MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel"

Transkript

1 MASTERPLAN Træ-Top-Hotel Rapelling og for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg klatreområde oplæg februar 2012 Aktivitetssti Rybner s Gymnasium Hovedindgang Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen Vest Scene Siddepladser Ank oms tstrø get Plænen Lund Tovværkspladsen Øst Idræ Hus Idrætscollege Micro-gokart Overdækket parkering Kollegiehave Eventspot

2 Introduktion Visionen for Masterplanen Borgmesterens forord Esbjerg Byrådet har taget initiativ til denne dynamiske Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet. FAKTA: Træ-Top-Hotel Masterplanen er en videreudvikling af de ideer og enkelte planer, der har været for området. og Masterplanen indeholder således både enrapelling samlet vision klatreområde og detaljerede ideer for de enkelte dele af området. Logo forklaring Det anvendte logo i Masterplanen symboliserer den byplan- og aktivitetsmæssige sammenhæng som Tovværks- og Idrætsparkområdet indgår i. Området har mod syd-øst forbindelse til Esbjerg Bymidte og mod nord forbindelse til Universitetsområdet. Området har mod vest forbindelse til. Bl.a. disse forbindelser foreslås udviklet i Masterplanen. Centrum for aktiv fritid og idræt i Esbjerg Masterplanen angiver rammerne for en kvalitativ og innovativ fremtidssikring af Tovværks- og idrætsparkområdet. Der er plads til udbygninger, renoveringer og Rybner s Gymnasium der bliver mange flere muligheder for positive sammenuniversitetsområdet Hovedindgang Skovparkering spil mellem de enkelte aktiviteter. En ny Tovværkspark Træningsbane planlægges som det samlende midterpunkt. Tovværks- og idrætsparkområdet Som centrum for aktiv fritid, idræt, Vest sport, ungdomstovværkspladsen uddannelse, ungdomsboliger, vandrerhjem m.v. har Scene en særlig gunstig Tovværks- og Idrætsparkområdet placering i Esbjerg, som foreslås langt bedre udnyttet. Siddepladser Området foreslås bundet mere aktivt sammen med alle de tilgrænsende byområder, universitetsområdet, den Plænen planlagte m.v. Esbjerg Bymidte Organisation: Arbejdsgruppe: Peter Bagge Jens Petersen Allan M. Skydt Mads Stendorf Svend Kviesgaard Rolf Jakobsen Peter Raben Nebeling Poul Larsen Erling Sonne Jan Ove Petersen tstrø Direktør, Teknik & Miljø (formand) Direktør, Børn & Kultur Sport & Event Park Esbjerg Planchef, Teknik & Miljø Arkitekt, Kommune og Byplan (Sekretær) oms Hans Kjær Jørn Henriksen Niels Bækgaard Peter Bagge Jan Ove Petersen Ank Styregruppe: get Udarbejdelse af Masterplanen er organiseret med en styregruppe, arbejdsgruppe og ad hoc arbejdsgrupper. Planchef, Teknik & Miljø (Formand) Sport & Event Park Esbjerg samt Ejer og Grundejerforeningen Tovværket Esbjerg handelsskole/statsskolen Kultur- og Fritidschef, Børn & Kultur Sekretariatschef, Børn & Kultur Leder af Sundhed og forebyggelse Vej & Parkchef, Teknik & Miljø Ejendomschef, Teknik & Miljø Kontorchef, Kommune og Byplan Arkitekt, Kommune og Byplan (Sekretær) Aktivitetssti Motionsmotorvejen Lund Tovværkspladsen Øst Som de første til at realisere Masterplanen har Rybners igangsat en udbygnings-proces, og Stadionhallen med forplads er ved at blive totalombygget. Disse initiativer Idrætscollege forventes inden for nærmeste fremtid at blive efterfulgt af andre aktiviteter samt forskønnelser af området. Idrættens Hus Tovværks- & idrætsparkområdet Micro-gokart Johnny Søtrup Overdækket parkering Borgmester Kollegiehave Eventspot

3 Visionen for Masterplanen Blue Water Arena og er under fortsat udbygning. Blue Water Arena blev indviet i 2009, en ny Stadionhal er under opførelse, Rybner s ønsker at udvide, og nye ungdomsboliger er på tegne-brættet. Esbjerg Kommune ønsker med en Masterplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet at skabe en samlet ramme for de mange nuværende og kommende tiltag i området. Masterplanen skal skabe en fremtidssikret ramme for områdets udvikling, og det er målet at planen skal skabe en høj grad af synergi mellem de mange nuværende og fremtidige aktiviteter i området. Visionen er et inspirerende og levende område med uddannelse, ungdomsboliger, idræt, friluftsliv og kulturtilbud tæt på universitet, strand, skov og park. Gl.Vardevej Rybner s Realisering af Masterplanen Der er i efteråret 2011 vedtaget en lokalplan for udbygningen af Rybner s Gymnasium, der vil være startskuddet for den udviklingsplan, der er skitseret med Masterplanen. I 2011 blev renoveringen af Stadionhallen igangsat. Et projekt for en ny forplads til Stadionhallen er under udarbejdelse. I forbindelse med udbygningen af Rybner s forventer Esbjerg Kommune at igangsætte etablering af en ny plads øst for Rybner s. Svømmestadion Danmark Grådybet

4 Centrum for aktiv fritid og idræt i Esbjerg Kunstmuseum Badeanstalt Strandpladsen Centrum for søsport, strandsport og friluftsliv Friluftsliv Fugletårn Bjerget i Esbjerg Centrum for friluftsliv Vartegn Parkvej Udsigtspunkt Friluftsidræt Træklatring Rybner s Plads til store begivenheder Cricket Trænings- og klubfaciliteter Tennis Uddannelse Universitetsområdet Centrum for uddannelse og forskning Skulpturpark Søerne Gryden Kollegie Festpladsen centrum for fritidsaktiviteter Stormgade Idræt- og fritid Sti system Tovværks- og idrætsparkområdet er centralt placeret i Esbjerg med forbindelse til eng, skov og strand, og området er i dag samlingspunkt for mange idræts- og fritidsaktiviteter i Esbjerg. De mange idræts- fritids- og uddannelsestilbud anvendes i dag af et bredt udsnit af byens borgere, og områdets meget varierede tilbud betyder, at området er attraktivt i både dag- og aftentimerne. Esbjerg Kommune ønsker at styrke området med flere aktiviteter, der kan tiltrække et større udsnit af byens borgere og danne grundlag for en aktiv og sund livsstil i Esbjerg. Stierne binder byen sammen Et net af stier skal koble området sammen med bymidten, universitetet og stranden. Stierne skal med forskellige aktiviteter og udfordringer gøre de forskellige ture til en oplevelse. Grådybet Ungdoms Boliger Gl. Vardevej Kirkegade Strandbygade Esbjerg Bymidte Torvet Esbjerg Bymidte Esbjergs historiske, kulturelle og kommercielle centrum Bjerget i Esbjerg (Mågehøj) Mågehøj kan udvikles til et nyt udflugtsmål i Esbjerg. Et bjerglandskab med udsigtspunkt og mulighed for pladskrævende fritidsaktiviteter som skibakke og cykelbane. Bjerget kan blive et nyt vartegn i Esbjerg. kan fortsat udbygges med træningshal og faciliteter for idrætsforeninger, eliteidræt og selvorganiserede idrætstilbud. Tovværket kan udvikles som centrum for fritidsaktiviteter med flere selvorganiserede, kommercielle og eksperimenterende fritidsaktiviteter, café- og udeliv. Universitetsområdet Universitetsområdet er omdrejningspunktet for uddannelse og forskning i Esbjerg og Vestjylland. Området kan udbygges med kollegium, undervisningsbyggeri og forskningsvirksomhed. er planlagt udviklet med et nyt søsportscenter med rosport, lystbådehavn og badeanlæg. Samtidig kan der f.eks. placeres et kunstmuseum ved stranden.

5 Motionsmotorvejen Stinettet, der forbinder Tovværks- og Idrætsparkområdet, kan på længere sigt udvikles til et samlet netværk af motionsstier, der giver hele byen let adgang til motion og naturoplevelser. Motionsmotorvejen kan etableres på grundlag af byens eksisterende stinet, der suppleret med nye stier. Herved sikres at bydele og attraktioner er forbundet af stier, der giver mulighed for løb, cykling mv. Guldager Gjesing Park vej Nørreskoven EUC Vest Universitet Strandskoven Ådalen Motionsmotorvejen kan udformes med afmålte ruter, ruter hvor lys fastsætter løbetempo eller indbyder til interval træning. Løbestierne kan suppleres med omveje, der giver udfordringer som armgang, hop fra sten til sten eller linegang m.v. Stormgade Sædding Søer Nogle stier kan anvendes til løb, andre til cykler eller rulleskøjter. Der kan opsættes lys langs bestemte ruter, så de kan bruges året rundt. Ud over at skabe gode forbindelser på tværs af byen danner netværket af stier en række opmålte ruter, hvor man eksempelvis kan løbe 3, 5 eller 10 km. Idéer til udfordringer på Motionsmotorvejen: Hjerting j ve de ar.v Gl Det skal være sjovt at bevæge sig og udfordringerne skal byde sig til, hvor vi færdes til hverdag. Udfordringerne på Motionsmotorvejen kan udvælges af stiens brugere - borgerne i Esbjerg: Højskolefælled Festplads Stormgade Spangsbjerg Skolen Bjerget Hoppeplads interaktiv plads med fliser, der lyser i forskellige farver. Hvem er bedst til at nå sine farver, inden de flytter sig igen. Point på div. udfordringer på ruten. F.eks. i stedet for skridt om dagen skal man samle point om ugen. Udfordrende genveje. Du kommer hurtigere igennem byen springende fra sten til sten, på line eller i armgang. Musikudfordring hvor lysende søjler angiver, hvor du skal slå for at få den rigtige melodi frem. Boksepude eller en boksevæg hvor man kan se, hvor hårdt man slår, og hvor meget energi der bruges. Jyllandsgade Hastighedsmåler, der viser hastigheden for cyklister, skatere og løbere. Dagens rute eller udfordring kan findes via mobiltelefonen. Forbindelser til bymidten Forbindelser til Strandby Plads Bomme man kan ballancere på, kravle over og under. Sten hvor man kan hoppe fra den ene til den anden. Klatrevæg med forskellige udfordringer. Trampoliner, hinkeruder og tove at svinge sig i. Foreløbige idéer til Motionsmotorvejens Foreløbige idéer til Motionsmotorvejens stier Skaterstien kan udformes med glat underlag og kurver, der muliggør skøjteløb med høj hastighed. Aktivitetsstien kan udformes med både opholdsmuligheder samt fysiske udfordringer og styrketræning. Træningsstien kan udformes som en sammenfletning på motorvejs-nettet, hvor de forskellige stier løber sammen i en fælles sti. stier Løbestien kan anlægges i grus. Strandstien kan anlægges i sand, så man kan gå og løbe barfodet til og fra stranden. Eventpromenaden er et fodgængerstrøg, der ved særlige begivenheder leder vej mellem Blue Water Arena og Esbjerg Centrum. Cykelstien kan anlægges i grus og udformes, så udfordringer for mountainbikes trækkes helt ind i byen. Kyst- og Klevestien er et planlagt fodgængerstrøg, der følger byens oprindelige kyst.

6 Grådybet Tovværks- & idrætsparkområdet Tovværks- og idrætsparkområdet er Esbjergs centrum for idræts- og fritidsaktiviteter. Det er her, byens borgere mødes for at se store idrætskampe, dyrke idræt og gå i biografen. Esbjerg Kommune ønsker, at uddannelse, ungdomsboliger og nye idræts- og fritidstilbud skal gøre området endnu mere attraktivt for byens borgere. Forbindelse til Bjerget og Esbjerg strand Strandskoven Cricketbane Atletikstadion Indgang Stadionhallen Idrætstorvet FAKTA: Selvorganiseret idræt og organiseret idræt Idrætsaktiviteter kan i hovedtræk opdeles i den organiserede idræt og den selvorganiserede idræt. Den organiserede idræt foregår i foreningsregi, hvor man træner og konkurrerer inden for organiserede rammer. Den selvorganiserede idræt foregår på egen hånd eller i selvbestaltede grupper. Det fremtidige byggeri koncentreres langs Grådybet og Gl. Vardevej, så de mange grønne, rekreative kvaliteter centralt i området kan bevares. I placeres fremtidigt byggeri i tilknytning til de eksisterende haller og i mellem Rybner s og Svømmestadion Danmark. Esbjerg Kommune ønsker at etablere flere parkeringspladser i direkte tilknytning til områdets forskellige funktioner. Der skal være adgang til de enkelte parkeringspladser fra Gl. Vardevej og Grådybet. Indgang Blue Water Arena Der er i dag 750 parkerings-båse i Tovværks- og Idrætsparkområdet. Masterplanen gør det muligt at forøge antallet til ca Tennis Antallet af parkerings-båse i kan øges fra 560 til ca Herudover er der mulighed for en parkeringskælder med yderligere ca. 90 parkerings-båse. Tovværksparken Aktivitetssti Busparkering FAKTA: sundersøgelse i Esbjerg Kommune har i perioden fra 12. til 26. august 2011 foretaget parkeringstællinger på parkeringspladsen ved svømmestadion og Skovparkeringen. sundersøgelsen viser, at parkeringskapaciteten er tilstrækkelig undtagen ved særlige arrangementer som f.eks. fodboldkampe. Antallet af parkerings-båse i kan øges fra 90 til i alt ca Herudover er der mulighed for at forøge antallet af parkeringspladser øst for Atletikstadion fra 100 til ca Der kan ved særlige begivenheder etableres et stort antal ekstra p-pladser nord for Mågehøj med adgang til gennem Strandskoven. Rybner s Indgang Tovværkspladsen Skovparkering Tovværkspladsen en ved Svømmehallen, Biografen m.m. I morgen- og middagstimerne er der tilstrækkelig kapacitet eller overkapacitet på parkeringspladsen, mens den i aftentimerne er udnyttet op i nærheden af den samlede kapacitet. en har en overbelægning ved fodboldkampe og er fuldt udnyttet ved særlige arrangementer i biografen eller Svømmestadion Danmark. Gl. Vardevej Skovparkeringen. spladsen benyttes stort set kun ved særlige arrangementer. Det er kun ved store idrætsarrangementer, at pladsen er fuld udnyttet. Aktivitetsstier Stinettet kan blive det samlende element motionsmotorvejen i Tovværks- og Idrætspark-området. Stierne udformes med idrætsaktiviteter som løb, klatring, armgang, spring, styrketræning og siddepladser. Kan udbygges med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger, offentlige og private service-, idræts- og fritidstilbud m.v. kan udbygges med nye haller, trænings- og klubfaciliteter i tilknytning til de eksisterende haller. Tovværksparken Træbeplantningen efter den tidligere campingplads kan bevares som en grøn oase i Esbjerg. En omlægning af skovparkeringen kan give plads til nye stier, aktiviteter og en sø, der kan fungere som udflugtsmål i skoven.

7 anvendes af eliteidrætten i Esbjerg, og flere af byens idrætsforeninger har deres træningsbaner og klubfaciliteter i området. er omgivet af skov og træbeplantninger, der sætter en naturskøn ramme om områdets aktiviteter. Det er Esbjerg Kommunes ønske, at af nuværende aktiviteter fastholdes i området, og klubberne og eliteidrætten får mulighed for at udvikle sig med nye trænings-, omklædnings- og klubfaciliteter. Samtidig skal nye muligheder for selvorganiseret idræt som klatring, løb og cykling tiltrække borgere der dyrker idræt på egen hånd. Sammenbygning af områdets haller De eksisterende træningshaller til håndbold, tennis, curling, skøjteløb og ishockey kan sammenbygges med en ny multianvendelig hal, der under et tag rummer boldbaner, gymnastik, kampsport, nye omklædningsfaciliteter, klublokaler samt foyer til store arrangementer og café. De enkelte træningsanlæg kan opføres som selvstændige lokaler eller integreres i den åbne aktivitetsfoyer. Ankomstplads Boksering Basketbane Den nye hal kan tilpasses og udbygges i flere etaper, efterhånden som behovet for nye faciliteter opstår. Med en sammenkobling af områdets haller til ét hus vil det i fremtiden være lettere at udnytte bl.a. omklædningsfaciliteter og afholde store arrangementer. Idrætstorvet Sænket boldbane Ny multianvendelig hal Ishockeyhallen Gl. Va rdeve j Den nye hal kan blive mødestedet for byens mange idrætsudøvere og et fyrtårn for idrætslivet i Vestdanmark. VIP parkering Idrætstorvet Idrætstorvet er hovedindgangen til de mange idrætstilbud i og modtagelsesplads for publikum ved store sportsbegivenheder. Pladsen indgår på årets øvrige dage som en del af træningsforløbet langs Motionsstien. Ny multianvendelig hal Forslag til en ny hal der samler de eksisterende haller og fungerer som fælles foyer med boldbaner og adgang til omklædning, café og klublokaler. Busparkering for gæstepublikum Kløften Stiforbindelsen mellem s bygninger kan udformes som en udfordrende kløft med idræts- og træningsfaciliteter som klatrevæg og parkourbane.

8 er centrum for fritidsaktiviteter i Esbjerg. Med den planlagte udvidelse af Rybner s Gymnasium er området også centrum for ungdomsuddannelser og ungdomskultur. Esbjerg Kommune ønsker området udbygget med nye ungdomsboliger og anden anvendelse, der vil understøtte det nuværende byliv i Tovværks-området. Der kan placeres eksperimenterende nye fritids- og idrætstilbud, mindre butikker, caféer, spisesteder og udlejning af cykler, heste, idrætsudstyr og lignende. Som samlingspunkt anlægges en ny urban aktivitetsplads centralt i mellem Rybner s og Idrættens Hus. Sø Den østlige del af pladsen fastholdes til parkering med plads til nye aktiviteter og opholdsarealer. Det kan være udeservering, skaterbane, udefitness, basket, 1:1 skak og markedshal til afholdelse af eksempelvis marked for brugt idrætsudstyr. Træ-Top-Hotel Rapelling og klatreområde Rybner s Hovedindgang Nord for biografen anlægges en plæne, der udgør en grøn pause i Tovværkspladsen med plads til boldspil og udearrangementer. Plænen kan buges til idræt af Rybners eller til Open Air bio i sommerhalvåret. Under plænen kan der etableres et p-anlæg. Aktivitetssti Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen Vest Indkørsel til område Scene Siddepladser Lund Tovværkspladsen Øst Idrættens Hus Ungdomsboliger Overdækket parkering Have vej oms Ank Indkørsel til område Micro-gokart tstrø get Plænen Den vestlige del af pladsen anlægges som hovedadgang for Rybner s og de fremtidige ungdomsboliger med opholdsmuligheder og samlingssted for eleverne ved udendørs arrangementer. Gl. Vard e Eventspot Ungdomsboliger Tårnbebyggelse i 6-14 etager med ungdomsbiliger med udsigt over Vadehavet. Et vartegn for. Event Spot Der kan mellem biografen og Sisal City skabes et sted, hvor frivillige ildsjæle kan optræde, udstille eller afholde andre begivenheder for et større publikum. Grådy bet Træklatring i Esbjerg Der kan i Tovværksparkens store træer etableres et træklatringscenter, der sammen med aktiviteter som mountainbike, løb, parkour og sejlads ved Esbjerg Strand kan tiltrække turister til Esbjerg. Tovværkspladsen - Øst Den eksisterende parkering kan ombygges og kombineres med aktiviteter og opholdspladser i tilknytning den omkringliggende bebyggelse. Plænen En åben plæne der kan skabe rum til leg og boldspil og plads til større arrangementer. Tovværkspladsen - Vest Ny plads som hovedadgang til Rybner s og kom mende nye ungdomsboliger. Pladsen kan anlægges med opholdsmuligheder for eleverne og samlingssted ved udendørs arrangementer. Træ-top-hotel Hotelværelser placeret i trækronerne i Tovværksparken kan blive et nyt turistmål i Esbjerg.

9 -2011 Esbjerg Kommune n Grafisk bearbejdning - Teknik & Miljø, PLAN Tegningen viser arealerne kaldet Kløften mellem Blue Water Arena og Ishockey- og tennishallen, set fra syd. Der er mulighed for fremover at anvende arealerne til forskellige udeaktiviteter. Masterplanen bygger på den overordnede struktur, som er fastlagt i den gældende Helhedsplan for Tovværks- og Idrætsparkområdet, tiltrådt af Esbjerg Byråd april Arbejdet med masterplanen er igangsat juni 2010 og er udviklet i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, områdets idrætsforeninger, grundejere, virksomheder m.fl. Masterplanen er udarbejdet med hjælp fra Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S. Der har i løbet af arbejdsprocessen været afholdt to workshops, hvor områdets interessenter i fællesskab har udstukket rammerne for områdets udvikling. Denne publication kan ses OnLine på: esbjergkommune.dk/tovværk-idrætspark

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel

MASTERPLAN. Tovværkspladsen Vest. Plænen. Tovværkspladsen Øst. Idrætscollege. Rybner s Gymnasium Hovedindgang. Træ-Top-Hotel MASTERPLAN Træ-Top-Hotel Rapelling og for Tovværks- og Idrætsparkområdet i Esbjerg klatreområde Aktivitetssti Rybner s Gymnasium Hovedindgang Skovparkering Træningsbane Tovværkspladsen Vest Scene Siddepladser

Læs mere

TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN

TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN TOVVÆRKS- OG IDRÆTSPARKOMRÅDET MASTERPLAN 1 INDHOLD KOLOFON Masterplanen er udarbejdet af Esbjerg Kommune i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard I/S, byplankonsulenter, arkitekter maa 2 Baggrund for masterplanen

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 2 OVERSIGTSPLAN MÅLESTOK 1:20.000 Landskabsring Billund Lufthavn Stiforbindelse LEGOland Billund Bymidte Lalandia Ankelbo Villaby Ferieby

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

Farum Midtpunkt åbner sig

Farum Midtpunkt åbner sig Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt åbner sig Vi har altid været lidt af en lukket enklave, nu bliver vi åbnet udadtil til byen. - Niels, beboer på workshop i 2013. Rambøll og

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD UDFORDRINGER OG POTENTIALER Området mellem Kongskærskolen, Danchells Anlæg, Nordlandshallen, Domen og Kampeløkke Havn bliver i dagligt tale

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro

Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro Sport 2100 August 2010 Udviklingsplan for Idrætten på Østerbro Østerbro vokser. Der bygges til boliger og erhverv. Om få år begynder byggerierne i Nordhavnen. Det betyder, at vi bliver flere på Østerbro.

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

KOMMISSORIUM rev :

KOMMISSORIUM rev : KOMMISSORIUM rev. 03.12.2012: 1. Titel Esbjerg Byplan 2. Politisk beslutning om Esbjerg Byplans igangsætning. Baggrund Arbejdet med Esbjerg Byplan er igangsat af Byrådet i forbindelsen med vedtagelse af

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Ændringsforslag. Beløb i hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Nettorådighedsbeløb 5.283 5.185 0 0 Afledt drift 300 373 213 213

Ændringsforslag. Beløb i hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Nettorådighedsbeløb 5.283 5.185 0 0 Afledt drift 300 373 213 213 Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: MU-A-01 - Realisering af Seest Fritidslandskab: Etablering af sti, Renovering af Stensgård, P-pladser og idrætsfaciliteter Politikområde: Miljøpolitik, Vej- og

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen RudersdalRutens Univers Aktiviteter og inspiration til motion i naturen Naturen som platform for aktivitet og oplevelser for alle Friluftsliv er mange ting for mange forskellige brugere: Naturoplevelser

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

BORGERWORSHOP // 9A // FREDERIKSBORG BYSKOLE

BORGERWORSHOP // 9A // FREDERIKSBORG BYSKOLE BORGERWORSHOP // 9A // FREDERIKSBORG BYSKOLE I forbindelse med udviklingen af bydelen Hillerød Syd er der i efteråret 2013 gennemført en række workshops med henholdvis byrådet, naboere, erhvervsliv og

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK Dagsorden 1) Velkommen og introduktion til havnegruppen 2) Gennemgang af eksisterende planer og visioner 3) Allerede igangsatte initiativer og projekter 4) Synspunkter

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

BILAG 2: ØSVN- IF Bilag 2: ØSVN IF Ansøgning Multihus Vester Nebel

BILAG 2: ØSVN- IF Bilag 2: ØSVN IF Ansøgning Multihus Vester Nebel BILAG 2: ØSVN- IF Den lokale idrætsforening, ØSVN- IF, lavede i efteråret 2011 en stor borgerundersøgelse i Øster Starup, Ågård og Vester Nebel omkring ønsket udvikling. Denne viste, at der var et stort

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive Den idrætsaktive og den ikke - idrætsaktive Hvad vil være en afgørende faktor/er, hvis du i morgen skal gå i gang med en motions og idrætsaktivitet? % Komme i form Godt hedbred Fællesskab Sjov, oplevelse,

Læs mere

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul

Cykling meget mere end VM. Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 - meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle på to hjul Cykling 2012-2015 meget mere end VM Motion, sport, transport og oplevelser for alle borgere på to hjul.

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner

Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Kystsikring Halsskov Ideer og visioner Program Præsentation: Merete Hvis Dalnæs Projektleder Merete startede mødet med at byde velkommen, til de fremødte. Mødet omhandlede ideer og udformning af disse.

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

esbjerg plan for sammenhæng HAVN OG BY principmodel luftperspektiv fra syd 17. juni 2009 10 projekter

esbjerg plan for sammenhæng HAVN OG BY principmodel luftperspektiv fra syd 17. juni 2009 10 projekter plan for sammenhæng esbjerg HAVN OG BY principmodel luftperspektiv fra syd 17. juni 2009 10 projekter plan for sammenhæng Kyststien Kyststien Kortudsnit, s. 8 Klevestien Oversigtskort, s. 4 Forslag til

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

Bilag 1. Køge Idrætspark Markedsdialog om byggeretter

Bilag 1. Køge Idrætspark Markedsdialog om byggeretter Bilag 1 Markedsdialog om byggeretter 26. januar 2017 / 01 / 02 Køge Nord Visionen Udbygningen af Køge Nord, Campusområdet, Skandinavisk Transportcenter, Køge Kyst og ikke mindst Universitetssygehuset betyder

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Palmehusene Arkitekttegnede boliger

Palmehusene Arkitekttegnede boliger Palmehusene Arkitekttegnede boliger - Arkitekttegnede boliger - Fantastisk udsigt til skov, eng og Århus bugt - Attraktiv beliggenhed i grøn park - God forbindelse til midtby og motorvej - Tæt på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg i Kommuneplan 2010-2022 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg Januar 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 16-01-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere