Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje"

Transkript

1 Censorformandskabets årsberetning 2007/ juli december 2008 Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

2 Censorformandskabets årsberetning juli december 2008 Censorformandskabets opbygning og medlemmer Censorformandskabet er nedsat af og refererer til Landsudvalget ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Danmark, jf. Forretningsorden for Landsudvalget, 3 og 4, stk. 3. Censorformandskabet består af én censorformand fra hver af de tre uddannelsesregioner. Censorformanden i den enkelte Uddannelsesregion udpeges af regionens specialuddannelsesråd. En repræsentant fra Landsudvalget er medlem af Censorformandskabet, som selv konstituerer sig med formand. Medlemmer i censorformandskabet. Region Syd (feb Inge Marie Kristensen (Formand for censorformandskabet siden marts 2008) Regional uddannelseskoordinator HR, Uddannelse og Udvikling Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf eller Region Øst (feb nov. 2007) Heidi Nolsöe Klinisk oversygeplejerske Anæstesi / operationsafdeling Amager hospital Italiensvej København S Tlf. : ell , Personsøger: Region Øst (dec Jonna Schwaner Afdelingssygeplejerske Anæstesiologisk Afdeling 532 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Tlf.: el personsøger

3 Region Nord (aug Kim Wierenfeldt Jacobsen Oversygeplejerske Anæstesi/operationsafdelingen Regionshospitalet Viborg Heibergs Allé Viborg Tlf eller Censorformandskabets opgaver Godkendelse af nye censorer til afsluttende skriftlige opgaver jf. kriterier fastsat af Landsudvalget Udarbejdelse og ajourføring af regions- og landsdækkende censorregistre. Koordinering og fordeling af censorer til afsluttende skriftlige opgaver. Planlægning og afholdelse af tema- og undervisningsdage for censorer og opgavevejledere. Udarbejdelse og ajourføring af skemaer og formularer der anvendes i forbindelse med censurering af den afsluttende opgave. Rådgivning af Landsudvalget vedr. skemaer og formularer der anvendes i forbindelse med censurering af den afsluttende opgave. Udsendelse af ajourført materiale (retningslinier, indberetningsskemaer, adresser mv.) til censorer i forbindelse med censurering af den afsluttende skriftlige opgave. Modtagelse og arkivering af censorindberetningsskemaer. Udpegning af censorer til ankenævn. Udarbejdelse af årsberetning Mødeaktivitet Censorformandskabet har i perioden juni 2007 til december 2008 afholdt 3 møder. Herudover har censorformandskabet afholdt 1 møde sammen med censorformændene ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Aktiviteter og tiltag i perioden juni 2007 december 2008 Formularer Følgende landsdækkende formularer er revideret og godkendt i Landsudvalget maj 2008: Bedømmelse af afsluttende skriftlig opgave Skriftlig tilbagemelding på den afsluttende skriftlige opgave Censorindberetning Godkendelse af den afsluttede skriftlige opgave Beskrivelse af censorfunktionen (se beskrivelse af folderen nedenfor) Herudover er der udarbejdet ensartede og landsdækkende breve: Påmindelse til censor om kommende opgaver til censurering, ca. 3 uger før forventet modtagelse 3

4 Oplysningsbrev med data på vejleder m.m. som opgavevejleder eller anden udpeget ansvarlig person (der er lokalt i regionerne forskellige procedurer), fremsender til censor sammen med opgaven til bedømmelse. Formularer og Folderne er tilgængelige på relevante hjemmesider i de enkelte regioner: Eks.: Region Syddanmark: Følgebrevet er fremsendt på word-fil til alle opgavevejledere og censorer af deres respektive censorformænd. Procedure vedrørende godkendelse af censorer På Landsudvalget i maj 2008 fik Censorformandskabet godkendt en ny procedure vedrørende rekruttering af censorer i en tidsbegrænset 4-årig periode samt en folder med beskrivelsen af censorfunktionen med titlen Censor v/ Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje til uddeling til landets censorer. Denne nye procedure betød, at censorformandskabet i efteråret 2008 udsendte ansøgningsskemaer til rekruttering af censorer til den afsluttende skriftlige opgave til samtlige anæstesiafsnit i hele landet. Proceduren indebar, at både gamle og nye censorer skulle indsende ansøgning vedlagt relevant dokumentation for kvalifikationer. De indkomne ansøgninger blev godkendt på møde i Censorformandskabet i december 2008, og alle censorer modtog efterfølgende en Censorgodkendelse for en 4-årig periode gældende fra d. 1. januar december 2012 samt ovennævnte folder. Den nye procedure og folderen blev positivt modtaget af alle. Fælles temadag for censorer og opgavevejledere. Censorformandskabet ved specialuddannelserne for sygeplejersker i henholdsvis intensiv og anæstesiologisk sygepleje arrangerede og gennemførte en fælles temadag d. 18. september 2008 i Århus. Temaet var Fokus på skriftlig tilbagemelding i forbindelse med censurering v. Lotte Rienecker, Centerleder ved Akademisk Skrivecenter, Københavns Universitet. Deltagerantallet var 77. Sygeplejekonflikten foråret 2008 (16. april juni 2008) Sygeplejekonflikten foråret 2008 har også sat sine spor i Censorformandskabet specielt vedrørende de afsluttende skriftlige opgaver. De fastlagte afleveringsdatoer for opgaverne henholdsvis 3. mandag i maj og 3, mandag i november måned trådte delvist ud af kraft, idet der var meget forskellige betingelser for anæstesikursisterne. Nogle kursister var i arbejde under hele perioden, andre var kun delvist berørt af konflikten, mens nogen var helt ude af arbejdet i de to måneder konflikten varede. Det har betydet, at der blev fastlagt nye afleveringsdatoer for kursisterne under hensyntagen til fraværet under konflikten. Overskrifterne var: Ikke berørt af konflikten Delvis fravær pga. af konflikten Fuldt fravær pga. konflikten 4

5 Denne procedure fastholdes i uddannelsesforløbet for de kursister der blev ansat i 2-årige uddannelsesstillinger pr. 1. februar 2008, hvor de kursister med fuldt fravær under uddannelsen først afslutter specialuddannelsen d. 31. marts Antal censorer på landsplan: Region SYD Regions ØST Region NORD Antal censorer Dette antal skønnes at være passende svarende til antallet af opgaver. Antal opgaver til censurering Fra Region Syd Antal opgaver Bestået 1. gang Bestået 2. gang 2007 (juni dec.) OBS: Det lille antal godkendte opgaver i 2008 skyldes, at 15 kursister har været ramt af konflikten og derfor først afslutter specialuddannelsen De afsluttende opgaver afleveres således primo januar 2009 Fra Region Øst Antal opgaver Bestået 1. gang Bestået 2. gang 2007 (juni dec.) Fra Region Nord Antal opgaver Bestået 1. gang Bestået 2. gang 2007 (juni dec.) 24?? Landets samlede antal opgaver Samlede antal opgaver udarbejdet på landsplan 2007 (juni dec.) (hele året) 73* * Det lille antal opgaver i 2008 skyldes eftervirkninger fra forårets konflikt Mange afsluttende opgaver 5

6 afleveres således først primo januar 2009 Fordeling af opgaver hos censorerne Censorerne fra hele landet har i gennemsnit haft 3-4 opgaver pr. år, med variationer på fra 1 5 opgaver til hver censor. Variationen skyldes individuelle forhold, hvor eksempelvis nogle censorer i en periode har et ønske om, kun at modtage én opgave til bedømmelse eller måske slet ingen, grundet egen videreuddannelse. I sådanne situationer kontakter censorerne deres censorformand inden fordelingen af opgaverne finder sted, dvs. mindst 2 måneder før de fastlagte afleveringsdatoer for opgaverne. Oversigt over opgavetitler fordelt på de forskellige sygehuse Opgavetitler fra Region SYD (2007) : Opgavetitel: Horsens e Omsorgen for den vågne traumepatient Katastrofe sectio: omsorg og mestring af stress Vejle Give Bevarelse af patientens integritet e Fredericia Kolding e Lindring af smerte og lidelse ved modtagelse af traumepatienter Sydvestjysk Esbjerg Sønderjylland, Aabenraa Sønderjylland, Sønderborg Odense Universitetshospital, OUH Den urolige opvågningspatient Hypotermi og anæstesi Kommunikation og det faglige skøn Standarder og væskebehandling Hvordan kan anæstesisygeplejersken kommunikativt i forberedelse af patienten til anæstesi, medtænke den humanistiske tilgang i den sygeplejefaglige referenceramme for Sydvestjysk og hvorledes er referencerammen i forbindelse hermed anvendelig? Kvalme og anæstesi Anæstesiologisk sygepleje anæstesi, operation, naturlægemidler og blødning Barnets integritet, behandlersystemets magt et etisk dilemma? Etiske dilemmaer ved modtagelse af traumepatienter Modtagelse af børn med ADHD til generel anæstesi NLP-redskaber i anæstesisygeplejen Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske yde omsorg og bevare integriteten hos en traumepatient Hvilke kvalifikationer skal anæstesisygeplejersken besidde, for at indgå i en moralsk og ansvarlig tillidsrelation med patienten som skal bedøves, således at hun samtidig hjælper patienten til at mestre situationen bedst muligt Kommunikation med ikke-dansktalende voksne patienter i det 6

7 Odense Universitetshospital, Svendborg præoperative møde Børns angst ved indledning af anæstesi Hvordan kan anæstesisygeplejersken skabe en tillidsfuld relation med patienten og identificere dennes behov for støtte og omsorg i den korte tid der er til rådighed, forud for anæstesi Postoperativ information til den inoperable patient efter endt anæstesi med fokus på håbet Tillid i relationer Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske øge patientens tillid til mig og dermed reducere hans angst for en ikke planlagt fiberoptisk intubation, i en vågen tilstand? Opgavetitler fra Region SYD (2008) : Opgavetitel: Vejle Give Anæstesi til børn tillid som brobygning e Interhospital ledsagelse af den intuberede intensive patient Fredericia Kolding Akut indledning e Sygepleje til traumepatienter Horsens Modtagelse af det lille barn til anæstesi Sydvestjysk Anæstesi og postoperativ kvalme og opkastning Kommunikation til kriseramte Esbjerg Anæstesi og respiratorisk restrelaksering OUH, Middelfart Kvalitet i den mellemmenneskelige relation mellem forældre og anæstesisygeplejerske OBS: Det lille antal godkendte opgaver i 2008 skyldes, at 15 kursister har været ramt af konflikten og derfor først afslutter specialuddannelsen de afsluttende opgaver afleveres således primo januar 2009 Opgavetitler fra Region ØST (2007) : Bispebjerg Hospital Opgavetitel: Anæstesisygeplejen i korttidskontakten til patienten med nyopdaget malign lidelse. Anæstesisygeplejerskens kerneydelser og kompetenceniveauer i det præhospitale regi. Gentofte Hospital Anæstesi til adipøse patienter fokus på reduktion af risiko for desaturation ved intubation og ekstubation. Hvordan kan anæstesisygeplejersken medvirke til at reducere et muligt angstniveau hos førskolebarnet ved indledning af anæstesi. Glostrup Hospital Omsorg og kommunikation til demente. Psykisk forberedelse af den voksne elektive operationspatient til anæstesi. Smertebehandling af børn Herlev Hospital Trykkontrolleret ventilation til ældre patienter. Anæstesiforberedelse af Alzheimerpatienten. 7

8 Hillerød Hospital Anæstesi på den fede måde. Kommunikation en svær ting. Det svære valg pårørende på stuen Anæstesi og designerdrugs Hvornår har du sidst drukket?? Holbæk Hospital Kommunikation med den voksne habile operationspatient i den præoperative fase. Anæstesi og overvægt. Propofol el. Sevofluran. Hvidovre Hospital Stress og mestring. Kommunikation mellem anæstesisygeplejersken og den demente patient. Fædres tilstedeværelse på stuen ved akut sectio i generel anæstesi. Tillid. Peri- og postoperativ smertebehandling til patienter med et opioidmisbrug. Nykøbing Falster At opnå tandbørns tillid en opgave om omsorg. Næstved Præoxygenering fordele og ulemper Awareness TIVA kontra Gasanæstesi Omsorg og kommunikation med den interhospitale patient. Lejring af den svært overvægtige patient med fokus på respiration og intubation. Rigshospitalet Fejl læring og sanktion. Anæstesi til det stressede barn. Remifentanil og akut opioid tolerens. Awareness Postoperativ smertebehandling til rygkirurgiske patienter. Præoxygenering af svært overvægtige patienter Roskilde PONV postoperativ kvalme og opkastning. Slagelse Hvordan skal anæstesisygeplejersken kommunikere, for at sikre omsorgen og de etiske aspekter for den elektive sectiopatient, der ønsker G.A. mod givet fagligt råd. Opgavetitler fra Region ØST (2008) : Opgavetitel: Bispebjerg Hospital Hvilken betydning har anæstesisygeplejerskens kompetenceniveau for den anæstesiologiske sygepleje i modtagelsen af den traumatiserede patient, og hvilken betydning kunne anvendelsen af ATCN-principperne have for hendes håndtering af patienten. Forebyggelse af kompartmentsyndrom ved stensnitslejring. Præoxygenering af voksne raske ASA 1 2 patienter. Frederiksberg Hospital Jeg blues sygeplejefaglige overvejelser om blufærdighed hos kvindelige patienter med muslimsk baggrund. 8

9 Gentofte Hospital Cufftryk Hvordan forebygges varmetab under og efter operation af ortopædkirurgisk hofteoperation med korrekt anvendelse af Bairhugger. Intubation af børn på Sevofluran. Hypotention og elektivt sectio Glostrup Hospital Larynxmaske i bugleje. Utopi eller fremtid. Ekstubation i bugleje noget man kunne tænke sig. Har du sovet godt. Herlev Hospital Et etisk perspektiv Hvordan omtaler vi den sovende patient. Støj på operationsstuen i forberedelsesperioden har det betydning for den stressede patient. Smertebehandling til hysterectomipatienter. Den ældre traumepatient en udfordring. Hillerød Hospital Brug fantasien! Og forbedre det operative forløb Forebyggelse af lejringsskader. Perioperativ, mild hypotermi belyst ved journalaudit og litteraturstudie. Anæstesisygepleje på den sjove måde. Holbæk Hospital Hvordan kan anæstesisygeplejerskens adfærd mindske patientens stressniveau i den præoperative fase. Fordomme overfor patienter set i forhold til det kulturelle perspektiv. Hvidovre Hospital Om at bedøve torturofre. Forberedelse og modtagelse af patienter med Alzheimers demens på operationsgangen. En opgave om dementes særlige behov på operationsgangen. Demente og deres oplevelse af stress og angst i forbindelse med anæstesi. Køge Anæstesisygeplejerskens møde med fremmede kulturer. Etik bevarelse af pt. integritet og værdighed under generel anæstesi. Lejring af den svært overvægtige patient med hensyn til oxygenering og intubation. Integritet og værdighed under anæstesi. Nyk.Falster Hvilken betydning har den optimale lejring af den adipøse patient i anæstesiindledning, set i relation til intubation og præoxygenering. Kultur og stemning på operationsstuen. Hvordan kan anæstesisygeplejersken optimere relationen til patienten med anden etnisk baggrund i det korte tidsrum fra modtagelsen på operationsgangen til anæstesien indledes. Næstved PONV kan det identificeres og forebygges. Rigshospitalet En god fødselsoplevelse ved sectio. Væskestrategi til ovariecancerkirurgi med peritonectomi. Luftvejskomplikationer hos børn med larynxspasmer. Komplikationer ved ekstubation. 9

10 Humor anvendt i anæstesisygeplejen. Tab af social identitet. Når patienten med Alzheimers sygdom skal bedøves. Roskilde Hvilke overvejelser skal anæstesisygeplejersken medtænke i valget af en veltilrettelagt anæstesi og analgesi til den hysterectomerede kvinde. Slagelse Awareness omsorg, opsporing og opfølgning. Den præoperative modtagelse en opgave der skal løses eller et menneske man skal tage sig af. Opgavetitler fra Region NORD (2007) : Opgavetitel: Ålborg Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske drage omsorg for den elektive inoperable cancerpatient, som ønsker information, umiddelbart efter en Propofol-/Ultiva anæstesi. Patienter, der skal have foretaget gastric bypass. Hjørring Mødet med systemet. Et opgave titel ikke oplyst Frederikshavn Hvorfor vågner han ikke Thisted Hvilke specielle kundskaber skal anæstesisygeplejersker være i besiddelse af, for at kunne yde en helhedssygepleje i indledning og luftvejshåndtering af den overvægtige patient i generel anæstesi. Skejby Universitetshospital Interhospital transport. Præoxygenering. Århus Stigmatisering af den bariatriske patient. Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske medvirke til, at forældre til børn, som skal opereres i GA... Hvorledes kan anæstesisygeplejersken, gennem øget indsigt, være nærværende og omsorgsfuld for den inoperable patient, i den postoperative periode. Omsorg og kontinuitet. Hvordan kan anæstesisygeplejersken kombinere sikkerhed og omsorg i forbindelse med indledningen af børn til anæstesi? Skal jeg fortælle patienten, at hun bliver intuberet. Silkeborg Nærvær i relationen med de adipøse patienter. Randers Forebyggelse af postoperativ urinretention - forbedring af patientbehandlingen ved blæreskanning? Anæstesiindledning til børn. Patienten i regional anæstesi ramt af krise. Herning Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske stå bedre 10

11 rustet til varetagelse af donorplejen i forbindelse med udtagning af organer. Holstebro Anæstesi til demente. Viborg Huskeanæstesi. Patient-anatomi. Tillid - mistillid. En kvalificering af omsorg. Forstår vi hinanden? Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske udøve omsorg til patienten, som skal foretage TEA carotis operation i lokal anæstesi, således at patienten oplever ro og tryghed for derigennem at bedre samarbejdet mellem patient og anæstesisygeplejerske. Opgavetitler fra Region NORD (2008) : Opgavetitel: Ålborg Syd Anæstesiologisk sygepleje som et kvalitetsbegreb i forhold til anæstesiindledning til 2-5 årige børn. Stress og mestring Angst for det ukendte Fra OP uden trusser Ålborg Nord Det korte møde mellem anæstesisygeplejersken og patienten inden anæstesien The best way to sool a man is to give him anaesthetic Shivering - en rystende oplevelse Hjørring Sectio i spinalanæstesi Postoperativ information Skejby Universitetshospital Kommunikation med kræftpatienten Forældre og anæstesiindledning Frederikshavn Positive smerter På hvilken måde kan anæstesisygeplejen forbedres og være med til at optimere præoxygenering til den elektive pt? - hvordan inddrages de patienter, der ikke magter at samarbejde til præoxygenering? Mødet med barnet! Århus Patientsikkerhed og anvendelse af cricoideatryk ved vanskelig luftvejshåndtering Det fysiologiske stressrespons hos kirurgiske patienter Lover du mig, at jeg vågner igen Mild hypotermi - en kold og unødvendig (?) fornøjelse Hvordan kan anæstesisygeplejersken i indledningen af anæstesien yde omsorg for den angste patient? Børn og forældre og anæstesi Silkeborg Hvordan kan vi som anæstesisygeplejersker gennem vores kommunikation støtte patienten til at mestre situationen, at skulle på operationsgangen til elektiv 11

12 operation? Randers Et omsorgsaspekt i anæstesiologisk sygepleje Søvndybde og generel anæstesi Forebyggelse af hypotermi Herning Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske bedst muligt forebygge lungekomplikationer hos ældre patienter i generel anæstesi Generel anæstesi til patienter med hjerteinsufficiens Holstebro Støtte til den kriseramte mammacancer patient. Mestring af anæstesi Forberedelse af det intuitive barn til anæstesi Viborg Hvordan udøver anæstesisygeplejersken omsorg og skaber tillid til patienten i den akutte fase efter tarmperforation, således at patienten oplever tryghed? Anæstesisygepleje til årige patienter, der modsætter sig behandling Hvordan mestrer anæstesisygeplejersken mors in tabula? OBS. I oversigten over antal opgaver og titler på de afsluttende opgaver er der en usikkerhedsmargin, idet der nogle steder i landet registreres opgaveafleveringer på det følgende hold (årstal), mens andre steder følger afleveringerne årstallet for aflevering. I censorformandskabet er det vanskeligt at have overblikket over de kursister der eksempelvis er på barselsorlov og hvornår. Derfor vil vi fremover registrere opgaverne det årstal de bedømmes. Klagesager og/eller ankesager: Der har i perioden juli 2007 december 2008 ikke været nogen klage eller ankesager. Afsluttende kommentarer til Årsrapporten Der har de seneste år har været en stor udskiftning blandt censorformændene i regionerne, hvilket har betydet mangelfuld opfølgning, blandt andet i forholdt til censorindberetninger og den generelle dokumentation i forhold til censorformandskabets opgaver. Dette håber vi, at vi med de nye tiltag i den forgangne periode får rettet op på for fremtiden. Opgaver og ønsker for 2009: Censorformandskabet ønsker en drøftelse med Landsudvalget vedrørende de gældende opgavekriterier og bedømmelse af den afsluttende skriftlige opgave, herunder om bedømmelsen kan vurderes og bedømmes med karakter efter 7- trinsskalaen i stedet for som nu med bestået/ikke bestået med skriftlig tilbagemelding? Censorformandskabet vil med jævne mellemrum (hvert år/hvert andet år) arrangere en temadag for censorer og opgavevejledere på landsplan. Hver anden gang gerne i samarbejde med det intensive område. Censorformændene etablerer lokale aktiviteter for de anæstesiologiske censorer og 12

13 opgavevejledere i deres område. Censorformændene identificerer undervisnings- og uddannelsesbehovet hos opgavevejledere og censorer i deres censorområde med henblik på fremtidig undervisning/uddannelse. Årsberetningens godkendelse Årsberetningen for 2007/2008 er godkendt på Censorformandskabets møde d. 20. marts 2009 og på Landsudvalget d. 6. maj Årsberetningen fremsendes til Landsudvalget og medlemmer af censorkorpset. Juni 2009, på censorformandskabets vegne Inge-Marie Kristensen Formand for censorformandskabet 13

Censorformandskabets årsberetning

Censorformandskabets årsberetning Censorformandskabets årsberetning 2009 Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af Censorformandskabet Godkendt i Landsudvalget 11. maj 2010 Censorformandskabets opbygning

Læs mere

Censorformandskabets årsberetning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Udarbejdet af Censorformandskabet 15.

Censorformandskabets årsberetning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Udarbejdet af Censorformandskabet 15. Censorformandskabets årsberetning 2010 Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af Censorformandskabet 15.marts 2011 Censorformandskabets opbygning. Censorformandskabet

Læs mere

Censorformandskabets årsberetning

Censorformandskabets årsberetning Censorformandskabets årsberetning 2011 Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Årsberetning udarbejdet af Censorformandskabet og godkendt i Landsudvalget den 8. maj 2012 Censorformandskabets

Læs mere

CENSORFORMANDSKABETS ÅRSBERETNING

CENSORFORMANDSKABETS ÅRSBERETNING CENSORFORMANDSKABETS ÅRSBERETNING 2015 SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I ANÆSTESIOLOGISK SYGEPLEJE Indholdsfortegnelse Censorformandskabet ved Censorformandskabets baggrund...3 Censorformandskabets

Læs mere

CENSORFORMANDSKABETS ÅRSBERETNING

CENSORFORMANDSKABETS ÅRSBERETNING CENSORFORMANDSKABETS ÅRSBERETNING 2014 SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I ANÆSTESIOLOGISK SYGEPLEJE Indholdsfortegnelse Censorformandskabet ved Censorformandskabets baggrund... 3 Censorformandskabets

Læs mere

Censorformandskabet ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Censorformandskabet ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje CENSORFORMANDSKABETS ÅRSBERETNING 2013 SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I ANÆSTESIOLOGISK SYGEPLEJE Indholdsfortegnelse Censorformandskabet ved Censorformandskabets baggrund...2 Censorformandskabets

Læs mere

Censorformandskabets årsberetning

Censorformandskabets årsberetning Censorformandskabets årsberetning 2012 Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Årsberetning udarbejdet af Censorformandskabet og godkendt i Landsudvalget den 6. maj 2013 Censorformandskabets

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Baggrund: Kommissorium for Censorformandsudvalget Landsudvalget nedsatte i 1999 et landsdækkende Censorformandsudvalg.

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Årsrapport 2014 HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 3 2.0 Årsrapportens formål... 3 3.0 Specialuddannelsens placering... 3 4.0 Det Regionale Specialuddannelsesråd... 3

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 9. december 2011 Telefon: 7663 1781 Mødereferat for møde nr. 51 i Det

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Årsrapport 2011 1.0 Introduktion... 3 2.0 Rapportens formål...

Læs mere

Region Syddanmark. Årsrapport 2009 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Region Syddanmark. Årsrapport 2009 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2009 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 2 RAPPORTENS FORMÅL... 2 SPECIALUDDANNELSENS

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Kliniske retningslinjer Plagsomme symptomer/opgaver Medicinering de sidste levedøgn Åndelig omsorg Søvn og hvile Træthed Sociale forhold Smerter Sansning, guiding Pårørende, elerladte (både børn og voksne

Læs mere

Mødereferat fra 44. møde for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark.

Mødereferat fra 44. møde for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark. Afdeling: HR Udd. og Udvikl. Udarbejdet af: IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail: inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 09.02.2010 Telefon 7663 1781 Mødereferat fra 44. møde for Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 3 2.0 Årsrapportens formål... 3 3.0 Specialuddannelsens

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen,

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen, Afdeling: HR-Uddannelse og Udvikling Udarbejdet af: AGJ/IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 6. december 2010 Telefon: 7663 1781 REFERAT Mødereferat fra

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

REFERAT Fra møde nr. 60 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

REFERAT Fra møde nr. 60 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@rsyd.dk Dato: 5. marts 2014 Telefon: 7663 1781 REFERAT Fra møde nr. 60 i Det Regionale Specialuddannelsesråd

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Referat fra møde nr. 63 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Referat fra møde nr. 63 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@rsyd.dk Dato: 10. december 2014 Telefon: 7663 1781 Referat fra møde nr. 63 i Det Regionale

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Side 1 af 5 1 Baggrund Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er fastsat

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Mødereferat fra møde nr. 50 for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark.

Mødereferat fra møde nr. 50 for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 7. oktober 2011 Telefon: 7663 1781 Mødereferat fra møde nr. 50 for Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Referat fra det 73. møde i Det Regionale Specialuddannelsesråd

Referat fra det 73. møde i Det Regionale Specialuddannelsesråd Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren Journal nr.: DRS Intensiv E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Dato: 26. januar 2016 Telefon: 6541 1718 2920 1963 Referat fra det 73. møde

Læs mere

Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4

Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4 24-3-214 Indholdsfortegnelse Forord...3 Introduktion til Årsrapport...3 Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4 Godkendte kliniske uddannelsesafsnit i regionerne pr. 1. januar 214...6 Teoristeder,

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen Afdeling: HR-Personaleudvikling Udarbejdet af: AGJ/IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 16. februar 2011 Telefon: 7663 1781 REFERAT Mødereferat fra 48. møde

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af IMK/HØ Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 9. februar 2012 Telefon: 7663 1781 Mødereferat for møde nr. 52 fra

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 2.0 Formål med specialuddannelsen...3

Læs mere

REFERAT fra møde nr. 55 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark.

REFERAT fra møde nr. 55 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 27. november 2012 Telefon: 7663 1781 REFERAT fra møde nr. 55 for

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

REFERAT fra møde nr. 57 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark.

REFERAT fra møde nr. 57 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS - Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 30. maj 2013 Telefon: 7663 1781 REFERAT fra møde nr. 57 for Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Høringssvar fra Det Regionale Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje i Region Syddanmark.

Høringssvar fra Det Regionale Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje i Region Syddanmark. Chefkonsulent Helene Vestergaard Sørensen Sundhedsstaben, Planlægning og Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle Dato 29. august 2007 Sagsbeh. J.nr. Deres ref. Fil: Dokument 1 Sagsnr J.nr. og Sagsnr. bedes anført

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere