt ca Herudover er der mulighed for at forøge antallet af parkeringspladser øst for Atletikstadion fra 100 til ca Der kan ved særlige begivenheder etableres et stort antal ekstra p-pladser nord for Mågehøj med adgang til gennem Strandskoven. Rybner s Indgang Tovværkspladsen Skovparkering Tovværkspladsen en ved Svømmehallen, Biografen m.m. I morgen- og middagstimerne er der tilstrækkelig kapacitet eller overkapacitet på parkeringspladsen, mens den i aftentimerne er udnyttet op i nærheden af den samlede kapacitet. en har en overbelægning ved fodboldkampe og er fuldt udnyttet ved særlige arrangementer i biografen eller Svømmestadion Danmark. Gl. Vardevej Skovparkeringen. spladsen benyttes stort set kun ved særlige arrangementer. Det er kun ved store idrætsarrangementer, at pladsen er fuld udnyttet. Aktivitetsstier Stinettet kan blive det samlende element motionsmotorvejen i Tovværks- og Idrætspark-området. Stierne udformes med idrætsaktiviteter som løb, klatring, armgang, spring, styrketræning og siddepladser. Kan udbygges med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger, offentlige og private service-, idræts- og fritidstilbud m.v. kan udbygges med nye haller, trænings- og klubfaciliteter i tilknytning til de eksisterende haller. Tovværksparken Træbeplantningen efter den tidligere campingplads kan bevares som en grøn oase i Esbjerg. En omlægning af skovparkeringen kan give plads til nye stier, aktiviteter og en sø, der kan fungere som udflugtsmål i skoven.

7 anvendes af eliteidrætten i Esbjerg, og flere af byens idrætsforeninger har deres træningsbaner og klubfaciliteter i området. er omgivet af skov og træbeplantninger, der sætter en naturskøn ramme om områdets aktiviteter. Det er Esbjerg Kommunes ønske, at af nuværende aktiviteter fastholdes i området, og klubberne og eliteidrætten får mulighed for at udvikle sig med nye trænings-, omklædnings- og klubfaciliteter. Samtidig skal nye muligheder for selvorganiseret idræt som klatring, løb og cykling tiltrække borgere der dyrker idræt på egen hånd. Sammenbygning af områdets haller De eksisterende træningshaller til håndbold, tennis, curling, skøjteløb og ishockey kan sammenbygges med en ny multianvendelig hal, der under et tag rummer boldbaner, gymnastik, kampsport, nye omklædningsfaciliteter, klublokaler samt foyer til store arrangementer og café. De enkelte træningsanlæg kan opføres som selvstændige lokaler eller integreres i den åbne aktivitetsfoyer. Ankomstplads Boksering Basketbane Den nye hal kan tilpasses og udbygges i flere etaper, efterhånden som behovet for nye faciliteter opstår. Med en sammenkobling af områdets haller til ét hus vil det i fremtiden være lettere at udnytte bl.a. omklædningsfaciliteter og afholde store arrangementer. Idrætstorvet Sænket boldbane Ny multianvendelig hal Ishockeyhallen Gl. Va rdeve j Den nye hal kan blive mødestedet for byens mange idrætsudøvere og et fyrtårn for idrætslivet i Vestdanmark. VIP parkering Idrætstorvet Idrætstorvet er hovedindgangen til de mange idrætstilbud i og modtagelsesplads for publikum ved store sportsbegivenheder. Pladsen indgår på årets øvrige dage som en del af træningsforløbet langs Motionsstien. Ny multianvendelig hal Forslag til en ny hal der samler de eksisterende haller og fungerer som fælles foyer med boldbaner og adgang til omklædning, café og klublokaler. Busparkering for gæstepublikum Kløften Stiforbindelsen mellem s bygninger kan udformes som en udfordrende kløft med idræts- og træningsfaciliteter som klatrevæg og parkourbane.

8 er centrum for fritidsaktiviteter i Esbjerg. Med den planlagte udvidelse af Rybner s Gymnasium er området også centrum for ungdomsuddannelser og ungdomskultur. Esbjerg Kommune ønsker området udbygget med nye ungdomsboliger og anden anvendelse, der vil understøtte det nuværende byliv i Tovværks-området. Der kan placeres eksperimenterende nye fritids- og idrætstilbud, mindre butikker, caféer, spisesteder og udlejning af cykler, heste, idrætsudstyr og lignende. Som samlingspunkt anlægges en ny urban aktivitetsplads centralt i mellem Rybner s og Idrættens Hus. Sø Den østlige del af pladsen fastholdes til parkering med plads til nye aktiviteter og opholdsarealer. Det kan være udeservering, skaterbane, udefitness, basket, 1:1 skak og markedshal til afholdelse af eksempelvis marked for brugt idrætsudstyr. Træ-Top-Hotel Rapelling og klatreområde Rybner s Hovedindgang Nord for biografen anlægges en plæne, der udgør en grøn pause i Tovværkspladsen med plads til boldspil og udearrangementer. Plænen kan buges til idræt af Rybners eller til Open Air bio i sommerhalvåret. Under plænen kan der etableres et p-anlæg. Aktivitetssti Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen Vest Indkørsel til område Scene Siddepladser Lund Tovværkspladsen Øst Idrættens Hus Ungdomsboliger Overdækket parkering Have vej oms Ank Indkørsel til område Micro-gokart tstrø get Plænen Den vestlige del af pladsen anlægges som hovedadgang for Rybner s og de fremtidige ungdomsboliger med opholdsmuligheder og samlingssted for eleverne ved udendørs arrangementer. Gl. Vard e Eventspot Ungdomsboliger Tårnbebyggelse i 6-14 etager med ungdomsbiliger med udsigt over Vadehavet. Et vartegn for. Event Spot Der kan mellem biografen og Sisal City skabes et sted, hvor frivillige ildsjæle kan optræde, udstille eller afholde andre begivenheder for et større publikum. Grådy bet Træklatring i Esbjerg Der kan i Tovværksparkens store træer etableres et træklatringscenter, der sammen med aktiviteter som mountainbike, løb, parkour og sejlads ved Esbjerg Strand kan tiltrække turister til Esbjerg. Tovværkspladsen - Øst Den eksisterende parkering kan ombygges og kombineres med aktiviteter og opholdspladser i tilknytning den omkringliggende bebyggelse. Plænen En åben plæne der kan skabe rum til leg og boldspil og plads til større arrangementer. Tovværkspladsen - Vest Ny plads som hovedadgang til Rybner s og kom mende nye ungdomsboliger. Pladsen kan anlægges med opholdsmuligheder for eleverne og samlingssted ved udendørs arrangementer. Træ-top-hotel Hotelværelser placeret i trækronerne i Tovværksparken kan blive et nyt turistmål i Esbjerg.

9 -2011 Esbjerg Kommune n Grafisk bearbejdning - Teknik & Miljø, PLAN Tegningen viser arealerne kaldet Kløften mellem Blue Water Arena og Ishockey- og tennishallen, set fra syd. Der er mulighed for fremover at anvende arealerne til forskellige udeaktiviteter. Masterplanen bygger på den overordnede struktur, som er fastlagt i den gældende Helhedsplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet, tiltrådt af Esbjerg Byråd april Arbejdet med masterplanen er igangsat juni 2010 og er udviklet i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, områdets idrætsforeninger, grundejere, virksomheder m.fl. Masterplanen er udarbejdet med hjælp fra Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S. Der har i løbet af arbejdsprocessen været afholdt to workshops, hvor områdets interessenter i fællesskab har udstukket rammerne for områdets udvikling. Denne publication kan ses OnLine på: esbjergkommune.dk/tovværk-idrætspark

TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN

TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN 1 INDHOLD KOLOFON Masterplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard I/S, byplankonsulenter, arkitekter maa 2 Baggrund for masterplanen

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger - Arkitekttegnede boliger - Fantastisk udsigt til skov, eng og Århus bugt - Attraktiv beliggenhed i grøn park - God forbindelse til midtby og motorvej - Tæt på

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38

Cykelhuset et fælles mødested for cyklister 38 38 Cykelhuset et fælles Lokale og Anlægsfonden har sammen med NORD Architects udarbejdet et forslag til, hvordan Cykelhuset kan se ud. Forslaget tager udgangspunkt i en bygmødested for cyklister Udviklingsprojekt

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling

Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Udvidelse af Gormshallen i Jelling Nyt bevægelsescenter med fokus på springgymnastik og motorisk udvikling Gormshallen og Jelling forenede Sportsklubber arbejder i øjeblikket på at afdække mulighederne

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune 1. Koncerter i Frederikshavn Kommune Dato: 14.april 2015 Ungebyrådet ønsker at gøre det mere attraktivt at være ung i Frederikshavn Kommune. Et tiltag for at gøre dette er ved at tilbyde gratis koncerter.

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

Esbjergs største folkefest! PRAKTISKE OPLYSNINGER. Søndag den 10. juni 2012 kl. 10.30

Esbjergs største folkefest! PRAKTISKE OPLYSNINGER. Søndag den 10. juni 2012 kl. 10.30 Esbjergs største folkefest! Søndag den 10. juni 2012 kl. 10.30 Sydtrafik sparer dine kræfter Tag bybussen i Esbjerg. Det er gratis, hvis du har et startnummer til Vestkystløbet. Nummeret gælder som billet

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

BORNHOLM SPORT & EVENT

BORNHOLM SPORT & EVENT BORNHOLM SPORT & EVENT FORORD På vegne af bestyrelsen for den selvejende institution Bornholm Sport & Event, er det mig en glæde at kunne præsentere dette prospekt. Prospektet indeholder, i en kortfattet

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent Verdens første fodbold Fodboldens faciliteter I Fra græsørken til fodboldeksperimentarium. I Herning ligger det første træningsanlæg til fodbold, der byder på meget mere end endeløse rækker af forblæste

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere