Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding PROGRAM. KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding PROGRAM. KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder"

Transkript

1 PROGRAM KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding Scan koden for at komme til konference-app en

2 ENERGIEFFEKTIVISERINGER I DIN KOMMUNE EnergiMidt kan hjælpe din kommune med energieffektiviseringer, så I sparer omkostninger og CO 2 samt sikrer borger tilfredshed. Vi er stærke indenfor: UDELYS SOLCELLER ESCO OG ENERGIBESPARELSER KONTAKT OS PÅ TLF for en uforpligtende snak om mulighederne eller læs mere på Vi tager gerne en dialog om, hvordan vi kan etablere et bæredygtigt sam arbejde med din kommune. EnergiMidt Tietgensvej Silkeborg Tlf

3 Velkommen til KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere og virksomheder Lys, plads, vand, varme og veje. Teknik og Miljø skaber rammen for det gode liv for borgerne i hverdagen og de forhold en virksomhed må indrette sig efter. Derfor står Teknik og Miljø helt centralt: Den daglige kontakt med borgere og virksomheder skaber kommunens profil. Teknik og Miljø skaber merværdi I kommunerne arbejder vi for at understøtte og skabe gode betingelser for vækst, udvikling og jobskabelse lokalt. De virkemidler der bruges skal udvikles hele tiden, og vi kan lære af hinanden. Der er et behov for, på den ene side at udvikle de rette kompetencer i kommunen og på den anden side at sikre, at virksomheder får glæde af kompetencerne hos Teknik og Miljø. Ved at bringe kommunens viden i spil kan der skabes merværdi. Et Danmark i balance er et Danmark, der samarbejder Hver kommune har noget unikt at byde på, der kan være afsæt for bosætning og arbejdspladser. Alligevel giver det noget ekstra, når vi samarbejder om at forbedre vores overordnede rammer og er fælles om ønsker og udspil. Kommunerne mødes med forventninger og krav om effektiviseringer. Grøn omstilling gennem et grønt politisk lederskab. Et lederskab, der skaber en god vej til innovative partnerskaber og løsninger for både borgere og virksomheder og bedre oplevelser for borgerne i naturen, parker, pladser og byrum mellem husene og på vores veje. Med venlig hilsen Jørn Pedersen Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg

4 Jane Wiis, KL Jørn Pedersen, KL Anne Knudsen, Weekendavisen Jesper Kofoed Torsdag d. 8. maj 2014 Kl. 08:30-09:20 Registrering og morgenkaffe Kl. 09:20-09:50 Velkommen til Politisk Forum ved Jørn Pedersen, formand KLs Teknik og Miljøudvalg Kl. 09:50-10:00 Præsentation af KLs Teknik og Miljøudvalg Kl. 10:00-10:30 Regeringens prioriteter for Danmarks miljø ved Torben Hansen (S), miljøordfører Kl. 10:30-11:00 Pause i standeområdet Kl. 11:00-11:30 Kommunernes rolle i at styrke erhvervslivet i Danmark ved Anne Knudsen, chefredaktør på Weekendavisen Kl. 11:30-12:30 Debat: Myter og samarbejde Om samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Vi debatterer bl.a., om det kan passe, at: - Sagsbehandlingen kan/bør blive hurtigere - Kvalificeret arbejdskraft savnes - Planloven er en barriere for udviklingen Og hører erfaringer og forslag fra både erhvervsliv og politikere. ved Birgit Stenbak Hansen, borgmester Frederikshavn Kommune Kaj Christiansen, direktør Frederikshavn Maritime Erhvervspark Mikael Jentsch, kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Søren Pape, borgmester Viborg Kommune Peter Kranz, direktør Eurotag Hanne Schou, underdirektør Dansk Industri

5 Jason Roberts, Better Block Søren Pape, Viborg Kommune Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune The Stamps, danseband Djøf med Løg(n), underholdning Torsdag d. 8. maj 2014 Fredag d. 9. maj 2014 Kl. 12:30-13:30 Frokost Kl. 13:30-15:00 10 parallelle Temamøder Runde 1 Kl. 15:00-15:30 Pause Kl. 15:30-17:00 10 parallelle Temamøder Runde 2 Kl. 17:00-19:00 Happy hour Udstillingsområdet m. øl, vin og vand Kl. 19:00 Velkomstsdrinks og festmiddag Musik ved Koldings børneorkester Kl. 21:00 Underholdning Djøf med Løg(n) Kl. 22:00-01:00 Dansemusik ved The Stamps Kl. 07:30-08:30 Morgenmad og kaffe i standområdet Kl. 08:30-08:40 Morgensang og godmorgen Kl. 08:40-09:10 Politikere og borgerne, en refleksion ved ACT, en kreativ konsulentvirksomhed Kl. 09:10-09:55 Better Block, fra amerikanske storbyer til danske provinsbyer. Nyt liv til byrum og tomme bygninger Både sprælsk og jordnært oplæg om erfaringer med at inddrage borgerene i at bruge bygninger og byrum på en ny måde. ved Jason Roberts fra Better Block og Givrum.nu Kl. 09:55-10:05 De 10 faglige udflugter, Hovedidé og fokus for turene ved Kolding Kommune Kl. 10:15-12:15 Udflugter i Kolding ved Kolding Kommune Kl. 12:15-13:30 Frokost og på gensyn Fælles frokost på Comwell Kolding

6 1 Tema- 0møder 1. Energi i kommunerne Energiforsyning og energibesparelser kan skabe lokal vækst. Det er kommunernes ansvar at sikre borgerne adgang til energi og det skal gøres til rimelige priser. Det betyder, at kommunerne ikke har råd til fejlinvesteringer derfor skal der samarbejdes på tværs af kommunegrænser og med andre aktører. Kommunerne kan sammen med virksomhederne skubbe på omstillingen til grøn energi og få råd til mere. På dette temamøde kommer vi rundt om: Hvordan sikrer kommunen, at energistrategier bliver omsat til beslutninger og investeringer? Hvilken rolle kan og skal kommunen spille overfor borgerne og virksomhederne for at fremme energirenoveringer og overgang til vedvarende energikilder? Mikael Jentsch, Kommunaldirektør, Frederikshavn Kommune Henrik Narud, Teknik og miljødirektør, Billund Kommune 2. Velfærdsalliancer mellem kommune og borgere/erhverv Frivillighed, medansvar og innovation er abstrakte begreber, som omsat kan give konkrete positive aftryk i kommunen. En række gode metoder og eksempler præsenteres og diskuteres på temamødet: Hvordan kan borgere, erhverv og politikere tænke og skabe i samme retning, baseret på lokale ressourcer? Hvad vil borgerne gerne? Hvad kræver det af kommunen - politisk og administrativt at skabe velfærdsalliancer? Steen Davidsen, Havnedirektør Hvide Sande Havn Henning Hansen, Kommunaldirektør Ikast-Brande Kommune

7 3. Strukturudvikling - Vækst og udvikling i lokal balance Urbanisering forandrer i disse år Danmark. Hvad betyder det for vores lokale muligheder for udvikling? På dette temamøde diskuterer vi: Hvordan vi som kommune udvikler strategier, der baserer sig på realistiske forventninger til de kommende års udvikling? Hvordan sætter vi nye mål sammen med borgerne, fremfor hen over hovedet på dem og hvad stiller det af (nye) krav til os som politikere? Hvilke håndtag har vi at skrue på, når behovet er omstilling og i nogle tilfælde afvikling af provinsbyer og landsbyer? H.C. Østerby, Borgmester Holstebro Kommune Hans Ejner Bertelsen, Borgmester Morsø Kommune 4. Den klimarobuste kommune Storme, skybrud og oversvømmelser er nogle af de udfordringer kommunerne i stigende grad konfronteres med. På dette temamøde fokuseres på, hvordan kommunerne bedst forbereder sig på den næste kritiske hændelse og derved sikrer vilkår og tryghed for kommunens borgere og virksomheder. Med udgangspunkt i en generel introduktion og specifikke cases, diskuterer vi bl.a.: Hvordan indarbejdes beredskab, forebyggelse og krisehåndtering i alle dele af kommunens forvaltninger? Hvordan fordeles ansvar mellem forvaltninger, redningsberedskabet, borgerne og evt. selskaber? Hvordan sikres samarbejde, helhedstænkning og koordination på tværs af ansvarsområder? Hvordan prioriterer vi velfærds ydelser i en krisesituation og planlægger for fortsat drift? Niels Johan Juhl-Nielsen, Senior rådgiver PRIMO Danmark Jacob Larsen, Stabsmedarbejder Aarhus Brandvæsen, Teknik og Miljø Søren Ipsen, Beredskabschef Kolding Kommune Lone Mossin, Funktionsleder - Drikkevand og Beredskab Natur og Miljø Århus Kommune 5. Danske Naturparker Naturplan Danmark lader vente på sig. Men rundt i landet er en række kommuner i gang med at planlægge naturparker, der er lokalt forankrede og baseret på frivillighed. På temamødet fortæller centrale aktører om muligheder og perspektiver for naturparkerne. Hvordan opnås lokalt ejerskab og finansiering? Hvilke muligheder er der for bedre natur, friluftsliv, turisme og erhvervsudvikling? Maria-Louise Lindgaard Galamba, Projektleder for Danske Naturparker Henning Fougt, Formand for Naturpark Åmosen Johannes Lundsfryd Jensen, Skoleudvalgsformand Middelfart Kommune og aktør i Naturpark Lillebælt

8 Temamøder 10 fortsat 6. Vandplanerne - Hvordan håndterer kommunerne sine forskellige roller? Første generation vandplaner vedtages formentlig i år, og her har kommunerne flere forskellige roller i udførelsen. Samtidig forberedes anden generation vandplan, her har staten inviteret kommunerne med i planlægningen. Vi drøfter kommunernes forskellige roller: Hvilke roller har kommunerne? Kommunerne skal påbyde borgere forbedret rensning af spildevand (myndighed) Kommunerne skal projektere og etablere vådområder (entreprenør) Kommunerne skal levere forslag til vandløbsindsats (Vandplan ) Kommunerne skal inddrage interessenter gennem vandråd (Vandplan ) Hvordan kan kommunerne håndtere disse forskellige roller? Hanne Laursen, Natur og miljøchef Middelfart Kommune Inger Birkebæk Madsen, Afdelingsleder Kolding Kommune 7. National ressourcestrategi - Nye samarbejder og opgaver Staten indbyder kommunerne til samarbejde, og har sat penge af til nye initiativer. De statslige udmeldinger rejser dog mange nye spørgsmål, som diskuteres på mødet: Hvordan skaber vi sammenhæng fra eksempelprojekter til de lokalpolitiske initiativer? Hvordan får vi sikret løsninger, som både borgere og virksomheder kan leve med? Hvad skal vi med forbrændingsanlæggene fremover? Nye sorteringsanlæg? Hvordan håndteres det organiske affald? Kan vi nå de ambitiøse mål? Hvor meget dyrere bliver det for borgerne? Morten Kabell, Teknik og Miljøborgmester Københavns Kommune Mads Jakobsen, Borgmester, Struer Kommune 8. Vandsektoren Hvem bestem mer, byråd eller bestyrelse? Vi debatterer kommunens samspil med forsyningsselskabet. Hvilke fordele og ulemper gav udskillelsen af forsyningerne i selvstændige selskaber? Hvordan kan vi bruge udfordringerne proaktivt og skabe gode samarbejder? Hvad er forsyningsbestyrelsens rolle overfor kommunen? Hvad er forsyningernes rolle i fremtiden? Går vi mod mere eller mindre privatisering? Og hvad kommer det til at betyde for kommunernes styring af selskaberne? Søren S. Kjær, Teknisk direktør Dragør Kommune Carsten Normann, Bestyrelsesformand Energi og Miljø, CEO Mayday Invest Lasse Frimand Jensen, Byrådsmedlem Aalborg Kommune Flemming Lehbert Sørensen, Natur og Miljøchef Holstebro Kommune

9 9. Det lokale erhvervsklima - Hvilken rolle spiller teknik og miljø? Der er fra flere sider stort fokus på rammerne for vækst og erhverv i kommunerne. Vi ser på teknik- og miljøområdets rolle i at skabe det gode erhvervsklima. Hvad er det vigtigste for et godt erhvervsklima? Hvilke muligheder er der? Hvad er de gode eksempler? Der er i disse år en udvikling i, hvordan kommunerne skaber et bedre erhvervsklima, bl.a. ved at oprette én indgang og ved at efteruddanne medarbejderne til en mere serviceorienteret tilgang til virksomheder og borgere. Henrik Høegh, Miljøordfører (V), Viceborgmester Lolland Kommune Thomas Adelskov, Borgmester (S) Odsherred Kommune Maj Green, Teknisk vicedirektør Gladsaxe Kommune 10. Velkommen til kommunal teknik- og miljøpolitik Temamødet er en dobbeltsession især målrettet kommunalpolitikere, der er nye på teknik- og miljøområdet. Der gives en generel introduktion til området med fokus på: De vigtigste aktuelle politiske temaer - nu og fremadrettet. Hvad er stort, og hvad er småt? Vi skal drøfte kommunernes handlerum og mulighederne for på teknikog miljøområdet at sikre gode rammer for vækst og udvikling. Hvilke roller kommunalpolitikere kan og skal spille i dag. Hvordan man sikrer det bedst mulige samspil med borgere, virksomheder og andre lokale aktører samt skaber fælles resultater. Jørn Pedersen, Formand for KL s Teknik og Miljøudvalg Steen Dahlstrøm, Borgmester Middelfart Kommune Steen Vinderslev, Kommunaldirektør Middelfart Kommune Thorbjørn Sørensen, Teknik- og miljødirektør Middelfart Kommune Jens Christian Birch, Fri agent, adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør i Næstved Kommune

10 1 Faglige 0udflugter Her beskrives kort de spændende faglige udflugter den 9. maj, som Kolding Kommune har udvalgt til os. Nummeret på den udflugt, som du har valgt, fremgår af dit navneskilt. Udflugt 1: En vital bymidte - omdrejningspunktet er mennesker I nogle år blev der talt om, at Koldings bymidte var døende med få mennesker i gaderne. Det er lykkedes at vende denne udvikling og med en ny bylivsstrategi er konkrete mål sat: Flere bruger byen, flere opholder sig længere i bymidten og flere bor der. Med afsæt i Koldings vision Vi designer livet er planen at designe en bæredygtig bymidte med plads til oplevelser og møder mellem mennesker. Vi skal på tur rundt i bymidten og se nogle af de nye tiltag: Skaterbane, multibane, bordtennisborde, børnestationer, lovlig graffiti og et kulturkompleks for alle aldersgrupper. Udflugt 3: Affald - håndtering af ressourcer og andre skatte Regeringen har barslet med en ambitiøs ressourcestrategi Danmark uden affald og i Kolding går vi benhårdt efter at opfylde målene til tiden. Bæredygtighed og cirkulær økonomi er nøgleord for os, og vi har både skatkammer, loppestationer og el-skraldebil, der trækker i den rigtige retning. Vi har smøget ærmerne op sammen med vores nabokommuner i jagten på at designe den rigtige løsning til sortering af organisk affald, og vi vil gerne dele vores overvejelser med jer, mens vi sparker dæk på el-skraldebilen og kigger dybt i skatkammerets skralde-skatte. Udflugt 2: Ny bydel tiltrækker tusindvis af unge Lige nu skyder en helt ny bydel op i Kolding midtby: Design City. Bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design er nøgleord for den nye bydel, som bliver en integreret del af et campusmiljø med nybygget universitet, VUC og HF, seminarium, designskole, erhvervsakademi og ungdomsboliger - med andre ord et ungdomsmekka med over 6000 studerende. Den nye bydel kommer især til at huse uddannelser og kreative virksomheder, men Design City får også liv uden for studie- og kontortid. Én af de nyeste attraktioner er et smukt beachvolley-anlæg med 14 baner. Udflugt 4: Kolding - Vi designer Livet I Kolding begynder designtænkningen i børnehaven, fortsætter i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne, på universitet og Designskolen og i de virksomheder, der arbejder med design, bl.a. med hjælp fra iværksætterhuset House of Design. Koldings nye vision Vi designer livet gennemsyrer mange facetter i kommunen og inddrager både borgere, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner og er nærværende i hele kommunens opgaveløsning - alt sammen koordineret af kommunens designsekretariat. Få et indblik i Koldings designsatsning fra den spæde start til konkrete aktiviteter. Udflugt 5: Å-steder - byens grønne hotspots I mange år var Kolding Å en bagside-å med parkeringspladser og tilgroede grønne arealer som nærmeste nabo. Dette senarie er kommunen godt i gang med at udvikle til en række grønne hotspots med bl.a. 15 åsteder til ophold, aktivitet og leg. På turen langs åen fra bymidten til fjorden bliver der lejlighed til at se nogle af de 15 meget forskellige åsteder og høre, hvordan kommunen har kombineret design og natur til at skabe nye byrum. Hør også om outdoor -strategien, som skal binde byen sammen med grønne bånd mellem bymidten og attraktioner som Legeparken og Geografisk Have.

11 Udflugt 6: Harteværket - et vandkraftværk under forandring Midt i Kolding Ådals enestående istidslandskab ligger Harteværket - et stykke levende industrihistorie. Harteværket producerer stadig grøn, CO2-fri strøm, men ikke i samme grad som tidligere, pga. mindre vandtilstrømning. Harteværket er derfor godt i gang med at genopfinde sig selv. Besøg Danmarks første større vandkraftværk fra 1920 og hør om fremtidsplanerne for værket, som omfatter et formidlingscenter, der kan tiltrække både børn og voksne og en portal for energioplysning, bevægelsestilbud med fokus på sundhed, samt natur- og kulturhistoriske oplevelser. Udflugt 7: Christiansfeld - en smeltedigel af kulturhistorie og moderne arkitektur Rigtig mange danskere kender Christiansfeld som honning kagebyen, men Christiansfeld er meget mere end hjerter af honning. Byen rummer ganske enkelt kulturarv i verdensklasse og er ansøger til UNESCO s Verdensarvsliste. Christiansfeld regnes for at være den smukkest bevarede af de gamle Brødremenighedsbyer i Europa. Samtidig peger pilen også fremad med ny, moderne arkitektur, fx med Christiansfeld Skole, der netop er præmieret med kommunens Arkitekturpris. Oplev Christiansfeld som et stemningsfuldt møde mellem fortid og nutid. Udflugt 9: Når graffiti er kunst i byrummet Er graffiti hærværk eller kunst? Kolding Kommune valgte i 2012 at lægge vægten på det sidste og søsatte initiativet Graffiti fra hærværk til lovlig kunst. Det affødte en helt ny forening og et nyt kulturhus for subkulturer i kommunen, Kulturlogen og Råværket med rammer for mangfoldighed, kreativitet og livsudfoldelse. På Råværket lærer de af hinanden og sætter en norm, hvor man ikke laver ulovlig graffiti og Kulturlogen er i dag en integreret del af byens kulturliv. Vi besøger Råværket, møder medlemmer af Kulturlogen og ser på graffiti-kunst i byrummet. Udflugt 10: Rugekasser for iværksættere Udflugt 8: Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted, før og nu Som nationalt mindesmærke og samlingssted har Skamlingsbanken eksisteret i snart 170 år. I dag byder området først og fremmest på imponerende naturoplevelser og en fantastisk udsigt over landskabet og Lillebælt, men ambitionen er at genskabe Skamlingsbanken som et moderne og attraktivt nationalt mødested. Området skal boostes med fokus på historien, kulturoplevelser, friluftsliv og naturen. Vi tager på tur i det smukke landskab og hører de mange spændende elementer i en ny udviklingsplan. Iværksætteri kræver nursing og et særligt gunstigt miljø for at overleve. Iværksætterhusene House of Innovation og House of Design er rugekasser for Koldings iværksættere og centrale omdrejningspunkter i Business Koldings arbejde med og for iværksættere og vækstvirksomheder. Husene har tilbud om kontorlokaler, fællesfaciliteter, fælles atelier og rådgivning indenfor rækkevidde. Besøg de to innovationshuse og fornem det dynamiske miljø med stærk puls i Koldings centrum.

12 nmark 35 Standholdere Stand 1 Kombit A/S KOMBIT er kommunernes it-fællesskab. Vi digitaliserer på kommunernes præmisser og sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster. KOMBIT er blandt andet involveret i grunddataprogrammet og står bag den nye Byg og Miljøløsning. Data om miljøet i Danmark Læs mere på Data om miljøet i Danmark Stand 4 BayWa R.E.Solarsystemer APS Fra Svendborg forsyner vi det professionelle marked i Skandinavien med et bredt program af kvalitetsmoduler, invertere samt eget montagesystem. Læs mere på Stand 7 Alexandra Instituttet Alexandra Instituttet hjælper kommuner med at gøre byen smart ved at udnytte data og digitalisering i byerne. Det skaber vækst og glæde for både borgere, erhvervsliv og kommune Læs mere på Stand 2 Navitas Rådgivende Ingeniører Navitas Rådgivende Ingeniører er specialister i vedvarende energi, herunder solceller, solvarme, vindenergi og varmepumper. Vi varetager komplet bygherrerådgivning og ingeniørberegninger. Vores forundersøgelser af energitekniske anlæg er forudsætningen for et vellykket projekt. Læs mere på Stand 5 MT Højgaard A/S MT Højgaard udfører alt fra de mindste bygge- og anlægsopgaver til store og komplekse bygningsværker og infrastrukturprojekter. Vi har betydelig erfaring med energirenovering af både skoler, plejehjem, kontorer og boliger. Læs mere på Stand 8 IC-Meter IC-Meter - Indeklima og energi IC-Meter er et nyt dansk plug n play koncept til professionel vurdering af indeklima gennem onlinemåling af temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj. IC-Meter sammenholder indeklimamålingerne med lokale vejrdata og leverer onlinedata, statistik og nøgletal via web og åbent API. IC-Meter modtog i december Produktprisen Læs mere på Stand 3 Viden om Vind VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Læs mere på Stand 6 Wisecon A/S WiseCon er en dansk virksomhed, der har specialiseret sig i giftfrie og langsigtede højteknologiske løsninger til rottebekæmpelse. WiseCon s innovative koncept sætter nye globale standarder for bæredygtig og effektiv rottebekæmpelse. Læs mere på Stand 9 Krüger Aquacare A/S TOTALSERVICE er nøgleordet for Krüger Aquacare. Vi har Danmarks stærkeste program inden for vandbehandling med nyeste teknologier indenfor korrolyse, katodisk beskyttelse, procesrensning, beskyttelse af varmtvandssystemer og legionellabekæmpelse. Vi leverer totalløsninger og serviceydelser indenfor samtlige områder, der vedrører vandbehandling. Læs mere på

13 Data om miljøet i Danmark Stand 10 Kompan Dica KOMPAN DICA A/S har legeredskaber til alle aldre, i alle kategorier og rummer ethvert tænkeligt aspekt af børns fysiske og mentale udvikling. KOMPAN DICA A/S tilbyder totalløsninger fra planlægning til den færdige legeplads står klar til brug. Læs mere på Stand 14 Clever A/S CLEVER etablerer ladeløsninger, der passer til alle elbiler. Vi leverer, installerer og servicerer skræddersyede ladeløsninger til kommuner, virksomheder og private. CLEVER har etableret et landsdækkende offentligt tilgængeligt ladenetværk. Læs mere på Stand 18 EnergiMidt EnergiMidt er en moderne energi- og kommunikationsvirksomhed. Vi er stærke indenfor udelys, solceller og vedvarende energi, ESCO og energibesparelser samt naturligvis el. Derfor kan vi bidrage positivt i et partnerskab med din kommune. Læs mere på Stand 11 EnviDan A/S Med digitale værktøjer og faglig ekspertise skaber EnviDan overblik over klimatilpasnings opgaverne og udarbejder en bæredygtig implementeringsrækkefølge, som tager hensyn til alle aspekter i processen. EnviDan afholder workshops med både kommune og forsyningsvirksomhed, og deltager aktivt i borgermøder og borgerkommunikation. Læs mere på Stand 15 KomTek Miljø af 2013 A/S Ecogi konceptet sikrer en effektiv ressourceudnyttelse af organisk affald gennem separering i ikke organisk rejekt og organisk biopulp med meget høj renhedsgrad, således at der sker en optimal udnyttelse af biogas- og gødningspotentialet. Læs mere på Stand 19 Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal er et partnerskab ml. Miljøministeriet, Kommunerne og Regionerne, som understøtter den digitale forvaltning på miljøområdet ved at opbevare og stille fælles miljødata til rådighed. Læs mere på internet.miljoeportal.dk Stand 12 Sveigaard A/S Sveigaard A/S har installeret mere end 30 MWp solceller i skandinavian svarende til mere end 7000 boligers elforbrug. Sveigaard A/S er forhandler af de prisvindende invertersystemer fra SolarEdge samt det solcelleintergrerede tagsystem fra Galaxy Energy. Læs mere på Stand 16 Solia International Aps. Solia International udbytte og komfort. Udbytte ved hjælp af solceller og LED belysning. Komfort ved hjælp af al form for solafskærmning. Alt i rådgivning, projektering, montering og energiberegning. Læs mere på Stand 20 Dansk Bygningsarv Bygningskultur 2015 er et initiativ igangsat af Realdania og Kulturstyrelsen. Initiativet skal styrke og fremtidssikre håndtering af bygningskulturarven og skabe ny viden, nye netværk, brugbare værktøjer og helt ny formidling til ejere og kommuner. Læs mere på Stand 13 Solum A/S Aikan Aikan er en del af Solum Gruppen. Aikan har udviklet og driver Danmarks eneste bioforgasnings- og komposteringsanlæg til fast biologisk affald BioVækst ved Holbæk som modtager og behandler tons kildesorteret organisk dagrenovation årligt. Aikan Teknologien er robust, driftssikker og kan håndtere affald med mange urenheder i form af plast, metal m.v. Læs mere på Stand 17 Malte FuelTech Malte Fuel Tech er en kvalitetsbevidst samarbejdspartner indenfor Vaskeanlæg, Skilte, Brændstofanlæg, projektering mm. Malte Fuel Tech leverer komplette løsninger lige fra opstart til Turn key produkt. Ligeledes er Malte Fuel Tech leverandør af biologiske rensningsanlæg til vaskeanlæg samt LED skærme til markedsføring. Læs mere på Stand 21 Eurotag Danmark A/S DERBIGUM har i mere end 20 år været intensivt engageret i forskning og udvikling af nye og bæredygtige løsninger til tage. Alle produkter optimeres løbende ved at bruge og genbruge råmaterialer, der fører til lavere CO2-udslip. Som den første i verden har DERBIGUM introduceret DERBIPURE. En tagpap baseret på Bio-olier. Læs mere på

14 Stand 22 Stand 26 Frogne A/S Elbek og Vejrup A/S Stand 47 RGS 90 A/S Frogne har værktøjerne til at koordinere, effektivisere og dokumentere kommunale kørselsopgaver. Frogne er en af verdens førende udviklere af ITS-systemer, herunder trafikoptimering og kommunikation til taxa og social kørsel. Business cases: Bornholm Amts Trafikselskab (BAT) og Varde Kommune. Læs mere på Elbek & Vejrup branchespecifikke IT-løsninger og rådgivning Vi udvikler brugervenlige IT-løsninger baseret på nyeste teknologi og yder forretningsrådgivning, som er forankret i et dybt branchekendskab. Vores løsninger optimerer kundernes kerneforretning og effektiviserer og styrker de administrative processer. Vi skaber værdi gennem IT. Læs mere på RGS 90 A/S håndterer årligt ca. 2,5 mio. tons forurenet jord, affald og forbrændingsslagge. Vi vil sikre, at affaldets ressourcer udnyttes bedst muligt og løbende tilpasse os samfundets skiftende behov for bæredygtige miljøløsninger. Læs mere på Stand 23 EnergiTjenesten EnergiTjenesten tilbyder uvildig rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi. EnergiTjenesten er landsdækkende og tilbyder rådgivning til de danske husholdninger, men vores arbejde rækker også ud til bl.a. kommuner, skoler og erhverv. Læs mere på Stand 44 Eventyrleg Eventyr Leg designer naturlegepladser efter dine ønsker og børnenes behov. Vi bestræber os på at lave legepladser, der udfordrer og udvikler store såvel som små børn, i pænt og eventyrligt design. Læs mere på Stand 48 Asfalt Industrien Asfaltindustrien er organisationen for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje. Der er 41 asfaltfabrikker i Danmark, der producerer f.eks. støjreducerende og miljøvenlig asfalt. Industrien beskæftiger medarbejdere. Læs mere på Stand 24 Rambøll Energi Danmark A/S Rambøll leverer uvildig rådgivning om langvarige løsninger til gavn for din kommune og miljøet. Vi fremmer en bæredygtig byudvikling med strategisk energiplanlægning, grøn byplanlægning, bæredygtig trafik, klimatilpasning og miljø. Læs mere på Stand 45 De forenede Dampvaskerier Viima sikrer en bæredygtig rengøring, der samtidig optimerer driften. Viima skåner medarbejderen og leverer markedets bedste rengøringseffekt. Alt sammen dokumenteret. Det betyder plus på bundlinjen - både på drifts- og CSR-regnskabet. Læs mere på Data om miljøet i Danmark Stand 49 Friluftsrådet Friluftsrådet arbejder for at skabe gode rammer for friluftsliv og naturoplevelser for alle gennem kampagner, projekter, rådgivning af myndigheder og politisk lobbyarbejde. Friluftsrådet administrerer Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Læs mere på Stand 25 EnergiData EnergiData tilbyder skræddersyede, energibesparende løsninger inden for alle områder fra energimærkning og energirådgivning til totale energistyringsordninger, herunder Aktiv energityring af centralvarmepumper, belysning, ventilation osv. Vandlækage detektering er vores nyeste produkt. Læs mere på Stand 46 Fokdal Springvand A/S Fokdal springvand springvand til det offentlige rum Vi rådgiver, bygger og driver springvand til pladser, parker og søer. Interaktive springvand, bevægelige dyser, hoppende vand, vandtåger mv. Sammensmeltning af vand, lys, billeder, lyd. Showspringvand og drikkefontæne til grundvand. Læs mere på Stand 50 Dansk Skybrud Rådgivning Aps. Dansk Skybrud Rådgivning er specialiseret i at sikre bygninger mod oversvømmelse fra skybrud og stormflod. Vi screener ejendomsporteføljer og udfører grundige risikovurderingsrapporter af udsatte ejendomme. Læs mere på

15 Stand 51 PMG Energy Aps Solen afgiver hver dag mere energi end vi kan forbruge. Derfor arbejder PMG Energy med vedvarende energiløsninger med solen som udgangspunkt. Vores løsninger med sol og lys bidrager positivt til din kommunes energibesparelser. Læs mere på Stand 52 Joca A/S Joca a/s er Danmarks førende leverandør når det gælder udstyr til håndtering af affald. På kongressen i år fremviser vi de spændende eksklusive NYHEDER i parkog byrumsmøbler fra SineuGraff. Læs mere på Oversigtskort Comwell Kolding Skovbrynet 1. sal Plenum KL-sekretariat Stande B C Stande A Trapper til værelserne Lokale L L K J H D I E Oaze Trapper til værelserne Elevator til værelserne Frokost Reception Bar Frokost Hovedindgang

16 Praktisk information om Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder På Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Wifi Netværk: Brugernavn: Adgangskode: TDC comwell comwell Konferencesekretariatet KL-sekretariatet er placeret i Foyer-området udenfor plenumsalen. Garderobe Ved Comwell s reception og på øvre foyer. Lounge KL-loungen holder til i foyeren. Kom forbi til en snak og lidt sødt/lokale smagsprøver. Middag Festmiddagen er i plenumsalen. Bar Efter festmiddagen er det muligt at købe drikkevarer i plenumsalen og HotelBaren i lobbyen. Materiale Materialet fra konferencen og slides fra plenum kan under konferencen findes på konference app en og efterfølgende på Parkering Der er 400 gratis p-pladser ved Comwell Kolding. Bustransport Bus Shuttle-busser fra Comwell Kolding til Hotel Scandic Kolding og Hotel Koldingfjord efter festmiddagen torsdag den 8. maj 2014 med første afgangstid kl og sidste afgangstid kl Busserne vil være skiltet med hotel-destinationen. Der kører ikke shuttle-busser til hotellerne placereret i selve Kolding by. Om morgenen fredag den 9. maj 2014 er der buskørsel fra Hotel Scandic Kolding og Hotel Koldingfjord retur til Comwell Kolding. Afgangstiderne vil være skiltet på de enkelte hoteller. Ankomst til Comwell Kolding ca. kl. 8.15, hvor der vil være kaffe i standeområdet. Yderligere information Ved spørgsmål kontakt KL-sekretariatet i foyeren. Konference app Her kan du se programmet, oversigtskort, materialer, evaluering og meget mere. App en findes ved at bruge QR-koden nederst på siden eller ved at søge på KL konferencer i app-store. Evaluering Se konference-app en. Twitter Følg KL Teknik og Miljø Deltag i debatten med #teknikmiljø Scan koden for at komme til konference-app en Vi ses til Politisk Forum april på Hotel Nyborg Strand

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Politisk Forum 2015 Medieinfo 2015 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk København tockholm Oslo Politisk Forum 2015 27. - 28. april 2015 Politisk Forum er KL's årlige konference på teknik-

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse

Sund By Netværksdage. 16.-17. marts 2015 Fængslet, Horsens. Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Sund By Netværksdage 16.-17. marts 2015 2015 Bedre sammenhæng mellem sundhed og beskæftigelse Velkommen til Sund By Netværksdage 2015 SBN-dagene handler i år om sundhed og beskæftigelse. Vi sætter fokus

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Fjernvarme uden rør. fra forsyning til kundeservice

Fjernvarme uden rør. fra forsyning til kundeservice Fjernvarme uden rør og fra forsyning til kundeservice v/göran Wilke, EXERGI Partners Status Fjernvarmesektoren har været hovedansvarlig for, at oliefyrene blev smidt ud af byerne at Danmark har en høj

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Fjernvarme uden rør. eller

Fjernvarme uden rør. eller Fjernvarme uden rør eller Hvordan kollektiv forsyning bliver et services tilbud i hele kommunen v/göran Wilke, EXERGI Partners Energipolitisk udfordring Politisk ønske om at oliefyr skal være udfaset i

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel!

Middelfart KOMMUNE. - En kommune i vækst FAKTA: Og adgang til næsten 500.000 job indenfor en times kørsel! Middelfart KOMMUNE - En kommune i vækst FAKTA: Den fynske del af Trekantområdet Kendt for: - God infrastruktur - Klima- og erhvervsvenlighed - Kilometervis af kystnær natur - Central placering i DK 157

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program

12. 13. marts 2015. Kommunalpolitisk Topmøde 2015. Program 12. 13. marts 2015 Kommunalpolitisk Topmøde 2015 Program Velkommen til Kommunal politisk Topmøde 2015 Det lokale demokrati er et vigtigt omdrejningspunkt, når der skal findes løsninger på nogle af de store

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Dette er en oversigt over nogle af de services du kan trække på i Silkeborg Kommune, så det bliver nemmere for dig at udvikle din virksomhed.

Dette er en oversigt over nogle af de services du kan trække på i Silkeborg Kommune, så det bliver nemmere for dig at udvikle din virksomhed. Oversigt over Silkeborg Kommunes erhvervsservice 2014 2018 Silkeborg Kommune skaber rammer, der giver din virksomhed plads og mulighed for at vokse og udvikle sig. Det betyder, at vi ser muligheder og

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland.

Men jeg må hellere lige starte forfra fra begyndelsen. Og med et fokus der gælder alle kommunerne i Region Sjælland. Kortet viser et overblik over varmeforbrug og varmekilder på Sydhavsøerne. Kendetegnet ved fjernvarme i stort set alle byer, olie (og andet der kan brænde) i landsbyer og enkeltstående huse. Elopvarmning

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Temadag om smarte sensorer

Temadag om smarte sensorer Temadag om smarte sensorer - mulighederne med state-of-the-art århus 5. november 2009 Få mere at vide om: Hvad en smart sensor kan Hvad kan en smart sensor betyde for dig og din virksomhed Teknologiske

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

MEETINGS. Design dit møde

MEETINGS. Design dit møde MEETINGS Design dit møde 1 Vi tilbyder dig gratis hjælp til at få din konference i Kolding til at lykkes at finde det bedste mødested til dine behov at inddrage hele byen til afholdelse af spændende arrangementer

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Præsentation af Carsten Normann

Præsentation af Carsten Normann Præsentation af Carsten Normann 51 år gammel, bosiddende i Vejle Nuværende job: CEO & Partner i Mayday Invest A/S i Åbenrå Erhvervserfaring: Tidligere CEO for: Netto i Polen, Rema 1000 Danmark, Dagrofa,

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S CEO for Green Tech Center A/S Styregruppemedlem i TRANSFORMER og medlem af en række energi- & eksport netværk Hvilke forandringer forventes på energimarkedet

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Større bygge- og renoveringsprojekter

Større bygge- og renoveringsprojekter Større bygge- og renoveringsprojekter Mini-Byggekonference 18. august : Byggeriet i Bevægelse Jens Abildgaard, Grontmij Carl Bro 1 Omdrejningspunktet Omdrejningspunktet i dagens tema er at iværksætte udgiftsneutrale

Læs mere