Resultater skal overbevise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater skal overbevise"

Transkript

1 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler

2 Resultater skal overbevise Det er overbevisende resultater med avanceret oprensning af jordforurening på danske sites, der bevirker, at medarbejdere fra Krüger i øjeblikket er i Vietnam for at fjerne dioxin fra den tidligere amerikanske luftbase i Danang. Projektet er finansieret af den statslige amerikanske udviklingsorganisation USAID som en særlig hjælp til den lokale vietnamesiske befolkning. I vores øjne viser projektet to ting. For det første at der er et internationalt marked for danske miljøvirksomheder, og for det andet at det kræver en særlig indsats at vinde de spændende projekter. Med en værdi på et firecifret milliardbeløb er det internationale marked for leverancer og ydelser på vandområdet, hvor Krüger har sin kerneforretning, et eksempel på en gylden mulighed. Danske vandvirksomheders eksport har i en årrække ligget konstant på mia. kr., hvilket i et opadgående globalt marked er en påmindelse om, at vi skal gøre det bedre. Det kan gode rammevilkår understøtte. Det samme gælder bedre muligheder for at udvikle og demonstrere nye teknologier. Men grundlæggende handler det om, at vi i virksomhederne også skal have det internationale perspektiv integreret meget dybere i vores forretningsstrategier. Først da kommer væksten og arbejdspladserne. Krüger er en international virksomhed med en stærk position på det danske marked, som over en årrække har formået at øge både sin eksport og samlede omsætning. Det agter vi at fortsætte med og arbejder derfor tæt sammen med danske forsyninger og universiteter om at udvikle nye teknologier med internationale muligheder. Nogle af de allernyeste initiativer kan du se på midteropslaget i dette nummer af Krüger Nyt, hvor vi præsenterer de udviklingsprojekter, som vi indtil nu har sat i gang i På de øvrige sider kan du se, hvordan tidligere udviklingsprojekter skaber værdi for kunder i Danmark og resten af verden og dermed styrker den synergi, som vi bygger vores langsigtede vækst på. Projektet i Danang, som vi gennemfører i samarbejde med vores amerikanske partner, TerraTherm, er endnu så nyt, at de nærmere detaljer må vente til et kommende nummer af Krüger Nyt. Men måske kan det være en inspiration, at Krügers andel af kontrakten er på et trecifret millionbeløb. Under alle omstændigheder er der mange både store og små miljø- og vandprojekter at hente, og danske virksomheder kan få dem, hvis de vel at mærke ser mulighederne og leverer overbevisende resultater. God læselyst! Leif Bentsen Direktør, Krüger Danmark Krüger Nyt digitalt Husk at Krüger Nyt også kan læses på Ønsker du at modtage tidsskriftet direkte i din mailboks? Send os besked på 2

3 Recirkulering betaler sig Landbaserede fiskefarme over hele verden har brug for en økonomisk og miljømæssigt effektiv vandløsning. Næste gang Krüger Nyts læsere spiser laks fra et norsk dambrug, kan den gode smag og kødkvalitet meget vel skyldes teknologier fra Krügers norske søsterselskab Krüger Kaldnes. Det gælder især, hvis laksen er vokset op i et såkaldt RAS-anlæg, der rummer nogle af de mest avancerede vandløsninger inden for fiskeopdræt i dag. Selvom Norge har masser af vand til både hav- og landbaseret fiskeopdræt, er der store fordele ved at drive dambrug i lukkede systemer, sådan som det sker i RAS-anlæg eller Recirculating Aquaculture Systems. Direktør i Krüger Anders Haarbo siger: Vi kan behandle vandet til netop den kvalitet og temperatur, som er ideel for fiskens vækst og sundhedstilstand, og vi kan rense det efter behov, f.eks. med vores MBBR (Moving Bed Biological Reactor)- proces og Hydrotech-filtre. Det har store drifts- og sikkerhedsmæssige fordele, som man ikke opnår i andre systemer. Desuden skader vi ikke det naturlige miljø ved at udlede vand med fiskeekskrementer og foderrester. Stort potentiale I øjeblikket drives langt de fleste dambrug efter traditionelle metoder, som benytter vand fra eksterne kilder, f.eks. floder og åer. Ifølge Anders Haarbo er der tale om løsninger, som allerede på kort sigt er uholdbare: Forbrugernes appetit på fisk er enorm, og potentialerne i opdræt er tilsvarende store, eftersom de naturlige fiskeressourcer er under voldsomt pres. Dertil kommer, at CO 2 -belastningen ved fiskeopdræt er betydeligt mindre end ved andre former for kødproduktion. Men forbrugerne vil også kræve, at opdrætterne bliver mere effektive og satser mere på fødevaresikkerhed og miljø. Det lover godt for vores RAS-løsninger. Globale eksperter Langt størstedelen af det kommercielle fiskeopdræt på verdensplan finder i dag sted i Asien. Norge ligger langt nede i feltet, men har til gengæld en førerposition, hvad angår opdræt af salmonider, som omfatter laks og ørred. Anders Haarbo siger: Vi har adgang til nogle af verdens bedste rense- og styringsteknologier, der egner sig til anlæg designet til mange slags fisk og skaldyr. Desuden ansætter vi både biologer og ingeniører, så vi øger vores kompetencer i forhold til samspillet mellem fisk og teknologi. Det har indtil videre skaffet os en stærk position på det norske marked. Men i øvrigt kan vi gennem Veolia, hvor vi er på vej til en position som globale eksperter på området, altid være til stede netop dér, hvor industrien har brug for os. International strategi Mens fiskeeksporten fra dambrug i Norge står for den største indtjening af fremmed valuta efter olieeksporten, spiller dambrugsindustri kun en begrænset rolle i Danmark. Anders Haarbo siger: Det håber vi naturligvis at kunne påvirke gennem vores samarbejde med Krüger Kaldnes og andre Veolia-selskaber. Men vores strategi er international, ligesom vores RAS-løsninger er økonomisk og miljømæssigt effektive, uanset hvor de implementeres. Sidst, men ikke mindst kan de give velsmagende fisk af god kvalitet til forbrugere over hele kloden. Kontakt Anders Haarbo, 3

4 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand handlingen i Marbjerg også er forberedt til, at HOFOR kan installere UV-belysning af det rene vand som en ekstra sikkerhed inden udpumpning. Derudover genbruges filterskyllevandet, så vandspild reduceres. Positiv stemning blandt forbrugerne og gode erfaringer med pellet-anlæg øger chancerne for lavere kalkindhold i drikkevandet i Storkøbenhavn. Skal københavnerne have blødgjort deres drikkevand? Spørger man københavnerne selv, er svaret ja. Det bekræfter projektleder Dorthe von Bülow, der de seneste år har stået bag en række forbrugerundersøgelser i HOFORs regi: Mange kender f.eks. sammenhængen mellem kalkindhold og sæbeforbrug og vil gerne betale ekstra, hvis de sparer andre steder. Men folk ser også positivt på den samlede effekt i forhold til økonomi og miljø. Stiller man det samme spørgsmål til HOFOR, er svaret ligeledes bekræftende. Selskabet har testet et såkaldt pellet-anlæg, hvor kalken fjernes fra drikkevandet ved udfældning på sandkorn, og har studeret resultater fra anlæg i Holland, Frankrig og Sverige. Projektchef Jesper Elkjær siger: Metoden er effektiv og meget robust, og i modsætning til f.eks. ionbytning medfører den ikke øget risiko for hjerte-karsygdomme. I øjeblikket søger vi tilladelse til at blødgøre drikkevandet fra Brøndbyvester Vandværk. Går det, som vi forventer, vil vi søge tilladelse til at gøre det samme på vores øvrige værker. Første anlæg på vej Selvom udfaldet endnu er uvist, er det første nybyggede vandværk, der er forberedt til blødgøring, allerede undervejs. Jesper Elkjær siger: Inden for de kommende år skal vi renovere hovedparten af vores vandværker. Vi begynder nede ved Hedehusene, hvor vi er i gang med at opføre et helt nyt vand- værk ved Marbjerg. Værket bliver en slags prototype for vores senere renoveringsprojekter, og det forberedes til, at vi kan installere et pellet-anlæg som forbehandling, når myndighederne giver grønt lys. Værket er projekteret af Krüger, der trækker på internationale erfaringer med blødgøring af drikkevand. Chefingeniør Peter Borch Nielsen siger: Processen foregår i specialdesignede kolonner, som f.eks. Veolias Actina -proces. Først tilsættes natriumhydroxid, som får kalken til at udfælde. Derefter gennemføres traditionel vandbehandling, hvor vandet iltes for til sidst at blive filtreret i lukkede filtre. Restproduktet er kalkpiller, som kan anvendes inden for landbrug, byggeri mv. Peter Borch Nielsen bemærker, at vandbe- Med nyt modul til SRO-systemet måler TREFOR nu sine vandboringers specifikke kapacitet tre-fire gange om året og opnår både driftsbesparelser og bedre vandkvalitet. Tidligere måtte vi fysisk ud til boringen en-to gange for at vurdere dens specifikke kapacitet. Nu har vi oplysningerne i kildepladsrapporten og kan gribe ind, hvis der er et problem. På den måde sparer vi penge og sikrer forbrugerne en bedre vandkvalitet. Det siger maskinmester Lars Hansen, TREFOR A/S, der indtil nu har installeret Renoveringer fremskyndes HOFOR har 15 vandværker, der leverer drikkevand til ca. 1 mio. mennesker i Københavnsområdet. Da størstedelen af værkerne af hensyn til forsyningssikkerheden supplerer hinanden, kræver central blødgøring af drikkevandet, at alle har installeret pellet-anlæg. I modsat fald vil forbrugerne ikke kunne regne med ensartede leverancer. Jesper Elkjær siger: Bliver blødgøring en del af HOFORs fremtid, vil vi antageligt øge takten i vores renoveringer. Det vil også understøtte vores ambitioner om yderligere at forbedre den nuværende simple vandbehandling. Set med Krügers øjne er det en spændende udvikling. Peter Borch Nielsen siger: I første omgang afventer vi, om HOFOR får de nødvendige tilladelser. Men derudover er vi klar til at hjælpe med både vandværker og blødgøringsanlæg, hvor der er behov, og forbrugere og myndigheder er med på ideen. Kontakt Peter Borch Nielsen, Modul til SRO-systemet måler boringens specifikke kapacitet Krügers nye overvågningssoftware V-ASKAP på 40 af forsyningens 83 drikkevandsboringer. I 2009 investerede TREFOR i flowmålere, tryktransmitterer og pejlesonder til samtlige boringer. Det gav mulighed for at generere en mængde strategisk værdifulde data. Produktchef Bo Bartelt, Krüger, der står bag det nye modul, siger: ASKAP er designet, så det kommunikerer med de PLC-stationer, der styrer boringerne. Kapaciteten bestemmes ved at måle på den boringsnære sænkningstragt, hvor der kan ske aflejringer. Pumpens kapacitet 4

5 Multiflo bygger på en særdeles robust kemisk renseteknologi, som dagligt beviser sin effektivitet på vandanlæg verden over. I kombination med for- og efterkloring leverer den en vandkvalitet, der lever op til internationale standarder. Markedschef Kjeld Koler, Krüger. Vietnamesere får rent drikkevand Nyt kommunalt vandværk i nordvietnamesisk byområde styrker lokalbefolkningens halvdelen af lokalbefolkningen får adgang fordeler det. Projektet medfører, at over sundhed og sætter gang i beskæftigelsen. til drikkevand fra et kommunalt vandværk. Det er betydeligt mere end gennemsnittet I løbet af de kommende år sker der en kraftig forbedring af drikkevandskvaliteten ligger. for Tho Xuan-provinsen, hvor de to byer i de to provinsbyer Lam Son og Sao Vang Vandværket er dimensioneret til en kapacitet på m 3 i døgnet, men forberedt samt deres opland i det nordlige Vietnam. Årsagen er det vandværk med tilhørende til det dobbelte. Rensningen foregår i et pumpestation og ledningsnet, som Krüger Multiflo Classic-anlæg. Kjeld Koler siger: har projekteret og skal opføre over de kommende år. kemisk renseteknologi, som dagligt beviser Multiflo bygger på en særdeles robust Markedschef Kjeld Koler, Krüger, deltog i sin effektivitet på vandanlæg verden over. forhandlingerne med det lokale forsyningsselskab, Lam Son Sao Vang Water Supply leverer den en vandkvalitet, der lever op til I kombination med for- og efterkloring System. Han siger: internationale standarder. Via en boosterpumpestation fordeles drikkevandet ud i Vi renser og desinficerer råvandet, der pumpes op fra den lokale River Chu, og et 68 km langt ledningsnet til forbrugerne. Stor værdi for mange Grundstenen til det første kommunale vandværk i Lam Son og Sao Vang-området bliver lagt i maj 2013, hvorefter byggeriet afleveres idriftsat med udgangen af samme måned Projektet lånefinansieres af Danida og gennemføres af Krüger og dets søsterselskaber i Ho Chi Minh City og Beijing. Kjeld Koler siger: Der er stadig mange steder i Vietnam, hvor befolkningen ikke har adgang til rent drikkevand. Derfor er det glædeligt, at Krüger har mulighed for at gennemføre et projekt som dette, der forbedrer sundhedstilstanden for rigtig mange mennesker. Samtidig benytter vi lokale entreprenører som underleverandører på konkrete byggearbejder og bidrager til beskæftigelsen. Lam Son Sao Vang med opland har en samlet befolkning på Kontakt Kjeld Koler, testes i samme procedure. Det hele varer 10 minutter. Bedre beslutningsgrundlag ASKAP eller Automatisk bestemmelse af Specific KAPacity er et modul i Krügers V- serie til vandforsyningerne, som TREFOR anvender, men applikationen kan tilpasses andre styresystemer. På samme måde kan målehyppigheden og antal målte boringer justeres. TREFOR måler sine boringer trefire gange om året. Bo Bartelt siger: Med den nye målemetode får forsyningen data og viden, som understøtter dens vurdering af servicebehov og restlevetid. Hvor vi før kun målte, hvor energieffektiv pumpen var til at hente vand op af boringen, kan vi nu også måle, hvor god boringen er til at lede vand til sig. Efter succesen med ASKAP planlægger TREFOR i samarbejde med Krüger at udvide med målinger af strømforbrug eller pumpeeffekt og trykforandringer i råvandsnettet. Lars Hansen siger: Det langsigtede mål er at etablere varslingsgrænser på alle væsentlige måleområder. Det kræver længere dataserier, end dem vi har i øjeblikket. Til gengæld vil det hjælpe os med at drive vores boringer på en endnu mere hensigtsmæssig måde. Kontakt Bo Bartelt, 5

6 Holbæk udvider kapaciteten og dropper eksternt kulstof Holbæk Centralrenseanlæg løser kapacitetsproblemer med ny teknologi og fjerner kvælstof fra rejektvand og perkolat uden brug af eksternt kulstof. Siden 2012 har Holbæk Centralrenseanlæg haft mere kapacitet og samtidig fjernet op mod 80 procent af kvælstofindholdet i rejektvand fra rådnetanken uden brug af eksternt kulstof. Det skyldes den Anita Mox-reaktor, som forsyningen anskaffede samme år. Driftsleder Henrik Thygesen siger: Vi har nogle år ligget for tæt på vores udledningstilladelse i forhold til kvælstof. På et tidspunkt tog vi rådnetanken ud af drift. Da værdierne rettede sig, vidste vi, hvorfra problemet kom. Derefter kontaktede vi Krüger. Holbæk Centralrenseanlæg blev i 1991 ændret til et såkaldt SBR-anlæg bestående af fem enheder. I modsætning til de gængse anlægstyper med seriekoblede procestanke med hver sin funktion fungerer de fem enheder som komplette individuelle renseanlæg. Projektchef Stig Lorentsen, Krüger, siger: Anita Mox -processen er en effektiv, robust og kompakt teknologi, der øger kapaciteten og matcher de lokale forhold optimalt. Blandt andet har forsyningen undgået at bygge nye SBR-enheder, men kunnet nøjes med en udligningstank foran reaktoren. Det sparede penge og gav mulighed for at bruge pladsen til senere udvidelser. Hurtigt i gang Anita Mox-reaktoren er en ny MBBRbaseret teknologi udviklet af Krügers svenske søsterselskab AnoxKaldnes. Nøglen er annamox-bakterier, som under anoxiske forhold er i stand til at omdanne ammoniak direkte til kvælstof. Normalt tager det lang tid at opnå et tilstrækkeligt antal annamox-bakterier. AnoxKaldnes har konstrueret nogle bæremedier med en særligt stor overflade. Cirka 10 procent podes i forvejen i en biofarm, så processen kan komme hurtigt i gang. Medierne ligner små pastahjul og bevæger sig frit i reaktoren, siger Stig Lorentsen, der dog understreger, at fuld effekt først opnås efter fire-fem måneder. Reaktoren på Holbæk Centralrenseanlæg blev sat i drift juni 2012 og overtog den samlede behandling af rejektvand fra rådnetanken i løbet af oktober. Henrik Thygesen siger: Vores slamlagertank er ikke tildækket, og det har givet nogle problemer i løbet af de koldeste vintermåneder, eftersom Anita Mox -processen kræver et vist antal varmegrader. Krüger løste problemer ved at dække tankens overflade med flydelegemer. De fungerer som en slags låg, og vi kunne hurtigt se effekten i form af temperaturstigninger på rejektvandet. Næste skridt Selvom Holbæk Centralrenseanlæg nu behandler alt rejektvand fra rådnetank i Anita Mox -anlægget, har forsyningen fortsat en mindre udfordring med kvæl- stof. Her er kilden perkolat fra en nærliggende losseplads. Mens temperaturen på rejektvandet fra rådnetanken altid ligger på C, inden det løber til udligningstanken, og derfor er optimalt for annamoxbakterierne, har vi her at gøre med vand, der det meste af året temperaturmæssigt ligger lavere. Henrik Thygesen siger: Det er en udfordring, som vi regner med at løse i løbet af året. I første omgang satser vi på at komme op på at behandle halvdelen af perkolatet i Anita -Mox-reaktoren. På den måde frigør vi ekstra kapacitet på SBR-anlægget og får mulighed for at fjerne endnu mere kvælstof uden brug af eksternt kulstof. Kontakt Stig Lorentsen, Den rigtige løsning er kompakt Kompakt slamtørringsanlæg sikrer lavere energiforbrug og bedre arbejdsmiljø på Nordfrankrigs største renseanlæg. Begrænsede pladskrav gør Krügers BioCon -anlæg til den rigtige løsning i forhold til slamtørring på det kommunale renseanlæg ved Marquette-lez-Lille i Nordfrankrig. Her indgår teknologien som et led i den totalrenovering af det samlede 6

7 Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring God pris og høj effektivitet bringer STAR control Lite til onlinestyring ind på det bulgarske marked. Med STAR control Lite har Kubratovo Renseanlæg nær Sofia fået en onlinestyring, der er konkurrenceduelig på både pris og effektivitet. Dertil kommer, at systemet sikrer en række besparelser på energi- og kemikalieforbrug, som i det aktuelle tilfælde lå ud over forsyningens kravspecifikationer. Produktchef Tine Önnerth, Krüger, siger: Anlægget kan nu selv optimere på en lang række værdier, som det tidligere var omstændeligt at måle endsige ændre. Det giver nogle helt nye muligheder for at tænke langsigtet i forhold til drift og vedligehold. I øjeblikket er vi i gang med den sidste programmering inden igangsætning og indkøring af styringerne. Desuden er vi i færd med at oversætte brugergrænsefladen til bulgarsk. Systemet er klar til performancetest primo juni i år. STAR er en forkortelse for Superior Tuning and Reporting og omfatter hele Krügers familie af applikationer til onlinestyring af renseanlæg og afløbssystemer. STAR control Lite indeholder familiens mest basale applikationer og er udelukkende udviklet til at styre renseanlægget, hvor den til gengæld er et drifts- og miljømæssigt stærkt valg. Styring med STAR bygger på informationer fra sensorer, der på basis af målinger i realtid aktiverer anlæggets processer i overensstemmelse med forud etablerede sætpunkter. Overskud til flere forbedringer Kubratovo Renseanlæg blev indviet i 1984 og er efter en række udbygninger i dag Bulgariens største og mest moderne an- læg. Kapaciteten er på PE. Tine Önnerth siger: STAR control Lite blev oprindelig udviklet til mindre renseanlæg i Danmark. Samarbejdet med Kubratovo viser, at det kan tilpasses til store renseanlæg og eksporteres til lande, hvor erfaringerne med onlinestyring er begrænsede. Kubratovo kan benytte de lavere anlægs- og driftsomkostninger i forbindelse med STAR control Lite til optimeringer på andre dele af anlægget. Det rensede spildevand fra Kubratovo Renseanlæg udledes til Iskar, som er Bulgariens længste flod. Herfra ledes det videre ud i Donau. Kontakt Tine B. Önnerth, FAKTA Fordele med STAR control 5-20 % større forureningskapacitet % højere hydraulisk kapacitet % bedre rensning % lavere energiforbrug til beluftning 5-15 % mindre overskudsslam % mindre fældningskemikalier % mindre kulstofdosering % mindre regnbassinbehov % færre overløb renseanlæg, der i øjeblikket udføres af en række Veolia-selskaber. Produktchef Carlos Llobet-Pérez, Krüger, siger: BioCon er en kompakt teknologi og derfor særlig velegnet under de lokale forhold, hvor slamtørringsanlægget ligger tæt op ad andre installationer. Anlægget har lavt energiforbrug, og arbejdsmiljøet sikres blandt andet ved, at behandlingsprocessen foregår under vakuum, hvorved lugtudslip forhindres. Andre behandlingstrin hindrer støvdannelse. Visionen bag det samlede projekt understøtter brede energi- og miljøhensyn. BioCon -anlægget i Marquette-lez-Lille designes med to fremføringsrør og en samlet kapacitet på 7,2 tons i timen. Restproduktet er et lugt- og bakteriefrit granulat, som kan anvendes i cementindustri og landbrug. vores medlemskab af Veolia-familien får nemmere adgang til verdensmarkedet. Foruden BioCon drejer det sig om den nyudviklede Exelys -teknologi til kontinuerlig termisk hydrolyse. Processen reducerer mængden af slam, samtidig med at den producerer energi, og bidrager dermed til at styrke anlæggets CO 2 -balance, som er et af flere mål for Krügers teknologiudvikling. International teknologi Krügers BioCon -teknologi blev oprindelig udviklet til kunder på det danske hjemmemarked, men er i dag implementeret på renseanlæg over hele verden. I Marquettelez-Lille er den én blandt en række Veoliateknologier. Carlos Llobet-Pérez siger: Projektet viser, at vi har topteknologier til alle led i spildevandsprocessen. Flere er unikke Krüger-teknologier, der gennem BioCon -anlægget i Marquette-lez-Lille er klar til indkøring i sommeren Det samlede renseanlæg renoveres i perioden og bliver med en kapacitet på PE Nordfrankrigs største. Det oprindelige renseanlæg blev indviet i Kontakt Carlos Llobet-Pérez, 7

8 derfor satser Krüger på udvikling Avanceret Energistyring af RenseAnlægget (AverA) Med avancerede styresystemer er det i princippet muligt at øge udtaget af organisk stof fra biologiske renseanlæg, uden at den biologiske proces går i stå. Herved øges biogasproduktionen, mens energiforbruget til beluftning sænkes. Formålet med projektet er at teste ideen og udvikle den styring, som er nødvendig for at gøre ideen interessant for forsyningerne. Krüger er en international virksomhed i en global koncern. Vejen ud på det internationale marked begynder med nye teknologier, som vi udvikler i tæt samarbejde med forsyninger og universiteter. I 2013 har vi indtil videre startet 11 nye udviklingsprojekter, og flere er på vej. Mange af vores medarbejdere kommer med forslag til nye projekter, ligesom de studerende, der kommer i virksomheden, bidrager med inspiration. Aktuelt har vi 24 aktive udviklingsprojekter, som dækker alle grene af vores forretning. Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand Spildevand fra hospitaler indeholder miljøskadelige lægemiddelrester, som ikke fjernes i den kommunale spildevandsrensning. Formålet med projektet er at udvikle et energi- og miljøeffektivt system til rensning af særligt kritiske spildevandsstrømme fra hospitaler. Systemet baseres på en teknologi, der kombinerer MBBR (Moving Bed Bio Reactor) med ozonoxidation. Intelligent varsling og styring af ekstremregn i Solrød Formålet med projektet er at udvikle et varslings- og styringssystem, der integrerer by- og landområder i en samlet løsning ved at udnytte de tidsmæssige forskelle i afstrømningsmønstrene på de respektive områder. Det mindsker belastningen og udvaskningen af næringsstoffer samt sikrer afstrømningskapaciteten ved ekstremregn. Måling af stof i overløb fra fælleskloak Ændringerne i nedbørsmønstrene belaster vores afløbssystemer. Formålet med projektet er at gennemføre en række forsøg og målinger og på det grundlag udarbejde en vejledning, der hjælper danske forsyningsselskaber med at beregne og prioritere afstrømning og overløb fra kloaksystemer. Desuden skal det være lettere at dokumentere investeringerne i miljø og service. Krügers andele af det internationale marked for vandløsninger vokser år for år. Det skyldes, at vi hele tiden udvikler nye unikke teknologier, som løser vores kunders problemer bedre end konkurrenternes. Samtidig har vi et verdensomspændende teknisk og kommercielt netværk blandt andet gennem vores moderselskab Veolia. Kombinationen skaffer eksportindtægter og danske arbejdspladser. Udvikling er den stærkeste platform for fremtidig vækst. Leif Bentsen Direktør, Krüger Danmark Operativ model til varsling og styring (OMOVAST) I dag har spildevandsanlæg i Københavnsområdet to timer til at indstille sig på et kommende regnvejr. Formålet med OMOVAST er at udvikle og demonstrere en operativ model, der kan varsle ekstreme nedbørshændelser samt angive lokalitet og udbredelse af oversvømmelser endnu tidligere og mere præcist end i dag. Nikkelfjernelse på mindre vandværker Miljøstyrelsen har ved flere lejligheder overvejet at sænke grænseværdien for nikkel i drikkevand. Formålet med projektet er at teste en simpel renseteknik, der benytter kalkholdige filtermaterialer og kan anvendes på mindre værker. Effektive rensemetoder gør det blandt andet muligt at udnytte grundvandsressourcer med forhøjet indhold af nikkel tæt på vandværkerne og dermed spare energi til pumpning. 8

9 Nøglen til succesrige udviklingsprojekter ligger i det tætte samarbejde med danske forsyninger og universiteter. Alle bidrager ud fra deres specifikke forudsætninger og tilfører dermed projektet de nødvendige praktiske, teoretiske og kommercielle kompetencer. Kun på den måde når vi i mål og kommer frem til ny teknologi, som retter sig mod virkelige udfordringer ude hos kunderne og løser dem effektivt. Theis N. Gadegaard Markedschef, Krüger Danmark Ressourceeffektivisering af anlæg til opvarmning/køling af bygninger med grundvand Grundvandet i Danmark kan bruges til at køle og opvarme bygninger. Sender man vandet gennem en varmeveksler i sommerhalvåret, vil det afgive kulde, gør man det samme om efteråret vil det have modsat effekt. Formålet med projektet er at afgøre, om den efterfølgende grundvandsopvarmning, som sker i sommerhalvåret, medfører sundhedsskadelig bakterieudvikling. Regn under fremtidens klima Adgang til historiske nedbørsmålinger er afgørende for, at danske forsyninger kan opretholde afløbssystemer, som er i stand til at håndtere de aktuelle nedbørsmønstre. Projektet, der bygger på de seneste forskningsresultater, leverer metoder, regndata og beregningsstrukturer, som forsyninger og andre kan anvende til klimatilpasning af afløbssystemer. SMART beholderdrift for sikker og energirigtig forsyning Uhensigtsmæssig beholderdrift er årsag til unødige driftsomkostninger og sundhedsmæssige risici på danske vandværker. Formålet med projektet er at udvikle et værktøj, som sætter drikkevandsforsyningerne i stand til at vurdere effekten af den aktuelle beholderdrift og planlægge fremtidige effektiviseringer, herunder træffe beslutning om renovering og nedlæggelse af beholdere. Optimerede filterskylningsprocedurer på vandværker Vandværker, der behandler jernholdigt hårdt grundvand, skal ofte udskifte filtermaterialer på grund af voksende filterkorn. I projektet opstilles parallelle forsøgsfiltre, som benyttes til at teste forskellige filteropbygninger og skylleprocedurer. Projektets formål er at optimere procedurerne for filterskylninger og dermed blandt andet forbedre drikkevandets kvalitet og effektivisere driften. Optimering af mikrobiologien på biologiske renseanlæg og i rådnetanke Med 16S-amplikon-metoden er det muligt hurtigt og præcist at analysere bakteriekulturerne i aktivslamprocesserne på renseanlæg og i rådnetanke. Formålet med projektet er at undersøge, hvad der sker med bakterierne, når driften af anlægget ændres. Potentialet er blandt andet bedre rensning, mindre kemikalieog energiforbrug, færre udgifter til slamhåndtering samt øget biogasproduktion. Navnet Krüger er tæt knyttet til teknologisk udvikling. Det viser blandt andet vores flotte placering i Ingeniørens aktuelle imageundersøgelse, og det bekræftes af vores medarbejdere. Både erfarne folk og helt nyuddannede ingeniører oplever, at deres forslag kan blive til nye teknologier. Vi får også hele tiden flere uopfordrede ansøgninger. Det ser vi som udtryk for, at mange gerne vil gøre en forskel på vandområdet. Anne Abraham HR- og kommunikationschef, Krüger Danmark 9

10 Rekreative værdier skal vedligeholdes Gravitation er en økonomisk, men afløbsledninger ved tunnelforbindelsen også fleksibel og driftssikker løsning mellem Nordhavn Station og den kommende metro. ved ledningsomlægning på Nordhavn. Baggrunden for projektet er Folketingets Vi anbefalede en ren gravitationsløsning, der førte de nye afløbsledninger metroen med en cirka tre km lang afgrening beslutning fra efteråret 2012 om at udvide under S-banen ved Århusgade. Den var til Nordhavnsområdet. Selvom stationerne konkurrencedygtig i anlægsfasen og på ruten har opnået den bedst mulige placering, kommer især stationsanlægget ved medførte ifølge sagens natur ikke udgifter til løbende drift. Alternativet var Nordhavn til at påvirke de eksisterende afløbsledninger. Projektleder Kasper Juel-Berg, at udføre omlægningerne i Kalkbrænderihavnsgade, men det krævede en pumpestation. Det fortæller Omlægningerne er ikke en planlagt inve- HOFOR A/S, siger: projektchef Jesper Lindholm, Krüger A/S, stering. Til gengæld gør vi anlægget mere der har projekteret omlægningerne af fleksibelt og fremtidsrettet ved at nedlægskabe optimale livsbetingelser for planteog dyreliv i søerne, som var forurenede og havde dårlig økologisk balance. Dorthe Rømø siger: Vi fjernede skidtfisk som skaller og brasen og udsatte geddeyngel. Desuden etablerede vi kunstige skjul for rovfiskene. Kontrol over fiskesammensætningen har betydet, at vandet er blevet klart, og at bundvegetationen har fået de nødvendige vækstbetingelser. Med den nuværende overvågning vedligeholder vi resultaterne af det oprindelige projekt og fastholder et varieret dyre- og planteliv i søerne. Det kræver løbende overvågning af et stort vandsystem at opretholde vandmiljøet i De Indre Søer i København. Overvågning af flow og vandkvalitet på strækningen fra Harrestrup Å ind mod København bidrager afgørende til at sikre vandmiljøet i De Indre Søer, som er et af byens mest populære rekreative områder. Får søerne ikke rigeligt frisk vand, kan det skade planter og dyr. Det samme gælder, hvis indholdet af næringsstoffer bliver for højt. Løbende målinger fortæller os, hvordan vi skal styre pumper og spjæld i vandsystemet omkring søerne for at sikre optimale forhold, forklarer projektleder Dorthe Rømø fra Center for Park og Natur under Københavns Kommune. Overvågningsopgaven løses af Krüger, der har onlineadgang til løbende informationer om flow, vandstand og fosforkoncentration på udvalgte steder i vandsystemet. Salgschef Mai Sørud, Krüger, siger: Data samler og vurderer vi i månedlige rapporter, som Center for Park og Natur herefter bruger som grundlag for at vurdere og eventuelt justere driften og styringen af systemet. Typisk tjekker vi, om styringsstrategien bliver fulgt. FAKTA Københavns Indre Søer er en fællesbetegnelse for Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø. Via de rørlagte åer, Lygte Å og Ladegaards Å, modtager søerne vand fra Harrestrup Å, Utterslev Mose og Emdrup Sø. Pumper og spjæld opsat forskellige steder i vandsystemet gør det muligt at styre tilledningen af vand til områder, hvor det f.eks. af miljømæssige årsager er nødvendigt at øge flowet. Actiflo anlægget ved Emdrup Sø bidrager til at sikre vandkvaliteten i De Indre Søer. Langsigtet miljøinvestering Nye udfordringer Rensning af vandet frem mod Sankt Jørgens, I øjeblikket er spørgsmålet, hvad der skal Peblinge og Sortedams Søerne foregår på et ske på lidt længere sigt. Da Københavns Actiflo -anlæg, som er placeret ved Emdrup Kommune i sin tid udarbejdede Spildevandsplan 2008, fokuserede politikerne Sø. Krüger opførte anlægget i 1998, og det drives i dag af HOFOR med Krüger som på at sikre miljøet. Inden for de seneste år rådgiver. Mai Sørud siger: er antallet af voldsomme regnhændelser Actiflo er en meget robust proces, der med deraf følgende oversvømmelser vokset. effektivt fjerner en række stoffer fra vandet. Det samme er presset for at bruge søer og I forhold til De Indre Søer er det væsentligt vandløb til at afhjælpe problemet. Det kan at rense for fosfor, men processen kan også påvirke det oprindelige miljømæssige fokus. bruges til at reducere COD og suspenderet Dorthe Rømø siger: stof. Pointen er, at vi ved at fjerne næringsstoffet fosfor får mindre algevækst og der- vi skal løse. Men skal systemet klare større Det er ikke afklaret endnu, hvilke opgaver med øger sigtbarheden samt giver bedre separering af regnvand, fordrer det øget iltforhold i vandet. lokal rensning samt overvågning af flow Actiflo -anlægget ved Emdrup Sø bidrager og vandkvalitet for at sikre de store miljømæssige og rekreative værdier, der er for- væsentligt til at opretholde den forbedrede tilstand i De Indre Søer, som blev opnået, bundet med De Indre Søer. efter at Københavns Kommune renoverede dem i perioden Målet var at Kontakt Mai Sørud, Gravitation betaler sig 10

11 supplerer med Aquafab-filtre, hvorved vi blandt andet opnår under 1 mgtss/l i råvandet. Actifloc -anlægget har to linjer og understøtter kundens krav om høj vandkvalitet og maksimal driftssikkerhed. Efter forbehandlingen gennemgår vandet ultrafiltration og omvendt osmose for til sidst at blive demineraliseret. Samlet leverer vandanlægget 198 m3 kondenseret vand i timen. Kraftværk vælger den sikre løsning Actiflo garanterer driftssikkerhed og høj vandkvalitet på kraftværk i Polen. Med udgangen af 2014 vil Patnow-kraftværket nær Konin i det østlige Polen modtage kondenseret vand af en renhedsgrad så tæt på 100 procent, som det i dag er teknisk muligt. Forklaringen ligger nogle få hundreder meter fra værket, hvor Krüger og dets polske datterselskab er i gang med at renovere og modernisere et allerede eksisterende vandbehandlingsanlæg. Krügers repræsentant i Polen Hans Ole Poulsen, der koordinerede tilbudsprojektet, forklarer: ge et bygværk med vanskelige adgangsforhold og risiko for mange slamaflejringer. Udfordringen er, at ledninger til afløb skal føres i samme område som en lang række andre forsyningsledninger, der ligeledes skal lægges om. Dertil kommer, at den fysiske etablering skal foregå parallelt med andre anlægsprojekter. Projekt i to faser Samlet omfatter projektet et gravitationssystem, der fører spildevandet fra Kalkbrænderihavnsgade nord for Århusgade til Østbanegade og videre mod syd tilbage til udgangspunktet svarende til en samlet strækning på 200 m. Arbejdet udføres ved tunnelering og er planlagt til at skulle gennemføres over to faser frem mod Kasper Juel-Berg siger: Vi har designet en ny proces og udvalgt en række nye teknologier, men genbruger en del af de eksisterende bygninger og enkelte andre anlæg. Kravene knytter sig især til kvalitet og driftssikkerhed, som af gode grunde er ekstra kritiske for et kraftværk. Råvandet til det nye vandbehandlingsanlæg ved Patnow-kraftværket stammer fra lokale søer. Selve behandlingsprocessen falder i tre dele, hvor især forbehandlingen er interessant. Hans Ole Poulsen siger: Vi starter med et Actifloc -anlæg bygget op omkring Actiflo -teknologien, som vi Gennembrud i Polen Kontrakten med Patnow-kraftværket blev indgået i efteråret 2012 efter en intensiv tilbudsfase, hvor Krügers processer og teknologier blev testet op mod en række konkurrenters. Set med Hans Ole Poulsens øjne er der tale om et gennembrud i forhold til den polske kraftværksindustri: Kontrakten viser, at lokal repræsentation gennem egne datterselskaber åbner døre. Men den viser også, at vi kan samarbejde på tværs af landegrænser og skabe løsninger, som kunder over hele verden finder attraktive. Sammen med det vellykkede testforløb har vores internationale referencer klart været en styrke i forhold til at overbevise Patnow-kraftværkets ledelse om, at vi leverer den efterspurgte vandkvalitet og driftssikkerhed. Kontakt Hans Ole Poulsen, >>> Læs mere om Actiflo teknologien her Vi begynder med at etablere en permanent løsning nord for Århusgade, men må så nøjes med midlertidige stik til andre områder, mens vi afventer diverse anlægsarbejder. Først senere kan vi igen komme under S-banen og tilbage til Kalkbrænderihavnsgade. Så får vi til gengæld også en samlet permanent løsning, som modsvarer vores krav til driftssikkerhed og fleksibilitet i forhold til fremtidige behov. Tunnelforbindelsen mellem Nordhavn Station og den kommende metro etableres med et rullende fortov og bliver på i alt 90 m. Nordhavnsmetroen forventes indviet i Kontakt Jesper Lindholm, Krüger N y t / 2013#1 11

12 Sådan renses spildevand fra hospitaler Udviklingsprojekt om rensning af hospitalsspildevand fokuserer på de kritiske spildevandsstrømme og renser dem med AnoxKaldnes MBBR-proces og avanceret oxidation. Fokuser på problemet og brug den mest effektive teknologi. Sådan lyder den enkle filosofi bag et udviklingsprojekt om rensning af spildevand fra hospitaler, som Krüger gennemfører i samarbejde med Teknologisk Institut, DTU og Det Nye Universitetshospital Aarhus (DNU). Civilingeniør Christina Sund, Krüger, siger: Vi ønsker at sætte ind over for de spildevandsstrømme, hvor indholdet af medicinrester og mikroorganismer er særlig højt. Ideen er at kombinere AnoxKaldnes MBBR-teknologi med ozonoxidation, så vi både foretager avanceret biologisk og kemisk rensning. Alternativet er at rense den samlede mængde sanitært spildevand decentralt, f.eks. ved brug af traditionel MBR-teknologi. Det er imidlertid unødvendigt. Christina Sund siger: Op mod tre fjerdedele af det sanitære spildevand fra hospitaler kan sendes direkte til kommunale renseanlæg uden forudgående rensning, da det ikke adskiller sig fra almindeligt husspildevand. Samtidig er aktiv slam, der benyttes i MBR-teknologien, mindre effektiv til at nedbryde komplekse organiske forbindelser, som lægemidler ofte er. Går det, som vi forventer, kan vi fremstille et anlæg, der bringer spildevandsrensning på hospitaler et langt skridt fremad til gavn for miljøet, men som også har klare økonomiske fordele. Bedst og billigst Projektet startede i begyndelsen af året, hvor projektteamet tog fat på i detaljer at kortlægge de mest problematiske stoffer fra sygehuset. Senere kommer forsøgs- og analysearbejdet, som kulminerer i et skitseprojekt for et fuldskalaanlæg. Projektleder Hans-Ulrik Rasmussen fra DNU siger: Vores rolle i projektet er at stille spildevand og areal til rådighed for forsøgsanlægget. Men det er klart, at vi som det næststørste sygehus i landet har en særlig interesse i et positivt udfald. Den interesse deler vi med vores kolleger på de øvrige store sygehusprojekter. DNU forventer på sigt at producere omkring m 3 spildevand om året. Hans-Ulrik Rasmussen siger: Der er stor økonomisk forskel på, om vi skal rense den samlede mængde spildevand eller kun de strømme, der kommer fra særligt belastende afdelinger. Gevinsten bliver endda større, fordi MBBR medfører mindre energi- og kemikalieforbrug. Supersygehus er klar Overvejelserne vedrørende den mest effektive strategi til rensning af hospitalsspildevand startede med Miljøministeriets handleplan fra Senere fulgte ministeriets rapport fra 2011, som blandt andet præsenterer resultaterne af et forsøg med MBR efterfulgt af ozonering på Rigshospitalet. Christina Sund siger: Vores projekt varer til midten af Regionerne investerer lige nu milliarder i nye hospitaler, og vi håber naturligvis, at vores teknologi bliver den foretrukne. I forhold til DNU ligger myndighedsansvaret hos Aarhus Kommune, der i 2012 varslede et pålæg om decentral rensning af spildevand. Hans-Ulrik Rasmussen slutter: Spildevandssystemet under DNU bliver projekteret, så vi kan samle de kritiske strømme. Sandsynligheden taler for, at pålægget kommer, og selvom det alligevel ikke sker, vil vi måske se en fordel i at rense selv. MBBR kombineret med ozonering er klart den mest målrettede og effektive måde at løse problemet på. Kontakt Christina Sund, Laboratorier skal designe deres egne vandanlæg Brugerdefinerede vandanlæg fra ELGA Labwaters nye Chorus-koncept er på vej ud i danske laboratorier. Fremover er det laboratoriet selv, der sammensætter sit vandanlæg fra ELGA Labwater. Det sikrer den nye produktlinje inden for PURELAB-serien, som under navnet Chorus nu er på vej ud i danske laboratorier. Salgsingeniør Mette Lindring Nielsen, Krüger Aquacare, har allerede truffet de første kundeaftaler og er stærkt begejstret: 12

13 Membran fordobler vandanlægs kapacitet Hurtigt voksende farmavirksomhed kan udvide sit nuværende vandanlæg med billig membranløsning og vinde tid til langsigtet planlægning. Med en omvendt osmose-membran kan Faaborg Pharma fordoble kapaciteten på sit vandanlæg fra ELGA Labwater for kun en tredjedel af prisen af et tilsvarende nyt anlæg. Det er en mulighed, som i høj grad interesserer virksomhedens stifter og administrerende direktør Sten Grønved Nielsen: Vi bruger al det laboratorievand, som vores nuværende anlæg kan producere, og behovet vokser. Membranen er attraktiv, fordi den udvider kapaciteten her og nu og giver os tid til at planlægge på lang sigt. Faaborg Pharma fremstiller, markedsfører og sælger kliniske produkter inden for personlig hygiejne, desinfektion og hudpleje til apoteker og sygehuse. Laboratorievand er en hovedingrediens i alle virksomhedens produkter. Faaborg Pharma anskaffede sit nuværende PURELAB vandanlæg i 2009, samtidig med at virksomheden for fjerde år i træk fordoblede sin omsætning og blev optaget på dagbladet Børsens liste over særligt hurtigt voksende virksomheder, de såkaldte gazeller. Anlæggets kapacitet er på 60 liter i timen med en buffertank på 50 liter. Sten Grønved Nielsen siger: Vi skal minimum op på det dobbelte i løbet af det kommende år, men da vi er i gang med en stor international satsning og ikke kender vores behov på lidt længere sigt, er det i øjeblikket for usikkert at investere i et større industrielt anlæg. Her er ELGA-anlæggets fleksibilitet kombineret med stor driftssikkerhed en klar fordel. Potentiale i at vente Faaborg Pharma blev stiftet i 2002 og har i dag 13 medarbejdere. Vandanlægget er en 7060-model, der i sin nuværende skikkelse er forsynet med RO-membranfilter, UV-filter og ionbytterenhed. Membranen til omvendt osmose monteres mellem booster-pumpen og vandkvalitetsmåleren. Salgsingeniør Mette Linding Nielsen, der i sin tid solgte PURELAB-anlægget til Faaborg Pharma, siger: Faaborg Pharma har et driftsikkert anlæg med en lang restlevetid. Det potentiale kan virksomheden udnytte, hvis den vælger at anskaffe membranen, mens den afklarer sine langsigtede behov. I øvrigt er fleksibilitet med udgangspunkt i kundens behov enestående for alle ELGAs anlæg. Kontakt Mette Linding Nielsen, Sammen med den ansvarlige medarbejder gennemgår jeg de lokale behov i forhold til vandkvalitet, bakterieniveau, vandforbrug, fødevand, placering, dispensering mv. Når vi har været hele vejen rundt, kan jeg printe en tegning over netop dét specifikke anlæg. Nogle uger senere har laboratoriet sit nye anlæg. Mette Linding Nielsen ser en række kontante fordele for kunden ved det nye koncept: Det er en del af filosofien bag Choruskonceptet. Standardkomponenter forenkler service og er med til at gøre produkterne billigere. Salgsingeniør Mette Linding Nielsen, Krüger Aquacare Behandlingsprocessen er den samme som hidtil. Men modsat en standardløsning får du præcist, hvad du beder om. Derudover er komponenterne fleksible, så du løbende kan tilføje nye funktioner. Forenkler service Selvom de nye anlæg fra ELGA Labwater i alle funktionelle detaljer er tilpasset kundens behov, består de ikke desto mindre af standardkomponenter. Mette Linding Nielsen siger: Det er en del af filosofien bag Choruskonceptet. Standardkomponenter forenkler service og er med til at gøre produkterne billigere. PURELAB Chorus erstatter på sigt de tidligere produkter i PURELABserien. Ifølge Mette Linding Nielsen kommer laboratorier med så- danne anlæg, der typisk har en levetid på op til 15 år, dog ikke til at mangle hverken servicebesøg eller reservedele: ELGA har i mange år været førende i forhold til at have fokus på kundens behov, både når de udvikler nye produkter og afvikler ældre. PURELAB Ultra var f.eks. en væsentlig forbedring, da det blev introduceret. Med Chorus-konceptets brugertilpassede design lægger de endnu en gang alen til deres forspring. PURELAB Chorus markedsføres fra juli 2013 under slagordet Our Innovation. Your Choice. Fuldt berettiget, efter Mette Linding Nielsens mening. Kontakt Mette Linding Nielsen, 13

14 Få bakterier gør stor forskel Mikrobiologiske indikatorer kan føre til bedre styring, men først skal banebrydende metode optimeres. Med 16S-amplikon-metoden er der sket et forskningsmæssigt gennembrud, som gør det muligt hurtigt og præcist at analysere bakteriekulturer i aktivslamprocesserne på renseanlæg og i rådnetanke. Nu skal metoden, der bygger på analyser af bakteriernes DNA-sammensætning, optimeres i nyt udviklingssamarbejde mellem Aalborg Universitet (AAU), Krüger og forsyningerne i Aalborg og Hjørring. Professor Per Halkjær Nielsen, Sektion for Bioteknologi, AAU, siger: Fra tidligere studier ved vi, at tilstanden i procesanlæg og rådnetanke bestemmes af relativt få bakteriearter. Til gengæld ved Slam stiller krav til dekanter Tungt spildevandsslam fra energiproduktion får Asnæsværket til at skifte dekanter. Spildvandsslam med indhold af gips, flyveaske og kalk er årsagen til, at DONG Energy til sit renseanlæg på Asnæsværket har udskiftet en eksisterende dekanterinstallation til afvanding af slam. I modsætning til den tidligere løsning er det nye anlæg konstrueret, så det kan modstå belastningen fra de tunge og slidende materialer. Desuden er anlægget blevet yderligere automatiseret med blandt andet en avanceret skyllefunktion, ligesom det kan overvåges centralt. Vi ønskede en stabil og fleksibel løsning tilpasset den specielle sammensætning af vores spildevand, så vi kunne mindske vedligeholdelsesomkostningerne og optimere processen. Ideen til at satse på en ny type dekanter stammer fra vores kolleger på Esbjergværket, der har positive erfaringer med et anlæg af tilsvarende type, siger ingeniør Jørgen Stange Jensen, DONG Energy. Opgaven landede hos Krüger i 2011, der i 2009 udførte en udvidelse af Asnæsværkets renseanlæg og havde særligt gode forudsætninger for at sikre en problemfri leverance. Kravet var en behandlingskapacitet på 600 kg tørstof i timen med en forventet koncentration i det afvandede slam på procent. Projektleder Leif Pedersen, Krüger, siger: Dekanteren er bygget op omkring en horisontal centrifuge, som skiller væske og fast stof i en kontinuerlig proces. Teknologien er meget effektiv og opfylder Asnæsværkets krav med god margin. Desuden er det lykkedes at reducere polymerforbruget betragteligt. Fremtidssikret løsning Asnæsværkets renseanlæg blev opført af Krüger i 1989 og behandler spildevand fra værkets produktion af el og varme. Anlægget er bygget op i to linjer og har en kapacitet på 288 m 3 i døgnet med mulighed for at udvide til 720 m 3 under spidsbelastning. Dekanteren behandler fældet slam fra spildevandsprocessen. Slammet bortskaffes til deponi. Jørgen Stange Jensen siger: I øjeblikket bruger vi kun en mindre del af vores kapacitet og har ingen indikationer på, at det vil ændre sig. Men bliver der f.eks. behov for at øge produktionen på kraftværket, kan den ledige kapacitet selvfølgelig blive inddraget. I den situation er det en stor fordel, at vi har fået en løsning, der kan klare opgaven. Asnæsværkets nye dekanter blev idriftsat i sommeren Kontakt Leif Pedersen, 14

15 vi ikke så meget om, hvad der sker med bakterierne, når vi foretager driftsmæssige ændringer. Det skal vi finde ud af, og så skal vi formidle vores viden. 16S-amplikon-sekventering er inden for de seneste par år implementeret på AAU. Her supplerer den FISH-metoden (Fluoriserende In Situ Hybridisering), der blev benyttet i forbindelse med to store databaseprojekter gennemført i samarbejde med Krüger og et antal forsyninger. Per Halkjær Nielsen siger: Begge metoder er pålidelige og kvantitative. FISH, som identificerer bakterier ved hjælp af genprober og fluorescensmikroskopi, tager uforholdsmæssig lang tid, og så kan den kun identificere i forvejen kendte arter. Det kan betyde, at vi overser vigtige sammenhænge. 16S-amplikonmetoden analyserer et bestemt gen (16Sgenet) i alle bakteriernes DNA, således vi får alle arter identificeret og kvantificeret på én gang. Metoden kræver nogen specialviden om bioinformatik, men bliver snart mere alment tilgængelig. Mulig udvidelse af projektet Det kommende projekt med titlen Optimering af mikrobiologien i biologiske renseanlæg og rådnetanke gennemføres over to år og tager udgangspunkt i problemstillinger hos de deltagende forsyninger. Per Halkjær Nielsen siger: Lad os sige, at et anlæg danner skum eller har en biologi, der er følsom over for udsving i belastningen. Forsyningen vil oplyse de relevante procesdata, som Krüger registrerer, hvorefter vi gennemfører analyserne. På den måde opnår vi at relatere problemer og bakterier og får dermed et effektivt diagnostisk værktøj. Herefter er det nærliggende også at teste effekten af konkrete løsningsforslag. Viceafdelingschef Vibeke Borregaard, Krüger A/S, siger: Det vil gøre projektet endnu mere interessant for os. I første omgang nøjes vi dog med at analysere bakteriekulturen ved uhensigtsmæssig drift. Afhængigt af de konkrete cases vil vi tage stilling til, om vi skal udvide projektet til også at omfatte målinger, efter at løsninger er implementeret. Skal kommercialiseres Som led i projektet opretter AAU en hjemmeside, hvor interesserede kan følge resultaterne. Per Halkjær Nielsen siger: Vi forventer, at projektet fører til løsninger på en række driftsproblemer. Men først skal resultaterne formidles, så rådgivningsvirksomhederne hører om dem og får mod på at kommercialisere dem. Her håber vi naturligvis, at danske virksomheder kommer hurtigt på banen. I Danmark er der cirka 250 større kommunale renseanlæg, hvoraf 70 har rådnetanke. Dertil kommer et antal industrier og laboratorier med eget renseanlæg. Vibeke Borregaard slutter: Det er et spændende potentiale, som vi selvfølgelig skal se nærmere på. Lige nu glæder vi os til at bidrage til at optimere en helt ny metode, der gør os klogere på bakteriekulturerne på renseanlæg og i rådnetanke. Kontakt Vibeke Borregaard, Renseanlæg moderniserer slambehandling Industrielt renseanlæg anskaffer skruepresse, der forbedrer drift og arbejdsmiljø, mens slammet afhændes til energiformål. Billigere drift og bedre arbejdsmiljø er blot nogle af de fordele, som Dupont i Grindsted har opnået ved at anskaffe en skruepresse fra Huber Technology til virksomhedens renseanlæg. Driftschef Poul Erik Nielsen siger: Den gamle kammerfilterpresse var nedslidt og krævede tungt rutinearbejde, herunder håndtering af kemikalier. Desuden stod den i en bygning, som var vanskelig at varme op, og så var det efterhånden svært at finde lossepladser til at modtage slammet. Renseanlægget blev bygget af Krüger i 1974 og har en kapacitet på PE. Slamproduktionen ligger på kg om ugen. I stedet for at sende slammet til slutdeponi ønskede Dupont, at det blev afvandet med henblik på produktion af biogas. Seniorprojektingeniør Kai Beltoft, Krüger, der stod for leverancen, siger: Vi anbefalede skruepressen, fordi den afvander til det ønskede tørstofindhold. Desuden bruger den mindre el og færre kemikalier og medfører således lavere driftsomkostninger. Endelig sikrer dens design et bedre arbejdsmiljø. Fremtidssikret løsning Foruden skruepressen med varebetegnelsen ROTOMAT type RoS 3Q og en polymerstation omfattede leverancen en tilbygning til flotationsbyg- ningen, hvor skruepressen og polymerstationen skulle placeres, samt en slamlagertank. Installationen producerer slam med et tørstofindhold på 10 procent, sådan som biogasanlægget kræver det. Samtidig er den fremtidssikret ved at kunne afvande til procent, såfremt slammet på et tidspunkt skal tørres. Poul Erik Nielsen siger: Vi har fået et moderne slambehandlingsanlæg, der opfylder vores krav til både driftsomkostninger og arbejdsmiljø. Men især er vi glade for, at slammet nu kan anvendes til energiproduktion, hvorfra det fosforholdige restprodukt i princippet kan sendes videre til f.eks. gødningsformål i land- og skovbrug. Det samlede anlæg stod færdigt ved udgangen af Dupont i Grindsted producerer emulgatorer, enzymer og farmaprodukter. Kontakt Kai Beltoft, 15

16 Kina er mulighedernes land Danske ingeniørstuderende giver ideer til eksport af vandteknologi til det kinesiske marked og vinder rejse til de store muligheders land. Få gratis faglige bøger Klik ind på Krügers hjemmeside og få adgang til gratis studie- og erhvervsbøger. Er du studerende eller bare interesseret i den nyeste viden inden for dit fagområde? Så klik på og hent gratis studiebøger inden for blandt andet ingeniørfag, kommercielle fag, IT mv. Bøgerne er skrevet af professorer og andre ved de relevante uddannelser med henblik på direkte brug i undervisningen. HR- og kommunikationschef Anne Abraham siger: Vores medarbejdere følger den tekniske og naturvidenskabelige udvikling tæt og har stor appetit på ny viden generelt. Vores studie- og erhvervsbøger er et tilbud, som vi gerne vil give til alle med en relation til Krüger. Kina rummer enorme muligheder for danske vandingeniører. Sådan lyder Mattias Ingerslevs konklusion, efter at han i april i år var på syv dages studietur til Shanghai sammen med fem andre fortrinsvis ingeniørstuderende fra Odense, Aarhus og København. Turen vandt de på Vandtek 2012, hvor de som det bedste af seks hold på 24 timer besvarede et spørgsmål om, hvordan vandløs- ninger kan blive den store danske eksportsucces til det kinesiske marked. I løbet af de kommende 10 år forventer de kinesiske myndigheder at investere mia. kr. i vandløsninger. De studerendes idé var at introducere et system til monitering af flow og vandkvalitet i de kinesiske flodsystemer og tog blandt andet udgangspunkt i Krügers sensorteknologier. Under opholdet, som var medsponseret af Krüger, besøgte de danske studerende drikkevandsforsyninger og renseanlæg, ligesom de tilbragte en dag i Veolias hovedkvarter i Shanghai. Foruden Mattias Ingerslev deltog Carina Hove Hansen, Mads Bæk Lynderup, Jin Ri Li, Ida Illum Petersen og Mathias Slyngborg i turen. Kontakt Anne Abraham, Sig ja til en frisk svømmetur For fjerde år i træk inviterer Krüger til svømmestafet i Københavns Havn. 31. august har du mulighed for at få en enestående svømmeoplevelse i Københavns Havn sammen med kolleger, venner og familien, eller hvem du har lyst til at dele den med. Distancen er på 2000 meter, og I skal være fire i alt, der hver især svømmer 500 meter. Stafetten starter og slutter ved Den Sorte Diamant. Undervejs kommer I blandt andet forbi Børsen og Frederiksholms Kanal, og I får masser af opmuntring fra tilskuerne undervejs. Krüger er hovedsponsor for arrangementet, der afvikles af Dansk Svømmeunion som en del af det store individuelle stævne Christiansborg Rundt. Kontakt Anne Abraham, Krüger sponserer gratis deltagelse til de første fem hold, der sender liste med deltagernavne til Anne Abraham på Kontakt Anne Abraham, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Haslegårdsvænget 18 DK-8210 Aarhus V Tlf KrügerNyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, CEO: Redaktør: Anne Abraham, HR- og kommunikationschef: Layout: Refleks, refleksdesign.dk Oplag: stk. Indkildevej 6 C DK-9210 Aalborg SØ Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017 Central blødgøring Teknologi og Tendens IDA Miljø 7/3 2017 Lidt Baggrund Vandets hårdhed i Danmark Total hårdhed: I Danmark ønskes typisk blødgøring til 8 12 dh Størst potentiale for blødgøring i øst /GEUS

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Renseteknologi- et eksempel

Renseteknologi- et eksempel Renseteknologi- et eksempel Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer fra særlig belastet spildevand- MERMISS Senior Konsulent Caroline Kragelund Rickers Teknologisk Institut, Sektion for

Læs mere

Pilotanlægget. Om os Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling. BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed.

Pilotanlægget. Om os Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling. BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Pilotanlægget Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling Om os BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. BIOFOS er ejet af 15 ejerkommuner. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST

GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST BUSINESS CASES GRØNNE INDKØB GRØNNE INDKØB OG GRØNNE PRODUKTER SKABER GRØN VÆKST Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv

Læs mere

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv

Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Blødgøring hos Nordvand - Muligheder og perspektiv Bo Lindhardt, Nordvand IDA Miljø 7. marts 2017 Kompleks problemstilling Teknik Samfunds effekt Interessenter Hårdhed? Kravværdierne til drikkevand er

Læs mere

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016

Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Fleksibel og intelligent energistyring vil gøre Aalborg Forsyning, Kloak A/S energiproducerende og CO2-neutral i 2016 Dansk Vand Konference 19. november 2013 Helle Strandbæk Afdelingsingeniør, Aalborg

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg

DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg Aalborg d. 28. november 2013 DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg Arrangører: DANVA Helle Kayerød KRÜGER Vibeke Borregaard, Morten Bech, Svend Marker, Lars Dalum m.fl. COWI Charlotte Korgaard

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen Foto: Finn Lauritsen Ingeniørfirma 100.000 kr. ned i lommen plus 30 % mere kapacitet Besparelsen på anlægget hos NOF udgjorde 100.409,- kr. Lignende forhold

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT VAND GRØNT GRUND... 3 Udnyttelse og beskyttelse af grundvand...3 Opg. ved boringsnære områder og grundvandsdannende oplande...4 Opgørelser af vandforbrug...4 Opgørelser af ledningstab...5 Konklusion...6 Årets

Læs mere

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet

Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Stor værdi i udvikling af vandteknologi også for samfundet Et nyt innovationsregnskab fra VTU-Fonden dokumenterer en betydelig gevinst ved offentlig investering og støtte til vandteknologiprojekter. 53

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Projekt vedr. behandling af pulpet KOD på Randers Centralrenseanlæg. Programleder Martin Thau Vandmiljø Randers A/S

Projekt vedr. behandling af pulpet KOD på Randers Centralrenseanlæg. Programleder Martin Thau Vandmiljø Randers A/S Projekt vedr. behandling af pulpet KOD på Randers Centralrenseanlæg Programleder Martin Thau Introduktion Flere navne i spil 2 Hvad er : Aktieselskab stiftet i 2009 (jf. Vandsektorloven) 100% ejet af Randers

Læs mere

Sekundavand og Sundhed

Sekundavand og Sundhed Sekundavand og Sundhed 29.01.2013 Henrik L Hansen Kontorchef, ledende embedslæge Konklusion Sekundavand er en del af den fremtidige vandforsyning 1 Vi har godt drikkevand i dag - og det vil vi gerne fortsat

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1838 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2005/00945

Læs mere

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning DANVA Vandsektorlov konference 10 november 2015 Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Sådan skabes verdens bedste regulering Samarbejde og internationalisering Reguleringen skal erkende at de

Læs mere

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse.

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Hjem/Industri Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Pumpestation Da spildevandet ikke altid kan løbe den lige vej ned til renseanlægget,

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst Dansk Vand Konference 17. november 2015

Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst Dansk Vand Konference 17. november 2015 Forbedret energiudnyttelse på Renseanlæg Øst Dansk Vand Konference 17. november 2015 Svend Marker, Krüger A/S f. Helle Strandbæk, Afdelingsingeniør, Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2 Forbedret energiudnyttelse

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

FRA SPILD TIL RESSOURCER

FRA SPILD TIL RESSOURCER FRA SPILD TIL RESSOURCER Fra at tænke på affald som spild vil vi i højere grad tænke cirkulært i ressourcer. DIVERSITET Fra at omgåes de samme specialer vil professionalisering handle mere om at arbejde

Læs mere

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Presentation af projektet Hvorfor, hvor og hvad Forsyningssikkerhed og modernet vandbehandling Fremtiden & fleksibilitet Videns center

Læs mere

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND BUSINESS 1 CASE SPILDEVANDSANLÆG SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND GRØNNE INDKØB Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup

Læs mere

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm 1 4 2 POTENTIALE På anlæg med forrensning anslås følgende besparelser: 5 POTENTIALE FOR

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Fredericia Spildevand og Energi A/S

Fredericia Spildevand og Energi A/S Fredericia Spildevand og Energi A/S Spildevand og Energi A/S Mission Fredericia Spildevand og Energi A/S sikrer: Spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet Effektiv drift God service

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Slamhåndtering Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Behandling og afvanding af slam fra recirkulerede akvakulturanlæg ved anvendelse af slammineraliseringsanlæg Steen Nielsen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015 v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet - Formål Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 2013 Partnerskabet

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel-

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel- 17-12-2012 Bilag 1: Fakta om Utterslev Mose i forhold til kommunens udkast til vandhandleplan Status i forhold til statenss vandplaner Vandmiljøet Tilstanden i Utterslev Mose i dag beskrives som dårlig

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008

Strukturplan 1 - Renseanlæg September 2008 Strukturplan 1 - Renseanlæg September 28 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål...3 Indhold...3 Nuværende struktur og anlæg... 4 Hovedtal for anlæggene...4 Anlæggenes tilstand...5 Modeller for fremtidig

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak!

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Greve Solrød Forsyning gør sig klar til kampen mod fremtidens kraftige regnskyl. Midlet er avancerede kontrol- og regnstyringssystemer

Læs mere

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013

INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB. Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 INDVINDING I DET URBANE VANDKREDSLØB Hydrogeolog Jan Kürstein Danva konference - November 2013 DISPOSITION Forsyningsstrukturen i HOFOR Vandkredsløbet i byerne Fælledparken Afslutning HOFOR er en fusion

Læs mere

Håndtering af slam fra renseanlæg

Håndtering af slam fra renseanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 209 Offentligt Håndtering af slam fra renseanlæg Set fra vores side, er valget ikke så svært! Skal vores slam eksporteres 800 km ned i Tyskland? Eller vil

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk

Energirigtig datacenter-køling. InRack serverkøling. & Det Intelligente Køleanlæg. aircold.dk Energirigtig datacenter-køling InRack serverkøling & Det Intelligente Køleanlæg aircold.dk 2 350 dages frikøling giver økonomichefen rynker smilerynker! Aircold er et dansk ingeniør- og kølefirma, der

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Hvorfor taler vi om blødgøring af drikkevand og hvad kan du selv gøre? I Danmark lever mere end

Læs mere

Bilag 6: Oversigt og kort gennemgang af frontselskaber drikkevand og spildevand 2014

Bilag 6: Oversigt og kort gennemgang af frontselskaber drikkevand og spildevand 2014 Bilag 6: Oversigt og kort gennemgang af frontselskaber drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Frontselskaber Drikkevand Lemvig Vand 1 Egedal Vand 1 Horsens

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1

Informationsmøde. Området omkring Pilebroen i Allinge. 1. tillæg til spildevandsplanen. Side 1 Informationsmøde Området omkring Pilebroen i Allinge 1. tillæg til spildevandsplanen Side 1 Program for aftenen Hvem og hvad er Bornholms Forsyning A/S 1. tillæg til Spildevandsplanen Hvad er det der skal

Læs mere

Ressourcestrategi

Ressourcestrategi Findes der en rigtig ressourcestrategiplan for de danske vandselskaber? Er energiproduktion altid det, der skal stræbes efter? Dansk Vand Konference 9. november 2016, Aarhus peter tychsen senioringeniør

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere