Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing"

Transkript

1 Sweco Sundhed

2 Turks And Caicos Island Iceland Latvia Estonia Serbia- Hainan Hospital China X Hospital Estonia Sendai Japan Ava Clinic St. Petersburg Beijing University Hospital China Deutsches Krebcentrum Harz Germany Palazo Partus Maternity Hospital St. Petersburg, Russia The Great Saparmyrat Turkmenbashy International Medical Center, Ashqabat, Turkmenistan Suleimaniyah General Hospital, Suleimaniyah, Iraq Luganville District Hospital, Luganville, Vanuatu Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia Spitak Health Centre, Armenia Ovanbo district, Namibia Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia lundberg General Hospital Colombo, Sri Lanka Military Hospital, Libya Helsinki University Central Hospital / Triangle Hospital Turku University Central Hospital Helsinki University Central Hospital Helsinki University Central Hospital / Töölö Hospital Tampere University Central Hospital National PET- Centre of Finland, Turku Meilahti Hospital Jalkaranta Hospital, Lahti Porvoo Hospital Salo District Hospital Hyvinkään Lääkärikeskus Oy Mikkeli Central Hospital Lovisenberg Diakonale Hospital Landspitali University Hospital, Iceland Trondheim University Hospital (St. Olav s Hospital) Akershus University Hospital (Ahus) Vestfold Hospital Trust Ullevaal University Hospital Kualumpur General Hospital University Hospital Tartu Maternity and Children s

3 SWECO Sweco er et internationalt rågivningsfirma med samlet viden inden for teknik, miljø og arkitektur. Vore rådgivere udfører hvert år opgaver i mere end 80 lande. En stor del af vor virksomhed koncentrerer sig om udvikling af teknik og viden med det sigte at skabe et bæredygtigt samfund. Vore rådgivende ingeniører og arkitekter udvikler kreative løsninger med højt vidensindhold for kunder både i den private og den offentlige sektor. Vore medarbejdere deltager aktivt i processen med det formål at udvikle et bæredygtigt samfund og en effektiv industri. Vi tilbyder løsninger som skaber funktionelle og arkitektonisk markante bygninger og anlæg, omkostningseffektive energisystemer, renere miljø samt en effektiv og lønsom produktion. Swecos medarbejdere udfører opgaver i mere end 80 lande verden over og vores årlige omsætning beløber sig til DKR 3.2 mia. Sweco er et uafhængigt aktieselskab noteret på OMX, Nordiske Børs Stockholm. Swecos hovedkontor ligger i Stockholm, og vi har, ud over Sverige, kontorer i mange lande, herunder Danmark. Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen BirkNielsen er et dansk aktieselskab, hvor aktiemajoriteten indehaves af Sweco Sverige AB. S w e c o S u n d h e d 3

4 OPGAVER OG KUNDER Den internationale udvikling går mod større og større projekter, hvor eksperter med viden inden for flere områder forener deres viden for at tage ansvar for projekternes gennemførelse fra start til slut. Det betyder at stadigt flere opgaver bliver løst af Sweco-rådgivere, som dækker flere discipliner, både nationalt og over landegrænserne. Swecos rådgivningsydelser er efterspurgt af kunder inden for mange markedssegmenter, eksempelvis industri, miljø, energi, infrastruktur, byggeri, projektudvikling og transport. 60 % af vor opgaveportefølje kommer fra den private sektor, og 40 % af kunderne er kommuner, regioner, styrelser og andre offentlige myndigheder. Swecos hjemmemarked er Norden. Ud over i Sverige løses et stigende antal opgaver af vore egne datterselskaber i Danmark, Norge og Finland. Dertil kommer vore kontorer i Rusland, Estland, Litauen, Tjekkiet, Slovakiet samt i Bulgarien. Sweco har desuden en omfattende projekteksport til Asien, Afrika, Mellemøsten samt Mellem - og Sydamerika. 44 S ws ew ce o c o S uvå n dr hd e d

5 Sweco tilbyder spidskompetencer inden: Arkitektur Bærende konstruktioner Installationer Infrastruktur Vand & Miljø Projektledelse & Byggestyring Energisystemer GIS, Geografiske Informations Systemer Industriteknik Planlægning og udredninger, vvm Landskabsplanlægning S ws ew ceo cso uvå n drh de d 55

6 SWECO SUNDHED Vores målsætning for sundhedsopgaverne Vores målsætning er at skabe bygninger og rammer for sundhedssektoren, hvor de ansatte er stolte af at arbejde, og hvor patienterne føler tryghed ved opholdet og behandlingen. Vore bygninger og rum skal være fleksible, dvs. at de skal kunne ændres til at opfylde nye krav og teknisk udvikling, samt være optimale for udførelse af pleje, forskning og uddannelse. Bygningerne skal kunne opfattes som et positivt element i byen og være miljømæssigt sunde og effektive. Swecokontorer med sundhedsrelaterede opgaver Gennemførte internationale sundhedsopgaver 6 S w e c o S u n d h e d

7 Samarbejde internt i Sweco Som et af Nordens ledende tekniske rådgivningsfirmaer har Sweco samlet spidskompetencer inden for arkitektur, bærende konstruktioner, installationer og miljøteknik. Dette muliggør et bredt og effektivt samarbejde for at imødekomme de komplekse storskalaopgaver vi bliver stillet overfor. De fleste af Swecos kompetencer anvendes i projekter inden for sundheds- og hospitalsområdet for kommuner, regioner og private aktører såvel i Sverige, Danmark, Finland og Norge som i den øvrige verden. I Sweco arbejder vi i et integreret samarbejde mellem de forskellige discipliner inden for vore fælles kompetenceområder. Disse områder omfatter hospitals og sygehusplanlægning, arkitektur, landskabsplanlægning, projektledelse, bærende konstruktioner, trafikplanlægning, logistik, energisystemer, affaldshåndtering og tekniske installationer. Projekteringen og planlægningen af det seneste store hospitalsprojekt i Sverige, Sunderby Sygehus, er for størstedelen blevet udført af arkitekter og ingeniører fra Sweco. Selvom vore kompetenceområder har haft uafhængige kontrakter, har vi været i stand til at tilpasse og koordinere opgaverne i tæt samarbejde med bygherren. Planlægning og projektering Vore ydelser inden for sundheds og hospitalsområdet omfatter analyser, strategier og planlægning samt projektering. Indretning, landskabsplanlægning og administration er vigtige dele af vor virksomhed inden for området. Designdialog og procesledelse På det indledende stade kan vi drage nytte af det procesværktøj, som adj. professor Peter Fröst har udviklet til at skabe medejerskab af og forståelse for det planlagte miljø og for planlægningsprocessen. Et af hans specialer er at man som arbejdsredskab har en tydelig dialog designdialog med hospitalspersonalet, når fremtidens rum skal formgives. Dialogen bevirker at medarbejderne får mere viden om hvordan deres arbejdsplads vil komme til at fungere, og hvilke behov der er. Der spares typisk megen tid, idet programkrav og løsninger kører parallelt. Funktions og rumprogrammering I Sweco har vi adskillige medarbejdere, heriblandt sygeplejersker, der er vant til at arbejde med funktions og rumanalyser på det tidlige projektstadie. Vi arbejder med indretningen og rumfunktionerne som en naturlig del af den overordnede arkitektopgave. Vi deltager i programmeringsarbejdet og har ofte ledelsen af denne del af projektet. Rumudformning og installationskoordinering er en vigtig kompetence, som kræver stadig opdatering og udvikling. S w e c o S u n d h e d 7

8 Arkitektur Arkitektafdelingerne beskæftiger på fuldtid ca. 50 medarbejdere, som løser opgaver på hospitalsområdet i Sverige, Danmark, Finland og Norge og som deltagere i rådgivningseksport til resten af verden. Sweco udarbejder p.t. en række redegørelser (hospitalsplaner m.m.) og projekterer ca. halvdelen af de hospitalsopgaver der ligger i de svenske landsting og regioner. I Danmark har Sweco Architects medvirket ved en lang række om- og nybygninger i det danske sundhedsvæsen: Psykiatri, Stråleterapi, Hæmatologi, Akutmodtagelse, Intensiv overvågning, Hæmodialyse, Urologi, Operation, Blodbank, Øjenkirurgi, Høreklinik, Billeddiagnostik samt forskningslaboratorier. Kompetenceudvikling For at udvikle vore kompetencer inden for sundheds- og hospitalsområdet har Sweco søgt opgaver uden for selve Sverige. Sweco har i de senere år gennemført to opgaver i Estland omfattende oplæg til et nyt universitetshospital i Tartu samt en dispositionsplan for det nordlige Estlands regionshospital i Tallinn. Vi kan tilbyde vore kunder viden om den seneste internationale udvikling inden for tendenser og forskning på sundheds- og hospitalsområdet. Vi deltager derfor kontinuerligt i internationale konferencer og seminarer. Peter Fröst oppebærer det eneste professorat inden for hospitalsområdet på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Derudover udfører både Anders Melin, Göteborg og Mikael Paatela, Helsinki forskning inden for samme område. Dette giver adgang til et omfattende netværk og aktuel information om nye forskningsresultater som er anvendelige til udvikling af bygninger, planlægning, teknik og funktioner inden for hospitalsområdet. Installationer og teknisk service Sweco er et ledende rådgivningsfirma inden for VVS, el og svagstrømsinstallationer. Vi arbejder med systemintegration, indeklima, brandbeskyttelse, brandstrategier og driftsstrategier. Vort hospitalskendskab og vore opgaver har en lang historie i de nordiske lande. Allerede i 20 erne var Sweco (den gang Theorells) med til at modernisere det svenske hospitalsvæsen. Siden har landsting og regioner været nogle af Swecos største kunder. Vore opgaver omfatter alle typer af tekniske installationer. Vi har erfaring med en lang række om- og nybygninger af alle typer afdelinger til eksempelvis: Operation, Infektion, Klinisk mikrobiologi, HIV-lab, Scannere, Neuro- og Nuclearmedicin m.m. Dertil kommer systemintegration af installationer og funktioner. 8 S w e c o S u n d h e d

9 Infrastruktur og Logistik Sweco er specialister i affaldshåndtering på hospitaler og sygehuse. Siden år 2000 har vi medvirket i planlægning af affaldshåndtering og tøjvask inden for hospitalssektoren i Sverige og Norge. Vi har derudover forestået redegørelser for affaldshåndtering i Honduras og i Letland. Vi tilbyder også specialistrådgivning vedr. transport, anlæg, hospitalsplanlægning og logistik alt fra overordnet planlægning til detailprojektering. Sweco har eksempelvis løst de overordnede logistikspørgsmål for Danderyds sygehus, Linköpings Universitetssygehus, Borås sygehus, Sunderby sygehus, Universitetssygehuset i Malmø, Allmäna sygehus og Falun lasarett. På Karolinska Universitetssygehus og på Akershus i Oslo har Sweco forestået udbuddet og har haft delprojektansvaret for opbygningen af smågodstransportsystemet (rørpost) og den automatiske interne transport, AGVsystem (autotrucks). Sweco har desuden udarbejdet grundlaget for Karolinska Universitetshospital vedr. kravene til varemodtagelse og terminal m.v. samt udarbejdet strategi for udbygning af transport og mediaculvert strukturen på hospitalet. Senest har holdet opnået kompetence vedr. analyser af materialers livslængde og totaløkonomiske vurderinger. Energisystemer Sweco tilbyder rådgivning vedr. udvikling og effektivisering af virksomheder inden for energisektoren. Inden for sundheds og hospitalsområdet arbejder vi med elmiljø og elkvalitet, back-up og nødstrømsanlæg, forsyning, drift og vedligeholdelse samt energibesparende foranstaltninger. Reservekraftværket ved Karolinska Universitetshospitalet i Huddinge, som er et af de største i Sverige, er blot ét opgaveeksempel. Opgaven omfattede desuden byggeledelse og en ombygning af store dele af hospitalets El-system med henblik på større sikkerhed. På Södertälje Sygehus har vi haft ansvaret for ombygningen og moderniseringen af reservekraftanlægget. Vi har i 20 år haft ansvaret for den forebyggende vedligeholdelse af Regionssygehuset i Ryhov. Sweco har fungeret som ekspertstøtte inden for elforsyningsområdet for Socialstyrelsen og Kriseberedskabsmyndighederne i disses arbejde med udarbejdelsen af SSIK (sygehusenes sikkerhed i krise og krig). S w e c o S u n d h e d 9

10 Projektledelse, projektadministration og byggeledelse Sweco har specialister inden for projektledelse og projektadministration i hospitalsprojekter og mange andre typer af projekter. Vore ydelser omfatter overordnet projektledelse, projekteringsledelse, byggeledelse, kvalitets og miljøledelse samt virksomhedsudvikling. Der er i dag ca. 300 projektledere i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Projektlederne har generelt meget høj kompetence og gedigen erfaring. Vi styrer for størstedelen vore projekter efter principperne i PMI (Project Management Institute). Vore projekter styres i Danmark efter BIPS, seneste version. Sweco i Sverige har i de seneste år arbejdet med projekter for blandt andre LOCUM, De regionale ejendomme i Värmland og De regionale ejendomme i Dalarna. Fortrinsvis har det været rapportering, udredningsarbejde og projektadministration, såsom projekteringsledelse og byggeledelse i forbindelse med hospitalsombygninger. Vi har også forestået programmeringen af Sikkerhedslaboratoriet klasse 4 & 3 på Statens Seruminstitut i Danmark og programmeringen af Universitetshospitalet i Tartu, Estland. Vand og miljø Swecos virksomhed inden for vand og miljø hører til blandt de største i Europa. Arbejdet fokuserer på langsigtet og effektiv resurseudnyttelse. Vi hjælper kunderne med løsninger som er optimale ud fra et såvel miljømæssigt som investeringsmæssigt synspunkt. Ydelsesudbuddet er bredt og omfatter løsninger på vandforsyning, rensningsanlæg, affaldshåndtering og oprensning af forurenede områder. Sweco udfører derudover miljøredegørelser og miljøkonsekvensbeskrivelser. Blandt Swecos opgaver inden for hospitalssektoren kan nævnes: Systemer for nødvandsforsyning samt rapportering og status for kviksølvsforureninger. Øvrige internationale hospitalsprojekter omfatter Norge, Cypern, Honduras og Thailand. 10 S w e c o S u n d h e d

11 Bærende konstruktioner Swecos ydelser inden for bærende konstruktioner omfatter teknisk avancerede hospitals-, industri- og byggeprojekter. Opgaverne omhandler dimensionering og projektering af mangeartede bygninger såsom industribyggeri, boligbyggeri, butikker, skoler idrætsanlæg og ikke mindst hospitaler. Til løsning af disse opgaver har vi en bred ekspertiseplatform inden for komplekse stålkonstruktioner, hvor vi er førende i branchen, samt inden for industridesign, avancerede fundamenter og miljøtilpasning af bygninger. En vigtig del af vores byggekompetence er, foruden krav til belastning og sikkerhed, at sikre bygningens kvalitet og funktion i hele dens levetid. GIS Et hurtigtvoksende felt inden for komplekse konstruktioner og infrastrukturprojekter er datakoordination. Vi arbejder for tiden med datakoordinering for mange af den svenske stats vejprojekter, hvor vi både skræddersyr og administrerer informationsportalerne. På Arlanda lufthavn ved Stockholm har vi designet det web-baserede GIS system, som giver lufthavnens personale adgang til etageplaner og bygningstegninger. Derudover er systemet for håndtering af lejeaftaler blevet sammenkoblet med etageplanerne. Vi tilbyder ydelser vedr. dokumentstyring, IT koordinering og CAD koordinering i komplicerede projekter såsom design af et geodatasystem for Citytunnel konsortiet i Malmø. S w e c o S u n d h e d 11

12 Nye Ahus, Akershus Universitetssygehus Det nye sygehus, Nye Ahus vil, når det står færdigudbygget, have et samlet etageareal på m 2. Heraf er m2 nybyggeri og m 2 ombygning og modernisering af eksisterende bygninger, hvilket gør sygehuset til et af Norges største. Projektet omfatter projektering af samtlige VVS-installationer, energiforsyning og tekniske anlæg. Opgaven omfatter desuden almen luftbehandling, et specielt filtersystem, medicinske luftarter, trykluftsanlæg, sanitetsudstyr, vand, sprinkling, varme og airconditioning. En velgennemtænkt teknisk infrastruktur gør at systemerne kan tilpasses nye planløsninger. Sweco Norge har konstrueret et klippevarme - system med 200 m dybe borede brønde, som både leverer varme og køling til sygehuset. Systemet er kombineret med traditionel olie- og elbaseret opvarmning og er et af de største klippevarmeanlæg i Norge. Swecos opgave omfattede logistikplanlægning, detailplanlægning, detailprojektering og tilsyn med entrepriserne frem til aflevering. Installationsrådgiver: Sweco Norge Bygherre: Nye Ahus HF Areal: m 2 12 S w e c o S u n d h e d

13 Triangelsygehuset Helsinki Universitetshospital Ny hospitalsbygning som opføres på Meilahti sygehusområdet i Helsinki. Hospitalet kommer til at fungere som et specialhospital for internmedicin. Der bliver plads til 210 sengeliggende patienter. Ud over de medicinske senge etableres der 30 sengepladser tilknyttet den kirurgiske afdeling, en dialyseafdeling samt en ambulant afdeling. I kælderetagen etableres MRI scannere med 3 undersøgelsesrum. På taget af den 7 etager høje bygning etableres en helikopterlandingsplatform. Det nye hospital er planlagt til ibrugtagning i Arkitekt: Sweco Indretning og design: Sweco Bygherre: Helsinki og Uusimaa hospitalsområde Areal: m 2 S w e c o S u n d h e d 13

14 Borås sygehus ny sengebygning Projektet er et resultat af en projektkonkurrence i Den nye sengebygning ved Borås sygehus kommer til at rumme lokaler for genoptræning, klinikker, modtagelse og dagkirurgi samt ca. 130 senge. Plejeafsnittet er fleksibelt og inddelt i mindre afsnit med decentrale arbejdspladser for sygeplejerskerne. Opgaven omfatter arkitektarbejde, indretning og landskabsarkitektarbejde samt projektledelse. Projektet gennemføres i partnering med NCC som totalentreprenør. Bygningen er på samlet m 2 med et anlægsbudget på SEK 400 mio. Planlagt ibrugtagning Arkitekt: Sweco Indretningsarkitekt: Sweco Landskabsarkitekt: Sweco Logistik: Sweco Bygherre: Västfastigheter Areal: m senge 14 S w e c o S u n d h e d

15 T-sygehuset i Åbo Universitetssygehuset i Åbo (Turku) er et af Finlands fem universitetssygehuse. Det betjener landets sydvestlige region som det førende sygehus med alle medicinske specialer. T-sygehuset er udformet efter de nyeste principper inden for moderne sygehusdesign og indeholder afdelinger for onkologi, dermatologi og kirurgi. Sygehuset består af separate bygninger til sengeafsnit, ambulant behandling samt afdelinger for komplicerede undersøgelser og behandlinger. De enkelte bygninger er samlet omkring et centralt beliggende, glasdækket atrium, som indeholder restaurant, mødefaciliteter og en have for både patienter, besøgende og personale. Bygningerne kan tilføjes yderligere etager, idet alle tekniske føringsveje er knyttet til den enkelte bygnings tekniktårn. Dette muliggør fremtidige ombygninger og moderniseringer uden at etagernes aktiviteter skal afbrydes. Arkitekt: Sweco Bygherre: Sygehusområde Varsinais, sydvest Finland Bygningsvolumen: m 3 S w e c o S u n d h e d 15

16 Norrlands Universitetssygehus NUS, Bygning 27 Et helt nyt bygningskompleks, på ca m 2 i seks etager, skal erstatte de eksisterende lokaler, og aktiviteterne samles i én bygning. Bygningen er forsynet med en mangfoldighed af tekniske installationer, idet den indeholder alt fra rene rum til sengestuer. Hovedparten af det tekniske system er samlet i den nederste etage, eftersom huset skal kunne påbygges yderligere etager, samtidig med at drift og vedligehold af de tekniske installationer gøres lettere. For at minimere bygningens totale energiforbrug er der etableret et energilager i form af borede brønde. Energilageret tilsluttes et varmepumpeanlæg som supplement til hhv. fjernvarme og fjernkøling. Bygningen er totalsprinklet blandt andet for at mindske antallet af brandsektioner og dermed skabe mere åbenhed og mulighed for fleksible planløsninger. Kontrol og overvågningssystemet er integreret med byggeriets øvrige systemer, bl.a. med et fælles distribueret system til kontrol af bygningskompleksets elektriske installationer og lysstyring. Systemet er endvidere designet således, at samtlige tekniske installationer i bygningen kan visualiseres via en fælles software platform. Indflytning foråret Installationsrådgivning: Sweco (VVS, styresystemer og sprinkling) Smågodstransport: Sweco Bygherre: Västerbottens Läns landsting Areal: m 2 16 S w e c o S u n d h e d

17 Region Midt Regionshospital, Holstebro Urologi og Hæmodialyse m.v. I de eksisterende bygninger på regionshospitalet i Holstebro ønskede Regionen at man, uden at tilføje nybygninger, skulle samle al urologi og hæmodialyse på et centralt sted i bygningskomplekset. Samlingen og effektiviseringen af disse to funktioner har medført en omfattende rokade af forskellige, af ombygningen berørte, afdelinger. Ombygningen har omfattet flytning og nyindretning af øreafdeling og høreklinik, endokrinologisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, hæmodialyse ambulatorium og kontorer, urologisk afdeling, sengeafsnit og kontorer samt en ny afdeling for ernæringsenheden. I alt har rokaden omfattet ca m 2 etageareal, hvilket har krævet en omhyggelig tidsplanlægning og et højt informations- og serviceniveau. Ombygningen har strakt sig over 3 år og ventes afsluttet september For at få kabalen til at gå op har det imidlertid været nødvendigt at tilføje ét enkelt nyt bygningselement: Den flygelformede foyerbygning, som har til formål funktionsmæssigt at binde 3 eksisterende bygninger, sammen over 3 etager. Flyglet rummer patientfaciliteter, venterum, spisestuer m.m. Arkitekt: Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen Indretning: Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen Ingeniør: Alectia Bygherre: Region Midt Areal: ca m 2 S w e c o S u n d h e d 17

18 Sweco sundhedsopgaver Universitetssygehuset i Örebro, Medicinhuset En af de senere års store nybygningsetaper til universitetssygehuset i Örebro. Medicinhuset rummer bl.a. modtagelse og sengeafdelinger for medicin, reumatologi, onkologi og genoptræning. Til diagnostik og behandling er tilknyttet fysiologisk laboratorium og kemilaboratorium, dialyse, ergoterapi, fysioterapi og hydroterapi samt en strålebehandlingsenhed med 4 behandlingsrum. Bygherre: Örebro läns landsting Sunderby Sygehus Nordeuropas mest moderne sygehus ligger midt imellem Boden og Luleå i Sverige. Sygehuset rummer løsninger af bl.a. sengeafdelinger, som for sin del er banebrydende i den svenske sygehusverden. Sweco har opgaven med at udarbejde dispositionsplanen hvad angår de nye krav som patientplejen stiller til sygehuset. Opgaven løber i perioden Bygherre: Norrbotten läns landsting Center for Rygkirurgi i Hellerup Ombygning og indretning af privat rygklinik i Hellerup med operationsstuer, patientrum, undersøgelsesrum og personalefaciliteter. Arkitekt: Sweco Architects AS, Skaarup & Jespersen Bygherre: Tuborg Nord Ejendoms IS Sct. Görans Hospital, bygning 06 Ombygningen ved Sct. Görans Hospital omfatter nye lokaler for geriatrisk afdeling (49 senge) og en skærmet psykiatrisk afdeling. Opgaven har omfattet ombygning af 7 etager samt et teknikhus på taget. Projektet er gennemført i partnering med Skanska som totalentreprenør. Anlægsudgift SEK 105 mio. Bygherre: Locum AB Håndtering af sygehusaffald, Tegucigalpa, Honduras Et SIDA-finansieret projekt som blev gennemført inden for samarbejdaftalen mellem byerne Stockholm og Tegucigalpa. I udførelsesfasen blev der taget samlet stilling til alle aspekter af affaldsproblematikken for et sygehus med det formål at skabe langsigtede og bæredygtige løsninger. Bygherre: Stockholm By 18 S w e c o S u n d h e d

19 Petersburg Beijing University Hospital China Deutsches Krebcentrum Harz Germany Palazo Partus Maternity Hospital St. Petersburg, Russia The Great Saparmyrat Turkmenbashy International Medical Center, Ashqabat, Turkmenistan Suleimaniyah General Hospital, Suleimaniyah, Iraq Luganville District Hospital, Luganville, Vanuatu Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia Spitak Health Centre, Armenia Ovanbo district, Namibia Forlanini Hospital, Mogadishu, Somalia General Hospital Colombo, Sri Lanka Military Hospital, Libya Helsinki University Central Hospital / Triangle Hospital Turku University Central Hospital Helsinki University Central Hospital Helsinki University Central Hospital / Töölö Hospital Tampere University Central Hospital National PET-Centre of Finland, Turku Meilahti Hospital Jalkaranta Hospital, Lahti Porvoo Hospital Salo District Hospital Hyvinkään Lääkärikeskus Oy Mikkeli Central Hospital Lovisenberg Diakonale Hospital Landspitali University Hospital, Iceland Trondheim University Hospital (St. Olav,s Hospital) Akershus University Hospital (Ahus) Vestfold Hospital Trust Ullevaal University Hospital Kualumpur General Hospital University Hospital Tartu Maternity and Children s Hospital, Kuwait Norwegian Radium Hospital in Oslo Halmstad County Hospital North Estonia Regional Hospital, Mustamäe, in Tallinn Lund University

20 SWECO ARCHITECTS A/S SKAARUP & JESPERSEN l BIRKNIELSEN Strandvejen 56 DK 2900 Hellerup Telefon Søndergade 1B 3.tv DK 8000 Århus C Telefon Nupark 51 C1. DK 7500 Holstebro Telefon Epost SWECO AB Gjörwellsgatan 22 Box SE STOCKHOLM Telefon Fax Epost

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Konference I2p Toldboden 9.-10. juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Region Hovedstaden i dag 4 planlægningsområder 1.6 mio. borgere 14 somatiske hospitaler År 2020: 9 somatiske

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: August 2014 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

Strategi for fremtiden - Session 2B

Strategi for fremtiden - Session 2B Strategi for fremtiden - Session 2B Program for sessionen Tid Emne 11:35-11:40 Hvorfor er det vigtigt at ændre rutiner inden vi flytter ind v) Helle Gaub og Jan Nielsen 11:40-12:05 Hurtig og præcis diagnostik

Læs mere

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk SUPERSYGEHUSE Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby www.dnu.rm.dk Et sygehus, der giver behandling i verdensklasse En mulighed der er for at lukke de små sygehuse, så vi

Læs mere

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i

Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i DFFU og DDSFB, 11. november 2015 Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark Karin Martinsen, chefjurist BYG INDHOLD 1) De omfattede sygehusprojekter 2) Nogle overordnede forudsætninger 3)

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret den 3. marts 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne.

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne. Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne www.regionmidtjylland.dk Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i Kvalitetsfondsbyggerierne Agenda Arbejdsmiljøarbejde i Region

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: april 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland

Temamøde Bygherreforeningen 19. januar Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Temamøde Bygherreforeningen 19. januar 2011 - Mette Stokholm: Case: Det nye Hospital i Nordsjælland Det skrev man i 2007: Det danske sygehusvæsen skal fremtidssikres. Der er behov for ambitiøse strukturændringer

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE

INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE INSTITUT FOR ENTREPRENØRSKAB OG RELATIONSLEDELSE Dagsorden Resultater fra forprojekt Hovedprojektet: Formål og organisering Delprojekt 1: Fokusområder og observationer Forprojektet FM begrebet Hvad er

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

VEJBEDE SOM FORSINKELSE ELLER NEDSIVNING

VEJBEDE SOM FORSINKELSE ELLER NEDSIVNING DANSK VANDKONFERENCE DEN 8. - 9. NOV. VEJBEDE SOM FORSINKELSE ELLER NEDSIVNING INDLÆG V/ PROJEKTLEDER ANNE SKAARUP Virksomheden Sweco planlægger og designer fremtidens samfund og byer. Det gør vi ved at

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007

Det Nye Universitetshospital i Århus. Vinderprojekt 13. december 2007 Det Nye Universitetshospital i Århus Vinderprojekt 13. december 2007 Fremtidens sygehusarkitektur Hvordan sikres kvaliteten i et hospital, der ad åre vil vokse til en størrelse, der minder om en mindre

Læs mere

OPP Vejle. v. Gert Frost projektleder OPP Vejle

OPP Vejle. v. Gert Frost projektleder OPP Vejle OPP Vejle v. Gert Frost projektleder OPP Vejle Dagsorden Generalplan for psykiatrien i Region Syddanmark OPP Vejle forberedelsen - fokuspunkter Kronologi Regionen indsats frem til kontrakten (Sam)arbejdet

Læs mere

SPROGFÆRDIGHEDER : Tale Læse skrive. Engelsk God God God Tysk Rimelig God Rimelig

SPROGFÆRDIGHEDER : Tale Læse skrive. Engelsk God God God Tysk Rimelig God Rimelig CURRICULUM VITAE NAVN : Arne Christiansen FØDSELSÅR : 1944 NATIONALITET PROFESSION STILLING I FIRMA : Dansk : Rådgivende ingeniør : Projektleder ANSAT I FIRMA : Siden 1977 NØGLE- KVALIFIKATIONER : Projektledelse

Læs mere

STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden - Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF

STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden - Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF STUDIETYPENR NORDPLUSNETTVERK LAND INSTITUSJON FAKULTET INSTITUTT 5801 Nordplus Medicin i Norden - Aarhus Universitet Danmark Aarhus Universitet MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet 5803 Nordplus Medicin

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

DNU Projekt og gennemførelsesplan

DNU Projekt og gennemførelsesplan DNU Projekt og gennemførelsesplan Faglig chef Svend G. Hvid Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus Rådgivergruppen DNU I/S Konsortium bestående af: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Et sundere lys. Skaber bedre trivsel. Improving caring light for people

Et sundere lys. Skaber bedre trivsel. Improving caring light for people Et sundere lys Skaber bedre trivsel Improving caring light for people Udvikling af lys Formål Luminex Lightcare vil på baggrund af brugere og forskere skabe et forbedret og sundere lys, der øger trivsel

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri

Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Forretningsmuligheder i det nye sygehusbyggeri Storentreprenørens forventninger til underleverandører til konsortiedannelse til udbudsproces Hans Blinkilde, Sektionsdirektør NCC Construction Danmark A/S

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

Universitetshospitalet Slesvig-Holsten

Universitetshospitalet Slesvig-Holsten UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein Universitetshospitalet Slesvig-Holsten Medicin Kompetence I Nordtyskland Kolofon Udgivet af: Direktionen for Universitetshospitalet Slesvig-Holsten International

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013 Velkommen til Nøgletal Budget 2013 (mia. kr.): Ansatte (årsværk): Indlæggelser: Ambulante besøg: Senge: Bygninger m 2 : Antal fødsler p.a.: Uddannelsesopgaver: HVH AMH 1,9 0,3 3.370 473 65.500 10.000 314.000

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Maj 2012 Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og Svendborg

Læs mere

Kvalitetsstyring - Program for sessionen

Kvalitetsstyring - Program for sessionen Kvalitetsstyring - Program for sessionen 11.40 11.50 Indledning og baggrund 11.50 12.05 Et eksempel - Totaløkonomi 12.05 12.10 Hvor findes værktøjerne? 12.10 12.30 Evaluering af 5 store byggeprojekter

Læs mere

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard

Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse. v/manager, Betina Nørgaard Workshop om Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i byggeriet - herunder konsortiedannelse v/manager, Betina Nørgaard 1. november 2013 Agenda Udgangspunktet for Grøn Boligkontrakt Samarbejdsmodeller i

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt

Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg. Hospitalsenhed Midt Vi bygger Fremtidens akuthospital i Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midt bygger fremtidens akuthospital i Viborg. Frem mod 2020 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

REGIONSHOSPITALET Silkeborg

REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET Silkeborg REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013 - Bygherre Region Midtjylland - Udarbejdet af Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Arkitekterne a/s 2 REGIONSHOSPITALET SILKEBORG - 2013

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

OM OTTE UGER KAN DINE ELEVER IGEN TRÆKKE VEJRET.

OM OTTE UGER KAN DINE ELEVER IGEN TRÆKKE VEJRET. OM OTTE UGER KAN DINE ELEVER IGEN TRÆKKE VEJRET. GLEM ALT DET, DU VED OM MIDLERTIDIGE LOKALER. Hører du til dem, der har den opfatning, at flytbare skoler skal være kedelige, små og ubehagelige barakker?

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg Det naturlige lys vores norm Mennesket har eksisteret i næste to millioner år, og vi har udviklet os i det naturlige lys. Vi har haft elektrisk lys

Læs mere

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge RAMBØLL DANMARK Viden der bringer mennesker videre Local partner Global knowledge YDELSER Rambølls ydelser inkluderer: byggeri & design infrastruktur & transport miljø & natur energi & klima industri &

Læs mere

At træffe de rigtige beslutninger

At træffe de rigtige beslutninger At træffe de rigtige beslutninger - kan spare penge på langt sigt Udviklingschef Helle Gaub 1 06.11.07 Helse Regioner i Norge Fra 5 til 4 Helse regioner Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland Vest: Sogn

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 KALVEBOD BRYGGE 45 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 566 4.368 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt de meste eftertragtede domiciladresser i hovedstaden. Det er der flere indlysende

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE

PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 NANSENSGADE PEBLINGEHUS Nansensgade 19 262 2.686 m 2 Februar 2013 LEJEMÅL Peblingehus PEBLINGEHUS ligger i Nansensgade 19 i det indre København, tæt på såvel Nørreport som Vesterport Station, Metro, Peblinge Dosseringen

Læs mere