Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M Forfatter(e):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):"

Transkript

1 Renere Produkter J.nr.: M Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3

2 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 RESULTAT AF PROJEKTET 8 SUMMARY AND CONCLUSIONS 10 RESULT OF THE PROJECT 10 1 INDLEDNING 12 2 BESKRIVELSE AF PROJEKTFORLØB 14 3 KOMMERCIEL VURDERING 18 4

3 5

4 Forord Denne rapport beskriver det arbejde, der er gjort i forbindelse med projektet: "Formidling af viden omkring Naturlige kølemidler; webside, komponentdatabase samt videndatabase". Projektets overordnede mål er at lette kølebranchens tilgang til den nyeste viden, og til de komponenter, der udbydes på markedet. Der laves en webside og database, som er let tilgængelige for almenheden, og som benyttes i den fremtidige videnformidling til branchen. Der laves en undersøgelse over egnede komponenter til kulbrinter, CO 2 og ammoniak, som kan erhverves ved komponentleverandørerne. Undersøgelsen skal give et overblik over, hvilke kølemidler og zone- og sikkerhedskategorier, komponenterne er egnede til. Desuden skal det afklares, hvilke overensstemmelsescertifikater, der på nuværende tidspunkt kan tilvejebringes med henblik på den senere dokumentation i forbindelse med godkendelse i forhold til relevante direktiver og i forbindelse med CE-mærkning. Desuden vil de overordnede krav for komponenterne blive beskrevet. Dette er også af almennyttig interesse, da installatørerne ikke har mulighed for at kende de enkelte komponentstandarder. Resultatet af denne undersøgelse lægges i en database over tilgængelige og egnede komponenter og anlæg med naturlige kølemidler. Målet er, at denne database kan benyttes frit fra denne hjemmeside. På denne hjemmeside laves desuden en videndatabase med relevante projekter og rapporter. 6

5 7

6 Sammenfatning og konklusioner Behovet for, at kølebranchen kan komme let til den nyeste viden, som bliver genereret i projekter og rapporter, udarbejdet med offentlig støtte fra blandt andet Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, har vist sig at være stort her i begyndelsen af udfasningen af HFC'erne. Branchen har et behov for løbende at blive opdateret med, hvilke komponenter, leverandørerne kan tilbyde, samt hvilke kølemidler og sikkerhedskategorier, de er erklæret egnede til. Branchen er foruden udfasningsaktiviteterne belastet af, at trykudstyrsdirektivet trådte i kraft i maj Dette stiller øgede krav til dokumentation, godkendelse og CE-mærkning, hvilket medfører, at sikkerhedskategorisering og tilvejebringelsen af overensstemmelseserklæringer til den tekniske dokumentation skal indføres som daglige rutiner, for at anlæggene kan godkendes og evt. CEmærkes. Ved konvertering til brandbare kølemidler skal komponenter desuden overholde kravene i ATEX-direktivet fra år Målet er derfor at lave en undersøgelse og offentliggørelse af de egnede komponenter, som kan erhverves ved komponentleverandørerne. Herunder skal det afklares, hvilke overensstemmelsescertifikater, der på nuværende tidspunkt kan tilvejebringes med henblik på den senere dokumentation i forbindelse med godkendelse i forhold til relevante direktiver og i forbindelse med CE-mærkning. Målet med projektet er at få opbygget en lettilgængelig webside med en komponentdatabase og en videndatabase, som kølefirmaer frit kan søge i, når de skal finde egnede komponenter, ny viden eller nye tiltag på det lovgivningsmæssige område. Resultat af projektet Der er lavet en webside, som er offentlig tilgængelig. Websiden indeholder følgende: Videndatabase med rapporter og artikler, lovgivning og standarder, kurser for kølebranchen og relevante kølelinks. Komponentdatabase med komponenter til naturlige kølemidler. Indtastningsskabelon for fabrikanter og grossister. 8

7 9

8 Summary and conclusions During the initial phase of the phasing out of HFCs, it has appeared that the Danish Refrigeration Industry has a great need for easy access to the newest knowledge generated in projects and reports, prepared with public support for instance from the Danish Environmental Protection Agency and the Danish Energy Authority. It is necessary for the industry to be continuously updated on which components the suppliers can offer and which refrigerants and safety categories the components are suited for. In addition to phasing out activities, the industry has been under great strain since the pressure equipment directive came into force on May That has given rise to increased demands on documentation, approval and CE-marking. Therefore, safety categorisation and the procurement of declarations of conformity for the technical documentation have to be introduced as daily routines in order to get the systems approved and CE-marked. In connection with conversion to flammable refrigerants the components also have to comply with the demands stated in the ATEX directive from Therefore, the objective is to carry out an investigation and to publicise which suited components can be purchased from the component suppliers. In addition, it has to be clarified which declarations of conformity currently can be obtained with regard to subsequent documentation connected with approval compared to relevant directives and connected with CE-labelling. The objective of the project is to construct an easily available homepage with a component database and a knowledge database from which the refrigeration companies free of charge can retrieve information when they have to find suited components, new knowledge or new legislative measures. Result of the project A homepage has been prepared and it is open to the public. The homepage comprises the following: Knowledge database with reports and articles, legislation and standards, courses aimed at the refrigeration industry and relevant refrigeration links. Component database incl. components for natural refrigerants. A template that manufacturers and wholesalers can use for entering data. 10

9 11

10 1 Indledning Rapporten har til formål kort at beskrive arbejdet i projektet. Målet og resultatet kan findes på den opbyggede webside. Rapporten beskriver derfor projektets faser og websiden. 12

11 13

12 2 Beskrivelse af projektforløb Fase 1: Fastlæggelse af krav og rammer for webside og database mellem interessenter Websidens placering, opbygning og udformning samt links til andre sider skulle fastlægges. Dette skulle gøres i samråd med Miljøstyrelsen, kølebranchens organisationer og andre interessenter. Der blev taget kontakt til en række interessenter; AKB (Autoriserede Køleinstallatørers Brancheorganisation), Danfoss, Ahlsell, Christian Berg samt Miljøstyrelsen. Denne gruppe blev inviteret til et møde, hvor websidens indhold og struktur blev diskuteret. Fase 2: Gennemgang af de enkelte komponenter, opstilling af krav i henhold til relevante direktiver samt opsummering af brugbare normer Klassificeringskrav til de enkelte komponenter skal bestemmes. Desuden skulle kravene til certifikater og medfølgende dokumentation bestemmes. Hvilke harmoniserede standarder, der skal være opfyldt, skulle også beskrives for de enkelte komponenttyper. Der blev lavet en gennemgang af de enkelte direktiver og en kort beskrivelse af direktiverne, og deres hovedkrav blev udarbejdet. Der blev lavet en oversigt over relevant lovgivning. Der blev lavet en oversigt over relevante standarder. Der blev oprettet links til sider med lovgivning. 14

13 Fase 3: Udarbejdelse af struktur og fastlæggelse af relevant data for komponentdatabasen Komponentdatabasens struktur, søgemuligheder og inddata blev beskrevet i detaljer og diskuteret med interessenterne. Da strukturen var fastlagt, begyndte opbygningen og programmeringen af websiden. Fase 4: Udarbejdelse af kravspecifikationer og spørgeskemaer til komponentleverandører Der blev lagt et stort arbejde i at strukturere datastrukturen for komponenterne. Dette var nødvendigt for at sikre en ensartethed i indtastningerne for komponenterne, men også for at sikre, at brugerne kunne få god tilgang til komponentoplysninger. Der blev oprettet en indtastningsside for fabrikanter og grossister, således at de kan lave indtastningen online. 15

14 5: Informationsindsamling fra producenter og leverandører Der blev taget kontakt til producenter af kølekomponenter. Dette blev gjort på IKK-messen i Tyskland, som er Nordeuropas største kølemesse. Denne kontakt bestod i en præsentation af projektet, hvor projektets mål og baggrund klart blev beskrevet. Der er efter websidens oprettelse taget kontakt til alle danske grossister og producenter af kølekomponenter, og de har alle fået tilgang til indtastningssiden med eget brugernavn og kodeord. De kan derefter løbende indtaste komponenter. 6: Design og udvikling af webside, herunder navngivning, placering på webhotel og bestemmelse af layout Efter at strukturen og layoutet var fastlagt for websiden, blev den opbygget. Derefter blev den sendt til afprøvning ved styregruppen for projektet. Der blev afholdt et projektmøde, hvor sidens struktur og layout blev diskuteret. De aftalte rettelser og forbedringer blev derefter foretaget. Websidens navn og placering blev desuden diskuteret og besluttet. 16

15 7: Opbygning og programmering af komponentdatabase Komponentdatabasen blev opbygget, og søgefunktioner blev oprettet. Der blev derefter indlagt komponenter fra forskellige leverandører. 8: Programmering af videndatabase og indlæggelse af artikler og rapporter Der blev opbygget en struktur og form for, hvordan rapporter og artikler kan indlægges i videndatabasen. Derefter blev der taget kontakt til Miljøstyrelsen og Energistyrelsen for at få et overblik over og link til alle relevante rapporter om køleanlæg og naturlige kølemidler. Referater og korte beskrivelser blev derefter indtastet. 9: Tilknytning af links til websiden Det blev bestemt, hvilke websider, der skulle knyttes link fra, og links blev oprettet. 10: Test og tilretning Websiden blev - inden den blev lagt ud på webhotellet - sendt ud til styregruppen, som kom med de sidste rettelser. Specielt havde de fokus på brugervenlighed, struktur og indtastning af inddata på fabrikantsiden. Da websiden var tilrettet, blev den lagt ud på et webhotel. 11: Teknisk drift og løbende opdatering og vedligehold Websiden vedligeholdes i 2005 af Teknologisk Institut, indtil videncentret for naturlige kølemidler er oprettet, og websiden skal derefter drives videre under dette. 17

16 3 Kommerciel vurdering Projektet og websiden er blevet annonceret i AKB-Nyt og i Scanref. Det er vores indtryk, at siden benyttes af kølebranchen. Generelt er grossisterne glade for websiden. Tilgangen til den viden i rapporter og projekter, som genereres med offentlig støtte, er desuden blevet lettere tilgængelig. 18

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel

Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel Udvikling og brug af simuleringsværktøjer til analyse og energioptimering af kølesystemer med CO2 som kølemiddel ELFOR Projekt 339-046 Hovedrapport Morten Juel Skovrup 2010-03-11 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Energieffektive minibarer til hotelværelser

Energieffektive minibarer til hotelværelser Energieffektive minibarer til hotelværelser Projekt støttet af Elfor s PSO-midler Projektnummer 337-049 December 2005 HORESTA Teknologisk Institut Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Summary...3 Formål...4

Læs mere

Byggeøkologisk udstillingspavillon

Byggeøkologisk udstillingspavillon Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 22 2002 Byggeøkologisk udstillingspavillon Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 22 2002 Byggeøkologisk Udstillingspavillion Lene Kaspersen og

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Hot-Spot Finding. Miljøprojekt Nr. 847 2003. Livscyklus i design og produktudvikling. Lisbeth Skytte et. Al

Hot-Spot Finding. Miljøprojekt Nr. 847 2003. Livscyklus i design og produktudvikling. Lisbeth Skytte et. Al Miljøprojekt Nr. 847 2003 Hot-Spot Finding Livscyklus i design og produktudvikling Lisbeth Skytte et. Al Royal Greenland A/S Sahva A/S System B8 møbler A/S Kansas wenaas A/S COWI A/S Miljøstyrelsen vil,

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Udredning om brug af sekundavand i Danmark

Udredning om brug af sekundavand i Danmark Udredning om brug af sekundavand i Danmark 2014 Titel: Udredning om brug af sekundavand i Danmark Redaktion: Rambøll Marianne Marcher Juhl Annette Raben Herman Juel Lisbeth Hjortborg Jensen Udgiver: Naturstyrelsen

Læs mere

Idekatalog til affaldsforebyggelse

Idekatalog til affaldsforebyggelse Idekatalog til affaldsforebyggelse Birgitte Kjær Christian Fischer Copenhagen Ressource Institute Miljøprojekt Nr. 1319 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT CAND.MERC.AUD.-STUDIET AALBORG UNIVERSITET NOVEMBER 2004 KANDIDATAFHANDLING BORTFALD AF REVISIONSPLIGT RS 2405 - ET ALTERNATIV TIL REVISION MÅLRETTET TIL MINDRE VIRKSOMHEDER UDARBEJDET AF CAMILLA MEHLSEN

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen UDARBEJDET AF: Christopher Ulrich Pedersen

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision

Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Maj 2012 Nærtstående Parter med fokus på regnskab og revision - En operationalisering Forfatter: Kasper M. Kristensen Vejleder: Peter Thor Kellmer

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere