LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD"

Transkript

1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Dec / Jan 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010

3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør Jacob Lind Præstegårdsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf Forsidefotos Kurt Petersen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2100 stk. dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Beder-Bering vejen igen igen! Mon noget stykke vej i den grad har været på dagsordenen i så lang tid som netop Beder-Bering vejen??. I det tidligere Århus Amt var den på planlægningskortet gennem mange år og den blev hver gang udsat enten p.g.a. mangel på finansiering eller manglende politisk flertal for vejstykket. Ved kommunalreformen blev det en opgave for Århus kommune og der blev i 2008 afsat penge netop til dette vejstykke mange penge rent faktisk 150 mill.kr. - Det nys udsendte materiale, som skulle ligge til grundlag for en forudgående offentlig høring har i den grad vakt både usikkerhed og vrede og igen sat vejstykket højt på den politiske dagsorden. Ikke mindst her op til kommunalvalget har den været diskuteret og helt naturligt ikke mindst den alternative linjeføring har vakt stor uro blandt de beboere, der føler deres dagligdag/næringsvej truet. Det er bestemt helt forståeligt og nu bliver det mere end spændende at se en mere sydlig linjeføring skitseret på et kort og lur mig om der så ikke kommer endnu en mediestorm, fordi det vil være umuligt at gennemføre et sådant stort vejprojekt uden gener for de, der bor i nærheden. Håbet er så at det bliver langt færre gener og at vejstykket stadig vil få en gavnlig og meget påkrævet virkning på trafikintensiteten på de små rævestier som bivejene her i området blev kaldt på et herligt velbesøgt vælgermøde i Mårslet. VVM redegørelse som skal være det tekniske grundlag for linjeføringen, vil derfor også indeholde en kulegravning af de infrastruktur problemer, som er i 8320 området. Jeg har gennem mange år i Århus Byråd været en fortaler for dette vejstykke og det glæder mig, at der på trods af al diskussionen om Beder- Bering vejen ikke på noget tidspunkt er blevet sået tvivl om, at vi trænger til en trafikaflastning i den sydlige del af Århus Kommune. Det bliver simpelthen bare en herlig dag i 2015 hvor snoren kan klippes og indtil da- ja så må vi hutle os trafikalt igennem på alle rævestierne Tryk: Werks offset A/S Bjødstrupvej Højbjerg Tlf: Fax: Margrethe Bogner Medlem Århus Byråd og teknisk udvalg Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: Keld Schmidt-Møller Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Kurt Søe Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Morten Overgaard Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf suppleant : Klaus Petersen Bedervej Mårslet Tlf Bladøkonomi: Jacob Lind Præstegaardsvej 7C 8320 Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Stort og småt fra Fællesrådet Beder-Beringvejen I skrivende stund er kommunens udkast til VVM-undersøgelse i høring. Læs trafikudvalgets holdning andetsteds i bladet. Trafiksanering af Tandervej Trafik og Veje har længe arbejdet med forslag til en sanering af trafikforholdene på Tandervej. Opgaven har strakt sig over rigtig lang tid, men nu lysner det. Der er lavet en skitse, som er blevet godkendt af politiet og som efter bladets deadline er blevet forelagt for fællesrådet og de foreninger, der umiddelbart vil blive berørt. Ny kollektiv trafikplan Århus Kommune er sammen med Midttrafik og Region Midtjylland i gang med at lave en ny kollektiv trafikplan for Århus og omegn. Planen skal træde i kraft i sommeren Planen indebærer, at tavlen viskes ren, for alle nuværende buslinjer i Århus samt nogle af de regionale busruter. Man vil etablere en række a- busser, som hurtigt og tit skal bringe folk mellem forholdsvis få stoppesteder. Det skal 2/3 af budgettet bruges til. Den sidste tredjedel skal så bruges til at binde de mere tyndt befolkede dele sammen med det øvrige net. Baggrundsmateriale kan findes på kommunens hjemmeside: ww.aarhuskommune.dk/ktaa. Børnehaven Mirabellen Et enigt Århus Byråd har bevilget 3 mio. kroner til om- og tilbygning af Børnehaven Mirabellen. Fra salen lød der endda ros for en god ansøgning, lavet i samarbejde forældrene! Pengene kommer fra RULL midlerne (Rum til Leg og Læring). Om- og tilbygningen betyder at Mirabellen efter sommerferien 2010 vil være en integreret 0-6 års institution med plads til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Resten af 2009 kommer til at gå med detailplanlægning, udbudsrunde og slutteligt valg af totalentreprenør. Første spadestik er sat til uge 2 og byggeriet forventes at være færdigt i uge 25. Manglende fortove Rigtig mange i Mårslet er bekymrede for de svage trafikanters sikkerhed og med god grund. Der mangler fortove mange steder og selv om vi har mange udmærkede stier, hænger stinettet ikke rigtig sammen. FU har besluttet at fokusere på de manglende fortove nu, og er i gang med en registrering af alle manglerne, så der bliver skabt et godt grundlag for den nødvendige prioritering. Debatten på maarslet.net Debatsiden på webben har i tidens løb ændret sig ganske meget. Den var særdeles langsom at løbe i gang i begyndelsen var bidragene noget sporadiske. Senere gik der for alvor hul; det var som om vi så ketchupeffekten, hvor det i begyndelsen er vanskeligt at få noget ud af en ketchupflaske MÅRSLET FÆLLESRÅD indtil det hele pludselig kommer på én gang! På et tidspunkt fik debatten imidlertid en noget skinger klang, hvorfor mange undlod at skrive på debatten. Derfor besluttede webgruppen sammen med fællesrådet, at der skulle være en moderatorfunktion, som tog stilling til de enkelte debatindlæg inden de blev indsat på debatsiden. Det er nu to år siden, og i den forløbne tid har debatten levet et ret stille liv. Der har været så få indlæg fra endnu færre personer, at debatten slet ikke har kunnet leve op til sit navn. Om årsagen kan kun gisnes; det skyldes i hvert fald ikke antallet af afviste indlæg, som har været ganske beskedent. Fællesrådet har besluttet at give debatten fri, dvs. at sløjfe den nævnte moderatorfunktion, så enhver kan lægge sine ord direkte ind på debatsiderne; dette er imidlertid allerede genstand for så stor kritik, at beslutningen vil blive revurderet. KS/KSM

5 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR til møde om Beder-Beringvejen på Beder Skole Der var mange følelser, mange meninger og mange klapsalver til dem, da 400 mennesker den var til borgermøde i sportssalen på Beder Skole. Omdrejningspunktet var den omstridte Beder-Bering-vej, der hermed er skudt ud i sin første offentlighedsfase. Vejen, som politikerne har tilkendegivet at ville afsætte 150 mio. kr. til, og som forventes at kunne stå færdig i 2015, er tænkt både som aflastningsvej for bl.a. den lokale trafik omkring Mårslet - og som afslutningen på "ring 3" uden om Århus. Vejen skal bl.a. skabe nemmere adgang fra det sydlige Århus til motorvejen. Først blev selve den proces, der hører så stort et anlæg til, præsenteret. Første offentlighedsfase går fra nu til foråret I denne periode indkaldes ideer og forslag fra offentligheden. Dernæst går man over til at udarbejde selve VVM-redegørelsen og et planforslag. En VVM-redegørelse handler om at vurdere virkninger på natur og miljø. Det sker i perioden foråret 2010 til foråret Herunder vurderer man forudsætninger for etablering. Anden offentlighedsfase finder sted hen over 2011, hvorefter politikernes beslutning kan træffes i Projektering og arealerhvervelser frem til foråret anlæg færdigt i Dernæst fulgte en gennemgang af de to forslag, der ligger - hovedforslaget, som har ligget mere eller mindre samme sted siden 1966, og det alternative forslag, som først er blevet kendt for ganske nylig. Efter en kort pause fik salen mikrofonerne til spørgsmål og kommentarer. Den første indledte med en kritik af det kortmateriale, der er tilgængeligt på nettet der bliver henvist til et detaljeret oversigtskort, som hverken er godt eller detaljeret. Ellers blev der blandt meget andet efterlyst en klar melding om linjeføring nu og ikke årelang usikkerhed. Flere var inde på frygten for, at teknikerne ganske vist taler om en to-sporet vej, der går tæt syd om en masse nye boliger - men at vejen siden kan vokse til en motorvej med tilslutning til en kommende Kattegat-bro. Flere frygtede støj. Én gav udtryk for, at de historiske Bering-høje vil ligge i vejen/ kunne blive udsat for overgreb. En anden ville have at vide, hvad kommunen vil gøre for dem, der bliver "kørt over" af vejen. Og én ville gerne have kommunens kortmateriale stillet til rådighed, så ville han gerne udarbejde et gratis, bedre forslag. Mødets formål var ikke at finde en afklaring, men derimod at orientere og skabe grundlaget for kommentarer og forslag, der skal kvalificere processen. En række medarbejdere fra Trafik og Veje var til stede med blokke og penne for at indsamle de første kommentarer og ideer. Ellers er høringsfristen væsentlig. Den er 25. november. /BiJ Kilde: Mårslet Net

6 6 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010

7 Fællesrådets trafikudvalg beskriver her, hvilke tanker det ved redaktionens slutning havde gjort sig om fællesrådets høringssvar. Formålet med VVM undersøgelsen af Beder-beringvejen er at vurdere idéer! Lige nu går alle rundt med gæt på, hvad dette eller hint forslag vil betyde - for ens egen parcel - og for ens grundejerforening, by eller landsdel. Nogle er nok bedre til at gætte end andre, men der er jo en grund til at der laves VVM. Vi kan ikke afprøve alle idéerne og så sende de dårlige retur. Derfor må ting undersøges grundigt og nogle politikere må tage ansvaret for valget. Det giver ikke altid optimale løsninger, men det er sådan vi har indrettet vores samfund. Hvis vi er enige om dette udgangspunkt - at VVM undersøgelse er til for at give et godt beslutningsgrundlag - så gælder det om at give de bedste betingelser for VVM-folkene. Det gør vi ved at bidrage til nye vinkler på den indviklede ting, det er at anlægge en ringvej. Derfor tilføjer fællesrådet ikke kvalitet ved at uddrage en konklusion af et borgermøde. Vi skal som sagt ikke indsnævre idéerne - vi skal udvide dem. Fællesrådet ser det altså ikke som et mål, at vi er enige lige nu. Målet er at få vendt de rigtige sten. Når undersøgelserne er afsluttet vil det være dejligt, hvis vi kan mødes om en løsning, som vi vil anbefale politikerne. Så nemt bliver det nok ikke. Store MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Beder-Bering vejen projekter som Beder-Beringvejen vil have store konsekvenser for nogle: Huse vil blive "kørt over", landmænd vil få vanskelig adgang til nogle jorder, naturværdier vil gå tabt, osv.. Lige nu, hvor alle mulige forslag tegnes ind på kortet, vil mange bo på én af stregerne. Og den situation kommer vi ikke ud af før politikerne vælger streg. Det er klart en bagside ved processen. Dette forhold løses heller ikke ved et borgermøde. Vi anerkender folks frustrationer, men kan ikke finde en brugbar målestok til at sammenligne folks situation. Fællesrådet vil selvfølgelig også deltage i processen med at udpege sten, som skal vendes ved VVM undersøgelsen. Lige nu diskuterer trafikudvalget tre forhold: Et lidt sydligere tilslutningspunkt til Oddervej, tilkørsel til Beder-Beringvejen fra Testrupvej samt tilslutning til Beder- Beringvejen fra en ny vej vest om Mårslet til Obstrupvej - og muligvis videre til Hørretløkken. Da kommunen behandlede sin kommuneplan 2009, forhørte fællesrådet sig om Ny-Mallings nordgrænse. Ville indtegningen i planen være afgørende for Beder-Beringvejens placering? Dengang fik vi det svar (og har for nyligt fået det konfirmeret) at nordgrænsen af Ny-Malling vil vige for Beder-Beringvejens forløb. Vi synes derfor man bør undersøge, om ikke en tilslutning ved containerstation vil være at foretrække. Dels vil der kunne gives mere plads mellem Mårslet sydøst og vejen. Dels vil Egelund med sine to haller og svømmehal blive lettere tilgængelige, hvis der føres en vej videre helt til Egelund. Der er tekniske udfordringer med at krydse Odderbanen, men det kan måske løses ved at trække Beder-Beringvejens forløb lidt vestpå - eller simpelthen at grave Odderbanens spor ned i terræn. Eller noget tredje fagfolkene kan komme op med. Fællesrådet i Beder- Malling-Ajstup synes også godt om en sådan tilslutning. Fællesrådet synes, at den lokale værdi af Beder-Beringvejen vil stige dramatisk, hvis vi får flere tilslutninger. Testrupvej kunne være et bud, som vi naturligvis ikke kan bevise klogskaben i, men som vi synes er det bedste bud ud af de småveje, som går syd og vest ud af Mårslet. En nærmere undersøgelse kunne kaste lys over, hvilke trafikmønstre dette vil give. Ligesom Egelund er interessant for os, kunne en multihal i Mårslet være interessant udenfor lokalområdet - ligesom boldbaner, skole og den eksisterende hal. Tandervej som eneste tilslutning til Beder-Beringvejen vil ikke udgøre en særlig attraktiv tilkørsel for en stor del af Mårslet. Fællesrådet synes også, det er en undersøgelse værd at give Obstrupvej, Præstegårdsvej og Hørretløkken nem adgang til Beder- Beringvejen ved at bygge en ny vej udenfor bygrænsen til Obstrupvej med retning vestpå til Beder- Beringvejen med en forlængelse nordpå, så den også betjener. Tæt ved situationer på Mårslet station Ved overgangen på Mårslet station har vore lokomotivførere rapporteret om tæt ved situationer, hvor børn cykler gennem chikanen, og i den forbindelse ikke er opmærksom på, at der kommer tog. Vore lokomotivførere er noget frustreret over de situationer, hvor folk cykler gennem chikanen, og ifølge lokomotivførerne, er personen så fokuseret på at cykle, at man ikke ser efter om der kommer tog. Dette drejer sig specielt om tog under indkørsel fra Århus-siden (maks hast 60 km/t) Vi håber gennem dette opråb i jeres blad at kunne få personer til at trække med deres cykler over sporet, således at vi undgår disse faresituationer. KSM Vi vil snarest opsætte cykling forbudt skilte på hver side af overgangen. Med venlig hilsen Lars Storgaard Driftschef Midtjyske Jernbaner Odderbanen

8 8 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Mårslets Julebryg 2009 Lancering af Mårslets Julebryg Sted: Mårslet Borgerhus Lørdag d. 28. NOVEMBER 2009 Kl Kom og vær med i Borgerhusets have. Her præsenteres den tredje årgang af byens egen øl Mårslets Julebryg. Gør denne dag til en festlig dag, hvor du sammen med familien og venner byder denne dejlige bryg velkommen. Julebryggen kan efter lanceringen købes i vores Juletelt. Der vil i teltet samtidig være mulighed for at købe Julebryggen fra fad. Priser: En ½ l Julebryg 40,- Tre ½ l Julebryg pakket i gave pose 100,- Beskrivelse: Julebryg er en uundværlig nydelse, når vi kommer til den kolde og mørke tid. Mårslets Julebryg fra ODDER Bryghus dufter og smager af hygge og højtid. Den er brygget med omtanke og kærlighed, men er frem for alt en fyldig, mørk og sød nydelse. Forudbestilling af Mårslets Julebryg: Hvis du vil sikre dig byens egen Julebryg til dit julebord kan du forudbestille På mail: Øllet vil derefter være pakket og klar til afhentning lørdag d. 29. november kl. 14:00-17:00 Vi glæder os til at se dig i Mårslet borgerhus.

9 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Lørdag d. 28. og søndag d. 29. November Borgerhusets Julestue holder åbent begge dage fra kl.10:00 17:00 Så sniger Julehyggen sig atter ind i Mårslet borgernes Julesind. Tag familien med og find flotte gaver og Juleting. I teltet i Borgerhusets have: Salg af Gløgg og æbleskiver, The og kaffe, øl, vand og pølser. Lørdag kl. 14:00 lancering af Mårslet Julebryg 2009

10 10 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Sansesjov i Spejder huset Kom og udfordrer dine motoriske sanser - Kan du ligge på maven og holde balance på en stor bold - på en lille bold - Kan du sno rundt i sansegyngen og stå helt stille bagefter - Kan du føle dig frem og gætte forskellige ting Vil du teste dig selv på sanserne og måske slutte af med boldmassage? Kom indenfor og ovenpå når spejderne sælger juletræer. Det er gratis for alle. Sanseværkstedet i Spejderhuset på Obstrupvej har åbent lørdag d. 12. og søndag d. 13. december fra kl til ca Velmødt alle er velkomne, store og små! KFUM spejderne, Camilla og Bente

11 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR JULETR SSALG HOS SPEJDERNE Traditionen tro, afholder De grønne spejder i Mårslet juletræssalg lørdag d. 12. december & søndag d. 13. december ved spejderhuset - Obstrupvej 6. Begge dage er der åbent fra klokken Gratis udbringning af juletræer Glædelig jul

12 12 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010

13 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Lederen Af BODIL HVID, Skoleleder December Klippedag er i år fredag den 4. dec., hvor forældre og bedsteforældre er velkomne til at deltage. Vi henstiller dog til, at man ikke kommer i bil, da vi ikke har parkeringspladser til ret mange. Mandag den 14. december er der Luciaoptog ved pigerne i 7. kl. Den 21. december overværer børnehaveklasserne i kirken krybbespillet fremført af minikonfirmander fra 3.kl., og den 22. december er der juleafslutning for hele skolen, hvor de øvrige årgange på skift er til juleafslutning i kirken, og der hygges i klasserne. Eleverne møder igen mandag den 4. januar Indskrivning til børneklassen for skoleåret 2010/11 Der er indskrivning til kommende børnehaveklasse tirsdag den 12. januar og onsdag den 13. januar. Begge dage fra kl Vi har ændret tidspunktet, så vi starter tidligere og slutter en time før, da der sjældent kom nogen efter kl Der er 105 børn, der kan starte, men hvis antallet af børn, der søger skoleudsættelse, er nogenlunde det samme, som de foregående år, regner vi med 4 klasser med elever i hver. Trafik I brugertilfredshedsundersøgelsen var det område, hvor forældrene var mindst tilfredse, forholdene omkring skolevejene. Det er et af de områder, hvor vi som skole ikke kan løse problemerne alene. Vi har skolepatruljer ved overgangene på Obstrupvej og Testrupvej, og vi er så heldige, at frivillige voksne står vagt ved fodgængerovergangen og jernbaneoverskæringen. Det udelukker ikke behovet for, at børnene og de unge skal lære at gebærde sig hensigtsmæssig i trafikken og til stadighed være opmærksomme på den øvrige trafik. Vi får som skole ofte henvendelse fra forældre eller borgere i byen, som ser farlige situationer. Hver gang bliver vi rystede og bekymrede for, hvad der kunne være sket. Jeg vil derfor opfordre til, - at forældrene sammen med deres børn gennemgår deres skolevej og taler om de steder, hvor der kræves skærpet opmærksomhed. - at kørselen i bil til og fra skole begrænses mest muligt - at børnene står af cyklen, når de kommer ind på parkeringspladserne og trækker cyklen på fortovet - at biler kun parkeres, hvor der er afmærkede båse - at aflæsning af børn sker uden gene for andre Langt de fleste lever til fulde op til disse punkter, og dette er kun et forsøg på at beskytte de mange elever, som hver dag indenfor en kort tidsramme skal færdes på og ved de efterhånden stærkt trafikerede veje omkring skolen. Alle elever, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul og et godt nytår med tak for et godt samarbejde i 2009.

14 14 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Nyt fra Af DIDDE BERTELSEN Halloweenfest Tirsdag d. 27. oktober havde 0.klasserne en gysende halloweenfest. De havde forvandlet Overhobixen til et spøgelsestog, og havde pakket rummet ind i sorte plastiksække, edderkoppespind og andre klamme ting og sager. Børnene blev kørt rundt i en vogn, så der ikke var nogen vej tilbage, og der var masser af forskrækkede hvin undervejs.. Desuden bød aftenen på disco og spøgelsesboller, og de havde en fantastisk, skræmmende aften. Cowboys og indianere Den sidste uge i oktober havde 1.klasserne udeuge, med cowboys og indianere som tema. Der blev blandt andet lavet bål og børnene lavede økser og pistoler på værkstedet, hvilket både drenge og piger vældigt meget op i. Der var desuden guldgraverland i sandgraven, hvilket var en stor succes, der var overvejelser om, hvorvidt Fakta og Brugsen ville tage imod guldklumperne. 1.klasserne har desuden lavet et projekt i deres læringscafe, et projekt der går ud på at arbejde med Howard Gardners teori om de 9 intelligenser. De har indtil nu arbejdet med den musiske intelligens, hvor børnene har tegnet til forskellige musikgenrer. Kunst og natur I starten af november måned lavede 2.klasserne to kreative uger, hvor de tog udgangspunkt i naturens materialer. Børnene lavede blandt andet et naturlandskab, farlige kastanjemonstre og smukke kranse af blade og bær. Halloweenfest 2 Torsdag d. 5. oktober lavede 3. og 4. klasserne en fælles halloweenfest. Aftenen bød blandt andet på frygtindgydende gyserhistorier i fysiklokalet, hvor der blev bidt i negle af bare skræk.. Derudover var der et temmelig skræmmende spøgelsestog i kælderen, hvor flere af kælderens monstre dukkede op og forskrækkede børnene på livet løs. Desuden var der disco og klamme snacks i A-huset, hvor der kunne slappes af, når forskrækkelserne blev lige store nok. De fleste var klædt ud og alle bidrog til at skabe en skøn, gyselig aften. Formel 1 I uge 43 afholdte 4.klasserne Formel 1 på banerne, med både indledende heats og finale. Det foregik på banancykler og der var godt gang i den. Til finalen var der lyden af ægte Formel 1 biler over højtalerne, popcornspisning og selvfølgelig vild ræs. Der var både drenge og piger med i kampen, men det blev dog to drenge, Jens Frederik fra 4.A. og Simon fra 4.D., der vandt. Julehilsen I november måned var der godt gang i julegaveværkstederne i alle grupper, hvad børnene har lavet kan naturligvis ikke afsløres her.. Der vil også være gang i værkstederne i denne måned, og der vil blive julehygget på livet løs. Vi vil gerne slutte denne måneds bidrag af med et ønske om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til jer og jeres børn, vi glæder os til endnu et godt samarbejde med jer i nye år.

15 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR Skolebestyrelsens indlæg v/ Erling Sørensen Skolebestyrelsesformand Her i november er det nye byråd i Århus Kommune blevet valgt og vi kender nu navnene på dem som i de næste 4 år skal styre den samlede forretning i Århus. Det er også dette byråd som overordnet står for skolepolitikken i Århus Kommune, selvfølgelig med baggrund i den til enhver tid gældende folkeskolelov. I forbindelse med det netop afholdte valgt, har det ikke skortet på løfter som; Udvikling af vores folkeskole til Danmarks bedste, en sund folkeskole, tilførsel af yderligere penge til skoleområdet med mere. Med andre ord bliver det, hvis bare en del af disse løfter bliver indfriet, et spændende område at deltage i som skolebestyrelsesmedlem i fremtiden. Går du med en tanker om at blive medlem af den nye skolebestyrelse der skal vælges i løbet af 2010 er der allerede her lidt om strukturen som står foran en fornyelse- og forandring. Byrådet godkendte den 27. juni 2007 en ny skolestyrelsesvedtægt, som indebærer forsøg i forhold til skolebestyrelserne for perioden 2010 til Forsøget var under forudsætning af dispensation fra en række bestemmelser i folkeskoleloven og skolebestyrelsesbekendtgørelsen. Undervisningsministeriet har i svar af 28. oktober 2009 fuldt ud imødekommet dispensationsansøgningen. Den nye skolestyrelsesvedtægt, som Byrådet har vedtaget, indeholder derfor i hovedtræk følgende: Der oprettes klasseråd i alle klasser. Hver klasse opstiller mindst en kandidat til skolebestyrelsesvalget, dog har forældre ikke pligt til at lade sig opstille. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen sker ved en enkel valgprocedure. Hvervet som borgerligt ombud afskaffes. Forældrerepræsentanternes valgperiode ændres fra fire til to år, og skolebestyrelsesåret starter 1. november. Skolebestyrelsesmøderne er åbne, med mindre der fx er tale om personsager. SFO-lederne tilforordnes skolebestyrelserne med mindre de ikke ønsker det. Godkendelse af ansøgningen i Undervisningsministeriet betyder, at det næste skolebestyrelsesvalg skal afholdes efter sommerferien 2010, således at den nye skolebestyrelse kan træde til 1. november Dette indebærer også, at de nuværende skolebestyrelsesmedlemmers valgperiode forlænges indtil 1. november Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Bodil Skytt Hvid Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Ungdomsskolen Værestedet Flash Skolebestyrelsen Erling Sørensen Telefon: Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Jacob Steen

16 16 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 Tirsdag d. 1. december Indkøbstur kl AKTIVITETER I DECEMBER 2009 Søndag d. 13. december Banko Torsdag d. 3. december tag selv bord kl Adventsmøde i sognehus, bus kl Onsdag d. 9. december Julefrokost (husk tilmelding) Fredag d. 11. december Peter Petersens kor underholder Tirsdag d. 22. december Julegudstjeneste Fredag d. 25. december Juledag Fra ons. d. 23. dec. til tors. d. 31. dec. JULEFERIE AKTIVITETER I JAMUAR 2010 Fredag d. 1. januar Nytårsdag Onsdag d. 6. januar Gudstjeneste Søndag d. 10. januar Banko Mandag d. 11. januar Kurt Rónne fortæller om gamle kriminalsager Julefrokost på Kildevang d. 9. december. Pris 100 kr. HUSK tilmelding til Hanne Torp tlf.: senest d. 3. dec. Der er 2 mdr. med, fordi det er et fællesblad for dec. og jan. Venlig hilsen Hanne Torp Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet og Aktivitetsafdelingen Langballevej 3, 8320 Mårslet Tlf

17 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - DEC. 2009/JAN Kirkeskibet i Mårslet kirke I mange kirker - særligt i byer og sogne, der har tilknytning til eller grænser op til havet, ses ophængte skibsmodeller til minde om byens eller sognets forbindelse med havet, og de ophængte kirkeskibe er gledet ind som en naturlig del af kirkens udsmykning. Kirkeskibet i Mårslet kirke, en model af linieskibet Fredericus Quartus udført i størrelsesforholdet 1:50, blev på højtidelig vis ført ind i kirken pinsedag 1987 og ophængt midt i kirkerummet. Kirkeskibet blev båret af forrest orlogskommandør S. Aa. Kundby Nielsen og orlogskaptajn Sven Voxtorp, to herboende og til dagen uniformerede søofficerer, og bagest af de to ældre brødre Kristian og Holger Hansen, der sammen med søsteren Ingeborg Hansen havde doneret kirkeskibet til Mårslet kirke. Efter tabet af Skåne, Halland og Blekinge i 1660 havde der i årtier hersket en næsten permanent krigstilstand mellem Sverige og Danmark om magten i Østersøen. Den danske orlogsflåde udbyggedes derfor kraftigt. På Holmen var der samlet tømmer nok til at påbegynde nybygning 10, der med en planlagt udrustning på 90 kanoner skulle være flådens nye flagskib. Inden kølen blev lagt, blev planerne ændret, og der skulle nu være 110 kanoner, hvorved skibet ville blive Europas største krigsskib. Nybygning nr. 10 nåede ikke at løbe af stabelen inden kong Chr. V s død i august Da det blev søsat 19. december 1699, blev det derfor navngivet Fredericus Quartus efter landets nye konge Fr. IV. Linieskibet Fredericus Quartus blev det største sejlførende orlogsskib, der nogensinde er bygget i Danmark. Det var et tremastet skib - med fokkemast, stormast og mesanmast - med en længde på 58 meter, en bredde på 15,7 meter, og det stak 6,5 meter i søen. Udrustningen var som nævnt 110 kanoner fordelt på 2 kanonbatteridæk, og skibet krævede en besætning på 950 mand. Indtil 1709 førte skibet en relativ rolig tilværelse, men så brød den Store Nordiske Krig ud, og Fredericus Quartus blev tildelt hovedflåden som admiralskib. I både 1711 og 1712 var Fredericus Quartus til søs og havde flere træfninger med svenske orlogsskibe, men i 1712 blev skibet oplagt for aldrig mere at komme i søen. Skibets størrelse havde vist sig at være et problem. Det enorme skrog var for højt, og når det fik drift af vinden, lænede det sig nemt, så de nederste kanonporte måtte holdes lukkede - og dertil kom, at det kostede mange penge at bemande det store skib med næsten 1000 mand. I 1732 blev skibet ophugget. I 1699 var adelsmanden Jens Juel udnævnt til generaladmiral og chef for admiralitetet, og han kom til at lede klargøringen af den danske flåde og dermed også færdiggørelse og klargøring af Fredericus Quartus. Jens Juel havde i 1686 giftet sig med Regitze Sophie Vind, enke efter 1. lensbaron på Vilhelmsborg, Vilhelm Gyldenkrone. Efter Regitzes død 1692 havde Jens Juel styret godset Vilhelmsborg, indtil den ældste af Vilhelms og Regitzes sønner kunne overtage baroniet i Dermed fik Fredericus Quartus - ganske vist periferisk - også en tilknytning til Mårslet sogn. Skønt Mårslet sogn er beliggende inde i landet, har havet tidligere haft stor betydning for sognet, og ved sognedragningen havde Mårslet fået tildelt et stykke kystlinie som sognegrænse. Nogen betydning heraf kan være svær at se i dag, men det havde dengang meget stor betydning, at sognet havde adgang til havet - dengang havets veje var mere farbare, fremkommelige og sikre end de slette og usikre veje til lands. I dag vil ingen finde på at besejle Giber å, men åen har været sejlbar og således været adgangsvej fra havet ind i sognet - før vandmøllerne, vandfaldet og søen ved Vilhelmsborg blev anlagt. Jo, det lille stykke sognegrænse, der følger kystlinien ved Fiskerhuset, har tidligere haft stor betydning for sognet - meget mere end vi og sommerens badegæster ved Moesgård strand i dag tænker på. Mårslet var vendt mod havet, Mårslet sogn var afhængig af havet, og derfor er det helt naturligt, at der i dag findes ophængt et kirkeskib i Mårslet kirke. Af Hans Møller

18 18 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR JAN. MÅRSLET HYGGEKLUB: Til NORDKAP med heste og campingvogn! Nogle mennesker gør det helt usædvanlige og får på den måde oplevelser, som sætter sig spor i deres liv. Per Bové fra Jelling udlevede en mangeårig drøm, da han for 12 år siden spændte sine to nordbakker for en campingvogn og drog mod det europæiske fastlands nordligste punkt, Nordkap. Drømmeturen på over km. tog ham seks måneder at gennemføre. Ved Hyggeklubbens første møde i 2010 kommer Per Bové til Mårslet for at fortælle om og vise spændende lysbilleder fra denne fantastiske tur. Det foregår som sædvanligt i Sognehuset, Obstrupvej 4 i Mårslet, Torsdag d. 14. januar, kl Der er gratis adgang for seniorer, men husk 20 kr. til kaffe og hjemmebag! Foto: Per Bové Vil du vide mere om Hyggeklubben og de kommende arrangementer, så gå ind på Mårslet Kirkes hjemmeside maarslet-kirke.dk og klik på Mårslet Hyggeklub i spalten INDLÆG. Her finder du også mange billeder fra tidligere arrangementer. Jørgen Lauritsen KIRKETIDER I DECEMBER Tirsdag d. 1. dec. kl Julegudstjeneste for dagplejebørn HANNE DAVIDSEN Onsdag d. 2. dec. kl Julegudstjeneste for dagplejebørn HANNE DAVIDSEN Torsdag d. 3. dec. kl Adventsgudstjeneste for de seniorer HANNE DAVIDSEN Søndag d. 6. dec. kl søndag i advent Matt. 25, 1-13 ANNE VEJBÆK Søndag d. 13. dec. kl søndag i advent Om Santa Lucia HANNE DAVIDSEN Søndag d. 20. dec. kl søndag i advent Joh. 3, JETTE R. CHRISTIANSEN Mandag d. 21. dec. Krybbespil kl for 0. klasser kl for institutioner Tirsdag d. 22. dec. kl Mårslet Skoles juleafslutning i kirken med krybbespil. Torsdag den 24. dec. kl , 14.00, og Juleaften Luk. 2, 1-14 HANNE DAVIDSEN Fredag den 25. dec. kl Juledag Joh. 1, 1-14 OLE DAVIDSEN Lørdag den 26. dec. kl Anden Juledag Matt. 10, HANNE DAVIDSEN Søndag den 27. dec. Julesøndag INGEN GUDSTJENESTE KIRKETIDER I JANUAR Fredag d. 1. jan. kl Nytårsdag Matt. 6, 5-13 JETTE R. CHRISTIANSEN Søndag d. 3. jan. kl Helligtrekongers søndag Joh. 8, HANNE DAVIDSEN Søndag d. 10. jan. kl Spejdernes Nytårsoptakt 1. s.e. Helligtrekonger Mark. 10, Søndag d. 17. jan. kl s.e. Helligtrekonger Joh. 4, 5-26 JETTE R. CHRISTIANSEN Søndag d. 24. januar kl Sidste s.e. Helligtrekonger John 12, ANNE VEJBÆK Søndag d. 31. januar kl Lysgudstjeneste Søndag septuagesima Matt. 25, KILDEVANG Tirsdag d. 22. dec. kl Julegudstjeneste i dagligstuen. Ved gudstjenesten medvirker Kirkens Pigekor. Onsdag d. 6. jan. Kl Nytårs og Helligtrekongersgudstjeneste i dagligstuen. Vi begynder med en kop kaffe og lidt hyggesnak fra kl Prædikant er sognepræst HANNE DA- VIDSEN. KIRKEBIL Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke og ved andre arrangementer kan ældre og dårligt gående bestille gratis transport. Henvendelse til kirketjener Lis Nissen senest fredag kl på tlf

19 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR GUD ARBEJDER OGSÅ I HONDURAS Onsdag den 20. januar kl , får vi i Sognehuset besøg af Anette og Daniel Kjærgaard Braüner, der netop er vendt hjem fra Honduras, hvor de i ni måneder arbejdede som frivillige på børnehjemmet Emmanuel. Anette og Daniel skriver: Det anslås, at der på verdensplan er 100 mio. gadebørn. En stor del af børnene lever på gaderne i Tegucigalpa, hovedstaden i Honduras. Nogle af disse børn er heldige at komme på børnehjem. Et af disse Børnehjem er Emmanuel, som er hjem for ca. 400 børn. Her har vi arbejdet siden februar 09 og er blevet en del af den store familie, som Emmanuel er. Vi har prøvet at give børnene lidt af den kærlighed, som de mangler fra deres forældre og prøvet at være der for dem. Vi vil glæde os til at komme til Mårslet og berette om vores hverdag på Emmanuel. Vi vil fortælle lidt om, hvad vi har arbejdet med, vore oplevelser med børnene og fortælle nogle af børnenes historier. Anette og Daniel har været udsendt af organisationen Impact, der hvert år sender mange frivillige ud til hårdt belastede områder på Filippinerne, i Bangladesh, Thailand og Honduras. Her bliver dagbøgerne fyldt af slum, svære vilkår og historier fra skoler, børnehjem og landsby-projekter. Der er lidt for enhver smag, da nogle skal undervise, andre skal lave praktisk håndværkerarbejde, mens andre igen skal passe børn. Fælles for dem alle er en masse udfordringer og stærke oplevelser! IM Mårslet ADVENTSFEST FOR SENIORER Menighedsrådet indbyder til adventsfest for de ældre i Mårslet Torsdag den 3. december. Program: kl gudstjeneste i kirken, hvor Kirkens Korskolen synger og går i Luciaoptog. Prædikant: Hanne Davidsen kl adventshygge i sognehuset: - Kaffebord med julehjemmebag - Kirkens Korskole synger - Emeritus og tidligere sognepræst i Mårslet Martin Kontni fortæller om juletraditioner gennem et langt præsteliv - Udlodning af julestjerner og juledekorationer kl. ca Afslutning med en fællessang. Der kører bus fra Kildevang kl til kirken. Ønsker man transport fra hjemmet, er man velkommen til at ringe til kirketjener Lis Nissen tirsdag-fredag mellem på telefon Der vil også blive arrangeret kørsel for dårligt gående fra kirke til sognehus. Adventsfestudvalget: Else Kjemtrup og Else Svendsen. NYE MINIKONFIRMANDER Fra den første uge af 2010 starter minikonfirmanderne fra 3.c og 3.d op med undervisning i Sognehuset. Undervisningen løber frem til uge 15 og finder sted for 3.c på tirsdage fra til og for 3.d på onsdage fra til Forløbet afsluttes med opførelsen af et påskespil, som skal vises for elever fra 2. og 3. klasse på Mårslet Skole. Jeg håber at se rigtig mange nye glade børn til januar! Sognemedhjælper, Rakel Yde Olsen FAMILIEGUDSTJENESTE OM KIRKEÅRET Søndag den 29. november kl holder vi en familiegudstjeneste i Mårslet Kirke over temaet Kirkeåret. Ved gudstjenesten medvirker både efterårets minikonfirmander og Kirkens Korskole. Direkte efter familiegudstjenesten holder vi en officiel afslutning for de elever fra 3.a og 3.b, som har deltaget i sæsonens minikonfirmandundervisning. Minikonfirmanderne og deres nærmeste er i den forbindelse velkomne i Sognehuset til æbleskiver og diplomoverrækkelse. MUSIKGUDSTJENESTE i lysets og Santa Lucias tegn Søndag den 13. december kl er der musik - og lysgudstjeneste i Mårslet Kirke. Kirkens Pigekor går Luciaoptog. Den 13. december er jo netop Santa Lucias dag, så der vil blive talt om hendes liv, og hvad traditionerne om denne smukke og fromme helgen kan bruges til i en luthersk og protestantisk sammenhæng. Kirkens Pigekor synger under ledelse af korleder og organist Pia Labohn. KONFIRMANDSTART Konfirmanderne begynder igen konfirmationsundervisningen i uge 4. Temaer, der skal arbejdes med, er bl.a. kirkeåret: Vi går ind i fastetiden og nærmer os påsken; identitet: hvad er en kristen identitet; konfirmation: festens indhold og betydning. Vi får også besøg af et ungt par, der har været i Honduras og oplevet en masse spændende ting, som de brænder for at fortælle os om. Og så kommer der en ungdomsgudstjeneste, der står i lovsangens tegn.

20 20 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 LYSGUDSTJENESTE Det er vinter, og det er koldt derude, men inde i kirken vil vi varme os i lysets milde skær. Guds lys, lyset fra de håbefulde tekster, lyset fra musikkens bløde klange og lyset i hinandens øjne. Gudstjenesten fejres søndag den 31. januar kl Vi er tæt på kyndelmisse, der oprindeligt var en lysmesse. Denne tradition tager vi op igen med lystænding, bøn, sang, stille meditation og en billedprædiken. Rembrandt kaldes lysets mester, så vi vil betragte nogle af hans pragtfulde billeder og se, hvorledes han bruger lyset som virkeligmiddel til at fremhæve sit budskab. Rembrandt malede mange bibelske motiver. Jeg vælger nogle ud, der på sin egen måde forkynder et kristent budskab. Ved gudstjenesten medvirker Kirkens Pigekor under ledelse af korleder og organist Pia Labohn. BABYSALMESANG Ny sæson, nye tider For at gøre babysalmesang så børnevenlig som muligt forsøger vi os nu med en ny ugedag og et nyt tidspunkt på dagen, som ikke skulle forstyrrer hverken formiddagsluren eller mødregruppens ugentlige mødedag. Kom og vær med hver MANDAG fra kl til 14.00! Vi starter den nye sæson mandag den 1. februar i Mårslet Kirke. For yderligere info om babysalmesang se Sognemedhjælper, Rakel Yde Olsen STUDIEDAGE Vi Mårslet, Tiset, Astrup og Tranbjerg menighedsråd er nu igen klar med en række interessante studiedage. Temaet 2010 er: Næstekærlighed set ud fra en filosofisk, billedkunstnerisk, litterær og etisk synsvinkel. Programmet er: Lørdag 30. januar i Mårslet sognehus Kærlighed, had og identitet, ved valgmenighedspræst og dr.theol. Niels Grønkjær, Vartov Lørdag 6. februar i Tranbjerg sognegård Næstekærlighed i den kristne billedkunst, ved lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen. Lørdag 27. februar i Tiset konfirmandstue Kærlighed og kildevand - kærlighedsbilleder i moderne litteratur, ved sognepræst Gudmund Rask Pedersen. Lørdag 13. marts i Astrup Sognehus Næstekærlighed og politik, ved professor dr.theol. Svend Andersen Alle dage mødes vi kl Pris pr. foredrag er 30 kr. (inkl. kaffe). Ved deltagelse i alle foredrag er prisen 100 kr. Tilmelding: Der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og betaler i kaffepausen. Nærmer orientering om foredragenes indhold kan ses på kirkens hjemmeside og i folderen som ligger i våbenhus og sognehus. OPLEV KIRKEN TIL LOVSANGSFEST Vi er to unge, der har valgt at give Mårslet kirke en anderledes oplevelse af, hvad den store glæde ved kristendom og tro er. Glæden for os, er lovsangen til Gud. Glæden fik vi fra vores efterskole. Her var vi begge en stor del af lovsangen, der foregik én gang om ugen. Lovsangen gav os glæde, energi, kraft og styrke til at tro på Gud og blive fyldt med glæde. Hvad er lovsang? Lovsangen er sang og tilbedelse til Gud. Lovsang er ikke langt fra gospel, men er stadig anderledes. Tekst og musik er moderne og rammer både børn og unge. Lovsangen er styret af lovsangsbandet og skal prøves, før du ved hvad det er! Kom frisk! Lea og Olivia Info Julearrangement: 2. dec. på Baneleddet 6 kl Lovsangsaften: 17. Jan. i Sognehuset kl ADVENSTFEST HOS IM Onsdag den 2. december KL er der adventsfest på Baneleddet 6. Lovsangsbandet vil synge og spille nogle lovsange sammen med os. Der bliver også mulighed for at synge med på nogle adventssange og christmas-carrols. Vi skal hygge med æbleskiver og ikke mindst, vil vi afvikle vores traditionsrige amerikanske lotteri. Der vil være serier for børn, unge og voksne. Medbring selv en lille gave til lotteriet. Alle, både børn, unge og voksne, er hjerteligt velkomne.

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Mødested: HalHuset. 1 Ingen fremmødte Åbent formøde 2 Ok Godkendelse dagsorden 3 Ok Godkendelse referat fra 19-5-10

Mødested: HalHuset. 1 Ingen fremmødte Åbent formøde 2 Ok Godkendelse dagsorden 3 Ok Godkendelse referat fra 19-5-10 Onsdag Mødenr. 16/6 2010 19:00 5/10 Deltagere: Jens Thomsen John Engelbrechtsen Kurt Søe (ref). Lars P. Nielsen Per Henrik Hansen Poul Hakon Poulsen Morten Overgaard Margrete Bogner Afbud: Jacob Lind.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN HUGIN OG MUNIN Januar 2011 Årgang 13 nr.1 NYT FRA SKOLELEDEREN Nyt skema Husk, at alle klasser får nyt skema fra mandag den 17. jan.. Samtidig stopper vi læsebåndet for denne gang. Juleafslutning i kirken

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 6. december 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 762 Næste uge: 09. december 10. december 11. december 12. december 13. december Terminsprøve skr.frem. UU-besøg 8.kl. Julespisning 4.kl (kl.17.30-19)

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs.

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs. November 2008 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Julefællesspisning Fredag 5. december kl. 19.00 Menuen er traditionen tro følgende: - Flæskesteg med brune og hvide kartofler,

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev december 2015 Nyhedsbrev december 2015 Fælles Bedsteforældredag. Der var julehygge over alt den 27. november, der blev lavet nogle flotte juledekotationer. Vi vil lige sige tak til Lene og? for hjælpen til julefrokosten,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 4-8

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 4-8 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 47-2013 Side 1 Side 2 Side 3 Musikprojekt i børnehaven Bedsteforældredag - UPDATE VVFF-Luciaaften-invitation

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere