Musikindustri & Teknologi en redegørelse for teknologiens betydning for musikindustrien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikindustri & Teknologi en redegørelse for teknologiens betydning for musikindustrien."

Transkript

1 Afsluttende opgave i Musikvidenskabelige Problemstillinger II, 1. år Musikvidenskabeligt Institut 15. maj 2007 Vejleder: Lisbeth Ihlemann Af: Jan Sørensen Musikindustri & Teknologi en redegørelse for teknologiens betydning for musikindustrien.

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... side 3 Bogtrykkerkunsten og musikforlaget (publishere)... side 3 Reproduktionsteknologi og optageindustrien... side 4 Pladebranchen: Teknologier og hovedindtægtskilder... side 6 Nye teknologier og the battle-of-the-speeds... side 8 Rock'n'roll... side 11 Fra analoge til digitale formater... side 13 Udsigterne for musikindustrien... side 15 Konklusion... side 17 Anvendt litteratur... side 18 + Bilag 1 & 2

3 Indledning Hovedformålet for musikindustrien har altid været, at omsætte musik til penge, og i den henseende, har teknologi vist sig at være et tveægget sværd: På den ene side er teknologien en forudsætning for, at musikindustrien i det hele taget eksisterer i dag. På den anden side har teknologien flere gange vist sig at være en trussel for musikindustrien, sidst men ikke mindst med udbredelsen af internettet. I det følgende vil disse aspekter blive uddybet nærmere. Hovedformålet er give en historisk redegørelse for teknologiens betydning for musikindustrien, og der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i udvalgte teknologiske diskontinuiteter, som kan siges at have været med til at forme musikindustrien frem til i dag. De udvalgte teknologier vil blive beskrevet, teknisk såvel som funktionelt, for at fastslå deres betydning for kunstnere, pladeproducenter, forbrugere osv. Der skal ydermere blive set nærmere på, nogle af de tiltag musikindustrien har gjort sig, for at sikre en fortsat indtjening i kølvandet på teknologier, der gennem historien har vist sig at udgøre en trussel. Til sidst vil der kort blive skitseret op, hvor musikindustrien, ifølge fremtidsforskere og kritikere, kan være på vej hen. For at forstå hvad teknologien har betydet for musikindustrien gennem historien og frem til i dag, er det nødvendigt først at få defineret begreberne. Musikindustrien afgrænses til, i denne sammenhæng, at omfatte musikforlagene, samt pladeselskaberne (herunder uafhængige pladeselskaber, transnationale underholdningskoorperationer, samt disses interesseorganisationer, som f.eks. IFPI, BMI, ASCAP o.lign). Teknologi skal i denne sammenhæng, forstås som artificielle innovationer, som har haft væsentlige direkte eller indirekte indflydelse på musikindustrien, og omfatter både opfindelser som vedrører produktion, publishing, distribution og reception af musik. Vi skal i det følgende se nærmere på nogle af de vigtigste teknologiske opfindelser, og undersøge hvilken betydning de har haft, for dannelsen af musikindustrien. I den forbindelse defineres teknologiske diskontinuiteter, som breakthrough innovations that significantly improve the technological state of the art of entire industries. 1 Bogtrykkerkunsten og musikforlaget (publishere) Da tyskeren Johann Gutenberg omkring 1450 opfandt bogtrykkerkunsten, lagde han samtidig det teknologiske fundament for den trykte musik. Det var dog først, da italieren Ottaviano dei Petrucci videreudviklede Gutenbergs koncept, og opfandt den bevægelige enkeltnode af metal, at det blev muligt at trykke musik. I 1501 udgav han Harmonice Musices Odhecaton A, som blev det første trykte musik udgivet i historien. Med renæssancen blev Europas florerende købmandstæder centrum 1 Ruth Guthrie & Conrad Shayo: From Edison to MP3: A Struggle for the Future of the Music Recording Industry, s. 2. 3

4 for en markant europæisk udvikling indenfor både videnskab, handel og kultur. Hermed var grundlaget skabt for en egentlig forlagsindustri/publishing-industri, som kom til at omfatte litteraturen såvel som musikken, hvorfor bogtrykkerkunsten må opfattes som den første væsentlige teknologisk diskontinuitet for musikindustrien. 2 I takt med at bogtrykkerkunsten blev mere og mere udbredt, og de kirkelige institutioners vidensmonopol blev opløst, kom forlagsindustrien ind i en rivende udvikling. For at beskytte deres økonomiske interesser, begyndte forlæggerne at arbejde for en lov til beskyttelse af bøger og musikalier. Dette ledte i 1710 til, at det britiske parlament udstedte den første copyright lov the Statute of Anne. Loven favoriserede papirhandlere og sikrede dem monopolet på at udgive musik og litteratur. Loven omfattede også forfatteren eller komponistens rettigheder, og sikrede et public domain for visse materialer. En stigende international handel med litteratur og musik fik i det 19. århundrede den europæiske forlagsindustri til at arbejde for en international copyright lovgivning. Dette resulterede i 1838 i, at England udstedte den første internationale copyright lov, som i 1842 kom til også at omfatte trykte musikalier. Et øget lobbyarbejde blandt medlemmer fra musikindustrien resulterede i 1886 i Bernerkonventionen; en international aftale på ophavsretsområdet, som gør det muligt for kunstnere at nyde ophavsretlig beskyttelse i andre lande end deres eget. Bernerkonvention er siden blevet revideret flere gange for bl.a. at følge trop med teknologiens udvikling. 3 Bernerkonventionen giver derfor de første spor af den udfordring, musikindustrien stadig står over for i dag: Kampen mellem teknologi på den ene side, og musikindustriens forsøg på beskyttelse af deres produkter på den anden, 4 hvilket vil blive uddybet senere. Som det var tilfældet med bogtrykkerkunsten, kan musikindustrien dog på ingen måde se sig fri af teknologiens udvikling. Musikindustrien er i lige så høj grad afhængig af teknologien, som teknologien er en udfordring for industrien. Reproduktionsteknologi og optageindustrien I 1877 opfandt Thomas Alva Edison fonografen, en maskine som, igennem en tragt, kunne opfange lyd, og derefter lagre den på en valse omrullet af aluminiumsfolie. Med denne såkaldte lydskriver havde Edison skabt det teknologiske grundlag for reproduktion af lyd, og fonografen må derfor også betegnes som værende en væsentlig teknologisk diskontinuitet. Fonografen var dog oprindeligt slet ikke tænkt til reproduktion af musik. I en artikel fra 1878 for the North American 2 Reebee Garofalo: American Music; From Music Publishing to MP3, s Ibid., s Danmark tiltrådte i USA tiltrådte først i

5 Review opstiller Edison en liste for mulighederne i fonografen. 5 Som det fremgår af listen, er reproduktonen af musik kun nummer fire på listen, hvilket bl.a. kunne skyldes, at fonografen, i sin tidligste form, led af to store mangler: For det første, var lydkvaliteten meget ringe. For det andet, så kunne fonografen godt nok reproducere lyd, men ikke masseproducere den. Edison så da også oprindeligt fonografen som en praktisk kontormaskine. - At det alligevel blev reproduktionen af musik der fik størst betydning for fonografens udbredelse skyldes derfor, at det netop var denne funktion, der havde størst publikumsværdi, og ved utallige demonstrationer i Storbritannien og i USA, blev sangere og musikere inviteret til at indspille deres musik. Den ringe lydkvalitet gjorde dog, at Edison selv affærdigede fonografen som a mere toy, which has no commercial value 6, i hvert fald for et stykke tid. Det blev amerikaneren Louis Glass, fra North American Phonograph Company, som pegede fonografen i retning af fremtiden. I 1889 placerede han fonografer (der nu benyttede voks i stedet for aluminiumscylindere, for en bedre holdbarhed og lydkvalitet) i Plais Royal Saloon i San Francisco, hvor gæsterne kunne lytte til en pre-indspillet underholdningscylinder for en nickel. Dette blev en hurtigt en lukrativ forretning, og nogle af disse nickel-in-the-slot -fonografer indtjente helt op til $1200 om året, og Glass bliver derfor ofte betragtet som Father of the Jukebox. Mange af disse cylindere blev produceret af The Columbia Phonograph Company og indeholdt primært fortalte historier, racistiske coon -songs, eller brass-bands. På denne måde blev Glass og Columbia, de første til kommercielt at udnytte reproduktionteknologien, og dermed frontløbere for pladeindustrien. Det blev dog først, med Emile Berliners grammofon og muligheden for masseproduktion, at tingene for alvor begyndte at tage fart. Grammofonen var den første maskine som benyttede horisontalt placerede flade lakplader, til lagring og afspilning af lyd. I starten kunne disse ikke masseproduceres, og der var problemer med at få afspillet pladen, i en jævn hastighed. Masseproduktionen blev muligt, da Berliner opfandt de såkaldte stampers, som fungerede som en slags negativ og betød, at man nu kunne trykke plader. Resultatet blev en lakplade, der drejede med 78 omdrejninger i minuttet, og denne skulle vise sig at blive standarden for indspilninger indtil slutningen af 1940'erne. Berliner allierede sig i 1901 med ingeniøren Eldridge R. Johnson, og dannede The Victor Talking Machine Company. Johnson udviklede en fjederdrevet motor, som ikke bare gjorde det muligt at få en jævn afspilningshastighed, men også skabte potentialet for en billig pladespiller til hjemmet. Berliner overbeviste Columbia's Fred Gaisberg om grammofonens potentiale, og sidstnævnte overtalte flere 5 Se bilag 1. 6 Reebee Garofalo, Op. Cit., s

6 af Columbia's kunstnere til at indspille for Victor. 7 På denne måde blev grammofonen det teknologiske fundament for pladeindustrien. I starten af de 20. århundrede, var der allerede etableret adskillige pladeselskaber i USA og Europa, og udbuddet og efterspørgslen på materiale voksede, i takt med at teknologien blev mere udbredt. Blandt de største var U.S. Victor og British Gramophone. I årene op til første verdenskrig steg pladesalget voldsomt, og det estimeres, at der i 1909 i USA alene blev produceret mere end 27 millioner cylindere og plader, med en samlet værdi på næsten $12 millioner, og næsten lige så imponerende var tallene fra markedet i Europa og Rusland. 8 Det stod nu klart, at pladeindustrien udgjorde en væsentlig kulturel og økonomisk størrelse, hvilket cementerede pladeindustrien, som en del af musikindustrien. Samtidig betød grammofonen og endnu en ny teknologi, radioen, en udfordring for den etablerede publishing-industri, idet pladespilleren langsomt overtog klaverets plads i hjemmet. Dette medførte behovet for ny lovgivning til beskyttelse af rettigheder og åbnede op for muligheden for nye typer af forbrugere, som i det følgende skal blive uddybet nærmere. Pladebranchen: Teknologier og hovedindtægtskilder Som nævnt i indledningen, er musikindustriens primære formål, at omsætte musik til penge. To af hovedindtægtskilderne for branchen er 1: Indtjening fra royalties, og 2: Detailsalg. I det følgende vil det blive uddybet nærmere, hvordan disse to indtjeningskilder udmøntede sig i praksis. I den forbindelse vil der blive set på nærmere på Tin Pan Alley, interesseorganisationer som ASCAP og IFPI, nye copyrights, samt nogle af de teknologier, der var medvirkende til dannelsen af disse. Et af de tidligste og tydeligste tegn på en etableret musikindustri, var Tin Pan Alley i New York. Tin Pan Alley var en sammenslutning af publishere og sangskrivere, som kom til at dominere populærmusikken i USA fra omkring 1880'erne og de næste halvtreds år frem cirka. Tin Pan Alley formåede at skabe en yderst succesfuld model for, hvordan et musikforlag skulle køres, gennem distinkte retningslinier for det musik der blev udgivet, og gennem effektiv markedsføring. Tin Pan Alley's hovedindtægt var salg af trykte musikalier, men med grammofonpladens stigende popularitet, dannede publisherne the American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) og begyndte at arbejde for en lovgivning på området, som skulle være med til at sikre 7 Dette kunne blandt andet lade sig gøre, fordi der på dette tidspunkt ikke eksisterende nogen aftale om royalties til kunstnere, for pladeindspilninger. Gaisberg blev på mange måder en kulturel pioner for reproduktionsteknologien, i det han allerede i 1898 havde etableret det første optage-studie i London, og brugte de følgende år på, at rejse rundt i Europa og Rusland, og optage forskellige kultures musik. 8 Reebee Garofalo, Op.cit., s

7 dem en del af indtægterne fra pladesalget. 9 Sideløbende med grammofonen var det mekaniske klaver, som kunne afspille melodier indprintet på en pianorulle, blevet populært. Producenter af pianoruller indspillede noderne til en komposition, og solgte disse til forbrugeren, hvilket sangskrivere og publishere så som en ulovlig udnyttelse af copyrights. Producenterne af pianoruller argumenterede for, at de allerede havde betalt for copyright, da de havdte købt noderne til det indspillede. I 1909 førte denne stridighed til en lovgivning på området i form af indførelsen af mekaniske rettigheder, hvilket betød, at pianorulleproducenterne skulle betale et beløb, hver gang de indspillede en sang. 10 Hvad der er værd at bemærke er, at komponister og forlag ikke ønskede at forbyde pianorulleteknologien, men nærmere så mulighederne i den for at tjene penge. Dette åbnede dørene for et samarbejde mellem publishere, producenter af pianoruller og på længere sigt mellem publishere og pladeindustrien. I England blev der taget initiativ til endnu en lov, som skulle sikre udbetaling fra royalties. De såkaldte Performance Rights (dansk: fremførelsesrettigheder) betød, at pladeselskabet var berettiget til en udbetaling, hver gang en sang blev afspillet på en jukebox eller i radioen. Dette ledte i 1933 til oprettelsen af non-profit organisationen the International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), som arbejdede på at få indført lignende lovgivning i andre lande. En del lande fulgte Englands eksempel, 11 mens bl.a. USA indførte dets egen lovgivning på området. Andre nonprofit organisationer opstod i kølvandet på IFPI og ASCAP, som skulle varetage licenseringen af musik, beskyttelsen af copyright og sørge for at musikerne fik betaling, når deres musik blev spillet offentligt. 12 I Storbritannien dannedes The Phonographic Performance Limitied (PPL) i 1934, og i USA dannede publishere fra Tin Pan Alley i 1914, som nævnt, ASCAP, der senere fik en rival i Broadcast Music Incorporated (BMI), som blev stiftet i Udbredelsen af radioen blev disses organisationers primære kilde til royalties, og det anslås at ASCAP's indtjening til sine medlemmer steg fra $ i 1924 til $5.9 mio i Disse tal skal ses i lyset af, at børskrakket i 1929, og den efterfølgende depression, havde gjort radioen mere attraktiv, idet den for det første udbød musikken gratis, og for det andet udbød musik i en bedre lydkvalitet (bl.a. fordi en 9 Ibid., s De mekaniske rettigheder er i dag blevet udvidet til også at omfatte plader, kassettebånd, CD'er og online streaming af digital musik. 11 Den danske afdeling startede kort efter 2. verdenskrig. (Kilde: 12 Den danske pendant til varetagelse af fremførelsesrettigheder og mekaniske rettigheder er henholdsvis KODA (stiftet 1926) og NCB (stiftet i 1915). (Kilde: og 7

8 del af radioudsendelserne var direkte udsendelser med livemusikere i studiet). 13 Radioen og pladebranchen kunne således umiddelbart ligne konkurrenter, men dette skulle vise sig at blive starten på et lukrativt samarbejde mellem de to: Radioen behøvede musikken til at tiltrække et publikum, og pladeindustrien behøvede radioen til at promovere sine kunstnere, og nå ud til forbrugerne. 14 Som allerede nævnt, kom radioen til at få stor indflydelse på musikbranchens indtjeningsmuligheder fra royalties, og denne teknologiske diskontinuitet skulle komme til også at spille en vigtig rolle i pladeindustriens markedsstrategier. 15 Efter 1. verdenskrig, hvor radioen primært blev brugt som en kommunikationsmiddel for militæret, øjnede mange mulighederne i den nye teknologi, og radiostationer opstod i flere lande, som public service kanaler (f.eks. Englands BBC), statskontrollerede (f.eks. i Rusland og Tyskland), og kommercielle (især i USA). De fleste radiostationer var dog en slags hybrider af de nævnte typer, men fælles for de fleste var et ideal om kulturel dannelse af masserne. Der var dog en splittelse mellem de elitære idealer, og hvad der var populært blandt befolkningen, hvilket medførte, at især de kommercielle radiostationer primært fokuserede på popmusikken. Dette kom bl.a. til udtryk igennem programmer som Your Hit Parade på NBC, som gjorde brug af lytternes meninger, til at planlægge hvad der skulle spilles. Kampen mellem den klassiske musik og popmusikken skulle komme til at fortsætte nogle årtier endnu, på detailmarkedet såvel som i radioen, indtil nye teknologier, forbrugertyper og rock'n'roll-musikken i 1950'erne til sidst gjorde, at sejren faldt ud til popmusikkens fordel. 16 Markedet for popmusik blev herefter en af grundpillerne i pladeindustriens økonomi. Nye teknologier og the battle-of-the-speeds. Årene efter 2. verdenskrig blev præget af en række nye teknologier, som kom til at betyde markante forbedringer for optagelsen og gengivelsen af musik. - Mikrofonen, højttaleren og forstærkeren blev introduceret i studiet og ved koncerter. Opfindelsen af magnetbåndet betød, at man nu kunne redigere i optaget materiale i et studie. Transistoren åbnede nye døre for både producenter og forbrugere, og nye optageteknikker som micro-groove recording og Hi-Fi ledte til nye formater i form af LP'en og singlen. Disse nye teknologier kom til at få stor indflydelse på musikindustrien på 13 Reebee Garofalo, Op. Cit., s Simon Frith. The popular music industry, s Radioen er transmissionen af trådløse signaler, via en modulation af elektromagnetiske bølger, som var blevet opdaget af den tyske videnskabsmand Heinrich Hertz i Reebee Garofalo, Op. Cit., s

9 både det organisatoriske og det økonomiske område, hvilket i det følgende vil blive uddybet nærmere. Magnetbåndets oprindelse kan dateres tilbage til 1898, da den danske telefontekniker Valdemar Poulsen opfandt et elektromagnetisk apparat, kaldet Telegrafonen, der ligesom fonografen, kunne optage, gemme og gengive lyd. Det var dog først efter 2. verdenskrig, at det lykkedes tyske teknikere fra Telefunken og BASF, at lave gode båndoptagelser. I 1948 blev de første kommercielt succesfulde maskiner introduceret på det amerikanske marked, og disse blev snart brugt til både pladeinspilninger, lydspor i film og i radioen. Magnetbåndet betød en forbedret lydkvalitet, muligheden for at optage længere numre, muligheden for at eksperimentere med nye effekter (f.eks. ekko- og flangereffekter), samt muligheden for at editere i forskellige takes. Senere udvikledes flersporsbåndoptageren, som blev grundlaget for det moderne multispors indspilningsstudie. De mange nye editeringsmuligheder gjorde, at multisporsstudiet i sig selv gik hen og blev et kompositorisk værktøj for musikere og producere 17, og har været et uundværligt værktøj for rockog popmusik frem til i dag. 18 For pladebranchen kom magnetbåndet til at betyde billigere og lettere produktion, hvilket ledte til dannelsen af uafhængige produktionsselskaber. Dette medførte en omorganisering af pladebranchen, da indspilningsprocessen nu så at sige kunne flyttes ud af huset, hvilket bl.a. betød at pladeselskaberne ikke skulle bruge penge på løbende at investere i nye teknologier, men i stedet kunne koncentrere sig om det administrative, distribution samt trykningen af vinylplader. Æren tilfaldt dog ikke magnetbåndet alene; opfindelsen af transistoren, samt introduktionen af mikrofonen, forstærkeren og højttaleren i pladestudiet (og hos forbrugeren), skulle vise sig også at få stor betydning. I mange år havde pladeindustrien, pga. store investeringer i akustiske optageteknikker, tøvet med at indføre elektriske teknologier i studiet. Mikrofonen i kombination forstærkeren og højttaleren, viste sig dog at være en væsentlig bedre teknik til indspilning og afspilning af lyd, og i løbet af 1940'erne skete der derfor en stor udskiftning af udstyret i mange pladestudier. For musikerne betød dette bl.a. nye udtryksmuligheder, da mikrofonen var i stand til at opfange små nuancer, som det ikke før havde været muligt at gengive. Helt nye typer af kunstnere opstod, f.eks. i form af crooners, som forstod at udnytte mikrofonens muligheder for at udtrykke intimitet og nærvær; indenfor jazz'en 17 Paul Théberge. 'Plugged in': technology and popular music, s I dag benytter flere studier sig i stedet for af harddisk recordere og computere til editering, men principperne er stort set de samme. De fleste større studier, har dog stadig båndmaskiner stående, som også stadigvæk bliver brugt. 9

10 blev det nu muligt at opfange lyden af kontrabassen på plade, og kontrabassen afløste tubaen, som ellers tidligere havde været brugt som bas, på de tidligere jazz-optagelser; rørforstærkeren, og dens karakteristiske lyd ved overstyring, blev essentiel del af rock'n'rolls (og senere rocks) sound; de store stadionkoncerter med nogle af 1960'ernes største popbands, som f.eks. the Beatles og the Rolling Stones, havde slet ikke været mulige, var det ikke for udviklingen af større og kraftigere højttaler systemer og PA-anlæg. 19 Ligesom multisporstudiet skabte nye kompositoriske muligheder, blev mikrofonen, forstærkeren og højttaleren en del af grundlaget for udviklingen af nye musikgenrer og udtryksformer, og disse teknologier er stadig en vigtig bestanddel i pop- og rockmusikken i dag. 20 De to sidste teknologier der skal nævnes i denne forbindelse er henholdsvis transistoren og microgroove recording. Indtil 1950'erne havde den primære teknik til forstærkning af elektriske signaler været baseret på Audion Røret, som blev opfundet af Lee DeForest i I 1948 introducerede firmaet Bell Telephone transistoren, som var i stand til at varetage samme funktioner, som røret. Fordelen ved transistoren var, at den fyldte væsentligt mindre, brugte mindre strøm, udviklede mindre varme og var meget mere hårdfør. Transistoren ledte til udviklingen af den transportable transistorradio, som især teenagere tog til sig, og sammen med nye pladeformater, var det teknologiske grundlag for en ny musikalsk ungdomskultur en realitet. 21 Samme år som transistoren kom på markedet, introducerede Columbia Records 12 LP'en. LP'en var et produkt af CBS labs udvikling af high fidelity (Hi-Fi) og microgroove recording, som gjorde det muligt at sænke hastigheden fra 78 omdrejninger i minuttet (rpm) til 33 uden forringelse i lydkvalitet, og samtidig øge antallet af pladeriller fra 85 til 300, hvilket betøt der kunne væred a væsentligt flere sange på en enkelt plade. Det konkurrerende pladeselskab RCA Victor svarede igen ved at lancere 7 formatet, som kun havde plads til i alt to numre. Samtidig gik man fra at lave plader i lak til i stedet at bruge vinyl, som var et lettere og mere holdbart materiale. De to formater var umiddelbart inkompatible med hinanden og skulle dermed begge konkurrere om at vinde kundernes gunst. Kampen mellem de to formater er siden gået hen og blevet kaldt for Battle of the Speeds. Uafhængige producenter af af Hi-Fi udstyr, fandt dog hurtigt på at lave pladespillere, som kunne afspille begge formater, hvilket kunne ligne begyndelsen til enden for 45 rpm-formatet. RCA Victor valgte derfor en aggressiv markedsføring af formatet, som den nye standard for singler. Pga. en 19 PA er en forkortelse for Public Address -system, som typisk består af en mixer med for-forstærkere, effektforstærkere og højttalere. 20 Paul Théberge. Op. Cit., s Reebee Garofalo. Op. Cit. s

11 lavere pris på singlen i forhold til et hele albums, og fordi jukeboksproducenterne tog den lille skive til sig, gik 45-rpm formatet hen og blev teenagernes foretrukne medie. 22 Hermed havde teknologien været medvirkende til, at skabe et grundlag for en helt ny type af forbruger, som skulle vise sig at blive en væsentlig indtægtskilde for pladebranchen, hvilket vi skal se nærmere på om lidt. Omvendt havde teknologierne også betydet en udfordring for den etablerede pladeindustri, idet en øget decentralisering blev mulig, fordi det blev nemmere og billigere for små uafhængige pladeselskaber at udfordre de store i branchen. Rock'n'roll For pladebranchen kom rock'n'roll til at få stor betydning. Begyndende højkonjukturer i kølvandet på 2. verdenskrig betød mere fritid og dannelsen af en ny social gruppe: Teenagere. Dette medførte et markant større marked for musik, og musikindustrien valgte at markedsføre rock'n'roll direkte til ungdommen, godt hjulpet vej af DJ's i radioverdenen og introduktionen af et nyt medie: TV'et. Som allerede nævnt, havde den teknologiske udvikling været medvirkende til, at nye uafhængige pladeselskaber opstod, og denne tendens synes yderligere at blive forstærket af rock'n'roll. Endelig skulle arvtageren til rock'n'roll, som slet og ret kom til bare at hedde 'rock', vise sig at videre anspore dannelsen af internationale koorporationer og kapitalistiske interesser, trods rock'ens kunstneriske idealer om det modsatte. Tal fra 1950'erne viser billedet af en pladebranche i rivende udvikling: Indtægter fra pladesalg steg fra $213 mio. i 1954 til $603 mio. i Rock'n'rolls andel af populærmusikmarkedet steg fra 15.7% i 1955 til 42.7% i I samme periode steg de uafhængige pladeselskabers markedsandel fra 21.6% til 66.3%, og vel at mærke på et marked, som var omtrent tre gange større i De uafhængige pladeselskaber større markedsandel hang sammen med, at mange nye rock'n'roll-navne slog igennem på de små labels. I løbet af 1940'erne overtog fjernsynet radioens plads i hjemmet, og radioen fik herefter status af at være et sekundært medie. Dette vil sige, at fjernsynet blev hovedformidler og eksponent for underholdning, og radioen gled i bogstaveligste forstand i baggrunden, som leverandør af musik til arbejdet, i bilen eller til middagen, og andre situationer, hvor noget andet udgjorde det primære. Til gengæld betød udviklingen af de nye prisbillige teknologier, en markant stigning i antallet af uafhængige og kommercielle radiostationer. Disse nye stationer blev hurtigt afhængige af DJ's, som frontfigurer og trendsættere for radioens image, da det samtidig var væsentlig billigere at ansætte en 22 Paul Théberge. Op. Cit., s Reebee Garofalo. Op. Cit. s

12 DJ til at vende plader, end det var at lave udsendelser med live-underholdning. En del af rock'n'rolls succes skyldes DJ's, fordi de var villige til at eksperimentere og spille afro-amerikansk inspireret musik, som blev forløberne for rock'n'roll. 24 I 1960'erne blev rock'n'roll mere politiseret og afløst af rockmusik. Nogle af ideologierne bag rock var bl.a. modstanden mod massekulturen og kapitalistiske idealer. På trods af dette var rock selv en del af massekulturen, og for både kunstnere og pladeindustrien blev rock hurtigt en af hovedindtægterne. - Som Reebee Garofalo citererer Michael Lydon for: From the start rock has been commercial in its very essence... It was never an art form that just happened to make money, nor a commercial undertaking that sometimes became art. Its art was synonymous with its business. 25 Nye strømninger i pladebranchen pegede mod større koorporationer i kølvandet på den massive kommercielle success, rock'n'roll og rock havde ført med sig. Det kom samtidigt til at stå klart for pladebranchen, at fortjenesten lå i produktion, distribution samt detailsalg af medier, hvorfor den kreative proces blev udliciteret. Dette kom til at betyde, at sidste halvdel af 1960'erne blev præget af massive sammenlægninger i branchen, og pladeselskaberne fusionerede samtidig med andre typer af industrier, og udviklede sig til egentlige konglomerater, med financielle interesser indenfor bl.a. film og tv, magasiner, tegneserier, musikinstrumenter, distribution, pladebutikker m.m. Denne udvikling skulle fortsætte i løbet af 1970'erne og frem til i dag, hvor giganterne i pladebranchen er blevet en del af verdensomspændende koorporationer. F.eks. er Sony Music Entertainment og Universal Music Group ejet af henholdsvis Sony og Matsushita, som begge har produktion af elektronik, som hovedbeskæftigelse. Det samme gør sig gældende for EMI, der ejes af Thorn-EMI. Pladebranchen har siden da været præget af fem multinationale pladeselskaber (også kaldet the Big Five ): EMI, Universal, Sony, Warner og BMG. Disse fem giganter satte sig i 1970'erne og 1980'erne tungt på pladebranchen, og det lykkedes dem at reducere de uafhængige pladeselskabs indflydelse så markant, at de fleste endte op med at arbejde for de store, i form af udvikling og prøvekørsel af nye bands og musikalske trends. Et godt eksempel på giganternes magt var da de to pladeselskaber RSO og Casablanca beviste, at der kunne tjenes en formue på disko. Da gik PolyGram (der nu hører under Universal) simpelthen 24 Jody Berland. Radio Space and Industrial Time: Music Formats, Local Narratives and Technological Mediation, s Reebee Garofalo. Op. Cit. s

13 ind og købte sig til kontrollen af begge labels. 26 I dag er disse fem giganter stadig dominerende på markedet. Bl.a. som følge af et drastisk fald i antallet af solgte medier har der været tiltag til yderlige fusioner blandt de store (Sony er allerede gået sammen med BMG, og Warner og EMI arbejder på noget lignende. Fremtiden for disse fusioner er dog stadig uvis, da EU-kommisionen, bl.a. under indflydelse af IMPALA, endnu ikke har godkendt nogen af dem). Årsagerne til faldet i antallet solgte medier kan være mange, men en af de grunde pladebranchen plejer at give er piratkopiering, som vi det følgende, skal kigge nærmere på. Fra analoge til digitale formater Forholdet mellem pladeindustrien og producenterne af elektronisk udstyr (og dermed også forbrugerne) har, som tidligere antydet, altid været lidt af en kamp. På den ene side er pladeindustrien afhængige af den teknologiske udvikling i alle faser af produktion og salg af musik. På den anden side udgør den selvsamme teknologi ofte en trussel for pladebranchen. Et godt eksempel på dette er kassettebåndet. Kassettebåndet blev først introduceret af Philips i 1963, og gav forbrugeren et billigt medie, som var nemt at have med sig, og som måske vigtigst af alt, gjorde det muligt både at optage og afspille musik selv. Kassettebåndet betød at pladeindustrien nu var i besiddelse af et effektiv format til markedsføring af musik i udviklingslande, hvilket åbnede op for helt nye muligheder. For musikere og forbrugere i både de industrialiserede lande og udviklingslandene blev kassettebåndet samtidig et alternativt medie for distribution af musik, som ellers ikke fik opmærksomhed fra pladebranchen og radioerne. I udviklingslandene ledte dette til en demokratisering og omstrukturering af pladebranchen, da lokale musikskikke på denne måde kunne udbredes. Kassettebåndet blev 80'ernes foretrukne medie, og båndoptagere blev almindelige i alt lige fra ghettoblastere, walkman'en til biler og musikanlæg i hjemmet. 27 Omvendt betød muligheden for selv at kopiere bånd, at piratkopiering blev almindeligt udbredt. Dette medførte, at musikindustrien påvirkede vestlige regeringer til at indføre skatter på salg af båndoptagere og blanke kassettebånd. Denne udvikling er fortsat ved introduktionen af brændbare medier som CD'er og DVD'er, og der arbejdes i dag på også at indføre lignende skatter på salg af flashram og mp3-afspillere. 28 Skatterne skal være med til at sikre, at der bliver afregnet et vederlag 26 Ibid. s Paul Théberge. Op. Cit., s I Danmark modtager organisationer som f.eks. KODA vederlag i forbindelse med salg af blanke kopimedier, det såkaldte blankbåndsvederlag, fra COPY-DAN, Båndkopi. Ifølge loven skal en tredjedel af penge bruges til kollektive formål, som er fastsat af Kulturministeriet. (Kilde: 13

14 til kunstnere og producenter af musik, når der sælges kopimedier i detailhandelen, som kompensation for tabene ved piratkopiering. Kassettebåndet er, som følge af piratkopieringen, blevet årsag til en offentlig diskurs fra musikindustriens side, som primært har fokuseret på disse problemer, og negligeret det faktum, at der blev solgt flere indspillede kassettebånd, end der blev solgt både LP'er og CD'er tilsammen gennem 1980'erne. 29 Kassettebåndet vidner også om musikindustriens indflydelse til at forhindre nye teknologier i at vinde indpas. Således forholdt det sig f.eks. med Digital Audio Tape (DAT), som var en digital version af kassettebåndet, som gjorde muligt at kopiere musik, uden den forringelse i lydkvalitet. DAT blev effektivt blokeret af pladebranchen, og en lignede skæbne tilfaldt Sony's MiniDisc i 1990'erne. Denne kamp mellem pladebranchen og producenterne af båndoptagere og CD-afspillere, nogen gange kunne finde sted indenfor samme firma, som det f.eks. var tilfældet med Sony. 30 CD'en 31 er, ligesom DAT, et digitalt medie, som blev introduceret i starten af 1980'erne af Philips og Sony. CD'en gik hen og blev vinylpladens afløser pga. sin bedre lydkvalitet, bedre modstandsdygtighed og sin store brugervenlighed. Som allerede nævnt blev CD'en også genstand for piratkopiering, som billige brændbare medier og cd-brændere gik hen og blev en fast bestanddel i hjemmecomputere. CD'en betød dog også, at de store pladeselskaber fik en ny indtægtskilde i form af bagkataloget. Bagkataloget havde altid været en vigtig del af pladeindustriens indkomst, da en ny pladesucces hos en kunstner, ofte medførte en øget interesse for ældre udgivelser af samme kunstner. Som CD'en vandt indpas, blev bagkataloget endnu vigtigere, fordi forbrugerne fik lyst til til at købe albums, de allerede ejede på vinyl, og dermed allerede havde betalt for en gang. 32 Kassettebåndet og CD'en (og senest MP3-filer) 33 har gennem tiden været genstand meget diskussion, og giver derfor et godt billede på musikindustriens forsøg på at beskytte sine interesser, mod både udviklingerne af det udstyr musikken skal afspilles på, og mod forbrugernes hang til piratkopiering. En del af retorikken fra pladeindustriens side er gået på beskyttelsen af den fattige kunstner, hvilket giver et lidt forvredet billede af virkeligheden, da indtjeningen fra royalties mere gavner pladebranchen og de store navne, end den gavner de små (hvilket bl.a. skyldes lovgivningen samt det faktum, at det oftest er de store navne, der bliver spillet i radio og TV). I de seneste år er salget af musik faldet yderligere. Musikindustrien skyder igen skylden på teknologien, i dette 29 Paul Théberge. Op. Cit., s Reebee Garofalo. Op. Cit. s CD er en forkortelse for Compact Disc 32 Paul Théberge. Op. Cit., s MP3 er en forkortelse for Moving Picture Experts Group (MPEG) 1, Layer 3. 14

15 tilfælde udbredelsen af internettet og ulovlig downloading af MP3-filer. Kritikere af musikindustrien bebrejder branchen for at satse for snævert på enkelte store artister og opsamlingsplader, og derved have mistet forbrugerenes interesse. 34 Måske skal svaret findes et sted midt imellem. Udsigterne for musikindustrien Siden årtusindeskiftet har udbredelsen af internettet og især MP3-formatet, som allerede nævnt, været genstand for stor debat både inden for musikindustrien og i diverse medier. Diskussionen er på mange måder den samme, som den der omhandlede kassettebåndet, idet det igen drejer sig om problemerne ved ulovlig kopiering af musik. Forskellen er, at internettet har gjort det væsentligt nemmere at dele musik, og at piratkopiering derfor er eksploderet. Pladebranchen forsøger at dæmme op for den ulovlige distribution, gennem forbud og regulering, samt retsforfølgelse af enkeltpersoner og udbydere af teknologier, som muliggør digital distribution, mens kritikere anklager branchen for, så at sige, at have sovet i timen, og være for langsomme til at udbyde lovlige alternativer. I det følgende vil disse aspekter blive uddybet nærmere. I slutningen af 1980'erne begyndte enkelte kunstnere, pladeselskaber og fans at eksperimentere med at dele musik over computernetværk. Projektet var dog nærmest umuligt pga. størrelsen af digitale lydfiler og langsomme modemforbindelser. I slutningen af 1990'erne blev der udviklet forskellige typer af datakompression, som gjorde det muligt at komprimere digitale lydfiler med et relativt lille kvalitetstab til følge. Samtidig begyndte netværksforbindelser at blive væsentligt hurtigere, hvormed deling af musikfiler blev muligt, og antallet af brugere på verdensplan, som delte musikfiler via nettet eskalerede voldsomt. Formater som MP3 o.lign. er en udfordring for musikindustrien af en række årsager. For det første er MP3-filen et ubeskyttet format. Dvs. at forbrugeren uden videre kan kopiere musikken, uden at pladeindustrien kan kontrollere dette. Der har været en række forsøg på at ændre dette, først ved en form for vandmærke (som øremærkede en MP3-fil med informationer om ejeren), og senest ved Digital Rights Management (DRM), der tillægger en MP3-fil nogle restriktioner, som f.eks. at en MP3-fil kun kan kopieres eller afspilles et begrænset antal gange eller på et begrænset antal afspillere. Kritikken mod DRM har dog været massiv, især fra forbrugernes side, og senest har EMI valgt at droppe DRM, i et forsøg på at øge salget af lovlige MP3-filer online. 34 Reebee Garofalo. Op. Cit. s

16 Salg af musik online, har både forbrugere og kritikere i musikindustrien påpeget, som et af de væsentlige punkter hvorpå, pladebranchen har været for langsomme til at udvikle sig. Kritikerne hævder, at graden af ulovlig fildeling ikke havde været så stor, hvis musikindustrien tidligt havde valgt at udbyde et lovligt alternativ til de første ulovlige fildelingssider, som f.eks. Napster, MP3.com, Kazaa osv. I de seneste år er musikindustrien dog begyndt at komme efter dette, ikke mindst hjulpet godt på vej af succes'er som Apple's itunes og ipod'en. Til gengæld har Apple været kritiseret for, at det var musikken der skal sælge ipods og ikke omvendt. Faktum er dog, at itunes er og bliver den største succes på salg af lovlige MP3-filer til dato. 35 For det andet åbner fildelingen op for muligheden for disintermediation, altså den direkte distribution af musik fra kunstner til forbruger, hvilket i teorien kunne betyde pladebranchens endeligt. I praksis synes dette dog ikke at være særligt sandsynligt, da de store pladeselskaber til stadighed vil forsøge at reorganisere sig, for at tilpasse sig markedet. Desuden er det stadig kun de største pladeselskaber, der har økonomien, netværket samt de tekniske faciliteter (tryk af cd'er), til at promovere og distribuere en kunstner på verdensplan. 36 Under alle omstændigheder betyder disintermediationen potentialet for billigere musik, og bedre kontakt mellem kunstnere og deres fans, f.eks. via blogs, podcasts og sider som MySpace.com, MyMusic.dk o.lign. På et seminar (kaldet Music 2.0) under SPOT 12 festival'en i Århus fra 2. til 3. juni 2006, pegede den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard på, at giganterne i pladeindustrien højst sandsynligt (hvis de overlever), vil være på vej mod at blive en-dimensionelle PR- og publishing-bureauer. 37 Samtidig spår han muligheden for dannelsen af 'middel class' musicians, 38 hvor musikere gennem mulighederne i disintermediation, samt gratis promovering og distribution på internettet (f.eks. gennem sider som MySpace.com, og blogs), vil blive den dominerende styrke i musikbranchen. Han spår samtidig, at markedet for musik vil blive tredoblet i kraft af, at nye mobile teknologier vil gøre det muligt, at downloade og købe musikken direkte fra f.eks mobiltelefoner og armbåndsure. 39 Om disse profetier viser sig at holde stik, kan kun tiden vise. Under alle omstændigheder synes teknologiske diskontinuiteter som internettet, MP3 filer og transportable MP3-afspillere som ipod'en, atter engang at have stille musikindustrien overfor udfordringen om, hvordan de bedst skal udnytte, tilpasse sig og overleve disse nye teknologier. 35 Det skal hertil nævnes, at itunes udbyder musikken i formatet AAC, som er et alternativ til MP3. MP3 bruges her for letheds skyld som en generel betegnelse for alle formater af komprimerede digitale lydfiler. 36 Steve Jones. Music and the Internet, s Martin Buck: Spot 12 profetien om en musikalsk middelklasse. Artikel fra nettet. Se litteraturlisten, for nærmere informationer. 38 Se bilag 2, s Se bilag 2, s

17 Konklusion Teknologien har, som nævnt i indledningen, altid været et tveægget sværd for musikindustrien, idet at teknologien både er fundamentet for industrien, men samtidig også udgør en trussel. Havde det ikke været for teknologiske diskontinuiteter, som f.eks. bogtrykkerkunsten og fonografen, havde der højst sandsynligt hverken eksisteret musikforlag eller pladeselskaber i dag. Omvendt har teknologien gang på gang tvunget musikindustrien til at forny sig for at overleve. Dette er primært foregået gennem reorganiseringer og fusioneringer i branchen, kontrol af uafhængige pladeselskaber og producenter af elektronisk udstyr, samt lobbyisme. Som det også blev nævnt i indledningen, er musikindustriens hovedformål, at omsætte musik til penge. Gennem et massivt pres fra musikindustriens interesseorganisationer, er det lykkedes at få gennemtrumfet love, som har været med til at sikre branchen den ene af sine to væsentligste hovedindtægtskilder: Copyrights og royalties. Den anden hovedindtægtskilde har været detailsalg af medier som grammofonplader, kassettebånd og cd'er. Med opfindelsen af kassettebåndet, brændbare cd'er og senest med udbredelsen af MP3-filer, har musikindustrien taget yderlige tiltag til, at beskytte sine interesser, bl.a. igennem blokering af nye teknologier, som det f.eks var tilfældet med DAT-båndet, og senest gennem retsforfølgelse af privatpersoner og firmaer, som udbyder ulovlig deling af musik på nettet. Samtidig er pladebranchen langt om længe begyndt, at tilbyde lovlige alternativer til download af musik på nettet, i håbet om at komme fildelingen til livs, og således etablere sig på et potentielt endnu større marked. Piratkopiering overgår dog markant stadig det lovlige salg af musik online. For kunstnere har nye teknologier først og fremmest betydet nye muligheder for at udtrykke sig. Som eksempel er givet bl.a. mikrofonen, som medførte en helt ny type af sangere, kassettebåndet, som åbnede dørene op for distribution af alternative nichégenrer, som de store pladeselskaber ikke ville have noget med at gøre, og transistoren som var medvirkende til, at små uafhængige pladeselskaber og radiostationer, kunne tage kampen op mod branchens giganter. I de seneste år har internettet betydet muligheden for direkte kontakt mellem kunstner og forbruger, og også muligheden for gratis reklame og distribution. Dette kan komme forbrugeren til gode i form af bl.a. billigere musik, og bedre kontakt til kunstnere gennem hjemmesider som MySpace.com o.lign. Hermed er banen kridtet op til endnu en halvleg i kampen mellem teknologien og pladebranchen. 17

18 Anvendt litteratur: Berland, Jody: Buch, Martin: Radio Space and Industrial Time: Music Formats, Local Narratives and Techological Mediation. Popular Music, Vol. 9, No. 2, Radio Issue. (April 1990). SPOT 12 - Profetien om en musikalsk middelklasse (i alt 2 sider), artikel fra Mymusic, (besøgt d. 01/05/07) Chanan, Michael: Record Culture. Repeated Takes, Verso, Frith, Simon: Garofalo, Rebee: The popular music industry. The Cambridge Companion to Pop and Rock, Cambridge University Press, From Music Publishing to MP3: Music and Industry in the Twentieth Century. Jones, Steve: Music and the Internet. Popular Music, Vol. 19, No. 2 (April, 2000), Cambridge University Press Leonhard, Gerd: Music 2.0, Powerpoint fra Mediafuturist-foredrag på SPOT 12, Downloaded fra us_june_3_2006.pdf (downloaded d. 01/05/07) Guthrie, Ruth & Shayo, Conrad: Théberge, Paul: From Edison to MP3: A struggle for the Future of the Music Recording Industry. Hershey, PA, USA: Idea Group Inc., 'Plugged in': Technology and Popular Music. The Cambridge Companion to Pop and Rock, Derudover er disse hjemmesider anvendt som kilder: (besøgt d. 13/05/07) (besøgt d. 13/05/07) (besøgt d. 13/05/07) 18

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Mennesket vil ikke komme til at flyve de næste tusind år. Willbur Wright efter et skuffende forsøg på at flyve (1901)

Mennesket vil ikke komme til at flyve de næste tusind år. Willbur Wright efter et skuffende forsøg på at flyve (1901) Brødrene Wilbur og Orville Wright udførte sammen historiens første kontrollerede motorflyvning 17. december 1903 ved Kill Devil Hills nær Kitty Hawk i North Carolina. Flyvningens hastighed var 30 km/t.

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen

Program. Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musik-podcasting Program Musikbranchen & Internet Hvad er podcasting? Ultra_FM processen Musikpodcasting & Musikbibliotek.dk Fremtidsperspektiver i musikbranchen Musikbranchen & Internet Årsomsætning på

Læs mere

... fra vinyl og CD til bits og bytes

... fra vinyl og CD til bits og bytes ... fra vinyl og CD til bits og bytes Mikael Højris Mikael Højris Den nye Musikbranche... fra vinyl og CD til bits og bytes www.musikbranchen.dk Grafisk tilrettelægning: Winnie Krogh Reiff www.dasign.dk

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen

Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Opgaverne er lavet af: A er lavet af alle D er lavet af alle F er lavet af alle G er lavet af alle Gruppe: Steffen Klausen, Hani Al-kerdi, Mathias Hansen og Jesper Anthonisen Sikkerhed og risikofaktorer

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Fra Original til Digital

Fra Original til Digital Fra Original til Digital Morten Hein Hein Information Tools Dansk Selskab for Musikforskning Symposium Musik, Lyd og Digitalisering Lørdag den 24. april 2010 Fra Original til Digital Det handler mest om

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale:

En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: BILAG 1-3 BILAG 1 DRIFTSBETINGELSER En webcaster er forpligtet til at overholde følgende betingelser for at være berettiget til at webcaste i henhold til nærværende aftale: 1. Ingen offentliggørelse på

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Analyse af dansk musikeksport 2002

Analyse af dansk musikeksport 2002 Analyse af dansk musikeksport 2002 Januar 2004 wwwsafriduodk Foto: Morten Ryggaard Rapporten er udarbejdet af for: IFPI-Danmark Dansk Artist Forbund Dansk Musiker Forbund Danske Populærautorer DJBFA Sekretariat:

Læs mere

Internettet skaber krise i dansk musikbranche

Internettet skaber krise i dansk musikbranche ERHVERV Internettet skaber krise i dansk musikbranche Ulovlig kopiering af musik er en væsentlig årsag til stærkt faldende salg af CDer - Piratkopiering via internettet er helt ude af kontrol, siger Copy-Dan

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1

Arbejde med musik. Leif Smidt december 2015. Side 1 Arbejde med musik Leif Smidt december 2015 Side 1 Hvordan får jeg musik på min ipad Der findes flere forskellige måder, du kan få musik på din ipad. 1. Overfør musik fra din computer Hvis du i forvejen

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Question 1* Question 2* Question 3*

Question 1* Question 2* Question 3* Survey Invitations Invitations Sent: 0 Invitations Accepted: 0 Untracked Responses: 73 Total Responses Received: 73 Results Filtering Add Filter invitations & send reminders Question 1* Er du TDC/YouSee

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK OMSÆTNING 2014 OM DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 DANSK MUSIKOMSÆTNING 2014 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2014. Musik er overalt

Læs mere

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus

Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus Promus Produktionscenteret for Rytmisk Musik i Aarhus DET STARTER MED EN SANG! Sådan hænger musikbranchen sammen i Danmark De skabende 2.0 ophavsret! Indtægter for brug af sange/værker via Koda offentlig

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Udarbejdet af HORESTA i samarbejde med Koda Juli 2016 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk BRUGEN AF MUSIK HOS OVERNATNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42

KO D A ET PO RTR ÆT koda_dk_c.indd 1 koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 21/06/05 15:29:42 KODA ET PORTRÆT koda_dk_c.indd 1 21/06/05 15:29:42 koda_dk_c.indd 2 21/06/05 15:29:46 KODA ET PORTRÆT 02/03 KODA ET PORTRÆT KODA er en non-profit medlemsforening. Vores medlemmer er ca. 28.000 danske komponister,

Læs mere

Brugerinddragelse i musikbranchen

Brugerinddragelse i musikbranchen Reach Out - dynamik mellem pladeselskaber og forbrugere I samarbejde med De danske pladeselskaber, IFPI, Musikzonen, Alexandra Instituttet. Brugerinddragelse i musikbranchen Reach Out konference April

Læs mere

Sony annoncerer nye og smarte måder at nyde musikken på i dit hjem

Sony annoncerer nye og smarte måder at nyde musikken på i dit hjem Pressemeddelelse Sony, 6. januar 2015 Sony annoncerer nye og smarte måder at nyde musikken på i dit hjem High-Resolution Audio gengiver musikken, som kunstneren oprindelig har tænkt den skulle høres Klar

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012

BOGBRANCHEN Merethe Eckhardt april 2012 BOGBRANCHEN I januar 2012 sagde 20 % af amerikanerne at de har læst en e- bog i løbet af det seneste år Pew Research Centers Internet and american Life Projects Det er et spring på 5 %point i forhold til

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Køb af DVD afspiller

Køb af DVD afspiller Køb af DVD afspiller Markedet for DVD afspillere er stort, og der er mange producenter, der udbyder DVD afspillere. Som med meget andet HiFi, så gælder det også for DVD afspillere, at i langt de fleste

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus.

MUSIKFORLAG. Af Ole Dreyer. For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. MUSIKFORLAG Af Ole Dreyer For Music Management-uddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium og PROMUS Musiknetværket i Aarhus. Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Musikforlagets primære arbejde... 5 Udlandet...

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse:

2 P Klip ved Per Christensen. mod. Gramex. Kendelse: Den 21. november 2003 blev af Ophavsretslicensnævnet i sag nr. 89 2 P Klip ved Per Christensen mod Gramex afsagt følgende Kendelse: Indledning Sagen angår størrelsen af det vederlag, som klageren, 2 P

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Knud Knudsen Udgivet af Historiestudiet, Aalborg Universitet

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at vedlægge Dacapos nye 2010 katalog - i tidens ånd trykt på miljørigtigt genbrugspapir.

Vi har hermed fornøjelsen at vedlægge Dacapos nye 2010 katalog - i tidens ånd trykt på miljørigtigt genbrugspapir. Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 72 Offentligt DACAPO 15. december 2009 Vi har hermed fornøjelsen at vedlægge Dacapos nye 2010 katalog - i tidens ånd trykt på miljørigtigt genbrugspapir. Vi skal

Læs mere

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask Digital Musik: Nye Grænseflader.

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask  Digital Musik: Nye Grænseflader. Opsamling En strategi for en e-businessløsning, der er specielt rettet mod forbrugere af digital musik handler om Digital Distribution og Nye grænseflader til Kunderne Cand.merc. marketing 8. semester,

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

Musik branchen i krise! Kvantitativt eller kvalitativt?

Musik branchen i krise! Kvantitativt eller kvalitativt? Musik branchen i krise! Kvantitativt eller kvalitativt? Københavns Universitet Økonomisk Institut Term Paper i faget Internet Økonomi Forfatter: Bjarke Jakobsen Vejledere Mich Tvede og Jens Leth Hougaard

Læs mere

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside.

Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. AFTALE OM ON DEMAND AKTIVITETER (streams/podcasts m.v.) Denne aftale samt bilag dækker brug af udbyderens on demand tilrådighedsstillelse af udsendelser med musikværker via udbyderens hjemmeside. 1 Anvendelsesområde

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE MUSIKBRANCHE UNDER FORANDRING

DEN GRØNLANDSKE MUSIKBRANCHE UNDER FORANDRING DEN GRØNLANDSKE MUSIKBRANCHE UNDER FORANDRING Udfordringer i en digitaliseret verden Inunnguaq Petrussen Speciale i Samfundsvidenskab 15. januar 2015, Ilimmarfik Vejleder: Birger Poppel Forord Dette speciale

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale Opgave 1B Denne opgave tager udgangspunkt i den årlige festival for mediekunst og digital kultur, Transmediale, der i Februar 2016 fandt sted i Berlin, Tyskland. Opgaven forsøger at tage højde for et bestemt

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

Diversitet i musikbranchen

Diversitet i musikbranchen Diversitet i musikbranchen Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Gramex JazzDanmark Dansk Live Maj 2017 Indhold DIVERSITET ER KVALITET! 3 DE METODISKE OVERVEJELSER 3 ORGANISATIONERNE BAG UNDERSØGELSEN

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Tom Frederiksen Finn Olafsson Torsten Olafsson

Tom Frederiksen Finn Olafsson Torsten Olafsson En aften med Tom Frederiksen Finn Olafsson Torsten Olafsson Synger/sangskrivere før og nu Med nomineringen af Tom Frederiksens debut-album Synger/sangskriver ved Danish Music Awards 2008 blev idéen til

Læs mere

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek

Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Borgernetværk om musik på Københavns Hovedbibliotek Forhistorie Traditionelt brugerpanel ryger ud 2009 Ny model for borgerinddragelse skal udvikles Pilotprojekter påb&u og musikområdet Det hedder BORGERnetværk...

Læs mere

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter

Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Roskilde Weekendradio Uddannelsesprojekt: Transmission af livekoncerter Målet med projektet har været at give musikudøvere mulighed for at få indblik i og viden om, hvordan radiomediet kan transmitterer

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD

Internet@TV med Samsung Apps. Nem tilslutning med All Share. Blu-ray-DVD Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive Internet@TV-teknologi åbner op for flere verdener, end du kan forestille dig - og lægger det hele ud på din TVskærm. Uden større problemer kan du tilslutte

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen)

Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen) København 9. februar 2006 Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af ophavsretsloven (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen) Dansk Journalistforbund skal hermed afgive sit høringssvar

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2012-2013. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2012-2013. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2012-2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Ved karaktergivning vægtes hver opgave med 50 % OPGAVE 1 Hans

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Statistik over nye danske udgivelser registreret hos Gramex

Statistik over nye danske udgivelser registreret hos Gramex Andel Antal registrerede udgivelser pr. år Andel af albums, singler og lydfiler pr. år 3 1 25 1 2 8 15 1 Singler og lydfiler Albums 6 4 Singler og lydfiler Albums 5 Antal registrerede udgivelser pr. år

Læs mere

Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG. Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold

Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG. Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold Proces Dokument INDHOLD 1. TEKST OM STILARTEN 2. MOODBOARDS 3. MÅLGRUPPEVALG Gruppe 9 Ann Sophie Lindskjold DEN PSYKEDELISKE PLAKAT LSD, Ungdomsoprør og en ny måde at betragte kunst på, var baggrund for

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere