DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter"

Transkript

1 DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1

2 Indholdsfortegnelse: Side 3: Introduktion til Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning Side 6: Sommerstævnet 2011 Side 6: Fløjtekursus, oktober 2011 Side 7: Barokstævne for strygere, november 2011 Side 7: Digitalisering af stævneadministrationen Side 8: Nyt på hjemmesiden Side 9: Dansk Amatørmusik (DAM) Side 9: Musikmagasinet Side 10: Samarbejde med AKKS Side 10: Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Side 11: Københavns Kommunes Musikudvalg Side 12: DAOS Nodeservice. Beretning Side 13: Nodeudlån i 2012 Side 14: DAOS regnskab for 2011 Side 20: Regnskab for Ejvin Andersens Mindefond Side 22: Spil for livet Side 24: DAOS aktiviteter i 2012 Side 25: Stævner Side 25: Instrumentalkurser Side 26: Planlægning af orkesterfestival Side 26: Ungdomspanel Side 27: Analyseprojekt Side 28: DAOS budget for 2012 Side 31: DAOS æresmedlemmer tidligere formænd Side 32: DAOS styrelse Side 33: DAOS medlemmer Side 33: Flemming Sarroe er blevet æresmedlem Side 34: DAOS medlemsorkestre Side 35: Medlemsorkestrenes koncerter i

3 Dansk Amatørorkester Samvirke. DAOS er stiftet 15. januar 1949 som landsforening for amatørorkestre, der beskæftiger sig med symfonisk eller dermed beslægtet musik. I samvirket optages endvidere personlige medlemmer, musikskoler, institutioner m.fl. Med udgangen af denne sæson var 75 orkestre med ca medlemmer tilsluttet Samvirket (En fortegnelse over medlemsorkestrene findes på DAOS hjemmeside Hertil kommer antallet af personlige medlemmer, som udgør 154. Orkestrene dækker hele spektret indenfor betegnelsen symfonisk og dermed beslægtet musik fra orkestre, der hovedsageligt beskæftiger sig med den store symfoniske musik til orkestre, der spiller underholdningsmusik. Koncertoversigten sidst i dette hæfte giver et billede af spredningen i repertoiret. Udover orkestrenes koncertvirksomhed medvirker grupper fra orkestrene ofte i lokalområdernes forskellige musikaktiviteter i form af samarbejde med kor, organisationer, institutioner m.fl. Dansk Amatørorkester Samvirke udlåner gennem DAOS Nodeservice nodematerialer til medlemsorkestrene. Samvirket har i Centralnodearkivet en omfattende samling af orkesternoder. Herudover råder Samvirket over et betydeligt antal kammermusikværker, der i rigt omfang udlånes til medlemmerne. Der er nedsat et nodeudvalg i DAM-regi, som skal forsøge at koordinere adgangen til DAM s medlemsorganisationers nodearkiver i en fælles internetportal. Læs mere i artiklen om aktiviteterne i DAM. DAOS har siden 1995 haft overenskomst med KODA, der friholder medlemsorkestrene fra at betale afgift for opførelse af værker, der ellers er afgiftspligtige. En forudsætning herfor er dog, at der er tale om arrangementer, som medlemsorkestrene selv står for, samt at der indberettes koncertprogram til DAM s sekretariat i forbindelse med koncerternes afholdelse (se artiklen om den nye digitale indberetningsform i koncertkalenderen på DAOS hjemmeside). DAOS formål er: At fremme interessen for aktiv musikudøvelse. At varetage medlemskredsens interesser. At fremme samarbejdet mellem amatørmusikensemblerne og amatørmusikorganisationerne. At fremme samarbejdet mellem amatørerne, de professionelle musikere og underviserne. At fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning. 3

4 Formandens beretning for året Efter sidste generalforsamling i DAOS tog jeg imod opfordringen til at blive formand efter Flemming Sarroe, der igennem en lang årrække har varetaget opgaven med ildhu og agtelse. Jeg tøvede med at takke ja, eftersom jeg vidste, at jeg på ingen måde ville kunne være en formand på samme præmisser, som Flemming havde været det, jeg, der også har små børn og fuldtidsarbejde. Men på samme tid kunne jeg også mærke, at jeg havde lyst til at forsøge at føre DAOS videre ind i det 21. århundrede. Kort tid efter generalforsamlingen havde vi det første styrelsesmøde, hvor jeg nedsatte en ny udviklingsgruppe, som skulle diskutere og gennemføre nye tiltag. Bl.a. kunne jeg godt tænke mig at få fat i de helt unge medlemmer af DAOS for at få deres syn på, hvad DAOS skal kunne gøre for vores medlemmer. Samtidigt var og er jeg også bekymret for, at færre og færre unge fortsætter med at spille klassiske instrumenter, når de har forladt musikskolen. Der er noget galt med fødekæden fra musikskolebarn til voksen amatør. Når denne fødekæde ikke virker, vil det professionelle musikliv også lide skade, fordi den almene interesse i befolkningen for den klassiske musik vil dale. Desuden havde jeg en gammel drøm om at lave en international orkesterfestival for vores medlemsorkestre, en orkesterfestival inspireret af en ungdomsorkesterfestival i den lille franske by Brive. Udviklingsgruppen forfattede en handlingsplan, der fik navnet Spil for livet. Det første punkt vedrørende et samarbejde med vores unge medlemmer skulle udmønte sig i et Ungdomspanel, hvor DAOS tilbud til vores medlemmer skulle diskuteres. Jeg havde allerede talt med flere af de unge, der var meget engagerede og gerne ville være med til at gøre DAOS mere attraktiv, og vi inviterede til workshop i oktober måned. Desværre var ungdomspanelet af flere årsager ramt af afbud, så jeg var nødsaget til at aflyse workshoppen. Dog var de unge stadig positive over for at skulle mødes, så Ungdomspanelet er blevet udskudt til foråret 2012, hvor de unge vil få en ny invitation til workshop. Det andet punkt vedrørende den musikalske fødekæde skal udmønte sig i et analyseprojekt, der ved hjælp af kvalitative interviews skal forsøge at kortlægge, hvad der sker med de unge musikudøvere, når de begynder på videregående studier. I begyndelsen havde vi forestillet os at få et samarbejde i gang med Musikvidenskabeligt Institut i København, men eftersom DAOS ikke fik fondsmidler til at starte et sådant projekt, har projektet taget en anden drejning, og Odense Musikskole er nu gået ind i et samarbejde med DAOS om dette analyseprojekt. Det sidste punkt vedrørende orkesterfestivalen var i første omgang tænkt som en festival i Ørestadsområdet i København, hvor der er mange muligheder for at spille koncerter på et lille område. Idéen med festivalen er at give DAOS medlemsorkestre mulighed for nyt samarbejde med hinanden og med udenlandske deltagerorkestre. I Esbjerg var vores medlemsorkester Esbjerg Amatørorkester i gang med at arrangere et besøg af et fransk orkester, og dette lille projekt gav pludselig idéen til, at orkesterfestivalen kunne arrangeres i Esbjerg og omegn, hvor der også er mange koncertsale i nærheden af hinanden. Den 21. januar 2012 inviterede DAOS til workshop om orkesterfestivalen, hvor et antal af vores medlemmer stillede op til brainstorming, og hvor festivalens formål også blev diskuteret. Formålet blev følgende: At skabe opmærksomhed i offentligheden om klassiske amatørorkestre i Danmark og give DAOS orkestre og andre amatør- og ungdomsorkestre mulighed for at møde hinanden for gensidig inspiration og eventuelt fremtidigt samarbejde. At give danske amatørorkestre mulighed for at skabe internationale relationer og 4

5 kontakter, så koncertrejser til udlandet senere kan planlægges. At styrke den musikalske fødekæde i Danmark og modvirke, at unge, der flytter, holder op med at spille, fordi de ikke ved, hvor de skal henvende sig for at finde et nyt orkester. Festivalen skal afholdes i pinsen 2013, og den indledende planlægning af festivalen er i fuld gang. DAOS har ansat en administrator, Connie Wilhjelm, til i første omgang at skaffe fondsmidler, og mange af vores medlemsorkestre har meddelt os deres opbakning til festivalen. Udover disse nye tiltag har DAOS i det forløbne år gennemført sommerstævnet på Askov, et fløjtekursus og et barokstævne samt deltaget i udviklende samarbejde med andre organisationer. Desuden har DAOS fået en ny elektronisk koncertkalender på hjemmesiden, som korresponderer med Kultunaut og sørger for automatisk indberetning til KODA. Alle disse spændende projekter har styrelsens medlemmer beskrevet i en række artikler i denne årsberetning på de følgende sider. Gå ombord i spændende læsning og velkommen til et nyt begivenhedsrigt år i DAOS. DAOS blev i 2011 støttet af følgende puljer og fonde: Statens Kunstråd. Dansk Folkeoplysnings Samråd. Brødrene Hartmanns fond. Dansk Kapelmesterforening. Erda og Christian Schrøders Fond. Dansk Musikerforbund. Tak til følgende fonde, der gør det muligt for DAOS at tildele unge musikere, der har gjort sig særligt bemærkede på sommerstævnet på Askov et legat til en friplads året efter: Søren Henckels Legat. Ejvin Andersens Mindelegat. Louise Broch, 20. februar Foto: Hans Mattsson 5

6 Sommerstævnet Dansk Amatørorkester Samvirkes 63. sommerstævne blev afviklet på Askov Højskole fra 30. juli til 6. august Der var 270 deltagere i alle aldre, som var fordelt i tre orkestre om formiddagen og tre orkestre om eftermiddagen samt et lille orkester for medfølgende børn under 12 år. De officielle orkestre spillede følgende værker: Scriabin: Symfoni nr. 2, c-mol. Dir: Sebastian Krahnert. P. Tchaikovsky: Symfoni nr. 1, op. 13, g-mol (Vinterdrømme). Dir: Jesper Grove Jørgensen. L. van Beethoven: Symfoni nr. 3, Es-dur, (Eroica). Dir: Robert Houlihan. E. Elgar: Enigma Variationer. op. 36. Dir: Robert Houlihan. J. Sibelius: Symfoni nr. 3, C-dur, op. 52. Dir: Chr. Kluxen. A. Roussel: Petite Suite, op. 39 og Carl Nielsen: Pan og Syrinx. Dir: Jørgen Fuglebæk. Desuden blev der spillet værker af et utal af andre komponister i bladspilsorkestre, natorkestre og kammermusik. Deltagerafgiften var i 2011 mellem kr. og kr. alt efter indkvartering, og det dækkede kost og logi samt instruktion, lokaler m.v.. Børn under 12 betaler kun halvt deltagergebyr. Der blev i 2011 givet ungdomsrabat til 54 unge under 25 år, og heraf spillede de 25 i børneorkestret. Der uddeles hvert år fire legater til unge deltagere, som så kan komme med igen det følgende år uden at betale deltagergebyr. Fra Ejvin Andersens Mindefond blev der givet legater til Mette Stubkjær Laursen (violin) og Miguel Vandborg (trompet), mens Katrine Østergaard (viola) og Peter Bojer Bové (kontrabas) fik fripladser doneret af Søren Henckel. Stævneledelse: Louise Broch, Henrik Sardemann og Thomas Gammeltoft-Hansen. Flemming Sarroe, administrator. Fløjtekursus. Som led i DAOS serie af instrumentalkurser afholdtes fløjtekursus oktober 2011 på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Instruktør var fløjtenisten Pia Kaufmanas og som klaverakkompagnatør medvirkede Kirsten Karlshøj. Udover undervisning i masterclassform med mulighed for klaverledsagelse til de selvvalgte opgaver, blev der gennemgået fløjtetekniske spørgsmål som vejrtrækning, kropsholdning, artikulation, klang og fingerteknik. Der blev desuden indstuderet et fællesværk for 9 fløjter. I kurset deltog 10 fløjtenister, som beskrev kurset som veltilrettelagt og udbytterigt med ønske om opfølgning. Stævneleder: Henrik Sardemann. Pia Kaufmanas Foto: Hans Mattsson 6

7 BAROKSTÆVNE FOR STRYGERE. Stævnet blev afholdt i weekenden november 2011 på Brenderup Højskole, Fyn, med barokviolinisten Troels Svendsen som instruktør. I de seneste ca. 25 år har udførelsesmåden af musik fra barokken udviklet sig radikalt, blandt andet begrundet i studier af barokkens instrumenter og opførelsespraksis. Koncertpublikum har vænnet sig til en lettere og mere sprød lyd, når der spilles barokmusik, og stævnet var et forsøg på at give amatørmusikere et indblik i denne udvikling i form af inspiration og instruktion af en erfaren musiker på området. Stævnet havde 24 deltagende strygere fra hele landet. Der blev arbejdet med vidt forskellige typer af barokmusik med en indadvendt, meditativ fantasi af Purcell som det ældste eksempel. En humoristisk Don Quijote suite af Telemann gav anledning til at prøve forskellige former for musikalsk udtryk, og en strygersymfoni af Carl Ph. E. Bach var den helt store udfordring. Stævnet afsluttedes med en lille koncert for folk fra højskolen og byen. Stævneledere: Jytte Steffensen og Knud Lambaa. Foto: Hans Mattsson Digitalisering af stævneadministrationen Det er ikke nogen simpel opgave at administrere et stort stævne som DAOS årlige sommerstævne på Askov Højskole. Og det skal helst ske på en måde, så deltagerne slet ikke opdager hvor kompliceret det er. I mange år har administrationen af sommerstævnet været kompetent udført af Flemming Sarroe, men både Flemming og Styrelsen er opmærksom på, at det ikke varer evigt. For at andre kan overtage opgaven efter Flemming, har vi i 2011 bl.a. gennemført et projekt med digitalisering af stævneadministrationen. Deltagerne har først og fremmest opdaget det ved at tilmeldingen er blevet elektronisk, og at navneskilte og oversigter ser lidt anderledes ud end tidligere. Og det har da heller ikke været hensigten at lave om på den meget vellykkede form, stævnerne har udviklet gennem årene. Men bag det hele ligger et nyt databasesystem, som bygger videre på Flemmings mange års erfaring med at afvikle stævnets administration, og det er en vigtig brik i fremtidssikringen. Projektansvarlig: Knud Ebbesen. 7

8 Nyt på hjemmesiden Siden relanceringen af vores hjemmeside med nyt design i begyndelsen af 2010 er der udviklet nye funktioner med økonomisk støtte fra DFS Tipspulje A. I 2011 er der introduceret en ny koncertkalender og oversigten over medlemsorkestre er blevet moderniseret. Koncertkalenderen er udviklet i samarbejde med internetportalen Kultunaut, og den giver derfor gode muligheder for at markedsføre medlemsorkestrenes koncerter. Ved at indtaste de detaljerede oplysninger i god tid inden koncerterne opnår man som medlemsorkester flere fordele: Bred markedsføring af koncerterne, der vil blive annonceret på kultunaut.dk, på daos.dk samt i alle de lokale medier, der samarbejder med Kultunaut. Mulighed for elektronisk salg af billetter via orkestrets egen hjemmeside og via Kultunaut i samarbejde med billetsystemet Place2Book, der er det billigste på markedet (uden gebyrer). Automatisk rapportering til KODA af koncertprogrammet, så medlemsorkestret dermed lever op til de krav, der stilles i den kollektive aftale mellem DAOS og KODA. Et standard-koncertprogram klar til print eller som rå-udgave til videre bearbejdning. KODA-rapporteringen er en vigtig del af koncertkalenderen, for DAOS er forpligtet til at indberette alle medlemsorkestrenes koncerter hvad enten orkestrene selv står som arrangør eller andre står for koncerten. Fra januar 2012 er det derfor blevet obligatorisk for medlemsorkestrene at indtaste deres koncerter i koncertkalenderen. Medlemsoversigten er moderniseret, så man nu ved at klikke på overskrifterne kan sortere efter by (øvested) eller region. Desuden kan man vælge orkestertype. Dermed er det blevet lettere at finde et nyt orkester, hvis man f.eks. flytter rundt i landet eller bare ønsker ny inspiration. Der er desuden introduceret online opdatering af medlemsoplysninger både for medlemsorkestre og for personlige medlemmer. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at benytte denne mulighed, når der er ændringer af f.eks. kontaktpersoner, telefonnumre eller adresser, så medlemsdatabasen altid er opdateret. Projektansvarlig: Knud Ebbesen Foto: Hans Mattsson 8

9 Dansk Amatørmusik (DAM). Dansk Amatørmusik forkortet DAM er en selvejende institution, der repræsenterer de klassiske amatørkor- og orkesterorganisationer i Danmark med i alt cirka medlemmer. DAM varetager sekretariatsfunktioner for de landsdækkende medlemsorganisationer, herunder også for DAOS, og står for udgivelsen af Musikmagasinet, der udkommer fire gange årligt bl.a. med sider om DAOS aktiviteter. DAM har fået ny hjemmeside i februar 2012 og adressen er På DAM s hjemmeside kan man finde oplysninger om DAM s og landsorganisationernes aktiviteter i løbet af året, typisk stævner og kurser i DAM eller i foreningsregi og med link til organisationernes hjemmesider. På hjemmesiden finder man desuden en række vigtige råd og oplysninger fra Amatørkonsulenten, og der er en fælles koncertkalender, hvor også DAOS koncerter automatisk bliver vist, så snart de er indtastet via DAOS hjemmeside. Ud over stævner og kurser rettet mod enkeltpersoner, har DAM en række tilbud, som DAOS medlemsorkestre kan få glæde af. DAM har f.eks. fået udarbejdet en dirigentkontrakt, som kor og orkestre kan bruge, når de ansætter en dirigent. Den ligger på DAMs hjemmeside. Der er en band-doctor ordning, hvor et medlemsorkester kan få en gæstedirigent eller instruktør på besøg og dermed få inspiration til videre udvikling. Desuden administrerer DAM en udviklingspulje med midler fra Kunstrådet, hvor de enkelte medlemsorkestre kan søge økonomisk støtte til nye initiativer. Som led i den nye struktur for MGK uddannelsen, som blev gennemført i 2011, vil der fremover være 7 lokalråd, hvor også amatørmusikområdet skal være repræsenteret. DAM har i 2011 fået henvendelse fra to af disse lokalråd om at foreslå repræsentanter, og det er en opgave, der meget naturligt vil kunne varetages af personer fra de pågældende lokalområder, som er tilknyttet DAOS. Det forventes, at DAM i løbet af 2012 vil ændre organisationen for at kunne indgå fire årige aftaler med Kunstrådet om finansiering af aktiviteterne. Det kan medføre en ændret opgavefordeling mellem DAM og landsorganisationerne, men DAM vil fortsat varetage sekretariatsfunktionerne for DAOS. DAOS var i 2011 repræsenteret i DAMs bestyrelse ved Knud Lambaa MUSIKMAGASINET Musikmagasinet er DAM s medlemsblad, hvori DAOS har egne sider med stof af speciel interesse for vores medlemsorkestre. Bladet udkommer med 4 numre årligt, og DAOSsiderne har i 2011 bragt artikler om enkelte orkestres virksomhed samt stof om DAOS stævner og kurser. Redaktør for DAOS-stoffet er Jytte Steffensen, 9

10 Samarbejde med AKKS AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd) har i 2011 primært bestået i erfaringsudveksling på en række områder. Der har i årets løb været fokuseret på lokalesituationen for amatørorkestre samt på at identificere og efterfølgende forstærke det svageste led i den musikalske fødekæde: Overgangen fra musikskole- eller ungdomsorkester til voksenorkester. Børneorkester på Sommerstævnet AKKS nærer et stort ønske om at medvirke til at forbedre forholdene for amatørmusikken bl.a. gennem deltagelse i den politiske beslutningsproces (herunder afgivelse af høringssvar). DAOS og AKKS kan begge have gavn af en gensidig orientering og erfaringsudveksling samt koordinering af diverse aktiviteter. Dina Gelfer-Jørgensen har deltaget i samarbejdet. Foto: Hans Mattsson Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) DAOS er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, forkortet DFS, som havde 70 års jubilæum i 2011 og i den anledning udgav et debathæfte om folkeoplysningens udfordringer og muligheder. DFS arbejder for at forbedre vilkårene for folkeoplysningen, skabe samarbejde og netværk og inspirere til nytænkning og udvikling. DFS var meget aktiv i forbindelse med forberedelsen af den nye folkeoplysningslov, der trådte i kraft den 1. august Der blev udarbejdet høringssvar til lovudkastet og DFS har støttet opstarten af lokale samråd for den folkeoplysende voksenundervisning i kommunerne. Ifølge loven skal der udarbejdes en kulturpolitik i hver enkelt kommune og foreningerne opfordres til at bruge de lokale samråd og derigennem påvirke den lokale kulturpolitik. Dette gælder specielt for foreninger, der er organiseret under folkeoplysningsloven, organiseret som aftenskole eller som folkeoplysende forening. Der er udgivet en vejledning til DFS medlemmer om kommunal folkeoplysningspolitik. DFS har desuden vedtaget en strategiplan for det folkeoplysende arbejde, og den findes sammen med de øvrige publikationer på hjemmesiden hvor man også kan læse mere om DFS. DFS har et web-hotel, der er gratis for medlemsforeningerne. Desuden administrerer DFS nogle puljer med tipsmidler, hvor man kan søge støtte til udvikling af nye folkeoplysningsinitiativer m.v. DAOS har i 2011 modtaget støtte fra DFS til udvikling af nye funktioner på vores hjemmeside. DAOS repræsenteres i DFS af Knud Lambaa. 10

11 Københavns Kommunes Musikudvalg DAOS er som repræsentant for DAM medlem af Københavns Kommunes Musikudvalg. Udvalgets overordnede opgave er at fremme musiklivet i Københavns Kommune og medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i området. Musikudvalget afholder årligt ca. seks møder, hvor det behandler ansøgninger til honorarstøtteordningen og Musikudvalgets frie midler. Ved uddeling af støtte lægger Musikudvalget vægt på aktiviteter, der sikrer og øger den musikalske aktivitet og bredde i København. Af særlig interesse for DAOS s medlemmer skal nævnes det arbejde, der i et samarbejde med Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg er gennemført i 2011 og forventes afsluttet i løbet af foråret Med udgangspunkt i bl.a. en rapport om amatørmusikkens vilkår i kommunen, som blev udarbejdet for musikudvalget i 2009, har man dels undersøgt forholdene omkring øvelokaler for større ensembler (både kor og orkestre) i kommunen og dels afsat penge til en banddoktorordning. Arbejdet omkring øvelokaler er resulteret i, at man har udvalgt en række lokaler, der i forvejen anvendes som øvelokaler, som kraftcentre for store ensembler. Ét sted er gjort til kraftcenter for bigbands, et andet for kor og to for de helt store ensembler, herunder klassiske orkestre. Tanken er, at man ved at samle kommunens ensembler med fælles musikalsk baggrund på nogle få steder kan skabe en dynamik og kreativitet, som vil virke befordrende for de enkelte ensembler. Samtidig giver det muligheder for praktisk samarbejde, herunder f.eks, omkring store instrumenter. Endelig er der udpeget et øvested, som friholdes til ad hoc forløb som f.eks. øveweekender og generalprøver. Der er som en del af arbejdet bevilget kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, som anvendes til at forbedre faciliteterne på de udvalgte øvesteder, herunder til etablering af depotrum. Den endelige indflytning af ensemblerne i de nye lokaler forventes at ske i løbet af foråret 2012 og der vil være tale om en ganske betydelig forbedring af forholdene for kommunens ensembler. Musikudvalget har i 2011 på forsøgsbasis afsat en mindre pulje på kr. af udvalgets frie midler til en banddoktorordning. Ensembler kunne i forbindelse med koncerter i Københavns Kommune søge om tilskud til en banddoktor. Kravene til ansøgning og afrapportering blev lempet betydeligt i forhold til almindelige ansøgninger og sagsbehandlingstiden forkortet. Dermed fik specielt amatørensembler en mulighed for let og hurtig adgang til tilskud til arbejdet med at løfte ensemblets kunstneriske niveau. Ordningen vil i foråret 2012 blive evalueret med henblik på eventuel videreførelse. Repræsentant for DAOS/DAM er Dina Gelfer- Jørgensen. 11

12 DAOS Nodeservice. beretning Nodearkivet benyttes af langt de fleste af DAOS s orkestre og personlige medlemmer, når der skal fremskaffes nodemateriale. I det meget store arkiv findes knap orkesterværker og ca kammermusikværker samt en samling på ca. 800 værker for salonorkester. Hertil kommer en stor partitursamling. Nodearkivet er et serviceorgan, hvor man kan få hjælp og vejledning i forbindelse med sit nodelån. Selvom et ønsket værk ikke findes i arkivet, vil det ofte være muligt at fremskaffe det hos vores samarbejdspartnere i Norge, Sverige og Tyskland. Udover det løbende udlån til orkestrene er der også hvert år de to meget store udlån af kammermusiknoder til henholdsvis Vesterlundstævnet og Sommerstævnet på Askov, hvor der bliver stillet henholdsvis ca. 200 og ca. 500 kammermusikværker til disposition for deltagerne. Det er også nodearkivet, der fremskaffer nodematerialet til de 6 værker, der normalt spilles på Sommerstævnet, og som fremstiller og udsender orkesterstemmerne til deltagerne. Oversigten over udlånet i 2011 på næste side viser, at låneaktiviteten målt på antallet af lånte værker i det forløbne år er gået noget ned når man sammenligner med de foregående års udlån. En mulig grund til dette fald kan være den gebyrstigning, der trådte i kraft pr , hvor især prisen for ikke-medlemmer blev sat i vejret, men også stigende problemer for orkestrene med at opnå de nødvendige tilskud til at finansiere aktiviteterne, kan spille ind her. Kataloger over de værker, der kan lånes, findes på eller via DAOS s hjemmeside. Det nemmeste når man skal bestille nodemateriale, er at sende en mail til men du kan også kontakte mig på tlf , ma-to kl Nodearkivar: Morten Frøsig Foto: Hans Mattsson 12

13 Nodeudlån 2011 Albinoni 1 Anderson 2 Anonym 2 Arensky 3 Atterberg 3 Bach (fam.) 16 Barber 1 Bartok 4 Beethoven 12 Bizet 5 Borodin 2 Bottesini 1 Brahms 5 Britten 2 Bruch 2 Børresen 1 Cherubini 1 Corelli 2 Couperin 2 Delius 1 du Puy 1 Dvorak 10 Elgar 1 Fauré 1 Franck 1 J. Gade 4 N.W. Gade 8 Gliére 1 Grieg 10 Grøndahl 1 Hamerik 1 Hartmann(fam.) 2 Haydn 7 Holm 1 Holst 2 Hornemann 2 Hummel 1 Händel 15 Julemusik 2 Ketelbey 1 Larsson 4 Lehár 2 Loewe 2 Lumbye 26 Manfredini 1 Mendelssohn 7 Monti 2 Moszowski 1 Mozart 22 Mussorgsky 2 Carl Nielsen 21 H.P. Nielsen 2 Ludolf Nielsen 2 Normann-A. 1 Offenbach 1 Pachelbel 1 Peterson-Berger 3 Ponchielli 1 Prokofiev 3 Puccini 2 Purcell 1 Rameau 1 Rangström 1 Ravel 1 Reesen 1 Riisager 1 Rossini 3 Saint-Saëns 6 Salonorkester 10 Scarlatti 1 Schubert 6 Schultz 4 Schumann 2 Sibelius 6 Stenhammar 1 Strauss (fam.) 21 Suk 2 Svendsen 9 Telemann 4 Torelli 3 Tschaikovsky 14 Verdi 8 Vivaldi 12 Wagner 2 Warlock 1 Weber 1 Weyse 1 Wirén 2 I alt orkester-værker: 371 (2010: 465) I alt kammer-musikværker: 129 (2010: 179) Hertil kommer udlån til Askovstævnet: 525 kammermusik-værker og Vesterlundstævnet: 210 kammermusik-værker 13

14 DAOS Regnskab for 2011: Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) Regnskab for perioden 1. januar december side 1 Resultat Budget DAOS Generelt Indtægter , ,00 Udgifter , ,00 Resultat , ,00 DAOS Nodearkiv Indtægter , ,00 Udgifter , ,00 Resultat , ,00 Resultat DAOS forening: ,50 250,00 DAOS Projekt - Sommerstævne Indtægter , Udgifter , Resultat sommerstævne: ,79 * *overskud på sommerstævnet må forventes at skulle tilbagebetales til Kunstrådet. DAOS Projekt - Instrumentalkursus Indtægter 8.500, Udgifter 7.041, Resultat Instrumentalkursus 1.459,00 DAOS Projekt - Strygerstævne Indtægter , Udgifter , Resultat strygerstævne: ,10 Resultat for projekter ekskl. sommerstævnet: -818,10 14

15 Regnskab for perioden 1. januar december side 2 DAOS generelt: Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Indtægter Kontingenter, orkestre , Kontingenter, personlige medlemmer , Andre indtægter , Renteindtægter Indtægter i alt: , Udgifter Kontingenter og forsikringer 6.392, KODA , Repræsentationsudgifter 495, Mødeudgifter 1.990, Medlemsinfo , Hjemmeside , Refusion af udgifter DAM-sekretariatet 4.988, Telefonudgifter Administration i øvrigt 3.492, Andre udgifter (herunder DAM møder) 3.890, Bankgebyrer 1.571, Udgifter i alt: , Resultat DAOS generelt: , DAOS Nodearkiv Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Indtægter: Gebyrer og portorefusion , Nodeservice til DAOS projekter , andre indtægter 5.223,00 Indtægter i alt: , Udgifter: Nodeforsendelse/porto , indkøb/fremstilling af noder 3.906, Kopiering , rep. Omkostninger m.v forsikring 2.149, løn til nodearkivar , Transport 2.477, Husleje , Telefon 5.033, Andre udgifter 1.883,86 Udgifter i alt: , Resultat DAOS Nodearkiv: , Samlet resultat ekskl. projekter: ,

16 Regnskab for perioden 1. januar december side 3 DAOS Projekt 1 - sommerstævnet Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Indtægter: Tilskud fra Kunstrådet , Tilskud fra Fonde og sponsorer , Deltagerbetaling , Afbudsgebyrer 5.000, Andre indtægter (gæstebetalinger) , Indtægter i alt: , Udgifter Løn til instruktører og dirigenter , Aflønning af personale , Materialer (noder) , Leje og transport af instrumenter , Lokaleomkostninger , Administration , Persontransport , Hotel/ophold , Forplejning , Forsikringer Stævneforberedelse og -afvikling , PR og markedsføring 5.436,87 Andre udgifter , Udgifter i alt: , Resultat: , DAOS Projekt 2 - Instrumentalkursus Indtægter: Tilskud fra Kunstrådet Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000, Deltagerbetaling 3.500, Indtægter i alt: 8.500, Udgifter: Løn instruktører 7.000, Materialer 500 Persontransport Stævneforberedelse og afvikling 41, Udgifter i alt: 7.041, Resultat: 1.459,

17 Regnskab for perioden 1. januar december side 4 DAOS Projekt 3 - Strygerweekend Indtægter: Tilskud fra Kunstrådet 7.027,10 Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000, ,00 Deltagerbetaling , ,00 Andre indtægter 315,00 Indtægter i alt , ,10 Udgifter: Løn til instruktører 5.500, ,00 Rejseudgifter instruktør 2.232,10 Materialer 2.593, ,60 Lokaleomkostninger ,00 Administration 447, ,50 Hotel/ophold , ,00 Forplejning ,00 Stævneforberedelse/afvikling 520, ,00 Udgifter i alt: , ,10 Resultat: , Foto: Hans Mattsson 17

18 Regnskab for perioden 1. januar december side 5 Status pr. 31. december 2011 Aktiver: Kontant beholdning - Hovedkonto ,58 Stævnekontokonto ,11 Nodearkivkonto ,41 Aktier, Den danske Bank 160 stk pr ,87 Kursregulering ultimo 2011 (kurs 72,95) ,87 Aktier, kursværdi ultimo ,00 Mellemregning nodearkiv 1.965,31 Forudbetalinger 600,00 Aktiver i alt ,41 Passiver: Skyldig AMB -9,00 Kreditorer 2.455,00 Stævnefond primo ,85 Resultat af projekt 2 og ,10 Resultat salg af t-shirts ,12 Stævnefond ultimo ,87 Nodefond - Bøhms fond (legater til unge musikstuderende) Saldo ,00 Ny beviling ,00 Uddelte legater ,00 Saldo ,00 Tyske centralnodearkiv 4.376,50 Kunstrådet hensættelse ,79 Festival hensættelse ,00 Forudbetalinger - Reserveret sommerstævnet ,00 Foreningens formue primo ,62 Kursregulering af aktier ,87 Årets resultat 9.771,50 Foreningens formue ultimo ,25 Passiver i alt ,41 18

19 Regnskab for perioden 1. januar december side 6 Styrelsens påtegning Det samlede resultat for DAOS generelt og nodearkivet svarer til forventningerne i budgettet. Alle planlagte projekter er gennemført i 2011, herunder sommerstævnet, der modtog støtte på kr. fra Statens Kunstråd jf. journal nr. KMF Der blev i forbindelse med sommerstævnet ydet prisreduktion til unge for kr I regnskabet for sommerstævnet indgår digitalisering af sommerstævnets administration med en udgift på ca kr. Regnskabet for sommerstævnet viser herefter et overskud på ,79 kr., som er reserveret i balancen indtil regnskabet er godkendt af Statens Kunstråd Undertegnede erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til projekter. Der er betalt 9 kr. for meget i AMB for nodearkivaren. Fejlen er rettet overfor Skat. Korrektion forventes at ske i løbet af Rødovre, den 26. marts 2012 København,, den marts 2012 sign. Louise Broch Formand sign. Dina Gelfer-Jørgensen Kasserer Revisors påtegning Vi har revideret det udarbejdede årsregnskab for 2011 for Dansk Amatørorkester Samvirke Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, et regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens "Instruks om regnskab og revision for projekttilskud til og med kr." af 16. juni 2009, jf. herved også Kunststyrelsens tilsagnsbrev af 19. januar 2011 med jorunalnr. KMF Det modtagne tilskud er efter styrelsens opfattelse anvendt i overensstemmelse med det nævnte tilsagnsbrev. Vi har ikke fundet anledning til at anlægge en anden opfattelse Gentofte 21. marts 2012 Charlottenlund 21. marts 2012 sign. Frank Borchorst sign. Lone Tvermoes 19

20 Regnskab for Ejvin andersens mindefond Ejvin Andersens Mindefond side 1 Driftsregnskab Indtægter: Obligationsrenter 650,06 Indsamling ved sommerstævnet 3.445,50 Andre bidrag 3.000, ,56 Udgifter: Fripladser ,00 Depotgebyrer 201, ,45 Årets resultat: 1.894,11 Status Aktiver: Danske Bank, konto ,32 Danske Bank, konto ,85 Danske Bank, konto , ,15 Tilgodehavender 2.455,00 Obligationsbeholdning, nominel ,07 Aktiver i alt: ,22 Passiver: Bunden fondskapital ,73 disponibel fondskapital ,38 Årets resultat 1.894,11 Disponibel fondskapital ,49 Passiver i alt: ,22 20

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) Regnskab for perioden 1. januar december side 1 Opdateret

Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) Regnskab for perioden 1. januar december side 1 Opdateret DAOS 2015 Dansk Amatørorkester Samvirke Bilag 2: Årsregnskab for DAOS 2015 Årsregnskab for Ejvin Andersens Mindefond 2015 Budget for DAOS 2016 D 1 Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2015 -

Læs mere

DAOS 2014. Dansk Amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

DAOS 2014. Dansk Amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter DAOS 2014 Dansk Amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning for året 2014 Side 6: Sommerstævnet

Læs mere

DAOS 2013. Dansk Amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

DAOS 2013. Dansk Amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter DAOS 2013 Dansk Amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning for året 2013 Side 5: Sommerstævnet

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Dansk Amatør-Orkesterforbund D.A.O

Dansk Amatør-Orkesterforbund D.A.O Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frichsparken Søren Frichs Vej 36 L 8230 Åbyhøj Tlf. 87 40 60 00 Fax 87 40 60 01 CVR nr. 25 49 21 45 www.brandtrevision.dk Dansk Amatør-Orkesterforbund D.A.O Årsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Generalforsamling i Odense Brass Band mandag den 14. marts 2016 kl. 20. Øvelokalet i Kristuskirken.

Generalforsamling i Odense Brass Band mandag den 14. marts 2016 kl. 20. Øvelokalet i Kristuskirken. Dagsorden/referat: 1. Valg af dirigent og referent Erik Würtz Knudsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at GF er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Mogens Andersen blev valgt til referent.

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Bestyrelsen mindedes formanden, der døde den 29.12.2015. Der er skrevet mindeord, som fremgår af hjemmesiden.

Bestyrelsen mindedes formanden, der døde den 29.12.2015. Der er skrevet mindeord, som fremgår af hjemmesiden. Referat fra bestyrelsesmøde den 9. februar 2016 Til stede var fra bestyrelsen: Dorte Nørgaard (dorte.norgaard@gmail.com) Mette Qvist (metteqvist@me.com) Inge-Lis Kalum (kalum@pc.dk) Sigurd Næss-Schmidt

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kansas City. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Foreningens formål er at udbrede interessen og forståelsen

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting.

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting. ~ OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, 1201 København K. Regnskab for året 2002. KIRKE VÆRLØSEVEJ 18 C 3500 VÆRLØSE TELEFON 44 48 16 66 TELEFAX 44 48 16 74 E-mail

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Udvikling og afprøvning af koncept for orkestersammenspil med gradueret nodemateriale

Udvikling og afprøvning af koncept for orkestersammenspil med gradueret nodemateriale Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) Kammerorkestre og Symfoniorkestre DFS projekt UM-1214: Udvikling og afprøvning af koncept for orkestersammenspil med gradueret nodemateriale Afsluttende rapport Projektet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

14. Danske Barbershop Festival

14. Danske Barbershop Festival Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til 14. Danske Barbershop Festival Barbershop og Showsang Lørdag-søndag den 24.-25. marts 2007 i Hillerød Fællesbillede 2006 Mød de mange talentfulde

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse

YNNN. Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september Indholdsfortegnelse YNNN Årsregnskab for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 Indholdsfortegnelse Kassererens beretning 1 Resultatopgørelse 2015 2 Balance 2015 3 Budget 2016 4 Kassererens beretning Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere