Dansk Knæalloplastik Register

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Knæalloplastik Register"

Transkript

1 Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik Register Kysthospitalet Skodsborg Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Hørsholm Privathospitalet Hamlet Årsrapport 2007 Rigshospitalet Danske Privathospitaler, Esbjerg Ortopædisk Hospital Aarhus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg Eira Privathospitalet Skejby Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ARTROS - Aalborg Privathospital Aalborg Sygehus Farsø Sygehus Skørping Privathospital Sygehus Thy-Nord Thisted Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Privathospitalet Valdemar Slagelse Sygehus Kolding Sygehus Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet Kollund Primære TKA Revisions TKA Privathospitalet Mølholm, Vejle Sydvestjysk Sygehus Grindsted Sygehus Fyn Middelfart Komplethedsgrad 2007 Komplethedsgrad 2007 Sygehus Fyn Svendborg Primære TKA Revisions TKA Sygehus Sønderjylland Sønderborg 89,4% 81,3% Vejle Sygehus

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kvalitetsindikatorer 5 3. Datagrundlag - komplethedsgrad og data kvaliteten 6 4. Indberetninger 7 5. Komplethedsgrad 9 6. Kvalitetsindikatorer 15 Indikator 1 - Peroperative komplikationer 15 Indikator 2A - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i Indikator 2B - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i Indikator 3A - Patienttilfredshed efter knæoperation lavet i Indikator 3B - - Patienttilfredshed efter primær knæoperation lavet i Indikator 3C - Patienttilfredshed efter revision 27 Indikator 3D - Patienttilfredshed efter revision 27 Indikator 4A - Forbedring i knæfunktion for primæroperationer lavet i Indikator 4B - Forbedring i knæfunktion for primæroperationer lavet i Indikator 5: Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger - alle 32 Indikator 6: Implantatoverlevelse på de enkelte afdelinger primær artrose 34 Indikator 7A - 90 dage mortalitet for primær knæoperationer opereret i perioden Indikator 7B - 90 dage mortalitet for revisioner opereret i perioden Primære knæoperationer Revisioner Overlevelseskurver Case-mix analyser Konklusioner og anbefalinger Revisionspåtegning af Dansk Knæalloplastik Register Praktiske oplysninger 73 Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

3 1. Indledning Dansk Knæalloplastik Register (DKR) er etableret med henblik på at følge udviklingen af kvaliteten af operationer med knæalloplastik i Danmark, samtidig med udviklingen i operationsraten på de forskellige ortopædkirurgiske afdelinger og totalt. DKR Årsrapport 2007 er baseret på det samlede antal knæalloplastikoperationer, der er foretaget i perioden fra 1. januar december 2007 i alt alloplastikoperationer, hvoraf er registreret som primære alloplastikker og som reoperationer (revisioner). For 147 operationer er der ikke angivet, om det er primær operation eller revision). DKR har modtaget indberetninger fra i alt 46 afdelinger, inklusiv 10 private klinikker. Årsrapporten 2007 indeholder afdelingsspecifikopgørelse af kvalitetsindikatorer, som er udvalgt af DKR s styregruppe. Det er hensigten, at disse skal være et hjælpende værktøj for afdelingerne i forbindelse med at sikre og forbedre kvaliteten af knæalloplastikker. Kvalitetsindikatorerne vil senere blive suppleret med standarder for god klinisk kvalitet. Årsrapporten indeholder herudover overlevelsesstatistik med 11 års follow up og de sædvanlige statistiske analyser. Der er desuden i denne rapport foretaget case-mix analyser for de forskellige hospitaler. Årsrapporten vil blive offentliggjort på samt på Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi hjemmeside både på dansk og engelsk Rapporten udsendes til samtlige deltagende afdelinger, de enkelte sygehusejere, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Dansk Ortopædisk Selskab Resultaterne fremlægges endvidere ved efterårsmødet i Dansk Selskab for Hofte-og Knæalloplastikkirurgi, hvor der også er mulighed for diskussion af DKR s aktiviteter i øvrigt. Det har hidtil været frivilligt at foretage indberetning til DKR, men i en bekendtgørelse fra juni 2006 har Sundhedsstyrelsen pålagt både offentlige og private sygehuse at foretage indberetning af oplysninger til de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser. Bekendtgørelsen medfører endvidere, at indberetninger til godkendte kvalitetsdatabaser kan ske uden samtykke fra patienten. Privathospitaler skal derfor også tilsluttes Sundhedsdatanettet således, at data kan indtastes direkte on-line til Den Ortopædiske Fællesdatabases IT-platform. Vejledning for privathospitalers tilslutning kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Med henblik på løbende at understøtte en høj komplethedsgrad af indberetningen af operationer til DKR foretages der nu i databasesekretariatet kvartalsvise sammenkørsler med LPR og udsendelse af mangellister til de enkelte afdelinger. Organisation og drift Styregruppen for DKR består af: Overlæge Claus Emmeluth, repræsentant for Region Syd. Overlæge Henrik Schrøder, repræsentant for Region Hovedstaden. Overlæge Christian Petersen, repræsentant for Region Nord. Overlæge dr.med. Anders Odgaard, repræsentant for Dansk Ortopædisk Selskab. Overlæge Jesper Fabrin, repræsentant for Region Sjælland. 1. Reservelæge ph.d. Alma Becic Pedersen, repræsentant for Kompetencecenter Nord. Professor, overlæge, dr.med. Bjarne Lund, Rigshospitalet, formand og registerleder. Cheflæge Paul Bartels, Region Midtjylland (repræsenterer den registeransvarlige myndighed) DKR er tilknyttet Kompetencecenter Nord, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Statistiske analyser er lavet af Frank Mehnert fra Kompetencecenter Nord. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

4 I 2005 er de ortopædiske kvalitetsdatabaser (Dansk Hoftealloplastik Register, Dansk Knæalloplastik Register, Dansk Skulderalloplastik Register, Dansk Korsbånds Register samt Ganzdatabasen) blevet samlet i Den Ortopædisk Fællesdatabase, som har udpeget sin egen styregruppe. Imidlertid vil subdatabaserne fortsat bestå med egen styregruppe. Den Ortopædiske Fællesdatabase har pr ansat Anne Hjelm som sekretær/koordinator. Sekretariatet er placeret ved Kompetencecenter Nord, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital. Henvendelser vedr. Den Ortopædiske Fællesdatabase herunder Dansk Knæalloplastik Register bedes rettet til sekretariatet pr. mail eller telefonisk: Sekretær Anne Hjelm Kompetencecenter Nord Klinisk Epidemiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Ole Worms Allé Århus C Telefon: Driften af Den Ortopædiske Fællesdatabase er finansieret af en bevilling fra Danske Regioner, efter ansøgningen. København d. 13/ På registrets vegne Bjarne Lund Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

5 2. Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorerne omfatter én procesindikator og seks resultatindikatorer: Indikator 1. Peroperative komplikationer Andel af primær knæoperationer med peroperative komplikationer. Indikator 2. Klinisk kontrol efter primæroperation 2A: Andel af primær knæoperationer, hvor der er indberettet 1 års klinisk kontrol. 2B: Andel af primær knæoperationer, hvor der er indberettet klinisk kontrol nogensinde. Indikator 3. Patienttilfredshed 3A: Andel af primær knæoperationer, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling ved 1 års klinisk kontrol. 3B: Andel af primær knæoperationer, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling ved klinisk kontrol nogensinde. 3C: Andel af revisioner, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling (kun landsresultat) ved 1 års klinisk kontrol. 3D: Andel af revisioner, der er tilfreds eller meget tilfreds med behandling (kun landsresultat) ved klinisk kontrol nogensinde. Indikator 4. Forbedring i knæfunktion 4A: Andel af primær knæoperationer, der får forbedret knæ funktion med mindst 25 enheder målt med American Knee Sociaty Score ved 1 års klinisk kontrol 4B: Andel af primær knæoperationer, der får forbedret knæ funktion med mindst 25 enheder målt med American Knee Sociaty Score ved klinisk kontrol nogensinde. Indikator 5. Revisioner efter alle primær knæoperationer Andel af alle primær knæproteser som ikke er revideret (implant fjernes eller udskiftes) uanset årsag. Indikator 6. Revisioner efter primær knæoperationer med grundledelse primær artrose Andel af primær knæoperationer, med grundledelse primær artrose som ikke er revideret (implant fjernes eller udskiftes) uanset årsag. Indikator 7. Mortalitet ved 90 dage efter knæoperation 7A: Andel af patienter der dør indenfor 90 dage efter primær knæoperation. 7B: Andel af patienter der dør indenfor 90 dage efter revisioner. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

6 3. Datagrundlag - komplethedsgrad og data kvaliteten I forbindelse med gennemlæsning af rapporten og tolkningen af resultaterne er det af afgørende betydning at have et indtryk af validiteten, d.v.s. kompletheden og kvaliteten, af de indsamlede data. Komplethed af operationsregistrering DKR s komplethed defineres som: antal primær knæalloplastikoperationer og revisioner registreret i DKR antal primær knæalloplastikoperationer og revisioner registreret i DKR og/eller LPR Målet for DKR er, at alle knæalloplastikoperationer samt revisioner inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af behandlingen i Danmark. Rapporten indeholder afdelingsspecifikke opgørelser af komplethedsgrad for Komplethed af variabler Udover kompletheden af operationsregistreringen, er kompletheden af de registrerede data på den enkelte patient også af stor betydning for validiteten af resultater fra databasen. Som det fremgår af de deskriptive tabeller på de efterfølgende sider, er kompletheden for praktisk taget alle variable i peroperative skema omkring 100%. Registreringen af postoperative data har dog en lavere komplethed. En lavere registreringskomplethed af de registrerede data vil ikke nødvendigvis være en hindring for, at data kan afspejle kvaliteten, såfremt det er tilfældigt, hvilke patienter der ikke registreres. Hvis der derimod er tale om at særlige grupper af patienter, f.eks. patienter med en særlig god eller dårlig prognose, er mindre tilbøjelige til at blive registreret, vil der derimod være introduceret en systematisk fejlkilde i registreringen (selektions bias), og tolkning af resultaterne vanskeliggøres. Generelt bør data med lav komplethedsgrad derfor tolkes med varsomhed. Kvalitet af registrerede data I praksis er det kun muligt at få et indtryk af kvaliteten af de registrerede data, d.v.s. i hvilket omfang de registrerede data afspejler virkeligheden, ved at gennemføre validering på stikprøver af de registrerede procedurer. Der er ved stikprøvekontrol foretaget vurdering af indtastningsfejl, og indtastningen fandtes tilfredsstillende. Der er ikke endnu foretaget decentral kontrol af kvaliteten af registrerede data, men der er planlagt en sådan kontrol af datakvaliteten. Data fra LPR Data fra LPR anvendes til opgørelse af registreringskomplethed. LPR omfatter principielt samtlige patientkontakter på offentlige sygehuse og indeholder værdifulde data, som ikke er tilgængelige fra andre kilder. Det er dog vigtigt at være opmærksom på LPR s begrænsninger i forbindelsen med tolkningerne af komplethedsgraden. Det er således velkendt, at LPR ikke er nogen perfekt reference, idet kodning af diagnoser i den kliniske dagligdag er forbundet med variation i lokal praksis såvel som deciderede fejl. Omfanget af misklassifikation varierer fra diagnose til diagnose, og formentlig fra operationskode til operationskode, hvorfor anvendelse af LPR data optimalt set forudsætter en regelret videnskabelig undersøgelse af datavaliditeten. Sådanne undersøgelser er selvsagt ressource- og tidskrævende. Der bør derfor tages et forbehold i forhold til tolkningen af komplethedsgraden som er baseret på LPR data. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

7 4. Indberetninger Indberetninger af knæalloplastikker , alle I alt Region Region Hovedstaden Sygehus n % n % n % n % n % Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Kysthospitalet Skodsborg Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Hørsholm Privathospitalet Hamlet Rigshospitalet Region Midtjylland Danske Privathospitaler, Esbjerg Ortopædisk Hospital Aarhus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Holstebro Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Viborg Skive Sygehus Eira Privathospitalet Skejby Region Nordjylland Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ARTROS - Aalborg Privathospital Aalborg Sygehus Farsø Sygehus Skørping Privathospital Sygehus Thy-Nord Thisted Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Sygehus Vendsyssel Hjørring Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

8 I alt Region Sjælland n % n % n % n % n % Holbæk Sygehus Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Næstved Sygehus Privathospitalet Valdemar Slagelse Sygehus Region Syddanmark Damp Sundhedscenter Tønder Kolding Sygehus Odense Universitetshospital Ortopædkirurgisk Center Varde Privathospitalet Kollund Privathospitalet Mølholm, Vejle Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sydvestjysk Sygehus Grindsted Sygehus Fyn Middelfart Sygehus Fyn Svendborg Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Sønderborg Vejle Sygehus I alt Kommentar: I 2007 blev der i DKR registreret 7396 primæroperationer. Sammenlignet med 2006 svarer det til en stigning på 21% for primæroperationer. Antallet af primæroperationer har ellers været stigende gennem 2004, 2005, 2006 og Der er stadig enkelte afdelinger, der udfører meget få operationer pr. år. De kirurgiske færdigheder sikres gennem et passende antal operationer per måned/ år. Det præcise minimale antal af operationer per operatør og sygehus, der er nødvendigt for at sikre den kirurgiske kompetence, vil i et vist omfang kunne variere individuelt afhængig af erfaring og anden kirurgisk aktivitet. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

9 5. Komplethedsgrad Komplethedsgrad for DKR i primær operationer (Andel af primære TKA operationer som indberettes til DKR. Standard >90%)* Sygehus Primær DKR Primær LPR og DKR Primær Komplethed * i % Farsø Sygehus Nordsjællands Hospital Hørsholm Kolding Sygehus Vejle Sygehus Regionshospitalet Holstebro Slagelse Sygehus Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Odense Universitetshospital (inkl. Middelfart) Nykøbing F Sygehus Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Herning Næstved Sygehus Sygehus Thy-Nord Thisted ARTROS - Aalborg Privathospital Privathospitalet Kollund Aalborg Sygehus Danske Privathospitaler, Esbjerg Nordsjællands Hospital Hillerød Sydvestjysk Sygehus Grindsted Sygehus Fyn Svendborg Regionshospitalet Silkeborg Bispebjerg Hospital Regionshospitalet Viborg Amager Hospital Regionshospitalet Horsens Ortopædisk Hospital Aarhus Herlev Hospital Glostrup Hospital Sygehus Sønderjylland Sønderborg Hvidovre Hospital Privathospitalet Valdemar Kysthospitalet Skodsborg Landsresultat Gentofte Hospital Privathospitalet Mølholm, Vejle Rigshospitalet Køge Sygehus Privathospitalet Hamlet Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

10 Sygehus Primær DKR Primær LPR og DKR Primær Komplethed * i % Eira Privathospitalet Skejby Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Nordsjællands Hospital Helsingør Ortopædkirurgisk Center Varde Skørping Privathospital Parkens Privathospital Sygehus Sønderjylland Aabenraa Privathospitalet Danmark Gildhøj Privathospital Århus Sygehus, Nørrebrogade** Bekkevold Klinikken Nordsjællands Hospital Fredrikssund Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Vendsyssel Hjørring Damp Sundhedscenter Tønder Arresødal Privathospital Kirurgisk Klinik Esbjerg * Operationskoder LPR: NGB0y, NGB1y, NGB20, NGB30, NGB40, NGB59, NGB99 **Århus Sygehus, Nørrebrogade laver kun tumor kirurgi Komplethedsgrad for DKR i revisioner (Andel af revisioner som indberettes til DKR. Standard >90%)* Sygehus Revision DKR Revision LPR og DKR Revision Komplethed * i % Nordsjællands Hospital Hillerød Nykøbing F Sygehus Sygehus Vendsyssel Frederikshavn Kolding Sygehus Regionshospitalet Holstebro Vejle Sygehus Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Bispebjerg Hospital Sydvestjysk Sygehus Grindsted Farsø Sygehus Nordsjællands Hospital Hørsholm Slagelse Sygehus Odense Universitetshospital (inkl. Middelfart) Regionshospitalet Viborg Rigshospitalet Sygehus Fyn Svendborg Sygehus Sønderjylland Sønderborg Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

11 Sygehus Revision DKR Revision LPR og DKR Revision Komplethed * i % Glostrup Hospital Herlev Hospital Erichsens Klinik Gentofte Hospital Regionshospitalet Silkeborg Landsresultat Amager Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Ortopædkirurgisk Center Varde Hvidovre Hospital Aalborg Sygehus Køge Sygehus Regionshospitalet Randers Nordsjællands Hospital Helsingør Regionshospitalet Horsens Kysthospitalet Skodsborg Privathospitalet Valdemar Sygehus Thy-Nord Thisted Ortopædisk Hospital Aarhus eira Privathospitalet Skejby Skørping Privathospital Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Århus Sygehus, Nørrebrogade** * Operationskoder LPR: NGC0y, NGC1y, NGC20, NGC21, NGC22, NGC23, NGC24, NGC29, NGC30, NGC31, NGC32, NGC33, NGC34, NGC39, NGC40, NGC41, NGC42, NGC43, NGC44, NGC49, NGC59, NGC99, NGU10, NGU11, NGU12, NGU13, NGU14, NGU19 **Århus Sygehus, Nørrebrogade laver kun tumor kirurgi. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

12 Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

13 Komplethedsgrad for DKR primær knæoperationer i År DKR LPR og DKR Komplethed i % Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

14 Kommentar: Det skal bemærkes, at komplethedsgraden for primær operationer er steget gennem de sidste 3 år, fra 81,4% til 87,3% og 89,3% i henholdsvis 2005, 2006 og At komplethedsgrad ikke er over 90%, som det kræves fra Danske regioner, skal det bemærkes, at vi i løbet af sommer 2008 har opdaget, at ca. 15 nye private sygehuse laver knæoperationer i forhold til sidste år. Ikke alle disse private sygehuse kunne nå at koble sig på KMS og indberette deres operationer. Ved at fjerne disse kliniker fra komplethedsgrad opgørelse, stiger den til over 90%. Ikke desto mindre har alle disse kliniker modtaget vejledning og registreringsskemaer fra sekretariatet, så de kan starte indberetning. Registrering er lovpligtig for både private og offentlige sygehuse. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

15 6. Kvalitetsindikatorer Indikator 1 - Peroperative komplikationer Andel af primære knæoperationer lavet i 2007 med peroperative komplikationer. Sygehus Antal patientforløb med peroperative komplikationer (tæller) Antal primær knæoperationer i 2007 (nævner) Andel med peroperative komplikationer i %, (95% CI) Gildhøj Privathospital Kolding Sygehus ( ) Hvidovre Hospital ( ) Regionshospitalet Holstebro ( ) Slagelse Sygehus ( ) Herlev Hospital ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Privathospitalet Valdemar ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Kysthospitalet Skodsborg ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Nordsjællands Hospital Hillerød ( ) Erichsens Klinik ( ) Sygehus Thy-Nord Thisted ( ) ARTROS - Aalborg Privathospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ( ) Ortopædisk Hospital Aarhus ( ) Bornholms Hospital ( ) Skørping Privathospital ( ) Privathospitalet Kollund ( ) Ortopædkirurgisk Center Varde ( ) Eira Privathospitalet Skejby ( ) Aalborg Sygehus ( ) Danske Privathospitaler, Esbjerg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Køge Sygehus ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Nordsjællands Hospital Hørsholm ( ) Landsresultat ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

16 Sygehus Antal patientforløb med peroperative komplikationer (tæller) Antal primær knæoperationer i 2007 (nævner) Andel med peroperative komplikationer i %, (95% CI) Privathospitalet Hamlet ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Farsø Sygehus ( ) Vejle Sygehus ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Glostrup Hospital ( ) Sydvestjysk Sygehus Grindsted ( ) Rigshospitalet ( ) Amager Hospital ( ) Kommentar: For de fleste afdelinger er der tale om et beskedent absolut antal peroperative komplikationer, og resultaterne kan derfor være påvirket af tilfældig variation. Ved vedvarende høj forekomst af peroperative komplikationer opfordres afdelingerne dog til at gennemføre lokal audit med henblik på at få klarlagt årsagen til komplikationerne og iværksætte tiltag til at nedbringe incidensen. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

17 Indikator 1 - udvikling over tiden Operationsår Antal patientforløb der opfylder indikatoren (tæller) Antal relevante patientforløb for indikatoren (nævner) Andel, i %, som opfylder indikatoren (95% CI) ( ) ( ) ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

18 Peroperative komplikationer for primæroperationer lavet i 2007 I alt n % Nej Patellafraktur Tibiafraktur Femurfraktur Ruptur af patellasene Andet Missing I alt Indikator 2A - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i 2006 Andel af primær knæoperationer, der kommer til 1 års klinisk kontrol. Sygehus Antal patientforløb med 1 års klinisk kontrol (tæller) Antal primær knæoperationer lavet i 2006 (nævner) Andel patientforløb med 1 års klinisk kontrol i %, (95% CI) Vejle Sygehus ( ) Sygehus Thy-Nord Thisted ( ) Kolding Sygehus ( ) Farsø Sygehus ( ) Slagelse Sygehus ( ) Rigshospitalet ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Odense Universitetshospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Glostrup Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Køge Sygehus ( ) Landsresultat ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn ( ) Regionshospitalet Holstebro ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Damp Sundhedscenter Tønder ( ) Sydvestjysk Sygehus Grindsted ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

19 Sygehus Antal patientforløb med 1 års klinisk kontrol (tæller) Antal primær knæoperationer lavet i 2006 (nævner) Andel patientforløb med 1 års klinisk kontrol i %, (95% CI) Regionshospitalet Randers ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Hvidovre Hospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hørsholm ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Herlev Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hillerød ( ) Kysthospitalet Skodsborg ( ) Privathospitalet Valdemar ( ) Erichsens Klinik ( ) Bornholms Hospital ( ) Kommentar: I henhold til Referenceprogrammet vedrørende knænær osteotomi og primær knæalloplastik fra 2004 kan knæscoren bedres indtil 1 år postoperativt, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt med en generel evaluering på dette tidspunkt af hensyn til data sammenlignelighed. Kontroller som ligger i tidsrummet før 1 år postoperativt er ikke obligatorisk at indberette til DKR. Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

20 Operationsår Indikator 2A - udvikling over tiden Antal patientforløb der opfylder indikatoren (tæller) Antal relevante patientforløb for indikatoren (nævner) Andel, i %, som opfylder indikatoren (95% CI) ( ) ( ) ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

21 Indikator 2B - Klinisk kontrol efter primær knæoperation lavet i 2006 Andel af primær knæoperationer, der har været til klinisk kontrol nogensinde. Sygehus Antal patientforløb som nogensinde har været til kontrol (tæller) Antal primær knæoperationer lavet i 2006 (nævner) Andel, i %, som nogensinde har været til kontrol (95% CI) Vejle Sygehus ( ) Næstved Sygehus ( ) Sygehus Thy-Nord Thisted ( ) Kolding Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Farsø Sygehus ( ) Glostrup Hospital ( ) Slagelse Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sydvestjysk Sygehus Grindsted ( ) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Rigshospitalet ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Amager Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Landsresultat ( ) Sygehus Vendsyssel Frederikshavn ( ) Køge Sygehus ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Regionshospitalet Holstebro ( ) Damp Sundhedscenter Tønder ( ) Privathospitalet Hamlet ( ) Hvidovre Hospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hørsholm ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Herlev Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Nordsjællands Hospital Hillerød ( ) Kysthospitalet Skodsborg ( ) Privathospitalet Valdemar ( ) Erichsens Klinik ( ) Bornholms Hospital ( ) Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Registre i medicinsk forskning Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Om mig Siden 2007 biostatistiker i Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. læst matematik i Tyskland

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere