AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn"

Transkript

1 AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26

2 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN kan udelukkes at have det 2. Det antal, som det er nødvendigt at teste, kan reduceres betydeligt. 3. Giver sikrere journaloplysninger om allergi

3 Audit om penicillinallergi Indledning: I efteråret 26 blev der i en række praksis gennemført et pilotprojekt mhp. kortlægning af formodet penicillinallergi i almen praksis. Undersøgelsen er udført efter APO-metoden, og der foreligger nu en opgørelse over talmaterialet. Resultaterne fremgår af nedenstående rapport. Arbejdet er støttet af Kvalitetsudviklingsudvalget i Fyns Amt og er forberedt af en projektgruppe bestående af Susanne Bader, Dorte Gilså Hansen, Per Grinsted, Holger Rasmussen og Anders Munck. Baggrund: Projektet har baggrund i erfaringer fra almen praksis med patienter, som hævder, at de har allergi over for penicillin. Ofte er det uklart, hvad der ligger bag antagelsen om, at de ikke kan tåle penicillin. Det kan være alt fra et usikkert udslæt som barn, gener fra mavetarmkanal eller andre mere eller mindre usikre og diffuse symptomer. På grund af usikre oplysninger om penicillinallergi er kvaliteten af den antibiotiske behandling, der tilbydes til patienter med mistænkt penicillinallergi, ikke altid optimal. Således får mange af disse patienter et makrolid til behandling af en streptokokhalsbetændelse, vel vidende at det ikke er den bedste behandling til denne lidelse. Vi er som læger usikre på, hvordan vi skal håndtere penicillinallergi. De spørgsmål, der i denne sammenhæng melder sig, er bl.a: 1. Hvilke symptomer er reelt og højst sandsynligt udtryk for en allergisk reaktion? 2. Er det rigtigt, at ca. % af befolkningen mener, at de er allergiske over for penicillin? 3. Er det reelt kun ca. 1%, der har allergi? 4. Kan vi ud fra anamnese blive bedre til i almen praksis at skelne mellem reel penicillinallergi og diffuse mistanker? Der findes ikke mange danske studier, der omhandler penicillinallergi - og specielt ikke i almen praksis regi. Der findes ligeledes ikke studier fra almen praksis, der omhandler, hvilke reaktioner patienter oplyser at have haft i forbindelse med indtagelse af penicillin samt tidsperspektivet i forbindelse med indtagelse af penicillin og efterfølgende reaktion. Aktuelle undersøgelse er et pilotstudie, der skal forberede en større undersøgelse, der kan give svar på ovennævnte spørgsmål. Materiale og metode: Projektet blev gennemført som et auditprojekt efter APO-metoden, hvor alle praktiserende læger på Fyn fik tilbud om at deltage i en registreringsperiode på 2 uger i november 26. De deltagende praksis fik tilsendt registreringsskemaer, således at sekretær eller andet personale i de to uger skulle spørge alle patienter, der henvendte sig ved skranken i den pågældende periode, hvorvidt de mente at have penicillinallergi eller ej. Hvis patienten ikke mente at have penicillinallergi, skulle personalet kontrollere, om der i patientjournal stod noget om cave penicillin eller ej. Var det ikke tilfældet, skulle det blot registreres i et basisskema. I tilfælde af cave penicillin i journalen eller oplysninger fra patienten om penicillinallergi, fik patienten et spørgeskema med ind til lægen. Lægen skulle herefter udspørge patienten og udfylde spørgeskemaet. Der blev til praksis ud over basisskema og spørgeskema tilsendt billedmateriale med eksempler på hudmanifestationer af penicillinallergi samt skriftlig vejledning til udfyldelse af skemaer for både personale og læge. Invitationer blev udsendt til ca. 325 praktiserende læger. Der meldte sig i alt 18 praksis, og heraf sendte 13 praksis (22 læger) skemaer ind. 3

4 Resultater: Antal Procent Køn Mand/dreng 31 25,4 Kvinde/pige 84 68,9 Uoplyst 7 5,7 I alt 122, Patientens udsagn Ja, penicillinallergi 91 74,6 Mistanke 21 17,2 Nej, ikke penicillinallergi 6 4,9 Uoplyst 4 3,3 I alt 122 Cave anført i journal Ja 83 68, Nej 37 3,3 Har ikke journal 1,8 Uoplyst 1,8 I alt 122, Hvornår 1. hændelse <1år 13,7 1-5 år 24 19,7 >5år 78 63,9 Uoplyst 7 5,7 I alt 122, Hududslæt Urticarielt udslæt 5 41, Makulært udslæt 7 5,7 Makulopapuløst udslæt 9 7,4 Usikkert/andet udslæt 14 11,5 Erytem 7 5,7 Angioneurotisk ødem 7 5,7 Intet hududslet 14 11,5 Flere afkrydsninger 7 5,7 Uoplyst 7 5,7 I alt 122, Hudkløe Ja 78 63,9 Nej 29 23,8 Uoplyst 14 12,3 I alt 122, Anafylaktisk chok Ja 3 2,5 Nej 7 87,7 Uoplyst 11 9,8 I alt 122, Andre manifestationer Mavepine 8,2 Diaré 11 9, Kvalme 12 9,8 Anden reaktion 14 11,5 Ingen 67 54,9 Uoplyst 26 21,3 I alt 122, Tid fra indtagelse til Under 1 time 17 13,9 reaktion > 1 time < 12 timer 19 15,6 > 12 timer < 7 dage 45 36,9 Ved ikke 32 26,2 Uoplyst 8 7,4 I alt 122, 4

5 Antal Procent Test Specifik IgE Pos 6 4,9 Neg 6 4,9 Ikke udført 5 86,1 Uoplyst 5 4,1 I alt 122, Test Priktest Pos Neg Ikke udført , Uoplyst 11 9, I alt 122, Test Pos 4 3,3 Penicillinprovokation Neg 1 9,2 Ikke udført 8 6,6 Uoplyst 122, I alt Foreligger der penicillinallergi Nej 22 18, Svag mistanke 24 19,7 Stærk mistanke 51 41,8 Verificeret 8,2 Uoplyst 15 12,3 I alt 122, Antibiotika ordineret i dag Ja 16 13,1 Nej 91 74,6 Uoplyst 15 12,3 I alt 122, Antibiotikavalg V-penicillin ordineret 2 1,6 Makrolid 8 6,6 Andet antibiotikum 4 3,3 Uoplyst 2 1,6 I alt 16 13,1 Diagnoser Øvre luftvejsinfektion 4 3,3 Nedre luftvejsinfektion 3 2,5 Hudinfektion 4 3,3 Anden infektion 4 3,3 Uoplyst 1,8 I alt 16 13,2 5

6 Der var stor variation i antal registreringer og i antal inkluderede patienter blandt de 13 deltagende praksis. Der blev i 2 uger registreret i alt 2886 patienter, hvoraf der var mistanke om penicillinallergi hos 122, svarende til 4.2%. Inkluderede/registrerede pt. i de forskellige praksis 8 Antal Deltagernr. Registrerede pt. Inkluderede pt. Flowskema 122 af de 2886 patienter angav mistanke om penicillinallergi heraf var de 83 anført som cave i jorunalen. Sidste linie viser resultatet af den lægelige vurdering Cave ja 83 Cave nej 37 journal Lægevurderinger allergi 22 + allergi Mistanke 75 Ved ikke 15 6

7 Sekretærregistreringer Andelen af registrerede kvinder var 59,1% - svarende til den normale kønsfordeling af alle konsultationer i almen praksis. Andelen af inkluderede kvinder var noget højere 73%. N=2886. Kønsfordeling % Procent 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% % % 59,1 4,9 Alle registreringer Mand/dreng Inkluderede patienter Kvinde/pige 77,1% af de inkluderede mente at have penicillinallergi, 17,8% angav mistanke om. 5,1% mente ikke at have allergi, men er inkluderet, fordi der var anført Cave Penicillin i journalen. N=122. Patientens udsagn (inkluderede pt.) 9 Antal 8 77, ,8 Ja, penicillinallergi Mistanke Nej, ikke penicillinallergi 5,1 7

8 Hos 68% af de patienter, som angav mistanke om penicillinallergi, var denne mistanke også noteret i journalen. Hos 31% var der intet notat i journalen. Cave anført i journal Har ikke journal 1% Nej 31% Ja 68% Lægeregistreringer Størstedelen (67,8%) af de inkluderede patienter angav, at hændelsen med penicillinallergireaktion lå mere end 5 år tilbage. 2.9% angav, at hændelsen lå mellem 1-5 år tilbage i tiden, og 11,3% angav, at hændelsen var sket inden for de sidste år. Hvornår første hændelse 8 Procent (n=115) 7 67, ,9 11,3 < 1 år 1-5 år > 5 år 8

9 61,5% (75 patienter) angav at have haft 1 episode, 11,5% angav 2 og 6,6% 3 eller flere. Knap 2% (24 patienter) kunne ikke oplyse, hvor mange episoder, der havde været. Hvor mange episoder 7 Procent 6 61, ,7 11,5 4,1 2,5, Uoplyst Ca. ¾ af alle patienterne hadve haft en hudreaktion, hvoraf urticaria var langt den hyppigste (43,5%). De øvrige udslætformer sås hos mellem 6 og 13%. 12% havde mere end én form for udslæt 6% havde intet udslæt. Hududslæt 5 45 Antal 43, ,2 12,2 6,1 7,8 6,1 6,1 6,1 5 Urticarielt udslæt Makulært udslæt Makulopapuløst udslæt Uskikkert/andet udslæt Erytem Angioneurotisk ødem Flere afkrydsninger Intet udslæt 9

10 % angav mavepine, 12% diaré, 13% kvalme og 15% anden reaktion. Nogle har formodentlig haft flere reaktioner på én gang. Hyppighed af andre manifestationer 16 Procent 14, ,5 11,6 12, Mavepine Diare Kvalme Anden reaktion 15% angav at have reageret inden for 1 time efter penicillinindtagelsen, 17% fik reaktionen fra 1-12 timer efter, 4 angav det skete imellem 12 timer og 7 dage efter indtagelsen. Knap 3% kunne ikke give nogen tidsangivelse. Tid fra indtagelse til reaktion 45 Procent (n=113) 4 39, , ,8 5 Under 1 time 1-12 timer mere end 12 timer mindre end 7 dage Ved ikke

11 Lægerne vurderede ud fra aktuelle patientoplysninger og journaldata, at der forelå verificeret penicillinallergi hos 9%, stærk mistanke hos 48%, svag mistanke hos 22%, og ingen allergi hos 21%. Foreligger der penicillinallergi 6 Procent (n=7) 5 47, ,4 2,6 9,3 Verificeret Stærk mistanke Svag mistanke Nej 15% (14 patienter) fik antibiotika i forbindelse med aktuelle konsultation. Heraf fik 14% (2 patienter) V-penicillin, resten makrolid eller andet antibiotikum. Antibiotika ordineret i dag (n=7) Hvis ja, antibiotikavalg (n=14) Nej 85% Ja 15% Andet antibiotikum 29% V-penicillin 14% Makrolid 57% 11

12 Fordelingen af de diagnoser, der er givet antibiotika for. Diagnose 3 Procent (n=15) 26,7 26,7 26, Øvre luftvejsinfektion Nedre luftvejsinfektion Hudinfektion Anden infektion Hvis der har været urticaria, mener 9% af patienterne, at der foreligger penicillinallergi. Ved andet udslæt 74% og i de tilfælde, hvor der ikke har været udslæt mener halvdelen af patienterne, at det drejer sig om penicillinallergi. Hududslæt / patientens udsagn 9 Procent (n=112) 89, , ,3 8,3 4 2,1 Urticarielt udslæt Ander hududslæt Intet hududslæt Ja, penicillinallergi Mistanke Nej, ikke penicillinallergi 12

13 3% af patienterne med urticarielt udslæt angav, at udslættet kom inden for 12 timer. Dette var tilfældet for 36% med andet udslæt, medens patienter uden hududslæt angav, at reaktionen i 21% af tilfældene kom inden for 12 timer. Hududslæt / tid fra indtagelse til reaktion 6 Procent (n=112) ,6 2 18,8 18, ,4 12,5 Urticarielt udslæt Ander hududslæt Intet hududslæt Under 1 time 1-12 timer 12 timer til 7 dage ved ikke 85% af de patienter, som havde urticaria, havde ledsagende hudkløe. Ved andet udslæt angav 78% hudkløe, medens kun 21% uden udslæt havde dette symptom. Hududslæt / hudkløe 9 Procent (n=6) 85,1 8 77,8 78, ,9 22,2 21,4 Urticarielt udslæt Ander hududslæt Intet hududslæt ja nej 13

14 Diskussion: Der var stor variation i antal registrerede og inkluderede patienter fra praksis til praksis. Hvis antagelsen om, at ca. % af befolkningen mener at have penicillinallergi, er rigtig, skulle man forvente, at ca. % af de registrerede i hver praksis ville indgå som inkluderede patienter Dette var ikke tilfældet, idet fraktionen af inkluderede varierede fra - 11%. For alle registrerede blev således gennemsnitlig 4,2% inkluderet. En større undersøgelse må vise, om dette tal kan reproduceres og evt. give forklaringen på den relativt lave fraktion af inkluderede. Der blev registreret en overvægt af kvinder, som mener at have penicillinallergi. Dette er måske ikke så overraskende, idet flere andre undersøgelser har vist, at der er en overvægt af konsultationer med kvindelige patienter i almen praksis. 5,1% af de adspurgte mente, at de ikke havde penicillinallergi, men alligevel var det registreret som Cave i patientjournalen. Undersøgelsen giver ikke umiddelbart nogen forklaring på dette forhold. 68% af de patienter, der mente at have penicillinallergi, var registreret med et Cave i patientjournalen. Dette tal forekommer lavt og indicerer en kvalitetsbrist. Ved mere fokus på problematikken bør denne procentvise andel kunne øges og derved forbedre patientsikkerhed og behandlingskvalitet. Det er tankevækkende, at 6,6% havde oplevet flere episoder med penicillinallergi. En større undersøgelse bør fokusere på, hvad der ligger bag dette tal. Størstedelen af de inkluderede, næsten 7%, angav, at hændelsen med penicillinallergi lå mere end 5 år tilbage. Samtidig erindrer ca. 1/3 af patienterne, at hudreaktionen (urticaria + andet hududslæt) kom inden for 12 timer, mens 2/3 angiver mere end 12 timer før reaktion. Spørgsmålet er, hvor valide patienternes oplysninger er om en reaktion, der er foregået for så længe siden. Der kan være tale om tilfælde, hvor patienten som barn har haft reaktion og herefter fået fortalt af forældre, at de ikke kan tåle penicillin. Der er i den aktuelle undersøgelse ikke undersøgt for patientens alder på reaktionstidspunktet, hvilket vi bør gøre i en større undersøgelse, især da det ofte er den gruppe patienter, som i almen praksis flere år efter skaber usikkerhed omkring håndtering af penicillinallergi. Tidsperspektivet for anafylaktisk chok kan der ikke konkluderes noget ud fra, da talmaterialet for undersøgelsen er for lille til dette. I materialet har kun 15% af de inkluderede reageret på penicillinindtagelse inden for 1 time. I forhold til penicillinprovokation kan det diskuteres, om 1 times observation er tilstrækkelig. Næsten 4% angav at have reageret mere end 12 timer efter. Gruppen med urticarielt udslæt var den gruppe, der havde færrest andre manifestationer. Samtidig havde 85% af dem med urticaria også hudkløe. Det kunne se ud til, at urticaria og hudkløe er de centrale symptomer, som giver stærk mistanke om penicillinallergi. Af undersøgelsen fremgår det, at der ved at udspørge patienten umiddelbart kan udelukkes ca. 21% som værende ikkepenicillinallergikere. Dette er et interessant perspektiv i forhold til, at disse patienter kan få en mere mikrobiologisk relevant behandling ved fremtidige antibiotikakrævende sygdomme. Det ville være et kvalitetsløft i almen praksis, hvis man ud fra et relevant flowskema ville kunne optimere behandling for 2% af de patienter, der i øjeblikket har Cave Penicillin. 14

15 Ved 47,7% af de inkluderede var der stærk mistanke om penicillinallergi. 9,3% var verificerede penicillinallergikere. Tilbage resterede så 22,4%, hvor der var en svag mistanke om penicillinallergi. Hidtil er der i det offentlige sundhedsvæsen argumenteret for, at det ville være økonomisk for dyrt at teste for penicillinallergi ved peroral provokation. Imidlertid kunne resultatet af denne undersøgelse pege i retning af, at det kun drejer sig om ca. 22% af dem, som mener at have penicillinallergi, som kræver testning ud over nye tilfælde. Håndtering af penicillinallergi i almen praksis er blandt andet styret af frygten for, at patienten skal få anafylaktisk chok ved indtagelse af penicillin. I aktuelle materiale er der kun angivet 3 reaktioner blandt 122 med mistænkt allergi. Det er oplagt, at risikoen er til stede ved verificeret og stærk mistanke, men spørgsmålet er, hvilke kliniske indikatorer, der skal være til stede for, at patienten rimeligvis kan rubriceres i disse kategorier. Specielt vil det være interessant at få fastlagt, hvornår man alene ud fra kliniske kriterier kan udelukke penicillinallergi, og hvornår der skal specifik testning til, at denne udelukkelse kan foretages. Disse forhold bør klart fremgå af fremtidige retningslinjer for udredning af penicillinallergi i almen praksis. Afslutning: Aktuelle rapport skal betragtes som et pilotprojekt med henblik på at forberede et større projekt om penicillinallergi i almen praksis. Referencer: Der findes ikke mange danske studier, der omhandler penicillinallergi, og specielt ikke i almen praksis regi. Jakob E Borch & Carsten Bindslev Jensen (1) har i 21 foretaget en prospektiv opgørelse over patienter med anamnestisk penicillinallergi sammenholdt med testpositiv penicillinallergi for disse patienter. Dette var et selekteret materiale i sygehusregi, som viste, at ca 13,7% af de selekterede patienter havde penicillinallergi, altså var testpositive. Der findes andre lignende studier om penicillinallergi og testning af formodet penicillinallergi af ældre dato: Knudsen (2) fandt, at 26,2% af patienter med anamnestisk penicillinallergi var testpositive. Birkekær & Voldsgaard (3) har i perioden undersøgt 9 børn, hvoraf 6 frikendtes for penicillinallergi. Disse ovennævnte studier omhandler undersøgelser af, hvor mange der ved testning reelt har penicillinallergi. Studier, der omhandler, hvilke reaktioner patienter oplyser at have haft i forbindelse med indtagelse af penicillin, samt tidsperspektivet i forbindelse med indtagelse af penicillin og reaktion i almen praksis, er ikke beskrevet. Der er publiceret nogle retningslinjer for håndtering af formodet penicillinallergi i bl.a. Temanummer om allergologi i Danmark 25, bl.a. artikel af Jakob Borch & Carsten Bindslev Jensen (4), som omhandler udredning af lægemiddeludløste immunologiske reaktioner i huden. Artiklen er dog ikke designet til praktisk anvendelse i almen praksis. Endelig er emnet omtalt I Håndbog om udredning og behandling af allergiske lidelser (5). 15

16 Litteratur: 1. Borch JE, Bindslev-Jensen C. Udredning af penicillinallergi. Ugeskrift for Læger,11.august 23, nr Knudsen BB. Penicillinallergi. Ugeskrift for Læger 1989;151: Birkebæk NH, Voldsgaard P. Undersøgelse for penicillinallergi hos børn. Ugeskrift for Læger 1992;154: Borch JE, Bindslev-Jensen C. Udredning af lægemiddeludløste immunologiske reaktioner i huden. Ugeskrift for Læger , nr Dahl R, Åbom B, Munck A. Allergiske lidelser. Håndbog om udredning og behandling. Februar 26 16

17 Auditskema 17

18 Audit om penicillinallergi - udfyldes af lægen Deltagernr. 999 Patient id Fødselsdato: Køn M K 1 Patientens udsagn Ja penicillinallergi mistanke nej, ikke penicillinallergi 2 Cave anført i journal ja nej Har ikke journal 3 Hvornår 1. hændelse < 1 år 1-5 år > 5 år 4 Hvor mange episoder Antal: Har der været flere reaktioner, besvares nedenstående spørgsmål i forhold til den kraftigste 5 Hududslet se billede Urticarielt udslet (kun 1 kryds) Makulært udslet Makulopapuløst udslet Usikkert/andet udslet Erytem Angioneurotisk ødem Intet hududslet 6 Hudkløe ja nej 7 Anafylaktisk chock ja nej 8 Andre manifestationer (sæt evt. flere x) Mavepine Diare Kvalme Anden reaktion Ingen 9 Tid fra indtagelse til reaktion Under 1 time Efter >1 time<12 timer Efter>12 timer< 7 dage Ved ikke Test pos neg ikke udført Specifik IgE Priktest Penicillinprovokation 11 Foreligger der penicillinallergi? Nej Svag mistanke Stærk mistanke Verificeret 12 Antibiotika ordineret i dag ja nej Hvis Ja gå til pkt. 13 og Antibiotikavalg, (kun ved aktuel aktuel infektion) 14 Diagnoser (kun ved aktuel aktuel infektion) V- Penicillin ordineret Makrolid Andet antibiotikum Øvre luftvejsinfektion Nedre luftvejsinfektion Hudinfektion Anden infektion 18

19

20

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Hvordan kan strukturering af CAVE-oplysninger forbedre patientsikkerheden?

Hvordan kan strukturering af CAVE-oplysninger forbedre patientsikkerheden? Hvordan kan strukturering af CAVE-oplysninger forbedre patientsikkerheden? Knut Bernstein Læge, informatiker Kell Greibe Læge, MI NSI Indhold CAVE og patientsikkerhed Udfordringer med CAVE En afgrænsning

Læs mere

Forældrevejledning æggeprovokation

Forældrevejledning æggeprovokation Forældrevejledning æggeprovokation Fødevareprovokation med æg Fødevareprovokation med æg anvendes som den afgørende undersøgelse i situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt barnet tåler æg eller ej.

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS

LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 6 Svarskrivelse 131 praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 1 2 LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS LUFTVEJSINFEKTIONER 6 Denne rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Svarrapport 23 læger i Region Syddanmark 21 Audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Region Syddanmark 21 Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Isabel Zanjani Britta Ørnfelt

Isabel Zanjani Britta Ørnfelt [Vælg datoen] Forskningstræningsopgave i almen medicin Penicillinallergi i almen praksis. Isabel Zanjani Britta Ørnfelt Hold 31 14.september 2016 Vejleder : Annelli Sandbæk Professor og forskningsleder

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt

Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet. - Et pilotprojekt Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet - Et pilotprojekt Center for Kvalitet m.fl., marts 2014 Rapport Fra pilotprojektet: Faglig audit og patientoplevet kvalitet på genoptræningsområdet

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark

Funktionelle lidelser. Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark Funktionelle lidelser Audit af patientforløb i Region Syddanmark 2015 Center for Kvalitet Udarbejdet af: Peter Qvist Citat med kildeangivelse

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Det oftalmologiske speciale

Det oftalmologiske speciale 76 Ø JENSYGDOMME Det oftalmologiske speciale Lars Loumann Knudsen Dette er den afsluttende artikel i serien om øjensygdomme. Den omhandler kontakt- og sygdomsmønstret i speciallægepraksis og på sygehus.

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken

Patientinformation. Hvad er nældefeber? Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Familiecentret Børne- og ungeklinikken Patientinformation Hvad er nældefeber? Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Børne- og ungeklinikken Nældefeber Hvad er nældefeber? Nældefeber er en almindelig, anfaldsvis optrædende, kløende

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden

Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Høringssvar vedr.- Fælles sprog III standarden Som led i at indsamle høringssvar anvendes dette høringsskema. Skemaet bedes udfyldt elektronisk. Målet er at sikre en ensartet indsamling samt at sikre at

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2014 Udleveret 4. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (25.

Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2014 Udleveret 4. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (25. Hjemmeopgave Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2014 Udleveret 4. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (25.-27 marts) Garvey et al. interesserer sig for sammenhængen mellem

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Spørgeskemaet bedes udfyldt af den læge i din/jeres praksis, der især var involveret i barnets sygdomsforløb frem mod cancerdiagnosen.

Spørgeskemaet bedes udfyldt af den læge i din/jeres praksis, der især var involveret i barnets sygdomsforløb frem mod cancerdiagnosen. Spørgeskemaet bedes udfyldt af den læge i din/jeres praksis, der især var involveret i barnets sygdomsforløb frem mod cancerdiagnosen. Generelle oplysninger Er du: Fast læge i praksis med ydernummer (inkl.

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra.

En undersøgelse af det konkrette fremmøde i daginstitutionerne via Børneintra. Notat Vedrørende: Notat om fleksible åbningstider i daginstitutioner Sagsnavn: Åbningstider i daginstitutioner Sagsnummer: 28.06.04-A00-1-15 Skrevet af: Anders Bech Pedersen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk

Temadage November 2008. www.regionmidtjylland.dk Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik Temadage November 2008 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Jyllandsposten: Forældre frygter for deres børns liv. JP

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere