Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding PROGRAM. KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding PROGRAM. KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder"

Transkript

1 PROGRAM KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder Den 8. og 9. maj 2014 på Comwell Kolding Scan koden for at komme til konference-app en

2 ENERGIEFFEKTIVISERINGER I DIN KOMMUNE EnergiMidt kan hjælpe din kommune med energieffektiviseringer, så I sparer omkostninger og CO 2 samt sikrer borger tilfredshed. Vi er stærke indenfor: UDELYS SOLCELLER ESCO OG ENERGIBESPARELSER KONTAKT OS PÅ TLF for en uforpligtende snak om mulighederne eller læs mere på Vi tager gerne en dialog om, hvordan vi kan etablere et bæredygtigt sam arbejde med din kommune. EnergiMidt Tietgensvej Silkeborg Tlf

3 Velkommen til KL s konference for Teknik & Miljø Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere og virksomheder Lys, plads, vand, varme og veje. Teknik og Miljø skaber rammen for det gode liv for borgerne i hverdagen og de forhold en virksomhed må indrette sig efter. Derfor står Teknik og Miljø helt centralt: Den daglige kontakt med borgere og virksomheder skaber kommunens profil. Teknik og Miljø skaber merværdi I kommunerne arbejder vi for at understøtte og skabe gode betingelser for vækst, udvikling og jobskabelse lokalt. De virkemidler der bruges skal udvikles hele tiden, og vi kan lære af hinanden. Der er et behov for, på den ene side at udvikle de rette kompetencer i kommunen og på den anden side at sikre, at virksomheder får glæde af kompetencerne hos Teknik og Miljø. Ved at bringe kommunens viden i spil kan der skabes merværdi. Et Danmark i balance er et Danmark, der samarbejder Hver kommune har noget unikt at byde på, der kan være afsæt for bosætning og arbejdspladser. Alligevel giver det noget ekstra, når vi samarbejder om at forbedre vores overordnede rammer og er fælles om ønsker og udspil. Kommunerne mødes med forventninger og krav om effektiviseringer. Grøn omstilling gennem et grønt politisk lederskab. Et lederskab, der skaber en god vej til innovative partnerskaber og løsninger for både borgere og virksomheder og bedre oplevelser for borgerne i naturen, parker, pladser og byrum mellem husene og på vores veje. Med venlig hilsen Jørn Pedersen Formand for KL s Teknik- og Miljøudvalg

4 Jane Wiis, KL Jørn Pedersen, KL Anne Knudsen, Weekendavisen Jesper Kofoed Torsdag d. 8. maj 2014 Kl. 08:30-09:20 Registrering og morgenkaffe Kl. 09:20-09:50 Velkommen til Politisk Forum ved Jørn Pedersen, formand KLs Teknik og Miljøudvalg Kl. 09:50-10:00 Præsentation af KLs Teknik og Miljøudvalg Kl. 10:00-10:30 Regeringens prioriteter for Danmarks miljø ved Torben Hansen (S), miljøordfører Kl. 10:30-11:00 Pause i standeområdet Kl. 11:00-11:30 Kommunernes rolle i at styrke erhvervslivet i Danmark ved Anne Knudsen, chefredaktør på Weekendavisen Kl. 11:30-12:30 Debat: Myter og samarbejde Om samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Vi debatterer bl.a., om det kan passe, at: - Sagsbehandlingen kan/bør blive hurtigere - Kvalificeret arbejdskraft savnes - Planloven er en barriere for udviklingen Og hører erfaringer og forslag fra både erhvervsliv og politikere. ved Birgit Stenbak Hansen, borgmester Frederikshavn Kommune Kaj Christiansen, direktør Frederikshavn Maritime Erhvervspark Mikael Jentsch, kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Søren Pape, borgmester Viborg Kommune Peter Kranz, direktør Eurotag Hanne Schou, underdirektør Dansk Industri

5 Jason Roberts, Better Block Søren Pape, Viborg Kommune Birgit Stenbak Hansen, Frederikshavn Kommune The Stamps, danseband Djøf med Løg(n), underholdning Torsdag d. 8. maj 2014 Fredag d. 9. maj 2014 Kl. 12:30-13:30 Frokost Kl. 13:30-15:00 10 parallelle Temamøder Runde 1 Kl. 15:00-15:30 Pause Kl. 15:30-17:00 10 parallelle Temamøder Runde 2 Kl. 17:00-19:00 Happy hour Udstillingsområdet m. øl, vin og vand Kl. 19:00 Velkomstsdrinks og festmiddag Musik ved Koldings børneorkester Kl. 21:00 Underholdning Djøf med Løg(n) Kl. 22:00-01:00 Dansemusik ved The Stamps Kl. 07:30-08:30 Morgenmad og kaffe i standområdet Kl. 08:30-08:40 Morgensang og godmorgen Kl. 08:40-09:10 Politikere og borgerne, en refleksion ved ACT, en kreativ konsulentvirksomhed Kl. 09:10-09:55 Better Block, fra amerikanske storbyer til danske provinsbyer. Nyt liv til byrum og tomme bygninger Både sprælsk og jordnært oplæg om erfaringer med at inddrage borgerene i at bruge bygninger og byrum på en ny måde. ved Jason Roberts fra Better Block og Givrum.nu Kl. 09:55-10:05 De 10 faglige udflugter, Hovedidé og fokus for turene ved Kolding Kommune Kl. 10:15-12:15 Udflugter i Kolding ved Kolding Kommune Kl. 12:15-13:30 Frokost og på gensyn Fælles frokost på Comwell Kolding

6 1 Tema- 0møder 1. Energi i kommunerne Energiforsyning og energibesparelser kan skabe lokal vækst. Det er kommunernes ansvar at sikre borgerne adgang til energi og det skal gøres til rimelige priser. Det betyder, at kommunerne ikke har råd til fejlinvesteringer derfor skal der samarbejdes på tværs af kommunegrænser og med andre aktører. Kommunerne kan sammen med virksomhederne skubbe på omstillingen til grøn energi og få råd til mere. På dette temamøde kommer vi rundt om: Hvordan sikrer kommunen, at energistrategier bliver omsat til beslutninger og investeringer? Hvilken rolle kan og skal kommunen spille overfor borgerne og virksomhederne for at fremme energirenoveringer og overgang til vedvarende energikilder? Mikael Jentsch, Kommunaldirektør, Frederikshavn Kommune Henrik Narud, Teknik og miljødirektør, Billund Kommune 2. Velfærdsalliancer mellem kommune og borgere/erhverv Frivillighed, medansvar og innovation er abstrakte begreber, som omsat kan give konkrete positive aftryk i kommunen. En række gode metoder og eksempler præsenteres og diskuteres på temamødet: Hvordan kan borgere, erhverv og politikere tænke og skabe i samme retning, baseret på lokale ressourcer? Hvad vil borgerne gerne? Hvad kræver det af kommunen - politisk og administrativt at skabe velfærdsalliancer? Steen Davidsen, Havnedirektør Hvide Sande Havn Henning Hansen, Kommunaldirektør Ikast-Brande Kommune

7 3. Strukturudvikling - Vækst og udvikling i lokal balance Urbanisering forandrer i disse år Danmark. Hvad betyder det for vores lokale muligheder for udvikling? På dette temamøde diskuterer vi: Hvordan vi som kommune udvikler strategier, der baserer sig på realistiske forventninger til de kommende års udvikling? Hvordan sætter vi nye mål sammen med borgerne, fremfor hen over hovedet på dem og hvad stiller det af (nye) krav til os som politikere? Hvilke håndtag har vi at skrue på, når behovet er omstilling og i nogle tilfælde afvikling af provinsbyer og landsbyer? H.C. Østerby, Borgmester Holstebro Kommune Hans Ejner Bertelsen, Borgmester Morsø Kommune 4. Den klimarobuste kommune Storme, skybrud og oversvømmelser er nogle af de udfordringer kommunerne i stigende grad konfronteres med. På dette temamøde fokuseres på, hvordan kommunerne bedst forbereder sig på den næste kritiske hændelse og derved sikrer vilkår og tryghed for kommunens borgere og virksomheder. Med udgangspunkt i en generel introduktion og specifikke cases, diskuterer vi bl.a.: Hvordan indarbejdes beredskab, forebyggelse og krisehåndtering i alle dele af kommunens forvaltninger? Hvordan fordeles ansvar mellem forvaltninger, redningsberedskabet, borgerne og evt. selskaber? Hvordan sikres samarbejde, helhedstænkning og koordination på tværs af ansvarsområder? Hvordan prioriterer vi velfærds ydelser i en krisesituation og planlægger for fortsat drift? Niels Johan Juhl-Nielsen, Senior rådgiver PRIMO Danmark Jacob Larsen, Stabsmedarbejder Aarhus Brandvæsen, Teknik og Miljø Søren Ipsen, Beredskabschef Kolding Kommune Lone Mossin, Funktionsleder - Drikkevand og Beredskab Natur og Miljø Århus Kommune 5. Danske Naturparker Naturplan Danmark lader vente på sig. Men rundt i landet er en række kommuner i gang med at planlægge naturparker, der er lokalt forankrede og baseret på frivillighed. På temamødet fortæller centrale aktører om muligheder og perspektiver for naturparkerne. Hvordan opnås lokalt ejerskab og finansiering? Hvilke muligheder er der for bedre natur, friluftsliv, turisme og erhvervsudvikling? Maria-Louise Lindgaard Galamba, Projektleder for Danske Naturparker Henning Fougt, Formand for Naturpark Åmosen Johannes Lundsfryd Jensen, Skoleudvalgsformand Middelfart Kommune og aktør i Naturpark Lillebælt

8 Temamøder 10 fortsat 6. Vandplanerne - Hvordan håndterer kommunerne sine forskellige roller? Første generation vandplaner vedtages formentlig i år, og her har kommunerne flere forskellige roller i udførelsen. Samtidig forberedes anden generation vandplan, her har staten inviteret kommunerne med i planlægningen. Vi drøfter kommunernes forskellige roller: Hvilke roller har kommunerne? Kommunerne skal påbyde borgere forbedret rensning af spildevand (myndighed) Kommunerne skal projektere og etablere vådområder (entreprenør) Kommunerne skal levere forslag til vandløbsindsats (Vandplan ) Kommunerne skal inddrage interessenter gennem vandråd (Vandplan ) Hvordan kan kommunerne håndtere disse forskellige roller? Hanne Laursen, Natur og miljøchef Middelfart Kommune Inger Birkebæk Madsen, Afdelingsleder Kolding Kommune 7. National ressourcestrategi - Nye samarbejder og opgaver Staten indbyder kommunerne til samarbejde, og har sat penge af til nye initiativer. De statslige udmeldinger rejser dog mange nye spørgsmål, som diskuteres på mødet: Hvordan skaber vi sammenhæng fra eksempelprojekter til de lokalpolitiske initiativer? Hvordan får vi sikret løsninger, som både borgere og virksomheder kan leve med? Hvad skal vi med forbrændingsanlæggene fremover? Nye sorteringsanlæg? Hvordan håndteres det organiske affald? Kan vi nå de ambitiøse mål? Hvor meget dyrere bliver det for borgerne? Morten Kabell, Teknik og Miljøborgmester Københavns Kommune Mads Jakobsen, Borgmester, Struer Kommune 8. Vandsektoren Hvem bestem mer, byråd eller bestyrelse? Vi debatterer kommunens samspil med forsyningsselskabet. Hvilke fordele og ulemper gav udskillelsen af forsyningerne i selvstændige selskaber? Hvordan kan vi bruge udfordringerne proaktivt og skabe gode samarbejder? Hvad er forsyningsbestyrelsens rolle overfor kommunen? Hvad er forsyningernes rolle i fremtiden? Går vi mod mere eller mindre privatisering? Og hvad kommer det til at betyde for kommunernes styring af selskaberne? Søren S. Kjær, Teknisk direktør Dragør Kommune Carsten Normann, Bestyrelsesformand Energi og Miljø, CEO Mayday Invest Lasse Frimand Jensen, Byrådsmedlem Aalborg Kommune Flemming Lehbert Sørensen, Natur og Miljøchef Holstebro Kommune

9 9. Det lokale erhvervsklima - Hvilken rolle spiller teknik og miljø? Der er fra flere sider stort fokus på rammerne for vækst og erhverv i kommunerne. Vi ser på teknik- og miljøområdets rolle i at skabe det gode erhvervsklima. Hvad er det vigtigste for et godt erhvervsklima? Hvilke muligheder er der? Hvad er de gode eksempler? Der er i disse år en udvikling i, hvordan kommunerne skaber et bedre erhvervsklima, bl.a. ved at oprette én indgang og ved at efteruddanne medarbejderne til en mere serviceorienteret tilgang til virksomheder og borgere. Henrik Høegh, Miljøordfører (V), Viceborgmester Lolland Kommune Thomas Adelskov, Borgmester (S) Odsherred Kommune Maj Green, Teknisk vicedirektør Gladsaxe Kommune 10. Velkommen til kommunal teknik- og miljøpolitik Temamødet er en dobbeltsession især målrettet kommunalpolitikere, der er nye på teknik- og miljøområdet. Der gives en generel introduktion til området med fokus på: De vigtigste aktuelle politiske temaer - nu og fremadrettet. Hvad er stort, og hvad er småt? Vi skal drøfte kommunernes handlerum og mulighederne for på teknikog miljøområdet at sikre gode rammer for vækst og udvikling. Hvilke roller kommunalpolitikere kan og skal spille i dag. Hvordan man sikrer det bedst mulige samspil med borgere, virksomheder og andre lokale aktører samt skaber fælles resultater. Jørn Pedersen, Formand for KL s Teknik og Miljøudvalg Steen Dahlstrøm, Borgmester Middelfart Kommune Steen Vinderslev, Kommunaldirektør Middelfart Kommune Thorbjørn Sørensen, Teknik- og miljødirektør Middelfart Kommune Jens Christian Birch, Fri agent, adjungeret professor og tidligere kommunaldirektør i Næstved Kommune

10 1 Faglige 0udflugter Her beskrives kort de spændende faglige udflugter den 9. maj, som Kolding Kommune har udvalgt til os. Nummeret på den udflugt, som du har valgt, fremgår af dit navneskilt. Udflugt 1: En vital bymidte - omdrejningspunktet er mennesker I nogle år blev der talt om, at Koldings bymidte var døende med få mennesker i gaderne. Det er lykkedes at vende denne udvikling og med en ny bylivsstrategi er konkrete mål sat: Flere bruger byen, flere opholder sig længere i bymidten og flere bor der. Med afsæt i Koldings vision Vi designer livet er planen at designe en bæredygtig bymidte med plads til oplevelser og møder mellem mennesker. Vi skal på tur rundt i bymidten og se nogle af de nye tiltag: Skaterbane, multibane, bordtennisborde, børnestationer, lovlig graffiti og et kulturkompleks for alle aldersgrupper. Udflugt 3: Affald - håndtering af ressourcer og andre skatte Regeringen har barslet med en ambitiøs ressourcestrategi Danmark uden affald og i Kolding går vi benhårdt efter at opfylde målene til tiden. Bæredygtighed og cirkulær økonomi er nøgleord for os, og vi har både skatkammer, loppestationer og el-skraldebil, der trækker i den rigtige retning. Vi har smøget ærmerne op sammen med vores nabokommuner i jagten på at designe den rigtige løsning til sortering af organisk affald, og vi vil gerne dele vores overvejelser med jer, mens vi sparker dæk på el-skraldebilen og kigger dybt i skatkammerets skralde-skatte. Udflugt 2: Ny bydel tiltrækker tusindvis af unge Lige nu skyder en helt ny bydel op i Kolding midtby: Design City. Bæredygtighed, nye samarbejdsformer og innovation gennem design er nøgleord for den nye bydel, som bliver en integreret del af et campusmiljø med nybygget universitet, VUC og HF, seminarium, designskole, erhvervsakademi og ungdomsboliger - med andre ord et ungdomsmekka med over 6000 studerende. Den nye bydel kommer især til at huse uddannelser og kreative virksomheder, men Design City får også liv uden for studie- og kontortid. Én af de nyeste attraktioner er et smukt beachvolley-anlæg med 14 baner. Udflugt 4: Kolding - Vi designer Livet I Kolding begynder designtænkningen i børnehaven, fortsætter i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne, på universitet og Designskolen og i de virksomheder, der arbejder med design, bl.a. med hjælp fra iværksætterhuset House of Design. Koldings nye vision Vi designer livet gennemsyrer mange facetter i kommunen og inddrager både borgere, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner og er nærværende i hele kommunens opgaveløsning - alt sammen koordineret af kommunens designsekretariat. Få et indblik i Koldings designsatsning fra den spæde start til konkrete aktiviteter. Udflugt 5: Å-steder - byens grønne hotspots I mange år var Kolding Å en bagside-å med parkeringspladser og tilgroede grønne arealer som nærmeste nabo. Dette senarie er kommunen godt i gang med at udvikle til en række grønne hotspots med bl.a. 15 åsteder til ophold, aktivitet og leg. På turen langs åen fra bymidten til fjorden bliver der lejlighed til at se nogle af de 15 meget forskellige åsteder og høre, hvordan kommunen har kombineret design og natur til at skabe nye byrum. Hør også om outdoor -strategien, som skal binde byen sammen med grønne bånd mellem bymidten og attraktioner som Legeparken og Geografisk Have.

11 Udflugt 6: Harteværket - et vandkraftværk under forandring Midt i Kolding Ådals enestående istidslandskab ligger Harteværket - et stykke levende industrihistorie. Harteværket producerer stadig grøn, CO2-fri strøm, men ikke i samme grad som tidligere, pga. mindre vandtilstrømning. Harteværket er derfor godt i gang med at genopfinde sig selv. Besøg Danmarks første større vandkraftværk fra 1920 og hør om fremtidsplanerne for værket, som omfatter et formidlingscenter, der kan tiltrække både børn og voksne og en portal for energioplysning, bevægelsestilbud med fokus på sundhed, samt natur- og kulturhistoriske oplevelser. Udflugt 7: Christiansfeld - en smeltedigel af kulturhistorie og moderne arkitektur Rigtig mange danskere kender Christiansfeld som honning kagebyen, men Christiansfeld er meget mere end hjerter af honning. Byen rummer ganske enkelt kulturarv i verdensklasse og er ansøger til UNESCO s Verdensarvsliste. Christiansfeld regnes for at være den smukkest bevarede af de gamle Brødremenighedsbyer i Europa. Samtidig peger pilen også fremad med ny, moderne arkitektur, fx med Christiansfeld Skole, der netop er præmieret med kommunens Arkitekturpris. Oplev Christiansfeld som et stemningsfuldt møde mellem fortid og nutid. Udflugt 9: Når graffiti er kunst i byrummet Er graffiti hærværk eller kunst? Kolding Kommune valgte i 2012 at lægge vægten på det sidste og søsatte initiativet Graffiti fra hærværk til lovlig kunst. Det affødte en helt ny forening og et nyt kulturhus for subkulturer i kommunen, Kulturlogen og Råværket med rammer for mangfoldighed, kreativitet og livsudfoldelse. På Råværket lærer de af hinanden og sætter en norm, hvor man ikke laver ulovlig graffiti og Kulturlogen er i dag en integreret del af byens kulturliv. Vi besøger Råværket, møder medlemmer af Kulturlogen og ser på graffiti-kunst i byrummet. Udflugt 10: Rugekasser for iværksættere Udflugt 8: Skamlingsbanken - et nationalt samlingssted, før og nu Som nationalt mindesmærke og samlingssted har Skamlingsbanken eksisteret i snart 170 år. I dag byder området først og fremmest på imponerende naturoplevelser og en fantastisk udsigt over landskabet og Lillebælt, men ambitionen er at genskabe Skamlingsbanken som et moderne og attraktivt nationalt mødested. Området skal boostes med fokus på historien, kulturoplevelser, friluftsliv og naturen. Vi tager på tur i det smukke landskab og hører de mange spændende elementer i en ny udviklingsplan. Iværksætteri kræver nursing og et særligt gunstigt miljø for at overleve. Iværksætterhusene House of Innovation og House of Design er rugekasser for Koldings iværksættere og centrale omdrejningspunkter i Business Koldings arbejde med og for iværksættere og vækstvirksomheder. Husene har tilbud om kontorlokaler, fællesfaciliteter, fælles atelier og rådgivning indenfor rækkevidde. Besøg de to innovationshuse og fornem det dynamiske miljø med stærk puls i Koldings centrum.

12 nmark 35 Standholdere Stand 1 Kombit A/S KOMBIT er kommunernes it-fællesskab. Vi digitaliserer på kommunernes præmisser og sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster. KOMBIT er blandt andet involveret i grunddataprogrammet og står bag den nye Byg og Miljøløsning. Data om miljøet i Danmark Læs mere på Data om miljøet i Danmark Stand 4 BayWa R.E.Solarsystemer APS Fra Svendborg forsyner vi det professionelle marked i Skandinavien med et bredt program af kvalitetsmoduler, invertere samt eget montagesystem. Læs mere på Stand 7 Alexandra Instituttet Alexandra Instituttet hjælper kommuner med at gøre byen smart ved at udnytte data og digitalisering i byerne. Det skaber vækst og glæde for både borgere, erhvervsliv og kommune Læs mere på Stand 2 Navitas Rådgivende Ingeniører Navitas Rådgivende Ingeniører er specialister i vedvarende energi, herunder solceller, solvarme, vindenergi og varmepumper. Vi varetager komplet bygherrerådgivning og ingeniørberegninger. Vores forundersøgelser af energitekniske anlæg er forudsætningen for et vellykket projekt. Læs mere på Stand 5 MT Højgaard A/S MT Højgaard udfører alt fra de mindste bygge- og anlægsopgaver til store og komplekse bygningsværker og infrastrukturprojekter. Vi har betydelig erfaring med energirenovering af både skoler, plejehjem, kontorer og boliger. Læs mere på Stand 8 IC-Meter IC-Meter - Indeklima og energi IC-Meter er et nyt dansk plug n play koncept til professionel vurdering af indeklima gennem onlinemåling af temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj. IC-Meter sammenholder indeklimamålingerne med lokale vejrdata og leverer onlinedata, statistik og nøgletal via web og åbent API. IC-Meter modtog i december Produktprisen Læs mere på Stand 3 Viden om Vind VidenOmVind har som overordnet mål at bidrage til, at opstillingen af nye vindmøller i kommunerne sker på et veloplyst grundlag med henblik på at fremme et godt naboskab til vindmøllerne. Læs mere på Stand 6 Wisecon A/S WiseCon er en dansk virksomhed, der har specialiseret sig i giftfrie og langsigtede højteknologiske løsninger til rottebekæmpelse. WiseCon s innovative koncept sætter nye globale standarder for bæredygtig og effektiv rottebekæmpelse. Læs mere på Stand 9 Krüger Aquacare A/S TOTALSERVICE er nøgleordet for Krüger Aquacare. Vi har Danmarks stærkeste program inden for vandbehandling med nyeste teknologier indenfor korrolyse, katodisk beskyttelse, procesrensning, beskyttelse af varmtvandssystemer og legionellabekæmpelse. Vi leverer totalløsninger og serviceydelser indenfor samtlige områder, der vedrører vandbehandling. Læs mere på

13 Data om miljøet i Danmark Stand 10 Kompan Dica KOMPAN DICA A/S har legeredskaber til alle aldre, i alle kategorier og rummer ethvert tænkeligt aspekt af børns fysiske og mentale udvikling. KOMPAN DICA A/S tilbyder totalløsninger fra planlægning til den færdige legeplads står klar til brug. Læs mere på Stand 14 Clever A/S CLEVER etablerer ladeløsninger, der passer til alle elbiler. Vi leverer, installerer og servicerer skræddersyede ladeløsninger til kommuner, virksomheder og private. CLEVER har etableret et landsdækkende offentligt tilgængeligt ladenetværk. Læs mere på Stand 18 EnergiMidt EnergiMidt er en moderne energi- og kommunikationsvirksomhed. Vi er stærke indenfor udelys, solceller og vedvarende energi, ESCO og energibesparelser samt naturligvis el. Derfor kan vi bidrage positivt i et partnerskab med din kommune. Læs mere på Stand 11 EnviDan A/S Med digitale værktøjer og faglig ekspertise skaber EnviDan overblik over klimatilpasnings opgaverne og udarbejder en bæredygtig implementeringsrækkefølge, som tager hensyn til alle aspekter i processen. EnviDan afholder workshops med både kommune og forsyningsvirksomhed, og deltager aktivt i borgermøder og borgerkommunikation. Læs mere på Stand 15 KomTek Miljø af 2013 A/S Ecogi konceptet sikrer en effektiv ressourceudnyttelse af organisk affald gennem separering i ikke organisk rejekt og organisk biopulp med meget høj renhedsgrad, således at der sker en optimal udnyttelse af biogas- og gødningspotentialet. Læs mere på Stand 19 Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal er et partnerskab ml. Miljøministeriet, Kommunerne og Regionerne, som understøtter den digitale forvaltning på miljøområdet ved at opbevare og stille fælles miljødata til rådighed. Læs mere på internet.miljoeportal.dk Stand 12 Sveigaard A/S Sveigaard A/S har installeret mere end 30 MWp solceller i skandinavian svarende til mere end 7000 boligers elforbrug. Sveigaard A/S er forhandler af de prisvindende invertersystemer fra SolarEdge samt det solcelleintergrerede tagsystem fra Galaxy Energy. Læs mere på Stand 16 Solia International Aps. Solia International udbytte og komfort. Udbytte ved hjælp af solceller og LED belysning. Komfort ved hjælp af al form for solafskærmning. Alt i rådgivning, projektering, montering og energiberegning. Læs mere på Stand 20 Dansk Bygningsarv Bygningskultur 2015 er et initiativ igangsat af Realdania og Kulturstyrelsen. Initiativet skal styrke og fremtidssikre håndtering af bygningskulturarven og skabe ny viden, nye netværk, brugbare værktøjer og helt ny formidling til ejere og kommuner. Læs mere på Stand 13 Solum A/S Aikan Aikan er en del af Solum Gruppen. Aikan har udviklet og driver Danmarks eneste bioforgasnings- og komposteringsanlæg til fast biologisk affald BioVækst ved Holbæk som modtager og behandler tons kildesorteret organisk dagrenovation årligt. Aikan Teknologien er robust, driftssikker og kan håndtere affald med mange urenheder i form af plast, metal m.v. Læs mere på Stand 17 Malte FuelTech Malte Fuel Tech er en kvalitetsbevidst samarbejdspartner indenfor Vaskeanlæg, Skilte, Brændstofanlæg, projektering mm. Malte Fuel Tech leverer komplette løsninger lige fra opstart til Turn key produkt. Ligeledes er Malte Fuel Tech leverandør af biologiske rensningsanlæg til vaskeanlæg samt LED skærme til markedsføring. Læs mere på Stand 21 Eurotag Danmark A/S DERBIGUM har i mere end 20 år været intensivt engageret i forskning og udvikling af nye og bæredygtige løsninger til tage. Alle produkter optimeres løbende ved at bruge og genbruge råmaterialer, der fører til lavere CO2-udslip. Som den første i verden har DERBIGUM introduceret DERBIPURE. En tagpap baseret på Bio-olier. Læs mere på

14 Stand 22 Stand 26 Frogne A/S Elbek og Vejrup A/S Stand 47 RGS 90 A/S Frogne har værktøjerne til at koordinere, effektivisere og dokumentere kommunale kørselsopgaver. Frogne er en af verdens førende udviklere af ITS-systemer, herunder trafikoptimering og kommunikation til taxa og social kørsel. Business cases: Bornholm Amts Trafikselskab (BAT) og Varde Kommune. Læs mere på Elbek & Vejrup branchespecifikke IT-løsninger og rådgivning Vi udvikler brugervenlige IT-løsninger baseret på nyeste teknologi og yder forretningsrådgivning, som er forankret i et dybt branchekendskab. Vores løsninger optimerer kundernes kerneforretning og effektiviserer og styrker de administrative processer. Vi skaber værdi gennem IT. Læs mere på RGS 90 A/S håndterer årligt ca. 2,5 mio. tons forurenet jord, affald og forbrændingsslagge. Vi vil sikre, at affaldets ressourcer udnyttes bedst muligt og løbende tilpasse os samfundets skiftende behov for bæredygtige miljøløsninger. Læs mere på Stand 23 EnergiTjenesten EnergiTjenesten tilbyder uvildig rådgivning om energibesparelser og vedvarende energi. EnergiTjenesten er landsdækkende og tilbyder rådgivning til de danske husholdninger, men vores arbejde rækker også ud til bl.a. kommuner, skoler og erhverv. Læs mere på Stand 44 Eventyrleg Eventyr Leg designer naturlegepladser efter dine ønsker og børnenes behov. Vi bestræber os på at lave legepladser, der udfordrer og udvikler store såvel som små børn, i pænt og eventyrligt design. Læs mere på Stand 48 Asfalt Industrien Asfaltindustrien er organisationen for virksomheder, der arbejder med asfalt og veje. Der er 41 asfaltfabrikker i Danmark, der producerer f.eks. støjreducerende og miljøvenlig asfalt. Industrien beskæftiger medarbejdere. Læs mere på Stand 24 Rambøll Energi Danmark A/S Rambøll leverer uvildig rådgivning om langvarige løsninger til gavn for din kommune og miljøet. Vi fremmer en bæredygtig byudvikling med strategisk energiplanlægning, grøn byplanlægning, bæredygtig trafik, klimatilpasning og miljø. Læs mere på Stand 45 De forenede Dampvaskerier Viima sikrer en bæredygtig rengøring, der samtidig optimerer driften. Viima skåner medarbejderen og leverer markedets bedste rengøringseffekt. Alt sammen dokumenteret. Det betyder plus på bundlinjen - både på drifts- og CSR-regnskabet. Læs mere på Data om miljøet i Danmark Stand 49 Friluftsrådet Friluftsrådet arbejder for at skabe gode rammer for friluftsliv og naturoplevelser for alle gennem kampagner, projekter, rådgivning af myndigheder og politisk lobbyarbejde. Friluftsrådet administrerer Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Læs mere på Stand 25 EnergiData EnergiData tilbyder skræddersyede, energibesparende løsninger inden for alle områder fra energimærkning og energirådgivning til totale energistyringsordninger, herunder Aktiv energityring af centralvarmepumper, belysning, ventilation osv. Vandlækage detektering er vores nyeste produkt. Læs mere på Stand 46 Fokdal Springvand A/S Fokdal springvand springvand til det offentlige rum Vi rådgiver, bygger og driver springvand til pladser, parker og søer. Interaktive springvand, bevægelige dyser, hoppende vand, vandtåger mv. Sammensmeltning af vand, lys, billeder, lyd. Showspringvand og drikkefontæne til grundvand. Læs mere på Stand 50 Dansk Skybrud Rådgivning Aps. Dansk Skybrud Rådgivning er specialiseret i at sikre bygninger mod oversvømmelse fra skybrud og stormflod. Vi screener ejendomsporteføljer og udfører grundige risikovurderingsrapporter af udsatte ejendomme. Læs mere på

15 Stand 51 PMG Energy Aps Solen afgiver hver dag mere energi end vi kan forbruge. Derfor arbejder PMG Energy med vedvarende energiløsninger med solen som udgangspunkt. Vores løsninger med sol og lys bidrager positivt til din kommunes energibesparelser. Læs mere på Stand 52 Joca A/S Joca a/s er Danmarks førende leverandør når det gælder udstyr til håndtering af affald. På kongressen i år fremviser vi de spændende eksklusive NYHEDER i parkog byrumsmøbler fra SineuGraff. Læs mere på Oversigtskort Comwell Kolding Skovbrynet 1. sal Plenum KL-sekretariat Stande B C Stande A Trapper til værelserne Lokale L L K J H D I E Oaze Trapper til værelserne Elevator til værelserne Frokost Reception Bar Frokost Hovedindgang

16 Praktisk information om Politisk Forum 2014 Gode vilkår for borgere & virksomheder På Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Wifi Netværk: Brugernavn: Adgangskode: TDC comwell comwell Konferencesekretariatet KL-sekretariatet er placeret i Foyer-området udenfor plenumsalen. Garderobe Ved Comwell s reception og på øvre foyer. Lounge KL-loungen holder til i foyeren. Kom forbi til en snak og lidt sødt/lokale smagsprøver. Middag Festmiddagen er i plenumsalen. Bar Efter festmiddagen er det muligt at købe drikkevarer i plenumsalen og HotelBaren i lobbyen. Materiale Materialet fra konferencen og slides fra plenum kan under konferencen findes på konference app en og efterfølgende på Parkering Der er 400 gratis p-pladser ved Comwell Kolding. Bustransport Bus Shuttle-busser fra Comwell Kolding til Hotel Scandic Kolding og Hotel Koldingfjord efter festmiddagen torsdag den 8. maj 2014 med første afgangstid kl og sidste afgangstid kl Busserne vil være skiltet med hotel-destinationen. Der kører ikke shuttle-busser til hotellerne placereret i selve Kolding by. Om morgenen fredag den 9. maj 2014 er der buskørsel fra Hotel Scandic Kolding og Hotel Koldingfjord retur til Comwell Kolding. Afgangstiderne vil være skiltet på de enkelte hoteller. Ankomst til Comwell Kolding ca. kl. 8.15, hvor der vil være kaffe i standeområdet. Yderligere information Ved spørgsmål kontakt KL-sekretariatet i foyeren. Konference app Her kan du se programmet, oversigtskort, materialer, evaluering og meget mere. App en findes ved at bruge QR-koden nederst på siden eller ved at søge på KL konferencer i app-store. Evaluering Se konference-app en. Twitter Følg KL Teknik og Miljø Deltag i debatten med #teknikmiljø Scan koden for at komme til konference-app en Vi ses til Politisk Forum april på Hotel Nyborg Strand

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA?

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA? FILANTROPI A B FILANTROPI DET BYGGEDE MILJØ Mennesker har altid præget natur og landskaber. Vores fingeraftryk på byer, bygninger og bygningskulturen omfatter alt fra vadesten i åen til prægtig ingeniørkunst.

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012

VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 PROGRAM VELFÆRDENS INNOVATIONS- DAG 2012 Temasessioner Løsningsgalleri Se og prøv Velfærdens Innovationsdag 2012 1 Øksnehallen CPH Conference Øksnehallen Toiletter Toiletter Temasessioner 2/3/4/5/6 Plenum

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST KONFERENCERAPPORT AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST - HVORDAN REALISERER VI DANMARKS UDVIKLINGSPOTENTIALE INDEN FOR VANDTEKNOLOGI? INDHOLD 5 FORORD 7 VELKOMST ATV s

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

ener iforum Fremtidens energi udfordringer og muligheder Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009

ener iforum Fremtidens energi udfordringer og muligheder Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 1 / Januar 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. g ener iforum d a n m Fremtidens energi udfordringer

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere