Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrættens virtuelle arenaer. Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver"

Transkript

1 Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Af Martin Hedal Maj 2011

2 Titel Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Hovedforfatter Martin Hedal Øvrige bidragydere til rapporten Rasmus Johnsen, ACTIVE Institute, Henrik H. Brandt og Henriette Sønderskov Bjerrum, Idrættens Analyseinstitut. Økonomisk støtte Projektet har modtaget økonomisk støtte af Nordea-fonden og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger/De Danske Skytteforeninger. Omslagslayout Agnethe Pedersen Øvrig grafik, opsætning og korrektur Idrættens Analyseinstitut Forsidefoto Colourbox Print Prinfodigital Udgave 1. udgave, København, maj 2011 Pris Rapporten kan bestilles i trykt udgave hos Idrættens Analyseinstitut, pris kr. 200,00 inklusive moms, eksklusiv forsendelse. Rapporten kan downloades gratis i vidensbanken på idan.dk. Se også temasiden 'Idrættens virtuelle arenaer' på idan.dk med supplerende artikler og notater. ISBN (elektronisk) Udgiver Idrættens Analyseinstitut Kanonbådsvej 12 A 1437 København K T: F: E: W: Gengivelse af denne rapport er tilladt med tydelig kildehenvisning. Idrættens virtuelle arenaer - side 2 -

3 Idrættens virtuelle arenaer Internettet forandrer idrætten analyser og perspektiver Projektet har modtaget økonomisk støtte af Nordea-fonden, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger. Idrættens virtuelle arenaer - side 3 -

4 Indhold 1. FORORD: ET AKTUELT OG UAKTUELT PROJEKT!... 6 FORMÅLET MED PROJEKTET... 7 PROJEKTETS EMPIRISKE GRUNDLAG... 8 RAPPORTENS OPBYGNING... 8 FORMIDLING OGSÅ PÅ NETTET AFGRÆNSNING OG INTRODUKTION: DET GÅR STÆRKT PÅ NETTET TANKEN ER IKKE NY HVORFOR? DEFINITION AF IDRÆTTENS VIRTUELLE ARENAER FORSKELLE OG LIGHEDER HVEM ER IDRÆTTENS VIRTUELLE ARENAER? VITA OG ARNE BRUGER VIRTUELLE ARENAER MEGATRENDANALYSE: HVAD ER DET NYE? FACEBOOK: ET EKSEMPEL PÅ SOCIALE MEDIER I BREDDEIDRÆTTEN KARAKTERISTIK: SOCIALE OG STRUKTURELLE VÆRKTØJER EKSPLOSIONEN I DANSKE VIRTUELLE IDRÆTSARENAER HVORDAN BIDRAGER IDRÆTTENS VIRTUELLE ARENAER TIL KOMMUNIKATIONEN? BRUGERANALYSE: NYE IDRÆTSFÆLLESSKABER SPØRGSMÅLENE ET UNGT MEDIE HVEM ER BRUGERNE? RUTINEREDE INTERNETBRUGERE INDIVIDUELT OG SELVORGANISERET DET STORE SPØRGSMÅL: HVORFOR? FORØGET AKTIVITETSNIVEAU MOTIVATIONEN UDDYBET LANGT FLERE FORDELE END ULEMPER TI CASES CASE 1: DIF OG DGI SATSER FORSKELLIGT PÅ NETTET CASE 2: NÅR FACEBOOK ERSTATTER HJEMMESIDEN I FORENINGEN CASE 3: FORBUND KOMMER TÆTTERE PÅ MEDLEMMERNE CASE 4: SOCIALE MEDIER PASSER IND I SPORTS- OG MOTIONSEVENTS CASE 5: VÆKSTEN, DER UDEBLEV HÅRD KONKURRENCE OM MOTIONISTER PÅ NETTET CASE 6: 1 MIO. BRUGERE SÅ ÅBNER FORRETNINGEN CASE 7: BRUGERNES BEHOV I CENTRUM PÅ BETALINGSTJENESTER Idrættens virtuelle arenaer - side 4 -

5 CASE 8: MOBILEN KOMMER MED UD I NATUREN CASE 9: VIDEN OM KUNDERNE ER VEJEN TIL EN BEDRE FORRETNING CASE 10: KOMMUNAL OFFENSIV I DIGITALISERING AF IDRÆTTEN TI PERSPEKTIVERINGER KOMMUNIKATION: TEKNOLOGI FORANDRER KOMMUNIKATIONEN I IDRÆTTEN RETTIGHEDER: MARKEDET ER FRAGMENTERET ADFÆRD: DERFOR RYKKER IDRÆTTEN PÅ INTERNETTET SOCIALISERING: DE NYE ORGANISEREDE IDRÆTSFÆLLESSKABER MOTIVATION: KORTSIGTET KONTRA LANGSIGTET EFFEKT ORGANISATION: IDRÆTTEN BLIVER MERE ORGANISERET OFFENTLIG STØTTE FACILITETER: DRØMMESCENARIET FOR DEN AKTIVE EVENTS: IDRÆTTENS EVENTARRANGØRER BLIVER AFHÆNGIGE AF NETTET KOMMERCIELLE POTENTIALER: DIREKTE OG INDIREKTE INDTÆGTSMULIGHEDER TI ANBEFALINGER VIDENS- OG UDDANNELSESINSTITUTIONER: INDDRAG VIRTUELLE ARENAER POLITIKERE: BRUG REDSKABERNE AKTIVT IDRÆTTENS HOVEDORGANISATIONER: PRIORITÉR OMRÅDET IDRÆTSFORENINGER: EFFEKTIVISÉR DET FRIVILLIGE ARBEJDE VIRTUELLE ARENAER: FORTSÆT DIALOGEN KOMMUNER: GIV FACILITETERNE VIRTUELT LIV MOTIONISTER: UDVID HORISONTEN IDRÆTSEVENTARRANGØRER: LØS PRAKTISKE PROBLEMER, OG MOBILISÉR FRIVILLIGE KOMMERCIELLE FACILITETSUDBYDERE: VÆR ÅBNE OVER FOR ONLINE-ORGANISERING EKSTERNE INTERESSENTER: FØLG MED I IDRÆTTENS UDVIKLING SAMMENFATNING MOTIVATION ER ET NØGLEORD CASES OG PERSPEKTIVERINGER LITTERATURLISTE BILAG 1: SPØRGSMÅL FRA BRUGERUNDERSØGELSEN Idrættens virtuelle arenaer - side 5 -

6 1. Forord: Et aktuelt og uaktuelt projekt! Idan har som led i projektet Idrættens Iværksættere siden 2008 portrætteret danske iværksættervirksomheder, der har udviklet nytænkende idrætsrelaterede produkter. Mange af virksomhedernes produkter relaterer sig til internettet, og idrætsiværksætterne er levende eksempler på en udvikling, hvor internettet betyder mere og mere for idrætten. Idrættens Iværksættere tog i 2009 en drejning, da flere og flere af de nyeste portrætter lignede hinanden til forveksling. En række danske virksomheder (og hobbymagere) havde i 2007 og 2008 paralleludviklet på en ny type internetbaserede løsninger til idrætten, og de blev stort set alle lanceret i 2008 og Det var en udvikling, som Idan fandt analytisk og idrætspolitisk interessant, og som affødte projektet Idrættens virtuelle arenaer, der har kørt i hele Idrættens virtuelle arenaer udgøres af en række forskellige løsninger, der fungerer som en ny type mødested eller arena for idrætten enten socialt eller mere organisatorisk. Socialt kan der eksempelvis være tale om, at løbere fra forskellige dele af landet (eller verden) opmuntrer hinanden til at komme af sted på den næste løbetur, og organisatorisk kan en klub eksempelvis indkalde til kampe og indkræve kontingent via internettet. Funktionerne er mange rigtigt mange og det er ikke denne rapports opgave at skelne skarpt mellem de forskellige virtuelle arenaer og deres forskellige fokusområder. Rapporten fokuserer på mulighederne i og betydningen af de nye arenaers fremkomst. Idrættens virtuelle arenaer er ikke et traditionelt analytisk projekt. Idan har fra begyndelsen både analytisk og formidlingsmæssigt anlagt en eksplorativ tilgang på grund af undersøgelsesfeltets helt særlige paradoks: Det er voldsomt aktuelt og bliver hurtigt voldsomt uaktuelt! Aktualiteten er forklaret ovenfor, men samtidig udvikler området sig så hurtigt, at både analyser og formidling på rekordtid bliver uaktuelle. Derfor har flere af projektets resultater været formidlet løbende via artikler på en særlig projektside på Idan.dk, artikler i eksterne medier samt afholdelse af mundtlige oplæg. Og derfor har analyserne ikke fulgt en stram struktur, hvor et bestemt spørgsmål skal be- eller afkræftes. Der har således både formidlingsmæssigt og analytisk været plads til, at projektet undervejs blev drejet i nye retninger med nye erfaringer og perspektiver. Denne rapport er konklusionen på arbejdet og indeholder samtidig en række resultater, som ikke tidligere har været offentliggjort. Rapporten og projektet er et forsøg på at beskrive en aktuel tendens og give alle i idrætssektoren inspiration til, hvordan de skal forholde sig til internettet og i særdeleshed de nye sociale og organisatoriske medier. Rapporten rummer derfor også en række perspektiverende afsnit og casebeskrivelser, der kan medvirke til at beskrive foranderligheden og potentialerne. Idrættens virtuelle arenaer - side 6 -

7 Rapportens hovedforfatter er analytiker hos Idan, Martin Hedal, som også har været ansvarlig for det samlede projekt. Rapporten rummer imidlertid også et stort bidrag fra Rasmus Johnsen, ACTIVE Institute, og journalistiske bidrag fra Henrik Brandt og Henriette Sønderskov Bjerrum fra Idan. Forfatter er anført, hvor teksten ikke er skrevet af hovedforfatteren. En stor tak skal lyde til alle, der har bidraget til rapporten og projektet med skriftlige arbejder, deltagelse i interview, uformelle drøftelser og sparring i det hele taget. Samtidig skal også lyde en stor tak til Nordea-fonden og DGI/DDS, der med økonomisk støtte har muliggjort projektet. Formålet med projektet Det har fra begyndelsen været formålet med projektet 'Idrættens virtuelle arenaer at opkvalificere og perspektivere den eksisterende viden om sociale og strukturelle internetmedier på idrætsområdet. Udviklingen på internettet går stærkt, og det er vanskeligt for mange at følge med. Projektet har ti perspektiverende fokusområder, som løbende har været inddraget i projektets formidling, og som hver især uddybes i denne rapports perspektivering: 1. Adfærd: Hvordan er samspillet mellem udviklingen i danskernes motions- og sportsvaner og potentialerne i de virtuelle arenaer? 2. Socialisering: Hvordan påvirkes idrætsfællesskaberne af de virtuelle arenaer? 3. Organisation: Hvad betyder fremkomsten af de virtuelle arenaer for den måde, den enkelte udøver eller idrættens organisationer tilrettelægger aktiviteter? 4. Offentlig støtte: Hvad definerer en støtteberettiget idrætsforening eller -aktivitet fremover? Bør virtuelle idrætsfællesskaber eksempelvis være støtteberettigede i forhold til folkeoplysningsloven på linje med idrætsforeninger? 5. Kommunikation: Hvilke kommunikationspotentialer rummer de virtuelle arenaer for udøvere af idræt samt udbydere af idræt og idrætsfaciliteter? 6. Motivation: Hvilket potentiale har de virtuelle arenaer for at skabe motivation og måske inspirere nye målgrupper til at dyrke idræt og motion? 7. Kommercielle potentialer: Hvilke kommercielle muligheder giver de virtuelle arenaer for udbyderne og for andre af idrættens interessenter? 8. Faciliteter: Hvad er potentialet for at koble virtuelle arenaer med online-booking eller en mere aktiverende drift af idrætsfaciliteter, stier eller andre udearealer? 9. Events: Hvilken rolle vil de virtuelle arenaer i fremtiden spille for eventarrangører? 10. Rettigheder: Hvordan påvirker internettet den organiserede idræts rettigheder og kontrol med idrætsaktiviteter formidlingsmæssigt og administrativt? Hvert af de ti punkter kræver naturligvis sin egen rapport at komme i dybden med. Formålet med projektet er først og fremmest at give en introduktion til de virtuelle arenaer gennem opsamling af konkrete erfaringer og opridsning af fremtidige perspektiver for derigennem at lægge op til en bredere idrætspolitisk forståelse af udviklingen og debat om de virtuelle arenaers og internettets betydning og rolle i idrætsbilledet. Idrættens virtuelle arenaer - side 7 -

8 Projektets empiriske grundlag I forlængelse af den eksplorative tilgang har der ikke været et stringent undersøgelsesdesign koblet på projektet. Den metodiske fremgangsmåde har derfor været bred og fleksibel, og den er løbende blevet justeret i takt med resultatindsamlingen. En kombination af kvantitative og kvalitative analyser kombineret med perspektiver fra eksisterende analyser udgør overordnet set den metodiske ramme for projektet. Det empiriske grundlag for de dele af projektet, der er med i denne rapport, ser ud som følger: Internetresearch herunder indholdsanalyse af mulighederne i de virtuelle arenaer og andre sociale webmedier. Megatrendstudier (særskilt bidrag fra Rasmus Johnsen, ACTIVE Institute). Ιnterviews med iværksætterne bag de virtuelle arenaer (også del af projektet Idrættens Iværksættere ). To fokusgruppeinterviews med deltagelse af repræsentanter fra de virtuelle arenaer. DGI deltog i andet fokusgruppeinterview. Af arenaerne har kun Sportzlife været forhindret i at deltage i fokusgrupperne. Litteraturstudier i forbindelse med perspektiverende analyser. Kvalitative interviews med udvalgte interessenter: DIF, DGI (via fokusgruppemøde 2), Sport Event Denmark, Gentofte Volley, Dinform, Holdsport.dk, Klubmodul.dk, Lillebælt Halvmarathon, Slush Cup m.fl. En række journalistiske interviews til brug i cases. Kombineret kvalitativ og kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af de virtuelle idrætsarenaers brugere (915 brugere deltog). Brugerstatistik på de sites, der ønsker at opgive sådan statistik. In- og eksterne uformelle drøftelser af internettets betydning for idrætten og projektspecifikke emner. Der er altså tale om et bredt funderet empirisk grundlag, og en del af resultaterne har i aktualitetens tegn som nævnt været formidlet løbende på projektets temaside på Idans hjemmeside. Rapportens opbygning Generelt er rapporten bygget læsevenligt op med forholdsvis korte afsnit, der gør det nemt og hurtigt at finde bestemte passager via overskrifterne i indholdsfortegnelsen. Den overordnede struktur er som følger: Indledning Afgrænsning og introduktion til feltet Karakteristik af de virtuelle arenaer Brugerne af de virtuelle arenaer Ti cases Idrættens virtuelle arenaer - side 8 -

9 Ti perspektiveringer Ti anbefalinger Sammenfatning Første halvdel af rapporten er primært analytisk: Hvad er det her egentlig for et fænomen, og hvad betyder det for idrætten? Hvem er de virtuelle arenaer, og hvad benytter brugerne dem til? Anden halvdel indeholder ti cases og ti perspektiveringer, der vender analyserne på hovedet og kigger lidt ud i en uvis fremtid. Rapporten lukkes af ti anbefalinger til ti forskellige målgrupper ud fra erfaringerne med projektet. I en klassisk analytisk rapport vil en konklusion besvare en problemformulering, be- eller afkræfte en eller flere hypoteser, men det er som nævnt ikke formålet med denne rapport og projektet i det hele taget. Læseren skal dog ikke snydes for et hurtigt overblik, som findes i en kort sammenfatning til sidst. Formidling også på nettet Rapporten bør naturligvis læses som en helhed, men den er bygget op, så læseren kan vælge afsnit ud, som måtte være særligt relevante for den enkelte. Samtidig kan det også anbefales at supplere læsningen med et besøg på projektets temaside på idan.dk. Her ligger bl.a. nyheder, analyseartikler, portrætter af de virtuelle arenaer og øvrige sports- og teknologirelaterede artikler. Idrættens virtuelle arenaer - side 9 -

10 2. Afgrænsning og introduktion: Det går stærkt på nettet Dette kapitel ser nærmere på rapportens undersøgelsesfelt. Udviklingen på nettet går så stærkt, at det kan være meget svært at afgrænse og give en introduktion til, hvad det nye helt præcist er. Nye services dukker op, og de eksisterende er i konstant forandring for at følge med udviklingen. Hvis ikke de er det, dør de som regel. Det kræver derfor en grundig beskrivelse, der bevæger sig fra mikro- til makroniveau at beskrive de nye tendenser og fokus i projektet Idrættens virtuelle arenaer. Kapitlet indleder med at forklare begrebet Idrættens virtuelle arenaer og præsentere arenaerne inkl. deres overordnede karakteristika. Herefter drejer kapitlet over i en megatrendanalyse med uddrag fra artiklen Hvorfor skal idrætten forholde sig til internettet? efterfulgt af en kvantitativ analyse af breddeidrætsrelateret brug af Facebook. Kapitlet skal dermed gerne klæde læseren på til at dykke ned i rapportens efterfølgende analyser og perspektiveringer. Tanken er ikke ny Jeg vil mene, at vi i sporten har det bedste materiale overhovedet. Vi vil alle gerne identificere os med, hvad vi dyrker og ser. Vi vil rigtig gerne dele det med andre, for det er ikke sjovt alene. Så er det bare sved på panden. Sport er gennemsocialt, så det er da godt, at vi efterhånden også er ved at få øjnene op for, at vi kan bruge nogle af de sociale medier til det. Eline Andersen, Sport Event Denmark Tanken om nettet som samlingspunkt for idrætten er ikke ny. Der har gennem årene været spekuleret i de baner, men mange planer er strandet på økonomiske problemer, eller at tiden simpelthen ikke var moden til det. Et af de mere seriøse bud var Sportspladsen.dk, som var støttet af Det Idrætspolitiske Idéprogram, der nedsat af daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen kørte i årene 1999 til 2002 og skulle udvikle idrættens kulturpolitiske dimension og styrke mangfoldigheden, kvaliteten og ytringsfriheden i dansk idrætsliv. (Ibsen, 2002, s. 5). DGI overtog i 2005 Sportspladsen.dk fra virksomheden InleadMedia, der havde drevet sitet indtil da. Peter Rodenberg, direktør i Inlead Holding (det tidligere InleadMedia), har i forbindelse med research til denne rapport oplyst, at DGI primært overtog konceptet, da der ikke var tilstrækkelige midler til markedsføring. DGI skrev i forbindelse med overtagelsen nedenstående introduktion til portalen på dgi.dk. Det er yderst interessant i relation til de moderne former for virtuelle idrætsarenaer, der vælter frem i disse Facebook-år, hvor danskerne måske er mere klar til webbaserede idrætsfællesskaber: På en overskuelig og enkel måde giver Sportspladsen.dk, dig mulighed for at finde både træningsmakkere og modstandere inden for lige præcis Idrættens virtuelle arenaer - side 10 -

11 din idræt. Du kan selv vælge at udfordre andre udøvere eller du kan blive udfordret af dem, og det er både muligt at konkurrere for sjov eller om point til den rangliste, der er på hjemmesiden. Sportspladsen.dk åbner også mulighed for at debattere lige præcis din idræt med andre udøvere hvad enten du har brug for et godt råd til træningen eller mangler en god rute til løbeturen. Det er også her du skal kigge, hvis du leder efter et spændende idrætsarrangement at deltage i. Før du kan få fuldt udbytte af faciliteterne på Sportspladsen.dk, skal du oprettes som medlem, hvilket både er gratis, uforpligtende og kun tager et par minutter at blive. [ ] Den skal være en virtuel udgave af det lokale fællesareal eller den lokale sportsplads. Et sted, hvor forskellige idrætsudøvere kan mødes og skabe kontakter. Det er underordnet, om der er tale om organiserede eller selvorganiserede udøvere, og om det er en træningsmakker eller en modstander, der søges. (dgi.dk, april 2005) DGI lukkede Sportspladsen.dk i 2008 og overdrog derefter atter rettighederne til InleadMedia (siden oktober 2010 Inlead Holding). Baggrunden for lukningen var, at organisationen vurderede, at udviklingen inden for sociale medier som Facebook.com, Youtube.com og Myspace.com havde overhalet Sportspladsen.dk i forhold til funktionalitet og brugervenlighed. Og før DGI s overtagelse var brugerne ifølge Peter Rodenberg ikke klar til at tage imod en sådan løsning: Det sociale element af nettet var på daværende tidspunkt ikke opdaget af de almindelige brugere. I dag benytter man jo sociale tjenester til at arrangere hvad som helst, men det var ikke normen dengang. Sportspladsen.dk led med andre ord under et klassisk internetparadoks, som også de nuværende virtuelle idrætsarenaer konstant skal forholde sig til: Da sitet var nyt, var brugerne ikke klar, og da brugerne var klar, var sitet forældet. De seneste par år er der så atter sket en opblomstring af specialiserede sociale og organisatoriske medier til idrætten. En af bagmændene bag den nutidige virtuelle arena ClubPeople, Jesper Mikkelsen, forklarer om udviklingen de seneste år: Der har jo tidligere været nogle sports-internet-medier, som aldrig rigtigt blev til noget. Jeg tror ikke, at markedet var modent før for relativt kort tid siden til at bruge de her webmedier. De deltagende virtuelle arenaer har på projektets fokusgruppemøder talt om, at de alle stort set dukkede op samtidig, fordi tiden og teknologien var til det. Der er forståelse for, hvordan communities fungerer i dag, og folk er blevet trygge ved internettet. Bl.a. derfor er brugergenereret indhold en helt naturlig ingrediens på nettet i dag. Og tiden arbejder kun for de virtuelle arenaer og idrætsfællesskaber via nettet ifølge Rasmus Ingerslev, der står bag Wexer.com: Idrættens virtuelle arenaer - side 11 -

12 20-årige forventer, at de kan få alt på nettet. For dem er det ikke noget nyt og stort. Jo ældre den del af befolkningen bliver, jo større en andel af befolkningen vil det være naturligt for og jo færre vil det være en barriere for. Så tiden arbejder for os. Hvorfor? Ud over de teknologiske og adfærdsmæssige forandringer i samfundet, som danner grundlaget for fremkomsten af de virtuelle arenaer, kan der også generelt være en række årsager til udvikling af moderne idrætsrelateret teknologi. Gennem Idans arbejde med området de seneste år har vi identificeret minimum 12 betydelige motivationsfaktorer til udvikling og anvendelse af teknologiske produkter til det idrætsrelaterede marked, og interessant nok er ni af de 12 motivationsfaktorer også relevante for de virtuelle arenaer (understreget nedenfor): 1. Hobby og interesse: Antologien The Impact of Technology on Sport II fra 2008 nævner, hvordan flere forskningsprojekter og udviklingsprojekter inden for idræt og teknologi er drevet af en forskers interesse for en bestemt idrætsgren. Det gælder også hos opfindere og iværksættere, der udvikler produkter inden for deres eget interessefelt herunder de virtuelle arenaer. 2. Fascination: Teknologien kan fascinere i sin evne til at gøre noget muligt, som før var utænkeligt eller umuligt. Det gælder også i udviklingen af ny idrætsteknologi og i en ny idrætsrelateret anvendelse af eksisterende teknologi. 3. Konkurrence mellem (elite)udøvere: Den internationale konkurrence er i de fleste sportsgrene benhård. Det handler om at vinde. Moderne teknologi og viden om anvendelsen af teknologien er ofte afgørende, når OL- eller VM-medaljer skal i hus. Det er dyrt og bevirker dermed en polarisering, hvor de rige lande (eller i hvert fald de lande med et stort elitesportsbudget) får en klar fordel på eliteniveau. Illegale midler som doping hører også under denne faktor. 4. Forøget spænding/underholdning: En vigtig ingrediens i sporten er spændingen omkring konkurrencen. Teknologiske elementer kan forøge spændingen og dermed underholdningsværdien for tilskuere. Eksempelvis er 3D-gengivelser af en tennisbolds nedfald på eller ved siden af stregen lige efter et slag et spændingselement i sig selv. Men spændingen og underholdningen kan også forøges for motionisten via eksempelvis virtuelle arenaer. 5. Bedre formidling og undervisning: Teknologien har på mange måder bidraget med en stor palet af formidlingsmuligheder for idrætten: elektricitet, kunstigt lys, radio, tv, mobil, computer, GPS, storskærme, 3D-animationer, plexiglas (fx omkring squashbaner) osv. Idrætten har især via kommercielle aktører taget mulighederne til sig, men teknologien er også i nogle tilfælde udviklet primært til idræt. 6. Øget præcision i målinger og dommerkendelser: Sport handler i flere henseender om at måle. På udøverniveau hjælper sensorer og større måleapparaturer med at teste og måle puls, muskelstyrke, iltoptag, distance, højde, vægt osv. Elektroniske målinger bliver imidlertid også i Idrættens virtuelle arenaer - side 12 -

13 stigende grad integreret som et redskab for dommeren (eller som underholdningselement som nævnt ovenfor). Det første målfoto i en større international konkurrence som dog var ret upræcist blev faktisk taget allerede ved OL i Stockholm i Større motivation for (potentielle) motionister: Flere kombinationer af idræt og teknologi har til formål at motivere motionister til at dyrke mere motion. Teknologivirksomheder og websites retter i højere og højere grad deres fokus mod motionisterne med tilbud om (webbaserede) sociale fællesskaber, sensorteknologi, nytænkende sportsudstyr osv. Denne faktor er naturligvis særlig markant hos de virtuelle arenaer. 8. Større tilgængelighed: Teknologi har i høj grad medvirket til at øge handicappedes tilgængelighed til at dyrke idræt, mens en opfindelse som Nintendo Wii pludselig er indført på flere plejehjem. Masseproduktioner af tidligere avanceret teknologi gør desuden nogle typer idrætsgrene og -udstyr tilgængelige for menigmand. Idrættens virtuelle arenaer kan medvirke til en forbedret tilgængelighed til (gratis) idrætsfællesskaber for de, der ikke har tid eller lyst til at være en del af en traditionel idrætsforening. 9. Effektivisering og bedre planlægning: Både på bredde- og eliteniveau indeholder idrætten daglige rutiner og arbejdsgange, som ofte effektiviseres via teknologien. Især computeren har på mange måder og i de seneste 10 år med internetbaserede løsninger bidraget til forbedrede administrations- og organisationsløsninger for både den organiserede og selvorganiserede idræt. 10. Penge og vækst: Sportsindustrien handler som alle andre brancher også om penge. Det er næsten altid kommercielle aktører, der bidrager med ny teknologi (også såkaldt ny teknologi, der kaldes ny i markedsføringsøjemed) til idrætten i håbet om at tjene penge på det som minimum at kunne leve af det. Samtidig anvender idrættens verden også teknologien til at tjene penge via sponsorater mv. 11. Miljøforbedringer: Miljøhensyn står ofte i kontrast til idrætsrelateret teknologi. Vanding af golfbaner, brændstof i motorsport og snemaskiner i skisport er ikke udpræget miljøvenligt. Miljøet fylder dog mere og mere på den politiske dagsorden, og det smitter og vil også i fremtiden smitte af på udviklingen inden for idrætsteknologi. 12. Sikkerhedsforbedringer: Teknologiske forbedringer har gjort eksempelvis motorsport langt mere sikker, end den var for få årtier siden. Disse faktorer er nyttige at have i baghovedet i læsningen af rapportens cases og perspektiverende afsnit. Det er naturligvis ikke faktorer, som brugere af teknologien tænker over, når de anvender den, ligesom man efter ganske kort tid heller ikke vil tænke den idrætsrelaterede teknologi som teknologi, men mere som en naturligt integreret del af idrætten. De virtuelle arenaer vil med al sandsynlighed være fascinerende rent teknologisk i begyndelsen, men som tiden går, vil de blive absorberet i idrætten som megen anden teknologi. Medier (fx Idrættens virtuelle arenaer - side 13 -

14 tv-sport), beklædning (fx letvægtsløbesko), faciliteter (fx svømmehaller) og diverse udstyr (fx pulsure) er alle resultater af en teknologisk udvikling, men i dag absorberet i idrætten. Rent teknologisk er der ingen af de virtuelle arenaer, der har opfundet noget voldsomt banebrydende. Det er mere anvendelsen af teknologien i idrætssammenhæng og målretningen mod idræt, der er det nye set fra et teknologiperspektiv. Det ændrer imidlertid ikke ved ovennævnte motivationsfaktorer til udviklingen og anvendelsen af de virtuelle arenaer. Definition af idrættens virtuelle arenaer Projektet Idrættens virtuelle arenaer er som nævnt stærkt eksplorativt og et helt nyt analysefelt på et foranderligt område. En decideret definition giver derfor ikke altid mening, men for at give en smule begreb om de videre analyser, kan vi tage udgangspunkt i nedenstående definition, som gennemgående har været en rød tråd i projektet: Idrættens virtuelle arenaer er i denne sammenhæng offentligt tilgængelige, internetbaserede kommunikations- og socialiseringsværktøjer samlet på særlige websites ( arenaer ) målrettet individer, fællesskaber og/eller organisationer inden for et bredt felt i idrætten. Arenaerne er gratis eller forholdsvis billige at anvende for den enkelte bruger og dækker hver især flere forskellige idrætsdiscipliner/motionsformer. Softwareløsninger og systemer med primær fokus på håndtering af klassisk forenings- eller forbundsadministration herunder økonomi, resultathåndtering og medlemsadministration falder altså ikke inden for definitionen. Det er de forholdsvis nye kommunikationsformer og - potentialer, der er fokus på i projektet. Det ændrer dog ikke ved, at flere af de analyserede sites også indeholder administrationsredskaber, og at disse redskaber er interessante at have med i de perspektiverende afsnit. Af ovenstående definition fremgår det, at Arenaerne skal være fuldt offentligt tilgængelige, så alle kan 'oprette sig'. Arenaerne skal tilføje noget nyt til det kommunikative og ikke mindst sociale område inden for sport og motion på nettet. Derudover kan de sagtens inkludere andre medier som eksempelvis mobilteknologi. Arenaerne fokuserer på den brede idræt uden som udgangspunkt at tage idrætspolitisk parti. Det udelukker naturligvis ikke, at arenaerne kan indgå aftaler med foreninger, kommuner og idrætsorganisationer samtidig med, at de henvender sig til alle typer idrætsfællesskaber. Det udelukker heller ikke, at eliteidrætten kan anvende arenaerne. Økonomi må ikke for det enkelte individ være en begrænsning for at anvende en arena. Dette udelukker dog ikke, at en forening, kommune eller idrætsorganisation betaler for anvendelsen eller udviklingen af arenaen. Idrættens virtuelle arenaer - side 14 -

15 Den økonomiske del af definitionen skal ikke forstås så stringent, at løsninger, der koster penge, er udelukket fra analyserne. Det primære fokus er blot på den række af nye services, der netop bliver stillet gratis til rådighed for brugerne. Selve udtrykket idrættens virtuelle arenaer kan virke mere eller mindre præcist for den enkelte. Betydningen af ordet virtuelt hænger for mange sammen med internettet, og en arena dækker for de fleste over et sted, man mødes om sport og underholdning (oprindeligt den romerske arena). Det er den simple forklaring på, hvorfor valget er faldet på udtrykket idrættens virtuelle arenaer. Mere filosofisk og lingvistisk kan man diskutere, hvor virtuel en internetbaseret organisationsog socialiseringsplatform er. I samme åndedrag kan det virke omsonst at skelne mellem noget virtuelt og noget virkeligt. Eksempelvis kan man påstå, at meget af den virkelighed, vi opfatter som virkelig i virkeligheden er virtuel, da den ikke er naturgiven. Det er dog ikke formålet med denne artikel eller hele projektet at diskutere selve forståelsen af begrebet virtualitet i dybden. Forskelle og ligheder Som en overordnet introduktion til idrættens virtuelle arenaer kan man alt i alt sige, at de gennem en række forskellige funktioner gerne skulle bidrage til en forbedret kommunikation socialt, strukturelt/organisatorisk og som underholdning. Alle tre kommunikative forbedringer er uddybet flere gange i rapporten. Der sondres især mellem sociale og strukturelle værktøjer, men det ændrer ikke ved, at det kommunikative udbytte hos en slutbruger i sidste ende nogle gange handler om blot at blive underholdt. Arenaerne har flere fællestræk, men fokuserer alligevel forskelligt hver især. Det kan bedst illustreres ved nedenstående modsætningsforhold: Individet kontra fællesskabet: It-værktøjerne kan både være orienteret mod individet og fællesskabet, og brugerne kan ofte selv vælge, om de vil deltage i sociale sammenhænge (på nettet eller i virkeligheden) eller anvende værktøjet til egen brug. It-værktøjerne håndterer samtidig vidt forskellige idrætsgrene, lige fra holdidrætsgrene, der skal dyrkes i fællesskab med andre, til eksempelvis cykling, der i træningsmæssig sammenhæng kan dyrkes alene. Organiseret kontra selvorganiseret: Nogle værktøjer henvender sig mest til den klassiske organiserede idræt, mens andre går direkte efter den selvorganiserede idræt, som organiserer sig via den virtuelle arena eller bruger arenaen som organisations- og socialiseringsværktøj til et allerede eksisterende idrætsfællesskab. Idrættens virtuelle arenaer - side 15 -

16 Sociale kontra strukturelle værktøjer: Arenaerne har både sociale og strukturelle værktøjer indbygget. Balancen mellem sociale og strukturelle værktøjer er forskellig fra arena til arena. De strukturelle værktøjer dækker over alt fra avancerede (masse)kommunikationsløsninger til eksempelvis individuel træningsplanlægning. Internettets kontra virkelighedens fællesskaber: It-værktøjerne lægger i forskellig grad op til, at socialiseringen skal ske i virkeligheden eller i det virtuelle rum på nettet (se figur 1) Figur 1: Virtuelle arenaers forhold til fællesskaber Klassisk socialt idrætsfællesskab Virtuelle arenaer Socialt fællesskab på internettet De virtuelle arenaer kan virke begge veje på de sociale fællesskaber på nettet og i virkeligheden, og fællesskaberne kan naturligvis også stå for sig selv. Reklamer kontra brugerbetaling: Arenaernes indtægtskilder er forskellige. Reklame- og sponsorindtægter, skræddersyede løsninger til virksomheder og organisationer, licensbetalinger, en webshop og mikro- eller VIP-kundebetalinger er typiske ingredienser i forretningsmodellerne, og arenaerne griber ofte de kommercielle potentialer forskelligt an. Spontanitet kontra planlægning: For den enkelte idrætsudøver eller bruger kan det enkelte itværktøj lægge op til både spontane handlinger (eksempelvis en løbetur, der efterfølgende kan registreres, eller et svar på et forumindlæg) eller planlagte handlinger (eksempelvis deltagelse i et arrangement). Underholdning kontra administration: Brugerne af arenaerne kan foretage underholdende (eksempelvis sociale) handlinger af uformel karakter og/eller administrative handlinger af en mere formel karakter (eksempelvis udsendelse af klubinformation). Brugergenereret kontra kontrolleret indhold: Arenaerne rummer i varieret grad muligheder for, at brugerne selv leverer indholdet og deler det med andre. Nogle arenaer kontrollerer omvendt selv større eller mindre dele af indholdet. Åbent kontra lukket: Arenaerne rummer muligheder for både at lukke eller åbne profiler, klubber, fora, kalendere, informationstavler mv. for offentligheden. Internationalt kontra nationalt: Arenaerne satser både nationalt (sprogversioneringer) og internationalt (dækker i princippet hele verden). Før, under og efter aktivitet: Arenaerne fokuserer i forskellig grad på services forbundet med eksempelvis planlægning før, formidling under og statistik efter en idrætsaktivitet. Idrættens virtuelle arenaer - side 16 -

17 Hvem er idrættens virtuelle arenaer? Udgangspunktet for projektet var nedenstående otte arenaer, der alle er lanceret i 2008 eller Nogle er hobbyprojekter, hvoraf enkelte har udviklet sig til deciderede virksomheder, mens andre er store satsninger i selvstændige virksomheder eller søsterselskaber til større virksomheder. Alle otte tog positivt imod invitationen til at deltage i projektet, men Wexer.com måtte dog trække sig i starten af projektforløbet grundet travlhed 1. De øvrige arenaer har bidraget til projektet alt efter interesseområder og tidsmæssige ressourcer. Arena365.com ClubPeople.com 2 Conventus.dk 3 Endomondo.com Seek4fitness.net Sportzlife.com Trainingpartner.dk Wexer.com Denne rapport er ikke en konkurrentanalyse og sammenligner således ikke direkte de enkelte services og features på tværs af arenaerne. Der henvises til de respektive sites samt projektets temaside på Idans hjemmeside 4, der indeholder portrætter og arenaernes egne præsentationer af sig selv. Ud over ovenstående sites meldte nye sig også på banen i 2010, som ligeledes er omtalt på Idan.dk: VoresPuls.dk Løbnu.dk SportWeeDoo.com Flere sites er på vej i 2011 bl.a. motionssitet MotionDanmark.dk, som Dansk Atletik Forbund står bag med Jyllands-Posten som mediepartner. Det åbner 1. juni Ud over de ovenstående har disse sites været en del af analyserne og rapportens empiriske grundlag, da de enten var interessante for perspektiveringerne eller lå tæt på definitionen af idrættens virtuelle arenaer : Dinform.dk 1 Bl.a. var Wexer.com s bagmand Rasmus Ingerslev i færd med at udvikle den nuværende fitnesskæde Fresh Fitness på daværende tidspunkt. 2 ClubPeople har som den eneste af arenaerne en formaliseret aftale med DIF og Team Danmarks fælles marketingselskab Sport One Danmark, som indgår som kommerciel partner i satsningen SportPeople.dk. 3 Conventus har som den eneste af arenaerne en formaliseret samarbejdsaftale med DGI. 4 Se Idrættens virtuelle arenaer - side 17 -

18 Halbooking.dk Holdsport.dk Klubmodul.dk Foreningspakken.dk 5 Uden for definitionen af idrættens virtuelle arenaer kredser desuden en række virksomheder, som også beskæftiger sig med sport og motion via internettet. For interesserede kan det anbefales at læse portrætterne bag disse af Idrættens Iværksættere på Idans hjemmeside 6 : TracTrac, Frontstairs, Enetpulse, Sport Solution, Fridrix, GolfBox og Swush.com. Med den hastige udvikling dukker flere arenaer sandsynligvis op mellem skrivningen og læsningen af denne rapport og måske eksisterer der allerede nogle, som indtil videre ikke har været så synlige i offentligheden. Det er i hvert fald et faktum, at nettet i sig selv er blevet en kamparena, hvor både nationale og internationale spillere slås om motionister, sportsudøvere og evt. organisationers gunst: Det er noget nyt og en ny tendens imod at lave mere specialiserede og nicheorienterede sociale netværksplatforme med et aktivt fokus på at løse noget for folk. Der er et kæmpe potentiale, og vi er først lige startet. Klubberne og brugerne skal først lige finde ud af, at de forskellige løsninger eksisterer. Så bliver der kamp om, hvem der er de bedste, men lige nu har vi måske alle sammen en rolle i at fortælle om, at det her er noget, der kan lette livet og motivere både som aktiv, træner, formand i klubben osv. [ ] Selvfølgelig er der nogle, der må dreje nøglen om på et tidspunkt. Forbrugerne er mere og mere kritiske, og på nettet vil de have det gratis. Det er en udfordring for erhvervsdrivende. Det bliver spændende at se, hvem der vinder kampen. Brian Sejersen Orland, Arena365.com. Ud over de ovennævnte bidrager større og etablerede spillere som Iform.dk, Dourun.dk, Motiononline.dk, Fitnessdk s onlineunivers og en stor mængde af specialiserede sites 7 til et nationalt overblik over området herunder forskellige online motionsdagbøger som Motionsdagbog.dk 8. Internationalt findes endvidere et væld af motionsorienterede internetfællesskaber et par eksempler af de større er Nike+, Garmin Connect, RunKeeper.com og GPSies.com. Vita og Arne bruger virtuelle arenaer De virtuelle arenaers funktioner uddybes senere, men for at give et indtryk af de nye sociale og organisatoriske samlingspunkter introducerer vi de fiktive brugere Vita og Arne, som anvender 5 Foreningsadministrationssystem tidligere udbudt af DGI og DIF i fællesskab ligger i dag hos virksomheden Maconomy. 6 Se 7 Se eksempelvis 8 Se for en oversigt (også internationale sites) Idrættens virtuelle arenaer - side 18 -

19 værktøjerne ganske forskelligt. De fiktive fortællinger om de to tager ikke udgangspunkt i nogen bestemt arena og har kun udvalgte funktioner med for ikke at forvirre billedet for meget. Vita er 47 år, og børnene er netop flyttet hjemmefra. Hun er et rigtigt foreningsmenneske, der har været engageret i den lokale håndboldklub i mange år. Hun er holdleder for et hold med årige piger. Hun er initiativtager til, at klubben er begyndt at kommunikere på en helt ny måde med sine medlemmer via virtuelle arenaer på internettet. Medlemmerne opdaterer selv deres profil med adresse, ny adresse, telefonnummer mv., de tilmelder sig træning og kampe online og via mobilen, de deler billeder og oplevelser med hinanden, de får en sms, hvis der er ledig haltid til at øve et par hopskud, de dvs. deres forældre betaler deres kontingent online, og de diskuterer i et forum, hvad årets bedste mål var. Det er Vita glad for, for hun har fået en bedre fornemmelse for pigernes ønsker og behov, og hendes administrative pligter er blevet færre og mere overskuelige at håndtere. Men hun elsker stadig de mange sjove stunder med pigerne i hallen det er der intet, der kan erstatte, siger hun. Arne er 35 år. Han har travlt med karriere og familie og kan ikke overskue ja, har faktisk slet ikke tænkt på at melde sig ind i en idrætsforening. Han er som de fleste andre på hans alder rutineret i at anvende nettet og har fundet en virtuel arena på nettet, som han bruger til de løbeog cykelture, han får presset ind i sin travle hverdag. Han bliver motiveret af at registrere sine tider og ruter, at forbedre sig hele tiden, og han føler en særlig forpligtelse over for sig selv, når han ser kilometerne på skærmen. Han har fundet et uforpligtende webbaseret fællesskab med en flok løbere, der som ham er travle familiefædre. Her bakker de hinanden op, men kommer også med udfordringer til hinanden og andre løbefællesskaber i arenaen. Han har via en søgning fundet en træningspartner i nærområdet, som er lige så hurtig som ham selv, og de har været ude at løbe sammen et par gange. Arne er glad for, at han fandt den virtuelle arena på nettet. Og selv om han har travlt på arbejdet, må han indrømme, at han lige runder den, når han åbner computeren om morgenen bare for underholdningen skyld. Megatrendanalyse: Hvad er det nye? En vigtig del af dette kapitel er en introduktion til internettets udvikling generelt og specifikt i forhold til idrætten. Hvad er det nye helt præcis, når vi taler sociale medier? Idan bad som en del af projektet Idrættens virtuelle arenaer Rasmus Johnsen, konsulent hos ACTIVE Institute med særlig indsigt i sport og it, om at besvare spørgsmålet Hvorfor skal idrætten forholde sig til internettet? i en artikel til nettet. Den tankevækkende artikel ligger i sin helhed på projektets temaside på Idans hjemmeside 9. Det følgende er udvalgte passager, der medvirker til at nuancere denne rapports fokus på de såkaldte nye mediers indflydelse på idrætten. Termen nye medier virker i øvrigt som en håbløst gammeldags term med den modningsproces, internettet og mobilen har gennemgået allerede. 9 Se Idrættens virtuelle arenaer - side 19 -

20 I artiklen på Idans hjemmeside indgår i artiklens egen ånd en række links til dokumentation og yderligere uddybninger af emnet. De er ikke med i nedenstående uddrag. Artikeluddrag: Hvorfor skal idrætten forholde sig til internettet? Af konsulent Rasmus Johnsen, ACTIVE Institute Prolog Internettet er efterhånden en (naturlig) del af de fleste menneskers liv som et redskab, der gør det muligt at kommunikere og udveksle enorme mængder af informationer på et splitsekund. Det lyder som noget de fleste af os har hørt før, men har vi forstået det? Ved vi, hvad det betyder, når alle tænkelige kommunikationsformer er en ressource, som alle har ved hånden lige meget, hvor de befinder sig? Ved vi, hvad vi skal gøre, for at udnytte en udvikling, hvor kapaciteten vokser eksponentielt, uden at det påvirker prisen, når man f.eks. i 2045 for kr. kan købe en computerchip med en beregningskapacitet, som er en milliard gange kraftigere end den menneskelige hjerne? Har vi overhovedet overvejet, hvad det betyder for sport, idræt og fysisk aktivitet? [ ] Hvad er det nye? The World Wide Web Grundlæggende er internettet en gigantisk linkmaskine baseret på en gigantisk mængde hardware. Det, der gør det hele muligt, kaldes hypertekst. Ideen om hypertekst blev grundlagt umiddelbart efter 2. Verdenskrig, hvor Vannevar Bush offentliggjorde artiklen As we may think. Her fremlægges drømmen om en maskine, MEMEX, som skal have adgang til al verdens information og kunne kalde den frem på en enkel måde. Forbilledet var den menneskelige hukommelse. I 1960'erne videreudviklede Ted Nelson ideen. Formålet var at skabe et system, hvor man kunne lade et dokument henvise til et andet. Denne sammenkædning blev kaldt et link. Linket skulle gøre det let at komme fra det ene til det andet dokument. Det store gennembrud kom imidlertid så sent som 1990, da Tim Burners Lee foreslog oprettelsen af The World Wide Web. Det bestod i al sin enkelthed i at lave et neutralt netværk, som ingen ejede, og alle havde adgang til, og hvor det at klikke på et link skabte forbindelse mellem dokumenter på forskellige computere. På den måde kunne alverdens computere kobles sammen direkte, uden at man på forhånd skulle vide, hvem der forbindes med hvem. Netop deri bestod det nye og helt igennem geniale ved forslaget. Idrættens virtuelle arenaer - side 20 -

Nye arenaer på nettet

Nye arenaer på nettet Nye arenaer på nettet Internettet forandrer idrætten Projektet er støttet af: 2 X 10 10 facts om projektet 10 perspektiver fra rapporten 10 facts om projektet Nye arenaer på nettet 1. Udløber af andet

Læs mere

Karakteristik af idrættens virtuelle arenaer

Karakteristik af idrættens virtuelle arenaer Karakteristik af idrættens virtuelle arenaer Forandret kommunikation i idrætten socialt og organisatorisk Martin Hedal Idrættens Analyseinstitut Februar 2010 Baggrund Idrættens Analyseinstituts (Idan)

Læs mere

Idrættens Iværksættere

Idrættens Iværksættere Idrættens Iværksættere Teknologi og iværksætteri i den danske sportssektor Projektet har 1. defineret Idrættens Iværksættere 2. identificeret Idrættens Iværksættere 3. analyseret Idrættens Iværksættere

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Idrættens nye iværksættere

Idrættens nye iværksættere Idrættens nye iværksættere Teknologi og iværksætteri i den danske sportssektor Kort præsentation Idrættens Analyseinstitut: Fem år Uafhængigt institut Flere analysefelter Debat, analyse, formidling og

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN

IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Fredag d. 20.11, Kollekolle, Værløse Peter Forsberg Analytiker E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆTSFACILITETER FOR FREMTIDEN Konference om idrætten i Region Hovedstaden DAGENS PROGRAM Hvem er Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Idræt og sport i den danske pplevelsesøkonorai

Idræt og sport i den danske pplevelsesøkonorai Rasmus K. Storm og Henrik H. Brandt (red.) Idræt og sport i den danske pplevelsesøkonorai - mellem forening og forretning Imagine.. Indhold Redaktørernes forord 5 Forord 9 Sammenfatning 19 Perspektiver

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk Bilag III FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 46 linjer, der beskriver formålet med projektet med fokus på modtager værdi. Her nævnes desuden

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Svæveflyvning i udviklingens tegn Fastholdelse og medlemsrekruttering

Svæveflyvning i udviklingens tegn Fastholdelse og medlemsrekruttering Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Svæveflyvning i udviklingens tegn Fastholdelse og medlemsrekruttering Peter Forsberg Analytiker Play The Game, Videncenter for Folkeoplysning Tlf.:

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Henrik H. Brandt, Charlottenlund, den 11. april 2013 l Kanonbådsvej 4 A

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere

En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune. Når børnene. råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse

En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune. Når børnene. råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune Når børnene råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse Når børnene råber op! Når børnene råber op, får vi indsigt i hvilke barrierer og motivationsfaktorer

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET

LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET 40 % Ikke Voksne i forening (16+år): I forneing 30 % 20 % 10 % 0 % LØBEEVENTS ER EN INDUSTRI og et hårdt udskilningsløb. DAGENS LØBETUR HVEM LEVERER

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Spørgeskema SNIK atletiks hjemmeside

Spørgeskema SNIK atletiks hjemmeside Spørgeskema SNIK atletiks hjemmeside 1 2 3 4 5 Kommentarer: 1. har sommetider ledt forgæves efter arrangementer, og der er flere ting der fremgår af FB gruppen som jeg ikke har kunne finde på websitet,

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE

IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Peter Forsberg Analytiker Tlf.: 4088 5279 E: peter.forsberg@idan.dk IDRÆT OG BEVÆGELSE I BRØNDBY KOMMUNE Oplæg til debataften HVEM ER IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT? Selvejende institutioner under Kulturministeriet

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut

Foreningskonference DGI. Nordkraft Aalborg, 4. december Henrik H. Brandt Ondskabens Analyseinstitut Foreningskonference DGI Nordkraft Aalborg, 4. december 2010 Henrik H. Brandt 3266 1030 henrik.brandt@idan.dk Det store ræs om markedsandele på idrætsmarkedet Idrættens Analyseinstitut Idékonference for

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Kommunikationskursus for danske orienteringsklubber. Odense, 21. januar 2012

Kommunikationskursus for danske orienteringsklubber. Odense, 21. januar 2012 Kommunikationskursus for danske orienteringsklubber Odense, 21. januar 2012 Dagens program - formiddag 10.00: Registrering og kaffe 10.15: Pressearbejde i klubben 10.45: Hvad er god kommunikation? 11.00:

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere