Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen."

Transkript

1 Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært på Fanø i 2013, ikke mindst i detailhandlen. Men der var da også en række lyspunkter i 2013, som giver tro på ny fremgang på Fanø. Tilbagegangen i turismen ser ud til at være stoppet. Selvom vi endnu ikke har tallene for feriehusudlejningen, så forventer vi at tallene vil vise en lille fremgang i Sommeren var rigtig god og det er selvfølgelig af afgørende betydning for især de meget vejrafhængige virksomheder (campingpladser, cafeer, udendørs attraktioner med mere). Men en god højsæson i 2 måneder er naturligvis ikke nok. Vi skulle gerne have forlænget turistsæsonen og dermed skabe et bedre grundlag for restauranter, butikker, attraktioner med mere. Der er dog også initiativer i gang, som er med til at forlænge sæsonen og specielt skabe øget aktivitet i det vi kalder skuldersæsonen maj/juni og september/oktober. Strikkefestivalen i september 2013 var en kæmpe succes og skabte sommerstemning. Fremover vil festivalen blive holdt hvert år og dermed bidrage til sæsonforlængelse. På samme måde som International Kite Fliers Meeting er med til at gøre en ellers stille Juni til en god periode. Vi så også i 2013 nye initiativer som f.eks. Realen Rocker i maj og her i 2014 arbejder en række ildsjæle på at skabe Fanø Vadehavsfestival i oktober. I slutningen af sommeren åbnede det nye rekreative anlæg ved Nordby Skole. Det har løftet kvaliteten af hele dette område og er med til at styrke vores profil som attraktiv bosætningskommune. Det er også et sted, som kan blive attraktivt at benytte for øens mange gæster. Således er flere overnatningssteder begyndt at nævne området som et sted for fri afbenyttelse af aktiviteterne. Sidste år omtalte vi planerne om et nyt hotel på den gamle mejerigrund. Den gamle Mejeribygning er nu væk og kommuneplanens rammer er nu på plads. Forhåbentlig kan byggeriet af hotellet snart påbegyndes. Også på den anden side af vejen er der byggeplaner. Fanø Brugsforening har købt Kriminalforsorgens bygning og store grund med henblik på at opføre en ny Super Brugs. Det er derimod endnu ikke lykkedes at sælge vores ejendomme på Færgevej 1 og Toldbodvej 1. Der har været henvendelser, men vi må nok konstatere, at for specielt Færgevej 1, har det for nogle været en hemsko for salget, at lille Amalienborg ikke indgår i salget. Men den lille gule bygning er ikke vores, vi har lejet den af Fanø Kommune. Samtidig ønsker vi fortsat at benytte den gule bygning til ubemandet velkomst-center. I juni måned kunne vi så endelig flytte ind i de nye lokaler på Skolevej. Vi har lejet den østlige ende af Rådhuset, og har fået indrettet nogle attraktive lokaler til både turistbureau og postbutik. Personalet er glade for de nye og mere funktionelle lokaler og det er vores indtryk at kunderne

2 hurtigt har vænnet sig til den nye placering. Vi er dog også klar over, at ikke alle er enige i vores beslutning, men vi mener fortsat, at det var det rigtige at gøre. Driften er blevet væsentligt forbedret i forhold til 2012, selvom vi fortsat kommer ud af regnskabsåret med et underskud, dog kun på ,- kr. Driften vil blive yderligere forbedret, når vi får solgt de 2 ejendomme, hvorefter vi forventer balance i den ordinære drift. Det skal dog siges, at vores beslutning om at indskyde ,- kr i den erhvervsdrivende fond World Center of Wind and Kite medfører, at vi budgetterer med et underskud for 2014 på ,- kr. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2013 med Hanne Thyssen som formand og Erik Nørreby som næstformand. Der har været 2 udskiftninger i bestyrelsen i løbet af året. Mads Lindquist trak sig som bestyrelsesmedlem i april og her i marts måned har Christel Seyfarth trukket sig som bestyrelsesmedlem. Ind er så trådt de 2 suppleanter Ellen Roug og Bent Kruse Madsen. Der har været afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder, samt 3 ekstraordinære møder i forbindelse med udskiftningerne i bestyrelsen samt en konflikt med et af foreningens medlemmer. Sidstnævnte sag vender jeg tilbage til senere i beretningen. Som vi plejer at nævne i beretningen. I lighed med de mange foregående år har en stor del af bestyrelsesarbejdet handlet om løsningsforslag til den fortsat skrantende driftsøkonomi. I 2013 har det i høj grad drejet sig om salget eller rettere manglende salg af foreningens ejendomme samt den omtalte konflikt med et medlem, der har fyldt meget i bestyrelsens arbejde. Hele spørgsmålet om foreningens fremtid har også fyldt meget. Foreningen har et vigende medlemstal. Hvor vi i 2008 havde 130 medlemmer har vi i medlemmer. Det er især introduktions og hobby medlemskaberne til 500,- kr. som er faldet. Fra 24 i 2008 til 6 i Kontingent indtægterne er til gengæld steget fra ,- kr i 2008 til ,- kr i Uanset dette er det selvfølgelig alvorligt, når der er medlemmer der melder sig ud af foreningen. Vi vil naturligvis gerne have alle med og at alle oplever, at de har glæde af at være med i foreningen. Men vi er også nødt til at erkende, at vi kan ikke alt. Med de ressourcer vi har til rådighed er vi nødt til at prioritere, og det medfører så at der opstår uenighed om prioriteringerne. At det så medfører, at der sker udmeldelser er rigtig ærgerligt. Samtidig har vi også fået kritik for, at der sker for lidt. Det er vi ikke enige i. Vi synes faktisk, at der sker rigtig meget, som jeg vil vende tilbage til lidt senere. Så vi mener den diskussion snarere handler om, hvorvidt det er den rigtige prioritering af opgaverne vi har valgt. Det er en diskussion, som vi løbende tager og skal tage. Vi er en forening, og vores aktiviteter skulle jo gerne i så høj grad som muligt afspejle medlemmernes ønske. Men som sagt, vi har ikke uanede ressourcer og må prioritere. Denne diskussion tog for alvor fart i forsommeren. Videnscenter for Kystturisme har gennemført en stor analyse af 20 udvalgte kystferiedestinationer i Danmark, herunder Fanø. Som en del af dette projekt var den internationalt kendte turismeforsker Terry Stevens på besøg på Fanø. På et velbesøgt informationsmøde fremlagde han sin konklusion på Fanøs udfordringer. Kogt ned til én

3 sætning var det Bliv enige om en fælles vision for turismen på Fanø og skab derefter en handlekraftig organisation, der får den nødvendige magt og penge til at realisere visionen. Diskussionen om en vision har vi taget hul på, både i bestyrelsen og på det efterfølgende medlemsmøde vi afholdt i juni. Vi er langt fra færdige, men det er vores forventning, at arbejdet med Fanøstrategien og den potentialeplan, som Videncenter for Kystturisme skal lave i 2014 på baggrund af de gennemførte analyser kan medføre, at vi får formuleret en vision for turismen. Det har naturligvis også medført en diskussion om, hvorvidt en medlemsforening er den rigtige organisationsform i fremtiden. Bestyrelsen er helt åben for at se på, hvordan vi skaber en mere effektiv og handlekraftig organisation, så vi følger med interesse de undersøgelser, der skal laves i forbindelse med potentialeplanen. Samtidig indleder vi drøftelser med Fanø Kommune om en mere formaliseret samarbejdsaftale, således at vi kan få afstemt forventningerne. Markedsføring Markedsføring af Fanø som turist destination er fortsat et af foreningens væsentligste indsatsområder. Foreningens markedsføringsudvalg fik i 2013 navnet Marketing Fanø (MF) for at markere, at det er et udvalg med et selvstændigt budget. Markedsføringsindsatsen er splittet op i 2 dele, en del som vi kalder generel marketing, d.v.s.: 1. Hjemmeside med unikke besøgende årligt 2. Facebook med synes godt om 3. Aktivitetskalender stk. årligt 4. Fanø Guiden i et oplag på stk. 5. Marketingsamarbejdet i Destination Sydvestjylland og en del af PR-arbejdet. Den anden del er de konkrete marketingkampagner rettet mod specifikke målgrupper og markeder. Denne del finansieres af bidrag af de virksomheder, der deltager i kampagnerne, det vil sige Marketing Fanø. I 2014 vil vi gøre denne opdeling endnu mere skarp, således at der ikke fremover kan opstå tvivl om, hvem der betaler hvad. Det har blandt andet medført at vores online netbutik fanoshoppen.dk fremover bliver en del af den generelle marketing, således at alle medlemmer får adgang til shoppen. I 2013 var det Marketing Fanø som stod for Fanoeshoppen, og derfor i princippet kun bidragyderne som kunne deltage. Marketing Fanø var dog interesseret i at så mange som muligt fik adgang til shoppen, så der blev åbnet op for at andre kunne deltage. For at få klare linier er det nu en del af FETs generelle marketing aktiviteter. Visitfanoe.dk Visitfanoe.dk er foreningens vigtigste markedsføringsværkstøj, som vi bruger rigtig meget tid på. Det gælder både de daglige opdateringer og tilretning af design, så den forhåbentlig blive mere spændende for kunderne. Det er en kontinuerlig proces og vi har allerede en ny version af hjemmesiden på banen her til Vi havde i besøgende på hjemmesiden, en fremgang på 15% i forhold til 2012.

4 Facebook er blevet en væsentlig kommunikationsform mellem os og vore venner/gæster. Vi har nu likes og der er stor aktivitet på siden, både fra os selv og mange af vores venner lyder måske ikke af så meget, men til sammenligning kan nævnes at vi har flere likes end de tilsvarende sider fra Aarhus (3.179), Aalborg (2.124), Rømø (717), Esbjerg (697) og Blåvand/Henne (455). Vi er således relativt store på Facebook. Aktivitetskalenderen. Aktivitetskalenderen er fortsat et smertensbarn. Vi ved at kalenderen er meget populær blandt vores gæster. Det er den, som de bruger til at orientere sig om, hvad der foregår. Men der er fortsat mange arrangører, som ikke anvender tilbuddet og dermed misser muligheden for at komme ud til at stort antal gæster. Da vi fortsat ikke har ressourcer til selv at opsøge og indtaste arrangementer i en aktivitetskalender, anser vi den elektroniske arrangementskalender Kultunaut som det eneste reelle mulighed for at lave en aktivitetskalender for Fanø. Vi vil naturligvis fortsætte med at informere om mulighederne i Kultunaut og hjælpe nye brugere med at komme i gang, men det er og bliver arrangørerne som afgør, om aktivitetskalenderen bliver en succes. Fanø Guiden Fanø guiden var også i 2013 foreningens største og vigtigste trykte publikation. Den kom i et uændret oplag på , hvoraf de blev distribueret til andre turistbureauer med mere i Danmark via Danmarksdistributionen. Overnatningsstederne på Fanø udleverer til alle ankomster på øen mellem stk. om året. Vi fjernede prisen på 10 kr. for guiden, hvilket dog ikke har ændret på afsætningen af guiden, i og med, at det fortsat primært er overnatningsstederne der distribuerer guiden på Fanø. Annoncepriserne har været uændrede siden 2007, men ikke desto mindre har vi oplevet et fald i annonceomsætningen de senere år. Overskuddet blev lidt større i 2013 end i 2012, men det skyldes alene mindre udgifter til layout. Der er intet, der tyder på, at denne tendens vil ændre sig. Krisen kradser fortsat og en del annoncører vælger andre medier (egne foldere, online markedsføring). Et overskud på ,- kr. lyder måske umiddelbart som tilfredsstillende, men heri er ikke medregnet distributionsomkostninger (Danmarksdistributionen), oversættelser samt ikke mindst den arbejdstid, bureauet har brugt på artikelskrivning, fotoudvælgelse samt korrekturlæsning. Andre publikationer Vi producerer også et bykort i blokke, som er blevet meget populært. Som led i Vadehavsproduktet fik vi i samarbejde med Marco Brodde lavet 100 naturfortællinger. I første omgang som E-bog, men vi syntes at indholdet var så godt, at de fortjente en egentlig bogudgivelse. Vi har derfor fået trykt bogen i en dansk og tysk version. Det meste af oplaget var solgt på forhånd og burde have givet et fornuftigt overskud. Desværre skete der en fejl i forbindelse med trykningen af den tyske version således, at hele oplaget måtte kasseres. Skylden var vores, ikke trykkeriet, så i stedet for et overskud fik vi et mindre underskud på bogen. Det er vi naturligvis meget kede af, men bogen er vi stolte af at have medvirket til at udgivet. Bevaringsfonden for Fanø har fået lavet 2 små foldere om henholdsvis stierne i Sønderho og Nordby. Fonden havde imidlertid ikke midler til at lave en tysk version og sikre fremtidige genoptryk. Vi har derfor overtaget denne opgave og har derfor besluttet, at folderne fremover koster 5,- kr/stk, således, at vi kan få vores trykkeomkostninger dækket.

5 PR PR aktiviteterne har i 2013 været langt mere omfattende end forventet. Der har både været aktiviteter i regi af Destinations Sydvestjylland, Marketing Fanø og FET Der har været læserkonkurrencer i Familie Journalen, Promobil/Caravanning, WAZ media group, (WAZ, Westfalenpost, Neue Ruhr Zeitung, Westfälische Rundschau, Iserlohner Kreisanzeiger), Westdeutsche Zeitung, Westfälische Nachrichten/Neue Osnabrücker Zeitung/Die Glocke. Der har været presserejser fra GEO Saison, Rheinische Post, Ruhrnachrichten, Frankfurter Allgemeiner Zeitung, Bonner General Anzeiger, Kölnische Rundschau, rejsebloggeren Katja Henschel, Lolland-Falster Folketidende, FDM Motor,, Dagbladet (Norge), Freie Presse Chemnitz, Westdeutsche Zeitung Wuppertal, Rheinische Post (for 2. gang på et år), Camping og Fritid, Metro Express, Fyns Stiftstidende, Motorcykelmagasinet, En dansk freelancer (Dagbladenes bureau, rejseavisen m.fl), En svensk freelancer (Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Damernas Värld, Elle, Sydsvenska Dagbladet), Jyllands Posten Der er blevet optaget et TV program i serien Nordic Cookery, som distribueres til en lang række TV stationer i hele verden. En radioudsendelse på den engelsksprogede Monocle Radio Vi lavede et forsøg med en video pressemeddelelse i forbindelse med Kite Fliers Meeting, som blandt andet blev vist på DR Vi lavede i samarbejde med VDK Hamborg en lille 1. april spøg i Tyskland om direkte pipelines fra Fanø Bryghus til udvalgte sommerhuse. Denne spøg fik stor mediebevågenhed. Marketing Fanø Marketing Fanø består af det meste af overnatningssektoren (alle de 7 campingpladser + 4 af feriehusbureauerne) samt Færgen A/S. De har puljet ekstra midler til forskellige kampagner. MFs aktiviteter i 2013 har primært været: 1. Nordsee Urlaub kampagne i Tyskland i samarbejde med VDK publikationer. 2. Dansk Feriehusferie on tour i Hamborg, Berlin, Essen og Düsseldorf 3. Ø-feriekampagne i Tyskland i samarbejde med VDK 4. Campingferiekampagne i Danmark i samarbejde med Campingdanmark.dk 5. On-line netbutik 6. PR aktiviteter. Der var planlagt yderligere aktiviteter, men i forbindelse med usikkerheden om naturvejlederordningens fremtid og et tilfredsstillende tilbud af oplevelser, besluttede Marketing Fanø at omprioritere indsatsen, opfordre FET til at stille et udflugtsprogram på benene og så ville MF garantere økonomien i projektet. FET havde tidligere gjort klart, at vi ikke selv havde økonomiske muligheder for at finansiere et turprogram, som vi havde vanskeligt ved at se ville kunne løbe rundt. Men med Marketing Fanøs ønske og økonomiske støtte kunne vi ansætte Jesper Voss til at stå for en tur/eventafdeling. Vi må sige, at det har været en stor succes. Der har været gennemført 164 offentlige ture med i alt betalende deltagere. Det er langt det største antal ture og deltagere nogensinde. Til sammenligning var der i ture med i alt betalende deltagere. Vi har valgt at satse på de ture, som vi ved, at der er et stor publikum til, ikke mindst vadevandringen til sælbanken, der fortsat er den helt store sællert. I vinterhalvåret er det østersture, der satses på, og vi har efterhånden skabt så meget presse på østersturene, at de bliver en markant succes.

6 En del af løsningen med Jesper Voss var også at etablere et aktivitetscenter med en række indendørsaktiviteter for børn. Ved længerevarende regnvejrsperioder kan det hurtigt blive et stort problem for børnefamilierne at lave noget på Fanø. Dette oplevede vi ikke mindst i Derfor tilbud Kurt Nielsen fra Ny Form, at vi kunne bruge et af hans lokaler, og indrettede det til at kunne bruges til lysstøbning, dragebygning, tegning og maling etc. Samtidig blev det brugt til et lille lokalt turistbureau og til cykeludlejning. Heldigvis blev sommeren solrig, så behovet var ikke så stort. Der var dog alligevel godt besøgt og i højsæsonen var det nødvendigt at have 2 sommermedhjælpere på stedet. Samtidig med, at vi startede en turafdeling op, startede også en anden privat udbyder op med ture. Begge udbydere har udbudt vadevandringer til sælbanken, hvilket har været anstødssten til en konflikt mellem FET og den private udbyder. Den private udbyder har oplevet, at Turistbureauet ikke har været neutral i sin rådgivning/salg af ture samt ikke mindst haft den opfattelse, at der kunne være tale om konkurrenceforvridning, i og med at FET modtager offentligt tilskud. Det er vores opfattelse, at der ikke er tale om konkurrenceforvridning, da der ikke bruges offentlige midler til driften af turafdelingen, det er egenindtægter samt midler fra Marketing Fanøs kampagnekasse, der finansierer denne ordning. FET har en lang række aktiviteter, der kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed; tur/eventafdelingen, online shoppen, postbutikken, udlejningen af erhvervslokaler (Toldbodvej 1) med mere. For at sikre en større gennemsigtighed vil vi således fra 2014 øge detaljeringsgraden i årsregnskabet. I bogholderiet har vi allerede lavet denne opsplitning i forhold til tur/eventafdelingen. Vi har således ingen planer om at nedlægge tur/eventafdelingen i Fanoeshoppen.dk Fanoeshoppen.dk var et af de nye initiativer fra Marketing Fanø. Færgen har købt et system, som de selv anvender og som de har tilbudt alle de destinationer, som de sejler til. Det er en netbutik, der udelukkende sælger turismeprodukter, d.v.s. overnatning, arrangementer, udflugter med mere. Derimod er der ikke noget salg af fysiske produkter. I 2013 har det primært været tursalg, d.v.s. vore egne ture, Fanø i Atlantvolden, Fanø Bigaard og Strandskaden. Teknisk arrangør er Nordic Travel, som således også er ansvarlig i forhold til Rejsegarantifonden. Dette gør, at det er muligt at sælge pakkeløsninger. For Marketing Fanø bliver pakkeløsninger et af hovedindsatsområderne i MF er i fuld gang med at lave forskellige pakkeløsninger, som kombinerer færgebillet, overnatning og oplevelser i forskellige udgaver. Det kan være ugeophold, weekendophold eller eendagspakker. Det er naturligvis også muligt for andre at udvikle pakkeløsninger og sætte dem til salg på shoppen. Produkter, der sættes til salg på Fanoeshopen.dk bliver også automatisk sat til salg på Færgenshop.dk. Allerede der er der en mulighed for at få markedsført produkterne bredere, men en af de vigtige opgaver i 2014 bliver at få markedsført shoppen. Fanø Turistbureau Flytningen til den østlige ende af Skolevej 5-7 fungerer fint. Lokalerne er velindrettede til formålet, og der er en væsentlig bedre udnyttelse af de tilstedeværende m2. Der er kommet en god skiltning op ved indfaldsvejene, og vi hører ikke længere ret mange gæster, der finder det svært at finde turistbureauet. Derimod er der fortsat lokale, som mener, at det er svært for turisterne at finde den nye placering!. Desværre kunne vi ikke bruge den eksisterende gulvbelægning, så vi har fået lagt nyt trægulv på, fået det hele malet og ny belysning lagt ind. Der mangler nu kun at blive opsat et info-skab i samme stil som det, der står ved Fanø kommune. De væsentligste aktiviteter i Fanø Turistbureau er:

7 Personlig, telefonisk og betjening af kunder (turister, virksomhede mm). Vi har ca ekspeditioner ved skranken årligt og omkring personer, der besøger bureuaet. Vi besvarer ca mails og telefonopkald årligt. Vi må desværre også erkende, at specielt om sommeren har vi svært ved besvare alle telefonopkald. Distribution af turistinformation, både egne publikationer som Fanø Guiden og Aktivitetskalenderen, og publikationer fra medlemsvirksomhederne. Vi distribuerer både lokalt og på henvendelser fra kunder. Salg af ture og udflugter via Fanoeshoppen.dk Hjemmesiden i 5 sprog og vores facebook sider. Personalet i 2013 har uændret været: Poul Therkelsen, direktør Ragnhild Kallehauge, bureau medarbejder Sylvia Berges, postbutik medarbejder. Desuden har vi haft 2 sæsonmedarbejdere i juli, samt en praktikant fra Syddansk Universitet. Jesper Voss har været ansat i det meste af 2013 til at udføre de opgaver, som Marketing Fanø har ønsket løst, men deltager også i det omfang det er muligt i de øvrige opgaver på turistbureauet. Andre aktiviteter Dragefestivalen/strandaktiviteter/vindsport center For flere år siden udpegede vi strandsport som et prioriteret indsatsområde for FET. Med hensyn til vindsportcenteret er 2013 er gået med at få udarbejdet prospektmateriale, finde organisationsform og udarbejdet vedtægter, samt at få skabt økonomisk grundlag for det næste store skridt, at få rejst den nødvendige kapital til projektet. Bestyrelsen ser vindsportcentret som en enestående mulighed for at gøre Fanø til et omdrejningspunkt for vindsport aktiviteter i Danmark, i Europa, ja i hele verden. Det kan være med til at løfte turismen på Fanø og blive en vigtig brik i arbejdet med at forlænge sæsonen. Vi har derfor, som tidligere nævnt, besluttet at indskyde ,- kr., således at vi med de yderligere ,- kr. som Fanø Kommune har indskudt, har en startkapital på ,- kr. Den erhvervsdrivende fond World Center of Wind and Kite er nu under stiftelse, og meget snart vil der blive ansat en medarbejder til at føre projektet videre og finde investorer/sponsorer til projektet. Sideløbende søger vi fortsat at udvikle de aktiviteter, der skal til for at skabe liv i det kommende center. Vi hjælper fortsat initiativtagerne bag Kite Fliers Meeting med en lang række praktiske ting, som de af gode grunde har svært ved at gøre fra Tyskland og er involveret i den lille familie dragefestival i august. Kite-buggy: her har vi set de første resultater af vort løbsarrangement i Der har været et stigende antal kite-buggy kørere på Fanø, og der har 2 gange været verdensrekordforsøg i langdistancekørsel (begge gange blev rekorden for antal kørte km på 24 timer slået). Den særlige KitebuggyFanoe hjemmeside kører videre og laves fortsat af det tyske firma Witzgall Design. Vi er derimod ikke kommet videre med at lave et egentligt aktivitetsprogram for kitebuggy kørere. Det forudsætter fortsat, at vi får fundet et sted til at afholde disse events (Søren Jessens Sand) og skabt en lokal klub til at stå for disse aktiviteter.

8 Blokart: der har i 2013 været 2 udbydere, FanoeFun og JJ Blokart. De har begge udlejet blokarts fra vogne ved buggyområdet. Surf: Vi har ikke belæg for at sige, om der har været flere surfere i 2013 end tidligere år. Vi har til gengæld fået belæg for, at der er et udviklingspotentiale. Vi har haft en række drøftelser med forskellige surfere, som er af den klare opfattelse, at Fanø er stærkt undervurderet som surfområde. Vi planlægger derfor sammen med et netværk af kite-surfere fra København at etablere en kitesurfercamp, som skal løbe af stablen hvert forår, og dermed placere Fanø på landkortet hos surferne. Kajak: KajakFanø blev startet op i 2013 og har udbudt ture hen over sommeren. Peter Holland har samtidig været tilknyttet destinationsprojektet Nye samarbejdsformer, hvor han har arbejdet med at skabe grundlaget for udvikling af kajak-turisme i hele Vadehavsområdet. Ankomsten til Fanø: Som udløber af debatten ovenpå Terry Stevens besøg, et inspirerende oplægget til bestyrelsen fra reklamebureauet Pryhl, samt de første analyseresultater fra Center Fra Kystturisme (CKT), har vi i slutningen af 2013 startet projekt ankomsten til Fanø. Det går i korte træk ud på at få lavet en detaljeret plan for, hvordan vi 1) får gjort gæsternes ankomst til Fanø mere attraktiv og 2) får skabt en bedre sammenhæng mellem havnen og byen i Nordby. Projektet er en del af destinationsprojektet Nye samarbejdsformer og finansieres derigennem. Projektet forventes afsluttet medio april 2014, så vi forhåbentlig kan se de første resultater inden sommerferien. Weddingisland.dk I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at afsætte ressourcer til et øget antal bryllupper, har vores bidrag været etablering af hjemmeside og facebook side til at markedsføre og sælge Fanø som bryllupsdestination. Det er imidlertid først efter, at Jesper Voss blev ansat, at der er begyndt at ske noget på dette område. Det er dog fortsat i småtingsafdelingen og skal der virkelig hul på bryllupsturisme, kræver det en væsentlig større indsats med et opsøgende arbejde overfor bryllupsbureauerne i specielt Tyskland. Den opgave har vi ikke ressourcerne til at løfte, så vi har besluttet at afhænde weddingisland.dk til et privat firma. Fanø Postbutik Det er vores indtryk, at der er stor tilfredshed med den nuværende placering af postbutikken. Postbutikken er gået frem med 7% og Fanø Postbutik har en væsentlig bedre udvikling på både post- og bankprodukter end PostDanmark generelt. Det er dog ikke nok til at gøre postbutikken rentabel, det er stadig at betragte som en service for virksomheder og borgere på Fanø, som FET er med til at finansiere. PostDanmark laver flere og flere selvbetjeningsfunktioner, så vi kan ikke forvente at indtjeningen forbedres i 2014 og følgende år, og de nye kontrakter, der bliver lavet mellem PostDanmark og dem, der driver postbutikkerne, vil ikke medføre øget indtjening, tværtimod. For at mindske underskuddet overvejer vi derfor at indlede forhandlinger med PostDanmark om at reducere åbningstiden fra til Alternativt kan vi blive nødt til at opsige kontrakten. Men vi vil naturligvis gerne høre medlemmernes holdning til dette. Medlemsaktiviteter Vi har i 2013 tilstræbt at udsende et nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden. Vi har med vilje valgt et meget enkelt koncept, en med korte tekster.

9 I November gennemførte vi den årlige studietur, som denne gang gik til Østersøen, nærmere bestemt øen Usedom ved den polske grænse. Der var ca. 20 deltagere og vi fik ved selvsyn at se, at de tyske østersø destinationer bestemt er alvorlige konkurrenter for de danske vestkyst destinationer, herunder Fanø. Nytårskuren i januar blev også gentaget, denne gang på Fanø Bryghus. Vi har med vilje valgt at prøve at placere nytårskuren forskellige og ikke altid oplagte steder. Bryghuset var godt pakket, men vi havde en fin eftermiddag med mad fra Rudbecks, friske østers fra turafdelingen og taler fra borgmester Erik Nørreby og Lars Ramme Nielsen fra VDKs kontor i Hamborg. Det er derimod ikke rigtig lykkedes at realisere vores planer om medlemsmøder. Det betyder imidlertid ikke, at vi har opgivet ideen. Destination Sydvestjylland Samarbejdet med turistorganisationerne i Varde, Esbjerg og Tønder kommune er blevet yderligere forstærket i Vi mødes hver 14. dag for at drøfte: fremdriften af de mange aktiviteter i destinationsprojektet Nye samarbejdsformer, web/it samarbejdet, PR samarbejdet og de eksterne samarbejdsrelationer vi indgår i som Destination (VisitDenmark, RegionSydDanmark, Nationalpark Vadehavet, Danske Destinationer mm). Web/it samarbejdet går ud på, at vi har udviklet en fælles og egne (foreløbig Fanø og Rømø/Tønder) hjemmesider i eget design. Desuden er Vadehavets Formidlerforum og Vestkystruten ved at lave hjemmesider i dette design. Der er fornylig ansat en medarbejder til at tage sig af sociale medier, som vi kan trække på til at udvikle vores eget arbejde med de sociale medier. PR samarbejdet går ud på at skabe øget presseomtale på det danske og tyske marked. Vi har i 2013 haft aftale med 2 PR-bureauer, som har stået for at arrangere presserejser og pressemeddelelser på de 2 markeder Nye samarbejdsformer/det sydvestjyske udviklingsprojekt: Via samarbejdet i Destination Sydvestjylland har vi en lang række udviklingsaktiviteter i gang, samlet under navnet Nye samarbejdsformer og koordineret af Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF). Hvor det forrige udviklingsprojekt, kaldet Vadehavsprojektet, først og fremmest handlede om produktudvikling, så handler det nye projekt primært om serviceudvikling. På enkelte store projekter, som f.eks. cykelturisme og sydvestjyske smagsoplevelser er der ansat projektmedarbejdere i SVUF til at stå for aktiviteterne, men på de fleste er det en af de 4 turistchefer, som er projektleder. De øvrige medarbejdere i SVUF deltager dog også i de fleste af aktiviteterne. Samlet set er er der 42 projekter, som er i gang, under forberedelse eller for enkeltes vedkommende allerede afsluttet. Det er en bred vifte af aktiviteter, fra meget konkrete lokal projekter som Ankomsten til Fanø, Blåvand Havbad, Danmarks Flygtningemuseum, til mere overordnede projekter som Fra Turistbureau til Velkomstcenter, Digital formidling og Online booking platforme. Poul Therkelsen er projektleder for 3 af projekterne, Online booking platforme, erhvervspartnerskaber Kajak og Ankomsten til Fanø. Projektet løber til udgangen af 2014 og er et projekt delvist finansieret af Væktsforum. Vækstforum bringer likvide midler til projektet, deltagerne i projektet leverer arbejdstimer som medfinansiering

10 Som nævnt tidligere, så synes vi bestemt ikke, at vi ikke laver noget. Denne beretning skulle gerne have vist, at vi har gang i rigtig mange aktiviteter. Om foreningens medlemmer så er enige i vores prioriteringer må debatten i aften vise. Med disse ord er debatten givet fri.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2015 v/gorm Sigaard.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2015 v/gorm Sigaard. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2015 v/gorm Sigaard. Den helt store opgave for bestyrelsen i 2015 har været at finde en driftsform som kan sikre at FETs opgaver kan løses på den

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2014 v/hanne Thyssen.

Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2014 v/hanne Thyssen. Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2014 v/hanne Thyssen. 2014 var et år præget af fremgang på en lang række områder. For andet år i træk har vi haft fremgang i turismen. Fremgangen

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Markedsføring Fanø. Bestyrelsens årsberetning 2016 v/gorm Sigaard.

Markedsføring Fanø. Bestyrelsens årsberetning 2016 v/gorm Sigaard. Markedsføring Fanø. Bestyrelsens årsberetning 2016 v/gorm Sigaard. Dette er den første ordinære generalforsamling efter vi har gennemført de storforandringer. Helt ordinær er den dog ikke, den dækker kun

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Visionsaften 1.0 opsamling

Visionsaften 1.0 opsamling Visionsaften 1.0 opsamling Den 3. juni 2013 var der arrangeret Visionsaften på Gasværket, hvor ca. 25 medlemmer havde valgt at dukke op. Mødet handlede om at give bud på, hvordan BLF skal se ud om 5 år

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT)

Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Formandens beretning: NYKØBING FALSTER TURISTFORENING (NFT) Der skyder i disse år frivillige initiativer op overalt i landet, der er båret af borgernes engagement, og ønske om selv at gøre noget ved samfundet

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

En kort karakteristik af turistservice i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Bornholms Regionskommune

En kort karakteristik af turistservice i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Bornholms Regionskommune En kort karakteristik af turistservice i Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner samt Bornholms Regionskommune Turistforum Vest, 16. marts 2010 Nærværende materiale: En kort

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING

TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING TURISTSERVICE 2008 SÆBY TURISTFORENING Drive autoriseret grønt Turistbureau i Sæby: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk, tysk, fransk, samt på de skandinaviske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger

Destination Bornholm. Fra empiri til flere overnatninger Destination Bornholm Fra empiri til flere overnatninger Indhold Destination Bornholm Turismens betydning for øen Hvad er fundamentet for vores markedsføring? Omsætning af empiri til kampagnerkommunikation

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have?

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Kort om projekt Smagsoplevelser Oplevelsesbaseret Kystturisme, CKT Formål: At gøre smagsoplevelser til turismeprodukter Værdikæder for fødevarer og turisme

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

MADE IN DENMARK Afrapportering

MADE IN DENMARK Afrapportering MADE IN DENMARK 2015 Afrapportering 1 Projektet Kampagnen Markedsføring af Danmark som golfferie-destination i forbindelse med den internationale goldturnering, Made in Denmark Periode Sommer 2015 Markeder

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016

Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Formandens beretning i Sønderborg Handel 2016 Kære alle, Det er første år jeg står som formand for Sønderborg Handel og skal aflægge beretning, og en erkendelse som formand er, at mange har en mening og

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig åbningstid pr. bureau på 39 timer pr. uge. På de 3 bureauer er der personlig betjening af

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012

Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Dok.nr. 921421-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet onsdag den 3. oktober 2012 Sted: Mødelokale 2 hos Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Tid: 3. oktober 2012 kl.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere