Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr. 1 marts 2014 INDHOLD: Side 2: Generalforsamling 2014 Side 3: Årsberetning 2013 Side 4: Budget 2014 En lille uddybende tekst Side 5: Resultatopgørelse for 2013 Side 6: Ballance pr Side 7: Lund er død Side 8: Tid til Rom Side 9: Kalligrafikursus Side 10: Kolofon Der var god stemning og livlig aktivitet under generalforsamlingen.

2 Side 2 TEGNEREN Nyhedsbrev nr. 1/2014 Generalforsamling 2014 Tegnerne - generalforsamling den 6. februar 2014 kl i Øbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø Dagsorden var udsendt af bestyrelsen den 19. januar Følgende blev drøftet i henhold til den foreliggende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Undertegnede Michael Nathan blev valgt som dirigent og referent. 2. Formandens beretning Formanden Bente Zeij, redegjorde for foreningens aktiviteter i det forløbne år. 3. Beretning fra Nordisk Visuel Kommunikation og Copydan Billedkunst Kristian Lund Jakobsen og Ole Jensen redegjorde for aktiviteterne i det forløbne år. 4. Beretning fra Dansk Kunstnerråd Bente Zeij redegjorde for aktiviteterne i det forløbne år. (Dansk Kunstnerråds oplæg til pilotprojekt vedrørende ansættelse af kunstnere i folkeskolen vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside). 5. Forelæggelse af revideret regnskab Revisor Christian Lemche gennemgik og redegjorde for årsregnskabet (2013), der udviser et resultat på kr Foreningens formue (egenkapital) udgør herefter kr Tegnerforbundets Fonds formue udgør i henhold til årsregnskab 2013 kr Danske Tegneres Fond for Copy-Dan Midler råder i henhold til årsregnskab 2013 over frie midler med i alt kr Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 6. Bidrag til Tegnerforbundets Fond Da resultatet af driften i 2013 har været beskedent, er der ikke som i tidligere år foretaget overførsel (af 10% af åretsresultat) til Tegnerforbundets Fond. 7. Budget for 2014 Bente Zeij gennemgik budgettet, der blev taget til efterretning uden bemærkninger (udover tilfreds hed med den budgetterede kontingentnedsættelse). 8. Fastsættelse af kontingent Generalforsamlingen besluttede at nedsætte det ordinære kontingent for 2014 til kr årlig. 9. Valg til bestyrelsen Af bestyrelsen, der i 2013 bestod af Henriette Wiberg Danielsen, Ole Jensen, Bente Zeij, Anne-Mette Odgaard og Kristian Lund Jakobsen, var de tre førstnævnte på valg. Disse blev alle genvalgt, og bestyrelsen er således uændret i forhold til Bestyrelsen består herefter af Henriette Wiberg Danielsen, Ole Jensen, Bente Zeij (formand), Kristian Lund Jakobsen og Anne-Mette Odgaard. 10.Valg af suppleanter De hidtige suppleanter Poul Anker og Alice Faber blev genvalgt. 11. Valg af revisor Generalforsamlingen valgte revisor Peter Deiborg, København, som ny revisor (jfr. generalforsamlingsbeslutningen fra februar 2013 om at vælge ny revisor med virkning fra regnskabsåret 2014). 12.Indkomne forslag Der forelå ingen forslag til drøftelse/afstemning. 13.Eventuelt Der var intet til eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden,og generalforsamlingen takkede den fratrædende revisor, Christian Lemche, for det mangeårige samarbejde. Som dirigent: Michael Torpe Nathan Advokat (H)

3 Side 3 TEGNEREN Nyhedsbrev nr. 1/2014 Årsberetning 2013 Et meget aktivt år - med meget aktive medlemmer og med en meget aktiv bestyrelse. Især Steen sørger for at orientere både om udstillinger og udenlandske destinationer for vore Studierejser. Steen kom også med et yderst praktisk forslag om at få vore billeder og øvrige arkiv kørt ud til opbevaring i City selfstorage på Nygårdsvej på Østerbro. I august samledes hele bestyrelsen inkl suppleanter + Ulla (Pouls ægtemage) i Festsalen i Ryesgade 104A og sorterede det meste af arkivet i dertil indrettede arkivkasser. Vi nåede igennem på én dag godt gået, bestyrelse mfl. Vi holdt en tiltrængt frokostpause midtvejs. Dejligt at det nu er muligt at komme ind i min lejlighed. Skolemessen i marts i Roskilde blev også et teamwork, både Lars og Anne-Mette deltog aktivt i pasning af standen og agitation for Foreningen. Vore nye postkort blev en succes, er bedre end visitkort. Besøgende på messen får noget med hjem. Vi blev desværre snydt for Skolemessen i Aarhus pga lærer lockout, så vi besluttede, at det blev de samme medlemmer, der skulle udstille på begge messer i I begyndelsen af april drog 18 forventningsfulde deltagere af sted til Belgien. Tegneserieskaberne var inviteret med og dejligt var det at have»fagfolk«med om bord ikke mindst til besøget i TinTin-museet. Ikke alle arrangementer er lige attraktive, hvilket vi måtte konstatere, da en lille flok medlemmer mødtes på Det Kongelige Bilbliotek for at se Des Asmussentegninger. Vi blev i den grad skuffet. Det eneste biblioteket havde ofret på den udstilling var nogle store plancher med kopier - ikke en eneste lille-bitte original tegning. Vandreudstillingen gjorde ophold i kantinen på Frederiksberg Forsyning i juni, juli og august. Det var en ansat på Forsyningen, der selv havde henvendt sig, om det var muligt, at vi ville udstille dér og det sagde vi ikke nej til. 2 september tog vi hul på en række arrangementer. Til det første havde vi inviteret advokat Peter Schønning, der er ekspert i ophavsret. Et meget informativt møde og Peter Schønning svarede beredvilligt på spørgsmål fra»salen«12 september gik turen med bus til det smukke Odsherred, hvor Alice og hendes mand Tommy havde tilrettelagt en rundtur til Swanernes Malergården og Odsherreds Museum i Asnæs. Begge steder blev vi guidet af stedets kunstneriske leder. Senere i september gjaldt det besøget på Akvarelmuseet ved Gøteborg og bogmessen i Gøteborg. Rækken af arrangementer sluttede med en præsentation/introduktion af Comicing som ophavsmændene Shum og Lasse stod for. Til arrangementerne i Festsalen i Ryesgade har vi inviteret medlemmer af de øvrige Tegnerforeninger og det er med glæde, jeg konstaterer, at vores initiativ omkring samarbejde med kolleger på tværs af tilhørsforhold bærer frugt. Af lidt mere tørt stof kan jeg meddele, at vi nu har overtaget Foreningens bogføring. Vi har udbetalt 2 legater á kr. Jeg slutter med en stor tak først og fremmest til Arne, der stadig har stået os bi med gode råd og input og til bestyrelsen for altid at være gearet til arbejdet - og apropos fravær, er der ikke mange møder, hvor antallet af medlemmer ikke har været 100%. Også stor tak til Advokat Michael Nathan, der sørger for at formalia bliver overholdt. Bente Zeij

4 Side 4 TEGNEREN Nyhedsbrev nr. 1/2014 Budget 2014 Indtægter kontingenterendes ,00 kr Udgifter Forventede udgifter Forventet tilskud Repræsentation 480,00 kr 76,80 kr Administration - kr Revisorhonorar ,00 kr ,00 kr Dansk Kunstnerråd 3.205,00 kr 3.205,00 kr Advokat ,00 kr ,00 kr Regnskabsprogram 4.500,00 kr 720,00 kr Telefon 1.000,00 kr 500,00 kr Porto/forsendelse 2.230,45 kr 557,61 kr Gebyrer 500,00 kr 500,00 kr Fagblade/bøger 200,00 kr 200,00 kr Papirvarer, kuverter 2.000,00 kr 500,00 kr Udstillingsudgifter ,00 kr ,00 kr Medlemsmøder/Generalfors ,00 kr ,00 kr Medlemsblad ,00 kr 4.500,00 kr Delt. i Ophavsretsmøde 4.000,00 kr 4.000,00 kr Samrådet 1.000,00 kr 1.000,00 kr NVK-Møder 500,00 kr 500,00 kr Webhotel/Internet/Homepage ,00 kr ,00 kr Medlemsarrangementer ,00 kr ,00 kr ,45 kr ,61 kr ,84 kr ,16 kr Der er i budgettet ikke taget højde for en ekstra regning til Revision København på ca kr Et forventet overskud ligger derfor på ca kr En lille uddybende tekst Som det fremgår af indkaldelsen til Generalforsamlingen, måtte vi skifte destination, da Sejlklubben Frem ikke åbnede før 1. marts på grund af økonomien. Der var ikke publikum til at holde åbent i vintermånederne. Så vi drog til Øbrohuset i Århusgade og bortset fra, at der var høflig og venlig selvbetjening, var vi ikke utilfredse med stedet. Et dejligt lokale og en dejlig buffet. En god optakt til årets gang i Tegnerforbundet. Bente

5 Side 5 TEGNEREN Nyhedsbrev nr. 1/2014 Resultatopgørelse for kr Kontingenter Indtægter ialt Omkostninger Møder, generalforsamling Advokat Medlemsbladet Bogføringsassistance regnskab Bogføringsassistance regnskab Revision Udstillingsudgifter Deltagelse i ophavsretsmøde NVK Repræsentation Porto/udsendelse af medlemsblad Samrådet- Danske Kunstnerråd Webhotel/Internet/Homepage Brevpapir, kuverter, fotokopier m.m Telefon Kursus for foreningens medlemmer 0 11 Regnskabsprogram Medlemsarrangementer Diverse gebyrer Omkostninger ialt Resultat før tilskud Renter refunderet af CopyDan Fond Årets resultat der foreslås overført til næste år.

6 Side 6 TEGNEREN Nyhedsbrev nr. 1/2014 Ballance pr kr Aktiver Bankindestående Girobeholdning 0 15 Kontingenttilgodehavender Mellemregning Bente Zeij 0 0 Fond for CopyDan midler 0 0 Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo pr Årets resultat Egenkapital pr Gæld Skyldige omkostninger Fond for CopyDan midler Girobeholdning Hensat bogføringsassistance Hensat revision Hensat advokat Mellemregning med Tegnerforbundets Fond Gæld i alt Passiver i alt

7 Side 7 TEGNEREN Nyhedsbrev nr. 1/2014 Lund er død Tidligere vidste alle i foreningen og bestyrelsen hvem Lund var. Men årene slører alt, også at Poul Lund Hansen gennem mange år var Tegnerforbundets formand. "Han havde lovet mig, at vi skulle følges ad, og så tager han alligevel væk fra mig" smerten som Lunds efterladte kone Inge udtrykte, rummer to gamle menneskers ønske om den dag livet er brugt op at måtte følges ad på den sidste rejse. Sådan oplevede vi Lund Hansens begravelse tirsdag d.18. marts i Rødby Kirke på Lolland. En stille højtidelighed for nogle få familievenner, som fortæller at alderen er med til at selektere vennekredsen. Et langt liv i reklamebranchen og som pensionist er slut. Lund blev 93. Han var født i 1920 i Matthæusgade på Vesterbro, hvor forældrene havde købmandsforretning. Dekoration af butikken har vel tilskyndet til den senere uddannelse på Kunsthåndværkerskolen som reklametegner. Årene derefter har han fortalt mig, at han bl.a. var reklamechef i Magasin de Nord, billedredaktør på Billedbladet og sidst på tegnestuen på Berlinske Tidende indtil han engang i halvtredserne startede eget reklamebureau Lund Hansen Reklame. Gennem de 11 år jeg var ansat på bureauet fik jeg lejlighed til følge Lund på tæt hold gennem et godt samarbejde. En venlig piberygende og ansvarsgivende chef, som lærte mig hvad reklame egentlig går ud på. Sideløbende med bureauet repræsenterede han Tegnerforbundet af 1919 gennem en lang årrække, først som bestyrelsesmedlem og senere som formand. En formand som altid havde stil som sit kendemærke. Fra 1967 til 1969 formand i organisationen Nordiske Tegnere, hvor han på bedste vis repræsenterede Tegnerforbundet og skabte sig gode venner i alle de Nordiske lande. PA

8 Side 8 TEGNEREN Nyhedsbrev nr. 1/2014 Tid til Rom Skandinavisk Forening tager imod ansøgninger indtil 1 april Nordiske kunstnere fra alle kunstarter kan søge om et ophold i Skandinavisk Forenings smukke kunstnerhus i Rom. Det 500 år gamle hus ligger centralt placeret i bydelen Trastevere. Der er plads til 5 kunstnere ad gangen, og der er fællesrum, wifi, arbejdsrum, køkken og en 200 kvm. tagterasse. Opholdene skal være af mindst 1 måneds varighed, og kan - afhængig af projektet også være længere. De vil som regel indeholde deltagelse i et offentligt kulturarrangement, hvor husets kunstnere præsenterer sine projekter for det italienske publikum. Den ene af Skandinavisk Forenings hovedopgaver er netop at skabe synlighed og interesse for nordisk kultur og nordiske kunstnere i Italien. Den anden er at drive kunstnerhuset. Den nuværende ansøgningsrunde vedrører perioden september juli Der er et digitalt ansøgningsskema på foreningens hjemmeside circoloscandinavo.it, som skal bruges. Kriteriet for bedømmelse er kunstnerisk kvalitet. Der er hverken kvoter for lande eller kunstarter. Der er flere oplysninger på foreningens hjemmeside, og der er skandinaver i sekretariatet som gerne svarer på spørgsmål. Ring eller skriv i så fald til eller info(at)skandinaviskforening. org.

9 Side 9 TEGNEREN Nyhedsbrev nr. 1/2014 Kalligrafikursus To på hinanden følgende onsdage (5 og 12 marts) inviterede vi til Regitzes Kalligrafikursus i festsalen Ryesgade. Flere medlemmer fra de andre Tegnerforeninger deltog. Der blev arbejdet meget koncentreret og Regitze sørgede for, at hver enkelt fik råd og vejledning.

10 Side 10 TEGNEREN Nyhedsbrev nr. 1/2014 TEGNERFORBUNDET af 1919 Medlem af Nordisk Visuel Kommunikation Copydan Billedkunst Danske Billedautorer Image2use Dansk Kunstnerråd Revision Peter Deiborg Advokat Michael Nathan, Bestyrelsen Bente Zeij, formand Ole Jensen, næstformand Anne-Mette Odgaard, kasserer Kristian Lund Jakobsen, Henriette Wiberg Danielsen, CopyDan og Nordisk Visuel Kommunikation Ole Jensen Kristian Lund Jakobsen Dansk Kunstnerråd Bente Zeij Anne-Mette Odgaard Foreningens hjemmeside Shum Stra Medlemsdbladet Tegneren Henriette Wiberg Danielsen Nyhedsbrevet Tegneren Ole Jensen

Nyhedsbrevet udkommer igen ca. 1. november. Deadline 20. oktober.

Nyhedsbrevet udkommer igen ca. 1. november. Deadline 20. oktober. Nyhedsbrev Nr. 5 september 2009 Inspiration fra Vesterhavet i august. Akvarel af Poul Anker. Seniorliv i akvarellens verden Nye udfordringer efter mit ophør i Danmarks Radio har givet mig mange store oplevelser.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Marts 2015 18.00: Dørene åbnes 18:15 Medlemsmødet starter og velkomst v/ Formand

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere