Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje"

Transkript

1 Censorformandskabets årsberetning 2007/ juli december 2008 Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

2 Censorformandskabets årsberetning juli december 2008 Censorformandskabets opbygning og medlemmer Censorformandskabet er nedsat af og refererer til Landsudvalget ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Danmark, jf. Forretningsorden for Landsudvalget, 3 og 4, stk. 3. Censorformandskabet består af én censorformand fra hver af de tre uddannelsesregioner. Censorformanden i den enkelte Uddannelsesregion udpeges af regionens specialuddannelsesråd. En repræsentant fra Landsudvalget er medlem af Censorformandskabet, som selv konstituerer sig med formand. Medlemmer i censorformandskabet. Region Syd (feb Inge Marie Kristensen (Formand for censorformandskabet siden marts 2008) Regional uddannelseskoordinator HR, Uddannelse og Udvikling Region Syddanmark Damhaven Vejle Tlf eller Region Øst (feb nov. 2007) Heidi Nolsöe Klinisk oversygeplejerske Anæstesi / operationsafdeling Amager hospital Italiensvej København S Tlf. : ell , Personsøger: Region Øst (dec Jonna Schwaner Afdelingssygeplejerske Anæstesiologisk Afdeling 532 Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Tlf.: el personsøger

3 Region Nord (aug Kim Wierenfeldt Jacobsen Oversygeplejerske Anæstesi/operationsafdelingen Regionshospitalet Viborg Heibergs Allé Viborg Tlf eller Censorformandskabets opgaver Godkendelse af nye censorer til afsluttende skriftlige opgaver jf. kriterier fastsat af Landsudvalget Udarbejdelse og ajourføring af regions- og landsdækkende censorregistre. Koordinering og fordeling af censorer til afsluttende skriftlige opgaver. Planlægning og afholdelse af tema- og undervisningsdage for censorer og opgavevejledere. Udarbejdelse og ajourføring af skemaer og formularer der anvendes i forbindelse med censurering af den afsluttende opgave. Rådgivning af Landsudvalget vedr. skemaer og formularer der anvendes i forbindelse med censurering af den afsluttende opgave. Udsendelse af ajourført materiale (retningslinier, indberetningsskemaer, adresser mv.) til censorer i forbindelse med censurering af den afsluttende skriftlige opgave. Modtagelse og arkivering af censorindberetningsskemaer. Udpegning af censorer til ankenævn. Udarbejdelse af årsberetning Mødeaktivitet Censorformandskabet har i perioden juni 2007 til december 2008 afholdt 3 møder. Herudover har censorformandskabet afholdt 1 møde sammen med censorformændene ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Aktiviteter og tiltag i perioden juni 2007 december 2008 Formularer Følgende landsdækkende formularer er revideret og godkendt i Landsudvalget maj 2008: Bedømmelse af afsluttende skriftlig opgave Skriftlig tilbagemelding på den afsluttende skriftlige opgave Censorindberetning Godkendelse af den afsluttede skriftlige opgave Beskrivelse af censorfunktionen (se beskrivelse af folderen nedenfor) Herudover er der udarbejdet ensartede og landsdækkende breve: Påmindelse til censor om kommende opgaver til censurering, ca. 3 uger før forventet modtagelse 3

4 Oplysningsbrev med data på vejleder m.m. som opgavevejleder eller anden udpeget ansvarlig person (der er lokalt i regionerne forskellige procedurer), fremsender til censor sammen med opgaven til bedømmelse. Formularer og Folderne er tilgængelige på relevante hjemmesider i de enkelte regioner: Eks.: Region Syddanmark: Følgebrevet er fremsendt på word-fil til alle opgavevejledere og censorer af deres respektive censorformænd. Procedure vedrørende godkendelse af censorer På Landsudvalget i maj 2008 fik Censorformandskabet godkendt en ny procedure vedrørende rekruttering af censorer i en tidsbegrænset 4-årig periode samt en folder med beskrivelsen af censorfunktionen med titlen Censor v/ Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje til uddeling til landets censorer. Denne nye procedure betød, at censorformandskabet i efteråret 2008 udsendte ansøgningsskemaer til rekruttering af censorer til den afsluttende skriftlige opgave til samtlige anæstesiafsnit i hele landet. Proceduren indebar, at både gamle og nye censorer skulle indsende ansøgning vedlagt relevant dokumentation for kvalifikationer. De indkomne ansøgninger blev godkendt på møde i Censorformandskabet i december 2008, og alle censorer modtog efterfølgende en Censorgodkendelse for en 4-årig periode gældende fra d. 1. januar december 2012 samt ovennævnte folder. Den nye procedure og folderen blev positivt modtaget af alle. Fælles temadag for censorer og opgavevejledere. Censorformandskabet ved specialuddannelserne for sygeplejersker i henholdsvis intensiv og anæstesiologisk sygepleje arrangerede og gennemførte en fælles temadag d. 18. september 2008 i Århus. Temaet var Fokus på skriftlig tilbagemelding i forbindelse med censurering v. Lotte Rienecker, Centerleder ved Akademisk Skrivecenter, Københavns Universitet. Deltagerantallet var 77. Sygeplejekonflikten foråret 2008 (16. april juni 2008) Sygeplejekonflikten foråret 2008 har også sat sine spor i Censorformandskabet specielt vedrørende de afsluttende skriftlige opgaver. De fastlagte afleveringsdatoer for opgaverne henholdsvis 3. mandag i maj og 3, mandag i november måned trådte delvist ud af kraft, idet der var meget forskellige betingelser for anæstesikursisterne. Nogle kursister var i arbejde under hele perioden, andre var kun delvist berørt af konflikten, mens nogen var helt ude af arbejdet i de to måneder konflikten varede. Det har betydet, at der blev fastlagt nye afleveringsdatoer for kursisterne under hensyntagen til fraværet under konflikten. Overskrifterne var: Ikke berørt af konflikten Delvis fravær pga. af konflikten Fuldt fravær pga. konflikten 4

5 Denne procedure fastholdes i uddannelsesforløbet for de kursister der blev ansat i 2-årige uddannelsesstillinger pr. 1. februar 2008, hvor de kursister med fuldt fravær under uddannelsen først afslutter specialuddannelsen d. 31. marts Antal censorer på landsplan: Region SYD Regions ØST Region NORD Antal censorer Dette antal skønnes at være passende svarende til antallet af opgaver. Antal opgaver til censurering Fra Region Syd Antal opgaver Bestået 1. gang Bestået 2. gang 2007 (juni dec.) OBS: Det lille antal godkendte opgaver i 2008 skyldes, at 15 kursister har været ramt af konflikten og derfor først afslutter specialuddannelsen De afsluttende opgaver afleveres således primo januar 2009 Fra Region Øst Antal opgaver Bestået 1. gang Bestået 2. gang 2007 (juni dec.) Fra Region Nord Antal opgaver Bestået 1. gang Bestået 2. gang 2007 (juni dec.) 24?? Landets samlede antal opgaver Samlede antal opgaver udarbejdet på landsplan 2007 (juni dec.) (hele året) 73* * Det lille antal opgaver i 2008 skyldes eftervirkninger fra forårets konflikt Mange afsluttende opgaver 5

6 afleveres således først primo januar 2009 Fordeling af opgaver hos censorerne Censorerne fra hele landet har i gennemsnit haft 3-4 opgaver pr. år, med variationer på fra 1 5 opgaver til hver censor. Variationen skyldes individuelle forhold, hvor eksempelvis nogle censorer i en periode har et ønske om, kun at modtage én opgave til bedømmelse eller måske slet ingen, grundet egen videreuddannelse. I sådanne situationer kontakter censorerne deres censorformand inden fordelingen af opgaverne finder sted, dvs. mindst 2 måneder før de fastlagte afleveringsdatoer for opgaverne. Oversigt over opgavetitler fordelt på de forskellige sygehuse Opgavetitler fra Region SYD (2007) : Opgavetitel: Horsens e Omsorgen for den vågne traumepatient Katastrofe sectio: omsorg og mestring af stress Vejle Give Bevarelse af patientens integritet e Fredericia Kolding e Lindring af smerte og lidelse ved modtagelse af traumepatienter Sydvestjysk Esbjerg Sønderjylland, Aabenraa Sønderjylland, Sønderborg Odense Universitetshospital, OUH Den urolige opvågningspatient Hypotermi og anæstesi Kommunikation og det faglige skøn Standarder og væskebehandling Hvordan kan anæstesisygeplejersken kommunikativt i forberedelse af patienten til anæstesi, medtænke den humanistiske tilgang i den sygeplejefaglige referenceramme for Sydvestjysk og hvorledes er referencerammen i forbindelse hermed anvendelig? Kvalme og anæstesi Anæstesiologisk sygepleje anæstesi, operation, naturlægemidler og blødning Barnets integritet, behandlersystemets magt et etisk dilemma? Etiske dilemmaer ved modtagelse af traumepatienter Modtagelse af børn med ADHD til generel anæstesi NLP-redskaber i anæstesisygeplejen Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske yde omsorg og bevare integriteten hos en traumepatient Hvilke kvalifikationer skal anæstesisygeplejersken besidde, for at indgå i en moralsk og ansvarlig tillidsrelation med patienten som skal bedøves, således at hun samtidig hjælper patienten til at mestre situationen bedst muligt Kommunikation med ikke-dansktalende voksne patienter i det 6

7 Odense Universitetshospital, Svendborg præoperative møde Børns angst ved indledning af anæstesi Hvordan kan anæstesisygeplejersken skabe en tillidsfuld relation med patienten og identificere dennes behov for støtte og omsorg i den korte tid der er til rådighed, forud for anæstesi Postoperativ information til den inoperable patient efter endt anæstesi med fokus på håbet Tillid i relationer Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske øge patientens tillid til mig og dermed reducere hans angst for en ikke planlagt fiberoptisk intubation, i en vågen tilstand? Opgavetitler fra Region SYD (2008) : Opgavetitel: Vejle Give Anæstesi til børn tillid som brobygning e Interhospital ledsagelse af den intuberede intensive patient Fredericia Kolding Akut indledning e Sygepleje til traumepatienter Horsens Modtagelse af det lille barn til anæstesi Sydvestjysk Anæstesi og postoperativ kvalme og opkastning Kommunikation til kriseramte Esbjerg Anæstesi og respiratorisk restrelaksering OUH, Middelfart Kvalitet i den mellemmenneskelige relation mellem forældre og anæstesisygeplejerske OBS: Det lille antal godkendte opgaver i 2008 skyldes, at 15 kursister har været ramt af konflikten og derfor først afslutter specialuddannelsen de afsluttende opgaver afleveres således primo januar 2009 Opgavetitler fra Region ØST (2007) : Bispebjerg Hospital Opgavetitel: Anæstesisygeplejen i korttidskontakten til patienten med nyopdaget malign lidelse. Anæstesisygeplejerskens kerneydelser og kompetenceniveauer i det præhospitale regi. Gentofte Hospital Anæstesi til adipøse patienter fokus på reduktion af risiko for desaturation ved intubation og ekstubation. Hvordan kan anæstesisygeplejersken medvirke til at reducere et muligt angstniveau hos førskolebarnet ved indledning af anæstesi. Glostrup Hospital Omsorg og kommunikation til demente. Psykisk forberedelse af den voksne elektive operationspatient til anæstesi. Smertebehandling af børn Herlev Hospital Trykkontrolleret ventilation til ældre patienter. Anæstesiforberedelse af Alzheimerpatienten. 7

8 Hillerød Hospital Anæstesi på den fede måde. Kommunikation en svær ting. Det svære valg pårørende på stuen Anæstesi og designerdrugs Hvornår har du sidst drukket?? Holbæk Hospital Kommunikation med den voksne habile operationspatient i den præoperative fase. Anæstesi og overvægt. Propofol el. Sevofluran. Hvidovre Hospital Stress og mestring. Kommunikation mellem anæstesisygeplejersken og den demente patient. Fædres tilstedeværelse på stuen ved akut sectio i generel anæstesi. Tillid. Peri- og postoperativ smertebehandling til patienter med et opioidmisbrug. Nykøbing Falster At opnå tandbørns tillid en opgave om omsorg. Næstved Præoxygenering fordele og ulemper Awareness TIVA kontra Gasanæstesi Omsorg og kommunikation med den interhospitale patient. Lejring af den svært overvægtige patient med fokus på respiration og intubation. Rigshospitalet Fejl læring og sanktion. Anæstesi til det stressede barn. Remifentanil og akut opioid tolerens. Awareness Postoperativ smertebehandling til rygkirurgiske patienter. Præoxygenering af svært overvægtige patienter Roskilde PONV postoperativ kvalme og opkastning. Slagelse Hvordan skal anæstesisygeplejersken kommunikere, for at sikre omsorgen og de etiske aspekter for den elektive sectiopatient, der ønsker G.A. mod givet fagligt råd. Opgavetitler fra Region ØST (2008) : Opgavetitel: Bispebjerg Hospital Hvilken betydning har anæstesisygeplejerskens kompetenceniveau for den anæstesiologiske sygepleje i modtagelsen af den traumatiserede patient, og hvilken betydning kunne anvendelsen af ATCN-principperne have for hendes håndtering af patienten. Forebyggelse af kompartmentsyndrom ved stensnitslejring. Præoxygenering af voksne raske ASA 1 2 patienter. Frederiksberg Hospital Jeg blues sygeplejefaglige overvejelser om blufærdighed hos kvindelige patienter med muslimsk baggrund. 8

9 Gentofte Hospital Cufftryk Hvordan forebygges varmetab under og efter operation af ortopædkirurgisk hofteoperation med korrekt anvendelse af Bairhugger. Intubation af børn på Sevofluran. Hypotention og elektivt sectio Glostrup Hospital Larynxmaske i bugleje. Utopi eller fremtid. Ekstubation i bugleje noget man kunne tænke sig. Har du sovet godt. Herlev Hospital Et etisk perspektiv Hvordan omtaler vi den sovende patient. Støj på operationsstuen i forberedelsesperioden har det betydning for den stressede patient. Smertebehandling til hysterectomipatienter. Den ældre traumepatient en udfordring. Hillerød Hospital Brug fantasien! Og forbedre det operative forløb Forebyggelse af lejringsskader. Perioperativ, mild hypotermi belyst ved journalaudit og litteraturstudie. Anæstesisygepleje på den sjove måde. Holbæk Hospital Hvordan kan anæstesisygeplejerskens adfærd mindske patientens stressniveau i den præoperative fase. Fordomme overfor patienter set i forhold til det kulturelle perspektiv. Hvidovre Hospital Om at bedøve torturofre. Forberedelse og modtagelse af patienter med Alzheimers demens på operationsgangen. En opgave om dementes særlige behov på operationsgangen. Demente og deres oplevelse af stress og angst i forbindelse med anæstesi. Køge Anæstesisygeplejerskens møde med fremmede kulturer. Etik bevarelse af pt. integritet og værdighed under generel anæstesi. Lejring af den svært overvægtige patient med hensyn til oxygenering og intubation. Integritet og værdighed under anæstesi. Nyk.Falster Hvilken betydning har den optimale lejring af den adipøse patient i anæstesiindledning, set i relation til intubation og præoxygenering. Kultur og stemning på operationsstuen. Hvordan kan anæstesisygeplejersken optimere relationen til patienten med anden etnisk baggrund i det korte tidsrum fra modtagelsen på operationsgangen til anæstesien indledes. Næstved PONV kan det identificeres og forebygges. Rigshospitalet En god fødselsoplevelse ved sectio. Væskestrategi til ovariecancerkirurgi med peritonectomi. Luftvejskomplikationer hos børn med larynxspasmer. Komplikationer ved ekstubation. 9

10 Humor anvendt i anæstesisygeplejen. Tab af social identitet. Når patienten med Alzheimers sygdom skal bedøves. Roskilde Hvilke overvejelser skal anæstesisygeplejersken medtænke i valget af en veltilrettelagt anæstesi og analgesi til den hysterectomerede kvinde. Slagelse Awareness omsorg, opsporing og opfølgning. Den præoperative modtagelse en opgave der skal løses eller et menneske man skal tage sig af. Opgavetitler fra Region NORD (2007) : Opgavetitel: Ålborg Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske drage omsorg for den elektive inoperable cancerpatient, som ønsker information, umiddelbart efter en Propofol-/Ultiva anæstesi. Patienter, der skal have foretaget gastric bypass. Hjørring Mødet med systemet. Et opgave titel ikke oplyst Frederikshavn Hvorfor vågner han ikke Thisted Hvilke specielle kundskaber skal anæstesisygeplejersker være i besiddelse af, for at kunne yde en helhedssygepleje i indledning og luftvejshåndtering af den overvægtige patient i generel anæstesi. Skejby Universitetshospital Interhospital transport. Præoxygenering. Århus Stigmatisering af den bariatriske patient. Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske medvirke til, at forældre til børn, som skal opereres i GA... Hvorledes kan anæstesisygeplejersken, gennem øget indsigt, være nærværende og omsorgsfuld for den inoperable patient, i den postoperative periode. Omsorg og kontinuitet. Hvordan kan anæstesisygeplejersken kombinere sikkerhed og omsorg i forbindelse med indledningen af børn til anæstesi? Skal jeg fortælle patienten, at hun bliver intuberet. Silkeborg Nærvær i relationen med de adipøse patienter. Randers Forebyggelse af postoperativ urinretention - forbedring af patientbehandlingen ved blæreskanning? Anæstesiindledning til børn. Patienten i regional anæstesi ramt af krise. Herning Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske stå bedre 10

11 rustet til varetagelse af donorplejen i forbindelse med udtagning af organer. Holstebro Anæstesi til demente. Viborg Huskeanæstesi. Patient-anatomi. Tillid - mistillid. En kvalificering af omsorg. Forstår vi hinanden? Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske udøve omsorg til patienten, som skal foretage TEA carotis operation i lokal anæstesi, således at patienten oplever ro og tryghed for derigennem at bedre samarbejdet mellem patient og anæstesisygeplejerske. Opgavetitler fra Region NORD (2008) : Opgavetitel: Ålborg Syd Anæstesiologisk sygepleje som et kvalitetsbegreb i forhold til anæstesiindledning til 2-5 årige børn. Stress og mestring Angst for det ukendte Fra OP uden trusser Ålborg Nord Det korte møde mellem anæstesisygeplejersken og patienten inden anæstesien The best way to sool a man is to give him anaesthetic Shivering - en rystende oplevelse Hjørring Sectio i spinalanæstesi Postoperativ information Skejby Universitetshospital Kommunikation med kræftpatienten Forældre og anæstesiindledning Frederikshavn Positive smerter På hvilken måde kan anæstesisygeplejen forbedres og være med til at optimere præoxygenering til den elektive pt? - hvordan inddrages de patienter, der ikke magter at samarbejde til præoxygenering? Mødet med barnet! Århus Patientsikkerhed og anvendelse af cricoideatryk ved vanskelig luftvejshåndtering Det fysiologiske stressrespons hos kirurgiske patienter Lover du mig, at jeg vågner igen Mild hypotermi - en kold og unødvendig (?) fornøjelse Hvordan kan anæstesisygeplejersken i indledningen af anæstesien yde omsorg for den angste patient? Børn og forældre og anæstesi Silkeborg Hvordan kan vi som anæstesisygeplejersker gennem vores kommunikation støtte patienten til at mestre situationen, at skulle på operationsgangen til elektiv 11

12 operation? Randers Et omsorgsaspekt i anæstesiologisk sygepleje Søvndybde og generel anæstesi Forebyggelse af hypotermi Herning Hvordan kan jeg som anæstesisygeplejerske bedst muligt forebygge lungekomplikationer hos ældre patienter i generel anæstesi Generel anæstesi til patienter med hjerteinsufficiens Holstebro Støtte til den kriseramte mammacancer patient. Mestring af anæstesi Forberedelse af det intuitive barn til anæstesi Viborg Hvordan udøver anæstesisygeplejersken omsorg og skaber tillid til patienten i den akutte fase efter tarmperforation, således at patienten oplever tryghed? Anæstesisygepleje til årige patienter, der modsætter sig behandling Hvordan mestrer anæstesisygeplejersken mors in tabula? OBS. I oversigten over antal opgaver og titler på de afsluttende opgaver er der en usikkerhedsmargin, idet der nogle steder i landet registreres opgaveafleveringer på det følgende hold (årstal), mens andre steder følger afleveringerne årstallet for aflevering. I censorformandskabet er det vanskeligt at have overblikket over de kursister der eksempelvis er på barselsorlov og hvornår. Derfor vil vi fremover registrere opgaverne det årstal de bedømmes. Klagesager og/eller ankesager: Der har i perioden juli 2007 december 2008 ikke været nogen klage eller ankesager. Afsluttende kommentarer til Årsrapporten Der har de seneste år har været en stor udskiftning blandt censorformændene i regionerne, hvilket har betydet mangelfuld opfølgning, blandt andet i forholdt til censorindberetninger og den generelle dokumentation i forhold til censorformandskabets opgaver. Dette håber vi, at vi med de nye tiltag i den forgangne periode får rettet op på for fremtiden. Opgaver og ønsker for 2009: Censorformandskabet ønsker en drøftelse med Landsudvalget vedrørende de gældende opgavekriterier og bedømmelse af den afsluttende skriftlige opgave, herunder om bedømmelsen kan vurderes og bedømmes med karakter efter 7- trinsskalaen i stedet for som nu med bestået/ikke bestået med skriftlig tilbagemelding? Censorformandskabet vil med jævne mellemrum (hvert år/hvert andet år) arrangere en temadag for censorer og opgavevejledere på landsplan. Hver anden gang gerne i samarbejde med det intensive område. Censorformændene etablerer lokale aktiviteter for de anæstesiologiske censorer og 12

13 opgavevejledere i deres område. Censorformændene identificerer undervisnings- og uddannelsesbehovet hos opgavevejledere og censorer i deres censorområde med henblik på fremtidig undervisning/uddannelse. Årsberetningens godkendelse Årsberetningen for 2007/2008 er godkendt på Censorformandskabets møde d. 20. marts 2009 og på Landsudvalget d. 6. maj Årsberetningen fremsendes til Landsudvalget og medlemmer af censorkorpset. Juni 2009, på censorformandskabets vegne Inge-Marie Kristensen Formand for censorformandskabet 13

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER

FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR ANÆSTESISYGEPLEJERSKER SI- SK EJER ER I D A INTENSIV- OG IN VÅGN GSSYG L EP OP A NM RK ANÆS T E Funktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referatet godkendt 26. april 2010. Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 216-221 NM/BKK/jen Referat

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Referat godkendt den 20. november 2012

Referat godkendt den 20. november 2012 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 15 Referat godkendt den 20. november 2012 Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147, 1.sal. BKK/RDA Referat fra mødet i

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere