KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS OKTOBER 8. NOVEMBER 1916 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

2 U. B. betyder uden Betegnelse. Maalene ere i Centimeter, Højden først. De med * forsynede Numere findes paa Udstillingen. Fortegnelsen er velvilligst udarbejdet af forhv. Kontorchef H. CHR. CHRISTENSEN.

3 MALERIER OG STUDIER FRA KLITTERNE VED FJAND I SØNDRE NIS SUM. C. I X 54. Tilh. Proprietær Knud Jensen, Udstrup, Ulfborg BAG VOR HAVE I HOLSTEBRO. K. I. 21X31. Tilh. Kunstneren FRA EN GAARD PAA NÆSMOEN 1VALDERS. NORGE. K. I. 29X40. Tilh. Kunstneren FRA KALVEBOD STRAND. Solgt hos den fri Udstillings nu afdøde Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt. * STUDIE FRA RINGKJØBING FJORD. Juli x34. Tilh. Fru Thora Madsen. * LANDSKAB FRA NESTELSØ I NÆSTVEDEGNEN. K. I X52. Den fri Udstilling 1915: Et Indelukke. Tilh. Etatsraad, Direktør Martin Dessau. * VESTERHAVETVED SØNDERVIG. K. I. 15X23. Tilh. Kunstneren.. 3

4 * STRAND VED VESTERHAVET. SØNDERVIG. K. I. 15X23. Tilh. Kunstneren. * FRA RINGKJØBING FJORD. K. I. 28X38,5. Tilh. Fru Benedicte Hansen. * FISKERHYTTE I KLITTERNE. Holmslands Klit Sept. 77. K. I. 30x23. Tilh. Grosserer Adolf Holm ET GAMMELT BRÆNDERI. HOLSTEBRO. Octbr. 77. K. Jensen. 25,7X31,8. Tilh. Maler Niels Skovgaard PRÆSTEGAARDEN OG KIRKEN I NØRRE OMME. Tilhørte nu afdøde Distriktslæge Gleerup i Holstebro. Ejer ubekjendt UDSIGT OVER CHRISTIANIA OG FJORDEN, SET FRA EGEBJERG, c. 30X20. Ejer ubekjendt NATURE MORTE. BOG OG FLASKE I EN VINDUS- KARM. 30X21. Tilh. Grosserer Frants C. Møller PILEKRAT PAA EN KILDERIG BAKKE. NØRRE OMME. 78. K. I. 27X34. Tilh. Holger Ferlovs Kunsthandel. * BREGNING BAKKER VED NØRRE OMME. 16X24. Tilh. Lærer S. I. Pindborg. * VESTJYDSK LANDSKAB. SEN EFTERMIDDAG. Charlottenborg Karl Jensen. 23x35. Tilh. Fru Inger Winkel, f. Bulow. 4

5 * LANGDYSSE I GUNDERSLEVHOLMS SKOV. 21X31. Tilh. Kunstneren. * LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. Studie til Nr. 48. K. I. 27X38. Tilh. Kunstneren. * NESTELSØ PRÆSTEGAARD. Studie til Nr. 32. K. I. 28X23. Tilh. Kunstneren FRA ET KILDEMARKED I MOGENSTRUP. SOL SKIN GJENNEM STORE TRÆERS KRONER. I BAG GRUNDEN TELTE. Mogenstrup K. I. 17X29. Tilh. Grosserer William Bendix BONDEHUS VED EN STI I MOGENSTRUP. Ejer ubekjendt KIRKEGAARDSLAAGE MED EN ROSENBUSK. MO GENSTRUP. C. 40X30. Ejer ubekjendt MOGENSTRUP KIRKEGAARDS PORT MED UDSIGT MOD BAKKERNE. Ejer ubekjendt ET BONDEHUS I JYLLAND. Chb Tilh. Farmer Hans Jensen, Minnesota KIRKEN I NØRRE OMME. HØSTLANDSKAB. K. I. 19X33. Tilh. Grosserer Wilh. Folkmar Andersen HEDELANDSKAB FRA NØRRE OMME. Studie til Nr. 28. K. I. 30 X 40. Tilh. Kunstneren. 5

6 * HEDELANDSKAB MED FAAR. NØRRE OMME. K. I. 29x45,s. Chb Tilh. Grosserer C. A. Worm. * HEDE VED HOLSTEBRO. Karl Jensen x52. Tilh. Godsejer S. Winkel, Hillerød. * LANDSKABSSTUDIE. MARK MED EN GRUPPE TRÆER. K. I. 19X25. Tilh. Teaterdirektør Albrecht Schmidt VED NESTELSØ PRÆSTEGAARD. K. I. 15X19. Tilh. Kunstneren NESTELSØ PRÆSTEGAARD. K. I x 35. Tilh. Fru Christiane Benthin. Høggaard, Mørkøv. * GAARDINTERIØR FRA NESTELSØ PRÆSTE GAARD. K. Jensen. 24 X 33. Tilh. Ingeniør Petrus Winkel, Hillerød GRAAVEJRSLANDSKAB FRA NESTELSØ. Tilh. Overretssagfører L. Zeuthen STRAND VED JARS SKOV. LOV. K.Jensen. 19,6X33. Tilh. Malerinde Frøken Johanne Frimodt. * FORAARSAFTEN I CHARLOTTENLUND SKOV. K. I. 21X30. Tilh. Kunstneren ANDEDAM VED EN BONDEGAARD. NESTELSØ. Karl Jensen. 43X50. Chb Raadhusudst Tilh. Enkefru Rudolfine Kabell. 6

7 * GYDE MED SMAAHUSE I BRANDELEV. Karl Jensen X 30. Tilh. fhv. Kasserer i Overformynderiet H. A. Kierrumgaard TØMMERPLADS PAA NØRREBRO. AFTEN. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt JERNBANEN. MOTIV FRA NØRREBRO. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt UDSIGT OVER LADEGAARDENS JORD MOD VO DROFFSVEJ. FORAAR. K. I. 20X22. Tilh. Frk. Esther Brigida Larsen VED LADEGAARDSAAEN. SOMMER. Karl Jensen. 25X33. Tilh. Kunsthandler P. Billy-Jacobsen DEN TILFROSNE LADEGAARDSAA. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt. * LANDSKABSSTUDIE FRA NESTELSØ MED EN GAMMEL VEJ. Til Nr. 48. K. I. 30X42. Tilh. Teaterdirektør Albrecht Schmidt LANDSKAB FRA NESTELSØ. SILDIG EFTERMID DAG. Forarbejde til Nr. 48. K. I. 36,5X53. Raadhusudst Tilh. den Hirschsprungske Samling INTERIØR. STUE FRA KUNSTNERENS HJEM PAA SOFIEVEJ. AFTENSOL. Chb Katalog Nr Ejer ubekjendt. 7

8 PLANTER I ATELIERVINDUET HOS MALER HA RALD FOSS. Ejer ubekjendt LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. NESTELSØ. SILDIG EFTERMIDDAG. Karl Jensen ,eXl26. Chb Raadhusudst Tilh. den kongelige Malerisamling. * SKOVPARTI I SOLSKIN MED KØER. CHARLOT TENLUND. K. I X 60. Tilh. Maler Johan Rohde NATURE MORTE. ET RUNDT JAPANSK SPEJL OG ANDRE GJENSTANDE. C. 30X20. Ejer ubekjendt NATURE MORTE. SOM BAGGRUND EN JAPANSK FREMSTILLING AF AMETERASSUS GJENKOMST. Chb Raadhusudst Tilh. Kammerherreinde C. Scavenius SPISESTUEINTERIØR MED EN HUND STAAENDE PAA EN STOL. K. I x40. Tilh. Fru Frederikke Ferslew. * RØD KAKTUS I EN URTEPOTTE. K. L 28 X 23. Tilh. Kunstneren, /i/f ^ J SKITSE TIL NR. 55: STENGANGEN PAA ROSEN BORG. Solgt ved Auktion 15. Novbr Nr. 51 for 29 Kr. til Kunsthandler W. Schou. Ejer ubekjendt. S

9 STENGANGEN PAA ROSENBORG. Karl Jensen. 51X63. Chb Nr Paris Raadhusudst Tilh. Kammerherre O. Oxholm, Kvistgaard. * CARROUSELGAARDEN PAA FREDERIKSBORG. Vinter. K. I. 43X58. Chb Raadhusudst Tilh. Grosserer P. W. Sølling. * PORTTAARNET OG S-BROEN PAA FREDERIKS BORG. Vinter. K.Jensen. 33X42. Chb Raadhusudst Tilh. V. Winkel & Magnussen ESROM SØ. Karl Jensen X63. Den fri Udstilling Tilh. Enkefru Rudolfine Kabell. * INTERIØRSTUDIE VED LAMPELYS MED EN SID DENDE FIGUR, KUNSTNERENS MODER. U. B. 23X18. Tilh. Maler Nicolaus Lutzhoft. * PORTRÆTSKITSE AF KUNSTNERENS MODER. K. I. 50X42. Tilh. Kunstneren FRA CHRISTIANSHAVNS VOLD. K. I. 40x29. Tilh. Kunstneren. * VED PORTEN TIL ROSENSTEENS BASTION VED KALVEBODSTRAND. K. I. 22 X 30. Tilh. Kunstneren. * HAVESTUEN I ØRSTED PRÆSTEGAARD PAA SJÆLLAND. U. B. 39 X 30. Tilh. fhv. Overlæge Fr. Lutzhoft. 9

10 * HAVEPARTI OG EN LÆNGE VED ØRSTED PRÆ STEGAARD. K. I. 15 X 26. Tilh. fhv. Overlæge Fr Lutzhoft. * SPRØJTEHUSET I ØRSTED. SOLSKIN. K. I. 50X40. Tilh. Teaterdirektør Albrecht Schmidt. * VED ET BONDEHUS I ØRSTED. U. B. 35 X 29. Tilh. Maler Nicolaus Lutzhoft. * EN BONDEGAARD I ØRSTED. U. B. 30 x 28. Den fri Udst Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen. * GAMLE PILETRÆER PAA EN ENG VED ØRSTED. U. B. 35X54. Den fri Udst Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen PARTI AF FREDENSBORG SLOTSPARK. K. I. 38,s X 62. Tilh. Fru Margrethe Pedersen. * ST. OLAI KIRKE I HELSINGØR. K. I. 76X63. Den fri Udst Raadhusudst Tilh. Heliogravør Knud Hendriksen. * DET INDRE AF MARIEKIRKEN I HELSINGØR. HOVEDSKIBET. K. I. 50 X 40. Den fri Udst Raadhusudst Tilh. Kunsthandler M. Groseli. * VENSTRE SIDESKIB I MARIEKIRKEN I HELSING ØR. Studie til Nr. 73. U. B. 50X41,5. Tilh. Museumsdirektør Karl Madsen. 10

11 * VENSTRE SIDESKIB I MARIEKIRKEN I HELSING ØR. K. I. 53,5 X 63. Raadhusudst Tilh. Professorinde Ch. Iversen MARIEKIRKEN I HELSINGØR«. 32 x 22. Tilh. Fru A. C. Achen. * ET EPITAFIUM I MARIEKIRKEN I HELSINGØR. K. I. 38 X 28. Tilh. Architekt Andr. Fussing. * GAMLE KIRKESTOLE I MARIEKIRKEN I HEL SINGØR. K. I X 43. Tilh. V. Winkel & Magnussen GAMLE KIRKESTOLE I MARIEKIRKEN I HEL SINGØR. K. I. 44,6X39,5. Den fri Udst Købt af Kunstforeningen. Vundet af Fru I. Liisberg, Aarhus. Tilh. Frøken Emilie Petersen, Aarhus KLOSTERGAARDEN VED MARIEKIRKEN I HEL SINGØR. K. I. 31X26,5. Tilh. lhv. Expeditionssekretær P. Købke. * SKITSE FRA STRANDEN VED MARIENLYST. Helsingør. U. B. 29X38. Tilh. Fru Thora Madsen. * NATURE MORTE. ET FUGLEBUR, EN NAALE- PUDE, PLANTER M V. I ET VIN DU. U. B. 30,6X36,5. Tilh. Grosserer I. Chr. T. Levinsen INTERIØR FRA ROSENBORG: AUDIENSSALEN ELLER DRONNINGENS GEMAK. K. I , S X59,». Chb Nr Tilh. den kongelige Malerisamling. 11

12 DOMKIRKEN I LtBECK. K. I. Dom. Lubeck. 31X41,.. Tilh. Architekt Andr. Fussing DOMKIRKEN I LOBECK. U. B. 24 X 30. Tilh. Maler Hans Nikolai Hansen. * DOMKIRKEN I LCBECK. K. I. 59 X 75. Chb Købt af Kunstforeningen. Raadhusudst Tilh. Raadmand Gustav Philipsen SIDESKIBET I DOMKIRKEN I LCBECK. K. I X59. Raadhusudst Tilh. VexellererJohan Levin. * RØDE TAGE. LtlBECK. K. I X31. Den fri Udst Tilh. V. Winkel & Magnussen. /f/? ^ ^ FLODLANDSKAB. TRAVE VED LUBECK. K. I. 33X45,6. Tilh. Direktør Holger Hirschsprung. * INTERIØR FRA ROSENBORG: AUDIENSSALEN, SET FRA STENGANGEN. K. I. 41X33. Chb Nr Tilh. Grosserer C. A. Worm * INTERIØR FRA ROSENBORG: KONGENS GEMAK. K. I. 33X42. Tilh. Direktør Eduard Rée SKITSE FRATRAPPETAARNET PAA ROSENBORG. K. I. 22 x 20. Tilh. V. Winkel & Magnussen. * VED ET LANDSTED, HELLERUPGAARD, PAA STRANDVEJEN. K. I. 59X98. Købt af Foreningen Fremtiden. Tilh. Kunsthandler M. Grosell. 12

13 HOLGER DANSKES BRILLER. NØRRE FÆLLED, KØBENHAVN. Tilh. Københavns Kommune. (Raadhusmuseets Billedsamling). * INTERIØR FRA ROSENBORG:»ROSEN«ELLER FORGEMAKKET. K. I. 31X38. Raadhusudst Tilh. Grosserer Julius Hertz. * UDSIGT FRA ET VINDU PAA VILLA BLIDA, STRANDVEJEN. U. B. 43 X 47,«. Tilh. Etatsraadinde Benedicte Frølich. * HESTE PAA STRANDMARKEN VED ØREGAARD, HELLERUP. K. I. 38 X 60. Tilh. Grosserer Wald. Davidsen LANDSKABSSTUDIE MED EN BORNHOLMSK RØN TILHØJRE. HALLAND. K. I X 40. Tilh. Anton Hansens Kunsthandel LANDSKAB FRA FILSØ. Bortloddet til Fordel for forulykkede Fiskeres Efterladte. Harboørefondet. Ejer ubekjendt ET VÆRELSE PAA ROSENBORG: PRINSESSENS FORGEMAK. 55x69. Den fri Udst Ejer ubekjendt. * INTERIØR FRA ROSENBORG: MARMORVÆREL SET. Studie til Nr K X 60. Den fri Udst Nr. 71. Tilh. V. Winkel & Magnussen. 13

14 INTERIØR FRA ROSENBORG: MARMORVÆREL SET. Ejer ubekjendt. * DEN UDTØRREDE FILSØ MED BLAABJERG I BAG GRUNDEN. K. I. 29X41. Tilh. Fru Kisse Larsen BONDEGAARD I KJÆRGAARD, AAL SOGN, VARDE. Ejer ubekjendt. * FORUM ROMANUM I ROM. K. I. 25X35. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Frk. M. Gamél. * DET INDRE AF PANTHEON I ROM. K. I X79. Den fri Udst Købt af Foreningen Fremtiden. Tilh. fhv. Fabrikant K. Brandt EN STENET EGN MED ET HUS I BAGGBUNDEN. LØDERUP I SKAANE. K. I. 17x30. Tilh. Ingeniør P. N. Holst SKITSE TIL FESTSALEN PAA RAADHUSET UN DER UDSTILLINGEN U. B. 22 X 32. Tilh. Landinspektør Kai Hendriksen FESTSALEN PAA RAADHUSET UNDER UDSTIL LINGEN X125. Den fri Udst Tilh. Københavns Kommune (Raadhuset) LANDSKAB MED HØSTAKKE. LYNGBYEGNEN. Ejer ubekjendt. 14

15 * HELLIGAANDSHUSET I KØBENHAVN. K.I. 34X47. Den fri Udst Tilh. Etatsraad Georg Bestie DET INDRE AF HELLIGAANDSKIRKES KAPEL. 26X32. Tilh. Københavns Kommune (Raadhusmuseets Billedsamling) STORT DEKORATIVT LANDSKABSBILLEDE FRA VANDVÆRKET VED SØNDERSØ. FORAAR. Tilh. Københavns Kommune (Raadhuset) STORT DEKORATIVT LANDSKABSBILLEDE FRA VANDVÆRKET VED SØNDERSØ. SOMMER. Tilh. Københavns Kommune (Raadhuset) SIDESKIB I KØGE KIRKE. K. I. 74X63. Købt af Kunstforeningen. Den fri Udst Tilh. fhv. Forpagter Chr. Brock. * HELLIGAANDSHUSET I KØBENHAVN. K. I X51. Den fri Udst Tilh. Grosserer I. P. Lund (KONSTANTINS BASILIKA PAA FORUM ROMANUM. ROM. Ejer ubekjendt. 11( PALATIN SET FRA VIA DE' CERCHI. ROM. Ejer ubekjendt. * INTERIØR. KUNSTNERENS STUE I LYNGBY. K.I. 55X68. Den fri Udst Tilh. Etatsraad Georg Bestie. 15

16 * FRA LYNGBY SØ. K. I. Lyngby Sø x31. Tilh. fhv. Overlæge Fr. Lutzhoft VED AAEN I SORGENFRI SKOV. Ejer ubekjendt BRAND I LYNGBY. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt LANDSKAB VED LYNGBY MED KIRKEN. Ejer ubekjendt INTERIØR FRA IMMANUELSKIRKEN I FORHAAB- NINGSHOLMS ALLE. K. I X 38. Tilh. Læge Arthur Poiack MODERS STUE. LAMPELYS. K. I. 40X50. Den fri Udst Tilh. Fru Lydia Levy PAASKELILJER I EN JAPANSK VASE. Ejer ubekjendt LEVKØJ OG NELLIKER I EN VASE. Ejer ubekjendt SOMMERLANDSKAB FRA LYNGBY. K. I ,sX29,6. Tilh. Dr. med. Professor P. Dethlefsen. * GAVLVÆRELSE PAA FREDERIKSBORG. K. I. 32,5X39. Tilh. Grosserer C. A. Worm. * »ROSEN«PAA FREDERIKSBORG. K.I. 36X51. Tilh. Direktør Max Lester-Levig. 16

17 INTERIØR MED FIGURER. K. I X 46. Den fri Udst Tilh. Landinspektør Kai Hendriksen DAGLIGSTUE MED EN DØR AABEN TIL ET AN DET VÆRELSE. K. I x31. Tilh. Grosserer Emil P. Hertz STUEINTERIØR MED KUNSTNERENS MODER LÆSENDE. K. I. 25x32. Tilh. Grosserer Wald. Davidsen FORHAVE MED ROSER. LYNGBY. Tilh. Sygeplejerske Frøken Hansen HAVEPARTI I LYNGBY. K. I X 41. Tilh. V. Winkel & Magnussen DALEN VED NYMØLLE, ØRHOLM. 24X39. Den fri Udstillings Auktion Tilh. Læge R. C. Lind. * LANDSKAB FRA STRANDMØLLEAAEN VED ØR HOLM, NY MØLLE. Studie til Nr K. I. 30X45. Tilh. Fru Benedicte Hansen LANDSKAB FRA STRANDMØLLEAAEN VED ØR HOLM. NY MØLLE. Karl Jensen X95. Købt af Foreningen Fremtiden. Tilh. Bogholder Carl Køppe. * DET INDRE AF HERLUFSHOLMS KIRKE. Studie til Nr K. I. 33 x 30. Tilh. Grosserer C. A. Worm. 17

18 INTERIØR FRA HERLUFSHOLMS KIRKE. K.I ,5 X 42. Malt efter Bestilling af Herlovianerne som Gave til nu afd. Pastor I. V. Munck. Tilh. Forstanderinde paa Bispebjerg Hospital, Frk.Charlotte Munck HELLIGAANDSHUSET I KØBENHAVN. K. I ,sX41,5. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Direktør Benny Dessau. * VINTERDAG I LYNGBY. K. I. 36X48. Den fri Udst Tilh. Direktør Harald Frost INTERIØR FRA KUNSTNERENS HJEM I LYNGBY. K. I X36. Den fri Udst Tilh. Overretssagfører Louis Andersen DAGLIGSTUEN. K.I X 55. Den fri Udst Tilh. Kjøbmand A. Winther, Ringsted MODEN KORNMARK FORAN EN VILLA PAA SOR- GENFRIGAARDS JORDER. K.I. 19X30. Tilh. Holger Ferlovs Kunsthandel. * ET AF KONGENS GEMAKKER PAA EREMITAGEN. K. I. 45X40. Tilh. Tandlæge I. L. Secher. * UDSIGT FRA ET VINDU TIL MØNTBROEN. FRE DERIKSBORG. K. I X33. Tilh. V. Winkel & Magnussen PORTTAARNET PAA FREDERIKSBORG, SET FRA ET VINDU I PRINSESSEFLØJEN. 45 X 34. K. I. 18

19 Købt af Kunstforeningen. Vundet af Kammerherre Cosmus Bornemann. Tilh. Kammerherreinde Julie Bornemann CONSEILGANGEN ELLER LØNGANGEN PAA FRE DERIKSBORG. U. B. 42X52. Tilh.DirektørEduardRée VALDEMARSSALEN PAA FREDERIKSBORG MED DØR UD MOD GALLERIET. K.I X33. Tilh. Professor ved Universitetet, Dr. med. Thorkild Rovsing VALDEMARSSALEN PAA FREDERIKSBORG. Studie til Nr K. I X34. Tilh. Kunsthandler P. Magnussen ET VÆRELSE I PRINSESSEFLØJEN PAA FREDE RIKSBORG. K. I. 35X45. Tilh. Grosserer Adolf Holm FRA BADSTUEDAMMEN VED FREDERIKSBORG. SEN SOMMER. 20x30. Tilh. Frk. Sophie Larsen. * GANG I KONGEFLØJEN PAA FREDERIKSBORG. K. I x34. Tilh. Grosserer E. Aug. Bloch EFTERAARSBILLEDE FRA BADSTUEDAMMEN VED FREDERIKSBORG. K. I. 25,sX32. Tilh. Cand. mag. A. Roysen. * INTERIØR FRA ST. NICOLAI KIRKE I KJØGE. K. I X33. Efteraarsudst. Chb Tilh. Grosserer Adolf Holm. 19

20 PULPITUR I KJØGE KIRKE. K x26. Efteraarsudst. Chb Tilh. cand. pharra. F. Holm. * DAGLIGSTUEINTERIØR. K ,sX50. Den fri Udst Tilh. Fru Ferdinand Christensen. * STUEINTERIØR. K. I X44. Den fri Udst Tilh. Grosserer Adolf Holm FRA DET OMLØBENDE GALLERI I FREDERIKS BORG SLOTSKIRKE. K. I X31. Tilh. Læge I. C. Sølling. * FREDERIK DEN SJETTES VÆRELSE PAA FREDE RIKSBORG. K. I X32. Tilh. Grosserer Adolf Holm. * VALDEMARSSALEN PAA FREDERIKSBORG. K. I. 41X56. Den fri Udst Tilh. Kunstneren. * UDSIGT GJENNEM ET VINDU I KONGEFLØJEN PAA FREDERIKSBORG SLOT TIL EN TAARN- KUPPEL. K. I X 33. Tilh. Grosserer Aug. M. Salomon SPISESALEN PAA EREMITAGEN. K. I x39. Den fri Udst Tilh. Direktør Holger Hirschsprung. * SPISESALEN PAA EREMITAGEN. K x41. Tilh. Bankdirektør I. C. Sundberg, 20

21 *164. i9io. UDSIGT FRA SKRÆNTERNE VED VAGTHUSET. FAXE LADEPLADS. K. I. 26X40. Tilh. Lærer S. I. Pindborg SKOVBILLEDE FRA FAXE LADEPLADS. K.I. 42x27. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Vexellerer Johannes Henriques EN STUE I HELLERUP. Ejer ubekjendt EN LILLE PIGE LÆSER LEKTIER VED LAMPE LYS. K. I. 28X37. Tilh. Birkedommer A. W. Hornemann, Aalborg ET HVÆLVINGSFAG MED UDSIGT GJENNEM VIN DUERNE I HELLIGAANDSHUSET. K.I X39,5. Tilh. Amtsforvalter A. Holck, Maribo LANDSKAB MED EN BONDEGAARD. FAXE LADE PLADS. K. I X45. Den fri Udst. Efteraaret Tilh. Professor ved Universitetet, Dr. med. Chr. Gram VED SIBERIEN. FAXE LADEPLADS. Solgt hos Inspektør N. P. Brandt. Ejer ubekjendt DET INDRE AF DEN NY KIRKE I TAASTRUP. K. I X41. Malt paa Bestilling af Sognets Beboere til nuværende Præst for Valgmenigheden i Silkeborg P. M. Munck. * SKRÆNTER VED FAXE LADEPLADS. K. I x30. Tilh. Fru Alma Christensen. 21

22 * INTERIØR FRA HELLIGAANDSKIRKEN I KØBEN HAVN. K. I X48. Tilh. Fru Ferdinand Christensen ODENSE GAMLE BISPEGAARD, SET FRA HAVEN. K. I X 72,s. Tilh. Biskop over Fyns Stift L. N. Balslev ODENSE GAMLE BISPEGAARD. K. I X73. Tilh. Direktør H. Plum DET SØNDRE SIDESKIB I ST. KNUDS KIRKE I ODENSE. K. I X41. Tilh. Stiftsprovst H. H. H. Lutzhoft, Odense. * INTERIØR FRA ST. KNUDS KIRKE I ODENSE. K. I. 37x30. Tilh. Fru Ferdinand Christensen LANDSKAB VED VAGTHUSET. FAXE LADEPLADS. Karl Jensen x77. Tilh. Sagfører Vilhelm Johansen, Fredericia. * DAGLIGSTUEINTERIØR MED FIGURER. K. 1.40X55. Tilh. Kunsthandler P. Magnussen. * CHRISTIAN DEN FJERDES ARBEJDSVÆRELSE PAA ROSENBORG. K. I X34. Tilh. Grosserer Adolf Holm LANDSKAB VED BADSTUEDAMMEN. FREDERIKS BORG. K. I. 45X65. Tilh. Fabrikant Th. Berg. 22

23 * DEN YDRE SLOTSGAARD MED PORTTAARNET OG SPRINGVANDET. FREDERIKSBORG. K. I. 40 X 50- Tilh. Kunstneren. * FRA DET OMLØBENDE GALLERI I FREDERIKS BORG SLOTSKIRKE. K.I. 69 X 52. Tilh. Kunstneren. * ALTRET I FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE. K. I. 44x36. Tilh. Kunstneren. * HOLMEGAARDSVEJ VED HILLERØD. K. I. 26X42. Tilh. Kunstneren. * I UDKANTEN AF SKOVEN. HILLERØD. K. I. 30 X 40. Tilh. Kunstneren TO KØER VED ET VANDINGSSTED OP MOD ET HAVEGÆRDE. I BAGGRUNDEN LYNGBAKKER. Karl Jensen ,7 X 56,s. Tilh. Postexpedient Chr. Raabye. 187 a DAGLIGSTUEINTERIØR. U. B. 32 X 45. Tilh. Revisor i Overformynderiet, cand. jur. Andreas Hall. 23

24 AKVARELLER NORSK LANDSKAB. NÆSMOEN I VALDERS. Karl Jensen. 14,7X23. Tilh. Ingeniør J. Rump NORSK LANDSKAB. ØJANGEN I ØSTRE SLIDRE. Karl Jensen. 14,7X23. Tilh. Ingeniør J. Rump NORSK LANDSKAB. REJEN I VESTRE SLIDRE. Karl Jensen. Ejer ubekjendt ETATSRAAD FERSLEWS DAGLIGSTUE I HOTEL ROYAL, VED STRANDEN. Karl Jensen. 36, 6 X 45. Tilh. Overretssagfører Carl Levin SOLSKIN. CHRISTIANSBORG RIDEBANE. Solgt ved Auktion 28. Novbr Nr. 63 for 30 Kr. Ejer ubekjendt DAGLIGSTUEINTERIØR. Tilhørte nu afdøde Fru Treschow. * MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN LEEMEJERS DAG LIGSTUE PAA FREDERIKSBORG. Karl Jensen. 27X38. Chb Tilh. Professor Martin Nyrop. * OEHLENSCHLÅGERS VÆRELSE I DET NATIO NALHISTORISKE MUSEUM PAA FREDERIKSBORG SLOT. Karl Jensen X28,*. Tilh. Frøkenerne T. & M. & A. Konow. 24

25 * GRØNNEGAARDEN. FREDERIKS HOSPITAL. Karl Jensen X36. Den fri Udst Tilh. Professor ved Universitetet, Dr. med. Knud Faber ROSEN«PAA FREDERIKSRORG. K. I X 34. Tilh. Skibsmægler Hjalmar Bruhn, Holte. * FREDERIKSBORG SLOT, SET FRA TORVET I HIL LERØD. K. I X47. Tilh. V. Winkel & Magnussen ET AF KONGENS GEMAKKER PAA JAGTSLOTTET EREMITAGEN. Karl Jensen X27. Tilh. Restauratør Louis Jensen. * MARK VED FAXE LADEPLADS. EFTERAAR. 14X20. Tilh. Frøken Inger Lutzhoft. * ET HJØRNE AF SPISESALEN PAA EREMITAGEN. K. I X32. Tilh. Grosserer Adolf Holm. * PARTI FRA WILDERS PLADS. K. I. 26 X 38. Tilh. Tandlæge Fru H. Holst-Hansen. * LANDSKAB I GRAAVEJR. FAVRBY VED FAXE LADEPLADS. 16X21. Tilh. stud. med. Poul Lutzhoft. * LANDSKAB I EFTERAARSSOL. FAVRBY VED FAXE LADEPLADS. 16X21. Tilh. Student Aage Lutzhoft. 25

26 RADERINGER LANDSKAB FRA NÆSTVEDEGNEN. EFTER DET DEN KGL. MALERISAMLING TILHØRENDE BIL LEDE Karl Jensen. 19x31. Tilh. Foreningen»Fremtiden« DOMKIRKEN I LtBECK. HOVEDSKIBET. Efter Maleriet Nr K. I. 18,sX23,s. Tilh. den danske Raderforening OLDSAGER FRA BRONZEALDEREN. Nordiske Fortidsminder udgivne af Kgl. Oldskriftsselskab. P XVII XXL Den første betegnet: Karl Jensen 95; de andre. K. I »MOTIV FRA FREDENSBORG PARK. AFTEN«. Karl Jensen X35. Tilh. Foreningen»Fremtiden«. O JAPANSK KRIGER I RUSTNING OG TILHEST. Karl Jensen sc. 17X11- I Kristian Bahnson: Etnografien, fremstillet i dens Hovedtræk. P. G. Philipsens Forlag. Tilh. Gyldendalske Boghandel N. F GRØNNEGAARDEN. FREDERIKS HOSPITAL. K. I x 30. Tilh. Foreningen»Fremtiden« FORUM ROMANUM MED BASILICA JULIA Karl Jensen. 25X36. Tilh. den danske Raderforening. 26

27 KOPIER EFTER CARL BLOCHS ALTERTAVLE I LØDERUP KIRKE I SKAANE (1878): CHRISTUS I EMAUS. Til Kirken i Korsør EFTER CHRISTEN KØBKES MALERI: FREDERIKS BORG SLOT. PARTI VED MØNTBROEN. (1836.) EFTER LAZARUS BARATTAS MALERI (1652) PAA GRIPSHOLMS SLOT. FREDERIKSBORG OG SPARE PENGE, SET OMTRENT FRA DET NUVÆRENDE TORV I HILLERØD. Til det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg EFTER AUGUST JERNDORFFS PORTRÆT AF KON SEILSPRÆSIDENT JACOB BRØNNUM SCAVENIUS ESTRUP (1896). ORIGINALMALERIET PAA SKAFØ- GAARD. Til Rigsdagens Landsting.

28

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN MARTS-APRIL 1914 KØBENHAVN TB.YKT HOS F. E, BORDING L. A. RING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER 1901-1914 AF L. A. RING UDSTILLEDE

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

KUNSTFORENINGENS ARBEJDER

KUNSTFORENINGENS ARBEJDER 184 KUNSTFORENINGENS UDSTILLING AF P. C. SKOVGAARDS ARBEJDER I 100 AARET FOR HANS FØDSEL UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917 mmi fe. ; ' p* 'M '

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

MARTS UDSTILLINGEN 1920

MARTS UDSTILLINGEN 1920 MARTS UDSTILLINGEN 1920 A A R H U S F O R E N I N G E N M O D E R N E K U N S T A ABEN7.-21.MARTS HVERDAG 10-& KATALOG 50 ØRE DELTAGERNE i MARTSUDSTILLINGEN AARHUS 1920 SIEGFRIEDE BILLE, Bredgade 70, Kbhvn.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009

Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Program for U15 BCD turnering D. 24 januar 2009 Jægersprishallen ved. Jægerspris skole (tidl. Sogneskolen) Møllevej 100, 3630 Jægerspris I år afvikles hele turneringen lørdag d. 24 januar 2009 fra kl.

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54,

Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, \ tø} Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Tirsdag den 22. D ecem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Mandag den 21. December Kl. 10-6. Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007

Skuespilhuset - København. Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 Skuespilhuset - København Lokale: Foyerområde og sal Areal: 1200 m 2 Bygherre: Det Kongelige Teater Udført: 2007 System: Indfarvet slutpuds 407 Udførende: Pihl & Søn A/S Belis Bar Lokale: Restaurant Areal:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kulturarrangementer med turistguide Pia Mengel

Kulturarrangementer med turistguide Pia Mengel Kulturarrangementer med turistguide Pia Mengel Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Teater inklusiv forplejning 2014 De 3 Musketerer - musical i Østre Gasværk søndag 09.11 kl. 12.15 423123 Østre Gasværk, København

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

PÅSKE I ODSHERRED. Aktiviteter & begivenheder

PÅSKE I ODSHERRED. Aktiviteter & begivenheder PÅSKE I ODSHERRED Aktiviteter & begivenheder 23. marts 12.00 Lørdagsjazz: Hess/AC/Hess - Spacelab. Oplev det unikke resultat af et langvarigt samarbejde mellem 3 af Danmarks absolut bedste internationale

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere:

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere: Penge til partierne Ugebrevet A4 har gennemgået regnskaberne for partierne fra valgårene 2005, 2007 og 2011. Gennemgangen viser blandt andet: Private bidrag: De private bidrag er vokset markant fra 49,7

Læs mere

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion

M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Catalog over Malerier, Studier og Tegninger tilhørende Dødsboet efter Arkitekturmaler M. JEPSEN, hvilke bortsælges ved Auktion Mandag d. 7, December 1903, Tegningerne Kl. 10, Malerierne Kl. 12, i Fri Udstillings

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875 1875-1876 1876-1877 1877-1878 1878-1879 1879-1880 1880-1881 1881-1882 1882-1883 1883-1884 1884-1885

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Curriculum Vitae for Fantasiformidler Lars Elgidh

Curriculum Vitae for Fantasiformidler Lars Elgidh Curriculum Vitae for Fantasiformidler Lars Elgidh Navn: Lars Elgidh Født: 1973 Skrevet digtsamlingen TIDSKRIGEREN. Interviewet af Finn Dyrnesli i D.R. T.V. Skrevet digtsamlingen Fangeren. Skrevet romanen

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt

Holstebro Industri- & Håndværkerforening Bestyrelsesoversigt 1871-1872 M. H. Petersen Maler Clemen Toft N. Meilsøe N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1872-1873 Maler Clemen Toft N. H. Stochholm N. C. Petersen Carl Graversen 1873-1874 N. C. Petersen 1874-1875

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

Niels Fredborgs Æresløb

Niels Fredborgs Æresløb Aarhus Cyklebane Præsenterer Niels Fredborgs Æresløb Fredag d. 26. juni 2015 kl. 18.00 Fri Entre: Jyllands Alle 79, 8000 Aarhus C Velkommen til Niels Fredborgs Æresløb 2015 Tre Olympiske medaljer, tre

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere