Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hudafdeling I og Allergicentret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hudafdeling I og Allergicentret"

Transkript

1 September 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hudafdeling I og Allergicentret HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen

2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse Arbejdsulykker for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016, Afdeling I Nær-ved-ulykker Sygefravær for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016, Afdeling I APV-problemstillinger og psykisk APV for Afdeling I, APV-problemstillinger Psykisk APV i MTU Arbejdsmiljøcertificering Opfølgning på FMU s indsatsområder Status på FMU s indsatsområder i 2015 og Reduktion af stikskader med 25 % Reduktion af ulykker for unge under 30 år med 50 % Reduktion af ulykker for nyansatte med anciennitet mindre end 12 måneder med 50 % Trivsel og sygefravær FMU s indsatsområder for 2016 og frem Reaktioner fra Arbejdstilsynet... 8

3 Forord For at skabe bedre rammer for afdelingernes arbejdsmiljødrøftelse udsendes den årlige arbejdsmiljøredegørelse i samme tidsrum, som årets MTU-rapport modtages dvs. ultimo november, hvilket forventes at give bedre sammenhæng mellem MTU og arbejdsmiljøredegørelsen. Arbejdsmiljøredegørelsen til LMU indeholder informationer og data vedr. arbejdsmiljøet for 2. halvår 2015 og 1. halvår I Arbejdsmiljøredegørelsen ses oplysninger om afdelingens arbejdsulykker, nær-ved-ulykker, sygefravær, APV-problemstillinger, status på arbejdsmiljøcertificeringen, opfølgning på LMU s indsatsområder samt reaktioner fra Arbejdstilsynet. Det er intentionen, at redegørelsen ud over at inspirere arbejdsmiljøarbejdet også skal skabe overblik og klarhed over, hvor det fx kan være relevant at sætte ind med forebyggende initiativer. Derudover skal arbejdsmiljøredegørelsen danne grundlag for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i LMU. Afdelingens kontaktkonsulent fra Arbejdsmiljøfunktionen deltager gerne i arbejdsmiljødrøftelsen i LMU. Se oversigt over kontaktkonsulenter via følgende link: Kontaktpersoner i Arbejdsmiljøfunktionen. FMU har besluttet, at arbejdsmiljødrøftelserne i FMU og LMU tager udgangspunkt i OUH s guide til arbejdsmiljødrøftelsen, hvorfor den årlige arbejdsmiljøredegørelse skal indgå i drøftelserne. På baggrund af drøftelserne skal LMU udarbejde og beslutte en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Nye medlemmer af AMO skal ud over den obligatoriske grunduddannelse på 3 dage have tilbudt 2 dages kompetenceudvikling i det første år, de er medlemmer. Derudover skal alle medlemmer af LMU tilbydes 1 ½ dags kompetenceudvikling hvert år. Rigtig god fornøjelse med arbejdsmiljøarbejdet. 1

4 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. På OUH er samarbejdet om arbejdsmiljø forankret i MED-systemet. OUH s arbejdsmiljøpolitik er besluttet i FMU og supplere Region Syddanmarks arbejdsmiljøpolitik. FMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse er med til at sætte rammerne for LMU s arbejdsmiljødrøftelse, da FMU i sin arbejdsmiljødrøftelse vedtager, hvilke fokusområder OUH og dermed hvilke fokusområder LMU bl.a. skal arbejde med. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde: En vurdering og beskrivelse af, om det foregående års mål for arbejdsmiljøet er nået: Er sidste års mål for arbejdsmiljøet nået? Hvis ikke hvad skyldes det? Har der været særlige arbejdsmiljøudfordringer? Mange ulykker højt sygefravær, reaktioner fra Arbejdstilsynet, intern/ekstern audit eller andet? Er der områder i afdelingen, som udgør en risiko for arbejdsmiljøet? Har der været problemer i arbejdsmiljøet, som er blevet løst på en god måde? Har der været situationer, hvor man har manglet viden om arbejdsmiljø? Har arbejdsmiljø været et fast punkt på LMU s dagsorden? En tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet og fastlæggelse af mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde: Fastlæggelse af mål og indhold for det kommende års arbejde. Hvad peger arbejdsmiljøredegørelsen på? Står afdelingen over for nye opgaver eller ændringer, der påvirker arbejdsmiljøet? Hvordan sikrer LMU, at opgaverne løses og målene nås? Opfølgning på FMU s arbejdsmiljødrøftelse Hvad kræver målene for kompetenceudviklingsplanen? Opfølgning på OUH s påbud/vejledninger fra Arbejdstilsynet Arbejdsmiljødrøftelsen skal også indeholde en opfølgning på OUH s påbud/vejledninger fra Arbejdstilsynet (se link med Påbud m.m. i IPL). Det betyder, at LMU i arbejdsmiljødrøftelsen skal have fokus på de områder, som Arbejdstilsynet har afgivet reaktioner på med henblik på at lokalisere eventuelle problemstillinger og efterfølgende løse disse problemstillinger. Retningslinjen i Infonet for arbejdsmiljødrøftelsen kan ses her. I retningslinjen er der også et bilag med en skabelon for en kompetenceudviklingsplan. Bemærk, at Arbejdstilsynet kan forlange dokumentation for, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted f.eks. i form af et referat fra mødet. 2

5 1. Arbejdsulykker for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016, Afdeling I 1 Dette afsnit viser arbejdsulykker 2 for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 fordelt på forhold som ulykkessted, skademåde, stilling og forventet fravær. I tabel 1.1 ses, at der i 2. halvår 2015 fx var. 1 arbejdsulykke på Hudambulatorium I, stue 4 i forbindelse med Stik og skæreskader for en Reservelæge uden fravær. Tabel 1.1: Arbejdsulykker 2. halvår 2015, Afdeling I Ulykkessted Skademåde Stilling Forventet fravær 2. halvår 2015 Hudambulatorium I, stue 4 Stik og 1. Reservelæge Under 1 dag 1 skæreskader Udd. Indgang 142 i stue etage, stue Stik og Sygeplejerske Under 1 dag 1 2. skæreskader Hovedtotal 2 Tabel 1.2: Arbejdsulykker 1. halvår 2016, Afdeling I Ulykkessted Skademåde Stilling Forventet fravær 1. halvår 2016 OUH, Hudafdeling I og Allergicentret Kemisk påvirkning: Kemikalier Overlæge Under 1 dag 1 OUH, Hudafdelingen, Stik- og skæreskader: Subcutan, Sygepleje Under 1 dag 1 indgang intramusculær, intravenøs rske Hovedtotal Nær-ved-ulykker Der er i perioden fra den 1. juli 2015 til den 30. juni 2016 ikke registreret nær-ved-ulykker på afdelingen. 1 Når tabellerne i arbejdsmiljøredegørelsen præsenteres, vil der med udgangspunkt i den pågældende tabel fremføres ét eksempel på, hvordan tabellen læses. De fleste tal i redegørelsen er afrundet til en decimal. 2 Data er hentet i SafetyNet den 22. august Arbejdsulykker, som er registreret efter denne dato, er ikke omfattet af statistikken. 3

6 2. Sygefravær 3 for 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016, Afdeling I I afsnit 2 ses sygefraværet på afdelingen for 2. halvår 2015 og 1. halvår Derudover fremgår det samlede sygefravær for OUH også i nogle af tabellerne. Det ses fx i tabel 2.1, at afdelingen i såvel 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 havde et sygefravær på 3,1 %. På OUH var sygefraværet på 4,0 % og 4,4 % i henholdsvis 2. halvår 2015 og 1. halvår : Afd. I Afdeling I OUH Sygefravær 4 2. halvår halvår halvår halvår 2016 Sygefravær i % 3,1% 3,1% 4,0% 4,4% Kort sygefravær i % 2,1% 2,4% 2,4% 2,8% Langt sygefravær % 1,1% 0,7% 1,6% 1,6% Sygefravær i timer , ,2 Antal sygedage i gennemsnit 5,15 4,94 6,12 6,22 I tabel 2.2 fremgår sygefraværet på stillingsniveau og det ses fx, at Sygeplejersker (VJ_9130) i 2. halvår 2015 havde et sygefravær 3,7 % og et sygefravær på 3,4 % i 1. halvår : Sygefravær fordelt på stilling, Afdeling I Stillingskode niveau 2 2. halvår halvår 2016 Adm. AC'ere (VJ_9610) 0,0% 1,5% HK-personale (VJ_9620) 2,9% 2,3% Lægepersonale (VJ_9020) 1,2% 2,1% Lægesekretærer (VJ_9630) 5,3% 4,7% SOSU-personale (VJ_9150) 5,8% 2,4% Sygeplejersker (VJ_9130) 3,7% 3,4% I tabel 2.3 ses sygefraværet fordelt på afsnit. Det ses fx, at sygefraværet på Allergicentret (OD_2I2) i 2. halvår 2015 var på 1,2 % og på 2,0 % i 1. halvår : Sygefravær fordelt på afsnit, Afdeling I 2. halvår halvår 2016 Allergicentret (OD_2I2) 1,2% 2,0% Dermatovenerol. Afd. I (OD_2ÅI) 2,9% 3,5% I Sengeafsnit og Ambulatorium (OD_2I1) 4,6% 3,3% 3 Data vedr. sygefraværet er hentet i Silkeborg Data (SD) den 12. september Sygefraværet består af følgende fraværsårsager: Sygedage, Arbejdsskader, 56 sygdom og Nedsat tjeneste/delvis syg. Ansættelsestype: Overenskomstansat, Tjenestemandansat og Reglementsansat. 4

7 3. APV-problemstillinger og psykisk APV for Afdeling I, Dette afsnit giver en oversigt over ArbejdsPladsVurderingerne (APV) 5 og psykisk APV 6. I IPL registrerer afdelingen løbende APV-problemstillinger og psykisk APV i form af handlingsplaner som opfølgning på MTU. 3.1 APV-problemstillinger I nedenstående tabeller viser farven rød, at APV-problemstillingen er identificeret og registreret. Den gule farve viser, at problemstillingen er prioriteret, mens den grønne farve viser, at problemstillingen er løst. Den mørkegrønne farve viser, at problemstillingen er kontrolleret. I tabel 3.1 ses det fx, at 17,6 % af APV-problemstillingerne vedrører Ergonomi APV-Problemstillinger, Afdeling I, september APV-problemstillingerne er inkl. problemstillingerne i arkivet og er hentet i IPL i september Psykisk APV: Handlingsplaner, som på baggrund af MTU 2015 er registreret i IPL i september

8 Det ses fx i tabel 3.2, at 11,8 % af problemstillingerne er relateret til I-sekretariat. 3.2: APV-problemstillinger fordelt på afsnit, Afdeling I, september Psykisk APV i MTU Der er registreret følgende handlingsplaner i IPL vedrørende psykisk APV i forbindelse med MTU 2015: LMU I-1 Handleplan MTU Arbejdsmiljøcertificering Afdelingen er ikke blevet Arbejdsmiljøcertificeret. 6

9 5. Opfølgning på FMU s indsatsområder FMU har i de foregående år vedtaget en række indsatsområder, som rækker ind i 2015 og 2016, og som LMU skal gøre status på. Disse indsatsområder beskrives i afsnit 5.1. I forbindelse med FMU s arbejdsmiljødrøftelse i juni 2016 har FMU vedtaget nye indsatsområder, som beskrives i afsnit Status på FMU s indsatsområder i 2015 og 2016 Nedenstående ses en status på afdelingens målopfyldelse i forhold til FMU s mål for indsatsområderne i 2014, 2015 og Reduktion af stikskader med 25 % Nedenstående tabel viser antallet af stikskader i 2013, 2014, 2015 og 1. halvår Tabel 5.1: Stik- og skæreskader, Afd. I halvår 2016 Antal Reduktion af ulykker for unge under 30 år med 50 % I tabellen ses ulykker for unge under 30 år i 2013, 2014, 2015 og 1. halvår Tabel 5.2: Ulykker for unge under 30 år, Afd. I halvår 2016 Stik- og skæreskader Reduktion af ulykker for nyansatte med anciennitet mindre end 12 måneder med 50 % I tabellen ses ulykker for nyansatte (anciennitet mindre end 12 mdr.) i 2013, 2014, 2015 og 1. halvår Tabel 5.3: Ulykker for nyansatte med anciennitet mindre end 12 måneder, Afd. I halvår 2016 Stik- og skæreskader

10 5.1.4 Trivsel og sygefravær Trivsel I 2016 er det FMU s mål at fastholde og øge den Sociale Kapital i forhold til MTU 2015 på følgende områder: Motivation/ jeg føler mig motiveret i mit arbejde og Tilfredshed i jobbet/jeg er glad for at gå på arbejde. Nedenstående ses afdelingens og OUH s samlede score i MTU Tabel 5.4: FMU s indsatsområder i MTU for social kapital Afdelingens score, MTU 2015 OUH s score, MTU 2015 Motivation/ Jeg føler mig motiveret i mit arbejde 4,3 4,0 Tilfredshed i jobbet/jeg er glad for at gå på arbejde 4,5 4,1 Sygefravær I 2016 er OUH s måltal for sygefraværet på 4,0 %. Det er FMU s mål, at måltallet realiseres i Sygefraværet på afdelingen var i 1. halvår 2016 på 3,1 %. 5.2 FMU s indsatsområder for 2016 og frem I forbindelse med Arbejdsmiljødrøftelsen 2016 har FMU vedtaget 3 nye indsatsområder: Arbejdsmiljøcertificering Forflytning Vold og trusler Det er tale om indsatsområder, som på forskellig vis involverer medarbejderne på OUH. Arbejdsmiljøfunktionen er ansvarlig for indsatområderne og igangsætter aktiviteterne jf. projektplanerne for indsatområderne. Medarbejderne på OUH vil i forskelligt omfang blive involveret og inddraget i indsatsområderne. FMU s Arbejdsmiljøudvalg overvåger og følger løbende op på indsatsområderne. Derudover vil der løbende blive igangsæt mikrokampagner, som vil være kendetegnet ved at være kortvarige og fokuserede. 6. Reaktioner fra Arbejdstilsynet Alle reaktioner fra Arbejdstilsynet på OUH ses her: Påbud 8

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nuklearmedicinsk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nuklearmedicinsk Afdeling November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nuklearmedicinsk Afdeling HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hæmatologisk Afdeling X Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hæmatologisk Afdeling X HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afdeling S

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afdeling S Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afdeling S HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Endokrinologisk Afdeling M Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Endokrinologisk Afdeling M HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Infektionsmedicinsk Afdeling Q Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Infektionsmedicinsk Afdeling Q HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling Svendborg November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Plastikkirurgisk Afdeling Z Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Plastikkirurgisk Afdeling Z HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi November 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Lungemedicinsk Afdeling J September 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Lungemedicinsk Afdeling J HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurokirurgisk Afdeling U

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurokirurgisk Afdeling U Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurokirurgisk Afdeling U HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling, Odense November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Urinvejskirurgisk Afdeling L

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Urinvejskirurgisk Afdeling L Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Urinvejskirurgisk Afdeling L HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Stabene

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Stabene November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Stabene HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 1. Arbejdsulykker

Læs mere

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nyremedicinsk Afdeling Y

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nyremedicinsk Afdeling Y Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Nyremedicinsk Afdeling Y HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hjertemedicinsk Afdeling B

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hjertemedicinsk Afdeling B November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hjertemedicinsk Afdeling B HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, FAM, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, FAM, Odense Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, FAM, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2. Arbejdsulykker

Læs mere

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling T HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurologisk Afdeling N

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurologisk Afdeling N Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurologisk Afdeling N HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Rehabiliteringsafdelingen

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Rehabiliteringsafdelingen November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår & 1. halvår 2016, Rehabiliteringsafdelingen HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H September 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Reumatologisk Afdeling C

Arbejdsmiljøredegørelse 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Reumatologisk Afdeling C November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Reumatologisk Afdeling C HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Infektionsmedicinsk Afdeling Q November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Infektionsmedicinsk Afdeling Q HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Kirurgisk Afdeling A

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Kirurgisk Afdeling A November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Kirurgisk Afdeling A HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Radiologisk Afdeling, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Radiologisk Afdeling, Odense November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Radiologisk Afdeling, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Øre-Næse-Hals Kirurgisk, Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Øre-Næse-Hals Kirurgisk, Afdeling F November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Øre-Næse-Hals Kirurgisk, Afdeling F HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Endokrinologisk Afdeling M November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Endokrinologisk Afdeling M HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Radiologisk Afdeling, Svendborg November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Radiologisk Afdeling, Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Urinvejskirurgisk Afdeling, Afd. L

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Urinvejskirurgisk Afdeling, Afd. L November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Urinvejskirurgisk Afdeling, Afd. L HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Neurologisk Afdeling N

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Neurologisk Afdeling N November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Neurologisk Afdeling N HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Klinisk Immunologisk Afdeling November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Onkologisk Afdeling R

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Onkologisk Afdeling R Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Onkologisk Afdeling R HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2. Arbejdsulykker

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Hjertemedicinsk Afdeling B

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Hjertemedicinsk Afdeling B November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Hjertemedicinsk Afdeling B HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Neurokirurgisk Afdeling U

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Neurokirurgisk Afdeling U November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Neurokirurgisk Afdeling U HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, H. C. Andersens Børnehospital, Afdeling H

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, H. C. Andersens Børnehospital, Afdeling H November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, H. C. Andersens Børnehospital, Afdeling H HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, FAM Fælles Akutmodtagelse, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, FAM Fælles Akutmodtagelse, Odense November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, FAM Fælles Akutmodtagelse, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Høreklinikken

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Høreklinikken Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Høreklinikken HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Onkologisk Afdeling R

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Onkologisk Afdeling R November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Onkologisk Afdeling R HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Læsevejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data 0 Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Genetisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Genetisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Facilities Magnetment

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Facilities Magnetment Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Facilities Magnetment HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2. Arbejdsulykker

Læs mere

November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Anæstesiologisk - Intensiv Afdeling V, Odense

November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Anæstesiologisk - Intensiv Afdeling V, Odense November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Anæstesiologisk - Intensiv Afdeling V, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øjenafdeling E

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øjenafdeling E Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øjenafdeling E HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Rehabiliteringsafdelingen

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Rehabiliteringsafdelingen November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Rehabiliteringsafdelingen HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Lungemedicinsk Afdeling J, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Lungemedicinsk Afdeling J, Odense November 208 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 207 &. halvår 208, Lungemedicinsk Afdeling J, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Geriatrisk afdeling G, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Geriatrisk afdeling G, Odense November 208 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 207 &. halvår 208, Geriatrisk afdeling G, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Hjerte,- Lunge og Karkirurgisk Afdeling T

November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Hjerte,- Lunge og Karkirurgisk Afdeling T November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Hjerte,- Lunge og Karkirurgisk Afdeling T HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk Genetisk Afdeling - KGA

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk Genetisk Afdeling - KGA Oktober 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk Genetisk Afdeling - KGA HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hæmatologisk Afdeling X Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hæmatologisk Afdeling X HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Januar 2019 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Neurokirurgisk Afdeling U & Respirationscenter Syd

Januar 2019 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Neurokirurgisk Afdeling U & Respirationscenter Syd Januar 2019 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Neurokirurgisk Afdeling U & Respirationscenter Syd HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Afdeling for Klinisk Patologi November 208 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 207 &. halvår 208, Afdeling for Klinisk Patologi HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Bygningsdrift og -Service

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Bygningsdrift og -Service November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Bygningsdrift og -Service HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Ortopædkirurgisk Afdeling O

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Ortopædkirurgisk Afdeling O November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Ortopædkirurgisk Afdeling O HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Kæbekirurgisk Afdeling K

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Kæbekirurgisk Afdeling K November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Kæbekirurgisk Afdeling K HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Medicinsk Afdeling M & FAM, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Medicinsk Afdeling M & FAM, Svendborg November 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Medicinsk Afdeling M & FAM, Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, for Endokrinologisk Afdeling M December 208 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 207 &. halvår 208, for Endokrinologisk Afdeling M HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg November 208 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 207 &. halvår 208, Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk IT

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk IT Oktober 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk IT HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk IT

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk IT November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk IT HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk Immunologisk Afdeling - KIA.

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Klinisk Immunologisk Afdeling - KIA. Oktober 208 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 207 &. halvår 208, Klinisk Immunologisk Afdeling - KIA. HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hudafdeling I og Allergicentret

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hudafdeling I og Allergicentret August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hudafdeling I og Allergicentret Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Øjenafdeling E

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Øjenafdeling E November 208 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 207 &. halvår 208, Øjenafdeling E HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Steno Diabetes Center Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Steno Diabetes Center Odense November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Steno Diabetes Center Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Endokrinologisk Afdeling M Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Endokrinologisk Afdeling M HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Odense November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Odense HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Plastikkirurgisk Afdeling Z November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Plastikkirurgisk Afdeling Z HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Urinvejskirurgisk Afdeling L

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Urinvejskirurgisk Afdeling L November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Urinvejskirurgisk Afdeling L HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kæbekirurgisk Afdeling K

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kæbekirurgisk Afdeling K August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kæbekirurgisk Afdeling K Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, OUH, Svendborg...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Onkologisk Afdeling R

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Onkologisk Afdeling R November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Onkologisk Afdeling R HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Radiologisk Afdeling, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Radiologisk Afdeling, Odense November 208 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 207 &. halvår 208, Radiologisk Afdeling, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Geriatrisk Afdeling G - Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Geriatrisk Afdeling G - Odense Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Geriatrisk Afdeling G - Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense

November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense November 207 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 206 &. halvår 207, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusenheden Ærø, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusenheden Ærø, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusenheden Ærø, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Kirurgisk Afdeling A

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Kirurgisk Afdeling A November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Kirurgisk Afdeling A HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Radiologisk Afdeling, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Radiologisk Afdeling, Odense November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Radiologisk Afdeling, Odense HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Neurologisk Afdeling N

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Neurologisk Afdeling N November 2018 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Neurologisk Afdeling N HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for VITA Intensiv Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for VITA Intensiv Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for VITA Intensiv Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G - Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G - Odense August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G - Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere