Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på http://naveedio.com eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play."

Transkript

1 Betingelser for virksomheder mv. s brug af Naveedio Naveedio er en nyskabende App baseret markedsføringsplatform, der består af SPIL, hvor brugerne kan vinde penge ved korrekt besvarelse af spørgsmål og en SHOP, hvor brugerne kan købe værdibeviser til bestemte tilbud fra forskellige butikker, virksomheder mv. For at kunne bruge Naveedio som virksomhed skal man først oprette sig som bruger på https://www.naveedio.com og herefter oprette en (eller flere) virksomheder. Herefter er der adgang til at oprette reklamer mv. Brugerne har adgang til Naveedio som en WebApp på eller ved at downloade App en Naveedio fra AppStore eller Google Play. Naveedio udbydes af Naveedio ApS, CVR nr , Marienbergvej 132, 1., 4760 Vordingborg. Disse betingelser gælder mellem virksomhederne og Naveedio ApS som udbyder af Naveedio. SHOP I SHOP delen sælges værdibeviser til gode tilbud mv. til brugerne, som direkte kan købe værdibeviser mod betaling med vundne penge i SPIL mv. eller via kreditkort eller PayPal. Det er gratis at oprette og få vist reklamer i SHOP delen ligesom det er gratis at sælge værdibeviser, idet der gælder følgende betingelser: 1. Værdibeviserne skal give forbrugeren en økonomisk eller anden fordel i forhold til virksomhedens sædvanlige salgspriser: a. Hvis der sælges gavekort/værdibeviser, skal værdien således være højere end prisen for gavekortet/værdibeviset. b. Hvis der sælges varer, skal prisen være lavere end normalprisen eller der skal følge andre fordele med. 2. Der kan dog også sælges værdibeviser til brug for indsamling af midler til velgørende eller på anden måde almennyttige formål eller til politiske foreninger mv. 3. Alle indkomne salgssummer tilgår virksomhedens saldo. Medmindre andet er aftalt, vil en saldo virksomhedens i favør blive udbetalt gebyrfrit hver 2. uge med overførsel til virksomhedens danske bankkonto. a. Udbetalinger foretages i ulige uger. b. Af administrative årsager sker kun udbetaling i det omfang virksomhedens tilgodehavende udgør mindst DKK

2 c. Hvis virksomhedens tilgodehavende udgør mindre end DKK 500 videreføres saldoen til efterfølgende udbetalingstidspunkt, hvor udbetaling så vil ske i det omfang saldoen her udgør mindst DKK 500. Virksomheden betaler ikke noget gebyr for modtagelse af betalinger via kreditkort mv. eller i forbindelse med udbetaling til virksomhedens bankkonto. Brugerne indløser købte værdibeviser ved fysisk at medbringe sin smartphone til virksomhedens adresse og her fremvise værdibeviset, som herefter indløses af virksomheden ved indtastning af pinkode, som virksomheden får genereret via back-end systemet. Prisen for værdibeviset overføres ved indløsning straks til virksomhedens saldo. For virksomheder med webshops sker indløsning af værdibeviser automatisk, idet App en tildeler brugeren en unik gavekort-/rabatkode til brug for køb i virksomhedens webshop. Dette forudsætter, at vi fra virksomheden har modtaget en liste med gavekort-koder. Alternativt kan indløsning af værdibevis ske ved, at bruger via App en fremsender en med link til værdibeviset til en af virksomheden valgt adresse. Indløsningen sker herefter ved at virksomheden klikker på linket til værdibeviset og indtaster pin koden. Virksomheden opretter og redigerer reklamer i back-end systemet. Alle video reklamer uploades til YouTube og afspilles via YouTube. Virksomheden kan også via back-end systemet til enhver tid se pin-koden og eventuelt ændre denne. Det er virksomhedens eget ansvar at afregne moms og/eller andre afgifter i det omfang værdibeviserne anvendes til køb af momspligtige varer eller ydelser. SPIL Reklame spil med multiple choice opgaver I SPIL delen får brugerne vist korte reklamer i form af billeder alene, billeder og tekst eller video alt efter virksomhedens eget valg. Til hver reklame oprettes 3 korte spørgsmål og til hvert spørgsmål er 4 forskellige svarmuligheder, der præsenteres for brugeren. Ved visning af reklamen vælges tilfældigt et af de tre spørgsmål, der så præsenteres for brugeren. Virksomheden skal sætte en budsum pr. korrekt spørgsmål for hver reklame. Mindste budsum for et korrekt svar udgør 1,5 kr. Hvis brugeren besvarer spørgsmålet korrekt vinder brugeren 1 kr., hvis budsummen udgør 1,5 kr. Dvs. 2/3 af mindste budsummen tilfalder brugeren. Hvis budsummen sættes højere end 1,5 kr. vinder brugeren yderligere 50% af den del af budsummen, som ligger ud over 1,5 kr. Budsummen har betydning for den rækkefølge reklamerne vises i. Jo højere budsum, des tidligere vises virksomhedens reklamer for hver enkelt bruger. Dette har særligt betydning i forhold til brugere, som kun bruger Naveedio i en kortere periode, da disse kun vil få vist en del af de reklamer, de kunnet have fået vist, 2

3 hvis de havde spillet i en længere periode. Virksomheden får derfor vist sin reklame til flere brugere ved at sætte en budsum, der er højere end 1,5 kr. Hver gang en bruger besvarer et spørgsmål korrekt trækkes et beløb svarende til budsummen fra virksomhedens saldo. For eksempelvis kr. får virksomhedens således brugeres fulde opmærksomhed på reklamen, som har gjort brugerne i stand til at besvare spørgsmålet korrekt. Hertil kommer visninger af reklamen for brugere, der vælger at springe reklamen over eller besvarer det stillede spørgsmål forkert. Ved oprettelsen af reklamen vælger virksomheden et geografisk sted typisk virksomheden adresse og tillige vælges i hvilken afstand i km i lige linje i forhold denne adresse, at reklamen skal vises. Brugernes geografiske placering registreres løbende via brugerens smartphone. Virksomheden vælger tillige reklamens målgruppe ud fra alder, køn og interesser. Reklamen vises således kun for brugere i virksomhedens målgruppe. Herudover kan virksomheden vælge hvor mange dage, der mindst skal gå imellem den samme reklame vises for brugeren for igen. Virksomheden opretter og redigerer reklamer i back-end systemet. Alle video reklamer uploades til YouTube og afspilles via YouTube. Virksomheden kan vælge at få vist den samme reklame i både SPIL delen og i SHOP delen eller kun i SPIL eller SHOP. Medmindre andet er aftalt, får hver ny virksomhed 100 gratis korrekte svar på reklamer. Inden oprettelsen af første reklame har virksomheden dog mulighed for at få gratis korrekte svar, hvis virksomheden forpligter sig til at efterfølgende at købe reklamer for mindst 500 kr. Når en virksomheds saldo er opbrugt, stopper virksomhedens reklamer automatisk med at blive vist i SPIL. Først når virksomheden igen har positiv saldo enten ved indbetaling eller ved indløsning af solgte værdibeviser - genoptages visningen af virksomhedens reklamer i SPIL. Virksomheden risikerer derfor ikke at komme til at skylde penge for viste reklamer. Virksomheden kan med omgående virkning få tilført penge til saldoen ved indbetaling af beløb via kreditkort/paypal via back-end systemet. Betaling kan også ske ved bankoverførsel, idet der her vil være en vis forsinkelse, før betalingen er registreret på virksomhedens saldo. Mulighed for at lave brugerundersøgelser, der yderligere målretter virksomhedens reklamer Virksomheder, der indgår en konkret aftale med Naveedio om annoncering i Naveedio for et beløb på mindst DKK , har mulighed for gratis at køre en eller flere brugerundersøgelser i Naveedio. Dvs. virksomheden skal ikke betale særskilt for brugernes besvarelse af brugerundersøgelserne. 3

4 Svarene på brugerundersøgelserne kan så bruges til at målrette virksomhedens reklamer yderligere, så virksomhedens reklamer eksempelvis kun vises for brugere, der har udvist positiv interesse for den type produkter eller services, som virksomheden sælger. Hver brugerundersøgelse består af maksimalt 3 spørgsmål. Brugerundersøgelserne vises ind i mellem de almindelige reklamer i SPIL. Ved besvarelse af brugerundersøgelser optjener brugerne såkaldte challenges, der giver brugerne ret til få flere reklamespørgsmål, som brugeren kan vinde penge på. Brugerundersøgelserne er derfor en integreret del af SPIL. Af brugerundersøgelserne fremgår virksomhedens navn eller produkter ikke. Brugerne belønnes ikke for at afgive et bestemt svar på brugerundersøgelserne og må derfor formodes at give oprigtige svar. Lead-generering Reklamer, der er målrettet ud fra brugernes svar på brugerundersøgelser kan endvidere danne grundlag for generering af leads. Virksomheden har således mulighed for efter brugerens svar på virksomhedens SPIL-reklame at få stillet et konkret spørgsmål om, hvorvidt brugeren ønsker at blive ringet mv. op af virksomheden. Brugeren belønnes ikke for at svare Ja hertil. Hvis brugeren svarer Ja er det således ud fra et oprigtigt ønske fra brugeren om at modtage en opringning mv. fra virksomheden. Den mindste budsum udgør 2 kr. for reklamer, der følges op af et spørgsmål om brugeren ønsker at blive kontaktet. De brugere, der svarer Ja til at blive kontaktet telefonisk mv. er således først blevet screenet via en brugerundersøgelse, som virksomheden selv har fastlagt indholdet af. Brugeren har herefter vundet (eller har misbrugt chancen for at vinde) mindst 1,25 kr. på at besvare et spørgsmål ud fra virksomhedens reklame og har så herefter svaret Ja til at blive kontaktet telefonisk mv. Der er således tale om leads af høj kvalitet. Lead-generering kan også bruges til eksempelvis tilmeldinger til virksomhedens nyhedsbrev. Optjening af provision ved henvisning af ny brugere af App en Virksomheder, foreninger og alle andre kan optjene provision ved henvisning af nye brugere til App en. I det følgende anvendes virksomhed som fælles betegnelse herfor. Ved henvisning af nye brugere til App en modtager virksomheden en provision på 5% af budsummen på hvert korrekt besvaret spørgsmål på betalte reklamer af de brugere, som virksomheden har henvist til. Dette gælder såvel disse brugeres korrekte svar på virksomhedens egne reklamer som på alle andre virksomheders reklamer i SPIL. Denne provision afregnes uden nogen tidsbegrænsning så længe brugerne 4

5 besvarer korrekte spørgsmål i SPIL. Provisionen tilskrives løbende til virksomhedens saldo i takt med at de brugere, der er henvist til besvarer spørgsmål korrekt. Eksempel: Hvis en bruger, som virksomheden har henvist til, eksempelvis i alt besvarer spørgsmål korrekt på betalte reklamer i den tid vedkommende bruger App en (svarende til eksempelvis 20 spørgsmål dagligt i 500 dage), vil virksomheden således i alt tjene 750 kr. i provision på denne bruger. Hvis virksomheden eksempelvis i alt henviser til 100 sådanne brugere, vil virksomheden således tjene i alt DKK i provision. Indtjente provisionsbeløb tilgår virksomhedens saldo. Udbetaling af en saldo i virksomhedens favør vil ske som beskrevet ovenfor under SHOP. Det er nemt for virksomheden at henvise nye brugere til App en, idet der i back-end kan hentes og kopieres et link til App en, som virksomheden kan videregive til kunder, medlemmer, forretningsforbindelser og andre interessenter via mails, hjemmeside mv. Når nye brugere klikker på linket bliver det automatisk registeret, at det er virksomheden, der har henvist brugeren. Til hver reklame kan via back-end også hentes og kopieres et link til reklamen eller eventuelt direkte til et spørgsmål vedr. reklamen. Dette link kan forbindes med virksomhedens reklamer på egen hjemmeside mv. eller på bannerreklamer (display annoncer) i eksempelvis Google Adwords. Udover derved at øge værdien af virksomhedens egne online reklame som følge af brugerens fordybelse heri, får virksomheden den fordel, at der automatisk optjenes provision fra de nye brugere, der skaffes via linket. Til hver reklame kan tillige genereres en QR kode, der linker enten til reklamen eller direkte til et spørgsmål vedr. reklamen. QR koden kan eksempelvis printes på labels, der sættes op i eller uden for virksomhedens lokaler. QR koden kan naturligvis også medtages i virksomhedens trykte annoncer og reklamer, herunder i aviser, magasiner, udendørs reklamer mv. Ud over at øge reklameværdien af reklamen i kraft af brugerens fordybelse i reklamen, får virksomheden den fordel, at der automatisk optjenes provision fra de nye brugere, der skaffes via linket. Moms Alle nævnte beløb er ekskl. moms. For de ydelser, som vi yder tilskrives dansk moms med pt. 25%. I relation til virksomhedens ydelser i form af at skaffe nye brugere af App en tilskrives tillige 25% i det omfang virksomheden er momsregistreret og har registreret sig som momspligtig i back-end systemet. I back-end systemet vises virksomhedens saldo inkl. moms. Back-end systemet Virksomhederne kan styre alle reklamer mv. fra back-end systemet på https://www.naveedio.com, ligesom virksomhederne her kan se alle transaktioner mv. vedr. de forskellige reklamer mv. 5

6 For at kunne bruge Naveedio som virksomhed skal en person først oprette sig som bruger på https://www.naveedio.com og herefter oprette en (eller flere) virksomheder. Herefter er der adgang til at oprette reklamer mv. Bemærk, at der i back-end systemet er to typer af brugere, der har forskellige rettigheder. Der er brugertypen virksomhedsadministrator, som har fuld adgang til at ændre virksomhedens oplysninger, reklamer mv., herunder til at ændre virksomheds bankkonto nr. mv. Den bruger, der opretter virksomheden får automatisk tildelt brugertypen virksomhedsadministrator. Brugere, der selv er virksomhedsadministrator kan udpege andre brugere som virksomhedsadministrator for virksomheden eller som brugertypen virksomhedsbruger. Og en virksomhedsadministrator kan også fjerne brugere igen, så de ikke længere har adgang til at se eller redigere virksomhedens data. Brugere, der kun er virksomhedsbruger kan ikke ændre virksomhedens generelle oplysninger, men har fuld adgang til at oprette, rette og redigere reklamer mv. Lovvalg Brugen af Naveedio og disse betingelser er underlagt dansk ret. 6

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8

Uddrag af abonnementsvilkår 3. Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 DET MED SMÅT Indhold Uddrag af abonnementsvilkår 3 Mobil: Dit abonnement 4 Dit abonnement i detaljer 7 Produktspecifikke vilkår for Mobil 8 Uddrag af lov om betalingstjenester 13 Mobilt Bredbånd: Dit abonnement

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007

STANDARDBETINGELSER FOR TELIA DANMARKS MOBILABONNEMENTER September 2007 VIGTIG INFORMATION om dit nye Telia mobilabonnement Du kan her læse om forhold, du særligt skal være opmærksom på, når du begynder at bruge dit nye mobilabonnement. Det er dig, som abonnent, der hæfter

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER

Abonnementsvilkår. OiSTER Abonnementsvilkår OiSTER Februar 2014 Version 1.15 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke og mobilnummer...

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere