INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19"

Transkript

1 Årsberetning 2009

2 INDHOLD Forord Præsentation af ViFAB ViFABs aktiviteter i Formidling Information målrettet kronisk og langvarigt syge Information om forskningsresultater Brugerne kommenterer Nyheder fra ViFAB skaber debat i medierne ViFAB hjælper patienter med at finde rundt i behandlingstilbud Mød en forsker ViFABs hjemmeside er blandt de bedste Forskning Nye forskningsprojekter sat i gang Forskning i alternativ behandling vinder fodfæste på universiteterne Alternative behandlere og forskning ViFABs bestyrelse ViFABs resultatkrav ViFABs økonomi ViFABs driftsbevilling (FL ) ViFABs forskningsbevilling (FL ) Bilag Bestyrelse Medarbejdere ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

3 Forord Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling blev oprettet i 2000 og nærmer sig dermed sit 10 års jubilæum. Den stadig stigende brug af alternativ behandling viser, at der er god grund til, at ViFAB er sat i verden. 45 % af befolkningen har brugt alternativ behandling og 15 % bruger naturlægemidler. Bestyrelsen har benyttet 2009 til at gøre status over ViFABs hidtidige virke og konkluderer, at centeret har opnået særligt positive resultater på følgende områder: Centerets hjemmeside er en troværdig kilde til information om alternativ behandling for borgere og sundhedsfagligt personale. Og der er god grund til at fremhæve hjemmesiden, som i en årrække har fået topplaceringer i sammenligninger med andre offentlige hjemmesider. En væsentlig årsag til, at forskning i alternativ behandling er ved at vinde fodfæste på universiteterne er ViFABs støtte til etablering af to større tværgående forskergrupper i universitetsregi. ViFAB har støttet i alt 71 forskningsprojekter, som blandt andet har bidraget til, at vi har fået mere viden om, hvilke alternative behandlinger der virker, og hvilke der ikke virker. ViFAB har skabt et tillidsforhold til såvel det alternative behandlermiljø som den etablerede sundhedssektor. På trods af, at ViFAB har nået gode resultater, og at der i stigende grad er brug for ViFAB, er centeret efter snart 10 års virke præget af en stadig dårligere økonomi. Centeret er en lille institution med begrænsede ressourcer, som i de seneste år er blevet yderligere reduceret. Bestyrelsen ser derfor med tiltagende bekymring på den økonomiske udvikling for ViFAB. Jens Christian Djurhuus Formand Helle L. Lønroth Centerchef ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 19

4 1. Præsentation af ViFAB Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der repræsenterer både alternative behandlerorganisationer og det etablerede sundhedssystem. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centerets virksomhed. Den daglige ledelse varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Centerets opgaver er: At indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin. At initiere forskning inden for alternativ behandling og naturmedicin, enten i centerets regi eller ved at tilskynde til og medvirke ved igangsætning af forskning i andre forskningsmiljøer, herunder samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer. At fremme dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. At øge kendskab til det behandlingsfilosofiske grundlag bag alternativ behandling og naturmedicin. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3 / 19

5 2. ViFABs aktiviteter i 2009 I dette afsnit præsenteres ViFABs aktiviteter fordelt på de aktiviteter, der retter sig mod henholdsvis formidling og forskning. 2.1 Formidling ViFAB formidler hovedsagelig information gennem centerets hjemmeside, fordi det er den mest effektive måde at nå ud til de mange brugere. Udvikling og opdatering af hjemmesiden er derfor en af centerets vigtigste opgaver. I 2009 har ViFAB haft fokus på at udbygge hjemmesiden med information om alternativ behandling målrettet kronisk og langvarigt syge. ViFAB har desuden haft fokus på at levere aktuel information direkte til brugerne i form af elektroniske nyhedsbreve. Centeret har i løbet af året udsendt to elektroniske nyhedsbreve der hver indeholder fem til seks artikler om forskningsresultater, aktiviteter i ViFAB og andre emner om alternativ behandling og naturmedicin. Herudover har ViFAB i løbet af året udsendt en række andre nyhedsartikler. For at nå ud til de brugere, som endnu ikke har fundet vej til ViFABs hjemmeside, udarbejdede ViFAB i efteråret en informationspjece om, hvilke oplysninger, man kan finde på hjemmesiden. Pjecen er målrettet patienter og blev i december trykt og sendt til alle landets hospitaler og kommuner Information målrettet kronisk og langvarigt syge I 2009 har ViFAB samlet og offentliggjort information om alternativ behandling målrettet diabetespatienter. Centeret har valgt dette indsatsområde, fordi mange kronisk og langvarigt syge bruger alternativ behandling. ViFAB arbejder derfor på at udbygge hjemmesiden med information om alternativ behandling i forhold til de mest udbredte kroniske og langvarige sygdomme i Danmark, de såkaldte folkesygdomme 1. 1 De store folkesygdomme er ifølge regeringens sundhedsprogram "Sund hele livet" type 2-diabetes, kræft, hjertekar-sygdomme, knogleskørhed, muskel- og skelet- ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4 / 19

6 Der er tidligere offentliggjort information målrettet patienter med kræft og hjertekarsygdom, og i 2009 blev hjemmesiden udbygget med et menupunkt med information til diabetespatienter. Hjemmesiden skal løbende udbygges med information til flere patientgrupper. Menupunkterne er blandt andet udviklet ved at indsamle ideer og ønsker blandt brugere, relevante fagpersoner og patientrådgivninger. På kan hjertekarpatienter blandt andet få information om: Usikre kombinationer af medicin Hvad forskningen konkluderer om effekten af alternativ behandling i forhold til hjertekarsygdom Hjerteforeningens holdning til alternativ behandling Hjertekarpatienters brug af alternativ behandling Information om forskningsresultater ViFABs hjemmeside er den eneste danske hjemmeside, hvor brugerne i en lettilgængelig og overskuelig form kan få information om, hvad forskningen viser om alternativ behandling. Informationen bygger på anerkendte videnskabelige oversigtsartikler 2 om forskning i effekt af alternativ behandling og naturmedicin. ViFAB bearbejder og videreformidler oversigterne på hjemmesiden, så brugere og sundhedsfagligt personale hurtigt kan få et overblik over, om der er videnskabelig dokumentation for, om behandlingerne virker. sygdomme, overfølsomhedssygdomme, psykiske lidelser og kronisk obstruktiv lungesygdom. 2 De såkaldte Cochrane-reviews fra den internationalt anerkendte forskningsdatabase Cochrane ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5 / 19

7 Eksempler fra hvor forskningen viser mulig positiv effekt: Akupunktur mod kroniske nakkesmerter Akupunktur mod migræne Artiskokblad-ekstrakt mod forhøjet kolesterol Avokado/sojaunsaponifiables (ASU) mod smerte og for bedre funktionsevne ved slidgigt Fiskeolie til reducering af triglycerid- og VLDL kolesterolniveau hos patienter med diabetes 2 Tryk på akupunkt P6 mod kvalme og opkastning efter operation Zoneterapi mod hævede ben under graviditet Eksempler fra hvor forskningen konkluderer, at der ingen effekt er: C-vitamin til forebyggelse og behandling af forkølelse Kalk til øgning af knoglemineraltæthed hos raske børn Antioxidanter til forebyggelse af kræft i mavetarmregionen ViFAB opdaterer oversigten over forskningsresultaterne fire gange årligt. Brugerne skal dog være opmærksomme på, at der stadig er mange behandlinger, der ikke findes resultater for, fordi der mangler forskning. Men der kommer hvert år nye til, og i 2009 er der nu i alt 446 resultater. ViFAB vil naturligvis gerne synliggøre de resultater, der kommer ud af de forskningsprojekter, som centeret støtter. Samtidig oplever ViFAB en stadig stigende interesse for forskning i alternativ behandling fra både brugere, sundhedsfagligt personale og journalister. Centeret har derfor arbejdet med at udbygge hjemmesidens information om de forskningsprojekter, som ViFAB har støttet. Menupunktet Støttede projekter blev i 2009 revideret, så der nu er en beskrivelse af, hvad de enkelte projekter undersøger og hvilke resultater, forskerne når frem til. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6 / 19

8 Eksempel fra på et ViFAB-støttet projekt afsluttet i 2009: Te af planteekstrakt til behandling af diabetes Formålet med projektet var at undersøge effekten af en te til behandling af type 2- diabetes. Teen bestod af planteekstrakt fra Rauvolfia vomitoria-blade og Citrus aurantium-frugter. Den anvendes i traditionel nigeriansk folkemedicin. 23 personer med type 2-diabetes deltog i undersøgelsen. Heraf fik 12 personer den nigerianske te, og 11 fik placebo-te (kontrolgruppe). Patienterne skulle holde en diæt og drikke teen eller placebo-teen i en periode på fire måneder. Forskerne undersøgte herefter, hvilken virkning teen havde på patienternes sygdomsforløb. Resultater Forskerne konkluderer i projektets slutrapport blandt andet, at fire ud af syv af patienterne, der drak teen og samtidig overholdt deres diæt, fik reduceret deres langtidsblodsukker til samme niveau, som hos raske personer. Der var ingen tilsvarende ændring at spore hos kontrolgruppen, der fik placebo-te og overholdt deres diæt. De personer i begge grupper, der allerede havde en stabil optagelse af glukose i kroppen, blev der set bort fra i resultaterne. Det efterlod syv i begge grupper Brugerne kommenterer ViFAB arbejder på at fremme dialog om alternativ behandling og naturmedicin. Som et led i dette fik hjemmesidens mange brugere i 2009 bedre muligheder for at kommunikere indbyrdes og komme med ideer til ViFAB. På hjemmesiden er der flere steder oprettet kommentarbokse, hvor brugerne kan skrive indlæg, for eksempel om deres egne erfaringer med alternativ behandling og kommentarer til indholdet på siden. Kommentarboksene er blevet godt modtaget af hjemmesidens brugere, idet mange har benyttet sig af muligheden for at deltage i debatten. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7 / 19

9 Eksempler på brugernes indlæg på : For øjeblikket er jeg i gang med en akupunktur behandling. Om det virker er svært at sige. Efter fire behandlinger er mit blodsukker blevet mere stabilt. Jeg håber på flere resultater. Som 52-årig, efter en operation, spurgte en sygeplejerske forskrækket til min alder. Hun forklarede, at det var hjertet, det ikke var så godt med. Siden da har jeg levet sundt og via kost, masse af motion og naturmedicin åbenbart også styrket mit hjerte. Et elektrocardiogram viste for en uge siden, at mit hjerte havde det strålende Nyheder fra ViFAB skaber debat i medierne ViFAB udsendte i 2009 to elektroniske nyhedsbreve, som hver indeholder fem til seks større artikler. Via nyhedsbrevene får brugere og landsdækkende medier nyheder om alternativ behandling, naturmedicin, forskningsresultater, aktiviteter i ViFAB m.m. direkte i deres elektroniske postkasse. Nyhederne føres ofte videre i de landsdækkende medier og sætter dermed stort fokus på debat og information om alternativ behandling. Nyhedsbrevene genererer også meget trafik på hjemmesiden, hvilket viser, at brugerne er meget interesserede i at få information om alternativ behandling. Udover nyhedsbrevene har ViFAB i løbet af året udsendt 14 nyhedsartikler om aktuelle emner ViFAB hjælper patienter med at finde rundt i behandlingstilbud 45 % af befolkningen har brugt alternativ behandling og 15 % bruger naturlægemidler. Det er en del af ViFABs opgave at hjælpe brugere og sundhedsfagligt personale med at få saglig information om alternativ behandling. I efteråret udarbejdede centeret derfor informationspjecen Find rundt i de alternative behandlingstilbud. Pjecen er målrettet patienter og giver gode råd og hjælp til at finde yderligere oplysninger på ViFABs hjemmeside. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8 / 19

10 Alle landets hospitaler og kommunale sundhedscentre fik tilsendt pjecer til at uddele til patienter og afdelinger. Pjecen blev rigtig godt modtaget, og flere hospitaler ønskede flere eksemplarer tilsendt. Eksempel fra ViFABs pjece Find rundt i de alternative behandlingstilbud : Gode råd Tal med din læge Når du bruger naturmedicin og alternativ behandling, kan det påvirke din behandling hos lægen. Tal derfor med din læge om, hvilke risici du skal være opmærksom på. Vælg en RAB-behandler En RAB-behandler (registreret alternativ behandler) opfylder nogle minimumskrav til uddannelse og giver dig bedre klagemuligheder. Brug én alternativ behandlingsform ad gangen Når du holder dig til én behandlingsform ad gangen, er det nemmere for dig at gennemskue, hvad du eventuelt får det bedre af eller får bivirkninger af Mød en forsker Der var stort fremmøde, da ViFAB i april måned inviterede til et offentligt arrangement om forskning i healing. Deltagerne mødte antropolog Ann Ostenfeld Rosenthal, som fortalte om sit ViFAB-støttede forskningsprojekt, hvor hun har undersøgt, hvad patienter får ud af at gå til healing. Hun blev suppleret af healer Jef Martinussen, som fortalte om, hvordan han arbejder i praksis. Arrangementet blev holdt i forbindelse med det landsdækkende Forskningens Døgn Foredraget blev efterfølgende lagt ud som lydfil på ViFABs hjemmeside ViFABs hjemmeside er blandt de bedste ViFAB deltog igen i 2009 i Videnskabsministeriets konkurrence Bedst på Nettet. I konkurrencen bliver hjemmesidens kvalitet vurderet og sammenholdt med andre ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9 / 19

11 offentlige hjemmesider. fik en flot placering som nummer to i kategorien uddannelses- og forskningsinstitutioner. ViFAB blev nummer ét i Bedst på Nettet konkurrencen i 2006 og har i de følgende år erobret andenpladsen. Der er derfor god grund til at være stolt over, at hjemmesiden nu i en årrække har været én af de absolut bedste offentlige hjemmesider. 2.2 Forskning ViFAB uddelte i ,6 million kr. til forskning i alternativ behandling. Derudover har ViFAB arbejdet på at opbygge og styrke forskningsnetværk inden for det alternative behandlingsområde Nye forskningsprojekter sat i gang I 2009 kunne ViFAB støtte forskningsprojekter med i alt 1,6 millioner kr. En million kr. stammede fra den årlige bevilling på finansloven og 0,6 million kr. fra tidligere tilbageførte beløb fra projekter, der ikke blev gennemført. Forskningsmidlerne blev opslået i januar 2009, og der kom i alt 16 ansøgninger til et samlet beløb på 5,5 millioner kr. Uddelingspuljen på 1,6 million svarede til 29 % af de ansøgte midler. Det Strategiske Forskningsråd foretog den forskningsfaglige vurdering af ansøgningerne og vurderede fem ansøgninger støtteværdige. Blandt de støtteværdige ansøgninger valgte bestyrelsen at støtte følgende tre projekter: Mental træning som metode til at forebygge og lindre fødselssmerter Anette Werner, ph.d.-studerende, jordemoder, cand. scient. san., Århus Universitetshospital Skejby, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om fødende kvinder ved hjælp af selvhypnose kan nedsætte behovet for brug af rygmarvsbedøvelse og afkorte fødslens længde. Behandlingsformen SindsRo s effekt på unge med skizofreni Patrik Fauser, ph.d., healer, Healerskolen, København, fik støtte til et projekt, som skal undersøge, om behandlingsformen SindsRo har en gavnlig effekt på unge med skizofreni. SindsRo er en behandlingsform, hvor behandleren arbejder på mentalt at overføre en tilstand af dyb ro til klienten for at mindske klientens stress og angst. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10 / 19

12 Traditionel kinesisk urtemedicin til behandling af kræft Andreas Kjær, professor, dr. med., Rigshospitalet, København, fik støtte til et projekt, som skal undersøge effekten af traditionel kinesisk urtemedicin til behandling af kræft ved hjælp af PET-scanningsteknik. Projektet undersøger to slags urtemedicin, som består af henholdsvis Panax Ginseng og ekstrakt af planten almindelig brunelle. ViFAB har til og med 2009 støttet 71 forskningsprojekter med i alt 25 millioner kr.: Hvert projekt har modtaget støtte på mellem kr. og 4,8 millioner kr. De 4,8 millioner kr. kom fra en særlig bevilling, som er væsentligt større end ViFABs almindelige bevillinger. Hvert projekt har ved de almindelige bevillinger gennemsnitligt fået godt kr Forskning i alternativ behandling vinder fodfæste på universiteterne Tre ViFAB-støttede ph.d. projekter om alternativ behandling blev afsluttet i Der har hidtil været meget få ph.d. projekter om alternativ behandling i Danmark, så de tre nye, der kom til i 2009, er et stort skridt i retningen mod at få mere forskning i alternativ behandling på de danske universiteter. ViFAB har gennem årene arbejdet på at skabe et universitetsbaseret forskningsmiljø omkring alternativ behandling i Danmark. Det var især muligt at skabe grobund for dette, da ViFAB uddelte en ekstrabevilling til forskning på Finanslov 2004 på 10 millioner kr. Bevillingen gik til to større tværgående forskergrupper på Københavns Universitet og Syddansk Universitet, og har blandt andet resulteret i de tre afsluttede ph.d. projekter Alternative behandlere og forskning Stadig flere forskningsprojekter foregår i et samarbejde mellem etablerede forskere og alternative behandlere, og ViFAB ønsker at fremme denne udvikling. I ViFABs Forskningsforum, som er et netværk bestående af repræsentanter fra de alternative behandlerorganisationer, har der i 2009 været særligt fokus på tværfagligt forskningssamarbejde. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11 / 19

13 I 2009 mødte deltagere i Forskningsforum blandt andet en forsker og en alternativ behandler, som arbejder sammen i det ViFAB-støttede tværvidenskabelige Projekt Behandlerteam. Projektet undersøger alternativ behandling af sclerosepatienter og muligheden for brobygning mellem alternativ og konventionel behandling. Forskningsforum Et netværk mellem ViFAB og de alternative behandlerorganisationer. Der deltager repræsentanter fra 21 alternative behandlerorganisationer. Formålet er at skabe en kontakt- og inspirationskanal mellem alternative behandlerorganisationer og ViFAB, der kan bidrage til at styrke forskningsindsatsen i de alternative behandlerorganisationer. Medlemmerne mødes til foredrag, debat og orientering om forskning to-tre gange årligt. Forskningsforum holdte to møder i For at styrke de alternative behandleres kendskab til forskningsmetode fik netværksdeltagerne i forlængelse af et møde en introduktion til forskningsmetoder. Endvidere arrangerede ViFAB i 2009 en kursusdag om spørgeskemaundersøgelser for alternative behandlere. Formålet var at øge deltagernes kompetencer i forhold til at udføre egne undersøgelser eller deltage i tværfaglige projekter. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12 / 19

14 3. ViFABs bestyrelse 2009 var det første arbejdsår for den nye bestyrelse, som ændrede sammensætning ved udgangen af Ændringen betød, at hver organisation nu kun er repræsenteret med én repræsentant i ViFABs bestyrelse. Denne ændring gav plads til repræsentanter for tre nye organisationer i ViFABs bestyrelse nemlig Danske Patienter, RAB-Forum og Dansk Sygeplejeråd. Bestyrelsen holdte i løbet af året fire ordinære møder. Bestyrelsen har blandt andet beskæftiget sig med den overordnede planlægning af ViFABs aktiviteter og uddeling af forskningsmidler. For gensidigt at orientere hinanden om opgaver i forbindelse med uddeling af forskningsmidler inviterede bestyrelsen repræsentanter fra Det Strategiske Forskningsråd til at deltage på ét af bestyrelsens møder. Her orienterede Det Strategiske Forskningsråd om den lovmæssige baggrund for rådets arbejde og opgaven med at foretage den faglige vurdering af ViFABs forskningsansøgninger. Idet ViFAB nærmer sig sit 10 års jubilæum påbegyndte bestyrelsen i 2009 et arbejde med at gøre status på centerets hidtidige virke og fastlægge en strategi for ViFABs fremtidige arbejde. Det overordnede tilsyn med ViFABs økonomi og aktiviteter er blandt bestyrelsens vigtigste opgaver. Denne del af bestyrelsesarbejdet har i 2009 været præget af bekymring over ViFABs begrænsede ressourcer, som i de seneste år er blevet yderligere reduceret. Således er ViFABs medarbejderressourcer blevet reduceret med godt 20 % på to år og ViFAB råder nu kun over 3,7 årsværk til at løse alle centerets opgaver. Det meget begrænsede økonomiske råderum og ViFABs forholdsvis lille medarbejderstab på fire personer finder en enig bestyrelse er dybt bekymrende og uholdbart, idet bestyrelsen finder, at bevillingen til ViFAB nu er så lille, at bevillingen ikke længere kan dække et endog meget skrabet niveau af aktiviteter. Det er bestyrelsens holdning, at der skal findes en løsning for dette i Bestyrelsens sammensætning ultimo 2009 fremgår af bilag 1. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13 / 19

15 4. ViFABs resultatkrav ViFABs resultatkontrakt er en aftale, som er indgået mellem ViFAB og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultatkontrakten beskriver, hvilke mål og opgaver ViFAB særligt skal prioritere i årets løb. I tabel 2 vises resultatkravene for Tabel 2: Resultatkrav for 2009 Opgaver Resultatkrav Opnåede resultater Forankring og formidling af viden 1. Udarbejdelse af tekster under At udarbejde minimum menupunktet Sundhed og seks tekster Sygdom 2. Opdateringer af produktresumeer, menupunktet Naturmedicin 3. Udsendelse af elektronisk nyhedsbrev via Udvikling af ny viden 4. Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler 5. Svar til ansøgere af Forskningsmidler At foretage seks opdateringer At udsende minimum to nyhedsbreve At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt 6. Forskningsnetværk Afholdelse af minimum to møder i netværket Øvrige resultatkrav 7. Sygefraværspolitik Formuleret eller ajourført en sygefraværspolitik 8. Indkøb Anvendelsesgrad på minimum 90 % for hver aktuel indkøbskategori Grad af målopfyldelse Der er udarbejdet seks tekster 100 % Der er foretaget mere end seks opdateringer 100 % Der er udsendt to nyhedsbreve Bekræftelse sendt senest to uger efter ansøgningsfristen Svar sendt to uger efter beslutningen blev godkendt To møder afholdt Sygefraværspolitik formuleret (tilslutning til ministeriets sygefraværspolitik) Anvendelsesgrad på minimum 90 % opnået for hver aktuel indkøbskategori 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Målopfyldelse i alt 100 % ViFAB havde i 2009 en målopfyldelse på 100 %, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Opgaverne 1 6 er relateret til aktiviteter, der er mere uddybende beskrevet tidligere i denne årsberetning. Opgave 7 og 8 er koncernkrav, dvs. krav, der stilles til samtlige organisationer under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14 / 19

16 5. ViFABs økonomi Her redegøres der i hovedtræk for ViFABs økonomi i 2009 for ViFABs driftsbevilling (FL ) og for ViFABs forskningsbevilling (FL , reservationsbevilling). For en mere uddybende beskrivelse henvises til ViFABs årsrapport 2009 på ViFABs driftsbevilling (FL ) Tabel 3: ViFABs økonomiske hoved- og nøgletal ( ) Resultatopgørelse (1.000 kr.) Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4+FF6) Finansielle nøgletal Overskudsgrad -9 % 18 % 4 % Bevillingsandel 100 % 100 % 99 % Personaleoplysninger Antal årsværk 4,7 3,8 3,7 Årsværkspris Lønomkostningsandel 61 % 57 % 64 % Lønsumsloft * På TB08 og TB09 er der overført 0,4 million kroner af ViFABs låneramme til Den Centrale Videnskabsetiske Komité ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15 / 19

17 Regnskabet viser samlet et positivt resultat på 0,1 million kroner. De ordinære driftsudgifter var i 2009 på 3,2 millioner kroner, hvilket er 0,4 million kroner mere end i Udgifterne i 2008 var ekstraordinært lave på grund af en reduktion i årsværk på 20 % samt deraf afledte reduktioner i ViFABs tilbud og aktiviteter. Personaleomkostningerne var i 2009 på 2,1 millioner kroner, mens de øvrige omkostninger udgør 0,6 million kroner heraf udgør husleje knap halvdelen (43 %). Årets positive resultat på 0,1 million kroner er primært opnået som en følge af lavere personaleudgifter og en større overførsel til driften fra reserveret bevilling end budgetteret. Disse to poster har i alt bidraget med 0,2 million kroner til resultatet. ViFAB forventer i 2010 et negativt resultat på 0,3 million kroner primært grundet stigende personaleomkostninger i 2010 som følge af et planlagt merforbrug på 0,7 årsværk på grund af forventet orlov. 4 ViFAB har i de sidste to år haft en positiv overskudsgrad som følge af en kraftig reduktion i antallet af årsværk i 2008 og et deraf følgende stort overskud. Da der i 2010 budgetteres med et negativt resultat forventes en negativ overskudsgrad. Idet ViFABs aktiviteter stort set udelukkende finansieres via finansloven, er bevillingsandelen alle årene enten 100 % eller meget tæt derpå. ViFAB har meget få medarbejdere, og flere af disse er deltidsansatte. Det betyder, at ledelsen udgør en forholdsvis stor procentdel af antal årsværk, især fra 2008, hvor antal årsværk blev reduceret med ca. 20 % med deraf følgende stigning i årsværksprisen. Med reduktionen af antal årsværk i 2008 faldt lønomkostningsandelen fra 61 % i 2007 til 57 % i 2008, men grundet en reduktion i ViFABs ordinære driftsindtægter i 2009 udgør lønomkostningsandelen nu 64 %, dvs. mere end før reduktionen i årsværk. 4 ViFAB har kun en medarbejder ansat i hvert fagområde og har derfor ikke mulighed for at overdrage opgaver internt blandt medarbejdere i tilfælde af orlov o. lign. Grundet forventet orlov i 2010 har ViFAB ultimo 2009 ansat en ekstra medarbejder i en tidsbegrænset stilling med henblik på oplæring og overdragelse af arbejdsopgaver forud for orloven. Herudover forventes endnu en orlov i 2010 at betyde yderligere en dobbeltansættelse i en måned. Samlet forventes derfor et merforbrug på 0,7 årsværk i ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16 / 19

18 5.2 ViFABs forskningsbevilling (FL ) Som beskrevet i uddelte ViFAB i 2009 forskningsmidler for i alt 1,6 millioner kr. i 2009 via hovedkonto Tabel 4 viser hvor mange midler, ViFAB har haft til rådighed til uddeling af forskningsmidler i 2009 og hvorledes disse midler er anvendt. Tabel 4: Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) (mio. kr.) for FL (mio.kr.) Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab (netto*) Resultat Videreførsel, ultimo Hensættelser, ultimo Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme ,8 1,0 2,8-0,7 0,3 2,1 2,7 2,1 1,0 3,1 * afgivne tilsagn inkl. tilbageførsel af ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere Primo 2009 havde ViFAB rådighed over i alt 2,8 million kroner, der kan anvendes til uddeling til eksterne forskningsprojekter. ViFABs bestyrelse valgte i 2009, at der skulle bevilliges i alt 1,6 millioner kroner til eksterne forskningsprojekter, hvilket er 0,6 million mere end årets bevilling. Imidlertid blev der i 2009 tilbageført i alt 0,9 million kroner i uforbrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere, og det betyder, at ViFAB ultimo 2009 har 2,1 millioner kroner til videreførelse på hovedkonto , jf. tabel 4. Tabel 5 viser udviklingen i udestående tilsagn, dvs. bevilligede forskningsmidler, i Tabel 5: Udestående tilsagn (mio. kr.) Hovedkonto Primo beholdning Tilgang i året Afgang i året Ultimo beholdning ,5 1,6 3,4 2,7 ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17 / 19

19 Bilag 1. Bestyrelse ViFAB ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, der er beskikket af Indenrigs- og Sundhedsministeren efter indstilling fra nedennævnte organisationer og myndigheder. Bestyrelsens sammensætning ved udgangen af 2009 var: Personligt udpeget af tidligere minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen: Jens Christian Djurhuus (formand) Birthe Skaarup Aarhus Universitet: Bo Christensen Landsorganisationen NaturSundhedsrådet: Søren Skogstad Nielsen SundhedsRådet: Inge Kellermann RAB-forum: Birte Nielsen Den Almindelige Danske Lægeforening: Jørgen Rungby Dansk Sygeplejeråd: Bodil Gyllembourg Lissau Danske Patienter: Peter Kauffeldt Sundhedsstyrelsen: Anne Mette Dons Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Niels Würgler Hansen Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er tre år. Dagsordener til og referat fra bestyrelsens møder findes på ViFABs hjemmeside. ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18 / 19

20 2. Medarbejdere Centeret havde ved udgangen af 2009 følgende medarbejdere: Centerchef, cand.merc., ph.d. Helle L. Lønroth Sekretær, cand.ling.merc., Jannie Würtz Vidensformidler, cand.mag., Anette I. S. Ranneries Vidensformidler, cand.public., Lena O. Bjørnsen (tidsbegrænset stilling) AC-fuldmægtig, cand.scient.pol., Ann Bloch Tabel 1: Personaleforhold Antal årsværk ** 5,9 4,7 3,8 3,7 Tilgang af medarbejdere *3 1 1 *2 Afgang af medarbejdere *4 *1 *2 1 * heraf 1 tidsbegrænset ansættelse (ikke orlovsstilling) ** et årsværk svarer til én fuldtidsstilling ÅRSBERETNING 2009 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 19 / 19

21 Jens Baggesens Vej 90 K, 2. Sal DK-8200 Århus N T F CVR-nr EAN-nr ISSN

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2010 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. ViFABs aktiviteter i 2010... 4 2.1 Formidling... 4 2.1.1 Information målrettet kronisk og langvarigt syge... 5 2.1.2 Information om

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

INDHOLD ÅRSBERETNING 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 Årsberetning 2011 INDHOLD Forord... 2 1. Præsentation af ViFAB... 3 2. Aktiviteter i 2011... 3 2.1 Formidling... 3 2.1.1 Information om alternative behandlingsformer... 5 2.1.2 Hvad viser international

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000

Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling. Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling Årsberetning for 2000 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21 Årsberetning 2005 INDHOLD 1. Indledning...3 2. ViFABs aktiviteter i 2005...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Indholdsudvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Bedst på nettet...6 2.1.3 Brugen af

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 6 4.a Strategi og resultatkrav

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014

Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Lymfekræftdagen i Middelfart d. 20. juni 2014 Agenda 10:00 Morgenmadsbuffet. 10:20 Velkomst v/ formand Rita O. Christensen 10:30 Oplæg ved Francesco d Amore, klinisk professor ved Hæmatologisk afdeling

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012

ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 ViFAB OPGAVER OG RESULTATER 1999 2012 INDHOLD Forord... 3 1. ViFABs oprettelse... 4 1.1 Før ViFAB... 4 1.2 ViFAB bliver til... 4 2. Øge viden om og kendskabet til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 10. juni 2004 J.nr /1 /hbi. Referat

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 10. juni 2004 J.nr /1 /hbi. Referat Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 10. juni 2004 J.nr. 0-205-01-3/1 /hbi Referat af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling 4. juni 2004

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Hjerteforeningens formål er: At støtte videnskabelig

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Husk: Der ligger en masse info og referencer på: www.galilei.dk/vejle samt lidt om mine foredrag på www.jespermadsen.dk/foredrag

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

E-sundhedsbegivenheder 2009

E-sundhedsbegivenheder 2009 De ti vigtigste E-sundhedsbegivenheder 2009 Søren Vingtoft Enhed for Klinisk Kvalitet, Region Hovedstaden E-sundhed hvad er det (1)? E-sundhed omfatter samspillet mellem patienter og udbydere af sundhedstjenester,

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere