KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS OKTOBER 8. NOVEMBER 1916 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

2 U. B. betyder uden Betegnelse. Maalene ere i Centimeter, Højden først. De med * forsynede Numere findes paa Udstillingen. Fortegnelsen er velvilligst udarbejdet af forhv. Kontorchef H. CHR. CHRISTENSEN.

3 MALERIER OG STUDIER FRA KLITTERNE VED FJAND I SØNDRE NIS SUM. C. I X 54. Tilh. Proprietær Knud Jensen, Udstrup, Ulfborg BAG VOR HAVE I HOLSTEBRO. K. I. 21X31. Tilh. Kunstneren FRA EN GAARD PAA NÆSMOEN 1VALDERS. NORGE. K. I. 29X40. Tilh. Kunstneren FRA KALVEBOD STRAND. Solgt hos den fri Udstillings nu afdøde Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt. * STUDIE FRA RINGKJØBING FJORD. Juli x34. Tilh. Fru Thora Madsen. * LANDSKAB FRA NESTELSØ I NÆSTVEDEGNEN. K. I X52. Den fri Udstilling 1915: Et Indelukke. Tilh. Etatsraad, Direktør Martin Dessau. * VESTERHAVETVED SØNDERVIG. K. I. 15X23. Tilh. Kunstneren.. 3

4 * STRAND VED VESTERHAVET. SØNDERVIG. K. I. 15X23. Tilh. Kunstneren. * FRA RINGKJØBING FJORD. K. I. 28X38,5. Tilh. Fru Benedicte Hansen. * FISKERHYTTE I KLITTERNE. Holmslands Klit Sept. 77. K. I. 30x23. Tilh. Grosserer Adolf Holm ET GAMMELT BRÆNDERI. HOLSTEBRO. Octbr. 77. K. Jensen. 25,7X31,8. Tilh. Maler Niels Skovgaard PRÆSTEGAARDEN OG KIRKEN I NØRRE OMME. Tilhørte nu afdøde Distriktslæge Gleerup i Holstebro. Ejer ubekjendt UDSIGT OVER CHRISTIANIA OG FJORDEN, SET FRA EGEBJERG, c. 30X20. Ejer ubekjendt NATURE MORTE. BOG OG FLASKE I EN VINDUS- KARM. 30X21. Tilh. Grosserer Frants C. Møller PILEKRAT PAA EN KILDERIG BAKKE. NØRRE OMME. 78. K. I. 27X34. Tilh. Holger Ferlovs Kunsthandel. * BREGNING BAKKER VED NØRRE OMME. 16X24. Tilh. Lærer S. I. Pindborg. * VESTJYDSK LANDSKAB. SEN EFTERMIDDAG. Charlottenborg Karl Jensen. 23x35. Tilh. Fru Inger Winkel, f. Bulow. 4

5 * LANGDYSSE I GUNDERSLEVHOLMS SKOV. 21X31. Tilh. Kunstneren. * LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. Studie til Nr. 48. K. I. 27X38. Tilh. Kunstneren. * NESTELSØ PRÆSTEGAARD. Studie til Nr. 32. K. I. 28X23. Tilh. Kunstneren FRA ET KILDEMARKED I MOGENSTRUP. SOL SKIN GJENNEM STORE TRÆERS KRONER. I BAG GRUNDEN TELTE. Mogenstrup K. I. 17X29. Tilh. Grosserer William Bendix BONDEHUS VED EN STI I MOGENSTRUP. Ejer ubekjendt KIRKEGAARDSLAAGE MED EN ROSENBUSK. MO GENSTRUP. C. 40X30. Ejer ubekjendt MOGENSTRUP KIRKEGAARDS PORT MED UDSIGT MOD BAKKERNE. Ejer ubekjendt ET BONDEHUS I JYLLAND. Chb Tilh. Farmer Hans Jensen, Minnesota KIRKEN I NØRRE OMME. HØSTLANDSKAB. K. I. 19X33. Tilh. Grosserer Wilh. Folkmar Andersen HEDELANDSKAB FRA NØRRE OMME. Studie til Nr. 28. K. I. 30 X 40. Tilh. Kunstneren. 5

6 * HEDELANDSKAB MED FAAR. NØRRE OMME. K. I. 29x45,s. Chb Tilh. Grosserer C. A. Worm. * HEDE VED HOLSTEBRO. Karl Jensen x52. Tilh. Godsejer S. Winkel, Hillerød. * LANDSKABSSTUDIE. MARK MED EN GRUPPE TRÆER. K. I. 19X25. Tilh. Teaterdirektør Albrecht Schmidt VED NESTELSØ PRÆSTEGAARD. K. I. 15X19. Tilh. Kunstneren NESTELSØ PRÆSTEGAARD. K. I x 35. Tilh. Fru Christiane Benthin. Høggaard, Mørkøv. * GAARDINTERIØR FRA NESTELSØ PRÆSTE GAARD. K. Jensen. 24 X 33. Tilh. Ingeniør Petrus Winkel, Hillerød GRAAVEJRSLANDSKAB FRA NESTELSØ. Tilh. Overretssagfører L. Zeuthen STRAND VED JARS SKOV. LOV. K.Jensen. 19,6X33. Tilh. Malerinde Frøken Johanne Frimodt. * FORAARSAFTEN I CHARLOTTENLUND SKOV. K. I. 21X30. Tilh. Kunstneren ANDEDAM VED EN BONDEGAARD. NESTELSØ. Karl Jensen. 43X50. Chb Raadhusudst Tilh. Enkefru Rudolfine Kabell. 6

7 * GYDE MED SMAAHUSE I BRANDELEV. Karl Jensen X 30. Tilh. fhv. Kasserer i Overformynderiet H. A. Kierrumgaard TØMMERPLADS PAA NØRREBRO. AFTEN. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt JERNBANEN. MOTIV FRA NØRREBRO. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt UDSIGT OVER LADEGAARDENS JORD MOD VO DROFFSVEJ. FORAAR. K. I. 20X22. Tilh. Frk. Esther Brigida Larsen VED LADEGAARDSAAEN. SOMMER. Karl Jensen. 25X33. Tilh. Kunsthandler P. Billy-Jacobsen DEN TILFROSNE LADEGAARDSAA. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt. * LANDSKABSSTUDIE FRA NESTELSØ MED EN GAMMEL VEJ. Til Nr. 48. K. I. 30X42. Tilh. Teaterdirektør Albrecht Schmidt LANDSKAB FRA NESTELSØ. SILDIG EFTERMID DAG. Forarbejde til Nr. 48. K. I. 36,5X53. Raadhusudst Tilh. den Hirschsprungske Samling INTERIØR. STUE FRA KUNSTNERENS HJEM PAA SOFIEVEJ. AFTENSOL. Chb Katalog Nr Ejer ubekjendt. 7

8 PLANTER I ATELIERVINDUET HOS MALER HA RALD FOSS. Ejer ubekjendt LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. NESTELSØ. SILDIG EFTERMIDDAG. Karl Jensen ,eXl26. Chb Raadhusudst Tilh. den kongelige Malerisamling. * SKOVPARTI I SOLSKIN MED KØER. CHARLOT TENLUND. K. I X 60. Tilh. Maler Johan Rohde NATURE MORTE. ET RUNDT JAPANSK SPEJL OG ANDRE GJENSTANDE. C. 30X20. Ejer ubekjendt NATURE MORTE. SOM BAGGRUND EN JAPANSK FREMSTILLING AF AMETERASSUS GJENKOMST. Chb Raadhusudst Tilh. Kammerherreinde C. Scavenius SPISESTUEINTERIØR MED EN HUND STAAENDE PAA EN STOL. K. I x40. Tilh. Fru Frederikke Ferslew. * RØD KAKTUS I EN URTEPOTTE. K. L 28 X 23. Tilh. Kunstneren, /i/f ^ J SKITSE TIL NR. 55: STENGANGEN PAA ROSEN BORG. Solgt ved Auktion 15. Novbr Nr. 51 for 29 Kr. til Kunsthandler W. Schou. Ejer ubekjendt. S

9 STENGANGEN PAA ROSENBORG. Karl Jensen. 51X63. Chb Nr Paris Raadhusudst Tilh. Kammerherre O. Oxholm, Kvistgaard. * CARROUSELGAARDEN PAA FREDERIKSBORG. Vinter. K. I. 43X58. Chb Raadhusudst Tilh. Grosserer P. W. Sølling. * PORTTAARNET OG S-BROEN PAA FREDERIKS BORG. Vinter. K.Jensen. 33X42. Chb Raadhusudst Tilh. V. Winkel & Magnussen ESROM SØ. Karl Jensen X63. Den fri Udstilling Tilh. Enkefru Rudolfine Kabell. * INTERIØRSTUDIE VED LAMPELYS MED EN SID DENDE FIGUR, KUNSTNERENS MODER. U. B. 23X18. Tilh. Maler Nicolaus Lutzhoft. * PORTRÆTSKITSE AF KUNSTNERENS MODER. K. I. 50X42. Tilh. Kunstneren FRA CHRISTIANSHAVNS VOLD. K. I. 40x29. Tilh. Kunstneren. * VED PORTEN TIL ROSENSTEENS BASTION VED KALVEBODSTRAND. K. I. 22 X 30. Tilh. Kunstneren. * HAVESTUEN I ØRSTED PRÆSTEGAARD PAA SJÆLLAND. U. B. 39 X 30. Tilh. fhv. Overlæge Fr. Lutzhoft. 9

10 * HAVEPARTI OG EN LÆNGE VED ØRSTED PRÆ STEGAARD. K. I. 15 X 26. Tilh. fhv. Overlæge Fr Lutzhoft. * SPRØJTEHUSET I ØRSTED. SOLSKIN. K. I. 50X40. Tilh. Teaterdirektør Albrecht Schmidt. * VED ET BONDEHUS I ØRSTED. U. B. 35 X 29. Tilh. Maler Nicolaus Lutzhoft. * EN BONDEGAARD I ØRSTED. U. B. 30 x 28. Den fri Udst Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen. * GAMLE PILETRÆER PAA EN ENG VED ØRSTED. U. B. 35X54. Den fri Udst Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen PARTI AF FREDENSBORG SLOTSPARK. K. I. 38,s X 62. Tilh. Fru Margrethe Pedersen. * ST. OLAI KIRKE I HELSINGØR. K. I. 76X63. Den fri Udst Raadhusudst Tilh. Heliogravør Knud Hendriksen. * DET INDRE AF MARIEKIRKEN I HELSINGØR. HOVEDSKIBET. K. I. 50 X 40. Den fri Udst Raadhusudst Tilh. Kunsthandler M. Groseli. * VENSTRE SIDESKIB I MARIEKIRKEN I HELSING ØR. Studie til Nr. 73. U. B. 50X41,5. Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen. 10

11 * VENSTRE SIDESKIB I MARIEKIRKEN I HELSING ØR. K. I. 53,5 X 63. Raadhusudst Tilh. Professorinde Ch. Iversen MARIEKIRKEN I HELSINGØR«. 32 x 22. Tilh. Fru A. C. Achen. * ET EPITAFIUM I MARIEKIRKEN I HELSINGØR. K. I. 38 X 28. Tilh. Architekt Andr. Fussing. * GAMLE KIRKESTOLE I MARIEKIRKEN I HEL SINGØR. K. I X 43. Tilh. V. Winkel & Magnussen GAMLE KIRKESTOLE I MARIEKIRKEN I HEL SINGØR. K. I. 44,6X39,5. Den fri Udst Købt af Kunstforeningen. Vundet af Fru I. Liisberg, Aarhus. Tilh. Frøken Emilie Petersen, Aarhus KLOSTERGAARDEN VED MARIEKIRKEN I HEL SINGØR. K. I. 31X26,5. Tilh. lhv. Expeditionssekretær P. Købke. * SKITSE FRA STRANDEN VED MARIENLYST. Helsingør. U. B. 29X38. Tilh. Fru Thora Madsen. * NATURE MORTE. ET FUGLEBUR, EN NAALE- PUDE, PLANTER M V. I ET VIN DU. U. B. 30,6X36,5. Tilh. Grosserer I. Chr. T. Levinsen INTERIØR FRA ROSENBORG: AUDIENSSALEN ELLER DRONNINGENS GEMAK. K. I , S X59,». Chb Nr Tilh. den kongelige Malerisamling. 11

12 DOMKIRKEN I LtBECK. K. I. Dom. Lubeck. 31X41,.. Tilh. Architekt Andr. Fussing DOMKIRKEN I LOBECK. U. B. 24 X 30. Tilh. Maler Hans Nikolai Hansen. * DOMKIRKEN I LCBECK. K. I. 59 X 75. Chb Købt af Kunstforeningen. Raadhusudst Tilh. Raadmand Gustav Philipsen SIDESKIBET I DOMKIRKEN I LCBECK. K. I X59. Raadhusudst Tilh. VexellererJohan Levin. * RØDE TAGE. LtlBECK. K. I X31. Den fri Udst Tilh. V. Winkel & Magnussen. /f/? ^ ^ FLODLANDSKAB. TRAVE VED LUBECK. K. I. 33X45,6. Tilh. Direktør Holger Hirschsprung. * INTERIØR FRA ROSENBORG: AUDIENSSALEN, SET FRA STENGANGEN. K. I. 41X33. Chb Nr Tilh. Grosserer C. A. Worm * INTERIØR FRA ROSENBORG: KONGENS GEMAK. K. I. 33X42. Tilh. Direktør Eduard Rée SKITSE FRATRAPPETAARNET PAA ROSENBORG. K. I. 22 x 20. Tilh. V. Winkel & Magnussen. * VED ET LANDSTED, HELLERUPGAARD, PAA STRANDVEJEN. K. I. 59X98. Købt af Foreningen Fremtiden. Tilh. Kunsthandler M. Grosell. 12

13 HOLGER DANSKES BRILLER. NØRRE FÆLLED, KØBENHAVN. Tilh. Københavns Kommune. (Raadhusmuseets Billedsamling). * INTERIØR FRA ROSENBORG:»ROSEN«ELLER FORGEMAKKET. K. I. 31X38. Raadhusudst Tilh. Grosserer Julius Hertz. * UDSIGT FRA ET VINDU PAA VILLA BLIDA, STRANDVEJEN. U. B. 43 X 47,«. Tilh. Etatsraadinde Benedicte Frølich. * HESTE PAA STRANDMARKEN VED ØREGAARD, HELLERUP. K. I. 38 X 60. Tilh. Grosserer Wald. Davidsen LANDSKABSSTUDIE MED EN BORNHOLMSK RØN TILHØJRE. HALLAND. K. I X 40. Tilh. Anton Hansens Kunsthandel LANDSKAB FRA FILSØ. Bortloddet til Fordel for forulykkede Fiskeres Efterladte. Harboørefondet. Ejer ubekjendt ET VÆRELSE PAA ROSENBORG: PRINSESSENS FORGEMAK. 55x69. Den fri Udst Ejer ubekjendt. * INTERIØR FRA ROSENBORG: MARMORVÆREL SET. Studie til Nr K X 60. Den fri Udst Nr. 71. Tilh. V. Winkel & Magnussen. 13

14 INTERIØR FRA ROSENBORG: MARMORVÆREL SET. Ejer ubekjendt. * DEN UDTØRREDE FILSØ MED BLAABJERG I BAG GRUNDEN. K. I. 29X41. Tilh. Fru Kisse Larsen BONDEGAARD I KJÆRGAARD, AAL SOGN, VARDE. Ejer ubekjendt. * FORUM ROMANUM I ROM. K. I. 25X35. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Frk. M. Gamél. * DET INDRE AF PANTHEON I ROM. K. I X79. Den fri Udst Købt af Foreningen Fremtiden. Tilh. fhv. Fabrikant K. Brandt EN STENET EGN MED ET HUS I BAGGBUNDEN. LØDERUP I SKAANE. K. I. 17x30. Tilh. Ingeniør P. N. Holst SKITSE TIL FESTSALEN PAA RAADHUSET UN DER UDSTILLINGEN U. B. 22 X 32. Tilh. Landinspektør Kai Hendriksen FESTSALEN PAA RAADHUSET UNDER UDSTIL LINGEN X125. Den fri Udst Tilh. Københavns Kommune (Raadhuset) LANDSKAB MED HØSTAKKE. LYNGBYEGNEN. Ejer ubekjendt. 14

15 * HELLIGAANDSHUSET I KØBENHAVN. K.I. 34X47. Den fri Udst Tilh. Etatsraad Georg Bestie DET INDRE AF HELLIGAANDSKIRKES KAPEL. 26X32. Tilh. Københavns Kommune (Raadhusmuseets Billedsamling) STORT DEKORATIVT LANDSKABSBILLEDE FRA VANDVÆRKET VED SØNDERSØ. FORAAR. Tilh. Københavns Kommune (Raadhuset) STORT DEKORATIVT LANDSKABSBILLEDE FRA VANDVÆRKET VED SØNDERSØ. SOMMER. Tilh. Københavns Kommune (Raadhuset) SIDESKIB I KØGE KIRKE. K. I. 74X63. Købt af Kunstforeningen. Den fri Udst Tilh. fhv. Forpagter Chr. Brock. * HELLIGAANDSHUSET I KØBENHAVN. K. I X51. Den fri Udst Tilh. Grosserer I. P. Lund (KONSTANTINS BASILIKA PAA FORUM ROMANUM. ROM. Ejer ubekjendt. 11( PALATIN SET FRA VIA DE' CERCHI. ROM. Ejer ubekjendt. * INTERIØR. KUNSTNERENS STUE I LYNGBY. K.I. 55X68. Den fri Udst Tilh. Etatsraad Georg Bestie. 15

16 * FRA LYNGBY SØ. K. I. Lyngby Sø x31. Tilh. fhv. Overlæge Fr. Lutzhoft VED AAEN I SORGENFRI SKOV. Ejer ubekjendt BRAND I LYNGBY. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt LANDSKAB VED LYNGBY MED KIRKEN. Ejer ubekjendt INTERIØR FRA IMMANUELSKIRKEN I FORHAAB- NINGSHOLMS ALLE. K. I X 38. Tilh. Læge Arthur Poiack MODERS STUE. LAMPELYS. K. I. 40X50. Den fri Udst Tilh. Fru Lydia Levy PAASKELILJER I EN JAPANSK VASE. Ejer ubekjendt LEVKØJ OG NELLIKER I EN VASE. Ejer ubekjendt SOMMERLANDSKAB FRA LYNGBY. K. I ,sX29,6. Tilh. Dr. med. Professor P. Dethlefsen. * GAVLVÆRELSE PAA FREDERIKSBORG. K. I. 32,5X39. Tilh. Grosserer C. A. Worm. * »ROSEN«PAA FREDERIKSBORG. K.I. 36X51. Tilh. Direktør Max Lester-Levig. 16

17 INTERIØR MED FIGURER. K. I X 46. Den fri Udst Tilh. Landinspektør Kai Hendriksen DAGLIGSTUE MED EN DØR AABEN TIL ET AN DET VÆRELSE. K. I x31. Tilh. Grosserer Emil P. Hertz STUEINTERIØR MED KUNSTNERENS MODER LÆSENDE. K. I. 25x32. Tilh. Grosserer Wald. Davidsen FORHAVE MED ROSER. LYNGBY. Tilh. Sygeplejerske Frøken Hansen HAVEPARTI I LYNGBY. K. I X 41. Tilh. V. Winkel & Magnussen DALEN VED NYMØLLE, ØRHOLM. 24X39. Den fri Udstillings Auktion Tilh. Læge R. C. Lind. * LANDSKAB FRA STRANDMØLLEAAEN VED ØR HOLM, NY MØLLE. Studie til Nr K. I. 30X45. Tilh. Fru Benedicte Hansen LANDSKAB FRA STRANDMØLLEAAEN VED ØR HOLM. NY MØLLE. Karl Jensen X95. Købt af Foreningen Fremtiden. Tilh. Bogholder Carl Køppe. * DET INDRE AF HERLUFSHOLMS KIRKE. Studie til Nr K. I. 33 x 30. Tilh. Grosserer C. A. Worm. 17

18 INTERIØR FRA HERLUFSHOLMS KIRKE. K.I ,5 X 42. Malt efter Bestilling af Herlovianerne som Gave til nu afd. Pastor I. V. Munck. Tilh. Forstanderinde paa Bispebjerg Hospital, Frk.Charlotte Munck HELLIGAANDSHUSET I KØBENHAVN. K. I ,sX41,5. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Direktør Benny Dessau. * VINTERDAG I LYNGBY. K. I. 36X48. Den fri Udst Tilh. Direktør Harald Frost INTERIØR FRA KUNSTNERENS HJEM I LYNGBY. K. I X36. Den fri Udst Tilh. Overretssagfører Louis Andersen DAGLIGSTUEN. K.I X 55. Den fri Udst Tilh. Kjøbmand A. Winther, Ringsted MODEN KORNMARK FORAN EN VILLA PAA SOR- GENFRIGAARDS JORDER. K.I. 19X30. Tilh. Holger Ferlovs Kunsthandel. * ET AF KONGENS GEMAKKER PAA EREMITAGEN. K. I. 45X40. Tilh. Tandlæge I. L. Secher. * UDSIGT FRA ET VINDU TIL MØNTBROEN. FRE DERIKSBORG. K. I X33. Tilh. V. Winkel & Magnussen PORTTAARNET PAA FREDERIKSBORG, SET FRA ET VINDU I PRINSESSEFLØJEN. 45 X 34. K. I. 18

19 Købt af Kunstforeningen. Vundet af Kammerherre Cosmus Bornemann. Tilh. Kammerherreinde Julie Bornemann CONSEILGANGEN ELLER LØNGANGEN PAA FRE DERIKSBORG. U. B. 42X52. Tilh.DirektørEduardRée VALDEMARSSALEN PAA FREDERIKSBORG MED DØR UD MOD GALLERIET. K.I X33. Tilh. Professor ved Universitetet, Dr. med. Thorkild Rovsing VALDEMARSSALEN PAA FREDERIKSBORG. Studie til Nr K. I X34. Tilh. Kunsthandler P. Magnussen ET VÆRELSE I PRINSESSEFLØJEN PAA FREDE RIKSBORG. K. I. 35X45. Tilh. Grosserer Adolf Holm FRA BADSTUEDAMMEN VED FREDERIKSBORG. SEN SOMMER. 20x30. Tilh. Frk. Sophie Larsen. * GANG I KONGEFLØJEN PAA FREDERIKSBORG. K. I x34. Tilh. Grosserer E. Aug. Bloch EFTERAARSBILLEDE FRA BADSTUEDAMMEN VED FREDERIKSBORG. K. I. 25,sX32. Tilh. Cand. mag. A. Roysen. * INTERIØR FRA ST. NICOLAI KIRKE I KJØGE. K. I X33. Efteraarsudst. Chb Tilh. Grosserer Adolf Holm. 19

20 PULPITUR I KJØGE KIRKE. K x26. Efteraarsudst. Chb Tilh. cand. pharra. F. Holm. * DAGLIGSTUEINTERIØR. K ,sX50. Den fri Udst Tilh. Fru Ferdinand Christensen. * STUEINTERIØR. K. I X44. Den fri Udst Tilh. Grosserer Adolf Holm FRA DET OMLØBENDE GALLERI I FREDERIKS BORG SLOTSKIRKE. K. I X31. Tilh. Læge I. C. Sølling. * FREDERIK DEN SJETTES VÆRELSE PAA FREDE RIKSBORG. K. I X32. Tilh. Grosserer Adolf Holm. * VALDEMARSSALEN PAA FREDERIKSBORG. K. I. 41X56. Den fri Udst Tilh. Kunstneren. * UDSIGT GJENNEM ET VINDU I KONGEFLØJEN PAA FREDERIKSBORG SLOT TIL EN TAARN- KUPPEL. K. I X 33. Tilh. Grosserer Aug. M. Salomon SPISESALEN PAA EREMITAGEN. K. I x39. Den fri Udst Tilh. Direktør Holger Hirschsprung. * SPISESALEN PAA EREMITAGEN. K x41. Tilh. Bankdirektør I. C. Sundberg, 20

21 *164. i9io. UDSIGT FRA SKRÆNTERNE VED VAGTHUSET. FAXE LADEPLADS. K. I. 26X40. Tilh. Lærer S. I. Pindborg SKOVBILLEDE FRA FAXE LADEPLADS. K.I. 42x27. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Vexellerer Johannes Henriques EN STUE I HELLERUP. Ejer ubekjendt EN LILLE PIGE LÆSER LEKTIER VED LAMPE LYS. K. I. 28X37. Tilh. Birkedommer A. W. Hornemann, Aalborg ET HVÆLVINGSFAG MED UDSIGT GJENNEM VIN DUERNE I HELLIGAANDSHUSET. K.I X39,5. Tilh. Amtsforvalter A. Holck, Maribo LANDSKAB MED EN BONDEGAARD. FAXE LADE PLADS. K. I X45. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Professor ved Universitetet, Dr. med. Chr. Gram VED SIBERIEN. FAXE LADEPLADS. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt DET INDRE AF DEN NY KIRKE I TAASTRUP. K. I X41. Malt paa Bestilling af Sognets Beboere til nuværende Præst for Valgmenigheden i Silkeborg P. M. Munck. * SKRÆNTER VED FAXE LADEPLADS. K. I x30. Tilh. Fru Alma Christensen. 21

22 * INTERIØR FRA HELLIGAANDSKIRKEN I KØBEN HAVN. K. I X48. Tilh. Fru Ferdinand Christensen ODENSE GAMLE BISPEGAARD, SET FRA HAVEN. K. I X 72,s. Tilh. Biskop over Fyns Stift L. N. Balslev ODENSE GAMLE BISPEGAARD. K. I X73. Tilh. Direktør H. Plum DET SØNDRE SIDESKIB I ST. KNUDS KIRKE I ODENSE. K. I X41. Tilh. Stiftsprovst H. H. H. Lutzhoft, Odense. * INTERIØR FRA ST. KNUDS KIRKE I ODENSE. K. I. 37x30. Tilh. Fru Ferdinand Christensen LANDSKAB VED VAGTHUSET. FAXE LADEPLADS. Karl Jensen x77. Tilh. Sagfører Vilhelm Johansen, Fredericia. * DAGLIGSTUEINTERIØR MED FIGURER. K. 1.40X55. Tilh. Kunsthandler P. Magnussen. * CHRISTIAN DEN FJERDES ARBEJDSVÆRELSE PAA ROSENBORG. K. I X34. Tilh. Grosserer Adolf Holm LANDSKAB VED BADSTUEDAMMEN. FREDERIKS BORG. K. I. 45X65. Tilh. Fabrikant Th. Berg. 22

23 * DEN YDRE SLOTSGAARD MED PORTTAARNET OG SPRINGVANDET. FREDERIKSBORG. K. I. 40 X 50- Tilh. Kunstneren. * FRA DET OMLØBENDE GALLERI I FREDERIKS BORG SLOTSKIRKE. K.I. 69 X 52. Tilh. Kunstneren. * ALTRET I FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE. K. I. 44x36. Tilh. Kunstneren. * HOLMEGAARDSVEJ VED HILLERØD. K. I. 26X42. Tilh. Kunstneren. * I UDKANTEN AF SKOVEN. HILLERØD. K. I. 30 X 40. Tilh. Kunstneren TO KØER VED ET VANDINGSSTED OP MOD ET HAVEGÆRDE. I BAGGRUNDEN LYNGBAKKER. Karl Jensen ,7 X 56,s. Tilh. Postexpedient Chr. Raabye. 187 a DAGLIGSTUEINTERIØR. U. B. 32 X 45. Tilh. Revisor i Overformynderiet, cand. jur. Andreas Hall. 23

24 AKVARELLER NORSK LANDSKAB. NÆSMOEN I VALDERS. Karl Jensen. 14,7X23. Tilh. Ingeniør J. Rump NORSK LANDSKAB. ØJANGEN I ØSTRE SLIDRE. Karl Jensen. 14,7X23. Tilh. Ingeniør J. Rump NORSK LANDSKAB. REJEN I VESTRE SLIDRE. Karl Jensen. Ejer ubekjendt ETATSRAAD FERSLEWS DAGLIGSTUE I HOTEL ROYAL, VED STRANDEN. Karl Jensen. 36, 6 X 45. Tilh. Overretssagfører Carl Levin SOLSKIN. CHRISTIANSBORG RIDEBANE. Solgt ved Auktion 28. Novbr Nr. 63 for 30 Kr. Ejer ubekjendt DAGLIGSTUEINTERIØR. Tilhørte nu afdøde Fru Treschow. * MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN LEEMEJERS DAG LIGSTUE PAA FREDERIKSBORG. Karl Jensen. 27X38. Chb Tilh. Professor Martin Nyrop. * OEHLENSCHLÅGERS VÆRELSE I DET NATIO NALHISTORISKE MUSEUM PAA FREDERIKSBORG SLOT. Karl Jensen X28,*. Tilh. Frøkenerne T. & M. & A. Konow. 24

25 * GRØNNEGAARDEN. FREDERIKS HOSPITAL. Karl Jensen X36. Den fri Udst Tilh. Professor ved Universitetet, Dr. med. Knud Faber ROSEN«PAA FREDERIKSRORG. K. I X 34. Tilh. Skibsmægler Hjalmar Bruhn, Holte. * FREDERIKSBORG SLOT, SET FRA TORVET I HIL LERØD. K. I X47. Tilh. V. Winkel & Magnussen ET AF KONGENS GEMAKKER PAA JAGTSLOTTET EREMITAGEN. Karl Jensen X27. Tilh. Restauratør Louis Jensen. * MARK VED FAXE LADEPLADS. EFTERAAR. 14X20. Tilh. Frøken Inger Lutzhoft. * ET HJØRNE AF SPISESALEN PAA EREMITAGEN. K. I X32. Tilh. Grosserer Adolf Holm. * PARTI FRA WILDERS PLADS. K. I. 26 X 38. Tilh. Tandlæge Fru H. Holst-Hansen. * LANDSKAB I GRAAVEJR. FAVRBY VED FAXE LADEPLADS. 16X21. Tilh. stud. med. Poul Lutzhoft. * LANDSKAB I EFTERAARSSOL. FAVRBY VED FAXE LADEPLADS. 16X21. Tilh. Student Aage Lutzhoft. 25

26 RADERINGER LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. EFTER DET DEN KGL. MALERISAMLING TILHØRENDE BIL LEDE Karl Jensen. 19x31. Tilh. Foreningen»Fremtiden« DOMKIRKEN I LtBECK. HOVEDSKIBET. Efter Maleriet Nr K. I. 18,sX23,s. Tilh. den danske Raderforening OLDSAGER FRA BRONZEALDEREN. Nordiske Fortidsminder udgivne af Kgl. Oldskriftsselskab. P XVII XXL Den første betegnet: Karl Jensen 95; de andre. K. I »MOTIV FRA FREDENSBORG PARK. AFTEN«. Karl Jensen X35. Tilh. Foreningen»Fremtiden«. O JAPANSK KRIGER I RUSTNING OG TILHEST. Karl Jensen sc. 17X11- I Kristian Bahnson: Etnografien, fremstillet i dens Hovedtræk. P. G. Philipsens Forlag. Tilh. Gyldendalske Boghandel N. F GRØNNEGAARDEN. FREDERIKS HOSPITAL. K. I x 30. Tilh. Foreningen»Fremtiden« FORUM ROMANUM MED BASILICA JULIA Karl Jensen. 25X36. Tilh. den danske Raderforening. 26

27 KOPIER EFTER CARL BLOCHS ALTERTAVLE I LØDERUP KIRKE I SKAANE (1878): CHRISTUS I EMAUS. Til Kirken i Korsør EFTER CHRISTEN KØBKES MALERI: FREDERIKS BORG SLOT. PARTI VED MØNTBROEN. (1836.) EFTER LAZARUS BARATTAS MALERI (1652) PAA GRIPSHOLMS SLOT. FREDERIKSBORG OG SPARE PENGE, SET OMTRENT FRA DET NUVÆRENDE TORV I HILLERØD. Til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg EFTER AUGUST JERNDORFFS PORTRÆT AF KON SEILSPRÆSIDENT JACOB BRØNNUM SCAVENIUS ESTRUP (1896). ORIGINALMALERIET PAA SKAFØ- GAARD. Til Rigsdagens Landsting.

28

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 1 KANAL VED TERRACINA. 1902. Tilh. Kunsthdlr. Anton Hansen. 2 STRANDBRED. TERRACINA.

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

DANKWART DREYERS KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

DANKWART DREYERS KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING U D S T I L L I N G A F DANKWART DREYERS A R B E J D E R KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 19X2 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1912 DANKWART CHRISTIAN MAGNUS DREYER FØDT I ASSENS DEN 13. JUNI 1816 DØD I BARLØSE

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908.

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS udstillede i Foreningen for national Kunst 1908. - «A.:. - MAREN FRA ULFSBORG. Tilh. Hr. Overretssagfører WOLFF. En Salgsprotokol er fremlagt i Lokalet.

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING UDSTILLING AF MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917 ca. 1888. 1. LANDSKAB FRA STEVNS Olie. Tilh. Afdelingschef 1889. 2. PORTRÆT AF

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

012. FORTEGNELSE. over Arbejder af CARL BLOCH. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1903.

012. FORTEGNELSE. over Arbejder af CARL BLOCH. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1903. 012. FORTEGNELSE over Arbejder af CARL BLOCH udstillede i Foreningen for national Kunst 1903. CARL B LOCH. FØDT DEN 23. MAJ 1834. DØD DEN 22. FEBRUAR 1890. Billeder, Studier og Akvareller. 1. Studiehoved

Læs mere

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. 289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ( MAALENE ERE ANGIVNE I CENTIMETER, HØJDEN FØRST L P T BETYDER

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I 5 f$8 087. Kunstakademiets Bibliotek^ I I II II II II 1 II II I II 300000249282 * FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER AF LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER AF LUDOVICA KABELL-ROSENØRN

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. ? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1. OMSLAG TIL RADERFORENINGENS MEDLEMS BLADE. Originaltegningen.

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 142. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN THORVALD NISS udstillede i Foreningen for national Kunst 1914 Charlottenborg Halvfjerdserne. 1. Et Glas med Blomster. Tilh. Hr. Fuldmægtig G. Graae. 2. Fra Skoven.

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller.

Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. Charlotte Frimodt. Malerier og Aquareller. > A uktion: M andag den 14. Februar 1916, Fm. Kl. 12, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 10. Februar 1916, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG AQUARELLER

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

088. FORTEGNELSE. over Arbejder af LUDVIG KABELL. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1902.

088. FORTEGNELSE. over Arbejder af LUDVIG KABELL. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1902. 088. FORTEGNELSE over Arbejder af LUDVIG KABELL udstillede i Foreningen for national Kunst 1902. LUDVIG CHRISTIAN BRINCK-SEIDELIN KABELL. FØDT 21. JULI 1853. DØD 1. FEBRUAR 1902. r> Hvor ingen Ejer er

Læs mere

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1910 K KØBENHAVN P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) MCMX FRITS THAULOW

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

P r o f. Otto B a c h e,

P r o f. Otto B a c h e, KATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF P r o f. Otto B a c h e, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG D. 8. MARTS 1915, FM. KL. 11*, PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: Fredag den 5., Lørdag den 6.

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER

MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER O : 0 2 8. KATALOG NR. 72 SEPTEMBER 1918 /f/f FORTEGNELSE OVER MALERIER OG DEKORATIVE ARBEJDER A F MARGRETE DREJER MARY ELISA HAVNING F. BONFILS ERNESTINE NYROP UDSTILLEDE HOS KUNSTHANDLER CHR. LARSEN

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF ELLEN HOFMAN-BANG UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 DE MED STJERNE BETEGNEDE ARBEJDER ER TIL SALG PRISLISTE LIGGER HOS OPSYNET GENREBILLEDER. 1. Frederik

Læs mere

AKVARELLER OG TEGNINGER

AKVARELLER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER EN SAMLING AKVARELLER OG TEGNINGER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL DECEMBER 1908 NOGLE TEGNINGER FRA SKITSEBOGEN OG TEGNEMAPPEN

Læs mere

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97?

Katalog. til Maleri-Auktionen paa Sehous Hotei. Malerier af K- C- IHlertsen. Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? paa Sehous Hotei Tirsdag den 4. Marts, Eftermd. Kl. 2, med Eftersyn fra Kl. 97? Malerier af K- C- IHlertsen 1. Aaløb i Sorgenfri Skov 2. Aftenlandskab fra Taasinge 3. Strand ved Bulbjerg, Skareklit 4.

Læs mere

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ^llli OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

077. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF AUG. JERNDORFF UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN OKTBR. NOVBR. 1008 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

077. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF AUG. JERNDORFF UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN OKTBR. NOVBR. 1008 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 077. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF AUG. JERNDORFF UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN OKTBR. NOVBR. 1008 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1908 Maalene i Fortegnelsen ere tagne bag paa Blendrammen i Centimeter,

Læs mere

MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER

MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER o., m1 1 332. - i* -' :.--'r -. -. -. -- -? F A,, S «. # : A.. F - E- S - - -..aa..-. - r.: - «.-.» - - -- -. FORTEGNELSE OVER EN SAMLING v^-;: i"' ; '1. ' 1 MALERIER, STUDIER OG TEGNINGER AF AFD.

Læs mere

KATALOG OVER MALERIER

KATALOG OVER MALERIER \ 'v -vf KATALOG OVER MALERIER TILHØRENDE FÆ LLESBOET E FT E R AFDØDE GROSSERER OG YEKSELLERER ARON R. HENRIQUES OG SENERE AFDØDE HUSTRU. DE BORTSÆLGES VED AUKTION, D ER AFHOLDES MANDAG DEN 16DE NOVEMBER

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG.

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 17. Oktober 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF GABRIEL JENSEN, HVILKE

Læs mere

KUNST-AUKTION. ) TELF. CENTRAL 8490 ) Træffes sikrest, ogsaa for Telefonsamtaler, } før Kl. 10 og efter Kl. 6. 3008. I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34

KUNST-AUKTION. ) TELF. CENTRAL 8490 ) Træffes sikrest, ogsaa for Telefonsamtaler, } før Kl. 10 og efter Kl. 6. 3008. I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 3008. Ældre dansk Malerkunst købes eller modtages paa meget kulante Betingelser til ^ortsalg ved mine Kunstauktioner i Ovenlyssalen, Bredgade 34. Ved at sælge ved mine Kunstauktioner opnaar Ejerne selv

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg.

3521. Malerier og Studier. af afdøde Maler. Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. 3521. Malerier og Studier af afdøde Maler Carl Wentorf. A uktion: Mandag den 25. Oktober 1915, Fm. Kl. IIV2, Charlottenborg. Privat Eftersyn: Torsdag den 21. Oktober 1915, Kl. 11 4. KATALOG OVER EFTERLADTE

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

Fortegnelse OTTO HASLUND

Fortegnelse OTTO HASLUND Fortegnelse over Arbejder af Maleren, Professor OTTO HASLUND Udstillede i Foreningen for national Kunst 1915 Charlottenborg / Lokalet er fremlagt en Salgskatalog. De med * betegnede Arbejder er til Salg.

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER I AQUAREL, OLIE OG TEMPERA ANNA E.MUNCH, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES

CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER I AQUAREL, OLIE OG TEMPERA ANNA E.MUNCH, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES 3571. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER I AQUAREL, OLIE OG TEMPERA AF ANNA E.MUNCH, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, SOM AFHOLDES MANDAG DEN 29. OKTOBER 1917, FM. KL. 12, PAA CHARLOTTENBORG. EFTERSYN: FREDAG

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918 021. G. A. Clemens Efterladte Arbejder Charlottenborg 10. 24. December 1918 i JSfc. * *' v

Læs mere

MALERIER. GI. Kongevej 27«29. Falkcnbergs Auktioner. Telefoner ,321. Falkenbergs Auktioner. Tirsdag den 12. August (1.

MALERIER. GI. Kongevej 27«29. Falkcnbergs Auktioner. Telefoner ,321. Falkenbergs Auktioner. Tirsdag den 12. August (1. Falkenbergs Auktioner Tirsdag den 12. August 1919 1(1.12/4 Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en større Samling MALERIER EFTERSYN: Mandag den 11. August

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

KUNST-AUKTIONEN I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34

KUNST-AUKTIONEN I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 C S-/ 2445. KUNST-AUKTIONEN I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 ONSDAGEN DEN 222M NOVEMBER KL. 12'/, I ' < Eotografisamlingen FORTEGNELSE MALERISAMLIMG der bortsælges ved AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 ONSDAGEN

Læs mere

J. F. N. VERMEHREN 5

J. F. N. VERMEHREN 5 D 27.768 ti 220 Fortegnelse over et Udvalg af Maleren J. F. N. VERMEHREN 5 Portrætter samt andre danske Kunstneres Arbejder Udstillede i Foreningen for national Kunst 1917 J. F. N. VERMEHREN 1823 1910

Læs mere

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim

. SQe. IS3 HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC. »axonaia sigirøcmwisnrim IS3. SQe. HANS DALL. AUKTION: MANDAG DEN 5. FEBRUAR 1912, FM. KL ll /a. CHARLOTTENBORC.»axonaia sigirøcmwisnrim PotrtgraflsamlingeB Privat Eftersyn: Torsdag den i. Februar 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER

Læs mere

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet.

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Billeder, Studier, Skitzer og Tegninger. 1. Studie til»karreheste udenfor en Vinknejpe i Paris«, 1866. 2. Kjæmpende Centaurer, Skitze, 1867. 3. Notre-Dame, Vintermorgen,

Læs mere

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER

ERIER, STUDIER»e TEGNINGER 190. ^ & ERIER, STUDIER»e TEGNINGER AF JØRGEN SONNE FØDT DEN" 24. JUNI l80i, DØD DEN 24. SEPTBR. 189O URSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN I KJØBENHAVN 1890. o c 01 sen fc oo.. K.>eeE'VM*vi*_ 1. Et Skib trækkes

Læs mere

FORTEGNELSE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR MARTS 1907 KØBENHAVN OVER ARREJDER AF KR. ZAHRTMANN UDSTILLEDE I TRYKT HOS F. E. BORDING

FORTEGNELSE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR MARTS 1907 KØBENHAVN OVER ARREJDER AF KR. ZAHRTMANN UDSTILLEDE I TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARREJDER AF KR. ZAHRTMANN UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FEBRUAR MARTS 1907 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1907 FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF KR. ZAHRTMANN UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN

Læs mere

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal.

UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. UNG KUNST. A uktion: Mandag den 23. Marts 1914, Fm. Kl. 11-}-. Jernbanegade Nr. 9, 1. Sal. CATALOG OVER EN SAMLING MALERIER AF MALERNE: MAGNUS BENGTSSON N. P. BOLT FOLMER BONNÉN CLEMMEN CLEMMENSEN KOFOD»JESPERSEN

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å

D 591. UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN I SEPTEMBER 1919. ! å D 591. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll«UDSTILLING AF FRADYREHAVENOGOMEGN tø/:/.3! å I SEPTEMBER 1919 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiaiaiiiuiiiiiiiiiiiiiis

Læs mere

101. VILH. KYHN HUNDREDAARS UDSTILLING ET UDVALG AF HANS VÆRKER FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST OKTOBER 1919

101. VILH. KYHN HUNDREDAARS UDSTILLING ET UDVALG AF HANS VÆRKER FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST OKTOBER 1919 101. VILH. KYHN 1 8 1 9 1 9 0 3 HUNDREDAARS UDSTILLING ET UDVALG AF HANS VÆRKER FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST OKTOBER 1919 FORENINGEN FOR NATIONAL KUNST VILH. KYHN 1819-1903 HUNDREDAARS UDSTILLING ET

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg.

FORTEGNELSE. over Arbejder af. Maleren CARL NEUMANN. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL NEUMANN udstillede i Foreningen for national Kunst 1911. Charlottenborg. Billeder og Studier. 1. Fra Skagen. Studie. 1854. Tilh. Hr. Grosserer C. A. Buch. 2.

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

sidste Afdeling Oliemalerier

sidste Afdeling Oliemalerier . p\ mr KATALOG over sidste Afdeling Oliemalerier af afg, Landskabsmaler Yilh. Groth tilh. hans Dødsbo som bortsælges ved Auktion i Kunstudstillingsbygningen ved Cliarlottenborg Mandag den 10. December

Læs mere

Falkenbergs Auktioner

Falkenbergs Auktioner Falkenbergs Auktioner s Fredagen den 28^ Maj 1920 KL 1 Eftm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 27. Maj Kl. 10 5. J1 nationer. T elefon

Læs mere

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912

RASM. El LE Haj. EFTERLADTE MALERIKi. AFDØDE LANDSK Mi'- h a? KØBENHAVN AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 AFDØDE LANDSK Mi'- h a? RASM. El LE Haj EFTERLADTE MALERIKi UDSTILLEDE I KUNSTUDSTILLINGS- BYGNINGEN VED CH ARLOTTEN BORG 22.-21 NOVEMBER 1912 AUKTION 25. OG 26. NO VEM BER 1912 KØBENHAVN F. E BORDINGS

Læs mere

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE UDARBEJDET AF ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN GRÆ BES B OGTRYKKERI 1900. signerede. V,ih. Hammershøis Arbejder er, naar ganske enkelte undtages, ikke De opgivne Maal er

Læs mere

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER

KUNSTAUKTIONEN UNO KUNST ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, HOTEL BRISTOLS ANNEX RAADHUSPLADSEN 55 (OVER B*T CENTRALEN) OVER KUNSTAUKTIONEN ONSDAG DEN 5. APRIL KL. I1/,, OVER UNO KUNST OG ORIGINALE HOLLANDSKE MALERIER HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B*T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER SOM SÆLGES VED

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.)

CARL LOCHER. PROFESSOR (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) 3>. l f a, C PROFESSOR CARL LOCHER. (SIDSTE AFDELING A F EFTERLADTE M ALERIER OG TEGNIN G ER.) Auktion: Tirsdag d. 11. og Onsdag d. 12. April 1916, Form. Kl. 12, Malerisalen, Studenterforeningen, Vesterboulevard

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

MALERIER I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED FORTEGNELSE AUKTION. FotoCTaflgamlingea LANDSKABSMALEREN MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12

MALERIER I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED FORTEGNELSE AUKTION. FotoCTaflgamlingea LANDSKABSMALEREN MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12 FotoCTaflgamlingea FORTEGNELSE OVER MALERIER SOM LANDSKABSMALEREN I. U. BREDSDORFF SÆLGER VED AUKTION DER AFHOLDES MANDAG I). 6. DECEMBER 1915 KL. 12 I OVENLYSSALEN BREDGADE 34. EFTERSYN: Fredag, Lørdag,

Læs mere

299. UDSTILLING AF MALEREN KARL SCHOUS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN .. S«VW ' FEBRUAR 1912 , V; KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BOMJING

299. UDSTILLING AF MALEREN KARL SCHOUS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN .. S«VW ' FEBRUAR 1912 , V; KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BOMJING 299. UDSTILLING AF MALEREN KARL SCHOUS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1912.. S«VW ' «, V; KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BOMJING UDSTILLING AF MALEREN KARL SCHOUS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1912 KØBENHAVN

Læs mere

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282.

MALERIER. Gottlieb Bertelsen. Aalborg nye Auktionslokaler. Aalborg nye Auktionslokaler, Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5. Telefoner 2981 & 3282. Aalborg nye Auktionslokaler. Fredag den 15. Marts 1918 K l. 1 5 bliver ved Auktion, der afholdes i Aalborg nye Auktionslokaler, (Christiansgade 54) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER. EFTERSYN: Tirsdag,

Læs mere

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. -----

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. ----- JL. ----- MALERI AUKTION 22. NOVEMBER 1915 v j * KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KONCERTPALÆETS RIDDERSAL MANDAG DEN 22. NOVEMBER

Læs mere