Lokale- & Anlægsfondens skriftrække

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale- & Anlægsfondens skriftrække"

Transkript

1 Energiske faciliteter Lokale- & Anlægsfondens skriftrække

2 Bæredygtigt papir Omslaget til denne bog er trykt på ScandiROCK-papir lavet af sten. Materialet er fremstillet helt uden træmasse, som anvendes i fremstillingen af almindeligt papir. Derimod er hovedingrediensen sten: 85 % kalciumkarbonat (mineralet calcit) og 15 % HDPE/additiv (High Density Polyethylene). Kalciumkarbonat (CaCO 3 ) er et råmateriale, der naturligt forekommer i kalkholdige aflejringer som f. eks. kalksten, mergel eller kridt. CaCO 3 bliver brudt mange forskellige steder i verden, bl.a. i Danmark. ScandiROCK er modstandsdygtigt over for vand og olie, har høj rivstyrke og er ekstremt holdbart. Desuden har materialet opnået Cradle to Cradle-certificering. Se mere på Når redaktionen kun at valgt trykke omslaget og ikke alle bogens sider i ScandiROCK skyldes det, at publikationen ville blive væsentlig tungere og dermed dyrere at sende. CO 2 -belastningen stiger også som følge deraf. Desuden skal papiret transporteres fra Østen til Danmark, hvilket yderligere tæller i CO 2 -regnskabet. Disse forhold viser, at der ikke findes nemme løsninger, og at der er mange faktorer, der spiller ind, når et samlet materiale- og energiregnskab skal gøres op. Det gælder for bøger såvel som for bygninger.

3 Vibeke Grupe Larsen Energiske faciliteter Lokale- & anlægsfondens skriftrække 16

4 Andre publikationer i skriftrækken 1. Fra sportsbassin til superbassin 1997 (udsolgt, men kan downloades fra 2. Nyt liv i gamle idrætshaller Kunstis og skøjtekultur Fremtidens idræts- og kulturbyggeri 2000 (udsolgt, men kan downloades fra 5. Forsamles og forenes om idræt Vandkulturhuse Arkitekturpsykologi Den tredje bølge En idrætslegeplads skal ligge i vejen! Idrættens fornemmelse for byrum Idrætshaller for fremtiden Idrættens største arenaer Arkitektur, kvinder og idræt Steder på ruten Rum, der bevæger børn 2009 Forfatter Vibeke Grupe Larsen Energiske faciliteter bæredygtig idrætsarkitektur Lokale- & Anlægsfonden Udgiver Lokale- og Anlægsfonden Kanonbådsvej København K Tlf Fax Billedresearch Vibeke Grupe Larsen, Lars Hjorth Bærentzen og Ingrid Saxtorph Design/layout Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Tryk P.J. Schmidt Grafisk Forside Skitse til The Water Cube, svømmestadion opført til de Olympiske Lege i Beijing 2008, PTW Architects December 2009 ISBN: Tak til Torben Dahl og Rob Marsh Lokale- og Anlægsfonden Fonden udvikler og støtter byggeri indenfor idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området. Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet. Fonden lægger vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og drift af faciliteterne, og at rammerne for aktiviteterne tager udgangspunkt i frivilligt arbejde. Det er ligeledes vigtigt, at flere forskellige brugergrupper er involveret, og at de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne. Læs mere om os på

5 Indhold Forord 5 BÆREDYGTIGHED I IDRÆTTENS BYGNINGER OG ANLÆG HVORI BESTÅR UDFORDRINGERNE? 7 BEGREBSAFKLARINGER 15 BYGGERI OG RESSOURCEFORBRUG 31 IDRÆTTENS CO 2 -AFTRYK 37 STRATEGIER FOR BÆREDYGTIG PLANLÆGNING, PROGRAMMERING, FORMGIVNING OG ANVENDELSE AF IDRÆTSBYGGERI 47 EKSEMPLER PÅ INDTÆNKNING AF BÆREDYGTIGHED I NYERE DANSKE IDRÆTSBYGGERIER 57 BUD PÅ ALTERNATIVE OG NYSKABENDE (HELHEDS)LØSNINGER 67 NYE PERSPEKTIVER OG VISIONER FOR BÆREDYGTIGHED INDENFOR IDRÆTTENS ANLÆG 85 Noter 93 Litteratur og links 96

6 odenwaldschule, Heidelberg, Tyskland Arkitekter: plus+ bauplanung, peter hübner foto: Vibeke Grupe Larsen

7 Forord Lokale- og Anlægsfonden har siden sin oprettelse søgt at sætte en fremadrettet dagsorden, når det gælder frembringelse af nye og anderledes faciliteter til idræt, kultur og fritid. Der er i Fondens arbejde fokus på funktionalitet og arkitektur, som skaber nye udfoldelsesmuligheder og inddragelse af nye brugergrupper. Flere kultur- og idrætsbyggerier med et særligt fokus på bæredygtighed har set dagens lys. Det har vi støttet og givet vores bidrag til at udvikle, da det er et område med potentiale for nytænkning og udvikling og der er stadig behov for en mere ambitiøs og samlet satsning på kultur- og idrætsfaciliteter. For Lokale- og Anlægsfonden er det afgørende, at de bæredygtige tiltag og løsninger integreres i byggerierne og skaber nye og bedre muligheder for de mennesker, der skal bruge faciliteterne. Bæredygtighed er ikke kun teknik. Vi arbejder fortsat videre med udviklingen af arkitektonisk kvalitet og funktionalitet og ser bæredygtigheden som en udfordring og ikke en begrænsende faktor. Med denne bog, skrevet af arkitekt MAA Vibeke Grupe Larsen, søger vi at sætte fokus på bæredygtighed inden for idrætsbyggerier. I bogen formidles faktuel viden på området generelt, og en række bæredygtige tiltag indenfor idrætsbyggeriet i Danmark vises og gennemgås. Endelig peger Vibeke Grupe Larsen på flere internationale projekter, som viser vejen fremad, når det gælder integration af tekniske og arkitektoniske løsninger. I de kommende år ønsker vi fortsat Lokale- og Anlægsfonden at vise nye veje, der kan inspirere brugere, bygherrer, ingeniører og arkitekter til at tage udfordringen om helhedsbaserede løsninger op. Én af bogens pointer er, at det kun lader sig gøre, hvis der arbejdes på tværs af sektorer og faggrænser. Hermed er denne opfordring givet videre. Vi håber, at bogen kan bidrage til en forståelse af, at bæredygtighed ikke kun angår klimaet, men os alle. Hans Toft Formand for Lokale- og Anlægsfonden

8 Pantheon har stået siden 27 f. Kr. Bygningen blev opført som et tempel og ombygget til kirke i 208 e. Kr. og blev siden gravplads for Italiens konger. Bygningen er et eksempel på langtidsholdbar arkitektur, som med skiftende funktioner gennem tiden har påvist, at den investering, som blev gjort dengang, har en god totaløkonomi. Foto: vibeke grupe larsen/martin Dauw Jacobsen

9 Bæredygtighed i idrættens bygninger og anlæg hvori består udfordringerne? De Architectura (Om arkitektur) er ti bøger om romersk arkitektur, skrevet af Vitruvius Pollo i det første århundrede e. Kr. De Architectura omhandler alle aspekter af arkitektur, lige fra uddannelse af arkitekter til beskrivelser af romerske konstruktioner, og kan betragtes som en helhedsteori om arkitekturens beskaffenhed i en teoretisk afhandling, som er den første i arkitekturhistorien. 1 Nutidens arkitekter citerer gerne Vitruvius for i første bog, kapitel 3, at beskrive arkitekturens tre basale bestanddele: Firmitas, Utilitas og Venustas, som er latin og betyder styrke, brugbarhed og skønhed. Dette betyder, iflg. Vitruvius, at arkitekten ikke blot skal formgive arkitektur, der er smuk, men arkitekturen skal også kunne anvendes fornuftigt og være konstrueret på en holdbar måde. Hertil definerer Vitruvius profilen af en dygtig arkitekt som en person, der både mestrer fabrica (håndværket) og ratiocinatio (teorien). I dag er styrke, brugbarhed og skønhed stadig grundparametre for arkitektur. Arkitektur er en bunden kunstart, al den stund at bygninger formgives ud af funktion og lokalitet med de bindinger, som ligger heri og i dag er ressourcehensyn et uomgængeligt parameter. Vitruvius taler derom i sin definition af denne betingelse om holdbarhed. Holdbarhed kan som sådan betragtes som en ressource eller et potentiale for formgivning, om man vil. Hensyntagen til klimatiske betingelser og reduktion af ressourceforbrug rummer i sig æstetiske muligheder, som i kombination med insisteren på kvalitet kan udløse spændende og fremtidsorienterede anlæg for fritid og idræt. Intelligente bygninger, som ikke alene er selvforsynende, kan genereres, men tillige bidrage positivt til deres omgivelser ved f.eks. at levere energi, rent vand og luft samt biologisk mangfoldighed til den kontekst, de befinder sig i, eller de er så systematisk og fleksibelt tænkt, at de både imødekommer behov, som vi måtte have nu, og også kan omprogrammeres for fremtidige generationer uden unødvendigt ressourceforbrug. Med tanke på kommerciel produktivitet, social fordelagtighed og økologisk intelligent tilgang til formgivning af bygninger kan vi oven i købet på sigt arbejde decideret økoeffektivt, som William McDonough & Michael Braungart antyder i deres Hannover-principper, udviklet i forbindelse med EXPO i Hannover, Bæredygtig arkitektur er med andre ord vejen væk fra den dårlige samvittighed og i retning af energisk, dynamisk og perspektivrig udfordring!

10 Lidt udenfor Heppenheim ved Heidelberg i Tyskland ligger en bæredygtig idrætshal, tegnet af arkitekten Peter Hübner. Hallen føjer sig ind i det kuperede landskab omkring Odenwaldschule, en berømmet kostskole. Ikke kun for at smelte ind i de grønne græsbølger i landskabet, men også for at sikre et minimalt varmetab ved at have så lille et overfladeareal som muligt. Bygningen er opført i træ og beton og har et smukt hvælvet sedumtag. > Bæredygtig udvikling Danmark er vært for COP15 den 15. konference for underskriverne af FN s klimakonvention (UNFCCC) december På mødet skal man forsøge at få verden til at samarbejde om at bevare atmosfære, jord og hav, der omgiver, beskytter og beriger vores planet og gør os i stand til at leve. Gøres der ikke noget, vil global opvarmning, pga. CO 2 -udledning, medføre forværrede tilstande over hele kloden, og de, der bliver hårdest ramt, er dem, der i forvejen har de færreste ressourcer. foto: Vibeke Grupe Larsen Bæredygtig udvikling, jvf. Brundtlanddefinitionen, er en betegnelse for udvikling, der ikke stiller fremtidens verdensborgere ringere, end tilstandene er i dag, i tre henseender: miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. 4 COP15 er derfor et skridt i retning af at sikre bæredygtig udvikling med afsæt i bestræbelser på at reducere CO 2 -udledningen. Hvis det lykkes at indgå en internationalt forpligtende aftale i København i december 2009, vil EU reducere sin CO 2 -udledning med 30 % i år 2020 i forhold til år CO 2 -udledning er især knyttet til energiforbrug og reduktion af energiforbrug er et af mange aspekter af bæredygtig udvikling. 42 % af Danmarks energiforbrug finder sted i landets bygninger (boliger, det offentliges bygninger og det private erhvervslivs bygninger). To tredjedele af dette energiforbrug går til opvarmning og drift af bygningerne, og en reduktion af energiforbrug knyttet til bygninger har afgørende betydning for, om det lykkes at nedbringe det danske udslip af CO 2. 5 Energirigtigt byggeri og især renovering af ældre bygninger er nogle af de områder, hvor man kan opnå størst varig reduktion af energiforbruget og CO 2 -udledning hvert eneste år i bygningens levetid. Danmarks position som vært for COP15 har genereret stor politisk aktivitet og planlægningsaktivitet rundt omkring i det danske land Københavns Kommune ønsker f.eks. at reducere CO 2 -udledning med 20 % inden udgangen af 2015, og Århus Kommune vil være CO 2 -neutral i 2030, og flere andre kommuner melder ind på bestræbelserne og det vil betyde, at der ved alt nybyggeri og renovering i Danmark fremover lægges særlig vægt på reduktion af den for klimaet kritiske CO 2 -udledning. Energi- og ressourceforbrug kan imidlertid have mange forskellige former, alt efter hvor i verden man befinder sig, og klimaforandringerne har meget forskellige konsekvenser over hele kloden, så tilegnelsen og effektueringen af en mangefacetteret arbejdsmetode og et holistisk grundsyn i form af overordnet bæredygtig formgivning af byer og bygninger er et vigtigt redskab til at imødekomme klimaforandringernes negative konsekvenser på den lange bane og i den store skala ikke mindst efter COP15. 10

11 Bæredygtig arkitektur Overfører vi begrebet bæredygtighed til arkitekturen, skal vi omkring Vitruvius og definitionerne af arkitektonisk kvalitet. God arkitektonisk kvalitet, med afsæt i Vitruvius, kendetegnes ved, at der er arbejdet meget bevidst med en række kvalitative aspekter i udformningen, som er defineret i Akademisk Arkitektforenings miljøpolitik: 6 Arkitektoniske løsninger skal bidrage positivt til vore fysiske omgivelser Formsproget skal repræsentere sin egen tid og holde for eftertiden Løsninger skal være fleksible Konstruktioner skal optimeres Rumligheder skal fungere i såvel fysisk, social som æstetisk henseende Byggematerialer bør være sunde med passende levetid samt gode muligheder for vedligeholdelse og smuk patinering Byggeri skal relatere sig kvalitativt til stedets muligheder, materialer og klimatiske betingelser Når der lægges en indsats for at skabe bæredygtig arkitektur ud fra helhedsvurderinger af form, funktion og kontekst og med fokus på minimeret brug af ikke-fornyelige ressourcer under produktion, drift, vedligeholdelse og eventuel bortskaffelse, er disse grundlæggende aspekter tillige kendetegnende for bæredygtig arkitektur. Så egentlig bør det ikke være svært at arbejde bæredygtigt i den arkitektoniske formgivning. Men alligevel har indsatsen inden for byggeriet i Danmark ikke været særlig synlig, ej heller i idrætsbyggeriet, uanset at udnyttelse af potentialerne ligger lige for i netop denne bygge- og anlægskategori både inden for det socialt bæredygtige og miljømæssigt bæredygtige felt: 11

12 Socialt rummer kategorien rige muligheder for at indgå kvalitativt, dels ift. sammenhængskraft i lokalmiljøer, dels ift. fremme af fysisk aktivitet og sundhed Miljømæssigt rummer kategorien lige så rige muligheder for at lade form og funktion smelte sammen i optimale strukturer, idet idrætsaktiviteter ofte fordrer volumener og rum af størrelser og former, der skabes af indeklimatiske og ressourcemæssige hensyn såvel som af funktionelle og æstetiske hensyn. Dermed kan der åbnes mulighed for at flytte bygningernes udtryk op på et kvalitativt niveau, der udfordrer de seneste århundreders æstetikopfattelse og samtidig tilgodeser verdens miljømæssige tilstand Med afsæt heri åbner formgivningen af bæredygtig arkitektur muligheder for regional og original arkitektur som betaler sig i det lange løb. 7 Hvis man går ind i denne tænkemåde, er der i den arkitektoniske formgivning et kolossalt potentiale for nyskabelse nye måder at fortolke kendte materialer at sammentænke det materialebesparende med konstruktioner, der giver en arkitektonisk oplevelse at minimere og forfine, søge styrke gennem form, optimere dagslys og akustik, sikre gode termiske forhold at anvende lokale, naturlige, nedbrydelige eller genanvendelige materialer med særlig stoflighed. Gleneagle Community Centre, tegnet af Patkau Architects, omfatter et særdeles innovativt og integreret system af strukturelle/mekaniske/elektriske systemer, som karakteriserer byggeriets bæredygtighed ved at reducere driftsomkostninger og miljøpåvirkning. foto: Per Schulze 12

13 Vejen ad hvilken Et er imidlertid visionerne noget andet er at føre dem ud i praksis. Vejen ad hvilken rummer udfordringer for byggeriets parter. Der er en række barrierer for bæredygtigt byggeri, som er årsag til, at vi på nuværende tidspunkt stadig ikke har mange helhedsorienterede, bæredygtige idrætsbyggerier i Danmark. 8 Der mangler: krav efterspørgsel incitamenter viden erfaringer klar terminologi demonstrations- og foregangsprojekter penge totaløkonomiske redskaber prioritering af bæredygtigt byggeri fra offentlig side koordinering i de offentlige systemer Hertil kommer fagkulturelle aspekter, der har betydning for samarbejdsprocesser omkring tilblivelse og realisering af bæredygtige bygninger. Dansk arkitektur er kendt for, ude i den store verden, at være grundlæggende bæredygtig, pga. en social og demokratisk tradition, som i særdeleshed kendetegner vores gode boligplaner og bebyggelsesplaner og vores overordnet set sunde og materialeøkonomiske bygninger. Danmark har et godt ry for at være på forkant med energibesparelser og anvendelsen af vedvarende energi, aspekter omkring energi, der er integreret i vores lovgivning og dermed alment fokus i vores byggetradition. Blandt den etablerede flok af danske arkitekter kan der på den baggrund hos mange spores en vis selvtilfredshed omkring egne kompetencer, som går ud på, at bæredygtighed er implicit i at bygge bygninger af god arkitektonisk kvalitet i klassisk forstand. Ikke blot store dele af arkitektstanden ser det sådan også mange andre aktører i byggeriet er tilbøjelige til at gå ud fra, at det er bedst og mest bæredygtigt at gøre, som vi plejer, fordi vi mener, at vi kan rose os af, at vi er hestehoveder foran vores omverden. Det er imidlertid en sandhed med modifikationer for klimaudfordringerne stiller udfordringer op for os, der kalder på nye paradigmer og nye måder at tænke bæredygtigt på, for at begrebet bæredygtighed ikke blot forbliver retorisk legitimering eller greenwashing, om man vil. 9 Derfor er det også i dansk kontekst relevant at tænke i nye baner for at åbne for den nytænkning og innovation, der skal stå for eftertiden som vor tids bæredygtige arkitektur. 10 De nødvendige energier hertil florerer især blandt de yngre kræfter i byggebranchen, såvel som i andre brancher. En åben holdning til at se på bæredygtige hensyn som kreative benspænd frem for nedbrydende barrierer tegner vejen for den gode sammenhæng mellem hovedgreb, detalje, materiale og kontekst

14 illustration: Force4 BOASE er et fremsynet boligprojekt, som blev konciperet af det interdisciplinære arkitektteam FORCE4, mens de endnu var design- og arkitektstuderende i København i Konceptet er en strategi, et statement for bæredygtighed. Det omfatter opførelsen af små præfabrikerede boligunits, udført i bæredygtige materialer, som hænger sammen i grupper, omkring et fællesareal, der har en intelligent dug som klimaskærm en dug der åbner og lukker sig ift. klimaet. Projektet er tænkt til at opføres på forurenede arealer i bymæssige sammenhænge. Boligerne står på stylter og forbindes gruppevis med catwalks, der bevæger sig et godt stykke over forurenet jord, der er i en oprensningsproces med f.eks. pil og andre jordrensende planter. Når jorden før eller siden er renset, kan projektet udvides eller indskrænkes eller ændre karakter, fordi jorden kan tages i besiddelse. Når så forskellige aspekter som æstetik, funktion, teknik og materialer går op i en syntese, hvor ingen af aspekterne kan fjernes, uden at det arkitektoniske udtryk svækkes eller forringes, er der tale om god kvalitet. Når det så drejer sig om at optimere byggeri energi- og miljømæssigt og samtidig generere arkitektonisk kvalitet, er det væsentligt, at programmering, skitsering og projektering foregår i dialog på tværs af fagområder i en integreret designproces mellem rådgiverne. Derfor må arkitekter udfordre egen teknologiforskrækkelse og generere målbare vurderinger i en teknisk videnskabelig forståelsesramme samt tilegne sig basal teknologisk knowhow og ny viden for at kunne sparre kvalificeret med ingeniører. Samtidig skal ingeniører være indstillet på at indgå i dialog om optimering af form og volumen af bygninger på et tidligt tidspunkt i designprocessen og ikke, som det ofte ses i dag, vente med at agere, til arkitekten har taget alle formmæssigt vigtige valg. 12 Energiske faciliteter Denne publikation handler om dette nødvendige holdningsskift for, at vi kommer derhen, og formålet med den er at inspirere alle parter i fremtidige generationer til at nedbryde barrierer og udvikle metoder og tilgange til at gribe bæredygtige og integrerede processer an i nutidens og fremtidens bæredygtige idrætsbyggeri. 13 Begrebsafklaring er nødvendig for denne udvikling, og herom handler kapitel 2. 14

15 Indtil moderne tid har der ikke været særskilt bevågenhed på ressourceproblematikkerne i byggeriet bygninger blev bygget af de råstoffer og ift. den teknologi, der var til stede i den givne kontekst, og først med den politiske diskussion om grænser for vækst, som rejste sig i 1970 erne, opstod der en bred bevågenhed på det faktum, at planetens ressourcer ikke varer evigt. Kapitel 3 opsummerer disse forudsætninger som baggrund for den opmærksomhed, som ressourceproblematikkerne har i dag, ikke mindst i byggeriet. Kan man tale om og definere en idrættens CO 2 -faktor og hvor forskellig er den inden for idrætsgrenene? Kapitel 4 diskuterer de mangfoldige aspekter omkring udøvelse, adfærd og anvendelse af idrætsfaciliteter, som er under forandring i disse år, og som kalder på ud-afboksen -tænkning i bestræbelserne på at programmere og disponere idrættens bygninger bæredygtigt. Kapitel 5 rummer konkrete bud på scenarier på strategisk planlægning og projektering af bæredygtigt idrætsbyggeri. Kapitel 6 behandler en række byggede eksempler herpå, og i kapitel 7 uddybes eksemplerne med beskrivelse af en række projekter på tegnebordene på ganske vidtgående strategier, som får stor betydning for formgivningen af en række bygninger. Kapitel 8 runder historien af og reflekterer over nye perspektiver og visioner for bæredygtighed indenfor idrættens anlæg. Force4 viste allerede med deres arbejdsmetode til BOASE-projektet en ganske særlig vilje til at arbejde integreret i deres projekter en metode, hvor man udnytter flere samarbejdspartneres forskellige fagligheder i en langstrakt analyse- og programmeringsfase for at få alle facetter med, herunder også bæredygtighed, som betragtes som et kreativt benspænd mere end som en barriere. Force4 tillægger ikke bæredygtighed et specifikt fokus, men lader det indgå som et parameter på lige fod med alle andre parametre. For øjeblikket arbejder Force4 på denne måde bl.a. med at udvikle et flydende foreningshus og dette eksempel, en flydende kajakklub i Vejle. illustration: Force4 15

16 SPORTPLAZA MERCATOR, Amsterdam, Holland Arkitekter: Venhoeven Architects/Copijn foto: luuk kramer Bygningen Sportplaza Mercator, tegnet af Venhoeven Architects i samarbejde med Copijn, rummer svømme- og badefaciliteter og udgør et landskab i sig selv, udstyret med adskillige både indendørs og udendørs svømmebaner og -steder, + sauna, fitness, sol, restauranter og barer. Sportplaza stræber efter, udover bæredygtig sundhed, også at være et socialt bæredygtigt idræts- og aktivitetscenter og et offentligt mødested for naboområdet De Baarsjes. Sportplaza Mercator er et eksempel på en energimodernisering, hvor bygningens nye klimaskærm er et grønt tæppe af 50 forskellige typer planter, der ændrer karakter og udseende gennem årets gang bygningen har desuden grønne tage med integrerede og automatiserede vandings- og gødningssystemer i konstruktionen. Så bygningen ser ud som om, at den gror op af den omgivende Rembrandt park. Grønne tage Grønne tage kan medvirke til genbrug af regnvand, optimering af køling, forbedring af mikro- og makroklima og reduktion af energiforbrug. Et grønt tag, der er rigtigt udformet, kan opnå en lang levetid og holde en lav vedligeholdelsesudgift, set i forhold til et konventionelt tag. Et grønt tag er temperaturregulerende; dvs., det sikrer en behagelig og mere konstant temperatur indendørs på varme sommerdage, og i vinterkulden virker taget kuldeisolerende. På grund af sin evne til at opsamle og afgive vand medvirker taget til et forbedret regnvandskredsløb, idet den forøgede recirkulation ved afdampning giver mindre udledning til kloak, fordi græsdækket virker som reservoir. Desuden er taget lydabsorberende. Vegetationsdækket beskytter tagdækningen mod UV-stråling og temperaturpåvirkninger, som kan forårsage revnedannelse i tagdækket. Det grønne tag fremmer vilkårene for insekt- og fugleliv. Vegetationen på et grønt tag består af forskellige sedumarter, som er tørketålede urter, der kan trives på meget næringsfattige arealer. 16

17 Begrebsafklaringer Den arkitektur og planlægning, som i Danmark betegnes som god arkitektur og planlægning, er kendetegnet ved pragmatik, ved at der har været taget afsæt i givne vilkår, selvom de er vanskelige, og ved demokrati gennem flere generationers udvikling af velfærdsmodellen om lige vilkår for alle. Et tredje karakteristikum, der kendetegner god dansk arkitektur, er en insisteren på arkitektonisk kvalitet byer og bygninger SKAL være attraktive på den lange bane. Dette fokus på lang levetid på flere planer udgør en integreret nøgle til bæredygtighed, baseret på en indbygget tradition for socialt ansvar og sociale ressourcer så vel som økonomisk sans. Dansk arkitektur og planlægning har stor international bevågenhed, baseret på denne mangeårige integration af bæredygtige hensyn, i planlægning og byggeri, qua politik, skalaforståelse, demokratiforståelse og lovgivning, som ikke alle lande opererer lige så utvungent med. Kingohusene i Helsingør og de beslægtede Fredensborghuse, også i Nordsjælland, er tegnet af Jørn Utzon og er nogle af perioden s mest beundrede boligbebyggelser. Begge bebyggelser er gårdhavebebyggelser, dvs. tætte og med temaer omkring social sammenhængskraft som stærke formgeneratorer. Gårdhavehusene kan betragtes som grundelementer, der organiseres frit ift. det kuperede landskab, som begge bebyggelser ligger i, og optager de givne terrænspring på en organisk måde. Husene er opført i gule tegl, som dengang kunne produceres relativt lokalt, og som sådan havde en væsentlig dimension af bæredygtighed i sig. foto: Vibeke Grupe Larsen 17

18 Bæredygtighed Men er det alene dét, som betyder bæredygtighed? Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse med Gro Harlem Brundtlands definition af bæredygtig udvikling i Brundtlandrapporten, der kom i I den betydning er bæredygtighed et helhedsbegreb, der handler om samtidig miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. En bæredygtig udvikling betyder, at man ikke skaffer sig kortsigtede fordele i nutiden på bekostning af kommende generationers sociale, økonomiske og miljømæssige muligheder. Social bæredygtighed Social bæredygtighed knytter sig til de sociale betingelser for planlægning og byggeri. Social bæredygtighed kan ikke kvantificeres, for det handler om bæredygtig udvikling inden for ikke-målbare værdier, såsom samfundsforhold, menneskelige aspekter, æstetik og andre kvalitative aspekter. I byggeriet kan det dreje sig om klassiske design aspekter f.eks. sunde, varierede og socialt velfungerende samfund. Evalueringer af social bæredygtighed baseres ofte på brugerundersøgelser og velfærdsindikatorer, som kan støttes af kvantitative og objektive data. Aspekter af social bæredygtighed kan være social og bymæssig diversitet, mangfoldighed, funktionelle kvaliteter, psykologiske kvaliteter, velvære, velfærd, tilgængelighed, kulturelle og spirituelle kvaliteter samt arkitektonisk kvalitet. I god dansk arkitektur er begrebet bæredygtighed ikke knyttet til at få befolkningen til at ændre vaner. I stedet stræber vi efter at udvikle teknologier, der gør vores vaner bæredygtige og tilpasser design til økonomisk og miljømæssig bæredygtig livsstil vi stræber efter at skabe attraktive landskabelige og bymæssige miljøer med afsæt i det politiske system og den sociale etik er intentionen at sikre demokratiske og tilgængelige miljøer for alle. Sammenhængskraft, ejerskab og tilknytning er nøgleord i forbindelse med social bæredygtighed etablering af kvalitative offentlige rum på landet, i landsbyen og i byen er én ud af mange strategier, der sikrer omsorg for omgivelser og dermed lang levetid. foto: Vibeke Grupe Larsen 18

19 Økonomisk bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed betegner den bæredygtige proces for planlægning og byggeri de finansielle betingelser. Økonomisk bæredygtighed kan analyseres og kvantificeres i forhold til begreber og processer som styring, organisation, livscyklusanalyser, totaløkonomi, miljøstyring, kvalitetsstyring samt driftsstyring og baseres på den originale definition af ØKOLOGI at holde hus, at opretholde det daglige liv. Aspekter af økonomisk bæredygtighed, som indsatsen skal lægges i, er planlægningsprocesser, lovgivning, ejerskabsforhold, renter, kontrol, styring samt driftsoptimering. Der har altid i Danmark været en indbygget opmærksomhed på ressourceforbruget i bygningstraditionen idet den danske arkitektur pr. tradition er alt andet end ekstravagant. Evnen til at skabe arkitektur ud af eller snarere igennem begrænsede midler er typisk for god dansk arkitektur at anvende de relativt få ressourcer, som er til stede, på en fornuftig, men også artistisk helstøbt måde, har altid være en præmis enkelthed, robusthed og økonomisk sans står over ekstravagance, hvilket gennem tiderne har gjort og gør (økonomisk) bæredygtighed til et grundparameter i dansk arkitektur, når den er god. 14 Swiss Re er en administrationsbygning for forsikringsselskabet af samme navn i London. Bygningen er tegnet af Foster + Partners. Bygningen rummer en lang række bæredygtige tiltag, som bl.a. er bragt i spil på baggrund af en del britiske evalueringer, der påpeger, at arbejdspladser med sundt indeklima og god bæredygtig profil medfører mindre sygefravær og dermed sikrer større produktion end konventionelle bygninger. foto: Vibeke Grupe Larsen 19

20 På Potsdamer Platz i berlin blev der etableret en miljørigtig masterplan, som fastlagde en række virkemidler, som alle bygninger skulle implementere. Det drejede sig f.eks. om uopvarmede atrier, naturlig ventilation, lokale materialer, centralt blokvarmeværk, grønne tage, regnvandsopsamling, optimering af offentlig transport. I stort set alle bygninger i området, som er tegnet af bl.a. Renzo Piano, Rafael Moneo, Richard Rogers, Hans Kollhoff, Arata Isozaki m.fl., kan man opleve disse virkemidler. foto: Vibeke Grupe Larsen Miljømæssig bæredygtighed Miljømæssig bæredygtighed vedrører fysiske og kontekstuelle betingelser for planlægning og byggeri og kan kvantificeres ved anvendelse af benchmarking systemer, som f.eks. LEED (US) og BREEAM (UK), der begge sigter på at sammenligne bygninger. På verdensplan findes der mere end 200 forskellige værktøjer og standarder for bygninger, baseret på vidt forskellig politisk, geografisk og demografisk kontekst. Der findes ingen globale fælles internationale standarder, andet end ISO14001, der vedrører miljøledelse. Aspekter af miljømæssig bæredygtighed kan være klima, biodiversitet, forbrug af land, materialer, energi, affaldsgenerering, indeklima, sundhed, og den miljømæssige bæredygtighed er den oftest anvendte udlægning af, hvad bæredygtighed dækker over. De klimatiske betingelser i Danmark er udfordrende for vores betingelser for at bygge huse. Og i mange år har det danske bygningsreglement prioriteret områder som indeklima og energi, såvel som optimering af dagslyskvalitet. Siden 70 erne har der været tradition for energibevidst byggeri, og at bygge ét hus i Danmark betyder i princippet, at man bygger to idet huse både har en indre og en ydre skal. Samtidig er der pr. tradition en bevidst attitude i god dansk arkitektur til at indarbejde holdbare og traditionelle materialer. Hertil kommer, at der i Danmark er stærk tradition for at fokusere på bygningers indpasning i konteksten i forhold til skala, klima, geografi, landskab og by. Den trebenede taburet Så umiddelbart ser den danske byggebranche ud til at være godt rustet til at skabe bæredygtig arkitektur. Men desværre bliver begrebet bæredygtig udvikling ofte brugt forkert ved gennem retorisk legitimering at betegne status eller mindre forbedringer på et enkelt af de tre områder, hvilket kan medføre, at processer og projekter, der greenwashes og betegnes som bæredygtige, dybest set ikke er det på den lange bane, fordi hensyntagen til ét eller to af områderne ikke tilgodeses. Derfor er det væsentligt at forstå, at en bæredygtig udvikling tager afsæt i en trebenet taburet, der står sikkert på alle tre ben. For at et byggeri er bæredygtigt i ordets egentlige betydning, skal alle de tre dimensioner af bæredygtighed altså tilgodeses. 20

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

>>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI

>>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI Tema GENBRUG >>EN ALPETOP I ET BADEBASSIN >>GRØN ENERGI GIVER FRISKE FORMER - BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI No 11 juni 2009 >>leder n ansvh. redaktør Torben Frølich n Redaktion Lars Hjorth Bærentzen, redaktør

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet.

FORORD. Sidst vil vi takke vores vejledere, Kurt Aagaard Nielsen og Jan Andersen, for god og konstruktiv vejledning igennem hele projektforløbet. FORORD Vi har lavet dette speciale i samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC, og vores case er 390 ejerboliger som NCC bygger i Vallensbæk i de kommende år. Vores kontakt til NCC er gået gennem udviklingsafdelingen

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Der er så billigt ude på landet

Der er så billigt ude på landet FORSK17 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut Juni 2005 Byfornyelse begrænser Statens Byggeforskningsinstitut Danish Building Research Institute Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm Telefon

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Erhvervsforum. På den grønne gren HUSK HELHEDEN. Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan

Erhvervsforum. På den grønne gren HUSK HELHEDEN. Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan Erhvervsforum På den grønne gren Opfølgning på debatmøde i Erhvervsforum den 8. oktober 2008 HUSK HELHEDEN Vil man bæredygtigheden helt, må man tænke i helhedsløsninger. Lars Kvist fortæller hvordan SyNDEr

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere