Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje"

Transkript

1 Censorformandskabets årsberetning 2007/ juli december 2008 Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

2 Censorformandskabets årsberetning juli december 2008 Censorformandskabets opbygning og medlemmer Censorformandskabet er nedsat af og refererer til Landsudvalget ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Danmark, jf. Forretningsorden for Landsudvalget, 3 og 4, stk. 3. Censorformandskabet består af én censorformand fra hver af de tre uddannelsesregioner. Censorformanden i den enkelte Uddannelsesregion udpeges af regionens specialuddannelsesråd. En repræsentant fra Landsudvalget er medlem af Censorformandskabet, som selv konstituerer sig med formand. Medlemmer i censorformandskabet. Region Syd (feb Inge Marie Kristensen (Formand for censorformandskabet siden marts 2008) Regional uddannelseskoordinator HR, Uddannelse og Udvikling Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf eller Region Øst (feb nov. 2007) Heidi Nolsöe Klinisk oversygeplejerske Anæstesi / operationsafdeling Amager hospital Italiensvej København S Tlf. : ell , Personsøger: Region Øst (dec Jonna Schwaner Afdelingssygeplejerske Anæstesiologisk Afdeling 532 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Tlf.: el personsøger

3 Region Nord (aug Kim Wierenfeldt Jacobsen Oversygeplejerske Anæstesi/operationsafdelingen Regionshospitalet Viborg Heibergs Allé Viborg Tlf eller Censorformandskabets opgaver Godkendelse af nye censorer til afsluttende skriftlige opgaver jf. kriterier fastsat af Landsudvalget Udarbejdelse og ajourføring af regions- og landsdækkende censorregistre. Koordinering og fordeling af censorer til afsluttende skriftlige opgaver. Planlægning og afholdelse af tema- og undervisningsdage for censorer og opgavevejledere. Udarbejdelse og ajourføring af skemaer og formularer der anvendes i forbindelse med censurering af den afsluttende opgave. Rådgivning af Landsudvalget vedr. skemaer og formularer der anvendes i forbindelse med censurering af den afsluttende opgave. Udsendelse af ajourført materiale (retningslinier, indberetningsskemaer, adresser mv.) til censorer i forbindelse med censurering af den afsluttende skriftlige opgave. Modtagelse og arkivering af censorindberetningsskemaer. Udpegning af censorer til ankenævn. Udarbejdelse af årsberetning Mødeaktivitet Censorformandskabet har i perioden juni 2007 til december 2008 afholdt 3 møder. Herudover har censorformandskabet afholdt 1 møde sammen med censorformændene ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Aktiviteter og tiltag i perioden juni 2007 december 2008 Formularer Følgende landsdækkende formularer er revideret og godkendt i Landsudvalget maj 2008: Bedømmelse af afsluttende skriftlig opgave Skriftlig tilbagemelding på den afsluttende skriftlige opgave Censorindberetning Godkendelse af den afsluttede skriftlige opgave Beskrivelse af censorfunktionen (se beskrivelse af folderen nedenfor) Herudover er der udarbejdet ensartede og landsdækkende breve: Påmindelse til censor om kommende opgaver til censurering, ca. 3 uger før forventet modtagelse 3

4 Oplysningsbrev med data på vejleder m.m. som opgavevejleder eller anden udpeget ansvarlig person (der er lokalt i regionerne forskellige procedurer), fremsender til censor sammen med opgaven til bedømmelse. Formularer og Folderne er tilgængelige på relevante hjemmesider i de enkelte regioner: Eks.: Region Syddanmark: Følgebrevet er fremsendt på word-fil til alle opgavevejledere og censorer af deres respektive censorformænd. Procedure vedrørende godkendelse af censorer På Landsudvalget i maj 2008 fik Censorformandskabet godkendt en ny procedure vedrørende rekruttering af censorer i en tidsbegrænset 4-årig periode samt en folder med beskrivelsen af censorfunktionen med titlen Censor v/ Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje til uddeling til landets censorer. Denne nye procedure betød, at censorformandskabet i efteråret 2008 udsendte ansøgningsskemaer til rekruttering af censorer til den afsluttende skriftlige opgave til samtlige anæstesiafsnit i hele landet. Proceduren indebar, at både gamle og nye censorer skulle indsende ansøgning vedlagt relevant dokumentation for kvalifikationer. De indkomne ansøgninger blev godkendt på møde i Censorformandskabet i december 2008, og alle censorer modtog efterfølgende en Censorgodkendelse for en 4-årig periode gældende fra d. 1. januar december 2012 samt ovennævnte folder. Den nye procedure og folderen blev positivt modtaget af alle. Fælles temadag for censorer og opgavevejledere. Censorformandskabet ved specialuddannelserne for sygeplejersker i henholdsvis intensiv og anæstesiologisk sygepleje arrangerede og gennemførte en fælles temadag d. 18. september 2008 i Århus. Temaet var Fokus på skriftlig tilbagemelding i forbindelse med censurering v. Lotte Rienecker, Centerleder ved Akademisk Skrivecenter, Københavns Universitet. Deltagerantallet var 77. Sygeplejekonflikten foråret 2008 (16. april juni 2008) Sygeplejekonflikten foråret 2008 har også sat sine spor i Censorformandskabet specielt vedrørende de afsluttende skriftlige opgaver. De fastlagte afleveringsdatoer for opgaverne henholdsvis 3. mandag i maj og 3, mandag i november måned trådte delvist ud af kraft, idet der var meget forskellige betingelser for anæstesikursisterne. Nogle kursister var i arbejde under hele perioden, andre var kun delvist berørt af konflikten, mens nogen var helt ude af arbejdet i de to måneder konflikten varede. Det har betydet, at der blev fastlagt nye afleveringsdatoer for kursisterne under hensyntagen til fraværet under konflikten. Overskrifterne var: Ikke berørt af konflikten Delvis fravær pga. af konflikten Fuldt fravær pga. konflikten 4

5 Denne procedure fastholdes i uddannelsesforløbet for de kursister der blev ansat i 2-årige uddannelsesstillinger pr. 1. februar 2008, hvor de kursister med fuldt fravær under uddannelsen først afslutter specialuddannelsen d. 31. marts Antal censorer på landsplan: Region SYD Regions ØST Region NORD Antal censorer Dette antal skønnes at være passende svarende til antallet af opgaver. Antal opgaver til censurering Fra Region Syd Antal opgaver Bestået 1. gang Bestået 2. gang 2007 (juni dec.) OBS: Det lille antal godkendte opgaver i 2008 skyldes, at 15 kursister har været ramt af konflikten og derfor først afslutter specialuddannelsen De afsluttende opgaver afleveres således primo januar 2009 Fra Region Øst Antal opgaver Bestået 1. gang Bestået 2. gang 2007 (juni dec.) Fra Region Nord Antal opgaver Bestået 1. gang Bestået 2. gang 2007 (juni dec.) 24?? Landets samlede antal opgaver Samlede antal opgaver udarbejdet på landsplan 2007 (juni dec.) (hele året) 73* * Det lille antal opgaver i 2008 skyldes eftervirkninger fra forårets konflikt Mange afsluttende opgaver 5

6 afleveres således først primo januar 2009 Fordeling af opgaver hos censorerne Censorerne fra hele landet har i gennemsnit haft 3-4 opgaver pr. år, med variationer på fra 1 5 opgaver til hver censor. Variationen skyldes individuelle forhold, hvor eksempelvis nogle censorer i en periode har et ønske om, kun at modtage én opgave til bedømmelse eller måske slet ingen, grundet egen videreuddannelse. I sådanne situationer kontakter censorerne deres censorformand inden fordelingen af opgaverne finder sted, dvs. mindst 2 måneder før de fastlagte afleveringsdatoer for opgaverne. Oversigt over opgavetitler fordelt på de forskellige sygehuse Opgavetitler fra Region SYD (2007) : Opgavetitel: Horsens e Omsorgen for den vågne traumepatient Katastrofe sectio: omsorg og mestring af stress Vejle Give Bevarelse af patientens integritet e Fredericia Kolding e Lindring af smerte og lidelse ved modtagelse af traumepatienter Sydvestjysk Esbjerg Sønderjylland, Aabenraa Sønderjylland, Sønderborg Odense Universitetshospital, OUH Den urolige opvågningspatient Hypotermi og anæstesi Kommunikation og det faglige skøn Standarder og væskebehandling Hvordan kan anæstesisygeplejersken kommunikativt i forberedelse af patienten til anæstesi, medtænke den humanistiske tilgang i den sygeplejefaglige referenceramme for Sydvestjysk og hvorledes er referencerammen i forbindelse hermed anvendelig? Kvalme og anæstesi Anæstesiologisk sygepleje anæstesi, operation, naturlægemidler og blødning Barnets integritet, behandlersystemets magt et etisk dilemma? Etiske dilemmaer ved modtagelse af traumepatienter Modtagelse af børn med ADHD til generel anæstesi NLP-redskaber i anæstesisygeplejen Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske yde omsorg og bevare integriteten hos en traumepatient Hvilke kvalifikationer skal anæstesisygeplejersken besidde, for at indgå i en moralsk og ansvarlig tillidsrelation med patienten som skal bedøves, således at hun samtidig hjælper patienten til at mestre situationen bedst muligt Kommunikation med ikke-dansktalende voksne patienter i det 6

7 Odense Universitetshospital, Svendborg præoperative møde Børns angst ved indledning af anæstesi Hvordan kan anæstesisygeplejersken skabe en tillidsfuld relation med patienten og identificere dennes behov for støtte og omsorg i den korte tid der er til rådighed, forud for anæstesi Postoperativ information til den inoperable patient efter endt anæstesi med fokus på håbet Tillid i relationer Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske øge patientens tillid til mig og dermed reducere hans angst for en ikke planlagt fiberoptisk intubation, i en vågen tilstand? Opgavetitler fra Region SYD (2008) : Opgavetitel: Vejle Give Anæstesi til børn tillid som brobygning e Interhospital ledsagelse af den intuberede intensive patient Fredericia Kolding Akut indledning e Sygepleje til traumepatienter Horsens Modtagelse af det lille barn til anæstesi Sydvestjysk Anæstesi og postoperativ kvalme og opkastning Kommunikation til kriseramte Esbjerg Anæstesi og respiratorisk restrelaksering OUH, Middelfart Kvalitet i den mellemmenneskelige relation mellem forældre og anæstesisygeplejerske OBS: Det lille antal godkendte opgaver i 2008 skyldes, at 15 kursister har været ramt af konflikten og derfor først afslutter specialuddannelsen de afsluttende opgaver afleveres således primo januar 2009 Opgavetitler fra Region ØST (2007) : Bispebjerg Hospital Opgavetitel: Anæstesisygeplejen i korttidskontakten til patienten med nyopdaget malign lidelse. Anæstesisygeplejerskens kerneydelser og kompetenceniveauer i det præhospitale regi. Gentofte Hospital Anæstesi til adipøse patienter fokus på reduktion af risiko for desaturation ved intubation og ekstubation. Hvordan kan anæstesisygeplejersken medvirke til at reducere et muligt angstniveau hos førskolebarnet ved indledning af anæstesi. Glostrup Hospital Omsorg og kommunikation til demente. Psykisk forberedelse af den voksne elektive operationspatient til anæstesi. Smertebehandling af børn Herlev Hospital Trykkontrolleret ventilation til ældre patienter. Anæstesiforberedelse af Alzheimerpatienten. 7

8 Hillerød Hospital Anæstesi på den fede måde. Kommunikation en svær ting. Det svære valg pårørende på stuen Anæstesi og designerdrugs Hvornår har du sidst drukket?? Holbæk Hospital Kommunikation med den voksne habile operationspatient i den præoperative fase. Anæstesi og overvægt. Propofol el. Sevofluran. Hvidovre Hospital Stress og mestring. Kommunikation mellem anæstesisygeplejersken og den demente patient. Fædres tilstedeværelse på stuen ved akut sectio i generel anæstesi. Tillid. Peri- og postoperativ smertebehandling til patienter med et opioidmisbrug. Nykøbing Falster At opnå tandbørns tillid en opgave om omsorg. Næstved Præoxygenering fordele og ulemper Awareness TIVA kontra Gasanæstesi Omsorg og kommunikation med den interhospitale patient. Lejring af den svært overvægtige patient med fokus på respiration og intubation. Rigshospitalet Fejl læring og sanktion. Anæstesi til det stressede barn. Remifentanil og akut opioid tolerens. Awareness Postoperativ smertebehandling til rygkirurgiske patienter. Præoxygenering af svært overvægtige patienter Roskilde PONV postoperativ kvalme og opkastning. Slagelse Hvordan skal anæstesisygeplejersken kommunikere, for at sikre omsorgen og de etiske aspekter for den elektive sectiopatient, der ønsker G.A. mod givet fagligt råd. Opgavetitler fra Region ØST (2008) : Opgavetitel: Bispebjerg Hospital Hvilken betydning har anæstesisygeplejerskens kompetenceniveau for den anæstesiologiske sygepleje i modtagelsen af den traumatiserede patient, og hvilken betydning kunne anvendelsen af ATCN-principperne have for hendes håndtering af patienten. Forebyggelse af kompartmentsyndrom ved stensnitslejring. Præoxygenering af voksne raske ASA 1 2 patienter. Frederiksberg Hospital Jeg blues sygeplejefaglige overvejelser om blufærdighed hos kvindelige patienter med muslimsk baggrund. 8

9 Gentofte Hospital Cufftryk Hvordan forebygges varmetab under og efter operation af ortopædkirurgisk hofteoperation med korrekt anvendelse af Bairhugger. Intubation af børn på Sevofluran. Hypotention og elektivt sectio Glostrup Hospital Larynxmaske i bugleje. Utopi eller fremtid. Ekstubation i bugleje noget man kunne tænke sig. Har du sovet godt. Herlev Hospital Et etisk perspektiv Hvordan omtaler vi den sovende patient. Støj på operationsstuen i forberedelsesperioden har det betydning for den stressede patient. Smertebehandling til hysterectomipatienter. Den ældre traumepatient en udfordring. Hillerød Hospital Brug fantasien! Og forbedre det operative forløb Forebyggelse af lejringsskader. Perioperativ, mild hypotermi belyst ved journalaudit og litteraturstudie. Anæstesisygepleje på den sjove måde. Holbæk Hospital Hvordan kan anæstesisygeplejerskens adfærd mindske patientens stressniveau i den præoperative fase. Fordomme overfor patienter set i forhold til det kulturelle perspektiv. Hvidovre Hospital Om at bedøve torturofre. Forberedelse og modtagelse af patienter med Alzheimers demens på operationsgangen. En opgave om dementes særlige behov på operationsgangen. Demente og deres oplevelse af stress og angst i forbindelse med anæstesi. Køge Anæstesisygeplejerskens møde med fremmede kulturer. Etik bevarelse af pt. integritet og værdighed under generel anæstesi. Lejring af den svært overvægtige patient med hensyn til oxygenering og intubation. Integritet og værdighed under anæstesi. Nyk.Falster Hvilken betydning har den optimale lejring af den adipøse patient i anæstesiindledning, set i relation til intubation og præoxygenering. Kultur og stemning på operationsstuen. Hvordan kan anæstesisygeplejersken optimere relationen til patienten med anden etnisk baggrund i det korte tidsrum fra modtagelsen på operationsgangen til anæstesien indledes. Næstved PONV kan det identificeres og forebygges. Rigshospitalet En god fødselsoplevelse ved sectio. Væskestrategi til ovariecancerkirurgi med peritonectomi. Luftvejskomplikationer hos børn med larynxspasmer. Komplikationer ved ekstubation. 9

10 Humor anvendt i anæstesisygeplejen. Tab af social identitet. Når patienten med Alzheimers sygdom skal bedøves. Roskilde Hvilke overvejelser skal anæstesisygeplejersken medtænke i valget af en veltilrettelagt anæstesi og analgesi til den hysterectomerede kvinde. Slagelse Awareness omsorg, opsporing og opfølgning. Den præoperative modtagelse en opgave der skal løses eller et menneske man skal tage sig af. Opgavetitler fra Region NORD (2007) : Opgavetitel: Ålborg Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske drage omsorg for den elektive inoperable cancerpatient, som ønsker information, umiddelbart efter en Propofol-/Ultiva anæstesi. Patienter, der skal have foretaget gastric bypass. Hjørring Mødet med systemet. Et opgave titel ikke oplyst Frederikshavn Hvorfor vågner han ikke Thisted Hvilke specielle kundskaber skal anæstesisygeplejersker være i besiddelse af, for at kunne yde en helhedssygepleje i indledning og luftvejshåndtering af den overvægtige patient i generel anæstesi. Skejby Universitetshospital Interhospital transport. Præoxygenering. Århus Stigmatisering af den bariatriske patient. Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske medvirke til, at forældre til børn, som skal opereres i GA... Hvorledes kan anæstesisygeplejersken, gennem øget indsigt, være nærværende og omsorgsfuld for den inoperable patient, i den postoperative periode. Omsorg og kontinuitet. Hvordan kan anæstesisygeplejersken kombinere sikkerhed og omsorg i forbindelse med indledningen af børn til anæstesi? Skal jeg fortælle patienten, at hun bliver intuberet. Silkeborg Nærvær i relationen med de adipøse patienter. Randers Forebyggelse af postoperativ urinretention - forbedring af patientbehandlingen ved blæreskanning? Anæstesiindledning til børn. Patienten i regional anæstesi ramt af krise. Herning Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske stå bedre 10

11 rustet til varetagelse af donorplejen i forbindelse med udtagning af organer. Holstebro Anæstesi til demente. Viborg Huskeanæstesi. Patient-anatomi. Tillid - mistillid. En kvalificering af omsorg. Forstår vi hinanden? Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske udøve omsorg til patienten, som skal foretage TEA carotis operation i lokal anæstesi, således at patienten oplever ro og tryghed for derigennem at bedre samarbejdet mellem patient og anæstesisygeplejerske. Opgavetitler fra Region NORD (2008) : Opgavetitel: Ålborg Syd Anæstesiologisk sygepleje som et kvalitetsbegreb i forhold til anæstesiindledning til 2-5 årige børn. Stress og mestring Angst for det ukendte Fra OP uden trusser Ålborg Nord Det korte møde mellem anæstesisygeplejersken og patienten inden anæstesien The best way to sool a man is to give him anaesthetic Shivering - en rystende oplevelse Hjørring Sectio i spinalanæstesi Postoperativ information Skejby Universitetshospital Kommunikation med kræftpatienten Forældre og anæstesiindledning Frederikshavn Positive smerter På hvilken måde kan anæstesisygeplejen forbedres og være med til at optimere præoxygenering til den elektive pt? - hvordan inddrages de patienter, der ikke magter at samarbejde til præoxygenering? Mødet med barnet! Århus Patientsikkerhed og anvendelse af cricoideatryk ved vanskelig luftvejshåndtering Det fysiologiske stressrespons hos kirurgiske patienter Lover du mig, at jeg vågner igen Mild hypotermi - en kold og unødvendig (?) fornøjelse Hvordan kan anæstesisygeplejersken i indledningen af anæstesien yde omsorg for den angste patient? Børn og forældre og anæstesi Silkeborg Hvordan kan vi som anæstesisygeplejersker gennem vores kommunikation støtte patienten til at mestre situationen, at skulle på operationsgangen til elektiv 11

12 operation? Randers Et omsorgsaspekt i anæstesiologisk sygepleje Søvndybde og generel anæstesi Forebyggelse af hypotermi Herning Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske bedst muligt forebygge lungekomplikationer hos ældre patienter i generel anæstesi Generel anæstesi til patienter med hjerteinsufficiens Holstebro Støtte til den kriseramte mammacancer patient. Mestring af anæstesi Forberedelse af det intuitive barn til anæstesi Viborg Hvordan udøver anæstesisygeplejersken omsorg og skaber tillid til patienten i den akutte fase efter tarmperforation, således at patienten oplever tryghed? Anæstesisygepleje til årige patienter, der modsætter sig behandling Hvordan mestrer anæstesisygeplejersken mors in tabula? OBS. I oversigten over antal opgaver og titler på de afsluttende opgaver er der en usikkerhedsmargin, idet der nogle steder i landet registreres opgaveafleveringer på det følgende hold (årstal), mens andre steder følger afleveringerne årstallet for aflevering. I censorformandskabet er det vanskeligt at have overblikket over de kursister der eksempelvis er på barselsorlov og hvornår. Derfor vil vi fremover registrere opgaverne det årstal de bedømmes. Klagesager og/eller ankesager: Der har i perioden juli 2007 december 2008 ikke været nogen klage eller ankesager. Afsluttende kommentarer til Årsrapporten Der har de seneste år har været en stor udskiftning blandt censorformændene i regionerne, hvilket har betydet mangelfuld opfølgning, blandt andet i forholdt til censorindberetninger og den generelle dokumentation i forhold til censorformandskabets opgaver. Dette håber vi, at vi med de nye tiltag i den forgangne periode får rettet op på for fremtiden. Opgaver og ønsker for 2009: Censorformandskabet ønsker en drøftelse med Landsudvalget vedrørende de gældende opgavekriterier og bedømmelse af den afsluttende skriftlige opgave, herunder om bedømmelsen kan vurderes og bedømmes med karakter efter 7- trinsskalaen i stedet for som nu med bestået/ikke bestået med skriftlig tilbagemelding? Censorformandskabet vil med jævne mellemrum (hvert år/hvert andet år) arrangere en temadag for censorer og opgavevejledere på landsplan. Hver anden gang gerne i samarbejde med det intensive område. Censorformændene etablerer lokale aktiviteter for de anæstesiologiske censorer og 12

13 opgavevejledere i deres område. Censorformændene identificerer undervisnings- og uddannelsesbehovet hos opgavevejledere og censorer i deres censorområde med henblik på fremtidig undervisning/uddannelse. Årsberetningens godkendelse Årsberetningen for 2007/2008 er godkendt på Censorformandskabets møde d. 20. marts 2009 og på Landsudvalget d. 6. maj Årsberetningen fremsendes til Landsudvalget og medlemmer af censorkorpset. Juni 2009, på censorformandskabets vegne Inge-Marie Kristensen Formand for censorformandskabet 13

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Københavns Amt 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 65 50 10 00 Fax: 65 50 38 80 Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen August

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005

Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 MAJ 2006 Patienterne har ordet Undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 2005 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Amtsrådsforeningen Amterne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED OPGAVELØSERE: CHARLOTTE BLUMENSAAT STORM (143357), MERETE ROSANN POULSEN (151451), SABINA SKOV CHRISTENSEN (152081) HOLD/MODUL: F11/14 OPGAVETYPE: BACHELOR PROJEKT VEJLEDER: STEEN HUNDBORG MARTENSEN, LEKTOR

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere