Giv din virksomhed et teknologispring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv din virksomhed et teknologispring"

Transkript

1 Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 6. nummer juli 10 Giv din virksomhed et teknologispring Nu har du chancen for at sætte innovation på dagsordenen i din virksomhed. DTU søger små og mellemstore virksomheder, der er klar til at tage et teknologispring. Siden DTU for et år siden her i bladet søgte små og mellemstore virksomheder til en række udviklingsprojekter, har 15 meget forskellige virksomheder meldt sig og gennemført en succesfuld innovationsproces, et såkaldt Teknologispringerforløb, støttet af DTU- specialister. Her kan du læse mere om de erfaringer, som AVS Danmark ApS har gjort sig med udviklingsprojektet, som er finansieret af Rådet for Teknologi. Til at videreudvikle denne boks søger DTU igen virksomheder, der har lyst til at deltage i et udviklingsforløb og i den forbindelse få kortlagt og afprøvet sit innovationspotentiale. Udviklingsforløbet kan være med til at forbedre konkurrencesituation for din virksomhed. Yderligere information findes på under projekter. Samarbejde satte kursen for virksomhedens fremtid AVS Danmark ApS beskæftiger sig med industriel automation. I teknologispringerforløbet har virksomheden med hjælp fra DTU s eksperter arbejdet med virksomhedens fremtidige forretningsmæssige fokus således, at teknologiske overvejelser sættes ind i de relevante rammer. Samarbejdet har resulteret i en plan for videreudviklingen af virksomheden og dermed rammerne for den teknologiske og kompetencemæssige udvikling. Kjeld Bagger, der er adm. direktør i AVS Danmark ApS, er yderst tilfreds med forløbet: Vi har fået sat ord på, hvor vores virksomhed skal udvikle sig hen i fremtiden, og hvorfor vi vil det, udtaler han. Sæt fokus på din virksomheds innovationspotentiale Baseret på erfaringerne fra samarbejdet med AVS Danmark ApS og med udgangspunkt i den nyeste forskning fra DTU har DTU s eksperter udviklet en metode- og værktøjsboks til at tilrettelægge og gennemføre produkt- og ydelsesorienterede innovationsforløb i små og mellemstore virksomheder.

2 Skab fremtidens medarbejdere Finanskrisen har varet længe og har ramt hårdt. Rigtig mange har været tvunget til at fokusere stærkt på omkostningerne, spare og skære til, herunder reducere medarbejderstaben. Alligevel bør erhvervslivet og virksomhederne tænke på, at der også er en dag i morgen - hvor det forhåbentligt går lidt bedre - hvor man får brug for kvalificeret arbejdskraft. Tag ansvar for uddannelse Samfundet har en forpligtigelse til at sikre, at vi har en veluddannet befolkning, men erhvervslivet har et stort ansvar for, at vi også har den fornødne fagligt kvalificerede arbejdsstyrke, der skal sikre, at danske virksomheder kan udvikle sig og være konkurrencedygtige. Derfor bør mange flere virksomheder store som små påtage sig det samfundsansvar, det er, at uddanne unge mennesker til en fremtid i dansk erhvervsliv. Mange unge, som gerne vil gøre karriere i det private erhvervsliv. Selvfølgelig kræver det noget af den enkelte virksomhed at uddanne en elev eller en lærling men man får også en dedikeret og motiveret arbejdskraft, der er indstillet på at gøre en engageret indsats for sin lære- eller elevplads. Udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør) Michael Ostenfeld, Torben Edi Hoffmann Rosenstock Hvis ikke erhvervslivet selv bidrager til at uddanne vore unge mennesker, vil det klinge hult hult, når krisen forhåbentlig snart løjer af, og virksomhederne begynder at klage over, at man ikke kan få kvalificeret arbejdskraft. Med venlig hilsen Steen O. Rytlig Branchedirektør Design og tryk: Michael Stilborg, Dansk Erhverv Udgives 4 gange årligt Oplag: 750

3 Er et opsigelsesvarsel i en leverandøraftale indholdsløst? Af Maria Nymann, jurist Mange leverandører indgår rammekontrakter om leverancer af produkter eller ydelser. Tit indeholder aftalerne et opsigelsesvarsel. Men er dette noget værd? Mange erhvervsdrivene indgår længerevarende aftaler om levering af tjenesteydelser eller varer. De fleste aftaler indeholder et opsigelsesvarsel af en vis varighed og eventuelt en periode, hvor aftalen er (gensidigt) uopsigelig. Typisk betinger leverandøren sig en vis uopsigelighedsperiode, fordi vedkommende - for at kunne opfylde kontrakten - skal foretage en række investeringer, som kun er rentable, hvis aftalen har en vis længde. En opsigelsesperiode skal give leverandøren mulighed for at omstille sin forretning til den nye situation efter udløbet af opsigelsesperioden, herunder finde nye afsætningsmuligheder, afsætte materiel og eventuelt opsige medarbejdere og lejede lokaler. Leverandøren vil som regel ganske naturligt gå ud fra, at samarbejdspartneren placerer ordrer og dermed genererer omsætning hos leverandøren i opsigelsesperioden. Kan leverandøren tvinge samarbejdspartneren til at placere ordrer i opsigelsesperioden? Hvis aftalen ikke indeholder bestemmelser om minimumsfakturering eller leverandøreksklusivitet er leverandøren på gyngende grund. En rammekontrakt eller en samarbejdsaftale er netop ikke en købskontrakt, hvor det med bindende virkning helt klart fremgår, hvornår der skal leveres, hvor meget og til hvilken pris. Kan en aftalt opsigelsesperiode eller uopsigelighedsperiode blive indholdsløs? Umiddelbart vil svare være ja. Selvom der er indgået en samarbejdsaftale om leverancer af en given art, indebærer aftalen ikke, at samarbejdspartneren skal afgive et vist antal ordrer fx pr. måned til leverandøren. Da samarbejdspartneren derfor blot kan opsige aftalen med det aftalte varsel og undlade at benytte sig af leverandøren i opsigelsesperioden, bliver et opsigelsesvarsel og for så vidt også aftalt uopsigelighed indholdsløs. Hvad siger Højesteret? Når svaret kun er umiddelbart skyldes det, at Højesteret i en afgørelse fra februar 2009 (U H) har afgjort, at der skal betales erstatning for manglende overholdelse af et opsigelsesvarsel, selvom der ikke er aftalt minimumsfakturering eller eksklusivitet. Sagen omhandlede en samarbejdsaftale mellem et transportfirma og et distributionsfirma, hvor transportfirmaet igennem en årrække stillede biler og chauffører til rådighed for distributionsfirmaet. Der var tale om et betydeligt samarbejde, hvor transportfirmaets aktiviteter var udvidet i takt med distributionsfirmaets, ligesom transportfirmaets biler var malet og påført distributionsfirmaets logo. Aftalen, der var mundtlig, indeholdt hverken opsigelsesvarsel, krav om minimumomsætning eller eksklusivitet. Aftalen blev opsagt med 14 dages varsel, hvilket distributionsfirmaet fandt passende. Transportfirmaet krævede 6 måneders varsel. Mellem parterne var der imidlertid enighed om, at transportfirmaet principielt havde krav på erstatning, hvis domstolen nåede frem til, at opsigelsesvarslet på 14 dage havde været for kort. Der var dog ikke enighed om erstatningens størrelse. Der var derfor ikke anledning til for Højesteret til at tage stilling til dette interessante spørgsmål. Dette kan have været afgørende for, at Højesteret fastslog, at distributionsfirmaet skulle betale erstatning for det tab, selskabet har lidt ved ikke at have fået adgang til at fortsætte samarbejdet med distributionsfirmaet i en passende opsigelsesperiode. Hvis ikke dette var forudsætningen for Højesterets afgørelse, må situationen i dag være den, at den leverandør, der hverken kan støtte ret på én i kontrakten forankret eneret eller en aftale om minimumsomsætning bedre kan være tjent med at blive (uberettiget) sagt op uden varsel. Dette kan ikke have sin rigtighed og bekræftes heller ikke af andre domme. Er der et erstatningskrav, hvis samarbejdspartneren blot forholder sig passiv, men overholder opsigelsesvarslet? I tiden efter den omtalte Højesteretssag blev der i april afsagt en byretsdom om netop dette spørgsmål, og her lagde retten sig op ad det oprindelige udgangspunkt i artiklen nemlig, at samarbejdspartneren kun er forpligtet til at benytte sig af leverandøren i opsigelsesperioden, hvis der er aftalt eksklusivitet. Fremgår det hverken af aftalen eller af omstændighederne, at der foreligger eksklusivitet i aftaleforholdet mellem parterne, er spørgsmålet, om den manglende anvendelse af leverandøren i opsigelsesperioden kan medføre erstatningspligt for samarbejdspartneren? Det vil den med stor sandsynlighed ikke, så længe opsigelsesvarslet er overholdt. Konklusion Det er Dansk Erhvervs anbefaling, at en samarbejdsaftale, der indrømmer leverandøren en uopsigelighed eller et opsigelsesvarsel, der ikke er af ubetydelig karakter, bør suppleres af bestemmelser om minimumfakturering eller eksklusivitet, hvis uopsigeligheden eller opsigelsesvarslet har betydning for leverandøren, herunder rentabiliteten i aftalen.

4 Rekruttering - når det lette bliver svært! Af Ulrik Schultz Brix, ph.d. og chefkonsulent, Dansk Erhverv. Rekruttering er en så delikat proces, at selv de dygtigste ledere og HR-konsulenter risikerer at ende med at ansætte medarbejdere, der trods alle råd, ligner dem selv! Forskning har vist, at virksomhederne ikke aner, om de ansætter den helt rigtige til jobbet eller får sagt nej til ham, der ville præstere dobbelt så godt. Det skyldes primært, at vi ikke forholder os til samspillet mellem følelser, fornuft og logik i arbejdet med rekruttering og udvælgelse af ansøgere. Sæt fokus på ansættelsesprocessen I dag handler rekruttering mest om at minimere risikoen for at ansætte den forkerte og ikke om at maksimere virksomhedens indtjening og bundlinje. Dette betyder, at hvis man virkelig vil gøre en forskel, må individfokuset forsvinde, og man må droppe forestillingen om den helt rigtige ansøger og i stedet fokusere på den helt den rigtige proces og koblingen til forretningen. På den måde kan vi i fremtiden lave mere begavede rekrutteringer. Det følelsesmæssige fylder meget mere, end folk er bevidste om! Alle har behov for en god mavefornemmelse og en god kemi, men samtidig får den eksplosive udbredelse i brugen af test, der i Danmark stort set ikke er reguleret, en stigende betydning for hvem vi ansætter. Psykologiske test, i hvert fald dem, hvor kvaliteten er i orden - kan utvivlsomt bidrage med ny viden om ansøgerne, men træfsikkerheden er ikke helt så stor. Kort sagt så er en række psykologiske test ikke særlig gode til at forudsige fremtidig performance. Men er du i stand til at skelne snot og skæg eller skidt og kanel? Du får en mulighed for at pudse din rekrutteringsmæssige viden af i nedenstående test. Hvis du synes, at det er svært, eller resultatet ikke er helt så opmuntrende, som det kunne være, så fortvivl ikke, men glæd dig over, at rekruttering paradoksalt nok er et af de områder, der forskes og undersøges mest i inden for personaleområdet, men også det område, hvor flest praktikere ikke følger forskernes anvisninger. Selvtest Rigtigt Forkert 1. Intelligenstest er bedste enkeltstående vurderingsmetode til at forudsige fremtidig succes i et job! 2. Det er generelt bedre at ansætte efter værdier end efter intelligens! 3. Integritetstest (test, der forudser, om en person vil forsøge at drage fordel af arbejdsgiveren) virker ikke godt i praksis, fordi så mange mennesker lyver i dem. 4. Ved udvælgelse giver det større værdi at se på personlighedstrækket samvittighedsfuldhed end andre personlighedstræk! 5. Det er vigtigere at vurdere en ansøger på baggrund af joberfaringer end på mere generelle karakteristika som intelligens og samvittighedsfuldhed. 6. HR-medarbejdere er generelt velorienterede om forskning inden for rekruttering og personvurdering. 7. Grafologi som rekrutteringsmetode giver vigtigt information om en ansøgers personlighed og om den fremtidige succes i jobbet. 8. Ansøgere bryder sig ikke om strukturerede interview, test og andre systematiske udvælgelsesmetoder. 9. Den bedste udvælgelse af ledere sker via interview, hvor de interviewes dybdegående om, hvordan de har klaret tidligere job. 10. Man kan udarbejde en idealprofil for en given medarbejder og dermed sikre, at man går efter det rigtige. SVAR (1=r, 2=f, 3=f, 4=r, 5=f, 6=f, 7=f, 8=f, 9=f, 10=r) Tillykke du er nu blevet klogere på rekruttering end hovedparten af dine kolleger, som ikke har læst artiklen. I nedenstående tabel har jeg fremhævet nogle af de mest udbredte måder og værktøjer inden for rekruttering og deres prognostiske værdi. Prognostisk værdi handler om, hvor god en metode eller et værktøj er til at forudsige, om den ansatte efterfølgende har succes i jobbet. Desværre viser det sig, at de metoder og værktøjer som vi benytter allermest, er dem, som har den laveste prognostiske værdi og dermed dem, som er aller dårligst til at forudsige, hvilke ansøgere, der er gode. Vi spørger om det forkerte Eksempelvis bruger vi meget tid på at tale med kandidaten om, hvorvidt vedkommende laver noget lignende i sit nuværende job i troen på, at dette har afgørende betydning for, om kandidaten kan præstere i det kommende job.

5 Hvor mange af os har ikke siddet og set på et CV og fravalgt alle dem, som ikke tidligere har været ledere, når vi skulle besætte et lederjob? Dette sker til trods for, at stort set al forskning viser, at netop erfaring fra et lignende job har uendelig lille betydning i forhold til, om den nyansatte medarbejder rent faktisk kan blive succesfuld i jobbet. Også referencetagning har en udtalt rolle i rekrutteringsarbejdet, specielt mange rekrutterings- og headhuntervirksomheder fortæller vidt og bredt om, at deres referencetagning sikrer den allerhøjeste kvalitet. Det interessante er, at referencetagningen primært bidrager til rekrutteringsvirksomhedens egen værdi ved at udgøre en salgsmulighed for netop deres ydelser til referencepersonen. Den reelle værdi er utrolig lille. Det samme gør sig gældende for alle danske virksomheders favoritmetode til rekruttering: Interview. Interview er i udgangspunktet et godt værktøj til udvælgelse, men det forudsætter, at det er struktureret og kompetencebaseret. Herved får man undersøgt i hvilken udstrækning, den pågældende ansøger har de kompetencer, som er nødvendige. Og dette er langtfra tilfældet i de ansættelsessamtaler, som sker rundt om i Danmark. Metode Prognostisk værdi Assessmentcenter 40 % Intelligenstest 26 % Struktureret interview 25 % Personlighedstest 14 % Ustruktureret interview 14 % Referencetagning 7 % Erfaring i lignende job 3 % Grafologi/astrologi < 1 % Alder < 1 % Kilde: Kahlke & Schmidt, 2005; Evers, Anderson & Voskuljl, 2005 (Specielt strukturede interviews er der stor uenighed om den prognostiske værdi, men i de fleste undersøgelser ligger det mellem 16 og 30 %). Hvis man virkelig skal øge kvaliteten og træfsikkerheden i rekruttering, er det nødvendigt at rulle det tunge skyts frem med IQ-test, strukturerede interview og assessmentcentre. Dette vil øge kvaliteten og træfsikkerheden ganske betragteligt, og flere internationale undersøgelser viser, at for ganske moderate investeringer kan performance for udvalgte medarbejdergrupper øges med 20 til 30 %. Hvis virksomhederne fortsætter med at rekruttere på den måde, de gør i dag får de næppe den tilstræbte mangfoldighed i forhold til etnicitet, køn og nye kompetencer, som er helt grundlæggende for at bevare konkurrencekraften. Løsningen er mere effektive og valide rekrutteringsprocesser, begavet brug af mavefornemmelsen og en stærkere kobling til virksomhedens strategi i rekrutteringen og udvælgelsen af kandidater.

6 Er industriproduktionen på vej op? Af Mira Lie Nielsen, chefkonsulent, Dansk Erhverv Dansk Økonomi har været igennem knap to turbulente år, og der er fortsat stor usikkerhed om den økonomiske udvikling i 2010 og Der er få brancher, der er blevet lige så hårdt ramt af den økonomiske krise som industrien og dens leverandører. Fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 faldt industriomsætningen opgjort i faste priser med 18 procent. I de første måneder af 2010 har der dog kunne spores en fremgang, men der er fortsat lang vej til niveauet inden krisen, og der var da også et fald i april. Det er langt fra alle industrierhverv, der er blevet lige hårdt ramt af krisen. Eksempelvis er omsætningsniveauet i fødevareindustrien og medicinalindustrien stort set upåvirket. Desuden har elektronikindustrien skilt sig positivt ud med en markant omsætningsfremgang det seneste kvartal. Omvendt er omsætningen i metalindustrien, træindustrien, og plastindustrien faldet markant mere end gennemsnittet de seneste to år. Krisen medførte prisfald Omsætningen afhænger dels af de solgte mængder og dels af prisudviklingen. På kort sigt vil et fald i efterspørgslen mindske både mængdeomsætningen og priserne, idet producenterne forsøger at sikre fuld kapacitetsudnyttelse ved at sænke priserne for at øge salget. På længere sigt vil nogle producenter blive tvunget til at lukke og slukke på grund af det lave prisniveau, hvilket muliggør, at de resterende producenter kan hæve priserne til et holdbart niveau. Dette mønster aflæses tydeligt i grafen nedenfor: Da krisen brød ud faldt industripriserne med omtrent 4 procent, og nu er de ved at rette sig. Industriens lave omsætningsniveau afspejler, at omsætningen i høj grad afhænger af investeringsniveauet i økonomien. I nedgangsgangperioder falder investeringerne kraftigere end forbruget og det faktum at den økonomiske krise er et globalt og ikke blot et dansk fænomen bevirker, at det både er omsætningen på det indenlandske marked og på eksportmarkederne, der er faldet. For industrien og dens leverandører er det afgørende således ikke kun udviklingen i det private eller i det offentlige forbrug, men derimod investerings- og eksportvæksten. Dansk Erhvervs forventninger til industriproduktionen Eksportvæksten i 2010 og 2011 forventes at være pæn, hvilket blandt andet kan tilskrives den faldende eurokurs. I årets første tre måneder har den opadgående eksport bidraget til at øge industriomsætningen, men det vil tage

7 flere år, før eksporten når op på samme niveau som inden krisen. Investeringerne befinder sig på nuværende tidspunkt på et meget lavt niveau, og grundet den lave efterspørgsel ventes virksomhedernes investeringslyst at forblive lav året ud. Et eventuelt opsving i 2010 vil tidligst kunne aflæses i et højere investeringsniveau i Samlet set må det forventes, at industriomsætningen i resten af 2010 vil være svagt stigende, hvilket dels kan tilskrives eksportfremgangen, og dels den pristilpasning, der til stadighed finder sted. Investeringerne vil dog tidligst vende i 2011, og indtil det sker, vil industriomsætningen til stadighed være mærket af den økonomiske krise. Dansk Erhvervs vækstforventninger for dansk økonomi er nærmere specificeret i en nyligt offentliggjort Økonomisk Prognose fra Dansk Erhverv. Vidste du at... ansættelsesretlig rådgivning er en telefonopringning væk?... Dansk Erhvervs Hotline kan træffes alle hverdage kl på tlf

8 Når arbejdstilsynet kommer på besøg Af Rikke B. Ørum, arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv Arbejdstilsynet skal besøge alle virksomheder for at undersøge, om arbejdsmiljøet er i orden. Har I ikke haft besøg endnu, er her en gennemgang af, hvad I kan forvente jer. Det indledende besøg kaldes et screeningsbesøg. Dette gennemføres af en eller flere tilsynsførende, som har ret til at komme rundt i hele virksomheden og til at tale med alle ansatte. Et screeningsbesøg er en hurtig gennemgang af arbejdsmiljøet i virksomheden og varer gennemsnitligt 2 timer alt afhængig af virksomhedens størrelse. Besøget sker uanmeldt, og formålet er at vurdere, om virksomheden har styr på arbejdsmiljøarbejdet, eller om der er problemer, som skal undersøges nærmere. om resultatet af screeningen. Hvis der er konstateret tre arbejdsmiljøproblemer eller flere, udtages virksomheden til et tilpasset tilsyn. Tilpasset tilsyn Tilpasset tilsyn er et anmeldt besøg, hvor Arbejdstilsynet ser nærmere på de problemer, som de fandt ved screeningsbesøget. Rådgivning Har I brug for rådgivning i forbindelse med et besøg fra Arbejdstilsynet, så kontakt Arbejdsmiljøchef Rikke Ørum, Dansk Erhverv på Vi kan også hjælpe med påklage af uberettigede påbud. Hvordan foregår et screeningsbesøg? Besøget indledes oftest med et møde med ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdstilsynet spørger til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, om der er gennemført arbejdspladsvurdering, om der findes arbejdspladsbrugsanvisninger for faremærkede produkter, f.eks. sprit, acetone og lak samt, om I har brugsanvisninger på virksomhedens maskiner. Derudover spørger de til, om I har foretaget lovpligtigt eftersyn af f.eks. porte, trucks og stiger, samt om de ansatte har de nødvendige lovpligtige uddannelser f.eks. epoxyuddannelse, svejseuddannelse samt uddannelse til truck mv. Endelig er Arbejdstilsynet interesseret i, om der har været nogen ulykker på virksomheden. Derefter fortsætter besøget med en fysisk gennemgang af virksomheden, hvor Arbejdstilsynet observerer og spørger til såvel de fysiske som de psykiske arbejdsmiljøforhold. De vurderer bl.a.: Ulykkesrisiko: Er der uafskærmede maskiner eller defekt reoludstyr? Er færdsels- og gangarealer ryddelige? Er de ansatte instrueret i brugen af maskiner og tekniske hjælpemidler? Ergonomi: Sker der tunge løft, f.eks. af varer på lageret, og er der mulighed for at bruge tekniske løftehjælpemidler? Er kontorarbejdspladser indrettet korrekt? Psykisk Arbejdsmiljø: Er der ubehagelige kunderelationer? Er de ansatte stressede? Indeklima: Er temperaturen passende, støjniveauet generende og er der korrekt ventilation ved f.eks. støvende arbejdsprocesser? Er personlige værnemidler som f.eks. handsker og briller stillet til rådighed, og anvendes de korrekt? Unges arbejde: Overholdes særreglerne om unges arbejde, f.eks. i forhold til tunge løft, arbejdstid og arbejde med maskiner? Efter screeningen Ledelsen og repræsentanten for de ansatte informeres

9 Nye og bedre pensionsordninger Under navnet Dansk Erhverv Pension tager Dansk Erhverv nu et stort skridt for at sikre medlemmerne de bedste vilkår inden for pension. Det sker i et styrket samarbejde med Danmarks største kundeejede pensionsselskab PFA Pension. Under navnet Dansk Erhverv Pension vil aftalen styrke erhvervsorganisationens tilbud til sine medlemmer og skabe værdi for virksomhederne og deres medarbejdere med fokus på pensionsopsparing. PFA lever op til ønsker og krav Vi ønsker at levere løsninger, der lever op til medlemmernes ønsker og behov. Derfor skal vores rådgivning være professionel og nærværende. Som en markant overenskomstbærer er det afgørende for os, at vores samarbejdspartner kan levere løsninger, der både matcher overenskomstkravene, er fleksible og har kommercielle elementer, der sikrer størst mulig værdi - herunder en konkurrencedygtig administrationsprocent. Det lever PFA op til, siger direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv. Helbredssikring og forskellige forebyggelsestilbud. PFA og Dansk Erhverv har sammensat en omfattende og fleksibel pensionspakke til medlemmerne, hvor vi også samarbejder om at sikre en optimal rådgivning. Vi vil desuden levere elektroniske løsninger, der giver et minimum af administration for virksomhederne, siger Lars Ellehave-Andersen. Laurits Rønn supplerer: I Dansk Erhverv ønsker vi at tilbyde en bred vifte af professionelle ydelser og rådgivningskoncepter til vore medlemmer - herunder også de bedst mulige pensionsløsninger. Med denne aftale er fundamentet lagt for vore medlemsvirksomheder, der vil få attraktive tilbud at arbejde ud fra. Til både medlemmer med og uden overenskomst Dansk Erhvervs arbejdsgiverforening og PFA Pension har hidtil haft en pensionsaftale, der omfatter virksomheder. Den nye forbedrede aftale bliver tilbudt alle medlemmer af Dansk Erhverv. PFA tilbyder fleksible produkt- og rådgivningskoncepter, der kan tilpasses den enkelte virksomhed. Aftalen vil give stordriftsfordele til såvel store som små medlemsvirksomheder. Der vil samtidig kunne leveres pensionsløsninger, som både kan favne overenskomstomfattede og ikke-overenskomstomfattede medarbejdere. Aftalen med Dansk Erhverv giver PFA en væsentlig vækst PFA Pension ser aftalen som et væsentligt led i selskabets vækststrategi, som i høj grad skal ske ved samarbejde med organisationer. Selskabet har traditionelt haft en tæt tilknytning til arbejdsmarkedets organisationer. Med den nye aftale cementerer PFA Pension sin position som den foretrukne pensionspartner for organisationerne. PFAs særlige position som Danmarks største kundeejede pensionsselskab giver os en unik mulighed for samarbejde med arbejdsmarkedets organisationer. Vi er glade for, at Dansk Erhverv ser PFA som det pensionsselskab, hvor organisationen bedst kan sikre værdiskabelse hos medlemmerne, lyder det fra PFAs koncerndirektør, Lars Ellehave-Andersen. Minimum af administration for virksomhederne For Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder medfører aftalen, at der fremover kommer større fokus på pension og trivsel på arbejdspladsen. PFA Pension har de seneste år arbejdet målrettet med at udvikle produkter, som skal give værdi for kunderne. Herunder blandt andet pensionskonceptet PFA Plus,

10 Ledninger, kabler og batteriopladere er nu også elektronik Af Steen O. Rytlig, branchedirektør, Dansk Erhverv Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at alle kabler samt batteriopladere er omfattet af producentansvaret. Producentansvaret for elskrot har nu eksisteret i over 4 år. Der er derfor en rimelig afklaring af hvilke produkter, der er omfattet af producentansvaret, og hvilke der er undtaget. Alligevel hænder det, at vi bliver overraskede over myndighedernes afgørelser i forhold til konkrete produkter. Senest har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at alle kabler samt batteriopladere er omfattet af producentansvaret. Det har hidtil været den gængse opfattelse, at de ikke var omfattet. Miljøstyrelsens afgørelse indebærer, at produkterne fremover skal indberettes til DPA-System (tidligere WEEE- System). Beskrivelse af de omfattede produkter Miljøstyrelsen har afgjort, at alle såkaldte konfektionerede ledninger og kabler er omfattet af producentansvar. Det vil sige, at også løse ledninger vil være omfattet og ikke kun ledninger, der sælges som en del af en produktpakke. Derudover er også almindelige forlængerledninger, kabeltromler, batteriopladere m.v. omfattet af producentansvaret. Undtaget fra producentansvaret er fortsat kabler i endeløse længder som f.eks. installationskabler.

11 Rådgiverdagen 2010 Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 15. september kl til Dansk Erhvervs årlige Rådgiverdag, hvor hele rådgivningsbranchen samles på Børsen i København til debat, spændende oplæg og workshop. Med temaet Vækst via rådgivning værdiskabelse i fremtidens erhverv sætter vi fokus på branchens udfordringer og fremtidige rolle. Hvilke ændringer er der sket i kundernes indkøbsmønstre efter krisen? Hvad forventer kunderne ved brug af eksterne konsulenter? Hvordan kan rådgiverne blive bedre til at synliggøre værdien af egne ydelser? Og hvad kan politikerne, kunderne og ikke mindst rådgiverbranchen selv gøre for at skabe bedre vilkår og øget vækst? Programmet byder på: Oplæg Fremtrædende ledere fra såvel den offentlige sektor som det private erhvervsliv med stor erfaring fra indkøb af rådgivningsydelser. Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens bud på det politiske aspekt. International fremtidsforsker hvor er branchen på vej hen? Workshop Hvordan kan branchen selv bidrage til at løse de aktuelle udfordringer? Netværk Del erfaringer med andre fra rådgiverbranchen under uformelle rammer. Debatten styres dagen igennem af erhvervskommentator Niels Lunde. Sæt kryds i kalenderen allerede nu Endeligt program offentliggøres i starten af august, hvor der også åbnes for tilmelding men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Deltagerantallet vil i år være begrænset for at sikre optimale rammer for workshoppen. Vi glæder os til at se dig til Rådgiverdagen 2010! Forening Aktivitet Dato Status Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA) Ministermøde 22/ Kun BBA medlemmer Brancheforeningen for Gear & Gearmotorer (BGG) Direktørmøde 18-19/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) Direktørmøde 4-5/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) Medlemsmøde 28/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Personligtarbejdsmiljø (BPA) Års medlemsmøde Kun for BPA medlemmer Dansk Værktøjsmaskiner Forening (DVF) Generalforsamling 17-18/ Kun for DVF medlemmer Fotobranchens Leverandørforening (FOTO) Bestyrelsesmøde med efterfølgende medlemsmøde 14/ Kun for FOTO medlemmer Genvindings Industrien (GI) Ekstraordinært medlemsmøde 25/ Kun for GI medlemmer Medlemsmøde 27/ Kun for GI medlemmer Grafisk Fags Leverandør Forening Kemikaliebranchen (KEMI) Branchestrategiseminar 17/ Leverandørforeningen for Elværktøj og Havebrugsmaskiner (LTEH) Generalforsamling Kun for LTEH medlemmer Professionel Elektronik (PE) Teknisk rundvisning i Parken Åbent arrangement Foreningen af danske VVS-grossister (Rørforeningen) Generalforsamling 24/ Kun for PE BRF Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV) VOV golfarrangement 20/ Andre er velkomne mod deltagerbetaling VIP møde 28/ Kun for VOV medlemmer Generalforsamling 18/ Kun VOV medlemmer

12 Træt af at søge efter netforbindelser? Sæt Telenor Mobilt Bredbånd i dit usb-stik. Så er du klar til at surfe og sende. Med det samme. Lige nu får kunder med Bredbånd eller Mobildeal hos Telenor 50% på Mobilt Bredbånd.* Læs mere og køb Mobilt Bredbånd på Mobilt Bredbånd i alle størrelser fra S til L S M L Mobilt Bredbånd 79 Hastighed: op til 1 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md: 1 GB Mobilt Bredbånd 159 Hastighed: op til 2 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB Mobilt Bredbånd 239 Hastighed: op til 5 Mbit/1,4 Mbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB 50% rabat 39,- pr. md. (normalpris: 79,- pr. md.) 79,- pr. md. (normalpris: 159,- pr. md.) 119,- pr. md. (normalpris: 239,- pr. md.) Vil du høre mere om Mobilt Bredbånd fra Telenor ring Dansk Erhverv Teknik Plus udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon: fax: * Har du Bredbånd eller Mobildeal hos Telenor, giver vi dig Samlerabat. Det betyder, at du får Mobilt Bredbånd til halvdelen af normalprisen. Samlerabatten gælder både for virksomheden og demedarbejdere, der har Skattefrit Bredbånd hos Telenor.

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

WEEE-producentansvar bliver jeg ramt?

WEEE-producentansvar bliver jeg ramt? Nyhedsbrev for industriens underleverandører 3. årgang 9. nummer maj 11 WEEE-producentansvar bliver jeg ramt? Af Steen O. Rytlig bestyrelsesmedlem i Dansk Producentansvarssystem. Hvorfor er jeg omfattet,

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder

Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder Lederforum tirsdag 12. maj 2015 Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder Eftermiddagens program Velkomst ved Jørgen Beck, Ledelsesakademiet Oplæg ved Ulrik S. Brix, Supana Pause, snak

Læs mere

Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral.

Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral. Nyhedsbrev for industriens underleverandører 3. årgang 8. nummer januar 11 Den mest frugtbare diskussion om CSR - Corporate Social Responsibility - får vi ved at fokusere på ansvarlighed i stedet for moral.

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab

fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab fremtiden starter her... ARBEJDS- GIVER Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Når OPS gør en forskel

Når OPS gør en forskel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 5. nummer marts 10 Når OPS gør en forskel Indeklimaet halter i de danske folkeskoler. Det kan de offentlig-private ESCO-projekter løse effektivt og

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/

Du kan se flere afgørelser i Klagenævnets nyhedsbrev, som kan hentes her http://www.ast.dk/publikationer/amk/ Arbejdsmiljøklagenævnet Betydningen af BAR vejledninger. Klagenævnet har i en sag fra den grafiske branche udtalt sig om rækkevidden af en BAR vejledning. Arbejdsgiverforeningen havde klaget over et påbud

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual SIKA RENGØRING A/S. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organisationsmanual SIKA Organisationen bag SIKA Rengøring A/S 1 En robust organisation SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktisk og

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere