Nyt Regionshospital Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Regionshospital Vest"

Transkript

1 Nyt Regionshospital Vest H 01

2 HOLTEBRO KOMMUNE Anvendt kortmateriale: Matrikelkort, copyright Kort og Matrikelstyrelsen DDOkort, copyright Cowi a/s Tekniske kort, copyright Holstebro Kommune 02

3 Nyt regionshospital Vest i Holstebro 1 Intro Resumé Afstande og transporttid Rekruttering 10 2 Hostebro syd Holstebro syd Infrastruktur Plan- natur og miljømæssige forhold 18 3 Tvis Tvis Infrastruktur Plan- natur og miljømæssige forhold 26 4 Bilag Afstand og transporttid Indhold Nyt Regionshospital Vest

4 04

5 Nyt regionshospital Vest i Holstebro Blå cirkel: 50 km radius for forventede akut hospitaler i Region Midt Intro Nyt Regionshospital Vest

6 Resumé Placering af nyt Regionshospital Vest Ny ri ej ngv j Viborgve Holstebro midtby j Viborgve Holstebro midtby H 1 H Holstebro yd Holstebro yd kjernvej kjernvej Tvis Ho eb r Ny ro ve j H Nr. Felding 2 Tvis Hospital 1 H Hospital 2 H tation To mulige placeringer ved Holstebro 1.1 Intro Nyt Regionshospital Vest j ve ing lst Nr. Felding 1 Tvis Ho lst eb ro ve j H 2 Tvis 1 2 Ny motorvej Hospital 1 H Hospital 2 H tation 1 2 To mulige placeringer ved Holstebro, med eksempel på ny infrastruktur. 06

7 Resumé Nærhed for patienterne Tidsfaktoren er kritisk, når det gælder akutbehandling. En placering ved enten Holstebro yd eller Tvis giver størst mulig nærhed for patienterne. I gennemsnit vil borgerne i de 6 midt- og vestjyske kommuner (Lemvig, truer, Ringkøbing-kjern, Herning, Ikast-Brande og Holstebro) forholdsmæssigt have ca. 31 km til det nye regionshospital. Det svarer til minutter ved normal kørsel. For de fleste borgere vil disse tal være mindre. Ingen får over 69 km til hospitalet. Dermed bor alle borgere i regionen under 1 times bilkørsel fra et akuthospital. Rekruttere og fastholde Resumé Holstebro Kommune peger på to mulige placeringer for det nye vestjyske regionshospital: Holstebro yd Tvis De to placeringer er forholdsvis tæt på hinanden og de ligger begge direkte på strækningen mellem Herning og Holstebro. Holstebro Kommune har ved udvælgelsen baseret sig på faktuelle og faglige kriterier og har taget udgangspunkt i ønsket om en Region Midtjylland i balance. Det indebærer: - størst mulig nærhed for patienterne til behandling - mulighederne for at rekruttere og fastholde højt specialiseret personale på det nye regionshospital - placering i et område, der er let at komme til og som ikke giver miljømæssige problemer Placeringerne ved Holstebro yd og Tvis lever begge op til disse krav og behov. Placeringen betyder kort transport til arbejdet. Bosætningen i tilknytning til hospitalet er med til at sikre et stærkt lægefagligt miljø. Det skaber også et godt grundlag for at rekruttere praktiserende læger til yderområderne i Vestjylland. Det faglige miljø suppleres af en række væsentlige sundhedsfaglige uddannelser i Holstebro: sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut og social- og sundhedsuddannelserne. En placering relativt tæt på Holstebro og byens faciliteter gør det nemt at fastholde og rekruttere medarbejdere. Læger, speciallæger og andet sundhedsfagligt personale, bor i dag i vid udstrækning i og omkring Holstebro by. Let at komme til Holstebro yd og Tvis ligger tæt på hovedvejen mellem Holstebro og Herning og på en eventuel motorvej. Begge steder ligger lige op af jernbanen. Den meget bynære placering i Holstebro yd giver mulighed for en sammenhængende byudvikling omkring det nye hospital og mulighed for at udnytte de grønne områder i tilknytning til det foreslåede areal. Placeringen i Tvis giver mulighed for at udnytte de omkringliggende arealer til rekreative formål som en del af hospitalet. Der er optimale muligheder for udvidelser og mulighed for, at tilknyttede erhverv kan udvikle sig i området Intro Nyt Regionshospital Vest

8 08

9 Afstande og transporttid Afstande og transporttid Thyborøn Det primære dækningsområde for hospitalet er Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-kjern og truer Kommuner. Herfra vil den gennemsnitlige afstand for borgerne forholdsmæssigt være ca. 31 kilometer. Fra ingen af de 18 største byer i de 6 kommuner (hovedbyerne i de gamle kommuner), vil der være mere end 69 kilometer til nærmeste akuthospital. Dermed får alle borgere i regionen under 1 times bilkørsel til et akuthospital. Lemvig truer Vinderup Afstand er en vigtig parameter for et hospital, der også skal være akutfunktion. Dette gælder især når det skal dække et så stort geografisk område, som det nye Hospital Vest skal gøre. De sidste kilometer koster dyrebare minutter, som kan gøre behandlingen vanskelig eller forgæves. For patienter og pårørende fra yderområderne kan det derfor være afgørende, om hospitalet ligger 65 eller 75 kilometer væk. Thorsminde Vemb Holstebro De gode trafikale forhold omkring Tvis og Holstebro yd betyder, at den praktiske transporttid til de to placeringer vil blive rimelig. Den gennemsnitlige transporttid pr. borger vil være 27 minutter (Tvis) eller 28 minutter (Holstebro yd) ved normal kørsel. For de fleste borgere vil tallet være lavere. Ulfborg H Tvis Aulum For de store turistområder ved Vestkysten vil Tvis eller Holstebro yd være den mest fordelagtige placering. I sommerperioden mangedobles indbyggertallet i disse områder og dermed stiger behovet for et akuthospital i en rimelig afstand. Ringkøbing Videbæk Herning Ikast Beregningerne fremgår af bilag 1. Kollektiv trafik Hvide ande Hospitalet placeres tæt op af jernbanen mellem Holstebro og Herning. Der kan etableres en særlig station for hospitalet, så borgere, pårørende og ansatte kan stå af og på toget tæt ved hospitalet. Ligeledes vil der være god mulighed for at tilrettelægge busruter til og fra hospitalet. kjern Brande Rød cirkel: Dæknngsområdet 50 km radius Intro Nyt Regionshospital Vest

10 Rekruttering 1.3 Intro Nyt Regionshospital Vest 10

11 Rekruttering Tiltrækning og fastholdelse af sundhedspersonale Holstebro er hjemsted for en lang række uddannelser, som har tilknytning til hospitalet. VIA University College (det tidligere CVU Vita) i Holstebro har pladser til uddannelse af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og socialrådgivere. På den måde lægger Holstebro hus til en væsentlig del af de uddannelser, som skal forsyne hospitalet med kompetent personale. Optaget sker først og fremmest fra Vestjylland og er med til at sikre en Region Midtjylland i balance. Når det gælder rekruttering og fastholdelse læger og speciallæger har Regionshospitalet i Holstebro ikke væsentligt større problemer end der generelt er på hospitalsområdet. narere tværtimod. Det hænger formentlig sammen med muligheden for faglige udfordringer. En stor del af lægerne på det nuværende regionshospital i Holstebro bor i Holstebro eller tæt på Holstebro. At en stor del af lægerne vælger at bosætte sig i området frem for at pendle, er med til at sikre fastholdelse af kompetent arbejdskraft. Det sikrer kontinuitet for arbejdspladsen og dermed sikrer det patienterne en høj ekspertise og mangeårig erfaring fra lægerne. Rekruttering af praktiserende læger til det nordvestlige område Der er en tæt sammenhæng mellem placering af hospitaler og rekruttering af praktiserende læger i yderområderne. I dag fungerer Regionshospitalet i Holstebro som rugekasse for praktiserende læger. Efter ophold på Regionshospitalet i Holstebro og hos de praktiserende læger i området, vælger mange læger at åbne egen praksis eller gå i kompagniskab med andre praktiserende læger. Det er et væsentligt element i den samlede planlægning af sundhedsområdet, at der fortsat sikres praktiserende læger også i det yderste Vestjylland. Her vil en placering af hospitalet i Holstebro yd eller Tvis kunne fortsætte det gode arbejde, der indtil nu er udført. VIA University College Et nyt regionshospital ved Tvis eller Holstebro yd vil således have gode muligheder for at tiltrække og fastholde alle de forskellige sundhedsfaglige kompetencer, som der er behov for på et stort hospital. Fordi: - der er gode faglige udfordringer - der er et sundhedsfagligt uddannelsesmiljø i Holstebro - det meste af personalet bor i området Intro Nyt Regionshospital Vest

12 12

13 H Holstebro yd Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest

14 14

15 Holstebro yd Holstebro H 1 Tvis Holstebro yd Regionshospital Vest kan placeres på et areal i den sydlige del af Holstebro, 2,5 kilometer fra centrum. 15 Hospital H tation 2.1 Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest

16 Infrastruktur Bil/veje Der vil være direkte adgangsforhold via rute 18 (Herning-Holstebro landevejen). Rute 18 er statsvej. Folketinget besluttede i 1996, at strækningen skal opklassificeres til motortrafikvej eller motorvej. Primære adgangsveje via hovedveje Fra nord er der adgang via Ringvejen rundt om Holstebro. Ringvejen er allerede under udbygning og vil blive fuldt udbygget. Fra vest er der adgang via kjernvej. En udbygning af adgang fra kjernvej til Herningvej ved Nørre Felding overvejes. Fra øst er der adgang via Viborgvej. Kollektiv trafik Hospitalet placeres tæt op af jernbanen mellem Holstebro og Herning. Der kan etableres en særlig station for hospitalet, så borgere, pårørende og ansatte kan stå af og på toget tæt ved hospitalet. Ligeledes vil der være god mulighed for at tilrettelægge busruter til og fra hospitalet. Anden adgang Placeringen ligger i cykel- og gåafstand fra Holstebro by ca. 2,5 km. 2.2 Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest 16

17 Infrastruktur H - Direkte adgang via rute 18 (Holstebro-Herning) - Tæt på jernbane - Gode forbindelser med kollektiv trafik - 2,5 km gå-/cykelafstand fra Holstebro by Hospital H Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest

18 Plan-, natur- og miljømæssige forhold Byudvikling: Nyt boligområde, 2006 Byudvikling Placeringen sydøst for Holstebro giver en bynær placering af hospitalet og udfylder et hul mellem Holstebro by og det nye boligområde i Halgård. Denne placering understøtter en videreudvikling af Holstebro i retning mod sydøst og øst, hvor der er gode muligheder for at skabe en optimal byudvikling med både boliger og erhverv. Her kan eksisterende rekreative værdier videreudvikles som et aktiv for den nye by og dermed også for hospitalet. Arealforhold tation Udviklingstrin 1. Udviklingstrin 2. tation Det samlede areal er på ca. 60 ha og ligger i forlængelse af Holstebro by mellem Herningvej, jernbanen og Halgård. Herudaf udgør ca. 10 ha en stor fredskov, som kan blive et værdifuldt rekreativt område for patienter, pårørende og ansatte. Fredskoven kan blive en del af et samlet hospitalskompleks og der er fine muligheder for indpasse hospitalet i området. Rekreative værdier En placering af Regionshospitalet på dette areal vil give mulighed for nogle enestående rekreative oplevelser for patienter, pårørende og ansatte i forhold til den skovnære placering, der vil være i umiddelbar tilknytning til Hospitalet. Der er ligeledes en naturskønne udsigt over byen mod nord, idet terrænet falder 20 meter fra Herningvej i syd til jernbanen i nord. Udviklingstrin 3. Udviklingstrin 4. tation tation Beskyttede naturområder Ca. halvdelen af området ligger inden for en skovbyggeline fra fredskoven. Tilsvarende skovbyggelinier i de omkringliggende bolig- og erhvervsområder er blevet ophævet i takt med byudviklingen i denne del af byen. 2.3 Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest 18

19 Plan-, natur- og miljømæssige forhold Jordbundsforhold Geologiske registreringer viser, at hovedparten af jordbunden består af lerblandet sandjord, mens en mindre del består af grovsandet jord. Disse registreringer giver ingen problemer med funderingen af et hospital. Eksisterende bygninger Der ligger enkelte boliger i området, som det kan blive nødvendigt at fjerne i forbindelse med opførelse af et hospital i området. tøjgener Der skal formentlig etableres foranstaltninger mod støj fra Herningvej og jernbanen. Der er gode muligheder for at etablere skærme, volde eller andet, der dæmper trafikstøjen. Drikkevandsinteresser Området ligger inden for et stort område med særlige drikkevandsinteresser. Området må derfor ikke anvendes til formål, der er mere grundvandstruende end den eksisterende anvendelse landbrug. Derfor giver hospitalet ingen konflikt med drikkevandsinteresser. Forsyningsforhold Holstebro Kommunes vestforsyning har vurderet muligheder for forsyning til et nyt hospital ved Holstebro yd. Det giver ingen anledning til problemer i den eksisterende forsyning, og vil passe fint med deres konkrete overvejelser om kapacitetsudvidelser og større forsyningssikkerhed for fremtiden, som de afslutter i Inspirationsbilleder : Nyt hospital i Buskerud, Norge, konkurrence Aarhus Arkitekterne Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest

20 20

21 H Tvis Tvis Nyt Regionshospital Vest

22 22

23 Tvis Holstebro Tvis H 2 Tvis Regionshospital Vest kan placeres sydøst for landsbyen Tvis, 8 kilometer fra Holstebro centrum. Hospital tation H Tvis Nyt Regionshospital Vest

24 Infrastruktur Bil/veje Der vil være direkte adgangsforhold via rute 18 (Herning-Holstebro landevejen). Rute 18 er statsvej. Folketinget besluttede i 1996, at strækningen skal opklassificeres til motortrafikvej eller motorvej. Primære adgangsveje via hovedveje Fra nord er der adgang via Ringvejen rundt om Holstebro. Ringvejen er allerede under udbygning og vil blive fuldt udbygget. Fra vest er der adgang via kjernvej. En udbygning af adgang fra kjernvej til Herningvej ved Nørre Felding overvejes. Fra øst er der adgang via Viborgvej. Hertil kommer de mindre tilkørselsveje. Kollektiv trafik Hospitalet placeres tæt op af jernbanen mellem Holstebro og Herning. Der kan etableres en særlig station for hospitalet, så borgere, pårørende og ansatte kan stå af og på toget tæt ved hospitalet. Ligeledes vil der være god mulighed for at tilrettelægge busruter til og fra hospitalet. Anden adgang Tvis ligger i cykelafstand fra store dele af Holstebro by. 3.2 Tvis Nyt Regionshospital Vest 24

25 Infrastruktur H - Direkte adgang via rute 18 (Holstebro-Herning) - Tæt på jernbane - Gode forbindelser med kollektiv trafik - 8 km cykelafstand fra Holstebro centrum Hospital H Tvis Nyt Regionshospital Vest

26 Plan-, natur- og miljømæssige forhold Byudvikling Byudvikling Placeringen sydøst for Tvis giver mulighed for at udvikle Tvis by som et selvstændigt bysamfund, som på sigt vil kunne bygges sammen med Holstebro by. De to byer kan bindes sammen af Halgård Bæk, som vil danne et grønt/blåt rekreativt strøg helt inde fra Vandkraftsøen ved TV Midt-Vest og ud til det nye Regionshospital i Tvis. Nyt boligområde, 2006 Arealforhold Området er på 240 ha, og ligger mellem kautrupvej, jernbanen, den kommende motorvej og Herningvej. Der er mange muligheder for at placere et nyt hospital på 50 ha, og der er plads til kommende udvidelser. Rekreative værdier Hospital H tation Udviklingstrin 1. Udviklingstrin 2. Hospital H tation En placering af Regionshospitalet i dette område vil byde patienter, pårørende og ansatte på rekreative oplevelser, der spænder fra skovarealer, områder med fredede fortidsminder i form af gravhøje, vandhuller beliggende i beskyttede naturområder ( 3 områder), vandløb i form af Halgård Bæk, eventuelt en større kunstig sø og hvad der deraf følger af dyre- og planteliv. De eksisterende skovarealer vil kunne indgå i bebyggelsen som et aktivt element, en afskærmning, som baggrund eller andet. Det kan blive af stor værdi for hospitalet, at placeringen byder på forskellige landskabs- og naturværdier, som kan bidrage til et godt og interessant miljø omkring hospitalsfunktionerne. Beskyttede naturområder og kulturarv Hospital H tation Udviklingstrin 3. Udviklingstrin 4. Hospital H tation Der er registreret 5 mindre områder beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven, 8 fortidsminder (formentlig gravhøje) og ca. halvdelen af området er registreret som et naturfølsomt område. Områdets størrelse taget i betragtning vil det være forholdsvist let at placere et hospital et sted i området, hvor anlægget ikke bliver en gene for de beskyttede naturområder og fortidsminder. Naturområderne og fortidsminderne er positive landskabstræk, som med fordel kan udnyttes i de rekreative områder, der knyttes til hospitalsfunktionen. 3.3 Tvis Nyt Regionshospital Vest 26

27 Plan-, natur- og miljømæssige forhold Jordbundsforhold Halgård Bæk, som løber helt inde fra Vandkraftsøen og ender på dette sted syd for Tvis, er et omdrejningspunkt for den rekreative attraktion. Det vil være oplagt at undersøge muligheden for at etablere en sø på dette sted. Geologiske registreringer viser, at jordbunden består af grovsandet jord, der kan bruges som opfyldning ved vejbyggeri i dette tilfælde til at etablere den kommende motorvej i udkanten af området.de geologiske registreringer giver ikke problemer med funderingen af et hospital. Lugt- og støjgener Der ligger en række bygninger i områdets yderkant langs kautrupvej og Herningvej, samt to minkfarme. Mellem skovarealerne og jernbanen ligger der ingen bygninger. kal minkfarmene blive liggende, skal der holdes en vis afstand til hospitalet af hensyn til mulige lugtgener. Hvis Region Midtjylland vurderer, at eksisterende bygninger skal fjernes i forbindelse med hospitalsbyggeriet, vil det efter Holstebro Kommunes vurdering kunne lade sig gøre. Der skal formentlig etableres foranstaltninger mod støj fra Herningvej og jernbanen. Der er gode muligheder for at etablere skærme, volde eller andet, der dæmper trafikstøjen. Drikkevandsinteresser Området ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser, hvor etableringen af et hospital ikke skaber problemer i forhold til grundvandet. Forsyningsforhold Holstebro Kommunes vestforsyning har vurderet muligheder for forsyning til et nyt hospital ved Tvis. Det giver ingen anledning til problemer i den eksisterende forsyning, og vil passe fint med deres konkrete overvejelser om kapacitetsudvidelser og større forsyningssikkerhed for fremtiden, som de afslutter i Inspirationsbilleder: Helsingør sygehus psyk. afd., konkurrence aart arkitekter m.a.a Tvis Nyt Regionshospital Vest

28 28

29 29 Nyt Regionshospital Vest H Bilag 1

30 Afstand og transporttid! "# " $!% "# &''( (!)*) &* +!+(&* )+!,&)!-- *& *-!'* +&,)+!*- % -!+(' *& +-!-&'' +( +,*!(' *-!*,)!(!+-),'!)*!,,'. *!-, (+&,,,!,-'( *,'!-+ +!+)- &+ --!*+-( & &!-* / &,!+'& +&* --+!**',* -!')' 0. )!--,( (+(!*,-,, *-'!(() )!( +- )*!*,&',- (-(!*&,!+( +-* (*'!)&)' +& **&!,& -!, -,(,!+)' ),&+!-& % +!*+ *)) &(+!+-( *& &,!,(.,!*&,+,)!*+,* &*!,)' -!-( &( &*!(-)( &' --!)&' 1 (!-, &,( (,!),( &',!)(' 2 &!'),+- +&&!*,+,,,)*!,)!'+* &' (!)'+* ++!' $2 )!')( +,),'-!&&& + &-'!( &)*!'(* (*)!(-!--& )!*+-!()' 2!,, &) 2 $$!3. Beregningerne er baseret på udtræk fra KRAK ruteplan. Der er ved beregningen taget. udgangspunkt i en.44! konkret adresse på arealet for det nye hospital, hvorfra afstanden og køretiden i $$.2! bil er beregnet ud fra de respektive byers centrale placeringer. Ved enkelte steder er der dog korrigeret for, at KRAK har valgt en mindre hensigtsmæssig rute. 4.1 Bilag Nyt Regionshospital Vest!" #$ # %" #$ &''( (")*) ) *&")'+( ) +)"&,, ",, *-* +))"((* - --",&&,"+(' *-, *',",+' +) +++"(&' *,"* &) "('("),)' &( "*+)"&(. *",- (, -(&"+)+ (- -&)"*, +"+), ), -&)"(+ ) &,'"-*- / &-"+'& -) +"*,*( - )&*"+(& 0 )",, +) )+("-- - ('"(& )"( +, )*"*-&' ++ )(",&. -"+( +,* (*'")&)' ++ *)"+&+.,"- &+( +)'"), && +&'"+( +"*+ (-- &,'"()& *) &("& -"*& ++ *)"('' +' +-"&'!,",( (, (")(-+ ( *,"))( 1 (",- &,& &'&"*,( &* )-"+*'!2 &"') -'& -(*"(-+ &) -&(",! "'+* &*) &'(")*(* &- *"'-* %2 )"')( -, &)*",(+' -) &("& &)*"'(* ()' "(-"(&'+ *,&' )"(,)",* 3" -+ & Beregningerne er baseret på udtræk fra KRAK ruteplan. Der er ved beregningen taget 2 %%."4 udgangspunkt i en konkret adresse på arealet for det nye hospital, hvorfra afstanden og køretiden i bil er beregnet ud fra de respektive byers centrale placeringer. 55"! %%. 2" Ved enkelte steder er der dog korrigeret for, at KRAK har valgt en mindre hensigtsmæssig rute. 30

31 Afstand og transporttid Beregning af afstand og transporttid til Tvis og Holstebro yd fra de kommuner, hvor personalet i Hospitalsenhed Vest er bosiddende.!"#$ % % % % &' ( ( )*)+ +,-./)+*- +0.0,)+.)* **..0/.- *+.0- )*-0,1 )))-,*, 1/*+ +*..,** + +/)+ 2 )3* *0,-.,/ ,,* *3 *), )-+)03./ 1.)-.0) //**3.. /-/ *0 0++./ )1- */-,- ), *.-) "425 *3. *1 ++)1,- ** )11.+ *1 ++)1,- ** )11.+,* 0,3 * ,++ 3.*+/ 3, *+)/ 6 0/ ))-1,3*)+ // 31/* ))30,/0-/ *-03 )-,**. )-*3) * & ("($ 8 Beregningerne er baseret på udtræk fra KRAK ruteplan. Der er for hhv. Tvis og Holstebro yd taget udgangspunkt 99 i en adresse på arealet for det nye hospital og for den centrale placering i hver af de respektive byer, der er ("(&& beregnet ud fra. Ved enkelte steder er der dog korrigeret for, at KRAK har valgt en mindre hensigtsmæssig rute , Bopælsoplysninger stammer fra det er regionen fremsendte materiale af 29. november ' & +- * ''7 Afgrænset til byer, hvorfra der er mindst 20 personer, som er ansat i Hospitalsenhed. **Gns. afstand mellem de to byer Bilag Nyt Regionshospital Vest

32

NYT REGIONSHOSPITAL VEST

NYT REGIONSHOSPITAL VEST Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 585 Offentligt UDBYGNINGSMULIGHEDER - REGIONSHOSPITAL HOLSTEBRO NYT REGIONSHOSPITAL VEST THISTED THYBORØN HOBRO LEMVIG SKIVE VIBORG RANDERS GRENÅ THORSMINDE

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Pendleren. Motorvejen kan faktisk ikke komme hurtig nok

Pendleren. Motorvejen kan faktisk ikke komme hurtig nok Pendleren Motorvejen kan faktisk ikke komme hurtig nok - Michael Meldgaard, elinstallatør Michael Meldgaard arbejder hos Energi Midt i Silkeborg, hvor han møder klokken 07.00 hver morgen. Fra han sætter

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder

Bilag A. Vurdering af placeringsmuligheder Vurdering af placeringsmuligheder Placering omkring Tommerup St.: Placering omkring Tommerup St. er ifølge ansøger ikke en mulighed, idet transmissionsledningen er baseret på og dimensioneret for forsyning

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM PROGRAM 18.30 Velkomst ved Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen Tidsplan og proces Projektgennemgang PAUSE - med kaffe Spørgsmål

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune

Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Analyse vedr. Ny nordisk by Skøn over øget tilflytning til Herning Kommune Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 2 1.1. DATA FOR SOMATIKKEN... 2 2. INDLEDENDE VURDERINGER VEDR. SYGEHUSPERSONALET...

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014

HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 HERNING - HOLSTEBRO MOTORVEJEN INFORMATIONSMØDE FOR LEVERANDØRER VEDR. UDBUDSSTRATEGI DEN 26. FEBRUAR 2014 PROGRAM 12.30 Velkomst og præsentation Formål med mødet Strategi for udbud og overvejelser - ved

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

Scoping - VVM og miljørapport for et område til vindmøller ved Knaplund, Ringkøbing-Skjern Kommune

Scoping - VVM og miljørapport for et område til vindmøller ved Knaplund, Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99741256 E-post jeanette.jeppesen@rksk.dk Dato 14. september 2016 Sagsnummer

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Engelunden. - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø. Adresse:

Engelunden. - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø. Adresse: Engelunden - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk Arkitekttegnede boliger

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO

RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO - AKT 131834 - BILAG 1 - [Rute18kommissorium udkast 2011-1 ] DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. april 2011 11/01297- Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 RUTE 18 HERNING - HOLSTEBRO KOMMISSORIUM

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i området. Der er gode udviklingsmuligheder med en relativt høj frihedsgrad for såvel jordanvendelse som for muligheden for at bygge. Dog er der

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens

Dato: Sagsnr.: P Indledende screening Ja Nej Bemærkninger Planen er omfattet af lovens Masterplan Ringe Screeningen omfatter 7 principper for byens udvikling: En tilgængelig by En koncentreret, varierende og levende bymidte Et rigt handelsmiljø Et godt ungemiljø Plads til natur og bevægelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Holstebro 15.juli Til Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Slotsholmsgade København K

Holstebro 15.juli Til Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Slotsholmsgade København K 1 Til Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Slotsholmsgade 10 12 1216 København K Holstebro 15.juli 2008 Som bekendt har regionsrådet i Region Midt truffet beslutning om, at det kommende Regionshospital

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv

Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv Nyt storsygehus i et objektivistisk perspektiv derfor Gødstrup og ikke Herning centrum. Det kommende storsygehus skal bygges ved Herning. Først talte Cowi, så talte Regionspolitikerne og nu har også ekspertudvalget

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby

17 eksklusive grunde i fremt tidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.350.000,- 17 eksklusive grunde i fremt tidens

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 6 BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder Parker, græsarealer, støjvolde, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/13336-2 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Bilag 1: Indstilling Rute 18 Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup 1. VVM-PROCESSEN

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Nyt hospital i Vestjylland. Beslutningsgrundlag

Nyt hospital i Vestjylland. Beslutningsgrundlag ? Nyt hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Nyt hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Projektet har været ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Region Midtjylland, Hospitalsenhed

Læs mere

Nye større erhvervsudlæg ved motorveje

Nye større erhvervsudlæg ved motorveje Nye større erhvervsudlæg ved motorveje Udvidelse af erhvervsområde i Gedved Da motorvejen i sin tid blev anlagt var det bevidst at den kom til at ligge højt i terrænet i forhold til det omliggende landskab.

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner

Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner Erhvervsarealer planproces for overførsel mellem zoner I det følgende beskrives kortfattet planprocessen ved ændring af et givet område til fremtidig anvendelse til erhvervsformål. Erhvervs-anvendelse

Læs mere