GEOENVIRON by Geokon A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOENVIRON by Geokon A/S"

Transkript

1 GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version Dato:

2

3 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4 E&M integration... 4 Ændringer i moduler... 5 Modulerne Virksomhed og Landbrug... 5 Mobilt tilsyn - Virksomhed og Landbrug... 5 Tilsynsrapport - Virksomhed og Landbrug... 5 Modulet Virksomhed... 5 Modulet Tankanlæg... 5 Tillægsmodulet Spildevand... 5 Modulet Tidsregistrering... 6 Udtræk til KMD Debitor Miljøgebyr... 6 Udtræk til Regningsdebitor Miljøgebyr... 6 Modulet Jordforurening DKJord... 6 Modulet Jordflytning... 7 Modulet Vandindvinding... 7 Tillægsmodulet Jupiter integration... 7 Modulet Boring... 8 Modulet Prøve/Analyse... 8 Modulet Rotter... 8 Modulet Byggesag... 8 Digital Post integration Map integration Ændringer i web-løsninger Rotteanmeldelse Rottebekæmpelse Jordflytning Vandmængder og pejlinger Vandmængder på boringsniveau Spildevandstanke

4 Generelle ændringer GENERELLE ÆNDRINGER Kun i miljømodulerne Valg af dokumenttype. Dokumenttype i GeoEnviron krævede fejlagtigt, at man tastede "o" for "Ud". Valg i rullelisten sker nu ved at taste forbogstav for alle dokumenttyper. Flytning af tank med anden adresse. Der advares før tanken flyttes, hvis adressen ikke er sammenfaldende. Der vises ingen advarsel, hvis en at de to adresser, der sammenlignes, mangler. Dette gælder også ved flytning af udskiller, sandfang eller jordvarmeanlæg på underfanerne til fanen Tankanlæg i modulerne: Virksomhed, Landbrug, Åbent Land, Jordforurening DK Jord, Råstofgrave og Tankanlæg. Ændringer på fanen Tilsyn. Klik på knappen for at registrere oplysning om deltagere tilstede ved tilsynet Indholdet af dette felt udskrives nu på skærmprint yderst til højre Note (kommentar) udskrives atter på indrykkede linjer under de enkelte poster Desuden er det muligt at indtaste type/kode for bi-aktivitet Import af ejendoms- og ejeroplysninger E&M integration Brugerens EM login "huskes". Brugerens EM login "huskes" altid - det skete ikke i version 8.0.0, når brugeren var logget på GeoEnviron med integreret login. EM login vinduet vises: ved åbning af modulet Byggesag ved åbning af modulet Rotter, hvis Rotter kører med E&M databaseopkobling ved indlæsning af ejendomsdata til miljømoduler - 4 -

5 Ændringer i moduler ÆNDRINGER I MODULER Modulerne Virksomhed og Landbrug Rapporten 'Planlagte tilsyn'. Virksomhedens eller landbrugets telefonnummer vises i linje 3 i rapporten 'Planlagte tilsyn'. Mobilt tilsyn - Virksomhed og Landbrug Følgende er ændret i version af service for Microting (Mobilt tilsyn): Tjek af databaseversion. Microting servicen tjekker om databaseversionen er ny nok i forhold til den selv. Er dette ikke tilfældet, skriver servicen dette i Windows event loggen. Råvarer. På terminalen kan en råvare være registreret flere gange for samme år. Tank volumen (l). På terminalen kan der ikke længere indtastes decimaler (tidligere 3 decimaler) for tank volumen angivet i liter. Til gengæld kan der indtastes en heltalsværdi på op til liter (8 cifre). Tilsynsrapport - Virksomhed og Landbrug Nye bogmærker til tilsynsrapporter for landbrug Antal stipladser i bogmærke kæde til registreret produktion (emne = Dyrehold) Antal stipladser i bogmærke kæde til tilladt produktion (emne = Dyrehold) Nye bogmærker i eksisterende bogmærke kæder er som standard inaktive i fanen Tilsynsrapport (Stamdata/Fælles stamdata/tilsyn). Husk at tilføje en ekstra kolonne i de to tabeller til registreret og tilladt produktion i -kabeloner til tilsynsrapport for landbrug. Modulet Virksomhed En råvare kan registreres flere gange for det samme år på fanen Produktion Råvarer under den lodrette hovedfane Miljøteknik. Modulet Tankanlæg Tank volumen (l). Der kan ikke længere indtastes decimaler (tidligere 3 decimaler) for tank volumen angivet i liter på fanen Tank. Til gengæld kan der indtastes en heltalsværdi på op til liter (8 cifre). Tillægsmodulet Spildevand Graf knap. Denne knap virker atter både på fanen Analyseoversigt i modulet og i Graf rapporten - det gjorde den desværre ikke i GeoEnviron version

6 Ændringer i moduler Modulet Tidsregistrering Udtræk til KMD Debitor Miljøgebyr Rettelse af fejl ved udtræk til brugerbetaling. Vi har rettet en fejl i GE 8.0.0, der opstod, når der var ikke-fakturerbare ydelser under "Anvendt tid - myndighed". Desuden fik "på bedrift areal eft. 16" forkert tekst i udtrækket, og teksten "Tilsyn m.v. - Aktiviteter" blev placeret på en forkert linje i udtrækket. Udtræk til Regningsdebitor Miljøgebyr Rettelse af fejl ved udtræk til brugerbetaling. Vi har rettet en fejl i GE 8.0.0, der opstod, når der var ikke-fakturerbare ydelser under "Anvendt tid - myndighed". Desuden fik "efter 16-aktiviteter på bedriftens arealer" forkert tekst i udtrækket, og teksten "Tilsyn m.v." blev placeret på en forkert linje i udtrækket. Modulet Jordforurening DKJord Nyt kviksøg vindue. Et kviksøg vindue er tilføjet i modulet Jordforurening DKJord. I Kviksøg vinduet, som kaldes med knappen i modulets hoveddata vindue, er det muligt at lave en hurtig søgning på de mest almindelige søgedata fra modulet. Kviksøg vinduet kan kun åbnes i normal, registreringstilstand (ikke i søgetilstand). Vi har udvalgt følgende felter i modulet til kviksøgning: Navn, Adresse, Matrikelnr, Ejerlav, Sagsbehandler, Lokalitets-Id og Journalnr. I Kviksøg vinduet kan du anvende et eller flere søgefelter samtidig. Søgefelter der er tekstfelter (Navn, Adresse, Matnr, Lokalitets-Id og Journalnr) virker således, at der kan angives begyndelsesbogstaver, tegn eller tal i feltet, og alle lokaliteter der begynder med disse i feltet, vil blive fundet ved søgningen. OBS! Ved søgning på en sags journalnr. i Kviksøg vinduet, får lokaliteten men ikke sagen fokus ved fremhentningen. I kodefelterne (Sagsbeh. og Ejerlav) skal der altid angives en kode, som enten indtastes eller vælges fra listboks efter klik på den tilknyttede tekstknap. Næste gang du åbner Kviksøg vinduet, huskes automatisk de forrige søgekriterier, så hvis du vil angive noget nyt, skal du først klikke på Nulstil knappen i vinduet. Med Luk knappen lukker du vinduet igen, uden at foretage en søgning. Og med Hent knappen eksekverer du søgningen i databasen. Resultatet heraf vises på sædvanlig vis i oversigtsvinduet, der ligger bagved hoveddata vinduet. I checkfeltet 'Start med kviksøg' kan du markere når du gerne vil have at Kviksøg vinduet automatisk vises når du åbner modulet

7 Ændringer i moduler Modulet Jordflytning Ændring af jordmængde. Hvis man ændrer værdien i feltet 'Mængde i alt' på fanen Anmeldelse, vil værdien i feltet Mængde på fanerne Jordhåndtering og Transportør også automatisk ændres. Dette gøres KUN, hvis der findes en en-til-en relation mellem data i fanerne. Modulet Vandindvinding Tjekbokse på fanen Parametre zoomes i forhold til værdien for skærmbredden, der er angivet i din personlige opsætning af GeoEnviron. Feltet Mængde på fanen Parametre er gjort lidt bredere, så der kan vises 5 cifre foran komma, fx ,0000. Kvalitetstjek af oppumpede vandmængder. Der er indført et nyt tjekboksfelt til angivelse af, at indberettet vandmængde er kvalitetstjekket af en sagsbehandler. Feltet er tilføjet på fanen Anlæg og Boringer under fanen Indberetning Oppumpet. Dette felt indberettes ikke til Jupiter. 'Indberetning kvalitetstjekket' er også indført som søgeparameter i rapporten 'Oppumpede mængder på anlægsniveau', så man kan hente anlæg med data om oppumpede vandmængder i et angivet år, der ikke er blevet kvalitetstjekket (tjekboks med 3 tilstande). Web-adresse på indberetnings-skemaer. Adressen på web-løsningen vises på skema til indberetning af vandmængder, når der vælges indberetningsform 'via web' i rapportvinduet. Adressen på web-løsningen indsættes i GE på fanen: System Adm. Opsætning Systemopsætning Web Vejledning. Modul Kode Navn Beskrivelse VAND 12 Web adresse URL-adresse på web-løsningen Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator med brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Skemarapporten vedrørende indberetning af almene vandforsyningsanlæg. De udspecificerede punkter under overskrifterne Vandindvinding m.v. og Forsyning nummereres fortløbende i rapporten; før var der to forekomster af punkt 5. Tillægsmodulet Jupiter integration Sammenligning af ejer- og gebyradresser i GeoEnviron og Jupiter. Forskelle mellem GeoEnviron og Jupiters ejer- og gebyradresser kan vises via Jupiter masseoverførselsvinduet under gruppeboksen 'Hent data fra Jupiter' med punktet 'Sammenlign ejer- og gebyradresser'. Kun navn og adresse sammenlignes. Data kan udskrives til printer med knappen Udskriv, og data kan gemmes som fil med knappen 'Gem som' (vælg for eksempel filtypen 'Excel with headers'). Forkert revisionsspor efter indberetning af ejeroplysninger. Det traditionelle bruger-revisionsspor (i-knappen), der vises hvornår og af hvem posten er oprettet og sidst ændret, efterlades uberørt af indberetningen. Det gælder for både valideringen og selve indberetningen

8 Ændringer i moduler Modulet Boring Automatisk oprettelse af borings indtag. Efter indtastning af en ny boring i hoveddata vinduet - og ved klik på Gem, vises en dialogboks med spørgsmålet: Ønskes oplysninger om stamme og indtag automatisk oprettet? Ved klik på Ja gøres dette automatisk. Følgende data indsættes på fanen Boreteknik Teknik: Diameter nr = 1 Stamme nr = 1 Følgende data indsættes på fanen Boreteknik Indtag: Indtag nr = 1 Stamme nr = 1 Indvinding = udfyldt (indtaget benyttes til indvinding af vand) Indberettes = udfyldt (indtaget indberettes til Jupiter) Modulet Prøve/Analyse Rettelse af fejl ved ændring af analysedata. Nogle brugere har oplevet, at de fik denne fejl ved tilføjelse eller ændring af data på fanen Analyser eller -Oversigt: Row changed between retrieve and update. Denne fejl er rettet. Modulet Rotter Tvungen årsagskode ved oprettelse/ændring af besøg. Årsag til rottetilhold skal vælges ved oprettelse/ændring af besøg. Stamdata fanen Årsag. I GeoEnviron tilføjede vi en ny kodeliste til 'Årsag til rottetilhold', der bruges på fanen Besøg. I version er der tilføjet en ny fane i stamdata for Rotter til denne kodeliste, så I kan specificere oplysninger om Andet som angivet i bilag 2 i bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter; BEK nr 696 af 26/06/2012. Modulet Byggesag Igangværende og nye sager. To-do-listen indeholder en ny fane Sager, der viser igangværende sager (uden afsluttet dato og/eller markering i Luk på fanen Sag), der er modtaget i sidste til indeværende år. Via det første af de to årsfelter er det muligt at angive, at visningen skal omfatte foregående til indeværende år

9 Ændringer i moduler Som standard viser fanen Sager i to-do-listen kun nye sager, det vil sige sager med sagsstatus defineret som ny sag i stamdata. På stamdata fanen Sagsstatus er indført et tjekfelt 'Ny sag', der definerer, at sager med denne sagsstatus er nye. En specifik sagsstatus kan vælges via listboks på fanen Sager i to-do-listen. Ejendomsnr kan kopieres fra modulets hoveddata vindue via højrekliksmenuen. Delsager kan ses med det samme i sagsoversigten. Både hoved- og delsager kan vises med det samme på fanen Sagsoversigt. Denne mulighed angives som personlig opsætningsparameter i gruppen Byggesag. Gruppe Overskrift Værdi Beskrivelse Byggesag Vis delsager Ja Ja giver mulighed for at se delsager med det samme i sagsoversigten. Nej er default. Kun aktive sagsarter kan vælges ved oprettelse/ændring af byggesager. Aktiv-feltet på stamdatafanen Sagsarter (under Opgavekronologi) styrer, om en kode kan vælges på sagsfanen i modulet ved oprettelse/ændring af en sag. Medtag gruppering/overskrift af sagens AT-punkter i bogmærkedokument. På sagsfanen er tilføjet et nyt tjekboksfelt med navnet +Gr. Hvis det er markeret, vil gruppering af sagens AT-punkter medtages via bogmærket atpunkt i brevskabeloner, når et bogmærkedokument oprettes fra fanen Dokument. Gruppering/overskrift efterfulgt af kolon vises foran hvert af sagens AT-punkter. Ændring af sagsbehandler. Når der ændres sagsbehandler på en sag, bliver der også ændret sagsbehandler på alle ikke-udførte opgaver på underfanen Checkliste, som er tilknyttet den foregående medarbejders afdeling. Det skete ikke i GE Sagsbehandler ændres nu, når man gemmer sagen. Advarsel om manglende skrivebeskyttelse af dokumenter ved sagslukning. Der kan gives en advarsel, når en sag lukkes, og der er dokumenter (udgående eller notater), der ikke er beskyttede. Denne mulighed angives som fælles opsætningsparameter i gruppen Byggesag. Gruppe Overskrift Værdi Beskrivelse Byggesag Advarsel Ja Ja giver mulighed for at give en advarsel, når en sag lukkes, og der er dokumenter, der ikke er beskyttede. Nej er default. Ændringer i dokumentoversigten: Tjekbokse i kolonnen Beskyt er atter synlige for relevante dokumenttyper. Tjekbokse i kolonnen OK er atter synlige for relevante dokumenttyper. Det er atter muligt at åbne en dokumentfil med knappen yderst til højre. Valg af dokumenttype. Dokumenttype i GE version krævede fejlagtigt, at man tastede "o" for "Ud". Valg i rullelisten sker nu ved at taste forbogstav for alle dokumenttyper. Sagsbehandler initialer indsættes atter automatisk ved oprettelse af nyt dokument

10 Ændringer i moduler Tilføj kontakt. Ved brug af denne knap på fanen Dokumenter får man fokus på underfanen Kontakter; i GE version fik man fokus på underfanen 'App bilag'. Kontakters EAN-nr kopieres fra det fælles adresseregister, når adressen vælges fra adresseregisteret via knappen Navn på fanen Kontakter. Der kan vælges flere AT-punkter i listboks på fanen Vilkår. Når der i stamdata er defineret en krydsreferencepost med kombinationen af den valgte kode, sagsart og sagstype på sagsfanen, og der er knyttet AT-punkter til den, så kan der via Når du klikker på knappen hurtigt tilføjes AT-punkter til sagen på underfanen Vilkår. knappen vises dette vindue med listen af tilknyttede ATpunkter til krydsreferenceposten. Klik på den fulde tekst. knappen øverst til højre for at få vist Fra denne liste udvælger du nu de AT-punkter, som du ønsker at tilføje på underfanen. Det gør du ved at holde CTRL-tasten, udpege koden med musen, og klikke OK (- et klik på et markeret punkt afmarkerer igen). Flere koder i rækkefølge kan vælges i listboksen ved at udpege den første kode med musen, holde Shifttasten på tastaturet nede, udpege den sidste kode med musen, og klikke OK. Rapporten Sagsoversigt. Ændringer i rapporten: Det er atter muligt at indtaste en kode og fremsøge på denne. Delrapporten Sagsliste viser sagsart. Matrikelnr og ejerlav er flyttet til linje 2 for hver sag i delrapporten Sagsliste. Skift mellem Journalnummer og ESDH-nr "tømmer" ikke delrapporten Sagstider. Antal sager i alt summeres nederst i delrapporten Sagstider. Digital Post integration Ændring i vinduet 'Digital Post/Postkasse'. Når en indgående henvendelse er tilknyttet en sag, kan du klikke på knappen ud for henvendelsen for at åbne modulet Byggesag og vise sagen, så du kan tilføje yderligere information til sagen. Kommunikation med ansøgeren. I kan sende PDF-filer (som hoveddokument) uden et Word-dokument. Oprettelse af dokument. Når et dokument oprettes via Digital Post integration, sættes begge tjekboksfelterne Internt og App nu til ikke-udfyldt. Map integration Oprettelse af ejere/ligestillingsejere ved valg af kontakter ved nabohøring. Når ejendommen har 2 ejere, som er bosiddende på samme adresse, oprettes kun én kontaktpost med de to navne i 1. og 2. navnefelt på fanen Kontakter ved tryk på knappen i vinduet 'Ejere til naboejendomme' i modulet Map. Denne knap virker atter - det gjorde den desværre ikke i GeoEnviron version Koordinatsætning af byggesager. Man kan atter fremsøge alle byggesager uden koordinater i vinduet til koordinatsætning af disse

11 Ændringer i moduler Hvis integration til ESDH indgår i GeoEnviron systemløsningen, og sagen er overført til ESDH-systemet, kan sagen fremsøges på ESDH-nr i vinduet til koordinatsætning

12 Ændringer i WEB løsninger ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER Rotteanmeldelse Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Rotteanmeldelse version Ledeteksten Besøgsdato er ændret til 'Ønsket besøgsdato' i web-løsningen. Ledeteksten kan også ændres i den kvitteringsmail der sendes til anmelder. Efter installation af web-løsningen skal værdien i nedenstående opsætningsparameter overskrives med indholdet af en ny html-fil, der udgør teksten i den kvitteringsmail der sendes til anmelder. Hvis I ønsker at modtage en standard html-fil til formålet, kan I kontakte vores supportteam via adressen: Modul Kode Parameter Bemærkning ROTTER 04 MailBody_Receipt (html) Parameteren opsættes i GE på fanen: System Adm. Opsætning Systemopsætning Web Parametre. Ud for hver opsætningsparameter findes en beskrivelse af den. Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator med brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Indeholder feltet en lang tekst, kan den kopieres til en tekst-fil og redigeres her. Tjek af aktiv WEB default kode for anmeldelse. Hvis der ikke findes en aktiv WEB default kode med systemtypen "Anmeldelse", vil dette blive vist som en fejl ved opstart af web-løsningen. Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Rotteanmeldelse version Rettelse af fejl grundet caching i diverse browsere. Der har været en del problemer med, at web-løsningen fejlede grundet caching i diverse browsere. Web-løsningen er blevet tilrettet, så browseren tvinges til at hente de nyeste versioner af javascript-filerne, hvis browseren tidligere er blevet anvendt til at tilgå en tidligere version af web-løsningen. Rottebekæmpelse Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Rottebekæmpelse version Antal poster i alt fremgår af listeoverskriften. Hvis man fx klikker på listen 'Afsluttede anmeldelser' og der, for de valgte kriterier, er 600 poster, så står der i listens overskrift 'Afsluttede anmeldelser (150 af 600)'. Så kan bekæmpelsesfirmaet se hvor mange anmeldelser (Afsluttede anmeldelser) de har taget sig af i en given periode (fx i perioden ). Listen Kampagnebesøg henter data meget hurtigere end før. Tildel til... kan sættes til Ingen. I den boks der kommer til syne, når man klikker på knappen 'Tildel til...' kan ansvarlig nu sættes til 'Ingen' (ufordelte anmeldelser). Tvungen årsagskode ved oprettelse/ændring af besøg. Årsag til rottetilhold

13 Ændringer i WEB løsninger skal vælges ved oprettelse/ændring af besøg. Antal fælder opsat kan angives i Kvikbesøg. Feltet er ikke tvunget at udfylde. Feltet Besøgsdato på anmeldelsen er omdøbt til 'Ønsket besøgsdato'. Kvikbesøg - Årsag, Info om gift og bemærkning. Felterne 'Årsag', 'Beboer informeret om gift' og 'Bemærk' er indført på kvikbesøg og kampagne-kvikbesøg. 'Årsag' og 'Beboer informeret om gift' er tvungne felter, hvorimod 'Bemærk' kan efterlades tom. Hvis der skrives en bemærkning i 'Bemærk' feltet kommer denne til at stå i besøgets bemærkning efterfulgt af standardteksten. Bemærk: Det er med vilje at felterne ikke nulstilles! Hvis der oprettes 2 kvikbesøg lige efter hinanden, så vil de foreslåede værdier i felterne ved det andet kvikbesøg, være de samme som blev valgt/skrevet ved det første. Kampagne-kvikbesøg kopiering af bemærkning. Hvis der i forbindelse med oprettelsen af et kampagnebesøg, oprettes et kvikbesøg, så bliver kampagnebesøgets bemærkning kopieret over på anmeldelsens (den af kvikbesøg autooprettede) bemærkning. Til anmeldelsens bemærkning tilføjes standardteksten. Tjek af aktiv WEB default kode for anmeldelse og besøg. Hvis der ikke findes aktive WEB default koder med henholdsvis systemtypen "Anmeldelse" og systemtypen "Besøg", vil dette blive vist som en fejl ved opstart af web-løsningen. 'Mængde (kg)' er ikke længere krævet ved oprettelse af ny bekæmpelse. Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Rottebekæmpelse version Rettelse af fejl grundet caching i diverse browsere. Der har været en del problemer med, at web-løsningen fejlede grundet caching i diverse browsere. Web-løsningen er blevet tilrettet, så browseren tvinges til at hente de nyeste versioner af javascript-filerne, hvis browseren tidligere er blevet anvendt til at tilgå en tidligere version af web-løsningen. Jordflytning Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Anmeldelse af jordflytning version Maksimalt 50 tegn i feltet Lokalitet. Der kan maksimalt indtastes 50 tegn i feltet Lokalitet, hvis en anmelder registrerer opgravningsstedet som en ny lokalitet via fanen 'Anden Lokalitet'. Filer kan nu igen uploades umiddelbart efter oprettelse af en anmeldelse. Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Anmeldelse af jordflytning version Rettelse af fejl grundet caching i diverse browsere. Der har været en del problemer med, at web-løsningen fejlede grundet caching i diverse browsere. Web-løsningen er blevet tilrettet, så browseren tvinges til at hente de nyeste versioner af javascript-filerne, hvis browseren tidligere er blevet anvendt til at tilgå en tidligere version af web-løsningen

14 Ændringer i WEB løsninger Vandmængder og pejlinger Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger version Navne ændret på knapper, der bruges til at skifte til den anden del af løsningen: "Vis pejling" - i stedet for "Vis boring" "Vis vandmængde" - i stedet for "Vis anlæg" Hjælpetekster til oprettelse af pejlinger. Der er indført 3 hjælpetekster: Klik på et DGU-nummer Klik på knappen "Opret ny pejling" Udfyld felterne og klik på knappen "Gem pejling" De enkelte hjælpetekster bliver vist på relevante tidspunkter, og der bliver kun vist én hjælpetekst ad gangen. OBS: Der bliver ikke vist en hjælpetekst i forbindelse med redigering af en pejling (hvis man kommer så langt er der ikke brug for en hjælpetekst). Titlen på indtastnings-boksen, ved redigering af en eksisterende pejling, er ændret: Fra: "Ajourføring dd-mm-yyyy HH.mm pejling" Til: "Redigér pejling dd-mm-yyyy HH:mm" Lokalitets-id (anlægsnummer) fremgår af emnet i indberetningskvittering. Når web-løsningen sender en indberetningskvittering erstattes nummertegnet (#) i emnet med det aktuelle lokalitets-id for hvilket der er foretaget en indberetning. Hvis der ikke findes et nummertegn i emne-teksten, vil lokalitets-id'et ikke fremgå af emnet på mailen. Database-patchen til GE opdaterer disse 2 opsætningsparametre: Modul Kode Parameter Bemærkning VAND 03 MailSubject_ReceiptCommen VAND 05 MailSubject_ReceiptSingle "Indberetningskvittering - Lokalitetsid: #" er default. "Indberetningskvittering - Lokalitetsid: #" er default. Parametrene opsættes i GE på fanen: System Adm. Opsætning Systemopsætning Web Parametre. Ud for hver opsætningsparameter findes en beskrivelse af den. Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator med brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Adviseringsmail ved indberetning af pejling. Der sendes en adviseringsmail til sagsbehandler, når der indberettes pejlinger (se eksempel på adviseringsmail)

15 Ændringer i WEB løsninger Hvis der indberettes flere pejlinger for samme boring samme dag, vil der kun blive sendt en adviseringsmail for den pågældende boring (altså én adviseringsmail pr. boring pr. dag). OBS: Der sendes aldrig adviseringsmails ved redigering af pejlinger! Til formålet indsætter database-patchen til GE disse 2 opsætningsparametre: Modul Kode Parameter Bemærkning VAND 12 MailSubject_NoticeSounding VAND 13 MailBody_NoticeSounding (html) "Indberetning af pejling(er) - DGU-nummer: #" er default. Parametrene opsættes i GE på fanen: System Adm. Opsætning Systemopsætning Web Parametre. Ud for hver opsætningsparameter findes en beskrivelse af den. Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator med brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Indeholder feltet en lang tekst, kan den kopieres til en tekst-fil og redigeres her. Grundvand og Overfladevand sættes til '0' hvis de er indtastet som sådan. Der indsættes et '0' i Grundvand og Overfladevand felterne i GeoEnviron, hvis der i de tilhørende felter i web-løsningen indtastes et '0' eller felterne ikke udfyldes. Angiv fra hvilken måned indberetninger af vandmængder for indeværende år skal starte. Det er muligt at opsætte (via en parameter) fra hvilken måned i indeværende år, at indberetningen af vandmængder for indeværende år skal starte. Sættes parameteren eksempelvis til 6 og indeværende år er 2013, så betyder det, at indberetninger for året 2013 kan foretages fra den og frem til den Alle indberetninger der foretages fra den og frem til den er indberetninger for året Til formålet indsætter database-patchen til GE denne opsætningsparameter: Modul Kode Parameter Bemærkning VAND 14 ReportingStartMonth Accepterede værdier er 2-12 (februar-december). 1 (januar) er udeladt grundet lovgivning. Defaultværdien er 12 (december). Parameteren opsættes i GE på fanen: System Adm. Opsætning Systemopsætning Web Parametre. Ud for hver opsætningsparameter findes en beskrivelse af den

16 Ændringer i WEB løsninger Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator med brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Ledeteksten 'Husstande i landhuse'. Under overskriften "Forsyningsfordeling" (for almene vandforsyningsanlæg) er ledeteksten 'Husstande i landhuse' ændret til 'Landbrugsejd. uden dyrehold'. Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger version Rettelse af fejl grundet caching i diverse browsere. Der har været en del problemer med, at web-løsningen fejlede grundet caching i diverse browsere. Web-løsningen er blevet tilrettet, så browseren tvinges til at hente de nyeste versioner af javascript-filerne, hvis browseren tidligere er blevet anvendt til at tilgå en tidligere version af web-løsningen. Vandmængder på boringsniveau Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Indberetning af vandmængder på boringsniveau version Angiv fra hvilken måned indberetninger af vandmængder for indeværende år skal starte. Det er muligt at opsætte (via en parameter) fra hvilken måned i indeværende år, at indberetningen af vandmængder for indeværende år skal starte. Sættes parameteren eksempelvis til 6 og indeværende år er 2013, så betyder det, at indberetninger for året 2013 kan foretages fra den og frem til den Alle indberetninger der foretages fra den og frem til den er indberetninger for året Til formålet indsætter database-patchen til GE denne opsætningsparameter: Modul Kode Parameter Bemærkning VAND 14 ReportingStartMonth Accepterede værdier er 2-12 (februar-december). 1 (januar) er udeladt grundet lovgivning. Defaultværdien er 12 (december). Parameteren opsættes i GE på fanen: System Adm. Opsætning Systemopsætning Web Parametre. Ud for hver opsætningsparameter findes en beskrivelse af den. Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator med brugernavnet import og det tilhørende kodeord. Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Indberetning af vandmængder på boringsniveau version Rettelse af fejl grundet caching i diverse browsere. Der har været en del problemer med, at web-løsningen fejlede grundet caching i diverse browsere. Web-løsningen er blevet tilrettet, så browseren tvinges til at hente de nyeste versioner af javascript-filerne, hvis browseren tidligere er blevet anvendt til at tilgå en tidligere version af web-løsningen

17 Ændringer i WEB løsninger Spildevandstanke Følgende er ændret i GeoEnviron WEB Tømning af spildevandstanke version Rettelse af fejl grundet caching i diverse browsere. Der har været en del problemer med, at web-løsningen fejlede grundet caching i diverse browsere. Web-løsningen er blevet tilrettet, så browseren tvinges til at hente de nyeste versioner af javascript-filerne, hvis browseren tidligere er blevet anvendt til at tilgå en tidligere version af web-løsningen

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.4.1 Dato: 11.04.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Tekniske ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 GeoEnviron 7.2.2 Ændringer i ver. 7.2.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.2.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.2.2 - set

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.0 Dato: 30.04.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Moduler med sager og dokumenter... 4 Kun i miljømodulerne...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.3.0 Dato: 18.07.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 GeoEnviron Kalender... 6

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) ØNSKER/FORSLAG I begyndelsen af mødet kom der en række ekstra punkter til dagsordenen. Disse er angivet i nedenstående referat med nr. 0.A, 0.B osv. Vi har forsøgt at strukturere dem mest hensigtsmæssigt.

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.3.0 Dato: 20.12.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Opsætning... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5 Modulerne Virksomhed og

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.3.2 Dato: 18.02.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3... 4 Modulerne Virksomhed og Landbrug... 4 Modulet Virksomhed... 4 Tillægsmodulet Spildevand...

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.1.0 Dato: 03.03.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 Tilsyn, opfølgninger og håndhævelser...

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 GeoEnviron 7.1.2 Ændringer i ver. 7.1.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.1.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.1.2 - set

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.1 Dato: 27.05.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Integration Byg og Miljø... 4 Ændringer i moduler... 5 Modulet Landbrug...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift.

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift. REFERAT ERFA-MØDE A. ZOOM FUNKTION Zoom funktionen i GE kommer tilbage med version 7.1.0, som frigives inden sommerferien B. WEBLAGER I slutningen af sidste år udviklede vi en integration til WebLager

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Modulet Rotter Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 GeoEnviron 8.0.0 Indhold Indhold Indledning...

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 1. Nyt BBR og andre kommende ting Geokon gav en kort præsentation af, hvad der kommer af nye produkter. Det første bliver integration til

Læs mere

Vejledning af Web Tømning af olieudskillere

Vejledning af Web Tømning af olieudskillere Vejledning af Web Tømning af olieudskillere Dato: 24. januar 2011 Indledning Forudsætningen for at anvende web-modulet er, at kommunen har oprettet lokaliteter, olieudskillere og evt. sandfang, der skal

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.4.0 Dato: 14.09.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Serverprogrammer... 4 Beskedcenter... 4 Sager og dokumenter... 4 Ændringer

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.2.0 Dato: 14.11.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Kun i miljømodulerne... 5...

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE

GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE REFERAT ERFA-MØDE GENNEMGANG AF GEOENVIRON MODULET RÅSTOFGRAVE Mødet startede med en generel gennemgang af modulet med fokus på de enkelte faner og registreringsmuligheder. Under gennemgangen kom følgende

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget.

Anmeldelsesoprettelse via kampagne vedr. rottetilhold. Skriv evt. 0 i mængde, hvis der ikke er foretaget bekæmpelse via besøget. Referat generelt De seneste nye ting, som er blevet implementeret i løsningerne, blev gennemgået; GeoEnviron Web - Rottebekæmpelse Antal poster vises i oversigten. Samlet til-/fravalg i listerne. Anmeldelsesoprettelse

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 GeoEnviron 7.1

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Hvis engangskoden er aktiv fremkommer det ovenfor nævnte skærmbillede til oprettelse af privat kodeord:

Hvis engangskoden er aktiv fremkommer det ovenfor nævnte skærmbillede til oprettelse af privat kodeord: Vejledning til elektronisk indberetning af vandmængder i GE WEB På http://www.haderslevvand.geoenvironweb.dk kan du indberette oppumpede vandmængder ved at bruge det Web-brugernavn og kodeord som du har

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger 1. Gå ind på følgende hjemmeside: http://indberetning-vandforsyning.kolding.dk 2. Der logges ind ved at indtaste fremsendte brugernavn og adgangskode,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Indhold Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen... 3 Oprettelse af nye anlæg i Jupiter...3 Enkeltindvindingsanlæg... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Login Åben linket på Skanderborg Kommunes hjemmeside eller gå ind på https://vandindberetning.skanderborg.dk Indtast Brugernavn

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Modulet Virksomhed Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Manualen og dens anvendelse...6 Kort introduktion til modulerne... 7 Modulernes historie...7 Hovedposter i modulerne...7

Læs mere

Byg og Miljø integration - installation

Byg og Miljø integration - installation integration - installation Følgende gennemgår installationen af integrationen til byggesags- og miljømoduler. Vigtig information Hvis der allerede er oprettet sager i, som er manuelt oprettet i GeoEnviron,

Læs mere

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder:

Vi vil arbejde på en løsningsmodel, således at der kommer flere tegn til rådighed - det kunne gøres på flere måder: REFERAT FRA MØDE ERFA-MØDE 1. LÆNGDE PÅ FELTET SAGSNAVN A. Der ønskes mere plads i feltet Sagsnavn på sagsfanen (Faaborg-Midtfyn, Aabenraa, Næstved, Slagelse). I den kommende GE 7.3 udvides feltet til

Læs mere

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login.

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Vejledning til anmelder af jordflytning Login Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Her udfyldes oplysninger om anmelderen (navn, adresse,

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.5.0 Dato: 07.12.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Sager og dokumenter... 4 Kun i miljømodulerne... 6 Oversigter... 7 GeoEnviron

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug

Mobilt tilsyn Virksomhed og Landbrug 1. OPSÆTNING AF STAMDATA I GEOENVIRON... 2 1.1 KONTROLPUNKTER... 2 1.2 KONTROLPROGRAM... 3 1.3 TERMINALER... 5 1.4 FUNKTIONALITET PÅ TERMINAL... 5 1.5 OVERBLIK/REDIGERING AF BOGMÆRKER TIL TILSYNSRAPPORTER...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8

Indhold. G GeoEnviron 8.0. Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Modulområdet Tilsyn Indhold Indhold Indledning... 8 Udviklingen af GeoEnviron programmet...8 Manualen og dens anvendelse...8 Kort introduktion til modulerne... 9 Modulernes historie...9 Hovedposter i

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 GeoEnviron konceptet... 4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Denne manual og dens anvendelse... 4 Introduktion

Læs mere

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09

Modulområdet Recipient. MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 Modulområdet Recipient MO_Recipient_v65_1udg_Beta,pdf.doc Antal sider: 69 Udskrevet d. 02-10-09 GeoEnviron 6.5 Indhold Indhold Indledning...7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7 Materialet og dets

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR

1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR REFERAT 1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR Når der trykkes på knappen Faktura til regningsdebitor, skal der komme en fejlmelding, hvis der ikke er udfyldt CPR-/CVRnr. (Næstved, 1) Der indføres et tjek, således

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0 Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0 Indhold Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen... 3 Oprettelse af nye anlæg i Jupiter...3 Enkeltindvindingsanlæg... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere