Skal du være vært for første gang?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal du være vært for første gang?"

Transkript

1 Skal du være vært for første gang?

2 FØR God forberedelse betyder alt...5 Skab overblik fra start... 6 Få gratis hjælp fra Inspiring Denmark Kunsten at vinde en kongres Planlægning og rollefordeling Typiske opgaver for en PCO Omdrejningspunktet er en god hjemmeside Tænk digitalt før, under og efter Hold skarpt øje med økonomien Fundraising og sponsering UNDER Det gode værtskab EFTER Slut af med manér MERE INFO Oversigt over tilgængeligt materiale Skal du være vært for første gang? Skal du være vært for en konference eller kongres for første gang? Er du i tvivl om, hvor du skal begynde, hvem du skal henvende dig til, hvad du skal sætte i gang og i hvilken rækkefølge? Find en del af svarene i denne lille folder, der guider dig gennem junglen af opgaver og deadlines. Du får desuden et overblik over de elementer, der skal til for at gennemføre en vellykket og mindeværdig kongres. Et værtskab indebærer en hel del forskelligartede opgaver. Til gengæld er en kongres en fantastisk mulighed for at sætte fokus på et forskningsområde, nye produkter, resultater og viden. Alt sammen elementer der på kort og lang sigt tiltrækker og fastholder kunder, forskere og samarbejdspartnere med betydningsfulde faglige og personlige netværk til følge. FØR UNDER EFTER 2 3

3 God forberedelse betyder alt» GÅ I GANG MED ÅBENT SIND - DU FÅR SÅ MEGET IGEN Der er masser af arbejde, men indsatsen beriger og fylder en med stor glæde, når det lykkes. Birte Østergaard, lektor, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut SDU og rutineret vært» Mange nye kongresværter bliver overrasket over alle de forskelligartede opgaver, der knytter sig til et værtskab. Vær forberedt på lægge et stort stykke arbejde i projektet. Et værtskab involverer og forpligter mange mennesker. Derfor er et organisatorisk talent og gode samarbejdsevner en fordel. Indsatsen er til gengæld det hele værd,»en GOD ARBEJDSGRUPPE ER ALFA OG OMEGA socialt og fagligt. Samtidig er værtskaber, nationale eller internationale, et løft til hele regionen. Der er mange bolde i luften. Derfor er det en kæmpe fordel allerede fra start at finde de rigtige personer at sparre og arbejde sammen med. Helene M. Paarup, læge, ph.d. OUH, førstegangsvært 4 5

4 Skab overblik fra start Det er en god idé at skabe sig et godt overblik over konferencens elementer fra start til slut. Det minimerer risikoen for uforudsete hændelser og giver arbejdsro til at fokusere på det vigtige. Jo mere du har styr på fra begyndelsen, desto mere overskueligt bliver arbejdet, og jo større er chancen for gode oplevelser fagligt og socialt. ALLERFØRST SKAL DET FAGLIGE PÅ PLADS Fundamentet i enhver kongres er det faglige indhold. Hvad er konferencens overordnede tema? Hvilke spørgsmål skal belyses og diskuteres? Hvilke underemner er relevante? Varighed og omfang? Overvej key note speakers og paneldeltagere allerede fra begyndelsen. Deres pondus tiltrækker deltagere og sikrer succes. Økonomien kan sætte geografiske grænser. Overvej hvorvidt key note speakers og paneldeltagernes budskaber passer til kongressens målsætning? Er de kendte og respekterede i branchen? Kan de formidle viden på interessant, levende og overbevisende vis? 6 7

5 ORGANISERING OG ARBEJDSGRUPPER Uanset om du er direktionssekretær, virksomhedsleder eller forsker er der brug for at sparre og dele arbejdsopgaver undervejs. Etabler forskellige arbejdsgrupper afhængig af kongressens størrelse og formål. Typisk er der to former for arbejdsgrupper, én der har fokus på planlægning og gennemførelse, og én, der fokuserer på det faglige. 1: Local Organising Committee En lokal organisationskomite (Local Organising Committee) varetager planlægning og afholdelse af kongressen. Ansvarsområder og arbejdsopgaver fordeles i gruppen, og derfor er det vigtigt at samle et godt team af personer med forskellige fagligheder og kompetencer. Nogle har styr på det kommunikative eller har god økonomisk forståelse, andre har måske tidligere deltaget i kongresser og har høstet erfaringer ad den vej. Organisationskomiteen skal have de fornødne kompetencer og tidsmæssige ressourcer til rådighed. Vigtigt er det, at gruppen består af dedikerede kolleger, som er parate til at give et ekstra nap med, når det brænder på. Overvej, hvor meget I selv kan påtage jer, og hvilke opgaver, I med fordel kan placere uden for huset. Det kan f.eks. være praktiske opgaver som budgetopfølgning, registrering, logistik, overnatning, lister, skiltning m.m., som en professionel kongresarrangør (PCO) med fordel kan tage sig af. Den lokale organisationskomite kan enten stå for kongressen alene eller være en del af en større international komite, hvor møder ofte foregår over Skype. 2: Scientific Committee Til større videnskabelige kongresser nedsættes en faglig komite; Scientific Committee. Er I en del af et bredere samarbejde, er meget givet på forhånd. Skal I selv lægge programmet, kan I med fordel gøre følgende overvejelser: Hvem skal komitéen bestå af? Danske og internationale medlemmer? Antal medlemmer? Hvordan skal opgaverne fordeles? Programindhold og -form, key note speakers, call for abstracts? MÅLGRUPPER Er der tale om en national, nordisk eller international konference? Hvem henvender vi os til? Er emnet snævert eller bredt? ØKONOMI Er der et realistisk grundlag i forhold til antal deltagere, potentielle key note speakers, økonomi og finansiering? Skal vi tjene penge, eller er det i orden, at det går i nul? Hvad gør vi, hvis vi får et bragende underskud? Overvej finansieringskilder i form af fonde og sponsorer. Måske findes der oplagte fonde og sponsoremner, som er relevante at inddrage fra begyndelsen? Vær opmærksom på, at der findes forskellige former for underskudsgarantier. Se mere under afsnit om økonomi. TIDSPUNKT Forår og efterår er typisk de mest populære perioder. Husk at tjekke, at der ikke foregår andre konferencer og kongresser inden for samme emne. Tjek for udenlandske helligdage, hvis der er tale om international kongres. KOMMUNIKATION Skal vi bruge vores egen hjemmeside eller udvikle en særlig til kongressen? Allerede fra begyndelsen kan værten med fordel oprette en LinkdIn-gruppe. Skal der udarbejdes et særligt logo og grafik til kongressen? Hvilke fokusområder og fyrtårne skal være en del af vores markedsføring? Hvordan kan byens signatur indgå? 8 9

6 Få gratis hjælp fra Inspiring Denmark Inspiring Denmark er parat med viden og erfaringer gennem hele processen og kan indgå som værdifuld samarbejdspartner og videncenter. Organisationen har mange års erfaring i at trække konferencer til Region Syddanmark. Du kan tage kontakt, uanset hvor langt du er i dine overvejelser. Sammen gennemgår I konferencens trin. Når kongressen eller konferencen er vundet, og regionen er udpeget som vært, vil andre tage over. Inspiring Denmark anbefaler at gøre brug af en professionel kongresarrangør, en PCO. PROFESSIONEL KONGRESARRANGØR (PCO) En professionel kongresarrangør står for det praktiske i forbindelse med en konference. Inspiring Denmark kan henvise til PCOer. Inspiring Denmark kan hjælpe med: At finde relevante internationale kongresser til et godt emne eller produkt. At udvikle præsentationsmateriale (bid) med afsæt i behov og ønsker. Inspiring Denmark deltager også gerne ved live præsentationer som officiel repræsentant. At skabe relationer og salg. Inspiring Denmark afholder site inspections, hvor beslutningstagere inviteres til Syddanmark og får mulighed for at tale med nøglepersoner samt se faciliteter og attraktioner. At sparre under hele forløbet. Når kongressen er vundet, går den praktiske planlægning i gang. Inspiring Denmark sætter arrangøren i forbindelse med en Professional Conference Organizer (PCO) og rådgiver gerne undervejs. At markedsføre kongressen via en markedsføringsstrategi og materiale. At evaluere når arrangementet har fundet sted. Evalueringen kan finde sted i samarbejde med den praktiske tilrettelægger, PCO en. INSPIRING DENMARK Inspiring Denmark er et non-profit kompetencecenter, som yder gratis hjælp gennem rådgivning, præsentationsmateriale og markedsføring. Formålet er at styrke erhvervsturisme og vidensvækst i Region Syddanmark ved at tiltrække internationale konferencer og kongresser. Til at understøtte denne opgave er blandt andet etableret et stort ambassadør-korps, der åbner døre via internationale netværk

7 Kunsten at vinde en kongres Der er mange gode argumenter for at trække internationale kongresser til Syddanmark. Regionen er attraktiv med korte afstande, en central beliggenhed i Nordeuropa, hotelværelser, seværdigheder på Unescos verdensarvsliste og en rigdom på lokale råvarer og specialiteter. PRÆSENTATIONSMATERIALE I samarbejde med nye og erfarne kongresværter og med afsæt i et givent emne, ønsker og behov udarbejder Inspiring Denmark ansøgninger og præsentationsmateriale, de såkaldte bids, der skal til for at blive vært. Indholdet i buddet skal overordnet dokumentere områdets kapacitet og evner til at afholde kongresser og konferencer. Afhængig af kongressens størrelse og karakter bakkes indsatsen op af motiverede tilkendegivelser fra faglige og politiske beslutningstagere. Drejer det sig om store kongresser, skal der ofte søges om værtskabet flere år i forvejen. FAAM October 2016 Food Allergy & Anaphylaxis Meeting Region of Southern Denmark World Economic History Congress 2018 Hosted by the University of Southern Denmark, Odense, Region of Southern Denmark 12 13

8 22. Internationale FEUERWEHR STERNFAHRT Mai 2017 Welcome to the 41st Nordic Congress of Obstetrics and Gynecology in Odense, June 10th - 13th 2018 or June 12th - 15th 2018 NFOG 2018 Once upon a time SØNDERBORG MANGE MÅDER DÄNEMARKAT KOMME I SPIL PÅ: Kandidaturet tilkendegives ved at sende en mail til fx bestyrelsesformanden eller generalsekretæren for den pågældende forening/organisation. Interessen tilkendegives ved at udarbejde et Letter of intent, der bekræfter et kandidatur. Et Letter of intent bakkes ofte op af følgebrev fra relevant faglig ekspert eller en politisk personlighed, der kan medvirke til at give kandidaturet pondus. En mulighed er selv at iværksætte en kongres, hvis man har en idé eller kan se et behov for fx et forskningsområde, som kan have gavn af den bevågenhed og den faglige udvikling, som en kongres sætter i gang. Sehen wir uns? 22. Internationale FEUERWEHR STERNFAHRT Mai 2017 SØNDERBORG DÄNEMARK Sehen wir uns? DET SKAL PIRRE OG SKÆRPE INTERESSE Hvad har vi at tilbyde, og hvorfor skal de mødes hos os? Hvad vil vi opnå, og hvad skal deltagerne have med sig hjem? Svarene på disse spørgsmål skal tydeligt fremgå af kongressens præsentationsmateriale. Præsentation kan foregå online, materialet kan præsenteres for en lokal eller international komite. Måske skal bid et suppleres med en folder og lobbyarbejde. En mulighed er også at arrangere site inspections - det vil sige, at beslutningstagere inviteres til Syddanmark for at opleve, hvad regionen har at byde på såvel fagligt som socialt og kulturelt. KONTAKT INSPIRING DENMARK Inspiring Denmark hjælper både med udarbejdelse af præsentationsmateriale, finansiering af site inspections og deltager gerne ved præsentation i ind- og udland. MATERIALET KAN INDEHOLDE: Fagligt program. Videnskabelig/organisatorisk komité. Officiel indbydelse fra den potentielle kongresvært og/eller dennes organisation. Støttebrev fra potentiel protektor, fagminister og/eller politiske personligheder. Beskrivelse af Syddanmarks styrker og kvaliteter som kongresregion. Forslag til afvikling af kongressen, herunder forslag til og beskrivelse af mødested, hoteller og samarbejdspartnere. Budgetoverslag. Beskrivelse af tilgængelighed til og rundt i Syddanmark. Forslag til oplevelser og sociale aktiviteter

9 Planlægning og rollefordeling Køreplan fra start til slut Når kongressen er i hus, udarbejder den kommende vært en projekt- og tidsplan. Projektplanen skal danne overblik over opgaver, ressourcer og tidshorisont. Den kan for eksempel indeholde en beskrivelse af: Hovedaktiviteter. Delmålene i disse. Tidsfrister i forhold til forskellige delmål. Økonomiske ressourcer. Hvilke aktiviteter skal sættes i værk? Hvilke og hvor mange ressourcer er der brug for? Hvem har ansvaret for de respektive aktiviteter? Hvordan skal de ansvarlige rapportere om status i aktiviteten? Tidsfrister på de enkelte aktiviteter og delmål. Kontakt eventuelt kolleger og andre, som selv har afholdt en kongres. De kan bidrage med erfaringer, gode idéer samt advare om eventuelle faldgruber. TYPISK TIDSPLAN FOR EN INTERNATIONAL KONGRES Ofte skal der bydes ind på en international kongres en del år før, den skal afholdes. 1/2-1 år før buddet skal afleveres Oplysninger om krav til værtskab og betingelserne for at byde på kongressen indhentes. Etablering af kontakt til relevante samarbejdspartnere. 2-4 år før kongressen Buddet udarbejdes, og en markedsførings- og lobbyindsats gennemføres for at positionere buddet bedst muligt. 1-2 år før kongressen afholdes Kongressen forberedes og Local Organizing Commitee og Scientific Committee etableres. Samarbejder med underleverandører og sponsorer indgås. Programmet tilrettelægges, kommunikation- og markedsføringsplan udarbejdes. HJÆLP FRA EN PROFESSIONEL KONGRESARRANGØR? Tidligt i planlægningsfasen skal I overveje, hvorvidt I vil planlægge og gennemføre kongressen selv eller have hjælp fra en professionel kongresarrangør, en PCO. Er man ny vært, kan det være en stor fordel at alliere sig med en PCO, som både har erfaring, kontakter, et godt kendskab til prisniveauer samt software til håndtering af registrering og økonomi. Fordelen er, at du får mere tid og overskud til at fokusere på kongressens faglige indhold og det daglige arbejde, mens en PCO sørger for det praktiske fra indhentning af tilbud på hoteller, mødelokaler og buskørsel over styring af tilmeldinger, kontakt 1 år - 1 uge før kongressen Udvikling af website og markedsføring. Programmet færdiggøres og sociale arrangementer tilrettelægges. til deltagere, budgetlægning og -styring, momsregnskab samt regnskabsaflæggelse til overholdelse af aftaler, annulleringsbetingelser m.m. En PCO opererer typisk med to deltagergebyrer, et for nationale kongresser og et for internationale. Under kongressen Kongressen afvikles med fokus på det gode værtskab. On-site projektledelse. Efter kongressen Evaluering, regnskabsafslutning og tak til alle involverede

10 Typiske opgaver for en PCO Med en god projektplan er det lettere at vurdere, hvilke opgaver en PCO med fordel kan udføre. Jo bedre forberedt I er, jo større er mulighederne for at drage nytte af lige præcis den ekspertise, I har brug for. Forud for aftale med en PCO har I måske allerede: Nedsat arbejdsgrupper - en faglig såvel som en videnskabelig samt fordelt roller. Klarlagt det faglige formål med konferencen. Udarbejdet et foreløbigt program og indgået aftale med key note speakers. Udarbejdet en budgetramme. Oprettet en hjemmeside med program, generel info om byen med calls for abstracts. I planlægningsfasen vil en PCO typisk hjælpe med at få en række praktiske ting på plads i forbindelse med: 1. VENUE, OVERNATNING, SPISNING OG SOCIALE AKTIVITETER. Venue booking: Plenum- og parallellokaler, som passer i størrelse, antal og teknisk udstyr, trafikforbindelser, adgangs- og parkeringsforhold, fleksible udstillingsfaciliteter, adgang til kontorog sekretariatsfaciliteter til personale, presse m.m. Hotel booking: Tilstrækkelig kapacitet. Transfers fra hoteller m.m. Catering: Tag højde for, om der er deltagere, der af religiøse, helbredsmæssige eller andre årsager skal tages særlige hensyn til. TÆNK I LÆRING OG INVOLVERING Den gode kongres og konference får deltagerne til at bevæge sig mentalt. Den skaber begejstring og følelsen af fællesskab, hvor den enkelte er tryg og motiveres til at lære og deltage aktivt. Rusk op i vanetænkning og brug pauser til netværk, fysiske aktiviteter, gåture. Tjek mødestedernes koncepter for anderledes mødeformer. Sociale aktiviteter: Gallamiddag: Indhold, sted og underholdning afhænger af målgruppe og økonomi. - Invitation af VIP person. - Velkomst- og afslutningsceremoni. Udflugter med eller uden guide, halve eller hele dage. - Musik. - Events. 2. DELTAGERINFO, REGISTRERING OG ØKONOMI: Opstilling af budget. Info om byen, logistik, oplevelser, tog og flyinformation. Indlevering og håndtering af abstracts. Deltagerregistrering med on-line registreringssite. Økonomistyring og budgetopfølgning. For eksempel kan hele registrerings- og velkomstdelen overlades til en PCO, som har særligt software til denne del. Regnskab og rapportering. Evaluering

11 Omdrejningspunktet er en god hjemmeside En kongres skal markedsføres til alle interessenter. Og det sker bedst og kvalificeret gennem en informativ og interessant hjemmeside. Jo hurtigere informationerne lægges på siden, jo tidligere kan værten fokusere på det faglige indhold og selve afviklingen. Nogle kongresser ønsker at signalere kreativitet og innovation, andre seriøsitet og videnskabelighed. Vigtigt er det, at hjemmesiden visuelt harmonerer med kongressens faglige indhold. Det samme gør sig gældende i programmet, som er kongressens hjørnesten. Tag stilling til: Hvem er målgrupperne: Branchefolk, fagrelaterede foreninger, journalister m.m. Hvordan skal stil og tone i kommunikationen være? Farver, logo, typografi, fotos. Hvem i arbejdsgruppen er ansvarlig? Hvad er markedsføringsbudgettet? Hvordan kan potentielle sponsorer figurere? INDHOLD PÅ HJEMMESIDE: Hjemmesiden udarbejdes, så den indeholder mest mulig information om selve konferencen. Præsenter kongressens overordnede idé. Organisationen bag og komiteer. Kontaktoplysninger. Informationer om tid, sted og kongresbyen. Foreløbigt program. Abstracts og posters herunder call for abstracts med deadline for indsendelse. Sponsorer og udstillere. Registrering og deltagerbetaling. Opret en mailing-liste på de interesserede, der løbende skal opdateres. Sociale arrangementer. Opdater hjemmesiden løbende og jævnligt efterhånden som programmet kommer på plads. Informer også om pas, visa, vind og vejr. Rod i de formelle papirer kan føre til forsinkelser og afbud fra deltagere

12 OUH KONFERENCESITE Inspiring Denmark har sammen med OUH, SDU og Udvikling Fyn etableret et site for ansatte, der ønsker at tiltrække konferencer og kongresser i OUH-regi. Søg på OUH Konferencer og find skabeloner, manual og video og få inspiration til opbygning af hjemmesider. FIRST ANNOUNCEMENT First Announcement er som regel en flyer eller brochure, som annoncerer dato, sted, overordnet fagligt tema for kongressen, og som henviser til kongressens hjemmeside. Hent inspiration fra det bid, der allerede er udarbejdet. Send First Announcement ud og følg op med en elektronisk invitation med klikmulighed til hjemmeside for tilmelding. SECOND ANNOUNCEMENT Second Announcement er ofte det færdige program med registreringsformular og - link på hjemmesiden. Det skal gerne være klart 6-12 måneder før kongressen. GØR BRUG AF PRESSEN Presseomtale er en effektiv måde at få sit budskab ud til målgruppen og til offentligheden generelt. Udvælg relevante fag- og nyhedsmedier og udsend pressemeddelelser - Inspiring Denmark hjælper gerne til. Aftal cases med personer eller virksomheder med relationer til kongresemnet. Udarbejd grundlæggende pressemateriale med interview-, foto-, og TV-muligheder. Kontakt relevante fagjournalister og lokalredaktører. Sørg for nyhedsmateriale til tilmeldte mediefolk og følg op. BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed og et grønt image er i fokus og er en måde at differentiere sig på. Overvej derfor nødvendigheden af trykt materiale. En god hjemmeside med relevant og nødvendig information er i mange tilfælde tilstrækkeligt, når alle deltagere har tablets eller computere, og der er wifi overalt på kongresstederne. Suppler eventuelt med relevante flyers, og print aktuelle dagsprogrammer under konferencen

13 Tænk digitalt før, under og efter Vi lever i en digital tidsalder, og ligesom det gode værtskab skal gennemsyre kongressen fra start til slut, bør de digitale platforme tænkes ind under hele forløbet - før, under og efter kongressen. Hjemmesiden er omdrejningspunkt og giver sammen med sociale medier uanede muligheder for at tiltrække både opmærksomhed og flere deltagere. De er gode til at sprede informationer, bringe deltagerne tættere på hinanden og kan bruges til opsamling og fastholdelse af de gode kontakter. MOBIL TILGÆNGELIGHED Tænk i mobil tilgængelighed og hold fokus på substans og mening. Uanset platform er den vigtigste opgave at skabe indhold, som giver mening for deltagere, oplægsholdere og andre. Det er indholdet, deltagerne forholder sig til, kommenterer og deler i deres netværk. Og det er indholdet, som er med til at sikre flere deltagere. SOCIALE MEDIER Brug LinkedIn, Twitter og Facebook i markedsføringen. Det er en billig, alternativ kommunikationsplatform, som kan bidrage til at højne det faglige indhold. Brug personlige faglige relationer til at sprede budskabet om kongressen videre ud i netværket. Beskriv udviklingen af kongressen undervejs og læg nyt ind om key note speakers, film og billeder, aktiviteter i byen osv. Brug sociale medier som blogs til faglige diskussioner og få nye vinkler til program, key note speaker m.m. TWITTER, LINKEDIN OG FACEBOOK Hver platform har sin styrke og skal bruges afhængig af deltagere, brancher, formålet og de ressourcer, som er afsat til at arbejde med det. LinkedIn handler om det faglige og er en stærk platform til fagspecifikke diskussioner og netværk. Mediet kan med fordel anvendes til at skabe opmærksomhed om kongressen og programpunkter inden for et bestemt fagområde. Twitter fungerer godt til opsamling af pointer. Ligesom LinkedIn er Twitter en stærk platform til faglig formidling. Brug Twitter for at gøre opmærksom på kongressen, dig selv og dit fagområde. Det fungerer specielt godt ved livetweeting undervejs i kongressen. Facebook skaber engagerede deltagere.facebook er fortsat det stærkeste redskab til at forstærke relationen til deltagerne. Det skyldes blandingen af den personlige og den faglige kommunikation, der gør opdateringer umiddelbare og engagerende. FOTOS OG VIDEOS Gør brug af foto og videoer. Begge dele har stor tiltrækningskraft på de sociale medier og deles oftere end ren tekst. De er gode til at udtrykke stemning, vise deltagere, posters, mad og særlige events. WEBCASTS OG WEBINARS Indslag og oplæg kan eventuelt transmitteres via internettet. Således får interesserede, der ikke har mulighed for at være fysisk til stede på kongressen, alligevel mulighed for at følge med, chatte med deltagere og eventuelt stille spørgsmål til taleren. TRÅDLØST INTERNET Sørg for at der overalt er trådløst internet tilgængeligt til deltagernes bærbare computere, mobiltelefoner og tablets. Hæng skilte op overalt med brugernavn og password til Wi-Fi. Skriv også oplysningerne på en intro- og pauseslide ved selve oplæggene. Motivér deltagerne til at bruge de digitale platforme. Overvej eventuelt konkurrencer i samarbejde med sponsorer. DIGITALT VÆRTSKAB Den digitale værtsrolle at moderere, lytte til og forstå sine brugere er en essentiel del af at være professionelt til stede på de sociale medieplatforme. Rollen forudsætter personlig og engageret kommunikation

14 Gode råd til den digitale vært: Overvåg: Overvåg deltagernes reaktioner på indlæggene: Hvilke typer indslag er der størst respons på, eksempelvis med kommentarer, likes og tilbagemeldinger? Brug dette som rettesnor for den fortsatte kommunikation. Engager: Engagér deltagerne ved at centrere jeres indlæg om brugernes interesser og ved altid at skrive målrettet. Vælg indlæg, der opfordrer deltagerne til at deltage aktivt i kommunikationen, f.eks. med opfordringer som Hvad synes I? og Del jeres resultater/erfaringer/oplevelser med os her på siden. Lyt: Vis deltagerne, at du lytter til dem ved at besvare forespørgsler og spørgsmål og ved at reagere på deres behov. Opdater: Undgå, at de forskellige sider går død. Besvar deltagernes spørgsmål, og arbejd konstant med en opdateret indholdskalender. Besvar: Forhold jer til kritik både positiv og negativ. Det er vigtigt at svare på begge dele. Kilde: Den digitale kongres. Redskaber og inspiration til at sprede dit budskab digitalt. Udgivet af Inspiring Denmark og Seismonaut. Hold skarpt øje med økonomien Hovedparten af indtægter til en kongres og konference stammer normalt fra deltagergebyrer. Der findes imidlertid alternative finansieringskilder blandt andet fra myndigheder, fonde, sponsorer og udstillinger. Læg et realistisk budget tidligt i processen. Gør det eventuelt i samarbejde med en erfaren PCO, der også tilbyder at følge op på det økonomiske. De har samtidig et indgående kendskab til markedets priser og dets leverandører og kan hurtigt udarbejde et ansvarligt budget, foretage risikoanalyse og afklare spørgsmål om moms og forsikring. OPSTIL TRE ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER: Et ønskescenarium. Et worst-case scenarium. Et break-evenscenarium. GARANTIORDNINGER En konference eller kongres indebærer en del opstartsomkostninger. En mulighed er at få en kassekredit eller et lån i et pengeinstitut til opretholdelse af likviditeten. Samarbejder værten med en PCO, vil denne ofte kunne stille en garanti eller bistå med en ansøgning til Danmarks Internationale Kongresgaranti Ordning. Ordningen kan stille garanti for en kassekredit eller et lån optaget i et pengeinstitut. Odense Universitetshospital har oprettet en central pulje på 1 mio. kr., der er til rådighed som underskudsgaranti i forbindelse med internationale konferencer og kongresser med flere end 150 deltagere. Underskudsgarantien kan søges af ansatte ved hospitalet og Syddansk Universitet

15 Fundraising og sponsering Fundraising og sponsering er ikke det samme. Hvor fonde giver mulighed for økonomisk tilskud, indeholder sponsorater såvel kontante beløb som finansiering af kongres-relevante materialer, sociale begivenheder, key-note speakers m.m. Mange overvejelser og forberedelser er imidlertid ens, og for begge gælder, at ansøgningen er afgørende som salgsmateriale. Ansøgningen skal udarbejdes professionelt, hvad angår indhold, struktur og layout, og den skal i hvert tilfælde tilpasses, så den rammer så præcist som muligt. Den skal leve op til fondenes formål og skabe merværdi for sponsorer. Arbejdet med fundraising Der findes private såvel som offentlige fonde i Danmark, Norden og EU, der yder støtte til udvikling og innovation. Undersøg om jeres kongres lever op til de kriterier, der kræves: Kongressen er relevant i forhold til fondens formål. Kongressen har en nyhedsværdi. Kongressens indhold og aktiviteter løser den opstillede problemformulering. Kongressen gør en forskel for målgruppen. Kongressen har værdi for en bredere kreds. Kongressen er realiserbar i forhold til tidsplan og den økonomiske ramme. Organisationen bag kongressen har de nødvendige kompetencer og ressourcer. Tjek og og find relevante fonde. Vær opmærksom på lange ansøgningsfrister. SPONSERING Sponsering en god kilde til finansiering og synlighed. For mange virksomheder er en kongres en god platform for kontakt med en vigtig målgruppe. Inden kontakten til potentielle sponsorer er det vigtigt at definere grundlaget for et samarbejde. Hvad vil I forbindes med, og hvad takker I nej til, fordi det går på tværs af værtskabets og kongressens værdigrundlag. Vigtigt er det også, at hele organisationen bag kongressen bakker op om sponseringen. TJEKLISTE SPONSERING Planlæg forløbet grundigt og udarbejd en sponsorpolitik og strategi. Vær i god tid, så sponsorer har tiden til at udfolde sponsoratets markedsførings værdi. Udvikling af sponsorsamarbejde. Virksomhederne inddrages i udvikling af sponsoratet. Skriftlig aftale om sponsoratet, herunder beskrivelse af de ydelser, som kongressen leverer og de ydelser, som sponsor leverer. Udstilling af virksomhedens produkter. Transport, sociale arrangementer, produkter til brug under kongressen. Samarbejde om bæredygtighed, social ansvarlighed etc. Sponsorpakker. Sponsorpleje. Løbende information via nyhedsbreve, informationsmøder og sociale medier. Sponsorarrangementer. Evaluering. IDÉER TIL SALG AF SPONSORATER Eksponering på navneskilte, deltagerbadges og keyhangers. Virksomhedsbesøg som led i det overordnede program. Programpunkt, som præsenteres i samarbejde med en relevant sponsor. Logo på invitationer, skilte, bannere, hjemmeside m.v. Kongrestaske, som bærer sponsorens navn og indeholder sponsorens materiale. Display eller produktprøver på kongressen eller i møderummet. Tilbud om stand eller anden udstilling. Velkomstreception, som eventuelt afholdes i samarbejde med en relevant sponsor. Velkomstreception på rådhuset sponsoreret af byen og med tilstedeværelse af borgmesteren. Måltider, vand og anden forplejning. Busser og biler, der fragter deltagerne. Giveaways, fx kuglepenne, blokke

16 Det gode værtskab VELKOMST I SÆRKLASSE Velkomst og førstehåndsindtrykket er afgørende, og deltagerne skal fra start føle sig velkomne. Uanset om I selv står for registrering eller har overladt denne til en PCO, er en professionel, venlig og personlig modtagelse alfa og omega for en vellykket kongres. VIPS OG TALERE Gør en indsats for at få key note speakers og paneldeltagere til at føle sig særligt velkomne. Sørg eventuelt for personlig afhentning i lufthavnen eller ved banegården. Indret et rum, hvor talerne kan lade op, før de skal på scenen. En vært er ansvarlig for, at gæsterne føler sig godt tilpas, fra de ankommer, til de rejser igen. Det gode værtskab starter med den første kontakt på nettet, hvor deltagerne skal have oplevelsen af, at der er meget at glæde sig til både fagligt og socialt. Værtskabet slutter først, når deltagerne er vel hjemme og har modtaget opdatering og de sidste hilsner. Den gode vært er til stede og har tid til kontakt med deltagerne. Vigtigt er det, at alle opgaver er delt ud, og der er styr på kommunikation og rollefordeling. Aftal kommunikationsveje: Opret mobiltelefonlister og telefonkæder. Udførlige tjeklister: Hav en god projektplan ved hånden og hold dig til dine præcise tjeklister. Ansvar og rollefordeling: Sørg for at tydeliggøre fordeling af roller, ansvar og beslutningskompetencer, når kommunikationslinjer tilrettelægges. Det er vigtigt, at alle ved, hvem der refererer til hvem. BYERNES VÆRTSKAB Flere byer i Syddanmark har etableret en særlig task force, som omfatter velkomst af borgmesteren, reception, synlighed, gratis bykort og materiale m.m., når internationale konferencer og kongresser afholdes i regionen. Kontakt Inspiring Denmark for yderligere information. STEMNING, STEMNING, STEMNING Rammerne og alt det praktiske er med til at underbygge en god atmosfære. Dertil kommer det personlige touch, som I ved hjælp af små overraskelser, lys eller lyd kan tilføre kongressen, som gør den særlig mindeværdig. REGISTRERING Registreringsskranken bør være centralt placeret, så man øjeblikkeligt får øje på den. Det skal tydeligt fremgå, at her finder registrering og udlevering af navneskilte sted. Nogle vælger at udlevere kongrestasker med program, deltagerliste, abstract book, gaver og sponsormateriale som en måde at skabe respekt om organisation eller virksomheder. SKILTNING God skiltning skal være enkel, tydelig, konsekvent og let genkendelig. Gennemgå nøje mødestedet for at afklare, hvor der skal sættes skilte op. Sørg for at skiltning tilpasses de aftaler, der eventuelt er indgået med fonde og sponsorer. TEKNIK OG AV-UDSTYR Moderne AV-udstyr skal være på plads. Alliér jer med kongresstedets teknikere, og få teknikken projektorer, storskærme og mikrofoner, lys- og lyd, tolkeanlæg m.m. afprøvet inden kongressen. UDSMYKNING Afsæt god tid til udsmykning med blomster, bannere, flag, logoer osv. Leje af stande og udarbejdelse af materiale skal på forhånd være aftalt med udstillere og sponsorer

17 UDSTILLING Den udstillingsansvarlige skal sikre, at alle poster boards og standleverancer er på plads, og at alle udstillere og sponsorer får det, der på forhånd er aftalt. BUSINESS CENTER Sørg for god internetservice og gratis trådløs opkobling til alle kongressens deltagere. Opret eventuelt et business center, hvor deltagerne kan downloade hurtigere end ved direkte opkobling samt printe og kopiere. TURISTINFORMATION Sørg for relevant turistmateriale, som giver kongresdeltagerne mulighed for at gå på opdagelse i omegnen på egen hånd. Måske giver det lyst til at vende tilbage en anden gang. RECEPTIONER OG GALLAMIDDAGE Velkomstreception på byens rådhus, gallamiddag på et smukt, gammelt slot og måske en aktivitet. Interessante og utraditionelle steder er oplagte til receptioner og gallamiddage. Knyt de syddanske slotte og herregårdes eventyr og historier til kongressen. Forbind på finurlig vis fortid med nutid og tag et kig ind i fremtiden. Søg inspiration hos eventyrets mester H. C. Andersen. og Danmarks største komponist Carl Nielsen. Brug naturen til udflugtsmål og inspiration Østersøsafari i Vadehavet eller bølgebrus i maritime omgivelser. OVERVEJ BRUG AF FRIVILLIGE Mange praktiske opgaver op til og under kongressen kan løses af frivillige. For studerende giver det mulighed for at få indblik i et fagligt område og at netværke samtidig med, at det pynter på CV et. Marker eventuelt på deres badge, hvilke fremmedsprog de taler. Udpeg en ansvarlig for den frivillige arbejdskraft. Frivillige, guides, piloter, infomedarbejdere eller hvad I vælger at kalde dem, kan bl.a. hjælpe med: At fylde kongrestasker med materiale. Opstilling af og opklæbning på poster boards. Afhentning af deltagere i lufthavn. Bemanding af informationsskranke på mødestedet og overnatningsstederne. Assistance ved on-site registrering. Udlevering af navneskilte og kongrestasker. Bemanding i garderobe og kontrol ved indgange. Guide for vigtige talere. Oprydning efter kongressen

18 Slut af med manér Når de sidste konferencegæster har sagt farvel, kan det være svært at bevare gejst og engagement til at afslutte med manér. Måske sår de afsluttende opgaver netop de frø, der skal til for at etablere nye samarbejder, netværk, kongresser? PRAKTISKE OPGAVER I SLUTFASEN: Udstillerne skal tage deres stande ned. Arranger oprydning og flytning af udstyr. Afslut regnskabet, inddriv gæld og betal de sidste regninger i de tilfælde, at der ikke er en PCO involveret. Håndtér eventuelle klager hurtigt. Hav en procedure parat, hvis der opstår klagesager. Evaluer kongressen. Opfyldte arrangementet målene, formål og succeskriterier? LYT TIL DINE KOLLEGER: Hvad er hovedårsagerne til resultaterne/ successen/fiaskoen? Hvad virker? Hvad kan finpudses? Hvilke leverandører kan bruges igen/anbefales? Hvilke aktiviteter mangler på tjeklisten? Hvad ville vi gerne have vidst? EVALUERINGSRAPPORT En skriftlig dokumentation og erfaringsopsamling er guld værd for nuværende og kommende kolleger. En evalueringsrapport kan indeholde: Kongressens målsætninger og milepæle. Evalueringer af kongressen i forhold til målsætninger og milepæle. Fejl begået under projektet og hvordan man rettede op på dem. Idéer som gjorde en forskel. Evaluering af: - Frivillige og egen organisation. - Kongresstedet og hoteller. - Leverandører. Samarbejdet mellem de forskellige partnere og leverandører. - Sponsorater og udstilling. Kongressens økonomi, herunder resultatopgørelse og balance. - Resultat af deltagerevaluering. - Return On Investment (ROI). Tak for denne gang Udtryk jeres taknemmelighed over for VIPs, key note speakers, partnere, leverandører, sponsorer, personale og frivillige. Alle kan med fordel modtage skriftlige taksigelser for deres deltagelse i kongressen. Det letter arbejdet en anden gang. Takkebrev kan eventuelt udarbejdes på forhånd. FORTSÆT KOMMUNIKATIONEN Udsend resultater til såvel faglige netværk som til en bredere offentlighed. Bevar oplysninger om kongressens deltagere i form af telefonnumre og s, så deltagere har mulighed for at bevare kontakten. Bibehold kongressens hjemmeside i en periode. Suppler gerne med evalueringer, fotos, filmklip og faglig viden. Vedligehold de anvendte sociale medier for at styrke netværket

19 Mere at vide? KONGRES HÅNDBOGEN Wonderful Copenhagen Syddansk Turisme VisitAalborg VisitAarhus Den Digitale Kongres Værktøj til kongresværter og jer, der overvejer at stå i spidsen for en konference eller kongres i Syddanmark DANMARKS INTERNATIONALE KONGRESGARANTI ORDNING Fundraising - en vejledning for kongresværter redskaber og inspiration til at sprede dit budskab digitalt Tekst: tourcom - Tryk: Graphicco Inspiring Denmark Jernbanegade DK-5500 Middelfart T DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

KONGRES HÅNDBOGEN. Værktøj til kongresværter og jer, der overvejer at blive vært for en konference eller en international kongres i Aalborg

KONGRES HÅNDBOGEN. Værktøj til kongresværter og jer, der overvejer at blive vært for en konference eller en international kongres i Aalborg KONGRES HÅNDBOGEN Værktøj til kongresværter og jer, der overvejer at blive vært for en konference eller en international kongres i Aalborg Indhold 04 Forord 1. Overvejelser og forberedelser 4. Efter kongressen

Læs mere

International Inner Wheel Convention

International Inner Wheel Convention Invitation til SPONSORERING & UDSTILLING International Inner Wheel Convention 7-9 maj 2015 København, Danmark Velkommen til København! Invitation 16. International Inner Wheel Convention i København 2015

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold Før arrangementet - Få rammerne på plads Få styr på dato og afholdelsessted, og gør jer helt klart hvor stort arrangementet skal være, hvem der skal deltage, og hvad de økonomiske rammer tillader. Skal

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Sponsorpakker til Safety Conference 2012

Sponsorpakker til Safety Conference 2012 Den 12. oktober 2012 Sponsorpakker til Safety Conference 2012 Platinsponsor 1. Platinsponsor: Mulighed for udstilling i foyer på et nærmere aftalt areal Værtskab for konferencefrokost Mulighed for at holde

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

ITS World Congress. Koncept til Garantkonsortium

ITS World Congress. Koncept til Garantkonsortium 2018 ITS World Congress Koncept til Garantkonsortium Københavns og Øresundsregionens bud på ITS World Congress and Exhibition 2018 og forslag til garantkonsortium En bred gruppe af private virksomheder,

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Få styr på målgrupper

Få styr på målgrupper Få styr på målgrupper Sådan markedsfører du via social medier i 2013 Daniel Ord Rasmussen Twitter: @danielord Forstå brugerne - og skab deltagelse på sociale medier Daniel Ord Rasmussen Seismonaut @danielord

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Baggrund og koncept Baggrund En række fynske virksomheder er i den situation, at de ikke kan rekruttere de højtuddannede / specialiserede medarbejdere,

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om temasession til web 5 Om tekst om temasession til trykt program

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense er et af de største og mest

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

VIRKSOMHEDER & SERVICESEKTOR. Levende skærmkommunikation til

VIRKSOMHEDER & SERVICESEKTOR. Levende skærmkommunikation til VIRKSOMHEDER & SERVICESEKTOR Levende skærmkommunikation til VIRKSOMHEDER, RÅDGIVNINGSSELSKABER, KONFERENCECENTRE, OVERNATNINGSSTEDER OG RESTAURATIONER MERMAID LEVENDE KOMMUNIKATION TIL DINE KUNDER OG GÆSTER

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste

MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste Fakta om MEDICA/COMPAMED Internationale udbydere indenfor indretning, udstyr og produkter til hospitaler og klinikker samles den 12. - 15. november

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Hvidbog for Årskonferencer

Hvidbog for Årskonferencer Hvidbog for Årskonferencer Naturvejlederforeningen i Danmark Baggrund Da Naturvejlederforeningen blev stiftet i 1992 blev det aftalt med Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen at Naturvejlederforeningen

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere