Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør"

Transkript

1 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, tlf / Nyhedsbrev, februar 2015 Årets bustur søndag den 14. juni 2015 til Helsingør Turen går til museet»skibsklarerergaarden«, Borgerkroen og M/S Museet for Søfart. Vi kører fra Torvet i Sorø kl Kl skal vi være ved Skibsklarerergaarden med Danmarks ældste butik, hvor der er guidet rundvisning. Læs i dette nyhedsbrev om Skibsklarerergaarden, som er en afdeling af Helsingør Kommunes Museer. Derefter går vi til Borgerkroen, hvor vi nyder frokosten 3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand en times tid fra kl Omkring kl går vi hen til det nye M/S Museet for Søfart, hvor vi skal være klar kl Der er 1 times rundvisning på søfartsmuseet. Kl serveres der kaffe/te og lagkage i M/S Café på museet. Vi vil så begive os til bussen, som kører os til Sorø igen. Vi regner med at være hjemme ca. kl AFGANG FRA SORØ TORV: Søndag den 14. juni 2015 kl HJEMKOMST TIL TORVET: Ca. kl DELTAGERPRIS: 450 KR. alt inklusive medbringes kontant DELTAGERANTAL: 40 TILMELDING TIL FORMANDEN SENEST den 4. juni 2015 på eller telefon BEMÆRK SIDE 3: GENERALFORSAMLING I MARTS PÅ SORØ MUSEUM MEDLEMSKORT OG INDBETALINGSKORT MEDSENDT

2 FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111 FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ ONSDAG DEN 8. APRIL 2015 KL Danefæ på Nationalmuseet eventyrlige oldtidsfund gennem 200 år ved museumsinspektør Peter Vang Petersen, Nationalmuseet Det danske Nationalmuseum rummer samtlige betydningsfulde fund af oldtidsguld og -sølv, der er fremkommet inden for Danmarks grænser gennem de sidste 200 år. Det er loven om danefæ, som har sikret, at særligt værdifulde oldtidsfund havnede i museets samling. I 1970 erne begyndte metaldetektorer til hobbybrug at vinde udbredelse, og Nationalmuseet indledte et frugtbart samarbejde med folk, der dyrkede detektorarkæologi som hobby. Rigsantikvaren, Olaf Olsen, erkendte, at detektorarkæologi let kunne føre til konflikter med de antikvariske myndigheder, og Olaf Olsens effektive løsning på problemet var en administrativ justering af loven, således at næsten alle oldtids- og middelaldergenstande af metal blev opfattet som danefæ. I dag kan vi konstatere, at denne elektrificerede form for amatørarkæologi bærer hovedansvaret for de fleste nyere opdagelser inden for udforskningen af yngre jernalder og tidlig middelalder. Med danefæfund følger ofte en del detektivarbejde, og en stor del heraf udføres i dag af lokalmuseerne. Herfra sendes fundene til danefævurdering på Nationalmuseet, og i museumsinspektør Peter Vang Petersens foredrag omtales et udvalg af de fineste fund og de ofte kuriøse fundhistorier, som er knyttet til danefæ. Foredraget arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet. Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen serveres kaffe, og kage kan købes for 20 kr. 2 Sorø Museumsforening

3 Til medlemmerne af Sorø Museumsforening Der indkaldes til GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL på SORØ MUSEUM, indgang fra Storgade 17, 4180 SORØ Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsberetning til godkendelse. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent og budget for år Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Alan Tomlinson, Ulla Hansen, Henning Fischer, Henning Bussenius- Larsen 6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år. 7. Valg af revisorer. På valg er Preben Lemann. 8. Indkomne forslag. Evt. forslag sendes til formanden senest 10. marts Evt. uden beslutninger. Museumsleder Ea Matzon orienterer om Sorø Museum og Museum Vestsjælland. Der serveres øl/vand senere kaffe med brød. Med venlig hilsen p.b.v. Niels G. Sørensen, formand Nyhedsbrev, februar

4 FOREDRAG PÅ VÆRKERNE, LOKALE NR. 111 FREDERIKSVEJ 27, 4180 SORØ ONSDAG DEN 22. APRIL 2015 KL Hans Egede, Grønland og Danmark i 300 år ved tidligere sognepræst i Munke Bjergby, Stephen Egede Glahn, Humlebæk Hans Egede og Gertrud Rasch er Stephen Egede Glahns tip, tip, tip, tipoldeforældre. Hans Egede er kendt som Grønlands apostel og Gertrud Rasch omtales således i P. G. Lindhardts 8 binds Kirkehistorie:»Hun vil for eftertiden stå som en af de tapreste og mest uselviske kvindeskikkelser i dansk-norsk historie«. Hvem var de to mennesker egentlig og hvordan var forholdene i Grønland, da de i 1721, efter en dramatisk sejlads, ankom til Håbets ø ved mundingen af Godthåbsfjorden? Hvad nåede Hans Egede og Gertrud Rasch og deres to sønner, Poul Egede og Niels Egede, at udrette i deres tid i Grønland, og hvordan har eftertiden set på resultaterne af Hans Egedes virke? Foredraget arrangeres i samarbejde med Gl. Sorø Amts Arkæologiforening og Sorø Folkeuniversitet. Entré for ikke-medlemmer er 50 kr. I pausen serveres kaffe, og kage kan købes for 20 kr. I butikkerne i Museum Vestsjællands afdelinger får Sorø Museumsforenings medlemmer 10% ved køb bortset fra bøger, fødevarer og nedsatte varer. 4 Sorø Museumsforening

5 Lidt om Øresundstolden og Skibsklarerergaarden af bestyrelsesmedlem i Sorø Museumsforening Henning Vincentz Fischer Skrivepulten i Skibsklarerergaarden Museumsforeningens studietur går i år til Helsingør. Vi skal selvfølgelig se det nye søfartsmuseum, men vi har også fået arrangeret en guidet rundvisning i Skibsklarerergaarden. En rundvisning for»særligt historieinteresserede«, og det er jo lige netop os. Skibsklarerergaarden er et vigtigt symbol på de danske kongers pengemaskine: Øresundstolden, der var en af Danmarks vigtigste indtægtskilder fra den blev indført af Erik af Pommern i 1326, til den ophørte i Ethvert skib, der skulle passere igennem de danske farvande, skulle betale en afgift. Nyhedsbrev, februar

6 Øresundstolden var nok en pengemaskine, men den var også årsagen til mange ulykker for Danmark. Det kvælertag, som Danmark kunne tage på forbindelsen mellem østersølandene og Europas stormagter, blev nemlig årsagen til, at skånelandene ikke kunne genvindes. Ingen ville hjælpe Danmark til igen at få magten over begge sider af Øresund. Den oplagte mulighed, der opstod i forbindelse med fredsforhandlingerne ved afslutningen af Store Nordiske Krig, kunne ikke udnyttes. Danmark kunne som fredsvilkår få penge, accept af en tættere tilknytning af Sønderjylland til Danmark, samt retten til igen at opkræve sundtold af svenskerne, som havde været fritaget siden Roskildefreden i 1658, men skånelandene forblev tabt! Da freden var indgået, investerede kongen de resterende penge, der var afsat til krigen, i et slot. Han kaldte det Fredensborg, sikkert i forvisning om, at skånelandene nu var tabt for stedse. Øresundstolden stod dog ved magt helt frem til 1857, hvor Danmark indgik en aftale med verdens søfarende nationer; Danmark fik en engangsbetaling på 33,5 mio. Rigsdaler, svarende til 12 års indtægter. Eneste land, der ikke betalte, var Brasilien, her eftergav statsminister Anders Fogh Rasmussen dog den ubetalte regning ved et statsbesøg i Skibsklarerergaarden er altså stedet, hvor skibene frem til 1857, afregnede deres afgifter. Gården står i dag som et unikt velbevaret hus med interiør fra Øresundstoldtiden. I Skibsklarerergaarden skal vi se, hvordan der så ud omkring 1780, i en af de forretninger hvor skippere fra alverdens lande provianterede og betalte deres Øresundstold. I huset, der er i tre etager, skal vi se en butik med toldkontor, Skibsklarererens privatbolig og Skipperherberget, hvor kaptajnerne kunne købe en rolig overnatning. 6 Sorø Museumsforening

7 Danske gårde har meget ofte haft skiftende ejere Nyrupgård i Stenmagle Sogn hed oprindelig Marienlund af tidligere overlærer ved Stenmagle Skole Holger Jørgensen, Sorø Nyrupgårds avlsbygninger er netop genopført efter branden i 1935 I 1686 beskrives Nyrup som en by med 5 gårde og 0 huse. I 1782 består byen af 5 gårde og 4 huse. Af disse 5 gårde ligger nu kun 2 tilbage i byen: Matr.nr.1 Sandtoftegård og nr. 5, Langhavegård. Matr. nr. 2, Ledbjerggård, lå nær baneoverskæringen og blev flyttet Nyhedsbrev, februar

8 ud på marken syd for byen i Sandtoftegård brændte i 1932 og blev flyttet væk fra Nyrupvej og gadekærspladsen lidt mod vest ud ad den oprindelige vej til Stenmagle. Nr. 4, Waaseholmsgård, lå i trekanten mellem Nyrupvej, Bygaden og Rolighedsvej. Den må være flyttet ud på marken omkring udskiftningen, da den ses afsat på et kort fra 1808 angående udskiftningen. Marienlund Gården, matr.nr. 3, Marienlund lå indtil den brændte i 1885, der, hvor Nyrup Baptistkirke ligger i dag. Den 4. oktober 1809 oprettedes et fæstebrev»mellem Jens Eriksen, Gaardmand i Nyerup under Sorøe Academis Gods og Lars Peder Malling af Meerløse Mølle, hvorefter første overdrager til sidste den af ham i fæste havende Gaard med de til samme henlagte Jorder, der står for Hartkorn Ager og Eng, 8 Tønder 6 Skæpper 3 Fjerding og 1/5 Album og Skovskyld 1 Skæppe 2 Fjerding og 1 1/5 Album.«Jens Eriksen var fæster fra den 29. december 1794 og fratrådte altså i 1809 og»overleverer samme til Hr. Malling, alt til samme henhørende Besætning og Inventarium, Sæd og Foder Korn med videre «Jens Eriksen blev aftægtsmand Jens Eriksen er nu aftægtsmand, og kontrakten opremser alle de rettigheder, han har og ligeledes de pligter, der hviler på efterfølgeren. Derefter»beholder ieg mig til fri Beboelse for mig og Konen så længe nogen af os lever, det norden for Gaarden af mig, Jens Eriksen, opbyggede 6 Fag Huus, uden nogen Betaling «L. P. Malling blev så den næste fæster på Marienlund. I 1819 blev der imidlertid udstedt et»arvefæste og Skiødebrev for Gaardmand Lars Peder Malling paa Gaarden Marienlund af Hartkorn Ager og Eng 8 Tønder 4 Skæpper, Fjerdingkar, 1 7/10 Album og Skovskyld 1 Skæpper 2 Fjerding 1 Album«. Beskrivelsen fylder 18 ark det meste var fortrykt til udfyldning. Arvefæsteren skulle udrede 11 tønder rug, 11 tønder Byg, 11 tønder havre samt 24 skilling sølv. Han skulle ikke gøre hoveri. Der er dog undtagelser: Betaling til forbryderes (arrestanters) underhold, også når de skal køres. Endvidere doctorgage, mestermands- 8 Sorø Museumsforening

9 penge, stokkemandspenge (retsvidner), dommerkorn, skoleholders og jordemoders løn, penge til skolekassen, til sygehuset, fourage til skoleholder og jordemoder (bl.a. tørv) mv. I 1829 underskrives en mageskiftekontrakt mellem Lars Peder Malling, Marienlund, og Jens Pedersen, Fæster af Maltes Kro i Ågerup Sogn ved Holbæk. En brændevinsbrænder og en enkemadam I 1831 sælger Jens Pedersen gården videre til brændevinsbrænder Jens Nielsen af København. Jens Nielsen sælger gården videre til enkemadam Charlotte Friderice Hansen af Stege allerede året efter i Grundlaget for handelen er stadig arvefæsteskødet udstedt til Malling. Prisen er dog nu 2400 rigsdaler. I 1837 sælger enkemadammen gården til forvalter S. Jørgensen Copmann. Gården er stadig en arvefæstegård, men har nu 3 husmandshuse, hvoraf det ene ligger i Bagmarken. Aftægtsmand siden 1809 Jens Eriksen lever stadig. Prisen for gården er nu 3000 rigsdaler. Skødet er underskrevet på Stenmagle Mølle, hvor mølleren er i familie med enkemadam Charlotte Friderice Hansen. I 1839 sælger examineret jurist S. Jørgensen Copmann gården til Ferdinand Leonhardt Lüders af København. Gården sælges med besætning og inventarium for 5500 rigsdaler. Auktion på Stenlille Kro Ved en offentlig auktion i 1849 på Stenlille Kro sælger Sorø Akademi gården Waaseholm, matr. nr. 4a af Nyrup By med tilliggende jordlod nr. 4b af Nyrup By (gårdspladsen i byen), og senest besiddet af afdøde fæster Hans Danielsen. Gården og dens bygninger (som nu ligger ude på marken) sælges til»fuldstændig selvejendom«med undtagelse af den fraflyttede gårdsplads og det på denne liggende hus. Køberen af Waaseholm var F. L. Lüders på Marienlund, som fik tilladelse til at sammenlægge de to ejendomme, hvoraf den ene var en arvefæsteejendom og den anden en selvejendom, da de tilsammen ikke udgjorde mere end 16 tønder hartkorn. Overtagelsen skete i Ved overtagelsen var der kun 1 længe tilbage af Waaseholms bygninger. Nyhedsbrev, februar

10 Det var svinelængen. Er ejendommen brændt, eller er den måske misligholdt, eller er ikke hele ejendommen flyttet ud? Den sammenlagte gård vurderedes ved en taxationsforretning i 1851 til 4823 rigsbankdaler. Marienlunds bygninger beskrives som vel vedligeholdte. Til den sammenlagte gård er der nu 11 huse. Marienlunds bygninger med stråtag var i 1851 på 1 stuehus og 2 udlænger med i alt 60 fag. F. L. Lüders dør i 1866, og ejendommen arves af to døtre, som begge ved dødsfaldet boede på gården: Christine Frederikke Caroline, 40 år, og Augusta Louise på 20 år. I 1872 afhændes gården til Jens Fangel Brandt for kr. Folk og dyr boede i udlængerne En vurdering fra 1878 viser, at der er 234 tønder land foruden en på matr. nr. 3 opført huslod på 3 tønder land. Matr.nr. 3 er stadig en arvefæsteejendom, mens nr. 4 er en selvejendom. Stuehuset er på 18 fag i egebindingsværk og fyrreovertømmer og med stråtag. Bræddeloft over det hele. Den vestre længe med pigekammer, røgterkammer, 2 foderloer, heste- og kostald er med stråtag og på 25 fag. Østre længe på 22 fag har tørvehus, karlekammer, fårehus, gennemkørselsport, brændehus, værksted, hønsehus, hakkelsesrum, ostekammer, mælkestue og bryggers. Der er bræddeloft over hele den stråtækte længe. Ladelængen på 24 fag er i kampesten og med spåntag. Den er 22 alen dyb (ca. 13½ m) og 5½ alen til bjælkelag (ca. 3½ m). Den er opført i 1873/74. Et svinehus findes vest for staldlængen. Besætningen består af 10 heste, 3 plage og 1 føl. Dertil 48 køer, 2 tyre og 6 kalve samt 2 ungsvin, 3 søer og 23 pattegrise. Desuden er der 5 får og 4 lam. Der er altså i fag mod 60 fag i 1859 en moderne og velholdt gård. 10 Sorø Museumsforening

11 Brand i 1885 Gården brændte i Ilden blev opdaget kl. ca. 3.30, og den bredte sig hurtigt til alle bygninger. Mange dyr indebrændte. Det meste af indboet og ligeledes gårdens maskiner blev også flammernes bytte. Til alt held for byen bar vinden fra ellers var hele byen brændt, da gården lå, hvor kirken fra 1909 nu ligger, nemlig midt i byen. Gården blev genopbygget sydøst for landsbyen på den vej, der nu hedder Kannikevej. I 1887 bliver enkefrue Marie Schrader ejer af gården for kr. inklusive besætning. Til ejendommen hører 10 huse, nogle med jord. Enkefruen forpagter ejendommen ud til sin svigersøn fra Det bemærkes, at bygningerne er nyopførte. I 1899 blev gården afhændet til Jens Voss Schrader fra Søllested. Gårdens areal var da på 219 tønder land. Der var 10 leje- og fæstehuse, heraf 7 med jordlod. I 1924 solgte Jens Voss Schrader gården til Jens Peter Jensen. Havemann moderniserede og istandsatte I 1935 brændte gården igen. Tre år efter branden solgtes gården videre til Søren Jacobsen. Dennes arvinger solgte i 1951 til Paul Axel Havemann, som moderniserede og istandsatte det hele. Havemann solgte gården til Poul Erik Petersen i P. E. Petersen havde ikke dyr på gården, og han lejede stuehuset ud. I dag ejes gården af Lissi Petersen, som bor i det store stuehus, der blev opført i I 1985 frastykkedes noget af jorden til 33 parceller, som fik adressen Marienlunden. Det tidligere gårdnavn var blevet erstattet med navnet Nyrupgård omkring året 1938, da Søren Jacobsen købte den. Museum Vestsjælland har afdelinger i Sorø, Ringsted, Skælskør, Flakkebjerg, Slagelse, Kalundborg, Holbæk, Asnæs, Nykøbing Sj. og Plejerup (Malergården). Nyhedsbrev, februar

12 Nye medlemskort Bakkekammen 45 i Holbæk en del af Museum Vestsjælland Formændene for de 8 museumsforeninger»under«museum Vestsjælland har sammen med museets direktør Eskil Vagn Olsen drøftet muligheden for, at alle medlemmer af museums- og venneforeningerne kunne få udleveret et medlemskort. Medlemmerne kunne så langt nemmere bevise, at de skal have gratis adgang til alle afdelinger under Museum Vestsjælland, når og hvis de dukker op ved indgangen. Resultatet af sidste års drøftelser er blevet således, at vi allerede i år kan udlevere medlemskort. Nyt gyldigt kort I Sorø Museumsforening har vi af praktiske grunde valgt at udsende gyldigt medlemskort sammen med indbetalingskortet og nyhedsbrevet i februar. Medlemmer, der på forhånd har tilkendegivet, at de gerne vil udmeldes, får selvfølgelig intet. Alle andre medlemmer betaler, som de altid plejer, selv om de altså får et gyldigt kort»på forhånd«. 12 Sorø Museumsforening

13 Medlemskortet beholdes, og næste år (februar 2016) vil man så modtage en ny label med året 2016, som man selv sætter på plastkortet. To i en husstand I vores forening er der to i en husstand om ét medlemskab. Derfor udsendes der to kort til de adresser, hvor vi ved, at der er to personer, der bor sammen. Skulle der mangle enkelte kort, så vil de blive eftersendt, hvis man melder»sagen«og det manglende personnavn til formanden på Vi gør opmærksom på, at kortet er personligt. Man må ikke overdrage det til andre. Ligeledes får man ikke to kort, hvis der kun bor én person på adressen. Det understreges, at ét kort giver adgang til én person. 11 besøgssteder På den nye flotte hjemmeside, som Museum Vestsjælland åbnede i 2014, kan man finde alle de informationer, man kan ønske sig om afdelingernes adresser, åbningstider, særudstillinger, nyheder, arkæologi, m.v. Har man ikke været inde på hjemmesiden, kan det stærkt anbefales, at man kigger den igennem. Er man ikke»på nettet«, kan man få hjælp på biblioteket eller evt. ved skranken på Sorø Museum i åbningstiden. Besøgsstederne er fra nord til syd følgende: Odsherreds Museum, Odsherreds Kunstmuseum, Malergården, Bakkekammen 45 i Holbæk, Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Ringsted Museum og Arkiv, Sorø Museum, Slagelse Museum, Flakkebjerg Museum og Skælskør Bymuseum. Niels G. Sørensen Som medlem af Sorø Museumsforening har du fri adgang til alle afdelinger af Museum Vestsjælland. Du skal kunne fremvise dit personlige medlemskort. Nyhedsbrev, februar

14 Lokalhistorie i gamle aviser Forleden fik jeg foræret nogle gamle eksemplarer af Sorø Folketidende (17. årgang). Ansvarshavende redaktør var højskolelærer Frederik Martin. Aviserne var fra januar 1893, og jeg gik straks i gang med at kigge i dem. Spændende og underholdende er det at læse aviser, der er langt over 100 år. Man er hurtigt klar over, at det var en streng vinter. Jeg har her gengivet nogle eksempler fra de gamle lokale dagblade, der udsendtes om aftenen. Jeg har ikke her i nyhedsbrevet anvendt gotiske bogstaver (krøllede bogstaver), således som man dengang gjorde i avisen, - dog ikke i alle tekster. I de store annoncer og i visse opfordringer blev der anvendt latinsk skrift. Navneord var med stort bogstav det har jeg bibeholdt; jeg har brugt å og ikke aa. Niels G. Sørensen Den 19. januar: Annonce: Skal de holde udkig på borgen? For to udvendige piger er plads til 1ste Maj på Simonsborg ved Alsted. Fra Erindringslisten: Med hest og vogn: Deligencerne. Ringsted Næstved. Fra Ringsted Kl. 10 Form. Fra Næstved Kl Eftm. Ringsted Holbæk. Fra Ringsted Kl. 10 Form. Fra Holbæk Kl Form. Dyrt at være Sladderhank i Slagelse: Endnu en Slagelse-Sladderhank har i F.»Sorø Amtstidende«for sin ondskabsfulde Mund måttet bøde 25 Kr. for at opnå Forlig. Alle de indkomne Sladderbøder er gået i Hjælpeforeningens Kasse. På den Måde kommer Sladderen også til at gøre Nytte. Den kolde vinter: isbåde i brug: Sidste nyt. Trafikken. De 4 Isbåde, der afgik fra Korsør i Går bemandet med 21 mand og en assistent, ved man endnu intet om. Annonce: Det kan højskolelæreren også: Fugle og mindre Pattedyr udstoppes af Højskolelærer Christensen, Axelhus, Sorø. Annonce: Parcellisten rydder stuen: Undertegnede agter Søndag den 22. Januar at begynde en Danseskole hos parcellist Chr. Hansen, Stenlille. Øvelsen begynder Kl. 6 Aften. Ærbødigst J. Jensen. I gamle dage var det rigtig vinter: Nyheder fra Indlandet. Trafikken. R.B. telegraferer: I Aftes og i Nat var samtlige Statsbanestrækninger i Jylland og Fyn ufarbare med Undtagelse af Nyborg- Odense og Aarhus-Vamdrup. Den 21. januar: Ud i kulden og så til bal i Tersløse: Kanefart. Beboerne i Tersløse og nærliggende Byer gæstede i Dag Kl. 1½ Sorø i et Antal af henved 80, fordelt på 24 Kaner. Efter en lille Forsfriskning i»ørnbergs Hotel«kørte man tilbage Kl. 3½. Kanefarten slutter med Fællesspisning og Bal hos Gårdejer Søren Jensen, Tersløse. 14 Sorø Museumsforening

15 Pas på det glatte føre: Gik over Bord Løbske Heste. Forleden løb et Par Heste forspændt en Slæde, løbsk gjennem Glumsø ud på Marken til den Gård, hvor de hørte hjemme. Slæden væltede og Kusken gik over bord. Skade skete der ellers ikke. Der var nok en fejl ved Forspændingen. Det var sandelig vinter dengang: Afstikker: Over Isen. At spadsere over Isen fra Sverrig til Kjøbenhavn hører nu næsten til Dagens Orden. En hel Familie på Mand, Kone og to Børn foretog således i Onsdags en lille Afstikker fra Malmø til Kjøbenhavn til Fods over Sundet. Eftermiddags en Kanetur til Sorø. Der deltog 30 kaner. I Aften danser Deltagerne i»ørnbergs Hotel«. Husk hestene - opfordring fra redaktionen: Læg Bidslet på Hestene inde i Stalden! Det iskolde Jærn ødelægger Hestenes Tunge og Mundviger. Den 26. januar: Flere med i kaneløjerne: Et Kanetog på 30 Kaner fra Kindertofte og Ottestrup Sogne gæster i Dag Byen og holder i aften Bal i Klubben. Den 23. januar: Bal på Postgården men først i kanen: Sorø Sangforening foretog i går en Kanefart omkring Sorø Sø. Der deltog en halv Snes Kaner. Om Aftenen var der Bal på Postgården. Færre i»brummen«: Arrestdagenes Antal i Sorø Købstads og Sorø samt Baroniet Holberg Birks Jurisdiktioner har i Året 1892 været 2052 mod 2201 i Året 1891.»Hvad kan man få for 1 krone?«: Undertegnedes Tyr står til bedækning a 1 Kr. pr. Ko. Jørgen Ibsen, Slaglille Den 25. januar: Flere ud i kulden og siden ind i varmen: Kanefart i Tøvejr. Andelshavere fra Døjringe og Klakkebro Andelsmejerier foretog i Den 28. januar: 200 på kanetur og selvfølgelig en svingom: Kanetur. Andelshaverne i Haverup Mejeri foretog, som før omtalt, i Dag en Kanetur til Sorø. Deltagerne, i et Antal af henved 200, får sig en Svingom i Aften i Ørnbergs Hotel. Den 1. februar: 11 øre i kassen og animeret stemning: Fremskridtsforeningen for Sorø By holdt i går sin årlige Generalforsamling, til hvilken der var mødt 15 Medlemmer. Til Bestyrelse valgtes Skomager N. Chr. Povlsen, Fuldmægtig Jensen og Møllersvend C. Jensen. Til Repræsentant valgtes Skomager N. Chr. Povlsen. Regnskabet udviste en Kassebeholdning af 11 øre. Stemningen var meget animeret. Annonce: så kan maskeraden begynde: Masker og Dragter fås meget billigt hos Bogb. Haslund Nyhedsbrev, februar

16 Firmamedlemskaber af Sorø Museumsforening Et ordinært medlemskab, som dækker en husstand (2 personer) koster 200 kr. årligt, medens et firmamedlemskab kan tegnes for 500 kr. årligt. Firmanavnene bringes på vores hjemmeside og nævnes i nyhedsbrevet. Vi tilbyder at etablere et link fra vores hjemmeside til firmaets hjemmeside. Bestyrelsen takker nedenstående firmaer for deres interesse, støtte og økonomiske hjælp. Niels G. Sørensen SORØ VVS ApS DANSKE BANK, Sorø EMILS CHOKOLADE JUL I SORØ BANG & OLUFSEN, Sorø THIELE, Sorø ARKIPLUS A/S SORØ APOTEK SORØ CAMPING NORDEA, Sorø PETER DUE BOLIG CHRIS JENSEN A/S ELEKTROGÅRDEN SORØ APS NYRUP INSTALLATION A/S MULTILINE A/S, Sorø afd. SORØ BLOMSTERCENTER ADVOKAT CLAUS N. KRISTIANSEN, Sorø RESTAURANT STØVLET KATRINES HUS COMWELL SORØ STORKRO STIFTELSEN SORØ AKADEMI LEMANN GRAFISK, Stenmagle Find informationerne her: Museum Vestsjælland: Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark: Sorø Museumsforening: Sorø Museumsforenings bestyrelse: Niels G. Sørensen, formand Ulla Hansen, næstformand Niels Karup, kasserer Flemming Hansen, sekretær Henning Fischer, webmaster Alan Tomlinson, foredrag Henning Bussenius-Larsen Adresser, telefon, se Nyt fra historie online: Forside Vedtægter Bestyrelse Bliv medlem Artikler m.v. Links Om hjemmesiden Følgende firmaer støtter Sorø Museumsforening ved medlemskab: ADVODAN Sorø DANSKE BANK Sorø EMILS CHOKOLADE JUL I SORØ BANG & OLUFSEN Sorø THIELE Sorø SKÆLSKØR BANK Sorø SORØ BLOMSTERCENTER SORØ APOTEK SORØ CAMPING NORDEA Sorø SUPERBEST Holberg Arkaden PETER DUE BOLIG KOPP SORØ A/S SORØ VVS Aps RESTAURANT STØVLET KATRINES HUS CHRIS Nyhedsbrevet JENSEN A/S COMWELL SORØ STORKRO er STIFTELSEN trykt SORØ hos AKADEMI LINDRUP BYG APS Ansvarlig Nyhedsbrev fra Se medlemsbladet som PDFfil klik for nyhedsbrevet er Niels G. Sørensen her Sammenslutningen af Musumsforeninger december 2008 PDF fil klik her Til kalenderen: Generalforsamling i Sognegården, Sorø, onsdag den 11. marts 2009 kl

Nyhedsbrev, februar 2010. Første nyhedsbrev i 2010

Nyhedsbrev, februar 2010. Første nyhedsbrev i 2010 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, februar 2010 Første nyhedsbrev i 2010 Hermed udsendes det første

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland har været på minicuíse med DFDS til Oslo i november. Her ser du et smukt billede fra busturen til Holmekollen. Efter, at vi havde kørt

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Så blev det september 2015

Så blev det september 2015 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, september 2015 Så blev det september 2015 Hermed udsender Sorø Museumsforening

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev, januar 2009

Nyhedsbrev, januar 2009 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, januar 2009 Generalforsamling i Sorø Sognegård den 11. marts Hermed

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer.

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 11:00. Besøg på Davids

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Årets medlemstur går til Kronborg Slot og Fæstning Søndag den 29. maj 2011

Årets medlemstur går til Kronborg Slot og Fæstning Søndag den 29. maj 2011 Formand: Niels G. Sørensen, Vedde Byvej 11, 4295 Stenlille, e-mail: nielsvedde@mail.tele.dk, tlf. 57 80 47 82 / 24 80 88 77 Nyhedsbrev, februar 2011 Årets medlemstur går til Kronborg Slot og Fæstning Søndag

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00 Vejbygningssektionen Til repræsentanterne for Vejbygningssektionens medlemsvirksomheder 11. oktober 2016 J-nr.: 75804 / 2334943 Vejbygningssektionens generalforsamling 2016 Invitation til Vejbygningssektionens

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009

LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009 LOVE For Grundejerforeningen AGERVÆNGET Revision nr. 5 19. marts 2009-1 - Stiftet den 22. september 1970 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Agervænget. Foreningens hjemsted er 4420 Regstrup i Holbæk

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere