Nyt Regionshospital Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Regionshospital Vest"

Transkript

1 Nyt Regionshospital Vest H 01

2 HOLTEBRO KOMMUNE Anvendt kortmateriale: Matrikelkort, copyright Kort og Matrikelstyrelsen DDOkort, copyright Cowi a/s Tekniske kort, copyright Holstebro Kommune 02

3 Nyt regionshospital Vest i Holstebro 1 Intro Resumé Afstande og transporttid Rekruttering 10 2 Hostebro syd Holstebro syd Infrastruktur Plan- natur og miljømæssige forhold 18 3 Tvis Tvis Infrastruktur Plan- natur og miljømæssige forhold 26 4 Bilag Afstand og transporttid Indhold Nyt Regionshospital Vest

4 04

5 Nyt regionshospital Vest i Holstebro Blå cirkel: 50 km radius for forventede akut hospitaler i Region Midt Intro Nyt Regionshospital Vest

6 Resumé Placering af nyt Regionshospital Vest Ny ri ej ngv j Viborgve Holstebro midtby j Viborgve Holstebro midtby H 1 H Holstebro yd Holstebro yd kjernvej kjernvej Tvis Ho eb r Ny ro ve j H Nr. Felding 2 Tvis Hospital 1 H Hospital 2 H tation To mulige placeringer ved Holstebro 1.1 Intro Nyt Regionshospital Vest j ve ing lst Nr. Felding 1 Tvis Ho lst eb ro ve j H 2 Tvis 1 2 Ny motorvej Hospital 1 H Hospital 2 H tation 1 2 To mulige placeringer ved Holstebro, med eksempel på ny infrastruktur. 06

7 Resumé Nærhed for patienterne Tidsfaktoren er kritisk, når det gælder akutbehandling. En placering ved enten Holstebro yd eller Tvis giver størst mulig nærhed for patienterne. I gennemsnit vil borgerne i de 6 midt- og vestjyske kommuner (Lemvig, truer, Ringkøbing-kjern, Herning, Ikast-Brande og Holstebro) forholdsmæssigt have ca. 31 km til det nye regionshospital. Det svarer til minutter ved normal kørsel. For de fleste borgere vil disse tal være mindre. Ingen får over 69 km til hospitalet. Dermed bor alle borgere i regionen under 1 times bilkørsel fra et akuthospital. Rekruttere og fastholde Resumé Holstebro Kommune peger på to mulige placeringer for det nye vestjyske regionshospital: Holstebro yd Tvis De to placeringer er forholdsvis tæt på hinanden og de ligger begge direkte på strækningen mellem Herning og Holstebro. Holstebro Kommune har ved udvælgelsen baseret sig på faktuelle og faglige kriterier og har taget udgangspunkt i ønsket om en Region Midtjylland i balance. Det indebærer: - størst mulig nærhed for patienterne til behandling - mulighederne for at rekruttere og fastholde højt specialiseret personale på det nye regionshospital - placering i et område, der er let at komme til og som ikke giver miljømæssige problemer Placeringerne ved Holstebro yd og Tvis lever begge op til disse krav og behov. Placeringen betyder kort transport til arbejdet. Bosætningen i tilknytning til hospitalet er med til at sikre et stærkt lægefagligt miljø. Det skaber også et godt grundlag for at rekruttere praktiserende læger til yderområderne i Vestjylland. Det faglige miljø suppleres af en række væsentlige sundhedsfaglige uddannelser i Holstebro: sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut og social- og sundhedsuddannelserne. En placering relativt tæt på Holstebro og byens faciliteter gør det nemt at fastholde og rekruttere medarbejdere. Læger, speciallæger og andet sundhedsfagligt personale, bor i dag i vid udstrækning i og omkring Holstebro by. Let at komme til Holstebro yd og Tvis ligger tæt på hovedvejen mellem Holstebro og Herning og på en eventuel motorvej. Begge steder ligger lige op af jernbanen. Den meget bynære placering i Holstebro yd giver mulighed for en sammenhængende byudvikling omkring det nye hospital og mulighed for at udnytte de grønne områder i tilknytning til det foreslåede areal. Placeringen i Tvis giver mulighed for at udnytte de omkringliggende arealer til rekreative formål som en del af hospitalet. Der er optimale muligheder for udvidelser og mulighed for, at tilknyttede erhverv kan udvikle sig i området Intro Nyt Regionshospital Vest

8 08

9 Afstande og transporttid Afstande og transporttid Thyborøn Det primære dækningsområde for hospitalet er Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-kjern og truer Kommuner. Herfra vil den gennemsnitlige afstand for borgerne forholdsmæssigt være ca. 31 kilometer. Fra ingen af de 18 største byer i de 6 kommuner (hovedbyerne i de gamle kommuner), vil der være mere end 69 kilometer til nærmeste akuthospital. Dermed får alle borgere i regionen under 1 times bilkørsel til et akuthospital. Lemvig truer Vinderup Afstand er en vigtig parameter for et hospital, der også skal være akutfunktion. Dette gælder især når det skal dække et så stort geografisk område, som det nye Hospital Vest skal gøre. De sidste kilometer koster dyrebare minutter, som kan gøre behandlingen vanskelig eller forgæves. For patienter og pårørende fra yderområderne kan det derfor være afgørende, om hospitalet ligger 65 eller 75 kilometer væk. Thorsminde Vemb Holstebro De gode trafikale forhold omkring Tvis og Holstebro yd betyder, at den praktiske transporttid til de to placeringer vil blive rimelig. Den gennemsnitlige transporttid pr. borger vil være 27 minutter (Tvis) eller 28 minutter (Holstebro yd) ved normal kørsel. For de fleste borgere vil tallet være lavere. Ulfborg H Tvis Aulum For de store turistområder ved Vestkysten vil Tvis eller Holstebro yd være den mest fordelagtige placering. I sommerperioden mangedobles indbyggertallet i disse områder og dermed stiger behovet for et akuthospital i en rimelig afstand. Ringkøbing Videbæk Herning Ikast Beregningerne fremgår af bilag 1. Kollektiv trafik Hvide ande Hospitalet placeres tæt op af jernbanen mellem Holstebro og Herning. Der kan etableres en særlig station for hospitalet, så borgere, pårørende og ansatte kan stå af og på toget tæt ved hospitalet. Ligeledes vil der være god mulighed for at tilrettelægge busruter til og fra hospitalet. kjern Brande Rød cirkel: Dæknngsområdet 50 km radius Intro Nyt Regionshospital Vest

10 Rekruttering 1.3 Intro Nyt Regionshospital Vest 10

11 Rekruttering Tiltrækning og fastholdelse af sundhedspersonale Holstebro er hjemsted for en lang række uddannelser, som har tilknytning til hospitalet. VIA University College (det tidligere CVU Vita) i Holstebro har pladser til uddannelse af sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og socialrådgivere. På den måde lægger Holstebro hus til en væsentlig del af de uddannelser, som skal forsyne hospitalet med kompetent personale. Optaget sker først og fremmest fra Vestjylland og er med til at sikre en Region Midtjylland i balance. Når det gælder rekruttering og fastholdelse læger og speciallæger har Regionshospitalet i Holstebro ikke væsentligt større problemer end der generelt er på hospitalsområdet. narere tværtimod. Det hænger formentlig sammen med muligheden for faglige udfordringer. En stor del af lægerne på det nuværende regionshospital i Holstebro bor i Holstebro eller tæt på Holstebro. At en stor del af lægerne vælger at bosætte sig i området frem for at pendle, er med til at sikre fastholdelse af kompetent arbejdskraft. Det sikrer kontinuitet for arbejdspladsen og dermed sikrer det patienterne en høj ekspertise og mangeårig erfaring fra lægerne. Rekruttering af praktiserende læger til det nordvestlige område Der er en tæt sammenhæng mellem placering af hospitaler og rekruttering af praktiserende læger i yderområderne. I dag fungerer Regionshospitalet i Holstebro som rugekasse for praktiserende læger. Efter ophold på Regionshospitalet i Holstebro og hos de praktiserende læger i området, vælger mange læger at åbne egen praksis eller gå i kompagniskab med andre praktiserende læger. Det er et væsentligt element i den samlede planlægning af sundhedsområdet, at der fortsat sikres praktiserende læger også i det yderste Vestjylland. Her vil en placering af hospitalet i Holstebro yd eller Tvis kunne fortsætte det gode arbejde, der indtil nu er udført. VIA University College Et nyt regionshospital ved Tvis eller Holstebro yd vil således have gode muligheder for at tiltrække og fastholde alle de forskellige sundhedsfaglige kompetencer, som der er behov for på et stort hospital. Fordi: - der er gode faglige udfordringer - der er et sundhedsfagligt uddannelsesmiljø i Holstebro - det meste af personalet bor i området Intro Nyt Regionshospital Vest

12 12

13 H Holstebro yd Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest

14 14

15 Holstebro yd Holstebro H 1 Tvis Holstebro yd Regionshospital Vest kan placeres på et areal i den sydlige del af Holstebro, 2,5 kilometer fra centrum. 15 Hospital H tation 2.1 Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest

16 Infrastruktur Bil/veje Der vil være direkte adgangsforhold via rute 18 (Herning-Holstebro landevejen). Rute 18 er statsvej. Folketinget besluttede i 1996, at strækningen skal opklassificeres til motortrafikvej eller motorvej. Primære adgangsveje via hovedveje Fra nord er der adgang via Ringvejen rundt om Holstebro. Ringvejen er allerede under udbygning og vil blive fuldt udbygget. Fra vest er der adgang via kjernvej. En udbygning af adgang fra kjernvej til Herningvej ved Nørre Felding overvejes. Fra øst er der adgang via Viborgvej. Kollektiv trafik Hospitalet placeres tæt op af jernbanen mellem Holstebro og Herning. Der kan etableres en særlig station for hospitalet, så borgere, pårørende og ansatte kan stå af og på toget tæt ved hospitalet. Ligeledes vil der være god mulighed for at tilrettelægge busruter til og fra hospitalet. Anden adgang Placeringen ligger i cykel- og gåafstand fra Holstebro by ca. 2,5 km. 2.2 Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest 16

17 Infrastruktur H - Direkte adgang via rute 18 (Holstebro-Herning) - Tæt på jernbane - Gode forbindelser med kollektiv trafik - 2,5 km gå-/cykelafstand fra Holstebro by Hospital H Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest

18 Plan-, natur- og miljømæssige forhold Byudvikling: Nyt boligområde, 2006 Byudvikling Placeringen sydøst for Holstebro giver en bynær placering af hospitalet og udfylder et hul mellem Holstebro by og det nye boligområde i Halgård. Denne placering understøtter en videreudvikling af Holstebro i retning mod sydøst og øst, hvor der er gode muligheder for at skabe en optimal byudvikling med både boliger og erhverv. Her kan eksisterende rekreative værdier videreudvikles som et aktiv for den nye by og dermed også for hospitalet. Arealforhold tation Udviklingstrin 1. Udviklingstrin 2. tation Det samlede areal er på ca. 60 ha og ligger i forlængelse af Holstebro by mellem Herningvej, jernbanen og Halgård. Herudaf udgør ca. 10 ha en stor fredskov, som kan blive et værdifuldt rekreativt område for patienter, pårørende og ansatte. Fredskoven kan blive en del af et samlet hospitalskompleks og der er fine muligheder for indpasse hospitalet i området. Rekreative værdier En placering af Regionshospitalet på dette areal vil give mulighed for nogle enestående rekreative oplevelser for patienter, pårørende og ansatte i forhold til den skovnære placering, der vil være i umiddelbar tilknytning til Hospitalet. Der er ligeledes en naturskønne udsigt over byen mod nord, idet terrænet falder 20 meter fra Herningvej i syd til jernbanen i nord. Udviklingstrin 3. Udviklingstrin 4. tation tation Beskyttede naturområder Ca. halvdelen af området ligger inden for en skovbyggeline fra fredskoven. Tilsvarende skovbyggelinier i de omkringliggende bolig- og erhvervsområder er blevet ophævet i takt med byudviklingen i denne del af byen. 2.3 Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest 18

19 Plan-, natur- og miljømæssige forhold Jordbundsforhold Geologiske registreringer viser, at hovedparten af jordbunden består af lerblandet sandjord, mens en mindre del består af grovsandet jord. Disse registreringer giver ingen problemer med funderingen af et hospital. Eksisterende bygninger Der ligger enkelte boliger i området, som det kan blive nødvendigt at fjerne i forbindelse med opførelse af et hospital i området. tøjgener Der skal formentlig etableres foranstaltninger mod støj fra Herningvej og jernbanen. Der er gode muligheder for at etablere skærme, volde eller andet, der dæmper trafikstøjen. Drikkevandsinteresser Området ligger inden for et stort område med særlige drikkevandsinteresser. Området må derfor ikke anvendes til formål, der er mere grundvandstruende end den eksisterende anvendelse landbrug. Derfor giver hospitalet ingen konflikt med drikkevandsinteresser. Forsyningsforhold Holstebro Kommunes vestforsyning har vurderet muligheder for forsyning til et nyt hospital ved Holstebro yd. Det giver ingen anledning til problemer i den eksisterende forsyning, og vil passe fint med deres konkrete overvejelser om kapacitetsudvidelser og større forsyningssikkerhed for fremtiden, som de afslutter i Inspirationsbilleder : Nyt hospital i Buskerud, Norge, konkurrence Aarhus Arkitekterne Holstebro syd Nyt Regionshospital Vest

20 20

21 H Tvis Tvis Nyt Regionshospital Vest

22 22

23 Tvis Holstebro Tvis H 2 Tvis Regionshospital Vest kan placeres sydøst for landsbyen Tvis, 8 kilometer fra Holstebro centrum. Hospital tation H Tvis Nyt Regionshospital Vest

24 Infrastruktur Bil/veje Der vil være direkte adgangsforhold via rute 18 (Herning-Holstebro landevejen). Rute 18 er statsvej. Folketinget besluttede i 1996, at strækningen skal opklassificeres til motortrafikvej eller motorvej. Primære adgangsveje via hovedveje Fra nord er der adgang via Ringvejen rundt om Holstebro. Ringvejen er allerede under udbygning og vil blive fuldt udbygget. Fra vest er der adgang via kjernvej. En udbygning af adgang fra kjernvej til Herningvej ved Nørre Felding overvejes. Fra øst er der adgang via Viborgvej. Hertil kommer de mindre tilkørselsveje. Kollektiv trafik Hospitalet placeres tæt op af jernbanen mellem Holstebro og Herning. Der kan etableres en særlig station for hospitalet, så borgere, pårørende og ansatte kan stå af og på toget tæt ved hospitalet. Ligeledes vil der være god mulighed for at tilrettelægge busruter til og fra hospitalet. Anden adgang Tvis ligger i cykelafstand fra store dele af Holstebro by. 3.2 Tvis Nyt Regionshospital Vest 24

25 Infrastruktur H - Direkte adgang via rute 18 (Holstebro-Herning) - Tæt på jernbane - Gode forbindelser med kollektiv trafik - 8 km cykelafstand fra Holstebro centrum Hospital H Tvis Nyt Regionshospital Vest

26 Plan-, natur- og miljømæssige forhold Byudvikling Byudvikling Placeringen sydøst for Tvis giver mulighed for at udvikle Tvis by som et selvstændigt bysamfund, som på sigt vil kunne bygges sammen med Holstebro by. De to byer kan bindes sammen af Halgård Bæk, som vil danne et grønt/blåt rekreativt strøg helt inde fra Vandkraftsøen ved TV Midt-Vest og ud til det nye Regionshospital i Tvis. Nyt boligområde, 2006 Arealforhold Området er på 240 ha, og ligger mellem kautrupvej, jernbanen, den kommende motorvej og Herningvej. Der er mange muligheder for at placere et nyt hospital på 50 ha, og der er plads til kommende udvidelser. Rekreative værdier Hospital H tation Udviklingstrin 1. Udviklingstrin 2. Hospital H tation En placering af Regionshospitalet i dette område vil byde patienter, pårørende og ansatte på rekreative oplevelser, der spænder fra skovarealer, områder med fredede fortidsminder i form af gravhøje, vandhuller beliggende i beskyttede naturområder ( 3 områder), vandløb i form af Halgård Bæk, eventuelt en større kunstig sø og hvad der deraf følger af dyre- og planteliv. De eksisterende skovarealer vil kunne indgå i bebyggelsen som et aktivt element, en afskærmning, som baggrund eller andet. Det kan blive af stor værdi for hospitalet, at placeringen byder på forskellige landskabs- og naturværdier, som kan bidrage til et godt og interessant miljø omkring hospitalsfunktionerne. Beskyttede naturområder og kulturarv Hospital H tation Udviklingstrin 3. Udviklingstrin 4. Hospital H tation Der er registreret 5 mindre områder beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven, 8 fortidsminder (formentlig gravhøje) og ca. halvdelen af området er registreret som et naturfølsomt område. Områdets størrelse taget i betragtning vil det være forholdsvist let at placere et hospital et sted i området, hvor anlægget ikke bliver en gene for de beskyttede naturområder og fortidsminder. Naturområderne og fortidsminderne er positive landskabstræk, som med fordel kan udnyttes i de rekreative områder, der knyttes til hospitalsfunktionen. 3.3 Tvis Nyt Regionshospital Vest 26

27 Plan-, natur- og miljømæssige forhold Jordbundsforhold Halgård Bæk, som løber helt inde fra Vandkraftsøen og ender på dette sted syd for Tvis, er et omdrejningspunkt for den rekreative attraktion. Det vil være oplagt at undersøge muligheden for at etablere en sø på dette sted. Geologiske registreringer viser, at jordbunden består af grovsandet jord, der kan bruges som opfyldning ved vejbyggeri i dette tilfælde til at etablere den kommende motorvej i udkanten af området.de geologiske registreringer giver ikke problemer med funderingen af et hospital. Lugt- og støjgener Der ligger en række bygninger i områdets yderkant langs kautrupvej og Herningvej, samt to minkfarme. Mellem skovarealerne og jernbanen ligger der ingen bygninger. kal minkfarmene blive liggende, skal der holdes en vis afstand til hospitalet af hensyn til mulige lugtgener. Hvis Region Midtjylland vurderer, at eksisterende bygninger skal fjernes i forbindelse med hospitalsbyggeriet, vil det efter Holstebro Kommunes vurdering kunne lade sig gøre. Der skal formentlig etableres foranstaltninger mod støj fra Herningvej og jernbanen. Der er gode muligheder for at etablere skærme, volde eller andet, der dæmper trafikstøjen. Drikkevandsinteresser Området ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser, hvor etableringen af et hospital ikke skaber problemer i forhold til grundvandet. Forsyningsforhold Holstebro Kommunes vestforsyning har vurderet muligheder for forsyning til et nyt hospital ved Tvis. Det giver ingen anledning til problemer i den eksisterende forsyning, og vil passe fint med deres konkrete overvejelser om kapacitetsudvidelser og større forsyningssikkerhed for fremtiden, som de afslutter i Inspirationsbilleder: Helsingør sygehus psyk. afd., konkurrence aart arkitekter m.a.a Tvis Nyt Regionshospital Vest

28 28

29 29 Nyt Regionshospital Vest H Bilag 1

30 Afstand og transporttid! "# " $!% "# &''( (!)*) &* +!+(&* )+!,&)!-- *& *-!'* +&,)+!*- % -!+(' *& +-!-&'' +( +,*!(' *-!*,)!(!+-),'!)*!,,'. *!-, (+&,,,!,-'( *,'!-+ +!+)- &+ --!*+-( & &!-* / &,!+'& +&* --+!**',* -!')' 0. )!--,( (+(!*,-,, *-'!(() )!( +- )*!*,&',- (-(!*&,!+( +-* (*'!)&)' +& **&!,& -!, -,(,!+)' ),&+!-& % +!*+ *)) &(+!+-( *& &,!,(.,!*&,+,)!*+,* &*!,)' -!-( &( &*!(-)( &' --!)&' 1 (!-, &,( (,!),( &',!)(' 2 &!'),+- +&&!*,+,,,)*!,)!'+* &' (!)'+* ++!' $2 )!')( +,),'-!&&& + &-'!( &)*!'(* (*)!(-!--& )!*+-!()' 2!,, &) 2 $$!3. Beregningerne er baseret på udtræk fra KRAK ruteplan. Der er ved beregningen taget. udgangspunkt i en.44! konkret adresse på arealet for det nye hospital, hvorfra afstanden og køretiden i $$.2! bil er beregnet ud fra de respektive byers centrale placeringer. Ved enkelte steder er der dog korrigeret for, at KRAK har valgt en mindre hensigtsmæssig rute. 4.1 Bilag Nyt Regionshospital Vest!" #$ # %" #$ &''( (")*) ) *&")'+( ) +)"&,, ",, *-* +))"((* - --",&&,"+(' *-, *',",+' +) +++"(&' *,"* &) "('("),)' &( "*+)"&(. *",- (, -(&"+)+ (- -&)"*, +"+), ), -&)"(+ ) &,'"-*- / &-"+'& -) +"*,*( - )&*"+(& 0 )",, +) )+("-- - ('"(& )"( +, )*"*-&' ++ )(",&. -"+( +,* (*'")&)' ++ *)"+&+.,"- &+( +)'"), && +&'"+( +"*+ (-- &,'"()& *) &("& -"*& ++ *)"('' +' +-"&'!,",( (, (")(-+ ( *,"))( 1 (",- &,& &'&"*,( &* )-"+*'!2 &"') -'& -(*"(-+ &) -&(",! "'+* &*) &'(")*(* &- *"'-* %2 )"')( -, &)*",(+' -) &("& &)*"'(* ()' "(-"(&'+ *,&' )"(,)",* 3" -+ & Beregningerne er baseret på udtræk fra KRAK ruteplan. Der er ved beregningen taget 2 %%."4 udgangspunkt i en konkret adresse på arealet for det nye hospital, hvorfra afstanden og køretiden i bil er beregnet ud fra de respektive byers centrale placeringer. 55"! %%. 2" Ved enkelte steder er der dog korrigeret for, at KRAK har valgt en mindre hensigtsmæssig rute. 30

31 Afstand og transporttid Beregning af afstand og transporttid til Tvis og Holstebro yd fra de kommuner, hvor personalet i Hospitalsenhed Vest er bosiddende.!"#$ % % % % &' ( ( )*)+ +,-./)+*- +0.0,)+.)* **..0/.- *+.0- )*-0,1 )))-,*, 1/*+ +*..,** + +/)+ 2 )3* *0,-.,/ ,,* *3 *), )-+)03./ 1.)-.0) //**3.. /-/ *0 0++./ )1- */-,- ), *.-) "425 *3. *1 ++)1,- ** )11.+ *1 ++)1,- ** )11.+,* 0,3 * ,++ 3.*+/ 3, *+)/ 6 0/ ))-1,3*)+ // 31/* ))30,/0-/ *-03 )-,**. )-*3) * & ("($ 8 Beregningerne er baseret på udtræk fra KRAK ruteplan. Der er for hhv. Tvis og Holstebro yd taget udgangspunkt 99 i en adresse på arealet for det nye hospital og for den centrale placering i hver af de respektive byer, der er ("(&& beregnet ud fra. Ved enkelte steder er der dog korrigeret for, at KRAK har valgt en mindre hensigtsmæssig rute , Bopælsoplysninger stammer fra det er regionen fremsendte materiale af 29. november ' & +- * ''7 Afgrænset til byer, hvorfra der er mindst 20 personer, som er ansat i Hospitalsenhed. **Gns. afstand mellem de to byer Bilag Nyt Regionshospital Vest

32

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN SKADS - ANDRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP

LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP LANDSBYPLAN FOR GRIMSTRUP FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere