KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS OKTOBER 8. NOVEMBER 1916 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

2 U. B. betyder uden Betegnelse. Maalene ere i Centimeter, Højden først. De med * forsynede Numere findes paa Udstillingen. Fortegnelsen er velvilligst udarbejdet af forhv. Kontorchef H. CHR. CHRISTENSEN.

3 MALERIER OG STUDIER FRA KLITTERNE VED FJAND I SØNDRE NIS SUM. C. I X 54. Tilh. Proprietær Knud Jensen, Udstrup, Ulfborg BAG VOR HAVE I HOLSTEBRO. K. I. 21X31. Tilh. Kunstneren FRA EN GAARD PAA NÆSMOEN 1VALDERS. NORGE. K. I. 29X40. Tilh. Kunstneren FRA KALVEBOD STRAND. Solgt hos den fri Udstillings nu afdøde Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt. * STUDIE FRA RINGKJØBING FJORD. Juli x34. Tilh. Fru Thora Madsen. * LANDSKAB FRA NESTELSØ I NÆSTVEDEGNEN. K. I X52. Den fri Udstilling 1915: Et Indelukke. Tilh. Etatsraad, Direktør Martin Dessau. * VESTERHAVETVED SØNDERVIG. K. I. 15X23. Tilh. Kunstneren.. 3

4 * STRAND VED VESTERHAVET. SØNDERVIG. K. I. 15X23. Tilh. Kunstneren. * FRA RINGKJØBING FJORD. K. I. 28X38,5. Tilh. Fru Benedicte Hansen. * FISKERHYTTE I KLITTERNE. Holmslands Klit Sept. 77. K. I. 30x23. Tilh. Grosserer Adolf Holm ET GAMMELT BRÆNDERI. HOLSTEBRO. Octbr. 77. K. Jensen. 25,7X31,8. Tilh. Maler Niels Skovgaard PRÆSTEGAARDEN OG KIRKEN I NØRRE OMME. Tilhørte nu afdøde Distriktslæge Gleerup i Holstebro. Ejer ubekjendt UDSIGT OVER CHRISTIANIA OG FJORDEN, SET FRA EGEBJERG, c. 30X20. Ejer ubekjendt NATURE MORTE. BOG OG FLASKE I EN VINDUS- KARM. 30X21. Tilh. Grosserer Frants C. Møller PILEKRAT PAA EN KILDERIG BAKKE. NØRRE OMME. 78. K. I. 27X34. Tilh. Holger Ferlovs Kunsthandel. * BREGNING BAKKER VED NØRRE OMME. 16X24. Tilh. Lærer S. I. Pindborg. * VESTJYDSK LANDSKAB. SEN EFTERMIDDAG. Charlottenborg Karl Jensen. 23x35. Tilh. Fru Inger Winkel, f. Bulow. 4

5 * LANGDYSSE I GUNDERSLEVHOLMS SKOV. 21X31. Tilh. Kunstneren. * LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. Studie til Nr. 48. K. I. 27X38. Tilh. Kunstneren. * NESTELSØ PRÆSTEGAARD. Studie til Nr. 32. K. I. 28X23. Tilh. Kunstneren FRA ET KILDEMARKED I MOGENSTRUP. SOL SKIN GJENNEM STORE TRÆERS KRONER. I BAG GRUNDEN TELTE. Mogenstrup K. I. 17X29. Tilh. Grosserer William Bendix BONDEHUS VED EN STI I MOGENSTRUP. Ejer ubekjendt KIRKEGAARDSLAAGE MED EN ROSENBUSK. MO GENSTRUP. C. 40X30. Ejer ubekjendt MOGENSTRUP KIRKEGAARDS PORT MED UDSIGT MOD BAKKERNE. Ejer ubekjendt ET BONDEHUS I JYLLAND. Chb Tilh. Farmer Hans Jensen, Minnesota KIRKEN I NØRRE OMME. HØSTLANDSKAB. K. I. 19X33. Tilh. Grosserer Wilh. Folkmar Andersen HEDELANDSKAB FRA NØRRE OMME. Studie til Nr. 28. K. I. 30 X 40. Tilh. Kunstneren. 5

6 * HEDELANDSKAB MED FAAR. NØRRE OMME. K. I. 29x45,s. Chb Tilh. Grosserer C. A. Worm. * HEDE VED HOLSTEBRO. Karl Jensen x52. Tilh. Godsejer S. Winkel, Hillerød. * LANDSKABSSTUDIE. MARK MED EN GRUPPE TRÆER. K. I. 19X25. Tilh. Teaterdirektør Albrecht Schmidt VED NESTELSØ PRÆSTEGAARD. K. I. 15X19. Tilh. Kunstneren NESTELSØ PRÆSTEGAARD. K. I x 35. Tilh. Fru Christiane Benthin. Høggaard, Mørkøv. * GAARDINTERIØR FRA NESTELSØ PRÆSTE GAARD. K. Jensen. 24 X 33. Tilh. Ingeniør Petrus Winkel, Hillerød GRAAVEJRSLANDSKAB FRA NESTELSØ. Tilh. Overretssagfører L. Zeuthen STRAND VED JARS SKOV. LOV. K.Jensen. 19,6X33. Tilh. Malerinde Frøken Johanne Frimodt. * FORAARSAFTEN I CHARLOTTENLUND SKOV. K. I. 21X30. Tilh. Kunstneren ANDEDAM VED EN BONDEGAARD. NESTELSØ. Karl Jensen. 43X50. Chb Raadhusudst Tilh. Enkefru Rudolfine Kabell. 6

7 * GYDE MED SMAAHUSE I BRANDELEV. Karl Jensen X 30. Tilh. fhv. Kasserer i Overformynderiet H. A. Kierrumgaard TØMMERPLADS PAA NØRREBRO. AFTEN. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt JERNBANEN. MOTIV FRA NØRREBRO. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt UDSIGT OVER LADEGAARDENS JORD MOD VO DROFFSVEJ. FORAAR. K. I. 20X22. Tilh. Frk. Esther Brigida Larsen VED LADEGAARDSAAEN. SOMMER. Karl Jensen. 25X33. Tilh. Kunsthandler P. Billy-Jacobsen DEN TILFROSNE LADEGAARDSAA. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt. * LANDSKABSSTUDIE FRA NESTELSØ MED EN GAMMEL VEJ. Til Nr. 48. K. I. 30X42. Tilh. Teaterdirektør Albrecht Schmidt LANDSKAB FRA NESTELSØ. SILDIG EFTERMID DAG. Forarbejde til Nr. 48. K. I. 36,5X53. Raadhusudst Tilh. den Hirschsprungske Samling INTERIØR. STUE FRA KUNSTNERENS HJEM PAA SOFIEVEJ. AFTENSOL. Chb Katalog Nr Ejer ubekjendt. 7

8 PLANTER I ATELIERVINDUET HOS MALER HA RALD FOSS. Ejer ubekjendt LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. NESTELSØ. SILDIG EFTERMIDDAG. Karl Jensen ,eXl26. Chb Raadhusudst Tilh. den kongelige Malerisamling. * SKOVPARTI I SOLSKIN MED KØER. CHARLOT TENLUND. K. I X 60. Tilh. Maler Johan Rohde NATURE MORTE. ET RUNDT JAPANSK SPEJL OG ANDRE GJENSTANDE. C. 30X20. Ejer ubekjendt NATURE MORTE. SOM BAGGRUND EN JAPANSK FREMSTILLING AF AMETERASSUS GJENKOMST. Chb Raadhusudst Tilh. Kammerherreinde C. Scavenius SPISESTUEINTERIØR MED EN HUND STAAENDE PAA EN STOL. K. I x40. Tilh. Fru Frederikke Ferslew. * RØD KAKTUS I EN URTEPOTTE. K. L 28 X 23. Tilh. Kunstneren, /i/f ^ J SKITSE TIL NR. 55: STENGANGEN PAA ROSEN BORG. Solgt ved Auktion 15. Novbr Nr. 51 for 29 Kr. til Kunsthandler W. Schou. Ejer ubekjendt. S

9 STENGANGEN PAA ROSENBORG. Karl Jensen. 51X63. Chb Nr Paris Raadhusudst Tilh. Kammerherre O. Oxholm, Kvistgaard. * CARROUSELGAARDEN PAA FREDERIKSBORG. Vinter. K. I. 43X58. Chb Raadhusudst Tilh. Grosserer P. W. Sølling. * PORTTAARNET OG S-BROEN PAA FREDERIKS BORG. Vinter. K.Jensen. 33X42. Chb Raadhusudst Tilh. V. Winkel & Magnussen ESROM SØ. Karl Jensen X63. Den fri Udstilling Tilh. Enkefru Rudolfine Kabell. * INTERIØRSTUDIE VED LAMPELYS MED EN SID DENDE FIGUR, KUNSTNERENS MODER. U. B. 23X18. Tilh. Maler Nicolaus Lutzhoft. * PORTRÆTSKITSE AF KUNSTNERENS MODER. K. I. 50X42. Tilh. Kunstneren FRA CHRISTIANSHAVNS VOLD. K. I. 40x29. Tilh. Kunstneren. * VED PORTEN TIL ROSENSTEENS BASTION VED KALVEBODSTRAND. K. I. 22 X 30. Tilh. Kunstneren. * HAVESTUEN I ØRSTED PRÆSTEGAARD PAA SJÆLLAND. U. B. 39 X 30. Tilh. fhv. Overlæge Fr. Lutzhoft. 9

10 * HAVEPARTI OG EN LÆNGE VED ØRSTED PRÆ STEGAARD. K. I. 15 X 26. Tilh. fhv. Overlæge Fr Lutzhoft. * SPRØJTEHUSET I ØRSTED. SOLSKIN. K. I. 50X40. Tilh. Teaterdirektør Albrecht Schmidt. * VED ET BONDEHUS I ØRSTED. U. B. 35 X 29. Tilh. Maler Nicolaus Lutzhoft. * EN BONDEGAARD I ØRSTED. U. B. 30 x 28. Den fri Udst Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen. * GAMLE PILETRÆER PAA EN ENG VED ØRSTED. U. B. 35X54. Den fri Udst Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen PARTI AF FREDENSBORG SLOTSPARK. K. I. 38,s X 62. Tilh. Fru Margrethe Pedersen. * ST. OLAI KIRKE I HELSINGØR. K. I. 76X63. Den fri Udst Raadhusudst Tilh. Heliogravør Knud Hendriksen. * DET INDRE AF MARIEKIRKEN I HELSINGØR. HOVEDSKIBET. K. I. 50 X 40. Den fri Udst Raadhusudst Tilh. Kunsthandler M. Groseli. * VENSTRE SIDESKIB I MARIEKIRKEN I HELSING ØR. Studie til Nr. 73. U. B. 50X41,5. Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen. 10

11 * VENSTRE SIDESKIB I MARIEKIRKEN I HELSING ØR. K. I. 53,5 X 63. Raadhusudst Tilh. Professorinde Ch. Iversen MARIEKIRKEN I HELSINGØR«. 32 x 22. Tilh. Fru A. C. Achen. * ET EPITAFIUM I MARIEKIRKEN I HELSINGØR. K. I. 38 X 28. Tilh. Architekt Andr. Fussing. * GAMLE KIRKESTOLE I MARIEKIRKEN I HEL SINGØR. K. I X 43. Tilh. V. Winkel & Magnussen GAMLE KIRKESTOLE I MARIEKIRKEN I HEL SINGØR. K. I. 44,6X39,5. Den fri Udst Købt af Kunstforeningen. Vundet af Fru I. Liisberg, Aarhus. Tilh. Frøken Emilie Petersen, Aarhus KLOSTERGAARDEN VED MARIEKIRKEN I HEL SINGØR. K. I. 31X26,5. Tilh. lhv. Expeditionssekretær P. Købke. * SKITSE FRA STRANDEN VED MARIENLYST. Helsingør. U. B. 29X38. Tilh. Fru Thora Madsen. * NATURE MORTE. ET FUGLEBUR, EN NAALE- PUDE, PLANTER M V. I ET VIN DU. U. B. 30,6X36,5. Tilh. Grosserer I. Chr. T. Levinsen INTERIØR FRA ROSENBORG: AUDIENSSALEN ELLER DRONNINGENS GEMAK. K. I , S X59,». Chb Nr Tilh. den kongelige Malerisamling. 11

12 DOMKIRKEN I LtBECK. K. I. Dom. Lubeck. 31X41,.. Tilh. Architekt Andr. Fussing DOMKIRKEN I LOBECK. U. B. 24 X 30. Tilh. Maler Hans Nikolai Hansen. * DOMKIRKEN I LCBECK. K. I. 59 X 75. Chb Købt af Kunstforeningen. Raadhusudst Tilh. Raadmand Gustav Philipsen SIDESKIBET I DOMKIRKEN I LCBECK. K. I X59. Raadhusudst Tilh. VexellererJohan Levin. * RØDE TAGE. LtlBECK. K. I X31. Den fri Udst Tilh. V. Winkel & Magnussen. /f/? ^ ^ FLODLANDSKAB. TRAVE VED LUBECK. K. I. 33X45,6. Tilh. Direktør Holger Hirschsprung. * INTERIØR FRA ROSENBORG: AUDIENSSALEN, SET FRA STENGANGEN. K. I. 41X33. Chb Nr Tilh. Grosserer C. A. Worm * INTERIØR FRA ROSENBORG: KONGENS GEMAK. K. I. 33X42. Tilh. Direktør Eduard Rée SKITSE FRATRAPPETAARNET PAA ROSENBORG. K. I. 22 x 20. Tilh. V. Winkel & Magnussen. * VED ET LANDSTED, HELLERUPGAARD, PAA STRANDVEJEN. K. I. 59X98. Købt af Foreningen Fremtiden. Tilh. Kunsthandler M. Grosell. 12

13 HOLGER DANSKES BRILLER. NØRRE FÆLLED, KØBENHAVN. Tilh. Københavns Kommune. (Raadhusmuseets Billedsamling). * INTERIØR FRA ROSENBORG:»ROSEN«ELLER FORGEMAKKET. K. I. 31X38. Raadhusudst Tilh. Grosserer Julius Hertz. * UDSIGT FRA ET VINDU PAA VILLA BLIDA, STRANDVEJEN. U. B. 43 X 47,«. Tilh. Etatsraadinde Benedicte Frølich. * HESTE PAA STRANDMARKEN VED ØREGAARD, HELLERUP. K. I. 38 X 60. Tilh. Grosserer Wald. Davidsen LANDSKABSSTUDIE MED EN BORNHOLMSK RØN TILHØJRE. HALLAND. K. I X 40. Tilh. Anton Hansens Kunsthandel LANDSKAB FRA FILSØ. Bortloddet til Fordel for forulykkede Fiskeres Efterladte. Harboørefondet. Ejer ubekjendt ET VÆRELSE PAA ROSENBORG: PRINSESSENS FORGEMAK. 55x69. Den fri Udst Ejer ubekjendt. * INTERIØR FRA ROSENBORG: MARMORVÆREL SET. Studie til Nr K X 60. Den fri Udst Nr. 71. Tilh. V. Winkel & Magnussen. 13

14 INTERIØR FRA ROSENBORG: MARMORVÆREL SET. Ejer ubekjendt. * DEN UDTØRREDE FILSØ MED BLAABJERG I BAG GRUNDEN. K. I. 29X41. Tilh. Fru Kisse Larsen BONDEGAARD I KJÆRGAARD, AAL SOGN, VARDE. Ejer ubekjendt. * FORUM ROMANUM I ROM. K. I. 25X35. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Frk. M. Gamél. * DET INDRE AF PANTHEON I ROM. K. I X79. Den fri Udst Købt af Foreningen Fremtiden. Tilh. fhv. Fabrikant K. Brandt EN STENET EGN MED ET HUS I BAGGBUNDEN. LØDERUP I SKAANE. K. I. 17x30. Tilh. Ingeniør P. N. Holst SKITSE TIL FESTSALEN PAA RAADHUSET UN DER UDSTILLINGEN U. B. 22 X 32. Tilh. Landinspektør Kai Hendriksen FESTSALEN PAA RAADHUSET UNDER UDSTIL LINGEN X125. Den fri Udst Tilh. Københavns Kommune (Raadhuset) LANDSKAB MED HØSTAKKE. LYNGBYEGNEN. Ejer ubekjendt. 14

15 * HELLIGAANDSHUSET I KØBENHAVN. K.I. 34X47. Den fri Udst Tilh. Etatsraad Georg Bestie DET INDRE AF HELLIGAANDSKIRKES KAPEL. 26X32. Tilh. Københavns Kommune (Raadhusmuseets Billedsamling) STORT DEKORATIVT LANDSKABSBILLEDE FRA VANDVÆRKET VED SØNDERSØ. FORAAR. Tilh. Københavns Kommune (Raadhuset) STORT DEKORATIVT LANDSKABSBILLEDE FRA VANDVÆRKET VED SØNDERSØ. SOMMER. Tilh. Københavns Kommune (Raadhuset) SIDESKIB I KØGE KIRKE. K. I. 74X63. Købt af Kunstforeningen. Den fri Udst Tilh. fhv. Forpagter Chr. Brock. * HELLIGAANDSHUSET I KØBENHAVN. K. I X51. Den fri Udst Tilh. Grosserer I. P. Lund (KONSTANTINS BASILIKA PAA FORUM ROMANUM. ROM. Ejer ubekjendt. 11( PALATIN SET FRA VIA DE' CERCHI. ROM. Ejer ubekjendt. * INTERIØR. KUNSTNERENS STUE I LYNGBY. K.I. 55X68. Den fri Udst Tilh. Etatsraad Georg Bestie. 15

16 * FRA LYNGBY SØ. K. I. Lyngby Sø x31. Tilh. fhv. Overlæge Fr. Lutzhoft VED AAEN I SORGENFRI SKOV. Ejer ubekjendt BRAND I LYNGBY. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt LANDSKAB VED LYNGBY MED KIRKEN. Ejer ubekjendt INTERIØR FRA IMMANUELSKIRKEN I FORHAAB- NINGSHOLMS ALLE. K. I X 38. Tilh. Læge Arthur Poiack MODERS STUE. LAMPELYS. K. I. 40X50. Den fri Udst Tilh. Fru Lydia Levy PAASKELILJER I EN JAPANSK VASE. Ejer ubekjendt LEVKØJ OG NELLIKER I EN VASE. Ejer ubekjendt SOMMERLANDSKAB FRA LYNGBY. K. I ,sX29,6. Tilh. Dr. med. Professor P. Dethlefsen. * GAVLVÆRELSE PAA FREDERIKSBORG. K. I. 32,5X39. Tilh. Grosserer C. A. Worm. * »ROSEN«PAA FREDERIKSBORG. K.I. 36X51. Tilh. Direktør Max Lester-Levig. 16

17 INTERIØR MED FIGURER. K. I X 46. Den fri Udst Tilh. Landinspektør Kai Hendriksen DAGLIGSTUE MED EN DØR AABEN TIL ET AN DET VÆRELSE. K. I x31. Tilh. Grosserer Emil P. Hertz STUEINTERIØR MED KUNSTNERENS MODER LÆSENDE. K. I. 25x32. Tilh. Grosserer Wald. Davidsen FORHAVE MED ROSER. LYNGBY. Tilh. Sygeplejerske Frøken Hansen HAVEPARTI I LYNGBY. K. I X 41. Tilh. V. Winkel & Magnussen DALEN VED NYMØLLE, ØRHOLM. 24X39. Den fri Udstillings Auktion Tilh. Læge R. C. Lind. * LANDSKAB FRA STRANDMØLLEAAEN VED ØR HOLM, NY MØLLE. Studie til Nr K. I. 30X45. Tilh. Fru Benedicte Hansen LANDSKAB FRA STRANDMØLLEAAEN VED ØR HOLM. NY MØLLE. Karl Jensen X95. Købt af Foreningen Fremtiden. Tilh. Bogholder Carl Køppe. * DET INDRE AF HERLUFSHOLMS KIRKE. Studie til Nr K. I. 33 x 30. Tilh. Grosserer C. A. Worm. 17

18 INTERIØR FRA HERLUFSHOLMS KIRKE. K.I ,5 X 42. Malt efter Bestilling af Herlovianerne som Gave til nu afd. Pastor I. V. Munck. Tilh. Forstanderinde paa Bispebjerg Hospital, Frk.Charlotte Munck HELLIGAANDSHUSET I KØBENHAVN. K. I ,sX41,5. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Direktør Benny Dessau. * VINTERDAG I LYNGBY. K. I. 36X48. Den fri Udst Tilh. Direktør Harald Frost INTERIØR FRA KUNSTNERENS HJEM I LYNGBY. K. I X36. Den fri Udst Tilh. Overretssagfører Louis Andersen DAGLIGSTUEN. K.I X 55. Den fri Udst Tilh. Kjøbmand A. Winther, Ringsted MODEN KORNMARK FORAN EN VILLA PAA SOR- GENFRIGAARDS JORDER. K.I. 19X30. Tilh. Holger Ferlovs Kunsthandel. * ET AF KONGENS GEMAKKER PAA EREMITAGEN. K. I. 45X40. Tilh. Tandlæge I. L. Secher. * UDSIGT FRA ET VINDU TIL MØNTBROEN. FRE DERIKSBORG. K. I X33. Tilh. V. Winkel & Magnussen PORTTAARNET PAA FREDERIKSBORG, SET FRA ET VINDU I PRINSESSEFLØJEN. 45 X 34. K. I. 18

19 Købt af Kunstforeningen. Vundet af Kammerherre Cosmus Bornemann. Tilh. Kammerherreinde Julie Bornemann CONSEILGANGEN ELLER LØNGANGEN PAA FRE DERIKSBORG. U. B. 42X52. Tilh.DirektørEduardRée VALDEMARSSALEN PAA FREDERIKSBORG MED DØR UD MOD GALLERIET. K.I X33. Tilh. Professor ved Universitetet, Dr. med. Thorkild Rovsing VALDEMARSSALEN PAA FREDERIKSBORG. Studie til Nr K. I X34. Tilh. Kunsthandler P. Magnussen ET VÆRELSE I PRINSESSEFLØJEN PAA FREDE RIKSBORG. K. I. 35X45. Tilh. Grosserer Adolf Holm FRA BADSTUEDAMMEN VED FREDERIKSBORG. SEN SOMMER. 20x30. Tilh. Frk. Sophie Larsen. * GANG I KONGEFLØJEN PAA FREDERIKSBORG. K. I x34. Tilh. Grosserer E. Aug. Bloch EFTERAARSBILLEDE FRA BADSTUEDAMMEN VED FREDERIKSBORG. K. I. 25,sX32. Tilh. Cand. mag. A. Roysen. * INTERIØR FRA ST. NICOLAI KIRKE I KJØGE. K. I X33. Efteraarsudst. Chb Tilh. Grosserer Adolf Holm. 19

20 PULPITUR I KJØGE KIRKE. K x26. Efteraarsudst. Chb Tilh. cand. pharra. F. Holm. * DAGLIGSTUEINTERIØR. K ,sX50. Den fri Udst Tilh. Fru Ferdinand Christensen. * STUEINTERIØR. K. I X44. Den fri Udst Tilh. Grosserer Adolf Holm FRA DET OMLØBENDE GALLERI I FREDERIKS BORG SLOTSKIRKE. K. I X31. Tilh. Læge I. C. Sølling. * FREDERIK DEN SJETTES VÆRELSE PAA FREDE RIKSBORG. K. I X32. Tilh. Grosserer Adolf Holm. * VALDEMARSSALEN PAA FREDERIKSBORG. K. I. 41X56. Den fri Udst Tilh. Kunstneren. * UDSIGT GJENNEM ET VINDU I KONGEFLØJEN PAA FREDERIKSBORG SLOT TIL EN TAARN- KUPPEL. K. I X 33. Tilh. Grosserer Aug. M. Salomon SPISESALEN PAA EREMITAGEN. K. I x39. Den fri Udst Tilh. Direktør Holger Hirschsprung. * SPISESALEN PAA EREMITAGEN. K x41. Tilh. Bankdirektør I. C. Sundberg, 20

21 *164. i9io. UDSIGT FRA SKRÆNTERNE VED VAGTHUSET. FAXE LADEPLADS. K. I. 26X40. Tilh. Lærer S. I. Pindborg SKOVBILLEDE FRA FAXE LADEPLADS. K.I. 42x27. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Vexellerer Johannes Henriques EN STUE I HELLERUP. Ejer ubekjendt EN LILLE PIGE LÆSER LEKTIER VED LAMPE LYS. K. I. 28X37. Tilh. Birkedommer A. W. Hornemann, Aalborg ET HVÆLVINGSFAG MED UDSIGT GJENNEM VIN DUERNE I HELLIGAANDSHUSET. K.I X39,5. Tilh. Amtsforvalter A. Holck, Maribo LANDSKAB MED EN BONDEGAARD. FAXE LADE PLADS. K. I X45. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Professor ved Universitetet, Dr. med. Chr. Gram VED SIBERIEN. FAXE LADEPLADS. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt DET INDRE AF DEN NY KIRKE I TAASTRUP. K. I X41. Malt paa Bestilling af Sognets Beboere til nuværende Præst for Valgmenigheden i Silkeborg P. M. Munck. * SKRÆNTER VED FAXE LADEPLADS. K. I x30. Tilh. Fru Alma Christensen. 21

22 * INTERIØR FRA HELLIGAANDSKIRKEN I KØBEN HAVN. K. I X48. Tilh. Fru Ferdinand Christensen ODENSE GAMLE BISPEGAARD, SET FRA HAVEN. K. I X 72,s. Tilh. Biskop over Fyns Stift L. N. Balslev ODENSE GAMLE BISPEGAARD. K. I X73. Tilh. Direktør H. Plum DET SØNDRE SIDESKIB I ST. KNUDS KIRKE I ODENSE. K. I X41. Tilh. Stiftsprovst H. H. H. Lutzhoft, Odense. * INTERIØR FRA ST. KNUDS KIRKE I ODENSE. K. I. 37x30. Tilh. Fru Ferdinand Christensen LANDSKAB VED VAGTHUSET. FAXE LADEPLADS. Karl Jensen x77. Tilh. Sagfører Vilhelm Johansen, Fredericia. * DAGLIGSTUEINTERIØR MED FIGURER. K. 1.40X55. Tilh. Kunsthandler P. Magnussen. * CHRISTIAN DEN FJERDES ARBEJDSVÆRELSE PAA ROSENBORG. K. I X34. Tilh. Grosserer Adolf Holm LANDSKAB VED BADSTUEDAMMEN. FREDERIKS BORG. K. I. 45X65. Tilh. Fabrikant Th. Berg. 22

23 * DEN YDRE SLOTSGAARD MED PORTTAARNET OG SPRINGVANDET. FREDERIKSBORG. K. I. 40 X 50- Tilh. Kunstneren. * FRA DET OMLØBENDE GALLERI I FREDERIKS BORG SLOTSKIRKE. K.I. 69 X 52. Tilh. Kunstneren. * ALTRET I FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE. K. I. 44x36. Tilh. Kunstneren. * HOLMEGAARDSVEJ VED HILLERØD. K. I. 26X42. Tilh. Kunstneren. * I UDKANTEN AF SKOVEN. HILLERØD. K. I. 30 X 40. Tilh. Kunstneren TO KØER VED ET VANDINGSSTED OP MOD ET HAVEGÆRDE. I BAGGRUNDEN LYNGBAKKER. Karl Jensen ,7 X 56,s. Tilh. Postexpedient Chr. Raabye. 187 a DAGLIGSTUEINTERIØR. U. B. 32 X 45. Tilh. Revisor i Overformynderiet, cand. jur. Andreas Hall. 23

24 AKVARELLER NORSK LANDSKAB. NÆSMOEN I VALDERS. Karl Jensen. 14,7X23. Tilh. Ingeniør J. Rump NORSK LANDSKAB. ØJANGEN I ØSTRE SLIDRE. Karl Jensen. 14,7X23. Tilh. Ingeniør J. Rump NORSK LANDSKAB. REJEN I VESTRE SLIDRE. Karl Jensen. Ejer ubekjendt ETATSRAAD FERSLEWS DAGLIGSTUE I HOTEL ROYAL, VED STRANDEN. Karl Jensen. 36, 6 X 45. Tilh. Overretssagfører Carl Levin SOLSKIN. CHRISTIANSBORG RIDEBANE. Solgt ved Auktion 28. Novbr Nr. 63 for 30 Kr. Ejer ubekjendt DAGLIGSTUEINTERIØR. Tilhørte nu afdøde Fru Treschow. * MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN LEEMEJERS DAG LIGSTUE PAA FREDERIKSBORG. Karl Jensen. 27X38. Chb Tilh. Professor Martin Nyrop. * OEHLENSCHLÅGERS VÆRELSE I DET NATIO NALHISTORISKE MUSEUM PAA FREDERIKSBORG SLOT. Karl Jensen X28,*. Tilh. Frøkenerne T. & M. & A. Konow. 24

25 * GRØNNEGAARDEN. FREDERIKS HOSPITAL. Karl Jensen X36. Den fri Udst Tilh. Professor ved Universitetet, Dr. med. Knud Faber ROSEN«PAA FREDERIKSRORG. K. I X 34. Tilh. Skibsmægler Hjalmar Bruhn, Holte. * FREDERIKSBORG SLOT, SET FRA TORVET I HIL LERØD. K. I X47. Tilh. V. Winkel & Magnussen ET AF KONGENS GEMAKKER PAA JAGTSLOTTET EREMITAGEN. Karl Jensen X27. Tilh. Restauratør Louis Jensen. * MARK VED FAXE LADEPLADS. EFTERAAR. 14X20. Tilh. Frøken Inger Lutzhoft. * ET HJØRNE AF SPISESALEN PAA EREMITAGEN. K. I X32. Tilh. Grosserer Adolf Holm. * PARTI FRA WILDERS PLADS. K. I. 26 X 38. Tilh. Tandlæge Fru H. Holst-Hansen. * LANDSKAB I GRAAVEJR. FAVRBY VED FAXE LADEPLADS. 16X21. Tilh. stud. med. Poul Lutzhoft. * LANDSKAB I EFTERAARSSOL. FAVRBY VED FAXE LADEPLADS. 16X21. Tilh. Student Aage Lutzhoft. 25

26 RADERINGER LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. EFTER DET DEN KGL. MALERISAMLING TILHØRENDE BIL LEDE Karl Jensen. 19x31. Tilh. Foreningen»Fremtiden« DOMKIRKEN I LtBECK. HOVEDSKIBET. Efter Maleriet Nr K. I. 18,sX23,s. Tilh. den danske Raderforening OLDSAGER FRA BRONZEALDEREN. Nordiske Fortidsminder udgivne af Kgl. Oldskriftsselskab. P XVII XXL Den første betegnet: Karl Jensen 95; de andre. K. I »MOTIV FRA FREDENSBORG PARK. AFTEN«. Karl Jensen X35. Tilh. Foreningen»Fremtiden«. O JAPANSK KRIGER I RUSTNING OG TILHEST. Karl Jensen sc. 17X11- I Kristian Bahnson: Etnografien, fremstillet i dens Hovedtræk. P. G. Philipsens Forlag. Tilh. Gyldendalske Boghandel N. F GRØNNEGAARDEN. FREDERIKS HOSPITAL. K. I x 30. Tilh. Foreningen»Fremtiden« FORUM ROMANUM MED BASILICA JULIA Karl Jensen. 25X36. Tilh. den danske Raderforening. 26

27 KOPIER EFTER CARL BLOCHS ALTERTAVLE I LØDERUP KIRKE I SKAANE (1878): CHRISTUS I EMAUS. Til Kirken i Korsør EFTER CHRISTEN KØBKES MALERI: FREDERIKS BORG SLOT. PARTI VED MØNTBROEN. (1836.) EFTER LAZARUS BARATTAS MALERI (1652) PAA GRIPSHOLMS SLOT. FREDERIKSBORG OG SPARE PENGE, SET OMTRENT FRA DET NUVÆRENDE TORV I HILLERØD. Til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg EFTER AUGUST JERNDORFFS PORTRÆT AF KON SEILSPRÆSIDENT JACOB BRØNNUM SCAVENIUS ESTRUP (1896). ORIGINALMALERIET PAA SKAFØ- GAARD. Til Rigsdagens Landsting.

28

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen

Elm 106. Medlem af Bestyrelsen Dyb 102 billede); Korvinduet over Alteret i Helligaandskirken; Korvinduerne og Vin- Huet bag Orgelet i Viborg Domkirke m. fl.; Vinduet over Hovedindgangen til Raadhuset i Adresse : Ved Stranden 2, DYBDAL

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør.

Tillæg til Vejviser. for 1880. Ucj^ivet,Qg forlagt. T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Tillæg til Vejviser for Kjøbenhavn og Frederiksberg 1880. er- ftmmallé- 18 Ar Ucj^ivet,Qg forlagt af T. Krack, Kapitajn og Stadskonduktør. Oplysninger og Berigtigelser til Vejviseren modtages Læderst.

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Christian (Dugge) Duch Side 1

Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch Side 1 Christian (Dugge) Duch, * ca. 1678, begravet 1760 i Sieseby, 29-07-1760 i Pommerby, Sieseby, Schleswig. Tømrer i Glashölzung, Wabbs Sogn. Han blev gift med Anna Dorothea Grave(n),

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

På sporet af... gladsaxe.dk

På sporet af... gladsaxe.dk Se oversigtskort bag på denne side gladsaxe.dk På sporet af... Aldershvile og Grevinden af Bagsværd En spadseretur fra Bagsværd Station via Bindeledet, Aldershvilevej og Slotsparken til Aldershvileparken

Læs mere