Skolemadssatsningen i KBH EAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolemadssatsningen i KBH EAT 2007-2012"

Transkript

1 Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad blev det til? Skolemadssatsningen i KBH EAT Københavns Madhus Bastbygningen

2 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Resume 9 Summary 14 Kapitel 1 Indledning 18 Kapitel 2 Udgangspunktet 2007 læsevejledning 21 Kapitel 3 EAT fra ide til virkelighed 33 Kapitel 4 Maden garanteret høj kulinarisk kvalitet 56 Kapitel 5 Aldersdifferentieret madtilbud 66 Kapitel 6 Kvalitetssikring gennem fadderne 76 Kapitel 7 Branding og design 86 Kapitel 8 Professionelt salgsarbejde 94 Kapitel 9 Madskolerne 100 Kapitel 10 Et brunchkoncept 102 Kapitel 11 Økonomien i EAT 114 Kapitel 12 Engagement og ejerskab på skolerne 128 Kapitel 13 De store elever 144 Kapitel 14 Maddannelse 158 Kapitel 15 Konklusioner og perspektiveringer 168 Litteraturliste

3 Forord Vores historiefortælling Sammen med de københavnske folkeskoler og Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har Københavns Madhus gennem de sidste fem år været en del af udviklingen og implementeringen af Danmarks største skolemadssatsning. Med denne rapport om forløbet og resultatet vil vi i Københavns Madhus som en foreløbig status give vores bud på, hvordan det står til med skolemaden i København ved udgangen af skoleåret Denne rapport er mere vores historiefortælling end en egentlig evaluering. Det har været en fornøjelse, hårdt arbejde og til tider dramatisk at skulle iværksætte skolemaden. Ind imellem har vi undret os over alt det vi har måttet begive os af med herregud det er jo bare mad. Hvor svært kan det være? Og i dag fem år efter, hvor EAT er blevet hverdag på mange af de Københavnske skoler er vi endelig i gang med det det hele drejer sig som: Nemlig at give eleverne dejlige måltider. EAT er dybest set et forsøg på at sørge for at, den opvoksende generation får sund, alsidig og dejlig mad. Det tror vi, de både bliver klogere og gladere af. Vi vil i den forbindelse gerne give bolden op til, at andre laver mere systematiske evalueringer og derved gør os klogere på skolemadssatsningen i København. Tak til kommunens politikere for at ville prioritere maden i folkeskolen og for at have gjort EAT muligt. Vi føler os heldige at have mulighed for ikke blot at tale om madens betydning for den opvoksende generation, men rent faktisk at have muligheden for at skabe nye madvaner og måske også på sigt en ny madkultur. Også tak til Børne- og Ungdomsforvaltningen i København og vores tætte samarbejdspartnere rundt om i kommunens forvaltninger. Vi er godt klar over, at vi indimellem har været super nævenyttige, urealistiske og har blandet os i noget der dybest ikke var vores bord. Vi ved godt, at det ind imellem har været utaknemmeligt at have os som partnere men vi synes, vi i fællesskab har fået landet EAT rigtig fint. Nu skal vi bare passe på guldægget også i fremtiden, når produktet og konceptet ikke længere hverken er nyt eller banebrydende, men bare hverdagsmad til skoleeleverne. Og en endnu større tak til alle de københavnske skoler, der dagligt sælger EAT og gør en stor indsats for at få maden frem til sultne maver. Vi er klar over, at skolemad ikke nødvendigvis stod øverst på ønskelisten alle steder, og alligevel har skolerne taget hånd om EAT og de allerfleste steder gjort skolemaden til deres ansvar. Og sidst, men ikke mindst, en stor tak og velbekomme til alle de forældre og børn, der dagligt prioriterer at bestille og spise EAT, som et værdigt alternativ til madpakker eller mangel på samme. Anne-Birgitte Agger, direktør Juni 2013

4 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 4 Resume Baggrunden EAT er navnet på og brandet for skolemad i København. EAT er udviklet af Københavns Madhus i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen i København og blev lanceret i august Baggrunden var et politisk ønske om at skabe et ambitiøst skolemadskoncept, der ville mere end de eksisterende både mht. velsmag, sundhed, salgstal og engagement på skolerne. Til dette budgetsatte Borgerrepræsentationen 60 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til udvikling og implementering. Og fra årligt at have brugt ca. 3-4 mio. kr. som driftstilskud til skolemad blev der fremadrettet afsat 25 mio. kr. årligt. Baggrunden for beslutningen og den ambitiøse bevilling var Redegørelse om Skolemaden i Københavns kommune udarbejdet af Københavns Madhus. Den analyserede dels de eksisterende skolemadsordninger anno 2007 herunder den eksisterende i København (KØSS) samt gav et forslag til et nyt og ambitiøst koncept med sund og velsmagende skolemad, hvor også branding, design og spiseomgivelserne var indtænkt som midler til at vinde endnu flere, og meget gerne de store elever, for skolemaden. Dertil var der indlagt maddannelse, ejerskab og ønsket om en hel ny mad- og måltidskultur på skolerne, der skullet tage skolemaden til et højere niveau end standard var i Ligeledes blev der lanceret et koncept for deciderede madskoler, hvor skolerne blev indrettet med produktionskøkkener og eleverne som medhjælpende ressource i produktionen af dagens mad. Konceptet er i Redegørelsen formuleret i 10 punkter jf. ovennævnte elementer i konceptet, og det er de punkter, som denne rapport beskriver i forhold til hvad ville vi, hvad gjorde vi og hvad er det blevet eller ikke blevet til? EAT anno 2013 i tal og ord Salgstal Der er i dag 32 skoler med i EAT-skolemadsordningen, og syv madskoler i København. Der sælges i gennemsnit mere end 3700 måltider på EAT-

5 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 5 Resume skolerne om dagen. Det gennemsnitlige daglige salg er omkring 20 %. Hver uge benytter mere end 35 % af skolernes elever sig af tilbudet og køber EAT på nogle skoler er andelen helt oppe på 50 %. EAT er den skolemadsordning i Danmark med de højeste salgstal. Salget er størst til indskolingen og mellemtrinnet, hvorimod udskolingen køber mindre. Gennem EAT s fireårige historie har salgstallene været stigende fra 3,5 % ved lanceringen til de i dag omkring 20 %. Stigningen gør sig gældende for alle tre kundegrupper. I Redegørelsen og fra politisk side var der et stort ønske om, at særligt de ældste elever blev aktive kunder i EAT-boden. I forhold til de meget lave salgstal for KØSS er EAT en succes i forhold til de store elever, men faktum er også, at gadens tilbud gjort mulige med udgangstilladelsen i frikvarterene er en konkurrent, som EAT fortsat har svært ved at hamle op med på trods af indretning af særlige spiseområder til de store elever mv. Salg EAT sælges via forudbestilling på nettet. Salg på dagen er muligt, så længe der er mere mad i boden og eleven har en konto. Køber man EAT en gang imellem, koster et måltid 24 kr., dertil findes to typer af abonnementer, hvor et måltid koster hhv. 19 eller 22 kr. EAT-boderne er efter kommunens og skolernes ønske så vidt muligt pengeløse. For de fattigste børn i København er EAT, alt efter forældrenes indkomstniveau, gratis eller kan købes for 5 eller 10 kr. Herved kan EAT være en brik i arbejdet for lighed i sundhed, da såvel rig som fattig har mulighed for et sundt og velsmagende frokostmåltid. EAT-boden er basen for det daglige arbejde og salg. Det er primært elever i udskolingen, der på skift driver skoleboden med hjælp fra voksne. Skolen fastlægger selv, hvordan og af hvem opgaverne i skoleboden løses. Skoleboden drives de fleste steder af en køkkenansvarlig normeret til tre timer om dagen, og en EAT-lærer med en time i et fællesskab med de store elever, kaldet EAT-crew. Skolen får tildelt midler til aflønning af dette perso-

6 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 6 Resume nale. De store elever er med til at anrette og færdiggøre maden og sørger for, at den bliver bragt ud til de små klasser, så de ikke skal bruge spisefrikvarteret på at stå i kø. Med lanceringen af EAT er en del af det økonomiske ansvar overgået til skolerne, der i dag alle kører med overskud. Menuerne, valgmulighederne og maden Maden i EAT er skabt ud fra præmissen om, at skolemad skal være sund og velsmagende med et højt kulinarisk niveau. EAT er frisklavet mad produceret i et stort EAT-køkken. Den er bygget op om et system, hvor de mest sårbare produkter færdigtilberedes på skolerne, hvor også dagens menu varmes og samles. Maden består af komponenter af hhv. færdigforarbejdet kølemad og forbehandlet, men rå råvarer i bulk. EAT emballeres og pakkes centralt i bulk med hhv. fem og ti portioner. På den enkelte skole udportioneres EAT i specieldesignet engangsemballage, der både er indbydende og nedbrydeligt. Der er tre årlige menuer, der ruller over en periode på 4 uger. Menuerne er sammensat på ugebasis af hhv. en vegetardag, en fiskedag, tre dage med kød (svinekød, okse, kalv, lam og kylling). De dage, hvor der er svinekød på en menu, er den alternative menu uden ligesom det er muligt at købe en sandwich. I dag kan alle elever vælge imellem to forskellige menuer, EAT-medium og EAT-large samt dagens sandwich. Ved lanceringen var konceptet aldersdifferentieret, dvs. at maden til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling var forskellig i forhold til smagsmæssig kompleksitet, typen af retter og energimæssigt indhold. Af flere grunde blev denne skarpe opdeling ophævet og bl.a. det kolde tilbud til de yngste afskaffet. I dag rummer begge menuer samme typer af retter og er således ens i forhold til kompleksitet, men der er mere mad i large end i medium. Indholdsmæssigt er EAT-menuerne nydansk mad, produceret med respekt for råvarerne. Der er plads til såvel frikadeller og svinekæber som

7 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 7 Resume nudelsalat og kylling i karry. EAT er hele frokostmåltider. Dvs. at man ikke kan nøjes med at købe brød eller pizzaslices. Menuerne er udviklet på baggrund af børnenes ønsker og smag uden at gå på kompromis med ønsket om at give kulinariske udfordringer og maddannelse. Netop det kulinariske høje niveau, hvor de offentlige anbefalinger for ernæring stadig er overholdt er et af de elementer, der i den grad er lykkes og som får kunderne til at holde ved og måske særligt forældrene til at støtte op om EAT. Brand og EAT på skolerne EAT har sit eget selvstændige brand, som går igen på menuplaner, T- shirts, i skolebodens udseende, personalets beklædning, på emballage mm. EAT bruges både som logo og navn og indgår i vendinger som EAT dine lektier, EAT eid, EAT this, Kiss my EAT mfl. Logo, farver, slogans, ens designlinje for valg af møbler mv. gør skolebod og EAT-lounges ens og dog alligevel forskellige på skolerne, da eleverne selv har været med til at designe og indrette. Inddragelse af eleverne er et særligt fokus i EAT bl.a. som middel til at skabe ejerskab, når maden nu kommer fra et centralkøkken. Logo og grafik er desuden gennemgående i alt formidlingsmateriale. Netop denne visuelle del gør EAT til noget markant anderledes end den vanlige skolebod i hjørnet af aulaen, og er i dag medvirkende til, at EAT på de fleste skoler fysisk er markant til stede i skolens rum dels ved boden og lounge, men også i form af plakater, skilte mv. De store elever har deres egen EAT-lounge, hvor de kan spise EAT eller madpakker og samtidig være sig selv. Mellemtrinet må komme og købe/ hente deres mad i boden, men som udgangspunkt ikke opholde sig i loungeområdet. Nogle skoler har valgt mellemtrinnet til at arbejde i boden, hvorfor de også har lov til at være i loungen. EAT som mere end bare mad Det nye skolemadskoncept havde ambitioner om at rumme mere end blot maden. Maddannelse, tydeligt skole- og læreengagement og ejerskab skulle bære maden ind på skolerne og skabe høje salgstal og en ny kultur

8 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 8 Resume for skolemad i København. Overordnet kan der siges om disse punkter, at der stadig er et stykke vej endnu før EAT er mere end skolemad. Omvendt kunne salgstallene ikke være så høje uden en vis grad af engagement og ejerskab på skolerne. Grundene til, at disse punkter endnu ikke er helt indfriet er mangfoldige, men primært har opgaven i forhold til at ændre en så fast kultur som skolernes nok været undervurderet. I bagklogskabens lys er det tydeligt, at værdien ved konceptets mere ambitiøse elementer ikke har været så tydelig for modtagerne som den var for afsenderne af projektet. Det har taget længere tid end estimeret at tænde skolerne på ideen om skolemad, og i den grad været undervurderet, hvad det krævede at få mad ind på skolen i forhold til drift før man kunne tage fat på at arbejde med skolen i maden. I takt med at EAT nu er i drift er dette aspekt det øverste på de kommende års dagsorden. Om rapporten Rapporten er vores eget bud på, hvor langt vi er kommet med skolemaden i København. Målet er at formidle fortællingen om en udviklingsproces og et levedygtigt koncept.

9 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 9 Summary Background EAT is the name and the brand of school meals in Copenhagen. The EAT concept is developed by the Copenhagen House of Food in collaboration with the Children and Youth Committee in Copenhagen and was launched in August The background for the development of EAT was a political desire to create an ambitious school food concept that would achieve more than the existing school meal options - in terms of taste, health, sales and engagement in schools. To do this, the City Council committed DKK 60 million to build the infrastructure and DKK 30 million for development and implementation. Furthermore, from having spent approximately DKK 3-4 million annually in school meals subsidies, this budget was increased to DKK 25 million per year. The reason behind this decision and the ambitious school meal budget was the Review of school food in Copenhagen, which was prepared by the Copenhagen House of Food. It analysed the existing school meal options in the year 2007, including the existing option in Copenhagen (KØSS). The review also offered a proposal for a new and ambitious concept with healthy and tasty school meals, where branding, design and the dining room experience were incorporated, too. The aim of this would be to make schools meals more attractive for the pupils and especially for the older students. In addition, the new school food concept included visions for food manners, ownership and a desire for a whole new food and meal-time culture in schools that had to take school meals to a higher level than the standard was in Also, a concept for so called food schools was launched. The idea was that schools would be equipped with production kitchens and that students would be an assisting resource in the production of the food. The concept is in the Review of school food in Copenhagen expressed in 10 points, which refer to the above-mentioned elements. It is those points that this report describes in relation to - what did we want, what did we do and what has happened?

10 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 10 Summary EAT anno 2013 in numbers and words Sales figures Currently 32 schools participate in the EAT-school meal programme, and there are seven food schools in Copenhagen. On average, more than 3,700 meals are sold at EAT-schools every day. This translates to an average daily school meal uptake of 20%. Each week more than 35% of the city s pupils uses the school meal option by purchasing at least one EAT school meals - at some schools the proportion is as high as 50%. EAT is the school meal scheme in Denmark with the highest sales figures. Sales are highest in primary school and middle school, whereas the older students buy less. During EAT s four-year history uptake figures, across all three customers groups, have increased from 3.5% when EAT was launched to about 20% today. There was in the review, as well as among the politicians, a great desire to turn especially the older students into active EAT-customers. Compared to the very low sales figures for KØSS, EAT is successful in relation to the older students. However, the junk food options in the street, which are made available through an exit permit during breaks, is a competitor that EAT is struggling to catch up with - despite the use of designated eating areas for the older children, etc.. Sales EAT is sold through an online system, where meals can be pre-ordered. The option of buying on the day is also possible, as long as there is more food available at the EAT-stall and the student has an account. If a pupil buys EAT occasionally, a meal costs DKK 24, and there are two types of subscriptions, where a meal costs respectively DKK 19 or 22. The EAT-stalls are, according to the wish of the municipal and schools, almost cashless. For the poorest children in Copenhagen EAT is, depending on the parents income level, free or can be purchased for DKK 5 or 10. This means that EAT can help the work for equality in health as rich and poor alike have the same option for a healthy and tasty lunchtime meal.

11 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 11 Summary The EAT-stalls are the base for the daily work and sales within the schools. It is primarily the older students, who in turn run a stall with the help of adults. The school itself decides how and who in the school are responsible for daily the tasks in the stall. In most schools the EAT-stall is run by a dedicated kitchen staff, who works around three hours per day, and an EAT-teacher and a group of older students called the EAT-crew who are at the EAT-stall for an hour per day. The school is allocated funds for the remuneration of such staff. The older students are helping to arrange and finish plating the food, as well as ensuring that the food is brought out to younger pupils class-rooms, so they do not need to use the lunch breaks to stand in a queue. With the launch of EAT, part of the financial responsibility was passed onto the schools, who all make a small profit now. The menus, options and food The food in EAT is created from the premise that school meals should be healthy, tasty and of a high culinary quality. EAT is freshly prepared food produced in a large, central kitchen, because only the food schools actually have kitchens. The idea behind the system is that the most vulnerable components are cooked in the school, where the menu of the day is also warmed and assembled. The food that is sent to the schools consists of different components from cooked and cooled food to raw produce in bulk. EAT is packed centrally in bulk in five to ten portions. At the schools each EAT meal is portioned in specially designed disposable packaging, which is both inviting and biodegradable. There are three annual menus that each covers a period of four weeks. The menus are composed on a weekly basis, and include one meat-free day, one fish-day and three days with meat (pork, beef, veal, lamb and chicken). The days when there is pork on the menu, the alternative menu includes a porkfree option and it is also always possible to buy a sandwich. Today, all students choose from two different menus, EAT-medium and EAT-large and the day s sandwich. When EAT was launched, the concept was

12 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 12 Summary age-differentiated. This meant that the food for the younger children was different from that for the older students in terms of flavour complexity, type of dishes and energy content. For several reasons this differentiation of menus was abandoned and at the same time the cold options for the youngest children were abolished. Today both menus contain the same types of dishes and are thus similar in terms of complexity, but there is more food in EAT-large than in EAT-medium. EAT-menus consist of new Danish food produced with respect for the ingredients. There is room for meatballs and pork cheeks as well as noodles and chicken curry. EAT is a full meal. This means that you cannot just buy bread or pizza slices. Menus are developed on the basis of the children s wishes and tastes without compromising on the desire to provide culinary challenges and food manners. The very high culinary level, where public recommendations for nutrition still are respected, is one of the elements has been extremely successful, and that keeps customers keen - and perhaps especially keeps parents supporting EAT. Branding and EAT at the schools EAT has its own independent brand, which is visible on menu plans, t-shirts, EAT-stalls, personnel clothing, packaging, etc. EAT is used as a logo and a name, and included in slogans like EAT your homework, EAT eid, EAT this, Kiss my EAT etc. Logo, colours, slogans, design guide for selection of furniture and so forth make the EAT-stalls and EAT-lounges (dining areas) similar. Yet they are different from school to school as students have helped design and decorate the lounges themselves. Involvement of students is a particular focus in EAT as a means to create ownership, which is especially important when the food comes from a central kitchen. Logo and graphics are also consistent in all communication materials. This particular visual part makes EAT something markedly different from the usual food stall in the corner of the school s main hall, and is now contributing to EAT being physically distinctively present in the school - around the EAT-stall and EAT-lounge, but also through posters, signs, etc.

13 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 13 Summary The older students have their own EAT-lounge, where they can have EAT or packed lunches and be themselves. The younger students can come and buy and pick up their food at the EAT-stall, but generally they are not supposed to stay in the lounge area. Some schools have chosen younger children to help out in the EAT-stall, whereby they also have the right to be in the lounge. EAT as more than just food The new school food concept had ambitions to include aspects that are more than just food. Food manners, clear school- and teacher-commitment and ownership were supposed to help integrate food into the schools and create high sales and a new school meal culture in Copenhagen. Overall, it can be said about these points that there is still some way to go before EAT is more than school meals. Conversely, the sales figures would not be as high without a certain degree of commitment and ownership in the schools. There are many reasons why these aspects are not yet fully integrated, but the primary reason is that the task of creating changes in a culture that is as solid as the Danish school culture, has been underestimated. In hindsight, it is clear that the value of the concept s more ambitious elements have not been as clear to the recipients as they were to senders of the project. It has taken longer than estimated to interest schools in the idea of school food, and to an extent it has been underestimated what it would take to get food into the schools in terms of logistics and business, which is crucial to have in place before addressing the culture around food. As EAT is now fully operational, the food culture element is at the top of next year s agenda. About the report This report is our own idea of how far we have come with school meals in Copenhagen. The aim is to convey the story of a development process and a viable concept.

14 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 14 Kapitel 1 Indledning Hvad ville vi, hvad gjorde vi og hvordan blev det Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune fra 2007 var startskuddet. I Redegørelsen anbefalede Københavns Madhus de københavnske politikere at gå helt nye veje i forhold til mad i skolen eller, hvis de ikke havde pengene hertil, helt at droppe den daværende skolemadsordning. Københavns Madhus tydeliggjorde på baggrund af analyser, at skulle skolemaden for alvor bidrage til bedre folkesundhed eller ny madkultur, så skulle der forandring til. Således stod der i Redegørelsen: Desuden indebar det, at kommunen fra at bruge ca. 3-4 mio. kr. årligt som driftstilskud fremover skulle afsætte 25 mio. kr. årligt til skolemad. Der er brug for både nysatsning og nytænkning, hvis skolemaden skal være mere end et forplejningstilbud, og hvis maden skal udkonkurrere fastfoodmarkedet lige uden for skolegården. Sund skolemad er en mangelvare, men at servere kommunal skolemad, der ikke lever op til de offentlige ernæringsanbefalinger, giver ingen mening. Udfordringen bliver at gøre den sunde mad attraktiv. At ville affodring til livs handler om mere end bare maden. Måltiderne og madkulturen på skolerne skal også ændres, for at maden bliver spist. Det er Madhusets overbevisning, at gode måltider vil være berigende på flere måder end rent ernæringsmæssigt. Forslaget krævede en investering i anlæg på 60 mio. kr. og en udviklingsog implementeringsinvestering på 30 mio. kr. Desuden indebar det, at kommunen fra at bruge ca. 3-4 mio. kr. årligt som driftstilskud fremover skulle afsætte 25 mio. kr. årligt til skolemad. Politikerne sagde ja, de helt store penge blev bevilliget, bordet fangede og resten er historie. I dag er der skolemad (EAT) på 32 skoler med i alt 35 EAT-boder, og der er etableret syv madskoler. I alt er der dermed skolemad på 39 ud af kommunens 65 skoler. Eller sagt på en anden måde cirka 67 % ud af kommunens knap elever i folkeskolen (eksklusiv friskoler og private grundskoler) har mulighed for skolemad (EAT eller madskole på deres skole skoleåret 2012/13).

15 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 15 Kapitel 1 Indledning Hvad ville vi, hvad gjorde vi og hvordan blev det Om rapporten Denne rapport er fortællingen om den store skolemadssatsning i København. Hvad var det, Københavns Madhus ville, hvilke veje ville vi gå for at nå de opstillede mål, og er målene nået? Rapporten er vores eget bud på, hvor langt vi er kommet med skolemaden i København. Rapporten er ikke en evaluering i gængs forstand og i hvert fald ikke uvildig. Ej heller er der tale om en decideret manual, selv om der undervejs vil være gode råd til andre. Vores mål er at formidle fortællingen om en udviklingsproces og et levedygtigt koncept. Omkring 2007 var der altså på den ene side stemning for at indføre skolemad i Danmark. På den anden side var det tydeligt, at de eksisterende ordninger havde trange og besværlige kår. Skolemaden sommeren 2007 kontra sommeren 2013 Frem til midten af 00 erne var skolemad kun et kommunalt projekt i ganske få kommuner. Men omkring dette tidspunkt gik mad i skolen fra at være noget, der i spredt fægtning fandt sted i skoleboder til at være et tiltag, der fik mere og mere vind i sejlene og mere og mere taletid som et fænomen, der også ville komme til Danmark. Det var en sag, som stort set alle Folketingets partier støttede, i hvert fald i ord. I Dansk Industri og i Dansk Landbrug havde man sine egne skolemadsprojekter og fremtidsscenarier klar, og i statsligt regi var Fødevarestyrelsens rejsehold Alt om kost oprettet nogle få år tidligere, bl.a. som rådgivere til lokale skolemadsløsninger. På kommuneplan havde en række kommuner kommunale mål for skolemad på deres skoler bl.a. København, Gladsaxe, Roskilde, Ballerup, Ishøj, Frederiksberg, Århus og Gentofte. I København var målsætningerne omsat til det kommunale skolemadskoncept KØSS. Skolemadstilbuddene i Danmark var i 2007 høj grad baseret på private aktører. Nogle var lokale, andre var landsdækkende. Mange af disse leverandører havde aftaler med kommunerne, men også direkte med enkelte skoler. Omkring 2007 var der altså på den ene side stemning for at indføre skolemad i Danmark. På den anden side var det tydeligt, at de eksisterende ordninger havde trange og besværlige kår. Som det fremgår af den ana-

16 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 16 Kapitel 1 Indledning Hvad ville vi, hvad gjorde vi og hvordan blev det lyse Københavns Madhus lavede i 2007, led mange af skolemadstilbudene af en blanding af behagesyge og dårlig økonomi. Der blev langet mange pølsehorn og pizzaslides over disken rundt om på de danske skoler. Og mange kommuner havde sagt ja tak til skolemad uden reelt at forholde sig til prisen for en sådan ordning. Salget foregik f.eks. ofte direkte mellem den private producent og familien, mens kommunen blev holdt økonomisk skadesløs. I dag tales der stort set ikke om skolemad i politiske kredse. Ud over København er der blot en lille håndfuld kommuner, der har skolemad på prioriteringslisten. Skolemads initiavtiver Den offensive tilgang til skolemad omfattede også Fødevareminister Hans Chr. Schmidt og Familie og forbrugerminister Carina Christensens pulje til gratis skolemad i to måneder fra 2007/08, interessen for Jamie Olivers skolemadsrevolution i England i 2005, der nogle år senere blev sendt i dansk TV, Fødevareindustriens Food + lab stratende i 2006, den store Vejle-undersøgelse med skolemad og blodprøver i 2009 og Fødevarestyrelsens skolemadsmateriale Sund skolemad med smag, smil og samvær lanceret sommeren I januar 2010 led den såkaldte børnemadslov om sund frokost i daginstitutionerne skibsbrud i Folketinget. Mange havde håbet, at den landsdækkende satsning på mad til alle børn fra 1 til 5 år ville give ny vind i sejlene til en statsstøttet skolemadsordning. Men da den ene politiker efter den anden undsagde obligatorisk mad i daginstitutionerne, røg lysten til at diskutere skolemad også ud med badevandet. I dag tales der stort set ikke om skolemad i politiske kredse. Ud over København er der blot en lille håndfuld kommuner, der har skolemad på prioriteringslisten. Af de private aktører, som leverede skolemad i 2007, og som er med i Redegørelsen, er tre ud af fire i dag lukket eller gået konkurs. Andre er kommet til, men det er vores opfattelse, at skolemad mestendels er noget, den enkelte skole vælger at prioritere helt uden om kommunen og dertilhørende bevillinger. Måske netop derfor har mange i branchen og blandt landets kommuner fulgt interesseret med i de københavnske erfaringer, fordi der her har været politisk vilje til at lave en skolemadsbevilling, hvor økonomien matcher det, det reelt koster at lave skolemad af høj kvalitet. Og hvor man kan se, at skolemad både kan være ambitiøs og levedygtig. God læselyst!

17 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 17 Vægudsmykning - Eat-lounge

18 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 18 Kapitel 2 Udgangspunktet 2007 Læsevejledning Rapporten tager afsæt i Skolemadsredegørelse fra Redegørelsen har sammen med det såkaldte faddermanifest været manual for produktudviklingen og sidenhen implementeringen af EAT og Madskolerne. Formålet med de følgende kapitler er at tage et kritisk og kærligt kig på konceptet stående i den virkelighed, som vi har været med til at udvikle og skabe, og som Børne- og Ungdomsforvaltningen og skolerne hhv. centralt og lokalt har driftsansvar for og i stigende grad ejerskabet til. Det nye skolemadskoncept i Redegørelsen fra 2007 bestod af 10 grundpiller: Garanteret god kulinarisk kvalitet via en central produktion Aldersdifferentieret madtilbud Kvalitetssikring gennem fadderne Design og professionelt salgsarbejde Madskolerne skal vise andre veje og være kommunens laboratorier Et brunch-koncept Skolemaden betales primært af forældrene Engagement og ejerskab på skolerne De store elever Maddannelse Hver af grundpillerne vil i rapporten blive behandlet i et selvstændigt kapitel, der tager udgangspunkt i en beskrivelse af, hvad det var, vi ville. Derpå beskrives processen og resultatet. Nogle steder er vi kommet vel i havn andre steder er det ikke gået, som vi havde forestillet os. Det er de erfaringer og refleksioner, Københavns Madhus gerne vil videregive til alle andre skolemadsinteressenter. For at skabe en fælles forståelsesramme vil gennemgangen blive indledt med et kapitel om det, vi har valgt at kalde EAT-historie. Rapporten forholder sig primært til perioden , men trækker, hvor muligt, tråde op til 2013.

19 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 19 Kapitel 2 Udgangspunktet 2007 Læsevejledning Rapporten er skrevet af og med hjælp fra de medarbejdere i Københavns Madhus, der har fulgt skolemaden fra start til slut eller kommet til i løbet af processen. Derudover er der lavet interview med nogle af de fremtrædende aktører i processen omkring udvikling af skolemaden i København. Citater herfra bruges i rapporten til at perspektivere samt gøre det muligt at lade flere stemmer fra processen komme til orde. Interviewene kan læses i deres helhed i bilagsrapporten. Københavns Madhus lægger i sammen med Aalborg Universitet hus til en ph.d. med fokus på mad og måltidspædagogik, hvor den københavnske skolemad indgår som case. Nogle af de foreløbige konklusioner herfra indgår også i denne rapport. Dertil inddrages øvrige undersøgelser og rapporter, der er lavet internt eller eksternt om den københavnske skolemad i de sidste fire år. Ligeledes citeres fra Redegørelsen, der i sin helhed kan findes på Københavns Madhus hjemmeside under publikationer. Urtedeller med agurkeraita, stegte kartofler og syltede tomater Bilagsrapport Som supplement til rapporten er udarbejdet en bilagsrapport, hvor en stor del af de emner, der berøres, dokumenteres yderligere med mere detaljerede oversigter eller beskrivelser af f.eks. ernæring, menuplaner, økonomi, slagsstatistikker, brandingstrategi mv. Bilagsrapporten findes til download på Københavns Madhus hjemmeside.

20 Skolemadssatsning Københavns Madhus side 20 Elever klar til udportionering, og udlevering i EAT-boden

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner, s.3 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

eat - fabrikken produktion bæredygtighed uddannelse og kurser socialt ansvar logistik Københavns Madhus frisklavet mad fra bunden økologi klima

eat - fabrikken produktion bæredygtighed uddannelse og kurser socialt ansvar logistik Københavns Madhus frisklavet mad fra bunden økologi klima produktion frisklavet mad fra bunden økologi glæde bæredygtighed pakning eat - fabrikken klima samarbejde produktudvikling uddannelse og kurser socialt ansvar logistik professionelt friske råvarer rådgivning

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Vejen ind i reformen En rejse, vi indledte i efteråret 2013 Vores WHY hvad er vores

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

eat ny skolemad - lige til at spise eat-skoler eat frisklavet eat godt eat børn eat-lounge eat alle eat large eat medium eat-boder eat sundt

eat ny skolemad - lige til at spise eat-skoler eat frisklavet eat godt eat børn eat-lounge eat alle eat large eat medium eat-boder eat sundt eat ny skolemad - lige til at spise eat-skoler eat frisklavet eat godt eat børn eat-lounge eat alle eat large eat medium eat-boder eat sundt Indholdfortegnelse Hvad er EAT?... s. 3 Hvordan smager EAT?...

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere