Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen"

Transkript

1 Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1

2 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune Lægekonsulenten og medicinsk alkoholbehandling 4. Familieorienteret alkoholbehandling. Mål og succeskriterier for alkoholrådgivningens arbejde Indledning I henhold til Sundhedsloven 141 tilbyder Alkoholrådgivningen i Faxe Kommune vederlagsfri alkoholbehandling til borgere over 18 år. Behandlingen foregår ambulant og er målrettet borgere, der har problemer med alkohol, er fysisk og/eller psykisk afhængige af alkohol samt deres pårørende. Borgere kan frit vælge alkoholambulatorium, og er således ikke bundet til kommunens ambulante tilbud. 2 borgere fra Faxe Kommune har således været i ambulant alkoholbehandling andre steder i løbet af 211. Henvisning til dag- og døgnbehandling kræver faglig vurdering og visitation (Sundhedsstyrelsen 29:6). 3 borgere fra Faxe Kommune er blevet visiteret til dag- og døgntilbud i løbet af 211. Faxe Kommune har samarbejdsaftale med Stevns Kommune (aftale indgået januar 27) i forhold til at levere ambulant behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere og stofmisbrugere mod betaling. Ambulant alkoholrådgivning/behandling finder fortrinsvist sted i Misbrugscentrets lokaler, Præstøvej 78, 464 Faxe, men kan også foregå i Haslev, i Stevns Kommune eller i enkelte tilfælde hjemme hos borgerne. Alkoholrådgivningen er en del af Misbrugscentret og varetages af 2 fuldtidsansatte alkoholkonsulenter (1 socialpædagog og 1 socialrådgiver) med efteruddannelse indenfor misbrugsområdet. Herudover er der ansat en lægefagligkonsulent 9 timer ugentligt, som dækker både alkohol- og stofmisbrugsbehandling. 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune 211 Årsrapporten for 211 indeholder data, der beskriver de borgere over 18 år, der har benyttet Faxe Kommunes vederlagsfri, ambulante alkoholbehandling i løbet af 211. Datamaterialet er genereret via de Elektroniske Klient Journaler (EKJ), hvor alle borgerkontakter dokumenteres. Optælling er foretaget af alkoholbehandlerne selv. Det har ikke været muligt at trække valide data fra NAB registret (Det Nationale Alkohol Register), fordi data ikke er blevet registreret systematisk og ensartet i løbet af 211. Dette er et skarpt fokusområde i

3 Antal Antal Flow igennem Alkoholrådgivningen 6 4 Alkoholrådgivningen har i alt haft et flow på 128 forløb. Der er påbegyndt 2 nye forløb. Der er afsluttet forløb borgere er gengangere, hvilket betyder, at der er påbegyndt nyt behandlingsforløb grundet tilbagefald. Nye forløb Afsluttede forløb Genindskrevne Forløb Behandlingstid Behandlingstiden er opgjort på de borgere, der har afsluttet behandlingsforløb i har haft et behandlingsforløb på 4-6 måneder. -3 måneder 4-6 måneder 7-12 måneder længere end 12 måneder 14 har været i korte behandlingsforløb på -3 måneder, mens 24 har været i længerevarende forløb på over 7 måneder. Tidsperiode 3

4 Antal antal De næste diagrammer beskriver de 4 borgere, der var indskrevet i alkoholrådgivningen pr. den 31. december 211. Heraf var der 31 mænd og 23 kvinder. af disse borgere var fra nabokommuner (ikke Stevns). 3 Aldersfordeling 33 borgere var i aldersgruppen 46 6 år borgere var i aldersgruppen 26 4 år. 1 borger var i alderen 18-2 år. 1 1 borger var i gruppen over 66 år år 26-4 år 46-6 år 66 år - Aldersgrupper Følgende diagrammer beskriver de indskrevne borgeres uddannelsesniveau og forsørgelsesgrundlag Ingen uddannelse Kort uddannel.. Uddannelsesniveau Mellemlang vid... Lang videreg... Uddannelseslængde Lærlingeuddan... Andet Flest borgere i alkoholbehandling havde enten ingen uddannelse eller er kortuddannede. 14 havde ingen uddannelse udover folkeskole. 13 var kortuddannede (1-2 år). 9 havde mellemlang uddannelse (3-4 år). 8 havde lang uddannelse. 8 havde håndværksmæssig uddannelse. 2 havde anden uddannelse. 4

5 Antal Forsørgelsesgrundlag I arbejde Pension/efterløn Sygedagpenge Kontanthjælp Andet 17 borgere fik en pensionsform eller er på efterløn. 14 borgere var i arbejde. 9 borgere var på sygedagpenge, 9 borgere var på kontanthjælp, og borgere i kategorien andet (dækker fx a-kasse, ledige). Type af forsørgelse 3. Lægekonsulenten og medicinsk alkoholbehandling Den lægefaglige konsulent er ansat 9 timer pr. uge og er til stede i Misbrugscentret 1 gang pr. uge, fortrinsvist mandage i tidsrummet Lægekonsulenten anvendes som faglig sparring i forhold til borgernes medicinske alkoholbehandling samt borgerne med psykiatrisk følgelidelse. Opgørelsen fra Alkoholbehandlingen 211 viser, at 28 borgere har en psykisk følgelidelse til alkoholmisbrug. Flest diagnosticeres med angst og depression. Borgerne har været i varierende medicinsk alkoholbehandling. Behandlingen iværksættes enten via lægekonsulenten i Misbrugscentret eller via egen læge. Medicinsk alkoholbehandling kombineres altid med terapeutiske samtaleforløb. Al medicinsk behandling iværksættes og seponeres via lægekonsulenten eller egen læge foruden Antabus, der kan seponeres af alkoholbehandlerne. 21 borgere har været i antabusbehandling. borgere har fået trangdæmpende medicin. 12 borgere har fået anden medicinsk behandling.

6 4. Familieorienteret alkoholbehandling Der er dokumentation for, at det har positiv effekt at inddrage familien og netværket i alkoholbehandlingen. Familiebehandling øger den alkoholafhængiges motivation for at opsøge og effektivt fastholde behandling, ligesom det har en støttende effekt på den alkoholafhængiges partner og børn (Sundhedsstyrelsen 29:2). Som et led i Faxe Kommunes deltagelse i projektet Alkoholforebyggelse i Kommunen har Alkoholrådgivningen i samarbejde med Familie & PPR Enheden samt Familieenheden i Stevns Kommune tilbudt familieorienteret alkoholbehandling. Tilbuddet har kørt i 211, og 6 familier har modtaget behandling. Dette tilbud evalueres foråret 212, hvor der tages stilling til videreførelse. Opgørelsen fra Alkoholbehandlingen 211 viser, at 21 borgere i behandlingsforløb havde børn under 18 år, hvoraf 11 boede sammen med børn. I de individuelle samtaler indgår altid fokus på den drikkenes familierelationer, ligesom der ad hoc tages samtaler med pårørende. Det er ikke opgjort, hvor mange pårørende samtaler, der har været afholdt i løbet af Mål og succeskriterier for Alkoholrådgivningens arbejde i 212 Overordnet fokuserer mål og succeskriterier på dokumentation og kvalitetssikring i alkoholbehandlingen. Herudover fokuseres der på at arbejde helhedsorienteret, således at alkoholbehandlingen knytter an til Faxe kommunes forebyggende indsats på alkoholområdet. Mål Succeskriterier At kvalitetssikre alkoholbehandlingen. At udarbejde en revideret kvalitetsstandard for rådgivning og behandling af alkoholmisbrug hos borgere over 18 år i Faxe Kommune. At udarbejde en revideret servicedeklaration for rådgivning og behandling af alkoholmisbrug hos borgere over 18 år i Faxe Kommune. At sikre systematisk og ensartet dokumentation af rådgivnings- og behandlingsarbejdet. At registrere systematisk og ensartet i Det Nationale Alkoholregister med henblik på at beskrive de borgere, der benytter alkoholbehandlingstilbud i Faxe Kommune. Alkoholbehandlerne fastlægger, hvordan de foretager ensartet registrering ud fra: Vejledning til registrering af data for personer i alkoholbehandling (Sundhedsstyrelsen 2). At registrere telefoniske/mail henvendelser 6

7 systematisk (borgere, der ikke i forvejen er indskrevet). Der registreres: Borgere, der ikke er indskrevet. Pårørende, der ringer vedrørende alkoholproblem. Samarbejdspartnere: private arbejdsgivere, pædagoger, lærere, sagsbehandlere, læger, psykiatri, kriminalforsorgen). At beskrive de pædagogiske og psykologiske behandlingsmetoder, der anvendes i det terapeutiske arbejde (Hvilke, hvornår og hvordan metoderne anvendes). At registrere samtaler med pårørende. At synliggøre Faxe Kommunes tilbud om alkoholrådgivning og behandling. At informere om Misbrugscentrets arbejde i relevante og efterspørgende afdelinger - Jobcenter, praktiserende læger m.fl. At udbrede Misbrugsfolderen til: Praktiserende læger, Apoteker, Biblioteker, Borgerservice, skoler, daginstitutioner og evt. sygehuse. At udvikle og iværksætte nye tilbud på alkoholområdet. At tilbyde og afholde minimum 2 forløb i Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBCT) til borgere indskrevet i Misbrugscentret. At vurdere behov for nye tilbud, der imødekommer borgernes behov og giver et varieret alkoholbehandlingstilbud. At deltage og bidrage til Faxe Kommunes helhedsorienterede indsats på alkoholområdet. At deltage i nøglepersonnetværk for børn, unge, voksne/ældre i Faxe Kommune. 7

8 Årsrapport 211 Stofrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på stofbehandling i Faxe Kommune Lægekonsulenten og medicinsk stofbehandling 4. Mål og succeskriterier for stofrådgivningens arbejde Indledning I henhold til servicelovens 1 tilbyder Misbrugscentret i Faxe Kommune vederlagsfri stofbehandling til borgere over 18 år. Behandlingen foregår ambulant og er målrettet borgere, der har problemer med stoffer, er fysisk og/eller psykisk afhængige af stoffer samt deres pårørende. Henvisning til dag- og døgnbehandling kræver faglig vurdering og visitation. Faxe Kommune har samarbejdsaftale med Stevns Kommune (aftale indgået januar 27) i forhold til at levere ambulant behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere og stofmisbrugere mod betaling. Ambulant stofrådgivning/behandling finder fortrinsvist sted i Misbrugscentrets lokaler, Præstøvej 78, 464 Faxe, men kan også foregå i Haslev, i Stevns Kommune eller i enkelte tilfælde hjemme hos borgerne. Stofrådgivningen er en del af Misbrugscentret og varetages af 2 fuldtidsansatte stofkonsulenter, med efteruddannelse indenfor misbrugsområdet. Herudover er der ansat en lægefagligkonsulent 9 timer ugentligt, som dækker både alkohol- og stofmisbrugsbehandling. 2. Tal på stofbehandling i Faxe Kommune 211 Årsrapporten for 211 indeholder data, der beskriver de borgere over 18 år, der har benyttet Faxe Kommunes vederlagsfri, ambulante stofbehandling i løbet af 211. Datamaterialet er genereret via de Elektroniske Klient Journaler (EKJ), hvor alle borgerkontakter dokumenteres. Optælling er foretaget af stofbehandlerne selv. Det har ikke været muligt at trække valide data fra det nationale register, fordi data ikke er blevet registreret systematisk og ensartet i løbet af 211. Dette er et skarpt fokusområde i

9 Antal Antal Flow igennem stofbehandlingen Nye forløb Afsluttede forløb Genindskrevne Stofrådgivningen har i alt haft et flow på 68 forløb. Der er påbegyndt 42 nye forløb. Der er afsluttet 22 forløb. 4 borgere er gengangere, hvilket betyder, at der er påbegyndt nyt behandlingsforløb grundet tilbagefald. De næste diagrammer beskriver de 76 borgere, der var indskrevet i stofrådgivningen pr. den 31. december 211. Heraf var der 64 mænd og 12 kvinder. 9 af disse borgere var fra andre kommuner. Aldersfordeling borgere var mellem 18-2 år. 3 borgere var mellem 26-4 år borgere var mellem 46-6 år år 26-4 år 46-6 år 66 år - 9

10 Antal Antal Følgende diagrammer beskriver de indskrevne borgeres uddannelsesniveau og forsørgelsesgrundlag Ingen uddannelse Kort (1-2 år) Uddannelsesniveau Mellemlang (3-4 år) Lang videregående udda... Lærlingeuddannelse Andet 32 borgere havde ingen uddannelse udover folkeskoleniveau. 21 borgere havde kort uddannelse. 21 borgere havde mellemlang uddannelse. 1 borger havde lang uddannelse. 1 borger havde en lærlingeuddannelse. Uddannelseslængde Forsørgelsesgrundlag 3 borgere var på kontanthjælp. 11 borgere var i arbejde. 6 borgere var på sygedagpenge, 1 2 borgere var på pension/efterløn. I arbejde Pension/efterløn Sygedagpenge Kontanthjælp Andet 6 borgere havde anden forsørgelse fx a-kasse og ledige.

11 Antal 3. Lægekonsulenten og medicinsk stofbehandling Den lægefaglige konsulent er ansat 9 timer pr. uge og er til stede i Misbrugscentret 1 gang pr. uge, fortrinsvist mandage i tidsrummet Lægekonsulenten anvendes som faglig sparring i forhold til borgernes medicinske stofbehandling samt borgerne med psykiatrisk følgelidelse. Opgørelsen fra stofbehandlingen 211 viser, at 2 borgere har en psykisk følgelidelse til stofmisbrug. Flest diagnosticeres med angst og depression. Borgerne har været i varierende medicinsk stofbehandling. Behandlingen iværksættes enten via lægekonsulenten i Misbrugscentret eller via egen læge. Medicinsk stofbehandling kombineres altid med terapeutiske samtaleforløb. Al medicinsk behandling iværksættes og seponeres via lægekonsulenten eller egen læge Medicinsk misbrugsbehandling 24 borgere har fået substitutionsbehandling. 9 borgere var i Benzodiazepin behandling borgere fik abstinensdæmpende medikamenter. supstitionsmedicin Benzodiasapiner Abstinens dæmpende Andet 9 borgere har fået anden behandling. Typer af medicin 4. Mål og succeskriterier for Stofrådgivningens arbejde i 212 Mål Succeskriterier At sikre systematisk og ensartet dokumentation af rådgivnings- og behandlingsarbejdet. At registrere systematisk og ensartet i Det Nationale Stofmisbrugsregister med henblik på at beskrive de borgere, der benytter stofhandlingstilbud i Faxe Kommune. At registrere telefoniske/mail henvendelser 11

12 systematisk (borgere, der ikke i forvejen er indskrevet). Der registreres: Borgere, der ikke er indskrevet. Pårørende, der ringer vedrørende stofproblem. Samarbejdspartnere: private arbejdsgivere, pædagoger, lærere, sagsbehandlere, læger, psykiatri, kriminalforsorgen). At beskrive de pædagogiske og psykologiske behandlingsmetoder, der anvendes i det terapeutiske arbejde (Hvilke, hvornår og hvordan metoderne anvendes). At registrere samtaler med pårørende. At synliggøre Faxe Kommunes tilbud om stoflrådgivning og behandling. At informere om Misbrugscentrets arbejde i relevante og efterspørgende afdelinger - Jobcenter, praktiserende læger m.fl. 12

13 Årsrapport 211 Ungerådgivningen Indhold 1. Tal på Ungebehandling i Faxe Kommune Samarbejdsaftale mellem Børn & Unge og Misbrugsrådgivningen Faxe Kommune 3. Mål og succeskriterier for stofrådgivningens arbejde Tal på Ungerådgivningen i Faxe Kommune 211 Optælling er foretaget dels i Elektronisk Klient Journal (EKJ) og dels i journaler i papirform. Optællingen viser, at der i løbet af 211 er 12 afsluttede forløb, mens 6 unge er blevet genindskrevet til behandling på grund af tilbagefald. Herudover er der forløb, der strækker sig over flere år, hvilket ikke indgår i denne optælling. I løbet af 211 har 29 klienter været indskrevet til behandling, fordelt på 21 drenge og 8 piger Aldersfordeling Under 12 år år 1-16 år år Over 18 år 19 unge var i aldersgruppen 1-16 år. 3 unge var i alderen år. unge var år, mens der var 2 unge over 18 år. 13

14 Antal Antal Typer af misbrug Hash Morfika Feststoffer Alkohol Andet Alle 29 unge havde hash misbrug. 1 af disse havde også brug af feststoffer. 9 unge havde et problematisk forbrug af alkohol. 11 unge havde anden form for misbrug fx lightergas. Tilknytning til uddannelse 11 unge var tilknyttet folkeskole unge gik i et specialskoletilbud Ingen Går i folkeskole Ungdomsuddannelse Specialskole Produktionsskole Efterskole Gymnasiale skoletilbud 6 unge havde ingen skoletilknytning. 4 unge var på produktionsskole. 4 unge gik på efterskole. Type af uddannelse 1 ung var tilknyttet en ungdomsuddannelse. Flere unge har i løbet af 211 benyttet forskellige skoletilbud, og er medtalt i andre skoletilbud. 14

15 Antal klienter Behandlingstid -3 måneder 4-6 måneder 7-12 måneder længere end 12 måneder Behandlingstiden er opgjort på afsluttede klienter. De genindskrevne er medtaget. Flest unge (11) har været i kortere behandlingsforløb på mellem -3 måneder. unge har haft et behandlingsforløb på -6 måneder. unge har været i behandling i 7-12 måneder, mens 8 unge har haft et behandlingsforløb på over 1 år. 2. Samarbejdsaftale mellem Børn & Unge og Misbrugsrådgivningen Faxe kommune Som det ses af nedenstående samarbejdsaftale imellem B&U og misbrugsrådgivningen er der pt. et langt højere aktivitetsniveau end beregnet ved aftalens indgåelse. Dette afspejler behovet for denne indsats. Aftalen skal evalueres i foråret Rev Børn og unge Samarbejdsaftale imellem B&U og Misbrugsrådgivningen. 1) Misbrugsrådgivningens indsatser: Behandling/rådgivning af den enkelte unge. Kapacitet ca. 8- forløb af gangen, ved gennemsnitlig 2 kontakter pr. uge. Indhold: Samtaler individuelt eller i gruppe. Urinprøver. NADA (øreakupunktur). Afklarings/rådgivningssamtaler med forældre. En del unges eksperimentering med f.eks. hash giver ofte anledning til henvendelser fra bekymrede forældre, hvor der fra professionel side skønnes at egentlig misbrugsrådgivning ikke er relevant. Kapacitet ca. 2-4 samtaler pr. måned. 1

16 Rådgivning til professionelle f.eks. skoler og SSP. 2. Henvendelse og visitation via B&U. Misbrugsrådgivningen kan inviteres med til forsamtale med familien. Her bliver der lavet en gensidig forventningsafstemning og formulering af opgaven. Alternativt kan aftalerne indgås pr. telefon. 3. Ved direkte henvendelse til Misbrugsrådgivningen vil B&U blive informeret. Dog kun i de tilfælde hvor der gives samtykke hertil. B&U tager herefter stilling til om de skal være part i forløbet og melder tilbage til Misbrugsrådgivningen. 4. Statussamtaler. I Alle sager hvor både B&U og Misbrugsrådgivningen er part skal der inden for 3 måneder afholdes en statussamtale med deltagelse af familien, sagsbehandler fra B&U og behandler fra Misbrugsrådgivningen.. Efter afslutning af alle forløb afholdes et fagligt evalueringsmøde imellem B&U og Misbrugsrådgivningen. Mødet bruges til dokumentation af effekt og til kvalitetssikring og udvikling. 6. Misbrugsrådgivningen inkluderes i B&Us intromøder for nye medarbejdere. 7. Klaus Bjørn Mortensen, stofmisbrugskonsulent, er nøgleperson i samarbejdet med B&U. 8. Det er vigtigt at der til enhver tid er mulighed for at indlede misbrugsbehandling til unge i udsatte familier, med kort varsel. Såfremt der bliver pres på tilbuddet og behov for venteliste, skal der afholdes et møde mellem lederne for de to afdelinger m.h.p. at drøfte mulige løsninger. 9. Der laves en løbende rapportering af antallet af unge i individuelle behandlingsforløb i form af en opgørelse hvert kvartal.. Evaluering: Denne aftale og samarbejdsformen evalueres 1 x årligt i februar måned. Aftalen tiltrådt af Annette Rasmussen B&U og Dan Stefan Nielsen Misbrugsrådgivningen. 3. Mål og succeskriterier for arbejdet i Ungerådgivningen i Faxe Kommune i 212 Mål Succeskriterier At sikre systematisk og ensartet dokumentation af rådgivnings- og behandlingsarbejdet. At registrere henvendelser til Ungerådgivningen systematisk. I Elektronisk Klient Journal registreres: Samtaler med pårørende. Afklarings og visitationsforløb, hvor klienten ikke formaliseret indskrives i Ungerådgivningen. Henvendelser fra samarbejdspartnere: Folkeskoler, Ungdomsskolen, Efterskoler, Produktionsskoler, Aktiveringstilbud, SSP, Politiet, Læger, Sagsbehandlere, Klubber m.fl. 16

17 At påbegynde en proces med at beskrive de pædagogiske og psykologiske behandlingsmetoder, der anvendes i det terapeutiske arbejde (Hvilke, hvornår og hvordan metoderne anvendes). 17

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2012 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Afslutningsvis udstikker denne rapport mål og succeskriterier

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling

Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Kvaliteten af dansk stofmisbrugsbehandling Undersøgelsen Behandlingsgarantien Klienternes ønsker Behandlingen Indhold Intensitet Hvad er behandling Skønnet antal stofmisbrugere i Danmark Undersøgelsen

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Godkendt i Byrådet d. 29. august 2013 Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 skatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE.

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE. ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE. Årsrapport for 2016 samt indsatsmål for 2017 1 1. Indledning I henhold til Sundhedsloven 141, tilbyder Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune, annonym og vederlagsfri

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter (og 270 kommuner): 1970-2006 98 kommuner (5 regioner)

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan

Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Bilag 1 Forankring og drift af alkoholindsats baggrund, driftsmodel og aktivitetsplan Alkoholkoordinator Karina Nørby, 27.02. Baggrund Faxe Kommune har i perioden marts 2008 marts deltaget i modelprojektet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Rusmiddelcenter Viborg Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Alkoholforbrug er ofte tabu i Danmark Alkoholoverforbrug

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Relevante rådgivningsog behandlingstilbud

Relevante rådgivningsog behandlingstilbud Relevante rådgivningsog behandlingstilbud til borgere med misbrugsproblemer 1 Alle Kan Bidrage Relevante rådgivnings-/behandlingstilbud til borgere med misbrugsproblemer Holbæk Kommune har, med ansvaret

Læs mere

Kolding Kommune. Kvalitetsstandard alkoholbehandling I henhold til sundhedslovens 141

Kolding Kommune. Kvalitetsstandard alkoholbehandling I henhold til sundhedslovens 141 Kolding Kommune Kvalitetsstandard alkoholbehandling I henhold til sundhedslovens 141 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indsatsområder... 3 Opgaver, som udføres på alkoholbehandlingsområdet... 3 Sundhedsloven...

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte

2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere