Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik"

Transkript

1 Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne optimalt deltager fysioterapeuten også i forbindelse med udfyldelsen Det udfyldte skemaet returneres i vedlagte svarkuvert til: Health Care Consulting, Vesterbrogade 64, 3. sal, 1620 København V. Kontaktperson i Health Care Consulting Læge Hans Chr. Hansen Tlf , fax

2 Baggrundsoplysninger 1. På hvilket sygehus er din afdeling placeret? H:S Amager Hospital H:S Bispebjerg Hospital H:S Hvidovre Hospital H:S Frederiksberg Hospital H:S Rigshospitalet Privathospitalet Hamlet Erichsens klinik KAS Gentofte KAS Herlev KAS Glostrup FAS Hørsholm RAS Køge Sygehus Vestsjælland Holbæk Sygehus Vestsjælland Ringsted Sygehus Vestsjælland Slagelse Storstrømmens Sygehus Næstved Storstrømmens Sygehus Nyk. Falster Bornholms Centralsygehus Odense Universitetshospital OUH Middelfart Sygehus Fyn Svendborg Sønderborg Sygehus DAMP Sundhedscenter Tønder Åbenrå Sygehus Grindsted Sygehus Ortopædkirurgisk Center Varde Fredericia Sygehus Horsens Sygehus Sydvestjysk Sygehus Kolding Sygehus Vejle Sygehus Mølholm Klinikken Holstebro Sygehus Ringkøbing Sygehus Silkeborg Centralsygehus Skørping Privat Hospital Århus Sygehus Randers Centralsygehus Sygehus Viborg Sygehus Nord (Nykøbing-Thisted) Ortopædkirurgi i Nordjylland (Freder.) Ortopædkirurgi i Nordjylland (Farsø) Ortopædkirurgi i Nordjylland (Ålborg) 2. Antal senge i alt på jeres ortopædkirurgiske afdeling: (antal) 3. Er antallet af jeres primære hoftealloplastik er i 2005 på samme niveau som i 2004? (sæt ét kryds) Ja, samme niveau Nej, faldende Nej, stigende 4. Er jeres gennemsnitlige postoperative indlæggelsestid for hoftealloplastik patienter i 2005 på samme niveau som i 2004? (sæt ét kryds) Ja, samme niveau Nej, faldende Nej, stigende 2

3 Organisering af alloplastik patienter 5. Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst på den måde I er organiseret på? (sæt ét kryds) Hoftealloplastik patienter er samlet i et elektivt afsnit (gå til sp. 6) Hoftealloplastik patienter indlægges på afsnit med blandet elektive og akutte patienter (elektive og akutte sammen) 5a. Hvilke af nedenstående udsagn passer bedst på hvordan I organiserer indlæggelse med blandet akut og elektive pt.? (sæt ét kryds) Hoftealloplastik patienter indlægges på flere forskellige afsnit, hvor der også er akutte patienter Hoftealloplastik patienter indlægges på ét bestemt afsnit, hvor der også er akutte patienter Indlægges på ét bestemt afsnit, hvor der også er akutte patienter men hoftealloplastik patienter samles i den ene ende af afsnittet Andet 6. Samles alloplastik patienter på samme stue? (sæt ét kryds) Ja stort set altid I det omfang det kan lade sig gøre Nej 7. Hvad var plejenormeringen (antal plejepersonale pr. seng pr. døgn) på afsnit med alloplastik patienter i 2004? Plejenorm i 2004: Opgivet i eksakte tal Opgivet i ca. tal Har ikke tal for dette 8. Hvor stor var sygeligheden blandt plejens personale i 2004? Sygelighed i % af samlet planlagt fremmøde: Opgivet i eksakte tal Opgivet i ca. tal Har ikke tal for dette 9. Hvor stor var udskiftningen i plejens personale i 2004? (sæt ét kryds) Stor (over 25%) Nogen (15-25%) Ringe (under 15%) Skriftlige retningslinier mv. 10. Har afdelingen beskrevet patientforløbet for hoftealloplastik patienter (skriftlige retningslinier til personalet)? (sæt ét kryds) Ja Ja, til dels Nej 11. Er der udarbejdet plejeplaner og/eller tjekskemaer til brug i den daglige håndteringen af hoftealloplastik pt.? (sæt ét kryds) Ja Ja, til dels Nej 12. I hvilken grad er nedenstående opdateret og i overensstemmelse med de faktiske forløb på afdelingen? (sæt ét kryds på hver linie) I høj grad I nogen grad I ringe grad Oplysninger findes ikke på skrift Patientforløbet for hoftealloplastik patienter Plejeplaner og/eller tjekskemaer 3

4 Patientinformation før en 13. Hvor mange ambulante fremmøder har patienten normalt fra og med lægen indstiller til og til patienten indlægges? Antal ambulante fremmøder (inkl. mødet hvor lægen indstiller til ): 14. Hvilke fagpersoner deltager ved den mundtlige information af patienter forud for indlæggelsen? Ja Nej Hvis ja, angiv den ca. tid der er afsat pr. patient Læge (minutter) Plejepersonale (minutter) Fysioterapeut (minutter) Ergoterapeut (minutter) Anæstesi (minutter) 15. Anvendes patientseminar, gruppeinformation eller lignende forud for indlæggelse til? (sæt ét kryds) Ja, alle patienter deltager normalt Ja, udvalgte (selekterede) patienter deltager normalt Nej Andet, angiv evt.: Skriftlig patientinformation 16. Har afdelingen en skriftlig patientinformation som hoftealloplastik patienter får inden de bliver indlagt? Ja Nej (gå til sp. 21) 17. Indeholder patientinformationen nedenstående oplysninger? (sæt ét kryds på hver linie) Ja Ja, til dels Nej Hvor mange dage patienten skal forvente at være indlagt? Information om smertebehandling? Hvornår mobilisering starter postoperativt? Hvilken rolle/ansvar patienten har i genoptræningen Hvilke udskrivningskriterier der arbejdes hen imod? 18. Hvornår er den skriftlige patientinformation sidst opdateret? ( årstal) Ved ikke/kan ikke huske 19. Er det klart defineret, hvem der har ansvaret for løbende opdatering af den skriftlige patientinformation? Ja Nej Ved ikke 20. Hvor tilfredse er I med jeres skriftlige patientinformation? (sæt ét kryds) Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Ikke tilfreds 4

5 Smertebehandling 21. Hvilke af nedenstående muligheder indgår typisk i den postoperative smertebehandling af hoftealloplastik patienter? (sæt ét kryds på hver linie) Indgår typisk Indgår en gang i mellem Indgår sjældent Indgår aldrig Paracetamol NSAID til cementerede led NSAID til ucementerede led Epidural kateter Joint cocktail og/eller lokalbedøvelse i hofteled Steroid injektion i hofteled Kuldebehandling (f.eks. cryocuff eller isposer) Et hurtigvirkende morfin præparat i fast dosering (f.eks. Oxynorm, Ketogan, Morfin) Et depot morfin i fast dosering (f.eks. Oxycontin) Et hurtigvirkende morfin som p.n. dosering (f.eks. Oxynorm, Ketogan, Morfin) Depot morfin som p.n. dosering (f.eks. Oxycontin) Andet, angiv: 22. Hvilken af nedenstående metoder passer bedst på den måde I typisk anvender NSAID til hoftealloplastik pt.? (sæt ét kryds) Fast dosering med start på selve sdagen Fast dosering som påbegyndes i løbet af indlæggelsen Som pn under indlæggelsen 25. Såfremt epidural kateter typisk indgår eller indgår en gang i mellem i afdelingens standard smertebehandling sættes kryds i nedenstående skema (sæt ét kryds på hver linie) maksimalt i 1 dage maksimalt i 2 dage maksimalt i 3 dage 4 dage eller mere Epidural kateter 24. Hvor stor en andel af jeres hoftealloplastik pt. bliver typisk udskrevet med følgende: (sæt ét kryds på hver linie) En stor del (mere end 80%) Mere end halvdelen Mindre end halvdelen Meget få (mindre end 20%) Et hurtigvirkende morfin præparat i fast dosering (f.eks. Oxynorm, Ketogan, Morfin) Et depot morfin i fast dosering (f.eks. Oxycontin) Et hurtigvirkende morfin som p.n. dosering (f.eks. Oxynorm, Ketogan, Morfin) Depot morfin som p.n. dosering (f.eks. Oxycontin) 5

6 Genoptræning/mobilisering 25. Hvor hurtigt bliver primære hoftealloplastik patienter typisk genoptrænet/mobiliseret en? (sæt ét kryds på hver linie) Samme dag som Dagen To dage Tre dage Fire dage Fem dage Seks dage Syv dage eller mere Kommer op og sidde på senge kant Kommer op og stå på gulvet Går lidt rundt på stuen Kommer i bad på badeværelse Er selvhjulpne* Går med stokke med Går på trapper med Går med stokke uden Går på trapper uden *Klarer personlig hygiejne herunder toiletbesøg, af- og påklædning, ind/ud af seng, rejser sig fra hhv. sætter sig i stol. Ved ikke Udskrivningskriterier 26. Hvilke af nedenstående indgår i afdelingens udskrivningskriterier? (sæt ét kryds på hver linie) Indgår Indgår ikke Ved ikke Selvhjulpen Tilfredsstillende smertedækket på per oral behandling Tilfredsstillende instrueret i hjemmeøvelser Tilfredsstillende instrueret i restriktioner Gå på trapper med Gå med stokke med Gå på trapper uden Gå med stokke uden Gå alene en specifik distance med egnet hjælpemiddel Andet, angiv: 27. Hvem har hovedansvaret for at vurdere, hvornår en patient er klar til udskrivelse? (sæt ét kryds) Det er hovedsageligt fysioterapeuten som vurderer, hvornår patienten er klar til at blive udskrevet Det er hovedsageligt plejen som vurderer, hvornår patienten er klar til at blive udskrevet Det er hovedsageligt lægen som vurderer, hvornår patienten er klar til at blive udskrevet Det er en tværfaglig beslutning, hvornår en patient er klar til at blive udskrevet 6

7 Accelererede forløb Accelererede forløb indeholder en række aktiviteter som bl.a. grundig patientinformation forud for indlæggelsen, tidlig mobilisering og effektiv smertebehandling. Afdelinger, som har gennemført accelererede forløb i Danmark, udskriver et stort flertal af deres patienter på 5. dag (sdag = dag 1) eller tidligere. I den forbindelse vil vi gerne høre om status for patienterne på din afdeling. 28. Hvor stor en andel af patienter på jeres afdeling skønner I på 5. dag (sdag = dag 1) eller tidligere: (sæt ét kryds på hver linie) En stor del (over 80%) Mere end halvdelen Mindre end halvdelen Meget få (under 20%) er selvhjulpne - f.eks. klarer personlig hygiejne, toiletbesøg, af- og påklædning) er mobiliseret (f.eks. kan gå selvstændigt med egnet hjælpemiddel, klarer trappegang). har tilstrækkelig bevægelighed af det opererede led er tilfredsstillende smertedækket med peroral behandling 29. Hvor enig er du i nedenstående holdninger vedr. accelererede hoftealloplastik forløb? (sæt ét kryds på hver linie) Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig Det kræver flere plejeressourcer, at gennemføre accelererede patientforløb. Afdelinger, som har indført accelererede patient forløb, lykkes kun med dette, fordi de har selekteret deres patienter. Man går på kompromis med den faglige kvalitet, såfremt hoftealloplastik patienter udskrives dag 5 eller tidligere. Det er ikke muligt at genoptræne hoftealloplastik patienter tilstrækkeligt, såfremt de udskrives dag 5. Det er ikke muligt at smertebehandle hoftealloplastik patienter tilfredsstillende, såfremt de udskrives dag 5. Hoftealloplastik patienter er generelt ikke klar til at komme hjem dag 5. de bliver utrygge. 30. Har jeres afdeling indført accelererede forløb? (sæt ét kryds) Ja, hos alle patienter Ja, for udvalgte patienter (selekterede patienter) Nej, men vi har planer om at indføre accelererede forløb i nær fremtid Nej, og vi har aktuelt ikke nogen planer om at indføre det Tak for hjælpen med at udfylde spørgeskemaet, som returneres i vedlagte svarkuvert. Kontaktperson i Health Care Consulting er Læge Hans Chr. Hansen, tlf , fax , 7

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 65 50 10 00 Fax: 65 50 38 80 Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen August

Læs mere

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Den Involverende Stuegang - DIS. Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Den Involverende Stuegang - DIS Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital Maj 2014 Indhold Baggrund Formål med DIS Udfordringer/forestillinger

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et

Læs mere

Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter

Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter SATSPULJEPROJEKTET Undersøgelse af synkeproblemer hos senhjerneskadede patienter Projektrapporten er udarbejdet af: Projektperiode: Udviklingsergoterapeut 01.04.2001 til 31.12.2002 Annette Kjærsgaard,

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere