"####################################################################################################################$

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""####################################################################################################################$"

Transkript

1

2 "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################' ############################################################################## (##############################################################################################) # *####################################################################) #+ (##########################################################################################- $# &.& ################################################################# )#/0(1 &#####################% %#/0(10((##############2 "(&###################################################################################################$$ 3 ############################################################################################$' ###################################################################################################$4 5##################################################################################################################$- 5#################################################################################################################$2 5$#################################################################################################################) 5)#################################################################################################################)$ 5%#################################################################################################################)2 2

3 " "##$ % & ' ( & ) * "#++ & -. / / %.& 0 / ( ) &. """#++ + " 1 1#2"#2 " 3

4 * 3 4"#+" 00 5 & /(((6 4

5 & (00 5 7%%8 (( 7 9 : ; <9 %- 6- : (06=- % ; ;9 /- % 9> -? :5: /8 5 /%( 5%-& 5)/ 0 & :?? 5)B%A- 3; 9 /5) <& :?? 6 &&.. $# 2 9> "##$ - 0 5) <"#++ " 5

6 && & * ; 6 +1+("#++/. # * /$.2 ( ".2 (* "#+#CD2 +7"#+# + ( ( F #+ ( %E"#2 /"#++ "$2% "#+# ) %) "#+" 6 G) ( ( $# &.& / % E.26 +#2& 6

7 6G ( ) )#/ 0(1 & & C /"#++ C +7 C ( %#/ 0(10(( 0 ( ( ( ( /"#++ ( +7 ( ( 7

8 & & ( 0 Indikator Standard 2010 Landsresultat i % (95 % CI) Landsresultat i % (95 % CI) 1 1. Kontakt til transplantationscenter 95 % 47.2 ( ) 24.7 ( ) 2. Afslag fra pårørende 20 % 26.5 ( ) 28.7 ( ) 3. Opmærksomhed på organdonation 5 % 5.7 ( ) 9.5 ( ) 4. Hjernedødsdiagnostisering - supplerende diagnostisk metode 5 % 0.0 ( ) 0.0 ( ) 5. Hjernedødsdiagnostisering - den kliniske hjernedødsundersøgelse 5 % 0.0 ( ) 0.0 ( ) &. & ; 1C /"#++"D+C5"D+C.HH.HH ( 5.HH "II "II "DI H"?(( "+H (( 4 +C (.C 1" +H 1 I C1 ++' 8

9 /1' + + 1#(( " # $ % &'(% ") 9

10 * ; ("#++6 & "# "#+# ; ) "#+# "#+# 3 * / 1 ;;6- /(/ / / /);6- / ;6-// ;6-. 6 ;6-BC" C1 +##2 + & & Afdelingsnavn Aalborg Sygehus Nord 103 Aalborg Sygehus NOTIA Aalborg Sygehus TIA Aalborg Sygehus R Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Holbæk Sygehus Hvidovre Hospital 10

11 Afdelingsnavn Køge Sygehus Nykøbing F. Sygehus Næstved Sygehus Odense Svendborg Odense ITA/BRITA/PITA Odense NIA Odense VITA Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Rigshospitalet 2093 Rigshospitalet 4131 Rigshospitalet 4141 Roskilde Sygehus Slagelse Sygehus Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Himmerland Hobro Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Sønderborg Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Hjørring Aarhus I Aarhus ITA Aarhus NIA Aarhus OVITA & 9 "D+C / "$+.1+$+D ;6- "$+."#+ 11

12 %"D+C &4 ( 1 1C / (( () + * "#+" & J (( ;6- (( (? ( (( (( ;6- D12.H'DD H(( ;6- (;6- +** 893* Registreringssted Registeret som accepteret donor i Scandiatransplant men IKKE i LPR Registeret som accepteret donor i LPR men IKKE i Scandiatransplant Registeret som accepteret donor i BÅDE LPR og Scandiatransplant Antal Registreret som accepteret donor i Scandiatransplant 77 (/ (( ;6- ( / 6"#++ * "#+"&

13 ( 5 $.2$.2 / & 5 ) 5 ( "#+# "#++ ) * + $ -"./0 13

14 ( /. / 7 C/ "#+# "#++ # *#:2%;? / ( ( / ( 1 ) ) % <#+.=&.= *= Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % som har haft kontakt til transplantationscentret Nationalt 47.2( ) ( ) Aalborg Sygehus Nord 103 Aalborg Sygehus NOTIA 50.0 ( ) ( ) Aalborg Sygehus TIA 50.0 ( ) Aalborg Sygehus R 50.0 ( ) ( ) Sygehus Himmerland Hobro Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Hjørring Herning Holstebro Horsens 50.0 ( ) ( ) ( ) ( ) 14

15 Hospital Randers Silkeborg Andel i % Viborg ( ) Aarhus I Aarhus ITA Aarhus NIA Aarhus OVITA Odense Svendborg Odense ITA/BRITA/PITA Odense NIA Odense VITA Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Lillebælt Kolding tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % som har haft kontakt til transplantationscentret ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 77.8 ( ) ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) ( ) Sygehus Lillebælt Vejle 40.0 ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Sønderborg Bispebjerg Hospital 0.0 ( ) ( ) Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital 50.0 ( ) ( ) Herlev Hospital 0.0 ( ) ( ) Hillerød Hospital ( ) Hvidovre Hospital ( ) 15

16 Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % som har haft kontakt til transplantationscentret Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) Holbæk Sygehus ( ) Køge Sygehus 0.0 ( ) ( ) Nykøbing F. Sygehus 66.7 ( ) Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Slagelse Sygehus 0.0 ( ) B45 ( 2 :45 ( 3 1+ &&& 6 D1 /".2 ($.2 "#+#"#++.. ( +I ( && 6 "#+#"H ( & ) ( ( 6 +DH.2 /$1.2 $ 4(( + H + 16

17 %1.2 ( ( F 17

18 #+ (#>; 6 <#+. (= Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % hvor pårørende afslog Nationalt 26.5 ( ) ( ) Aalborg Sygehus Nord 103 Aalborg Sygehus NOTIA 28.6 ( ) ( ) Aalborg Sygehus TIA 33.3 ( ) ( ) Aalborg Sygehus R 0.0 ( ) ( ) Sygehus Himmerland Hobro ( ) Sygehus Thy-Mors 0.0 ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aarhus I Aarhus ITA Aarhus NIA Aarhus OVITA 0.0 ( ) ( ) ( ) ( ) 50.0 ( ) ( ) ( ) 25.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 21.7 ( ) ( ) 18

19 Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % hvor pårørende afslog Odense Svendborg Odense ITA/BRITA/PITA Odense NIA Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) 57.1 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) ( ) 50.0 ( ) ( ) Bispebjerg Hospital 0.0 ( ) Bornholms Hospital 0.0 ( ) ( ) Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital 0.0 ( ) ( ) Hillerød Hospital 0.0 ( ) ( ) Hvidovre Hospital ( ) Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) Holbæk Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Nykøbing F. Sygehus ( ) Næstved Sygehus Roskilde Sygehus ( ) Slagelse Sygehus 0.0 ( ) ( ) 1 B45 2 :45 3 C+ 19

20 &&& / 6+.# 6 "$2 E "#26C D:/5 C1- "#$1 ("12- "#$1.#25 6 "#+# && "1#2 + 6 "#2 7 %"#+" 0 ( ( ( 20

21 $# &.& #>%; / <$#+..0& = Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % hvor lægerne ikke havde overvejet muligheden for organdonation Nationalt 5.7 ( ) ( ) Aalborg Sygehus Nord 103 Aalborg Sygehus NOTIA 0.0 ( ) ( ) Aalborg Sygehus TIA 0.0 ( ) ( ) Aalborg Sygehus R 0.0 ( ) Sygehus Himmerland Hobro ( ) Sygehus Thy-Mors ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aarhus I Aarhus ÅUH ITA Aarhus NIA 0.0 ( ) ( ) ( ) ( ) 25.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 12.5 ( ) ( ) ( ) 9.5 ( ) ( ) 21

22 Hospital Aarhus OVITA Odense Svendborg Odense ITA/BRITA/PITA Odense NIA Odense VITA Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Sønderborg Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % hvor lægerne ikke havde overvejet muligheden for organdonation ( ) 8.3 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) Bispebjerg Hospital 0.0 ( ) ( ) Bornholms Hospital ( ) Gentofte Hospital Glostrup Hospital 0.0 ( ) ( ) Herlev Hospital 0.0 ( ) ( ) Hillerød Hospital ( ) Hvidovre Hospital ( ) Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) Holbæk Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Nykøbing F. Sygehus 0.0 ( )

23 Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Andel i % hvor lægerne ikke havde overvejet muligheden for organdonation Slagelse Sygehus 25.0 ( ) ( ) 1 B45 2 :45 3 $+ &&& / +#2+H$ E.26.:/5 1+- "#$1 #25 "#2:/5 && & & +??6 <'#+ Alder Antal % 0-18 år år år år >70 år BH HC".24." D.24DC 1+)H# 23

24 + = ( + ( % "#+" ) 6 ( 24

25 )#/ 0(1 &#>%; / <)#+.& 0((&&= Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % hvor det ikke var muligt at supplere den kliniske hjernedødsundersøgelse med anden diagnostisk metode Nationalt 0.0 ( ) ( ) Aalborg Sygehus Nord 103 Aalborg Sygehus NOTIA 0.0 ( ) ( ) Aalborg Sygehus TIA 0.0 ( ) ( ) Aalborg Sygehus R 0.0 ( ) Sygehus Himmerland Hobro ( ) Sygehus Thy-Mors ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aarhus I Aarhus ITA Aarhus NIA 0.0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 25

26 Hospital Aarhus OVITA Odense Svendborg Odense ITA/BRITA/PITA Odense NIA Odense VITA Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Sønderborg Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % hvor det ikke var muligt at supplere den kliniske hjernedødsundersøgelse med anden diagnostisk metode ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) Bispebjerg Hospital 0.0 ( ) ( ) Bornholms Hospital ( ) Gentofte Hospital Glostrup Hospital 0.0 ( ) ( ) Herlev Hospital 0.0 ( ) ( ) Hillerød Hospital ( ) Hvidovre Hospital ( ) Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) Holbæk Sygehus ( ) 26

27 Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % hvor det ikke var muligt at supplere den kliniske hjernedødsundersøgelse med anden diagnostisk metode Køge Sygehus ( ) Nykøbing F. Sygehus 0.0 ( ) Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Slagelse Sygehus 0.0 ( ) ( ) 1 B45 ( 2 :45 3 $+ &&& 3+H$ E.2 && & ) / C K' & ( C % C / ( + & C + ( C B ( 27

28 ( ( " ( 1 C 0 % 28

29 %#/ 0(10((#> %; / ( <%#+.0(= *.= Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % hvor hjernedødsdiagnosen ikke kunne stilles fordi der ikke var en speciallæge til rådighed Nationalt 0.0 ( ) ( ) Aalborg Sygehus Nord 103 Aalborg Sygehus NOTIA 0.0 ( ) ( ) Aalborg Sygehus TIA 0.0 ( ) ( ) Aalborg Sygehus R 0.0 ( ) Sygehus Himmerland Hobro ( ) Sygehus Thy-Mors ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aarhus I Aarhus ITA Aarhus NIA 0.0 ( ) ( ) ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 29

30 Hospital Aarhus OVITA Odense Svendborg Odense ITA/BRITA/PITA Odense NIA Odense VITA Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Lillebælt Kolding Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sygehus Sønderjylland Sønderborg Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Andel i % hvor hjernedødsdiagnosen ikke kunne stilles fordi der ikke var en speciallæge til rådighed ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) 0.0 ( ) ( ) Bispebjerg Hospital 0.0 ( ) ( ) Bornholms Hospital ( ) Gentofte Hospital Glostrup Hospital 0.0 ( ) ( ) Herlev Hospital 0.0 ( ) ( ) Hillerød Hospital ( ) Hvidovre Hospital ( ) Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) ( ) Rigshospitalet ( ) Holbæk Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) 30

31 Hospital Andel i % tællerspecifikationen 1 nævnerspecifikationen 2 Nykøbing F. Sygehus 0.0 ( ) Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Andel i % hvor hjernedødsdiagnosen ikke kunne stilles fordi der ikke var en speciallæge til rådighed Slagelse Sygehus 0.0 ( ) ( ) 1 B45 ( ) 2 :45 3 $+ &&& 3+H$ (E.2 && 0 ( ( ( ( (G 6 C ( 6 + & ( + ( ( B ( ( ( " ( 31

32 % 32

33 "(& & 1 ;"#++ & + " 7 "#+#./ "#+# "#+#. "#+# "#+# +'C)1+'+" "#+# 33

34 "(& &( 1&& 893?1$? <(? 7 4)? 9 7 +%'' ??9 +.0( H+ 8 5)I 4+# +** 7' 40 ( +7%C / ?)? ( " 5 CD '( +H " 6 $ 6 " 6 C# I 0 ( 1# / +74 =. 0(** " '( + 6 "

35 5(&& /"#++"D+C 5"D+C.HH"+2.HH ( 5.HH "II "II "DI H"?(( "+H (( 4 +C (.C 1" +H 1 I C1 ++' /1' + + 1#(( (( (( & ( (/"#++ 1L-L & (( " # $ % &'(% ") 35

36 3 8 ((: 9 ;88++ "##D- +"#+# ' ( * 6 ;;6- ( (( ( ( 8 (( 7 9 : 879: 5 (& * +)+)"#++ 1+)+")++ ;6- / ( ; & ( - - M * "#++M 9 ;88((- %"#+" 7%% 8 (( 7 9 : 36

37 B%A- 5) /:395((6 9+#"9I"##* B4DIC.#$." 7)4( N 3( /:395((6 9+#"9I"##* B4DIC.#$.# 7)4( N 8 4 ; 93 B4DIC.#$.+ 7)4 N B%A- 5) B4DIC.#$." 7)4 N 37

38 5 38

39 5 1+"##$ &&& ( ' ( $ ) %) 39

40 5$ 3( ) 3 4 / 4 #9* ## &&7 #/ 7 $#(71&1##4112 = (01 &.&.A 6 ( O<CD%4 %#/. A ( O<5( *75E+=5E+=5E+= 5E+ (=( (A O<32)5 4#5 (&&&A O< ( ( "..# 40

41 -#5.0(A O: O<322 & $ +)J - ( -#O5 -#O5 -#$O5 -#%O/( -#'O/ -#4O6'( -#-O -#2O6 -#O6 -#O6 -#O6 -#$O6 -#%O6 -#'O0 ( 2#5&0((A O< 5( *7FB+5%=FB++$=FB++$= FB++$=FB++$$ ( "..# 41

42 #5(( & A O<& =&. O: <& &(# +)J - ( #O5 #O5 #$O5 #%O/( #'O6'( #4O6 #-O5 #2O5 #O5 #O5 #$O6 4 / 4 42

43 5) ". / 0 / A G& ' (.& 0 / H & / & 8.&& % / 43

44 6 7) 8 8 * 0 ) ( ( 76 ( 5 ( *7 <. 75 (H)I+)I")+#+)+#" (H)I+)I")I1)+#+)+#")+# ;;6-65 ;6-7:$.2 0((.2 ( P ".'#H"##I%Q 7 RQ B4 ''-6$##K P: /+#'#C"##I- "##D- : /B4 ';(KS(T%;BB21UT1DUTC". 44

45 + ( 6 76 ( 57 *7 <. 75 H)I++) I+")+#$)+#+# H<)D< 7 65 ;6-65 ;6-7E"#2? %I#2 / ( P ".'#H"##I%Q 7 RQ B4 ''-6$##K P: /+#'#C"##I- "##D- : ';( KS(T%;BB21UT1DUTC".I$ P*3 "##C6 ) -4 N? "1#

46 $ &.& & 76 ( 57 *7 <. 75 H< )II H)I ;6-65 ;6-7>.2 />.2(( ( P: /+#'#C"##I- "##D- : /B4 ';(KS(T%;BB21UT1DUTC". 46

47 )/ 0(1 & & / C & ( C ( ( 6 ( 7 57 *7 <. 75 (H<) IH H<)I ;6-65 ;6-7>.2 />.2(( 47

48 %/ 0(10(( 0 ( ( ( ( 6 ( 7 57 ( *7 <. 75 ( H<)I. H<)I ;6-65 ;6-7>.2 />.2(( ( 48

49 5% "(& &( 1 #&& 893?)1$?# 0 # <(I 7-4)? 9 7 +))C 4 +7)$- / +74 6?)?9 + 7$ 46??9 +.0(7'4 4 8.H 8 5). 4H +** 7% 40 ( +7)'. 0( 7 "+ 5 D D 6'( I + 6 I 6 "1 6 C 0 ( "" / +7'. 0(** '( D 5

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet

En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet En beskrivelse af god fagpraksis på organdonationsområdet - En rapport baseret på resultaterne fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N En beskrivelse

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

De unge vælger "danmark" til

De unge vælger danmark til d - n y t n r. 1 M a r t s 2 0 1 4 De unge vælger "danmark" til n Side 2 Indkaldelse til medlemsmøder n Side 3-5 Ny elektronisk version n Side 2 Information fra Sygeforsikringen " danmark" Rejseforsikring

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen

Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen CAST - Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Tlf.: 65 50 10 00 Fax: 65 50 38 80 Vagtplanlægning i det danske sygehusvæsen August

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere