- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008 v. Kontorchef Svend Særkjær

2 Disposition 1. Sundhedsvæsenets rolle 2. Hvem bruger ressourcerne i sundhedsvæsenet 3. Regeringsinitiativer på sundhedsområdet 4. Bedre grundlag for en forebyggende indsats i kommunerne

3 Sundhedsvæsenets rolle Sundhedslovens 1: Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte Vurdering af behandlingsbehovet sker ud fra et lægefagligt synspunkt dvs. ingen diskrimination pga. arbejdsevne.

4 Hvem bruger sundhedssystemet? Udgiftsandel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Befolkningsandel Kilde: Sundhedsstyrelsens DRG-system, Sundhedsstyrelsens Sygesikringsregister samt Danmarks Statistiks befolkningsregister.

5 Lidt nøgletal Få bruger rigtig meget 3 pct. af befolkningen bruger 45 pct. af sundhedsvæsenets udgifter Og de få er ofte de samme over tid (kronikere) Halvdelen af de 3 pct. har også været blandt dem, der har brugt sundhedsvæsenet oftest de seneste 5 år.

6 Hyppigste sygdomme ifm. sygdomsbetinget fravær fra arbejdsmarkedet Psykiske lidelser depression (stress), tvangstanker En opgørelse fra Ankestyrelsen viser, at 47 pct. af alle nye førtidspensionister i 2007 har en psykisk lidelse. Især mange med psykiske lidelser blandt de yngste. Blandt de årige er andelen knap 79 pct. mod ca. 22 pct. blandt de årige. Sygdomme i bevægeapparatet Sygdomme i knogler og led, herunder slidgigt, ledskader mv.

7 Regeringsinitiativer I Hurtigere behandling af somatiske patienter Det udvidede frie sygehusvalg Alle patienter har ret til at blive tilbudt behandling på et privat sygehus, som regionen har indgået aftale med, hvis det offentlige ikke kan tilbyde en behandling inden for én måned. Fremme af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Medarbejdere med en sundhedsforsikring har mulighed for at modtage behandling ved et privat sygehus, og derved komme hurtigere tilbage på arbejde.

8 Regeringsinitiativer II Flere rettigheder til psykiatriske patienter Praktiserende læger har siden 1. april i år kunnet henvise patienter mellem 18 og 37 år til en overenskomstgodkendt praktiserende psykolog, hvis patienten har symptomer på let eller moderat depression. Det offentlige tilskud er på 60 pct. af udgifterne. Regeringen har som målsætning, at alle psykiatriske patienter fra 2010 får mulighed for at vælge privat behandling, hvis ventetiden overstiger en vis længde (f.eks. 2 måneder). Sådanne rettigheder er pt. ved at blive indført i børne- og ungdomspsykiatrien.

9 Regeringsinitiativer III Nedsættelse af et sygefraværsudvalg i december 2007 et hurtigt arbejdende tværministerielt udvalg, som har set på, hvordan en lang række faktorer påvirker sygefraværet. Hvordan kommunerne følger op over for modtagere af sygedagpenge og over for syge på kontanthjælp. Hvad offentlige og private virksomheder gør for at undgå sygemeldinger Hvilke incitamenter virksomhederne har til at undgå sygemeldinger, fastholde sygemeldte medarbejdere og hjælpe dem hurtigere tilbage til jobbet. Regeringen lægger senere i denne måned en handlingsplan frem med en række forslag til at mindske sygefraværet.

10 Regeringsinitiativer III Forebyggelseskommissionen Kommissionen skal bl.a. analysere de sundhedsmæssige udfordringer samfundet står overfor i dag og vurdere, hvilke indsatsområder der fremover bør prioriteres. Der vil være fokus på livsstilsfaktorer (KRAM) og initiativer, der giver flere gode leveår. Med afsæt i kommissionens endelige betænkning vil regeringen sammen med kommuner og regioner i 2009 udarbejde og lancere en national handlingsplan for forebyggelse med klare mål for indsatsen.

11 Regeringsinitiativer IV Udvalg vedr. almen praksis` rolle i fremtidens sundhedsvæsen Udvalget skal bl.a. se på, hvordan samspillet mellem almen praksis, kommuner og regioner kan forbedres. Fokus er bl.a. på beskæftigelsesindsatsen. Almen praksis er typisk sygemeldtes første - og ofte eneste - kontakt med sundhedsvæsenet. Det er derfor en central aktør i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Praktiserende læger skal bl.a. have bedre redskaber til at afhjælpe patienter med stressrelaterede sygdomme.

12 Sygefravær på grund af risikoadfærd Risikofaktor fraværsdage Rygning Alkohol 359 Fysisk inaktivitet Kilde: Juel, Sørensen og Brønnum Hansen: Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark (2006)

13 Kommunalreformen Kommunerne har fået (finansierings)ansvaret for flere opgaver på bl.a. beskæftigelses- og sundhedsområdet, der giver grundlag for og incitament til at koordinere indsatsen Der er skabt incitament til en forstærket kommunal sundhedsindsats Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet men også givet flere redskaber til at forebygge sygdom Et større fokus på en forebyggende og sundhedsfremmende indsats Ansvar for den del af genoptræningsindsatsen, der ikke foregår på sygehus Et stærkere fokus på forebyggelse kan bidrage til reducere sygefravær gennem en generel forbedring af befolkningens sundhedstilstand. Den kommunale indsats er derfor central for ambitionen om at reducere sygefraværet

14 Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne Rapport fra arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Arbejdsgruppen har haft til opgave at sammenligne kommunernes forbrug af sundhedsydelser, herunder variationer i kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering analysere forklarende faktorer på variationer i kommunernes udgifter til medfinansiering, herunder dekomponere udgifterne og årsagerne til kommunal udgiftsvariation.

15 Variation i kommunale sundhedsudgifter Regionahospitalet Lemvig Lemvig Struer Thisted Holstebro Regionshospitalet Ringkøbing Kommunal medfinansiering pr. indbygger [ [ Distriktspsykiatrien Thy-Mors Regionshospitalet Holstebro Ringkøbing-Skjern Regionshospitalet Tarm Varde [ [ [ [ [ [ [ ] Jammerbugt Rebild Morsø Vesthimmerland Sygehus Thy-Mors Sygehus Himmerland (Terndrup) Sygehus Himmerland (Farsø) Mariager Fjord Skive Regionshospitalet Skive Billund Viborg Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Kjellerup Give sygehus Sydvestjysk sygehus (Grindsted) Vejle Vejle sygehus Søndejyllands sygehus (Haderslev) Haderslev Aalborg Hjørring Randers Brønderslev Frederikshavn Favrskov Regionshospitalet Hammel Neurocenter Herning Århus Universitetshospital (Skejby) Regionshospitalet Silkeborg Århus Silkeborg Århus Universitetshospital Regionshospitalet Herning Skanderborg Ikast-Brande Regionshospitalet Odder Regionshospitalet Brædstrup Odder Horsens Hedensted Søndejyllands sygehus (Aabenraa) Sygehus Vendsyssel (Hjørring) Sygehus Vendsyssel (Brønderslev) Aalborg Sygehus Sygehus Himmerland (Hobro) Aalborg Sygehus (Dronninglund) Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Skanderborg Regionshospitalet Horsens Assens Sygehus Vendsyssel (Skagen) Sygehus Vendsyssel (Frederikshavn) Norddjurs Samsø Samsø hospital Læsø Regionshospitalet Grenaa Syddjurs Fredericia Fredericia sygehus Bogense Vejen Kolding sygehus Sydvestjysk sygehus (Esbjerg) Odense universitetshospital (Middelfart) Sydvestjysk sygehus (Brørup) Kolding Middelfart Odense Kerteminde Fanø Esbjerg Odense universitetshospital Tønder Nyborg sygehus Nyborg Svendborg sygehus (Ringe) Faaborg-Midtfyn Svendborg Svendborg sygehus (Fåborg) Svendborg sygehus Aabenraa Søndejyllands sygehus (Tønder) Sønderjyllands Sønderborg sygehus Svendborg sygehus (Ærø) (Sønderborg) Langeland Ærø Kalundborg sygehus Kalundborg Slagelse sygehus Slagelse Korsør sygehus Nakskov sygehus Lolland Odsherred Høje-Taastrup Greve Furesø Frederiksværk-Hundested Hillerød Hospital Fredensborg Hillerød Guldborgsund Faxe Rudersdal Gribskov Egedal Holbæk sygehus Roskilde sygehus Holbæk Lejre Roskilde Sorø Ringsted Ringsted sygehus Næstved Allerød Ishøj Gladsaxe Herlev Ballerup Herlev Hospital Vallensbæk Frederikssund Solrød Køge Køge sygehus Fakse sygehus Næstved sygehus Vordingborg Nykøbing Falster Sygehus Hørsholm Lyngby-Taarbæk Gentofte Stevns Bornholm Bornholms Hospital Frederikssund Hospital Hørsholm Hospital Tårnby Esbønderup Sygehus Helsingør Gentofte Hospital Bispebjerg Hospital Rigshospitalet Glostrup Frederiksberg Hospital Albertslund Rødovre Frederiksberg København Glostrup Hospital Brøndby Hvidovre Hospital Amager Hospital Hvidovre Dragør Helsingør Hospital

16 Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne Nyt analyseværktøj for kommunerne Datasæt som muliggør sammenligninger af sundhedsudgifterne mellem de 98 kommuner og mellem forskellige udgiftstyper, hvor kommunerne igennem deres forebyggende indsats har særlige muligheder for at påvirke de kommunale udgifter Det samlede, opdaterede datasæt vil blive offentliggjort i august Kan fx indeholde sammenligninger fsva. psykisk syge samt sygdomme i bevægeapparatet

17 Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne Store forskelle på kommunernes udgifter til medfinansiering af behandlingsudgifter for forskellige diagnoser. F.eks. har arbejdsgruppen set på forskelle i kommunernes udgifter til syv diagnoser, hvor kommunerne har gode muligheder for at forebygge. Tallene er standardiserede for køns- og aldersforskelle Hovedstaden Sjæll. Syd Midt Nord

18 Konklusion indsatsområder Mere fokus på hurtig indsats over for psykiske lidelser De praktiserende (special)lægers rolle og samarbejdet med kommuner og virksomheder Virksomhedernes ansvar for sunde medarbejdere Forebyggelse af livsstilssygdomme national handlingsplan Fokus på kommunernes forebyggende indsats på tværs af sektorer

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København

LÆGEFORENINGEN. Udkast til vision for sundhedsvæsenet. Lægemøde 2015, København LÆGEFORENINGEN Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Udkast til vision for sundhedsvæsenet Lægemøde 2015, København Kære repræsentantskab Tak for jeres engagement og input på Lægemødet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fakta og visioner for det danske sundhedssystem

Fakta og visioner for det danske sundhedssystem Fakta og visioner for det danske sundhedssystem Poul Jennum Poul Jennum Professor, overlæge, dr.med. Dansk Center for Søvnmedicin Glostrup Hospital Det Sundhedsvidenskabelige Falkultet, Københavns Universitet

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015

Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Generelle tilskud til regionerne Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Generelle tilskud til regionerne 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Generelle tilskud til regionerne

Generelle tilskud til regionerne Generelle tilskud til regionerne 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls - Schultz

Læs mere