DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter"

Transkript

1 DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1

2 Indholdsfortegnelse: Side 3: Introduktion til Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning Side 6: Sommerstævnet 2011 Side 6: Fløjtekursus, oktober 2011 Side 7: Barokstævne for strygere, november 2011 Side 7: Digitalisering af stævneadministrationen Side 8: Nyt på hjemmesiden Side 9: Dansk Amatørmusik (DAM) Side 9: Musikmagasinet Side 10: Samarbejde med AKKS Side 10: Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Side 11: Københavns Kommunes Musikudvalg Side 12: DAOS Nodeservice. Beretning Side 13: Nodeudlån i 2012 Side 14: DAOS regnskab for 2011 Side 20: Regnskab for Ejvin Andersens Mindefond Side 22: Spil for livet Side 24: DAOS aktiviteter i 2012 Side 25: Stævner Side 25: Instrumentalkurser Side 26: Planlægning af orkesterfestival Side 26: Ungdomspanel Side 27: Analyseprojekt Side 28: DAOS budget for 2012 Side 31: DAOS æresmedlemmer tidligere formænd Side 32: DAOS styrelse Side 33: DAOS medlemmer Side 33: Flemming Sarroe er blevet æresmedlem Side 34: DAOS medlemsorkestre Side 35: Medlemsorkestrenes koncerter i

3 Dansk Amatørorkester Samvirke. DAOS er stiftet 15. januar 1949 som landsforening for amatørorkestre, der beskæftiger sig med symfonisk eller dermed beslægtet musik. I samvirket optages endvidere personlige medlemmer, musikskoler, institutioner m.fl. Med udgangen af denne sæson var 75 orkestre med ca medlemmer tilsluttet Samvirket (En fortegnelse over medlemsorkestrene findes på DAOS hjemmeside Hertil kommer antallet af personlige medlemmer, som udgør 154. Orkestrene dækker hele spektret indenfor betegnelsen symfonisk og dermed beslægtet musik fra orkestre, der hovedsageligt beskæftiger sig med den store symfoniske musik til orkestre, der spiller underholdningsmusik. Koncertoversigten sidst i dette hæfte giver et billede af spredningen i repertoiret. Udover orkestrenes koncertvirksomhed medvirker grupper fra orkestrene ofte i lokalområdernes forskellige musikaktiviteter i form af samarbejde med kor, organisationer, institutioner m.fl. Dansk Amatørorkester Samvirke udlåner gennem DAOS Nodeservice nodematerialer til medlemsorkestrene. Samvirket har i Centralnodearkivet en omfattende samling af orkesternoder. Herudover råder Samvirket over et betydeligt antal kammermusikværker, der i rigt omfang udlånes til medlemmerne. Der er nedsat et nodeudvalg i DAM-regi, som skal forsøge at koordinere adgangen til DAM s medlemsorganisationers nodearkiver i en fælles internetportal. Læs mere i artiklen om aktiviteterne i DAM. DAOS har siden 1995 haft overenskomst med KODA, der friholder medlemsorkestrene fra at betale afgift for opførelse af værker, der ellers er afgiftspligtige. En forudsætning herfor er dog, at der er tale om arrangementer, som medlemsorkestrene selv står for, samt at der indberettes koncertprogram til DAM s sekretariat i forbindelse med koncerternes afholdelse (se artiklen om den nye digitale indberetningsform i koncertkalenderen på DAOS hjemmeside). DAOS formål er: At fremme interessen for aktiv musikudøvelse. At varetage medlemskredsens interesser. At fremme samarbejdet mellem amatørmusikensemblerne og amatørmusikorganisationerne. At fremme samarbejdet mellem amatørerne, de professionelle musikere og underviserne. At fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning. 3

4 Formandens beretning for året Efter sidste generalforsamling i DAOS tog jeg imod opfordringen til at blive formand efter Flemming Sarroe, der igennem en lang årrække har varetaget opgaven med ildhu og agtelse. Jeg tøvede med at takke ja, eftersom jeg vidste, at jeg på ingen måde ville kunne være en formand på samme præmisser, som Flemming havde været det, jeg, der også har små børn og fuldtidsarbejde. Men på samme tid kunne jeg også mærke, at jeg havde lyst til at forsøge at føre DAOS videre ind i det 21. århundrede. Kort tid efter generalforsamlingen havde vi det første styrelsesmøde, hvor jeg nedsatte en ny udviklingsgruppe, som skulle diskutere og gennemføre nye tiltag. Bl.a. kunne jeg godt tænke mig at få fat i de helt unge medlemmer af DAOS for at få deres syn på, hvad DAOS skal kunne gøre for vores medlemmer. Samtidigt var og er jeg også bekymret for, at færre og færre unge fortsætter med at spille klassiske instrumenter, når de har forladt musikskolen. Der er noget galt med fødekæden fra musikskolebarn til voksen amatør. Når denne fødekæde ikke virker, vil det professionelle musikliv også lide skade, fordi den almene interesse i befolkningen for den klassiske musik vil dale. Desuden havde jeg en gammel drøm om at lave en international orkesterfestival for vores medlemsorkestre, en orkesterfestival inspireret af en ungdomsorkesterfestival i den lille franske by Brive. Udviklingsgruppen forfattede en handlingsplan, der fik navnet Spil for livet. Det første punkt vedrørende et samarbejde med vores unge medlemmer skulle udmønte sig i et Ungdomspanel, hvor DAOS tilbud til vores medlemmer skulle diskuteres. Jeg havde allerede talt med flere af de unge, der var meget engagerede og gerne ville være med til at gøre DAOS mere attraktiv, og vi inviterede til workshop i oktober måned. Desværre var ungdomspanelet af flere årsager ramt af afbud, så jeg var nødsaget til at aflyse workshoppen. Dog var de unge stadig positive over for at skulle mødes, så Ungdomspanelet er blevet udskudt til foråret 2012, hvor de unge vil få en ny invitation til workshop. Det andet punkt vedrørende den musikalske fødekæde skal udmønte sig i et analyseprojekt, der ved hjælp af kvalitative interviews skal forsøge at kortlægge, hvad der sker med de unge musikudøvere, når de begynder på videregående studier. I begyndelsen havde vi forestillet os at få et samarbejde i gang med Musikvidenskabeligt Institut i København, men eftersom DAOS ikke fik fondsmidler til at starte et sådant projekt, har projektet taget en anden drejning, og Odense Musikskole er nu gået ind i et samarbejde med DAOS om dette analyseprojekt. Det sidste punkt vedrørende orkesterfestivalen var i første omgang tænkt som en festival i Ørestadsområdet i København, hvor der er mange muligheder for at spille koncerter på et lille område. Idéen med festivalen er at give DAOS medlemsorkestre mulighed for nyt samarbejde med hinanden og med udenlandske deltagerorkestre. I Esbjerg var vores medlemsorkester Esbjerg Amatørorkester i gang med at arrangere et besøg af et fransk orkester, og dette lille projekt gav pludselig idéen til, at orkesterfestivalen kunne arrangeres i Esbjerg og omegn, hvor der også er mange koncertsale i nærheden af hinanden. Den 21. januar 2012 inviterede DAOS til workshop om orkesterfestivalen, hvor et antal af vores medlemmer stillede op til brainstorming, og hvor festivalens formål også blev diskuteret. Formålet blev følgende: At skabe opmærksomhed i offentligheden om klassiske amatørorkestre i Danmark og give DAOS orkestre og andre amatør- og ungdomsorkestre mulighed for at møde hinanden for gensidig inspiration og eventuelt fremtidigt samarbejde. At give danske amatørorkestre mulighed for at skabe internationale relationer og 4

5 kontakter, så koncertrejser til udlandet senere kan planlægges. At styrke den musikalske fødekæde i Danmark og modvirke, at unge, der flytter, holder op med at spille, fordi de ikke ved, hvor de skal henvende sig for at finde et nyt orkester. Festivalen skal afholdes i pinsen 2013, og den indledende planlægning af festivalen er i fuld gang. DAOS har ansat en administrator, Connie Wilhjelm, til i første omgang at skaffe fondsmidler, og mange af vores medlemsorkestre har meddelt os deres opbakning til festivalen. Udover disse nye tiltag har DAOS i det forløbne år gennemført sommerstævnet på Askov, et fløjtekursus og et barokstævne samt deltaget i udviklende samarbejde med andre organisationer. Desuden har DAOS fået en ny elektronisk koncertkalender på hjemmesiden, som korresponderer med Kultunaut og sørger for automatisk indberetning til KODA. Alle disse spændende projekter har styrelsens medlemmer beskrevet i en række artikler i denne årsberetning på de følgende sider. Gå ombord i spændende læsning og velkommen til et nyt begivenhedsrigt år i DAOS. DAOS blev i 2011 støttet af følgende puljer og fonde: Statens Kunstråd. Dansk Folkeoplysnings Samråd. Brødrene Hartmanns fond. Dansk Kapelmesterforening. Erda og Christian Schrøders Fond. Dansk Musikerforbund. Tak til følgende fonde, der gør det muligt for DAOS at tildele unge musikere, der har gjort sig særligt bemærkede på sommerstævnet på Askov et legat til en friplads året efter: Søren Henckels Legat. Ejvin Andersens Mindelegat. Louise Broch, 20. februar Foto: Hans Mattsson 5

6 Sommerstævnet Dansk Amatørorkester Samvirkes 63. sommerstævne blev afviklet på Askov Højskole fra 30. juli til 6. august Der var 270 deltagere i alle aldre, som var fordelt i tre orkestre om formiddagen og tre orkestre om eftermiddagen samt et lille orkester for medfølgende børn under 12 år. De officielle orkestre spillede følgende værker: Scriabin: Symfoni nr. 2, c-mol. Dir: Sebastian Krahnert. P. Tchaikovsky: Symfoni nr. 1, op. 13, g-mol (Vinterdrømme). Dir: Jesper Grove Jørgensen. L. van Beethoven: Symfoni nr. 3, Es-dur, (Eroica). Dir: Robert Houlihan. E. Elgar: Enigma Variationer. op. 36. Dir: Robert Houlihan. J. Sibelius: Symfoni nr. 3, C-dur, op. 52. Dir: Chr. Kluxen. A. Roussel: Petite Suite, op. 39 og Carl Nielsen: Pan og Syrinx. Dir: Jørgen Fuglebæk. Desuden blev der spillet værker af et utal af andre komponister i bladspilsorkestre, natorkestre og kammermusik. Deltagerafgiften var i 2011 mellem kr. og kr. alt efter indkvartering, og det dækkede kost og logi samt instruktion, lokaler m.v.. Børn under 12 betaler kun halvt deltagergebyr. Der blev i 2011 givet ungdomsrabat til 54 unge under 25 år, og heraf spillede de 25 i børneorkestret. Der uddeles hvert år fire legater til unge deltagere, som så kan komme med igen det følgende år uden at betale deltagergebyr. Fra Ejvin Andersens Mindefond blev der givet legater til Mette Stubkjær Laursen (violin) og Miguel Vandborg (trompet), mens Katrine Østergaard (viola) og Peter Bojer Bové (kontrabas) fik fripladser doneret af Søren Henckel. Stævneledelse: Louise Broch, Henrik Sardemann og Thomas Gammeltoft-Hansen. Flemming Sarroe, administrator. Fløjtekursus. Som led i DAOS serie af instrumentalkurser afholdtes fløjtekursus oktober 2011 på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Instruktør var fløjtenisten Pia Kaufmanas og som klaverakkompagnatør medvirkede Kirsten Karlshøj. Udover undervisning i masterclassform med mulighed for klaverledsagelse til de selvvalgte opgaver, blev der gennemgået fløjtetekniske spørgsmål som vejrtrækning, kropsholdning, artikulation, klang og fingerteknik. Der blev desuden indstuderet et fællesværk for 9 fløjter. I kurset deltog 10 fløjtenister, som beskrev kurset som veltilrettelagt og udbytterigt med ønske om opfølgning. Stævneleder: Henrik Sardemann. Pia Kaufmanas Foto: Hans Mattsson 6

7 BAROKSTÆVNE FOR STRYGERE. Stævnet blev afholdt i weekenden november 2011 på Brenderup Højskole, Fyn, med barokviolinisten Troels Svendsen som instruktør. I de seneste ca. 25 år har udførelsesmåden af musik fra barokken udviklet sig radikalt, blandt andet begrundet i studier af barokkens instrumenter og opførelsespraksis. Koncertpublikum har vænnet sig til en lettere og mere sprød lyd, når der spilles barokmusik, og stævnet var et forsøg på at give amatørmusikere et indblik i denne udvikling i form af inspiration og instruktion af en erfaren musiker på området. Stævnet havde 24 deltagende strygere fra hele landet. Der blev arbejdet med vidt forskellige typer af barokmusik med en indadvendt, meditativ fantasi af Purcell som det ældste eksempel. En humoristisk Don Quijote suite af Telemann gav anledning til at prøve forskellige former for musikalsk udtryk, og en strygersymfoni af Carl Ph. E. Bach var den helt store udfordring. Stævnet afsluttedes med en lille koncert for folk fra højskolen og byen. Stævneledere: Jytte Steffensen og Knud Lambaa. Foto: Hans Mattsson Digitalisering af stævneadministrationen Det er ikke nogen simpel opgave at administrere et stort stævne som DAOS årlige sommerstævne på Askov Højskole. Og det skal helst ske på en måde, så deltagerne slet ikke opdager hvor kompliceret det er. I mange år har administrationen af sommerstævnet været kompetent udført af Flemming Sarroe, men både Flemming og Styrelsen er opmærksom på, at det ikke varer evigt. For at andre kan overtage opgaven efter Flemming, har vi i 2011 bl.a. gennemført et projekt med digitalisering af stævneadministrationen. Deltagerne har først og fremmest opdaget det ved at tilmeldingen er blevet elektronisk, og at navneskilte og oversigter ser lidt anderledes ud end tidligere. Og det har da heller ikke været hensigten at lave om på den meget vellykkede form, stævnerne har udviklet gennem årene. Men bag det hele ligger et nyt databasesystem, som bygger videre på Flemmings mange års erfaring med at afvikle stævnets administration, og det er en vigtig brik i fremtidssikringen. Projektansvarlig: Knud Ebbesen. 7

8 Nyt på hjemmesiden Siden relanceringen af vores hjemmeside med nyt design i begyndelsen af 2010 er der udviklet nye funktioner med økonomisk støtte fra DFS Tipspulje A. I 2011 er der introduceret en ny koncertkalender og oversigten over medlemsorkestre er blevet moderniseret. Koncertkalenderen er udviklet i samarbejde med internetportalen Kultunaut, og den giver derfor gode muligheder for at markedsføre medlemsorkestrenes koncerter. Ved at indtaste de detaljerede oplysninger i god tid inden koncerterne opnår man som medlemsorkester flere fordele: Bred markedsføring af koncerterne, der vil blive annonceret på kultunaut.dk, på daos.dk samt i alle de lokale medier, der samarbejder med Kultunaut. Mulighed for elektronisk salg af billetter via orkestrets egen hjemmeside og via Kultunaut i samarbejde med billetsystemet Place2Book, der er det billigste på markedet (uden gebyrer). Automatisk rapportering til KODA af koncertprogrammet, så medlemsorkestret dermed lever op til de krav, der stilles i den kollektive aftale mellem DAOS og KODA. Et standard-koncertprogram klar til print eller som rå-udgave til videre bearbejdning. KODA-rapporteringen er en vigtig del af koncertkalenderen, for DAOS er forpligtet til at indberette alle medlemsorkestrenes koncerter hvad enten orkestrene selv står som arrangør eller andre står for koncerten. Fra januar 2012 er det derfor blevet obligatorisk for medlemsorkestrene at indtaste deres koncerter i koncertkalenderen. Medlemsoversigten er moderniseret, så man nu ved at klikke på overskrifterne kan sortere efter by (øvested) eller region. Desuden kan man vælge orkestertype. Dermed er det blevet lettere at finde et nyt orkester, hvis man f.eks. flytter rundt i landet eller bare ønsker ny inspiration. Der er desuden introduceret online opdatering af medlemsoplysninger både for medlemsorkestre og for personlige medlemmer. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at benytte denne mulighed, når der er ændringer af f.eks. kontaktpersoner, telefonnumre eller adresser, så medlemsdatabasen altid er opdateret. Projektansvarlig: Knud Ebbesen Foto: Hans Mattsson 8

9 Dansk Amatørmusik (DAM). Dansk Amatørmusik forkortet DAM er en selvejende institution, der repræsenterer de klassiske amatørkor- og orkesterorganisationer i Danmark med i alt cirka medlemmer. DAM varetager sekretariatsfunktioner for de landsdækkende medlemsorganisationer, herunder også for DAOS, og står for udgivelsen af Musikmagasinet, der udkommer fire gange årligt bl.a. med sider om DAOS aktiviteter. DAM har fået ny hjemmeside i februar 2012 og adressen er På DAM s hjemmeside kan man finde oplysninger om DAM s og landsorganisationernes aktiviteter i løbet af året, typisk stævner og kurser i DAM eller i foreningsregi og med link til organisationernes hjemmesider. På hjemmesiden finder man desuden en række vigtige råd og oplysninger fra Amatørkonsulenten, og der er en fælles koncertkalender, hvor også DAOS koncerter automatisk bliver vist, så snart de er indtastet via DAOS hjemmeside. Ud over stævner og kurser rettet mod enkeltpersoner, har DAM en række tilbud, som DAOS medlemsorkestre kan få glæde af. DAM har f.eks. fået udarbejdet en dirigentkontrakt, som kor og orkestre kan bruge, når de ansætter en dirigent. Den ligger på DAMs hjemmeside. Der er en band-doctor ordning, hvor et medlemsorkester kan få en gæstedirigent eller instruktør på besøg og dermed få inspiration til videre udvikling. Desuden administrerer DAM en udviklingspulje med midler fra Kunstrådet, hvor de enkelte medlemsorkestre kan søge økonomisk støtte til nye initiativer. Som led i den nye struktur for MGK uddannelsen, som blev gennemført i 2011, vil der fremover være 7 lokalråd, hvor også amatørmusikområdet skal være repræsenteret. DAM har i 2011 fået henvendelse fra to af disse lokalråd om at foreslå repræsentanter, og det er en opgave, der meget naturligt vil kunne varetages af personer fra de pågældende lokalområder, som er tilknyttet DAOS. Det forventes, at DAM i løbet af 2012 vil ændre organisationen for at kunne indgå fire årige aftaler med Kunstrådet om finansiering af aktiviteterne. Det kan medføre en ændret opgavefordeling mellem DAM og landsorganisationerne, men DAM vil fortsat varetage sekretariatsfunktionerne for DAOS. DAOS var i 2011 repræsenteret i DAMs bestyrelse ved Knud Lambaa MUSIKMAGASINET Musikmagasinet er DAM s medlemsblad, hvori DAOS har egne sider med stof af speciel interesse for vores medlemsorkestre. Bladet udkommer med 4 numre årligt, og DAOSsiderne har i 2011 bragt artikler om enkelte orkestres virksomhed samt stof om DAOS stævner og kurser. Redaktør for DAOS-stoffet er Jytte Steffensen, 9

10 Samarbejde med AKKS AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd) har i 2011 primært bestået i erfaringsudveksling på en række områder. Der har i årets løb været fokuseret på lokalesituationen for amatørorkestre samt på at identificere og efterfølgende forstærke det svageste led i den musikalske fødekæde: Overgangen fra musikskole- eller ungdomsorkester til voksenorkester. Børneorkester på Sommerstævnet AKKS nærer et stort ønske om at medvirke til at forbedre forholdene for amatørmusikken bl.a. gennem deltagelse i den politiske beslutningsproces (herunder afgivelse af høringssvar). DAOS og AKKS kan begge have gavn af en gensidig orientering og erfaringsudveksling samt koordinering af diverse aktiviteter. Dina Gelfer-Jørgensen har deltaget i samarbejdet. Foto: Hans Mattsson Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) DAOS er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, forkortet DFS, som havde 70 års jubilæum i 2011 og i den anledning udgav et debathæfte om folkeoplysningens udfordringer og muligheder. DFS arbejder for at forbedre vilkårene for folkeoplysningen, skabe samarbejde og netværk og inspirere til nytænkning og udvikling. DFS var meget aktiv i forbindelse med forberedelsen af den nye folkeoplysningslov, der trådte i kraft den 1. august Der blev udarbejdet høringssvar til lovudkastet og DFS har støttet opstarten af lokale samråd for den folkeoplysende voksenundervisning i kommunerne. Ifølge loven skal der udarbejdes en kulturpolitik i hver enkelt kommune og foreningerne opfordres til at bruge de lokale samråd og derigennem påvirke den lokale kulturpolitik. Dette gælder specielt for foreninger, der er organiseret under folkeoplysningsloven, organiseret som aftenskole eller som folkeoplysende forening. Der er udgivet en vejledning til DFS medlemmer om kommunal folkeoplysningspolitik. DFS har desuden vedtaget en strategiplan for det folkeoplysende arbejde, og den findes sammen med de øvrige publikationer på hjemmesiden hvor man også kan læse mere om DFS. DFS har et web-hotel, der er gratis for medlemsforeningerne. Desuden administrerer DFS nogle puljer med tipsmidler, hvor man kan søge støtte til udvikling af nye folkeoplysningsinitiativer m.v. DAOS har i 2011 modtaget støtte fra DFS til udvikling af nye funktioner på vores hjemmeside. DAOS repræsenteres i DFS af Knud Lambaa. 10

11 Københavns Kommunes Musikudvalg DAOS er som repræsentant for DAM medlem af Københavns Kommunes Musikudvalg. Udvalgets overordnede opgave er at fremme musiklivet i Københavns Kommune og medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i området. Musikudvalget afholder årligt ca. seks møder, hvor det behandler ansøgninger til honorarstøtteordningen og Musikudvalgets frie midler. Ved uddeling af støtte lægger Musikudvalget vægt på aktiviteter, der sikrer og øger den musikalske aktivitet og bredde i København. Af særlig interesse for DAOS s medlemmer skal nævnes det arbejde, der i et samarbejde med Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg er gennemført i 2011 og forventes afsluttet i løbet af foråret Med udgangspunkt i bl.a. en rapport om amatørmusikkens vilkår i kommunen, som blev udarbejdet for musikudvalget i 2009, har man dels undersøgt forholdene omkring øvelokaler for større ensembler (både kor og orkestre) i kommunen og dels afsat penge til en banddoktorordning. Arbejdet omkring øvelokaler er resulteret i, at man har udvalgt en række lokaler, der i forvejen anvendes som øvelokaler, som kraftcentre for store ensembler. Ét sted er gjort til kraftcenter for bigbands, et andet for kor og to for de helt store ensembler, herunder klassiske orkestre. Tanken er, at man ved at samle kommunens ensembler med fælles musikalsk baggrund på nogle få steder kan skabe en dynamik og kreativitet, som vil virke befordrende for de enkelte ensembler. Samtidig giver det muligheder for praktisk samarbejde, herunder f.eks, omkring store instrumenter. Endelig er der udpeget et øvested, som friholdes til ad hoc forløb som f.eks. øveweekender og generalprøver. Der er som en del af arbejdet bevilget kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, som anvendes til at forbedre faciliteterne på de udvalgte øvesteder, herunder til etablering af depotrum. Den endelige indflytning af ensemblerne i de nye lokaler forventes at ske i løbet af foråret 2012 og der vil være tale om en ganske betydelig forbedring af forholdene for kommunens ensembler. Musikudvalget har i 2011 på forsøgsbasis afsat en mindre pulje på kr. af udvalgets frie midler til en banddoktorordning. Ensembler kunne i forbindelse med koncerter i Københavns Kommune søge om tilskud til en banddoktor. Kravene til ansøgning og afrapportering blev lempet betydeligt i forhold til almindelige ansøgninger og sagsbehandlingstiden forkortet. Dermed fik specielt amatørensembler en mulighed for let og hurtig adgang til tilskud til arbejdet med at løfte ensemblets kunstneriske niveau. Ordningen vil i foråret 2012 blive evalueret med henblik på eventuel videreførelse. Repræsentant for DAOS/DAM er Dina Gelfer- Jørgensen. 11

12 DAOS Nodeservice. beretning Nodearkivet benyttes af langt de fleste af DAOS s orkestre og personlige medlemmer, når der skal fremskaffes nodemateriale. I det meget store arkiv findes knap orkesterværker og ca kammermusikværker samt en samling på ca. 800 værker for salonorkester. Hertil kommer en stor partitursamling. Nodearkivet er et serviceorgan, hvor man kan få hjælp og vejledning i forbindelse med sit nodelån. Selvom et ønsket værk ikke findes i arkivet, vil det ofte være muligt at fremskaffe det hos vores samarbejdspartnere i Norge, Sverige og Tyskland. Udover det løbende udlån til orkestrene er der også hvert år de to meget store udlån af kammermusiknoder til henholdsvis Vesterlundstævnet og Sommerstævnet på Askov, hvor der bliver stillet henholdsvis ca. 200 og ca. 500 kammermusikværker til disposition for deltagerne. Det er også nodearkivet, der fremskaffer nodematerialet til de 6 værker, der normalt spilles på Sommerstævnet, og som fremstiller og udsender orkesterstemmerne til deltagerne. Oversigten over udlånet i 2011 på næste side viser, at låneaktiviteten målt på antallet af lånte værker i det forløbne år er gået noget ned når man sammenligner med de foregående års udlån. En mulig grund til dette fald kan være den gebyrstigning, der trådte i kraft pr , hvor især prisen for ikke-medlemmer blev sat i vejret, men også stigende problemer for orkestrene med at opnå de nødvendige tilskud til at finansiere aktiviteterne, kan spille ind her. Kataloger over de værker, der kan lånes, findes på eller via DAOS s hjemmeside. Det nemmeste når man skal bestille nodemateriale, er at sende en mail til men du kan også kontakte mig på tlf , ma-to kl Nodearkivar: Morten Frøsig Foto: Hans Mattsson 12

13 Nodeudlån 2011 Albinoni 1 Anderson 2 Anonym 2 Arensky 3 Atterberg 3 Bach (fam.) 16 Barber 1 Bartok 4 Beethoven 12 Bizet 5 Borodin 2 Bottesini 1 Brahms 5 Britten 2 Bruch 2 Børresen 1 Cherubini 1 Corelli 2 Couperin 2 Delius 1 du Puy 1 Dvorak 10 Elgar 1 Fauré 1 Franck 1 J. Gade 4 N.W. Gade 8 Gliére 1 Grieg 10 Grøndahl 1 Hamerik 1 Hartmann(fam.) 2 Haydn 7 Holm 1 Holst 2 Hornemann 2 Hummel 1 Händel 15 Julemusik 2 Ketelbey 1 Larsson 4 Lehár 2 Loewe 2 Lumbye 26 Manfredini 1 Mendelssohn 7 Monti 2 Moszowski 1 Mozart 22 Mussorgsky 2 Carl Nielsen 21 H.P. Nielsen 2 Ludolf Nielsen 2 Normann-A. 1 Offenbach 1 Pachelbel 1 Peterson-Berger 3 Ponchielli 1 Prokofiev 3 Puccini 2 Purcell 1 Rameau 1 Rangström 1 Ravel 1 Reesen 1 Riisager 1 Rossini 3 Saint-Saëns 6 Salonorkester 10 Scarlatti 1 Schubert 6 Schultz 4 Schumann 2 Sibelius 6 Stenhammar 1 Strauss (fam.) 21 Suk 2 Svendsen 9 Telemann 4 Torelli 3 Tschaikovsky 14 Verdi 8 Vivaldi 12 Wagner 2 Warlock 1 Weber 1 Weyse 1 Wirén 2 I alt orkester-værker: 371 (2010: 465) I alt kammer-musikværker: 129 (2010: 179) Hertil kommer udlån til Askovstævnet: 525 kammermusik-værker og Vesterlundstævnet: 210 kammermusik-værker 13

14 DAOS Regnskab for 2011: Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) Regnskab for perioden 1. januar december side 1 Resultat Budget DAOS Generelt Indtægter , ,00 Udgifter , ,00 Resultat , ,00 DAOS Nodearkiv Indtægter , ,00 Udgifter , ,00 Resultat , ,00 Resultat DAOS forening: ,50 250,00 DAOS Projekt - Sommerstævne Indtægter , Udgifter , Resultat sommerstævne: ,79 * *overskud på sommerstævnet må forventes at skulle tilbagebetales til Kunstrådet. DAOS Projekt - Instrumentalkursus Indtægter 8.500, Udgifter 7.041, Resultat Instrumentalkursus 1.459,00 DAOS Projekt - Strygerstævne Indtægter , Udgifter , Resultat strygerstævne: ,10 Resultat for projekter ekskl. sommerstævnet: -818,10 14

15 Regnskab for perioden 1. januar december side 2 DAOS generelt: Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Indtægter Kontingenter, orkestre , Kontingenter, personlige medlemmer , Andre indtægter , Renteindtægter Indtægter i alt: , Udgifter Kontingenter og forsikringer 6.392, KODA , Repræsentationsudgifter 495, Mødeudgifter 1.990, Medlemsinfo , Hjemmeside , Refusion af udgifter DAM-sekretariatet 4.988, Telefonudgifter Administration i øvrigt 3.492, Andre udgifter (herunder DAM møder) 3.890, Bankgebyrer 1.571, Udgifter i alt: , Resultat DAOS generelt: , DAOS Nodearkiv Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Indtægter: Gebyrer og portorefusion , Nodeservice til DAOS projekter , andre indtægter 5.223,00 Indtægter i alt: , Udgifter: Nodeforsendelse/porto , indkøb/fremstilling af noder 3.906, Kopiering , rep. Omkostninger m.v forsikring 2.149, løn til nodearkivar , Transport 2.477, Husleje , Telefon 5.033, Andre udgifter 1.883,86 Udgifter i alt: , Resultat DAOS Nodearkiv: , Samlet resultat ekskl. projekter: ,

16 Regnskab for perioden 1. januar december side 3 DAOS Projekt 1 - sommerstævnet Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Indtægter: Tilskud fra Kunstrådet , Tilskud fra Fonde og sponsorer , Deltagerbetaling , Afbudsgebyrer 5.000, Andre indtægter (gæstebetalinger) , Indtægter i alt: , Udgifter Løn til instruktører og dirigenter , Aflønning af personale , Materialer (noder) , Leje og transport af instrumenter , Lokaleomkostninger , Administration , Persontransport , Hotel/ophold , Forplejning , Forsikringer Stævneforberedelse og -afvikling , PR og markedsføring 5.436,87 Andre udgifter , Udgifter i alt: , Resultat: , DAOS Projekt 2 - Instrumentalkursus Indtægter: Tilskud fra Kunstrådet Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000, Deltagerbetaling 3.500, Indtægter i alt: 8.500, Udgifter: Løn instruktører 7.000, Materialer 500 Persontransport Stævneforberedelse og afvikling 41, Udgifter i alt: 7.041, Resultat: 1.459,

17 Regnskab for perioden 1. januar december side 4 DAOS Projekt 3 - Strygerweekend Indtægter: Tilskud fra Kunstrådet 7.027,10 Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000, ,00 Deltagerbetaling , ,00 Andre indtægter 315,00 Indtægter i alt , ,10 Udgifter: Løn til instruktører 5.500, ,00 Rejseudgifter instruktør 2.232,10 Materialer 2.593, ,60 Lokaleomkostninger ,00 Administration 447, ,50 Hotel/ophold , ,00 Forplejning ,00 Stævneforberedelse/afvikling 520, ,00 Udgifter i alt: , ,10 Resultat: , Foto: Hans Mattsson 17

18 Regnskab for perioden 1. januar december side 5 Status pr. 31. december 2011 Aktiver: Kontant beholdning - Hovedkonto ,58 Stævnekontokonto ,11 Nodearkivkonto ,41 Aktier, Den danske Bank 160 stk pr ,87 Kursregulering ultimo 2011 (kurs 72,95) ,87 Aktier, kursværdi ultimo ,00 Mellemregning nodearkiv 1.965,31 Forudbetalinger 600,00 Aktiver i alt ,41 Passiver: Skyldig AMB -9,00 Kreditorer 2.455,00 Stævnefond primo ,85 Resultat af projekt 2 og ,10 Resultat salg af t-shirts ,12 Stævnefond ultimo ,87 Nodefond - Bøhms fond (legater til unge musikstuderende) Saldo ,00 Ny beviling ,00 Uddelte legater ,00 Saldo ,00 Tyske centralnodearkiv 4.376,50 Kunstrådet hensættelse ,79 Festival hensættelse ,00 Forudbetalinger - Reserveret sommerstævnet ,00 Foreningens formue primo ,62 Kursregulering af aktier ,87 Årets resultat 9.771,50 Foreningens formue ultimo ,25 Passiver i alt ,41 18

19 Regnskab for perioden 1. januar december side 6 Styrelsens påtegning Det samlede resultat for DAOS generelt og nodearkivet svarer til forventningerne i budgettet. Alle planlagte projekter er gennemført i 2011, herunder sommerstævnet, der modtog støtte på kr. fra Statens Kunstråd jf. journal nr. KMF Der blev i forbindelse med sommerstævnet ydet prisreduktion til unge for kr I regnskabet for sommerstævnet indgår digitalisering af sommerstævnets administration med en udgift på ca kr. Regnskabet for sommerstævnet viser herefter et overskud på ,79 kr., som er reserveret i balancen indtil regnskabet er godkendt af Statens Kunstråd Undertegnede erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til projekter. Der er betalt 9 kr. for meget i AMB for nodearkivaren. Fejlen er rettet overfor Skat. Korrektion forventes at ske i løbet af Rødovre, den 26. marts 2012 København,, den marts 2012 sign. Louise Broch Formand sign. Dina Gelfer-Jørgensen Kasserer Revisors påtegning Vi har revideret det udarbejdede årsregnskab for 2011 for Dansk Amatørorkester Samvirke Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, et regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens "Instruks om regnskab og revision for projekttilskud til og med kr." af 16. juni 2009, jf. herved også Kunststyrelsens tilsagnsbrev af 19. januar 2011 med jorunalnr. KMF Det modtagne tilskud er efter styrelsens opfattelse anvendt i overensstemmelse med det nævnte tilsagnsbrev. Vi har ikke fundet anledning til at anlægge en anden opfattelse Gentofte 21. marts 2012 Charlottenlund 21. marts 2012 sign. Frank Borchorst sign. Lone Tvermoes 19

20 Regnskab for Ejvin andersens mindefond Ejvin Andersens Mindefond side 1 Driftsregnskab Indtægter: Obligationsrenter 650,06 Indsamling ved sommerstævnet 3.445,50 Andre bidrag 3.000, ,56 Udgifter: Fripladser ,00 Depotgebyrer 201, ,45 Årets resultat: 1.894,11 Status Aktiver: Danske Bank, konto ,32 Danske Bank, konto ,85 Danske Bank, konto , ,15 Tilgodehavender 2.455,00 Obligationsbeholdning, nominel ,07 Aktiver i alt: ,22 Passiver: Bunden fondskapital ,73 disponibel fondskapital ,38 Årets resultat 1.894,11 Disponibel fondskapital ,49 Passiver i alt: ,22 20

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud?

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? [1] DFS projekt UP1210: Udvikling af folkeoplysningstilbud til unge klassiske amatørmusikere Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud? En analyse af årsagerne til, at mange musikskoleelever holder

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler *1. Hvilke af følgende orkestertyper tilbød musikskolen i sæson 2010-2011? Hvis musikskolen ikke tilbød nogen af disse orkestre, er spørgeskemaet ikke relevant. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015

Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Årsregnskab for perioden 1. Juli 2014 30. Juni 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 17. September 2015 Dirigent Årsregnskabet Bestyrelsenharfornøjelsenataflæggeregnskabforperioden1.Juli2014 30.Juni2015.Årets

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012

Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012 Invitation til National Suzuki Workshop i Århus 3.- 4. nov. 2012 Det er os en glæde at kunne invitere til national Suzuki workshop i Århus. Vi håber, at initiativet vil blive bakket op og igen kan blive

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011

Hillerød GI Damefodbold af 2010. Årsrapport 2011 Hillerød GI Damefodbold af 2010 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsberetning 2 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 3 Regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Jydsk Racekatte Klub Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Resultatopgørelse for 2009 4 Balance

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Borup Fitness Årsregnskab 2014

Borup Fitness Årsregnskab 2014 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Erklæring om revision afgivet at foreningens interne revisorer 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår

Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Årsrapport 2013/2014 Hjørring Teater Nørregade 24 9800 Hjørring 46. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 3 Ledelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5-6 Ledelsens årsberetning... 7-8

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere