DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter"

Transkript

1 DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1

2 Indholdsfortegnelse: Side 3: Introduktion til Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning Side 6: Sommerstævnet 2011 Side 6: Fløjtekursus, oktober 2011 Side 7: Barokstævne for strygere, november 2011 Side 7: Digitalisering af stævneadministrationen Side 8: Nyt på hjemmesiden Side 9: Dansk Amatørmusik (DAM) Side 9: Musikmagasinet Side 10: Samarbejde med AKKS Side 10: Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Side 11: Københavns Kommunes Musikudvalg Side 12: DAOS Nodeservice. Beretning Side 13: Nodeudlån i 2012 Side 14: DAOS regnskab for 2011 Side 20: Regnskab for Ejvin Andersens Mindefond Side 22: Spil for livet Side 24: DAOS aktiviteter i 2012 Side 25: Stævner Side 25: Instrumentalkurser Side 26: Planlægning af orkesterfestival Side 26: Ungdomspanel Side 27: Analyseprojekt Side 28: DAOS budget for 2012 Side 31: DAOS æresmedlemmer tidligere formænd Side 32: DAOS styrelse Side 33: DAOS medlemmer Side 33: Flemming Sarroe er blevet æresmedlem Side 34: DAOS medlemsorkestre Side 35: Medlemsorkestrenes koncerter i

3 Dansk Amatørorkester Samvirke. DAOS er stiftet 15. januar 1949 som landsforening for amatørorkestre, der beskæftiger sig med symfonisk eller dermed beslægtet musik. I samvirket optages endvidere personlige medlemmer, musikskoler, institutioner m.fl. Med udgangen af denne sæson var 75 orkestre med ca medlemmer tilsluttet Samvirket (En fortegnelse over medlemsorkestrene findes på DAOS hjemmeside Hertil kommer antallet af personlige medlemmer, som udgør 154. Orkestrene dækker hele spektret indenfor betegnelsen symfonisk og dermed beslægtet musik fra orkestre, der hovedsageligt beskæftiger sig med den store symfoniske musik til orkestre, der spiller underholdningsmusik. Koncertoversigten sidst i dette hæfte giver et billede af spredningen i repertoiret. Udover orkestrenes koncertvirksomhed medvirker grupper fra orkestrene ofte i lokalområdernes forskellige musikaktiviteter i form af samarbejde med kor, organisationer, institutioner m.fl. Dansk Amatørorkester Samvirke udlåner gennem DAOS Nodeservice nodematerialer til medlemsorkestrene. Samvirket har i Centralnodearkivet en omfattende samling af orkesternoder. Herudover råder Samvirket over et betydeligt antal kammermusikværker, der i rigt omfang udlånes til medlemmerne. Der er nedsat et nodeudvalg i DAM-regi, som skal forsøge at koordinere adgangen til DAM s medlemsorganisationers nodearkiver i en fælles internetportal. Læs mere i artiklen om aktiviteterne i DAM. DAOS har siden 1995 haft overenskomst med KODA, der friholder medlemsorkestrene fra at betale afgift for opførelse af værker, der ellers er afgiftspligtige. En forudsætning herfor er dog, at der er tale om arrangementer, som medlemsorkestrene selv står for, samt at der indberettes koncertprogram til DAM s sekretariat i forbindelse med koncerternes afholdelse (se artiklen om den nye digitale indberetningsform i koncertkalenderen på DAOS hjemmeside). DAOS formål er: At fremme interessen for aktiv musikudøvelse. At varetage medlemskredsens interesser. At fremme samarbejdet mellem amatørmusikensemblerne og amatørmusikorganisationerne. At fremme samarbejdet mellem amatørerne, de professionelle musikere og underviserne. At fremme medlemmernes interesse og forståelse for musikkens sociale og samfundsmæssige betydning. 3

4 Formandens beretning for året Efter sidste generalforsamling i DAOS tog jeg imod opfordringen til at blive formand efter Flemming Sarroe, der igennem en lang årrække har varetaget opgaven med ildhu og agtelse. Jeg tøvede med at takke ja, eftersom jeg vidste, at jeg på ingen måde ville kunne være en formand på samme præmisser, som Flemming havde været det, jeg, der også har små børn og fuldtidsarbejde. Men på samme tid kunne jeg også mærke, at jeg havde lyst til at forsøge at føre DAOS videre ind i det 21. århundrede. Kort tid efter generalforsamlingen havde vi det første styrelsesmøde, hvor jeg nedsatte en ny udviklingsgruppe, som skulle diskutere og gennemføre nye tiltag. Bl.a. kunne jeg godt tænke mig at få fat i de helt unge medlemmer af DAOS for at få deres syn på, hvad DAOS skal kunne gøre for vores medlemmer. Samtidigt var og er jeg også bekymret for, at færre og færre unge fortsætter med at spille klassiske instrumenter, når de har forladt musikskolen. Der er noget galt med fødekæden fra musikskolebarn til voksen amatør. Når denne fødekæde ikke virker, vil det professionelle musikliv også lide skade, fordi den almene interesse i befolkningen for den klassiske musik vil dale. Desuden havde jeg en gammel drøm om at lave en international orkesterfestival for vores medlemsorkestre, en orkesterfestival inspireret af en ungdomsorkesterfestival i den lille franske by Brive. Udviklingsgruppen forfattede en handlingsplan, der fik navnet Spil for livet. Det første punkt vedrørende et samarbejde med vores unge medlemmer skulle udmønte sig i et Ungdomspanel, hvor DAOS tilbud til vores medlemmer skulle diskuteres. Jeg havde allerede talt med flere af de unge, der var meget engagerede og gerne ville være med til at gøre DAOS mere attraktiv, og vi inviterede til workshop i oktober måned. Desværre var ungdomspanelet af flere årsager ramt af afbud, så jeg var nødsaget til at aflyse workshoppen. Dog var de unge stadig positive over for at skulle mødes, så Ungdomspanelet er blevet udskudt til foråret 2012, hvor de unge vil få en ny invitation til workshop. Det andet punkt vedrørende den musikalske fødekæde skal udmønte sig i et analyseprojekt, der ved hjælp af kvalitative interviews skal forsøge at kortlægge, hvad der sker med de unge musikudøvere, når de begynder på videregående studier. I begyndelsen havde vi forestillet os at få et samarbejde i gang med Musikvidenskabeligt Institut i København, men eftersom DAOS ikke fik fondsmidler til at starte et sådant projekt, har projektet taget en anden drejning, og Odense Musikskole er nu gået ind i et samarbejde med DAOS om dette analyseprojekt. Det sidste punkt vedrørende orkesterfestivalen var i første omgang tænkt som en festival i Ørestadsområdet i København, hvor der er mange muligheder for at spille koncerter på et lille område. Idéen med festivalen er at give DAOS medlemsorkestre mulighed for nyt samarbejde med hinanden og med udenlandske deltagerorkestre. I Esbjerg var vores medlemsorkester Esbjerg Amatørorkester i gang med at arrangere et besøg af et fransk orkester, og dette lille projekt gav pludselig idéen til, at orkesterfestivalen kunne arrangeres i Esbjerg og omegn, hvor der også er mange koncertsale i nærheden af hinanden. Den 21. januar 2012 inviterede DAOS til workshop om orkesterfestivalen, hvor et antal af vores medlemmer stillede op til brainstorming, og hvor festivalens formål også blev diskuteret. Formålet blev følgende: At skabe opmærksomhed i offentligheden om klassiske amatørorkestre i Danmark og give DAOS orkestre og andre amatør- og ungdomsorkestre mulighed for at møde hinanden for gensidig inspiration og eventuelt fremtidigt samarbejde. At give danske amatørorkestre mulighed for at skabe internationale relationer og 4

5 kontakter, så koncertrejser til udlandet senere kan planlægges. At styrke den musikalske fødekæde i Danmark og modvirke, at unge, der flytter, holder op med at spille, fordi de ikke ved, hvor de skal henvende sig for at finde et nyt orkester. Festivalen skal afholdes i pinsen 2013, og den indledende planlægning af festivalen er i fuld gang. DAOS har ansat en administrator, Connie Wilhjelm, til i første omgang at skaffe fondsmidler, og mange af vores medlemsorkestre har meddelt os deres opbakning til festivalen. Udover disse nye tiltag har DAOS i det forløbne år gennemført sommerstævnet på Askov, et fløjtekursus og et barokstævne samt deltaget i udviklende samarbejde med andre organisationer. Desuden har DAOS fået en ny elektronisk koncertkalender på hjemmesiden, som korresponderer med Kultunaut og sørger for automatisk indberetning til KODA. Alle disse spændende projekter har styrelsens medlemmer beskrevet i en række artikler i denne årsberetning på de følgende sider. Gå ombord i spændende læsning og velkommen til et nyt begivenhedsrigt år i DAOS. DAOS blev i 2011 støttet af følgende puljer og fonde: Statens Kunstråd. Dansk Folkeoplysnings Samråd. Brødrene Hartmanns fond. Dansk Kapelmesterforening. Erda og Christian Schrøders Fond. Dansk Musikerforbund. Tak til følgende fonde, der gør det muligt for DAOS at tildele unge musikere, der har gjort sig særligt bemærkede på sommerstævnet på Askov et legat til en friplads året efter: Søren Henckels Legat. Ejvin Andersens Mindelegat. Louise Broch, 20. februar Foto: Hans Mattsson 5

6 Sommerstævnet Dansk Amatørorkester Samvirkes 63. sommerstævne blev afviklet på Askov Højskole fra 30. juli til 6. august Der var 270 deltagere i alle aldre, som var fordelt i tre orkestre om formiddagen og tre orkestre om eftermiddagen samt et lille orkester for medfølgende børn under 12 år. De officielle orkestre spillede følgende værker: Scriabin: Symfoni nr. 2, c-mol. Dir: Sebastian Krahnert. P. Tchaikovsky: Symfoni nr. 1, op. 13, g-mol (Vinterdrømme). Dir: Jesper Grove Jørgensen. L. van Beethoven: Symfoni nr. 3, Es-dur, (Eroica). Dir: Robert Houlihan. E. Elgar: Enigma Variationer. op. 36. Dir: Robert Houlihan. J. Sibelius: Symfoni nr. 3, C-dur, op. 52. Dir: Chr. Kluxen. A. Roussel: Petite Suite, op. 39 og Carl Nielsen: Pan og Syrinx. Dir: Jørgen Fuglebæk. Desuden blev der spillet værker af et utal af andre komponister i bladspilsorkestre, natorkestre og kammermusik. Deltagerafgiften var i 2011 mellem kr. og kr. alt efter indkvartering, og det dækkede kost og logi samt instruktion, lokaler m.v.. Børn under 12 betaler kun halvt deltagergebyr. Der blev i 2011 givet ungdomsrabat til 54 unge under 25 år, og heraf spillede de 25 i børneorkestret. Der uddeles hvert år fire legater til unge deltagere, som så kan komme med igen det følgende år uden at betale deltagergebyr. Fra Ejvin Andersens Mindefond blev der givet legater til Mette Stubkjær Laursen (violin) og Miguel Vandborg (trompet), mens Katrine Østergaard (viola) og Peter Bojer Bové (kontrabas) fik fripladser doneret af Søren Henckel. Stævneledelse: Louise Broch, Henrik Sardemann og Thomas Gammeltoft-Hansen. Flemming Sarroe, administrator. Fløjtekursus. Som led i DAOS serie af instrumentalkurser afholdtes fløjtekursus oktober 2011 på Gladsaxe Musik- og Billedskole. Instruktør var fløjtenisten Pia Kaufmanas og som klaverakkompagnatør medvirkede Kirsten Karlshøj. Udover undervisning i masterclassform med mulighed for klaverledsagelse til de selvvalgte opgaver, blev der gennemgået fløjtetekniske spørgsmål som vejrtrækning, kropsholdning, artikulation, klang og fingerteknik. Der blev desuden indstuderet et fællesværk for 9 fløjter. I kurset deltog 10 fløjtenister, som beskrev kurset som veltilrettelagt og udbytterigt med ønske om opfølgning. Stævneleder: Henrik Sardemann. Pia Kaufmanas Foto: Hans Mattsson 6

7 BAROKSTÆVNE FOR STRYGERE. Stævnet blev afholdt i weekenden november 2011 på Brenderup Højskole, Fyn, med barokviolinisten Troels Svendsen som instruktør. I de seneste ca. 25 år har udførelsesmåden af musik fra barokken udviklet sig radikalt, blandt andet begrundet i studier af barokkens instrumenter og opførelsespraksis. Koncertpublikum har vænnet sig til en lettere og mere sprød lyd, når der spilles barokmusik, og stævnet var et forsøg på at give amatørmusikere et indblik i denne udvikling i form af inspiration og instruktion af en erfaren musiker på området. Stævnet havde 24 deltagende strygere fra hele landet. Der blev arbejdet med vidt forskellige typer af barokmusik med en indadvendt, meditativ fantasi af Purcell som det ældste eksempel. En humoristisk Don Quijote suite af Telemann gav anledning til at prøve forskellige former for musikalsk udtryk, og en strygersymfoni af Carl Ph. E. Bach var den helt store udfordring. Stævnet afsluttedes med en lille koncert for folk fra højskolen og byen. Stævneledere: Jytte Steffensen og Knud Lambaa. Foto: Hans Mattsson Digitalisering af stævneadministrationen Det er ikke nogen simpel opgave at administrere et stort stævne som DAOS årlige sommerstævne på Askov Højskole. Og det skal helst ske på en måde, så deltagerne slet ikke opdager hvor kompliceret det er. I mange år har administrationen af sommerstævnet været kompetent udført af Flemming Sarroe, men både Flemming og Styrelsen er opmærksom på, at det ikke varer evigt. For at andre kan overtage opgaven efter Flemming, har vi i 2011 bl.a. gennemført et projekt med digitalisering af stævneadministrationen. Deltagerne har først og fremmest opdaget det ved at tilmeldingen er blevet elektronisk, og at navneskilte og oversigter ser lidt anderledes ud end tidligere. Og det har da heller ikke været hensigten at lave om på den meget vellykkede form, stævnerne har udviklet gennem årene. Men bag det hele ligger et nyt databasesystem, som bygger videre på Flemmings mange års erfaring med at afvikle stævnets administration, og det er en vigtig brik i fremtidssikringen. Projektansvarlig: Knud Ebbesen. 7

8 Nyt på hjemmesiden Siden relanceringen af vores hjemmeside med nyt design i begyndelsen af 2010 er der udviklet nye funktioner med økonomisk støtte fra DFS Tipspulje A. I 2011 er der introduceret en ny koncertkalender og oversigten over medlemsorkestre er blevet moderniseret. Koncertkalenderen er udviklet i samarbejde med internetportalen Kultunaut, og den giver derfor gode muligheder for at markedsføre medlemsorkestrenes koncerter. Ved at indtaste de detaljerede oplysninger i god tid inden koncerterne opnår man som medlemsorkester flere fordele: Bred markedsføring af koncerterne, der vil blive annonceret på kultunaut.dk, på daos.dk samt i alle de lokale medier, der samarbejder med Kultunaut. Mulighed for elektronisk salg af billetter via orkestrets egen hjemmeside og via Kultunaut i samarbejde med billetsystemet Place2Book, der er det billigste på markedet (uden gebyrer). Automatisk rapportering til KODA af koncertprogrammet, så medlemsorkestret dermed lever op til de krav, der stilles i den kollektive aftale mellem DAOS og KODA. Et standard-koncertprogram klar til print eller som rå-udgave til videre bearbejdning. KODA-rapporteringen er en vigtig del af koncertkalenderen, for DAOS er forpligtet til at indberette alle medlemsorkestrenes koncerter hvad enten orkestrene selv står som arrangør eller andre står for koncerten. Fra januar 2012 er det derfor blevet obligatorisk for medlemsorkestrene at indtaste deres koncerter i koncertkalenderen. Medlemsoversigten er moderniseret, så man nu ved at klikke på overskrifterne kan sortere efter by (øvested) eller region. Desuden kan man vælge orkestertype. Dermed er det blevet lettere at finde et nyt orkester, hvis man f.eks. flytter rundt i landet eller bare ønsker ny inspiration. Der er desuden introduceret online opdatering af medlemsoplysninger både for medlemsorkestre og for personlige medlemmer. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at benytte denne mulighed, når der er ændringer af f.eks. kontaktpersoner, telefonnumre eller adresser, så medlemsdatabasen altid er opdateret. Projektansvarlig: Knud Ebbesen Foto: Hans Mattsson 8

9 Dansk Amatørmusik (DAM). Dansk Amatørmusik forkortet DAM er en selvejende institution, der repræsenterer de klassiske amatørkor- og orkesterorganisationer i Danmark med i alt cirka medlemmer. DAM varetager sekretariatsfunktioner for de landsdækkende medlemsorganisationer, herunder også for DAOS, og står for udgivelsen af Musikmagasinet, der udkommer fire gange årligt bl.a. med sider om DAOS aktiviteter. DAM har fået ny hjemmeside i februar 2012 og adressen er På DAM s hjemmeside kan man finde oplysninger om DAM s og landsorganisationernes aktiviteter i løbet af året, typisk stævner og kurser i DAM eller i foreningsregi og med link til organisationernes hjemmesider. På hjemmesiden finder man desuden en række vigtige råd og oplysninger fra Amatørkonsulenten, og der er en fælles koncertkalender, hvor også DAOS koncerter automatisk bliver vist, så snart de er indtastet via DAOS hjemmeside. Ud over stævner og kurser rettet mod enkeltpersoner, har DAM en række tilbud, som DAOS medlemsorkestre kan få glæde af. DAM har f.eks. fået udarbejdet en dirigentkontrakt, som kor og orkestre kan bruge, når de ansætter en dirigent. Den ligger på DAMs hjemmeside. Der er en band-doctor ordning, hvor et medlemsorkester kan få en gæstedirigent eller instruktør på besøg og dermed få inspiration til videre udvikling. Desuden administrerer DAM en udviklingspulje med midler fra Kunstrådet, hvor de enkelte medlemsorkestre kan søge økonomisk støtte til nye initiativer. Som led i den nye struktur for MGK uddannelsen, som blev gennemført i 2011, vil der fremover være 7 lokalråd, hvor også amatørmusikområdet skal være repræsenteret. DAM har i 2011 fået henvendelse fra to af disse lokalråd om at foreslå repræsentanter, og det er en opgave, der meget naturligt vil kunne varetages af personer fra de pågældende lokalområder, som er tilknyttet DAOS. Det forventes, at DAM i løbet af 2012 vil ændre organisationen for at kunne indgå fire årige aftaler med Kunstrådet om finansiering af aktiviteterne. Det kan medføre en ændret opgavefordeling mellem DAM og landsorganisationerne, men DAM vil fortsat varetage sekretariatsfunktionerne for DAOS. DAOS var i 2011 repræsenteret i DAMs bestyrelse ved Knud Lambaa MUSIKMAGASINET Musikmagasinet er DAM s medlemsblad, hvori DAOS har egne sider med stof af speciel interesse for vores medlemsorkestre. Bladet udkommer med 4 numre årligt, og DAOSsiderne har i 2011 bragt artikler om enkelte orkestres virksomhed samt stof om DAOS stævner og kurser. Redaktør for DAOS-stoffet er Jytte Steffensen, 9

10 Samarbejde med AKKS AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd) har i 2011 primært bestået i erfaringsudveksling på en række områder. Der har i årets løb været fokuseret på lokalesituationen for amatørorkestre samt på at identificere og efterfølgende forstærke det svageste led i den musikalske fødekæde: Overgangen fra musikskole- eller ungdomsorkester til voksenorkester. Børneorkester på Sommerstævnet AKKS nærer et stort ønske om at medvirke til at forbedre forholdene for amatørmusikken bl.a. gennem deltagelse i den politiske beslutningsproces (herunder afgivelse af høringssvar). DAOS og AKKS kan begge have gavn af en gensidig orientering og erfaringsudveksling samt koordinering af diverse aktiviteter. Dina Gelfer-Jørgensen har deltaget i samarbejdet. Foto: Hans Mattsson Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) DAOS er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, forkortet DFS, som havde 70 års jubilæum i 2011 og i den anledning udgav et debathæfte om folkeoplysningens udfordringer og muligheder. DFS arbejder for at forbedre vilkårene for folkeoplysningen, skabe samarbejde og netværk og inspirere til nytænkning og udvikling. DFS var meget aktiv i forbindelse med forberedelsen af den nye folkeoplysningslov, der trådte i kraft den 1. august Der blev udarbejdet høringssvar til lovudkastet og DFS har støttet opstarten af lokale samråd for den folkeoplysende voksenundervisning i kommunerne. Ifølge loven skal der udarbejdes en kulturpolitik i hver enkelt kommune og foreningerne opfordres til at bruge de lokale samråd og derigennem påvirke den lokale kulturpolitik. Dette gælder specielt for foreninger, der er organiseret under folkeoplysningsloven, organiseret som aftenskole eller som folkeoplysende forening. Der er udgivet en vejledning til DFS medlemmer om kommunal folkeoplysningspolitik. DFS har desuden vedtaget en strategiplan for det folkeoplysende arbejde, og den findes sammen med de øvrige publikationer på hjemmesiden hvor man også kan læse mere om DFS. DFS har et web-hotel, der er gratis for medlemsforeningerne. Desuden administrerer DFS nogle puljer med tipsmidler, hvor man kan søge støtte til udvikling af nye folkeoplysningsinitiativer m.v. DAOS har i 2011 modtaget støtte fra DFS til udvikling af nye funktioner på vores hjemmeside. DAOS repræsenteres i DFS af Knud Lambaa. 10

11 Københavns Kommunes Musikudvalg DAOS er som repræsentant for DAM medlem af Københavns Kommunes Musikudvalg. Udvalgets overordnede opgave er at fremme musiklivet i Københavns Kommune og medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i området. Musikudvalget afholder årligt ca. seks møder, hvor det behandler ansøgninger til honorarstøtteordningen og Musikudvalgets frie midler. Ved uddeling af støtte lægger Musikudvalget vægt på aktiviteter, der sikrer og øger den musikalske aktivitet og bredde i København. Af særlig interesse for DAOS s medlemmer skal nævnes det arbejde, der i et samarbejde med Københavns Kommunes Folkeoplysningsudvalg er gennemført i 2011 og forventes afsluttet i løbet af foråret Med udgangspunkt i bl.a. en rapport om amatørmusikkens vilkår i kommunen, som blev udarbejdet for musikudvalget i 2009, har man dels undersøgt forholdene omkring øvelokaler for større ensembler (både kor og orkestre) i kommunen og dels afsat penge til en banddoktorordning. Arbejdet omkring øvelokaler er resulteret i, at man har udvalgt en række lokaler, der i forvejen anvendes som øvelokaler, som kraftcentre for store ensembler. Ét sted er gjort til kraftcenter for bigbands, et andet for kor og to for de helt store ensembler, herunder klassiske orkestre. Tanken er, at man ved at samle kommunens ensembler med fælles musikalsk baggrund på nogle få steder kan skabe en dynamik og kreativitet, som vil virke befordrende for de enkelte ensembler. Samtidig giver det muligheder for praktisk samarbejde, herunder f.eks, omkring store instrumenter. Endelig er der udpeget et øvested, som friholdes til ad hoc forløb som f.eks. øveweekender og generalprøver. Der er som en del af arbejdet bevilget kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget, som anvendes til at forbedre faciliteterne på de udvalgte øvesteder, herunder til etablering af depotrum. Den endelige indflytning af ensemblerne i de nye lokaler forventes at ske i løbet af foråret 2012 og der vil være tale om en ganske betydelig forbedring af forholdene for kommunens ensembler. Musikudvalget har i 2011 på forsøgsbasis afsat en mindre pulje på kr. af udvalgets frie midler til en banddoktorordning. Ensembler kunne i forbindelse med koncerter i Københavns Kommune søge om tilskud til en banddoktor. Kravene til ansøgning og afrapportering blev lempet betydeligt i forhold til almindelige ansøgninger og sagsbehandlingstiden forkortet. Dermed fik specielt amatørensembler en mulighed for let og hurtig adgang til tilskud til arbejdet med at løfte ensemblets kunstneriske niveau. Ordningen vil i foråret 2012 blive evalueret med henblik på eventuel videreførelse. Repræsentant for DAOS/DAM er Dina Gelfer- Jørgensen. 11

12 DAOS Nodeservice. beretning Nodearkivet benyttes af langt de fleste af DAOS s orkestre og personlige medlemmer, når der skal fremskaffes nodemateriale. I det meget store arkiv findes knap orkesterværker og ca kammermusikværker samt en samling på ca. 800 værker for salonorkester. Hertil kommer en stor partitursamling. Nodearkivet er et serviceorgan, hvor man kan få hjælp og vejledning i forbindelse med sit nodelån. Selvom et ønsket værk ikke findes i arkivet, vil det ofte være muligt at fremskaffe det hos vores samarbejdspartnere i Norge, Sverige og Tyskland. Udover det løbende udlån til orkestrene er der også hvert år de to meget store udlån af kammermusiknoder til henholdsvis Vesterlundstævnet og Sommerstævnet på Askov, hvor der bliver stillet henholdsvis ca. 200 og ca. 500 kammermusikværker til disposition for deltagerne. Det er også nodearkivet, der fremskaffer nodematerialet til de 6 værker, der normalt spilles på Sommerstævnet, og som fremstiller og udsender orkesterstemmerne til deltagerne. Oversigten over udlånet i 2011 på næste side viser, at låneaktiviteten målt på antallet af lånte værker i det forløbne år er gået noget ned når man sammenligner med de foregående års udlån. En mulig grund til dette fald kan være den gebyrstigning, der trådte i kraft pr , hvor især prisen for ikke-medlemmer blev sat i vejret, men også stigende problemer for orkestrene med at opnå de nødvendige tilskud til at finansiere aktiviteterne, kan spille ind her. Kataloger over de værker, der kan lånes, findes på eller via DAOS s hjemmeside. Det nemmeste når man skal bestille nodemateriale, er at sende en mail til men du kan også kontakte mig på tlf , ma-to kl Nodearkivar: Morten Frøsig Foto: Hans Mattsson 12

13 Nodeudlån 2011 Albinoni 1 Anderson 2 Anonym 2 Arensky 3 Atterberg 3 Bach (fam.) 16 Barber 1 Bartok 4 Beethoven 12 Bizet 5 Borodin 2 Bottesini 1 Brahms 5 Britten 2 Bruch 2 Børresen 1 Cherubini 1 Corelli 2 Couperin 2 Delius 1 du Puy 1 Dvorak 10 Elgar 1 Fauré 1 Franck 1 J. Gade 4 N.W. Gade 8 Gliére 1 Grieg 10 Grøndahl 1 Hamerik 1 Hartmann(fam.) 2 Haydn 7 Holm 1 Holst 2 Hornemann 2 Hummel 1 Händel 15 Julemusik 2 Ketelbey 1 Larsson 4 Lehár 2 Loewe 2 Lumbye 26 Manfredini 1 Mendelssohn 7 Monti 2 Moszowski 1 Mozart 22 Mussorgsky 2 Carl Nielsen 21 H.P. Nielsen 2 Ludolf Nielsen 2 Normann-A. 1 Offenbach 1 Pachelbel 1 Peterson-Berger 3 Ponchielli 1 Prokofiev 3 Puccini 2 Purcell 1 Rameau 1 Rangström 1 Ravel 1 Reesen 1 Riisager 1 Rossini 3 Saint-Saëns 6 Salonorkester 10 Scarlatti 1 Schubert 6 Schultz 4 Schumann 2 Sibelius 6 Stenhammar 1 Strauss (fam.) 21 Suk 2 Svendsen 9 Telemann 4 Torelli 3 Tschaikovsky 14 Verdi 8 Vivaldi 12 Wagner 2 Warlock 1 Weber 1 Weyse 1 Wirén 2 I alt orkester-værker: 371 (2010: 465) I alt kammer-musikværker: 129 (2010: 179) Hertil kommer udlån til Askovstævnet: 525 kammermusik-værker og Vesterlundstævnet: 210 kammermusik-værker 13

14 DAOS Regnskab for 2011: Dansk Amatørorkester Samvirke (DAOS) Regnskab for perioden 1. januar december side 1 Resultat Budget DAOS Generelt Indtægter , ,00 Udgifter , ,00 Resultat , ,00 DAOS Nodearkiv Indtægter , ,00 Udgifter , ,00 Resultat , ,00 Resultat DAOS forening: ,50 250,00 DAOS Projekt - Sommerstævne Indtægter , Udgifter , Resultat sommerstævne: ,79 * *overskud på sommerstævnet må forventes at skulle tilbagebetales til Kunstrådet. DAOS Projekt - Instrumentalkursus Indtægter 8.500, Udgifter 7.041, Resultat Instrumentalkursus 1.459,00 DAOS Projekt - Strygerstævne Indtægter , Udgifter , Resultat strygerstævne: ,10 Resultat for projekter ekskl. sommerstævnet: -818,10 14

15 Regnskab for perioden 1. januar december side 2 DAOS generelt: Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Indtægter Kontingenter, orkestre , Kontingenter, personlige medlemmer , Andre indtægter , Renteindtægter Indtægter i alt: , Udgifter Kontingenter og forsikringer 6.392, KODA , Repræsentationsudgifter 495, Mødeudgifter 1.990, Medlemsinfo , Hjemmeside , Refusion af udgifter DAM-sekretariatet 4.988, Telefonudgifter Administration i øvrigt 3.492, Andre udgifter (herunder DAM møder) 3.890, Bankgebyrer 1.571, Udgifter i alt: , Resultat DAOS generelt: , DAOS Nodearkiv Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Indtægter: Gebyrer og portorefusion , Nodeservice til DAOS projekter , andre indtægter 5.223,00 Indtægter i alt: , Udgifter: Nodeforsendelse/porto , indkøb/fremstilling af noder 3.906, Kopiering , rep. Omkostninger m.v forsikring 2.149, løn til nodearkivar , Transport 2.477, Husleje , Telefon 5.033, Andre udgifter 1.883,86 Udgifter i alt: , Resultat DAOS Nodearkiv: , Samlet resultat ekskl. projekter: ,

16 Regnskab for perioden 1. januar december side 3 DAOS Projekt 1 - sommerstævnet Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Indtægter: Tilskud fra Kunstrådet , Tilskud fra Fonde og sponsorer , Deltagerbetaling , Afbudsgebyrer 5.000, Andre indtægter (gæstebetalinger) , Indtægter i alt: , Udgifter Løn til instruktører og dirigenter , Aflønning af personale , Materialer (noder) , Leje og transport af instrumenter , Lokaleomkostninger , Administration , Persontransport , Hotel/ophold , Forplejning , Forsikringer Stævneforberedelse og -afvikling , PR og markedsføring 5.436,87 Andre udgifter , Udgifter i alt: , Resultat: , DAOS Projekt 2 - Instrumentalkursus Indtægter: Tilskud fra Kunstrådet Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000, Deltagerbetaling 3.500, Indtægter i alt: 8.500, Udgifter: Løn instruktører 7.000, Materialer 500 Persontransport Stævneforberedelse og afvikling 41, Udgifter i alt: 7.041, Resultat: 1.459,

17 Regnskab for perioden 1. januar december side 4 DAOS Projekt 3 - Strygerweekend Indtægter: Tilskud fra Kunstrådet 7.027,10 Tilskud fra fonde og sponsorer 5.000, ,00 Deltagerbetaling , ,00 Andre indtægter 315,00 Indtægter i alt , ,10 Udgifter: Løn til instruktører 5.500, ,00 Rejseudgifter instruktør 2.232,10 Materialer 2.593, ,60 Lokaleomkostninger ,00 Administration 447, ,50 Hotel/ophold , ,00 Forplejning ,00 Stævneforberedelse/afvikling 520, ,00 Udgifter i alt: , ,10 Resultat: , Foto: Hans Mattsson 17

18 Regnskab for perioden 1. januar december side 5 Status pr. 31. december 2011 Aktiver: Kontant beholdning - Hovedkonto ,58 Stævnekontokonto ,11 Nodearkivkonto ,41 Aktier, Den danske Bank 160 stk pr ,87 Kursregulering ultimo 2011 (kurs 72,95) ,87 Aktier, kursværdi ultimo ,00 Mellemregning nodearkiv 1.965,31 Forudbetalinger 600,00 Aktiver i alt ,41 Passiver: Skyldig AMB -9,00 Kreditorer 2.455,00 Stævnefond primo ,85 Resultat af projekt 2 og ,10 Resultat salg af t-shirts ,12 Stævnefond ultimo ,87 Nodefond - Bøhms fond (legater til unge musikstuderende) Saldo ,00 Ny beviling ,00 Uddelte legater ,00 Saldo ,00 Tyske centralnodearkiv 4.376,50 Kunstrådet hensættelse ,79 Festival hensættelse ,00 Forudbetalinger - Reserveret sommerstævnet ,00 Foreningens formue primo ,62 Kursregulering af aktier ,87 Årets resultat 9.771,50 Foreningens formue ultimo ,25 Passiver i alt ,41 18

19 Regnskab for perioden 1. januar december side 6 Styrelsens påtegning Det samlede resultat for DAOS generelt og nodearkivet svarer til forventningerne i budgettet. Alle planlagte projekter er gennemført i 2011, herunder sommerstævnet, der modtog støtte på kr. fra Statens Kunstråd jf. journal nr. KMF Der blev i forbindelse med sommerstævnet ydet prisreduktion til unge for kr I regnskabet for sommerstævnet indgår digitalisering af sommerstævnets administration med en udgift på ca kr. Regnskabet for sommerstævnet viser herefter et overskud på ,79 kr., som er reserveret i balancen indtil regnskabet er godkendt af Statens Kunstråd Undertegnede erklærer hermed, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks for tilskud til projekter. Der er betalt 9 kr. for meget i AMB for nodearkivaren. Fejlen er rettet overfor Skat. Korrektion forventes at ske i løbet af Rødovre, den 26. marts 2012 København,, den marts 2012 sign. Louise Broch Formand sign. Dina Gelfer-Jørgensen Kasserer Revisors påtegning Vi har revideret det udarbejdede årsregnskab for 2011 for Dansk Amatørorkester Samvirke Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, et regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Kunststyrelsens "Instruks om regnskab og revision for projekttilskud til og med kr." af 16. juni 2009, jf. herved også Kunststyrelsens tilsagnsbrev af 19. januar 2011 med jorunalnr. KMF Det modtagne tilskud er efter styrelsens opfattelse anvendt i overensstemmelse med det nævnte tilsagnsbrev. Vi har ikke fundet anledning til at anlægge en anden opfattelse Gentofte 21. marts 2012 Charlottenlund 21. marts 2012 sign. Frank Borchorst sign. Lone Tvermoes 19

20 Regnskab for Ejvin andersens mindefond Ejvin Andersens Mindefond side 1 Driftsregnskab Indtægter: Obligationsrenter 650,06 Indsamling ved sommerstævnet 3.445,50 Andre bidrag 3.000, ,56 Udgifter: Fripladser ,00 Depotgebyrer 201, ,45 Årets resultat: 1.894,11 Status Aktiver: Danske Bank, konto ,32 Danske Bank, konto ,85 Danske Bank, konto , ,15 Tilgodehavender 2.455,00 Obligationsbeholdning, nominel ,07 Aktiver i alt: ,22 Passiver: Bunden fondskapital ,73 disponibel fondskapital ,38 Årets resultat 1.894,11 Disponibel fondskapital ,49 Passiver i alt: ,22 20

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre

Bilag 2 Spørgsmål til og svar fra amatørorkestre *1. Hvilken type orkester er orkestret? Hvis orkestret ikke er en af de nævnte typer, falder det uden for undersøgelsen, og spørgeskemaet skal ikke besvares. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere