Dansk Knæalloplastik Register

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Knæalloplastik Register"

Transkript

1 Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik Register Kysthospitalet Skodsborg Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Hørsholm Privathospitalet Hamlet Årsrapport 2007 Rigshospitalet Danske Privathospitaler, Esbjerg Ortopædisk Hospital Aarhus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg Eira Privathospitalet Skejby Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ARTROS - Aalborg Privathospital Aalborg Sygehus Farsø Sygehus Skørping Privathospital Sygehus Thy-Nord Thisted Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Privathospitalet Valdemar Slagelse Sygehus Kolding Sygehus Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet Kollund Primære TKA Revisions TKA Privathospitalet Mølholm, Vejle Sydvestjysk Sygehus Grindsted Sygehus Fyn Middelfart Komplethedsgrad 2007 Komplethedsgrad 2007 Sygehus Fyn Svendborg Primære TKA Revisions TKA Sygehus Sønderjylland Sønderborg 89,4% 81,3% Vejle Sygehus

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kvalitetsindikatorer 5 3. Datagrundlag - komplethedsgrad og data kvaliteten 6 4. Indberetninger 7 5. Komplethedsgrad 9 6. Kvalitetsindikatorer 15 Indikator 1 - Peroperative komplikationer 15 Indikator 2A - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i Indikator 2B - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i Indikator 3A - Patienttilfredshed efter knæoperation lavet i Indikator 3B - - Patienttilfredshed efter primær knæoperation lavet i Indikator 3C - Patienttilfredshed efter revision 27 Indikator 3D - Patienttilfredshed efter revision 27 Indikator 4A - Forbedring i knæfunktion for primæroperationer lavet i Indikator 4B - Forbedring i knæfunktion for primæroperationer lavet i Indikator 5: Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger - alle 32 Indikator 6: Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger primær artrose 34 Indikator 7A - 90 dage mortalitet for primær knæoperationer opereret i perioden Indikator 7B - 90 dage mortalitet for revisioner opereret i perioden Primære knæoperationer Revisioner Overlevelseskurver Case-mix analyser Konklusioner og anbefalinger Revisionspåtegning af Dansk Knæalloplastik Register Praktiske oplysninger 73 Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

3 1. Indledning Dansk Knæalloplastik Register (DKR) er etableret med henblik på at følge udviklingen af kvaliteten af operationer med knæalloplastik i Danmark, samtidig med udviklingen i operationsraten på de forskellige ortopædkirurgiske afdelinger og totalt. DKR Årsrapport 2007 er baseret på det samlede antal knæalloplastikoperationer, der er foretaget i perioden fra 1. januar december 2007 i alt alloplastikoperationer, hvoraf er registreret som primære alloplastikker og som reoperationer (revisioner). For 147 operationer er der ikke angivet, om det er primær operation eller revision). DKR har modtaget indberetninger fra i alt 46 afdelinger, inklusiv 10 private klinikker. Årsrapporten 2007 indeholder afdelingsspecifikopgørelse af kvalitetsindikatorer, som er udvalgt af DKR s styregruppe. Det er hensigten, at disse skal være et hjælpende værktøj for afdelingerne i forbindelse med at sikre og forbedre kvaliteten af knæalloplastikker. Kvalitetsindikatorerne vil senere blive suppleret med standarder for god klinisk kvalitet. Årsrapporten indeholder herudover overlevelsesstatistik med 11 års follow up og de sædvanlige statistiske analyser. Der er desuden i denne rapport foretaget case-mix analyser for de forskellige hospitaler. Årsrapporten vil blive offentliggjort på samt på Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi hjemmeside både på dansk og engelsk Rapporten udsendes til samtlige deltagende afdelinger, de enkelte sygehusejere, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Dansk Ortopædisk Selskab Resultaterne fremlægges endvidere ved efterårsmødet i Dansk Selskab for Hofte-og Knæalloplastikkirurgi, hvor der også er mulighed for diskussion af DKR s aktiviteter i øvrigt. Det har hidtil været frivilligt at foretage indberetning til DKR, men i en bekendtgørelse fra juni 2006 har Sundhedsstyrelsen pålagt både offentlige og private sygehuse at foretage indberetning af oplysninger til de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser. Bekendtgørelsen medfører endvidere, at indberetninger til godkendte kvalitetsdatabaser kan ske uden samtykke fra patienten. Privathospitaler skal derfor også tilsluttes Sundhedsdatanettet således, at data kan indtastes direkte on-line til Den Ortopædiske Fællesdatabases IT-platform. Vejledning for privathospitalers tilslutning kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Med henblik på løbende at understøtte en høj komplethedsgrad af indberetningen af operationer til DKR foretages der nu i databasesekretariatet kvartalsvise sammenkørsler med LPR og udsendelse af mangellister til de enkelte afdelinger. Organisation og drift Styregruppen for DKR består af: Overlæge Claus Emmeluth, repræsentant for Region Syd. Overlæge Henrik Schrøder, repræsentant for Region Hovedstaden. Overlæge Christian Petersen, repræsentant for Region Nord. Overlæge dr.med. Anders Odgaard, repræsentant for Dansk Ortopædisk Selskab. Overlæge Jesper Fabrin, repræsentant for Region Sjælland. 1. Reservelæge ph.d. Alma Becic Pedersen, repræsentant for Kompetencecenter Nord. Professor, overlæge, dr.med. Bjarne Lund, Rigshospitalet, formand og registerleder. Cheflæge Paul Bartels, Region Midtjylland (repræsenterer den registeransvarlige myndighed) DKR er tilknyttet Kompetencecenter Nord, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Statistiske analyser er lavet af Frank Mehnert fra Kompetencecenter Nord. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

4 I 2005 er de ortopædiske kvalitetsdatabaser (Dansk Hoftealloplastik Register, Dansk Knæalloplastik Register, Dansk Skulderalloplastik Register, Dansk Korsbånds Register samt Ganzdatabasen) blevet samlet i Den Ortopædisk Fællesdatabase, som har udpeget sin egen styregruppe. Imidlertid vil subdatabaserne fortsat bestå med egen styregruppe. Den Ortopædiske Fællesdatabase har pr ansat Anne Hjelm som sekretær/koordinator. Sekretariatet er placeret ved Kompetencecenter Nord, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Henvendelser vedr. Den Ortopædiske Fællesdatabase herunder Dansk Knæalloplastik Register bedes rettet til sekretariatet pr. mail eller telefonisk: Sekretær Anne Hjelm Kompetencecenter Nord Klinisk Epidemiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Ole Worms Allé Århus C Telefon: Driften af Den Ortopædiske Fællesdatabase er finansieret af en bevilling fra Danske Regioner, efter ansøgningen. København d. 13/ På registrets vegne Bjarne Lund Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

5 2. Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorerne omfatter én procesindikator og seks resultatindikatorer: Indikator 1. Peroperative komplikationer Andel af primær knæoperationer med peroperative komplikationer. Indikator 2. Klinisk kontrol efter primæroperation 2A: Andel af primær knæoperationer, hvor der er indberettet 1 års klinisk kontrol. 2B: Andel af primær knæoperationer, hvor der er indberettet klinisk kontrol nogensinde. Indikator 3. Patienttilfredshed 3A: Andel af primær knæoperationer, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling ved 1 års klinisk kontrol. 3B: Andel af primær knæoperationer, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling ved klinisk kontrol nogensinde. 3C: Andel af revisioner, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling (kun landsresultat) ved 1 års klinisk kontrol. 3D: Andel af revisioner, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling (kun landsresultat) ved klinisk kontrol nogensinde. Indikator 4. Forbedring i knæfunktion 4A: Andel af primær knæoperationer, der får forbedret knæ funktion med mindst 25 enheder målt med American Knee Sociaty Score ved 1 års klinisk kontrol 4B: Andel af primær knæoperationer, der får forbedret knæ funktion med mindst 25 enheder målt med American Knee Sociaty Score ved klinisk kontrol nogensinde. Indikator 5. Revisioner efter alle primær knæoperationer Andel af alle primær knæproteser som ikke er revideret (implant fjernes eller udskiftes) uanset årsag. Indikator 6. Revisioner efter primær knæoperationer med grundledelse primær artrose Andel af primær knæoperationer, med grundledelse primær artrose som ikke er revideret (implant fjernes eller udskiftes) uanset årsag. Indikator 7. Mortalitet ved 90 dage efter knæoperation 7A: Andel af patienter der dør indenfor 90 dage efter primær knæoperation. 7B: Andel af patienter der dør indenfor 90 dage efter revisioner. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

6 3. Datagrundlag - komplethedsgrad og data kvaliteten I forbindelse med gennemlæsning af rapporten og tolkningen af resultaterne er det af afgørende betydning at have et indtryk af validiteten, d.v.s. kompletheden og kvaliteten, af de indsamlede data. Komplethed af operationsregistrering DKR s komplethed defineres som: antal primær knæalloplastikoperationer og revisioner registreret i DKR antal primær knæalloplastikoperationer og revisioner registreret i DKR og/eller LPR Målet for DKR er, at alle knæalloplastikoperationer samt revisioner inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af behandlingen i Danmark. Rapporten indeholder afdelingsspecifikke opgørelser af komplethedsgrad for Komplethed af variabler Udover kompletheden af operationsregistreringen, er kompletheden af de registrerede data på den enkelte patient også af stor betydning for validiteten af resultater fra databasen. Som det fremgår af de deskriptive tabeller på de efterfølgende sider, er kompletheden for praktisk taget alle variable i peroperative skema omkring 100%. Registreringen af postoperative data har dog en lavere komplethed. En lavere registreringskomplethed af de registrerede data vil ikke nødvendigvis være en hindring for, at data kan afspejle kvaliteten, såfremt det er tilfældigt, hvilke patienter der ikke registreres. Hvis der derimod er tale om at særlige grupper af patienter, f.eks. patienter med en særlig god eller dårlig prognose, er mindre tilbøjelige til at blive registreret, vil der derimod være introduceret en systematisk fejlkilde i registreringen (selektions bias), og tolkning af resultaterne vanskeliggøres. Generelt bør data med lav komplethedsgrad derfor tolkes med varsomhed. Kvalitet af registrerede data I praksis er det kun muligt at få et indtryk af kvaliteten af de registrerede data, d.v.s. i hvilket omfang de registrerede data afspejler virkeligheden, ved at gennemføre validering på stikprøver af de registrerede procedurer. Der er ved stikprøvekontrol foretaget vurdering af indtastningsfejl, og indtastningen fandtes tilfredsstillende. Der er ikke endnu foretaget decentral kontrol af kvaliteten af registrerede data, men der er planlagt en sådan kontrol af datakvaliteten. Data fra LPR Data fra LPR anvendes til opgørelse af registreringskomplethed. LPR omfatter principielt samtlige patientkontakter på offentlige sygehuse og indeholder værdifulde data, som ikke er tilgængelige fra andre kilder. Det er dog vigtigt at være opmærksom på LPR s begrænsninger i forbindelsen med tolkningerne af komplethedsgraden. Det er således velkendt, at LPR ikke er nogen perfekt reference, idet kodning af diagnoser i den kliniske dagligdag er forbundet med variation i lokal praksis såvel som deciderede fejl. Omfanget af misklassifikation varierer fra diagnose til diagnose, og formentlig fra operationskode til operationskode, hvorfor anvendelse af LPR data optimalt set forudsætter en regelret videnskabelig undersøgelse af datavaliditeten. Sådanne undersøgelser er selvsagt ressource- og tidskrævende. Der bør derfor tages et forbehold i forhold til tolkningen af komplethedsgraden som er baseret på LPR data. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

7 4. Indberetninger Indberetninger af knæalloplastikker , alle I alt Region Region Hovedstaden Sygehus n % n % n % n % n % Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Kysthospitalet Skodsborg Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Hørsholm Privathospitalet Hamlet Rigshospitalet Region Midtjylland Danske Privathospitaler, Esbjerg Ortopædisk Hospital Aarhus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg Skive Sygehus Eira Privathospitalet Skejby Region Nordjylland Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ARTROS - Aalborg Privathospital Aalborg Sygehus Farsø Sygehus Skørping Privathospital Sygehus Thy-Nord Thisted Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Sygehus Vendsyssel Hjørring Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

8 I alt Region Sjælland n % n % n % n % n % Holbæk Sygehus Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Privathospitalet Valdemar Slagelse Sygehus Region Syddanmark Damp Sundhedscenter Tønder Kolding Sygehus Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet Kollund Privathospitalet Mølholm, Vejle Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sydvestjysk Sygehus Grindsted Sygehus Fyn Middelfart Sygehus Fyn Svendborg Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Sønderborg Vejle Sygehus I alt Kommentar: I 2007 blev der i DKR registreret 7396 primæroperationer. Sammenlignet med 2006 svarer det til en stigning på 21% for primæroperationer. Antallet af primæroperationer har ellers været stigende gennem 2004, 2005, 2006 og Der er stadig enkelte afdelinger, der udfører meget få operationer pr. år. De kirurgiske færdigheder sikres gennem et passende antal operationer per måned/ år. Det præcise minimale antal af operationer per operatør og sygehus, der er nødvendigt for at sikre den kirurgiske kompetence, vil i et vist omfang kunne variere individuelt afhængig af erfaring og anden kirurgisk aktivitet. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

9 5. Komplethedsgrad Komplethedsgrad for DKR i primær operationer (Andel af primære TKA operationer som indberettes til DKR. Standard >90%)* Sygehus Primær DKR Primær LPR og DKR Primær Komplethed * i % Farsø Sygehus Nordsjællands Hospital Hørsholm Kolding Sygehus Vejle Sygehus Regionshospitalet Holstebro Slagelse Sygehus Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Odense Universitetshospital (inkl. Middelfart) Nykøbing F Sygehus Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Herning Næstved Sygehus Sygehus Thy-Nord Thisted ARTROS - Aalborg Privathospital Privathospitalet Kollund Aalborg Sygehus Danske Privathospitaler, Esbjerg Nordsjællands Hospital Hillerød Sydvestjysk Sygehus Grindsted Sygehus Fyn Svendborg Regionshospitalet Silkeborg Bispebjerg Hospital Regionshospitalet Viborg Amager Hospital Regionshospitalet Horsens Ortopædisk Hospital Aarhus Herlev Hospital Glostrup Hospital Sygehus Sønderjylland Sønderborg Hvidovre Hospital Privathospitalet Valdemar Kysthospitalet Skodsborg Landsresultat Gentofte Hospital Privathospitalet Mølholm, Vejle Rigshospitalet Køge Sygehus Privathospitalet Hamlet Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

10 Sygehus Primær DKR Primær LPR og DKR Primær Komplethed * i % Eira Privathospitalet Skejby Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Nordsjællands Hospital Helsingør Ortopædkirurgisk Center Varde Skørping Privathospital Parkens Privathospital Sygehus Sønderjylland Aabenraa Privathospitalet Danmark Gildhøj Privathospital Århus Sygehus, Nørrebrogade** Bekkevold Klinikken Nordsjællands Hospital Fredrikssund Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Vendsyssel Hjørring Damp Sundhedscenter Tønder Arresødal Privathospital Kirurgisk Klinik Esbjerg * Operationskoder LPR: NGB0y, NGB1y, NGB20, NGB30, NGB40, NGB59, NGB99 **Århus Sygehus, Nørrebrogade laver kun tumor kirurgi Komplethedsgrad for DKR i revisioner (Andel af revisioner som indberettes til DKR. Standard >90%)* Sygehus Revision DKR Revision LPR og DKR Revision Komplethed * i % Nordsjællands Hospital Hillerød Nykøbing F Sygehus Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Kolding Sygehus Regionshospitalet Holstebro Vejle Sygehus Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Bispebjerg Hospital Sydvestjysk Sygehus Grindsted Farsø Sygehus Nordsjællands Hospital Hørsholm Slagelse Sygehus Odense Universitetshospital (inkl. Middelfart) Regionshospitalet Viborg Rigshospitalet Sygehus Fyn Svendborg Sygehus Sønderjylland Sønderborg Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

11 Sygehus Revision DKR Revision LPR og DKR Revision Komplethed * i % Glostrup Hospital Herlev Hospital Erichsens Klinik Gentofte Hospital Regionshospitalet Silkeborg Landsresultat Amager Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Ortopædkirurgisk Center Varde Hvidovre Hospital Aalborg Sygehus Køge Sygehus Regionshospitalet Randers Nordsjællands Hospital Helsingør Regionshospitalet Horsens Kysthospitalet Skodsborg Privathospitalet Valdemar Sygehus Thy-Nord Thisted Ortopædisk Hospital Aarhus eira Privathospitalet Skejby Skørping Privathospital Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Århus Sygehus, Nørrebrogade** * Operationskoder LPR: NGC0y, NGC1y, NGC20, NGC21, NGC22, NGC23, NGC24, NGC29, NGC30, NGC31, NGC32, NGC33, NGC34, NGC39, NGC40, NGC41, NGC42, NGC43, NGC44, NGC49, NGC59, NGC99, NGU10, NGU11, NGU12, NGU13, NGU14, NGU19 **Århus Sygehus, Nørrebrogade laver kun tumor kirurgi. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

12 Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

13 Komplethedsgrad for DKR primær knæoperationer i År DKR LPR og DKR Komplethed i % Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

14 Kommentar: Det skal bemærkes, at komplethedsgraden for primær operationer er steget gennem de sidste 3 år, fra 81,4% til 87,3% og 89,3% i henholdsvis 2005, 2006 og At komplethedsgrad ikke er over 90%, som det kræves fra Danske regioner, skal det bemærkes, at vi i løbet af sommer 2008 har opdaget, at ca. 15 nye private sygehuse laver knæoperationer i forhold til sidste år. Ikke alle disse private sygehuse kunne nå at koble sig på KMS og indberette deres operationer. Ved at fjerne disse kliniker fra komplethedsgrad opgørelse, stiger den til over 90%. Ikke desto mindre har alle disse kliniker modtaget vejledning og registreringsskemaer fra sekretariatet, så de kan starte indberetning. Registrering er lovpligtig for både private og offentlige sygehuse. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

15 6. Kvalitetsindikatorer Indikator 1 - Peroperative komplikationer Andel af primære knæoperationer lavet i 2007 med peroperative komplikationer. Sygehus Antal patientforløb med peroperative komplikationer (tæller) Antal primær knæoperationer i 2007 (nævner) Andel med peroperative komplikationer i %, (95% CI) Gildhøj Privathospital Kolding Sygehus ( ) Hvidovre Hospital ( ) Regionshospitalet Holstebro ( ) Slagelse Sygehus ( ) Herlev Hospital ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Privathospitalet Valdemar ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Kysthospitalet Skodsborg ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Nordsjællands Hospital Hillerød ( ) Erichsens Klinik ( ) Sygehus Thy-Nord Thisted ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ( ) Ortopædisk Hospital Aarhus ( ) Bornholms Hospital ( ) Skørping Privathospital ( ) Privathospitalet Kollund ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ( ) Eira Privathospitalet Skejby ( ) Aalborg Sygehus ( ) Danske Privathospitaler, Esbjerg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Køge Sygehus ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Nordsjællands Hospital Hørsholm ( ) Landsresultat ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

16 Sygehus Antal patientforløb med peroperative komplikationer (tæller) Antal primær knæoperationer i 2007 (nævner) Andel med peroperative komplikationer i %, (95% CI) Privathospitalet Hamlet ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Farsø Sygehus ( ) Vejle Sygehus ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Glostrup Hospital ( ) Sydvestjysk Sygehus Grindsted ( ) Rigshospitalet ( ) Amager Hospital ( ) Kommentar: For de fleste afdelinger er der tale om et beskedent absolut antal peroperative komplikationer, og resultaterne kan derfor være påvirket af tilfældig variation. Ved vedvarende høj forekomst af peroperative komplikationer opfordres afdelingerne dog til at gennemføre lokal audit med henblik på at få klarlagt årsagen til komplikationerne og iværksætte tiltag til at nedbringe incidensen. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

17 Indikator 1 - udvikling over tiden Operationsår Antal patientforløb der opfylder indikatoren (tæller) Antal relevante patientforløb for indikatoren (nævner) Andel, i %, som opfylder indikatoren (95% CI) ( ) ( ) ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

18 Peroperative komplikationer for primæroperationer lavet i 2007 I alt n % Nej Patellafraktur Tibiafraktur Femurfraktur Ruptur af patellasene Andet Missing I alt Indikator 2A - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i 2006 Andel af primær knæoperationer, der kommer til 1 års klinisk kontrol. Sygehus Antal patientforløb med 1 års klinisk kontrol (tæller) Antal primær knæoperationer lavet i 2006 (nævner) Andel patientforløb med 1 års klinisk kontrol i %, (95% CI) Vejle Sygehus ( ) Sygehus Thy-Nord Thisted ( ) Kolding Sygehus ( ) Farsø Sygehus ( ) Slagelse Sygehus ( ) Rigshospitalet ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Odense Universitetshospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Glostrup Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Køge Sygehus ( ) Landsresultat ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn ( ) Regionshospitalet Holstebro ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Damp Sundhedscenter Tønder ( ) Sydvestjysk Sygehus Grindsted ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

19 Sygehus Antal patientforløb med 1 års klinisk kontrol (tæller) Antal primær knæoperationer lavet i 2006 (nævner) Andel patientforløb med 1 års klinisk kontrol i %, (95% CI) Regionshospitalet Randers ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Hvidovre Hospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hørsholm ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Herlev Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hillerød ( ) Kysthospitalet Skodsborg ( ) Privathospitalet Valdemar ( ) Erichsens Klinik ( ) Bornholms Hospital ( ) Kommentar: I henhold til Referenceprogrammet vedrørende knænær osteotomi og primær knæalloplastik fra 2004 kan knæscoren bedres indtil 1 år postoperativt, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt med en generel evaluering på dette tidspunkt af hensyn til data sammenlignelighed. Kontroller som ligger i tidsrummet før 1 år postoperativt er ikke obligatorisk at indberette til DKR. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

20 Operationsår Indikator 2A - udvikling over tiden Antal patientforløb der opfylder indikatoren (tæller) Antal relevante patientforløb for indikatoren (nævner) Andel, i %, som opfylder indikatoren (95% CI) ( ) ( ) ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

21 Indikator 2B - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i 2006 Andel af primær knæoperationer, der har været til klinisk kontrol nogensinde. Sygehus Antal patientforløb som nogensinde har været til kontrol (tæller) Antal primær knæoperationer lavet i 2006 (nævner) Andel, i %, som nogensinde har været til kontrol (95% CI) Vejle Sygehus ( ) Næstved Sygehus ( ) Sygehus Thy-Nord Thisted ( ) Kolding Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Farsø Sygehus ( ) Glostrup Hospital ( ) Slagelse Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sydvestjysk Sygehus Grindsted ( ) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Rigshospitalet ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Amager Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Landsresultat ( ) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn ( ) Køge Sygehus ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Regionshospitalet Holstebro ( ) Damp Sundhedscenter Tønder ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Hvidovre Hospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hørsholm ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Herlev Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hillerød ( ) Kysthospitalet Skodsborg ( ) Privathospitalet Valdemar ( ) Erichsens Klinik ( ) Bornholms Hospital ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport, Den Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 65 50 10 00 Fax: 65 50 38 80 Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen August

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere