Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding PROGRAM. KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding PROGRAM. KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder"

Transkript

1 PROGRAM KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding Scan koden for at komme til konference-app en

2 ENERGIEFFEKTIVISERINGER I DIN KOMMUNE EnergiMidt kan hjælpe din kommune med energieffektiviseringer, så I sparer omkostninger og CO 2 samt sikrer borger tilfredshed. Vi er stærke indenfor: UDELYS SOLCELLER ESCO OG ENERGIBESPARELSER KONTAKT OS PÅ TLF for en uforpligtende snak om mulighederne eller læs mere på Vi tager gerne en dialog om, hvordan vi kan etablere et bæredygtigt sam arbejde med din kommune. EnergiMidt Tietgensvej Silkeborg Tlf

3 Velkommen til KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere og virksomheder Lys, plads, vand, varme og veje. Teknik og Miljø skaber rammen for det gode liv for borgerne i hverdagen og de forhold en virksomhed må indrette sig efter. Derfor står Teknik og Miljø helt centralt: Den daglige kontakt med borgere og virksomheder skaber kommunens profil. Teknik og Miljø skaber merværdi I kommunerne arbejder vi for at understøtte og skabe gode betingelser for vækst, udvikling og jobskabelse lokalt. De virkemidler der bruges skal udvikles hele tiden, og vi kan lære af hinanden. Der er et behov for, på den ene side at udvikle de rette kompetencer i kommunen og på den anden side at sikre, at virksomheder får glæde af kompetencerne hos Teknik og Miljø. Ved at bringe kommunens viden i spil kan der skabes merværdi. Et Danmark i balance er et Danmark, der samarbejder Hver kommune har noget unikt at byde på, der kan være afsæt for bosætning og arbejdspladser. Alligevel giver det noget ekstra, når vi samarbejder om at forbedre vores overordnede rammer og er fælles om ønsker og udspil. Kommunerne mødes med forventninger og krav om effektiviseringer. Grøn omstilling gennem et grønt politisk lederskab. Et lederskab, der skaber en god vej til innovative partnerskaber og løsninger for både borgere og virksomheder og bedre oplevelser for borgerne i naturen, parker, pladser og byrum mellem husene og på vores veje. Med venlig hilsen Jørn Pedersen Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg

4 Jane Wiis, KL Jørn Pedersen, KL Anne Knudsen, Weekendavisen Jesper Kofoed Torsdag d. 8. maj 2014 Kl. 08:30-09:20 Registrering og morgenkaffe Kl. 09:20-09:50 Velkommen til Politisk Forum ved Jørn Pedersen, formand KLs Teknik og Miljøudvalg Kl. 09:50-10:00 Præsentation af KLs Teknik og Miljøudvalg Kl. 10:00-10:30 Regeringens prioriteter for Danmarks miljø ved Torben Hansen (S), miljøordfører Kl. 10:30-11:00 Pause i standeområdet Kl. 11:00-11:30 Kommunernes rolle i at styrke erhvervslivet i Danmark ved Anne Knudsen, chefredaktør på Weekendavisen Kl. 11:30-12:30 Debat: Myter og samarbejde Om samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Vi debatterer bl.a., om det kan passe, at: - Sagsbehandlingen kan/bør blive hurtigere - Kvalificeret arbejdskraft savnes - Planloven er en barriere for udviklingen Og hører erfaringer og forslag fra både erhvervsliv og politikere. ved Birgit Stenbak Hansen, borgmester Frederikshavn Kommune Kaj Christiansen, direktør Frederikshavn Maritime Erhvervspark Mikael Jentsch, kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Søren Pape, borgmester Viborg Kommune Peter Kranz, direktør Eurotag Hanne Schou, underdirektør Dansk Industri

5 Jason Roberts, Better Block Søren Pape, Viborg Kommune Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune The Stamps, danseband Djøf med Løg(n), underholdning Torsdag d. 8. maj 2014 Fredag d. 9. maj 2014 Kl. 12:30-13:30 Frokost Kl. 13:30-15:00 10 parallelle Temamøder Runde 1 Kl. 15:00-15:30 Pause Kl. 15:30-17:00 10 parallelle Temamøder Runde 2 Kl. 17:00-19:00 Happy hour Udstillingsområdet m. øl, vin og vand Kl. 19:00 Velkomstsdrinks og festmiddag Musik ved Koldings børneorkester Kl. 21:00 Underholdning Djøf med Løg(n) Kl. 22:00-01:00 Dansemusik ved The Stamps Kl. 07:30-08:30 Morgenmad og kaffe i standområdet Kl. 08:30-08:40 Morgensang og godmorgen Kl. 08:40-09:10 Politikere og borgerne, en refleksion ved ACT, en kreativ konsulentvirksomhed Kl. 09:10-09:55 Better Block, fra amerikanske storbyer til danske provinsbyer. Nyt liv til byrum og tomme bygninger Både sprælsk og jordnært oplæg om erfaringer med at inddrage borgerene i at bruge bygninger og byrum på en ny måde. ved Jason Roberts fra Better Block og Givrum.nu Kl. 09:55-10:05 De 10 faglige udflugter, Hovedidé og fokus for turene ved Kolding Kommune Kl. 10:15-12:15 Udflugter i Kolding ved Kolding Kommune Kl. 12:15-13:30 Frokost og på gensyn Fælles frokost på Comwell Kolding

6 1 Tema- 0møder 1. Energi i kommunerne Energiforsyning og energibesparelser kan skabe lokal vækst. Det er kommunernes ansvar at sikre borgerne adgang til energi og det skal gøres til rimelige priser. Det betyder, at kommunerne ikke har råd til fejlinvesteringer derfor skal der samarbejdes på tværs af kommunegrænser og med andre aktører. Kommunerne kan sammen med virksomhederne skubbe på omstillingen til grøn energi og få råd til mere. På dette temamøde kommer vi rundt om: Hvordan sikrer kommunen, at energistrategier bliver omsat til beslutninger og investeringer? Hvilken rolle kan og skal kommunen spille overfor borgerne og virksomhederne for at fremme energirenoveringer og overgang til vedvarende energikilder? Mikael Jentsch, Kommunaldirektør, Frederikshavn Kommune Henrik Narud, Teknik og miljødirektør, Billund Kommune 2. Velfærdsalliancer mellem kommune og borgere/erhverv Frivillighed, medansvar og innovation er abstrakte begreber, som omsat kan give konkrete positive aftryk i kommunen. En række gode metoder og eksempler præsenteres og diskuteres på temamødet: Hvordan kan borgere, erhverv og politikere tænke og skabe i samme retning, baseret på lokale ressourcer? Hvad vil borgerne gerne? Hvad kræver det af kommunen - politisk og administrativt at skabe velfærdsalliancer? Steen Davidsen, Havnedirektør Hvide Sande Havn Henning Hansen, Kommunaldirektør Ikast-Brande Kommune

7 3. Strukturudvikling - Vækst og udvikling i lokal balance Urbanisering forandrer i disse år Danmark. Hvad betyder det for vores lokale muligheder for udvikling? På dette temamøde diskuterer vi: Hvordan vi som kommune udvikler strategier, der baserer sig på realistiske forventninger til de kommende års udvikling? Hvordan sætter vi nye mål sammen med borgerne, fremfor hen over hovedet på dem og hvad stiller det af (nye) krav til os som politikere? Hvilke håndtag har vi at skrue på, når behovet er omstilling og i nogle tilfælde afvikling af provinsbyer og landsbyer? H.C. Østerby, Borgmester Holstebro Kommune Hans Ejner Bertelsen, Borgmester Morsø Kommune 4. Den klimarobuste kommune Storme, skybrud og oversvømmelser er nogle af de udfordringer kommunerne i stigende grad konfronteres med. På dette temamøde fokuseres på, hvordan kommunerne bedst forbereder sig på den næste kritiske hændelse og derved sikrer vilkår og tryghed for kommunens borgere og virksomheder. Med udgangspunkt i en generel introduktion og specifikke cases, diskuterer vi bl.a.: Hvordan indarbejdes beredskab, forebyggelse og krisehåndtering i alle dele af kommunens forvaltninger? Hvordan fordeles ansvar mellem forvaltninger, redningsberedskabet, borgerne og evt. selskaber? Hvordan sikres samarbejde, helhedstænkning og koordination på tværs af ansvarsområder? Hvordan prioriterer vi velfærds ydelser i en krisesituation og planlægger for fortsat drift? Niels Johan Juhl-Nielsen, Senior rådgiver PRIMO Danmark Jacob Larsen, Stabsmedarbejder Aarhus Brandvæsen, Teknik og Miljø Søren Ipsen, Beredskabschef Kolding Kommune Lone Mossin, Funktionsleder - Drikkevand og Beredskab Natur og Miljø Århus Kommune 5. Danske Naturparker Naturplan Danmark lader vente på sig. Men rundt i landet er en række kommuner i gang med at planlægge naturparker, der er lokalt forankrede og baseret på frivillighed. På temamødet fortæller centrale aktører om muligheder og perspektiver for naturparkerne. Hvordan opnås lokalt ejerskab og finansiering? Hvilke muligheder er der for bedre natur, friluftsliv, turisme og erhvervsudvikling? Maria-Louise Lindgaard Galamba, Projektleder for Danske Naturparker Henning Fougt, Formand for Naturpark Åmosen Johannes Lundsfryd Jensen, Skoleudvalgsformand Middelfart Kommune og aktør i Naturpark Lillebælt

8 Temamøder 10 fortsat 6. Vandplanerne - Hvordan håndterer kommunerne sine forskellige roller? Første generation vandplaner vedtages formentlig i år, og her har kommunerne flere forskellige roller i udførelsen. Samtidig forberedes anden generation vandplan, her har staten inviteret kommunerne med i planlægningen. Vi drøfter kommunernes forskellige roller: Hvilke roller har kommunerne? Kommunerne skal påbyde borgere forbedret rensning af spildevand (myndighed) Kommunerne skal projektere og etablere vådområder (entreprenør) Kommunerne skal levere forslag til vandløbsindsats (Vandplan ) Kommunerne skal inddrage interessenter gennem vandråd (Vandplan ) Hvordan kan kommunerne håndtere disse forskellige roller? Hanne Laursen, Natur og miljøchef Middelfart Kommune Inger Birkebæk Madsen, Afdelingsleder Kolding Kommune 7. National ressourcestrategi - Nye samarbejder og opgaver Staten indbyder kommunerne til samarbejde, og har sat penge af til nye initiativer. De statslige udmeldinger rejser dog mange nye spørgsmål, som diskuteres på mødet: Hvordan skaber vi sammenhæng fra eksempelprojekter til de lokalpolitiske initiativer? Hvordan får vi sikret løsninger, som både borgere og virksomheder kan leve med? Hvad skal vi med forbrændingsanlæggene fremover? Nye sorteringsanlæg? Hvordan håndteres det organiske affald? Kan vi nå de ambitiøse mål? Hvor meget dyrere bliver det for borgerne? Morten Kabell, Teknik og Miljøborgmester Københavns Kommune Mads Jakobsen, Borgmester, Struer Kommune 8. Vandsektoren Hvem bestem mer, byråd eller bestyrelse? Vi debatterer kommunens samspil med forsyningsselskabet. Hvilke fordele og ulemper gav udskillelsen af forsyningerne i selvstændige selskaber? Hvordan kan vi bruge udfordringerne proaktivt og skabe gode samarbejder? Hvad er forsyningsbestyrelsens rolle overfor kommunen? Hvad er forsyningernes rolle i fremtiden? Går vi mod mere eller mindre privatisering? Og hvad kommer det til at betyde for kommunernes styring af selskaberne? Søren S. Kjær, Teknisk direktør Dragør Kommune Carsten Normann, Bestyrelsesformand Energi og Miljø, CEO Mayday Invest Lasse Frimand Jensen, Byrådsmedlem Aalborg Kommune Flemming Lehbert Sørensen, Natur og Miljøchef Holstebro Kommune

9 9. Det lokale erhvervsklima - Hvilken rolle spiller teknik og miljø? Der er fra flere sider stort fokus på rammerne for vækst og erhverv i kommunerne. Vi ser på teknik- og miljøområdets rolle i at skabe det gode erhvervsklima. Hvad er det vigtigste for et godt erhvervsklima? Hvilke muligheder er der? Hvad er de gode eksempler? Der er i disse år en udvikling i, hvordan kommunerne skaber et bedre erhvervsklima, bl.a. ved at oprette én indgang og ved at efteruddanne medarbejderne til en mere serviceorienteret tilgang til virksomheder og borgere. Henrik Høegh, Miljøordfører (V), Viceborgmester Lolland Kommune Thomas Adelskov, Borgmester (S) Odsherred Kommune Maj Green, Teknisk vicedirektør Gladsaxe Kommune 10. Velkommen til kommunal teknik- og miljøpolitik Temamødet er en dobbeltsession især målrettet kommunalpolitikere, der er nye på teknik- og miljøområdet. Der gives en generel introduktion til området med fokus på: De vigtigste aktuelle politiske temaer - nu og fremadrettet. Hvad er stort, og hvad er småt? Vi skal drøfte kommunernes handlerum og mulighederne for på teknikog miljøområdet at sikre gode rammer for vækst og udvikling. Hvilke roller kommunalpolitikere kan og skal spille i dag. Hvordan man sikrer det bedst mulige samspil med borgere, virksomheder og andre lokale aktører samt skaber fælles resultater. Jørn Pedersen, Formand for KL s Teknik og Miljøudvalg Steen Dahlstrøm, Borgmester Middelfart Kommune Steen Vinderslev, Kommunaldirektør Middelfart Kommune Thorbjørn Sørensen, Teknik- og miljødirektør Middelfart Kommune Jens Christian Birch, Fri agent, adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør i Næstved Kommune

10 1 Faglige 0udflugter Her beskrives kort de spændende faglige udflugter den 9. maj, som Kolding Kommune har udvalgt til os. Nummeret på den udflugt, som du har valgt, fremgår af dit navneskilt. Udflugt 1: En vital bymidte - omdrejningspunktet er mennesker I nogle år blev der talt om, at Koldings bymidte var døende med få mennesker i gaderne. Det er lykkedes at vende denne udvikling og med en ny bylivsstrategi er konkrete mål sat: Flere bruger byen, flere opholder sig længere i bymidten og flere bor der. Med afsæt i Koldings vision Vi designer livet er planen at designe en bæredygtig bymidte med plads til oplevelser og møder mellem mennesker. Vi skal på tur rundt i bymidten og se nogle af de nye tiltag: Skaterbane, multibane, bordtennisborde, børnestationer, lovlig graffiti og et kulturkompleks for alle aldersgrupper. Udflugt 3: Affald - håndtering af ressourcer og andre skatte Regeringen har barslet med en ambitiøs ressourcestrategi Danmark uden affald og i Kolding går vi benhårdt efter at opfylde målene til tiden. Bæredygtighed og cirkulær økonomi er nøgleord for os, og vi har både skatkammer, loppestationer og el-skraldebil, der trækker i den rigtige retning. Vi har smøget ærmerne op sammen med vores nabokommuner i jagten på at designe den rigtige løsning til sortering af organisk affald, og vi vil gerne dele vores overvejelser med jer, mens vi sparker dæk på el-skraldebilen og kigger dybt i skatkammerets skralde-skatte. Udflugt 2: Ny bydel tiltrækker tusindvis af unge Lige nu skyder en helt ny bydel op i Kolding midtby: Design City. Bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design er nøgleord for den nye bydel, som bliver en integreret del af et campusmiljø med nybygget universitet, VUC og HF, seminarium, designskole, erhvervsakademi og ungdomsboliger - med andre ord et ungdomsmekka med over 6000 studerende. Den nye bydel kommer især til at huse uddannelser og kreative virksomheder, men Design City får også liv uden for studie- og kontortid. Én af de nyeste attraktioner er et smukt beachvolley-anlæg med 14 baner. Udflugt 4: Kolding - Vi designer Livet I Kolding begynder designtænkningen i børnehaven, fortsætter i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne, på universitet og Designskolen og i de virksomheder, der arbejder med design, bl.a. med hjælp fra iværksætterhuset House of Design. Koldings nye vision Vi designer livet gennemsyrer mange facetter i kommunen og inddrager både borgere, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner og er nærværende i hele kommunens opgaveløsning - alt sammen koordineret af kommunens designsekretariat. Få et indblik i Koldings designsatsning fra den spæde start til konkrete aktiviteter. Udflugt 5: Å-steder - byens grønne hotspots I mange år var Kolding Å en bagside-å med parkeringspladser og tilgroede grønne arealer som nærmeste nabo. Dette senarie er kommunen godt i gang med at udvikle til en række grønne hotspots med bl.a. 15 åsteder til ophold, aktivitet og leg. På turen langs åen fra bymidten til fjorden bliver der lejlighed til at se nogle af de 15 meget forskellige åsteder og høre, hvordan kommunen har kombineret design og natur til at skabe nye byrum. Hør også om outdoor -strategien, som skal binde byen sammen med grønne bånd mellem bymidten og attraktioner som Legeparken og Geografisk Have.

11 Udflugt 6: Harteværket - et vandkraftværk under forandring Midt i Kolding Ådals enestående istidslandskab ligger Harteværket - et stykke levende industrihistorie. Harteværket producerer stadig grøn, CO2-fri strøm, men ikke i samme grad som tidligere, pga. mindre vandtilstrømning. Harteværket er derfor godt i gang med at genopfinde sig selv. Besøg Danmarks første større vandkraftværk fra 1920 og hør om fremtidsplanerne for værket, som omfatter et formidlingscenter, der kan tiltrække både børn og voksne og en portal for energioplysning, bevægelsestilbud med fokus på sundhed, samt natur- og kulturhistoriske oplevelser. Udflugt 7: Christiansfeld - en smeltedigel af kulturhistorie og moderne arkitektur Rigtig mange danskere kender Christiansfeld som honning kagebyen, men Christiansfeld er meget mere end hjerter af honning. Byen rummer ganske enkelt kulturarv i verdensklasse og er ansøger til UNESCO s Verdensarvsliste. Christiansfeld regnes for at være den smukkest bevarede af de gamle Brødremenighedsbyer i Europa. Samtidig peger pilen også fremad med ny, moderne arkitektur, fx med Christiansfeld Skole, der netop er præmieret med kommunens Arkitekturpris. Oplev Christiansfeld som et stemningsfuldt møde mellem fortid og nutid. Udflugt 9: Når graffiti er kunst i byrummet Er graffiti hærværk eller kunst? Kolding Kommune valgte i 2012 at lægge vægten på det sidste og søsatte initiativet Graffiti fra hærværk til lovlig kunst. Det affødte en helt ny forening og et nyt kulturhus for subkulturer i kommunen, Kulturlogen og Råværket med rammer for mangfoldighed, kreativitet og livsudfoldelse. På Råværket lærer de af hinanden og sætter en norm, hvor man ikke laver ulovlig graffiti og Kulturlogen er i dag en integreret del af byens kulturliv. Vi besøger Råværket, møder medlemmer af Kulturlogen og ser på graffiti-kunst i byrummet. Udflugt 10: Rugekasser for iværksættere Udflugt 8: Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted, før og nu Som nationalt mindesmærke og samlingssted har Skamlingsbanken eksisteret i snart 170 år. I dag byder området først og fremmest på imponerende naturoplevelser og en fantastisk udsigt over landskabet og Lillebælt, men ambitionen er at genskabe Skamlingsbanken som et moderne og attraktivt nationalt mødested. Området skal boostes med fokus på historien, kulturoplevelser, friluftsliv og naturen. Vi tager på tur i det smukke landskab og hører de mange spændende elementer i en ny udviklingsplan. Iværksætteri kræver nursing og et særligt gunstigt miljø for at overleve. Iværksætterhusene House of Innovation og House of Design er rugekasser for Koldings iværksættere og centrale omdrejningspunkter i Business Koldings arbejde med og for iværksættere og vækstvirksomheder. Husene har tilbud om kontorlokaler, fællesfaciliteter, fælles atelier og rådgivning indenfor rækkevidde. Besøg de to innovationshuse og fornem det dynamiske miljø med stærk puls i Koldings centrum.

12 nmark 35 Standholdere Stand 1 Kombit A/S KOMBIT er kommunernes it-fællesskab. Vi digitaliserer på kommunernes præmisser og sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster. KOMBIT er blandt andet involveret i grunddataprogrammet og står bag den nye Byg og Miljøløsning. Data om miljøet i Danmark Læs mere på Data om miljøet i Danmark Stand 4 BayWa R.E.Solarsystemer APS Fra Svendborg forsyner vi det professionelle marked i Skandinavien med et bredt program af kvalitetsmoduler, invertere samt eget montagesystem. Læs mere på Stand 7 Alexandra Instituttet Alexandra Instituttet hjælper kommuner med at gøre byen smart ved at udnytte data og digitalisering i byerne. Det skaber vækst og glæde for både borgere, erhvervsliv og kommune Læs mere på Stand 2 Navitas Rådgivende Ingeniører Navitas Rådgivende Ingeniører er specialister i vedvarende energi, herunder solceller, solvarme, vindenergi og varmepumper. Vi varetager komplet bygherrerådgivning og ingeniørberegninger. Vores forundersøgelser af energitekniske anlæg er forudsætningen for et vellykket projekt. Læs mere på Stand 5 MT Højgaard A/S MT Højgaard udfører alt fra de mindste bygge- og anlægsopgaver til store og komplekse bygningsværker og infrastrukturprojekter. Vi har betydelig erfaring med energirenovering af både skoler, plejehjem, kontorer og boliger. Læs mere på Stand 8 IC-Meter IC-Meter - Indeklima og energi IC-Meter er et nyt dansk plug n play koncept til professionel vurdering af indeklima gennem onlinemåling af temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj. IC-Meter sammenholder indeklimamålingerne med lokale vejrdata og leverer onlinedata, statistik og nøgletal via web og åbent API. IC-Meter modtog i december Produktprisen Læs mere på Stand 3 Viden om Vind VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Læs mere på Stand 6 Wisecon A/S WiseCon er en dansk virksomhed, der har specialiseret sig i giftfrie og langsigtede højteknologiske løsninger til rottebekæmpelse. WiseCon s innovative koncept sætter nye globale standarder for bæredygtig og effektiv rottebekæmpelse. Læs mere på Stand 9 Krüger Aquacare A/S TOTALSERVICE er nøgleordet for Krüger Aquacare. Vi har Danmarks stærkeste program inden for vandbehandling med nyeste teknologier indenfor korrolyse, katodisk beskyttelse, procesrensning, beskyttelse af varmtvandssystemer og legionellabekæmpelse. Vi leverer totalløsninger og serviceydelser indenfor samtlige områder, der vedrører vandbehandling. Læs mere på

13 Data om miljøet i Danmark Stand 10 Kompan Dica KOMPAN DICA A/S har legeredskaber til alle aldre, i alle kategorier og rummer ethvert tænkeligt aspekt af børns fysiske og mentale udvikling. KOMPAN DICA A/S tilbyder totalløsninger fra planlægning til den færdige legeplads står klar til brug. Læs mere på Stand 14 Clever A/S CLEVER etablerer ladeløsninger, der passer til alle elbiler. Vi leverer, installerer og servicerer skræddersyede ladeløsninger til kommuner, virksomheder og private. CLEVER har etableret et landsdækkende offentligt tilgængeligt ladenetværk. Læs mere på Stand 18 EnergiMidt EnergiMidt er en moderne energi- og kommunikationsvirksomhed. Vi er stærke indenfor udelys, solceller og vedvarende energi, ESCO og energibesparelser samt naturligvis el. Derfor kan vi bidrage positivt i et partnerskab med din kommune. Læs mere på Stand 11 EnviDan A/S Med digitale værktøjer og faglig ekspertise skaber EnviDan overblik over klimatilpasnings opgaverne og udarbejder en bæredygtig implementeringsrækkefølge, som tager hensyn til alle aspekter i processen. EnviDan afholder workshops med både kommune og forsyningsvirksomhed, og deltager aktivt i borgermøder og borgerkommunikation. Læs mere på Stand 15 KomTek Miljø af 2013 A/S Ecogi konceptet sikrer en effektiv ressourceudnyttelse af organisk affald gennem separering i ikke organisk rejekt og organisk biopulp med meget høj renhedsgrad, således at der sker en optimal udnyttelse af biogas- og gødningspotentialet. Læs mere på Stand 19 Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal er et partnerskab ml. Miljøministeriet, Kommunerne og Regionerne, som understøtter den digitale forvaltning på miljøområdet ved at opbevare og stille fælles miljødata til rådighed. Læs mere på internet.miljoeportal.dk Stand 12 Sveigaard A/S Sveigaard A/S har installeret mere end 30 MWp solceller i skandinavian svarende til mere end 7000 boligers elforbrug. Sveigaard A/S er forhandler af de prisvindende invertersystemer fra SolarEdge samt det solcelleintergrerede tagsystem fra Galaxy Energy. Læs mere på Stand 16 Solia International Aps. Solia International udbytte og komfort. Udbytte ved hjælp af solceller og LED belysning. Komfort ved hjælp af al form for solafskærmning. Alt i rådgivning, projektering, montering og energiberegning. Læs mere på Stand 20 Dansk Bygningsarv Bygningskultur 2015 er et initiativ igangsat af Realdania og Kulturstyrelsen. Initiativet skal styrke og fremtidssikre håndtering af bygningskulturarven og skabe ny viden, nye netværk, brugbare værktøjer og helt ny formidling til ejere og kommuner. Læs mere på Stand 13 Solum A/S Aikan Aikan er en del af Solum Gruppen. Aikan har udviklet og driver Danmarks eneste bioforgasnings- og komposteringsanlæg til fast biologisk affald BioVækst ved Holbæk som modtager og behandler tons kildesorteret organisk dagrenovation årligt. Aikan Teknologien er robust, driftssikker og kan håndtere affald med mange urenheder i form af plast, metal m.v. Læs mere på Stand 17 Malte FuelTech Malte Fuel Tech er en kvalitetsbevidst samarbejdspartner indenfor Vaskeanlæg, Skilte, Brændstofanlæg, projektering mm. Malte Fuel Tech leverer komplette løsninger lige fra opstart til Turn key produkt. Ligeledes er Malte Fuel Tech leverandør af biologiske rensningsanlæg til vaskeanlæg samt LED skærme til markedsføring. Læs mere på Stand 21 Eurotag Danmark A/S DERBIGUM har i mere end 20 år været intensivt engageret i forskning og udvikling af nye og bæredygtige løsninger til tage. Alle produkter optimeres løbende ved at bruge og genbruge råmaterialer, der fører til lavere CO2-udslip. Som den første i verden har DERBIGUM introduceret DERBIPURE. En tagpap baseret på Bio-olier. Læs mere på

14 Stand 22 Stand 26 Frogne A/S Elbek og Vejrup A/S Stand 47 RGS 90 A/S Frogne har værktøjerne til at koordinere, effektivisere og dokumentere kommunale kørselsopgaver. Frogne er en af verdens førende udviklere af ITS-systemer, herunder trafikoptimering og kommunikation til taxa og social kørsel. Business cases: Bornholm Amts Trafikselskab (BAT) og Varde Kommune. Læs mere på Elbek & Vejrup branchespecifikke IT-løsninger og rådgivning Vi udvikler brugervenlige IT-løsninger baseret på nyeste teknologi og yder forretningsrådgivning, som er forankret i et dybt branchekendskab. Vores løsninger optimerer kundernes kerneforretning og effektiviserer og styrker de administrative processer. Vi skaber værdi gennem IT. Læs mere på RGS 90 A/S håndterer årligt ca. 2,5 mio. tons forurenet jord, affald og forbrændingsslagge. Vi vil sikre, at affaldets ressourcer udnyttes bedst muligt og løbende tilpasse os samfundets skiftende behov for bæredygtige miljøløsninger. Læs mere på Stand 23 EnergiTjenesten EnergiTjenesten tilbyder uvildig rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi. EnergiTjenesten er landsdækkende og tilbyder rådgivning til de danske husholdninger, men vores arbejde rækker også ud til bl.a. kommuner, skoler og erhverv. Læs mere på Stand 44 Eventyrleg Eventyr Leg designer naturlegepladser efter dine ønsker og børnenes behov. Vi bestræber os på at lave legepladser, der udfordrer og udvikler store såvel som små børn, i pænt og eventyrligt design. Læs mere på Stand 48 Asfalt Industrien Asfaltindustrien er organisationen for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje. Der er 41 asfaltfabrikker i Danmark, der producerer f.eks. støjreducerende og miljøvenlig asfalt. Industrien beskæftiger medarbejdere. Læs mere på Stand 24 Rambøll Energi Danmark A/S Rambøll leverer uvildig rådgivning om langvarige løsninger til gavn for din kommune og miljøet. Vi fremmer en bæredygtig byudvikling med strategisk energiplanlægning, grøn byplanlægning, bæredygtig trafik, klimatilpasning og miljø. Læs mere på Stand 45 De forenede Dampvaskerier Viima sikrer en bæredygtig rengøring, der samtidig optimerer driften. Viima skåner medarbejderen og leverer markedets bedste rengøringseffekt. Alt sammen dokumenteret. Det betyder plus på bundlinjen - både på drifts- og CSR-regnskabet. Læs mere på Data om miljøet i Danmark Stand 49 Friluftsrådet Friluftsrådet arbejder for at skabe gode rammer for friluftsliv og naturoplevelser for alle gennem kampagner, projekter, rådgivning af myndigheder og politisk lobbyarbejde. Friluftsrådet administrerer Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Læs mere på Stand 25 EnergiData EnergiData tilbyder skræddersyede, energibesparende løsninger inden for alle områder fra energimærkning og energirådgivning til totale energistyringsordninger, herunder Aktiv energityring af centralvarmepumper, belysning, ventilation osv. Vandlækage detektering er vores nyeste produkt. Læs mere på Stand 46 Fokdal Springvand A/S Fokdal springvand springvand til det offentlige rum Vi rådgiver, bygger og driver springvand til pladser, parker og søer. Interaktive springvand, bevægelige dyser, hoppende vand, vandtåger mv. Sammensmeltning af vand, lys, billeder, lyd. Showspringvand og drikkefontæne til grundvand. Læs mere på Stand 50 Dansk Skybrud Rådgivning Aps. Dansk Skybrud Rådgivning er specialiseret i at sikre bygninger mod oversvømmelse fra skybrud og stormflod. Vi screener ejendomsporteføljer og udfører grundige risikovurderingsrapporter af udsatte ejendomme. Læs mere på

15 Stand 51 PMG Energy Aps Solen afgiver hver dag mere energi end vi kan forbruge. Derfor arbejder PMG Energy med vedvarende energiløsninger med solen som udgangspunkt. Vores løsninger med sol og lys bidrager positivt til din kommunes energibesparelser. Læs mere på Stand 52 Joca A/S Joca a/s er Danmarks førende leverandør når det gælder udstyr til håndtering af affald. På kongressen i år fremviser vi de spændende eksklusive NYHEDER i parkog byrumsmøbler fra SineuGraff. Læs mere på Oversigtskort Comwell Kolding Skovbrynet 1. sal Plenum KL-sekretariat Stande B C Stande A Trapper til værelserne Lokale L L K J H D I E Oaze Trapper til værelserne Elevator til værelserne Frokost Reception Bar Frokost Hovedindgang

16 Praktisk information om Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder På Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Wifi Netværk: Brugernavn: Adgangskode: TDC comwell comwell Konferencesekretariatet KL-sekretariatet er placeret i Foyer-området udenfor plenumsalen. Garderobe Ved Comwell s reception og på øvre foyer. Lounge KL-loungen holder til i foyeren. Kom forbi til en snak og lidt sødt/lokale smagsprøver. Middag Festmiddagen er i plenumsalen. Bar Efter festmiddagen er det muligt at købe drikkevarer i plenumsalen og HotelBaren i lobbyen. Materiale Materialet fra konferencen og slides fra plenum kan under konferencen findes på konference app en og efterfølgende på Parkering Der er 400 gratis p-pladser ved Comwell Kolding. Bustransport Bus Shuttle-busser fra Comwell Kolding til Hotel Scandic Kolding og Hotel Koldingfjord efter festmiddagen torsdag den 8. maj 2014 med første afgangstid kl og sidste afgangstid kl Busserne vil være skiltet med hotel-destinationen. Der kører ikke shuttle-busser til hotellerne placereret i selve Kolding by. Om morgenen fredag den 9. maj 2014 er der buskørsel fra Hotel Scandic Kolding og Hotel Koldingfjord retur til Comwell Kolding. Afgangstiderne vil være skiltet på de enkelte hoteller. Ankomst til Comwell Kolding ca. kl. 8.15, hvor der vil være kaffe i standeområdet. Yderligere information Ved spørgsmål kontakt KL-sekretariatet i foyeren. Konference app Her kan du se programmet, oversigtskort, materialer, evaluering og meget mere. App en findes ved at bruge QR-koden nederst på siden eller ved at søge på KL konferencer i app-store. Evaluering Se konference-app en. Twitter Følg KL Teknik og Miljø Deltag i debatten med #teknikmiljø Scan koden for at komme til konference-app en Vi ses til Politisk Forum april på Hotel Nyborg Strand

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune NATUR OG MILJØPOLITIK - Temamøde Miljø- og Planudvalget Den 28. januar 2015 på Foerlev Mølle NATUR OG MILJØPOLITIK - Opgaven er at skabe en samlet politik på natur- og miljøområdet Processen skal indeholde

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Sund By Netværksdage 16.-17. marts 2015 2015 Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Velkommen til Sund By Netværksdage 2015 SBN-dagene handler i år om sundhed og beskæftigelse. Vi sætter fokus

Læs mere

Bæredygtighed i Billund Kommune

Bæredygtighed i Billund Kommune Bæredygtighed i Billund Kommune Indsatsprogram for 2013 2020 Bæredygtighed for fremtiden Vækst og udvikling er nøgleord i Billund Kommune - og kommunens udviklingsstrategi "5 veje til vækst sætter kursen

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til konference med fokus på grøn omstilling og nye muligheder for Grønland. Onsdag d.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fjernvarme uden rør. fra forsyning til kundeservice

Fjernvarme uden rør. fra forsyning til kundeservice Fjernvarme uden rør og fra forsyning til kundeservice v/göran Wilke, EXERGI Partners Status Fjernvarmesektoren har været hovedansvarlig for, at oliefyrene blev smidt ud af byerne at Danmark har en høj

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER og medlem af en række energi- & eksport netværk Hvilke forandringer forventes på energimarkedet

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

VIA DESIGN BUSINESS BY DESIGN KONFERENCE. onsdag den 9. december AARHUS RÅDHUSHAL. Velkommen

VIA DESIGN BUSINESS BY DESIGN KONFERENCE. onsdag den 9. december AARHUS RÅDHUSHAL. Velkommen VÆ KST VIA DESIGN BUSINESS BY DESIGN KONFERENCE onsdag den 9. december AARHUS RÅDHUSHAL Velkommen Velkommen til konferencen Vækst via Design Dagens talere Business by Design byder dig i samarbejde med

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Media info TEKNIK & MILJØ 17. Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk. Copenhagen Stockholm Oslo

Media info TEKNIK & MILJØ 17. Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk. Copenhagen Stockholm Oslo TEKNIK & MILJØ 17 Media info 2017 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk Copenhagen Stockholm Oslo TEKNIK & MILJØ 17 kommunalpolitisk konference 25-26. april 2017 i Forum Horsens TEKNIK & MILJØ

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Fjernvarme uden rør. eller

Fjernvarme uden rør. eller Fjernvarme uden rør eller Hvordan kollektiv forsyning bliver et services tilbud i hele kommunen v/göran Wilke, EXERGI Partners Energipolitisk udfordring Politisk ønske om at oliefyr skal være udfaset i

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere