MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel"

Transkript

1 MASTERPLAN Træ-Top-Hotel Rapelling og for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg klatreområde oplæg februar 2012 Aktivitetssti Rybner s Gymnasium Hovedindgang Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen Vest Scene Siddepladser Ank oms tstrø get Plænen Lund Tovværkspladsen Øst Idræ Hus Idrætscollege Micro-gokart Overdækket parkering Kollegiehave Eventspot

2 Introduktion Visionen for Masterplanen Borgmesterens forord Esbjerg Byrådet har taget initiativ til denne dynamiske Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet. FAKTA: Træ-Top-Hotel Masterplanen er en videreudvikling af de ideer og enkelte planer, der har været for området. og Masterplanen indeholder således både enrapelling samlet vision klatreområde og detaljerede ideer for de enkelte dele af området. Logo forklaring Det anvendte logo i Masterplanen symboliserer den byplan- og aktivitetsmæssige sammenhæng som Tovværks- og Idrætsparkområdet indgår i. Området har mod syd-øst forbindelse til Esbjerg Bymidte og mod nord forbindelse til Universitetsområdet. Området har mod vest forbindelse til. Bl.a. disse forbindelser foreslås udviklet i Masterplanen. Centrum for aktiv fritid og idræt i Esbjerg Masterplanen angiver rammerne for en kvalitativ og innovativ fremtidssikring af Tovværks- og idrætsparkområdet. Der er plads til udbygninger, renoveringer og Rybner s Gymnasium der bliver mange flere muligheder for positive sammenuniversitetsområdet Hovedindgang Skovparkering spil mellem de enkelte aktiviteter. En ny Tovværkspark Træningsbane planlægges som det samlende midterpunkt. Tovværks- og idrætsparkområdet Som centrum for aktiv fritid, idræt, Vest sport, ungdomstovværkspladsen uddannelse, ungdomsboliger, vandrerhjem m.v. har Scene en særlig gunstig Tovværks- og Idrætsparkområdet placering i Esbjerg, som foreslås langt bedre udnyttet. Siddepladser Området foreslås bundet mere aktivt sammen med alle de tilgrænsende byområder, universitetsområdet, den Plænen planlagte m.v. Esbjerg Bymidte Organisation: Arbejdsgruppe: Peter Bagge Jens Petersen Allan M. Skydt Mads Stendorf Svend Kviesgaard Rolf Jakobsen Peter Raben Nebeling Poul Larsen Erling Sonne Jan Ove Petersen tstrø Direktør, Teknik & Miljø (formand) Direktør, Børn & Kultur Sport & Event Park Esbjerg Planchef, Teknik & Miljø Arkitekt, Kommune og Byplan (Sekretær) oms Hans Kjær Jørn Henriksen Niels Bækgaard Peter Bagge Jan Ove Petersen Ank Styregruppe: get Udarbejdelse af Masterplanen er organiseret med en styregruppe, arbejdsgruppe og ad hoc arbejdsgrupper. Planchef, Teknik & Miljø (Formand) Sport & Event Park Esbjerg samt Ejer og Grundejerforeningen Tovværket Esbjerg handelsskole/statsskolen Kultur- og Fritidschef, Børn & Kultur Sekretariatschef, Børn & Kultur Leder af Sundhed og forebyggelse Vej & Parkchef, Teknik & Miljø Ejendomschef, Teknik & Miljø Kontorchef, Kommune og Byplan Arkitekt, Kommune og Byplan (Sekretær) Aktivitetssti Motionsmotorvejen Lund Tovværkspladsen Øst Som de første til at realisere Masterplanen har Rybners igangsat en udbygnings-proces, og Stadionhallen med forplads er ved at blive totalombygget. Disse initiativer Idrætscollege forventes inden for nærmeste fremtid at blive efterfulgt af andre aktiviteter samt forskønnelser af området. Idrættens Hus Tovværks- & idrætsparkområdet Micro-gokart Johnny Søtrup Overdækket parkering Borgmester Kollegiehave Eventspot

3 Visionen for Masterplanen Blue Water Arena og er under fortsat udbygning. Blue Water Arena blev indviet i 2009, en ny Stadionhal er under opførelse, Rybner s ønsker at udvide, og nye ungdomsboliger er på tegne-brættet. Esbjerg Kommune ønsker med en Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet at skabe en samlet ramme for de mange nuværende og kommende tiltag i området. Masterplanen skal skabe en fremtidssikret ramme for områdets udvikling, og det er målet at planen skal skabe en høj grad af synergi mellem de mange nuværende og fremtidige aktiviteter i området. Visionen er et inspirerende og levende område med uddannelse, ungdomsboliger, idræt, friluftsliv og kulturtilbud tæt på universitet, strand, skov og park. Gl.Vardevej Rybner s Realisering af Masterplanen Der er i efteråret 2011 vedtaget en lokalplan for udbygningen af Rybner s Gymnasium, der vil være startskuddet for den udviklingsplan, der er skitseret med Masterplanen. I 2011 blev renoveringen af Stadionhallen igangsat. Et projekt for en ny forplads til Stadionhallen er under udarbejdelse. I forbindelse med udbygningen af Rybner s forventer Esbjerg Kommune at igangsætte etablering af en ny plads øst for Rybner s. Svømmestadion Danmark Grådybet

4 Centrum for aktiv fritid og idræt i Esbjerg Kunstmuseum Badeanstalt Strandpladsen Centrum for søsport, strandsport og friluftsliv Friluftsliv Fugletårn Bjerget i Esbjerg Centrum for friluftsliv Vartegn Parkvej Udsigtspunkt Friluftsidræt Træklatring Rybner s Plads til store begivenheder Cricket Trænings- og klubfaciliteter Tennis Uddannelse Universitetsområdet Centrum for uddannelse og forskning Skulpturpark Søerne Gryden Kollegie Festpladsen centrum for fritidsaktiviteter Stormgade Idræt- og fritid Sti system Tovværks- og idrætsparkområdet er centralt placeret i Esbjerg med forbindelse til eng, skov og strand, og området er i dag samlingspunkt for mange idræts- og fritidsaktiviteter i Esbjerg. De mange idræts- fritids- og uddannelsestilbud anvendes i dag af et bredt udsnit af byens borgere, og områdets meget varierede tilbud betyder, at området er attraktivt i både dag- og aftentimerne. Esbjerg Kommune ønsker at styrke området med flere aktiviteter, der kan tiltrække et større udsnit af byens borgere og danne grundlag for en aktiv og sund livsstil i Esbjerg. Stierne binder byen sammen Et net af stier skal koble området sammen med bymidten, universitetet og stranden. Stierne skal med forskellige aktiviteter og udfordringer gøre de forskellige ture til en oplevelse. Grådybet Ungdoms Boliger Gl. Vardevej Kirkegade Strandbygade Esbjerg Bymidte Torvet Esbjerg Bymidte Esbjergs historiske, kulturelle og kommercielle centrum Bjerget i Esbjerg (Mågehøj) Mågehøj kan udvikles til et nyt udflugtsmål i Esbjerg. Et bjerglandskab med udsigtspunkt og mulighed for pladskrævende fritidsaktiviteter som skibakke og cykelbane. Bjerget kan blive et nyt vartegn i Esbjerg. kan fortsat udbygges med træningshal og faciliteter for idrætsforeninger, eliteidræt og selvorganiserede idrætstilbud. Tovværket kan udvikles som centrum for fritidsaktiviteter med flere selvorganiserede, kommercielle og eksperimenterende fritidsaktiviteter, café- og udeliv. Universitetsområdet Universitetsområdet er omdrejningspunktet for uddannelse og forskning i Esbjerg og Vestjylland. Området kan udbygges med kollegium, undervisningsbyggeri og forskningsvirksomhed. er planlagt udviklet med et nyt søsportscenter med rosport, lystbådehavn og badeanlæg. Samtidig kan der f.eks. placeres et kunstmuseum ved stranden.

5 Motionsmotorvejen Stinettet, der forbinder Tovværks- og Idrætsparkområdet, kan på længere sigt udvikles til et samlet netværk af motionsstier, der giver hele byen let adgang til motion og naturoplevelser. Motionsmotorvejen kan etableres på grundlag af byens eksisterende stinet, der suppleret med nye stier. Herved sikres at bydele og attraktioner er forbundet af stier, der giver mulighed for løb, cykling mv. Guldager Gjesing Park vej Nørreskoven EUC Vest Universitet Strandskoven Ådalen Motionsmotorvejen kan udformes med afmålte ruter, ruter hvor lys fastsætter løbetempo eller indbyder til interval træning. Løbestierne kan suppleres med omveje, der giver udfordringer som armgang, hop fra sten til sten eller linegang m.v. Stormgade Sædding Søer Nogle stier kan anvendes til løb, andre til cykler eller rulleskøjter. Der kan opsættes lys langs bestemte ruter, så de kan bruges året rundt. Ud over at skabe gode forbindelser på tværs af byen danner netværket af stier en række opmålte ruter, hvor man eksempelvis kan løbe 3, 5 eller 10 km. Idéer til udfordringer på Motionsmotorvejen: Hjerting j ve de ar.v Gl Det skal være sjovt at bevæge sig og udfordringerne skal byde sig til, hvor vi færdes til hverdag. Udfordringerne på Motionsmotorvejen kan udvælges af stiens brugere - borgerne i Esbjerg: Højskolefælled Festplads Stormgade Spangsbjerg Skolen Bjerget Hoppeplads interaktiv plads med fliser, der lyser i forskellige farver. Hvem er bedst til at nå sine farver, inden de flytter sig igen. Point på div. udfordringer på ruten. F.eks. i stedet for skridt om dagen skal man samle point om ugen. Udfordrende genveje. Du kommer hurtigere igennem byen springende fra sten til sten, på line eller i armgang. Musikudfordring hvor lysende søjler angiver, hvor du skal slå for at få den rigtige melodi frem. Boksepude eller en boksevæg hvor man kan se, hvor hårdt man slår, og hvor meget energi der bruges. Jyllandsgade Hastighedsmåler, der viser hastigheden for cyklister, skatere og løbere. Dagens rute eller udfordring kan findes via mobiltelefonen. Forbindelser til bymidten Forbindelser til Strandby Plads Bomme man kan ballancere på, kravle over og under. Sten hvor man kan hoppe fra den ene til den anden. Klatrevæg med forskellige udfordringer. Trampoliner, hinkeruder og tove at svinge sig i. Foreløbige idéer til Motionsmotorvejens Foreløbige idéer til Motionsmotorvejens stier Skaterstien kan udformes med glat underlag og kurver, der muliggør skøjteløb med høj hastighed. Aktivitetsstien kan udformes med både opholdsmuligheder samt fysiske udfordringer og styrketræning. Træningsstien kan udformes som en sammenfletning på motorvejs-nettet, hvor de forskellige stier løber sammen i en fælles sti. stier Løbestien kan anlægges i grus. Strandstien kan anlægges i sand, så man kan gå og løbe barfodet til og fra stranden. Eventpromenaden er et fodgængerstrøg, der ved særlige begivenheder leder vej mellem Blue Water Arena og Esbjerg Centrum. Cykelstien kan anlægges i grus og udformes, så udfordringer for mountainbikes trækkes helt ind i byen. Kyst- og Klevestien er et planlagt fodgængerstrøg, der følger byens oprindelige kyst.

6 Grådybet Tovværks- & idrætsparkområdet Tovværks- og idrætsparkområdet er Esbjergs centrum for idræts- og fritidsaktiviteter. Det er her, byens borgere mødes for at se store idrætskampe, dyrke idræt og gå i biografen. Esbjerg Kommune ønsker, at uddannelse, ungdomsboliger og nye idræts- og fritidstilbud skal gøre området endnu mere attraktivt for byens borgere. Forbindelse til Bjerget og Esbjerg strand Strandskoven Cricketbane Atletikstadion Indgang Stadionhallen Idrætstorvet FAKTA: Selvorganiseret idræt og organiseret idræt Idrætsaktiviteter kan i hovedtræk opdeles i den organiserede idræt og den selvorganiserede idræt. Den organiserede idræt foregår i foreningsregi, hvor man træner og konkurrerer inden for organiserede rammer. Den selvorganiserede idræt foregår på egen hånd eller i selvbestaltede grupper. Det fremtidige byggeri koncentreres langs Grådybet og Gl. Vardevej, så de mange grønne, rekreative kvaliteter centralt i området kan bevares. I placeres fremtidigt byggeri i tilknytning til de eksisterende haller og i mellem Rybner s og Svømmestadion Danmark. Esbjerg Kommune ønsker at etablere flere parkeringspladser i direkte tilknytning til områdets forskellige funktioner. Der skal være adgang til de enkelte parkeringspladser fra Gl. Vardevej og Grådybet. Indgang Blue Water Arena Der er i dag 750 parkerings-båse i Tovværks- og Idrætsparkområdet. Masterplanen gør det muligt at forøge antallet til ca Tennis Antallet af parkerings-båse i kan øges fra 560 til ca Herudover er der mulighed for en parkeringskælder med yderligere ca. 90 parkerings-båse. Tovværksparken Aktivitetssti Busparkering FAKTA: sundersøgelse i Esbjerg Kommune har i perioden fra 12. til 26. august 2011 foretaget parkeringstællinger på parkeringspladsen ved svømmestadion og Skovparkeringen. sundersøgelsen viser, at parkeringskapaciteten er tilstrækkelig undtagen ved særlige arrangementer som f.eks. fodboldkampe. Antallet af parkerings-båse i kan øges fra 90 til i alt ca Herudover er der mulighed for at forøge antallet af parkeringspladser øst for Atletikstadion fra 100 til ca Der kan ved særlige begivenheder etableres et stort antal ekstra p-pladser nord for Mågehøj med adgang til gennem Strandskoven. Rybner s Indgang Tovværkspladsen Skovparkering Tovværkspladsen en ved Svømmehallen, Biografen m.m. I morgen- og middagstimerne er der tilstrækkelig kapacitet eller overkapacitet på parkeringspladsen, mens den i aftentimerne er udnyttet op i nærheden af den samlede kapacitet. en har en overbelægning ved fodboldkampe og er fuldt udnyttet ved særlige arrangementer i biografen eller Svømmestadion Danmark. Gl. Vardevej Skovparkeringen. spladsen benyttes stort set kun ved særlige arrangementer. Det er kun ved store idrætsarrangementer, at pladsen er fuld udnyttet. Aktivitetsstier Stinettet kan blive det samlende element motionsmotorvejen i Tovværks- og Idrætspark-området. Stierne udformes med idrætsaktiviteter som løb, klatring, armgang, spring, styrketræning og siddepladser. Kan udbygges med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger, offentlige og private service-, idræts- og fritidstilbud m.v. kan udbygges med nye haller, trænings- og klubfaciliteter i tilknytning til de eksisterende haller. Tovværksparken Træbeplantningen efter den tidligere campingplads kan bevares som en grøn oase i Esbjerg. En omlægning af skovparkeringen kan give plads til nye stier, aktiviteter og en sø, der kan fungere som udflugtsmål i skoven.

7 anvendes af eliteidrætten i Esbjerg, og flere af byens idrætsforeninger har deres træningsbaner og klubfaciliteter i området. er omgivet af skov og træbeplantninger, der sætter en naturskøn ramme om områdets aktiviteter. Det er Esbjerg Kommunes ønske, at af nuværende aktiviteter fastholdes i området, og klubberne og eliteidrætten får mulighed for at udvikle sig med nye trænings-, omklædnings- og klubfaciliteter. Samtidig skal nye muligheder for selvorganiseret idræt som klatring, løb og cykling tiltrække borgere der dyrker idræt på egen hånd. Sammenbygning af områdets haller De eksisterende træningshaller til håndbold, tennis, curling, skøjteløb og ishockey kan sammenbygges med en ny multianvendelig hal, der under et tag rummer boldbaner, gymnastik, kampsport, nye omklædningsfaciliteter, klublokaler samt foyer til store arrangementer og café. De enkelte træningsanlæg kan opføres som selvstændige lokaler eller integreres i den åbne aktivitetsfoyer. Ankomstplads Boksering Basketbane Den nye hal kan tilpasses og udbygges i flere etaper, efterhånden som behovet for nye faciliteter opstår. Med en sammenkobling af områdets haller til ét hus vil det i fremtiden være lettere at udnytte bl.a. omklædningsfaciliteter og afholde store arrangementer. Idrætstorvet Sænket boldbane Ny multianvendelig hal Ishockeyhallen Gl. Va rdeve j Den nye hal kan blive mødestedet for byens mange idrætsudøvere og et fyrtårn for idrætslivet i Vestdanmark. VIP parkering Idrætstorvet Idrætstorvet er hovedindgangen til de mange idrætstilbud i og modtagelsesplads for publikum ved store sportsbegivenheder. Pladsen indgår på årets øvrige dage som en del af træningsforløbet langs Motionsstien. Ny multianvendelig hal Forslag til en ny hal der samler de eksisterende haller og fungerer som fælles foyer med boldbaner og adgang til omklædning, café og klublokaler. Busparkering for gæstepublikum Kløften Stiforbindelsen mellem s bygninger kan udformes som en udfordrende kløft med idræts- og træningsfaciliteter som klatrevæg og parkourbane.

8 er centrum for fritidsaktiviteter i Esbjerg. Med den planlagte udvidelse af Rybner s Gymnasium er området også centrum for ungdomsuddannelser og ungdomskultur. Esbjerg Kommune ønsker området udbygget med nye ungdomsboliger og anden anvendelse, der vil understøtte det nuværende byliv i Tovværks-området. Der kan placeres eksperimenterende nye fritids- og idrætstilbud, mindre butikker, caféer, spisesteder og udlejning af cykler, heste, idrætsudstyr og lignende. Som samlingspunkt anlægges en ny urban aktivitetsplads centralt i mellem Rybner s og Idrættens Hus. Sø Den østlige del af pladsen fastholdes til parkering med plads til nye aktiviteter og opholdsarealer. Det kan være udeservering, skaterbane, udefitness, basket, 1:1 skak og markedshal til afholdelse af eksempelvis marked for brugt idrætsudstyr. Træ-Top-Hotel Rapelling og klatreområde Rybner s Hovedindgang Nord for biografen anlægges en plæne, der udgør en grøn pause i Tovværkspladsen med plads til boldspil og udearrangementer. Plænen kan buges til idræt af Rybners eller til Open Air bio i sommerhalvåret. Under plænen kan der etableres et p-anlæg. Aktivitetssti Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen Vest Indkørsel til område Scene Siddepladser Lund Tovværkspladsen Øst Idrættens Hus Ungdomsboliger Overdækket parkering Have vej oms Ank Indkørsel til område Micro-gokart tstrø get Plænen Den vestlige del af pladsen anlægges som hovedadgang for Rybner s og de fremtidige ungdomsboliger med opholdsmuligheder og samlingssted for eleverne ved udendørs arrangementer. Gl. Vard e Eventspot Ungdomsboliger Tårnbebyggelse i 6-14 etager med ungdomsbiliger med udsigt over Vadehavet. Et vartegn for. Event Spot Der kan mellem biografen og Sisal City skabes et sted, hvor frivillige ildsjæle kan optræde, udstille eller afholde andre begivenheder for et større publikum. Grådy bet Træklatring i Esbjerg Der kan i Tovværksparkens store træer etableres et træklatringscenter, der sammen med aktiviteter som mountainbike, løb, parkour og sejlads ved Esbjerg Strand kan tiltrække turister til Esbjerg. Tovværkspladsen - Øst Den eksisterende parkering kan ombygges og kombineres med aktiviteter og opholdspladser i tilknytning den omkringliggende bebyggelse. Plænen En åben plæne der kan skabe rum til leg og boldspil og plads til større arrangementer. Tovværkspladsen - Vest Ny plads som hovedadgang til Rybner s og kom mende nye ungdomsboliger. Pladsen kan anlægges med opholdsmuligheder for eleverne og samlingssted ved udendørs arrangementer. Træ-top-hotel Hotelværelser placeret i trækronerne i Tovværksparken kan blive et nyt turistmål i Esbjerg.

9 -2011 Esbjerg Kommune n Grafisk bearbejdning - Teknik & Miljø, PLAN Tegningen viser arealerne kaldet Kløften mellem Blue Water Arena og Ishockey- og tennishallen, set fra syd. Der er mulighed for fremover at anvende arealerne til forskellige udeaktiviteter. Masterplanen bygger på den overordnede struktur, som er fastlagt i den gældende Helhedsplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet, tiltrådt af Esbjerg Byråd april Arbejdet med masterplanen er igangsat juni 2010 og er udviklet i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, områdets idrætsforeninger, grundejere, virksomheder m.fl. Masterplanen er udarbejdet med hjælp fra Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S. Der har i løbet af arbejdsprocessen været afholdt to workshops, hvor områdets interessenter i fællesskab har udstukket rammerne for områdets udvikling. Denne publication kan ses OnLine på: esbjergkommune.dk/tovværk-idrætspark

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE:

MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: MASTERPLAN - FOR KULTUR- OG IDRÆTSFACILITETER I LOLLAND KOMMUNE: Denne del af masterplanen er udarbejdet med henblik på præsentation for politikere og et efterfølgende borgermøde i høringsprocessen INDHOLD:

Læs mere

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose

PLAYSPOTS. PETER HOLST ARKITEKTUR & LANDSKAB Peter Holst, Lasse Flies Madsen, Paule Ducourtial, Line-Kathrine Birkemose PLAYSPOTS 1 PLAYSPOTS PLAYSPOTS Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette katalog til Playspots er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Arkitektur & Landskab, februar 2011 PETER HOLST

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE

Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE MALTESEJE Et bæredygtigt bynært fritids- og kulturcenter i Odder PROJEKTBESKRIVELSE 1 Indledning 1.1 Resume og bærende principper 2 Aktørerne og deres behov 7 2.1 Sportsrideklubben 7 2.1.1 Om klubben 7

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere