Tilsynsrapport Tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune."

Transkript

1 Bilag 1 Tilsynsrapport Tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune.

2 Indhold Indledning... 3 Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt tilsynsmetoden... 3 Tilsyn ude hos borgerne... 3 Tilsynsmetoden... 3 Repræsentativt... 4 Tilsyn ude hos leverandørerne... 5 Ændringer i kredsen af leverandører... 5 Leverandører nye godkendelser... 5 Leverandører, der er stoppet... 6 Resultaterne fra tilsynene... 6 Modtager borgerne det de er visiteret til, og levering af hjælpen... 6 Praktisk hjælp... 6 Personlig pleje... 7 Madordning... 8 Særligt fokus i Tilsyn ude hos leverandørerne... 9 Konklusion Hvad bruges resultaterne af tilsynene til Tilsyn fremover

3 Indledning Aalborg Kommune har i henhold til Lov om Social Service (SEL) 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver jf. SEL 83 og 83 a løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser, og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder. Ældre og Handicapforvaltningen fører systematisk tilsyn med alle leverandører af hjemmepleje, der leverer personlig pleje, praktisk hjælp og mad. Det foregår ude hos borgerne, som stikprøvekontrol på om den leverede hjælp er i overensstemmelse med den visiterede hjælp, og om hjælpen leveres jf. kvalitetsstandarden. Desuden føres der tilsyn ude hos leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynet har fokus på om leverandørerne efterlever leverandørkravene. Ved klager eller andre henvendelser om uregelmæssigheder vedr. den leverede hjælp, følges der altid op på sagen over for leverandøren. Tilsynene i 2016, både ved borgerne og ved leverandørerne, er tilrettelagt og gennemført jf. Aalborg Kommunes tilsynspolitik for hjemmepleje. Ved madleverandører føres der ikke tilsyn hos leverandørerne, idet fødevarestyrelsen her har tilsynsforpligtelsen. Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt tilsynsmetoden Tilsyn ude hos borgerne Formålet med tilsynet ude hos borgerne er, at sikre at de leverede ydelser personlig pleje, praktisk hjælp og madservice er i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er visiteret til, og dermed har krav på, samt at den leverede hjælp er jf. kvalitetsstandarden for hjælp i hjemmet. Fokus i tilsynet er ikke på den enkelte medarbejder, men på leverandøren og de ydelser som borgerne modtager. Tilsynsmetoden Tilsynet er baseret på besøg i udvalgte borgeres hjem (stikprøvekontrol), hvor en medarbejder fra Kvalitets- og Innovationsenheden gennemfører interview med borgeren. Samtalen tager udgangspunkt i en spørgeguide, og kombineres med observationer af kvaliteten af den udførte hjælp. Spørgeguiden er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandard, og borgeren er bl.a. blevet spurgt om: 3

4 Hvad borgeren modtager hjælp til. Svaret sammenholdes med afgørelsen for den visiterede hjælp. Hvornår hjælpen leveres overholdelse af leveringstidspunktet. Hvor tilfreds borgeren er med måden hjælpen leveres på, herunder om det er faste medarbejdere, der kommer i hjemmet eller om der kommer mange forskellige medarbejdere Om der gives erstatningshjælp f.eks. rengøring i forbindelse med helligdage Mulighed for fleksibel hjælp (bytteydelser) Borgeren kontaktes telefonisk 1-2 dage forinden interviewet, for at sikre, at borgeren ønsker at deltage i tilsynet. Interviewet gennemføres i forbindelse med et besøg i borgerens hjem. Dette giver samtidig mulighed for ved selvsyn at konstatere om det umiddelbart ser ud til, at borgeren modtager den visiterede hjælp. Enkelte borgere er dog interviewet telefonisk, idet de har givet udtryk for, at de er meget tilfredse med hjælpen, men at de ikke havde mulighed for at modtage et tilsynsbesøg. De telefoniske interviews er ikke optimale i forhold til ved selvsyn at kunne konstatere, om borgeren ser ud til at modtage den bevilgede hjælp. De telefoniske interviews er inkluderet i undersøgelsen, da borgerens svar er vurderet til at være valide, idet det er vurderet at borgeren ingen interesse har i at fortælle hvor tilfredse de er med hjælpen, hvis det ikke forholder sig således. Hvis et tilsyn ved borgeren har givet anledning til afklaring eller opfølgning ved leverandøren, er borgeren efterfølgende kontaktet telefonisk af Tilsynet for en orientering om hvad der er sket i sagen. Ved behov følger Tilsynet op ved telefonisk kontakt til borgeren inden for en måned efter tilsynsbesøget. Det er for at sikre, at tingene er bragt i orden. Repræsentativt Ved tilrettelæggelse af tilsynene hos borgerne tages der udgangspunkt i, at der føres stikprøvekontrol så alle leverandører bliver omfattet af tilsynet, samt at hele kommunen geografisk er repræsenteret. Leverandørerne, som leverer hjælp i udbudsområdet 9200 og 9230 er også omfattet af tilsynspolitikken, og er derfor også en del af de beskrevne tilsyn. Borgerne er udvalgt tilfældigt mellem alle, som modtager hjemmehjælp i Aalborg Kommune. Der har dog været borgere, som pga. deres sygdom ikke er omfattet af tilsyn. Det er eks. borgere med svær demens eller terminale borgere. I alt har 100 borgere været omfattet af tilsynet, og der er foretaget 173 stikprøvekontroller idet flere af borgerne modtager flere forskellige ydelser og hjælp fra flere leverandører. Leverandørerne, som både leverer personlig pleje og praktisk hjælp er undersøgt minimum fire gange fordelt på tre forskellige borgere. Madleverandørerne og leverandørerne af praktisk hjælp er undersøgt minimum tre gange. 4

5 De leverandører der er undersøgt et færre antal gange er begrundet i, at de leverer hjælp til få borgere og for nogle leverandørers vedkommende, at kontrakten med Aalborg kommune ophørte inden tilsynene blev gennemført. Nogle leverandører er undersøgt mere end andre. Det skyldes i de fleste tilfælde tilfældigheder, men der er også leverandører der er undersøgt mere, idet konkrete henvendelser vedr. uregelmæssigheder og /eller at de første planlagte tilsynsbesøg har givet anledning til yderligere undersøgelser. Alle leverandører, af personlig pleje, praktisk hjælp og udbragt mad, der har været godkendt i 2016 er som udgangspunkt omfattet af tilsynet med den leverede hjælp. Tilsyn ude hos leverandørerne I følge Aalborg Kommunes tilsynspolitik skal leverandører, der leverer praktisk hjælp og/ eller personlig pleje til over 10 borgere have et tilsyn min. hvert 2. år. I 2016 har tilsynet omfattet leverandørerne af praktisk hjælp. Én leverandør af praktisk hjælp, som blev godkendt i 2016, har ikke haft leverandørtilsyn, idet de leverer hjælp til under 10 borgere. Leverandørerne er blevet kontaktet ca. en uge før tilsynet. Formålet med tilsyn ude hos den enkelte leverandør er bl.a. at følge op på: Tilrettelæggelsen af arbejdet er der sammenhæng mellem den visiterede tid til borgerne og medarbejdernes arbejdstid. Er der afsat tid til kørsel mellem besøgene hos borgerne, pauser m.v. Leverandørens brug af CARE i forhold til disponering, indberetning af afvigelser og dokumentation. Medarbejdernes uddannelsesniveau, og løn- og arbejdsvilkår. Tilrettelæggelse af hjælp herunder opstart af hjælp ved ny borger Evt. fokuspunkter i forbindelse med tilsyn hos borgere eller håndtering af klager Ændringer i kredsen af leverandører I 2016 har der været flere ændringer i kredsen af leverandørerne. Leverandører nye godkendelser Der er godkendt en leverandør, som leverer både personlig pleje og praktisk hjælp, og en leverandør, der leverer praktisk hjælp. 5

6 Leverandører, der er stoppet En leverandør, der leverer både pleje og praktisk hjælp opsagde kontrakten på levering af pleje, idet de havde svært ved at efterleve leverandørkravet om ansættelse af social- og sundhedsassistenter. Leverandøren kunne ikke fasholde social- og sundhedsassistenter som følge af, at de kun havde få plejeborgere og deraf få sundhedslovsydelser. Leverandører, der er gået konkurs To leverandører, der leverede både personlig pleje og praktisk hjælp, gik konkurs i efteråret. En tredje plejeleverandør meddelte med få timers varsel, at de lukkede ned. Det var i slutningen af december. Leverandøren blev efterfølgende erklæret konkurs. Resultaterne fra tilsynene Modtager borgerne det de er visiteret til, og levering af hjælpen Tilsynsbesøgene ude hos borgerne viser, at leverandørerne som hovedregel leverer den hjælp borgerne er visiteret til. Ved nogle af tilsynene mødte vi medarbejderen, der leverede hjælpen. Det var i alle tilfælde en positiv oplevelse. Det var tydeligt at hjælpen blev leveret rehabiliterende med udgangspunkt i borgerens behov, og at der var god omgangstone borger og medarbejder imellem. De samlede resultater for tilsynene er som beskrevet nedenfor. Praktisk hjælp Borgerne er generelt meget tilfredse med den praktiske hjælp. Medarbejderne, der kommer i borgernes hjem, opleves som dygtige og hjælpsomme, og beskrives i flere tilfælde som guld værd. Leverandørerne leverer den hjælp, som borgerne er visiteret til. Leverandørerne overholder det aftalte tidspunkt for levering af hjælpen, ligesom de bliver hos borgerne den tid, der er visiteret. Borgerne oplever, at leverandørerne som hovedregel giver besked hvis de bliver forsinket. Jf. kvalitetsstandarden stilles der krav om besked ved mere end en halv times afvigelse. Flere borgere oplever, at de får besked fra leverandøren selv ved langt mindre forsinkelser. Dette har stor betydning for borgerne, at de ikke venter forgæves. Endvidere oplever flere af borgerne, at leverandøren giver besked, hvis den faste medarbejder eksempelvis har ferie. Det giver tryghed for borgerne, at de ved, at der kommer en anden end den faste kontaktperson. Borgerne oplever at have en fast medarbejder til rengøring, hvilket de er meget tilfredse med. Borgerne fremhæver i den sammenhæng, at der bliver mere tid til rengøringen, da medarbejderen ved hvad der skal laves. 6

7 Enkelte borgere, som modtager både pleje og praktisk hjælp, har den samme medarbejder til begge ydelser, hvilket de er meget tilfredse med. Det er dog ikke et krav jf. kvalitetsstandarden, idet afregningsprisen for ydelserne er forskellige. Borgerne oplyste, at de får erstatningshjælp hvis deres faste rengøringsdag falder på en helligdag. Erstatningshjælpen aftales med borgeren god tid i forvejen, og borgerne oplever, at der så vidt muligt tages hensyn til deres ønsker om leveringstidspunkt. Borgerne har kendskab til muligheden for fleksibel hjælp jf. Servicelovens bestemmelser. Men flere oplyser, at de ikke gør brug af fleksibel hjælp i så høj grad som tidligere. Det skyldes, at tiden til rengøring er blevet reduceret og der nu kun er tid til det allermest nødvendige. Rengøringsstandarden er ved tilsynene fundet tilfredsstillende, undtaget ved en borger. I det tilfælde havde borger lige haft hjælp til rengøring. Der var støvet og snavset flere steder. Der blev fulgt op med leverandøren. Enkelte borgere oplyste, at medarbejderen ikke kan nå at vaske både kulørt tøj og sengetøj mv. på den afsatte tid. Ved kontakt til leverandørerne blev dette bekræftet. Der er i enkelte tilfælde taget kontakt til visitationen vedr. tid til vasketøj. Personlig pleje Borgerne er generelt tilfredse med den leverede hjælp til personlige pleje, og borgerne oplever at medarbejderne er dygtige, venlige og omsorgsfulde. Enkelte borgere gav udtryk for, at medarbejderne virker fortravlede, og medarbejderne fortæller også borgerne, at de har travlt. Borgerne har oplevet medarbejderne, som ikke tog fodtøj og overtøj af i forbindelse med levering af hjælpen. De fleste borgere oplyser at have en fast medarbejder og faste afløsere, når medarbejderen har fri. Det er det gennemgående billede undtagen ved tre leverandører, hvor flere borgerne oplevede, at der kom for mange forskellige medarbejdere. Borgerne synes det er vigtigt, at der kommer så få som muligt, og at de oplyses om, når der kommer en afløser. Det giver tryghed, at de ved hvem der kommer ind ad døren, og at medarbejderen ved hvad der skal laves. Flere af borgerne har givet udtryk for, at det er grænseoverskridende at skulle have hjælp til personlig pleje af én som de ikke har mødt før. Ved borgere, som modtager hjælp flere gange i døgnet, og alle ugens dage kan det naturligvis ikke undgås, at der kommer forskellige medarbejdere i hjemmet. Flere borgere har dog oplevet, at der kommer forskellige medarbejdere, også selvom de kun modtager hjælp i begrænset omfang eksempelvis bad 2-3 gange om ugen. Som hovedregel oplever borgerne, at hjælpen leveres til den aftalte tid, og at leverandørerne giver besked selv ved mindre forsinkelser. Jf. kvalitetsstandarden stilles der krav om besked ved mere end 7

8 en halv times afvigelse. Hovedparten af leverandørerne giver borgerne besked, når der kommer en anden medarbejder. Der er dog borgere, som ikke har fået et fast tidspunkt for levering af hjælpen eller har ventet for længe på den personlige pleje, selvom de fra leverandøren har fået oplyst et leveringstidspunkt. Manglende overholdelse af leveringstidspunktet, manglende besked ved ændringer eller for mange forskellige medarbejdere er irritationsmomenter for borgerne og har fået flere borgere til at skifte leverandør. Borgerne giver i den sammenhæng udtryk for, at det jo ikke er medarbejderens skyld, men planlægningen på kontoret. Ovenstående irritationsmomenter begrænser sig til kun at omfatte få af leverandørerne. Borgerne har kendskab til fleksibel hjælp, men benytter det sjældent i forbindelse med personlig pleje. Borgerne oplyser, at de får hjælp til bad også når den faste badedag falder på en helligdag. Hvis borgerne ikke ønsker bad i helligdagene, flyttes aftalen i nær tilknytning hertil. Tilsynet har ved selvsyn konstateret, at borgerne ser ud til at modtage den hjælp de er visiteret til. Madordning Borgerne er generelt meget tilfredse med maden. Det er uanset om der er tale om varm udbragt mad, kølemad eller frosne færdigretter. Maden er veltillavet og varieret. Borgerne er tilfredse med valgmulighederne, og synes det fungerer godt med at vælge mad for en måned ad gang. Flere borgere fremhæver muligheden for at afbestille maden, hvis de bliver inviteret ud, og derfor ikke ønsker mad leveret. Tidspunktet for levering af maden er vigtigt for borgerne, især for modtagerne af varm udbragt mad. Selvom leverandørerne bestræber sig på at efterkomme borgernes ønsker, er det ikke altid muligt, da de fleste helst vil have maden leveret før kl Maden leveres til den aftalte tid, og enkelte borgere fik maden leveret, mens vi var på tilsyn. Det var en positiv oplevelse. Alle borgere fik maden leveret i de fastsatte tidsrum jf. kvalitetsstandarden. Chaufførerne, der leverer maden, er flinke og hjælpsomme. De er også behjælpelige med, at udfylde menu sedlen, hvis der er behov for det. En borger har flere gange oplevet ikke at få den ret, der var bestilt. Borgeren talte med chaufføren om det, men synes at chaufføren virker glemsom. En borger oplyste, at maden enkelte gange har været kold ved leveringen. Det skete i forbindelse med at det var en afløser, der leverede maden. Tilsynet tog kontakt til leverandørerne, som fulgte op på sagerne. 8

9 Endvidere har Tilsynet haft kontakt til en madleverandør hvor menuplanen var mangelfuld. Det var ikke tydeligt hvad hovedretten indeholdt, og biretten var beskrevet som kage eller dessert alle dage i måneden. Særligt fokus i 2016 Når en leverandør lukker har det konsekvenser for de borgere, som har valgt den pågældende leverandør, ikke mindst når det sker med kort varsel. Det er kommunens pligt at sikre, at borgerne får den fornødne hjælp hvilket vil sige hjælp til plejeopgaver. Det er den kommunale leverandør, der i den akutte fase stiller op med hjælpen indtil borgerne får foretaget et aktivt valg af ny leverandør. Det er for at sikre at alle borgere modtager den visiterede hjælp uden ophold. Borgerne modtager et orienteringsbrev fra Myndighedsafdelingen samme dag, som leverandøren lukker ned. Af orienteringsbrevet fremgår det endvidere hvordan borgeren skal forholde sig i forhold til at få valgt ny leverandør. Af brevet til borgerne, der alene modtager praktisk hjælp fremgår det, at de ikke får leveret praktisk hjælp før de har valgt en leverandør. Dog således, at hvis de ikke får valgt en leverandør inden 14 dage, så bliver de tildelt den kommunale leverandør. Det er for at sikre, at borgerne efter relativ kort tid får leveret den praktiske hjælp, de er visiteret til. Af informationsbrevet fremgår det endvidere, at borgerne til enhver tid kan vælge en anden leverandør. Som følge af at flere leverandører lukkede/ gik konkurs, var der i den forbindelse fokus på, at sikre en god proces, hvor borgerne hurtigt blev informeret om at leverandøren lukkede, og sikre at borgerne fik den fornødne hjælp. Desuden blev der ved tilsyn ude hos borgerne fulgt op på overgangen til en anden leverandør. Flere af de borgere, som blev ramt af en leverandørkonkurs, har rost indsatsen med at de blev informeret samme dag, og at de fik hjælp. Det var de meget tilfredse med, også selvom tidspunktet for levering af hjælpen var et andet end vanligt. Tilsyn ude hos leverandørerne I 2016 har Kvalitets- og Innovationsenheden været på tilsyn ved leverandørerne, der leverer praktisk hjælp. Én leverandør, som blev godkendt i 2016, fik ikke tilsyn som følge af, at de leverer hjælp til under 10 borgere. Leverandørerne som leverer praktisk hjælp 9

10 Alle leverandørerne benytter kommunens omsorgssystem CARE til disponering, indberetning af afvigelser, dokumentation og afregning, som de skal jf. leverandørkravene. Alle leverandører benytter kørelister, dog ikke nødvendigvis kørelisterne fra CARE, hvilket der heller ikke er krav om. Baggrunden for at flere af leverandørerne har udarbejdet deres egne kørelister i stedet for at benytte kørelisterne fra CARE er, at de har private kunder, som også lægges ind på kørelisterne, og de private kunder kan naturligvis ikke registreres i kommunens CARE system. Ifølge de fremviste kørelister er der umiddelbart sammenhæng mellem medarbejdernes arbejdstid, og de ydelser der skal leveres til borgerne. Der er ligeledes afsat øvrig tid til eksempelvis transport mellem besøgene hos borgerne. Flere af leverandørerne af praktisk hjælp har overenskomst. Leverandørerne som ikke har overenskomst tager udgangspunkt i serviceoverenskomsten for 3F. Løn og arbejdsvilkår er dokumenteret ved stikprøver af medarbejdernes ansættelseskontrakter. Leverandørerne dokumenterede medarbejdernes uddannelsesniveau ved stikprøver af medarbejdernes uddannelsesbeviser. Ved tre leverandører kunne der ved tilsynet ikke dokumenteres at alle medarbejdere havde de fornødne rengøringskurser. Efterfølgende blev der fremsendt dokumentation herfor, herunder tilmelding af medarbejdere til AMU kurser. Når en leverandør modtager en ny borger, tager de kontakt til borgeren for bl.a. at aftale tidspunkt for levering af hjælpen. Ved behov besøger de borgeren inden opstart af hjælpen. Der er også leverandører, som sender et velkomstbrev. Borgerne synes, det er positivt. Det er blevet mere almindeligt, at borgeren selv afsøger markedet, ved at tage kontakt til en eller flere leverandører, inden de vælger, hvem de ønsker. Opfølgning på tilsyn i 2015 ved to plejeleverandører I 2016 var der opfølgning tilsyn på forhold fra 2015 ved to leverandører, der leverer både personlig pleje og praktisk hjælp. Leverandør A Ved tilsynet i 2015 blev det konstateret, at der var forhold vedr. ansættelseskontrakterne, som skulle undersøges nærmere. Der var bl.a. forskellige lønsatser alt efter om medarbejderne var ude hos borgerne og transporttid mellem borgerne. Leverandøren oplyste, at det var jf. den indgåede lønaftale med FOA. Lønaftalen kunne ikke fremvises ved tilsynet, og det viste sig at lønaftalen ikke var blevet fornyet med FOA. Efterfølgende er lønaftalen underskrevet, og heraf fremgår der ikke differentieret timeløn afhængig af hvilke opgaver, der udføres. Ved et opfølgende tilsyn blev det konstateret, at der fortsat var uoverensstemmelser. Leverandøren blev bedt om straks at få udarbejdet enten nye ansættelseskontrakter eller et nyt tillæg for samtlige medarbejdere, så der ikke er tvivl om løn- og ansættelsesvilkårene. Det blev efterlevet. 10

11 Leverandør B Leverandør B var under skærpet tilsyn til udgangen af januar 2016, hvor der blev udarbejdet en statusevaluering. Baggrunden var at leverandøren siden tilsynet i foråret 2015 havde haft en del uregelmæssigheder, som medførte opfølgende tilsyn, og øget fokus på, om borgerne modtog den visiterede hjælp. Der blev rettet op på forholdene, men i efteråret 2015 kom der igen henvendelser fra borgere og medarbejdere om uregelmæssigheder, bl.a. om ustabilitet i levering af hjælpen, lønog arbejdsvilkår og at der blev benyttet uuddannede medarbejdere. Myndighedschefen sendte en høringsskrivelse til leverandøren om at få rettet op på forholdene, da det ellers er at betragte som misligholdelse af kontrakten. Selvom leverandørens svarskrivelse i store træk imødegik de fremførte uregelmæssigheder, fandt kommunen begrundet tvivl om hvorvidt leverandøren fuldt ud levede op til sine forpligtelser, men grundlaget var ikke fuldt tilstrækkeligt til at opsige leverandørkontrakten. På grund af sagens alvor kom leverandøren under skærpet tilsyn indtil udgangen af januar 2016, hvor der skulle gennemføres en statusevaluering. Ved tilsyn i februar 2016 i forbindelse med statusevalueringen blev samtlige forhold gennemgået, og der var opfølgende tilsyn hos flere af borgerne. Der var rettet op på uregelmæssighederne og leverandøren var ikke længere under skærpet tilsyn. Men på grund af at leverandøren var sent til at få rettet op på nogle af forholdene, blev der i 2016 løbende blive fulgt op ved tilsyn ude hos borgerne og ved leverandørtilsyn. Leverandøren er efterfølgende gået konkurs. Konklusion Tilsyn ved borgerne Samlet set er borgerne, der modtager personlig pleje, tilfredse med den leverede hjælp. Borgere, der modtager praktisk hjælp eller udbragt mad er meget tilfredse. Borgerne modtager den hjælp de er visiteret til. Hovedparten af borgerne oplever at tiden overholdes, hvilket vil sige at medarbejderne kommer til aftalt tid, og bliver tiden ud hos borgerne, og at der gives besked ved ændringer i leveringstidspunktet. Borgerne oplever, at hjælpen leveres af dygtige, venlige og omsorgsfulde medarbejdere. Flere borgere beskriver medarbejderen, der leverer praktisk hjælp, som guld værd. De utilfredshedspunkter der er fremkommet, særligt ved levering af personlig pleje er, at der kommer forskellige medarbejdere, manglende overholdelse af leveringstidspunktet og manglende besked ved ændring af tidspunktet for levering. Det har i flere tilfælde fået borgerne til at skifte leverandør. Enkelte borgere der modtager personlig pleje har oplevet at medarbejderne virker fortravlede, og at de ikke altid tager fodtøj og overtøj af, inden de hjælper borgeren. 11

12 Ved tilsynet blev det konstateret, at borgerne så ud til at modtage den hjælp, de er visiteret til. Nogle leverandører har fået flere bemærkninger end andre. Godt 1/2 af leverandørerne er gået helt fri af kritikpunkter fra borgerne. Det er færre end i 2015, hvor niveauet var 2/3 af leverandørerne. Tilsyn ved leverandørerne af praktisk hjælp Tilsynene ude ved leverandørerne viste, at der er styr på tingene og at leverandørkravene stort set efterleves. Ikke alle leverandører kunne ved tilsynet fremvise dokumentation for medarbejdernes uddannelsesniveau. Det blev efterfølgende dokumenteret, og de få medarbejdere, der ikke havde de fornødne rengøringskurser svarende til AMU kurserne, blev tilmeldt det efterfølgende kursus. Alle medarbejdere havde fået sidemands oplæring af uddannede medarbejdere ved den respektive leverandør. Hvad bruges resultaterne af tilsynene til Erfaringerne med tilsyn er, at det er en god og udbytterig måde at få indblik i, hvordan den enkelte leverandør efterlever kvalitetsstandarden og leverandørkravene. Der kan hurtigt følges op over for leverandørerne, hvis tilsynene giver anledning hertil. Leverandørerne får konkrete tilbagemeldinger vedr. punkter fra tilsynene som har omhandlet dem. De samlede resultater fra tilsynene er forelagt på leverandørmødet i december. Resultaterne bruges fremadrettet i dialogen, med henblik på at udvikle og forbedre hjemmeplejen og skærpe fokus, således at uregelmæssigheder i den leverede hjælp minimeres, samt at sikre at kvalitetsstandarden og leverandørkravene efterleves. Tilsyn fremover Der vil også fremover blive ført tilsyn med, om de godkendte leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad leverer de ydelser som borgerne er visiteret til, og om det er i overensstemmelse med Aalborg Kommunes kvalitetsstandarder og leverandørkrav. Tilsynene føres jf. Aalborg Kommunes tilsynspolitik godkendt af Ældre- og Handicapudvalget. 12

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Tilsynsrapport 2015 - En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 3 Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt

Læs mere

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune

Tilsynsrapport En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Tilsynsrapport 2012 - En undersøgelse af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og mad i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 3 Formålet med tilsynet hos borgerne og ude ved leverandørerne samt

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 I

Læs mere

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre Tilsynspolitik 2017 Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2017 Acadre I det

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 I

Læs mere

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice Tilsynspolitik 2019 For hjemmehjælp og madservice 1 Indledning: Det følger af 151c i lov om Social Service, at kommunen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for hvordan der føres tilsyn med

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 Vinter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2014 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E

Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 K O L D I N G K O M M U N E Vinter Tilsyn med praktisk hjælp 2013 KOLDING KOMMUNE 1. Rammerne for tilsynet Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører og med hjælpens

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2017

Tilsyn hjemmeplejen 2017 inter Tilsyn hjemmeplejen 2017 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 10 5. Leveringen af hjælpen... 10 6.

Læs mere

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 inter Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2015 Indhold 1. Rammerne for tilsynet... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 5 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 9 4. Klager... 13 5. Leveringen

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice)

Tilsynspolitik for tilbud efter Serviceloven 83 Praktisk hjælp og Personlig pleje (herunder madservice) Sundhed og Socialservice Myndighedsafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75602848 myndighed@horsens.dk www.horsenskommune.dk Dato: 21. august 2013 KL-Emnenr.:27.36.04 Sagsnr.:2011-014250

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem

Tilsynsrapport 2014 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Tilsynsrapport 2 Tilsyn og opfølgning af tilbud efter 83 SL til borgere i eget hjem Visitationen i har ifølge den politisk godkendte Tilsynspolitik for 2 løbende ført tilsyn med kvaliteten af den personlige

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Kære Ældreråd. Hermed fremsendes referat fra mødet i dag den 11. oktober. Venlig hilsen. Pia Therkildsen. Teamleder

Kære Ældreråd. Hermed fremsendes referat fra mødet i dag den 11. oktober. Venlig hilsen. Pia Therkildsen. Teamleder From: Pia Therkildsen Sent: 11. oktober 2018 15:04 To: Annette Valentin (anette@aeldreraadet.com); Arne Fischer; Bengt Andersen; Bibi Jane Back; Birgith Breinholt; Dorte Karen Margrethe Poulstrup (poulstrup1946

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 26.02.14 og 10. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.10-10.10

Læs mere

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar 2018 Tilsynspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål... 3 4. Metode... 4 5. Skærpet tilsyn... 5 6. Tilsynsresultater... 5 7. Kontaktoplysninger...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Midt den 27. september 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1. Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilges praktisk hjælp og støtte til

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2017 Svane Service

Anmeldt tilsyn 2017 Svane Service Anmeldt tilsyn 2017 Svane Service Opsummering Svane Service Vurdering: Godkendt Sted: Egelund 27, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 14.11.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Anmeldt tilsyn Page 2 Metode: Interview og

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 RAPPORT Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2017 Marts 2018 Resumé Visitationen i Frederikssund Kommune har i samarbejde med administrationen udført tilsyn med leverandører af

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Nord den 23. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Tilsyn hjemmeplejen 2016

Tilsyn hjemmeplejen 2016 inter Tilsyn hjemmeplejen 2016 Indhold 1. Rammen for tilsyn... 3 2. Tilsynets observerede rengøringsstandard... 3 3. Borgernes udtrykte tilfredshed... 6 4. Klager... 8 5. Konklusion... 9 2 1. Rammen for

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Årsrapport Faxe Kommune 2016 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 15. marts 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 Center for Sundhed og Velfærd, 01.09.2014. 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Kram madlevering Dato for tilsynsbesøg: 31. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.10 slut kl. 9.50 Deltagere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte Målgruppe Kriterier og omfang Formål Afgørelse Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2015: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens

Læs mere

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015

Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS. 29. april 2015 Opfølgende tilsyn OmsorgsPlejen ApS 29. april 2015 2 Indledning...3 Tilsynets gennemførelse...3 Resumé...4 Afrapportering af fokusområder...4 Personlig pleje...4 Praktisk bistand...5 Kontakt og dialog

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Fleksible Service Dato for tilsynsbesøg: 28.02.2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8:46-11.22 Deltagere i tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Godkendelse: Leverandørkrav 2014.

Godkendelse: Leverandørkrav 2014. Punkt 3. Godkendelse: Leverandørkrav 2014. 2013-41917. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede leverandørkrav for personlig hjælp og pleje,

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK CLARA SERVICE GRUPPEN [ Tilsynet er udført d. 6. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp Indhold Indledning...2 Udvælgelse af borgere...2 Metodiske overvejelser...3 Vedrørende brugertilfredshedsmåling...4 Leverandørrapporter...5

Læs mere

Beredskabsplan. - hvis private leverandører af hjemmehjælp går konkurs eller lukker pludselig ned

Beredskabsplan. - hvis private leverandører af hjemmehjælp går konkurs eller lukker pludselig ned Beredskabsplan - hvis private leverandører af hjemmehjælp går konkurs eller lukker pludselig ned 2 Indledning Formålet med denne beredskabsplan er at sikre, at Aalborg Kommune kan sikre en kontinuerlig

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Maj HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. Maj HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf Rapport Tilsyn med personlig praktisk i hjemmeplejen Maj 2017 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig pleje

Læs mere

Godkendelse af evaluering af kølemad

Godkendelse af evaluering af kølemad Punkt 3. Godkendelse af evaluering af kølemad Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At evaluering af pilotprojekt på kølemad tages til orientering og At tilbuddet om

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, DARENKO A/S Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet Reuter, Sundheds

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmeplejen 2018 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter servicelovens

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2018 Sønderjysk Pleje

Anmeldt tilsyn 2018 Sønderjysk Pleje Anmeldt tilsyn 2018 Sønderjysk Pleje Opsummering Sønderjysk Pleje Vurdering: Godkendt Sted: Kometvej 10, 6320 Rødekro Dato for tilsyn: 10.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Anmeldt tilsyn Metode: Interview og

Læs mere

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilge hjælp til madservice jf. servicelovens

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB SPAR GODTHÅBSVEJ 142 [ Tilsynet er udført d. 5. og 6. december 2013 af Merete Larsen i Sundheds

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2017 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN LEVERANDØR AF TØJVASK BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S [Tilsynet er udført d. 3. - 6. juli 2017 af tilsynsassistent Kirsten

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din Private Kok Dato for tilsynsbesøg: 19.09.13 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 10.50-11.30 Deltagere i tilsynet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 09.09.2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8.30-9.30 Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området

Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse år 2017: De kommunale tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Lov om Social Service 151 stk. 1, Retssikkerhedslovens 15 stk. 1

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Det Danske Madhus Dato for tilsynsbesøg: 15/5 2017 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2015 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice

Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-A26-2-14 Dato:27.10.2016 Årsrapport Tilsyn med praktisk hjælp, pleje, rehabiliteringsforløb og madservice 1 1. Konklusion og

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF MADSERVICE : DIN PRIVATE KOK [ Tilsynet er udført d. 2. og 3. juli 2013 af Merete Larsen i Sundheds og

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Multi Indkøb Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen i forbindelse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Nord den 23. september 2013 Kommunal leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG. Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HJEMMEHJÆLPEN A/S SMALLEGADE 26A 2000 FREDERIKSBERG Tilsynet er udført i perioden d. 14. juni til d. 11. juli 2016 af tilsynsassistent

Læs mere

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning 1. Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilge hjælp til madservice jf. servicelovens

Læs mere

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik Morsø Kommune Tilsynspolitik Godkendt 2017 Tilsynspolitik Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen og madservice Morsø Kommune fører tilsyn med madservice, personlige og praktiske

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING

ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN PÅ HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET, ALLE TIDERS PLEJE OG RENGØ- RING Udført af tilsynsassistent Kirsten Bech og tilsynsassistent Lisbet

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Din private kok Dato for tilsynsbesøg: 050216 skriftligt Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 050216 Skriftligt Deltagere

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere