Bilagskompendium til Bestyrelsesmøde 11/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagskompendium til Bestyrelsesmøde 11/04"

Transkript

1 Bilagskompendium til Bestyrelsesmøde 11/ DGS-SEK

2 1

3 Indhold Dagsorden For TorsdagsBM... 1 Bestyrelsens Mundtlige Beretning (B)... 2 Bestyrelsens rolle og ansvar på Landsmødet (D)... 5 Økonomi (B)... 7 Forretningsgange (B) Udvalg (D) Samarbejde under kommunalvalgskampagen (B)

4 Dagsorden For TorsdagsBM 18:00 Aftensmad 19:00 Formalia (B) 19:05 Nyt fra (O) Triumvirat Regioner Udvalg HF-udvalget 19:50 Nyt fra FU (O) 20:00 Bestyrelsens mundtlige beretning (B) 21:00 Bestyrelsens rolle og ansvar på Landsmødet (D) 22:00 Taxameter (O) 22:15 Økonomi (B) 22:35 Forretningsgange (B) 23:00 Udvalg (D) Samarbejde i efteråret (B) 23:45 Evt. 23:55 Mødeevaluering

5 Bestyrelsens Mundtlige Beretning (B) Ved MN Bestyrelsen skal behandle den mundtlige beretning der skal fremlægges på landsmødet. Intro Dette DGS-år har været præget af, at vi har forsøgt at nytænke hvordan vi arbejder i DGS både politisk og organisatorisk. Med en ny elevrådsbekendtgørelse samt mulighed for internet til eksamen i flere fag, har DGS endnu en gang vist, at vi er en vigtig politisk spiller, der kan skabe store forandringer, der kan mærkes på den enkelte skole. Samtidig er vi en organisation der konstant er i udvikling, hvor vi hele tiden forsøger at finde nye måder at gøre tingene bedre på og hvor det er de aktive, der danner grundlaget for alt hvad vi laver. DGS er en organisation der har vist, at vi både kan og vil! Politisk DGS har markeret sig som en vigtig spiller på den politiske scene. DGS har haft stor indflydelse på de beslutninger, der er blevet truffet af politikerne på Christiansborg. Men samtidig har vi lagt rigtig mange kræfter i, at søge indflydelse i undervisningsministeriet, hvor mange ændringer i fagene, indholdet og strukturen i gymnasiets, besluttes. Efter mere end et halvt års hårdt arbejde, fik eleverne på de gymnasiale uddannelser d. 1. februar 2013 en ny elevrådsbekendtgørelse, der sidestiller elevrådsmøder med undervisningen, så man ikke får fravær. Samtidig er matematik fra sommeren 2013 sidestillet med naturvidenskabelige fag på B- niveau, så færre elever har behov for at tage suppleringskurser efter gymnasiet. Desuden er der stillet forslag om, at 1,08-reglen, der har været med til at presse eleverne hurtigere ind på de videregående uddannelser og puste adgangskravene kunstigt i vejret, bliver fjernet. Endelig har DGS været med til at sikre, at der i løbet af 2013 bliver lavet lokale forsøg på nogle skoler med gruppeeksaminer, nye former for tværfaglighed og projektorienterede undervisningsforløb. Hvis resultaterne af forsøgene er positive, vil undervisningsministeriet ændre i lovgivningen, så det fx vil blive muligt at gå til gruppeeksamen i AT eller lave undervisning på tværs af studieretninger, klasser og årgange. Desuden har DGS været med til at åbne op for brugen af internet til eksamen. Fra sommeren 2014 vil det være muligt at bruge internet til eksamen i Engelsk A på STX og fra 2015 også i Dansk A, samfundsfag A og matematik A. I 2011 blev det fleksible klasseloft på max. 28 indført på de gymnasiale uddannelser. I november 2012 blev det endelig slået fast i undersøgelser fra undervisningsministeriet, at klasseloftet virker. Klassekvotienten er samlet set under 28 for 1.g erne i dette skoleår. Gymnasieskolernes Lærerforening overrakte i den forbindelse årets uddannelsespris til DGS, for vores indsats i kampen for klasseloftet. Politisk er alt dog ikke gået DGS vej, og derfor arbejdede lavede man i februar en intensiv 2

6 kampagne mod regeringens fremlagte forslag til en SU-reform, der lagde op til store forringelser, især for elever på ungdomsuddannelserne. Denne kampagne resulterede i en stor demonstration i København, hvor tusinder af mennesker fra hele landet deltog. Organisatorisk Vi startede skoleåret ud med at afholde skolestartskampagne, hvor vi i alt er nået ud på 97 skoler, hvilket er yderst positivt. Desuden har vi i år åbnet DGS arbejdsgrupper og udvalg, så alle elever har haft mulighed for at være med. I nogle grupper har det fungeret godt med mere åbenhed, fx skolings- og kursusudvalget, mens det i andre grupper har betydet, at færre har løftet et ansvar og lagt kræfter i gruppens arbejde. IB og karakterkonvertering En af de udvalg, der er vokset mest i år, er IB-udvalget. Der er flere aktive end nogensinde før. IBudvalget har presset på, for at sikre at karakterkonverteringen fra IB til danske karakterer giver IBstudenter samme muligheder som andre gymnasieelever, for at komme ind på en videregående uddannelse i Danmark. DGS har arbejdet hårdt for, at der bliver lavet en ny omregningsskala. HF Undersøgelse og HF-dag Der er ved flere lejligheder blevet næret ønske om, at gøre det til en organisatorisk prioritet at få fat i HF ere rundt om i landet. Ønsket er ikke blevet efterkommet i særlig høj grad, hvilket har resulteret i en kun moderat stigning af antallet af HF-aktive. HF-udvalget udarbejdede i efteråret en plan for, hvad der skulle til for at styrke DGS' kendskab til HF og omvendt. Der blev derfor lavet en national undersøgelse blandt landets HF ere. Ud fra resultaterne arrangerede udvalget en HF-dag, hvor der blev afholdt workshops og oplæg specielt rettet mod HF og de problematikker eleverne oplever. Kursussektor og nationale arrangementer DGS har i år haft øget fokus på vigtigheden af en god kursus-sektor. Skolings- og kursusudvalget har udviklet en række oplæg og workshops, som bl.a. er blevet afholdt på DGS nationale træf, weekendkursus og regionstræf samt for elevråd rundtomkring i landet. Derudover prøvede man en ny ting på årets aktivitetskonference, hvor man i højere grad end tidligere lod deltagerne have indflydelse på de papirer man diskuterede. Dette rejste dog problematikker for de udsendte delegationer fra skolerne omkring repræsentativiteten. Den nye fremgangsmåde blev modtaget med delte meninger Regionerne og autonomi Den øgede autonomi har betydet at regionerne har arbejdet mere selvstændigt med nationale kampagner og SU-kampagnen og har selv stået for skolestartsbesøg. Der har været rigtig meget aktivitet i regionerne og nogle af de mindre regioner har vokset sig større og stærkere i årets løb. Det store engagement og viljestyrke hos de regionalt aktive, har betydet at DGS har kunnet reagere hurtigt på politiske dagsordener. 3

7 Samarbejdspartnere Når vi står sammen som elever og studerende, kan vi rykke meget mere, end når vi står hver for sig. Et stærkt samarbejde på tværs af uddannelserne har betydet, at vi har kunnet påvirke mange politiske dagsordener, både i pressen i på Christiansborg. Især samarbejdet med Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Erhvervsskolernes Elevorganisation, er blevet styrket, både politisk og organisatorisk. Vi har i år lavet mange fælles udmeldinger i pressen og på den måde vist, at vi som elever og studerende er solidariske med hinanden og at vi står sammen mod forringelser af vores uddannelser. Dette sås i særdeleshed under SU-kampagnen i februar Men verden er større end Danmark. Derfor er det vigtigt at stå samlet i den europæiske elevbevægelse. Vores samarbejde med de andre europæiske elevorganisationer, bidrager til, at vi kan udvikle vores organisation og hele tiden får nye erfaringer med hjem Derudover har vi et samarbejdet tæt med lærerne, i ministeriet og på Christiansborg, bl.a. om bedre studievejledning. Afslutning: DGS kan og DGS vil skabe bedre vilkår for alle landets gymnasieelever. I år har vi vist, at DGS stemme godt kan trænge igennem borgens tykke mure og skabe forandring, når bare vi står sammen og bliver ved med at råbe politikerne på. Der er i år blevet skabt et godt fundament for flere politiske sejre og en endnu stærkere organisation i fremtiden

8 Bestyrelsens rolle og ansvar på Landsmødet (D) Ved IB Op til AK havde vi en debat af bestyrelsens rolle og ansvar på AK. Da LM i store træk er det samme bliver denne debat lidt anderledes end den plejer at være. Det betyder at vi fra formandskabet har taget nogle af de pointer vi hørte fra debatten om AK, samt nogle af de ting vi mener skaber god stemning, og der efter tager vi runde hvor alle kan komme med kommentarer til hvordan vi får skabt det bedste LM. Det gode bestyrelsesmedlem - Snak med de nye, ISÆR jeres gruppe - Vær positiv og engageret - Vær en eksemplarisk mødedeltager - Vær til stede på stormøde SEK for at hjælpe andre med at skrive - Opfordr andre til at gå på talerstolen LM praktisk Her er programmet og de punkter bestyrelsen skal være særligt opmærksomme på er blevet overstreget med gult. Fredag: 17:00 Indskrivning og rundvisning 18:00 Talerstolskursus og kursus i at skrive ændringsforslag (Valgfri) 19:00 Landsmødet åbnes af formand Malene Nyborg 19:10 Formalia - Valg af dirigenter - Godkendelse af dagsordenen - Behandling af forretningsorden for Landsmødet - Nedsættelse af stemme- og mandatsudvalg Aftensmad i grupper, samt gruppearbejde om arbejdsplanen og principprogrammet Talerstolskursus og kursus i at skrive ændringsforslag, samt diverse lounges (Valgfri) Godnat Der er deadline for at stille ændringsforslag til arbejdsplanen og principprogrammet, samt udtalelser kl eller tidligst 2 timer efter mødets afslutning. Lørdag: Godmorgen: vækning, bad og morgenmad Behandling af udtalelser Hilsningstale fra Børne og Undervisningsminister Christine Antorini Behandling af bestyrelsens beretning Frokost og sociale lege 5

9 Der er deadline for opstillinger til menig til bestyrelsen kl Behandling af arbejdsplanen Behandling af økonomisk beretning Behandling af regnskab Valghandling: Kritisk revision Pause Behandling af principprogram Valghandling: Formand, næstformand og kasserer Valghandling: DGS bestyrelse Hilsningstale Offentliggørelse af valghandling: Formand, næstformand og kasserer Offentliggørelse af valghandling: DGS bestyrelse Aftensmad og fest Godnat Der er deadline for at stille ændringsforslag til vedtægter og opstillinger til suppleant til DGS Bestyrelse, opstilling til HF-udvalget kl , eller tidligst to timer efter mødet afslutning. Søndag: Godmorgen: vækning, bad og morgenmad Valghandling: Suppleanter til DGS Bestyrelse og HF-udvalget Behandling af vedtægter Offentliggørelse af valghandling: Suppleanter til DGS Bestyrelse og HF-udvalget Mødeevaluering Frokost, oprydning og hjemrejse Husk! - At deltage aktivt i rengøringen søndag - At deltage i aktivistfesten 222 6

10 Økonomi (B) v. TBC Budgetopfølgning pr 3. april Budget 2013 Drift budget 13 25,48% Indtægter Kontingenter (elevråd) kr. - kr. - Rektorkontingent kr ,00 kr ,00 98,62% Frivillige bidrag kr. - kr. - Finanslovstilskud kr. - kr ,00 0,00% Rådighedstilskud kr. - kr ,00 0,00% Opsparing kr. - kr. - CBB Forening kr. - kr. - Leje kr. - kr. - kr. Indtægter i alt kr , ,00 23,94% Landsmøde kr. - kr ,00 0,00% Aktivitetskonference kr ,00 kr ,00-5,99% Regionstræf kr ,06 kr ,00 69,77% Weekendkursus kr. 346,00 kr ,00 1,38% Elevråds indsats ER-Sem kr. 842,00 kr ,00 4,68% Sommerkursus kr. - kr ,00 0,00% Skolestarts kampagne kr. 90,00 kr ,00 0,14% Kursussektor kr ,00 kr ,00 36,48% IB indsats kr ,50 kr ,00 34,43% HF udvalget kr. - kr ,00 0,00% Andre udvalg kr ,18 kr ,00 95,77% Bestyrelsen kr ,91 kr ,00 43,53% Forretningsudvalget kr. 245,90 kr ,00 3,07% Eksternt samarbejde kr. 572,80 kr ,00 2,86% Kontingenter kr ,00 kr ,00 41,92% Internationalt arbejde kr ,98 kr ,00 35,06% LM 13 Aktivitetskatalog kr. - kr ,00 0,00% 7

11 LM 12: Investering i udd. kr ,52 kr ,00 311,08% Vores udd. Hvem bestemmer kr. - kr ,00 0,00% Fokusområder: Undervisningsmiljø kr. - kr ,00 0,00% Fællesskab i uddannelse kr ,00 kr ,00 200,00% Socialt taxameter kr ,00 kr ,00 100,00% Faglighed og pædagogik kr ,00 kr ,00 34,00% 16-års valgret kr. - kr ,00 0,00% Folkemødet kr ,00 kr ,00 176,50% Regionstilskud kr. - kr ,00 0,00% Regionslokaler kr. - kr ,00 0,00% Regionshjælp kr ,00 kr ,00 15,27% Merchandise kr. - kr ,00 0,00% Hjemmeside kr. - kr ,00 0,00% Pressemedarbejder kr. - kr ,00 0,00% Sekretariatsforplejning kr ,58 kr ,00 28,18% Triumviratsløn kr ,42 kr ,00 24,99% Administration (note) kr ,26 kr ,00 30,19% Renter og gebyre kr ,00 kr ,00 22,46% Aktivitetsfond kr ,00 kr ,00 20,00% udgifter i alt kr ,11 kr ,00 Årets resultat kr ,11 kr ,00 Bank Kasse Note I Aministration Sekretariat Aarhus kr. - kr ,00 0,00% Sekretariat KBH kr ,94 kr ,00 50,76% Ejer udgifter EH kr. - kr ,00 0,00% Vedligehold Vibevej kr. - kr ,00 0,00% Forsikring kr ,01 kr ,00 65,65% Revision kr. - kr ,00 0,00% Transport kr ,00 kr ,00 10,74% 8

12 Telefon og internet kr ,27 kr ,00 23,61% Porto kr. - kr ,00 0,00% Kopiering kr. - kr ,00 0,00% Abonnementer kr ,84 kr ,00 81,12% Anskaffelser kr ,10 kr ,00 15,63% Kontorartikler kr. - kr ,00 0,00% Bogholder kr ,00 kr ,00 29,50% Diverse kr ,10 kr ,00 18,32% Administrationssystem kr ,00 kr ,00 98,64% Administration i alt kr ,26 kr ,00 30,19% Rektorkontingentmæssigt ser det fint ud Man håber på at kunne få lidt flere indbetalinger så man når det budgetterede mål i foråret. Regionstræf: Vurderingen er at man kommer til at ramme ganske tæt på det budgetterede. Der er dog lidt usikkerhed omkring rejsebonner, samt manglende deltagerbetaling der gør at man ikke kan give det præcise udgiftsniveau endnu. Internationalt arbejde: De penge man troede der var mistet grundet for sen anmodning om transport refusion er her marts blevet indbetalt til vores konto og vi man har valgt at bogfører det som en indtægt under internationalt arbejde-derimod har man i modsætning til tidligere valgt at skrive OBESSUkontingentet herindunder, hvilket man tidligere har placeret i kontingenter. Det har man gjort grundet den måde det står på i bogholderisystemet. (Se i øvrigt ÆF 1) Investeringer i uddannelse: Den massive overskridelse skyldes udgifterne til busser til SU-demonstrationen. Bestyrelsesposten: Så høj at det ikke vil være muligt at holde sig inden for budgettet for resten af året, hvorfor den bør opjusteres. Størrelsen af den nødvendige opjustering afhænger af ønskerne og kravene til de praktiske faciliteter i forbindelse med afholdelsen af bestyrelsesmøderne. Det samme gør sig gældende for posten andre udvalg. Folkemødet: Budgetoverskridelsen skyldes at vi har lagt ud hytter ud for andre ESB-organisationer Så snart det er afklaret hvor mange de forskellige organisationer vil have med på folkemødet, kommer disse penge naturligvis igen. Triumviratsløn: Dækker over alle lønudgifter til triumviratet og kommunikationsmedarbejderen. (Se ÆF 3) Abonnementer: Størrelsen af forbruget skyldes en kæmperegning fra Infomedia i januar. Dette er beklageligt, men rettet for fremtiden. 9

13 Anskaffelser: Er primært brugt på køleskab til Sekretariatet. Sekretariat-københavn: Dækker over 2 kvartalsvise betalinger til elevservice, hvorfor det ikke er et problem at der allerede nu er brugt så stor en del af det budgetterede. Derudover er der også for nuværende blevet bogført lidt forkert ind, således at udgifterne også dækker over lejen i Mejlgade, samt ejendomsskat der traditionel har været placeret andetsteds. Ændringsforslag: 1) Flyt kr: fra kontingenter til Internationalt arbejde Motivation: For at skabe bedre sammenhæng mellem bogholderiet og bestyrelsens budget. 2) Nedjuster Sekretariat-Århus med kr opjuster med kr posten regionstilskud, med kr posten regionslokaler og med kr regionshjælp. Motivation: Lejeaftalen i Mejlgade er blevet opsagt, og det er kasserens forståelse at vi ikke har flere udgifter til lejemålet, da man da man indgik det betalte kr. i depositum/forudbetalt leje. Det må imidlertid forventes at der kunne være nogle omkostninger forbundet med at huse, primært, DGS-Østjylland andetsteds, hvorfor man bør opjustere posten regionslokaler. Endvidere har nogle regioner i forbindelse med SU-kampagen haft nogle udgifter der gør at man nok kan forvente lidt flere udgifter til at fylde regionskasserne op til september end tidligere antaget. Foruden dette er det vigtigt at man hele året kan komme ud i regionerne fra SEK af, hvorfor man også kan bruge pengene på regionshjælp. 3) Slå posterne Triumviratsløn og Pressemedarbejder sammen. Motivation: Administrativt er det lettere. 4) Opret en post der hedder Intern kursussektor på kr Pengene kommer fra følgende nedjusteringer: fra kontorartikler, fra diverse, fra merchandise og fra posten elevrådsindsats. Resten tages fra bundlinjen. Motivation: Pengene skal bruges til at dække udgifterne i forbindelse med de planlagte regionsledelseskurser, samt kurser a.la. det afholdte slutkursus (der for nuværende ligger under diverse)

14 Forretningsgange (B) Ved TBC Der er i forretningsgangene nogle bestemmelser, der skaber uklarhed om hvorledes proceduren ved aflønning af triumviratet skal være hvorfor vi skal have en debat af dette. Der er i øvrigt forslag til en hvorpå man kan forbedre proceduren. Nuværende Forretningsgange omkring aflønning af triumvirat Procedure ved frikøb af triumviratet Der udbetales et honorar til hvert medlem af triumviratet tilsvarende den SU, der tildeles studerende over 20 år. Er triumviratsmedlemmet udeboende tildeles der et honorar, der svarer til SU en for udeboende, mens der udbetales honorar tilsvarende SU for en hjemmeboende, såfremt triumviratsmedlemmet er det. Honoraret udbetales månedsvis forud. Der udarbejdes særskilt arbejdskontrakt med hvert triumviratsmedlem. Arbejdet er ikke reguleret af en overenskomst, og der udbetales hverken feriepenge eller pension. Bestyrelsen kan jævnfør vedtægterne ikke afsætte formand og næstformand, men vælge at stoppe honorering af disse, og såfremt det sker skal det være til den første i en måned, således at der udbetales mindst en månedsløn efter opsigelsen for at tillade en konsolidering af den ansattes økonomi. Afsættes kassereren helt følges de samme retningslinjer i forhold til honorering, som hvis man vælger at ende honoreringen af formand/næstformand, og ligeså hvis man blot ønsker at stoppe honoreringen af kassereren. Såfremt et triumviratsmedlem selv stopper, bortfalder lønnen øjeblikkelig efter en måned. Bestyrelsen kan dog dispensere for dette efter de vedtægtsgældende regler. 11

15 Ændringsforslag til de nuværende forretningsgange: ÆF 1) Ordet Honorar konsekvensrettes til løn. Motivation: I dansk lovgivning beskæftiger man sig både med begrebet honorar, og begrebet løn. Der er nogle forskellige parameter der afgører hvorvidt de penge der udbetales til ansatte fast -såvel som projektansættelser, betragtes som løn eller honorar. Den måde man har valgt at aflønne på, svarer efter min bedste overbevisning, mere til løn end honorar, hvorfor man bør ændre det til det. Stiller: Troels Bering Christensen ÆF 2) Linjen Procedure ved frikøb af triumvirat forslås ændret til Procedure ved aflønning af triumvirat Motivation: Det er min opfattelse at det ansættelsesforhold man er i som triumviratsmedlem, ikke er et frikøb. Det er endvidere min opfattelse at det er fordelagtigt for alle parter at man afklarer dette yderligere, så der ikke hersker nogen tvivl om at man som triumviratsmedlem er ansat, og derfor har nogle forpligtelser overfor sin arbejdsgiver. Stiller: Troels Bering Christensen ÆF 3) Linjen Honoraret betales månedsvis forud ændres til Lønnen udbetales månedsvis bagud OBS: Dette vil først blive effektueret fra det næste triumvirat Motivation: Ændringen vil betyde at man som triumviratsmedlem i stedet for at få løn til tiltrædelsessommerferien vil få løn til fratrædelses-sommerferien. Det er min vurdering at triumviratsmedlemmer som hovedregel er mere økonomisk på spanden i fratrædelses-ferien end tiltrædelses-ferien, hvorfor jeg mener at ændringen ligger i bedst tråd med den oprindelige ide med aflønningen af triumviratet som efter min vurdering har været at lette de økonomiske vilkår for DGS triumvirat. Det skal dog her bemærkes at man i så fald måske går imod den anden del af min vurdering af den oprindelige intention nemlig at sidestille medlemmer af DGS triumvirat med folk der lever på en SU, da SU en som bekendt betales forud. Stiller: Troels Bering Christensen ÆF 4) Linjen. og der udbetales hverken feriepenge eller pension foreslås ændret til Ansættelserne er omfattet af ferieloven. Motivation: Rammerne for den ansættelse der er tale om, gør at min forståelse af lovgivningen på området (ferieloven) tilsiger at man som arbejdsgiver ikke må agere til ugunst for lønmodtageren når det kommer til udbetaling af feriepenge eller krav på ferie. 12

16 372 Stiller: Troels Bering Christensen 13

17 Udvalg (D) Ved. IB På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at diskutere udvalgenes rolle i DGS. På baggrund af dette er der en her en række spørgsmål man kan debattere. Hvordan sikre vi at udvalgene kender deres rolle og ansvar? Hvordan sikre vi at udvalg lever op til dette ansvar? Hvordan sikre vi at udvalgenes arbejde foregår kontinuerligt? Hvordan sikre vi at resten af organisationen bliver informeret om udvalgenes arbejde?

18 Samarbejde under kommunalvalgskampagen (B) Ved: PDL Som bestyrelsen har vedtaget ligger arbejdsplanen i år op til, at DGS skal afholde en kommunalvalgskampagne. I den forbindelse orienteres bestyrelsen i første omgang om, at vi er i færd med at ansøge hos dels DUF og dels UVM, til økonomiske midler under kampagnen. Firmaet Assembly Voting har forespurgt DGS om et eventuelt samarbejde under kommunalvalgskampagen. Assembly Voting arbejder med interaktivt demokrati og hvordan man kan inddrage brugere i demokratiske processer og beslutninger gennem internettet. Endvidere havde DGS et samarbejde med Assembly Voting under kampagnen Ungvalg 09. Assembly Voting vil gerne tilbyde alle landets gymnasier og elevråd at afholde elektroniske prøvevalg i ugen op til kommunalvalget. Samarbejdet skulle således gå ud på, at såfremt landsmødet vedtager den skitseret kampagne, vil DGS under kampagnen tilbyde elevråd landet over denne mulighed. I sig selv er der ingen omkostning for DGS i dette samarbejde. Assembly Voting står for opstilling, support og udsending af materialer. Det eneste DGS som udgangspunkt skal foretage sig er, at udbyde denne service til vores elevråd. Dette vil være en oplagt mulighed for, at inddrage endnu flere 16 og 17 årige i demokratiet, og på den måde aktivere endnu flere under kommunalvalget. Der vil være begrænset økonomiske udgifter ved dette samarbejde, i form af udsending af materialer samt layout. Der er dog ikke tale om et stort beløb. Bestyrelsen skal nu beslutte om et eventuelt kommende triumvirat kan arbejde videre med et samarbejde med Assembly Voting

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet]

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] Indhold Dagsorden for FU-møde... 2 Dagsorden Januar BM 11. - 13 Januar... 3 Økonomi... 3 ES... 6 Referat af FU-møde d. 22. december 2012...

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Bilagskompendium til JanuarBM. 1/6/2013 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS-SEK

Bilagskompendium til JanuarBM. 1/6/2013 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS-SEK Bilagskompendium til JanuarBM 1/6/2013 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Indhold Dagsorden... 2 Regionstræf

Læs mere

Bilagskompendium Marts-BM 01-02/03/13

Bilagskompendium Marts-BM 01-02/03/13 Bilagskompendium Marts-BM 01-02/03/13 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indholdsfortegnelse Dagsorden for marts-bm... 4 Kalender (B)... 5 Evaluering af Regionstræffet (D)... 6 Evaluering

Læs mere

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune. DGS Vedtægter Senest revideret på DGS' Landsmøde den 24-26.april 2015 Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab 1.1: Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS. 1.2: Foreningens

Læs mere

Referat DGS Bestyrelsesmøde d. 11/04-13

Referat DGS Bestyrelsesmøde d. 11/04-13 Referat DGS Bestyrelsesmøde d. 11/04-13 Tilstede: Navn: Post: Region Troels Bering Christensen 1 Kasserer Sekretariatet Student, Køge Malene Nyborg Madsen Formand Sekretariatet Student, Christianshavns

Læs mere

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Bilagskompendium for bestyrelsesmøde torsdag d. 14. nov. 2013

Bilagskompendium for bestyrelsesmøde torsdag d. 14. nov. 2013 Bilagskompendium for bestyrelsesmøde torsdag d. 14. nov. 2013 Afholdes: Ungdomshuset Odense Nørregade 60, Odense C DGS sek 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indhold Dagsorden... 4 Kommunalvalg (D)... 5 Bestyrelsens

Læs mere

September-bestyrelsesmødet: 13.-15. sep

September-bestyrelsesmødet: 13.-15. sep FU Appendix September-bestyrelsesmødet: 13.-15. sep Der er siden det konstituerende bestyrelsesmøde blevet afhold tre FU-møder (En "Opstart" og to telefoniske møder.). FU-møde d. 24.08.13 (FU-opstart):

Læs mere

Vedtægter for Danske Skoleelever 2016/17 KAPITEL 1: NAVN

Vedtægter for Danske Skoleelever 2016/17 KAPITEL 1: NAVN Vedtægter for Danske Skoleelever 2016/17 KAPITEL 1: NAVN 1: Organisationens navn er Danske Skoleelever (DSE). Stk. 2: Internationalt benævnes organisationen The Association of Danish Pupils. Stk. 3: Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Indhold Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium... 1 1: Navn og formål... 2 2: Medlemmer... 2 3: Organisation... 3 4: Stormøde... 3 5: Økonomi...

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Bilagskompendium for bestyrelsesmøde d. 29.-30. november 2013

Bilagskompendium for bestyrelsesmøde d. 29.-30. november 2013 Bilagskompendium for bestyrelsesmøde d. 29.-30. november 2013 Afholdes: Elevbevægelsens Hus - Vibevej 31, 2400 København NV DGS sek 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indhold Dagsorden... 4 Evaluering af

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Bilagskompendium til bestyrelsesmøde i DGS d. 17.-19. januar 2014. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31, 2400 København NV

Bilagskompendium til bestyrelsesmøde i DGS d. 17.-19. januar 2014. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31, 2400 København NV 1 2 3 4 Bilagskompendium til bestyrelsesmøde i DGS d. 17.-19. januar 2014 Elevbevægelsens Hus Vibevej 31, 2400 København NV 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indhold Dagsorden for Bestyrelsesmødet

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

4. Alle handelsskoleelever er medlemmer af LH, når deres respektive elevråd har indbetalt kontingent. Medlemskab gælder indtil udmeldelse.

4. Alle handelsskoleelever er medlemmer af LH, når deres respektive elevråd har indbetalt kontingent. Medlemskab gælder indtil udmeldelse. Gældende vedtægter Vedtægter for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Som vedtaget d. 10. april 2016 Kapitel 1: Navn og formål 1. Organisationens navn er Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

FU-appendiks Bestyrelsesmøde 15. november 2012. 11-12-2012 DGS Guru

FU-appendiks Bestyrelsesmøde 15. november 2012. 11-12-2012 DGS Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 FU-appendiks Bestyrelsesmøde 15. november 2012 11-12-2012 DGS Guru 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indhold Bilag til FU-møde 28 oktober 2012... 2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN... 2

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning Tilstedeværende: Navn Gymnasium Region Post Troels Bering Guru-skolen 7. himmel Kasserer Christensen Malene Nyborg Sekretariatet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

DGS s Historie. Sommerkursus 2012 Bjarke Dahl Mogensen

DGS s Historie. Sommerkursus 2012 Bjarke Dahl Mogensen DGS s Historie Sommerkursus 2012 Bjarke Dahl Mogensen Begyndelsen Traditionel interesseorganisation Lavt aktivitetsniveau Få medlemmer Tiden indhentede - 1968 Starten 1970 erne Ungdomsoprøret ungdommen

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

HÆFTE 2: PAPIRER TIL BEHANDLING

HÆFTE 2: PAPIRER TIL BEHANDLING 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 2: PAPIRER TIL BEHANDLING Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder alle de papirer

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering.

Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening. 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Forretningsorden for bestyrelsen for Danmarks Privatskoleforening 1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf fire vælges blandt skolernes bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening Venstres Vedtægter - med vejledning December 2012 Foreningens navn er Venstre Odense City 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

2- ugerspost. Danske Gymnasieelevers Sammensluning Landsmøde 2014 d. 25.- 27. april

2- ugerspost. Danske Gymnasieelevers Sammensluning Landsmøde 2014 d. 25.- 27. april 2- ugerspost Danske Gymnasieelevers Sammensluning Landsmøde 2014 d. 25.- 27. april Indhold Kære Elevråd 4 Praktisk information 6 Tilmelding og betaling 7 Rutevejledning 8 Pakkeliste 9 Kontaktliste 10 Guide

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 1 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 1 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 1 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 I FOKUS 6 PROGRAM FOR LANDSMØDET 8 WORKSHOPS INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Velkommen til Landsmødet 7 Workshops på Landsmødet

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK

Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indhold Dagsorden... 4 Evaluering af Regionsledelseskursus (D)... 6 Evaluering af Landsmødet (D)... 7 Politisk

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016

Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Generalforsamling i Parcelforening 9, Nymarks Alle 2-60 Mårslet den 16. marts 2016 Kassererens beretning for kalenderåret 2015 REGNSKAB Dagsordenens punkt 3 Virkeligheden i forhold til budgettet Vi havde

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991.

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. Indhold Kapitel 1 Navn & formål Kapitel 2 Størrelse og sammensætning Kapitel 3 Elevrådet Kapitel 4 Valg Kapitel 5 Formandskabet

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere

Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere 1 Foreningens navn og adresse. Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Frie AutoCampere. Som forkortelser for foreningens navn anvendes DFAC og DANFRAC. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK

VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK VEDTÆGTER PERSONALEFORENINGEN I TOPDANMARK 1 NAVN OG FORMÅL: Foreningens navn er Personaleforeningen i Topdanmark. Foreningen er en sektion af Forsikringsforbundet, og har til formål at varetage medlemmernes

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere