Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010"

Transkript

1 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

2 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel information side 1 Optagelseskriterier og adgangskrav side 2 Adgangskrav til kvote 1 og 2 side 2 Motivationsbeskrivelse side 3 Aktiviteter side 3 Ansøgningsfrister side 4 Udfyldelse af ansøgning side 5 Ansøgningsskemaer side 5 Dokumentation side 5 Erhvervserfaring som kvalifikation i kvote 2 side 5 Prioritering af uddannelsesønsker side 6 Studiestartsønske side 6 Standby pladser side 6 Særlige forhold side 7 Tidspunkt for afsluttende eksamen side 7 Tidligere optagelser/tidligere adgangsgivende eksamen side 7 Ansøgere fra de øvrige nordiske lande side 7 Studieprøven i dansk som andetsprog side 7 Sygdom og funktionsnedsættelse side 8 Svar på ansøgning side 8 Bytning/overflytning side 8 Fysioterapeutuddannelser i Danmark side 9 Oktober

3 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 3 GENEREL INFORMATION Om fysioterapeutuddannelsen og denne pjece Fysioterapeuter behandler syge mennesker og hjælper raske til at holde sig sunde. Som fysioterapeut kommer du derfor tæt på mange mennesker - både fysisk og psykisk. Fysioterapeutuddannelsen lægger vægt på, at du evner at indgå i tætte relationer til andre mennesker, og at du kan håndtere den kropslige kontakt, der er i forholdet mellem fysioterapeuten og patienten. Fysioterapeutuddannelsen er en krævende uddannelse, hvor der er et stort arbejdspres, og du skal ud over at indlære megen teoretisk viden også udvikle dig som menneske og person. I studietiden og i arbejdet som fysioterapeut vil du desuden komme i tæt kontakt med andre faggrupper. Det er derfor vigtigt, at du evner at arbejde sammen med andre mennesker. Denne pjece vil give dig et overblik over de forskellige tidsfrister og adgangskrav, der er i forbindelse med at søge ind på fysioterapeutuddannelsen. Det vil være en rigtig god ide at læse hele pjecen igennem, inden du udfylder et ansøgningsskema fra KOT, så du har et overblik over, hvilke områder du skal være opmærksom på. Antal uddannelsessteder og pladser Der uddannes fysioterapeuter på 7 professionshøjskoler i Danmark (University Colleges) med til sammen ca. 950 studiepladser. Bag i hæftet kan du finde en oversigt over uddannelsesinstitutionerne. Undervisningsministeriet fastsætter antallet af studiepladser ved de enkelte uddannelsesinstitutioner. I lighed med tidligere år forventes det, at antallet af ansøgere til fysioterapeutuddannelsen vil være større end antallet af studiepladser. Den Koordinerede Tilmelding (KOT) Fysioterapeutuddannelserne er tilknyttet Den Koordinerede Tilmelding for de videregående uddannelser, og du kan søge ind på samtlige fysioterapeutuddannelser. Der er ingen regler for, hvor mange gange du kan søge optagelse på en fysioterapeutuddannelse. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om optagelse og studie kan fås ved henvendelse til den enkelte uddannelsesinstitution eller på 1

4 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 4 OPTAGELSESKRITERIER OG ADGANGSKRAV På fysioterapeutuddannelsen optages studerende både gennem kvote 1 og kvote 2. Der optages 65% i kvote 1 og 35% i kvote 2. Antallet er fastsat af Undervisningsministeriet. Der er kun én optagelsesrunde om året, selv om uddannelsesinstitutioner har studiestart 2 gange årligt. ADGANGSKRAV TIL KVOTE 1 OG 2 Ansøgningerne deles i to kvoter. I kvote 1 kræves en adgangsgivende eksamen. I kvote 2 kræves enten en adgangsgivende eksamen, som suppleres med max. 12 måneders aktiviteter (se senere i folderen), eller en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller en dispensation. Kvote 1: I kvote 1 vurderes ansøgere med dansk gymnasial adgangsgivende eksamen (STX, HF, HHX, HTX og GIF) samt ansøgere med udenlandsk eksamen, som er ligestillet med en dansk adgangsgivende eksamen. I kvote 1 bliver du udelukkende optaget på din kvotient, og du behøver ikke at sende motivationsbeskrivelse ind til en ansøgning i kvote 1, men alene dit eksamensbevis. Sidste års optagelseskvotient kan ses på Optagelseskvotienten ændrer sig år efter år og er derfor kun vejledende. En ansøger, der starter senest 2 år efter den adgangsgivende eksamen, får ganget sit oprindelige karaktergennemsnit med 1,08. Hvis en ansøger har taget mere end en gymnasial adgangsgivende eksamen, er det den første beståede adgangsgivende eksamen, man vurderes på. Ansøgere med det højeste gennemsnit bliver optaget først i kvote 1. Hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal pladser i kvote 1 til at optage alle med samme optagelseskvotient, overføres pladser fra kvote 2. Kvote 2: I kvote 2 foretages en individuel vurdering af ansøgerne, hvor der lægges vægt på kvalifikationerne skitseret senere i dette afsnit. Forskellige aktiviteter kan erhverves sideløbende, men der kan kun lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen. Er der aktiviteter, som tilsammen varer mere end 12 måneder, er det ansøgers ansvar at pege på hvilke aktiviteter, der skal medregnes i de 12 måneder. (Se endvidere under Aktiviteter ). 2

5 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 5 I kvote 2 vurderes ligeledes følgende ansøgere: Social- og sundhedsassistenter med bestået eksamen og med bestået Engelsk C, Naturfag C eller Fysik/Kemi C Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der ikke kan omregnes til en kvotient i kvote 1 Dispensationsansøgere, som ikke opfylder de formelle adgangskrav herunder ansøgere som har afsluttet en kandidatuddannelse og ansøgere som 2 gange tidligere har været indskrevet på en videregående uddannelse uden at have afsluttet en af disse, kan få foretaget en realkompetencevurdering. Følgende aktiviteter vil kunne supplere en adgangsgivende eksamen i kvote 2: MOTIVATIONSBESKRIVELSE Ud over ansøgningsskemaet fra KOT skal du som kvote 2 ansøger lave en motivationsbeskrivelse. En motivationsbeskrivelse er et vigtigt papir i forbindelse med optagelsen på fysioterapeutuddannelsen, da den fortæller, hvorfor du gerne vil være fysioterapeut og hvilke tanker, du har gjort dig omkring studiet og faget. I en motivationsbeskrivelse skal du beskrive dine tanker og forestillinger om fysioterapeutuddannelsen og jobbet som fysioterapeut. Skriv om hvordan du tænker dig selv ind i studieforløbet og ind i det efterfølgende arbejde som færdiguddannet fysioterapeut. Samlet set gælder det om at vise og beskrive dig selv som en kvalificeret ansøger med alt det, du bringer med dig, og som du mener kan have relevans for uddannelsen og faget. Motivationsbeskrivelsen skal være maskinskrevet og må max. fylde 1 1/2 A4 sider (3.500 anslag). Der er ikke nogen bestemt skabelon, du skal skrive ud fra. AKTIVITETER Erhvervsarbejde Sundheds-/pædagogisk arbejde: Min. 4 måneder. Industri-/servicearbejde: Min. 4 måneder. Andre aktiviteter: Højskole: Min. 4 måneder. (Daghøjskoleophold medtages ved min. 30 timer ugentlig). Andre studierelevante aktiviteter: 1 sæson. (Fritidsledervirksomhed, frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde). Udlandsophold: Min. 4 måneder i sammenhæng. (Arbejde, rejse, studieophold, udvekslingsstudent). Det er ansøger selv, der skal tydeliggøre hvilke 12 måneder der tæller med. De 12 måneder kan samles af flere forskellige perioder, og skal således ikke nødvendigvis være afviklet lige efter hinanden. Suppleringsfag HF enkeltfag eller andre suppleringsfag, taget efter den adgangsgivende eksamen, vil alene have det formål at vise, at ansøgeren teoretisk er i stand til at møde kravene på fysioterapeutuddannelsen. Enkeltfag tæller ikke med i de 12 måneders aktiviteter. 3

6 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 6 Endelig udvælgelse: Ansøgningen vurderes i sin helhed på baggrund af den fremsendte dokumentation for de forskellige aktiviteter, herunder din motivation for valg af fysioterapeutuddannelsen samt dine aktiviteters alsidighed. Interview i forbindelse med optagelse vil kunne forekomme. Selv om du mener, at du har alle de nødvendige kvalifikationer, er det ikke nogen garanti for optagelse. Der er flere ansøgere end der er studiepladser, og kvalificerede ansøgere må derfor afvises. ANSØGNINGSFRISTER Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts 2010 kl Hvis du sender din ansøgning med posten, skal den være poststemplet senest 14. marts Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal fremsende deres ansøgning, således at den er uddannelsesinstitutionerne i hænde senest 15. marts 2010 kl Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli 2010 kl Hvis du sender din ansøgning med posten, skal den være poststemplet senest 4. juli Ansøgninger modtaget senest 15. marts 2010 kl behandles både i kvote 1 og 2. 4

7 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 7 UDFYLDELSE AF ANSØGNING ANSØGNINGSSKEMAER Skemaer til ansøgning om optagelse samt supplerende vejledningsmateriale fås fra midten af februar 2010 på Jobcentre, Studievalg og på de videregående uddannelsesinstitutioner. Når ansøgningsskemahæftet udgives, kan du også hente ansøgningsskema/-er og prioriteringsskema på hjemmesiden Når ansøgningsskemaet er udfyldt, kan det sendes elektronisk. Hvis du også skal indsende dokumentation for medregnede aktiviteter, skal ansøgningen printes ud, underskrives og sendes som brevpost sammen med dokumentationen. DOKUMENTATION De kvalifikationer, du anfører på ansøgningsskemaet, og som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning, skal dokumenteres. Dokumentationen skal være så omfattende, at den beskriver alle sider af aktiviteten, men samtidig skal den være overskuelig, f.eks. skal dokumentation for erhvervserfaring indeholde arbejdets art, periode og ugentligt timetal. Der henvises til arbejdsgivererklæringer i ansøgningshæftet eller på Fristen for at indsende dokumentation er 5. juli 2010 kl Det betyder, at du kan få medtaget aktiviteter, der varer frem til den 5. juli, selv om ansøgningsfristen i kvote 2 er 15. marts. Aktiviteten skal dog være angivet ved ansøgningen senest 15. marts ERHVERVSERFARING SOM KVALIFIKATION I KVOTE 2 Det er en fordel, at den samlede ansøgning afspejler erfaringer på forskellig vis bl.a erhvervsarbejde. Der skelnes mellem 2 typer af erhvervserfaring: a) Sundheds-/pædagogisk arbejde: Dette arbejde defineres som arbejde, hvor andre er afhængige af dig, f.eks. handicaphjælper, sygehjælper, hjemmehjælper, arbejde på plejehjem/lokalcenter, arbejde i vuggestue, daginstitution eller som dagplejemor. b) Industri-/servicearbejde: Dette arbejde defineres som arbejde, hvor du er underlagt et system, f.eks. fabriksarbejde, arbejdsmand, kontorarbejde, hotel- og restaurationsarbejde, rengøringsarbejde og værnepligt. 5

8 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 8 Sundheds-/pædagogisk arbejde vægtes højere end industri-/servicearbejde. Dog vil en kombination af de 2 former for erhvervsarbejde blive vægtet højest. For at erhvervsarbejdet kan indgå i vurderingen, skal det normalt opfylde følgende betingelser: Erhvervsarbejde i mindst 28 timer om ugen godkendes med det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet. Erhvervsarbejde fra 18 til 27 timer om ugen godkendes med halvdelen af det antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet. Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på indtil 4 uger. Erhvervsarbejdet skal være aflønnet i form af penge eller naturalløn. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende godkendes som erhvervsarbejde. Erhvervsarbejdet kan strække sig frem til den 5. juli i ansøgningsåret. I erhvervsarbejdet kan indgå optjent og afholdt ferie. Lønnet praktik-/læretid godkendes som erhvervserfaring, hvorimod SU finansieret praktiktid ikke godkendes som erhvervserfaring. Du kan ikke få godkendt erhvervsarbejde, som du har haft samtidig med, at du kvalificerede dig til den adgangsgivende eksamen, medmindre du var fyldt 20 år på arbejdstidspunktet. Dette gælder dog ikke deltagere i aftenstudenterkurser, enkeltfagskurser til højere forberedelseseksamen eller lignende. Obs! Erhvervsarbejde i udlandet anføres både under rubrikken "Erhvervsarbejde" og under rubrikken "Udlandsophold" på ansøgningsskemaet. På ansøgningsskemaet skal du anføre dine 12 måneders aktiviteter, hvor du starter med at anføre den adgangsgivende eksamen og hvilke aktiviteter, du har foretaget dig til dato. Du skal vedlægge et CV. PRIORITERING AF UDDANNELSESØNSKER Da du ikke kan være sikker på at få opfyldt din højest prioriterede uddannelsesinstitution, er det vigtigt, at du ved udfyldelse af prioriteringsskemaet kun anfører uddannelser og uddannelsesinstitutioner, som du vil være indstillet på at starte på. STUDIESTARTSØNSKE Du kan ønske studiestart til vinter (februar). De fleste ønsker at påbegynde uddannelsen til sommer (slutningen af august), og der er derfor ikke garanti for, at dit ønske om studiestart til sommeroptaget bliver opfyldt. STANDBY PLADSER Standby betyder at stå til rådighed. Hvis du søger og får tildelt en standby plads, skal du stå til rådighed til en eventuel ledig studieplads i et tidsrum, som fastsættes af uddannelsesinstitutionen ved studiestarten i september og februar. Får du ikke tilbudt en studieplads hverken til september eller februar, er du garanteret en studieplads ved næste års optagelse. Siger du nej til en evt. tilbudt studieplads, mister du din standby plads og dermed også tilsagnet om optagelse det efterfølgende år. 6

9 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 9 SÆRLIGE FORHOLD TIDSPUNKT FOR AFSLUTTENDE EKSAMEN Du skal være opmærksom på, at du også kan blive vurderet i kvote 2, selv om du først forventer at bestå den adgangsgivende eksamen (herunder sygeeksamen) efter ansøgningsfristen den 15. marts. Aktiviteter, du vil have vurderet i forbindelse med ansøgning om optagelse, skal dog være oplyst den 15. marts på ansøgningsskemaet. Mangler du dokumentation for nogle af aktiviteterne, skal den eftersendes hurtigst muligt og være uddannelsesinstitutionerne i hænde senest 5. juli 2010 kl Ønsker du at søge optagelse gennem kvote 2, selvom du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du få lavet en såkaldt realkompetencevurdering. En realkompetencevurdering er en dispensation for ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav. Den giver dig en individuel vurdering af din samlede viden, færdigheder og kompetencer. Vurderingen bruges i forhold til optagelseskravene på fysioterapeutuddannelsen. Vurderingen af dine kompetencer foretages, så man kan vurdere om: 1. Du har kompetencer, der kan sidestilles med de formelle adgangskrav 2. Du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen. TIDLIGERE OPTAGELSER/TIDLIGERE ADGANGSGIVENDE EKSAMEN Hvis du allerede har en kandidatuddannelse, eller hvis du to gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse uden at have afsluttet en af disse, kan du kun optages, hvis der er ledige pladser. Hvis du mener, der er særlige forhold, kan du søge dispensation fra denne regel. En eventuel dispensationsansøgning skal vedlægges ansøgningen om optagelse. Dispensationsansøgningerne skal være uddannelsesinstitutionerne i hænde senest 15. marts 2010 kl For ansøgere med flere adgangsgivende eksaminer er det den først beståede eksamen, der er gældende. ANSØGERE FRA DE ØVRIGE NORDISKE LANDE Ansøgere fra de andre nordiske lande vurderes på deres første fuldførte og beståede adgangsgivende eksamen. Alle skal indsende enten førstegangs eksamensbevis eller få udstedt duplikat (kopi) af førstegangs eksamensbevis. Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal fremsende deres ansøgning, således at den er uddannelsesinstitutionerne i hænde senest 15. marts 2010 kl STUDIEPRØVEN I DANSK SOM ANDETSPROG For udenlandske ansøgere eller ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag stilles særlige krav om danskkundskaber. Udenlandske ansøgere skal inden 5. juli i ansøgningsåret have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Dette gælder dog ikke ansøgere fra Norge, Sverige, Færøerne og Island. 7

10 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 10 SYGDOM OG FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Visse sygdomme og funktionsnedsættelser kan gøre det svært at gennemføre uddannelsen og siden hen at fungere som fysioterapeut. Hvis du har en funktionsnedsættelse/sygdom og er usikker på, om det vil påvirke din mulighed for at blive fysioterapeut, kan du kontakte en af uddannelsesinstitutionerne. Optagne med funktionsnedsættelse har ifølge lov om specialpædagogisk støtte mulighed for at søge hjælp til at gennemføre studiet i lighed med studerende uden funktionsnedsættelse. Det er en fordel, hvis optagne studerende, der har brug for hjælpemidler, straks tager kontakt til studievejlederen på den optagne institution, da støtten skal søges gennem denne. SVAR PÅ ANSØGNING Optagne ansøgere får besked den 30. juli 2010 fra den uddannelsesinstitution, som de er optaget på. Afviste ansøgere får besked direkte fra Den koordinerede Tilmelding. BYTNING/OVERFLYTNING Bytning af studieplads inden studiestart kan kun ske efter skriftlig ansøgning til både den uddannelsesinstitution, du ønsker overflytning til, og til den uddannelsesinstitution, du er optaget på. Overflytning mellem fysioterapeutuddannelserne Overflytning til en anden fysioterapeutuddannelse kan først finde sted efter første studieår, og efter at første eksterne prøve er bestået. Institutionen kan dispensere herfra, såfremt der foreligger usædvanlige forhold. 8

11 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 11 FYSIOTERAPEUTUDDANNELSER I DANM ARK Telefon: Hjemmeside / Optagelsesområdenr. Studiepladser 2010 Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg University College Vest Postboks 509, Skolebakken Esbjerg Ø Esbjerg Haderslev 103 i Esbjerg 37 i Haderslev Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Postboks 1450, Gl. Struervej Holstebro Fysioterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol 2200 København N Fysioterapeutuddannelsen i Næstved University College Sjælland Parkvej 190, 4700 Næstved University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej Odense SØ Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2, Postbox 38, 9220 Aalborg Ø Fysioterapeutuddannelsen i Århus VIA University College Skejbyvej 15, 8240 Risskov Fysioterapeutuddannelsen i Nordsjælland, tidl. Skodsborg Professionshøjskolen UCC Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Fysioterapeutuddannelsen i Roskilde Universitetsvej 1 c/o Roskilde Universitet, Pavillon 2 og Roskilde

12 Fysioterapeutuddannelse kor. 03/11/09 17:16 Side 12 HUSK Ansøgningsmateriale til ansøgning om optagelse fås på Jobcentre, Studievalg, uddannelsesinstitutionerne og fra midten af februar 2010 Ansøgningsfrist i kvote 2: 15. marts 2010 kl Ansøgningsfrist i kvote 1: 5. juli 2010 kl Alle med udenlandsk eksamensgrundlag skal indsende ansøgning senest 15. marts

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Fysioterapeut. Optagelse 2011

Fysioterapeut. Optagelse 2011 Fysioterapeut Optagelse 2011 Udgave redigeret oktober 2010 Velkommen Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst

Læs mere

Fysioterapeut optagelse 2012

Fysioterapeut optagelse 2012 Fysioterapeut Optagelse 2012 Velkommen Indholdsfortegnelse Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst til en uddannelse

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2013

ergoterapeut Optagelse 2013 ergoterapeut Optagelse 2013 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk

Læs mere

Ergoterapeut. Optagelse 2017

Ergoterapeut. Optagelse 2017 Ergoterapeut Optagelse 2017 1 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K e r g o H U S K A n s ø g n i n g s s k e m a f å s p å a r b e j d s f o r m i d l i n g e r, S t u d i e v a l g o g u d d a n n e l s e s i n s t i t u t i o n e r f r a m i d t e n a f f e b r u a

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv

Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv Pædagoguddannelsen - en unik platform for dit kommende arbejdsliv De tre pædagogiske områder Mere pædagog i silhouetterne Pædagoguddannelsen ruster dig til at arbejde med mennesker inden for mange forskellige

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Prioriteringsskema 2004

Prioriteringsskema 2004 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet sendes til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses-

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 1 om adgangsregulering

Læs mere

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse

Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Ansøgning om optagelse på pædagoguddannelsen som Særligt Tilrettelagt Uddannelse under Lov om Åben Uddannelse Fornavn: Efternavn: Adresse: Postnr./by: Cpr.nr.: Telefon: Mailadresse: Begrundelse for ansøgning

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding Sådan ansøger du: Ansøgningsskemaerne skal benyttes både hvis du søger pr.. marts og hvis du søger pr.. juli, og prioriteringsskemaet skal indeholde alle de uddannelser (optagelsesområdenumre) du søger,

Læs mere

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet

Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Information til svenske ansøgere til medicin og odontologi på Aarhus Universitet Svenske ansøgere søger optagelse til bacheloruddannelser i fri konkurrence med danske ansøgere. Der er ingen særlige kvoter

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

INDSIGT UDSIGT HANDLING

INDSIGT UDSIGT HANDLING INDSIGT UDSIGT HANDLING Valg af ansøgningsstrategi Tilbageblik Hvornår har I mødt Studievalg og Studievalgs vejledning her på skolen? Hvornår har I brugt Studievalg? Besøg af Studievalg 1. g/1. hf 2. g/1.

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Miniguide til optagelse.dk

Miniguide til optagelse.dk Miniguide til optagelse.dk (Gælder kun for ansøgere til os, DSKD) Page 1/6 Optagelse.dk - adgangsgrundlag Du skal vælge Gymnasial eksamen, hvis du har eller er i gang med og afslutter den i år (det kalder

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne.

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne. Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne 4 Hvor får du hjælp 8 Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 10 Skemaerne 11 Fristerne 12 Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet 13 Prioriteringsskemaet

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet og hav

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2016. Fotograf: Ole Risbjerg. Fotograf: Ole Risbjerg

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2016. Fotograf: Ole Risbjerg. Fotograf: Ole Risbjerg ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2016 Fotograf: Ole Risbjerg Fotograf: Ole Risbjerg VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke,

Læs mere

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Design og Kommunikation (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Design og Kommunikation skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse - vinteroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 30. september 2016 kl. 12.00 15. november 2016 kl. 12.00 Personlige

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning om, hvordan skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet, og læg vejledningen

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 15. marts kl. 12.00 1. juni kl. 12.00 CPR-nr.: Personlige data (UDFYLDES

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du Side 1 af 6 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Skriv tydeligt, hvis du udfylder ansøgningsskemaet i hånden. Skriv en motiveret ansøgning,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Min læreruddannelse. Indhold:

Min læreruddannelse. Indhold: Min læreruddannelse Indhold: Læreruddannelsen..... side 2 Min læreruddannelse.. side 3 Læreruddannelsens fag... side 5 Adgangskrav til linjefag...... side 8 Optagelseskrav side 12 Realkompetencevurdering....

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøgningsskemaer og vejledning

Ansøgningsskemaer og vejledning Videregående uddannelser 2011 Du kan søge om optagelse digitalt på www.optagelse.dk Vigtige datoer: 15. marts Søger du optagelse gennem kvote 2, skal uddannelsesstederne have modtaget din ansøgning senest

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10 Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne Hvor får du hjælp? Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 0 Skemaerne Fristerne Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet Prioriteringsskemaet Ændringsprioriteringsskemaet

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2013 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Inspirationsdag for Erhvervsakademier 3. oktober 2011 i København 10. oktober 2011 i Aarhus Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding

Inspirationsdag for Erhvervsakademier 3. oktober 2011 i København 10. oktober 2011 i Aarhus Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding Inspirationsdag for Erhvervsakademier 3. oktober 2011 i København 10. oktober 2011 i Aarhus Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding v/ Tine Bjerregaard og Lisbeth Østerby, Tilmeldingssekretariatet Dagsorden

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet skal udfyldes med blokbogstaver 1.

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden!

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 Signe Friis Christiansen August 2015 NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 I dette notat belyses udviklingen i ansøgere og optagne til sygeplejerskestudiet i perioden 2010-2015.

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard

KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard KOT-ansøgere i EASY Revideret 30-4-2014, Lena Dalsgaard Indhold Indledning... 2 Centrale begreber... 2 KOT-grupper og optagelsesområder... 3 Afhentning af KOT-ansøgere... 3 KOT-ansøgningerne... 5 Ventelisten...

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Uddannelsesstart: 27. juli 2015 Ansøgningsfrist: 30. april 2015 Uddannelsesstarten er flyttet frem til 27. juli 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet,

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere