Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, på Hotel Comwell, Roskilde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde."

Transkript

1 Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Charlotte Hanson, Svend Ulrich Jensen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Kirsten Melchior, Niels Petersen, Marianne Riis, Leni Møllsøe og Jytte Malmos. Afbud:. Jens Olav Holm Christensen, Jahn Legarth, samt suppleanterne : Ditte, Helena, Søren, Claus, Mette og Raghad. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden: godkendt som udsendt 2. konstituering: næstformand og sekretær: Flemming FU : Poul, Jan, Susanne Kr og Flemming. STF- info: Poul, Charlotte, Kleist og Marianne. Kollegahjælp: Ulla og Thomas Kofoed. Kursusudvalget :Svend Ulrich, Dan, Christian (og Poul). Web : Poul, Niels og Dan. Derudover nedsættes udvalg ad hoc. 3. fastlæggelse af årets mødedatoer: onsdag den mandag den torsdag den tirsdag den fredag den som internatmøde kgf den Dette fastlægges endeligt på mødet i januar. 4. orientering : Poul om de 8 spørgsmål vedr ejerforhold i prv praksis. Og om de kommende medlemsmøder. Kirsten om den reducerede sygesikring der medfører et tab på ca 4 mio kr. i Tryghedsordningerne. Sanne om karrieredag på Tandlægeskolen med begrænset fremmøde. Svend Ulrich om langtrukken klagesagsbehandling i region H. Charlotte om kontingentudvalget der endnu ikke er kommet i gang. Vi foreslår Marianne til udvalget. Om internatmødet til september på Lisegården, Liseleje. Christian om klubmøde om pædodonti. Suanne A om tandlægevagten i region H. Fortsat forhandlinger. Om møde i CED om tdl.uddannelsen, hvor de danske undervisningstimer er under 4000 i alt og EU målet er på 5000 timer. Det efterfølgende forprang refereres ikke. Referent : Flemming.

2 Referat fra bestyrelsesmøde d i hotel Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Dan Besjakov, Christian Eggers- Lura, Ulla Friberg, Charlotte Hanson, Svend Ulrich Jensen, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Jahn Legarth, Kirsten Melchior, Poul Møller, Niels Petersen, Marianne Riis samt Lotte Junggreen og Helena Holm. Afbud : J.O.Holm Christensen, Jan Frederiksen. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : Godkendt som udsendt. 2. Konstituering : Næstformand og sekretær : Flemming FU : Poul, Susanne Kr, Jan og Flemming STF- info : Poul, Charlotte, Kleist og Marianne Kursusudvalg : Kleist, Svend Ulrich, Dan og Poul. Web : Poul, Niels og Dan. Derudover nedsættes ad hoc udvalg efter behov. 3. årets mødedatoer : februar 2012 kl 16 til kl 16 Mandag d. 19. marts 2012 Tirsdag d. 1. maj 2012 Torsdag d. 14. juni 2012 Onsdag d. 22. august 2012 Tirsdag d. 9. oktober 2012, kgf Deadline for STF- info : samt orientering : Poul havde på forhånd orienteret pr mail. Christian om avisartikel og articain. Charlotte om PATU og ny formand. Kleist om stor tilmelding til klinikejerdagen i Odense, næsten udsolgt. Svend Ulrich om arbejdet i klagesagssystemet i region H. Marianne om klagesagsmødet den for alle i klagesagssystemet. Stor tilslutning. Flemming om regionsbestyrelsesmøde i region Sj samt om vagten i region Sj. Kirsten om udpegning til rådgivende praksisudvalg. Der refereres som sædvanligt ikke fra forprang. Alle bedes venligst i den kommende tid komme med forslag til emner, der kunne være interessante at få debatteret under det kommende internatmøde. I løbet af aftenens debat blev flg emne foreslået : TF kurser og priser, bl.a. +/- overskud, samarbejdspartnere, ideer, ønsker etc Referent : Flemming Juul

3 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den på Slangerupgård, Fakse ladeplads. Deltagere: Dan, Christian, Jan, Ulla, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Poul, Niels, Marianne, Ditte, Lotte (om lørdagen), Leni, Søren, Helena. Desuden Allan og Bent fra 3. kreds. Afbud : Susanne A, Jens Olav, Kirsten og Claus. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning fra HGF : a. der ønskes lettere registrering af efteruddannelse. Foreløbig ingen planer om at lægge de ikke- registrerende kolleger på nettet. Der vil blive lavet stikprøver for at belyse årsager til, at ca 400 ikke registrerer. b. LOKE, koster fortsat penge, men enighed om at sagen er afsluttet. c. Tandlægeskolerne. Sundhedsfakulteterne i København er nu lagt sammen. TF støt- ter tandlægeinstituttet hvor muligt. d. Emner til strategidag i stedet for HGF i 2013? Jan undersøger hvilke deadlines der er for mødet i november e. Trusler og risici for TF? Kort drøftet. Fortsættes lørdag. f. TF medlemsmøder? Bredt drøftet senere under punkt 4. g. Regionstandpleje: Drøftelse af at hele denne afdeling efterhånden langt overvejende udføres i off regi. Poul og Allan tager emnet op i SU. Kirsten kan evt gøre det samme i region H. TFs formand opfordres til at tage det op med partiernes sundhedsformænd. 3. orientering: Poul: Asger Bindslev træder ud af SU. Nyvalg i morgen i regionsbestyrelsen. Christian: avisartikler om skærpet tilsyn. Taget ad notam. Jahn: RegionH har overfor Tandlægeforeningen ( Københavns Tandlægevagt og Sjællands Tandlægeforening) opsagt samarbejdsaftalerne omkring tandlægevagterne i København og Nordsjælland. Nuværende samarbejdsaftale for Tandlægevagten Nordsjælland er ikke opsagt overfor samarbejds- kommunerne i Nordsjælland. Det betyder, at RegionH overfor kommunerne er kontraktlig forpligtiget til at videreføre nuværende ordning indtil udgangen af 2013 med mindre de 3 aftale parter bliver enige om en ny samarbejdsaftale aftale. Praksisforsikringen og LTN om ex af tænder der kunne have været bevaret: Disse døm- mes fremover som mangelfuldt arbejde, hvor der ikke er forsikringsdækning. Kleist: kort om verserende sag vedr aktindsigt i sygesikringsstatistikkerne. Retningslinier vedr indkald og PA skal være klar ultimo Om udlicitering af børne- og ungdomstandpleje. Nyt site under KEU med regler etc for klinikejere. Kort fra klinikejerkonferencen den Svend Ulrich: om max grænsen vedr klinikejerforsikringen. Om 65 års alder og dagpengeforsikringen. Om tandplejere og forsikring. Marianne: er udpeget til Tandskadeankenævnet. Endnu ikke første møde. Susanne Kr: er trådt ud af PTOs bestyrelse. Ulla : om regionsmøde vedr utilsigtede hændelser for alle sundhedspersoner. Godt 200

4 fremmødte. Se : for nærmere. Under den følgende debat oplystes, at Sysifo for år tilbage udarbejdede en liste med mulige eksempler på UTH. Jan : om vagten i region Sj. Fremlagde omsætningstallene fra forslag til kredskurser : uprioriteret: klagesager / implantater om pension (skønnes mest relevant for klubberne) om facts og fælder i forhold til Skat. om markedsføring via sociale medier (var på KEU mødet) gerne et socialt arrangement. Har ikke været prøvet i år. kirurgisk rekonstruktion efter cancerbehandling journal / gabestok suprastrukturen på implantater. Opdatering. 5. STF- info: Susanne A, indlæg om overgangen fra formandshvervet Poul om SU og indkaldeintervaller Niels om tandklage.dk Ulla om UTH (utilsigtede hændelser) Kleist om KEU Kliniejer anonymt om UDG sagen. FJ spørger. Flemming, anonymt om akut oplukning Deadline : pr mail til Poul men gerne meget før. 6. STF regnskab : foreløbig opstilling uddelt. Taget til efterretning. Videre emner udskudt til lørdagens internatmøde. Referent : Flemming. 2

5 Referat fra internatmødet den mellem 2. og 3. kreds i Slangerupgård, Fakse Ladeplads. I forhold til deltagerne i bestyrelsesmødet d : Lotte Junggreen deltog i lørdagens internatmøde. Ditte, Jan og Susanne Kleist måtte forlade internatmødet ved frokost på grund af andre aftaler. Klagesagssystemet: Hvem betaler for forbrugerrepræsentanterne? Der er eenstemmigt nej til at betale for dem fra TF. Sagen beror i ministerium og Danske Regioner. Derefter en længere drøftelse af fordele og ulemper ved at overlade klagesystemet til off myndighed. TFs formand har lovet, at hvis myndighederne overtager klagesystemet, så vil TF hjælpe med at overføre de bedste elementer. Pro vedr nuværende system: Kort sagsbehandlingstid. Enkelte regioner oplyses at kunne stramme en del op her. Det er almindelige kolleger og ikke ansatte konsulenter, der er aktive i systemet. Tilbagebetaling. Contra : Flertallet beklager at defensiv tandpleje / journalføring reelt er nødvendig. Tandlægestandens image lider ved nuværende system. Mange sager vil ende i retten ved det evt nye system. Af debatten fremgik, at alle tilstedeværende med aktive poster i klagesagssystemet minus 1 person er positive overfor at droppe det nuværende klagesagssystem. Det evt sparede beløb anbefales anvendt til støtte for de kolleger, der rammes af en klage.

6 Overenskomstkrav på alle områder: Tandplejerne : der er en ½ fridags diskrepans på Grundlovsdag at forhandle med. KEU: mange klinikejere har sat sig i kontraktmæssig klemme ved personlige tillæg til grundlønnen. Problemet kan alene løses af den enkelte klinikejer. Klinikker med tandplejere er i stort tal urentable. KEU er ved at lave en skabelon på nettet, så den enkelte klinikejer kan sætte sine egne tal ind og derved blive vejledt. For samtlige områder gælder, at forhandlingerne vil spejle resultaterne på det store arbejdsmarked. Sygesikringen: generelt er us honoraret for lavt set i lyset af, hvad der administrativt er omfattet. Ideelt set bør us- ydelsen vurderes så højt, at det alene er en tandlæge, der kan være gate keeper. Gerne tilskud til recepter Større tilskud til plast. Gruppearbejde om forslag til TF generelt: Emnerne er uprioriterede og kun overfladisk drøftet ved det efterfølgende plenum. Gruppe 1: a. Hjemmesiden skal forbedres rigtig meget. Bedre søgeord. b. Scandefa, frokosten er for kort for visse kurser og frokosten er rigelig dyr. For lidt tid til udstillerne. Læg gerne buffeten i udstillingsområdet. c. Via hjemmesiden skal linkes til kredsenes decentrale kurser. d. Flere roadshows. e. Salg af Amaliegade. f. Standens image promoveres via de sociale medier. g. a second opinion system for patienter i TFs regi. h. Honorar for blanket 701 skal modregnes hvis bevilling. Ikke rimeligt. i. Skær kontingentmodellerne ned fra 16 til 2. j. Evaluer om den obligatoriske efteruddannelse har effekt. 2

7 Gruppe 2 ; a. Gerne endnu flere nyhedsmails. b. Reducere Tandlægebladet til f.eks. 6 numre. c. Hjemmesiden kræver mange forbedringer. d. Amaliegade sælges når muligt til fordel for et mere rationelt alternativ. e. TFs administration skal slankes gradvist, der hvor det skader mindst. f. Opprioritere moderne teknologi, da det er de unges verden. g. HB skal være mere synlig ude i kredsene, både i kredsbestyrelserne men især ved kredsmøderne. Gruppe 3 : a. Imageforbedring for TF. Bl.a. en patienttelefon 1 x om ugen. b. Kredsene kan bruge TFs pressetjeneste så f.eks. lokale kurser får lokal omtale. c. Det politiske element i TF bruger ca 36 % af kontingentet. Det skal slankes betydeligt. d. Hvis klagesystemet lægges i det off, så opprioritering af støtte (retshjælp) til kollegerne. e. Opprioritering af nyheder pr mail; også hyrdebreve, anonymiserede sager og andet af almen interesse til læring. f. Forbedring af hjemmesiden. g. TFs markedsandel af kurser skal være større. h. Nyt domicil med rationel plads, mere P, let adgang til lufthavn og metro. Gruppe 4 : a. Hele det poliske aflønningsniveau er for højt. b. Maksimalt 1 repræsentant pr 100 medlemmer. c. KEU og KFU lægges sammen med tilsvarende reduktion i bemandingen. d. Skift Amaliegade ud. Giv HB mandat til at handle. e. Nedlæg Sundhedsudvalget og læg ansvaret i HB og hos kredsbestyrelserne. f. Nedlæg efteruddannelsesudvalget og læg ansvaret i HB og kredsbestyrelserne. g. Tandlægebladet alene som elektronisk medie og med tilsvarende reduktion i bemandingen. h. Ethvert udvalg skal maksimalt have 6 medlemmer. i. 50 % reduktion af det internationale område. Referent : Flemming.

8 Referat fra regionsgeneralforsamling den i region Sjælland. Deltagere : Christan Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla Friberg, Flemming Juul, Susanne Kleist, Susanne Kristensen, Poul Møller, Niels Petersen, Marianne Riis, Allan Bo Svendsen, Bent Torp Jensen, Ditte Lund, Leni Møllsøe. 1. valg af dirigent: Poul valgt. 2. godkendelse af dagsorden: godkendt som udsendt. 3. valg af formand: genvalg af Flemming. 4. nyt fra regionen: Asger Bindslev træder ud af SU. Susanne Kleist valgt i stedet. RTN : Anni Rønmann overtager pladsen efter Henning Kristensen nu hvor Henning er gået på pension. Det besluttes at anmode TF om sammen med Danske Regioner at ændre reglerne så udvalgene kan have et føl til oplæring ved møderne uden stemmeret og i en kortere periode som f.eks. 1 år. Derudover er der allerede mulighed for at vælge suppleanter. FJ spørger TF. 5. evt.: intet. Referent : Flemming.

9 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A,, Jens Olav, Jan, Ulla, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Jahn, Kirsten. Poul, Niels, Marianne, Leni, Søren, Claus. Afbud : Dan, Christian, Susanne Kr, Ditte, Lotte, Helena. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning fra STF internatmødet : Klagesystemet ønskes yderligere debatteret. Lægeforeningen deltager ikke i klage system, og de går ind og forsvarer de enkelte medlemmer uanset hvad. Vores nuværende system har 2 instanser. Det har et system i off regi næppe. Som minimum anbefales, at TF etablerer en empatisk rådgivning. Det oplyses, at HB er indstillet på at hjælpe med at overføre klagesystemet på bedste og mest rimelige vis, når sundhedsmyndighederne måtte ønske det. Der bør laves en tilfredshedsundersøgelse blandt indklagede kolleger og indhentes inspiration fra vore nabolande til et evt nyt klagesystem. Konklusion: Hvis klagesystemet ændres, skal TF straks etablere en rådgivningsgruppe med empatisk rådgivning og juridisk støtte. Der er fortsat overvældende flertal i kredsbestyrelsen for at acceptere klagesystemet overført til det off. 3. orientering: Kleist: også tandplejeroverenskomsten er færdigforhandlet. Niels: LTN har nu adresse hos Danske Regioner. RTN skal forholde sig til autorisationsloven i enhver klagesag. Om muligt svigt ved indberetning til sundhedsmyndighederne af klagesager, når en behandler flytter mellem flere regioner. At der skal være datoangivelse på eller ved digitale røntgen. Flemming: Om SU i region Sj og hvilke emner der skal drøftes. Susanne A: Om vagten i region H nord. Skal den ændres, så skal betalingen fra privat praksis godkendes på et møde med de omhandlede kolleger. Om det internationale arbejde. Om journalføringskursus med Charlotte Bonde. Kirsten : Om SU i region H hvor man koncentrerer sig om +/- 40 % samt 5 praksis med enkeltydelser. I alt spørges 14 praksis. Jan : Om fornuftigt TF regnskab for Om arbejdsgruppen vedr politikervilkår, der er færdig med en rapport. Om facebook gruppen fra især Århus. Om værdierne for TF : faglighed, respekt, troværdighed og engagement. Om kimtal i unitvand måske skal slækkes i forhold til nuværende grænser. Svend Ulrich : Om hjælpefonden, hvor der p.t. mangler ansøgninger. Marianne : Om møde i råd om videreuddannelse vedr evt nye specialer. Om møde i tandskadeankenævnet. Om snarligt møde som kritisk revisor.

10 4. STF- info: Kort orientering Poul sender ud pr mail med link til STFnet i morgen. 5. Nye specialer i DK? : MR refererede fra mødet om dette. I mødet deltog en prv praktiserende kollega fra et tilsvarende udvalg i England. Han mente, at grunduddannelsen er meget vigtig. At den almene tandpleje gør det godt. At kun nogle af specialerne kan anbefales og der er ikke brug for ret mange specialister. Det koster p.t. ca 2,6 mio kr at uddanne en specialtandlæge i DK. Jan fortalte fra HB, at man fornemmer, at der ikke er penge til specialtandlægeuddannelsen. Jahn fortalte, at spc.tdl.uddannelsen har udvandet uddannelsen af almene tandlæger i Sverige. Konklusion : gerne specialister på tandlægeskolerne, men ikke behov derudover. 6. Sygesikringsoverenskomsten, forlængelse af indkaldeintervaller contra reduceret ramme: Kollegerne skal lære at bruge overenskomsten alsidigt og ikke bruge ydelserne kritikløst. F.eks. ikke en undersøgelsesydelse i forbindelse med en kontrol af en PA ydelse. Det oplyses, at sygesikringsrammen i 2011 ikke tegner til at blive sprængt men måske endda ender med et mindreforbrug. 7. Facebook gruppen : Er tidligere forsøgt indkaldt til samråd med PATU. Det hvilede dengang på manglende viden om facta hos de involverede. Ingen mødte op hos PATU. Nu vil HB søge kontakt. 8. Næste års internatmøde: Charlotte, Kirsten, Svend Ulrich og Susanne A finder sted og tids- punkt. Datoen besluttes flyttet tilbage til eftersommeren Kreds 3 skal fortsat inviteres. 9. Evt.: Næste møde ønskes Tandlægebladets frihedsbrev drøftet samt emnet markedsføring. Referent : Flemming, 2

11 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A, Dan, Christian, Jens Olav, Jan, Charlotte, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Kirsten. Poul, Niels, Marianne, Ditte, Lotte, Leni, Helena, Søren, Afbud: Ulla, Svend Ulrich, Claus. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : orientering som punkt 3 2. opfølgning af referat fra : I.a. 3. orientering: Poul : a. SU og LSU har oplevet diskrepans vedr brev fra region Sj om indkaldeinter- valler. Forløbet blev drøftet. Mailen om ikke at svare på dette brev skulle sendes ud fra TF/LSU. Mange har ikke modtaget denne mail. Det oplyses, at et flertal af yder- numrene allerede har sendt svar til regionen. SU opfordres til fremover ikke at lade sig køre rundt i manegen! b. skal være kursusgiver om privat praksis. Christian: a. om ledelseskursus. Kan varmt anbefales. b. kan anbefale en ung slægtning( nyuddannet tdl) til job i region Sj. Er nogen interesseret? Kleist: a. KEU, ideen om sammenlægning blev ikke positivt modtaget i KEU. Et flertal i kredsbestyrelsen ønsker, at oplægget om sammenlægning fremsættes til TF som lovforslag. Kleist sender dette forslag ud til godkendelse pr mail. b. har været på medietræningskursus. c. har møde med forhandlingsudvalget den Ideer og forslag udbedes senest d til Kleist. d. om personsagsmøde i TF i morgen. e. Søren Bach- P har første møde om nationale retningslinier som basis for over- enskomsten d.9.maj. f. større diæter for vanskelige klagesager? Nej, det udlignes ved at der er lette sager. Jan: a. der er skader for 38 mio kr sidste år i Praksisforsikringen. b. vagten i region Sj fungerer. Marianne : om møde i tandskadeankenævnet. Susanne A : a. om tdl.vagten i gamle F amt. Mødet om videre skæbne er udskudt. b. EU har foreslået stop for amalgam i Der arbejdes på at lave en lempelig overgang/udfasning. c. EU har besluttet nye regler vedr tandblegning (lavere konc.). Retningslinier kom- mer i efteråret. d. svensk tdl.forening er splittet op i 2. Jens Olav : TF s hjemmeside er fortsat langt fra optimal. Ingen større forbedring.

12 Søgefunktionen er fortsat langt fra acceptabel. Niels : om møde i LTN forleden: aflønning af forbrugerrepræsentanterne fortsat usikker. Der tales om lovforslag, hvor Danske Regioner skal betale. 4. Opgavefordeling mellem HB og kredse: Poul har sendt mail ud om dette emne forud for mødet. Bred accept af flere sager til drøftelse i kredsbestyrelserne. Udspil fra HB imødeses. 5. Mest mulig politik for pengene : ses som arbejdspolitik for HB. Herunder skemaet for politikervilkår. 6. Økonomi, kontingent og tegningsret: emnerne blev drøftet på mødet med HB. Der er ikke stemning for at opdele kontingentet i en erhvervsdel og en fagpolitisk del, da der så pålægges 25 % moms. 7. Medlemsmøder : TF arrangerer medlemsmøder i 11/ kreds værdsætter, at HB er positiv for afholdelse af 2 møder i regionen, i nord og i syd så også 3. kreds inddrages. Facebook gruppen : TF har fået kontakt med en af initiativtagerne. 8. RTLN overenskomst: a. klagesager : info pr mail fra Poul forud for mødet. Patientombuddet har en anden opfattelse af journaler og klager, hvorved de er i modsætning til Sundhedsstyrelsens nuværende praksis (og LTN s praksis). Bestyrelsen mener, der kan sættes spørgsmålstegn ved Sundhedsstyrelsens konsulents habilitet. Bestyrelsen finder det betænkeligt, at Sundhedsstyrelsens konsulent dels er med til at sætte normerne for for, hvornår en tandlæge skal pilles ud for nærmere eftersyn, dels driver en virksomhed, der efterstående underviser tandlæger i journalføring. Problemet tages op af TF. Ovenfor beskrevne forhold taler til fordel for at opgive det nuværende klagesystem, da TF s medlemmer behandles bedre i Patientombuddet end i LTN. b. Ydernummer og tildeling: info pr mail fra Poul forud for mødet. c. UTH : info pr mail fra Poul forud for mødet. d. Kontrolstatistikken: behandlet under punkt Tryghedsordningerne: a. sygedagpenge : trækket er hævet 0,25 % til 2,5%. Ca 200 tdl modtager hjælp pr år. Udbetalingerne er i fortsat stigning. b. Erhvervsudygtighed: for dyrt (og umuligt) at lave reglerne om. 4 klinikejere og 2 ansatte blev ramt af nuværende topgrænse i mio kr ca blev udbetalt til ca 200 tdl i c. Interaktion mellem TF og Tryghedsordningernes hjemmesider : der arbejdes på sagen. 10. evt.: aktindsigt og kontrolstatistikker : kommer snart på Tdlnet. Tandlægebladet drøftes på næste bestyrelsesmøde. Næste møde : torsdag den Referent : Flemming.

13 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A, Dan, Christian, Jens Olav, Jan, Ulla, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Kirsten. Poul, Niels, Marianne, Ditte, Lotte, Leni og Claus. Afbud: Helena og Søren. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : godkendt som udsendt. 2. opfølgning af referat fra : I.a. 3. årsrapport : Overordnet ved Poul. Regionerne ved Kirsten, Flemming og Svend Ulrich. Vagten ved Sus A (F. amt) og Jens Olav vedr region Sj. SU, region Sj ved Poul og SU region H ved Kirsten Klubberne ved Flemming Kurser ved Kleist KEU ved Kleist KATU ved Lotte Krisehjælp ved Ulla PATU ved Charlotte. 4. STF regnskab. Kassereren redegjorde. Ros for fin oversigt og flot regnskab. Ønske om opstilling hvor regnskabet sammenholdes med forrige år. Enighed om uændret kontingent og ikke kortvarig nedsættelse. Aftalt at kasserer tegner en netbankforsikring. 5. Indledende drøftelse af opstillingsliste: Alle nuværende er positive for genopstilling. Lotte (suppleant) flytter til 1. kreds. Øvrige genopstilles. Gerne flere nye suppleanter. 6. Poul : har solgt sin klinikandel pr Afskedsreception d Er åben for ny(e) ansættelser. Sekretæren skal udarbejde et årshjul for standarder og aktiviteter i STF senest foråret 2013 for at lette fremtidige sekretærer i funktionen. 7. Tandlægebladet: Frihedsbrevet drøftet. Desuden drøftet om mere plads til det fagpolitiske i Tandlægebladet. Der er ingen ønsker om større ændringer af kvaliteten af Tandlægebladet. Ej heller alternativer til papirformen. Frihedsbrevet er fint i det omfang, at Tandlægebladet selv og uafhængigt af HB / TF kan tage emner op, men der er enighed om, at information fra TF udvalg etc skal kunne bringes i Tandlægebladet. Enighed om at bladet skal fungere uden censur men alligevel være TF s organ. 89 stk 4 i TF s love åbner for debatindlæg ubegrænset. Det skønnes at medlemmerne værdsætter bladet. Jobannoncerne i bladet er for dyre. Dette er uholdbart. Marianne påpegede som personlig holdning, at selv om Tandlægebladet i en periode giver underskud, er det et meget væsentligt medlemstilbud, som bør fastholdes. Dette tilslutter kredsbestyrelsen sig. Poul tager emnet op til august med kredsformændene. Bl.a om emnet skal berøres på HGF. 8. orientering: Poul : a. lav svarprocent i medlemsundersøgelsen.

14 b. STF s lovændringsforslag er afsendt rettidigt til TF. Skal vurderes af den juridiske konsulent. Jens Olav erindrede om den dissens, han havde givet til dette lovforslag. En dissens som han fortsat fastholdt. c. medlemsmøderne har krævet megen mailkorrespondance. Mødet i Næstved ønskes et sted med mere plads. Muligheder: Vinhuset til ca 100 deltagere. Ridehuset til rigtig mange. Vandrehjemmet til ca 75 deltagere. Poul aftaler med TF. Kleist: a. uddelegering af arbejde i forhold til autorisationsloven. Skal drøftes af overenskomstparterne. b. om den nye ansættelseskontrakt i prv praksis. Niels: LTN s formand har forholdt sig til praksis i LTN, hvor ikke påklagede emner tages op i direkte modsætning til praksis i f.eks. Patientombuddet. TF er ved at undersøge problemet. Der er enighed i kredsbestyrelsen om, at det er urimeligt, at klagesagsarbejdet overvejende vurderes juridisk. Det anbefales, at såfremt dette skal være fremtidens praksis, da skal TF direkte modarbejde tendensen og i stedet støtte praksis i Patientombuddet og Disciplinærnævnet. Sus A: har orienteret pr mail om vagten i region H forud for mødet. Charlotte : a. om kontrakterne i prv praksis set fra PATU. Er nu på plads. b. Fastlønskontrakt og introforløb diskuteres fortsat. c. om udvalg vedr udkantsdanmark. d. om næste internatmøde: Tisvilde Hegn i eftersommeren Kirsten : a. om kommunikationsrådgiver i Tryghedsordningerne. b. om artikel i Tandlægebladet om erhvervsudygtighedsforsikringen. c. om nyt råd med extern sparring. d. om overtagelse af hele huset ude i Hellerup. e. om at dagpengeudbetalingerne løber løbsk. Jan : a. om sag vedr uddelegering af arbejdsopgaver og ansvar. b. om forbrugerrepræsentanterne i klagesagssystemet: Nu lovforslag om at regionerne og TF i fællesskab skal betale. TF protesterer p.g.a habilitetsproblemet. Svend Ulrich : a. om at region H har ansat 4 unge jurister som konsulenter i klage- sagsbehandlingen. b. om at ca 50 klagesager ud af ca 250 blev gennemført i Flemming: a. om administrationen af de nye 39 diagnoser og Sundhedslovens 166, hvor Videnscentrene er en hurdle for at komme i gang. b. om SU og kontrolstatistikarbejdet i region Sj, hvor det hele er landet blidt. 9. Evt. : i.a. Næste møde : onsdag den Referent : Flemming,. 2

15 Referat fra kredsbestyrelsesmøde den hos Comwell, Roskilde. Deltagere: Susanne A, Dan, Christian, Jens Olav, Jan, Charlotte, Svend Ulrich, Flemming, Susanne Kl, Susanne Kr, Jahn, Kirsten, Poul, Niels, Marianne, Leni, Helena og Søren samt Allan. Afbud: Ulla, Ditte, Lotte og Claus. 1. fastlæggelse af endelig dagsorden : kgf tilføjes under punkt opfølgning af referat fra : I.a. 3. valg til SU i region Sjælland: Birgit Haargaard, Ringsted, udpeges som afløser for Poul. 4. STF- info med deadline d : A. Skabelonen kan printes ud i A5 B. Allan og Kleist kommer med rettelser til Poul vedr SU i region Sj. C. Regnskab og budget: godkendt som fremlagt, dog skal tilføjes flere medlemskurser og teamkurser. Uændret kontingent. D. Enighed om at der skal stræbes efter flere medlemstilbud. E. Kgf: dirigent: FJ spørger i aftalt prioriteret rækkefølge. Revisorer blev aftalt. PATU som KATU: FJ spørger. 5. Alderdomssag: Kirsten forklarede baggrund og betingelser. Enighed om at opfordre Tryghedsordningerne til at kommunikere herom i Tandlægebladet hvis muligt. Alternativt gennem kredsbladene. Allan og Poul tager emnet op på kommende kredsformandsmøde. 6. KFM mødet næste weekend: De kommende kredsmøder blev drøftet. Herunder en evt nedre grænse for deltagerantal. Enighed om kraftigere markedsføring af kommende medlemsmøder. Aldrig tørre emner alene men altid suppleret af noget attraktiv information. 7. Orientering: Jan om tal fra vagten i region SJ ; om TF s økonomi; om seneste emner i TF. Flemming om ændring af egen stilling i region Sj. Kirsten om møde i TF; om Advisory Board; om drøftelser med PFA. Charlotte om kommende møde med facebookgruppen; om kontingentgruppearbejdet; om research vedr kommende kredsinternatmøde september 2013 blev fastlagt. Sus A om vagten i region H. Der forhandles fortsat. Helena om Sicca projektet på Rigshospitalet lukker pr og kun dele af de omfattede undersøgelser kan udføres på RH. Egen læge vil fremover være henvisende. Niels om LTN- formand tilbyder en rundtur i regionerne for kalibrering ; om EU og nationale krav f.eks. til journalskrivning. Dette drøftet i EU (CED). Kleist om LTN tager initiativet op i TF; om ny vejledning vedr klagesager; om alternative reklamer fra kolleger, der er uhensigtsmæssige men lovlige; om drøftelserne vedr kommende forhandlinger vedr sygesikringsoverenskomsten; om prognoseudvalget frem til 2025; om Tandlægebladet der roses for at være mere praksisrelevant og aktuelt den senere tid. Poul om kredskurserne. 8. Kommende initiativer i STF: Udsættes til næste møde. 9. Evt.: i.a. Næste møde: kredsgeneralforsamling tirsdag d kl 18 hos Comwell. Referent : Flemming

16

17

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA

KREDSBESTYRELSE: SUPPLEANTER: EVT. INVITEREDE: DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5. DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA DATO: 16. juni 2014 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 5 MØDESTED: REFERENT: FRAVÆRENDE: Comwell, Roskilde Betina Grønbæk DB, afbud fra SUJ, DL,KM,LM,RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07

Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Sjællands Tandlægeforening U 18 07 Fuglebjerg, den 10.10.07 Protokollat over kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 9.10.07 i Comwell, Roskilde. 1. Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 28. november 2014 på Munkebjerg Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 16. august 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet.

1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes på dagsorden til internatmødet. U 15 2008 Fuglebjerg, den 18.11.08 Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 17.11.2008 i Comwell, Roskilde. Afbud : Laila, Charlotte og Christian. 1. Fastlæggelse af endelig dagsorden : evaluering af kgf sættes

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

1. fastlæggelse af endelig dagsorden : mailetik under orientering. 3. konstituering : sendes pr mail med mulighed for mail kommentarer til Poul.

1. fastlæggelse af endelig dagsorden : mailetik under orientering. 3. konstituering : sendes pr mail med mulighed for mail kommentarer til Poul. Referat fra 1. bestyrelsesmøde, den 18.11.09 hos Comwell, Roskilde. Deltagere : Susanne A, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Ulla F, Charlotte H, Bjørn H, Jan F, Poul M, Flemming J, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård.

Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård. Referat fra 3. bestyrelsesmøde den 11.12.02 i Vor Frue Sognegård. Deltagere : Susanne Andersen, Steen Boel, Karen Borchert, Jørgen Brinck, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Flemming Juul, Susanne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012.

Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012. Referat af bestyrelsesmøde på Hotel Knudsens Gaard tirsdag d. 11.december 2012. TIL STEDE: AFBUD: Ellen Øster Kristina Hansen Inge Marie Behrndtz (HB-kontakt) Flemming Tolbod Leif Hansen Birgitte Riis

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 12. januar 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 19. marts 2015 på Skovshoved Hotel Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 30. januar 2014 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 21. august 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk

NET-INFO. Sommer, 2009. www.stfnet.dk NET-INFO Sommer, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d mellem bestyrelsen for 3. og 2. kreds, afholdt i hotel Saxkjøbing.

Referat fra bestyrelsesmøde d mellem bestyrelsen for 3. og 2. kreds, afholdt i hotel Saxkjøbing. Referat fra bestyrelsesmøde d. 28.1.2011 mellem bestyrelsen for 3. og 2. kreds, afholdt i hotel Saxkjøbing. Deltagere : Dan Besjakov, J.O.Holm Christensen, Christian Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde: Torsdag d. 26. juni 2014, kl. 18.30 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Susanne og Mette Dagsorden 1. Mettes arbejdstider

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Restaurant Næsbyhoved Skov torsdag d. 8.december 2011.

Referat af bestyrelsesmøde på Restaurant Næsbyhoved Skov torsdag d. 8.december 2011. Referat af bestyrelsesmøde på Restaurant Næsbyhoved Skov torsdag d. 8.december 2011. TIL STEDE: Ellen Øster Mogens Brunhøj Inge Marie Behrndtz (HB-kontakt) Kaspar Hermansen Kristina Hansen Leif Hansen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 16.30 Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ) Søren Thomsen (ST) John

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Frede

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2012 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2012 www.stfnet.dk KREDSGENERALFORSAMLING 2012 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation Vedtægter for Praktiserende Tandlægers Organisation 2015 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17, DK 1256 København K Telefon: 33 12 00 20 (9.00-16.00) Konto: 9541 0005552737 / 9541 0009700676

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Torsdag Kl.: 19.00 Mødested: Per, Mimosevej 13 Deltagere i mødet: Per Aagaard Flemming Toft Bent Holm Zenia Rasmussen Ditte Walther Jensen Preben Arentoft Mødt: Alle med undtagelse af Flemming

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl Skive Sognegård Reberbanen Skive REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag d. 31. Maj 2014 kl. 10.00 Skive Sognegård Reberbanen 19 7800 Skive Kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 Tilmelding senest torsdag d. 29/5 2014 til: Preben: Helst på mail.: prebenmark@yahoo.com

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren Referat Bestyrelsesmøde Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 18.30 21.15 Mødested: Fælleslokalet/baren Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Tidtager Deltagere Nicolai Schmidt Ordinært bestyrelsesmøde Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde:

Referat fra bestyrelsesmøde: Referat fra bestyrelsesmøde: Dato: Torsdag den 19.5.2016 kl. 11 Sted: Deltagere: Afbud / Fraværende: Referent: Ordstyrer Næste møde: Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35, 6700 Esbjerg ØNH s konference,

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde onsdag, den 4. februar 2014 på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Leif Poulsen Svend Jensen Birthe Hansen Bent Christensen Lise Poulsen Nicki Hagesen LP SJ BH

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere