Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual / DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave. MOVIDRIVE Udvidet buspositionering 07/2001. Manual 1051 0583 / DK"

Transkript

1 MOVIDRIVE Udvidet buspositionering Udgave 07/2001 Manual / DK

2 SEW-EURODRIVE

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger Systembeskrivelse Anvendelsesområder Anvendelseseksempel Program-identifikation Projektering Forudsætninger Funktionsbeskrivelse Skalering af drivstation Endestop, referenceknast og maskinnulpunkt Procesdatakonfiguration Installation Software Standard MDV/MDS60A, med option "Absolutværdigiverkort type DIP11A" Bus-installation MOVIDRIVE MDV/MDS60A MOVIDRIVE compact MCV/MCS41A Tilslutning af endestoppene I 0 5 Idrifttagning Generelt Forberedelser Start af programmet "Udvidet buspositionering" Parametre Start af drivstation Jogging -modus Reference-modus Automatik-modus Drift og service Taktdiagrammer Fejlinformationer Fejlmeddelelser Driftsvejledning MOVIMOT MM..B til brug i.h.t. Kategori 3D 3

4 1 Vigtige bemærkninger Denne manual erstatter ikke den udførlige drifts- og installationsvejledning! MOVIDRIVE må kun installeres og idriftsættes af autoriserede el-installatører, idet gældende nationale bestemmelser vedr. forebyggelse af arbejdsulykker samt anvisningerne i drifts- og installationsvejledningen for MOVIDRIVE skal overholdes! Dokumentation De bedes læse denne manual omhyggeligt igennem, inden De installerer og idriftsætter MOVIDRIVE -feltomformere med dette applikationsmodul. Denne manual forudsætter, at der foreligger og De har kendskab til MOVIDRIVE - dokumentation, specielt til systemmanualen for MOVIDRIVE. Krydshenvisninger er i denne manual mærket med " ". F.eks. betyder ( Kap. X.X), at der i kapitel X.X i denne manual findes yderligere informationer. Det er en forudsætning for fejlfri drift og opfyldelse af eventuelle garantikrav, at dokumentationen følges nøje. Sikkerheds- og advarselssymboler Vær specielt opmærksom på de her viste sikkerheds- og advarselssymboler! Elektrisk risiko. Mulige følger: Død eller meget alvorlige personskader. Alvorlig risiko. Mulige følger: Død eller meget alvorlige personskader. Farlig situation. Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation. Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. 4 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

5 Anvendelsesområder 2 Systembeskrivelse 2.1 Anvendelsesområder Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er specielt velegnet i situationer, hvor et vilkårligt antal positioner skal betjenes med forskellige hastigheder og accelerationsramper. Ved positionering ved hjælp af en ekstern giver (nødvendigt ved friktionsforbindelse mellem motoraksel og belastning) kan De vælge at anvende en inkrementalgiverellerenabsolutværdigiver. Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er specielt velgegnet til følgende brancher og anvendelsesformål: Transportteknik Køreværker Hejseværker Skinnekøretøjer Logistik Reolbetjeningsenheder Tværkørevogne Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" udmærker sig specielt ved følgende fordele: Brugervenlig betjeningsoverflade. Kun de parametre, som er nødvendige for modulet "Udvidet buspositionering" (udvekslinger, hastigheder, diametre), skal indlæses. Tvungen parametrering i stedet for kompliceret programmering. Monitordrift muliggør optimal diagnose. Det kræves ikke, at brugeren har programmeringserfaring. Store kørestrækninger mulige (2 18 x vejenhed). Someksterngiverkanvælges enten inkrementalgiver eller absolutværdigiver. Kort indlæringstid. MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 5

6 Anvendelseseksempel 2.2 Anvendelseseksempel Tværkørevogn Et typisk anvendelseseksempel for applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er en tværkørevogn. Nedenstående billede viser en tværkørevogn i et højreollager. Ind- og udgående kolli transporteres mellem reolgangene og fordelerbordet. Her skal tværkørevognen tilbagelægge store afstande og alt efter ladning og belastning accelerere og køre med forskellige ramper og hastigheder. Fig. 1: Anvendelseseksempel tværkørevogn 04823AXX 6 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

7 Program-identifikation 2.3 Program-identifikation De kan identificere det applikationsprogram, som sidst er indlæst i MOVIDRIVE - omformeren, på to forskellige måder. 1. Med PC og MOVITOOLS: Forbind PC og MOVIDRIVE via den serielle grænseflade. Start MOVITOOLS. Start "Programm ausführen/compiler" (Kør program/compiler). Start i Compiler "Anzeige/Programminformationen" (Vis/Programinformationer) Fig. 2: Start programinformationer 04920ADE Vinduet "Programminformationen" (Programinformationer) åbnes. Af de indlæste oplysninger kan De se, hvilken applikationssoftware der er indlæst og gemt i MOVIDRIVE. Samtidig vises også versionsnummeret. Fig. 3: Vindue "Programinformationer" 04923ADE MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 7

8 Program-identifikation 2. Med håndbetjeningen DBG11A (PC ikke nødvendig): Vælg parameter P940 "IPOS-Variablen Edit". Stil parameteren P940 = ON. Håndbetjeningen viser nu "000V". Benyt -tasten til at tælle cifrene op og -tasten til at flytte cursoren til højre. Indstil "128V". Håndbetjeningen viser nu indholdet af variablen H128 med decimaler og med hexadecimaler. 128 V = 05F5F104 HEX Fig. 4: Variabel H AXX Decimalværdien i første linie har følgende betydning: Programversion = Tabelpositionering = Tabelpositionering med busstyring = Buspositionering = Udvidet buspositionering = Absolutværdi-positionering = Reserveret = Reserveret = Reserveret = Reserveret = Trækspændingsvikler = Reserveret = Reserveret = Kranstyring... 1 = Positionering 2 = Vikleteknik 3 = Forløbsstyring 4 = Flerakseanvendelse... 8 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

9 Forudsætninger 3 Projektering 3.1 Forudsætninger PC og software Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er realiseret som et IPOS plus -program og indgår som en bestanddel af SEW-softwaren MOVITOOLS. For at kunne bruge MOVITOOLS behøves en PC med styresystem Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 eller Windows Omformere, Omformere motorer og givere Teknologiudførelse Modulet "Udvidet buspositionering" kan kun realiseres med MOVIDRIVE - omformere i teknologiudførelse (...-0T). Givertilbageføring MOVIDRIVE MDV/MDS60A MOVIDRIVE compact MCV/ MCS41A Modulet "Udvidet buspositionering" kræver ubetinget en givertilbageføring og kan derfor kun realiseres med MOVIDRIVE MDV/MDS eller MOVIDRIVE compact MCV/MCS, - ikke med MOVIDRIVE MDF og ikke med MOVIDRIVE compact MCF Modulet "Udvidet buspositionering" anvender 6 procesdataord. Derfor kan kun anvendes feltbusser af typerne "PROFIBUS" og "INTERBUS med lyslederkabel". Afhængigt af, hvilken af disse bustyper der anvendes, behøves MOVIDRIVE -option DFP21A, DFP11A eller DFI21A. Ved anvendelser med friktionsforbindelse mellem motoraksel og belastning behøves en ekstern giver til positioneringen. Anvendes der som ekstern giver en absolutværdigiver, behøves endvidere MOVIDRIVE -optionen "Absolutværdigiverkort type DIP11A". Modulet "Udvidet buspositionering" kræver PROFIBUS-DP-udførelsen MCV/MCS- 41A. Styring via PROFIBUS-DP PROFIBUS-FMS, INTER- BUS med lyslederkabel Muligt med MOVIDRIVE compact MCV/MCS41A MDV/MDS60A Ja, uden option Nej Ja, med option DFP21A eller DFP11A Ja, med option DFP11A eller DFI21A Motorer For drift med MOVIDRIVE MDV eller MOVIDRIVE compact MCV: Asynkrone servomotorer CT/CV (giver indbygget som standard) eller 3-fasede vekselstrømsmotorer DR/DT/DV/D med option "Encoder". For drift med MOVIDRIVE MDS eller MOVIDRIVE compact MCS: Synkrone servomotorer DS/DY, resolver indbygget som standard. MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 9

10 Forudsætninger Ekstern giver Med MOVIDRIVE compact MCV/MCS41A er det ikke muligt at foretage beregninger med absolutværdigivere. Benyttes der friktionsforbindelse mellem motoraksel og belastning kan der derfor kun anvendes inkrementalgivere med signaler ifølge RS-422 (5 V TTL) som eksterne givere. Indgrebsforbindelse (= slipfri forbindelse) mellem motoraksel og belastning: Ekstern giver ikke nødvendig. Ønsker De ved en indgrebsforbindelse alligevel at positionere ved hjælp af en ekstern giver, benyttes samme fremgangsmåde som ved en friktionsforbindelse. Friktionsforbindelse (= slipbehæftet forbindelse) mellem motoraksel og belastning: Ud over motorgiver/resolver er en ekstern giver påkrævet. Inkrementalgiver som ekstern giver Tilslutning til standardversion X14. Kun ved MOVIDRIVE MDV/MDS60A: Absolutværdigiver som ekstern giver Tilslutning til option DIP11A X62. I DIP-oversigtslisten ( Systemmanual MOVIDRIVE MD_60A, parameterbeskrivelse P950) er de godkendte absolutværdigivere anført. Mulige kombinationer MOVIDRIVE MDV/MDS60A: Forbindelse motoraksel-belastning Indgrebsforbindelse, ekstern giver ikke nødvendig Friktionsforbindelse, ekstern giver nødvendig Type ekstern giver - Inkrementalgiver Absolutværdigiver Referencekørsel Ja Ja Nej Bustype nødvendig option Anden MOVIDRIVE option nødvendig Nej PROFIBUS DP (12 Mbaud) DFP21A PROFIBUS FMS/DP DFP11A INTERBUS m. lyslederkabel DFI21A Nej Absolutværdigiverkort type DIP11A Mulige kombinationer MOVIDRIVE compact MCV/MCS41A: Forbindelse motoraksel-belastning Indgrebsforbindelse, ekstern giver ikke nødvendig Friktionsforbindelse, ekstern giver nødvendig Type ekstern giver - Inkrementalgiver Referencekørsel Ja Ja 10 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

11 Funktionsbeskrivelse 3.2 Funktionsbeskrivelse Funktionsegenskaber Applikationen "Udvidet buspositionering" har følgende funktionsegenskaber: Der kan defineres et vilkårligt stort antal målpositioner via feltbus. Store kørestrækninger mulige. Den maksimalt mulige kørestrækning afhænger af den indstillede vejenhed, f.eks.: Vejenhed Maksimalt mulig kørestrækning 1/10 mm m mm m For positioneringskørslen skal hastighed og ramper indstilles via bussen. Det er muligt at definere og beregne software-endestop. Som eksterne givere kan der benyttes inkrementalgivere og absolutværdigivere. Let og enkel tilslutning til den overordnede styring (PLC). Driftsmåder (modi) Funktionerne realiseres ved hjælp af 3 driftsmåder eller modi: Funktion: Jogging -modus Via bit 9 eller 10 i styreord 2 (PA1) drejes drivstationen til højre eller til venstre. Hastigheden og ramperne er variable og defineres via feltbussen. Funktion: Reference-modus En referencekørsel startes med bit 8 i styreord 2 (PA1). Med referencekørslen fastlægges referencepunktet (maskinnulpunkt) for de absolutte positioneringer. Også selv om der som ekstern giver anvendes en absolutværdigiver, kan der foretages en referencekørsel. Funktion: Automatik I automatik startes positioneringen med bit 8 i styreord 2 (PA1). Bestemmelse af målpositionen via proces-udgangsdataord PA2 og PA3. Cyklisk tilbagemelding af aktuel position til brugerenheder via proces-indgangsdataordene PE2 og PE3. Definition af den ønskede hastighed via proces-udgangsdataord PA4. Cyklisk tilbagemelding af den aktuelle hastighed via proces-indgangsdataord PE4. Definition af accelerations- og decelerationsramper via proces-udgangsdataord PA5 og PA6. Cyklisk tilbagemelding af effektiv strøm og omformerbelastning via procesindgangsdataord PE5 og PE6. Bekræftelse af den aktuelle målposition via den virtuelle binær-udgang "Målposition nået". MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 11

12 Funktionsbeskrivelse PA PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 E Q PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE Fig. 5: Dataudveksling via procesdata 04825AXX PA = Proces-udgangsdata PE = Proces-indgangsdata PA1 = Styreord 2 PE1 = Statusord PA2 = Målposition High PE2 = Aktuel position High PA3 = Målposition Low PE3 = Aktuel position Low PA4 = Ønsket hastighed PE4 = Aktuel hastighed PA5 = Accelerationsrampe PE5 = Effektiv strøm PA6 = Decelerationsrampe PE6 = Omformerbelastning Begrænsninger Med proces-dataordet PA4 defineres den ønskede hastighed for positioneringskørslen. Af sikkerhedsgrunde kan De endvidere begrænse den maksimalt tilladelige hastighed for funktionerne Automatik og Jogging -modus. Vær opmærksom på, atp302"maks.omdrejningstal1"skalvære mindst 10% højere end de indstillede begrænsninger for funktionerne Automatik og Jogging -modus. Desuden begrænses tællerfaktoren for skalering af vejen til værdien MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

13 Skalering af drivstation 3.3 Skalering af drivstation Styringen skal kende antallet af giverimpulser (inkrementer) pr. vejenhed for at kunne udregne vejinformationen og positionere drivstationen rigtigt. Desuden kan De via skaleringen indstille den brugerenhed, som passer til netop Deres anvendelsesformål. Drivstationer uden ekstern giver (med indgrebsforbindelse) Ved drivstationer uden ekstern giver kan De lade idrifttagningsfunktionen i modulet "Udvidet buspositionering" udføre skaleringen automatisk. Her skal De så indlæse følgende data: Diameter på drev eller spindelstigning Udveksling gear (i-gear, omdrejningsreducerende) Udveksling forlag (i-forlag, omdrejningsreducerende) Idrifttagningsfunktionen beregner så følgende skaleringsfaktorer: 1. Skaleringsfaktor impulser/vej [inc/mm] på basis af formlen: Impulser = 4096 i gear i forlag Vej = π d drev eller s spindelstigning 2. Skaleringsfaktor hastighed (tæller i 1/min og nævner i mm/s) Som enhed for nævneren kan De også indsætte m/min eller 1/min. De kan også indsætte impulser/vej og skaleringsfaktoren for hastigheden direkte. Hvis De som vejenhed indsætter en anden enhed end millimeter [mm], anvendes denne brugerdefinerede enhed også for positionen for software-endestoppene, referenceoffset og buspositionerne. Drivstation med ekstern giver (med friktionsforbindelse) I dette tilfælde skal De forud for idrifttagningen af modulet "Udvidet buspositionering" have aktiveret og skaleret den eksterne giver. Her skal De foretage følgende indstillinger i MOVITOOLS/SHELL: Indstil P941 "Kilde aktuel position" (Quelle Istposition), "EXT. GEBER (X14)" ved inkrementalgiver eller "ABSOLUTWERTGEB. (DIP)". Denne indstilling kan også foretages under idrifttagningen af modulet "Udvidet buspositionering". Fig. 6: Indstilling af "Kilde aktuel position" 02770ADE Indstil P P944 "Giverfaktor tæller" og "Giverfaktor nævner" og "Giverskalering Ekst. giver". Denne indstilling skal foretages i MOVITOOLS/SHELL før idrifttagningen af modulet "Udvidet buspositionering". Ved idrifttagningen af "Udvidet buspositionering" er beregningen af skaleringen nu spærret. Yderligere oplysninger om skaleringen af de eksterne givere findes i manualen "Positionierung und Ablaufsteuerung IPOS plus ". MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 13

14 Skalering af drivstation Aktivering af absolutværdigiver Kun ved MOVIDRIVE MDV/MDS60A: - Hvis De benytter en absolutværdigiver som ekstern giver, skal De forud for idrifttagningen af modulet "Udvidet buspositionering" sætte absolutværdigiveren i drift. Dette gøres på følgende måde: Tag omformeren i drift med "MOVITOOLS/Shell". Fig. 7: Idrifttagning af omformer 04941ADE Vælg "Inbetriebnahme für Absolutwertgeber DIP". Fig. 8: Idrifttagning af absolutværdigiver 04992ADE Udfør idrifttagningen for absolutværdigiver DIP. Yderligere oplysninger om idrifttagningen af absolutværdigivere findes i manualen "Positionieren mit Absolutwertgeber und Absolutwertgeberkarte DIP11A". 14 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

15 Endestop, referenceknast og maskinnulpunkt 3.4 Endestop, referenceknast og maskinnulpunkt Softwareendestop Software-endestop tjener som en ekstra sikkerhedsfunktion, idet de fastlægger grænserne for køreområdet. De skal her være opmærksom på følgende: Software-endestoppene skal ligge inden for den kørevej, som er fastlagt af hardware-endestoppene. Kørekommandoer, for hvilke målpositionerne ligger uden for softwareendestoppene, udføres ikke. Fastlægges der via feltbus en målposition, som ligger uden for software-endestoppene, genereres fejlmeddelelsen F78 "IPOS software-endestop". Denne fejlmeddelelse skal kvitteres med en reset, hvorved drivstationens reference(punkt) går tabt. Hvis De positionerer med en absolutværdigiver, går positionsværdienikketabtsom følge af en reset. Definér først en ny målposition inden for software-endestoppene og udfør så derefter reset, ellers genereres fejlmeddelelsen F78 igen. Referenceknast Vær ved fastlæggelsen af referencepunktet (placering af referenceknasten) og software-endestoppene opmærksom på, at disse ikke kommer tilat overlappe hinanden. I tilfælde af overlapning genereres i referencemodus fejlmeddelelsen F78 "IPOS software-endestop". Maskinnulpunkt Hvis maskinnulpunktet (= referencepunkt for buspositioneringen) ikke skal ligge på referencepunktet, skal De ved idrifttagningen af modulet "Udvidet buspositionering" indsætte et reference-offset. Her gælder følgende formel: Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset De kan således ændre maskinnulpunktet uden at skulle forskyde referenceknasten. MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 15

16 Procesdatakonfiguration 3.5 Procesdatakonfiguration Den overordnede styring (PLC) sender 6 proces-udgangsdataord (PA1... PA6) til omformeren og modtager fra omformeren 6 proces-indgangsdataord (PE1... PE6). PA PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 E Q PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE Fig. 9: Dataudveksling via procesdata 04825AXX PA = Proces-udgangsdata PE = Proces-indgangsdata PA1 = Styreord 2 PE1 = Statusord (IPOS PE-data) PA2 = Målposition High PE2 = Aktuel position High (IPOS PE-data) PA3 = Målposition Low PE3 = Aktuel position Low (IPOS PE-data) PA4 = Ønsket hastighed (IPOS PA-data) PE4 = Aktuel hastighed (IPOS PE-data) PA5 = Accelerationsrampe (IPOS PA-data) PE5 = Effektiv strøm (IPOS PE-data) PA6 = Decelerationsrampe (IPOS PA-data) PE6 = Omformerbelastning (IPOS PE-data) Proces-udgangsdataordene har følgende konfiguration: PA1: Styreord 2 Reserveret Reserveret Regulatorspærre/ frikobling Frikobling/hurtigstop Reserveret Frikobling/stop Modus-valg high Reserveret Modus-valg low Jog - Jog + /Stopregulering Procesudgangsdata Parametersætomskiftning Fejl-reset Start Reserveret PA2 + PA3: Målposition PA2 Målposition High PA3 Målposition Low Målposition [brugerdefineret enhed] PA4: Ønsket hastighed PA4 Ønsket hastighed Ønsket hastighed [1/min] 16 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

17 Procesdatakonfiguration PA5 + PA6: Accelerationsrampe og decelerationsrampe PA5 Accelerationsrampe PA6 Decelerationsrampe Ramper [s] Procesindgangsdata Proces-indgangsdataordene har følgende konfiguration: PE1: Statusord Omformerstatus/fejlkode Motor kører (n 0) Omformer driftsklar IPOS reference (= drivstationens referencepunkt) Målposition nået Bremse åben Fejl/advarsel Endestop højre Endestop venstre PE2 + PE3: Aktuel position PE2 Aktuel position High PE3 Aktuel position Low Aktuel position [brugerdefineret enhed] PE4: Aktuel hastighed PE4 Aktuel hastighed Aktuel hastighed [1/min] PE5: Effektiv strøm PE5 Effektiv strøm Effektiv strøm [% omformermærkestrøm] PE6: Omformerbelatning PE6 Omformerbelastning Omformerbelastning [% I t] MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 17

18 Software 4 Installation 4.1 Software MOVITOOLS Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" er en del af SEW-software-programmet MOVITOOLS (version 2.60 og højere). For at installere MOVITOOLS på Deres computer, skal De benytte følgende fremgangsmåde: Læg MOVITOOLS-CD en i CD-drevet på Deres PC. Aktivér "Start\Kør...". Indlæs "(drevbogstavet på Deres CD-drev):setup" og tryk på enter-tasten. Setup-menuen for MOVITOOLS starter. Følg instruktionerne. De bliver automatisk ført gennem hele installationsproceduren. De kan nu starte MOVITOOLS via program-manager en. Hvis der er tilsluttet en MOVIDRIVE tilderespc,skaldevælge den rigtige grænseflade (port) (PC-COM) og indstille punkt-til-punkt-forbindelsen. Med knappen <Opdatering> (Aktualisieren) vises omformeren nu i vinduet "Tilsluttede enheder" (Angeschlossene Geräte).. Fig. 10: MOVITOOLS-vindue 04431BDE Teknologiudførelse (fra og med version 2.70) Applikationsmodulet "Udvidet buspositionering" kan benyttes sammen med omformerne MOVIDRIVE MDV/MDS60A i teknologiudførelsen (-0T). Applikationsmodulerne kan ikke benyttes sammen med omformerne i standardudførelsen (-00). 18 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

19 Standard MDV/MDS60A, med option "Absolutværdigiverkort type DIP11A" 4.2 Standard MDV/MDS60A, med option "Absolutværdigiverkort type DIP11A" Fig. 11: Tilslutningsdiagram for standardversion med option DIP11A 04826ADK MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 19

20 Bus-installation MOVIDRIVE MDV/MDS60A 4.3 Bus-installation MOVIDRIVE MDV/MDS60A Oversigt Ved bus-installationen skal De være opmærksom på anvisningerne i de feltbusmanualer, der leveres sammen med de pågældende feltbus-grænseflader. DFP PROFIBUS DP DFP PROFIBUS FMS / DP DFI INTERBUS ADRESS X30 PROFIBUS DP P R O F PROCESS FIELD BUS B U S I Fig. 12: Bustyper 04827AXX 20 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

21 Bus-installation MOVIDRIVE MDV/MDS60A PROFIBUS (DFP21A) Udførlige informationer er indeholdt i PROFIBUS-dokumentationspakken, som kan bestilles hos SEW. Denne dokumentationspakke indeholder som projekteringshjælp og med henblik på let og enkel idrifttagning produktstamfilerne (GSD) og typefilerne for MOVIDRIVE. Tekniske data DFP PROFIBUS DP RUN BUS FAULT ON nc ADDRESS Option Feltbus-grænseflade PROFIBUS type DFP21A Sagsnummer Hjælpemidler for idrifttagning og diagnose Betjenings-software MOVITOOLS og håndbetjening DBG11A Protokolvariant PROFIBUS-DP ifølge EN V2 / DIN E T3 Understøttede baud-rater Tilslutning Busterminering Stationsadresse Produktstamfil (GSD-fil) DP-ident-nummer Vægt Automatisk baud-rate-detektering fra 9.6 kbaud Mbaud 9-polet sub-d-fatning Konfiguration efter EN V2 / DIN T3 Ikke integreret, skal foretages i PROFIBUS-stikket kan indstilles via DIP-switch es SEW_6003.GSD 6003 hex = dez 0.2 kg (0.44 lb) 4 X30 PROFIBUS DP 1. LED grøn: RUN 2. LED rød: BUS FAULT 3. DIP-switch es til indstilling af stationsadressen polet sub-d-fatning: Bustilslutning Benkonfiguration (1) E Q RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V) DGND (M5V) (3) (2) 04434AXX Fig. 13: Konfiguration af det 9-polede sub-d-stik ifølge EN V2 (1) 9-polet sub-d-stik (2) Signalledninger skal snos! (3) Ledende forbindelse mellem stikhus og skærmning nødvendig! MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 21

22 Bus-installation MOVIDRIVE MDV/MDS60A PROFIBUS (DFP11A) Udførlige informationer er indeholdt i PROFIBUS-dokumentationspakken, som kan bestilles hos SEW. Denne dokumentationspakke indeholder som projekteringshjælp og med henblik på let og enkel idrifttagning produktstamfilerne (GSD) og typefilerne for MOVIDRIVE. Tekniske data DFP PROFIBUS FMS / DP Option Feltbus-grænseflade PROFIBUS type DFP11A Sagsnummer Hjælpemidler for idrifttagning og diagnose Betjenings-software MOVITOOLS og håndbetjening DBG11A Protokolvarianter Understøttede baud-rater Tilslutning Busterminering Stationsadresse Default-busparameter Produktstamfil (GSD-fil) Vægt PROFIBUS-DP ifølge EN V2 / DIN E T3 PROFIBUS-FMS ifølge EN V2 / DIN E T3 Blandet drift PROFIBUS-DP/FMS (combi-slave) Automatisk baud-rate-detektering af: 9.6 kbaud 19.2 kbaud kbaud kbaud 500 kbaud 1500 kbaud 9-polet sub-d-fatning Konfiguration ifølge EN V2 / DIN T3 Tilkobbelbar for ledningstype A (indtil 1500 kbaud) ifølge EN V2 / DIN E T kan indstilles via DIP-switch es Min-T SDR for FMS/DP- resp. DP-drift kan vælges via DIP-switch es SEW_6000.GSD 0.2 kg (0.44 lb) 1. LED grøn: RUN 2. LED rød: BUS FAULT 3. DIP-switch es til indstilling af stationsadressen og til omskiftning fra blandet drift FMS/DP til ren DP-drift. 4. DIP-switch for til- og frakobling af bustermineringsmodstanden 5. 9-polet sub-d-fatning: Bustilslutning Benkonfiguration (1) E Q RxD/TxD-P (B/ B) RxD/TxD-N (A/ A) CNTR-P DGND (M5V) VP (P5V) DGND (M5V) (3) (2) 04434AXX Fig. 14: Konfiguration af det 9-polede sub-d-stik ifølge EN V2 (1) 9-polet sub-d-stik (2) Signalledninger skal snos! (3) Ledende forbindelse mellem stikhus og skærmning nødvendig! 22 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

23 Bus-installation MOVIDRIVE MDV/MDS60A INTERBUS med lyslederkabel (DFI21A) Udførlige informationer er indeholdt i INTERBUS-LWL-dokumentationspakken, som De kan bestille hos SEW. Tekniske data DFI INTERBUS 1. Option Feltbus-grænseflade INTEBUS type DFI21A (LWL) Sagsnummer Hjælpemidler for idrifttagning og diagnose Understøttede baud-rater Tilslutning Vægt Betjenings-software MOVITOOLS, håndbetjening DBG11A og CMD-Tool 500 kbaud og 2 Mbaud, omkobbelbar via DIP-switch es Fjernbus-indgang: 2 F-SMA-stik Fjernbus-udgang: 2 F-SMA-stik Optisk reguleret lysleder-grænseflade 0.2 kg (0.44 lb) DIP-switch es for procesdatalængde, PCP-længde og baud-rate 2. Diagnose-LED er 3. Lysleder: Remote IN 4. Lysleder: Indgående fjernbus 5. Lysleder: Remote OUT 6. Lysleder: Videreførende fjernbus Tilslutningskonfiguration Position Signal Retning Lyslederfarve 3 Lysleder remote IN Modtagedata Orange (OG) 4 Indgående fjernbus Sendedata Sort (BK) 5 Lysleder remote OUT Modtagedata Sort (BK) 6 Udgående fjernbus Sendedata Orange (OG) MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 23

24 MOVIDRIVE compact MCV/MCS41A 4.4 MOVIDRIVE compact MCV/MCS41A Fig. 15: Tilslutningsdiagram MOVIDRIVE compact MCV/MCS41A Benkonfiguration PROFIBUS-DP 04940ADK Følg anvisningerne i driftsvejledningen for MOVIDRIVE compact MC_41A. (1) (2) RxD/TxD-P (B/ B) 3 RxD/TxD-N (A/ A) 8 CNTR-P 4 DGND (M5V) 5 VP (P5V) 6 DGND (M5V) 9 (3) 04915AXX Fig. 16: Konfiguration af det 9-polede sub-d-stik ifølge EN V2 (1) X30: 9-polet sub-d-stik (2) Signalledninger skal snos! (3) Ledende forbindelse mellem stikhus og skærmning nødvendig! 24 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

25 Tilslutning af endestoppene 4.5 Tilslutning af endestoppene Knasterne på endestoppene skal dække køreområdet indtil stop. Anvend kun endestop med brydekontakter (Low-aktiv)! CW X ES CCW ES CW Fig. 17: Tilslutning af endestoppene 04437AXX CW X ES CW ES CCW = Højrerotation feltomformer = Kørevej = Endestop højre = Endestop venstre Vær opmærksom på korrekt allokering af endestoppene. Dette betyder, at det ved højrerotation (CW) er endestoppet til højre (ES CW), derkøresiretningmod,ogved venstrerotation (CCW) er endestoppet til venstre (ES CCW), derkøres i retning mod. MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 25

26 I 0 Generelt 5 Idrifttagning 5.1 Generelt Forudsætningen for problemfri idrifttagning er, at projekteringen er foretaget korrekt og at installationen er fejlfri. Udførlige projekteringsanvisninger er indeholdt i systemmanualerne for MOVIDRIVE MD_60A og MOVIDRIVE compact. Disse systemmanualer indgår i dokumentationspakkerne for MOVIDRIVE MD_60A og MOVIDRIVE compact, som De kan bestille hos SEW. Kontrollér installationen, også tilslutningen af giverne, ved hjælp af installationsanvisningerne i drifts- og installationsvejledningen for MOVIDRIVE og i denne manual ( Kap. Installation, side 18). Hvis De anvender en absolutværdigiver, skal De være opmærksom på bemærkningerne til installationen og idrifttagningen af absolutværdigiveren i manualen " Positionering med absolutværdigiver og absolutværdigiverkort DIP11A" (Positionieren mit Absolutwertgeber und Absolutwertgeberkarte DIP11A), som De kan bestille hos SEW. 5.2 Forberedelser Inden idrifttagningen skal De foretage Dem følgende: Forbind omformeren med PC enviaenserielgrænseflade (RS-232, USS21A på PC-COM). Installér SEW-softwaren MOVITOOLS (version 2.60 og højere). Tag omformeren i drift med "MOVITOOLS/Shell".. Fig. 18: Idrifttagning af omformeren 04941ADE Indstil følgende driftsmåder (modi): Omformer MOVIDRIVE MDV60A eller MOVIDRIVE compact MCV41A MOVIDRIVE MDS60A eller MOVIDRIVE compact MCS41A Motortype DR/DT/DV/D CT/CV DS/DY VFC-n-REG.&IPOS CFC&IPOS SERVO&IPOS 26 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

27 Forberedelser I 0 Kun ved drift med en inkrementalgiver på standardversion: X14 som ekstern giver: Indstil i MOVITOOLS/SHELL parametrene P P944 Giverfaktor tæller og Giverfaktor nævner og Giverskalering Ekst. giver. En udførlig beskrivelse af parametrene P P944 findes i manualen "Positionierung und Ablaufsteuerung IPOS plus ". Kun ved drift med en absolutværdigiver på DIP: X62 som ekstern giver: Vælg "Idrifttagning for absolutværdigiver DIP" (Inbetriebnahme für Absolutwertgeber DIP). Fig. 19: Idrifttagning af absolutværdigiver 04992ADE Udfør idrifttagningen for absolutværdigiver DIP. "0"-signal på klemme X13:1 (DIØØ, /Regulatorspærre). MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 27

28 I 0 Start af programmet "Udvidet buspositionering" 5.3 Start af programmet "Udvidet buspositionering" Fig. 20: Start af programmet "Udvidet buspositionering" 04829ADE Generelt Start "MOVITOOLS/Shell". Start "Idrifttagning/Udvidet buspositionering" (Inbetriebnahme / Erweiterte Buspositionierung) Førstegangsidrifttagning Hvis programmet "Udvidet buspositionering" startes for første gang, vises vinduerne for idrifttagningen straks. 28 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

29 Start af programmet "Udvidet buspositionering" I 0 Feltbusparametre Fig. 21: Indstilling af feltbusparametre 04830ADE Indstil den korrekte feltbustype. Indstil de nødvendige busparametre. Tryk på knappen "Næste>>" (Weiter>>), hvorefter det næste idrifttagningsvindue vises. MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 29

30 I 0 Start af programmet "Udvidet buspositionering" Skalering Fig. 22: Indstilling af skalering 04832ADE Indstil "Kilde aktuel position" (Quelle Istposition). Følgende indstillinger er mulige: "Motorgiver (X15)" (Motorgeber (X15)) ved drift uden ekstern giver. "EKST. GIVER (X14)" (EXT. GEBER (X14)) ved drift med inkrementalgiver som ekstern giver. "ABSOLUTVÆRDIGIVER (DIP)" (ABSOLUTWERTGEB. (DIP)) ved drift med option DIP11A og absolutværdigiver som ekstern giver. Kun ved "Kilde aktuel position = Motorgiver (X15) (Quelle Istposition = Motorgeber (X15): Udfør "Beregning af skalering" (Berechnung der Skalierung). Indsæt følgende værdier: Indsæt værdien for "Diameter drev" (Durchmesser Antriebsrad) eller "Spindelstigning" (Spindelsteigung) i enheden millimeter [mm] eller 1/10 millimeter [1/10 mm]. Indsæt udvekslingerne (= i-værdier) for gear (i-getriebe) og forlag (i-vorgelege). Vælg "Enhed for hastighed" (Einheit der Geschwindigkeit). Tryk på knappen <Beregning> (<Berechnung>), og skaleringsfaktoren beregnes. "Impulser/Vej" (Impulse/Weg) indsættes i enheden [inc/mm]. 30 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

31 Start af programmet "Udvidet buspositionering" I 0 De kan også selv beregne "Skaleringsfaktoren Vej" (Skalierungsfaktor Weg) og indsætte værdien direkte. I dette tilfælde kan De for vejen også indsætte en anden enhed end millimeter. Ved drift med ekstern giver er "Beregning af skalering" (Berechnung der Skalierung) spærret. "Skaleringsfaktor Vej" (Skalierungsfaktor Weg) Hvis De lader programmet beregne skaleringen, beregnes og indsættes "Skaleringsfaktor Vej" (Skalierungsfaktor Weg) automatisk. Tællerfaktoren begrænses her til maks inc. Hvis beregningen ikke foretages af programmet, f.eks. ved drift med ekstern giver, skal De selv beregne og indsætte skaleringsfaktoren. Vær opmærksom på, at tællerfaktoren maks. må være 8192 inc. Eksempel på beregningen af "Skaleringsfaktor Vej": Positionering med en absolutværdigiver type WCS2 (Fa. Stahl). Fysisk giveropløsning = 1,25 inkrementer/millimeter Giverskalering P955 = 8 Giveropløsning med giverskalering = 10 inkrementer/millimeter [inc/mm] Indstil "Impulser/Vej = 10/1 [inc/mm]". "Skaleringsfaktor for hastighed" (Skalierungsfaktor der Geschwindigkeit) Hvis De lader programmet beregne skaleringen, indsættes "Skaleringsfaktor for hastighed" (Skalierungsfaktor der Geschwindigkeit) automatisk. Som enhed for nævneren anvendes den tidligere indstillede "Enhed for hastighed" (Einheit der Geschwindigkeit). Hvis beregningen ikke foretages af programmet, f.eks. ved drift med ekstern giver, skal De selv beregne og indsætte skaleringsfaktoren. Eksempel på beregningen af "Skaleringsfaktor for hastighed": Positionering med en absolutværdigiver type WCS2 (Fa. Stahl). Tæller = i gear i forlag omregningsfaktor hastighed Tæller = s/min = 120 s/min Nævner = omkreds = pi d = 3, mm = 157,08 mm Indstil følgende værdier: Tæller = Nævner = Vær opmærksom på, at værdien på tæller og nævner maks. må være MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 31

32 I 0 Start af programmet "Udvidet buspositionering" Indstilling af begrænsninger Fig. 23: Indstilling af endestop, referencekørselstype og begrænsninger 04833ADE Indsæt positionen for software-endestoppene. Indsættes værdien "0" for begge endestop, deaktiveres software-endestoppet. Vær opmærksom på, at positionen for software-endestoppene skal ligge inden for kørevejen for hardware-endestoppene. På tallinien i den nederste halvdel af skærmbilledet vises positionen for softwareendestoppene. Indsæt reference-offset. Reference-offset korrigerer maskinnulpunktet. Her gælder følgende formel: Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset. 32 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

33 Start af programmet "Udvidet buspositionering" I 0 Vælg den rigtige referencekørselstype (0...7): ] [ ZP Type 0: Ingen referencekørsel. Referencepunkt er den venstre nulimpuls for den øjeblikkelige position. Maskinnulpunkt = venstre nulimpuls for den øjeblikkelige position + reference-offset ] [ CAM ] [ CAM ] [ ] [ ] [ ] [ CAM ] [ CAM 02791AXX Type 1: Referencepunkt er venstre side af referenceknasten. Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset Type 2: Referencepunkt er højre side af referenceknasten. Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset Type 3: Referencepunkt er det højre endestop. Hertil kræves der ikke nogen referenceknast. Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset Type 4: Referencepunkt er det venstre endestop. Hertil kræves der ikke nogen referenceknast. Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset Type 5: Ingen referencekørsel. Referencepunkt er den øjeblikkelige position uden reference til en nulimpuls. Maskinnulpunkt = øjeblikkelig position + reference-offset Type 6: Referencepunkt er venstre side af referenceknasten. Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset Type 7: Referencepunkt er højre side af referenceknasten. Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset Indsætmed"Begrænsninger" (Begrenzungen) de maksimalt tilladelige omdrejningstal for funktionerne automatik (Automatik-Mode), jogging (Tippbetrieb) og omdrejningsregulator (Drehzahlregler). De skal være opmærksom på, at det maksimalt tilladelige omdrejningstal for omdrejningsregulatoren (Drehzahlregler) skalvære mindst 10% større endfor automatik (Automatik-Mode) og jogging (Tippbetrieb). Gemme ændringer De bliver nu spurgt, om De ønsker at gemme de foretagne indlæsninger.. Fig. 24: Gemme ændringer 04444ADE MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 33

34 I 0 Start af programmet "Udvidet buspositionering" Download Tryk på knappen "Download"; alle nødvendige indstillinger i omformeren udføres automatisk og IPOS-programmet "Absolutværdipositionering" (Absolutwertpositionierung) starter.. Fig. 25: Download-vinduer 04834ADE Skift til monitor Efter "Download" bliver De spurgt, om De ønsker at skifte til "Monitor for buspositionering". Fig. 26: Monitor Ja/Nej 04835ADE Med "Ja" skifter De til "Monitor" og kan dér starte i den ønskede driftsmåde (modus). Med "Nej" skifter De til MOVITOOLS/Shell. 34 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

35 Start af programmet "Udvidet buspositionering" I 0 Ny idrifttagning Dekodet visning Genstartes "Udvidet buspositionering" efter en allerede udført førstegangsidrifttagning, vises monitoren for "Udvidet buspositionering" straks. De kan vælge, om procesdata ene skal vises dekodet eller hexadecimalt. Fig. 27: Monitor for "Udvidet buspositionering", dekodet visning 04836ADE MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 35

36 I 0 Start af programmet "Udvidet buspositionering" Hexadecimal visning Fig. 28: Monitor for "Udvidet buspositionering", hexadecimal visning 04837ADE Tryk på knappen "Idrifttagning" (Inbetriebnahme), hvisdeønsker at udføre en ny idrifttagning. Herefter vises så idrifttagnings-vinduerne ( Kap. Førstegangs-idrifttagning, side 28). 36 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

37 Start af programmet "Udvidet buspositionering" I 0 Monitor I monitoren "Udvidet buspositionering" præsenteres de procesdata, som overføres via feltbussen. Desuden præsenteres status for de enkelte bit i "PA1: Styreord" (PA1: Steuerwort) og "PE1: Statusord" (PE1: Statuswort). Styring i monitoren I monitoren kan De endvidere simulere en styring. Benyt følgende fremgangsmåde for at aktivere styringen: "0"-signal på klemme DIØØ "/REGULATORSPÆRRE/". Gå til præsentationen "Dekodet visning" (Decodierte Anzeige). Aktivér herefter oven over "PA1: Styreord 2" punktet "Styring" (Steuerung). De kan nu aktivere og deaktivere enkelte bit i styreordet (PA1) og definere værdier for proces-udgangsdataordene. Tryk på knappen "Send PA" (PA senden) for at sende disse styreord til omformeren. Fig. 29: Simulering af styring 04838ADE Omformeren udfører nu kørekommandoen i overensstemmelse med disse definitioner. De kan kun skifte fra "Styring" (Steuerung) til "Monitor" med DIØØ "/REGULATOR- SPÆRRE" = "0". For at kunne afslutte programmet "Udvidet buspositionering" skal "Monitor" være aktiv. MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 37

38 I 0 Parametre 5.4 Parametre Ved idrifttagningen indstilles følgende parametre automatisk: Parameter-nummer Parametre Indstilling P100 Setpunkt-kilde Feltbus P101 Styreordkilde Feltbus P136 Stop-rampe 0.5 s P137 Nød-rampe 0.5 s P600 Binær-indgang DIØ1 Frikobling/hurtigstop P601 Binær-indgang DIØ2 Reset P602 Binær-indgang DIØ3 Referenceknast P603 Binær-indgang DIØ4 /Endestop højre P604 Binær-indgang DIØ5 /Endestop venstre P819 Feltbus "timeout"-tid P815 SBus "timeout"-tid s P831 Reaktion feltbus timeout Ingen reaktion Vis fejl Straksudkobling/fejl Nødstop/fejl Hurtigstop/fejl Straksudkobling/advarsel Nødstop/advarsel Hurtigstop/advarsel P870 Setpunkt-beskrivelse PA1 Styreord 2 P871 Setpunkt-beskrivelse PA2 Position HI P872 Setpunkt-beskrivelse PA3 Position LO Setpunkt-beskrivelse PA4 IPOS PA-DATA Setpunkt-beskrivelse PA5 IPOS PA-DATA Setpunkt-beskrivelse PA6 IPOS PA-DATA P873 Aktuel værdi -beskrivelse PE1 IPOS PE-DATA P874 Aktuel værdi -beskrivelse PE2 IPOS PE-DATA P875 Aktuel værdi -beskrivelse PE3 IPOS PE-DATA Aktuel værdi -beskrivelse PE4 IPOS PE-DATA Aktuel værdi -beskrivelse PE5 IPOS PE-DATA Aktuel værdi -beskrivelse PE6 IPOS PE-DATA P876 Frikobling af PA-data ON P300 Start-stop-omdrejningstal 1 0 1/min P301 Min. omdrejningstal 1 0 1/min P302 Maks. omdrejningstal /min P730 Bremsefunktion 1 ON P941 Kilde aktuel position Motorgiver, ekst. giver, absolutværdigiver Disse parametre må ikke ændres efter idrifttagningen! 38 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

39 Start af drivstation I Start af drivstation Efter "Download" med "Ja" skiftes til monitoren for "Udvidet buspositionering". Med bit 11 og 12 i "PA1: Styreord 2" (PA1: Steuerwort 2) kan De nu vælge driftsmåde eller modus. ForatkunnestartedrivstationenskalDevære opmærksom på følgende. Dette gælder for alle driftsmåder (modi): Binær-indgang X13:1 "DIØØ, /Regulatorspærre" skal påtrykkes et "1"-signal. Sæt styrebit PA1:0 "Regulatorspærre/frikobling" = "0" og styrebit PA1:1 "Frikobling/hurtigstop" og PA1:2 "Frikobling/stop" = "1". Driftsmåder (modi) Styreord 2:Bit Driftsmåde (modus) PA1:12 PA1:11 Jogging -modus "0" "1" Reference-modus "1" "0" Automatik-modus "1" "1" Ugyldig "0" "0" Jogging -modus: Ved at sætte bit PA1:9 "Jog +" (Tippen+) eller bit PA1:10 "Jog -" (Tippen-) kører drivstationen med omdrejningsretning hhv til højre og venstre. Hastighed og ramper fastlægges med procesdataordene PA4... PA6. Reference-modus: Med referencekørslen i retning mod referenceknasten fastlægges referencepunktet. Med reference-offset, som De indstiller ved idrifttagningen, kan De ændre maskinnulpunktet uden også at skulle ændre referenceknasten. Her gælder følgende formel: Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset. Automatik-modus: Styringen sender via proces-udgangsdata målposition (PA2 og PA3), ønsket hastighed (PA4), accelerationsrampe (PA5) og decelerationsrampe (PA6) til omformeren. Styringen starter positioneringen med PA1:8 "Start" = "1". "1"-signalet skal være påtrykt under hele positioneringsforløbet. Positioneringen stoppes med PA1:8 = "0". Omformeren meddeler cyklisk via proces-indgangsdata den aktuelle position (PE2 og PE3), aktuel hastighed (PE4), effektiv strøm (PE5) og omformerbelastning (PE6) til styringen. Omformeren meddeler med PE1:3 "Målposition nået" = "1" til styringen, at den valgte målposition er nået. Hvis drivstationen endnu ikke er referencepunktindstillet eller dette skal nyindstilles: Vælg driftsmåde "Reference-modus" med styreord 2 (PA1). Hvis ikke referencekørslen er foretaget korrekt, tillader programmet ikke, at der vælges "Automatik-modus". Undtagelse: Ved drift med absolutværdigiver (MOVIDRIVE MDV/MDS60A med option DIP11A) er referencekørsel ikke påkrævet. MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 39

40 I 0 Jogging -modus 5.6 Jogging -modus PA1:12 = "0"og PA1:11 = "1" I jogging -modus kan De ved at sætte styrebit PA1:9 "Jog +" (Tippen+) eller PA1:10 "Jog -" (Tippen -) køre drivstationen med omdrejningsretning hhv. til højreogvenstre. Den ønskede hastighed fastlægges med procesudgangs-dataord PA4. Ramperne fastlægges med procesudgangs-dataord PA5 og PA6. Fig. 30: Jogging -modus 04856ADE Drivstationens aktuelle position vises med den grønne pil på tallinien nederst i skærmbilledet. 40 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

41 Reference-modus I Reference-modus PA1:12 = "1" og PA1:11 = "0" Med referencekørslen i retning mod referenceknasten fastlægges referencepunktet. Med reference-offset, som De indstiller i forbindelse med idrifttagningen, kan De ændre maskinnulpunktet uden også at skulle ændre referenceknasten. Her gælder følgende formel: Maskinnulpunkt = referencepunkt + reference-offset. Fig. 31: Automatik-modus 04857ADE De skal ved idrifttagningen have indstillet den korrekte referencekørselstype. Hvis dette ikke er tilfældet, skal de genstarte idrifttagningen og indstille den korrekte referencekørselstype. Start referencekørslen med bit PA1:8 "START" = "1". "1"-signalet skal være påtrykt under hele referencekørselsforløbet. Vær opmærksom på, atder ikke udføresnogen referencekørsel ved referencekørselstyperne 0 og 5 ( side 32). Når drivstationen har nået referencepunktet (DIØ3 "Referenceknast" = "1"), kører drivstationen videre med referenceomdrejningstal 2 og bliver stående positionsreguleret, når referencepunktet forlades (DIØ3 "1" "0").=I statusord PE1 sættes bit PE1:2 "IPOS Reference" = "1". "1"-signalet til bit PA1:8 fjernes igen. Drivstationen er nu referencepunktindstillet og De kan nu starte automatik-modus. MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 41

42 I 0 Automatik-modus 5.8 Automatik-modus PA1:12 = "1" og PA1:11 = "1" Positioneringskørslen startes med bit PA1:8 "Start" = "1". Drivstationen kører nu i retningmoddenmålposition, som De definerer via procesudgangs-dataordene PA2 og PA3. Positioneringskørslen afbrydes med PA1:8 = "0". Omformeren meddeler cyklisk den aktuelle position til styringen via procesindgangsdataordene PE2 og PE3. Desuden meddeler omformeren via PE4, PE5 og PE6 aktuel hastighed, effektiv strøm og omformerbelastning til styringen. Når drivstationen har nået målpositionen, sættes i statusordet PE1 bit en PE1:3 "Målposition nået" = "1" (Ziel-Position erreicht" = "1"). Forbliver styrebit PA1:8 = "1" og fastlægger De via procesudgangs-dataordene PA2 og PA3 en ny målposition, så kører drivstationen straks til denne nye position. Hvis De under kørslen ønsker at ændre målposition og ønsket hastighed samtidigt, skal parameteren P916 indstilles til "Rampeform" = LINEÆR. Ved rampeform KVADRATISK eller SINUS skal DIØØ "/REGULATORSPÆRRE" = "0", hvis De ønsker at ændre målposition og ønsket hastighed samtidigt. Hvis styrebit PA1:8 = "1", når De skifter til automatik-modus, køres der straks til den målposition, der er fastlagt med PA2 og PA3. Fig. 32: Automatik-modus 04858ADE Drivstationens aktuelle position vises med den grønne pil på tallinien nederst i skærmbilledet. 42 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

43 Taktdiagrammer 6 Drift og service 6.1 Taktdiagrammer For taktdiagrammerne gælder følgende forudsætninger: Idrifttagningen skal være udført korrekt. DIØØ "/Regulatorspærre" = "1" (ingen spærring) DIØ1 "Frikobling/hurtigstop" = "1" Funktion Jogging -modus PA1:0 PA1:1 PA1:2 PA1:11 PA1:12 PA1:9 PA1:10 PA4 03E8 hex 0BB8 hex 03E8 hex n [1/min] n2 n1 0 -n1 -n2 (1) (2) (3) DBØØ Fig. 33: Taktdiagram for funktionen Jogging -modus 04852AXX PA1:0 = Regulatorspærre/frikobling (1) = Start jogging -modus, jog + PA1:1 = Frikobling/hurtigstop (2) = Ny ønsket hastighed via PA4 PA1:2 = Frikobling/stop (3) = Start jogging -modus, jog - PA1:11 = Modus-valg PA1:12 = Modus-valg n1 = Hastighed 1 PA1:9 = Jog + n2 = Hastighed 2 PA1:10 = Jog - PA4 = Procesdataord ønsket hastighed DBØØ =/Bremse MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 43

44 Taktdiagrammer Funktion: Reference - modus PA1:0 PA1:1 PA1:2 PA1:11 PA1:12 DIØ3 PA1:8 PE1:2 n [1/min] 0 (1) (2) DBØØ Fig. 34: Taktdiagram for funktionen Reference -modus 04854AXX PA1:0 = Regulatorspærre/frikobling (1) = Start reference -modus PA1:1 = Frikobling/hurtigstop (2) = Referencepunkt nået PA1:2 = Frikobling/stop PA1:11 = Modus-valg PA1:12 = Modus-valg DIØ3 = Referenceknast PA1:8 = Start PE1:2 = IPOS reference DBØØ =/Bremse 44 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

45 Taktdiagrammer Funktion: Automatik - modus PA1:0 PA1:1 PA1:2 PA1:11 PA1:12 PA4 03E8 hex 0BB8 hex 03E8 hex PA1:8 PA hex 0001 hex 0001 hex PA3 C350 hex 86A0 hex 24F8 hex PE1:3 n [1/min] n2 n1 0 -n1 -n2 (1) (2) (3) (4) DBØØ Fig. 35: Taktdiagram for funktionen Automatik -modus 04853AXX PA1:0 = Regulatorspærre/frikobling (1) = Start jogging -modus PA1:1 = Frikobling/hurtigstop (2) = Position nået PA1:2 = Frikobling stop (3) = Position nået PA1:11 = Modus-valg (4) = Position nået PA1:12 = Modus-valg PA4 = Procesdataord ønsket hastighed n1 = Hastighed 1 PA1:8 = Start n2 = Hastighed 2 PA2 = Målposition High PA3 = Målposition Low PE1:3 = Målposition nået DBØØ =/Bremse MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 45

46 Taktdiagrammer Frikøring af endestop Hvis et endestop påkøres (DIØ4 eller DIØ5 = "0"), sættes bit PE1:5 "Fejl" = "1" og drivstationen bringes til standsning med nødstop. Til at frikøre drivstationen benyttes følgende fremgangsmåde: 1. Indstil funktionen "jogging"-modus (PA1:12 = "0" og PA1:11 = "1"). 2. Sæt bit PA1:6 eller binær-indgang DIØ2 "Fejl-reset" = "1", herved sættes bit PE1:5 "Fejl" = "0". 3. Sæt igen bit PA1:6 eller binær-indgang DIØ2 på "0", så snart bit PE1:5 = "0". 4. Drivstationen frikøres herved automatisk med motoromdrejningstallet n = 100 1/min. 5. Når drivstationen igen er frikørt, sættes DIØ4 eller DIØ5fra"0" "1". Sæt nu PA1:6 = "0". Indstil den ønskede driftsmåde (modus), f.eks. Automatik -modus (PA1:12 = "1" og PA1:11 = "1"). PA1:0 PA1:1 PA1:2 (1) (2) DIØ4 PA1: 11 (3) (4) (3) PA1: 12 PE1: 5 PA1: 6 Fig. 36: Frikøring af endestop 04855AXX PA1:0 = Regulatorstpærre/frikobling (1) = Endestop påkørt PA1:1 = Frikobling/hurtigstop (2) = Endestop frikørt PA1:2 = Frikobling/stop (3) = Automatik -modus DIØ4 = Endestop højre (4) = Jogging -modus PA1:11 = Modus-valg PA1:12 = Modus-valg PE1:5 = Fejl PA1:6 = Reset 46 MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering

47 Fejlinformationer 6.2 Fejlinformationer Fejlhukommelsen (P080) gemmer de sidste 5 fejlmeddelelser (fejl t-0...t-4). I tilfælde af, at der optræder mere end 5 fejlbegivenheder, slettes den ældste fejlmeddelelse. - På tidspunktet for fejlens opståen gemmes følgende informationer: Aktuel fejl Status for de binære ind-/udgange Omformerens driftstilstand Omformerstatus Kølelegemetemperatur Omdrejningstal Udgangsstrøm Effektiv strøm Omformerbelastning Mellemkredsspænding Antal driftstimer Antal frikoblingstimer Parametersæt Motorbelastning. Afhængigt af fejlens art findes der 3 udkoblingsreaktioner; omformeren forbliver spærret, så længe fejltilstanden vedvarer: Straksudkobling: Omformeren kan ikke nedbremse drivstationen; udgangstrinnet bliver i tilfælde af en fejl højimpedant, og bremsen falder straks ind (DBØØ "/Bremse" = "0"). Hurtigstop: Drivstationen nedbremses ved hjælp af stoprampen t13/t23. Når stopomdrejningstallet er nået, falder bremsen ind (DBØØ "/Bremse" = "0"). Udgangstrinnet bliver højimpedant efter udløbet af bremseindfaldstiden (P732 / P735). Nødstop: Drivstationen nedbremses ved hjælp af nødrampen t14/t24. Når stopomdrejningstallet er nået, falder bremsen ind (DBØØ "/Bremse" = "0"). Udgangstrinnet bliver højimpedant efter udløbet af bremseindfaldstiden (P732 / P735). Reset En fejlmeddelelse kan kvitteres med: Netudkobling og efterfølgende genindkobling på nettet Anbefaling: For netkontaktor K11 er en mindste-udkoblingstid på 10 sekunder påkrævet. Reset via binær-indgang DIØ2. Ved idrifttagning af modulet "Udvidet buspositionering" konfigureres denne binær-indgang med funktionen "Reset". I manager en i MOVITOOLS trykkes der på knappen "Reset" I styreord 2 bit PA1:6 = "0" "1" "0". Fig. 37: Reset med MOVITOOLS 02771ADE Manuel reset i MOVITOOLS/Shell (P840 = "JA" eller [Parameter] / [Manuel reset]). Manuel reset med DBG11A (ved at trykke på tasten <E> i tilfælde af fejl kommer man direkte til parameter P840). Timeout aktiv Styres omformeren via en kommunikationsgrænseflade (feltbus, RS-485 eller SBus) og er der foretaget en netudkobling med efterfølgende genindkobling på nettet eller en fejlreset, forbliver frikoblingen ugyldig, indtil omformeren via den timeout -overvågede grænseflade atter modtager gyldige data. MOVIDRIVE, Udvidet buspositionering 47

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus. Udgave 01/2005 FA362000 11313595 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDX61B Applikation Sensor-baseret positionering via bus FA362 Udgave 1/25 11313595 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Version. MOVIDRIVE MD_60A Absolutværdipositionering 03/2001. Manual / DK

Version. MOVIDRIVE MD_60A Absolutværdipositionering 03/2001. Manual / DK MOVIDRIVE MD_60A Absolutværdipositionering Version 03/2001 Manual 1051 0184 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger...4 2 Systembeskrivelse...5 2.1 Anvendelsesområder...5 2.2 Anvendelseseksempler...6

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual 1051 6182 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) 03/2001. Manual 1051 6182 / DK MOVIDRIVE Feltbusinterface DFP21A PROFIBUS DP (12 Mbaud) Udgave 3/21 Manual 151 6182 / DK SEW-EURODRIVE ndholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 DFP11A / DFP21A... 6 2.1 Forskelle DFP11A / DFP21A... 6 2.2

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Modulo-positionering 08/2003. Manual / DA

Udgave. MOVIDRIVE Modulo-positionering 08/2003. Manual / DA MOVIDRIVE Modulo-positionering Udgave 08/2003 Manual 1122 1798 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 3 Projektering...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikationen Udvidet buspositionering. Udgave 04/2005 FA / DA

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikationen Udvidet buspositionering. Udgave 04/2005 FA / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDXB Applikationen Udvidet buspositionering Udgave 04/200 338 / DA FA32820 Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Robonet Profibus S7 platform

Robonet Profibus S7 platform Side 1 af 14 Robonet Profibus S7 platform Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af Profibus... 4 3. PLC demoprogram i Siemens Manager... 8 4. Kendte

Læs mere

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation "Flyvende sav" Udgave 08/ / DA FA362800

Håndbog. MOVIDRIVE MDX61B Applikation Flyvende sav Udgave 08/ / DA FA362800 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDXB Applikation "Flyvende sav" FA32800 Udgave 08/200 33483 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger...

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) 02/2004. Håndbog 11252693 / DA

Udgave. MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) 02/2004. Håndbog 11252693 / DA MOVIDRIVE MDX61B Intern synkronkørsel (ISYNC) Udgave 2/24 Håndbog 11252693 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige anvisninger... 4 2 Systembeskrivelse... 5 2.1 Anvendelsesområder... 5 2.2 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK

Udgave. MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel 03/2000. Manual 09187286 / DK MOVIDRIVE Feltbusinterface DFI21A INTERBUS med lyslederkabel Udgave 03/2000 Manual 09187286 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Egenskaber for option DFI21... 6 2 Monterings- /

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVIDRIVE compact MCH4_A. Driftsvejledning. Udgave 11/2006 11535490 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 11/2006 11535490 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne...

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning 1053 4482 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Omformeropbygning... 7 3.1 Omformeropbygning... 7

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed Udgave 3/27 11586281 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL

MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf.: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE2040 SERIEL KOMMUNIKATIONSMODUL Overførsel af status og vægt for digitale vejeceller via simpel PC/PLC protokol

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA S E W-E URODRIV E Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser... 9. ECOFAST -konforme

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition

Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition Win-DigiPet Version 2009 Premium Edition Dansk oversættelse fra tysk med støtte fra engelsk version Side 20 til 44 Afsnittet: Hurtig Start Haakon Hansen www.litra.dk Haakonhansen@litra.dk Haakon Hansen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB SizeWare Bruger Manual ä Skive ä Tandrem ä Spindel JVL Industri Elektronik A/S LB0041-02GB Revised 23-3-99 1 2 Copyright 1997, JVL Industri Elektronik A/S. Der tages forbehold for ændringer af indholdet

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g

U n i C o r e. I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Dokument nr.: 103-230-0001A/- dansk Side nr.: 1 Copyright 1993 Crysberg A/S U n i C o r e I n s t a l l a t i o n s - v e j l e d n i n g Crysberg A/S Phone: +45 4913 8303 E-mail: mail@crysberg.dk Oldenvej

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE Seriel kommunikation 11/2001. Manual / DA

Udgave. MOVIDRIVE Seriel kommunikation 11/2001. Manual / DA MOVIDRIVE Seriel kommunikation Udgave 11/2001 Manual 1053 1688 / DA SEW-EURODRIVE 2 Startpaket Feldbusschnittstelle UFP11A Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Indledning... 5 2.1 Oversigt

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA

Håndbog. Styring MOVI-PLC advanced DHE41B/DHF41B/DHR41B. Udgave 04/2008 16623290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Styring MOVI-PLC advanced DHEB/DHFB/DHRB Udgave 0/008 6690 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Generelle anvisninger...

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

Opsætning af xcon og Logix Controller

Opsætning af xcon og Logix Controller Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsætning af MSEP... 3 Opsætning af MSEP Gateway... 3 Opsætning af akser... 5 Opsætning af PLC... 9 User-Defined Data Types... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Test

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A

Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A Feltbusgrænseflade INTERBUS UFI11A Udgave 06/2002 Manual 1052 5181 / DA Indholdsfortegnelse 1 Systemoversigt... 4 2 Opbygning... 5 2.1 Feltbusgrænseflade UFI11A set forfra... 5 3 Installation og drift

Læs mere

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1 Indledning...

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere