Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen."

Transkript

1 Fanø Erhvervs- og Turistråd. Bestyrelsens årsberetning 2013 v/hanne Thyssen. Det er urealistisk at tro, at de seneste års økonomiske krise er overstået. Der er stadig mange virksomheder, som har det svært på Fanø i 2013, ikke mindst i detailhandlen. Men der var da også en række lyspunkter i 2013, som giver tro på ny fremgang på Fanø. Tilbagegangen i turismen ser ud til at være stoppet. Selvom vi endnu ikke har tallene for feriehusudlejningen, så forventer vi at tallene vil vise en lille fremgang i Sommeren var rigtig god og det er selvfølgelig af afgørende betydning for især de meget vejrafhængige virksomheder (campingpladser, cafeer, udendørs attraktioner med mere). Men en god højsæson i 2 måneder er naturligvis ikke nok. Vi skulle gerne have forlænget turistsæsonen og dermed skabe et bedre grundlag for restauranter, butikker, attraktioner med mere. Der er dog også initiativer i gang, som er med til at forlænge sæsonen og specielt skabe øget aktivitet i det vi kalder skuldersæsonen maj/juni og september/oktober. Strikkefestivalen i september 2013 var en kæmpe succes og skabte sommerstemning. Fremover vil festivalen blive holdt hvert år og dermed bidrage til sæsonforlængelse. På samme måde som International Kite Fliers Meeting er med til at gøre en ellers stille Juni til en god periode. Vi så også i 2013 nye initiativer som f.eks. Realen Rocker i maj og her i 2014 arbejder en række ildsjæle på at skabe Fanø Vadehavsfestival i oktober. I slutningen af sommeren åbnede det nye rekreative anlæg ved Nordby Skole. Det har løftet kvaliteten af hele dette område og er med til at styrke vores profil som attraktiv bosætningskommune. Det er også et sted, som kan blive attraktivt at benytte for øens mange gæster. Således er flere overnatningssteder begyndt at nævne området som et sted for fri afbenyttelse af aktiviteterne. Sidste år omtalte vi planerne om et nyt hotel på den gamle mejerigrund. Den gamle Mejeribygning er nu væk og kommuneplanens rammer er nu på plads. Forhåbentlig kan byggeriet af hotellet snart påbegyndes. Også på den anden side af vejen er der byggeplaner. Fanø Brugsforening har købt Kriminalforsorgens bygning og store grund med henblik på at opføre en ny Super Brugs. Det er derimod endnu ikke lykkedes at sælge vores ejendomme på Færgevej 1 og Toldbodvej 1. Der har været henvendelser, men vi må nok konstatere, at for specielt Færgevej 1, har det for nogle været en hemsko for salget, at lille Amalienborg ikke indgår i salget. Men den lille gule bygning er ikke vores, vi har lejet den af Fanø Kommune. Samtidig ønsker vi fortsat at benytte den gule bygning til ubemandet velkomst-center. I juni måned kunne vi så endelig flytte ind i de nye lokaler på Skolevej. Vi har lejet den østlige ende af Rådhuset, og har fået indrettet nogle attraktive lokaler til både turistbureau og postbutik. Personalet er glade for de nye og mere funktionelle lokaler og det er vores indtryk at kunderne

2 hurtigt har vænnet sig til den nye placering. Vi er dog også klar over, at ikke alle er enige i vores beslutning, men vi mener fortsat, at det var det rigtige at gøre. Driften er blevet væsentligt forbedret i forhold til 2012, selvom vi fortsat kommer ud af regnskabsåret med et underskud, dog kun på ,- kr. Driften vil blive yderligere forbedret, når vi får solgt de 2 ejendomme, hvorefter vi forventer balance i den ordinære drift. Det skal dog siges, at vores beslutning om at indskyde ,- kr i den erhvervsdrivende fond World Center of Wind and Kite medfører, at vi budgetterer med et underskud for 2014 på ,- kr. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen i marts 2013 med Hanne Thyssen som formand og Erik Nørreby som næstformand. Der har været 2 udskiftninger i bestyrelsen i løbet af året. Mads Lindquist trak sig som bestyrelsesmedlem i april og her i marts måned har Christel Seyfarth trukket sig som bestyrelsesmedlem. Ind er så trådt de 2 suppleanter Ellen Roug og Bent Kruse Madsen. Der har været afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder, samt 3 ekstraordinære møder i forbindelse med udskiftningerne i bestyrelsen samt en konflikt med et af foreningens medlemmer. Sidstnævnte sag vender jeg tilbage til senere i beretningen. Som vi plejer at nævne i beretningen. I lighed med de mange foregående år har en stor del af bestyrelsesarbejdet handlet om løsningsforslag til den fortsat skrantende driftsøkonomi. I 2013 har det i høj grad drejet sig om salget eller rettere manglende salg af foreningens ejendomme samt den omtalte konflikt med et medlem, der har fyldt meget i bestyrelsens arbejde. Hele spørgsmålet om foreningens fremtid har også fyldt meget. Foreningen har et vigende medlemstal. Hvor vi i 2008 havde 130 medlemmer har vi i medlemmer. Det er især introduktions og hobby medlemskaberne til 500,- kr. som er faldet. Fra 24 i 2008 til 6 i Kontingent indtægterne er til gengæld steget fra ,- kr i 2008 til ,- kr i Uanset dette er det selvfølgelig alvorligt, når der er medlemmer der melder sig ud af foreningen. Vi vil naturligvis gerne have alle med og at alle oplever, at de har glæde af at være med i foreningen. Men vi er også nødt til at erkende, at vi kan ikke alt. Med de ressourcer vi har til rådighed er vi nødt til at prioritere, og det medfører så at der opstår uenighed om prioriteringerne. At det så medfører, at der sker udmeldelser er rigtig ærgerligt. Samtidig har vi også fået kritik for, at der sker for lidt. Det er vi ikke enige i. Vi synes faktisk, at der sker rigtig meget, som jeg vil vende tilbage til lidt senere. Så vi mener den diskussion snarere handler om, hvorvidt det er den rigtige prioritering af opgaverne vi har valgt. Det er en diskussion, som vi løbende tager og skal tage. Vi er en forening, og vores aktiviteter skulle jo gerne i så høj grad som muligt afspejle medlemmernes ønske. Men som sagt, vi har ikke uanede ressourcer og må prioritere. Denne diskussion tog for alvor fart i forsommeren. Videnscenter for Kystturisme har gennemført en stor analyse af 20 udvalgte kystferiedestinationer i Danmark, herunder Fanø. Som en del af dette projekt var den internationalt kendte turismeforsker Terry Stevens på besøg på Fanø. På et velbesøgt informationsmøde fremlagde han sin konklusion på Fanøs udfordringer. Kogt ned til én

3 sætning var det Bliv enige om en fælles vision for turismen på Fanø og skab derefter en handlekraftig organisation, der får den nødvendige magt og penge til at realisere visionen. Diskussionen om en vision har vi taget hul på, både i bestyrelsen og på det efterfølgende medlemsmøde vi afholdt i juni. Vi er langt fra færdige, men det er vores forventning, at arbejdet med Fanøstrategien og den potentialeplan, som Videncenter for Kystturisme skal lave i 2014 på baggrund af de gennemførte analyser kan medføre, at vi får formuleret en vision for turismen. Det har naturligvis også medført en diskussion om, hvorvidt en medlemsforening er den rigtige organisationsform i fremtiden. Bestyrelsen er helt åben for at se på, hvordan vi skaber en mere effektiv og handlekraftig organisation, så vi følger med interesse de undersøgelser, der skal laves i forbindelse med potentialeplanen. Samtidig indleder vi drøftelser med Fanø Kommune om en mere formaliseret samarbejdsaftale, således at vi kan få afstemt forventningerne. Markedsføring Markedsføring af Fanø som turist destination er fortsat et af foreningens væsentligste indsatsområder. Foreningens markedsføringsudvalg fik i 2013 navnet Marketing Fanø (MF) for at markere, at det er et udvalg med et selvstændigt budget. Markedsføringsindsatsen er splittet op i 2 dele, en del som vi kalder generel marketing, d.v.s.: 1. Hjemmeside med unikke besøgende årligt 2. Facebook med synes godt om 3. Aktivitetskalender stk. årligt 4. Fanø Guiden i et oplag på stk. 5. Marketingsamarbejdet i Destination Sydvestjylland og en del af PR-arbejdet. Den anden del er de konkrete marketingkampagner rettet mod specifikke målgrupper og markeder. Denne del finansieres af bidrag af de virksomheder, der deltager i kampagnerne, det vil sige Marketing Fanø. I 2014 vil vi gøre denne opdeling endnu mere skarp, således at der ikke fremover kan opstå tvivl om, hvem der betaler hvad. Det har blandt andet medført at vores online netbutik fanoshoppen.dk fremover bliver en del af den generelle marketing, således at alle medlemmer får adgang til shoppen. I 2013 var det Marketing Fanø som stod for Fanoeshoppen, og derfor i princippet kun bidragyderne som kunne deltage. Marketing Fanø var dog interesseret i at så mange som muligt fik adgang til shoppen, så der blev åbnet op for at andre kunne deltage. For at få klare linier er det nu en del af FETs generelle marketing aktiviteter. Visitfanoe.dk Visitfanoe.dk er foreningens vigtigste markedsføringsværkstøj, som vi bruger rigtig meget tid på. Det gælder både de daglige opdateringer og tilretning af design, så den forhåbentlig blive mere spændende for kunderne. Det er en kontinuerlig proces og vi har allerede en ny version af hjemmesiden på banen her til Vi havde i besøgende på hjemmesiden, en fremgang på 15% i forhold til 2012.

4 Facebook er blevet en væsentlig kommunikationsform mellem os og vore venner/gæster. Vi har nu likes og der er stor aktivitet på siden, både fra os selv og mange af vores venner lyder måske ikke af så meget, men til sammenligning kan nævnes at vi har flere likes end de tilsvarende sider fra Aarhus (3.179), Aalborg (2.124), Rømø (717), Esbjerg (697) og Blåvand/Henne (455). Vi er således relativt store på Facebook. Aktivitetskalenderen. Aktivitetskalenderen er fortsat et smertensbarn. Vi ved at kalenderen er meget populær blandt vores gæster. Det er den, som de bruger til at orientere sig om, hvad der foregår. Men der er fortsat mange arrangører, som ikke anvender tilbuddet og dermed misser muligheden for at komme ud til at stort antal gæster. Da vi fortsat ikke har ressourcer til selv at opsøge og indtaste arrangementer i en aktivitetskalender, anser vi den elektroniske arrangementskalender Kultunaut som det eneste reelle mulighed for at lave en aktivitetskalender for Fanø. Vi vil naturligvis fortsætte med at informere om mulighederne i Kultunaut og hjælpe nye brugere med at komme i gang, men det er og bliver arrangørerne som afgør, om aktivitetskalenderen bliver en succes. Fanø Guiden Fanø guiden var også i 2013 foreningens største og vigtigste trykte publikation. Den kom i et uændret oplag på , hvoraf de blev distribueret til andre turistbureauer med mere i Danmark via Danmarksdistributionen. Overnatningsstederne på Fanø udleverer til alle ankomster på øen mellem stk. om året. Vi fjernede prisen på 10 kr. for guiden, hvilket dog ikke har ændret på afsætningen af guiden, i og med, at det fortsat primært er overnatningsstederne der distribuerer guiden på Fanø. Annoncepriserne har været uændrede siden 2007, men ikke desto mindre har vi oplevet et fald i annonceomsætningen de senere år. Overskuddet blev lidt større i 2013 end i 2012, men det skyldes alene mindre udgifter til layout. Der er intet, der tyder på, at denne tendens vil ændre sig. Krisen kradser fortsat og en del annoncører vælger andre medier (egne foldere, online markedsføring). Et overskud på ,- kr. lyder måske umiddelbart som tilfredsstillende, men heri er ikke medregnet distributionsomkostninger (Danmarksdistributionen), oversættelser samt ikke mindst den arbejdstid, bureauet har brugt på artikelskrivning, fotoudvælgelse samt korrekturlæsning. Andre publikationer Vi producerer også et bykort i blokke, som er blevet meget populært. Som led i Vadehavsproduktet fik vi i samarbejde med Marco Brodde lavet 100 naturfortællinger. I første omgang som E-bog, men vi syntes at indholdet var så godt, at de fortjente en egentlig bogudgivelse. Vi har derfor fået trykt bogen i en dansk og tysk version. Det meste af oplaget var solgt på forhånd og burde have givet et fornuftigt overskud. Desværre skete der en fejl i forbindelse med trykningen af den tyske version således, at hele oplaget måtte kasseres. Skylden var vores, ikke trykkeriet, så i stedet for et overskud fik vi et mindre underskud på bogen. Det er vi naturligvis meget kede af, men bogen er vi stolte af at have medvirket til at udgivet. Bevaringsfonden for Fanø har fået lavet 2 små foldere om henholdsvis stierne i Sønderho og Nordby. Fonden havde imidlertid ikke midler til at lave en tysk version og sikre fremtidige genoptryk. Vi har derfor overtaget denne opgave og har derfor besluttet, at folderne fremover koster 5,- kr/stk, således, at vi kan få vores trykkeomkostninger dækket.

5 PR PR aktiviteterne har i 2013 været langt mere omfattende end forventet. Der har både været aktiviteter i regi af Destinations Sydvestjylland, Marketing Fanø og FET Der har været læserkonkurrencer i Familie Journalen, Promobil/Caravanning, WAZ media group, (WAZ, Westfalenpost, Neue Ruhr Zeitung, Westfälische Rundschau, Iserlohner Kreisanzeiger), Westdeutsche Zeitung, Westfälische Nachrichten/Neue Osnabrücker Zeitung/Die Glocke. Der har været presserejser fra GEO Saison, Rheinische Post, Ruhrnachrichten, Frankfurter Allgemeiner Zeitung, Bonner General Anzeiger, Kölnische Rundschau, rejsebloggeren Katja Henschel, Lolland-Falster Folketidende, FDM Motor,, Dagbladet (Norge), Freie Presse Chemnitz, Westdeutsche Zeitung Wuppertal, Rheinische Post (for 2. gang på et år), Camping og Fritid, Metro Express, Fyns Stiftstidende, Motorcykelmagasinet, En dansk freelancer (Dagbladenes bureau, rejseavisen m.fl), En svensk freelancer (Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Damernas Värld, Elle, Sydsvenska Dagbladet), Jyllands Posten Der er blevet optaget et TV program i serien Nordic Cookery, som distribueres til en lang række TV stationer i hele verden. En radioudsendelse på den engelsksprogede Monocle Radio Vi lavede et forsøg med en video pressemeddelelse i forbindelse med Kite Fliers Meeting, som blandt andet blev vist på DR Vi lavede i samarbejde med VDK Hamborg en lille 1. april spøg i Tyskland om direkte pipelines fra Fanø Bryghus til udvalgte sommerhuse. Denne spøg fik stor mediebevågenhed. Marketing Fanø Marketing Fanø består af det meste af overnatningssektoren (alle de 7 campingpladser + 4 af feriehusbureauerne) samt Færgen A/S. De har puljet ekstra midler til forskellige kampagner. MFs aktiviteter i 2013 har primært været: 1. Nordsee Urlaub kampagne i Tyskland i samarbejde med VDK publikationer. 2. Dansk Feriehusferie on tour i Hamborg, Berlin, Essen og Düsseldorf 3. Ø-feriekampagne i Tyskland i samarbejde med VDK 4. Campingferiekampagne i Danmark i samarbejde med Campingdanmark.dk 5. On-line netbutik 6. PR aktiviteter. Der var planlagt yderligere aktiviteter, men i forbindelse med usikkerheden om naturvejlederordningens fremtid og et tilfredsstillende tilbud af oplevelser, besluttede Marketing Fanø at omprioritere indsatsen, opfordre FET til at stille et udflugtsprogram på benene og så ville MF garantere økonomien i projektet. FET havde tidligere gjort klart, at vi ikke selv havde økonomiske muligheder for at finansiere et turprogram, som vi havde vanskeligt ved at se ville kunne løbe rundt. Men med Marketing Fanøs ønske og økonomiske støtte kunne vi ansætte Jesper Voss til at stå for en tur/eventafdeling. Vi må sige, at det har været en stor succes. Der har været gennemført 164 offentlige ture med i alt betalende deltagere. Det er langt det største antal ture og deltagere nogensinde. Til sammenligning var der i ture med i alt betalende deltagere. Vi har valgt at satse på de ture, som vi ved, at der er et stor publikum til, ikke mindst vadevandringen til sælbanken, der fortsat er den helt store sællert. I vinterhalvåret er det østersture, der satses på, og vi har efterhånden skabt så meget presse på østersturene, at de bliver en markant succes.

6 En del af løsningen med Jesper Voss var også at etablere et aktivitetscenter med en række indendørsaktiviteter for børn. Ved længerevarende regnvejrsperioder kan det hurtigt blive et stort problem for børnefamilierne at lave noget på Fanø. Dette oplevede vi ikke mindst i Derfor tilbud Kurt Nielsen fra Ny Form, at vi kunne bruge et af hans lokaler, og indrettede det til at kunne bruges til lysstøbning, dragebygning, tegning og maling etc. Samtidig blev det brugt til et lille lokalt turistbureau og til cykeludlejning. Heldigvis blev sommeren solrig, så behovet var ikke så stort. Der var dog alligevel godt besøgt og i højsæsonen var det nødvendigt at have 2 sommermedhjælpere på stedet. Samtidig med, at vi startede en turafdeling op, startede også en anden privat udbyder op med ture. Begge udbydere har udbudt vadevandringer til sælbanken, hvilket har været anstødssten til en konflikt mellem FET og den private udbyder. Den private udbyder har oplevet, at Turistbureauet ikke har været neutral i sin rådgivning/salg af ture samt ikke mindst haft den opfattelse, at der kunne være tale om konkurrenceforvridning, i og med at FET modtager offentligt tilskud. Det er vores opfattelse, at der ikke er tale om konkurrenceforvridning, da der ikke bruges offentlige midler til driften af turafdelingen, det er egenindtægter samt midler fra Marketing Fanøs kampagnekasse, der finansierer denne ordning. FET har en lang række aktiviteter, der kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed; tur/eventafdelingen, online shoppen, postbutikken, udlejningen af erhvervslokaler (Toldbodvej 1) med mere. For at sikre en større gennemsigtighed vil vi således fra 2014 øge detaljeringsgraden i årsregnskabet. I bogholderiet har vi allerede lavet denne opsplitning i forhold til tur/eventafdelingen. Vi har således ingen planer om at nedlægge tur/eventafdelingen i Fanoeshoppen.dk Fanoeshoppen.dk var et af de nye initiativer fra Marketing Fanø. Færgen har købt et system, som de selv anvender og som de har tilbudt alle de destinationer, som de sejler til. Det er en netbutik, der udelukkende sælger turismeprodukter, d.v.s. overnatning, arrangementer, udflugter med mere. Derimod er der ikke noget salg af fysiske produkter. I 2013 har det primært været tursalg, d.v.s. vore egne ture, Fanø i Atlantvolden, Fanø Bigaard og Strandskaden. Teknisk arrangør er Nordic Travel, som således også er ansvarlig i forhold til Rejsegarantifonden. Dette gør, at det er muligt at sælge pakkeløsninger. For Marketing Fanø bliver pakkeløsninger et af hovedindsatsområderne i MF er i fuld gang med at lave forskellige pakkeløsninger, som kombinerer færgebillet, overnatning og oplevelser i forskellige udgaver. Det kan være ugeophold, weekendophold eller eendagspakker. Det er naturligvis også muligt for andre at udvikle pakkeløsninger og sætte dem til salg på shoppen. Produkter, der sættes til salg på Fanoeshopen.dk bliver også automatisk sat til salg på Færgenshop.dk. Allerede der er der en mulighed for at få markedsført produkterne bredere, men en af de vigtige opgaver i 2014 bliver at få markedsført shoppen. Fanø Turistbureau Flytningen til den østlige ende af Skolevej 5-7 fungerer fint. Lokalerne er velindrettede til formålet, og der er en væsentlig bedre udnyttelse af de tilstedeværende m2. Der er kommet en god skiltning op ved indfaldsvejene, og vi hører ikke længere ret mange gæster, der finder det svært at finde turistbureauet. Derimod er der fortsat lokale, som mener, at det er svært for turisterne at finde den nye placering!. Desværre kunne vi ikke bruge den eksisterende gulvbelægning, så vi har fået lagt nyt trægulv på, fået det hele malet og ny belysning lagt ind. Der mangler nu kun at blive opsat et info-skab i samme stil som det, der står ved Fanø kommune. De væsentligste aktiviteter i Fanø Turistbureau er:

7 Personlig, telefonisk og betjening af kunder (turister, virksomhede mm). Vi har ca ekspeditioner ved skranken årligt og omkring personer, der besøger bureuaet. Vi besvarer ca mails og telefonopkald årligt. Vi må desværre også erkende, at specielt om sommeren har vi svært ved besvare alle telefonopkald. Distribution af turistinformation, både egne publikationer som Fanø Guiden og Aktivitetskalenderen, og publikationer fra medlemsvirksomhederne. Vi distribuerer både lokalt og på henvendelser fra kunder. Salg af ture og udflugter via Fanoeshoppen.dk Hjemmesiden i 5 sprog og vores facebook sider. Personalet i 2013 har uændret været: Poul Therkelsen, direktør Ragnhild Kallehauge, bureau medarbejder Sylvia Berges, postbutik medarbejder. Desuden har vi haft 2 sæsonmedarbejdere i juli, samt en praktikant fra Syddansk Universitet. Jesper Voss har været ansat i det meste af 2013 til at udføre de opgaver, som Marketing Fanø har ønsket løst, men deltager også i det omfang det er muligt i de øvrige opgaver på turistbureauet. Andre aktiviteter Dragefestivalen/strandaktiviteter/vindsport center For flere år siden udpegede vi strandsport som et prioriteret indsatsområde for FET. Med hensyn til vindsportcenteret er 2013 er gået med at få udarbejdet prospektmateriale, finde organisationsform og udarbejdet vedtægter, samt at få skabt økonomisk grundlag for det næste store skridt, at få rejst den nødvendige kapital til projektet. Bestyrelsen ser vindsportcentret som en enestående mulighed for at gøre Fanø til et omdrejningspunkt for vindsport aktiviteter i Danmark, i Europa, ja i hele verden. Det kan være med til at løfte turismen på Fanø og blive en vigtig brik i arbejdet med at forlænge sæsonen. Vi har derfor, som tidligere nævnt, besluttet at indskyde ,- kr., således at vi med de yderligere ,- kr. som Fanø Kommune har indskudt, har en startkapital på ,- kr. Den erhvervsdrivende fond World Center of Wind and Kite er nu under stiftelse, og meget snart vil der blive ansat en medarbejder til at føre projektet videre og finde investorer/sponsorer til projektet. Sideløbende søger vi fortsat at udvikle de aktiviteter, der skal til for at skabe liv i det kommende center. Vi hjælper fortsat initiativtagerne bag Kite Fliers Meeting med en lang række praktiske ting, som de af gode grunde har svært ved at gøre fra Tyskland og er involveret i den lille familie dragefestival i august. Kite-buggy: her har vi set de første resultater af vort løbsarrangement i Der har været et stigende antal kite-buggy kørere på Fanø, og der har 2 gange været verdensrekordforsøg i langdistancekørsel (begge gange blev rekorden for antal kørte km på 24 timer slået). Den særlige KitebuggyFanoe hjemmeside kører videre og laves fortsat af det tyske firma Witzgall Design. Vi er derimod ikke kommet videre med at lave et egentligt aktivitetsprogram for kitebuggy kørere. Det forudsætter fortsat, at vi får fundet et sted til at afholde disse events (Søren Jessens Sand) og skabt en lokal klub til at stå for disse aktiviteter.

8 Blokart: der har i 2013 været 2 udbydere, FanoeFun og JJ Blokart. De har begge udlejet blokarts fra vogne ved buggyområdet. Surf: Vi har ikke belæg for at sige, om der har været flere surfere i 2013 end tidligere år. Vi har til gengæld fået belæg for, at der er et udviklingspotentiale. Vi har haft en række drøftelser med forskellige surfere, som er af den klare opfattelse, at Fanø er stærkt undervurderet som surfområde. Vi planlægger derfor sammen med et netværk af kite-surfere fra København at etablere en kitesurfercamp, som skal løbe af stablen hvert forår, og dermed placere Fanø på landkortet hos surferne. Kajak: KajakFanø blev startet op i 2013 og har udbudt ture hen over sommeren. Peter Holland har samtidig været tilknyttet destinationsprojektet Nye samarbejdsformer, hvor han har arbejdet med at skabe grundlaget for udvikling af kajak-turisme i hele Vadehavsområdet. Ankomsten til Fanø: Som udløber af debatten ovenpå Terry Stevens besøg, et inspirerende oplægget til bestyrelsen fra reklamebureauet Pryhl, samt de første analyseresultater fra Center Fra Kystturisme (CKT), har vi i slutningen af 2013 startet projekt ankomsten til Fanø. Det går i korte træk ud på at få lavet en detaljeret plan for, hvordan vi 1) får gjort gæsternes ankomst til Fanø mere attraktiv og 2) får skabt en bedre sammenhæng mellem havnen og byen i Nordby. Projektet er en del af destinationsprojektet Nye samarbejdsformer og finansieres derigennem. Projektet forventes afsluttet medio april 2014, så vi forhåbentlig kan se de første resultater inden sommerferien. Weddingisland.dk I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at afsætte ressourcer til et øget antal bryllupper, har vores bidrag været etablering af hjemmeside og facebook side til at markedsføre og sælge Fanø som bryllupsdestination. Det er imidlertid først efter, at Jesper Voss blev ansat, at der er begyndt at ske noget på dette område. Det er dog fortsat i småtingsafdelingen og skal der virkelig hul på bryllupsturisme, kræver det en væsentlig større indsats med et opsøgende arbejde overfor bryllupsbureauerne i specielt Tyskland. Den opgave har vi ikke ressourcerne til at løfte, så vi har besluttet at afhænde weddingisland.dk til et privat firma. Fanø Postbutik Det er vores indtryk, at der er stor tilfredshed med den nuværende placering af postbutikken. Postbutikken er gået frem med 7% og Fanø Postbutik har en væsentlig bedre udvikling på både post- og bankprodukter end PostDanmark generelt. Det er dog ikke nok til at gøre postbutikken rentabel, det er stadig at betragte som en service for virksomheder og borgere på Fanø, som FET er med til at finansiere. PostDanmark laver flere og flere selvbetjeningsfunktioner, så vi kan ikke forvente at indtjeningen forbedres i 2014 og følgende år, og de nye kontrakter, der bliver lavet mellem PostDanmark og dem, der driver postbutikkerne, vil ikke medføre øget indtjening, tværtimod. For at mindske underskuddet overvejer vi derfor at indlede forhandlinger med PostDanmark om at reducere åbningstiden fra til Alternativt kan vi blive nødt til at opsige kontrakten. Men vi vil naturligvis gerne høre medlemmernes holdning til dette. Medlemsaktiviteter Vi har i 2013 tilstræbt at udsende et nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden. Vi har med vilje valgt et meget enkelt koncept, en med korte tekster.

9 I November gennemførte vi den årlige studietur, som denne gang gik til Østersøen, nærmere bestemt øen Usedom ved den polske grænse. Der var ca. 20 deltagere og vi fik ved selvsyn at se, at de tyske østersø destinationer bestemt er alvorlige konkurrenter for de danske vestkyst destinationer, herunder Fanø. Nytårskuren i januar blev også gentaget, denne gang på Fanø Bryghus. Vi har med vilje valgt at prøve at placere nytårskuren forskellige og ikke altid oplagte steder. Bryghuset var godt pakket, men vi havde en fin eftermiddag med mad fra Rudbecks, friske østers fra turafdelingen og taler fra borgmester Erik Nørreby og Lars Ramme Nielsen fra VDKs kontor i Hamborg. Det er derimod ikke rigtig lykkedes at realisere vores planer om medlemsmøder. Det betyder imidlertid ikke, at vi har opgivet ideen. Destination Sydvestjylland Samarbejdet med turistorganisationerne i Varde, Esbjerg og Tønder kommune er blevet yderligere forstærket i Vi mødes hver 14. dag for at drøfte: fremdriften af de mange aktiviteter i destinationsprojektet Nye samarbejdsformer, web/it samarbejdet, PR samarbejdet og de eksterne samarbejdsrelationer vi indgår i som Destination (VisitDenmark, RegionSydDanmark, Nationalpark Vadehavet, Danske Destinationer mm). Web/it samarbejdet går ud på, at vi har udviklet en fælles og egne (foreløbig Fanø og Rømø/Tønder) hjemmesider i eget design. Desuden er Vadehavets Formidlerforum og Vestkystruten ved at lave hjemmesider i dette design. Der er fornylig ansat en medarbejder til at tage sig af sociale medier, som vi kan trække på til at udvikle vores eget arbejde med de sociale medier. PR samarbejdet går ud på at skabe øget presseomtale på det danske og tyske marked. Vi har i 2013 haft aftale med 2 PR-bureauer, som har stået for at arrangere presserejser og pressemeddelelser på de 2 markeder Nye samarbejdsformer/det sydvestjyske udviklingsprojekt: Via samarbejdet i Destination Sydvestjylland har vi en lang række udviklingsaktiviteter i gang, samlet under navnet Nye samarbejdsformer og koordineret af Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF). Hvor det forrige udviklingsprojekt, kaldet Vadehavsprojektet, først og fremmest handlede om produktudvikling, så handler det nye projekt primært om serviceudvikling. På enkelte store projekter, som f.eks. cykelturisme og sydvestjyske smagsoplevelser er der ansat projektmedarbejdere i SVUF til at stå for aktiviteterne, men på de fleste er det en af de 4 turistchefer, som er projektleder. De øvrige medarbejdere i SVUF deltager dog også i de fleste af aktiviteterne. Samlet set er er der 42 projekter, som er i gang, under forberedelse eller for enkeltes vedkommende allerede afsluttet. Det er en bred vifte af aktiviteter, fra meget konkrete lokal projekter som Ankomsten til Fanø, Blåvand Havbad, Danmarks Flygtningemuseum, til mere overordnede projekter som Fra Turistbureau til Velkomstcenter, Digital formidling og Online booking platforme. Poul Therkelsen er projektleder for 3 af projekterne, Online booking platforme, erhvervspartnerskaber Kajak og Ankomsten til Fanø. Projektet løber til udgangen af 2014 og er et projekt delvist finansieret af Væktsforum. Vækstforum bringer likvide midler til projektet, deltagerne i projektet leverer arbejdstimer som medfinansiering

10 Som nævnt tidligere, så synes vi bestemt ikke, at vi ikke laver noget. Denne beretning skulle gerne have vist, at vi har gang i rigtig mange aktiviteter. Om foreningens medlemmer så er enige i vores prioriteringer må debatten i aften vise. Med disse ord er debatten givet fri.

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere