Dansk Knæalloplastik Register

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Knæalloplastik Register"

Transkript

1 Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik Register Kysthospitalet Skodsborg Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Hørsholm Privathospitalet Hamlet Årsrapport 2007 Rigshospitalet Danske Privathospitaler, Esbjerg Ortopædisk Hospital Aarhus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg Eira Privathospitalet Skejby Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ARTROS - Aalborg Privathospital Aalborg Sygehus Farsø Sygehus Skørping Privathospital Sygehus Thy-Nord Thisted Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Privathospitalet Valdemar Slagelse Sygehus Kolding Sygehus Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet Kollund Primære TKA Revisions TKA Privathospitalet Mølholm, Vejle Sydvestjysk Sygehus Grindsted Sygehus Fyn Middelfart Komplethedsgrad 2007 Komplethedsgrad 2007 Sygehus Fyn Svendborg Primære TKA Revisions TKA Sygehus Sønderjylland Sønderborg 89,4% 81,3% Vejle Sygehus

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kvalitetsindikatorer 5 3. Datagrundlag - komplethedsgrad og data kvaliteten 6 4. Indberetninger 7 5. Komplethedsgrad 9 6. Kvalitetsindikatorer 15 Indikator 1 - Peroperative komplikationer 15 Indikator 2A - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i Indikator 2B - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i Indikator 3A - Patienttilfredshed efter knæoperation lavet i Indikator 3B - - Patienttilfredshed efter primær knæoperation lavet i Indikator 3C - Patienttilfredshed efter revision 27 Indikator 3D - Patienttilfredshed efter revision 27 Indikator 4A - Forbedring i knæfunktion for primæroperationer lavet i Indikator 4B - Forbedring i knæfunktion for primæroperationer lavet i Indikator 5: Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger - alle 32 Indikator 6: Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger primær artrose 34 Indikator 7A - 90 dage mortalitet for primær knæoperationer opereret i perioden Indikator 7B - 90 dage mortalitet for revisioner opereret i perioden Primære knæoperationer Revisioner Overlevelseskurver Case-mix analyser Konklusioner og anbefalinger Revisionspåtegning af Dansk Knæalloplastik Register Praktiske oplysninger 73 Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

3 1. Indledning Dansk Knæalloplastik Register (DKR) er etableret med henblik på at følge udviklingen af kvaliteten af operationer med knæalloplastik i Danmark, samtidig med udviklingen i operationsraten på de forskellige ortopædkirurgiske afdelinger og totalt. DKR Årsrapport 2007 er baseret på det samlede antal knæalloplastikoperationer, der er foretaget i perioden fra 1. januar december 2007 i alt alloplastikoperationer, hvoraf er registreret som primære alloplastikker og som reoperationer (revisioner). For 147 operationer er der ikke angivet, om det er primær operation eller revision). DKR har modtaget indberetninger fra i alt 46 afdelinger, inklusiv 10 private klinikker. Årsrapporten 2007 indeholder afdelingsspecifikopgørelse af kvalitetsindikatorer, som er udvalgt af DKR s styregruppe. Det er hensigten, at disse skal være et hjælpende værktøj for afdelingerne i forbindelse med at sikre og forbedre kvaliteten af knæalloplastikker. Kvalitetsindikatorerne vil senere blive suppleret med standarder for god klinisk kvalitet. Årsrapporten indeholder herudover overlevelsesstatistik med 11 års follow up og de sædvanlige statistiske analyser. Der er desuden i denne rapport foretaget case-mix analyser for de forskellige hospitaler. Årsrapporten vil blive offentliggjort på samt på Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi hjemmeside både på dansk og engelsk Rapporten udsendes til samtlige deltagende afdelinger, de enkelte sygehusejere, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Dansk Ortopædisk Selskab Resultaterne fremlægges endvidere ved efterårsmødet i Dansk Selskab for Hofte-og Knæalloplastikkirurgi, hvor der også er mulighed for diskussion af DKR s aktiviteter i øvrigt. Det har hidtil været frivilligt at foretage indberetning til DKR, men i en bekendtgørelse fra juni 2006 har Sundhedsstyrelsen pålagt både offentlige og private sygehuse at foretage indberetning af oplysninger til de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser. Bekendtgørelsen medfører endvidere, at indberetninger til godkendte kvalitetsdatabaser kan ske uden samtykke fra patienten. Privathospitaler skal derfor også tilsluttes Sundhedsdatanettet således, at data kan indtastes direkte on-line til Den Ortopædiske Fællesdatabases IT-platform. Vejledning for privathospitalers tilslutning kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Med henblik på løbende at understøtte en høj komplethedsgrad af indberetningen af operationer til DKR foretages der nu i databasesekretariatet kvartalsvise sammenkørsler med LPR og udsendelse af mangellister til de enkelte afdelinger. Organisation og drift Styregruppen for DKR består af: Overlæge Claus Emmeluth, repræsentant for Region Syd. Overlæge Henrik Schrøder, repræsentant for Region Hovedstaden. Overlæge Christian Petersen, repræsentant for Region Nord. Overlæge dr.med. Anders Odgaard, repræsentant for Dansk Ortopædisk Selskab. Overlæge Jesper Fabrin, repræsentant for Region Sjælland. 1. Reservelæge ph.d. Alma Becic Pedersen, repræsentant for Kompetencecenter Nord. Professor, overlæge, dr.med. Bjarne Lund, Rigshospitalet, formand og registerleder. Cheflæge Paul Bartels, Region Midtjylland (repræsenterer den registeransvarlige myndighed) DKR er tilknyttet Kompetencecenter Nord, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Statistiske analyser er lavet af Frank Mehnert fra Kompetencecenter Nord. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

4 I 2005 er de ortopædiske kvalitetsdatabaser (Dansk Hoftealloplastik Register, Dansk Knæalloplastik Register, Dansk Skulderalloplastik Register, Dansk Korsbånds Register samt Ganzdatabasen) blevet samlet i Den Ortopædisk Fællesdatabase, som har udpeget sin egen styregruppe. Imidlertid vil subdatabaserne fortsat bestå med egen styregruppe. Den Ortopædiske Fællesdatabase har pr ansat Anne Hjelm som sekretær/koordinator. Sekretariatet er placeret ved Kompetencecenter Nord, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Henvendelser vedr. Den Ortopædiske Fællesdatabase herunder Dansk Knæalloplastik Register bedes rettet til sekretariatet pr. mail eller telefonisk: Sekretær Anne Hjelm Kompetencecenter Nord Klinisk Epidemiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Ole Worms Allé Århus C Telefon: Driften af Den Ortopædiske Fællesdatabase er finansieret af en bevilling fra Danske Regioner, efter ansøgningen. København d. 13/ På registrets vegne Bjarne Lund Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

5 2. Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorerne omfatter én procesindikator og seks resultatindikatorer: Indikator 1. Peroperative komplikationer Andel af primær knæoperationer med peroperative komplikationer. Indikator 2. Klinisk kontrol efter primæroperation 2A: Andel af primær knæoperationer, hvor der er indberettet 1 års klinisk kontrol. 2B: Andel af primær knæoperationer, hvor der er indberettet klinisk kontrol nogensinde. Indikator 3. Patienttilfredshed 3A: Andel af primær knæoperationer, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling ved 1 års klinisk kontrol. 3B: Andel af primær knæoperationer, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling ved klinisk kontrol nogensinde. 3C: Andel af revisioner, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling (kun landsresultat) ved 1 års klinisk kontrol. 3D: Andel af revisioner, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling (kun landsresultat) ved klinisk kontrol nogensinde. Indikator 4. Forbedring i knæfunktion 4A: Andel af primær knæoperationer, der får forbedret knæ funktion med mindst 25 enheder målt med American Knee Sociaty Score ved 1 års klinisk kontrol 4B: Andel af primær knæoperationer, der får forbedret knæ funktion med mindst 25 enheder målt med American Knee Sociaty Score ved klinisk kontrol nogensinde. Indikator 5. Revisioner efter alle primær knæoperationer Andel af alle primær knæproteser som ikke er revideret (implant fjernes eller udskiftes) uanset årsag. Indikator 6. Revisioner efter primær knæoperationer med grundledelse primær artrose Andel af primær knæoperationer, med grundledelse primær artrose som ikke er revideret (implant fjernes eller udskiftes) uanset årsag. Indikator 7. Mortalitet ved 90 dage efter knæoperation 7A: Andel af patienter der dør indenfor 90 dage efter primær knæoperation. 7B: Andel af patienter der dør indenfor 90 dage efter revisioner. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

6 3. Datagrundlag - komplethedsgrad og data kvaliteten I forbindelse med gennemlæsning af rapporten og tolkningen af resultaterne er det af afgørende betydning at have et indtryk af validiteten, d.v.s. kompletheden og kvaliteten, af de indsamlede data. Komplethed af operationsregistrering DKR s komplethed defineres som: antal primær knæalloplastikoperationer og revisioner registreret i DKR antal primær knæalloplastikoperationer og revisioner registreret i DKR og/eller LPR Målet for DKR er, at alle knæalloplastikoperationer samt revisioner inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af behandlingen i Danmark. Rapporten indeholder afdelingsspecifikke opgørelser af komplethedsgrad for Komplethed af variabler Udover kompletheden af operationsregistreringen, er kompletheden af de registrerede data på den enkelte patient også af stor betydning for validiteten af resultater fra databasen. Som det fremgår af de deskriptive tabeller på de efterfølgende sider, er kompletheden for praktisk taget alle variable i peroperative skema omkring 100%. Registreringen af postoperative data har dog en lavere komplethed. En lavere registreringskomplethed af de registrerede data vil ikke nødvendigvis være en hindring for, at data kan afspejle kvaliteten, såfremt det er tilfældigt, hvilke patienter der ikke registreres. Hvis der derimod er tale om at særlige grupper af patienter, f.eks. patienter med en særlig god eller dårlig prognose, er mindre tilbøjelige til at blive registreret, vil der derimod være introduceret en systematisk fejlkilde i registreringen (selektions bias), og tolkning af resultaterne vanskeliggøres. Generelt bør data med lav komplethedsgrad derfor tolkes med varsomhed. Kvalitet af registrerede data I praksis er det kun muligt at få et indtryk af kvaliteten af de registrerede data, d.v.s. i hvilket omfang de registrerede data afspejler virkeligheden, ved at gennemføre validering på stikprøver af de registrerede procedurer. Der er ved stikprøvekontrol foretaget vurdering af indtastningsfejl, og indtastningen fandtes tilfredsstillende. Der er ikke endnu foretaget decentral kontrol af kvaliteten af registrerede data, men der er planlagt en sådan kontrol af datakvaliteten. Data fra LPR Data fra LPR anvendes til opgørelse af registreringskomplethed. LPR omfatter principielt samtlige patientkontakter på offentlige sygehuse og indeholder værdifulde data, som ikke er tilgængelige fra andre kilder. Det er dog vigtigt at være opmærksom på LPR s begrænsninger i forbindelsen med tolkningerne af komplethedsgraden. Det er således velkendt, at LPR ikke er nogen perfekt reference, idet kodning af diagnoser i den kliniske dagligdag er forbundet med variation i lokal praksis såvel som deciderede fejl. Omfanget af misklassifikation varierer fra diagnose til diagnose, og formentlig fra operationskode til operationskode, hvorfor anvendelse af LPR data optimalt set forudsætter en regelret videnskabelig undersøgelse af datavaliditeten. Sådanne undersøgelser er selvsagt ressource- og tidskrævende. Der bør derfor tages et forbehold i forhold til tolkningen af komplethedsgraden som er baseret på LPR data. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

7 4. Indberetninger Indberetninger af knæalloplastikker , alle I alt Region Region Hovedstaden Sygehus n % n % n % n % n % Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Kysthospitalet Skodsborg Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Hørsholm Privathospitalet Hamlet Rigshospitalet Region Midtjylland Danske Privathospitaler, Esbjerg Ortopædisk Hospital Aarhus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg Skive Sygehus Eira Privathospitalet Skejby Region Nordjylland Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ARTROS - Aalborg Privathospital Aalborg Sygehus Farsø Sygehus Skørping Privathospital Sygehus Thy-Nord Thisted Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Sygehus Vendsyssel Hjørring Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

8 I alt Region Sjælland n % n % n % n % n % Holbæk Sygehus Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Privathospitalet Valdemar Slagelse Sygehus Region Syddanmark Damp Sundhedscenter Tønder Kolding Sygehus Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet Kollund Privathospitalet Mølholm, Vejle Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sydvestjysk Sygehus Grindsted Sygehus Fyn Middelfart Sygehus Fyn Svendborg Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Sønderborg Vejle Sygehus I alt Kommentar: I 2007 blev der i DKR registreret 7396 primæroperationer. Sammenlignet med 2006 svarer det til en stigning på 21% for primæroperationer. Antallet af primæroperationer har ellers været stigende gennem 2004, 2005, 2006 og Der er stadig enkelte afdelinger, der udfører meget få operationer pr. år. De kirurgiske færdigheder sikres gennem et passende antal operationer per måned/ år. Det præcise minimale antal af operationer per operatør og sygehus, der er nødvendigt for at sikre den kirurgiske kompetence, vil i et vist omfang kunne variere individuelt afhængig af erfaring og anden kirurgisk aktivitet. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

9 5. Komplethedsgrad Komplethedsgrad for DKR i primær operationer (Andel af primære TKA operationer som indberettes til DKR. Standard >90%)* Sygehus Primær DKR Primær LPR og DKR Primær Komplethed * i % Farsø Sygehus Nordsjællands Hospital Hørsholm Kolding Sygehus Vejle Sygehus Regionshospitalet Holstebro Slagelse Sygehus Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Odense Universitetshospital (inkl. Middelfart) Nykøbing F Sygehus Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Herning Næstved Sygehus Sygehus Thy-Nord Thisted ARTROS - Aalborg Privathospital Privathospitalet Kollund Aalborg Sygehus Danske Privathospitaler, Esbjerg Nordsjællands Hospital Hillerød Sydvestjysk Sygehus Grindsted Sygehus Fyn Svendborg Regionshospitalet Silkeborg Bispebjerg Hospital Regionshospitalet Viborg Amager Hospital Regionshospitalet Horsens Ortopædisk Hospital Aarhus Herlev Hospital Glostrup Hospital Sygehus Sønderjylland Sønderborg Hvidovre Hospital Privathospitalet Valdemar Kysthospitalet Skodsborg Landsresultat Gentofte Hospital Privathospitalet Mølholm, Vejle Rigshospitalet Køge Sygehus Privathospitalet Hamlet Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

10 Sygehus Primær DKR Primær LPR og DKR Primær Komplethed * i % Eira Privathospitalet Skejby Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Nordsjællands Hospital Helsingør Ortopædkirurgisk Center Varde Skørping Privathospital Parkens Privathospital Sygehus Sønderjylland Aabenraa Privathospitalet Danmark Gildhøj Privathospital Århus Sygehus, Nørrebrogade** Bekkevold Klinikken Nordsjællands Hospital Fredrikssund Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Vendsyssel Hjørring Damp Sundhedscenter Tønder Arresødal Privathospital Kirurgisk Klinik Esbjerg * Operationskoder LPR: NGB0y, NGB1y, NGB20, NGB30, NGB40, NGB59, NGB99 **Århus Sygehus, Nørrebrogade laver kun tumor kirurgi Komplethedsgrad for DKR i revisioner (Andel af revisioner som indberettes til DKR. Standard >90%)* Sygehus Revision DKR Revision LPR og DKR Revision Komplethed * i % Nordsjællands Hospital Hillerød Nykøbing F Sygehus Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Kolding Sygehus Regionshospitalet Holstebro Vejle Sygehus Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Bispebjerg Hospital Sydvestjysk Sygehus Grindsted Farsø Sygehus Nordsjællands Hospital Hørsholm Slagelse Sygehus Odense Universitetshospital (inkl. Middelfart) Regionshospitalet Viborg Rigshospitalet Sygehus Fyn Svendborg Sygehus Sønderjylland Sønderborg Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

11 Sygehus Revision DKR Revision LPR og DKR Revision Komplethed * i % Glostrup Hospital Herlev Hospital Erichsens Klinik Gentofte Hospital Regionshospitalet Silkeborg Landsresultat Amager Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Ortopædkirurgisk Center Varde Hvidovre Hospital Aalborg Sygehus Køge Sygehus Regionshospitalet Randers Nordsjællands Hospital Helsingør Regionshospitalet Horsens Kysthospitalet Skodsborg Privathospitalet Valdemar Sygehus Thy-Nord Thisted Ortopædisk Hospital Aarhus eira Privathospitalet Skejby Skørping Privathospital Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Århus Sygehus, Nørrebrogade** * Operationskoder LPR: NGC0y, NGC1y, NGC20, NGC21, NGC22, NGC23, NGC24, NGC29, NGC30, NGC31, NGC32, NGC33, NGC34, NGC39, NGC40, NGC41, NGC42, NGC43, NGC44, NGC49, NGC59, NGC99, NGU10, NGU11, NGU12, NGU13, NGU14, NGU19 **Århus Sygehus, Nørrebrogade laver kun tumor kirurgi. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

12 Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

13 Komplethedsgrad for DKR primær knæoperationer i År DKR LPR og DKR Komplethed i % Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

14 Kommentar: Det skal bemærkes, at komplethedsgraden for primær operationer er steget gennem de sidste 3 år, fra 81,4% til 87,3% og 89,3% i henholdsvis 2005, 2006 og At komplethedsgrad ikke er over 90%, som det kræves fra Danske regioner, skal det bemærkes, at vi i løbet af sommer 2008 har opdaget, at ca. 15 nye private sygehuse laver knæoperationer i forhold til sidste år. Ikke alle disse private sygehuse kunne nå at koble sig på KMS og indberette deres operationer. Ved at fjerne disse kliniker fra komplethedsgrad opgørelse, stiger den til over 90%. Ikke desto mindre har alle disse kliniker modtaget vejledning og registreringsskemaer fra sekretariatet, så de kan starte indberetning. Registrering er lovpligtig for både private og offentlige sygehuse. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

15 6. Kvalitetsindikatorer Indikator 1 - Peroperative komplikationer Andel af primære knæoperationer lavet i 2007 med peroperative komplikationer. Sygehus Antal patientforløb med peroperative komplikationer (tæller) Antal primær knæoperationer i 2007 (nævner) Andel med peroperative komplikationer i %, (95% CI) Gildhøj Privathospital Kolding Sygehus ( ) Hvidovre Hospital ( ) Regionshospitalet Holstebro ( ) Slagelse Sygehus ( ) Herlev Hospital ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Privathospitalet Valdemar ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Kysthospitalet Skodsborg ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Nordsjællands Hospital Hillerød ( ) Erichsens Klinik ( ) Sygehus Thy-Nord Thisted ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ( ) Ortopædisk Hospital Aarhus ( ) Bornholms Hospital ( ) Skørping Privathospital ( ) Privathospitalet Kollund ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ( ) Eira Privathospitalet Skejby ( ) Aalborg Sygehus ( ) Danske Privathospitaler, Esbjerg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Køge Sygehus ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Nordsjællands Hospital Hørsholm ( ) Landsresultat ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

16 Sygehus Antal patientforløb med peroperative komplikationer (tæller) Antal primær knæoperationer i 2007 (nævner) Andel med peroperative komplikationer i %, (95% CI) Privathospitalet Hamlet ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Farsø Sygehus ( ) Vejle Sygehus ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Glostrup Hospital ( ) Sydvestjysk Sygehus Grindsted ( ) Rigshospitalet ( ) Amager Hospital ( ) Kommentar: For de fleste afdelinger er der tale om et beskedent absolut antal peroperative komplikationer, og resultaterne kan derfor være påvirket af tilfældig variation. Ved vedvarende høj forekomst af peroperative komplikationer opfordres afdelingerne dog til at gennemføre lokal audit med henblik på at få klarlagt årsagen til komplikationerne og iværksætte tiltag til at nedbringe incidensen. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

17 Indikator 1 - udvikling over tiden Operationsår Antal patientforløb der opfylder indikatoren (tæller) Antal relevante patientforløb for indikatoren (nævner) Andel, i %, som opfylder indikatoren (95% CI) ( ) ( ) ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

18 Peroperative komplikationer for primæroperationer lavet i 2007 I alt n % Nej Patellafraktur Tibiafraktur Femurfraktur Ruptur af patellasene Andet Missing I alt Indikator 2A - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i 2006 Andel af primær knæoperationer, der kommer til 1 års klinisk kontrol. Sygehus Antal patientforløb med 1 års klinisk kontrol (tæller) Antal primær knæoperationer lavet i 2006 (nævner) Andel patientforløb med 1 års klinisk kontrol i %, (95% CI) Vejle Sygehus ( ) Sygehus Thy-Nord Thisted ( ) Kolding Sygehus ( ) Farsø Sygehus ( ) Slagelse Sygehus ( ) Rigshospitalet ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Odense Universitetshospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Glostrup Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Køge Sygehus ( ) Landsresultat ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn ( ) Regionshospitalet Holstebro ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Damp Sundhedscenter Tønder ( ) Sydvestjysk Sygehus Grindsted ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

19 Sygehus Antal patientforløb med 1 års klinisk kontrol (tæller) Antal primær knæoperationer lavet i 2006 (nævner) Andel patientforløb med 1 års klinisk kontrol i %, (95% CI) Regionshospitalet Randers ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Hvidovre Hospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hørsholm ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Herlev Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hillerød ( ) Kysthospitalet Skodsborg ( ) Privathospitalet Valdemar ( ) Erichsens Klinik ( ) Bornholms Hospital ( ) Kommentar: I henhold til Referenceprogrammet vedrørende knænær osteotomi og primær knæalloplastik fra 2004 kan knæscoren bedres indtil 1 år postoperativt, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt med en generel evaluering på dette tidspunkt af hensyn til data sammenlignelighed. Kontroller som ligger i tidsrummet før 1 år postoperativt er ikke obligatorisk at indberette til DKR. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

20 Operationsår Indikator 2A - udvikling over tiden Antal patientforløb der opfylder indikatoren (tæller) Antal relevante patientforløb for indikatoren (nævner) Andel, i %, som opfylder indikatoren (95% CI) ( ) ( ) ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

21 Indikator 2B - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i 2006 Andel af primær knæoperationer, der har været til klinisk kontrol nogensinde. Sygehus Antal patientforløb som nogensinde har været til kontrol (tæller) Antal primær knæoperationer lavet i 2006 (nævner) Andel, i %, som nogensinde har været til kontrol (95% CI) Vejle Sygehus ( ) Næstved Sygehus ( ) Sygehus Thy-Nord Thisted ( ) Kolding Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Farsø Sygehus ( ) Glostrup Hospital ( ) Slagelse Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sydvestjysk Sygehus Grindsted ( ) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Rigshospitalet ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Amager Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Landsresultat ( ) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn ( ) Køge Sygehus ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Regionshospitalet Holstebro ( ) Damp Sundhedscenter Tønder ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Hvidovre Hospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hørsholm ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Herlev Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hillerød ( ) Kysthospitalet Skodsborg ( ) Privathospitalet Valdemar ( ) Erichsens Klinik ( ) Bornholms Hospital ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012

Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK KNÆLLOPLASTIK REGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat en primær total knæalloplastik

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital DAMP Sundhedscenter Tønder Danske Privathospitaler Esbjerg Danske Privathospitaler, Aalborg Danske

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2015 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 9.410 Primæroperationer 2015 1.366 Antal revisioner

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport 2011 www.dkar.dk Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport 2011 www.dkar.dk Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport 2011 2011, Den Ortopædiske Fællesdatabase,

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Allerød privathospital Amager Hospital Amartro Privathospital og Idrætsklinik Arresødal Privathospital ARTROS - Aalborg Privathospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Ciconia Privathospital City

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Hvidovre Hospital Hørsholm Hospital Bornholms Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nykøbing F Sygehus Regionshospitalet Viborg Frederiksberg Hospital Ringsted Sygehus Sygehus Vendsyssel Hjørring

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Forord...3. Resumé...11. Indberetninger...14. Komplethedsgrad...16. Incidensudvikling...18. Operationstype...19

Forord...3. Resumé...11. Indberetninger...14. Komplethedsgrad...16. Incidensudvikling...18. Operationstype...19 Side 1 Indhold Forord...3 Resumé...11 Indberetninger...14 Komplethedsgrad...16 Incidensudvikling...18 Operationstype...19 Opereret side, funktionsgruppe, køn og alder...20 Alder og operationstype...21

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2015 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Komplethedsgrad 2014 94% Antal

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009 ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2009 Omfatter med kirurgisk behandlingsdato 1/1 2009-31/12 2009, der er indberettet til ProsBase senest 27/7 2010. Rapporten er fortolket og kommenteret af Det Danske Råd for Prostatasygdomme,

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2008-2010 12.0.06.201.2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser

Læs mere

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 2 ÅRSRAPPORT 2005 DANSK KORSBÅNDSREGISTER Indholdfortegnelse 1. Resume... 3 2.

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2015 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Hvorfra udgår

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2010

ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2010 ÅRSRAPPORT FOR PROSBASE 2010 Omfatter med kirurgisk behandlingsdato 1/1 2010-31/12 2010, der er indberettet til ProsBase senest 26/7 2011. Rapporten fortolket og kommenteret af Det Danske Råd for Prostatasygdomme,

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Amager Hospital ARTROS - Aalborg Privathospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Danske Privathospitaler, Esbjerg Eira Privathospitalet Skejby Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2014 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Hvorfra udgår

Læs mere

Hvorfra udgår rapporten?

Hvorfra udgår rapporten? Hvorfra udgår rapporten? Rapporten er udarbejdet af styregruppen for DKR i samarbejde med Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Nord. Kontaktperson for DKR i styregruppen er overlæge, dr. med,

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere