Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing"

Transkript

1 Sweco Sundhed

2 Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing University Hospital China Deutsches Krebcentrum Harz Germany Palazo Partus Maternity Hospital St. Petersburg, Russia The Great Saparmyrat Turkmenbashy International Medical Center, Ashqabat, Turkmenistan Suleimaniyah General Hospital, Suleimaniyah, Iraq Luganville District Hospital, Luganville, Vanuatu Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia Spitak Health Centre, Armenia Ovanbo district, Namibia Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia lundberg General Hospital Colombo, Sri Lanka Military Hospital, Libya Helsinki University Central Hospital / Triangle Hospital Turku University Central Hospital Helsinki University Central Hospital Helsinki University Central Hospital / Töölö Hospital Tampere University Central Hospital National PET- Centre of Finland, Turku Meilahti Hospital Jalkaranta Hospital, Lahti Porvoo Hospital Salo District Hospital Hyvinkään Lääkärikeskus Oy Mikkeli Central Hospital Lovisenberg Diakonale Hospital Landspitali University Hospital, Iceland Trondheim University Hospital (St. Olav s Hospital) Akershus University Hospital (Ahus) Vestfold Hospital Trust Ullevaal University Hospital Kualumpur General Hospital University Hospital Tartu Maternity and Children s

3 SWECO Sweco er et internationalt rågivningsfirma med samlet viden inden for teknik, miljø og arkitektur. Vore rådgivere udfører hvert år opgaver i mere end 80 lande. En stor del af vor virksomhed koncentrerer sig om udvikling af teknik og viden med det sigte at skabe et bæredygtigt samfund. Vore rådgivende ingeniører og arkitekter udvikler kreative løsninger med højt vidensindhold for kunder både i den private og den offentlige sektor. Vore medarbejdere deltager aktivt i processen med det formål at udvikle et bæredygtigt samfund og en effektiv industri. Vi tilbyder løsninger som skaber funktionelle og arkitektonisk markante bygninger og anlæg, omkostningseffektive energisystemer, renere miljø samt en effektiv og lønsom produktion. Swecos medarbejdere udfører opgaver i mere end 80 lande verden over og vores årlige omsætning beløber sig til DKR 3.2 mia. Sweco er et uafhængigt aktieselskab noteret på OMX, Nordiske Børs Stockholm. Swecos hovedkontor ligger i Stockholm, og vi har, ud over Sverige, kontorer i mange lande, herunder Danmark. Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen BirkNielsen er et dansk aktieselskab, hvor aktiemajoriteten indehaves af Sweco Sverige AB. S w e c o S u n d h e d 3

4 OPGAVER OG KUNDER Den internationale udvikling går mod større og større projekter, hvor eksperter med viden inden for flere områder forener deres viden for at tage ansvar for projekternes gennemførelse fra start til slut. Det betyder at stadigt flere opgaver bliver løst af Sweco-rådgivere, som dækker flere discipliner, både nationalt og over landegrænserne. Swecos rådgivningsydelser er efterspurgt af kunder inden for mange markedssegmenter, eksempelvis industri, miljø, energi, infrastruktur, byggeri, projektudvikling og transport. 60 % af vor opgaveportefølje kommer fra den private sektor, og 40 % af kunderne er kommuner, regioner, styrelser og andre offentlige myndigheder. Swecos hjemmemarked er Norden. Ud over i Sverige løses et stigende antal opgaver af vore egne datterselskaber i Danmark, Norge og Finland. Dertil kommer vore kontorer i Rusland, Estland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet samt i Bulgarien. Sweco har desuden en omfattende projekteksport til Asien, Afrika, Mellemøsten samt Mellem - og Sydamerika. 44 S ws ew ce o c o S uvå n dr hd e d

5 Sweco tilbyder spidskompetencer inden: Arkitektur Bærende konstruktioner Installationer Infrastruktur Vand & Miljø Projektledelse & Byggestyring Energisystemer GIS, Geografiske Informations Systemer Industriteknik Planlægning og udredninger, vvm Landskabsplanlægning S ws ew ceo cso uvå n drh de d 55

6 SWECO SUNDHED Vores målsætning for sundhedsopgaverne Vores målsætning er at skabe bygninger og rammer for sundhedssektoren, hvor de ansatte er stolte af at arbejde, og hvor patienterne føler tryghed ved opholdet og behandlingen. Vore bygninger og rum skal være fleksible, dvs. at de skal kunne ændres til at opfylde nye krav og teknisk udvikling, samt være optimale for udførelse af pleje, forskning og uddannelse. Bygningerne skal kunne opfattes som et positivt element i byen og være miljømæssigt sunde og effektive. Swecokontorer med sundhedsrelaterede opgaver Gennemførte internationale sundhedsopgaver 6 S w e c o S u n d h e d

7 Samarbejde internt i Sweco Som et af Nordens ledende tekniske rådgivningsfirmaer har Sweco samlet spidskompetencer inden for arkitektur, bærende konstruktioner, installationer og miljøteknik. Dette muliggør et bredt og effektivt samarbejde for at imødekomme de komplekse storskalaopgaver vi bliver stillet overfor. De fleste af Swecos kompetencer anvendes i projekter inden for sundheds- og hospitalsområdet for kommuner, regioner og private aktører såvel i Sverige, Danmark, Finland og Norge som i den øvrige verden. I Sweco arbejder vi i et integreret samarbejde mellem de forskellige discipliner inden for vore fælles kompetenceområder. Disse områder omfatter hospitals og sygehusplanlægning, arkitektur, landskabsplanlægning, projektledelse, bærende konstruktioner, trafikplanlægning, logistik, energisystemer, affaldshåndtering og tekniske installationer. Projekteringen og planlægningen af det seneste store hospitalsprojekt i Sverige, Sunderby Sygehus, er for størstedelen blevet udført af arkitekter og ingeniører fra Sweco. Selvom vore kompetenceområder har haft uafhængige kontrakter, har vi været i stand til at tilpasse og koordinere opgaverne i tæt samarbejde med bygherren. Planlægning og projektering Vore ydelser inden for sundheds og hospitalsområdet omfatter analyser, strategier og planlægning samt projektering. Indretning, landskabsplanlægning og administration er vigtige dele af vor virksomhed inden for området. Designdialog og procesledelse På det indledende stade kan vi drage nytte af det procesværktøj, som adj. professor Peter Fröst har udviklet til at skabe medejerskab af og forståelse for det planlagte miljø og for planlægningsprocessen. Et af hans specialer er at man som arbejdsredskab har en tydelig dialog designdialog med hospitalspersonalet, når fremtidens rum skal formgives. Dialogen bevirker at medarbejderne får mere viden om hvordan deres arbejdsplads vil komme til at fungere, og hvilke behov der er. Der spares typisk megen tid, idet programkrav og løsninger kører parallelt. Funktions og rumprogrammering I Sweco har vi adskillige medarbejdere, heriblandt sygeplejersker, der er vant til at arbejde med funktions og rumanalyser på det tidlige projektstadie. Vi arbejder med indretningen og rumfunktionerne som en naturlig del af den overordnede arkitektopgave. Vi deltager i programmeringsarbejdet og har ofte ledelsen af denne del af projektet. Rumudformning og installationskoordinering er en vigtig kompetence, som kræver stadig opdatering og udvikling. S w e c o S u n d h e d 7

8 Arkitektur Arkitektafdelingerne beskæftiger på fuldtid ca. 50 medarbejdere, som løser opgaver på hospitalsområdet i Sverige, Danmark, Finland og Norge og som deltagere i rådgivningseksport til resten af verden. Sweco udarbejder p.t. en række redegørelser (hospitalsplaner m.m.) og projekterer ca. halvdelen af de hospitalsopgaver der ligger i de svenske landsting og regioner. I Danmark har Sweco Architects medvirket ved en lang række om- og nybygninger i det danske sundhedsvæsen: Psykiatri, Stråleterapi, Hæmatologi, Akutmodtagelse, Intensiv overvågning, Hæmodialyse, Urologi, Operation, Blodbank, Øjenkirurgi, Høreklinik, Billeddiagnostik samt forskningslaboratorier. Kompetenceudvikling For at udvikle vore kompetencer inden for sundheds- og hospitalsområdet har Sweco søgt opgaver uden for selve Sverige. Sweco har i de senere år gennemført to opgaver i Estland omfattende oplæg til et nyt universitetshospital i Tartu samt en dispositionsplan for det nordlige Estlands regionshospital i Tallinn. Vi kan tilbyde vore kunder viden om den seneste internationale udvikling inden for tendenser og forskning på sundheds- og hospitalsområdet. Vi deltager derfor kontinuerligt i internationale konferencer og seminarer. Peter Fröst oppebærer det eneste professorat inden for hospitalsområdet på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Derudover udfører både Anders Melin, Göteborg og Mikael Paatela, Helsinki forskning inden for samme område. Dette giver adgang til et omfattende netværk og aktuel information om nye forskningsresultater som er anvendelige til udvikling af bygninger, planlægning, teknik og funktioner inden for hospitalsområdet. Installationer og teknisk service Sweco er et ledende rådgivningsfirma inden for VVS, el og svagstrømsinstallationer. Vi arbejder med systemintegration, indeklima, brandbeskyttelse, brandstrategier og driftsstrategier. Vort hospitalskendskab og vore opgaver har en lang historie i de nordiske lande. Allerede i 20 erne var Sweco (den gang Theorells) med til at modernisere det svenske hospitalsvæsen. Siden har landsting og regioner været nogle af Swecos største kunder. Vore opgaver omfatter alle typer af tekniske installationer. Vi har erfaring med en lang række om- og nybygninger af alle typer afdelinger til eksempelvis: Operation, Infektion, Klinisk mikrobiologi, HIV-lab, Scannere, Neuro- og Nuclearmedicin m.m. Dertil kommer systemintegration af installationer og funktioner. 8 S w e c o S u n d h e d

9 Infrastruktur og Logistik Sweco er specialister i affaldshåndtering på hospitaler og sygehuse. Siden år 2000 har vi medvirket i planlægning af affaldshåndtering og tøjvask inden for hospitalssektoren i Sverige og Norge. Vi har derudover forestået redegørelser for affaldshåndtering i Honduras og i Letland. Vi tilbyder også specialistrådgivning vedr. transport, anlæg, hospitalsplanlægning og logistik alt fra overordnet planlægning til detailprojektering. Sweco har eksempelvis løst de overordnede logistikspørgsmål for Danderyds sygehus, Linköpings Universitetssygehus, Borås sygehus, Sunderby sygehus, Universitetssygehuset i Malmø, Allmäna sygehus og Falun lasarett. På Karolinska Universitetssygehus og på Akershus i Oslo har Sweco forestået udbuddet og har haft delprojektansvaret for opbygningen af smågodstransportsystemet (rørpost) og den automatiske interne transport, AGVsystem (autotrucks). Sweco har desuden udarbejdet grundlaget for Karolinska Universitetshospital vedr. kravene til varemodtagelse og terminal m.v. samt udarbejdet strategi for udbygning af transport og mediaculvert strukturen på hospitalet. Senest har holdet opnået kompetence vedr. analyser af materialers livslængde og totaløkonomiske vurderinger. Energisystemer Sweco tilbyder rådgivning vedr. udvikling og effektivisering af virksomheder inden for energisektoren. Inden for sundheds og hospitalsområdet arbejder vi med elmiljø og elkvalitet, back-up og nødstrømsanlæg, forsyning, drift og vedligeholdelse samt energibesparende foranstaltninger. Reservekraftværket ved Karolinska Universitetshospitalet i Huddinge, som er et af de største i Sverige, er blot ét opgaveeksempel. Opgaven omfattede desuden byggeledelse og en ombygning af store dele af hospitalets El-system med henblik på større sikkerhed. På Södertälje Sygehus har vi haft ansvaret for ombygningen og moderniseringen af reservekraftanlægget. Vi har i 20 år haft ansvaret for den forebyggende vedligeholdelse af Regionssygehuset i Ryhov. Sweco har fungeret som ekspertstøtte inden for elforsyningsområdet for Socialstyrelsen og Kriseberedskabsmyndighederne i disses arbejde med udarbejdelsen af SSIK (sygehusenes sikkerhed i krise og krig). S w e c o S u n d h e d 9

10 Projektledelse, projektadministration og byggeledelse Sweco har specialister inden for projektledelse og projektadministration i hospitalsprojekter og mange andre typer af projekter. Vore ydelser omfatter overordnet projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse, kvalitets og miljøledelse samt virksomhedsudvikling. Der er i dag ca. 300 projektledere i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Projektlederne har generelt meget høj kompetence og gedigen erfaring. Vi styrer for størstedelen vore projekter efter principperne i PMI (Project Management Institute). Vore projekter styres i Danmark efter BIPS, seneste version. Sweco i Sverige har i de seneste år arbejdet med projekter for blandt andre LOCUM, De regionale ejendomme i Värmland og De regionale ejendomme i Dalarna. Fortrinsvis har det været rapportering, udredningsarbejde og projektadministration, såsom projekteringsledelse og byggeledelse i forbindelse med hospitalsombygninger. Vi har også forestået programmeringen af Sikkerhedslaboratoriet klasse 4 & 3 på Statens Seruminstitut i Danmark og programmeringen af Universitetshospitalet i Tartu, Estland. Vand og miljø Swecos virksomhed inden for vand og miljø hører til blandt de største i Europa. Arbejdet fokuserer på langsigtet og effektiv resurseudnyttelse. Vi hjælper kunderne med løsninger som er optimale ud fra et såvel miljømæssigt som investeringsmæssigt synspunkt. Ydelsesudbuddet er bredt og omfatter løsninger på vandforsyning, rensningsanlæg, affaldshåndtering og oprensning af forurenede områder. Sweco udfører derudover miljøredegørelser og miljøkonsekvensbeskrivelser. Blandt Swecos opgaver inden for hospitalssektoren kan nævnes: Systemer for nødvandsforsyning samt rapportering og status for kviksølvsforureninger. Øvrige internationale hospitalsprojekter omfatter Norge, Cypern, Honduras og Thailand. 10 S w e c o S u n d h e d

11 Bærende konstruktioner Swecos ydelser inden for bærende konstruktioner omfatter teknisk avancerede hospitals-, industri- og byggeprojekter. Opgaverne omhandler dimensionering og projektering af mangeartede bygninger såsom industribyggeri, boligbyggeri, butikker, skoler idrætsanlæg og ikke mindst hospitaler. Til løsning af disse opgaver har vi en bred ekspertiseplatform inden for komplekse stålkonstruktioner, hvor vi er førende i branchen, samt inden for industridesign, avancerede fundamenter og miljøtilpasning af bygninger. En vigtig del af vores byggekompetence er, foruden krav til belastning og sikkerhed, at sikre bygningens kvalitet og funktion i hele dens levetid. GIS Et hurtigtvoksende felt inden for komplekse konstruktioner og infrastrukturprojekter er datakoordination. Vi arbejder for tiden med datakoordinering for mange af den svenske stats vejprojekter, hvor vi både skræddersyr og administrerer informationsportalerne. På Arlanda lufthavn ved Stockholm har vi designet det web-baserede GIS system, som giver lufthavnens personale adgang til etageplaner og bygningstegninger. Derudover er systemet for håndtering af lejeaftaler blevet sammenkoblet med etageplanerne. Vi tilbyder ydelser vedr. dokumentstyring, IT koordinering og CAD koordinering i komplicerede projekter såsom design af et geodatasystem for Citytunnel konsortiet i Malmø. S w e c o S u n d h e d 11

12 Nye Ahus, Akershus Universitetssygehus Det nye sygehus, Nye Ahus vil, når det står færdigudbygget, have et samlet etageareal på m 2. Heraf er m2 nybyggeri og m 2 ombygning og modernisering af eksisterende bygninger, hvilket gør sygehuset til et af Norges største. Projektet omfatter projektering af samtlige VVS-installationer, energiforsyning og tekniske anlæg. Opgaven omfatter desuden almen luftbehandling, et specielt filtersystem, medicinske luftarter, trykluftsanlæg, sanitetsudstyr, vand, sprinkling, varme og airconditioning. En velgennemtænkt teknisk infrastruktur gør at systemerne kan tilpasses nye planløsninger. Sweco Norge har konstrueret et klippevarme - system med 200 m dybe borede brønde, som både leverer varme og køling til sygehuset. Systemet er kombineret med traditionel olie- og elbaseret opvarmning og er et af de største klippevarmeanlæg i Norge. Swecos opgave omfattede logistikplanlægning, detailplanlægning, detailprojektering og tilsyn med entrepriserne frem til aflevering. Installationsrådgiver: Sweco Norge Bygherre: Nye Ahus HF Areal: m 2 12 S w e c o S u n d h e d

13 Triangelsygehuset Helsinki Universitetshospital Ny hospitalsbygning som opføres på Meilahti sygehusområdet i Helsinki. Hospitalet kommer til at fungere som et specialhospital for internmedicin. Der bliver plads til 210 sengeliggende patienter. Ud over de medicinske senge etableres der 30 sengepladser tilknyttet den kirurgiske afdeling, en dialyseafdeling samt en ambulant afdeling. I kælderetagen etableres MRI scannere med 3 undersøgelsesrum. På taget af den 7 etager høje bygning etableres en helikopterlandingsplatform. Det nye hospital er planlagt til ibrugtagning i Arkitekt: Sweco Indretning og design: Sweco Bygherre: Helsinki og Uusimaa hospitalsområde Areal: m 2 S w e c o S u n d h e d 13

14 Borås sygehus ny sengebygning Projektet er et resultat af en projektkonkurrence i Den nye sengebygning ved Borås sygehus kommer til at rumme lokaler for genoptræning, klinikker, modtagelse og dagkirurgi samt ca. 130 senge. Plejeafsnittet er fleksibelt og inddelt i mindre afsnit med decentrale arbejdspladser for sygeplejerskerne. Opgaven omfatter arkitektarbejde, indretning og landskabsarkitektarbejde samt projektledelse. Projektet gennemføres i partnering med NCC som totalentreprenør. Bygningen er på samlet m 2 med et anlægsbudget på SEK 400 mio. Planlagt ibrugtagning Arkitekt: Sweco Indretningsarkitekt: Sweco Landskabsarkitekt: Sweco Logistik: Sweco Bygherre: Västfastigheter Areal: m senge 14 S w e c o S u n d h e d

15 T-sygehuset i Åbo Universitetssygehuset i Åbo (Turku) er et af Finlands fem universitetssygehuse. Det betjener landets sydvestlige region som det førende sygehus med alle medicinske specialer. T-sygehuset er udformet efter de nyeste principper inden for moderne sygehusdesign og indeholder afdelinger for onkologi, dermatologi og kirurgi. Sygehuset består af separate bygninger til sengeafsnit, ambulant behandling samt afdelinger for komplicerede undersøgelser og behandlinger. De enkelte bygninger er samlet omkring et centralt beliggende, glasdækket atrium, som indeholder restaurant, mødefaciliteter og en have for både patienter, besøgende og personale. Bygningerne kan tilføjes yderligere etager, idet alle tekniske føringsveje er knyttet til den enkelte bygnings tekniktårn. Dette muliggør fremtidige ombygninger og moderniseringer uden at etagernes aktiviteter skal afbrydes. Arkitekt: Sweco Bygherre: Sygehusområde Varsinais, sydvest Finland Bygningsvolumen: m 3 S w e c o S u n d h e d 15

16 Norrlands Universitetssygehus NUS, Bygning 27 Et helt nyt bygningskompleks, på ca m 2 i seks etager, skal erstatte de eksisterende lokaler, og aktiviteterne samles i én bygning. Bygningen er forsynet med en mangfoldighed af tekniske installationer, idet den indeholder alt fra rene rum til sengestuer. Hovedparten af det tekniske system er samlet i den nederste etage, eftersom huset skal kunne påbygges yderligere etager, samtidig med at drift og vedligehold af de tekniske installationer gøres lettere. For at minimere bygningens totale energiforbrug er der etableret et energilager i form af borede brønde. Energilageret tilsluttes et varmepumpeanlæg som supplement til hhv. fjernvarme og fjernkøling. Bygningen er totalsprinklet blandt andet for at mindske antallet af brandsektioner og dermed skabe mere åbenhed og mulighed for fleksible planløsninger. Kontrol og overvågningssystemet er integreret med byggeriets øvrige systemer, bl.a. med et fælles distribueret system til kontrol af bygningskompleksets elektriske installationer og lysstyring. Systemet er endvidere designet således, at samtlige tekniske installationer i bygningen kan visualiseres via en fælles software platform. Indflytning foråret Installationsrådgivning: Sweco (VVS, styresystemer og sprinkling) Smågodstransport: Sweco Bygherre: Västerbottens Läns landsting Areal: m 2 16 S w e c o S u n d h e d

17 Region Midt Regionshospital, Holstebro Urologi og Hæmodialyse m.v. I de eksisterende bygninger på regionshospitalet i Holstebro ønskede Regionen at man, uden at tilføje nybygninger, skulle samle al urologi og hæmodialyse på et centralt sted i bygningskomplekset. Samlingen og effektiviseringen af disse to funktioner har medført en omfattende rokade af forskellige, af ombygningen berørte, afdelinger. Ombygningen har omfattet flytning og nyindretning af øreafdeling og høreklinik, endokrinologisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, hæmodialyse ambulatorium og kontorer, urologisk afdeling, sengeafsnit og kontorer samt en ny afdeling for ernæringsenheden. I alt har rokaden omfattet ca m 2 etageareal, hvilket har krævet en omhyggelig tidsplanlægning og et højt informations- og serviceniveau. Ombygningen har strakt sig over 3 år og ventes afsluttet september For at få kabalen til at gå op har det imidlertid været nødvendigt at tilføje ét enkelt nyt bygningselement: Den flygelformede foyerbygning, som har til formål funktionsmæssigt at binde 3 eksisterende bygninger, sammen over 3 etager. Flyglet rummer patientfaciliteter, venterum, spisestuer m.m. Arkitekt: Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen Indretning: Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen Ingeniør: Alectia Bygherre: Region Midt Areal: ca m 2 S w e c o S u n d h e d 17

18 Sweco sundhedsopgaver Universitetssygehuset i Örebro, Medicinhuset En af de senere års store nybygningsetaper til universitetssygehuset i Örebro. Medicinhuset rummer bl.a. modtagelse og sengeafdelinger for medicin, reumatologi, onkologi og genoptræning. Til diagnostik og behandling er tilknyttet fysiologisk laboratorium og kemilaboratorium, dialyse, ergoterapi, fysioterapi og hydroterapi samt en strålebehandlingsenhed med 4 behandlingsrum. Bygherre: Örebro läns landsting Sunderby Sygehus Nordeuropas mest moderne sygehus ligger midt imellem Boden og Luleå i Sverige. Sygehuset rummer løsninger af bl.a. sengeafdelinger, som for sin del er banebrydende i den svenske sygehusverden. Sweco har opgaven med at udarbejde dispositionsplanen hvad angår de nye krav som patientplejen stiller til sygehuset. Opgaven løber i perioden Bygherre: Norrbotten läns landsting Center for Rygkirurgi i Hellerup Ombygning og indretning af privat rygklinik i Hellerup med operationsstuer, patientrum, undersøgelsesrum og personalefaciliteter. Arkitekt: Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen Bygherre: Tuborg Nord Ejendoms IS Sct. Görans Hospital, bygning 06 Ombygningen ved Sct. Görans Hospital omfatter nye lokaler for geriatrisk afdeling (49 senge) og en skærmet psykiatrisk afdeling. Opgaven har omfattet ombygning af 7 etager samt et teknikhus på taget. Projektet er gennemført i partnering med Skanska som totalentreprenør. Anlægsudgift SEK 105 mio. Bygherre: Locum AB Håndtering af sygehusaffald, Tegucigalpa, Honduras Et SIDA-finansieret projekt som blev gennemført inden for samarbejdaftalen mellem byerne Stockholm og Tegucigalpa. I udførelsesfasen blev der taget samlet stilling til alle aspekter af affaldsproblematikken for et sygehus med det formål at skabe langsigtede og bæredygtige løsninger. Bygherre: Stockholm By 18 S w e c o S u n d h e d

19 Petersburg Beijing University Hospital China Deutsches Krebcentrum Harz Germany Palazo Partus Maternity Hospital St. Petersburg, Russia The Great Saparmyrat Turkmenbashy International Medical Center, Ashqabat, Turkmenistan Suleimaniyah General Hospital, Suleimaniyah, Iraq Luganville District Hospital, Luganville, Vanuatu Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia Spitak Health Centre, Armenia Ovanbo district, Namibia Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia General Hospital Colombo, Sri Lanka Military Hospital, Libya Helsinki University Central Hospital / Triangle Hospital Turku University Central Hospital Helsinki University Central Hospital Helsinki University Central Hospital / Töölö Hospital Tampere University Central Hospital National PET-Centre of Finland, Turku Meilahti Hospital Jalkaranta Hospital, Lahti Porvoo Hospital Salo District Hospital Hyvinkään Lääkärikeskus Oy Mikkeli Central Hospital Lovisenberg Diakonale Hospital Landspitali University Hospital, Iceland Trondheim University Hospital (St. Olav,s Hospital) Akershus University Hospital (Ahus) Vestfold Hospital Trust Ullevaal University Hospital Kualumpur General Hospital University Hospital Tartu Maternity and Children s Hospital, Kuwait Norwegian Radium Hospital in Oslo Halmstad County Hospital North Estonia Regional Hospital, Mustamäe, in Tallinn Lund University

20 SWECO ARCHITECTS A/S SKAARUP & JESPERSEN l BIRKNIELSEN Strandvejen 56 DK 2900 Hellerup Telefon Søndergade 1B 3.tv DK 8000 Århus C Telefon Nupark 51 C1. DK 7500 Holstebro Telefon Epost SWECO AB Gjörwellsgatan 22 Box SE STOCKHOLM Telefon Fax Epost

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden - Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF

STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden - Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden - Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet 5803 Nordplus Medicin

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

SPROGFÆRDIGHEDER : Tale Læse skrive. Engelsk God God God Tysk Rimelig God Rimelig

SPROGFÆRDIGHEDER : Tale Læse skrive. Engelsk God God God Tysk Rimelig God Rimelig CURRICULUM VITAE NAVN : Arne Christiansen FØDSELSÅR : 1944 NATIONALITET PROFESSION STILLING I FIRMA : Dansk : Rådgivende ingeniør : Projektleder ANSAT I FIRMA : Siden 1977 NØGLE- KVALIFIKATIONER : Projektledelse

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM

ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 ATRIUM Havneholmen 29 998 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Et eksempel på skandinavisk arkitektur når den er lysende. Udefra set er det samspillet mellem sort granit og glas, der falder i øjnene. Og indvendigt er det

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder

STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder STØTTET BOLIGBYGGERI JULI 2009 Rådgivernøgletal og medvirkende virksomheder ANSØGNINGSSKEMA / INDTASTNINGSBILAG A B C Oplysninger om rådgivernøgletal Indgår der partnering i projektet F2240 Nøgletalsoplysninger

Læs mere

VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet C. F. Møller. Arkitektfirmaet. C. F.

VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet C. F. Møller. Arkitektfirmaet. C. F. VELFÆRDS ARKITEKTUR -sygehus byggeri i en demokratisk tradition Klavs Hyttel Arkitektfirmaet Arkitektfirmaet God arkitektur er perfekt afstemt; så ingenting kan lægges til, trækkes fra eller ændres Leon

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Aksel Tolderlund. Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1946. Mobil: +45 2048 5205. Ingeniør fra Københavns Teknikum B. Sc.Eng. Senioringeniør /Projektchef

Aksel Tolderlund. Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1946. Mobil: +45 2048 5205. Ingeniør fra Københavns Teknikum B. Sc.Eng. Senioringeniør /Projektchef Aksel Tolderlund Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1946 Kontakt E-mail : at@tolderlund.nu Tlf.: +45 4641 0776 Mobil: +45 2048 5205 Uddannelse Ingeniør fra Københavns Teknikum B. Sc.Eng

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt

Vi sætter håndværkerne i sving. Sygehusbyggerier SYDDANMARK. Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt SYDDANMARK Sygehusbyggerier Vi sætter håndværkerne i sving Nybyggerier rammer på det bedst tænkelige tidspunkt Se alle de store sygehusbyggerier i regionen 1 intro Tekst: Thomas Laursen / Foto: Hyldager

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Nyt fra det Internationale Kontor marts 2006

Nyt fra det Internationale Kontor marts 2006 Nyt fra det Internationale Kontor marts 2006 Dette er det første nyhedsbrev udsendt fra det Internationale Kontor ved Center for Sundhedstelematik, Fyns Amt. Håbet med nyhedsbrevet er at skabe opmærksomhed

Læs mere

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE

STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 STØBERIGADE Teglværkshavnen 2.354 m 2 April 2013 LEJEMÅL Støberigade 12-14 Ejendommen Støberigade er en topmoderne kontorejendom i et moderne, stilrent, elegant og let design. Ejendommen blev i 2002 belønnet med Københavns

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed 1 4D - ét af verdens mest energieffektive byggeprojekter Bæredygtighed i 4 Dimensioner 2 Bag 4D projektet står: Nordkranen A/S By & Havn Lading arkitekter +

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Anlægsbevilling til fase 0-projekt ved Hospitalsenheden Vest Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 4 Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretariatet Gl. landevej 61

Læs mere

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne

BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne BIM implementerings strategi, og erfaringer fra hospitalsprojekterne Intro Lidt om NIRAS Implementerings processen generelt BIM implementering i NIRAS Hospitalsbyggerierne BIM implementering i Hospitalsbyggerierne

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN fra kraftværk til forbruger NYT NYT NYT Vi leverer alle ydelser inden for fjernvarme Pr. 1. oktober 2014 er der blevet dannet en stærk partner til fjernvarmebranchen, som kan

Læs mere

Tid til en tryggere hverdag

Tid til en tryggere hverdag Tid til en tryggere hverdag www.airliquide.dk Du har ikke råd til at spilde minutter, når hvert sekund tæller Tryghed handler om mange ting, når det gælder gas inden for sundhedsvæsnet. Du skal være sikker

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation

Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg. Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Rådgiverens ønsker til et moderne CTS-anlæg Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation Hvordan ser CTS virkeligheden ud i Danmark. Der er i dag rigtig mange eksisterende CTS

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere