Giv din virksomhed et teknologispring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Giv din virksomhed et teknologispring"

Transkript

1 Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 6. nummer juli 10 Giv din virksomhed et teknologispring Nu har du chancen for at sætte innovation på dagsordenen i din virksomhed. DTU søger små og mellemstore virksomheder, der er klar til at tage et teknologispring. Siden DTU for et år siden her i bladet søgte små og mellemstore virksomheder til en række udviklingsprojekter, har 15 meget forskellige virksomheder meldt sig og gennemført en succesfuld innovationsproces, et såkaldt Teknologispringerforløb, støttet af DTU- specialister. Her kan du læse mere om de erfaringer, som AVS Danmark ApS har gjort sig med udviklingsprojektet, som er finansieret af Rådet for Teknologi. Til at videreudvikle denne boks søger DTU igen virksomheder, der har lyst til at deltage i et udviklingsforløb og i den forbindelse få kortlagt og afprøvet sit innovationspotentiale. Udviklingsforløbet kan være med til at forbedre konkurrencesituation for din virksomhed. Yderligere information findes på under projekter. Samarbejde satte kursen for virksomhedens fremtid AVS Danmark ApS beskæftiger sig med industriel automation. I teknologispringerforløbet har virksomheden med hjælp fra DTU s eksperter arbejdet med virksomhedens fremtidige forretningsmæssige fokus således, at teknologiske overvejelser sættes ind i de relevante rammer. Samarbejdet har resulteret i en plan for videreudviklingen af virksomheden og dermed rammerne for den teknologiske og kompetencemæssige udvikling. Kjeld Bagger, der er adm. direktør i AVS Danmark ApS, er yderst tilfreds med forløbet: Vi har fået sat ord på, hvor vores virksomhed skal udvikle sig hen i fremtiden, og hvorfor vi vil det, udtaler han. Sæt fokus på din virksomheds innovationspotentiale Baseret på erfaringerne fra samarbejdet med AVS Danmark ApS og med udgangspunkt i den nyeste forskning fra DTU har DTU s eksperter udviklet en metode- og værktøjsboks til at tilrettelægge og gennemføre produkt- og ydelsesorienterede innovationsforløb i små og mellemstore virksomheder.

2 Skab fremtidens medarbejdere Finanskrisen har varet længe og har ramt hårdt. Rigtig mange har været tvunget til at fokusere stærkt på omkostningerne, spare og skære til, herunder reducere medarbejderstaben. Alligevel bør erhvervslivet og virksomhederne tænke på, at der også er en dag i morgen - hvor det forhåbentligt går lidt bedre - hvor man får brug for kvalificeret arbejdskraft. Tag ansvar for uddannelse Samfundet har en forpligtigelse til at sikre, at vi har en veluddannet befolkning, men erhvervslivet har et stort ansvar for, at vi også har den fornødne fagligt kvalificerede arbejdsstyrke, der skal sikre, at danske virksomheder kan udvikle sig og være konkurrencedygtige. Derfor bør mange flere virksomheder store som små påtage sig det samfundsansvar, det er, at uddanne unge mennesker til en fremtid i dansk erhvervsliv. Mange unge, som gerne vil gøre karriere i det private erhvervsliv. Selvfølgelig kræver det noget af den enkelte virksomhed at uddanne en elev eller en lærling men man får også en dedikeret og motiveret arbejdskraft, der er indstillet på at gøre en engageret indsats for sin lære- eller elevplads. Udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon Fax Redaktion Steen Rytlig (ansvarshavende redaktør) Michael Ostenfeld, Torben Edi Hoffmann Rosenstock Hvis ikke erhvervslivet selv bidrager til at uddanne vore unge mennesker, vil det klinge hult hult, når krisen forhåbentlig snart løjer af, og virksomhederne begynder at klage over, at man ikke kan få kvalificeret arbejdskraft. Med venlig hilsen Steen O. Rytlig Branchedirektør Design og tryk: Michael Stilborg, Dansk Erhverv Udgives 4 gange årligt Oplag: 750

3 Er et opsigelsesvarsel i en leverandøraftale indholdsløst? Af Maria Nymann, jurist Mange leverandører indgår rammekontrakter om leverancer af produkter eller ydelser. Tit indeholder aftalerne et opsigelsesvarsel. Men er dette noget værd? Mange erhvervsdrivene indgår længerevarende aftaler om levering af tjenesteydelser eller varer. De fleste aftaler indeholder et opsigelsesvarsel af en vis varighed og eventuelt en periode, hvor aftalen er (gensidigt) uopsigelig. Typisk betinger leverandøren sig en vis uopsigelighedsperiode, fordi vedkommende - for at kunne opfylde kontrakten - skal foretage en række investeringer, som kun er rentable, hvis aftalen har en vis længde. En opsigelsesperiode skal give leverandøren mulighed for at omstille sin forretning til den nye situation efter udløbet af opsigelsesperioden, herunder finde nye afsætningsmuligheder, afsætte materiel og eventuelt opsige medarbejdere og lejede lokaler. Leverandøren vil som regel ganske naturligt gå ud fra, at samarbejdspartneren placerer ordrer og dermed genererer omsætning hos leverandøren i opsigelsesperioden. Kan leverandøren tvinge samarbejdspartneren til at placere ordrer i opsigelsesperioden? Hvis aftalen ikke indeholder bestemmelser om minimumsfakturering eller leverandøreksklusivitet er leverandøren på gyngende grund. En rammekontrakt eller en samarbejdsaftale er netop ikke en købskontrakt, hvor det med bindende virkning helt klart fremgår, hvornår der skal leveres, hvor meget og til hvilken pris. Kan en aftalt opsigelsesperiode eller uopsigelighedsperiode blive indholdsløs? Umiddelbart vil svare være ja. Selvom der er indgået en samarbejdsaftale om leverancer af en given art, indebærer aftalen ikke, at samarbejdspartneren skal afgive et vist antal ordrer fx pr. måned til leverandøren. Da samarbejdspartneren derfor blot kan opsige aftalen med det aftalte varsel og undlade at benytte sig af leverandøren i opsigelsesperioden, bliver et opsigelsesvarsel og for så vidt også aftalt uopsigelighed indholdsløs. Hvad siger Højesteret? Når svaret kun er umiddelbart skyldes det, at Højesteret i en afgørelse fra februar 2009 (U H) har afgjort, at der skal betales erstatning for manglende overholdelse af et opsigelsesvarsel, selvom der ikke er aftalt minimumsfakturering eller eksklusivitet. Sagen omhandlede en samarbejdsaftale mellem et transportfirma og et distributionsfirma, hvor transportfirmaet igennem en årrække stillede biler og chauffører til rådighed for distributionsfirmaet. Der var tale om et betydeligt samarbejde, hvor transportfirmaets aktiviteter var udvidet i takt med distributionsfirmaets, ligesom transportfirmaets biler var malet og påført distributionsfirmaets logo. Aftalen, der var mundtlig, indeholdt hverken opsigelsesvarsel, krav om minimumomsætning eller eksklusivitet. Aftalen blev opsagt med 14 dages varsel, hvilket distributionsfirmaet fandt passende. Transportfirmaet krævede 6 måneders varsel. Mellem parterne var der imidlertid enighed om, at transportfirmaet principielt havde krav på erstatning, hvis domstolen nåede frem til, at opsigelsesvarslet på 14 dage havde været for kort. Der var dog ikke enighed om erstatningens størrelse. Der var derfor ikke anledning til for Højesteret til at tage stilling til dette interessante spørgsmål. Dette kan have været afgørende for, at Højesteret fastslog, at distributionsfirmaet skulle betale erstatning for det tab, selskabet har lidt ved ikke at have fået adgang til at fortsætte samarbejdet med distributionsfirmaet i en passende opsigelsesperiode. Hvis ikke dette var forudsætningen for Højesterets afgørelse, må situationen i dag være den, at den leverandør, der hverken kan støtte ret på én i kontrakten forankret eneret eller en aftale om minimumsomsætning bedre kan være tjent med at blive (uberettiget) sagt op uden varsel. Dette kan ikke have sin rigtighed og bekræftes heller ikke af andre domme. Er der et erstatningskrav, hvis samarbejdspartneren blot forholder sig passiv, men overholder opsigelsesvarslet? I tiden efter den omtalte Højesteretssag blev der i april afsagt en byretsdom om netop dette spørgsmål, og her lagde retten sig op ad det oprindelige udgangspunkt i artiklen nemlig, at samarbejdspartneren kun er forpligtet til at benytte sig af leverandøren i opsigelsesperioden, hvis der er aftalt eksklusivitet. Fremgår det hverken af aftalen eller af omstændighederne, at der foreligger eksklusivitet i aftaleforholdet mellem parterne, er spørgsmålet, om den manglende anvendelse af leverandøren i opsigelsesperioden kan medføre erstatningspligt for samarbejdspartneren? Det vil den med stor sandsynlighed ikke, så længe opsigelsesvarslet er overholdt. Konklusion Det er Dansk Erhvervs anbefaling, at en samarbejdsaftale, der indrømmer leverandøren en uopsigelighed eller et opsigelsesvarsel, der ikke er af ubetydelig karakter, bør suppleres af bestemmelser om minimumfakturering eller eksklusivitet, hvis uopsigeligheden eller opsigelsesvarslet har betydning for leverandøren, herunder rentabiliteten i aftalen.

4 Rekruttering - når det lette bliver svært! Af Ulrik Schultz Brix, ph.d. og chefkonsulent, Dansk Erhverv. Rekruttering er en så delikat proces, at selv de dygtigste ledere og HR-konsulenter risikerer at ende med at ansætte medarbejdere, der trods alle råd, ligner dem selv! Forskning har vist, at virksomhederne ikke aner, om de ansætter den helt rigtige til jobbet eller får sagt nej til ham, der ville præstere dobbelt så godt. Det skyldes primært, at vi ikke forholder os til samspillet mellem følelser, fornuft og logik i arbejdet med rekruttering og udvælgelse af ansøgere. Sæt fokus på ansættelsesprocessen I dag handler rekruttering mest om at minimere risikoen for at ansætte den forkerte og ikke om at maksimere virksomhedens indtjening og bundlinje. Dette betyder, at hvis man virkelig vil gøre en forskel, må individfokuset forsvinde, og man må droppe forestillingen om den helt rigtige ansøger og i stedet fokusere på den helt den rigtige proces og koblingen til forretningen. På den måde kan vi i fremtiden lave mere begavede rekrutteringer. Det følelsesmæssige fylder meget mere, end folk er bevidste om! Alle har behov for en god mavefornemmelse og en god kemi, men samtidig får den eksplosive udbredelse i brugen af test, der i Danmark stort set ikke er reguleret, en stigende betydning for hvem vi ansætter. Psykologiske test, i hvert fald dem, hvor kvaliteten er i orden - kan utvivlsomt bidrage med ny viden om ansøgerne, men træfsikkerheden er ikke helt så stor. Kort sagt så er en række psykologiske test ikke særlig gode til at forudsige fremtidig performance. Men er du i stand til at skelne snot og skæg eller skidt og kanel? Du får en mulighed for at pudse din rekrutteringsmæssige viden af i nedenstående test. Hvis du synes, at det er svært, eller resultatet ikke er helt så opmuntrende, som det kunne være, så fortvivl ikke, men glæd dig over, at rekruttering paradoksalt nok er et af de områder, der forskes og undersøges mest i inden for personaleområdet, men også det område, hvor flest praktikere ikke følger forskernes anvisninger. Selvtest Rigtigt Forkert 1. Intelligenstest er bedste enkeltstående vurderingsmetode til at forudsige fremtidig succes i et job! 2. Det er generelt bedre at ansætte efter værdier end efter intelligens! 3. Integritetstest (test, der forudser, om en person vil forsøge at drage fordel af arbejdsgiveren) virker ikke godt i praksis, fordi så mange mennesker lyver i dem. 4. Ved udvælgelse giver det større værdi at se på personlighedstrækket samvittighedsfuldhed end andre personlighedstræk! 5. Det er vigtigere at vurdere en ansøger på baggrund af joberfaringer end på mere generelle karakteristika som intelligens og samvittighedsfuldhed. 6. HR-medarbejdere er generelt velorienterede om forskning inden for rekruttering og personvurdering. 7. Grafologi som rekrutteringsmetode giver vigtigt information om en ansøgers personlighed og om den fremtidige succes i jobbet. 8. Ansøgere bryder sig ikke om strukturerede interview, test og andre systematiske udvælgelsesmetoder. 9. Den bedste udvælgelse af ledere sker via interview, hvor de interviewes dybdegående om, hvordan de har klaret tidligere job. 10. Man kan udarbejde en idealprofil for en given medarbejder og dermed sikre, at man går efter det rigtige. SVAR (1=r, 2=f, 3=f, 4=r, 5=f, 6=f, 7=f, 8=f, 9=f, 10=r) Tillykke du er nu blevet klogere på rekruttering end hovedparten af dine kolleger, som ikke har læst artiklen. I nedenstående tabel har jeg fremhævet nogle af de mest udbredte måder og værktøjer inden for rekruttering og deres prognostiske værdi. Prognostisk værdi handler om, hvor god en metode eller et værktøj er til at forudsige, om den ansatte efterfølgende har succes i jobbet. Desværre viser det sig, at de metoder og værktøjer som vi benytter allermest, er dem, som har den laveste prognostiske værdi og dermed dem, som er aller dårligst til at forudsige, hvilke ansøgere, der er gode. Vi spørger om det forkerte Eksempelvis bruger vi meget tid på at tale med kandidaten om, hvorvidt vedkommende laver noget lignende i sit nuværende job i troen på, at dette har afgørende betydning for, om kandidaten kan præstere i det kommende job.

5 Hvor mange af os har ikke siddet og set på et CV og fravalgt alle dem, som ikke tidligere har været ledere, når vi skulle besætte et lederjob? Dette sker til trods for, at stort set al forskning viser, at netop erfaring fra et lignende job har uendelig lille betydning i forhold til, om den nyansatte medarbejder rent faktisk kan blive succesfuld i jobbet. Også referencetagning har en udtalt rolle i rekrutteringsarbejdet, specielt mange rekrutterings- og headhuntervirksomheder fortæller vidt og bredt om, at deres referencetagning sikrer den allerhøjeste kvalitet. Det interessante er, at referencetagningen primært bidrager til rekrutteringsvirksomhedens egen værdi ved at udgøre en salgsmulighed for netop deres ydelser til referencepersonen. Den reelle værdi er utrolig lille. Det samme gør sig gældende for alle danske virksomheders favoritmetode til rekruttering: Interview. Interview er i udgangspunktet et godt værktøj til udvælgelse, men det forudsætter, at det er struktureret og kompetencebaseret. Herved får man undersøgt i hvilken udstrækning, den pågældende ansøger har de kompetencer, som er nødvendige. Og dette er langtfra tilfældet i de ansættelsessamtaler, som sker rundt om i Danmark. Metode Prognostisk værdi Assessmentcenter 40 % Intelligenstest 26 % Struktureret interview 25 % Personlighedstest 14 % Ustruktureret interview 14 % Referencetagning 7 % Erfaring i lignende job 3 % Grafologi/astrologi < 1 % Alder < 1 % Kilde: Kahlke & Schmidt, 2005; Evers, Anderson & Voskuljl, 2005 (Specielt strukturede interviews er der stor uenighed om den prognostiske værdi, men i de fleste undersøgelser ligger det mellem 16 og 30 %). Hvis man virkelig skal øge kvaliteten og træfsikkerheden i rekruttering, er det nødvendigt at rulle det tunge skyts frem med IQ-test, strukturerede interview og assessmentcentre. Dette vil øge kvaliteten og træfsikkerheden ganske betragteligt, og flere internationale undersøgelser viser, at for ganske moderate investeringer kan performance for udvalgte medarbejdergrupper øges med 20 til 30 %. Hvis virksomhederne fortsætter med at rekruttere på den måde, de gør i dag får de næppe den tilstræbte mangfoldighed i forhold til etnicitet, køn og nye kompetencer, som er helt grundlæggende for at bevare konkurrencekraften. Løsningen er mere effektive og valide rekrutteringsprocesser, begavet brug af mavefornemmelsen og en stærkere kobling til virksomhedens strategi i rekrutteringen og udvælgelsen af kandidater.

6 Er industriproduktionen på vej op? Af Mira Lie Nielsen, chefkonsulent, Dansk Erhverv Dansk Økonomi har været igennem knap to turbulente år, og der er fortsat stor usikkerhed om den økonomiske udvikling i 2010 og Der er få brancher, der er blevet lige så hårdt ramt af den økonomiske krise som industrien og dens leverandører. Fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 faldt industriomsætningen opgjort i faste priser med 18 procent. I de første måneder af 2010 har der dog kunne spores en fremgang, men der er fortsat lang vej til niveauet inden krisen, og der var da også et fald i april. Det er langt fra alle industrierhverv, der er blevet lige hårdt ramt af krisen. Eksempelvis er omsætningsniveauet i fødevareindustrien og medicinalindustrien stort set upåvirket. Desuden har elektronikindustrien skilt sig positivt ud med en markant omsætningsfremgang det seneste kvartal. Omvendt er omsætningen i metalindustrien, træindustrien, og plastindustrien faldet markant mere end gennemsnittet de seneste to år. Krisen medførte prisfald Omsætningen afhænger dels af de solgte mængder og dels af prisudviklingen. På kort sigt vil et fald i efterspørgslen mindske både mængdeomsætningen og priserne, idet producenterne forsøger at sikre fuld kapacitetsudnyttelse ved at sænke priserne for at øge salget. På længere sigt vil nogle producenter blive tvunget til at lukke og slukke på grund af det lave prisniveau, hvilket muliggør, at de resterende producenter kan hæve priserne til et holdbart niveau. Dette mønster aflæses tydeligt i grafen nedenfor: Da krisen brød ud faldt industripriserne med omtrent 4 procent, og nu er de ved at rette sig. Industriens lave omsætningsniveau afspejler, at omsætningen i høj grad afhænger af investeringsniveauet i økonomien. I nedgangsgangperioder falder investeringerne kraftigere end forbruget og det faktum at den økonomiske krise er et globalt og ikke blot et dansk fænomen bevirker, at det både er omsætningen på det indenlandske marked og på eksportmarkederne, der er faldet. For industrien og dens leverandører er det afgørende således ikke kun udviklingen i det private eller i det offentlige forbrug, men derimod investerings- og eksportvæksten. Dansk Erhvervs forventninger til industriproduktionen Eksportvæksten i 2010 og 2011 forventes at være pæn, hvilket blandt andet kan tilskrives den faldende eurokurs. I årets første tre måneder har den opadgående eksport bidraget til at øge industriomsætningen, men det vil tage

7 flere år, før eksporten når op på samme niveau som inden krisen. Investeringerne befinder sig på nuværende tidspunkt på et meget lavt niveau, og grundet den lave efterspørgsel ventes virksomhedernes investeringslyst at forblive lav året ud. Et eventuelt opsving i 2010 vil tidligst kunne aflæses i et højere investeringsniveau i Samlet set må det forventes, at industriomsætningen i resten af 2010 vil være svagt stigende, hvilket dels kan tilskrives eksportfremgangen, og dels den pristilpasning, der til stadighed finder sted. Investeringerne vil dog tidligst vende i 2011, og indtil det sker, vil industriomsætningen til stadighed være mærket af den økonomiske krise. Dansk Erhvervs vækstforventninger for dansk økonomi er nærmere specificeret i en nyligt offentliggjort Økonomisk Prognose fra Dansk Erhverv. Vidste du at... ansættelsesretlig rådgivning er en telefonopringning væk?... Dansk Erhvervs Hotline kan træffes alle hverdage kl på tlf

8 Når arbejdstilsynet kommer på besøg Af Rikke B. Ørum, arbejdsmiljøchef, Dansk Erhverv Arbejdstilsynet skal besøge alle virksomheder for at undersøge, om arbejdsmiljøet er i orden. Har I ikke haft besøg endnu, er her en gennemgang af, hvad I kan forvente jer. Det indledende besøg kaldes et screeningsbesøg. Dette gennemføres af en eller flere tilsynsførende, som har ret til at komme rundt i hele virksomheden og til at tale med alle ansatte. Et screeningsbesøg er en hurtig gennemgang af arbejdsmiljøet i virksomheden og varer gennemsnitligt 2 timer alt afhængig af virksomhedens størrelse. Besøget sker uanmeldt, og formålet er at vurdere, om virksomheden har styr på arbejdsmiljøarbejdet, eller om der er problemer, som skal undersøges nærmere. om resultatet af screeningen. Hvis der er konstateret tre arbejdsmiljøproblemer eller flere, udtages virksomheden til et tilpasset tilsyn. Tilpasset tilsyn Tilpasset tilsyn er et anmeldt besøg, hvor Arbejdstilsynet ser nærmere på de problemer, som de fandt ved screeningsbesøget. Rådgivning Har I brug for rådgivning i forbindelse med et besøg fra Arbejdstilsynet, så kontakt Arbejdsmiljøchef Rikke Ørum, Dansk Erhverv på Vi kan også hjælpe med påklage af uberettigede påbud. Hvordan foregår et screeningsbesøg? Besøget indledes oftest med et møde med ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten. Arbejdstilsynet spørger til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, om der er gennemført arbejdspladsvurdering, om der findes arbejdspladsbrugsanvisninger for faremærkede produkter, f.eks. sprit, acetone og lak samt, om I har brugsanvisninger på virksomhedens maskiner. Derudover spørger de til, om I har foretaget lovpligtigt eftersyn af f.eks. porte, trucks og stiger, samt om de ansatte har de nødvendige lovpligtige uddannelser f.eks. epoxyuddannelse, svejseuddannelse samt uddannelse til truck mv. Endelig er Arbejdstilsynet interesseret i, om der har været nogen ulykker på virksomheden. Derefter fortsætter besøget med en fysisk gennemgang af virksomheden, hvor Arbejdstilsynet observerer og spørger til såvel de fysiske som de psykiske arbejdsmiljøforhold. De vurderer bl.a.: Ulykkesrisiko: Er der uafskærmede maskiner eller defekt reoludstyr? Er færdsels- og gangarealer ryddelige? Er de ansatte instrueret i brugen af maskiner og tekniske hjælpemidler? Ergonomi: Sker der tunge løft, f.eks. af varer på lageret, og er der mulighed for at bruge tekniske løftehjælpemidler? Er kontorarbejdspladser indrettet korrekt? Psykisk Arbejdsmiljø: Er der ubehagelige kunderelationer? Er de ansatte stressede? Indeklima: Er temperaturen passende, støjniveauet generende og er der korrekt ventilation ved f.eks. støvende arbejdsprocesser? Er personlige værnemidler som f.eks. handsker og briller stillet til rådighed, og anvendes de korrekt? Unges arbejde: Overholdes særreglerne om unges arbejde, f.eks. i forhold til tunge løft, arbejdstid og arbejde med maskiner? Efter screeningen Ledelsen og repræsentanten for de ansatte informeres

9 Nye og bedre pensionsordninger Under navnet Dansk Erhverv Pension tager Dansk Erhverv nu et stort skridt for at sikre medlemmerne de bedste vilkår inden for pension. Det sker i et styrket samarbejde med Danmarks største kundeejede pensionsselskab PFA Pension. Under navnet Dansk Erhverv Pension vil aftalen styrke erhvervsorganisationens tilbud til sine medlemmer og skabe værdi for virksomhederne og deres medarbejdere med fokus på pensionsopsparing. PFA lever op til ønsker og krav Vi ønsker at levere løsninger, der lever op til medlemmernes ønsker og behov. Derfor skal vores rådgivning være professionel og nærværende. Som en markant overenskomstbærer er det afgørende for os, at vores samarbejdspartner kan levere løsninger, der både matcher overenskomstkravene, er fleksible og har kommercielle elementer, der sikrer størst mulig værdi - herunder en konkurrencedygtig administrationsprocent. Det lever PFA op til, siger direktør Laurits Rønn, Dansk Erhverv. Helbredssikring og forskellige forebyggelsestilbud. PFA og Dansk Erhverv har sammensat en omfattende og fleksibel pensionspakke til medlemmerne, hvor vi også samarbejder om at sikre en optimal rådgivning. Vi vil desuden levere elektroniske løsninger, der giver et minimum af administration for virksomhederne, siger Lars Ellehave-Andersen. Laurits Rønn supplerer: I Dansk Erhverv ønsker vi at tilbyde en bred vifte af professionelle ydelser og rådgivningskoncepter til vore medlemmer - herunder også de bedst mulige pensionsløsninger. Med denne aftale er fundamentet lagt for vore medlemsvirksomheder, der vil få attraktive tilbud at arbejde ud fra. Til både medlemmer med og uden overenskomst Dansk Erhvervs arbejdsgiverforening og PFA Pension har hidtil haft en pensionsaftale, der omfatter virksomheder. Den nye forbedrede aftale bliver tilbudt alle medlemmer af Dansk Erhverv. PFA tilbyder fleksible produkt- og rådgivningskoncepter, der kan tilpasses den enkelte virksomhed. Aftalen vil give stordriftsfordele til såvel store som små medlemsvirksomheder. Der vil samtidig kunne leveres pensionsløsninger, som både kan favne overenskomstomfattede og ikke-overenskomstomfattede medarbejdere. Aftalen med Dansk Erhverv giver PFA en væsentlig vækst PFA Pension ser aftalen som et væsentligt led i selskabets vækststrategi, som i høj grad skal ske ved samarbejde med organisationer. Selskabet har traditionelt haft en tæt tilknytning til arbejdsmarkedets organisationer. Med den nye aftale cementerer PFA Pension sin position som den foretrukne pensionspartner for organisationerne. PFAs særlige position som Danmarks største kundeejede pensionsselskab giver os en unik mulighed for samarbejde med arbejdsmarkedets organisationer. Vi er glade for, at Dansk Erhverv ser PFA som det pensionsselskab, hvor organisationen bedst kan sikre værdiskabelse hos medlemmerne, lyder det fra PFAs koncerndirektør, Lars Ellehave-Andersen. Minimum af administration for virksomhederne For Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder medfører aftalen, at der fremover kommer større fokus på pension og trivsel på arbejdspladsen. PFA Pension har de seneste år arbejdet målrettet med at udvikle produkter, som skal give værdi for kunderne. Herunder blandt andet pensionskonceptet PFA Plus,

10 Ledninger, kabler og batteriopladere er nu også elektronik Af Steen O. Rytlig, branchedirektør, Dansk Erhverv Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at alle kabler samt batteriopladere er omfattet af producentansvaret. Producentansvaret for elskrot har nu eksisteret i over 4 år. Der er derfor en rimelig afklaring af hvilke produkter, der er omfattet af producentansvaret, og hvilke der er undtaget. Alligevel hænder det, at vi bliver overraskede over myndighedernes afgørelser i forhold til konkrete produkter. Senest har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at alle kabler samt batteriopladere er omfattet af producentansvaret. Det har hidtil været den gængse opfattelse, at de ikke var omfattet. Miljøstyrelsens afgørelse indebærer, at produkterne fremover skal indberettes til DPA-System (tidligere WEEE- System). Beskrivelse af de omfattede produkter Miljøstyrelsen har afgjort, at alle såkaldte konfektionerede ledninger og kabler er omfattet af producentansvar. Det vil sige, at også løse ledninger vil være omfattet og ikke kun ledninger, der sælges som en del af en produktpakke. Derudover er også almindelige forlængerledninger, kabeltromler, batteriopladere m.v. omfattet af producentansvaret. Undtaget fra producentansvaret er fortsat kabler i endeløse længder som f.eks. installationskabler.

11 Rådgiverdagen 2010 Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 15. september kl til Dansk Erhvervs årlige Rådgiverdag, hvor hele rådgivningsbranchen samles på Børsen i København til debat, spændende oplæg og workshop. Med temaet Vækst via rådgivning værdiskabelse i fremtidens erhverv sætter vi fokus på branchens udfordringer og fremtidige rolle. Hvilke ændringer er der sket i kundernes indkøbsmønstre efter krisen? Hvad forventer kunderne ved brug af eksterne konsulenter? Hvordan kan rådgiverne blive bedre til at synliggøre værdien af egne ydelser? Og hvad kan politikerne, kunderne og ikke mindst rådgiverbranchen selv gøre for at skabe bedre vilkår og øget vækst? Programmet byder på: Oplæg Fremtrædende ledere fra såvel den offentlige sektor som det private erhvervsliv med stor erfaring fra indkøb af rådgivningsydelser. Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens bud på det politiske aspekt. International fremtidsforsker hvor er branchen på vej hen? Workshop Hvordan kan branchen selv bidrage til at løse de aktuelle udfordringer? Netværk Del erfaringer med andre fra rådgiverbranchen under uformelle rammer. Debatten styres dagen igennem af erhvervskommentator Niels Lunde. Sæt kryds i kalenderen allerede nu Endeligt program offentliggøres i starten af august, hvor der også åbnes for tilmelding men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Deltagerantallet vil i år være begrænset for at sikre optimale rammer for workshoppen. Vi glæder os til at se dig til Rådgiverdagen 2010! Forening Aktivitet Dato Status Brancheforeningen for Bygningsautomation (BBA) Ministermøde 22/ Kun BBA medlemmer Brancheforeningen for Gear & Gearmotorer (BGG) Direktørmøde 18-19/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Hydraulik og Pneumatik (BHP) Direktørmøde 4-5/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Industriel Automation (BIA) Medlemsmøde 28/ Kun for medlemmer Brancheforeningen for Personligtarbejdsmiljø (BPA) Års medlemsmøde Kun for BPA medlemmer Dansk Værktøjsmaskiner Forening (DVF) Generalforsamling 17-18/ Kun for DVF medlemmer Fotobranchens Leverandørforening (FOTO) Bestyrelsesmøde med efterfølgende medlemsmøde 14/ Kun for FOTO medlemmer Genvindings Industrien (GI) Ekstraordinært medlemsmøde 25/ Kun for GI medlemmer Medlemsmøde 27/ Kun for GI medlemmer Grafisk Fags Leverandør Forening Kemikaliebranchen (KEMI) Branchestrategiseminar 17/ Leverandørforeningen for Elværktøj og Havebrugsmaskiner (LTEH) Generalforsamling Kun for LTEH medlemmer Professionel Elektronik (PE) Teknisk rundvisning i Parken Åbent arrangement Foreningen af danske VVS-grossister (Rørforeningen) Generalforsamling 24/ Kun for PE BRF Værktøj og Værktøjsmaskiner (VOV) VOV golfarrangement 20/ Andre er velkomne mod deltagerbetaling VIP møde 28/ Kun for VOV medlemmer Generalforsamling 18/ Kun VOV medlemmer

12 Træt af at søge efter netforbindelser? Sæt Telenor Mobilt Bredbånd i dit usb-stik. Så er du klar til at surfe og sende. Med det samme. Lige nu får kunder med Bredbånd eller Mobildeal hos Telenor 50% på Mobilt Bredbånd.* Læs mere og køb Mobilt Bredbånd på Mobilt Bredbånd i alle størrelser fra S til L S M L Mobilt Bredbånd 79 Hastighed: op til 1 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md: 1 GB Mobilt Bredbånd 159 Hastighed: op til 2 Mbit/384 kbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB Mobilt Bredbånd 239 Hastighed: op til 5 Mbit/1,4 Mbit. Forbrug inkl. pr. md.: 10 GB 50% rabat 39,- pr. md. (normalpris: 79,- pr. md.) 79,- pr. md. (normalpris: 159,- pr. md.) 119,- pr. md. (normalpris: 239,- pr. md.) Vil du høre mere om Mobilt Bredbånd fra Telenor ring Dansk Erhverv Teknik Plus udgives af Dansk Erhverv Børsen 1217 København K telefon: fax: * Har du Bredbånd eller Mobildeal hos Telenor, giver vi dig Samlerabat. Det betyder, at du får Mobilt Bredbånd til halvdelen af normalprisen. Samlerabatten gælder både for virksomheden og demedarbejdere, der har Skattefrit Bredbånd hos Telenor.

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU

PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU PRODUKTIONEN I DANMARK ER PÅ FØR-KRISE- NIVEAU ØKONOMISK ANALYSE Produktionen i Danmark er på før-krise-niveau Dansk industrivirksomheder nyder godt af en stærk konkurrenceevne. Både kapacitetsudnyttelsen

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder

Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder Lederforum tirsdag 12. maj 2015 Kunsten at finde og onboarde en ny medarbejder eller leder Eftermiddagens program Velkomst ved Jørgen Beck, Ledelsesakademiet Oplæg ved Ulrik S. Brix, Supana Pause, snak

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING

REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING REKRUTTERING LAD OS FORETAGE HELE ELLER DELE AF JERES REKRUTTERING Rekruttering I SEROP er vi kendt for vores mangeårige erfaring og udførlig tilgang til rekruttering. Vores arbejde med rekruttering kan

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden tilbyder

Læs mere

KOMPETENCER I CENTRUM

KOMPETENCER I CENTRUM KOMPETENCER I CENTRUM VIRKSOMHEDS- OG KOMPETENCECENTERET Forside / HAR I BRUG FOR NYE MEDARBEJDERE? / SKAL I UDVIKLE JERES MEDARBEJDERE? / VIL I HJÆLPE EN OPSAGT MEDARBEJDER GODT VIDERE? HK Hovedstaden

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere