Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Erhverv og Beskæftigelse

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...1 Resumé...2 Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs...2 Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft...3 Resultater...4 Konklusion...4 Mål 2: Unge skal have en uddannelse eller en varig tilknytning til arbejdsmarkedet...5 Resultater...5 Konklusion...6 Mål 3: Udsatte ledige og sygemeldte skal tættere på arbejdsmarkedet...6 Resultater...6 Konklusion...7 Mål 4: Flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende...8 Resultater...8 Konklusion...9 Indledning Resultatrevisionen er et overblik over effekten af et års beskæftigelsesrettede indsatser. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. udarbejde en Resultatrevision, der er en del af grundlaget for kommende Erhvervs- og Beskæftigelsesplan. giver et overblik over effekten af de beskæftigelsesrettede indsatser i Erhverv og Beskæftigelse Syddjurs Kommune i forhold til de opstillede mål i Beskæftigelsesplan. er således et redskab til politisk dialog, ligesom den vil være et af flere input til Syddjurs Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesplan er udarbejdet i foråret 2019, da datagrundlaget forelå. Datagrundlaget for resultatrevisionen findes primært på

3 Resumé Syddjurs Kommune, Erhverv og Beskæftigelse kommer samlet set meget tilfredsstillende ud af. Overordnet set har Erhverv og Beskæftigelses indsatser på de respektive områder givet et godt resultat, og de opstillede resultatmål er stort set indfriet. Resultatmålet om, at langtidsledigheden skulle fastholdes på sit lave niveau, således at andelen af langtidsledige max var på 13 % i december, er indfriet. Resultatmålet om, at Syddjurs Kommune skulle være blandt de fire bedste i klyngen i forhold til varighed for ledighedsydelsessager i december er indfriet, hvor Syddjurs Kommune endda ligger anden bedst i klyngen. I forhold til resultatmålet om, at andelen af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skulle nærme sig niveauet for klyngen i december, er indfriet. Syddjurs Kommune er ikke helt på niveau, men har forøget andelen med 5 %, hvor klyngens andel er faldet med 1 % Resultatmålet om, at det samlede antal unge, der modtog uddannelseshjælp skulle være på max. 170 i december er ikke indfriet. Der er besluttet en række beskæftigelsespolitiske tiltag for området i 2019, som forventes at have indflydelse på denne udvikling. Vedrørende resultatmålet om, at andelen af lange forløb på Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge (over 52 uger) skulle være på niveau med klyngen er næsten indfriet. Det skal dog fremhæves, at det er lykkedes Syddjurs Kommune at nedbringe andelen med 12 % Resultatmålet for, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere skulle være på niveauet for klyngen, er indfriet. Syddjurs Kommune har stort set ligget over klyngens andel i hele. Antallet af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skulle falde fra 215 i juli 2017 til 180 i december. Dette resultatmål er i høj grad indfriet. Der var 127 borgere omfattet af integrationsprogrammet i december. Resultatmålet om, at andelen af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der var i virksomhedsrettet indsats og småjobs skulle stige fra 50 % april 2017 til 55 % i december er indfriet. Andelen har som oftest været over de 55 % i løbet af. Syddjurs Kommunes mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs I valgte Syddjurs Kommune med afsæt i de vejledende ministermål at formulere 4 mål for beskæftigelsesindsatsen. De fire mål var følgende: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Unge skal have en uddannelse eller en varig tilknytning til arbejdsmarkedet Udsatte ledige og sygemeldte skal tættere på arbejdsmarkedet Flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Med afsæt i hvert mål besluttede det daværende Arbejdsmarkedsudvalg en række resultatmål for indsatsen, hvor resultatmålene skulle være målbare og med tilgængelig data på jobindsats.dk. Derudover skulle de være specifikke og danne grundlaget for løbende opfølgning på resultatet i forhold til de enkelte målgrupper, der var i fokus i de overordnede beskæftigelsespolitiske mål. Nedenstående er målene og resultatmålene fra Beskæftigelsesplan og dermed de mål denne Resultatrevision tager afsæt i. 1 1 I Resultatrevisionen anvendes begrebet klynger, der dækker over en gruppe af kommuner eller jobcentre, der har fælles rammevilkår. Kommunerne er inddelt efter, hvor stor en andel af året borgerne i den erhvervsaktive alder i de enkelte kommuner gennemsnitligt estimeres at modtage offentlig ydelse, givet kommunens

4 Mål 1 Resultatmål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft a. Langtidsledigheden skal fastholdes på sit lave niveau, således at andelen af langtidsledige max er på 13 % i december b. Syddjurs Kommune skal være blandt de fire bedste i klyngen ift. varighed for ledighedsydelsessager i december Mål 2 Resultatmål 2: Unge skal have en uddannelse eller en varig tilknytning til arbejdsmarkedet Mål 3 Resultatmål 3: Udsatte ledige og sygemeldte skal tættere på arbejdsmarkedet Mål 4 Resultatmål 4: Flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende a. Andelen af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal nærme sig niveauet for klyngen i december b. Det samlede antal unge, der modtager uddannelseshjælp skal være på max. 170 i december a. Andelen af lange forløb på Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge (over 52 uger) skal være på niveau med klyngen b. Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere skal være på niveauet for klyngen a. Antallet af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal falde fra 215 i juli 2017 til 180 i december b. Andelen af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der er i virksomhedsrettet indsats og småjobs skal stige fra 50 % april 2017 til 55 % i december Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Gennem har der været arbejdet med at fastholde Jobcentrets samarbejde med virksomhederne, for herigennem at kunne levere og understøtte en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, samt uddannelse og opkvalificering. I var der en fælles målsætning om at den virksomhedsrettede indsats skulle være den primære indsats. De to resultatmål for mål 1 blev formuleret på baggrund af, at for at kunne sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft var det vigtigt at fastholde langtidsledigheden på det lave niveau, der var på det tidspunkt og derudover var det afgørende, at borgere med begrænset arbejdsevne, herunder borgere der rammevilkår. Eller sagt på en anden måde; når jobcentre sammenlignes på tværs med andre jobcentre i samme klynge, skyldes forskellene i resultater ikke kommunernes rammevilkår, men til gengæld at der er forskelle i den beskæftigelsesrettede indsats.

5 skulle i fleksjob, også blev en aktiv del af arbejdsmarkedet, og derfor var det vigtigt at begrænse tiden inden opstart i et fleksjob. Resultater I forhold til resultatmålet om langtidsledigheden skulle fastholdes på sit lave niveau, således at andelen af langtidsledige max var på 13 % i december er målet opfyldt. Nedenstående graf viser at langtidsledigheden har ændret sig henover, både været under de 13 % og over de 13 %, men er i december på 13 % Andel langtidsledige A-dagpengemodtagere 20,0% 17,3% 15,0% 13,0% 10,0% 11,2% 5,0% 0,0% 2017 Andel langtidsledige A-dagpengemodtagere Mål i dec. Resultatmålet om at Syddjurs Kommune skal være blandt de fire bedste i klyngen ift. varighed for ledighedsydelsessager i december er opfyldt. Syddjurs Kommune er den næst bedste i klyngen. Uger 80,0 40,0 0,0 Gennemsnitlig længde på ledighedsydelsessager 17,6 Vejen Syddjurs Herlev Ikast-Brande Ringkøbing-S... Herning Vejle Kolding Ballerup Horsens Køge Gribskov Billund Frederikssun... Brøndby Stevns Rødovre Konklusion Syddjurs Kommune har indfriet begge resultatmål for mål 1. Begge områder er fortsat i fokus og er også resultatmål for 2019, da denne indsats i høj grad er med til at sikre virksomhederne den efterspurgte arbejdskraft.

6 Mål 2: Unge skal have en uddannelse eller en varig tilknytning til arbejdsmarkedet Gruppen af unge udgør et helt centralt potentiale for at øge arbejdsstyrken og beskæftigelsespolitisk var der i fokus på, at der skulle samarbejdes om at forebygge, at de unge kom på uddannelseshjælp. For at sikre, at Syddjurs Kommunes børn og unge blev parate til at tage en uddannelse og blive aktive på arbejdsmarkedet, skulle der samarbejdes og gøres en fælles indsats blandt mange aktører, heriblandt Familieafdelingen, Folkeskolen, UU, Social- og Sundhedsafdelingen. Der blev formuleret to resultatmål med afsæt i mål 2. Resultatmålene tog afsæt i, at for at kunne øge arbejdsstyrken og sikre at de unge blev parat til en uddannelse, var det vigtigt, at så mange unge som muligt blev uddannelsesparate, og samtidig var det generelt vigtigt at få nedbragt det samlede antal unge på uddannelseshjælp, som resultat af en forebyggende, tværfaglig og virksomhedsrettet indsats. Resultater I forhold til resultatmålet om, at andelen af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skulle nærme sig niveauet for klyngen i december, viser det sig, at dette mål er indfriet således at forstå at forskellen mellem klyngens gennemsnitlige andel og Syddjurs Kommunes andel har nærmet sig hinanden. Nedenstående graf viser, at Syddjurs Kommunes andel af uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere er steget fra 32 % i jan. til 37 % i december. Tilsvarende er gennemsnittet i klyngen faldet fra 46 % i jan. til 45 % i december. Udviklingen i Syddjurs Kommune er positiv, idet det har været muligt at få andelen af uddannelsesparate til at stige. Andel uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 50% 46% 45% 40% 30% 20% 32% 37% 10% 0% Syddjurs Gns. Klyngen Resultatmålet omkring at det samlede antal unge, der modtog uddannelseshjælp skulle være på max. 170 i december er ikke indfriet. Nedenstående graf viser, at dette mål ikke er indfriet.

7 Antal uddannelseshjælpsmodtagere i Syddjurs Antal personer Mål i dec. Konklusion Syddjurs Kommune har delvis indfriet de to resultatmål for mål 2. Ungeområdet har fortsat stor beskæftigelsespolitisk bevågenhed i 2019, hvor dels Den kommunale Ungeindsats (KUI) skal implementeres, og derudover har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendt særlige tiltag i Der er i sammenhæng hermed også formuleret tilsvarende resultatmål for 2019, da indsatsen er meget vigtig. Mål 3: Udsatte ledige og sygemeldte skal tættere på arbejdsmarkedet Underoverskriften for Beskæftigelsesplan var Flere skal med. Afsættet for det var muligheden og ønsket om at få flere, af de grupper af borgere, der var længere væk fra arbejdsmarkedet, til at blive en del af arbejdsstyrken. Dette skulle være med til at sikre, at virksomhederne fik den arbejdskraft, de havde behov for, og på længere sigt være medvirkende til at øge arbejdsstyrken. Der var tale om forskellige borgergrupper, hvor nogle havde haft en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, men ikke længere var på arbejdsmarkedet på grund af langvarige helbredsmæssige problemer og konsekvenser heraf, og andre, hvor sammensatte og komplekse problemstillinger gjorde, at de aldrig eller kun kortvarigt havde været på arbejdsmarkedet. Der blev med ovenstående intention formuleret to resultatmål for mål 3 om, at andelen af lange forløb på Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge (over 52 uger) skulle være på niveau med klyngen, og at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere skulle være på niveauet for klyngen. Resultater I forhold til resultatmålet om, at andelen af lange forløb på Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge skulle være på niveau med klyngen, er målet næsten indfriet. Som det fremgår af nedenstående graf, så er

8 andelen af langvarige sager sæsonafhængig. Syddjurs Kommune har generelt formået at nedbringe andelen af lange forløb på Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge med en høj procentandel, hvilket angiveligt skyldes en ekstraordinær indsats på dette felt. 40% 35% 39% Andel langvarige sager på JAF og SDP 30% 25% 27% 20% 15% 10% Klyngen Syddjurs Resultatmålet om, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere skulle være på niveauet for klyngen, viser sig at være indfriet. Nedenstående graf viser, at Syddjurs Kommune stort set har ligget over klyngens andel i hele. Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Klyngen Syddjurs Konklusion Syddjurs Kommune har stort set indfriet de to resultatmål for mål 3. Der har været gjort en ekstraordinær indsats i forhold til langvarige sager på Sygedagpenge, hvilket man kan se resultatet af. Borgerne længere væk fra arbejdsmarkedet har fortsat beskæftigelsespolitisk bevågenhed, og der er således også fokus på de borgergrupper i Beskæftigelsesplan 2019.

9 Mål 4: Flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Målet om at øge arbejdsstyrken og arbejde for en succesfuld integration kan gå hånd i hånd. Fokus i var at arbejde for en succesfuld integration gennem arbejde og et arbejdsfællesskab. Det er samtidig vejen til et bedre dansk og giver indsigt i det danske samfund. Derfor var fokus på integrationsområdet, at den virksomhedsrettede indsats skulle være den primære indsats overfor flygtninge og familiesammenførte, kombineret med danskundervisning, herunder brancherettet danskundervisning. Samtidig var ønsket at tilføre borgerne kompetencer, der kan anvendes på det danske arbejdsmarked og dermed underbygge, at tilknytningen til arbejdsmarkedet bliver så stabil som muligt. På baggrund heraf blev der formuleret to resultatmål til mål 4 om, at antallet af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skulle falde fra 215 i juli 2017 til 180 i december, og at andelen af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der var i virksomhedsrettet indsats og småjobs, skulle stige fra 50 % april 2017 til 55 % i december. Resultater I forhold til resultatmålet om, at antallet af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skulle falde fra 215 i juli 2017 til 180 i december, så er målet i høj grad indfriet. Nedenstående graf viser en meget positiv udvikling. Antal borgere på integrationsydelse i Syddjurs Antal borgere på integrationsydelse Mål i dec. Resultatmålet om, at andelen af ydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der var i virksomhedsrettet indsats og småjobs, skulle stige fra 50 % april 2017 til 55 % i december, er også indfriet. Som det fremgår af nedenstående graf har andelen i løbet af oftest været over de 55 %. Tal for december er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.

10 Andel int. ydelsesmodtagere i virk.rettet tilbud eller småjob 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel Mål i dec Konklusion Syddjurs Kommune er i høj grad lykkedes med integrationsindsatsen. Begge resultatmål er indfriet og der vil fortsat være stor beskæftigelsespolitisk fokus på området i 2019.

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

(Synopsis for) Resultatrevision Indsats og udvikling 1. juli juni 2018

(Synopsis for) Resultatrevision Indsats og udvikling 1. juli juni 2018 (Synopsis for) Resultatrevision 2017-2018 Indsats og udvikling 1. juli 2017-30. juni 2018 Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 2. Vejledende beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Indledning. Resumé. Formalia

Indledning. Resumé. Formalia Indledning Formålet med Resultatrevisionen 2016 er at give et overblik over effekten af de beskæftigelsesrettede indsatser i jobcenteret i Syddjurs Kommune i forhold til de opstillede mål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG Overblik og udvikling, LEMVIG MAJ 2017 Jobcenteroverblik NR. 11 AF 27 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt skal

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Afslutning 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Halvår / Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Syddjurs Kommune Resultatrevision Indledning Formålet med Resultatrevisionen er at give et overblik over effekten af de beskæftigelsesrettede indsatser i jobcenteret i Syddjurs Kommune i forhold til de

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret oktober 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i.

Den høje beskæftigelse giver både udfordringer og muligheder. Vi ønsker at Vejen Kommune er en attraktiv kommune at drive og etablere virksomhed i. Forord Det går godt med beskæftigelsen i Danmark. Også i Vejen Kommune har vi den laveste ledighed i mange år. Faktisk har vi i efteråret 2018 haft den laveste ledighed i Syddanmark. Udfordringer og muligheder

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - November Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2017 Opfølgning - November 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - september Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2016 - september 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge Byråd godkendte

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens Opfølgning på strategiske mål og resultatmål på BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. Kvartal 2016/Sekretariatet Jobcenter Horsens STRATEGISKE MÅL Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med virkning fra 1. januar

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN

NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 04-05-2018 SAGS NR.: DOK. NR.: SAGSBEH.: Birgitte Ovesen Afrapportering på det forpligtende samarbejde Delaftale 6. Beskæftigelse og integration. Som

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultatrevision 2017 Jobcenter Syddjurs 1

Resultatrevision 2017 Jobcenter Syddjurs 1 Syddjurs Kommune Resultatrevision Resultatrevision Jobcenter Syddjurs 1 Syddjurs Kommune Resultatrevision Indledning Formålet med Resultatrevisionen er at give et overblik over effekten af de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK Øst / 25. maj 201 Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles videns grundlag for RAR-medlemmerne.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere