Statusrapport vedr. turisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport vedr. turisme"

Transkript

1 Statusrapport vedr. turisme Skabelon til opgavebesvarelsen i afklaringsfasen 1. kortlægning af områdets økonomi budgettal for 2005 Se samlet skema Se samlet skema Se samlet skema regnskabstal Se samlet skema Se samlet skema Se samlet skema (de nyeste) økonomiske kompetence-regler/grad af decentralisering Der drives Turistbureau, arbejdes for turismeudvikling og koordineres markedsføring i.h.t. kommunalt budget og egen indtjening Der drives Turistbureau, arbejdes for turismeudvikling og koordineres markedsføring i.h.t. kommunalt budget og egen indtjening Der drives Turistbureau, arbejdes for turismeudvikling og koordineres markedsføring i.h.t. kommunalt budget og egen indtjening 2. opgørelse af den nuværende organisations kapacitet personaleantal Se vedlagt. Se vedlagt. Se vedlagt. - antal medarbejdere - antal fuldtidsstillinger faggrupper HK og Lederne HK og Lederne HK og Lederne/Magisterf. 1

2 3. opgørelse af de anvendte fagspecifikke IT- og kommunikationssystemer (koordineres med IT-områdets indsats) fagspecifikke systemer Navision feriehusbooking og finans fælles i Toppen Toppen af Danmarks database til opdatering af websider (ca besøgende pr. måned) Toppen af Danmarks intranet Navision feriehusbooking og finans fælles i Toppen Toppen af Danmarks database til opdatering af websider (ca besøgende pr. måned) Toppen af Danmarks intranet Frederikshavnerbilletten (Billetbyen.dk) Navision feriehusbooking og finans fælles i Toppen Toppen af Danmarks database til opdatering af websider (ca besøgende pr. måned) Toppen af Danmarks intranet Topbilletten (Billetbyen.dk) Fælles IT indkøb og aftaler f.eks. Fælles IT indkøb og aftaler f.eks. vedr. Fælles IT indkøb og aftaler f.eks. vedr. webhotel i Toppen webhotel i Toppen vedr. webhotel i Toppen 2

3 4. opgørelse over interne og eksterne aftaler kontrakter Navision Scannet Navision Scannet Navision Scannet leje- og leasingaftaler Fonden Havnebroen husleje Leasingkontrakt kopimaskine Leasing kontrakt kopimaskine Leasingkontrakt kopimaskine Udløber pr. 1. april Spar Nord leasing IT anskaffelse m.m driftsoverenskomster Fonden Toppen af Danmark Forpligtelser overfor Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Fonden Toppen af Danmark Forpligtelser overfor Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Fonden Toppen af Danmark Forpligtelser overfor Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 3

4 5. opgørelse og sammenligning af serviceniveauet, eksempelvis serviceniveau Grønt autoriseret I-bureau + rødt autoriseret I-bureau i Aalbæk. Grønt autoriseret I-bureau Åbningstider: Grønt autoriseret I-bureau (se åbningstider) 2/1-24/6 og 1/9-30/12: Hertil kommer Grønt autoriseret Mandag-fredag 9-16, lørdag og I-bureau ved Trafikcenter Sæby S. helligdage Søndag lukket. (privat med tilskud fra Sæby K.) 25/6-31/8: Mandag-lørdag Søndag I alt ca ekspeditioner pr. år, I alt ca ekspeditioner pr. år, I alt ca ekspeditioner pr. år, som repræsenterer et ukendt antal turister foruden hits på web. som repræsenterer et ukendt antal turister foruden hits på web. som repræsenterer et ukendt antal turister foruden hits på web. Salg af færgebilletter, krochecks, postkort, frimærker, cykelkort, p- skiver, telekort, fiskekort, guidede ture, plakater, video, bøger mm. Alt hvad både borgere og turister kan have glæde af. Salg af færgebilletter, krochecks, postkort, frimærker, cykelkort, p- skiver, telekort, fiskekort, guidede ture, plakater, video, bøger mm. Alt hvad både borgere og turister kan have glæde af. Salg af færgebilletter, krochecks, postkort, frimærker, cykelkort, p- skiver, telekort, fiskekort, guidede ture, plakater, video, bøger mm. Alt hvad både borgere og turister kan have glæde af. Hjælp til koordinering/markedsføring og udvikling af arrangementer i Sæby Kommune (Foreninger, institutioner og kom- 4

5 mune) takster (i skemaform) Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant faglige kvalitetsstandarder Autorisationskrav. Sprog: Dansk tysk engelsk skandinavisk (svensk-norsk). Fælles vedtagne krav i Toppen af Danmark Opdatering af Visit Denmark for lokalområdet Autorisationskrav. Sprog: Dansk tysk engelsk skandinavisk (svensk-norsk). Fælles vedtagne krav i Toppen af Danmark Opdatering af Visit Denmark for lokalområdet Autorisationskrav. Sprog: Dansk tysk engelsk skandinavisk (svensk-norsk). Fælles vedtagne krav i Toppen af Danmark Opdatering af Visit Denmark for lokalområdet 6. beskrivelse og sammenligning af varetagelsen af borgerservice integreret el. separat del af Billetsalg Billetsalg afdelingen Salg af gavekort Handelsstandforening Aktivitetskalender Campingpas og vandrerkort. Salg og planlægning af konferencer. Koordinator for Skagen har englelyd. Booking og regnskab for Skagen Gavekort til byens butikker Aktivitetskalender Campingpas og vandrerkort Bogholderiassistance for Handelsog virksomhedsforeningen Frederik Sekretariat og bogholderiassistance for Fonden Tordenskiold Bogholderiassistance for Bangsbo Fort Billetsalg Salg af gavekort Handelsstandsforening Aktivitetskalender Campingpas og vandrerkort Udarbejdelse af tur/pakkeforslag Historiske rundvisninger Sekretariat for Vendsyssel Festival (markedsføring/bestillinger) Helse. Convent og markedsføringsassi- 5

6 stance for TopConvent (Frederiks- Sekretariat og formandskab for havn Event) Kulturgruppen2004 Bogholderi for Kultur-Erhverv- Turisme Visionsudviklingsgrupppen ressourceforbrug Integreret del af turistservice og Integreret del af turistservice og Integreret del af turistservice og turismeudvikling samt koordinering turismeudvikling samt koordinering turismeudvikling samt koordinering af markedsføring og aktiviteter. af markedsføring og aktiviteter. af markedsføring og aktiviteter. Medlem af Toppen af Danmarks Direktørfunktion for Destinations- Formand for Lysets Land Udvalget kampagneudvalg selskabet Toppen af Danmark A/S Medlem af Lysets Land Produkti- Medlem af Lysets Land Produkti- Ledelsesansvar for 2 medarbejde- onsudvalg onsudvalg re på Destinationsselskabets Pro- Medlem af Toppen af Danmarks Formand for Toppen af Danmarks jektsekretær Feriehusudvalg Messeudvalg Formand for Toppen af Danmarks Medlem af Vendsyssel Festivals Medlem af Toppen af Danmarks Turistchefudvalg bestyrelse Feriehusudvalg Formand for Toppen af Danmarks Medlem af Toppens produktudvik- Forretningsudvalg Medlem af flere arbejdsgrupper i lingsudvalg Fisk Sekretær for Turistchefudvalget den Regionale Kulturaftale : Medlem af bestyrelsen i Skagen Sekretær for Forretningsudvalget Børnekultur, Kultur og Erhverv, Kultur- og Fritidscenter 1 medlem af Toppen af Danmarks Sputnik (Dansk-russisk kultur- Medlem af bestyrelsen i Cruise Kampagneudvalg samarbejde med events i Nordjyl- Top Denmark 1 medlem af Toppen af Danmarks land). Lysets Land Udvalg Sekretær for Toppen af Danmarks Medlem af dansk-norsk-svensk Feriehusudvalg følgegruppe til Skandinavisk Ople- 1 medlem af Toppen af Danmarks velseskongres (idéudvikling og 6

7 Messeudvalg 1 medlem af Toppens produktudviklingsgruppe Fisk 1 medlem af Toppen af Danmarks statistikgruppe Medlem af Midt-Nord Turismes Destinationsudvalg og Markedsføringsudvalg Medlem af Visit Denmarks (Danmarks Turistråds) Kystbestyrelse Medlem af Visit Denmarks udvalg vedr. marked Norge og Tyskland. Medlem af Bangsbo-udvalget Medlem af Bangsbo Markedsføringsudvalg Medlem af Knivholts bestyrelse Medlem af den eksterne bymiljøgruppe Medlem af arbejdsgruppen vedr. markedsføring af Frederikshavn Medlem af HTS repræsentantskab Medlem af ANR s bestyrelse Medlem af bestyrelsen for Cruise Top Denmark Ad hoc medlem af udvalg vedr. nye projekter i Frederikshavn, senest Arena Nord sparring) Medlem af Midt-Nord Turismes Best ager følgegruppe (idéudvikling og sparring) Projektleder på Kaperkaptajnen et kulturturisme-projekt på tværs af Skagerrak Projektleder/idéudvikler på projekt Ibsen-byen et kulturturismeprojekt på tværs af Skagerrak 7

8 7. redegørelse for områdets nuværende organisering, eksempelvis organisationsstruktur Forening med generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Ansat turistchef. Medlemskab af Fonden Toppen af Danmark, som har 3 bestyrelsesmedlemmer i Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Forening med generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Ansat turistchef. Medlemskab af Fonden Toppen af Danmark, som har 3 bestyrelsesmedlemmer i Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Forening med generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Ansat turistchef. Medlemskab af Fonden Toppen af Danmark, som har 3 bestyrelsesmedlemmer i Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S styringsgrundlag Vedtægter, autorisation, budget Vedtægter, autorisation, budget Vedtægter, autorisation, budget organisationsdiagram Vedlagt Vedlagt Vedlagt ledelsesstruktur og Se ovenfor Se ovenfor Se ovenfor systemer 8

9 8. beskrivelse af det ikke-lovfastsatte brugerdemokrati og anvendelse af frivillige indsatser Brugerdemokrati Generalforsamlingsvalgt bestyrelse Erhvervs- og medlemsindflydelse Generalforsamlingsvalgt bestyrelse Erhvervs- og medlemsindflydelse Generalforsamlingsvalgt bestyrelse Erhvervs- og medlemsindflydelse Frivillige indsatser Medlem af bestyrelsen i Skagens museums venner. Deltager i dialoggruppen. Medlem i styregruppen for Skagen Havns 100 års jubiæum Medlem i styregruppen for musicalen Lyset over Skagen. Bestyrelsens frivillige tillidsposter: Medlem af bestyrelse og forretningsudvalg for Fonden Tordenskiold Deltagelse i Erko-udvalget Medlem i repræsentantskabet i Frederikshavn Erhvervsråd Medlem af Handels- og virksomhedsforeningen Frederiks bestyrelse Fonden Bangsbo Fort??? Medlem af Projekt Frydenstrand Formandsskab for Fonden Toppen af Danmark Medlem af Nordjyllands Udviklingsfond Medlem af Sæby Museums styrelse. Medlem af Erhvervsrådets bestyrelse Medlem af Svømmehalsgruppen 9

10 9. beskrivelse af særlige indsatsområder og udviklingsområder i den enkelte kommune og planlagte aktivitetsændringer og deres konsekvenser for sammenlægningsprocessen indsats- og udviklingsområder Herregården Sæbygård Sæby Havn Kulturevents : Ibsenbyen, samt årlig Musik-og Gøglerfestival planlagte aktivitetsændringer 10. angivelse af områder og opgaver, der kræver særlig opmærksomhed Turistforeningens strategiplan Toppen af Danmarks handlingsplan Toppen af Danmarks handlingsplan for Toppen af Danmarks handlingsplan for med kommunal med kommunal for med kommu- finansiering på kr. 2005: 1,7 finansiering på kr. 2005: 1,7 mio. nal finansiering på kr. 2005: 1,7 mio. 10

11 mio. 2006: 1,9 mio. 2007: 2,0 mio. og erhvervsfinansiering i markedsføring på kr. 1,3 mio. i 2005 Turisterhvervets opbakning i lokalområderne både økonomisk og opretholdelse af det fælles fodslaw Arbejdskraften i Toppen af Danmark der leveres af de 11 turistbureauer med en kapacitet på i alt ca. 50 medarbejdere med ekspertise indenfor forskellige områder. Turister har ingen interesser i kommunegrænser deres interesse er et ferieområde, som tilbyder de produkter og kvaliteter som de efterspørger. Under korte ophold udgør f.eks. én by hele ferieområdet ved længere ferier bevæger man sig længere omkring, men altid uden hensyn til kommunegrænser. Toppen af Danmark har netop den størrelse som turistmæssigt er interessant. Tilbudene er mange og rammer forskellige målgrupper og markeder. Hver by/nærområde har sine kvaliteter der må hæges om så de er attraktive i 2006: 1,9 mio. 2007: 2,0 mio. og erhvervsfinansiering i markedsføring på kr. 1,3 mio. i Turisterhvervets opbakning i lokalområderne både økonomisk og opretholdelse af det fælles fodslaw Arbejdskraften i Toppen af Danmark der leveres af de 11 turistbureauer med en kapacitet på i alt ca. 50 medarbejdere med ekspertise indenfor forskellige områder. Turister har ingen interesser i kommunegrænser deres interesse er et ferieområde, som tilbyder de produkter og kvaliteter som de efterspørger. Under korte ophold udgør f.eks. én by hele ferieområdet ved længere ferier bevæger man sig længere omkring, men altid uden hensyn til kommunegrænser. Toppen af Danmark har netop den størrelse som turistmæssigt er interessant. Tilbudene er mange og rammer forskellige målgrupper og markeder. Hver by/nærområde har sine kvaliteter der må hæges om så de er attraktive i sig selv og i sammen- 2006: 1,9 mio. 2007: 2,0 mio. og erhvervsfinansiering i markedsføring på kr. 1,3 mio. i Turisterhvervets opbakning i lokalområderne både økonomisk og opretholdelse af det fælles fodslaw Arbejdskraften i Toppen af Danmark der leveres af de 11 turistbureauer med en kapacitet på i alt ca. 50 medarbejdere med ekspertise indenfor forskellige områder. Turister har ingen interesser i kommunegrænser deres interesse er et ferieområde, som tilbyder de produkter og kvaliteter som de efterspørger. Under korte ophold udgør f.eks. én by hele ferieområdet ved længere ferier bevæger man sig længere omkring, men altid uden hensyn til kommunegrænser. Toppen af Danmark har netop den størrelse som turistmæssigt er interessant. Tilbudene er mange og rammer forskellige målgrupper og markeder. Hver by/nærområde har sine kvaliteter der må hæges om så de er attraktive i 11

12 sig selv og i sammenhæng med de andre. Turistmæssigt særpræg: Lyset og kunstnerne, maden og kvaliteten, naturen og Grenen. hæng med de andre. Turistmæssigt særpræg: Den store by i kommunen sig selv og i sammenhæng med de andre. Turistmæssigt særpræg: Den lille idyl rig på historie og miljø, gastronomi og kunsthåndværk omkring havn og strand. Unikt Herregårdsmiljø. 11. redegørelse for andre temaer, som arbejdsgruppen vurderer er relevante i forbindelse med afklaringsfasen 2004: Hoteller/feriecentre Vandrehjemsovern Campingovernatn.: Lystbåde Events Feriehusovern : Hotelovernatninger Vandrehjemsovern Campingovernatn Lystbådeovern Events m. overn. ca Feriehusovern. i alt???? 2004: Hotelovernatninger Vandrehjemsovern Campingovernatn Lystbådeovern Events m. overn.skøn Feriehusovern

13 Indkøbsturister???????? Private værelser Famile/vennebesøg ? Indkøbsturister ca Private værelser 814 Familie/vennebesøg????? Indkøbs/endagsturister tælles ikke Private værelser Hytter/lejrskoler Familie/vennebesøg tælles ikke 13

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U Version 2. oktober 2007 Turismestrategi 2008-2013(+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

dit udtryk -din oplevelse

dit udtryk -din oplevelse Projektbeskrivelse, af Kultur af Kultur og fritidschef og Thomas Thomas Østergaard Frederikshavn Komune, Februar Februar 2010 2010 INDLEDNING BAGGRUND: Projekt Karzma tager udgangspunkt i via borger- og

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Business case Bridgewalking

Business case Bridgewalking Dato: 13. august 2014 Sagsnr.: 2014-003241-4 Business case Bridgewalking Indhold 1. Management Summary... 2 2. Mål... 3 3. Produktet... 3 4. Levering af projekt og organisering...10 5. Marketing...11 6.

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden 2012 2015 Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017

Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1 Event- og Udviklingsaktiviteter for Næstved 2014-2017 Event- og Udviklingsaktiviteter 2014-2017 1. Målsætning Næstved skal inden udgangen af 2017 være den næststørste turistdestination i Region Sjælland,

Læs mere