Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing"

Transkript

1 Sweco Sundhed

2 Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing University Hospital China Deutsches Krebcentrum Harz Germany Palazo Partus Maternity Hospital St. Petersburg, Russia The Great Saparmyrat Turkmenbashy International Medical Center, Ashqabat, Turkmenistan Suleimaniyah General Hospital, Suleimaniyah, Iraq Luganville District Hospital, Luganville, Vanuatu Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia Spitak Health Centre, Armenia Ovanbo district, Namibia Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia lundberg General Hospital Colombo, Sri Lanka Military Hospital, Libya Helsinki University Central Hospital / Triangle Hospital Turku University Central Hospital Helsinki University Central Hospital Helsinki University Central Hospital / Töölö Hospital Tampere University Central Hospital National PET- Centre of Finland, Turku Meilahti Hospital Jalkaranta Hospital, Lahti Porvoo Hospital Salo District Hospital Hyvinkään Lääkärikeskus Oy Mikkeli Central Hospital Lovisenberg Diakonale Hospital Landspitali University Hospital, Iceland Trondheim University Hospital (St. Olav s Hospital) Akershus University Hospital (Ahus) Vestfold Hospital Trust Ullevaal University Hospital Kualumpur General Hospital University Hospital Tartu Maternity and Children s

3 SWECO Sweco er et internationalt rågivningsfirma med samlet viden inden for teknik, miljø og arkitektur. Vore rådgivere udfører hvert år opgaver i mere end 80 lande. En stor del af vor virksomhed koncentrerer sig om udvikling af teknik og viden med det sigte at skabe et bæredygtigt samfund. Vore rådgivende ingeniører og arkitekter udvikler kreative løsninger med højt vidensindhold for kunder både i den private og den offentlige sektor. Vore medarbejdere deltager aktivt i processen med det formål at udvikle et bæredygtigt samfund og en effektiv industri. Vi tilbyder løsninger som skaber funktionelle og arkitektonisk markante bygninger og anlæg, omkostningseffektive energisystemer, renere miljø samt en effektiv og lønsom produktion. Swecos medarbejdere udfører opgaver i mere end 80 lande verden over og vores årlige omsætning beløber sig til DKR 3.2 mia. Sweco er et uafhængigt aktieselskab noteret på OMX, Nordiske Børs Stockholm. Swecos hovedkontor ligger i Stockholm, og vi har, ud over Sverige, kontorer i mange lande, herunder Danmark. Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen BirkNielsen er et dansk aktieselskab, hvor aktiemajoriteten indehaves af Sweco Sverige AB. S w e c o S u n d h e d 3

4 OPGAVER OG KUNDER Den internationale udvikling går mod større og større projekter, hvor eksperter med viden inden for flere områder forener deres viden for at tage ansvar for projekternes gennemførelse fra start til slut. Det betyder at stadigt flere opgaver bliver løst af Sweco-rådgivere, som dækker flere discipliner, både nationalt og over landegrænserne. Swecos rådgivningsydelser er efterspurgt af kunder inden for mange markedssegmenter, eksempelvis industri, miljø, energi, infrastruktur, byggeri, projektudvikling og transport. 60 % af vor opgaveportefølje kommer fra den private sektor, og 40 % af kunderne er kommuner, regioner, styrelser og andre offentlige myndigheder. Swecos hjemmemarked er Norden. Ud over i Sverige løses et stigende antal opgaver af vore egne datterselskaber i Danmark, Norge og Finland. Dertil kommer vore kontorer i Rusland, Estland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet samt i Bulgarien. Sweco har desuden en omfattende projekteksport til Asien, Afrika, Mellemøsten samt Mellem - og Sydamerika. 44 S ws ew ce o c o S uvå n dr hd e d

5 Sweco tilbyder spidskompetencer inden: Arkitektur Bærende konstruktioner Installationer Infrastruktur Vand & Miljø Projektledelse & Byggestyring Energisystemer GIS, Geografiske Informations Systemer Industriteknik Planlægning og udredninger, vvm Landskabsplanlægning S ws ew ceo cso uvå n drh de d 55

6 SWECO SUNDHED Vores målsætning for sundhedsopgaverne Vores målsætning er at skabe bygninger og rammer for sundhedssektoren, hvor de ansatte er stolte af at arbejde, og hvor patienterne føler tryghed ved opholdet og behandlingen. Vore bygninger og rum skal være fleksible, dvs. at de skal kunne ændres til at opfylde nye krav og teknisk udvikling, samt være optimale for udførelse af pleje, forskning og uddannelse. Bygningerne skal kunne opfattes som et positivt element i byen og være miljømæssigt sunde og effektive. Swecokontorer med sundhedsrelaterede opgaver Gennemførte internationale sundhedsopgaver 6 S w e c o S u n d h e d

7 Samarbejde internt i Sweco Som et af Nordens ledende tekniske rådgivningsfirmaer har Sweco samlet spidskompetencer inden for arkitektur, bærende konstruktioner, installationer og miljøteknik. Dette muliggør et bredt og effektivt samarbejde for at imødekomme de komplekse storskalaopgaver vi bliver stillet overfor. De fleste af Swecos kompetencer anvendes i projekter inden for sundheds- og hospitalsområdet for kommuner, regioner og private aktører såvel i Sverige, Danmark, Finland og Norge som i den øvrige verden. I Sweco arbejder vi i et integreret samarbejde mellem de forskellige discipliner inden for vore fælles kompetenceområder. Disse områder omfatter hospitals og sygehusplanlægning, arkitektur, landskabsplanlægning, projektledelse, bærende konstruktioner, trafikplanlægning, logistik, energisystemer, affaldshåndtering og tekniske installationer. Projekteringen og planlægningen af det seneste store hospitalsprojekt i Sverige, Sunderby Sygehus, er for størstedelen blevet udført af arkitekter og ingeniører fra Sweco. Selvom vore kompetenceområder har haft uafhængige kontrakter, har vi været i stand til at tilpasse og koordinere opgaverne i tæt samarbejde med bygherren. Planlægning og projektering Vore ydelser inden for sundheds og hospitalsområdet omfatter analyser, strategier og planlægning samt projektering. Indretning, landskabsplanlægning og administration er vigtige dele af vor virksomhed inden for området. Designdialog og procesledelse På det indledende stade kan vi drage nytte af det procesværktøj, som adj. professor Peter Fröst har udviklet til at skabe medejerskab af og forståelse for det planlagte miljø og for planlægningsprocessen. Et af hans specialer er at man som arbejdsredskab har en tydelig dialog designdialog med hospitalspersonalet, når fremtidens rum skal formgives. Dialogen bevirker at medarbejderne får mere viden om hvordan deres arbejdsplads vil komme til at fungere, og hvilke behov der er. Der spares typisk megen tid, idet programkrav og løsninger kører parallelt. Funktions og rumprogrammering I Sweco har vi adskillige medarbejdere, heriblandt sygeplejersker, der er vant til at arbejde med funktions og rumanalyser på det tidlige projektstadie. Vi arbejder med indretningen og rumfunktionerne som en naturlig del af den overordnede arkitektopgave. Vi deltager i programmeringsarbejdet og har ofte ledelsen af denne del af projektet. Rumudformning og installationskoordinering er en vigtig kompetence, som kræver stadig opdatering og udvikling. S w e c o S u n d h e d 7

8 Arkitektur Arkitektafdelingerne beskæftiger på fuldtid ca. 50 medarbejdere, som løser opgaver på hospitalsområdet i Sverige, Danmark, Finland og Norge og som deltagere i rådgivningseksport til resten af verden. Sweco udarbejder p.t. en række redegørelser (hospitalsplaner m.m.) og projekterer ca. halvdelen af de hospitalsopgaver der ligger i de svenske landsting og regioner. I Danmark har Sweco Architects medvirket ved en lang række om- og nybygninger i det danske sundhedsvæsen: Psykiatri, Stråleterapi, Hæmatologi, Akutmodtagelse, Intensiv overvågning, Hæmodialyse, Urologi, Operation, Blodbank, Øjenkirurgi, Høreklinik, Billeddiagnostik samt forskningslaboratorier. Kompetenceudvikling For at udvikle vore kompetencer inden for sundheds- og hospitalsområdet har Sweco søgt opgaver uden for selve Sverige. Sweco har i de senere år gennemført to opgaver i Estland omfattende oplæg til et nyt universitetshospital i Tartu samt en dispositionsplan for det nordlige Estlands regionshospital i Tallinn. Vi kan tilbyde vore kunder viden om den seneste internationale udvikling inden for tendenser og forskning på sundheds- og hospitalsområdet. Vi deltager derfor kontinuerligt i internationale konferencer og seminarer. Peter Fröst oppebærer det eneste professorat inden for hospitalsområdet på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Derudover udfører både Anders Melin, Göteborg og Mikael Paatela, Helsinki forskning inden for samme område. Dette giver adgang til et omfattende netværk og aktuel information om nye forskningsresultater som er anvendelige til udvikling af bygninger, planlægning, teknik og funktioner inden for hospitalsområdet. Installationer og teknisk service Sweco er et ledende rådgivningsfirma inden for VVS, el og svagstrømsinstallationer. Vi arbejder med systemintegration, indeklima, brandbeskyttelse, brandstrategier og driftsstrategier. Vort hospitalskendskab og vore opgaver har en lang historie i de nordiske lande. Allerede i 20 erne var Sweco (den gang Theorells) med til at modernisere det svenske hospitalsvæsen. Siden har landsting og regioner været nogle af Swecos største kunder. Vore opgaver omfatter alle typer af tekniske installationer. Vi har erfaring med en lang række om- og nybygninger af alle typer afdelinger til eksempelvis: Operation, Infektion, Klinisk mikrobiologi, HIV-lab, Scannere, Neuro- og Nuclearmedicin m.m. Dertil kommer systemintegration af installationer og funktioner. 8 S w e c o S u n d h e d

9 Infrastruktur og Logistik Sweco er specialister i affaldshåndtering på hospitaler og sygehuse. Siden år 2000 har vi medvirket i planlægning af affaldshåndtering og tøjvask inden for hospitalssektoren i Sverige og Norge. Vi har derudover forestået redegørelser for affaldshåndtering i Honduras og i Letland. Vi tilbyder også specialistrådgivning vedr. transport, anlæg, hospitalsplanlægning og logistik alt fra overordnet planlægning til detailprojektering. Sweco har eksempelvis løst de overordnede logistikspørgsmål for Danderyds sygehus, Linköpings Universitetssygehus, Borås sygehus, Sunderby sygehus, Universitetssygehuset i Malmø, Allmäna sygehus og Falun lasarett. På Karolinska Universitetssygehus og på Akershus i Oslo har Sweco forestået udbuddet og har haft delprojektansvaret for opbygningen af smågodstransportsystemet (rørpost) og den automatiske interne transport, AGVsystem (autotrucks). Sweco har desuden udarbejdet grundlaget for Karolinska Universitetshospital vedr. kravene til varemodtagelse og terminal m.v. samt udarbejdet strategi for udbygning af transport og mediaculvert strukturen på hospitalet. Senest har holdet opnået kompetence vedr. analyser af materialers livslængde og totaløkonomiske vurderinger. Energisystemer Sweco tilbyder rådgivning vedr. udvikling og effektivisering af virksomheder inden for energisektoren. Inden for sundheds og hospitalsområdet arbejder vi med elmiljø og elkvalitet, back-up og nødstrømsanlæg, forsyning, drift og vedligeholdelse samt energibesparende foranstaltninger. Reservekraftværket ved Karolinska Universitetshospitalet i Huddinge, som er et af de største i Sverige, er blot ét opgaveeksempel. Opgaven omfattede desuden byggeledelse og en ombygning af store dele af hospitalets El-system med henblik på større sikkerhed. På Södertälje Sygehus har vi haft ansvaret for ombygningen og moderniseringen af reservekraftanlægget. Vi har i 20 år haft ansvaret for den forebyggende vedligeholdelse af Regionssygehuset i Ryhov. Sweco har fungeret som ekspertstøtte inden for elforsyningsområdet for Socialstyrelsen og Kriseberedskabsmyndighederne i disses arbejde med udarbejdelsen af SSIK (sygehusenes sikkerhed i krise og krig). S w e c o S u n d h e d 9

10 Projektledelse, projektadministration og byggeledelse Sweco har specialister inden for projektledelse og projektadministration i hospitalsprojekter og mange andre typer af projekter. Vore ydelser omfatter overordnet projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse, kvalitets og miljøledelse samt virksomhedsudvikling. Der er i dag ca. 300 projektledere i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Projektlederne har generelt meget høj kompetence og gedigen erfaring. Vi styrer for størstedelen vore projekter efter principperne i PMI (Project Management Institute). Vore projekter styres i Danmark efter BIPS, seneste version. Sweco i Sverige har i de seneste år arbejdet med projekter for blandt andre LOCUM, De regionale ejendomme i Värmland og De regionale ejendomme i Dalarna. Fortrinsvis har det været rapportering, udredningsarbejde og projektadministration, såsom projekteringsledelse og byggeledelse i forbindelse med hospitalsombygninger. Vi har også forestået programmeringen af Sikkerhedslaboratoriet klasse 4 & 3 på Statens Seruminstitut i Danmark og programmeringen af Universitetshospitalet i Tartu, Estland. Vand og miljø Swecos virksomhed inden for vand og miljø hører til blandt de største i Europa. Arbejdet fokuserer på langsigtet og effektiv resurseudnyttelse. Vi hjælper kunderne med løsninger som er optimale ud fra et såvel miljømæssigt som investeringsmæssigt synspunkt. Ydelsesudbuddet er bredt og omfatter løsninger på vandforsyning, rensningsanlæg, affaldshåndtering og oprensning af forurenede områder. Sweco udfører derudover miljøredegørelser og miljøkonsekvensbeskrivelser. Blandt Swecos opgaver inden for hospitalssektoren kan nævnes: Systemer for nødvandsforsyning samt rapportering og status for kviksølvsforureninger. Øvrige internationale hospitalsprojekter omfatter Norge, Cypern, Honduras og Thailand. 10 S w e c o S u n d h e d

11 Bærende konstruktioner Swecos ydelser inden for bærende konstruktioner omfatter teknisk avancerede hospitals-, industri- og byggeprojekter. Opgaverne omhandler dimensionering og projektering af mangeartede bygninger såsom industribyggeri, boligbyggeri, butikker, skoler idrætsanlæg og ikke mindst hospitaler. Til løsning af disse opgaver har vi en bred ekspertiseplatform inden for komplekse stålkonstruktioner, hvor vi er førende i branchen, samt inden for industridesign, avancerede fundamenter og miljøtilpasning af bygninger. En vigtig del af vores byggekompetence er, foruden krav til belastning og sikkerhed, at sikre bygningens kvalitet og funktion i hele dens levetid. GIS Et hurtigtvoksende felt inden for komplekse konstruktioner og infrastrukturprojekter er datakoordination. Vi arbejder for tiden med datakoordinering for mange af den svenske stats vejprojekter, hvor vi både skræddersyr og administrerer informationsportalerne. På Arlanda lufthavn ved Stockholm har vi designet det web-baserede GIS system, som giver lufthavnens personale adgang til etageplaner og bygningstegninger. Derudover er systemet for håndtering af lejeaftaler blevet sammenkoblet med etageplanerne. Vi tilbyder ydelser vedr. dokumentstyring, IT koordinering og CAD koordinering i komplicerede projekter såsom design af et geodatasystem for Citytunnel konsortiet i Malmø. S w e c o S u n d h e d 11

12 Nye Ahus, Akershus Universitetssygehus Det nye sygehus, Nye Ahus vil, når det står færdigudbygget, have et samlet etageareal på m 2. Heraf er m2 nybyggeri og m 2 ombygning og modernisering af eksisterende bygninger, hvilket gør sygehuset til et af Norges største. Projektet omfatter projektering af samtlige VVS-installationer, energiforsyning og tekniske anlæg. Opgaven omfatter desuden almen luftbehandling, et specielt filtersystem, medicinske luftarter, trykluftsanlæg, sanitetsudstyr, vand, sprinkling, varme og airconditioning. En velgennemtænkt teknisk infrastruktur gør at systemerne kan tilpasses nye planløsninger. Sweco Norge har konstrueret et klippevarme - system med 200 m dybe borede brønde, som både leverer varme og køling til sygehuset. Systemet er kombineret med traditionel olie- og elbaseret opvarmning og er et af de største klippevarmeanlæg i Norge. Swecos opgave omfattede logistikplanlægning, detailplanlægning, detailprojektering og tilsyn med entrepriserne frem til aflevering. Installationsrådgiver: Sweco Norge Bygherre: Nye Ahus HF Areal: m 2 12 S w e c o S u n d h e d

13 Triangelsygehuset Helsinki Universitetshospital Ny hospitalsbygning som opføres på Meilahti sygehusområdet i Helsinki. Hospitalet kommer til at fungere som et specialhospital for internmedicin. Der bliver plads til 210 sengeliggende patienter. Ud over de medicinske senge etableres der 30 sengepladser tilknyttet den kirurgiske afdeling, en dialyseafdeling samt en ambulant afdeling. I kælderetagen etableres MRI scannere med 3 undersøgelsesrum. På taget af den 7 etager høje bygning etableres en helikopterlandingsplatform. Det nye hospital er planlagt til ibrugtagning i Arkitekt: Sweco Indretning og design: Sweco Bygherre: Helsinki og Uusimaa hospitalsområde Areal: m 2 S w e c o S u n d h e d 13

14 Borås sygehus ny sengebygning Projektet er et resultat af en projektkonkurrence i Den nye sengebygning ved Borås sygehus kommer til at rumme lokaler for genoptræning, klinikker, modtagelse og dagkirurgi samt ca. 130 senge. Plejeafsnittet er fleksibelt og inddelt i mindre afsnit med decentrale arbejdspladser for sygeplejerskerne. Opgaven omfatter arkitektarbejde, indretning og landskabsarkitektarbejde samt projektledelse. Projektet gennemføres i partnering med NCC som totalentreprenør. Bygningen er på samlet m 2 med et anlægsbudget på SEK 400 mio. Planlagt ibrugtagning Arkitekt: Sweco Indretningsarkitekt: Sweco Landskabsarkitekt: Sweco Logistik: Sweco Bygherre: Västfastigheter Areal: m senge 14 S w e c o S u n d h e d

15 T-sygehuset i Åbo Universitetssygehuset i Åbo (Turku) er et af Finlands fem universitetssygehuse. Det betjener landets sydvestlige region som det førende sygehus med alle medicinske specialer. T-sygehuset er udformet efter de nyeste principper inden for moderne sygehusdesign og indeholder afdelinger for onkologi, dermatologi og kirurgi. Sygehuset består af separate bygninger til sengeafsnit, ambulant behandling samt afdelinger for komplicerede undersøgelser og behandlinger. De enkelte bygninger er samlet omkring et centralt beliggende, glasdækket atrium, som indeholder restaurant, mødefaciliteter og en have for både patienter, besøgende og personale. Bygningerne kan tilføjes yderligere etager, idet alle tekniske føringsveje er knyttet til den enkelte bygnings tekniktårn. Dette muliggør fremtidige ombygninger og moderniseringer uden at etagernes aktiviteter skal afbrydes. Arkitekt: Sweco Bygherre: Sygehusområde Varsinais, sydvest Finland Bygningsvolumen: m 3 S w e c o S u n d h e d 15

16 Norrlands Universitetssygehus NUS, Bygning 27 Et helt nyt bygningskompleks, på ca m 2 i seks etager, skal erstatte de eksisterende lokaler, og aktiviteterne samles i én bygning. Bygningen er forsynet med en mangfoldighed af tekniske installationer, idet den indeholder alt fra rene rum til sengestuer. Hovedparten af det tekniske system er samlet i den nederste etage, eftersom huset skal kunne påbygges yderligere etager, samtidig med at drift og vedligehold af de tekniske installationer gøres lettere. For at minimere bygningens totale energiforbrug er der etableret et energilager i form af borede brønde. Energilageret tilsluttes et varmepumpeanlæg som supplement til hhv. fjernvarme og fjernkøling. Bygningen er totalsprinklet blandt andet for at mindske antallet af brandsektioner og dermed skabe mere åbenhed og mulighed for fleksible planløsninger. Kontrol og overvågningssystemet er integreret med byggeriets øvrige systemer, bl.a. med et fælles distribueret system til kontrol af bygningskompleksets elektriske installationer og lysstyring. Systemet er endvidere designet således, at samtlige tekniske installationer i bygningen kan visualiseres via en fælles software platform. Indflytning foråret Installationsrådgivning: Sweco (VVS, styresystemer og sprinkling) Smågodstransport: Sweco Bygherre: Västerbottens Läns landsting Areal: m 2 16 S w e c o S u n d h e d

17 Region Midt Regionshospital, Holstebro Urologi og Hæmodialyse m.v. I de eksisterende bygninger på regionshospitalet i Holstebro ønskede Regionen at man, uden at tilføje nybygninger, skulle samle al urologi og hæmodialyse på et centralt sted i bygningskomplekset. Samlingen og effektiviseringen af disse to funktioner har medført en omfattende rokade af forskellige, af ombygningen berørte, afdelinger. Ombygningen har omfattet flytning og nyindretning af øreafdeling og høreklinik, endokrinologisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, hæmodialyse ambulatorium og kontorer, urologisk afdeling, sengeafsnit og kontorer samt en ny afdeling for ernæringsenheden. I alt har rokaden omfattet ca m 2 etageareal, hvilket har krævet en omhyggelig tidsplanlægning og et højt informations- og serviceniveau. Ombygningen har strakt sig over 3 år og ventes afsluttet september For at få kabalen til at gå op har det imidlertid været nødvendigt at tilføje ét enkelt nyt bygningselement: Den flygelformede foyerbygning, som har til formål funktionsmæssigt at binde 3 eksisterende bygninger, sammen over 3 etager. Flyglet rummer patientfaciliteter, venterum, spisestuer m.m. Arkitekt: Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen Indretning: Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen Ingeniør: Alectia Bygherre: Region Midt Areal: ca m 2 S w e c o S u n d h e d 17

18 Sweco sundhedsopgaver Universitetssygehuset i Örebro, Medicinhuset En af de senere års store nybygningsetaper til universitetssygehuset i Örebro. Medicinhuset rummer bl.a. modtagelse og sengeafdelinger for medicin, reumatologi, onkologi og genoptræning. Til diagnostik og behandling er tilknyttet fysiologisk laboratorium og kemilaboratorium, dialyse, ergoterapi, fysioterapi og hydroterapi samt en strålebehandlingsenhed med 4 behandlingsrum. Bygherre: Örebro läns landsting Sunderby Sygehus Nordeuropas mest moderne sygehus ligger midt imellem Boden og Luleå i Sverige. Sygehuset rummer løsninger af bl.a. sengeafdelinger, som for sin del er banebrydende i den svenske sygehusverden. Sweco har opgaven med at udarbejde dispositionsplanen hvad angår de nye krav som patientplejen stiller til sygehuset. Opgaven løber i perioden Bygherre: Norrbotten läns landsting Center for Rygkirurgi i Hellerup Ombygning og indretning af privat rygklinik i Hellerup med operationsstuer, patientrum, undersøgelsesrum og personalefaciliteter. Arkitekt: Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen Bygherre: Tuborg Nord Ejendoms IS Sct. Görans Hospital, bygning 06 Ombygningen ved Sct. Görans Hospital omfatter nye lokaler for geriatrisk afdeling (49 senge) og en skærmet psykiatrisk afdeling. Opgaven har omfattet ombygning af 7 etager samt et teknikhus på taget. Projektet er gennemført i partnering med Skanska som totalentreprenør. Anlægsudgift SEK 105 mio. Bygherre: Locum AB Håndtering af sygehusaffald, Tegucigalpa, Honduras Et SIDA-finansieret projekt som blev gennemført inden for samarbejdaftalen mellem byerne Stockholm og Tegucigalpa. I udførelsesfasen blev der taget samlet stilling til alle aspekter af affaldsproblematikken for et sygehus med det formål at skabe langsigtede og bæredygtige løsninger. Bygherre: Stockholm By 18 S w e c o S u n d h e d

19 Petersburg Beijing University Hospital China Deutsches Krebcentrum Harz Germany Palazo Partus Maternity Hospital St. Petersburg, Russia The Great Saparmyrat Turkmenbashy International Medical Center, Ashqabat, Turkmenistan Suleimaniyah General Hospital, Suleimaniyah, Iraq Luganville District Hospital, Luganville, Vanuatu Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia Spitak Health Centre, Armenia Ovanbo district, Namibia Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia General Hospital Colombo, Sri Lanka Military Hospital, Libya Helsinki University Central Hospital / Triangle Hospital Turku University Central Hospital Helsinki University Central Hospital Helsinki University Central Hospital / Töölö Hospital Tampere University Central Hospital National PET-Centre of Finland, Turku Meilahti Hospital Jalkaranta Hospital, Lahti Porvoo Hospital Salo District Hospital Hyvinkään Lääkärikeskus Oy Mikkeli Central Hospital Lovisenberg Diakonale Hospital Landspitali University Hospital, Iceland Trondheim University Hospital (St. Olav,s Hospital) Akershus University Hospital (Ahus) Vestfold Hospital Trust Ullevaal University Hospital Kualumpur General Hospital University Hospital Tartu Maternity and Children s Hospital, Kuwait Norwegian Radium Hospital in Oslo Halmstad County Hospital North Estonia Regional Hospital, Mustamäe, in Tallinn Lund University

20 SWECO ARCHITECTS A/S SKAARUP & JESPERSEN l BIRKNIELSEN Strandvejen 56 DK 2900 Hellerup Telefon Søndergade 1B 3.tv DK 8000 Århus C Telefon Nupark 51 C1. DK 7500 Holstebro Telefon Epost SWECO AB Gjörwellsgatan 22 Box SE STOCKHOLM Telefon Fax Epost

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Specialist i ventilationsteknisk person & produktbeskyttelse til hospitaler

Specialist i ventilationsteknisk person & produktbeskyttelse til hospitaler Nr. 5 juni 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Det moderne færøske sundhedssystem får ny

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET. Regionshospitalet Viborg set fra vest FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA. Nr. 5 juni 2015 4. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Regionshospitalet Viborg set fra vest Visualisering: Projektgruppen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 3 april 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 1397-1492 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK ARKITEKT FRIIS & MOLTKE

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 4 maj 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET SYNSPUNKT

Læs mere

ȁrsrapport 2014. s\01

»Årsrapport 2014. s\01 »Årsrapport 2014 s\01 Årsrapport 2014 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Grafisk Design Wy Indhold Ledelsesberetning Velkommen s\07

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Siemens i Danmark 2007. www.siemens.dk

Siemens i Danmark 2007. www.siemens.dk Siemens i Danmark 2007 www.siemens.dk Indhold Løsninger til fremtidens udfordringer 5 Innovation og udvikling 6 Samarbejde 8 Siemens adresser i Danmark 10 Forretningsområder i Danmark 11 Automation and

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3

Afsluttende rapport. Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning. Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Afsluttende rapport Den Fuldautomatiske Sterilcentral og Procedurepakning Et projekt under Welfare Tech DELPROJEKT 3 Indhold Hvad er WTR projektet?... 4 De fem delprojekter... 5 Indledning... 6 Delprojekt

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet. Gentofte Hospital FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK Nr. 7 oktober 2014 3. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet Ny generation overvågningssystem baseret

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift

Når driftssikkerhed handler om liv. pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Når driftssikkerhed handler om liv pålidelige løsninger for sikker og lønsom hospitalsdrift Vi sætter fokus på konkrete løsninger Tryghed, pålidelighed og effektivitet er nøgleord i moderne hospitalsdrift,

Læs mere

Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com

Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com »Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Velkommen s\06 Om ALECTIA

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning

Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre. Finansiering: Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs den personlige beretning MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 august 2011 4. årgang Finansiering: Lidt af en gyser men det kan lade sig gøre Arbejdsløs i ejendomsmarkedet. Læs

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere